JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR,"

Transkript

1 JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, PŘÍSTAV ORION KARLOVY VARY VÝROČNÍ INFORMAČNÍ ZPRÁVA PŘÍSTAVU ZA ROK 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JEDNOTCE Junák svaz skautů a skautek ČR, přístav ORION Karlovy Vary U Brodu Karlovy Vary Tašovice IČ: , Ev. č.: Bankovní účet: /0300 ČSOB, a.s. Korespondenční adresa Jiří Kučera Šmeralova Karlovy Vary ORION ORION oddíl, středisko, přístav, trempská osada parta lidí, kamarádů a přátel, které pojí pouto sesterství a bratrství, společných ideálů a důvěry. Za léta své existence oslovila stovky mladých, ale také dospělých a starších. Společně strávené chvíle u táborových ohňů a hlavně nadšení budovat něco, co zanechává u srdce hřejivý pocit potřebnosti a sounáležitosti. Již téměř pět generací trvající přátelství nenechává nikoho na pochybách, že ORION je stále živé společenství. Heslo ORIONu je platné pořád a také v dnešní době má co říci. A jak že zní? Ještě jsme. SKAUTING Skauting je mezinárodní hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova lidí všech věkových kategorií. Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je především výchova dětí a mládeže v duchu třech základních principů skautingu povinnosti k Bohu, povinnosti vůči ostatním a povinnosti vůči sobě, které jedince připravují na plnohodnotný a tvůrčí život ku prospěchu sobě i druhým. Tyto principy jsou vyjádřeny ve skautském slibu a zákonu, které jsou hlavním měřítkem skautské výchovy a sdělením poslání, které naše hnutí předává nejen dětem a mládeži.

2 SLOVO VEDENÍ PŘÍSTAVU Kapitán přístavu Jiří Kučera Hvězdář V roce 2013 se naplno rozběhla činnost vedení přístavu vzešlého z mimořádného sněmu konaného v září předchozího roku. Snad našemu přístavu přinesla do plachet nový čerstvý vítr, který nejen čeří stojaté hladiny vod, ale zároveň posouvá přístav i jeho členy vpřed. Důležitá je pro nás vzájemná spolupráce, pomoc a podpora činovníků, ale i rodičů, přátel a dárců, bez kterých bychom jen s obtížemi zvládli realizovat tradiční i nově vzniklé akce a trávit spoustu krásných chvil se sestrami a bratry z oddílu či přístavu. Důležitou pomocí pro nás a především naši základnu v Tašovicích byla iniciativa a odvedená práce našich rangers a roverů, kteří získali příspěvek z nadace Thing Big na zvelebení jejích prostorů. Oproti loňskému roku bohatému na přístavní akce, zejména společný letní tábor, se oddíly soustředily více na svůj rozvoj a pořádaly více samostatných akcí včetně táborů, které se velmi vydařily. Přesto se uskutečnila řada tradičních akcí přístavu, které přinesly možnost setkání a vzájemné spolupráce. Přístav se rozrostl o oddíl Mintaka, který se rozhodl v něm zaregistrovat. Díky tomu se výrazně rozrostla i naše členská základna. Velkou radost nám přinesla posádka Racků oddílu Alnitak, která se umístila v celostátním kole Svojsíkova závodu na třetím místě, ze srdce jí blahopřejeme. Naopak jsme prožili i smutnou událost, kdy nás navždy opustil bratr Kamil Růžička Heřmánek ve věku nedožitých 94 let. Přínosem, ale zároveň i výzvou pro následující roky se stalo pořádání příměstského tábora pro neorganizovanou mládež Prázdniny se skauty. Plno očekávání vkládáme také do Kormidelnického a rádcovského kurzu, který připravujeme na zimu a jaro roku 2014, také na jaře se poprvé v Karlových Varech uskuteční Sraz vodních skautů Ústřední sraz kapitánů. Celý rok byl pro nás bohatý na spoustu zajímavých zážitků pod skautskou vlajkou. Děkuji všem, kteří přispěli k tomu, aby náš přístav plul správným směrem. Přístavná Ivana Hluchá Watúka Pro mou osobu byl rok 2013 spíše ve znamení rodinných radostí, neboť šlo o první rok života mé dcerky Haničky, která se tak stala nejmladší členkou našeho přístavu a díky níž jsem se všech akcí a veškeré práce v přístavu účastnila spíše okrajově a administrativně. Bylo ale příjemné pozorovat, jak se do skautského života obuli ostatní činovníci přístavu, jak se zapojili i mladší členové, roveři a rangers, a jak si jednotlivé oddíly vedly při své činnosti, co vše se během roku podařilo uspořádat a uskutečnit. Bez podpory statutárního města Karlovy Vary, Karlovarského kraje, MŠMT a všech našich dárců, stejně jako bez účasti našich členů a nezištné práce činovníků by nic z toho nebylo možné, proto všem za celý přístav ORION srdečně děkujeme. Věřím, že i nadále bude skauting v Karlových Varech vzkvétat a že i nadále budeme mít možnost v krásném, přátelském prostředí a díky radostné spolupráci zažívat úžasné chvíle a vychovávat sebe i mladé lidi podle skautských metod a ideálů.

