OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)"

Transkript

1 MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu) a bytová problematika Meandry Ploučnice se staly přírodní památkou Program oslav Dnů města Mimoň Letní tábory DDM Vážka OKÉNKO STAROSTY Dobrá zpráva pro obyvatele horní části Sídliště pod Ralskem. Napodruhé bylo město úspěšné a získalo dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na Projekt regenerace panelových sídlišť. Projekt byl připravován dlouhodobě a při jeho prvním podání v loňském roce jsme nebyli úspěšní. Celé horní sídliště je rozvrženo do dvou etap. Na etapu A, se kterou jsme byli úspěšní, jsou vyčísleny náklady na Kč včetně DPH. Dotace MMR činí Kč a spoluúčast města je Kč. Co všechno etapa A obsahuje, si můžete prohlédnout na mapce na další straně křižovatka ul. Luční x Sídliště pod Ralskem, 1.2 parkoviště pro 36 automobilů ul. Luční před ZŠ. 1.3 parkovací pruh ul. Sídliště pod Ralskem, 1.4 rekonstrukce stávajících chodníků ul. Sídliště pod Ralskem, 1.5 přístřešky pro kontejnery na smíšený odpad, 1.6 zelená plocha na západ od ul. Sídliště pod Ralskem, 1.7 regenerace vnitřní zeleně a 1.8 městský mobiliář (odpadkové koše, lavičky apod.) Celý záměr etapy A musí být zrealizován do konce letošního roku. Přiznáním dotace na etapu A máme reálný předpoklad získat dotaci v příštím roce 2015 na etapu B. Teď trošku z jiného soudku. Toto číslo vyjde v červnu, kdy dítka školou povinná finišují, aby zachránila, co se ještě dá. Tak bych jim chtěl popřát, aby se jim v cíli zadařilo a vysvědčení byla co nejlepší. Těším se, že budu moci na radnici přivítat co nejvíce výborných žáků. Těm, kteří základní školu končí, přeji, aby se dostali na školy a odbornosti, které si vysnili. A všechny občany města a přilehlého okolí srdečně zvu na oslavy Dnů města, které jsou připraveny v termínu 27. až 29. června Program je opravdu bohatý a pestrý. Myslím, že si každý vybere. Nezbývá než si ještě přát, aby se zadařilo s počasím. František Kaiser, starosta města Měsíčník 7,- Kč Vydává město Mimoň

2 CO VÁS ZAJÍMÁ... Univerzita třetího věku zakončila první semestr vedle seniorů z Domažlicka a ráda jsem s nimi vyměnila i pár přátelských slov. Předávání pamětních listů probíhalo ve sváteční atmosféře. Přivítali nás zástupci university i další lidé, kteří se nějak angažují v projektu celoživotního vzdělávání. Vedoucí jednotlivých středisek byli poté oceněni za svoji práci, byly jim předány pamětní listy pro účastníky kurzů a současně byla jednotlivá střediska jmenována. Přitom jsme si mohli uvědomit, jak je tento nový vzdělávací projekt u nás už rozšířen. Slavnostní předávání listů, rozhovory, úsměvy, fotografování a oběd v menze, to byly naše příjemné zážitky, které nemohl Je to jen několik dní, co pro nás, už trochu "zralejší" skončil semestrální kurs U3V na téma etika. Myslím, že jen trochu přemýšlivým lidem mohl hodně dát a v dnešní rychlé době působit i jako balsám na duši. Z jiného soudku byly přednášky z astronomie, ale historie pozorování vesmíru také nemohla nechat nikoho chladným. Hezkým a logickým zakončením našeho virtuálního studia byl náš výlet do Prahy na Českou zemědělskou univerzitu v Suchdole. V aule vysoké školy jsme měli příležitost setkat se se studenty našeho věku z celých Čech. Sama jsem seděla Mapka regenerace Sídliště pod Ralskem k článku na titulní straně překazit ani déšť. Z areálu VŠ jsme později odjížděli do Benátek nad Jizerou, kde byla naše, tak trochu tematická zastávka. Na zdejším zámku působil krátce i dánský astronom Tycho de Brahe a tak jsme si velmi rádi prohlédli i prostory vyhrazené památce na tohoto významného muže. Tím spíš, že jsme se o něm dozvěděli v předchozím kursu astronomie mnoho zajímavého. A zde jsme si mohli doplnit i něco z jeho života a díla. Závěrem nelze víc, než poděkovat. Všem, co se angažují v dobré věci a sbližují seniory nejen mezi sebou, ale s lidmi obecně. Hana Hanzlíková, účastnice kurzu Nově vydlážděnou cestu ke kostelu zachytila paní Kohoutová 2

3 CO VÁS ZAJÍMÁ... Vlastnictví bytů představuje významnou konkurenční výhodu Mimoně nájemné opravy investice opravy a investice Meandry Ploučnice jsou přírodní památkou Rada LK na svém úterním zasedání schválila Nařízení Libereckého kraje, kterým jsou zřizovány přírodní památky Meandry Ploučnice u Mimoně a Niva Ploučnice u Žizníkova včetně ochranných pásem. V obou případech se jedná o praktické naplnění jednotlivých cílů projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Libereckém kraji - 2. část. Území těchto přírodních památek tvoří součást Evropsky významné lokality Horní Ploučnice. Dle nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, jsou pro obě území určeny formy ochrany právě vyhlášením přírodní památky, uvedl náměstek hejtmana pro resort životní prostředí a zemědělství Josef Jadrný. Přírodní památka Meandry Ploučnice u Mimoně se nachází podél toku Ploučnice v úseku pod Mimoní. Předmětem ochrany je meandrující neregulovaný tok Ploučnice s navazujícím komplexem mokřadů a populace vzácných dru- hů organismů na tato přírodní stanoviště vázaných, zejména populace vážky klínatky rohaté, motýlů modráska očkovaného a ohniváčka černočárého, dále lososa obecného a vydry říční. Zřízením přírodní památky je splněn závazek vůči Evropské unii zajistit ochranu této evropsky významné lokality. Celková výměra památky činí 49,3 ha. Přírodní památka Niva Ploučnice u Žizníkova se nachází podél toku Ploučnice v úseku před Českou Lípou. Předmětem ochrany je meandrující neregulovaný tok Ploučnice s navazujícím komplexem mokřadů a populace vzácných druhů organismů na tato přírodní stanoviště vázané, zejména populace vážky klínatky rohaté, motýlů modráska bahenního, modráska očkovaného a ohniváčka černočárého, dále lososa obecného a vydry říční. Zřízením přírodní památky je splněn závazek vůči Evropské unii zajistit ochranu této evropsky významné lokality. Celková výměra památky činí 77,85 ha. Dědková Markéta, 3

4 CO VÁS ZAJÍMÁ... K některým výdajům rozpočtu 2014 V květnovém čísle Zpravodaje se objevil názor, že vedení města nešetří. Šetříme tím, že soutěžíme výdaje, připravujeme podklady organizacím, které působí v našem městě, aby u nás investovaly, snažíme se získat dotace, využíváme dál materiály uvolněné při opravách a zefektivňujeme některé činnosti. Díky elektronickým aukcím jsme snížili jednotkovou cenu za elektrickou energii pro veřejné osvětlení a instalací úsporných lamp snižujeme její spotřebu. Cílem je za minimálního nárůstu výdajů umožnit rozšiřování veřejného osvětlení. v Ralské ulici, bezbariérové propojení sídliště pod Ralskem s Husovou ulicí, rozšíření chodníku ve Svébořické od Tyršova náměstí ke křižovatce s Ralskou a nový přechod pro chodce na Žitavské u tenisových kurtů. Aktivně spolupracujeme v rámci Mikroregionu Podralsko na dokončení PD cyklostezky Mimoň - Noviny pod Ralskem a Mimoň - Ralsko (Hradčany)- Zákupy s cílem získat dotaci v rámci nového dotačního období EU Připravujeme žádost o dotaci na 2. etapu regenerace veřejného prostranství pro sídliště pod Ralskem. Upravili jsme režim plateb za komunální odpady. Dříve bylo cca % neplatičů a neznali jsme je. Při současném režimu víme, jak se každý majitel bytového domu chová. V minulém roce jsme měli 4 neplatiče. Víme, o koho šlo, proč neplatil a jak byl vypořádán. Příjmy za odpady městu mírně stouply a tak jsme mohli instalovat několik velkokapacitních kontejnerů pro odkládání odpadů ze zeleně, podpořit odběr biologického odpadu z domácností a můžeme uvažovat o zvýšení počtu míst pro tříděný odpad. Spolupracujeme s SVS a.s. na projekční přípravě velkých oprav jejich infrastruktury v Mimoni. S ročním předstihem víme, kde je budou provádět. V návaznosti na to řešíme připojení objektů, kde jsou ještě septiky, a připravujeme kompletní obnovu povrchu komunikací v dotčených ulicích. Současně jsou instalovány rozvody pro internet. Uvedeným postupem cca o 20 % snižujeme výdaje na opravy komunikací. S Libereckým krajem řešíme průjezd tranzitní dopravy městem. Loni byla dokončena Husova ulice. Letos to bude Pražská. Tato investice byla možná proto, že jsme ji ve spolupráci s KSSLK připravili. Do řešení jsme zapojili SVS a další organizace (METRONET, Kabelovou televizi, Plynárny, ČEZ, O2). Současně s tím jsou řešeny kanalizace, chodníky, veřejné osvětlení, přípojky občanů a nové rozvody pro internet. Určité množství betonového a asfaltového recyklátu a dlažebních kostek, které zpět získáme, nám umožňuje levně opravit další cesty a komunikace. Pro Liberecký kraj máme připraveny podklady pro opravu komunikace v západní části náměstí 1. máje a máme zájem, aby ji KSSLK realizovala co nejdříve. Jsou výdaje, jejichž prioritu cítíme rozdílně, ale stejně dříve nebo později musí být vydány. Týkají se mj. chodníků. Zde vycházíme z požadavků občanů, sledujeme určité trasy a snažíme se respektovat potřeby vozíčkářů. Další chodníky budou letos opraveny v ulicích Okrouhlická, Zahradní čtvrť, Lužická, U Družby, Nová, ze Žitavské ke gymnáziu, Vranovská alej a schody Sokolka (závisí na dokončení rekonstrukce kanalizace). Na horním sídlišti pod Ralskem v rámci I. etapy regenerace budou opraveny nejen chodníky, ale i komunikace, prostranství mezi domy a vytvořena nová místa pro parkování za cca 6,5 mil. Kč (z toho 4,0 mil. Kč představuje dotace). Pro příští období připravujeme projekčně další úseky - nový chodník mezi dolní a horní částí sídliště pod Ralskem (podél školního hřiště), k nové čtvrti rodinných domků Zefektivňujeme činnost Zahradnictví Mimoň, což umožňuje zvýšit počet nově udržovaných a upravených zelených ploch. Díky dotacím proběhne oprava břehů a čištění zámeckého rybníka a bude vytvořena nová vodní plocha na zámecké louce. Po této akci bude možné odstartovat úpravy okolního prostranství a zpřístupnění větších ploch zámeckého parku pro občany. Všechny investiční akce procházejí výběrovým řízením, kde rozhodujícím kritériem je cena. Někteří zastupitelé jsou ve výběrových komisích a podílejí se na její výši. Některé výdaje rozpočtu považuje někdo za zbytečné nebo vysoké. Souvisí se vzhledem města, s jeho presentací, s podporou spolkového života a s prioritami vedení města. Jejich zařazení do rozpočtu je věc názoru, který je nutné prosadit hlasováním na jednání zastupitelstva. Rozpočet města se začíná tvořit v průběhu posledního čtvrtletí předcházejícího roku. Je vhodné v té době předložit na jednotlivé odbory MěÚ anebo na vedení města požadavky a návrhy, na co by se mělo v následujícím roce pamatovat. Někteří občané tak postupují. V době, kdy jde rozpočet do schvalování, uplatnit další požadavky je možnost složitější, i když to není vždy pravidlem. Ing. Stanislav Baloun, místostarosta města Upozornění Výzva pro prodejce a stánkaře na městských oslavách Dnů města Mimoň (28. června 2014) bude od 5. května 2014 zveřejněna na webových stránkách města Bez řádné přihlášky zaslané do 20. června 2014 nebude mít prodejce stánkové místo zajištěné! Informace na telefonu nebo u 4

