OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)"

Transkript

1 MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu) a bytová problematika Meandry Ploučnice se staly přírodní památkou Program oslav Dnů města Mimoň Letní tábory DDM Vážka OKÉNKO STAROSTY Dobrá zpráva pro obyvatele horní části Sídliště pod Ralskem. Napodruhé bylo město úspěšné a získalo dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na Projekt regenerace panelových sídlišť. Projekt byl připravován dlouhodobě a při jeho prvním podání v loňském roce jsme nebyli úspěšní. Celé horní sídliště je rozvrženo do dvou etap. Na etapu A, se kterou jsme byli úspěšní, jsou vyčísleny náklady na Kč včetně DPH. Dotace MMR činí Kč a spoluúčast města je Kč. Co všechno etapa A obsahuje, si můžete prohlédnout na mapce na další straně křižovatka ul. Luční x Sídliště pod Ralskem, 1.2 parkoviště pro 36 automobilů ul. Luční před ZŠ. 1.3 parkovací pruh ul. Sídliště pod Ralskem, 1.4 rekonstrukce stávajících chodníků ul. Sídliště pod Ralskem, 1.5 přístřešky pro kontejnery na smíšený odpad, 1.6 zelená plocha na západ od ul. Sídliště pod Ralskem, 1.7 regenerace vnitřní zeleně a 1.8 městský mobiliář (odpadkové koše, lavičky apod.) Celý záměr etapy A musí být zrealizován do konce letošního roku. Přiznáním dotace na etapu A máme reálný předpoklad získat dotaci v příštím roce 2015 na etapu B. Teď trošku z jiného soudku. Toto číslo vyjde v červnu, kdy dítka školou povinná finišují, aby zachránila, co se ještě dá. Tak bych jim chtěl popřát, aby se jim v cíli zadařilo a vysvědčení byla co nejlepší. Těším se, že budu moci na radnici přivítat co nejvíce výborných žáků. Těm, kteří základní školu končí, přeji, aby se dostali na školy a odbornosti, které si vysnili. A všechny občany města a přilehlého okolí srdečně zvu na oslavy Dnů města, které jsou připraveny v termínu 27. až 29. června Program je opravdu bohatý a pestrý. Myslím, že si každý vybere. Nezbývá než si ještě přát, aby se zadařilo s počasím. František Kaiser, starosta města Měsíčník 7,- Kč Vydává město Mimoň

2 CO VÁS ZAJÍMÁ... Univerzita třetího věku zakončila první semestr vedle seniorů z Domažlicka a ráda jsem s nimi vyměnila i pár přátelských slov. Předávání pamětních listů probíhalo ve sváteční atmosféře. Přivítali nás zástupci university i další lidé, kteří se nějak angažují v projektu celoživotního vzdělávání. Vedoucí jednotlivých středisek byli poté oceněni za svoji práci, byly jim předány pamětní listy pro účastníky kurzů a současně byla jednotlivá střediska jmenována. Přitom jsme si mohli uvědomit, jak je tento nový vzdělávací projekt u nás už rozšířen. Slavnostní předávání listů, rozhovory, úsměvy, fotografování a oběd v menze, to byly naše příjemné zážitky, které nemohl Je to jen několik dní, co pro nás, už trochu "zralejší" skončil semestrální kurs U3V na téma etika. Myslím, že jen trochu přemýšlivým lidem mohl hodně dát a v dnešní rychlé době působit i jako balsám na duši. Z jiného soudku byly přednášky z astronomie, ale historie pozorování vesmíru také nemohla nechat nikoho chladným. Hezkým a logickým zakončením našeho virtuálního studia byl náš výlet do Prahy na Českou zemědělskou univerzitu v Suchdole. V aule vysoké školy jsme měli příležitost setkat se se studenty našeho věku z celých Čech. Sama jsem seděla Mapka regenerace Sídliště pod Ralskem k článku na titulní straně překazit ani déšť. Z areálu VŠ jsme později odjížděli do Benátek nad Jizerou, kde byla naše, tak trochu tematická zastávka. Na zdejším zámku působil krátce i dánský astronom Tycho de Brahe a tak jsme si velmi rádi prohlédli i prostory vyhrazené památce na tohoto významného muže. Tím spíš, že jsme se o něm dozvěděli v předchozím kursu astronomie mnoho zajímavého. A zde jsme si mohli doplnit i něco z jeho života a díla. Závěrem nelze víc, než poděkovat. Všem, co se angažují v dobré věci a sbližují seniory nejen mezi sebou, ale s lidmi obecně. Hana Hanzlíková, účastnice kurzu Nově vydlážděnou cestu ke kostelu zachytila paní Kohoutová 2

3 CO VÁS ZAJÍMÁ... Vlastnictví bytů představuje významnou konkurenční výhodu Mimoně nájemné opravy investice opravy a investice Meandry Ploučnice jsou přírodní památkou Rada LK na svém úterním zasedání schválila Nařízení Libereckého kraje, kterým jsou zřizovány přírodní památky Meandry Ploučnice u Mimoně a Niva Ploučnice u Žizníkova včetně ochranných pásem. V obou případech se jedná o praktické naplnění jednotlivých cílů projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Libereckém kraji - 2. část. Území těchto přírodních památek tvoří součást Evropsky významné lokality Horní Ploučnice. Dle nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, jsou pro obě území určeny formy ochrany právě vyhlášením přírodní památky, uvedl náměstek hejtmana pro resort životní prostředí a zemědělství Josef Jadrný. Přírodní památka Meandry Ploučnice u Mimoně se nachází podél toku Ploučnice v úseku pod Mimoní. Předmětem ochrany je meandrující neregulovaný tok Ploučnice s navazujícím komplexem mokřadů a populace vzácných dru- hů organismů na tato přírodní stanoviště vázaných, zejména populace vážky klínatky rohaté, motýlů modráska očkovaného a ohniváčka černočárého, dále lososa obecného a vydry říční. Zřízením přírodní památky je splněn závazek vůči Evropské unii zajistit ochranu této evropsky významné lokality. Celková výměra památky činí 49,3 ha. Přírodní památka Niva Ploučnice u Žizníkova se nachází podél toku Ploučnice v úseku před Českou Lípou. Předmětem ochrany je meandrující neregulovaný tok Ploučnice s navazujícím komplexem mokřadů a populace vzácných druhů organismů na tato přírodní stanoviště vázané, zejména populace vážky klínatky rohaté, motýlů modráska bahenního, modráska očkovaného a ohniváčka černočárého, dále lososa obecného a vydry říční. Zřízením přírodní památky je splněn závazek vůči Evropské unii zajistit ochranu této evropsky významné lokality. Celková výměra památky činí 77,85 ha. Dědková Markéta, 3

4 CO VÁS ZAJÍMÁ... K některým výdajům rozpočtu 2014 V květnovém čísle Zpravodaje se objevil názor, že vedení města nešetří. Šetříme tím, že soutěžíme výdaje, připravujeme podklady organizacím, které působí v našem městě, aby u nás investovaly, snažíme se získat dotace, využíváme dál materiály uvolněné při opravách a zefektivňujeme některé činnosti. Díky elektronickým aukcím jsme snížili jednotkovou cenu za elektrickou energii pro veřejné osvětlení a instalací úsporných lamp snižujeme její spotřebu. Cílem je za minimálního nárůstu výdajů umožnit rozšiřování veřejného osvětlení. v Ralské ulici, bezbariérové propojení sídliště pod Ralskem s Husovou ulicí, rozšíření chodníku ve Svébořické od Tyršova náměstí ke křižovatce s Ralskou a nový přechod pro chodce na Žitavské u tenisových kurtů. Aktivně spolupracujeme v rámci Mikroregionu Podralsko na dokončení PD cyklostezky Mimoň - Noviny pod Ralskem a Mimoň - Ralsko (Hradčany)- Zákupy s cílem získat dotaci v rámci nového dotačního období EU Připravujeme žádost o dotaci na 2. etapu regenerace veřejného prostranství pro sídliště pod Ralskem. Upravili jsme režim plateb za komunální odpady. Dříve bylo cca % neplatičů a neznali jsme je. Při současném režimu víme, jak se každý majitel bytového domu chová. V minulém roce jsme měli 4 neplatiče. Víme, o koho šlo, proč neplatil a jak byl vypořádán. Příjmy za odpady městu mírně stouply a tak jsme mohli instalovat několik velkokapacitních kontejnerů pro odkládání odpadů ze zeleně, podpořit odběr biologického odpadu z domácností a můžeme uvažovat o zvýšení počtu míst pro tříděný odpad. Spolupracujeme s SVS a.s. na projekční přípravě velkých oprav jejich infrastruktury v Mimoni. S ročním předstihem víme, kde je budou provádět. V návaznosti na to řešíme připojení objektů, kde jsou ještě septiky, a připravujeme kompletní obnovu povrchu komunikací v dotčených ulicích. Současně jsou instalovány rozvody pro internet. Uvedeným postupem cca o 20 % snižujeme výdaje na opravy komunikací. S Libereckým krajem řešíme průjezd tranzitní dopravy městem. Loni byla dokončena Husova ulice. Letos to bude Pražská. Tato investice byla možná proto, že jsme ji ve spolupráci s KSSLK připravili. Do řešení jsme zapojili SVS a další organizace (METRONET, Kabelovou televizi, Plynárny, ČEZ, O2). Současně s tím jsou řešeny kanalizace, chodníky, veřejné osvětlení, přípojky občanů a nové rozvody pro internet. Určité množství betonového a asfaltového recyklátu a dlažebních kostek, které zpět získáme, nám umožňuje levně opravit další cesty a komunikace. Pro Liberecký kraj máme připraveny podklady pro opravu komunikace v západní části náměstí 1. máje a máme zájem, aby ji KSSLK realizovala co nejdříve. Jsou výdaje, jejichž prioritu cítíme rozdílně, ale stejně dříve nebo později musí být vydány. Týkají se mj. chodníků. Zde vycházíme z požadavků občanů, sledujeme určité trasy a snažíme se respektovat potřeby vozíčkářů. Další chodníky budou letos opraveny v ulicích Okrouhlická, Zahradní čtvrť, Lužická, U Družby, Nová, ze Žitavské ke gymnáziu, Vranovská alej a schody Sokolka (závisí na dokončení rekonstrukce kanalizace). Na horním sídlišti pod Ralskem v rámci I. etapy regenerace budou opraveny nejen chodníky, ale i komunikace, prostranství mezi domy a vytvořena nová místa pro parkování za cca 6,5 mil. Kč (z toho 4,0 mil. Kč představuje dotace). Pro příští období připravujeme projekčně další úseky - nový chodník mezi dolní a horní částí sídliště pod Ralskem (podél školního hřiště), k nové čtvrti rodinných domků Zefektivňujeme činnost Zahradnictví Mimoň, což umožňuje zvýšit počet nově udržovaných a upravených zelených ploch. Díky dotacím proběhne oprava břehů a čištění zámeckého rybníka a bude vytvořena nová vodní plocha na zámecké louce. Po této akci bude možné odstartovat úpravy okolního prostranství a zpřístupnění větších ploch zámeckého parku pro občany. Všechny investiční akce procházejí výběrovým řízením, kde rozhodujícím kritériem je cena. Někteří zastupitelé jsou ve výběrových komisích a podílejí se na její výši. Některé výdaje rozpočtu považuje někdo za zbytečné nebo vysoké. Souvisí se vzhledem města, s jeho presentací, s podporou spolkového života a s prioritami vedení města. Jejich zařazení do rozpočtu je věc názoru, který je nutné prosadit hlasováním na jednání zastupitelstva. Rozpočet města se začíná tvořit v průběhu posledního čtvrtletí předcházejícího roku. Je vhodné v té době předložit na jednotlivé odbory MěÚ anebo na vedení města požadavky a návrhy, na co by se mělo v následujícím roce pamatovat. Někteří občané tak postupují. V době, kdy jde rozpočet do schvalování, uplatnit další požadavky je možnost složitější, i když to není vždy pravidlem. Ing. Stanislav Baloun, místostarosta města Upozornění Výzva pro prodejce a stánkaře na městských oslavách Dnů města Mimoň (28. června 2014) bude od 5. května 2014 zveřejněna na webových stránkách města Bez řádné přihlášky zaslané do 20. června 2014 nebude mít prodejce stánkové místo zajištěné! Informace na telefonu nebo u 4