3 PŘÍSTAV ORION Máme dlouholetou skautskou tradici. Oddíl a trempská osada byly založeny v roce 1946, působily také v těžkých obdobích totalitního zákazu skautingu. Od roku 1990 byl skautským střediskem, od roku 1996 je přístavem vodních skautů. V současné době má přístav 5 oddílů, z toho 3 vodní, 1 pěší, 1 klub dospělých. Přístav spravuje základnu v městské části Tašovice, kterou využívá pro své oddíly jako klubovny, loděnici a pro pořádání různých akcí. Její prostory zároveň pronajímá skautům i ostatním dětským organizacím a částečně tím financuje i provoz domu. PŘÍSTAVNÍ RADA A REVIZNÍ KOMISE Obsazení do sněmu Kapitán přístavu Přístavná, hospodářka Výchovný zpravodaj chlapecký kmen Výchovná zpravodajka dívčí kmen Zpravodaj kmene dospělých Organizační zpravodaj, správce základny Tajemník Krajský kapitán Členka přístavní rady Člen přístavní rady Předseda revizní komise Členka revizní komise Člen revizní komise Člen revizní komise Jiří Kučera Hvězdář Ivana Hluchá Watúka Robert Šmíd Číl Alena Skuhrovcová Brepta Antonín Roháček Háček Michal Rendl Bobr Michael Vaněček Vendy Zdeněk Kunc Dändy Bohumila Janoušková Miluška Petr Kratochvíl Akinomrah Pavel Kottek Hejkal Jana Kotrlová Chechty Jiří Gžana Kalan Petr Bartoň Želvík Obsazení od sněmu Kapitán přístavu Přístavná, hospodářka Výchovný zpravodaj chlapecký kmen Výchovná zpravodajka dívčí kmen Zpravodaj kmene dospělých Organizační zpravodaj, správce základny Tajemník Krajský kapitán Člen přístavní rady Členka přístavní rady Členka přístavní rady Předsedkyně revizní komise Člen revizní komise Členka revizní komise Jiří Kučera Hvězdář Ivana Hluchá Watúka Robert Šmíd Číl Alena Skuhrovcová Brepta Antonín Roháček Háček Michal Rendl Bobr Michael Vaněček Vendy Zdeněk Kunc Dändy Jiří Klátík Hotanka Bohumila Janoušková Miluška Miroslava Gebrlová Veverka Marie Šmídová Lasička Michal Krejsa Iníla Danuše Roháčková Danuše POČTY ČLENŮ Celkem členů: 120 z toho děti a mládež 85, dospělí 35 z toho benjamínek 8, světluška a žabička 16, vlče 29, skautka 13, skaut 17, ranger 4, rover 4, člen kmene dospělých 11, ostatní 18 z toho vodních skautů 83, pěších skautů 37