5 OZNÁMENÍ Poradní den Centra pro zdravotně postižené Jste osoba se zdravotním postižením nebo senior a potřebujete poradit v otázkách týkajících se sociální oblasti? Nevíte si rady při vyřizování příspěvků pro osoby se zdravotním postižením? Potřebuje pomoct s odvoláním proti rozhodnutí úřadu? Potom se můžete obrátit na našeho poradce, dne 12. června 2014 od hod v Centru pro seniory (dolní sídliště) v Mimoni. Zároveň je možno si zakoupit baterie do sluchadel. Poradenství je bezplatné. Poradenství poskytuje Jaroslava Kubištová mob Poskytujeme poradenství v sociálních službách Jste osoba, která by potřebovala pomoc s péči o příbuzného? Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné poradenství pro seniory či osoby se zdravotním postižením, které se koná v Centru pro seniory (dolní Sídliště). Rozpis poradenských dní , (středa) od 8:00 do 10:00 hod. Poskytneme: informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace; informace o možnostech podpory rodiny, v případech, kdy se podílejí na péči o příbuzného; pomůžeme s vyřízením příspěvku na péči; informace o pečovatelské službě a domově pro seniory v Mimoni Zapůjčujeme kompenzační pomůcky - pomůžeme s vhodným výběrem. Můžete také zasílat písemné dotazy na Tel: , sociální oddělení Mimoňské trhy Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátek 20. června 2014 na nám. 1. máje. Zastupitelstvo města Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 26. června 2014 v Domě kultury Ralsko - Mimoň od hod. Setkání vícemístných kol Dovolujeme si vás pozvat na 34. ročník Setkání vícemístných kol, který se bude konat 28. června Start propagační jízdy je v 10 hod. od kulturního domu ve Velkém Grunově. Na velkou účast vícemístných a historických kol se těší pořadatelé. Poděkování Oddělení rodiny a sociálních záležitostí, Městského úřadu Mimoň, děkuje všem občanům, kteří podpořili sbírku ošacení pro Diakonii Broumov, která se uskutečnila Děkujeme za Vaši pomoc. Oznámení ZŠ a MŠ Mírová Mimoň má ještě k dispozici volná místa v mateřské škole na Letné s nástupem od Zájemci se hlaste u vedoucí učitelky MŠ p. Řeháčkové na MŠ Komenského. (tel: nebo ). Poděkování Jménem členů zahrádkářské osady č. 4 (Hvězdovská ulice), bych chtěl poděkovat MÚ v Mimoni - jedná se o pracovníky odboru rozvoje města za - úpravu cesty k našim zahrádkám, která byla dlouhodobě ve velmi špatném stavu. Za zahrádkáře Eichler Erik Upozornění pro seniory Místní organizace zdravotně postižených pořádá týdenní ozdravný pobyt v lázních Kunraticích od do Cena je 3970,- Kč, která zahrnuje pobyt s plnou penzí a lázeňské procedury v hodnotě 2000,- Kč. Jedná se zhruba o 12 procedur - proto je nutné doporučení od lékaře. Mohou se přihlásit i nečlenové organizace na mob nebo v senior klubu. Při účasti více osob poskytují lázně slevu. Doprava se upřesní podle počtu účastníků. Závazné přihlášky je nutné dodat do Za místní organizaci Eichler Erich Zápis do základní umělecké školy Vážení rodiče a zájemci o studium na naší základní umělecké škole, blíží se čas zápisu do našeho zařízení a jako každý rok chci upozornit na jeho termín, který je 23. června Do naší školy se můžete přijít zapsat a projít malým testem uchazeče od 13 do 17 hodin. Pro zájemce bude připraven malý dárek, jako odměna za přízeň, kterou nám věnujete. Vzhledem k tomu, že volných míst není přehršle, prosíme všechny zájemce, aby se dostavili v požadovaném termínu. Stává se pravidelně každý rok, že rodiče tento krok nechávají až na měsíc září. Bohužel, tento termín je velice riskantní. Buď již není k mání požadovaný obor studia, nebo již škola odeslala své počty žáků na ministerstvo a nové zájemce již nelze přijmout. Pro vážné zájemce ještě připomínám, že základní umělecká škola je školou výběrovou, která připravuje své žáky ke studiu na středních a vysokých školách s uměleckým zaměřením a tudíž je to škola, která systematicky vede žáky k určitému cíli. Nepovažujte tedy studium u nás za kroužky. Naše ZUŠka má svůj školní vzdělávací program, který si můžete projít na našich internetových stránkách. Můžete se dozvědět, co se žák v daném ročníku studia naučí. Přehled uměleckých oborů Šťastnou volbu při výběru studia vám přeje ředitel ZUŠ V.Snítila, Mimoň 5

6 KULTURA Celé Česko čte dětem pořádá celostátní akci 4. TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Městská knihovna Mimoň, dětské oddělení v přízemí pořádá v rámci akce od do od 9 do 11,30 hod. tzv. MALOVANÉ ČTENÍ 1. Od úterý do pátku v dopoledních hodinách si s dětmi společně přečteme malovanou pohádku (čtení bude začínat v 9, 10 a 11 hod.). Pro děti budou připraveny i pastelky a papír na malování, takže kdo bude chtít, může si při poslouchání malovat. 2. Možnost pro rodiče a děti prohlédnout si nezávazně knihovnu a na chvilku se zastavit, odpočinout si v příjemném prostředí dětského oddělení. 3. Prohlídka knih s obrázky Heleny Zmatlíkové, Josefa Lady a Ondřeje Sekory + doporučení titulů tzv. malovaného čtení a prvního čtení. 4. Nově registrovaní dětští čtenáři získají na rok členský příspěvek zdarma! Taneční zábava pro seniory Zábava seniorů původně se přesouvá na 20. srpna Zároveň jsou senioři zváni na Staročeské heligonkáře v rámci oslav Dnů města Mimoň v pátek 27. června 2014 od 15 hodin v Domě kultury Ralsko. Vstup opět volný. Svoz seniorů do knihovny Svoz seniorů nad 65 let do městské knihovny se tento měsíc koná v pondělí 9.6. a V letních měsících bude pouze v termínech 14. července 2014 a 18. srpna 2014! POZVÁNKY DO MĚSTSKÉHO MUZEA Výstava: Jiří Pačinek Skleněná krása 4. května června 2014 V současné době asi budete marně hledat sklářského mistra, jakým je právě Jiří Pačinek. Tento talentovaný umělecký sklář svými díly uchvacuje nejednoho milovníka sklářského umění. Svou sklářskou kariéru započal již v roce 1990, kdy nastoupil do sklárny Chřibská Poté následovala dlouholetá praxe ve sklárně Ajeto, kde svůj talent rozvíjel na dílech pro takové osobnosti světového umění a designu jakými jsou Bořek Šípek, René Roubíček, Leon Applebaum, Louis Sakalovski a mnozí další. Nezapomínal však ani na své návrhy, které realizoval ve svém volném čase. Sklárna Ajeto mu poskytla jedinečné místo pro vyprofilování osobitého stylu tvorby a práce, který nakonec uplatnil ve své vlastní sklárně, kterou postavil v roce Zde využil svého potenciálu a začal vytvářet velkorozměrové, technicky náročné dekorativní plastiky spolu s čistě užitkovými skleněnými objekty, jako jsou vázy, mísy a další předměty. V průběhu krátkého působení ve vlastní sklárně se stala jeho díla součástí soukromých uměleckých sbírek, kolekcí designových firem a galerií. Tyto a mnohé další skleněné skvosty máte nyní možnost vidět a zakoupit v Městském muzeu v Mimoni. Přednáška historika Martina Aschenbrennera: Povídání o Ferdinandu V. (I.) a jeho vztahu k Zákupsku Prázdninová výpůjční doba v Městské knihovně Platí od 30. června do 31. srpna 2014 (mimo uzavírky) Oddělení pro dospělé PO hod. ST 8-11 a hod. Oddělení pro děti a mládež ÚT 9-11 a hod. ČT zavřeno POZOR! Od 21. července do 10. srpna je knihovna ZAVŘENÁ z důvodu výměny oken! Během této doby lze výpůjčky prodlužovat telefonicky, em nebo prostřednictvím on-line vstupu do čtenářského konta na Nezapomeňte si půjčené knihy a časopisy před prázdninami a dovolenými vrátit nebo prodloužit! Úterý 10. června 2014 od 16,00 hod. Ferdinad V. (I.) Dobrotivý je známý především tím, že od dětství trpěl epileptickými záchvaty. Tyto záchvaty se podepsaly i na jeho vzhledu. Přízvisko Dobrotivý získal na základě svého laskavého jednání. Na zámku v Zákupech pobýval většinu svého času. Pro jeho potřeby byly prostory na zámku upraveny. Dokonce zde byl pro jeho potřeby vyroben první výtah ve střední Evropě. 6