5 OZNÁMENÍ Poradní den Centra pro zdravotně postižené Jste osoba se zdravotním postižením nebo senior a potřebujete poradit v otázkách týkajících se sociální oblasti? Nevíte si rady při vyřizování příspěvků pro osoby se zdravotním postižením? Potřebuje pomoct s odvoláním proti rozhodnutí úřadu? Potom se můžete obrátit na našeho poradce, dne 12. června 2014 od hod v Centru pro seniory (dolní sídliště) v Mimoni. Zároveň je možno si zakoupit baterie do sluchadel. Poradenství je bezplatné. Poradenství poskytuje Jaroslava Kubištová mob Poskytujeme poradenství v sociálních službách Jste osoba, která by potřebovala pomoc s péči o příbuzného? Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné poradenství pro seniory či osoby se zdravotním postižením, které se koná v Centru pro seniory (dolní Sídliště). Rozpis poradenských dní , (středa) od 8:00 do 10:00 hod. Poskytneme: informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace; informace o možnostech podpory rodiny, v případech, kdy se podílejí na péči o příbuzného; pomůžeme s vyřízením příspěvku na péči; informace o pečovatelské službě a domově pro seniory v Mimoni Zapůjčujeme kompenzační pomůcky - pomůžeme s vhodným výběrem. Můžete také zasílat písemné dotazy na Tel: , sociální oddělení Mimoňské trhy Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátek 20. června 2014 na nám. 1. máje. Zastupitelstvo města Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 26. června 2014 v Domě kultury Ralsko - Mimoň od hod. Setkání vícemístných kol Dovolujeme si vás pozvat na 34. ročník Setkání vícemístných kol, který se bude konat 28. června Start propagační jízdy je v 10 hod. od kulturního domu ve Velkém Grunově. Na velkou účast vícemístných a historických kol se těší pořadatelé. Poděkování Oddělení rodiny a sociálních záležitostí, Městského úřadu Mimoň, děkuje všem občanům, kteří podpořili sbírku ošacení pro Diakonii Broumov, která se uskutečnila Děkujeme za Vaši pomoc. Oznámení ZŠ a MŠ Mírová Mimoň má ještě k dispozici volná místa v mateřské škole na Letné s nástupem od Zájemci se hlaste u vedoucí učitelky MŠ p. Řeháčkové na MŠ Komenského. (tel: nebo ). Poděkování Jménem členů zahrádkářské osady č. 4 (Hvězdovská ulice), bych chtěl poděkovat MÚ v Mimoni - jedná se o pracovníky odboru rozvoje města za - úpravu cesty k našim zahrádkám, která byla dlouhodobě ve velmi špatném stavu. Za zahrádkáře Eichler Erik Upozornění pro seniory Místní organizace zdravotně postižených pořádá týdenní ozdravný pobyt v lázních Kunraticích od do Cena je 3970,- Kč, která zahrnuje pobyt s plnou penzí a lázeňské procedury v hodnotě 2000,- Kč. Jedná se zhruba o 12 procedur - proto je nutné doporučení od lékaře. Mohou se přihlásit i nečlenové organizace na mob nebo v senior klubu. Při účasti více osob poskytují lázně slevu. Doprava se upřesní podle počtu účastníků. Závazné přihlášky je nutné dodat do Za místní organizaci Eichler Erich Zápis do základní umělecké školy Vážení rodiče a zájemci o studium na naší základní umělecké škole, blíží se čas zápisu do našeho zařízení a jako každý rok chci upozornit na jeho termín, který je 23. června Do naší školy se můžete přijít zapsat a projít malým testem uchazeče od 13 do 17 hodin. Pro zájemce bude připraven malý dárek, jako odměna za přízeň, kterou nám věnujete. Vzhledem k tomu, že volných míst není přehršle, prosíme všechny zájemce, aby se dostavili v požadovaném termínu. Stává se pravidelně každý rok, že rodiče tento krok nechávají až na měsíc září. Bohužel, tento termín je velice riskantní. Buď již není k mání požadovaný obor studia, nebo již škola odeslala své počty žáků na ministerstvo a nové zájemce již nelze přijmout. Pro vážné zájemce ještě připomínám, že základní umělecká škola je školou výběrovou, která připravuje své žáky ke studiu na středních a vysokých školách s uměleckým zaměřením a tudíž je to škola, která systematicky vede žáky k určitému cíli. Nepovažujte tedy studium u nás za kroužky. Naše ZUŠka má svůj školní vzdělávací program, který si můžete projít na našich internetových stránkách. Můžete se dozvědět, co se žák v daném ročníku studia naučí. Přehled uměleckých oborů Šťastnou volbu při výběru studia vám přeje ředitel ZUŠ V.Snítila, Mimoň 5

6 KULTURA Celé Česko čte dětem pořádá celostátní akci 4. TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Městská knihovna Mimoň, dětské oddělení v přízemí pořádá v rámci akce od do od 9 do 11,30 hod. tzv. MALOVANÉ ČTENÍ 1. Od úterý do pátku v dopoledních hodinách si s dětmi společně přečteme malovanou pohádku (čtení bude začínat v 9, 10 a 11 hod.). Pro děti budou připraveny i pastelky a papír na malování, takže kdo bude chtít, může si při poslouchání malovat. 2. Možnost pro rodiče a děti prohlédnout si nezávazně knihovnu a na chvilku se zastavit, odpočinout si v příjemném prostředí dětského oddělení. 3. Prohlídka knih s obrázky Heleny Zmatlíkové, Josefa Lady a Ondřeje Sekory + doporučení titulů tzv. malovaného čtení a prvního čtení. 4. Nově registrovaní dětští čtenáři získají na rok členský příspěvek zdarma! Taneční zábava pro seniory Zábava seniorů původně se přesouvá na 20. srpna Zároveň jsou senioři zváni na Staročeské heligonkáře v rámci oslav Dnů města Mimoň v pátek 27. června 2014 od 15 hodin v Domě kultury Ralsko. Vstup opět volný. Svoz seniorů do knihovny Svoz seniorů nad 65 let do městské knihovny se tento měsíc koná v pondělí 9.6. a V letních měsících bude pouze v termínech 14. července 2014 a 18. srpna 2014! POZVÁNKY DO MĚSTSKÉHO MUZEA Výstava: Jiří Pačinek Skleněná krása 4. května června 2014 V současné době asi budete marně hledat sklářského mistra, jakým je právě Jiří Pačinek. Tento talentovaný umělecký sklář svými díly uchvacuje nejednoho milovníka sklářského umění. Svou sklářskou kariéru započal již v roce 1990, kdy nastoupil do sklárny Chřibská Poté následovala dlouholetá praxe ve sklárně Ajeto, kde svůj talent rozvíjel na dílech pro takové osobnosti světového umění a designu jakými jsou Bořek Šípek, René Roubíček, Leon Applebaum, Louis Sakalovski a mnozí další. Nezapomínal však ani na své návrhy, které realizoval ve svém volném čase. Sklárna Ajeto mu poskytla jedinečné místo pro vyprofilování osobitého stylu tvorby a práce, který nakonec uplatnil ve své vlastní sklárně, kterou postavil v roce Zde využil svého potenciálu a začal vytvářet velkorozměrové, technicky náročné dekorativní plastiky spolu s čistě užitkovými skleněnými objekty, jako jsou vázy, mísy a další předměty. V průběhu krátkého působení ve vlastní sklárně se stala jeho díla součástí soukromých uměleckých sbírek, kolekcí designových firem a galerií. Tyto a mnohé další skleněné skvosty máte nyní možnost vidět a zakoupit v Městském muzeu v Mimoni. Přednáška historika Martina Aschenbrennera: Povídání o Ferdinandu V. (I.) a jeho vztahu k Zákupsku Prázdninová výpůjční doba v Městské knihovně Platí od 30. června do 31. srpna 2014 (mimo uzavírky) Oddělení pro dospělé PO hod. ST 8-11 a hod. Oddělení pro děti a mládež ÚT 9-11 a hod. ČT zavřeno POZOR! Od 21. července do 10. srpna je knihovna ZAVŘENÁ z důvodu výměny oken! Během této doby lze výpůjčky prodlužovat telefonicky, em nebo prostřednictvím on-line vstupu do čtenářského konta na Nezapomeňte si půjčené knihy a časopisy před prázdninami a dovolenými vrátit nebo prodloužit! Úterý 10. června 2014 od 16,00 hod. Ferdinad V. (I.) Dobrotivý je známý především tím, že od dětství trpěl epileptickými záchvaty. Tyto záchvaty se podepsaly i na jeho vzhledu. Přízvisko Dobrotivý získal na základě svého laskavého jednání. Na zámku v Zákupech pobýval většinu svého času. Pro jeho potřeby byly prostory na zámku upraveny. Dokonce zde byl pro jeho potřeby vyroben první výtah ve střední Evropě. 6