4 ODDÍLY PŘÍSTAVU 4. oddíl Mikan Jsme dívčí pěší oddíl skautek. Patříme mezi pozemní skauty, s děvčaty se věnujeme především tábornictví, rukodělkám a životě v přírodě. Všestranný rozvoj osobnosti naplňujeme pomocí letních táborů s tábornickým programem, výpravami do města či do přírody a každotýdenními schůzkami družin na základně v Tašovicích. Baví nás hrát ringo, být společně v přírodě, zpívat s kytarou u ohně, vytvářet něco, uvařit si něco dobrého, hrát si. vůdkyně oddílu: Alena Skuhrovcová Brepta zástupkyně: Bohumila Janoušková Miluška členů: 26, z toho světluška 13, skautka 7, ranger 3, ostatní 3 klubovna: U Brodu 134, Karlovy Vary Tašovice 11. oddíl Alnitak Jsme oddíl vodních skautů a skautek. Vychováváme děvčata i chlapce, oddíl má dlouholetou skautskou i vodáckou tradici. Naplňujeme skautskou výchovu děvčat a chlapců, ke které používáme tradiční i netradiční vodácké prvky. Jezdíme na víkendové výpravy, jednou týdně máme posádkové schůzky na základně v Tašovicích. Každoročně pořádáme jarní a letní tábor. Rádi soutěžíme a trávíme čas společnou prací i zábavou. Několikrát do roka splouváme řeku. kapitán oddílu: Michal Rendl Bobr palubní: Ivana Hluchá Watúka, Marie Šmídová Lasička, Jiří Gžana Kalan členů: 30, z toho: benjamínek 5, vlče 8, skautka 4, skaut 6, ranger 1, rover 2, ostatní 4 klubovna: U Brodu 134, Karlovy Vary Tašovice 12. oddíl Rigel Jsme chlapecký křesťanský oddíl vodních skautů. Máme začleněnu rozšířenou duchovní výchovu založenou na respektování dětí věřících i bez vyznání. Naplňujeme skautské výchovné cíle v souladu s křesťanským přístupem k životu, a to v ekumenickém duchu. Jednou týdně se scházíme v klubovně v Rybářích, kde můžeme využít kuchyňku, jídelnu, kapli, nebo chodíme plavat do bazénu. O prázdninách jezdíme na letní tábor, během roku na výpravy a splouváme řeku. kapitán oddílu: Michael Vaněček Vendy palubní: Robert Šmíd Číl, Jiří Kučera Hvězdář členů: 28, z toho vlče 15, skaut 6, rover 1, ostatní 6 klubovna: Nám. 17. listopadu 4, Karlovy Vary Rybáře

5 15. oddíl Mintaka Jsme oddíl vodních skautů a skautek. Vychováváme děvčata i chlapce, navazujeme na různorodé podoby činnosti a tradic oddílu v minulosti. Rozvíjíme skautskou výchovu jak na vodě tak na souši. Úzce spolupracujeme s oddíly Wampum, Bystřina a roverským kmenem Aldebaran z o.s. skautů a skautek LILIE. Pořádáme výpravy, jarní i letní tábory, splouváme řeku, jednou týdně máme posádkové schůzky na základně v Tašovicích. kapitán oddílu: Jiří Klátík Hotanka palubní: Miroslava Gebrlová Veverka, Zdeněk Kunc Dändy členů: 25, z toho: benjamínek 3, žabička 3, vlče 6, skautka 2, skaut 5, rover 1, ostatní 5 klubovna: U Brodu 134, Karlovy Vary Tašovice 74. klub OS Jsme klub dospělých skautů a skautek. Sdružujeme skauty a skautky starší věkem ale stále mladé duchem. Zaměřujeme se na skautské aktivity pro dospělé skauty, kteří nevedou dětské oddíly. Pořádáme vycházky, scházíme se na základně v Tašovicích. vůdce oddílu: Antonín Roháček Háček členů: 11, z toho čestný člen kmene dospělých 3, řádný člen kmene dospělých 8 klubovna: U Brodu 134, Karlovy Vary Tašovice VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ Složené zkoušky a absolvované kurzy v roce 2013 Vůdcovská zkouška: Marie Šmídová Lasička (VLK Polojasno) Kapitánská zkouška: Jiří Kučera Hvězdář Ivana Hluchá Watúka Započato plnění vůdcovské zkoušky (vůdcovský lesní kurz): Jiří Gžana Kalan (VLK Polojasno)