7 KULTURA 7

8 Jsem průvodcem, tak se jmenuje projekt, který je současně diplomovou prací studentky Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem Mgr. Venduly Böhmové. Projektu se zúčastnili žáci Základní školy a Mateřské školy Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace, konkrétně třída 4. A s třídní učitelkou Mgr. Bc. Libuší Pittnerovou. Smyslem projektu je poznat zajímavým způsobem více historii i současnost své- HISTORIE Čtvrťáci se zúčastnili projektu Jsem průvodcem Pozvánky v rámci projektu vytvořili žáci: Jana Slavíková ho bydliště, popřípadě místa, kam chodí děti do školy. Hlavním smyslem projektu je vzbudit v žácích zájem o své město, jeho historii a památky. Žáci se blíže seznámí s památkami, budovami a jinými kulturními objekty svého města. Naučí se sami si najít potřebné informace a pracovat s nimi společně se spolužáky. Žáci zprvu poznávali své město podle fotografií, a poté se zúčastnili exkurzí po městě. Historii zámeckého mostu, Mariánského sloupu, společného hrobu padlých ruských vojínů II. světové války na místním hřbitově i farního kostela svatého Petra a Pavla žákům přiblížil výklad průvodce Ing. Jiřího Šťastného. Mimo památek také navštívili městský úřad s obřadní místností a Městské muzeum Mimoň s historicko - přírodovědnou expozicí. Vyvrcholením projektu Jsem průvodcem je výstava, na kterou si Vás dovolují žáci 4. A srdečně pozvat do Domu kultury Ralsko u příležitosti oslav Dnů města v sobotu 28. června od 10 do 16 hod..výstava pak potrvá min. ještě do konce září 2014 a bude přístupná během kulturních akcí. Každý, kdo je zvědavý na počin našich čtvrťáků a kdo má zájem dozvědět se něco o městě očima žáků čtvrté třídy, nechť se přijde podívat osobně. Velké poděkování za pomoc při realizaci projektu patří třídní učitelce Mgr. Bc. Libuši Pittnerové, paní Lence Divišové a městu Mimoň. Mgr. Vendula Böhmová Andrea Malá Zveme vás do Městského muzea v Mimoni na zahájení Výstavy panenek, kočárků, pokojíčků, které se koná v sobotu 5. července 2014 od 15 hod. Výstava je pořádána ve spolupráci s Klubem panenek ČR. Klaudie Zlatníčková 8

9 HISTORIE Z počátků agrárního hnutí v Mimoni Převážně průmyslové město má svou zajímavou a dosud ne zcela probádanou agrární historii. Tím pojmem mám na mysli nejen podobu zemědělské činnosti, ale vůbec celou zemědělskou politiku a systém podnikání. V roce 1886 vznikla v Mimoni Zemědělská okresní záložna vytvořená z kmenového jmění takzvaných kontribučních peněz. Rolníci byli ještě do roku 1848 povinni ukládat v naturáliích nebo v penězích část výtěžku ze sklizně a v případě potřeby při neštěstí, povodni, ohni nebo neúrodě, si vybrali pomoc v nouzi k ukojení hladu nebo získali potřebné osivo. Rolníci měli hluboce vryty v paměti ještě zážitky svých praotců, hlavně z let , kdy zde při strašné neúrodě nastal téměř hladomor. Také vzpomínka na požár města v roce 1806 byla stále živá. Tehdy bylo třeba otevírat sýpky, aby nešťastníci nezemřeli hlady. Podle sčítání lidu v roce 1890 bylo v Mimoni 70 rolníků, většinou pachtýřů na půdě hartigovského statku. Někteří se zapojili v roce 1891 do činnosti zdejšího Německého zemědělského a lesnického spolku, který pomáhal zprostředkovávat nejen nové technologické poznatky, ale šířil též osvětu ve věcech podnikatelských a schopnostech prosazovat zemědělské a lesnické produkty na trhu. Velkým úspěchem bylo založení družstevní mlékárny ve Velkém Grunově 17. října 1900, která měla 342 členů s podíly na svém začátku, a do dvou let jich přibylo dalších osmdesát. Dosud zachovalá nápadná budova byla místem, kam denně dodávali drobní chovatelé dobytka mléko přeměňované částečně na máslo a tvaroh nebo upravované k dalšímu prodeji ve městech. Družstvo vlastnilo za necelý rok přes tři stovky vlastních krav. Mlékárna byla také poradenským střediskem pro zvelebování chovu dobytka a dokonce mohla poskytovat v omezeném rozsahu úvěry rolníkům. Nová expozice městského muzea Letošní muzejní noc představila poprvé novou expozici muzea, která navazuje na současnou vlastivědněpřírodovědnou část. Ve spojovací chodbě a márnici v přízemí se tak návštěvníci seznámili s historií prusko - rakouské války roku 1866, která zasáhla do dějin města. Obsazení zámku i obyčejných domů vojáky i nedaleká bitva u Kuřívod významně poznamenaly tehdejší život místních obyvatel. Na několika místech ve městě byly zřízeny vojenské lazarety a smutnou vzpomínkou je i hrob vojáků v areálu Božího hrobu. Část nové expozice tvoří uniformy, zbraně a rozsáhlé doprovodné texty. Vše doplňuje zpřístupněná márnice s expozicí věnovanou pohřebnictví. Barokní rakev dlouhodobě zapůjčilo občanské sdružení Klatovské katakomby a pohřební máry z 19. století pocházejí z nedalekých Bohatic. Tajemnou atmosféru doplňuje i nebožtík, který přivodí nejednomu návštěvníkovi mrazení po těle. Na výběru textů a exponátů se podíleli členové Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 (především Ing. Jiří Náhlovský) a Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Poděkování si také zaslouží Ing. Jiří Šťastný za zajímavý výklad při muzejní noci a členové historických vojenských spolků v dobových výstrojích za navození atmosféry. Ing. Helena Jakešová Vedoucí odboru kultury MěÚ Mimoň Za první světové války zažili mimoňští rolníci mnoho trpkosti při rekvizici zásob a neúměrných dodávkách státu. Nejhorší situace nastala těsně po skončení války, kdy v Mimoni vznikla dělnická rada, která prováděla zcela svévolné a někdy až drastické rekvizice zemědělských zásob. Vůdčí osobnost zdejší zemědělské politiky, správce panství Erwin Eiselt, byl v květnu 1919 dokonce davem přivlečen pod šibenici na náměstí, kde musel odpřisáhnout, že nebude už keťasit, to jest skrývat a pokoutně prodávat zásoby potravin a obilovin. Žádné pevné důkazy o jeho škůdcovské činnosti nebylo možné doložit, ale rozzuřený dav nechtěl nic slyšet a dokazovat. Na jaře 1920 byl v Mimoni a okolí kritický nedostatek osiva způsobený bezhlavými rekvizicemi. V té době již rolnictvo hledalo prostředky sebeobrany v podobě politického seskupení, které mělo hájit její zájmy a také spolupracovat při naplnění pozemkové reformy prováděné československým státem. Čeští rolníci měli svou agrární stranu, němečtí se sjednotili a z jednotlivých spolků se utvořila 22. ledna 1920 v České Lípě strana s názvem Bund der Landwirte (Svaz rolníků). V červnových volbách 1920 v Mimoni kandidovala a získala asi kolem 10 % hlasů. Tenkrát zvítězila sociální demokracie. Němečtí agrárníci se v dalších letech po dohodě s ostatními stranami, mimo komunistů, stáhli z měst s tím, že ostatní strany omezily svou agitaci na venkově. Po celá dvacátá léta se tedy Svaz rolníků prosazoval na venkově a měl zde rozhodující vliv. Teprve třicátá léta přinesla po krizi obrovské změny v politickém systému. V roce 1926 vstoupila tato strana jako první z německých do vlády republiky, kterou vedl agrárník Antonín Švehla, jeden z největších českých politiků moderní doby. Ladislav Smejkal Akce Klubu přátel muzea VMG Č. Lípa Autobusový zájezd do Lužice sobota v 7.00 hodin před muzeem. Trasa: Česká Lípa - Markersdorf (muzeum lužické vesnice) - Bad Muskau (park a zámek) - Zaháň (Sagan v Polsku, historické město). Plánovaný návrat v hodin. Cena zájezdu 350 Kč, prodej míst od 3. června na vrátnici muzea. Vernisáž výstavy Domov za války, Českolipsko v době první světové války středa v hodin v Maštálkově síni. Výstava bude k vidění již v rámci Muzejní noci, která se koná k tématu Velká válka. Byli jste žáky ZŠ Mírová, tzv. staré školy? Chodili do této školy vaši rodiče nebo prarodiče či jiní příbuzní? Pak máte určitě ve vašem rodinném archivu fotografie, které s touto školou souvisejí. Školní rok bude 120. školním rokem, který budova pamatuje. U příležitosti tohoto výročí bude (i za vašeho aktivního přispění) v mimoňském muzeu uspořádána výstava, jejíž nedílnou součástí budou i fotografie. Pokud jste ochotni fotografie zapůjčit, velice rádi vaši pomoc uvítáme. Originály vám budou ihned vráceny, vystaveny pak budou kopie. Pokud se rozhodnete pro spolupráci na této výstavě a poskytnete nejenom fotografie, ale i jiné materiály související se školní docházkou, obraťte se prosím na kancelář školy - tel , 9