7 KULTURA 7

8 Jsem průvodcem, tak se jmenuje projekt, který je současně diplomovou prací studentky Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem Mgr. Venduly Böhmové. Projektu se zúčastnili žáci Základní školy a Mateřské školy Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace, konkrétně třída 4. A s třídní učitelkou Mgr. Bc. Libuší Pittnerovou. Smyslem projektu je poznat zajímavým způsobem více historii i současnost své- HISTORIE Čtvrťáci se zúčastnili projektu Jsem průvodcem Pozvánky v rámci projektu vytvořili žáci: Jana Slavíková ho bydliště, popřípadě místa, kam chodí děti do školy. Hlavním smyslem projektu je vzbudit v žácích zájem o své město, jeho historii a památky. Žáci se blíže seznámí s památkami, budovami a jinými kulturními objekty svého města. Naučí se sami si najít potřebné informace a pracovat s nimi společně se spolužáky. Žáci zprvu poznávali své město podle fotografií, a poté se zúčastnili exkurzí po městě. Historii zámeckého mostu, Mariánského sloupu, společného hrobu padlých ruských vojínů II. světové války na místním hřbitově i farního kostela svatého Petra a Pavla žákům přiblížil výklad průvodce Ing. Jiřího Šťastného. Mimo památek také navštívili městský úřad s obřadní místností a Městské muzeum Mimoň s historicko - přírodovědnou expozicí. Vyvrcholením projektu Jsem průvodcem je výstava, na kterou si Vás dovolují žáci 4. A srdečně pozvat do Domu kultury Ralsko u příležitosti oslav Dnů města v sobotu 28. června od 10 do 16 hod..výstava pak potrvá min. ještě do konce září 2014 a bude přístupná během kulturních akcí. Každý, kdo je zvědavý na počin našich čtvrťáků a kdo má zájem dozvědět se něco o městě očima žáků čtvrté třídy, nechť se přijde podívat osobně. Velké poděkování za pomoc při realizaci projektu patří třídní učitelce Mgr. Bc. Libuši Pittnerové, paní Lence Divišové a městu Mimoň. Mgr. Vendula Böhmová Andrea Malá Zveme vás do Městského muzea v Mimoni na zahájení Výstavy panenek, kočárků, pokojíčků, které se koná v sobotu 5. července 2014 od 15 hod. Výstava je pořádána ve spolupráci s Klubem panenek ČR. Klaudie Zlatníčková 8

9 HISTORIE Z počátků agrárního hnutí v Mimoni Převážně průmyslové město má svou zajímavou a dosud ne zcela probádanou agrární historii. Tím pojmem mám na mysli nejen podobu zemědělské činnosti, ale vůbec celou zemědělskou politiku a systém podnikání. V roce 1886 vznikla v Mimoni Zemědělská okresní záložna vytvořená z kmenového jmění takzvaných kontribučních peněz. Rolníci byli ještě do roku 1848 povinni ukládat v naturáliích nebo v penězích část výtěžku ze sklizně a v případě potřeby při neštěstí, povodni, ohni nebo neúrodě, si vybrali pomoc v nouzi k ukojení hladu nebo získali potřebné osivo. Rolníci měli hluboce vryty v paměti ještě zážitky svých praotců, hlavně z let , kdy zde při strašné neúrodě nastal téměř hladomor. Také vzpomínka na požár města v roce 1806 byla stále živá. Tehdy bylo třeba otevírat sýpky, aby nešťastníci nezemřeli hlady. Podle sčítání lidu v roce 1890 bylo v Mimoni 70 rolníků, většinou pachtýřů na půdě hartigovského statku. Někteří se zapojili v roce 1891 do činnosti zdejšího Německého zemědělského a lesnického spolku, který pomáhal zprostředkovávat nejen nové technologické poznatky, ale šířil též osvětu ve věcech podnikatelských a schopnostech prosazovat zemědělské a lesnické produkty na trhu. Velkým úspěchem bylo založení družstevní mlékárny ve Velkém Grunově 17. října 1900, která měla 342 členů s podíly na svém začátku, a do dvou let jich přibylo dalších osmdesát. Dosud zachovalá nápadná budova byla místem, kam denně dodávali drobní chovatelé dobytka mléko přeměňované částečně na máslo a tvaroh nebo upravované k dalšímu prodeji ve městech. Družstvo vlastnilo za necelý rok přes tři stovky vlastních krav. Mlékárna byla také poradenským střediskem pro zvelebování chovu dobytka a dokonce mohla poskytovat v omezeném rozsahu úvěry rolníkům. Nová expozice městského muzea Letošní muzejní noc představila poprvé novou expozici muzea, která navazuje na současnou vlastivědněpřírodovědnou část. Ve spojovací chodbě a márnici v přízemí se tak návštěvníci seznámili s historií prusko - rakouské války roku 1866, která zasáhla do dějin města. Obsazení zámku i obyčejných domů vojáky i nedaleká bitva u Kuřívod významně poznamenaly tehdejší život místních obyvatel. Na několika místech ve městě byly zřízeny vojenské lazarety a smutnou vzpomínkou je i hrob vojáků v areálu Božího hrobu. Část nové expozice tvoří uniformy, zbraně a rozsáhlé doprovodné texty. Vše doplňuje zpřístupněná márnice s expozicí věnovanou pohřebnictví. Barokní rakev dlouhodobě zapůjčilo občanské sdružení Klatovské katakomby a pohřební máry z 19. století pocházejí z nedalekých Bohatic. Tajemnou atmosféru doplňuje i nebožtík, který přivodí nejednomu návštěvníkovi mrazení po těle. Na výběru textů a exponátů se podíleli členové Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 (především Ing. Jiří Náhlovský) a Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Poděkování si také zaslouží Ing. Jiří Šťastný za zajímavý výklad při muzejní noci a členové historických vojenských spolků v dobových výstrojích za navození atmosféry. Ing. Helena Jakešová Vedoucí odboru kultury MěÚ Mimoň Za první světové války zažili mimoňští rolníci mnoho trpkosti při rekvizici zásob a neúměrných dodávkách státu. Nejhorší situace nastala těsně po skončení války, kdy v Mimoni vznikla dělnická rada, která prováděla zcela svévolné a někdy až drastické rekvizice zemědělských zásob. Vůdčí osobnost zdejší zemědělské politiky, správce panství Erwin Eiselt, byl v květnu 1919 dokonce davem přivlečen pod šibenici na náměstí, kde musel odpřisáhnout, že nebude už keťasit, to jest skrývat a pokoutně prodávat zásoby potravin a obilovin. Žádné pevné důkazy o jeho škůdcovské činnosti nebylo možné doložit, ale rozzuřený dav nechtěl nic slyšet a dokazovat. Na jaře 1920 byl v Mimoni a okolí kritický nedostatek osiva způsobený bezhlavými rekvizicemi. V té době již rolnictvo hledalo prostředky sebeobrany v podobě politického seskupení, které mělo hájit její zájmy a také spolupracovat při naplnění pozemkové reformy prováděné československým státem. Čeští rolníci měli svou agrární stranu, němečtí se sjednotili a z jednotlivých spolků se utvořila 22. ledna 1920 v České Lípě strana s názvem Bund der Landwirte (Svaz rolníků). V červnových volbách 1920 v Mimoni kandidovala a získala asi kolem 10 % hlasů. Tenkrát zvítězila sociální demokracie. Němečtí agrárníci se v dalších letech po dohodě s ostatními stranami, mimo komunistů, stáhli z měst s tím, že ostatní strany omezily svou agitaci na venkově. Po celá dvacátá léta se tedy Svaz rolníků prosazoval na venkově a měl zde rozhodující vliv. Teprve třicátá léta přinesla po krizi obrovské změny v politickém systému. V roce 1926 vstoupila tato strana jako první z německých do vlády republiky, kterou vedl agrárník Antonín Švehla, jeden z největších českých politiků moderní doby. Ladislav Smejkal Akce Klubu přátel muzea VMG Č. Lípa Autobusový zájezd do Lužice sobota v 7.00 hodin před muzeem. Trasa: Česká Lípa - Markersdorf (muzeum lužické vesnice) - Bad Muskau (park a zámek) - Zaháň (Sagan v Polsku, historické město). Plánovaný návrat v hodin. Cena zájezdu 350 Kč, prodej míst od 3. června na vrátnici muzea. Vernisáž výstavy Domov za války, Českolipsko v době první světové války středa v hodin v Maštálkově síni. Výstava bude k vidění již v rámci Muzejní noci, která se koná k tématu Velká válka. Byli jste žáky ZŠ Mírová, tzv. staré školy? Chodili do této školy vaši rodiče nebo prarodiče či jiní příbuzní? Pak máte určitě ve vašem rodinném archivu fotografie, které s touto školou souvisejí. Školní rok bude 120. školním rokem, který budova pamatuje. U příležitosti tohoto výročí bude (i za vašeho aktivního přispění) v mimoňském muzeu uspořádána výstava, jejíž nedílnou součástí budou i fotografie. Pokud jste ochotni fotografie zapůjčit, velice rádi vaši pomoc uvítáme. Originály vám budou ihned vráceny, vystaveny pak budou kopie. Pokud se rozhodnete pro spolupráci na této výstavě a poskytnete nejenom fotografie, ale i jiné materiály související se školní docházkou, obraťte se prosím na kancelář školy - tel , 9