6 ČINNOST PŘÍSTAVU, AKCE PRO VEŘEJNOST, ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH Tábory Jarní tábor oddílu Alnitak Ztracený svět Hřebečná Pod gondolou vzducholodě se dostáváme přes vysoko položený okraj Ztraceného světa, začátek je ovšem poznamenán havárií vzducholodě, není cesty zpět a je nutno najít si své druhy a vyrazit za starodávnými a neznámými bytostmi. S ošetřením zranění utržených v boji s mamutem pomáhá léčitel Laif. Ty, kterým není pomoci, je třeba mumifikovat. Procházíme skrz obří pavučinu, je potřeba prozkoumat blízké i daleké okolí, včetně Potůčků, kam se vydáváme i přes vánici. Celé dobrodružství končí po nalezení tajného místa krále Cervantese zneškodněním únosce Chapmana. Letní tábor oddílu Alnitak Vzhůru na palubu Kovářov + Vltava Pirátský tábor plný nevšedních zážitků začínal týdenním pobytem v Kovářově u Lipenské přehrady, kde si 13 dětí na vodě i na souši osvojovalo různé skautské i vodácké dovednosti. Stali se z nich piráti, kteří jsou sice vyvrheli společnosti, ale tím spíš musí umět držet partu, chápat hodnoty opravdového přátelství, vzájemné pomoci a také řádu a disciplíny. Když byli po týdnu piráti řádně vycvičeni a sehráni a dva z nich složili skautský slib, vyrazili vstříc dalším dobrodružstvím po proudu Vltavy. Čtyři dny se vláčeli po řece, denně urazili obstojné vzdálenosti, prohlédli si Čertovu stěnu, památky Českého Krumlova, až dopluli do Českých Budějovic, kde v samém centru města v nesnesitelném horku hledali zdejší poklad. Když už to vypadalo, že někteří piráti neustojí těžké nástrahy a dojde ke vzpouře či rozvratu na palubě, zasáhl moudře kapitán všeho pirátstva a ukázal svým druhům, jak důležité je navzájem se podpořit a mít radost z přátel a společně strávených chvil. Velká žranice a rozbalení pokladu s vyhodnocením tábora proběhlo ve výborné náladě. Letní tábor oddílu Rigel Rolf zálesák Staré Ransko Po dvou letech jsme znovu zavítali do Krucemburku na břeh rybníka Řeka. Dva týdny jsme chodili po stopách Rolfa zálesáka Nibowaky, který se pod vedením indiána Quonaba stává ze zelenáče skutečným zálesákem, který se sblíží s přírodou, umí v ní žít, zdokonalí se v mnoha dovednostech a znalostech a pozná sebe i smysl života. Díky skvělému počasí jsme trávili hodně času v lese, na lodích a ve vodě. Věnovali se zálesáckým dovednostem, vodáckému výcviku a střílení z luků, uskutečnili jsme také puťák do Žďáru nad Sázavou, na Devět skal a Velké Dářko.