10 Tip na výlet Srbská Kamenice Srbská Kamenice leží v údolí říčky Kamenice, při hranici s Národním parkem České Švýcarsko. Dominantou obce je kostel sv. Václava. Zachovaly se zde stavby původní lidové architektury, které dnes slouží především k rekreaci, můžete tu vidět mnoho podstávkových domů, z nichž některé jsou památkově chráněné. Trvale zde žije 245 obyvatel. Srbská Kamenice je velmi malá obec, přesto místní lidé vedou bohatý komunitní život. Bylo obnoveno skalní lesní divadlo, naučná stezka. Obec provozuje Infocentrum. V Infocentru jsou k prodeji výrobky místních řemeslníků a výrobky chráněných dílen. Také jsme se tam dozvěděly spousty zajímavostí - například, že Srbská Kamenice získala titul Obec roku Obec společně se školáky a obyvateli pečuje o veřejná prostranství a zeleň, založila například ovocný sad. A to nás velice zajímalo a i přes nepřízeň počasí jsme se vydaly ho hledat. Je to moc zajímavý nápad - občané si vybrali druh ovocného stromu a obec dodala vizitky se jménem majitele stromu. V obci je několik restaurací, penzionů Nedaleko jsou Jetřichovice, Dolský mlýn, kde se Václav Postránecký a Eve Quartet - Shakespearovy sonety Ve čtvrtek 5. června 2014 od hodin v Navrátilově sále v Novém Boru. Václav Postránecký a Eve Quartet vám představí klasickou hudební tvorbu. Shakespearovský sonet, co měří na šířku pět stop a na výšku čtrnáct řádků je vlastně malé jeviště a každé slovo v něm je herec a každý verš pak divadelní part. A na tomto stísněném, přesně vymezeném prostoru, na tomto malém jevišti světa Shakespeare předvádí, co umí: přesvědčuje, radí, stěžuje si, utěšuje, vytýká, poučuje, nabádá, napomíná, vyzývá, chválí, lichotí, vemlouvá se, varuje a hrozí, zatracuje, prosí, vzteká se, soptí, nadává, vysmívá se, naparuje se i pochybuje, uráží i uctívá, zpívá a spílá, zoufá si i doufá ať píše o lásce či uplývání času, je v tom obsažena komedie i tragédie lidského údělu, takto uvádí pořad herec pan Václav Postránecký. Vstupné 100 Kč. Více na Sklářské slavnosti Ve dnech června 2014 proběhnou na Náměstí Míru v Novém Boru Sklářské slavnosti. Celý program najdete na Kundratická lávka 2014 V sobotu 14. června 2014 od hodin proběhne v Osečné - Lázních Kundraticích tradiční Kundratická lávka, na níž jde o přejezd lázeňského rybníka po lávce na jízdním kole a trakaři. Po lávce proběhne silová soutěž pro dospělé v gumě a poté celkové vyhodnocení. Svatovítská pouť 2014 V sobotu a v neděli 15. a 16. června 2014 proběhne tradiční Svatovítská pouť. Místem konání je plocha v Lázních Kundraticích. Vartenberské slavnosti Sobota 21. června velká pláž Horka, Stráž pod Ralskem. Program na www. pandasport. cz/ akce- ve -meste/vartenberske-slavnosti RŮZNÉ Okolní akce natáčela Pyšná princezna, ale i Oficiál Tříska nebo Léto s kovbojem. Je to kouzelný kraj, který můžete shlédnout z Vilemíniny nebo Mariánské vyhlídky a my vřele a se zárukou doporučujeme. Š.K,B.S a L.Š Lesnické slavnosti Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Mimoň srdečně zve na 38. ročník Lesnického dne v Ralsku v areálu Skelná Huť. Ve dnech 20. a 21. června 2014 vždy od 9 hodin se uskuteční 13. ročník mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou, 4. ročník soutěže operátorů vyvážecích souprav a soutěž v hodu oboustrannou sekyrou. Zároveň proběhne výstava lesnické techniky s ukázkami prací v lesních porostech a na volné ploše v areálu Skelná Huť. V sobotu 21. června bude Lesnický den slavnostně zahájen v 9 hodin. V rámci Lesnického dne bude připravena výstava význačných trofejí z honiteb VLS ČR, s.p. a tradiční doprovodný program pro děti i dospělé. Taťjana Medvecká - Jako zázrakem aneb Zpěvy sladké Francie Pořádáno v rámci 59. ročníku Dvořákův festival. Neděle 22. června 2014 v 19 hodin, Jiráskovo divadlo, Česká Lípa. Poezie francouzských básníků a hudba skladatelů působících v Paříži P. Verlaine, Ch. Baudelaire, J. Prévert, Zpěvy sladké Francie. Vstupné 150,- Kč. Vernisáž výstavy skla Marie Hornychové Středa 25. června 2014 v Multifunkčním kulturním centru Sever - galerie, Cvikov. Více na Jen tak poslouchat a snít Ve čtvrtek 26. června 2014 od hodin v Jiráskově divadle v České Lípě. Nejkrásnější operetní a muzikálové melodie, v podání Štěpánky Heřmánkové a jejích hostů. Světem lehce rozmarným, vášnivým a zamilovaným vás provedou sólisté a hudebníci předních českých hudebních divadel. Vstupné 120 Kč. Více na 10

11 Tábory, pobytové akce a příměstské tábory vám DDM Vážka letos nabízí velmi pestré. Veškeré podrobnosti k těmto akcím najdete jak na tak na našem facebookovém profilu DDM Vážka - a samozřejmě informace poskytujeme i osobně v DDM Vážka v Nádražní ulici či na telefonu nebo u Těšíme se na vaši hojnou účast a spokojenost Příměstský tábor MAŽORETKY Příměstský tábor pro mažoretky je otevřen nejen dětem, které ve školním roce navštěvovaly tento kroužek, ale zúčastnit se ho může kdokoli! Cena: zdarma Příměstský tábor na kolech Tento týden nás čeká spousta pohybu na zdravém vzduchu - snad nám bude přát počasí a my se podíváme po našem krásném okolí na co nejvíc míst. Cena: zdarma Týden v borůvčí s INDIÁNY Letos opět otevřeno také pro samostatné mladší děti bez rodičů! Jinak tradiční rodinný tábor - tzn. tábor určený pro rodiny s dětmi - proběhne opět v krásném prostředí Hradčan u Mimoně a těšit se můžete na bohatý program (hudební a výtvarné prvky, sportovní hry, turistika, cykloturistika, návštěva kulturních památek...). Cena tábora: pro rodiče s dětmi 1.200,- Kč za osobu bez rozdílu věku samotné dítě 1.300,- Kč Vodácký putovní tábor po řece Sázavě Láká tě voda, ale ještě jsi to nezkusil? Nebo jsi vodák? Pro vás všechny, kteří umíte plavat a je vám aspoň 10 let, tu máme připraven tento zážitkový vodácký tábor. Ničeho se neboj, všechno se naučíš pod dozorem zkušených pedagogů a vodáckých instruktorů. Cena za celý týden je 2.500,- Kč a zahrnuje vše důležité: vypůjčení lodí a dalšího vodáckého materiálu (pádla, vesty, barely), celodenní stravování (min. 1 x teplé jídlo), dopravu lodí i lidí na řeku a zpět, ubytování v kempech ve vlastních stanech, materiál na program, odměny. RŮZNÉ Léto s Vážkou zde odtřihněte V případě zájmu je možné utvořit rodinnou posádku rodič dítě. Ani u rodičů nejsou nutné zkušenosti s vodní turistikou. Řeka Sázava není nijak obtížná a při dodržení důležitých zásad se všechno dá zvládnout. Těšte se na skvělé zážitky!! Ekologický příměstský tábor Ochrana přírody a krajiny je jednou z nejdůležitějších činností, kterou by se správný občan měl zabývat, ať už se jedná o maličkosti či o rozsáhlejší aktivity. My se v tomto týdnu pokusíme dětem ukázat, jak by to také třeba šlo a že to není nijak složité - stačí si k přírodě a k naší krajině vybudovat ten správný vztah a k jejich ochraně ten správný postoj. Cena: zdarma Aktivní dny v DDM Vážka Kterýkoli den prázdnin tu pro vás máme Aktivní dny, které fungují podobně jako příměstské tábory. Program je pro vás připraven vždy od 9:00 do 14:00 hodin, není potřeba se na něj předem hlásit. Je ale potřeba mít s sebou vždy jídlo, pití, kartičku pojištěnce a zápisní lístek - najdete ho níže. Z AKTIVNÍCH dnů si lze libovolně vybrat a účastnit se jen toho, na co máte chuť a čas :-) Sraz: vždy v 9.00 v DDM Vážka Konec: vždy v v DDM Vážka (vyjma výletů a to po předchozí domluvě s účastníky) Cena: zdarma (každý si hradí jídlo, pití a případné Doporučeno: Zápisní lístek vstupné) dát dětem menší kapesné, vybavit je vždy vhodným oblečením a jídlem (možnost ohřátí v MW troubě, zalití horkou vodou, apod.) Program: Při plánování programu je přihlíženo také k počasí, takže je nutné počítat s možnými úpravami. Během každého dne mohou děti kromě daného programu hrát nejrůznější pohybové hry, soutěžit, tancovat... Program se vždy přizpůsobuje počtu a věku dětí. Týdenní rozvrh: pondělí - výtvarné činnosti (malba, kresba, koláž...) úterý - společenské, stolní a deskové hry (dle počtu a věku dětí) středa - turistický výlet se soutěžemi a hrami čtvrtek - keramická dílna pátek - přírodovědná bádání a pokusy Přihlašuji své dítě na Aktivní dny ve Vážce, a to v termínu: 2014 (zapište jeden nebo více dní). Funkční telefonické spojení v této době: Podpis zákonného zástupce: 11