10 Tip na výlet Srbská Kamenice Srbská Kamenice leží v údolí říčky Kamenice, při hranici s Národním parkem České Švýcarsko. Dominantou obce je kostel sv. Václava. Zachovaly se zde stavby původní lidové architektury, které dnes slouží především k rekreaci, můžete tu vidět mnoho podstávkových domů, z nichž některé jsou památkově chráněné. Trvale zde žije 245 obyvatel. Srbská Kamenice je velmi malá obec, přesto místní lidé vedou bohatý komunitní život. Bylo obnoveno skalní lesní divadlo, naučná stezka. Obec provozuje Infocentrum. V Infocentru jsou k prodeji výrobky místních řemeslníků a výrobky chráněných dílen. Také jsme se tam dozvěděly spousty zajímavostí - například, že Srbská Kamenice získala titul Obec roku Obec společně se školáky a obyvateli pečuje o veřejná prostranství a zeleň, založila například ovocný sad. A to nás velice zajímalo a i přes nepřízeň počasí jsme se vydaly ho hledat. Je to moc zajímavý nápad - občané si vybrali druh ovocného stromu a obec dodala vizitky se jménem majitele stromu. V obci je několik restaurací, penzionů Nedaleko jsou Jetřichovice, Dolský mlýn, kde se Václav Postránecký a Eve Quartet - Shakespearovy sonety Ve čtvrtek 5. června 2014 od hodin v Navrátilově sále v Novém Boru. Václav Postránecký a Eve Quartet vám představí klasickou hudební tvorbu. Shakespearovský sonet, co měří na šířku pět stop a na výšku čtrnáct řádků je vlastně malé jeviště a každé slovo v něm je herec a každý verš pak divadelní part. A na tomto stísněném, přesně vymezeném prostoru, na tomto malém jevišti světa Shakespeare předvádí, co umí: přesvědčuje, radí, stěžuje si, utěšuje, vytýká, poučuje, nabádá, napomíná, vyzývá, chválí, lichotí, vemlouvá se, varuje a hrozí, zatracuje, prosí, vzteká se, soptí, nadává, vysmívá se, naparuje se i pochybuje, uráží i uctívá, zpívá a spílá, zoufá si i doufá ať píše o lásce či uplývání času, je v tom obsažena komedie i tragédie lidského údělu, takto uvádí pořad herec pan Václav Postránecký. Vstupné 100 Kč. Více na Sklářské slavnosti Ve dnech června 2014 proběhnou na Náměstí Míru v Novém Boru Sklářské slavnosti. Celý program najdete na Kundratická lávka 2014 V sobotu 14. června 2014 od hodin proběhne v Osečné - Lázních Kundraticích tradiční Kundratická lávka, na níž jde o přejezd lázeňského rybníka po lávce na jízdním kole a trakaři. Po lávce proběhne silová soutěž pro dospělé v gumě a poté celkové vyhodnocení. Svatovítská pouť 2014 V sobotu a v neděli 15. a 16. června 2014 proběhne tradiční Svatovítská pouť. Místem konání je plocha v Lázních Kundraticích. Vartenberské slavnosti Sobota 21. června velká pláž Horka, Stráž pod Ralskem. Program na www. pandasport. cz/ akce- ve -meste/vartenberske-slavnosti RŮZNÉ Okolní akce natáčela Pyšná princezna, ale i Oficiál Tříska nebo Léto s kovbojem. Je to kouzelný kraj, který můžete shlédnout z Vilemíniny nebo Mariánské vyhlídky a my vřele a se zárukou doporučujeme. Š.K,B.S a L.Š Lesnické slavnosti Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Mimoň srdečně zve na 38. ročník Lesnického dne v Ralsku v areálu Skelná Huť. Ve dnech 20. a 21. června 2014 vždy od 9 hodin se uskuteční 13. ročník mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou, 4. ročník soutěže operátorů vyvážecích souprav a soutěž v hodu oboustrannou sekyrou. Zároveň proběhne výstava lesnické techniky s ukázkami prací v lesních porostech a na volné ploše v areálu Skelná Huť. V sobotu 21. června bude Lesnický den slavnostně zahájen v 9 hodin. V rámci Lesnického dne bude připravena výstava význačných trofejí z honiteb VLS ČR, s.p. a tradiční doprovodný program pro děti i dospělé. Taťjana Medvecká - Jako zázrakem aneb Zpěvy sladké Francie Pořádáno v rámci 59. ročníku Dvořákův festival. Neděle 22. června 2014 v 19 hodin, Jiráskovo divadlo, Česká Lípa. Poezie francouzských básníků a hudba skladatelů působících v Paříži P. Verlaine, Ch. Baudelaire, J. Prévert, Zpěvy sladké Francie. Vstupné 150,- Kč. Vernisáž výstavy skla Marie Hornychové Středa 25. června 2014 v Multifunkčním kulturním centru Sever - galerie, Cvikov. Více na Jen tak poslouchat a snít Ve čtvrtek 26. června 2014 od hodin v Jiráskově divadle v České Lípě. Nejkrásnější operetní a muzikálové melodie, v podání Štěpánky Heřmánkové a jejích hostů. Světem lehce rozmarným, vášnivým a zamilovaným vás provedou sólisté a hudebníci předních českých hudebních divadel. Vstupné 120 Kč. Více na 10

11 Tábory, pobytové akce a příměstské tábory vám DDM Vážka letos nabízí velmi pestré. Veškeré podrobnosti k těmto akcím najdete jak na tak na našem facebookovém profilu DDM Vážka - a samozřejmě informace poskytujeme i osobně v DDM Vážka v Nádražní ulici či na telefonu nebo u Těšíme se na vaši hojnou účast a spokojenost Příměstský tábor MAŽORETKY Příměstský tábor pro mažoretky je otevřen nejen dětem, které ve školním roce navštěvovaly tento kroužek, ale zúčastnit se ho může kdokoli! Cena: zdarma Příměstský tábor na kolech Tento týden nás čeká spousta pohybu na zdravém vzduchu - snad nám bude přát počasí a my se podíváme po našem krásném okolí na co nejvíc míst. Cena: zdarma Týden v borůvčí s INDIÁNY Letos opět otevřeno také pro samostatné mladší děti bez rodičů! Jinak tradiční rodinný tábor - tzn. tábor určený pro rodiny s dětmi - proběhne opět v krásném prostředí Hradčan u Mimoně a těšit se můžete na bohatý program (hudební a výtvarné prvky, sportovní hry, turistika, cykloturistika, návštěva kulturních památek...). Cena tábora: pro rodiče s dětmi 1.200,- Kč za osobu bez rozdílu věku samotné dítě 1.300,- Kč Vodácký putovní tábor po řece Sázavě Láká tě voda, ale ještě jsi to nezkusil? Nebo jsi vodák? Pro vás všechny, kteří umíte plavat a je vám aspoň 10 let, tu máme připraven tento zážitkový vodácký tábor. Ničeho se neboj, všechno se naučíš pod dozorem zkušených pedagogů a vodáckých instruktorů. Cena za celý týden je 2.500,- Kč a zahrnuje vše důležité: vypůjčení lodí a dalšího vodáckého materiálu (pádla, vesty, barely), celodenní stravování (min. 1 x teplé jídlo), dopravu lodí i lidí na řeku a zpět, ubytování v kempech ve vlastních stanech, materiál na program, odměny. RŮZNÉ Léto s Vážkou zde odtřihněte V případě zájmu je možné utvořit rodinnou posádku rodič dítě. Ani u rodičů nejsou nutné zkušenosti s vodní turistikou. Řeka Sázava není nijak obtížná a při dodržení důležitých zásad se všechno dá zvládnout. Těšte se na skvělé zážitky!! Ekologický příměstský tábor Ochrana přírody a krajiny je jednou z nejdůležitějších činností, kterou by se správný občan měl zabývat, ať už se jedná o maličkosti či o rozsáhlejší aktivity. My se v tomto týdnu pokusíme dětem ukázat, jak by to také třeba šlo a že to není nijak složité - stačí si k přírodě a k naší krajině vybudovat ten správný vztah a k jejich ochraně ten správný postoj. Cena: zdarma Aktivní dny v DDM Vážka Kterýkoli den prázdnin tu pro vás máme Aktivní dny, které fungují podobně jako příměstské tábory. Program je pro vás připraven vždy od 9:00 do 14:00 hodin, není potřeba se na něj předem hlásit. Je ale potřeba mít s sebou vždy jídlo, pití, kartičku pojištěnce a zápisní lístek - najdete ho níže. Z AKTIVNÍCH dnů si lze libovolně vybrat a účastnit se jen toho, na co máte chuť a čas :-) Sraz: vždy v 9.00 v DDM Vážka Konec: vždy v v DDM Vážka (vyjma výletů a to po předchozí domluvě s účastníky) Cena: zdarma (každý si hradí jídlo, pití a případné Doporučeno: Zápisní lístek vstupné) dát dětem menší kapesné, vybavit je vždy vhodným oblečením a jídlem (možnost ohřátí v MW troubě, zalití horkou vodou, apod.) Program: Při plánování programu je přihlíženo také k počasí, takže je nutné počítat s možnými úpravami. Během každého dne mohou děti kromě daného programu hrát nejrůznější pohybové hry, soutěžit, tancovat... Program se vždy přizpůsobuje počtu a věku dětí. Týdenní rozvrh: pondělí - výtvarné činnosti (malba, kresba, koláž...) úterý - společenské, stolní a deskové hry (dle počtu a věku dětí) středa - turistický výlet se soutěžemi a hrami čtvrtek - keramická dílna pátek - přírodovědná bádání a pokusy Přihlašuji své dítě na Aktivní dny ve Vážce, a to v termínu: 2014 (zapište jeden nebo více dní). Funkční telefonické spojení v této době: Podpis zákonného zástupce: 11