7 Letní tábor oddílu Mikan Tábor semtam Pístov Tábor proběhl na srubové základně Pístov. Letošní hra byla v duchu detektivním a tak jsme hledaly zloděje, zločince, zatoulané kočky, zkoumaly stopy, zachraňovaly rukojmí. Vydaly jsme se na puťák ke známým skautům z Prahy. Ve vedení tábora bylo mnoho nových rangers a poměrně málo dospělých, ale zvládly jsme to bravurně včetně pečení v popelu, propálení kotlíku a Setonova hrnce, který moc chutnal při návštěvním dni. Proběhl slavnostní a výroční slibový oheň přibližně na stejném místě jako před 20 lety. Akce pro ostatní skauty a veřejnost pořádané přístavem Jupee 37. ročník Pstruží říčka (Bečov nad Teplou) Skautský hudební festival převzatých písní i vlastní tvorby, konaný ve volné přírodě, určený pro všechny věkové kategorie. Festival dává každému, kdo má chuť, možnost hudebně se realizovat, nejde o přehlídku profesionálů. Každý má šanci pobavit ostatní, zažít úspěch, vyhrát. V přátelské atmosféře za proměnlivého jarního počasí strávilo letos na akci příjemní chvíle přibližně 70 účastníků. Příměstský tábor Prázdniny se skauty Karlovy Vary a okolí a Uspořádali jsme dvě na sebe navazující akce pro neorganizovanou mládež Příměstské soustředění a Loučení s prázdninami. Obě akce byly pořádány vodními skauty a měly za cíl nechat neorganizované děti zažít a poznat skautskou a vodáckou činnost. Přihlásilo se 15 dětí, jimž byl pod vedením skautských vedoucích nabídnut různorodý program (seznamovací hry, hry na lodích, koupání, vycházka a hry v lese, splutí řeky, bojová hra, dramatiky, zálesácké dovednosti, rukodělné aktivity, oheň se zpíváním a hrami, nakonec přespání na základně, ukázky vodáckého výcviku, vyhodnocení akce, ocenění účastníků). Druhou navazující akcí byla plavba po Ohři spolu s dětmi organizovanými v Junáku přihlášené děti měly už jisté vodácké zkušenosti z předchozí akce a s vedoucími se znaly, a tak bylo možné s nimi podniknout tuto z hlediska bezpečnosti a organizace náročnější akci. Kromě vlastního splutí a programu na vodě jsme se věnovali různým hrám, uskutečnili procházku k přírodní památce Skalky skřítků. Klíč k městu Karla IV. 47. ročník Karlovy Vary Tradiční skautská městská hra. Tato orientačněrecesní soutěž dětí vztahující se k historii a současnosti Karlových Varů a jejich zajímavostem probíhá v centru města, soutěžící při ní na stanovištích v lázeňské zóně města a v lázeňských lesích plní recesní úkoly zaměřené na týmovou spolupráci, nejrůznější dovednosti a v neposlední řadě pobavení soutěžících a zodpovídají otázky týkající se historie i současnosti našeho města, jeho zajímavostí či významných osobností s ním spojených. Celodenní hra se koná každoročně pod záštitou primátora města Karlovy Vary. Účastní se jí skauti i široká veřejnost nejen z Karlových Varů a okolí, ale i z dalších měst České republiky. Vítězné hlídky tradičně odměňujeme symbolickým povýšením do rytířského stavu od krále Karla IV., památečními klíči a dorty. Akce se letos zúčastnilo přibližně 150 lidí, soutěžilo 24 hlídek v pěti kategoriích, zvítězily hlídky z Karlových Varů a Liberce.

8 Mikulášské trhy základna přístavu v Tašovicích Tradiční jednodenní akce na skautské základně, na které děti nabízejí vlastnoručně vyrobené drobné dárky a předměty s vánoční tématikou, s doprovodným hudebním a dramatickým programem. Vánoční koncert Vánoce s námi kostel Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli Koncert konaný každoročně v době před vánočními svátky, na kterém vystupují děti i dospělí z přístavu ORION a o.s. LILIE. Vedle hlavního koncertu pořádáme ještě další dílčí vystoupení (koncerty v domovech pro seniory či v rámci městských adventních trhů). Účast a úspěchy v soutěžích Svojsíkův závod 2013 Posádka Racků oddílu Alnitak 1. místo v krajském kole v Horním Slavkově v kategorii skautek, 3. místo v celostátním kole na Kaprálově mlýně. Ostatní významnější akce Velikonoční výprava společná výprava oddílů Alnitak, Mintaka a Wampum Přístavní plavba po Ohři společná plavba oddílů Alnitak, Rigel, Mintaka a Mikan 67. výročí ORIONu výročí založení oddílu a trempské osady s vyhodnocením skautského roku Voda několik plaveb oddílů po Ohři, Teplé nebo dalších řekách Safari společná hra oddílů Mikan, Alnitak a Mintaka z prostředí afrického safari Výsadek Putování po Středozemi tradiční dobrodružně orientační akce, tentokrát ve Slavkovském lese a okolí Karlových Varů, včetně zamykání řeky Ohře a poznávací hry ve městě Vánoční výpravy tradiční oslavy Vánoc jednotlivých oddílů Účastníme se akcí pořádaných jinými skautskými jednotkami Spolupracujeme s oddílem německých skautů DPSG Windischeschenbach Neuhaus