12 RŮZNÉ Výlet pro děti Ve čtvrtek byl uspořádán další z výletů našeho oddělení. Celkem 17 dětí z Mimoně s námi zavítalo opět do Prahy. Tentokrát se nám podařilo v divadle Brodway zajistit vstupenky na předpremiéru muzikálu Adam a Eva. Muzikál předčil naše očekávání, měl velký úspěch i u dětí, moderním ztvárněním oslovil všechny přítomné. Vtipné hlášky, výborné výkony představitelů, po tom všem následoval náš aplaus. Po tomto skvělém zážitku jsme absolvovali objednanou exkurzi na letišti Václava Havla. Během dvouhodinové prohlídky zákulisí letiště měly děti možnost projít bezpečnostními panely, viděly přistávat několik letadel, prošly i hangáry s letadly. Na vlastní oči jsme tak všichni viděli při práci techniky letiště, kteří zodpovídají za stav letadel. Nebyl mezi námi nikdo, koho by tato exkurze nenadchla. Nezbývá, než jen podotknout, že se nám výlet opět podařil a v našich aktivitách chceme i nadále pokračovat. Oddělení rodiny a sociálních záležitostí MěÚ Mimoň Podralský nadační fond ZOD Brniště připravuje akce na léto V rámci ekokroužku, kde se pravidelně scházíme s dětmi, máme pro děti na: připravené téma Já a moje vesnice - osobní zodpovědnost se mohou těšit na téma Koloběh přírody - léto. Ekokroužek probíhá od do Sraz před Ekocentrem, není - li určeno jinak (vždy hlášeno předem). I pro dospělé máme připravené relaxační a tvořivé večery, na kterých nás tento měsíc čeká: Aromarekondiční masáže a automasáže s Hankou Štroblovou Moje zahrádka s Ivanou Erbenovou. Večery začínají od hod. V srpnu se můžete těšit na Festival jurt, který se bude konat v Brnišťském zátiší. Je to druhý ročník Festivalu jurt, který byl v minulém roce na téma Zdravá výživa a letos nás čeká téma Zahrada. V září se bude v Brništi konat Dřevosochání a to od 2. do Na akci Dřevosochání přímo navazují 3. Dožínky v Brništi. Ty se konají v sobotu Těšíme se na všechna setkání s Vámi a Vašimi dětmi. Podrobnosti na v sekci ekocentrum. Tým PNF Ekocentrum Brniště informuje Zajímavé přednášky z cyklu Krajina a zemědělství v příhraničním regionu Podralsko a Hornolužicko se konaly v Ekocentru Brniště v rámci projektu Šance pro zdravou budoucnost regionů Podralsko a Hornolužicko proběhla první přednáška na téma: Zemědělství šetrné k přírodě. Lektorka Miloslava Kettnerová ze společnosti PRO-BIO LIGA v Praze přednášela o komunitou podporovaném zemědělství. Komunitou podporované zemědělství vychází z vůle spotřebitelů podpořit konkrétního hospodáře v jeho práci. Jedná se o partnerství mezi sedlákem a spotřebitelem, kteří sdílejí rizika (neúrodu), ale i přínosy (nadúrodu) hospodaření. Vytvářejí dlouhodobý závazek. Spotřebitelé platí za potraviny spravedlivou cenu a odebírají smluvenou produkci. Zemědělci se naopak zavazují produkovat zdravé, čerstvé a ideálně biopotraviny. Mezi hlavní cíle KPZ patří místní produkce a spotřeba potravin, podpora šetrného hospodaření v krajině, spolupráce mezi lidmi a pěstování vztahu k jídlu. V ČR je nyní 17 KPZ skupin a vznikají další. Dále nám představila sdružení lidí KomPot, kteří se rozhodli hledat nové cesty k potravinám a zemědělství. Sdružení provozuje 0,5 ha zelinářského hospodářství s produkcí sezónní zeleniny. Mimo jiné se věnuje vzdělávacím, osvětovým a volnočasovým aktivitám zaměřeným na děti i dospělé. Aktivitám, které souvisejí s ekologickým zemědělstvím, péčí o půdu, potravinami a v širším smyslu udržitelným rozvojem. Jejich zahrada funguje na principu komunitou podporovaného zemědělství, kdy všichni sdílejí přínosy a rizika hospodaření a více či méně se podílejí na produkci a chodu hospodářství. Dne se konala druhá přednáška na téma: Kompostování a využití organických zbytků - naše cesta ke zdraví. Pan Tomáš Hodek ze společnosti HBABio zde vysvětlil základní pravidla správného kompostování, jak vyrobit kvalitní kompost, jak se dá kompostovat v domácnosti, ve škole, ve firmě a v obci a jak šetřit domácí rozpočet kompostováním. Popsal jaký má přínos kompost pro půdu, výživu rostlin a pro naše zdraví. A se konala již třetí přednáška, tentokrát na téma: Jak využít výhod společného kompostování. Přednášku vedl opět pan Tomáš Hodek, který účastníky seznámil s výhodami komunitního kompostování (ekonomické výhody a legislativní podmínky - novela Zákona o odpadech zákon č. 314/2006 Sb.). Uvedl i tipy jak začít, jak vybrat vhodný kompostér a jak organizovat kompostování na obci. Vysvětlil jak nejefektněji nastavit spolupráci např. mezi obcí - zemědělci, co získá obec a občané. Pro více informací o aktuálním dění v Ekocentru Brniště sledujte Těšíme se na setkání s Vámi. Mgr. Jana Panáčková Feixová Podralský nadační fond ZOD Brniště 1, Česká Lípa Tel.: Fax:

13 RŮZNÉ Svatodušní procházka Spolku historie Mimoňska Nedělní den 11. května byl tak trochu pošmourný, foukalo a sluníčko se ukázalo jen tu a tam. Přesto se u Infocentra v Hradčanech sešla skupina 11 výletníků, kteří se pod velením Lenky Jůnové vydali do krásných hradčanských lesů. Každoroční plánovaná, již tradiční vycházka Spolku historie Mimoňska, vedla lesními cestami k meandrům Ploučnice na romantické místo u řeky, kde stojí lesácká chata s ohništěm a přístupem do vody. Tady zasvítilo slunce a k dobré náladě účastníků přidalo teplé pohlazení. Opečené buřty chutnaly skvěle, a pak už se pokračovalo k papírně do míst, kde kdysi stála. Dnes tady zůstala jen připomínka v podobě kamenného pomníku, který je bohužel ve špatném stavu a zdá se, že je postupně rozebírán, protože některé části už chybí. Překvapení na závěr udělalo radost dětem i dospělým. Manžel paní Jůnové provezl všechny bryčkou, kterou táhl zapřažený koník. Příjemná tečka na závěr. Co dodat - procházka se vydařila, všichni se po asi 2,5 hodinách vrátili spokojení a příjemně unavení. Nesmím zapomenout, že nás celou cestu doprovázel pes Lenky Jůnové, také účastník výletu. Pro příště určitě všem, kteří budou mít chuť se připojit, doporučuji Svatodušní procházku v Hradčanech a musím říct, že bez naší úžasné průvodkyně bych nikdy tak krásná místa, na která jsme se podívali, nenavštívila. ŠK Malé zamyšlení na konci školního roku Na stránkách Zpravodaje se často setkáváme s přehlídkou mimoňských škol. To je určitě v pořádku. Školy se však také potýkají s problémy, o nichž se všeobecně ví, často se o nich diskutuje, ale na stránkách místních novin se o nich příliš nedočteme. Tím nejzávažnějším problémem je pokles úrovně vzdělání žáků a jejich morální vlastnosti. Nejjednodušší je konstatovat, jak je to všechno hrozné: děti jsou drzé a nevychované, nic neumějí, nečtou, jsou líné, učitelé je nic nenaučí, nemají žádnou autoritu, ale už zase mají prázdniny... Ale ono nic není takové, jak se na první pohled zdá. Navíc nikdo nehledá odpověď na otázku, jak z onoho úpadku ven. Prožila jsem ve škole téměř třicet let a mohu říci, že děti jsou stále stejné. Takové, jaká je společnost. Takové, jací jsme my dospělí. Ve společnosti vládnou peníze a spravedlnost často dostává na frak. V tomhle žijí naše děti, které jsou tím nejcennějším, co máme. Někdy na to zapomínáme. Děti si zaslouží naši lásku, ochranu, podporu a hlavně náš zájem a čas. Tím opravdu nemyslím, že bychom jim měli plnit každé jejich přání, poskytovat jim kompletní servis, zahrnovat je materiálnem a nechat je s kamarády ve čtrnácti letech popíjet v zámeckém parku až do rána. Blíží se vysvědčení, které vždycky o něčem vypovídá. Třeba, že má naše dítko 200 zameškaných hodin, a některé dokonce neomluvené. A mezi omluvenými je třeba spousta těch, co jsme mu omluvili, přestože vůbec nebylo nemocné, ale jen se mu nechtělo do školy. Máme ho přece tak rádi, tak proč bychom mu nenapsali do omluvného listu cosi o rodinných důvodech? Známky zase naznačují, na co naše dítě je a na co prostě nemá buňky. Nemá cenu se tím trápit a ptát se, po kom to dítě je, vždyť my jsme oba inženýři... Někteří rodiče si přes své dítě realizují své sny. Jejich dítě asi nepatří k těm nejšťastnějším. Já osobně mám vysvědčení spojeno se samými pěknými vzpomínkami. Rodiče mně a mému bratrovi koupili za odměnu nanukový dort. Žáci mi nosí květiny a dojímají mě. V bytě to pak téměř čtrnáct dní vypadá jako v květinářství a nádherně to tam voní. Musím říci, že jsem ve škole s dětmi zažila tolik hezkých chvil, které bych v jiném povolání nikdy neprožila. To však neznamená, že těch puberťáků někdy nemám plné zuby. Ale snažím se je podporovat v tom, v čem jsou dobré. Nalézám v tom smysl a přináší to ovoce. O některé plody z poslední doby se ráda podělím. Mgr. M. Grigerová, Gymnázium Mimoň Úspěch našeho školního časopisu Géčko Ve čtvrtek se členové redakce školního časopisu ve složení Tomáš Halbych, Lenka Holajová (kvinta), Tereza Kamila Tahadlová, Lenka Holajová, Tomáš Halbych, Tereza Stehlíková a Romana Faltová Stehlíková, Romana Faltová (3. A) a Kamila Tahadlová (kvarta) vypravili do Prahy na vyhlášení 8. ročníku soutěže Školní časopis roku do Divadla Komedie. Soutěž uspořádala Vyšší odborná škola publicistiky. Hodnoceny byly školní noviny, časopisy a webové magazíny v kategorii SŠ. Časopis, který na naší škole vychází třetím rokem, obsadil 2. místo v Libereckém kraji a postoupil do kola celostátního. Géčko vychází v elektronické podobě a všechna jeho čísla si můžete přečíst na stránkách naší školy. Naši mladí redaktoři se mohli přihlásit do zajímavých workshopů, v nichž se měli příležitost setkat se zajímavými lidmi, kteří působí na VOŠ publicistiky v Praze. Pokoušeli se také v krátkém čase napsat dobrou zprávu nebo čínské haiku. Ve workshopech patřili k nejaktivnějším a nejšikovnějším. Na závěr měli možnost se zúčastnit publicistického festivalu Všemi směry. Návštěva Prahy byla pro studenty nejen příjemným výletem, který byl tak trochu odměnou za jejich práci, ale hlavně dobrou zkušeností. Nezbývá než doufat, jim chuť do psaní vydrží. 13