12 RŮZNÉ Výlet pro děti Ve čtvrtek byl uspořádán další z výletů našeho oddělení. Celkem 17 dětí z Mimoně s námi zavítalo opět do Prahy. Tentokrát se nám podařilo v divadle Brodway zajistit vstupenky na předpremiéru muzikálu Adam a Eva. Muzikál předčil naše očekávání, měl velký úspěch i u dětí, moderním ztvárněním oslovil všechny přítomné. Vtipné hlášky, výborné výkony představitelů, po tom všem následoval náš aplaus. Po tomto skvělém zážitku jsme absolvovali objednanou exkurzi na letišti Václava Havla. Během dvouhodinové prohlídky zákulisí letiště měly děti možnost projít bezpečnostními panely, viděly přistávat několik letadel, prošly i hangáry s letadly. Na vlastní oči jsme tak všichni viděli při práci techniky letiště, kteří zodpovídají za stav letadel. Nebyl mezi námi nikdo, koho by tato exkurze nenadchla. Nezbývá, než jen podotknout, že se nám výlet opět podařil a v našich aktivitách chceme i nadále pokračovat. Oddělení rodiny a sociálních záležitostí MěÚ Mimoň Podralský nadační fond ZOD Brniště připravuje akce na léto V rámci ekokroužku, kde se pravidelně scházíme s dětmi, máme pro děti na: připravené téma Já a moje vesnice - osobní zodpovědnost se mohou těšit na téma Koloběh přírody - léto. Ekokroužek probíhá od do Sraz před Ekocentrem, není - li určeno jinak (vždy hlášeno předem). I pro dospělé máme připravené relaxační a tvořivé večery, na kterých nás tento měsíc čeká: Aromarekondiční masáže a automasáže s Hankou Štroblovou Moje zahrádka s Ivanou Erbenovou. Večery začínají od hod. V srpnu se můžete těšit na Festival jurt, který se bude konat v Brnišťském zátiší. Je to druhý ročník Festivalu jurt, který byl v minulém roce na téma Zdravá výživa a letos nás čeká téma Zahrada. V září se bude v Brništi konat Dřevosochání a to od 2. do Na akci Dřevosochání přímo navazují 3. Dožínky v Brništi. Ty se konají v sobotu Těšíme se na všechna setkání s Vámi a Vašimi dětmi. Podrobnosti na v sekci ekocentrum. Tým PNF Ekocentrum Brniště informuje Zajímavé přednášky z cyklu Krajina a zemědělství v příhraničním regionu Podralsko a Hornolužicko se konaly v Ekocentru Brniště v rámci projektu Šance pro zdravou budoucnost regionů Podralsko a Hornolužicko proběhla první přednáška na téma: Zemědělství šetrné k přírodě. Lektorka Miloslava Kettnerová ze společnosti PRO-BIO LIGA v Praze přednášela o komunitou podporovaném zemědělství. Komunitou podporované zemědělství vychází z vůle spotřebitelů podpořit konkrétního hospodáře v jeho práci. Jedná se o partnerství mezi sedlákem a spotřebitelem, kteří sdílejí rizika (neúrodu), ale i přínosy (nadúrodu) hospodaření. Vytvářejí dlouhodobý závazek. Spotřebitelé platí za potraviny spravedlivou cenu a odebírají smluvenou produkci. Zemědělci se naopak zavazují produkovat zdravé, čerstvé a ideálně biopotraviny. Mezi hlavní cíle KPZ patří místní produkce a spotřeba potravin, podpora šetrného hospodaření v krajině, spolupráce mezi lidmi a pěstování vztahu k jídlu. V ČR je nyní 17 KPZ skupin a vznikají další. Dále nám představila sdružení lidí KomPot, kteří se rozhodli hledat nové cesty k potravinám a zemědělství. Sdružení provozuje 0,5 ha zelinářského hospodářství s produkcí sezónní zeleniny. Mimo jiné se věnuje vzdělávacím, osvětovým a volnočasovým aktivitám zaměřeným na děti i dospělé. Aktivitám, které souvisejí s ekologickým zemědělstvím, péčí o půdu, potravinami a v širším smyslu udržitelným rozvojem. Jejich zahrada funguje na principu komunitou podporovaného zemědělství, kdy všichni sdílejí přínosy a rizika hospodaření a více či méně se podílejí na produkci a chodu hospodářství. Dne se konala druhá přednáška na téma: Kompostování a využití organických zbytků - naše cesta ke zdraví. Pan Tomáš Hodek ze společnosti HBABio zde vysvětlil základní pravidla správného kompostování, jak vyrobit kvalitní kompost, jak se dá kompostovat v domácnosti, ve škole, ve firmě a v obci a jak šetřit domácí rozpočet kompostováním. Popsal jaký má přínos kompost pro půdu, výživu rostlin a pro naše zdraví. A se konala již třetí přednáška, tentokrát na téma: Jak využít výhod společného kompostování. Přednášku vedl opět pan Tomáš Hodek, který účastníky seznámil s výhodami komunitního kompostování (ekonomické výhody a legislativní podmínky - novela Zákona o odpadech zákon č. 314/2006 Sb.). Uvedl i tipy jak začít, jak vybrat vhodný kompostér a jak organizovat kompostování na obci. Vysvětlil jak nejefektněji nastavit spolupráci např. mezi obcí - zemědělci, co získá obec a občané. Pro více informací o aktuálním dění v Ekocentru Brniště sledujte Těšíme se na setkání s Vámi. Mgr. Jana Panáčková Feixová Podralský nadační fond ZOD Brniště 1, Česká Lípa Tel.: Fax:

13 RŮZNÉ Svatodušní procházka Spolku historie Mimoňska Nedělní den 11. května byl tak trochu pošmourný, foukalo a sluníčko se ukázalo jen tu a tam. Přesto se u Infocentra v Hradčanech sešla skupina 11 výletníků, kteří se pod velením Lenky Jůnové vydali do krásných hradčanských lesů. Každoroční plánovaná, již tradiční vycházka Spolku historie Mimoňska, vedla lesními cestami k meandrům Ploučnice na romantické místo u řeky, kde stojí lesácká chata s ohništěm a přístupem do vody. Tady zasvítilo slunce a k dobré náladě účastníků přidalo teplé pohlazení. Opečené buřty chutnaly skvěle, a pak už se pokračovalo k papírně do míst, kde kdysi stála. Dnes tady zůstala jen připomínka v podobě kamenného pomníku, který je bohužel ve špatném stavu a zdá se, že je postupně rozebírán, protože některé části už chybí. Překvapení na závěr udělalo radost dětem i dospělým. Manžel paní Jůnové provezl všechny bryčkou, kterou táhl zapřažený koník. Příjemná tečka na závěr. Co dodat - procházka se vydařila, všichni se po asi 2,5 hodinách vrátili spokojení a příjemně unavení. Nesmím zapomenout, že nás celou cestu doprovázel pes Lenky Jůnové, také účastník výletu. Pro příště určitě všem, kteří budou mít chuť se připojit, doporučuji Svatodušní procházku v Hradčanech a musím říct, že bez naší úžasné průvodkyně bych nikdy tak krásná místa, na která jsme se podívali, nenavštívila. ŠK Malé zamyšlení na konci školního roku Na stránkách Zpravodaje se často setkáváme s přehlídkou mimoňských škol. To je určitě v pořádku. Školy se však také potýkají s problémy, o nichž se všeobecně ví, často se o nich diskutuje, ale na stránkách místních novin se o nich příliš nedočteme. Tím nejzávažnějším problémem je pokles úrovně vzdělání žáků a jejich morální vlastnosti. Nejjednodušší je konstatovat, jak je to všechno hrozné: děti jsou drzé a nevychované, nic neumějí, nečtou, jsou líné, učitelé je nic nenaučí, nemají žádnou autoritu, ale už zase mají prázdniny... Ale ono nic není takové, jak se na první pohled zdá. Navíc nikdo nehledá odpověď na otázku, jak z onoho úpadku ven. Prožila jsem ve škole téměř třicet let a mohu říci, že děti jsou stále stejné. Takové, jaká je společnost. Takové, jací jsme my dospělí. Ve společnosti vládnou peníze a spravedlnost často dostává na frak. V tomhle žijí naše děti, které jsou tím nejcennějším, co máme. Někdy na to zapomínáme. Děti si zaslouží naši lásku, ochranu, podporu a hlavně náš zájem a čas. Tím opravdu nemyslím, že bychom jim měli plnit každé jejich přání, poskytovat jim kompletní servis, zahrnovat je materiálnem a nechat je s kamarády ve čtrnácti letech popíjet v zámeckém parku až do rána. Blíží se vysvědčení, které vždycky o něčem vypovídá. Třeba, že má naše dítko 200 zameškaných hodin, a některé dokonce neomluvené. A mezi omluvenými je třeba spousta těch, co jsme mu omluvili, přestože vůbec nebylo nemocné, ale jen se mu nechtělo do školy. Máme ho přece tak rádi, tak proč bychom mu nenapsali do omluvného listu cosi o rodinných důvodech? Známky zase naznačují, na co naše dítě je a na co prostě nemá buňky. Nemá cenu se tím trápit a ptát se, po kom to dítě je, vždyť my jsme oba inženýři... Někteří rodiče si přes své dítě realizují své sny. Jejich dítě asi nepatří k těm nejšťastnějším. Já osobně mám vysvědčení spojeno se samými pěknými vzpomínkami. Rodiče mně a mému bratrovi koupili za odměnu nanukový dort. Žáci mi nosí květiny a dojímají mě. V bytě to pak téměř čtrnáct dní vypadá jako v květinářství a nádherně to tam voní. Musím říci, že jsem ve škole s dětmi zažila tolik hezkých chvil, které bych v jiném povolání nikdy neprožila. To však neznamená, že těch puberťáků někdy nemám plné zuby. Ale snažím se je podporovat v tom, v čem jsou dobré. Nalézám v tom smysl a přináší to ovoce. O některé plody z poslední doby se ráda podělím. Mgr. M. Grigerová, Gymnázium Mimoň Úspěch našeho školního časopisu Géčko Ve čtvrtek se členové redakce školního časopisu ve složení Tomáš Halbych, Lenka Holajová (kvinta), Tereza Kamila Tahadlová, Lenka Holajová, Tomáš Halbych, Tereza Stehlíková a Romana Faltová Stehlíková, Romana Faltová (3. A) a Kamila Tahadlová (kvarta) vypravili do Prahy na vyhlášení 8. ročníku soutěže Školní časopis roku do Divadla Komedie. Soutěž uspořádala Vyšší odborná škola publicistiky. Hodnoceny byly školní noviny, časopisy a webové magazíny v kategorii SŠ. Časopis, který na naší škole vychází třetím rokem, obsadil 2. místo v Libereckém kraji a postoupil do kola celostátního. Géčko vychází v elektronické podobě a všechna jeho čísla si můžete přečíst na stránkách naší školy. Naši mladí redaktoři se mohli přihlásit do zajímavých workshopů, v nichž se měli příležitost setkat se zajímavými lidmi, kteří působí na VOŠ publicistiky v Praze. Pokoušeli se také v krátkém čase napsat dobrou zprávu nebo čínské haiku. Ve workshopech patřili k nejaktivnějším a nejšikovnějším. Na závěr měli možnost se zúčastnit publicistického festivalu Všemi směry. Návštěva Prahy byla pro studenty nejen příjemným výletem, který byl tak trochu odměnou za jejich práci, ale hlavně dobrou zkušeností. Nezbývá než doufat, jim chuť do psaní vydrží. 13

14 RŮZNÉ Studentka mimoňského gymnázia v celostátním kole řečnické soutěže Tereza Stehlíková, studentka 3. A Gymnázia Mimoň, se dne zúčastnila celostátního kola 7. ročníku prestižní řečnické soutěže Mladý Démosthenés. K tomu, aby se dostala až do Prahy před porotu složenou z odborníků na komunikaci, vedla dlouhá cesta, která předpokládala nejen schopnost umět se dobře a pohotově vyjádřit, ale i kreativní přístup. Talent není zárukou úspěchu, důležitá je vůle na sobě pracovat. A tu Tereza projevila. Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech Dechové cvičení před soutěží. Tereza je uprostřed snímku Vše začalo školním kolem, v němž studentka zaujala nejen svým projevem, ale hlavně jeho myšlenkovou hloubkou. Pak následovalo regionální kolo, které přineslo další vítězství. Do krajského kola bylo třeba zaslat videonahrávku, jejíž úroveň byla hodnocena odborníky na réroriku. 1. místo v Libereckém kraji nám udělalo opravdu velkou radost. Podmínkou pro účast v celostátním kole bylo třídenní soustředění vítězů krajských kol v Jihlavě organizované autorkou projektu Mgr. Janou Adámkovou, Ph.D. Zde se účastníci měli možnost zdokonalovat v řečnickém umění. Po tom všem přišla Praha a slavnostní setkání v Emauzském klášteře. Celostátního kola se zúčastnilo 50 mladých řečníků ve čtyřech věkových kategoriích. Jelikož se do soutěže zapojilo 80 procent základních a středních škol, bylo jasné, že konkurence bude opravdu silná. Výsledky byly vyhlášeny po téměř šestihodinovém klání. Vybrat vítěze bylo opravdu těžké a v každé kategorii byla oceněna jen tři první místa. Na přední místa Tereza nedosáhla, ale její výkon považuji za skvělý. Byla jsem na ni opravdu pyšná. Možná byla čtvrtá, pátá... Ale na tom opravdu nezáleží. Byl to úžasný den s neopakovatelnou atmosférou. Přála bych všem, kteří hází všechny mladé lidi do jednoho pytle a nadávají, jak jsou nemožní, jak jen sedí u počítače, kouří a pijí alkohol, aby měli stejnou příležitost jako já. Příležitost poslechnout si padesát promyšlených dvouminutových projevů, které pronášejí děti různého věku ze všech krajů naší země. Ať byla jejich vystoupení vážná, dojemná či vtipná, měla něco společného - přednášely je výrazné osobnosti, které se v životě neztratí. Na závěr bych ráda poznamenala, že v této soutěži uspěli i další žáci naší školy. Obsadili přední místa v nižších věkových kategoriích: E. Špačková (sekunda) a M. Pál (kvinta) obsadili přední místa v regionálním kole, T. Suslová (kvarta) postoupila do krajského kola. Mgr. M. Grigerová 14