9 ÚSPĚCHY PŘI ZÍSKÁVÁNÍ ČLENŮ A PŘÁTEL JUNÁKA Počet členů přístavu během uplynulého roku vzrostl z 89 na 120 registrovaných členů (nárůst 34%) především díky oddílu Mintaka, který se rozhodl registrovat v našem přístavu, zároveň ale také nárůstem počtu členů ve stávajících oddílech. Nadále pokračuje úspěšná spolupráce oddílů především s rodiči dětí a s dospělými, kteří byli dříve členy přístavu. Probíhá úzká spolupráce s občanským sdružení skautů a skautek LILIE. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Příjmy Členské příspěvky Účastnické poplatky Dotace Dary Půjčky Pronájem základny Vrácení záloh Příspěvky soutěže Ostatní příjmy Celkem příjmy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4 256,85 Kč 1 500,00 Kč ,04 Kč ,89 Kč Pohledávky Majetek 0,00 Kč ,00 Kč Výdaje Provoz základny Provoz přístavu Akce Bankovní poplatky Materiál Spotřební materiál Platby pořadateli Splátky půjček Ostatní výdaje Celkem výdaje ,56 Kč 610,00 Kč ,00 Kč 653,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5 030,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,56 Kč Závazky ,00 Kč

10 PODĚKOVÁNÍ Uskutečnění akcí, které pořádáme pro naše členy ale také pro veřejnost, stejně jako provoz naší základny by byl jen těžko myslitelný bez podpory dotací a dárců. Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám v uplynulém roce pomáhali a podpořili naši činnost finančně, materiálními dary, pomocí při zajištění akcí nebo jakýmkoli jiným způsobem. Naše činnost je podporována pomocí dotací statutárního města Karlovy Vary, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karlovarského kraje, jejichž podpora nám pomohla uskutečnit tradiční akce pro veřejnost a provozovat naši základnu. Z nadace projektu Thing Big naše rangers a roveři získali příspěvek na realizaci úpravy prostorů skautské základny. Sponzorským darem podpořila naši činnost Momentive Specialty Chemicals, a.s. a další dárci. Kromě nich nám nezištně pomáhá řada rodičů a přátel nejen finančně, ale i při zajištění akcí s dopravou materiálu a našich členů nebo poskytnutím objektů pro uskutečnění akcí. Všem našim podporovatelům děkujeme. Stejně tak děkujeme všem kapitánům, vůdcům a dalším činovníkům, kteří vedou oddíly, ve svém volném čase připravují a zajišťují program a výchovu dětí na schůzkách, výpravách a táborech. Odměnou jsou nám přece takové věci, jako pokroky, úspěchy a úsměvy našich členů. CÍLE VEDENÍ PŘÍSTAVU ORION Pokračovat a nadále rozvíjet započatou spolupráci mezi oddíly přístavu ORION, podporovat pořádání společných akcí pro více oddílů a celý přístav. Navázat větší spolupráci přístavu ORION a jeho oddílů s oddíly mimo přístav, zejména z o.s. LILIE, ale také s oddíly z jiných měst, podporovat společné akce. Zlepšit vzájemnou podporu dospělých (činovníků) z přístavu ORION a oddílu ORION (o.s. LILIE) ve vedení oddílů a přístavu a přípravě akcí. Podporovat osobní rozvoj a růst dospívajících skautů (roverů a rangers, čekatelů, budoucích vůdců a kapitánů) a jejich výchovu a vzdělávání k budoucímu vedení oddílů. Zvýšit úroveň přístavního hospodaření, řádně spravovat veškerý majetek přístavu. Hledat další finanční zdroje pro provoz přístavu a hledat způsoby úspory provozních nákladů základny.