14 RŮZNÉ Studentka mimoňského gymnázia v celostátním kole řečnické soutěže Tereza Stehlíková, studentka 3. A Gymnázia Mimoň, se dne zúčastnila celostátního kola 7. ročníku prestižní řečnické soutěže Mladý Démosthenés. K tomu, aby se dostala až do Prahy před porotu složenou z odborníků na komunikaci, vedla dlouhá cesta, která předpokládala nejen schopnost umět se dobře a pohotově vyjádřit, ale i kreativní přístup. Talent není zárukou úspěchu, důležitá je vůle na sobě pracovat. A tu Tereza projevila. Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech Dechové cvičení před soutěží. Tereza je uprostřed snímku Vše začalo školním kolem, v němž studentka zaujala nejen svým projevem, ale hlavně jeho myšlenkovou hloubkou. Pak následovalo regionální kolo, které přineslo další vítězství. Do krajského kola bylo třeba zaslat videonahrávku, jejíž úroveň byla hodnocena odborníky na réroriku. 1. místo v Libereckém kraji nám udělalo opravdu velkou radost. Podmínkou pro účast v celostátním kole bylo třídenní soustředění vítězů krajských kol v Jihlavě organizované autorkou projektu Mgr. Janou Adámkovou, Ph.D. Zde se účastníci měli možnost zdokonalovat v řečnickém umění. Po tom všem přišla Praha a slavnostní setkání v Emauzském klášteře. Celostátního kola se zúčastnilo 50 mladých řečníků ve čtyřech věkových kategoriích. Jelikož se do soutěže zapojilo 80 procent základních a středních škol, bylo jasné, že konkurence bude opravdu silná. Výsledky byly vyhlášeny po téměř šestihodinovém klání. Vybrat vítěze bylo opravdu těžké a v každé kategorii byla oceněna jen tři první místa. Na přední místa Tereza nedosáhla, ale její výkon považuji za skvělý. Byla jsem na ni opravdu pyšná. Možná byla čtvrtá, pátá... Ale na tom opravdu nezáleží. Byl to úžasný den s neopakovatelnou atmosférou. Přála bych všem, kteří hází všechny mladé lidi do jednoho pytle a nadávají, jak jsou nemožní, jak jen sedí u počítače, kouří a pijí alkohol, aby měli stejnou příležitost jako já. Příležitost poslechnout si padesát promyšlených dvouminutových projevů, které pronášejí děti různého věku ze všech krajů naší země. Ať byla jejich vystoupení vážná, dojemná či vtipná, měla něco společného - přednášely je výrazné osobnosti, které se v životě neztratí. Na závěr bych ráda poznamenala, že v této soutěži uspěli i další žáci naší školy. Obsadili přední místa v nižších věkových kategoriích: E. Špačková (sekunda) a M. Pál (kvinta) obsadili přední místa v regionálním kole, T. Suslová (kvarta) postoupila do krajského kola. Mgr. M. Grigerová 14

15 RŮZNÉ Jarní činnost kroužku mladých hasičů Vzhledem k letošní mírné zimě jsme mohli začít s přípravou na jarní činnost a soutěže již koncem měsíce února. Věnovali jsme se přípravě všech kategorií na jarní postupová kola a soutěže. Naši dorostenci se podíleli na společné akci s DDM Vážka, soutěže pro děti při čarodějnicích na koupališti. Na koupališti proběhly obě soutěže pro hasiče. První z nich je Memoriál Josefa Pecinovského, což je pohárová soutěž mladých hasičů (dětí) v požárním útoku. Zde jsme měli v obou kategoriích po jednom družstvu, naši mladší se umístili na 1. místě, naši starší se umístili na také na 1. místě. Druhou soutěží byl Memoriál Rudolfa Plívy o putovní pohár města Mimoně, což je soutěž mužů a žen v požárním útoku, zastoupena jsme měli dvě družstva mužů a jedno družstvo žen. Naši muži se umístili na 3. a 6. místě, naše ženy obsadily krásné 2. místo. Na této soutěži byl při zahajovacím nástupu oceněn nejvyšším hasičským svazovým vyznamenáním náš dlouholetý člen p. Svoboda Stanislav Řádem svatého Floriána za svou celoživotní obětavou práci v hasičině, vyznamenání předala pí. Havelková Miroslava náměstkyně starosty krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Našim některým členům za jejich obětavou práci bylo předáno poděkování starosty města Mimoň p. Fr. Kaiserem a našim dlouholetým členům za jejich práci Pamětní medaile u příležitosti 150 let založení prvního českého hasičského sboru ve Velvarech (Bartůněk K. st., Antoch J., Antoch M., Bartůněk K. ml., Dejdar M., Eliáš L., Laňová H., Linhart R., Marčok M., Plíva J., Svoboda F., Svoboda S., Zítková J.,) Tato medaile byla předána i p. Kaiserovi. V postupových soutěžích si zatím vedeme takto: starší a mladší se drží na předních místech v okresním kole, naši nejmenší z přípravky jsou na tom podobně, zatím se krásně drží na prvních místech, celkové rozhodnutí je na posledním srazu ve Stružnici. V kategorii dorostu už máme dobojováno, v každé kategorii postupují první tři z okresu a umístění našich je následující: mladší kluci: 1. místo Beran Jan, 2. místo Kopeš Daniel, 3. místo Vlasatý Tomáš střední kluci: 2. místo Havel Petr, 3. místo Ungr Pavel starší kluci: 1. místo Bartůněk Tomáš, 2. místo Zápalka Filip starší dívky: 1. místo Barešová Štěpánka, 2. místo M a š k o - vá Anželika Za tyto jejich výkony jim děkujeme a držíme palce při reprezentaci na krajském kole. Proběhlo nám i okresní kolo v požárním sportu dospělých, kde jsme měli dvě družstva mužů, jedno ve věkové kategorii do 30 let a druhé nad 30 let, v obou kategoriích si naši muži vybojovali 1. místo na okrese a družstvo do 30 si tímto vybojovalo postup na krajské kolo. Při okresním kole byla i soutěž v přeboru na 100 m s překážkami jednotlivci, kde se naši umístili takto: Kategorie do 30: 1. místo Bartůněk Karel ml., 2. místo Bartůněk Tomáš, 3. místo Effler Michal - všichni z SDH Mimoň Kategorie nad 30: 1.Šimunek J., 2. místo Antoch m., 3. místo Dejdar M. - všichni z SDH Mimoň Všem našim členům poděkování za jejich krásné výsledky. Zítka Jan starosta SDH Mimoň Projekt přírodovědného dopoledne V rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji připravili studenti gymnázia za odborného dohledu svých vyučujících (Mgr. Petry Maslenové, Mgr. Markéty Nolové, Mgr. Václava Hylmara a Mgr. Františka Kuchaře) pro mladší kamarády ze ZŠ Ralsko přírodovědné dopoledne plné přírodovědných pokusů a her. Žáci pátých a šestých tříd ZŠ Ralsko, společně s žáky primy, si ve středu 30. dubna 2014 v průběhu dopoledne vyzkoušeli zajímavé fyzikální, chemické a biologické pokusy a měření. Žáci si z něj odnesli nejen zajímavé vědomosti a poznatky, ale také vlastnoručně vyrobený kaleidoskop. Pro zpestření byly na každém stanovišti pro žáky připraveny i jednoduché pohybové soutěže. Zámecký park byl stanovištěm, na kterém si žáci prakticky vyzkoušeli orientaci v terénu i na mapě. Ani na tomto stanovišti nechyběla pohybová aktivita. Tou se stal štafetový běh okolo rybníka, po němž následoval výpočet rybniční plochy. Na fotbalovém hřišti bylo připraveno improvizované fyzikální stanoviště. Tam si účastníci na třech stanovištích vyzkoušeli měření vzdálenosti sonarem, měření teploty digitálním mikroteploměrem, jednoduché optické pokusy, měření hydrostatického tlaku v kapalině a změny tlaku plynu v gumovém balónku. V arboretu gymnázia bylo umístěno biologické a chemické stanoviště. Zde žáci například měřili Ph roztoků (čaje, čaje s citrónem, kofoly, saponátu a dalších) pomocí lakmusových papírků. Vedle budovy gymnázia na děti čekalo stanovišti biologie, které sloužilo k ověření jejich znalostí ze světa zvířat, k vyzkoušení měření tlaku rtuťovým tonometrem, soutěžilo se ve třídění odpadu a ve sbírání papírových motýlů. Nakonec si děti mohly změřit rychlost vyfouknutého vzduchu senzorem systému PASCO. Jednotlivé týmy byly oceněny diplomy. Všechny děti byly velice šikovné, a proto jim patří velká pochvala. Všem studentům i kolegům, kteří se na realizaci celé akce podíleli, děkuji za přípravu jednotlivých pokusů a dobře odvedenou práci na stanovištích. Mgr. Jaroslava Krejčová 15