15 RŮZNÉ Jarní činnost kroužku mladých hasičů Vzhledem k letošní mírné zimě jsme mohli začít s přípravou na jarní činnost a soutěže již koncem měsíce února. Věnovali jsme se přípravě všech kategorií na jarní postupová kola a soutěže. Naši dorostenci se podíleli na společné akci s DDM Vážka, soutěže pro děti při čarodějnicích na koupališti. Na koupališti proběhly obě soutěže pro hasiče. První z nich je Memoriál Josefa Pecinovského, což je pohárová soutěž mladých hasičů (dětí) v požárním útoku. Zde jsme měli v obou kategoriích po jednom družstvu, naši mladší se umístili na 1. místě, naši starší se umístili na také na 1. místě. Druhou soutěží byl Memoriál Rudolfa Plívy o putovní pohár města Mimoně, což je soutěž mužů a žen v požárním útoku, zastoupena jsme měli dvě družstva mužů a jedno družstvo žen. Naši muži se umístili na 3. a 6. místě, naše ženy obsadily krásné 2. místo. Na této soutěži byl při zahajovacím nástupu oceněn nejvyšším hasičským svazovým vyznamenáním náš dlouholetý člen p. Svoboda Stanislav Řádem svatého Floriána za svou celoživotní obětavou práci v hasičině, vyznamenání předala pí. Havelková Miroslava náměstkyně starosty krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Našim některým členům za jejich obětavou práci bylo předáno poděkování starosty města Mimoň p. Fr. Kaiserem a našim dlouholetým členům za jejich práci Pamětní medaile u příležitosti 150 let založení prvního českého hasičského sboru ve Velvarech (Bartůněk K. st., Antoch J., Antoch M., Bartůněk K. ml., Dejdar M., Eliáš L., Laňová H., Linhart R., Marčok M., Plíva J., Svoboda F., Svoboda S., Zítková J.,) Tato medaile byla předána i p. Kaiserovi. V postupových soutěžích si zatím vedeme takto: starší a mladší se drží na předních místech v okresním kole, naši nejmenší z přípravky jsou na tom podobně, zatím se krásně drží na prvních místech, celkové rozhodnutí je na posledním srazu ve Stružnici. V kategorii dorostu už máme dobojováno, v každé kategorii postupují první tři z okresu a umístění našich je následující: mladší kluci: 1. místo Beran Jan, 2. místo Kopeš Daniel, 3. místo Vlasatý Tomáš střední kluci: 2. místo Havel Petr, 3. místo Ungr Pavel starší kluci: 1. místo Bartůněk Tomáš, 2. místo Zápalka Filip starší dívky: 1. místo Barešová Štěpánka, 2. místo M a š k o - vá Anželika Za tyto jejich výkony jim děkujeme a držíme palce při reprezentaci na krajském kole. Proběhlo nám i okresní kolo v požárním sportu dospělých, kde jsme měli dvě družstva mužů, jedno ve věkové kategorii do 30 let a druhé nad 30 let, v obou kategoriích si naši muži vybojovali 1. místo na okrese a družstvo do 30 si tímto vybojovalo postup na krajské kolo. Při okresním kole byla i soutěž v přeboru na 100 m s překážkami jednotlivci, kde se naši umístili takto: Kategorie do 30: 1. místo Bartůněk Karel ml., 2. místo Bartůněk Tomáš, 3. místo Effler Michal - všichni z SDH Mimoň Kategorie nad 30: 1.Šimunek J., 2. místo Antoch m., 3. místo Dejdar M. - všichni z SDH Mimoň Všem našim členům poděkování za jejich krásné výsledky. Zítka Jan starosta SDH Mimoň Projekt přírodovědného dopoledne V rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji připravili studenti gymnázia za odborného dohledu svých vyučujících (Mgr. Petry Maslenové, Mgr. Markéty Nolové, Mgr. Václava Hylmara a Mgr. Františka Kuchaře) pro mladší kamarády ze ZŠ Ralsko přírodovědné dopoledne plné přírodovědných pokusů a her. Žáci pátých a šestých tříd ZŠ Ralsko, společně s žáky primy, si ve středu 30. dubna 2014 v průběhu dopoledne vyzkoušeli zajímavé fyzikální, chemické a biologické pokusy a měření. Žáci si z něj odnesli nejen zajímavé vědomosti a poznatky, ale také vlastnoručně vyrobený kaleidoskop. Pro zpestření byly na každém stanovišti pro žáky připraveny i jednoduché pohybové soutěže. Zámecký park byl stanovištěm, na kterém si žáci prakticky vyzkoušeli orientaci v terénu i na mapě. Ani na tomto stanovišti nechyběla pohybová aktivita. Tou se stal štafetový běh okolo rybníka, po němž následoval výpočet rybniční plochy. Na fotbalovém hřišti bylo připraveno improvizované fyzikální stanoviště. Tam si účastníci na třech stanovištích vyzkoušeli měření vzdálenosti sonarem, měření teploty digitálním mikroteploměrem, jednoduché optické pokusy, měření hydrostatického tlaku v kapalině a změny tlaku plynu v gumovém balónku. V arboretu gymnázia bylo umístěno biologické a chemické stanoviště. Zde žáci například měřili Ph roztoků (čaje, čaje s citrónem, kofoly, saponátu a dalších) pomocí lakmusových papírků. Vedle budovy gymnázia na děti čekalo stanovišti biologie, které sloužilo k ověření jejich znalostí ze světa zvířat, k vyzkoušení měření tlaku rtuťovým tonometrem, soutěžilo se ve třídění odpadu a ve sbírání papírových motýlů. Nakonec si děti mohly změřit rychlost vyfouknutého vzduchu senzorem systému PASCO. Jednotlivé týmy byly oceněny diplomy. Všechny děti byly velice šikovné, a proto jim patří velká pochvala. Všem studentům i kolegům, kteří se na realizaci celé akce podíleli, děkuji za přípravu jednotlivých pokusů a dobře odvedenou práci na stanovištích. Mgr. Jaroslava Krejčová 15

16 RŮZNÉ S LAMPOU na výletě do IQ LANDIE Občanské sdružení LAMPA působí v Mimoni a v okolí již od roku Jsme rádi, že za tuto dobu se naše práce v lecčem posunula dál. Začali jsme jako Komunitní centrum v Mimoni s pravidelnými akcemi pro děti i dospělé na Ploužnici a v Náhlově. V červnu roku 2013 se naše Komunitní centrum změnilo na nízkoprahové a my tak začali poskytovat sociální služby podle zákona 108/2006 O Sociálních službách. Kromě Centra LAMPA, které mohou využívat klienti od 6 do 26 let, poskytujeme také sociální službu formou terénních programů. Na podzim 2013 jsme se spojili s potravinovou bankou v Liberci, a proto jsme také ve spolupráci se sociálním odborem v Mimoni schopni lidem pomáhat i touto cestou. Pomáháme na základě doporučení soc. odboru rodinám v Mimoni, ale také ve Stráži pod Ralskem, na Ploužnici a v Náhlově. V centru nabízíme nejen volnočasové aktivity pro děti a mládež, ale také se zde děti připravují do školy, proběhla také např. beseda o nebezpečí užívání drog, kyberšikana - nebezpečí internetu, promítáme si filmy na různá témata a potom o nich diskutujeme a další. Náš zatím společný výlet byl do Liberce, kde jsme navštívili zábavně naučnou expozici IQ LANDIE. Děti se na výlet velice těšily. Vypravili jsme se vlakem, i když většina cesty díky výluce z Jablonného v Podj. proběhla autobusem. Hned jak jsme dorazili do Liberce, všechny děti měly najednou velký hlad a tak jsme v rychlosti proběhli Babylon a najedli se. A pak už vzhůru za poznáním. IQ LANDIA je rozdělena do několika expozic a v každé z nich se našlo něco, co děti opravdu zajímalo. Na úplném začátku jsme se všichni vydali do vodního světa. Tedy opravdu již na samém začátku byly děti díky vodním hrátkám úplně mokré. S vodou si měly možnost nejen hrát, ale také byl čas na experimentování s ní. Dá se s ní provádět ledacos, zvlášť když máte k dispozici pořádné vodní koryto, mlýnky, trubky, stroje, trysky, a dokonce Niagarský vodopád. Po hrátkách s vodou jsme se vydali do podzemí, kde nás čekala GEO procházka. Společně jsme poznávali horniny, zkameněliny a obtisky živočichů a rostlin z dávných dob a strojem času děti měly možnost přesunout do jakékoli doby z vývoje země a všeho ostatního. V expozici živly jsme poznali jaké to je mít pod nohama pořádné zemětřesení, procházet vichřicí, ale to, co nás zaujalo nejvíc, byl obří bublifuk, který dělal opravdu veliké bubliny. Expozice člověk nám přinesla mnoho zajímavého o nás samých. Kromě robota, který s dětmi skvěle komunikoval a používal k tomu nejen řeč, ale také gesta a mimiku, jsme si měli všich- ni možnost změřit tlak, poznali, co všechno ukrývá naše tělo, zkusili si pumpu, která představovala naše srdce, ale také opravdovou laparoskopickou operaci. Díky zábavným experimentům byl čich nás všech, chuť, hmat, sluch i zrak podroben zatěžkávací zkoušce v expozici věnované lidským smyslům. Pokud vás zajímá, jak fungují věci, které denně doma používáte, měli byste navštívit IQ LANDII, protože právě věda v domě vás určitě velice zaujme. Jak to, že pračka pere prádlo, proč se zrcadlo zamlží, když si dáme horkou lázeň... Je až k nevíře, co všechno takový obyčejný dům skrývá. Kolik věcí, přístrojů a zařízení, které již považujeme za naprostou samozřejmost! Ale víme skutečně, jak fungují? V nejvyšším místě centra se nachází zvuková věž. Proč až nahoře a daleko od dalších expozic jsme pochopili hned, jak jsme se tam ocitli. Směs různých zvuků, činel, bubnů, zvonků a dalších jsem já osobně vydržela přibližně 3 minuty. No, to už byl čas se chystat na vláček a doma povyprávět rodičům, co všechno jsme v Liberci zažili. Určitě to nebyl poslední výlet a děti i rodiče se mohou těšit na další zážitky. Vždyť nás teď čeká spousta slunečných dnů a v neposlední řadě také prázdniny, kdy bude spousta času něco podnikat. Těšíte se? Já tedy moc! Vedoucí Centra LAMPA a TP, Romana Hanzlová K starostovu Jak hospodaříme Nemám nadpřirozené schopnosti pana starosty, který dokáže reagovat na nezveřejněný článek poslaný těsně před uzávěrkou, tak mně nezbývá než se vyjádřit až nyní. Argumenty starosty proti regulaci hazardu jsou dostatečně známé a pan starosta je jistě schopen uvést odbornou studii, která je prokazuje. Já takovou neznám a bez toho jsou uvedené argumenty pouhými žvásty, kterými se snaží provozovatelé hazardu a pronajímatelé prostor k tomuto podnikání obhájit své zájmy. O úrovni údržby bytového fondu a úsporách za topení se zmíním jinde, ale starosta zde potvrzuje to, co p. Starý již uvedl ve dvou příspěvcích, že členové rady města usilovali o navýšení nájemného o větší částku. Doufám, že svou snahu o vyšší nájemné uvedou strany zastoupené v radě tentokrát i ve svých volebních programech. K úsporám kapitálových výdajů v loňském roce mohu konstatovat pouze to, že pan starosta asi špatně četl anebo špatně pochopil. Ve své reakci konstatuje totéž co já, tedy že se ušetřilo, protože se neinvestovalo do rozvoje města. Souhlasím s tím, že přibývá-li travnatých ploch, osvětlení apod., rostou výdaje na údržbu. Ovšem zvýšené výdaje musí být kryty zvýšenými příjmy. Jestliže mělo město v roce 2008 k dispozici na účtech téměř 42 milionů korun, po volbách v roce 2011 to bylo 24,6 mil. Kč a na konci letošního roku to podle schváleného rozpočtu bude 1,28 milionů Kč. Věřím tomu, že fakticky to bude až 10 milionů, jak pan starosta uvádí. I tak je jasné, že takto hospodařit nejde do nekonečna. Myslím, že to by mohl pochopit i pan starosta. P.S. To co pan starosta vysvětloval na zastupitelstvu, si každý může ověřit na Mitelu. Schopnosti pohádkáře už p. starosta prokázal vícekrát. Petr Balek 16