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Junák český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s. Na Chvalské tvrzi 860/4, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice IČO: 638 34 910 Kdo jsme? Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Junák český skaut, z.

Více

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov. Výroční zpráva za rok 2013

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov. Výroční zpráva za rok 2013 Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Výroční zpráva za rok 2013 Bludov 2013 Autor textů: Jan Juránek Hanes, Stanislav Balík - Ježek, za přispění Jiřího Znoje

Více

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 STŘEDISKO PARKÁN V ROCE 2010... 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 4 ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ORGÁNY STŘEDISKA... 4 OSLAVY

Více

Autoři fotografií a nepodepsaných textů: Lenka Greplová, Pavel Navrátil, archivy oddílů

Autoři fotografií a nepodepsaných textů: Lenka Greplová, Pavel Navrátil, archivy oddílů Obsah 3 Skauting a středisko Moravská Třebová 4 Akce pro veřejnost 7 Akce našeho střediska 10 I. oddíl Bílá stopa 12 II. oddíl 14 III. oddíl Patoca 16 IV. oddíl Jamamby 18 VI. oddíl 19 Klub oldskautů 20

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Výro ní zpráva. YMCA v eské republice 200

Výro ní zpráva. YMCA v eské republice 200 Výro ní zpráva YMCA v eské republice 200 ZÁKLADNÍ INFORMACE Název: YMCA v ČR Křesťanské sdružení mladých lidí (Young Men s Christian Association) Adresa: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1 Okres: Praha (kolektivní

Více

Bavíme se všichni už 20 let!!!

Bavíme se všichni už 20 let!!! Podzim 2010 ŽHAVÍK Informační občasník střediska Oheň Most Bavíme se všichni už 20 let!!! Víkendové oslavy 7. 10. 10. 2010 7.10. Sázení Lípy 8.10. Slavnostní odhalení památníku v Lomu 9.10. Mezistřediskové

Více

Výroční zpráva 2014. Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Výroční zpráva 2014. Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Výroční zpráva 2014 Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Obsah: 1. Duha, její poslání a charakter 2. Struktura organizace 3. Činnost orgánů Duhy v roce 2014 3.1 Velká Duha 3.2

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení Campamento 99

ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení Campamento 99 ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení Campamento 99 ZA ROK 2005 Základní údaje Název organizace:... Campamento '99 Organizační forma... občanské sdružení Datum založení... 4. května 1999 Registrace u MV

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Junák Association of Scouts and Guides of the Czech Republic. Výroční zpráva 2012. Annual report 2012

Junák svaz skautů a skautek ČR. Junák Association of Scouts and Guides of the Czech Republic. Výroční zpráva 2012. Annual report 2012 Junák svaz skautů a skautek ČR Junák Association of Scouts and Guides of the Czech Republic Výroční zpráva 2012 Annual report 2012 Stalo se v roce 2012 2 Při 10. ročníku říjnové sbírky Postavme školu v

Více

YMCA v České České republice VÝROČNÍ ZPRÁVA

YMCA v České České republice VÝROČNÍ ZPRÁVA YMCA v České České republice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH Úvodní slovo 3 Základní informace o YMCA 4 Co je YMCA 5 Popis činnosti 6 Mezinárodní aktivity 7 YMCA Braník 8 Brno 9 Černilov 10 České Budějovice

Více

YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA

YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

odem Co je skauting 4 Statistiky 5 Rok 2013 6 Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11

odem Co je skauting 4 Statistiky 5  Rok 2013 6 Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11 Úvodem 2 Co je skauting 4 Statistiky 5 Rok 2013 6 Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11 Středisko 5.KVĚTEN 12 Středisko ICHTHYS 13 Středisko STŘELA 14 Středisko KROKODÝL 15 Středisko