16 RŮZNÉ S LAMPOU na výletě do IQ LANDIE Občanské sdružení LAMPA působí v Mimoni a v okolí již od roku Jsme rádi, že za tuto dobu se naše práce v lecčem posunula dál. Začali jsme jako Komunitní centrum v Mimoni s pravidelnými akcemi pro děti i dospělé na Ploužnici a v Náhlově. V červnu roku 2013 se naše Komunitní centrum změnilo na nízkoprahové a my tak začali poskytovat sociální služby podle zákona 108/2006 O Sociálních službách. Kromě Centra LAMPA, které mohou využívat klienti od 6 do 26 let, poskytujeme také sociální službu formou terénních programů. Na podzim 2013 jsme se spojili s potravinovou bankou v Liberci, a proto jsme také ve spolupráci se sociálním odborem v Mimoni schopni lidem pomáhat i touto cestou. Pomáháme na základě doporučení soc. odboru rodinám v Mimoni, ale také ve Stráži pod Ralskem, na Ploužnici a v Náhlově. V centru nabízíme nejen volnočasové aktivity pro děti a mládež, ale také se zde děti připravují do školy, proběhla také např. beseda o nebezpečí užívání drog, kyberšikana - nebezpečí internetu, promítáme si filmy na různá témata a potom o nich diskutujeme a další. Náš zatím společný výlet byl do Liberce, kde jsme navštívili zábavně naučnou expozici IQ LANDIE. Děti se na výlet velice těšily. Vypravili jsme se vlakem, i když většina cesty díky výluce z Jablonného v Podj. proběhla autobusem. Hned jak jsme dorazili do Liberce, všechny děti měly najednou velký hlad a tak jsme v rychlosti proběhli Babylon a najedli se. A pak už vzhůru za poznáním. IQ LANDIA je rozdělena do několika expozic a v každé z nich se našlo něco, co děti opravdu zajímalo. Na úplném začátku jsme se všichni vydali do vodního světa. Tedy opravdu již na samém začátku byly děti díky vodním hrátkám úplně mokré. S vodou si měly možnost nejen hrát, ale také byl čas na experimentování s ní. Dá se s ní provádět ledacos, zvlášť když máte k dispozici pořádné vodní koryto, mlýnky, trubky, stroje, trysky, a dokonce Niagarský vodopád. Po hrátkách s vodou jsme se vydali do podzemí, kde nás čekala GEO procházka. Společně jsme poznávali horniny, zkameněliny a obtisky živočichů a rostlin z dávných dob a strojem času děti měly možnost přesunout do jakékoli doby z vývoje země a všeho ostatního. V expozici živly jsme poznali jaké to je mít pod nohama pořádné zemětřesení, procházet vichřicí, ale to, co nás zaujalo nejvíc, byl obří bublifuk, který dělal opravdu veliké bubliny. Expozice člověk nám přinesla mnoho zajímavého o nás samých. Kromě robota, který s dětmi skvěle komunikoval a používal k tomu nejen řeč, ale také gesta a mimiku, jsme si měli všich- ni možnost změřit tlak, poznali, co všechno ukrývá naše tělo, zkusili si pumpu, která představovala naše srdce, ale také opravdovou laparoskopickou operaci. Díky zábavným experimentům byl čich nás všech, chuť, hmat, sluch i zrak podroben zatěžkávací zkoušce v expozici věnované lidským smyslům. Pokud vás zajímá, jak fungují věci, které denně doma používáte, měli byste navštívit IQ LANDII, protože právě věda v domě vás určitě velice zaujme. Jak to, že pračka pere prádlo, proč se zrcadlo zamlží, když si dáme horkou lázeň... Je až k nevíře, co všechno takový obyčejný dům skrývá. Kolik věcí, přístrojů a zařízení, které již považujeme za naprostou samozřejmost! Ale víme skutečně, jak fungují? V nejvyšším místě centra se nachází zvuková věž. Proč až nahoře a daleko od dalších expozic jsme pochopili hned, jak jsme se tam ocitli. Směs různých zvuků, činel, bubnů, zvonků a dalších jsem já osobně vydržela přibližně 3 minuty. No, to už byl čas se chystat na vláček a doma povyprávět rodičům, co všechno jsme v Liberci zažili. Určitě to nebyl poslední výlet a děti i rodiče se mohou těšit na další zážitky. Vždyť nás teď čeká spousta slunečných dnů a v neposlední řadě také prázdniny, kdy bude spousta času něco podnikat. Těšíte se? Já tedy moc! Vedoucí Centra LAMPA a TP, Romana Hanzlová K starostovu Jak hospodaříme Nemám nadpřirozené schopnosti pana starosty, který dokáže reagovat na nezveřejněný článek poslaný těsně před uzávěrkou, tak mně nezbývá než se vyjádřit až nyní. Argumenty starosty proti regulaci hazardu jsou dostatečně známé a pan starosta je jistě schopen uvést odbornou studii, která je prokazuje. Já takovou neznám a bez toho jsou uvedené argumenty pouhými žvásty, kterými se snaží provozovatelé hazardu a pronajímatelé prostor k tomuto podnikání obhájit své zájmy. O úrovni údržby bytového fondu a úsporách za topení se zmíním jinde, ale starosta zde potvrzuje to, co p. Starý již uvedl ve dvou příspěvcích, že členové rady města usilovali o navýšení nájemného o větší částku. Doufám, že svou snahu o vyšší nájemné uvedou strany zastoupené v radě tentokrát i ve svých volebních programech. K úsporám kapitálových výdajů v loňském roce mohu konstatovat pouze to, že pan starosta asi špatně četl anebo špatně pochopil. Ve své reakci konstatuje totéž co já, tedy že se ušetřilo, protože se neinvestovalo do rozvoje města. Souhlasím s tím, že přibývá-li travnatých ploch, osvětlení apod., rostou výdaje na údržbu. Ovšem zvýšené výdaje musí být kryty zvýšenými příjmy. Jestliže mělo město v roce 2008 k dispozici na účtech téměř 42 milionů korun, po volbách v roce 2011 to bylo 24,6 mil. Kč a na konci letošního roku to podle schváleného rozpočtu bude 1,28 milionů Kč. Věřím tomu, že fakticky to bude až 10 milionů, jak pan starosta uvádí. I tak je jasné, že takto hospodařit nejde do nekonečna. Myslím, že to by mohl pochopit i pan starosta. P.S. To co pan starosta vysvětloval na zastupitelstvu, si každý může ověřit na Mitelu. Schopnosti pohádkáře už p. starosta prokázal vícekrát. Petr Balek 16

17 INZERCE Nabízíme: v Balkonové květiny všeho druhu již v prodeji! v Květiny, dárkové předměty, svíčky, zahradnické potřeby, okrasné keře, balkonové rostliny v Substráty a mnoho jiných produktů v Prodej dřevin a konifer v Výroba smuteční a vánoční vazby v Přeprava nákladů vozem AVIA 3,5 t Ordinační hodiny červen 2014 sobota 7.6. MUDr. Přemysl Černý Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel neděle 8.6. MUDr. Andrea Jelínková Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Přemysl Prstek Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, tel neděle MUDr. Kristýna Hejnová Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Ilona Tulisová Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, tel sobota MUDr. Pavla Antošová Bendlova 2236, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Přemysl Černý Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel Řádková inzerce Prodám garáž v kolonii ul. V Lukách (pod sídlištěm Letná) v Mimoni. Samost. elměr. 240/400V, bezpečnostní zámek, cena 45 tis. Kč. Tel.: Prodám nový nepoužitý plynový sporák za polovinu ceny, zn. špatný dárek. Černou truhlu z roku x46x45 cm, fotoaparát Smena a Lubitel. Cena dohodou. Tel.:

18 SPORT odstartoval z centra Mimoně jubilejní 10. ročník Tour de Ralsko Na startovní pole před bránou do mimoňského Zámeckého parku se v sobotu 17. května dostavilo bezmála 100 cyklistů, a to navzdory chladnému počasí kolem - 10 stupňů Celsia. Odstartováno bylo několik minut po 10. hodině ranní na začátku Vranovské aleje. Trať měřila necelých 48 km a cíl byl na mimoňské cyklostezce. Prezence a vyhlášení vítězů proběhlo na parkovišti u náměstí v Malé ulici. Limit pro dojetí a změření posledního závodníka byl 3 hodiny. V tomto čase trať projelo asi 65 závodníků. Absolutním vítězem tohoto ročníku se stal Aleš Strnad (28 let), těsně před loňským vítězem Honzou Matouškem (25 let). Ti dojeli závod za 1 h 46 min. Mimoňáci, kteří trénovali na trati již od dubna od zveřejnění tratě na internetu, nedopadli vůbec špatně: Honza Oswald (1. ve své kategorii M49) Byla jsem na Tour de Ralsko Ráda bych touto cestou poděkovala panu J. Freiovi a jeho kolegům za organizaci cyklistického závodu, jež proběhl v sobotu Jako účastnice závodu jsem byla velmi spokojena s výběrem trasy a jejím značením. Závod jsem absolvovala s velkým nadšením a byla jsem spokojena i s časem 3 h a 3 min., který se mi podařil v převážně terénní trase zdolat. Jako netrénovaný cyklista laik jsem byla s tímto časem spokojena. Při příjezdu do cíle mě však pocit sebeuspokojení ihned opustil, jelikož v cíli jsem zahlédla odcházejícího pořadatele závodu, který určil časový limit na závod 3 hodiny. Vítězoslavné projetí cílem, přes volně položenou pásku na cyklistické stezce ihned ztratilo svůj půvab a význam, i když jsem závod absolvovala převážně sama kvůli sobě. Jako nadšený cyklista, platící řádné startovné jsem očekávala alespoň symbolické občerstvení ať už po trase, nebo alespoň při dojezdu do cíle. Jelikož je tento závod vyhlášen převážně jako hobby závod pro nadšené cyklisty a sportovce, považuji časový limit za neúměrný vynaložené snaze všech cyklistů, kteří nakonec do cíle dojeli po různých defektech a překážkách, jež po cestě úspěšně překonali. Každý závod-ník, který tento závod absolvuje a ten poslední zejména, by měl mít možnost zhodnotit a vidět své výsledky a Marek Knejzlík (2. ve své kategorii M39) dojeli celkově společně na místě v čase 1 h 53 min. Na trati bylo i několik zahraničních závodníků, náctiletých a žen, kteří statečně v limitu dojeli. Např. německý závodník dojel do 10. místa. Mnoho cyklistů bohužel muselo ze závodu z důvodu defektu odstoupit. Závod byl pro mnoho zkušených borců prověrkou vzhledem k náročnosti trati, terénu a délce. Naštěstí pršet začalo až po odjetí závodu. Dá se říct, že letošní jubilejní ročník se vydařil, neboť jsme nečekali, že se seznam přihlášených nakonec tak zaplní. Přičítáme tento úspěch zejména dobře zvolené trati. Těšíme se na zpětnou vazbu od závodníků. Děkujeme všem partnerům za dlouhodobou spolupráci, zejména městu Mimoň, Česká Lípa a Ralsko. Pokud to byl poslední ročník, rozhodně poslední ročník dekády Tour de Ralsko, tak myslím, že si jej všichni náležitě užili. Kompletní výsledky všech vypsaných věk. kategorií najdete na: Mgr. Jaroslav Frei i s časem na výsledkové listině. Tento názor panuje i mezi závodníky laiky, pro něž je převážně pořádán, ale zmiňuje se především u piva. Dovoluji si proto touto cestou prezentovat nejen můj osobní názor, se kterým se plně ztotožňuji. Přeji všem cyklistům mnoho zdaru a panu Freiovi sportovnější a srdečnější přístup, ke VŠEM závodníkům absolvujícím příští TOUR DE RALSKO. Sportu zdar a cyklistice zejména. Jindra Sluková Aktuálně Vám nabízíme v akci: SPINNING PERMAMENTKA NA ROK vstup za 750 Kč Mini 5 vstupů za 400 Kč Nově proplácí i další pojišťovny např. VZP, VOZP aj. Místo uplatnění: ZŠ Pod Ralskem, Mimoň Rezervace na tel/sms , Platba v hotovosti instruktorce. Po zaplacení Vám bude vygenerován kód a poslán na Váš . 18