17 INZERCE Nabízíme: v Balkonové květiny všeho druhu již v prodeji! v Květiny, dárkové předměty, svíčky, zahradnické potřeby, okrasné keře, balkonové rostliny v Substráty a mnoho jiných produktů v Prodej dřevin a konifer v Výroba smuteční a vánoční vazby v Přeprava nákladů vozem AVIA 3,5 t Ordinační hodiny červen 2014 sobota 7.6. MUDr. Přemysl Černý Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel neděle 8.6. MUDr. Andrea Jelínková Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Přemysl Prstek Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, tel neděle MUDr. Kristýna Hejnová Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Ilona Tulisová Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, tel sobota MUDr. Pavla Antošová Bendlova 2236, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Přemysl Černý Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel Řádková inzerce Prodám garáž v kolonii ul. V Lukách (pod sídlištěm Letná) v Mimoni. Samost. elměr. 240/400V, bezpečnostní zámek, cena 45 tis. Kč. Tel.: Prodám nový nepoužitý plynový sporák za polovinu ceny, zn. špatný dárek. Černou truhlu z roku x46x45 cm, fotoaparát Smena a Lubitel. Cena dohodou. Tel.:

18 SPORT odstartoval z centra Mimoně jubilejní 10. ročník Tour de Ralsko Na startovní pole před bránou do mimoňského Zámeckého parku se v sobotu 17. května dostavilo bezmála 100 cyklistů, a to navzdory chladnému počasí kolem - 10 stupňů Celsia. Odstartováno bylo několik minut po 10. hodině ranní na začátku Vranovské aleje. Trať měřila necelých 48 km a cíl byl na mimoňské cyklostezce. Prezence a vyhlášení vítězů proběhlo na parkovišti u náměstí v Malé ulici. Limit pro dojetí a změření posledního závodníka byl 3 hodiny. V tomto čase trať projelo asi 65 závodníků. Absolutním vítězem tohoto ročníku se stal Aleš Strnad (28 let), těsně před loňským vítězem Honzou Matouškem (25 let). Ti dojeli závod za 1 h 46 min. Mimoňáci, kteří trénovali na trati již od dubna od zveřejnění tratě na internetu, nedopadli vůbec špatně: Honza Oswald (1. ve své kategorii M49) Byla jsem na Tour de Ralsko Ráda bych touto cestou poděkovala panu J. Freiovi a jeho kolegům za organizaci cyklistického závodu, jež proběhl v sobotu Jako účastnice závodu jsem byla velmi spokojena s výběrem trasy a jejím značením. Závod jsem absolvovala s velkým nadšením a byla jsem spokojena i s časem 3 h a 3 min., který se mi podařil v převážně terénní trase zdolat. Jako netrénovaný cyklista laik jsem byla s tímto časem spokojena. Při příjezdu do cíle mě však pocit sebeuspokojení ihned opustil, jelikož v cíli jsem zahlédla odcházejícího pořadatele závodu, který určil časový limit na závod 3 hodiny. Vítězoslavné projetí cílem, přes volně položenou pásku na cyklistické stezce ihned ztratilo svůj půvab a význam, i když jsem závod absolvovala převážně sama kvůli sobě. Jako nadšený cyklista, platící řádné startovné jsem očekávala alespoň symbolické občerstvení ať už po trase, nebo alespoň při dojezdu do cíle. Jelikož je tento závod vyhlášen převážně jako hobby závod pro nadšené cyklisty a sportovce, považuji časový limit za neúměrný vynaložené snaze všech cyklistů, kteří nakonec do cíle dojeli po různých defektech a překážkách, jež po cestě úspěšně překonali. Každý závod-ník, který tento závod absolvuje a ten poslední zejména, by měl mít možnost zhodnotit a vidět své výsledky a Marek Knejzlík (2. ve své kategorii M39) dojeli celkově společně na místě v čase 1 h 53 min. Na trati bylo i několik zahraničních závodníků, náctiletých a žen, kteří statečně v limitu dojeli. Např. německý závodník dojel do 10. místa. Mnoho cyklistů bohužel muselo ze závodu z důvodu defektu odstoupit. Závod byl pro mnoho zkušených borců prověrkou vzhledem k náročnosti trati, terénu a délce. Naštěstí pršet začalo až po odjetí závodu. Dá se říct, že letošní jubilejní ročník se vydařil, neboť jsme nečekali, že se seznam přihlášených nakonec tak zaplní. Přičítáme tento úspěch zejména dobře zvolené trati. Těšíme se na zpětnou vazbu od závodníků. Děkujeme všem partnerům za dlouhodobou spolupráci, zejména městu Mimoň, Česká Lípa a Ralsko. Pokud to byl poslední ročník, rozhodně poslední ročník dekády Tour de Ralsko, tak myslím, že si jej všichni náležitě užili. Kompletní výsledky všech vypsaných věk. kategorií najdete na: Mgr. Jaroslav Frei i s časem na výsledkové listině. Tento názor panuje i mezi závodníky laiky, pro něž je převážně pořádán, ale zmiňuje se především u piva. Dovoluji si proto touto cestou prezentovat nejen můj osobní názor, se kterým se plně ztotožňuji. Přeji všem cyklistům mnoho zdaru a panu Freiovi sportovnější a srdečnější přístup, ke VŠEM závodníkům absolvujícím příští TOUR DE RALSKO. Sportu zdar a cyklistice zejména. Jindra Sluková Aktuálně Vám nabízíme v akci: SPINNING PERMAMENTKA NA ROK vstup za 750 Kč Mini 5 vstupů za 400 Kč Nově proplácí i další pojišťovny např. VZP, VOZP aj. Místo uplatnění: ZŠ Pod Ralskem, Mimoň Rezervace na tel/sms , Platba v hotovosti instruktorce. Po zaplacení Vám bude vygenerován kód a poslán na Váš . 18

19 SPORT Mimoňáci mezi nejlepšími S odvahou a se skautskými znalostmi a dovednostmi byli Mimoňáci opět nejlepší při hře "Hledání pokladu piráta Jacka Sparrowa a prolomení zlé kletby - Černá perla". Závod se konal o víkendu dubna 2014 v Hradčanech pro skautské oddíly českolipské oblasti o totem bratra náčelníka a vlajku sestry náčelní Junáka. Mimoňský Balů Úspěchy karate Na otevřeném Mistrovství Moravy a Slezska v karate v Jeseníkách Markéta Barešová vybojovala titul v kata i kumite ženy. Josef Polák, trenér Tenisové družstvo TK Mimoň Tenisové družstvo TK Mimoň v letošní jarní tenisové sezóně odstartovalo krajskou soutěž 4.5. ve dvou věkových kategoriích: v babytenisu 8-9 let a mladší žactvo 10-12let, jehož fotka je uvedena níže. Zatím jsme prohráli s Jabloncem doma 3:6 a vyhráli v Liberci 5:4. Je teprve začátek sezóny, a tak věříme, že ještě budeme bodovat, a pokud ne, tak nevadí. Pro většinu dětí jsou to první zkušenosti se závodními utkáními. Výhodou je, že na rozdíl od turnajů je soutěž pro děti zdarma a stráví několik hodin na kurtu - odehrají během jarních víkendů tolik setů a bodů, že se v delších zápasech uvolní a začínají předvádět to, co umí z tréninků. Protože většinou začátkem utkání a na prvních turnajích jsou značně nervózní. Dalším pozitivem je stmelení týmu. Ačkoliv je tenis na rozdíl třeba od fotbalu individuální sport, což děti pociťuji v turnajích a dvouhrách, právě soutěž družstev, čtyřhry a klubové kolektivní tréninky, které pro ně před "mistráky" děláme, jim dodávají pocit, že na poražení soupeře nejsou úplně sami a že jsou nedílnou součástí týmu. Naše družstvo 2014 Kromě toho hrajeme také krajskou soutěž a máme ještě družstvo babytenisu 8-9 let, ve kterém působí Mimoňák Tomáš Knejzlík. Tenisu zdar! Mgr. Jaroslav Frei, Tel.: , 19

20 INZERCE Uzávěrka pro zasílání příspěvků do letního dvojčísla je 23. června 2014! Vydává: jako měsíčník Město Mimoň Mírová 120, , tel , IČO Náklad: 900 ks Ročník: XXXVII, č. 6 Náklad: 900 ks Poř. číslo 319/ červen Datum vytištění: 30. května 2014 Vychází dne: 2. června 2014 Cena: 7,- Kč. Registrační číslo: MK ČR E Šéfredaktorka: Ing. Helena Jakešová, tel.: Redakční rada: Mgr. Ilona Zavřelová, Ing. Jiří Šťastný, Pavlína Pelcová, Bc. Petr Slavík. Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit ci upravit. Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Česká Lípa Pozor: Všechny zasílané příspěvky musí obsahovat jméno, příjmení, adresu a příp. telefon autora příspěvku a musí být podepsány (na žádost nebude zveřejněno).

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx

fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx úvod Vážení, jsem velmi mile potěšen, že Vás mohu přivítat na fotografickém workshopu pořádaným naší společností

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci 15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil.

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA

VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA Vážení pedagogové, vedoucí, studenti a děti, Rádi bychom Vás pozvali k zapojení se do projektu pořádaného Jihočeským krajem a společností Hlavním tématem tohoto

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě společná práce studentů Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium zve do podzemí města! Návštěvníci Muzea Vysočiny si

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více