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných

Více

Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba

Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba Jsme sdružením dobrovolným, otevřeným hájíme zájmy nejen svých členů, ale i ostatních dětí. Své akce nabízíme i neorganizovaným dětem a mládeži, zabýváme

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení Campamento 99 ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení Campamento 99 ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení Campamento 99 ZA ROK 2010 1 Základní údaje Název organizace:...campamento '99, o. s. Organizační forma...občanské sdružení Datum založení... 4. května 1999 Registrace

Více

Město dětem. Jak města, obce a kraje podporují. či mohou podporovat sdružení. dětí a mládeže

Město dětem. Jak města, obce a kraje podporují. či mohou podporovat sdružení. dětí a mládeže Město dětem Jak města, obce a kraje podporují či mohou podporovat sdružení dětí a mládeže Město dětem Jak města, obce a kraje podporují či mohou podporovat sdružení dětí a mládeže Dětská a mládežnická

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

2. číslo občasníku skautského střediska ŠIPKA 8 I 21 I 22 I 221 I 222

2. číslo občasníku skautského střediska ŠIPKA 8 I 21 I 22 I 221 I 222 2. číslo občasníku skautského střediska ŠIPKA 8 I 21 I 22 I 221 I 222 3 5 Fotoromán hrají: Míša Mango Petra byla hrozn líná holka, co nejradji ze všeho jenom umla na bednu. Základy v zdravovědě jsou součástí

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

Zbraslavské noviny 6/2014

Zbraslavské noviny 6/2014 Zbraslavské noviny 6/2014 Lidové pašije v zámku Modrá hala prohlédnuta, ledový pat Letní kino Kamínka cena 5 Kč Zbraslavské noviny 6/2014 Děti to znají Bohužel na rozdíl od mnoha dospělých. Hned vás určitě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Junák -svaz skautů a skautek ČR. Středisko sdružuje následující oddíly: Velikost členské základny:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Junák -svaz skautů a skautek ČR. Středisko sdružuje následující oddíly: Velikost členské základny: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JUNÁK - svaz skautů a skautek České republiky středisko Moravská Orlice Moravské Budějovice IČ: 60418648 Organizační číslo jednotky: 614.04 č.ú. 1400002472/7940 Junák -svaz skautů a

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE. foto archiv Střediska Radost. Téma tohoto čísla: Táborové hry náměty a praxe

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE. foto archiv Střediska Radost. Téma tohoto čísla: Táborové hry náměty a praxe 3 2010 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE foto archiv Střediska Radost Téma tohoto čísla: Táborové hry náměty a praxe fotogalerie Fotogalerie Archy foto Veronika Kočová, Duha 2 úvodem

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast. Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast. Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka tisk a grafická úprava: Zbyněk Jiroušek Jerry na textové přípravě se podíleli: Myšlenkové

Více

Výroční zpráva Jednoty bratrské za rok 2008

Výroční zpráva Jednoty bratrské za rok 2008 Výroční zpráva Jednoty bratrské za rok 2008 OBSAH Úvodem str. 2 Zpráva Úzké rady: str. 2 6 Konference a vzdělávání Zahraniční aktivity Ekuména Státní správa Zpráva o hospodaření str. 5 Revizní zpráva Projekty:

Více

ARCHA. Tábory, tábory, tábory... Představujeme: Slezská diakonie. S Markétou Votavovou o Tamjdemu. číslo 4/2011. Naše téma: Prázdniny, jak mají být

ARCHA. Tábory, tábory, tábory... Představujeme: Slezská diakonie. S Markétou Votavovou o Tamjdemu. číslo 4/2011. Naše téma: Prázdniny, jak mají být Naše téma: Prázdniny, jak mají být číslo 4/2011 ARCHA Tábory, tábory, tábory... foto Michal Fanta Misha Představujeme: Slezská diakonie S Markétou Votavovou o Tamjdemu Úvodník Prázdniny, jak mají být Zpravodaj

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více