19 SPORT Mimoňáci mezi nejlepšími S odvahou a se skautskými znalostmi a dovednostmi byli Mimoňáci opět nejlepší při hře "Hledání pokladu piráta Jacka Sparrowa a prolomení zlé kletby - Černá perla". Závod se konal o víkendu dubna 2014 v Hradčanech pro skautské oddíly českolipské oblasti o totem bratra náčelníka a vlajku sestry náčelní Junáka. Mimoňský Balů Úspěchy karate Na otevřeném Mistrovství Moravy a Slezska v karate v Jeseníkách Markéta Barešová vybojovala titul v kata i kumite ženy. Josef Polák, trenér Tenisové družstvo TK Mimoň Tenisové družstvo TK Mimoň v letošní jarní tenisové sezóně odstartovalo krajskou soutěž 4.5. ve dvou věkových kategoriích: v babytenisu 8-9 let a mladší žactvo 10-12let, jehož fotka je uvedena níže. Zatím jsme prohráli s Jabloncem doma 3:6 a vyhráli v Liberci 5:4. Je teprve začátek sezóny, a tak věříme, že ještě budeme bodovat, a pokud ne, tak nevadí. Pro většinu dětí jsou to první zkušenosti se závodními utkáními. Výhodou je, že na rozdíl od turnajů je soutěž pro děti zdarma a stráví několik hodin na kurtu - odehrají během jarních víkendů tolik setů a bodů, že se v delších zápasech uvolní a začínají předvádět to, co umí z tréninků. Protože většinou začátkem utkání a na prvních turnajích jsou značně nervózní. Dalším pozitivem je stmelení týmu. Ačkoliv je tenis na rozdíl třeba od fotbalu individuální sport, což děti pociťuji v turnajích a dvouhrách, právě soutěž družstev, čtyřhry a klubové kolektivní tréninky, které pro ně před "mistráky" děláme, jim dodávají pocit, že na poražení soupeře nejsou úplně sami a že jsou nedílnou součástí týmu. Naše družstvo 2014 Kromě toho hrajeme také krajskou soutěž a máme ještě družstvo babytenisu 8-9 let, ve kterém působí Mimoňák Tomáš Knejzlík. Tenisu zdar! Mgr. Jaroslav Frei, Tel.: , 19

20 INZERCE Uzávěrka pro zasílání příspěvků do letního dvojčísla je 23. června 2014! Vydává: jako měsíčník Město Mimoň Mírová 120, , tel , IČO Náklad: 900 ks Ročník: XXXVII, č. 6 Náklad: 900 ks Poř. číslo 319/ červen Datum vytištění: 30. května 2014 Vychází dne: 2. června 2014 Cena: 7,- Kč. Registrační číslo: MK ČR E Šéfredaktorka: Ing. Helena Jakešová, tel.: Redakční rada: Mgr. Ilona Zavřelová, Ing. Jiří Šťastný, Pavlína Pelcová, Bc. Petr Slavík. Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit ci upravit. Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Česká Lípa Pozor: Všechny zasílané příspěvky musí obsahovat jméno, příjmení, adresu a příp. telefon autora příspěvku a musí být podepsány (na žádost nebude zveřejněno).

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

OKÉNKO STAROSTY. Rozpočet města na r. 2014 Aktuální uzavírky a dopravní omezení Informace k volbám do Evropského parlamentu

OKÉNKO STAROSTY. Rozpočet města na r. 2014 Aktuální uzavírky a dopravní omezení Informace k volbám do Evropského parlamentu MIMOŇSK 318 KVĚTEN 2014 Dnes fotil Josef Váňa. Máte podobně hezké fotografie? Redakce je ráda zveřejní Z obsahu Rozpočet města na r. 2014 Aktuální uzavírky a dopravní omezení Informace k volbám do Evropského

Více

OKÉNKO STAROSTY. Školní fotbalový výběr ze ZŠ Ralsko skončil na celorepublikovém finále McDonald cupu v Jihlavě na skvělém 5. místě! Více na str 20.

OKÉNKO STAROSTY. Školní fotbalový výběr ze ZŠ Ralsko skončil na celorepublikovém finále McDonald cupu v Jihlavě na skvělém 5. místě! Více na str 20. MIMOŇSK 309 ČERVENEC / SRPEN 2013 Školní fotbalový výběr ze ZŠ Ralsko skončil na celorepublikovém finále McDonald cupu v Jihlavě na skvělém 5. místě! Více na str 20. Z obsahu Dopravní informace - humanizace

Více

Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok

Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok MIMOŇSK 306 DUBEN 2013 Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok Z obsahu Harmonogram jarního čištění komunikací Další informace

Více

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu MIMOŇSK 323 LISTOPAD 2014 I. Hobby vozatajské závody se divákům líbily Foto: Ivan Svatoš Z obsahu Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu OKÉNKO

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

OKÉNKO STAROSTY. Pozvánka na Masopust Výzva Ceny města Mimoň za rok 2014 Nová legislativa: finance a silniční vozidla ÚNOR 2015

OKÉNKO STAROSTY. Pozvánka na Masopust Výzva Ceny města Mimoň za rok 2014 Nová legislativa: finance a silniční vozidla ÚNOR 2015 MIMOŇSK 326 ÚNOR 2015 Masopust je především o legraci a zábavě - dokážete se bavit? Z obsahu Pozvánka na Masopust Výzva Ceny města Mimoň za rok 2014 Nová legislativa: finance a silniční vozidla OKÉNKO

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Byly přiděleny dotace pro: Jednotu bratrskou na pořádání kurzů Manželské

Byly přiděleny dotace pro: Jednotu bratrskou na pořádání kurzů Manželské zdarma ročník XXV duben 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 2 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, nové Týnecké listy Vám přináší zprávy z našeho města. Přečíst si můžete o nových projektech

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

263 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč KVĚTEN 2009

263 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč KVĚTEN 2009 263 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč KVĚTEN 2009 Zprávy z mimoňského hřebčína Termín, dnes ji snad lze říct, každoroční Mimoňské dostihové poutě, 8 a 9. srpna 2009, se blíží. Dosud před námi, jako

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

298 Vydává město Mimoň Měsíčník

298 Vydává město Mimoň Měsíčník 298 Vydává město Mimoň Měsíčník 7,- Kč OKÉNKO STAROSTY A jsou tady. Žáčky vymodlené prázdniny a pracujícími občany vyhlížené a zasloužené dovolené. Čas jakoby se shlédl v závodění a tak na dovolených už

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

7,- Kč BŘEZEN 2011. Z obsahu Sčítání lidu, domů a bytů Kalendář akcí na 2. čtvrtletí Ohlédnutí za veřejně prospěšnými pracemi Bytová problematika

7,- Kč BŘEZEN 2011. Z obsahu Sčítání lidu, domů a bytů Kalendář akcí na 2. čtvrtletí Ohlédnutí za veřejně prospěšnými pracemi Bytová problematika 283 Vydává město Mimoň Měsíčník 7,- Kč Okénko starosty Až budete číst tyto řádky, budeme zase blíže jaru, které většina z nás netrpělivě vyhlíží. Abychom ho nalákali, tak nezapomeňte přijít na druhý mimoňský

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/ Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls 7,- Kč 5 Květen 2014 Časopis města Vrchlabí (více na straně 27) MEZZOSOPRANISTKA Edita Adlerová sólistka Le Grand Théâtre du Puy du Fou

Více

Vážení spoluobčané, sousedé! Sociální?

Vážení spoluobčané, sousedé! Sociální? 283 krásnolipský půlměsíčník 3,50 Kč 24. srpna 2006 Vážení spoluobčané, sousedé! Ještě nedávno jsme byli opět svědky nechutné celostátně vedené předvolební kampaně plné urážek, trestných oznámení, napadání,

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Z pravodaj. Nejvyšší stupeň. požárního poplachu v Kralupech. Konkurz na ředitele / ředitelku MŠ. Otéto události informovala

Z pravodaj. Nejvyšší stupeň. požárního poplachu v Kralupech. Konkurz na ředitele / ředitelku MŠ. Otéto události informovala K www.mestokralupy.eu www.kralupskyzpravodaj.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou září / 2014 15,- Kč Nejvyšší stupeň požárního poplachu v Kralupech Krátce po 22. hodině v pátek 8.

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více