v š e o b e c n é i n f o E t a p a 3 d é l k y t r a t í o b s a ž e n o

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v š e o b e c n é i n f o E t a p a 3 d é l k y t r a t í o b s a ž e n o"

Transkript

1 C e n a V ý oc rh ioe dn nt í~ cs h oč we c h p o k y npy o & k ypn rya v i d l a

2 v š e o b e c n é i n f o E t a p a 1 E t a p a 2 E t a p a 3 d é l k y t r a t í o b s a ž e n o

3 P o ř a d a t e l OK 99 Hradec Králové, z.s. D a t u m 29. ~ (pátek až neděle) C e n t r u m Bývalý důl Kateřina, Radvanice (Loc: N, E) P r o g r a m datum závod mapa start 00 pátek E1 ~ krátká trať Závora střed 1: :00 sobota E2 ~ klasická trať Kolčarka 1: :00 dopr. program ~ Orient~Show Hlušina 1:1000/1: :00 neděle E3 ~ zkrácená trať Závora sever 1: :30 V z d á l e n o s t i centrum ~ prezentace 0 m centrum ~ parkování do 100 m centrum ~ kemp 20 m 3 K a t e g o r i e D10N (linie), D10C, D12A, D12B, D14A, D14B, D16B, D18B, DE, D21A, D21B, D35B, D35C, D40B, D40C, D45B, D45C, D50B, D50C, D55, D60, D65 H10N (linie), H10C, H12A, H12B, H14A, H14B, H16B, H18B, HE, H21A, H21B, H21C, H35B, H35C, H40B, H40C, H45B, H45C, H50B, H50C, H55B, H55C, H60, H65, H70 Rankingový koeficient v DH21 je 1,00 pro veřejnost: P ~ volná kategorie pro příchozí a začátečníky T ~ tréninková kategorie pro středně pokročilé HDR ~ kategorie pro rodiče s malými dětmi (linie)

4 P r e z e n t a c e pátek 29.8 sobota 30.8 neděle :00 ~ 14:30 pro řádně přihlášené, dohlášky na E1 19:00 ~ 20:00 dohlášky na etapy E2, E3 a Orient~show 8:00 ~ 9:00 dohlášky na etapy E2, E3 a Orient~show 16:00 ~ 17:00 dohlášky na etapu E3 a Orient~show 8:00 ~ 8:30 dohlášky na etapu E3 Prosíme oddíly, aby vyslaly vždy jednoho zástupce za oddíl. Nejsme schopni provádět prezentaci po jednotlivcích! P ř í j e z d Autem nejlépe od Trutnova po silnici II/301. Další možnost od Náchoda přes Rtyni v Podkrkonoší, Odolov, Jívku a Radvanice. Lze také využít veřejnou dopravu (stanice vlaku je vzdálená 300 m od centra závodu). Více viz situační mapka. Upozorňujeme na práce na silnici v obci Kocbeře (mezi Jaroměří a Trutnovem). Doprava je zde řízena kyvadlově, počítejte proto se zdržením, obzvláště v pátek odpoledne. P a r k o v á n í 4 Pro všechny etapy v prostorech bývalého dolu Kateřina, hned vedle kempu. Bude se vybírat parkovací poplatek 60 Kč/vozidlo za celý pobyt. Prosíme, dodržujete pokyny pořadatelů, prostor není neomezený a na plac se musíme vejít všichni. Závodníci ubytovaní v kempu mohou zaparkovat u svých stanů. K e m p Kemp je na rovné travnaté ploše v centru závodu. Bude otevřen od pátku od 10 hodin do neděle 16 hodin. Prosíme, šetřete s místem při stavění stanu. Skrze kemp bude vyznačena ulička pro průjezd aut, nechte prosím tento pruh volně průjezdný. Ubytovaní v kempu obdrží při prezentaci pásky na ruku. Bude kontrolováno, zda mají všichni ubytovaní v kempu zaplaceno. Vybavení kempu: ~ pitná voda ~ stánky s občerstvením ~ stánky prodejců sportovních potřeb ~ mobilní WC ToiToi ~ koryta na mytí (prosíme, nepoužívejte saponáty!) ~ sprchy: v centru jsou pro vás připraveny mobilní sprchy, prosíme, šetřete přírodu, nepoužívejte chemikálie (mýdla ani šampony). Přísný zákaz rozdělávání otevřeného ohně!!! Prosíme, třiďte odpad (na plasty modré pytle a na směsný odpad černé pytle)

5 B Ü f Ē V centru závodu pro vás bude připravený bufet s širokou nabídkou chutných jídel a osvěžujících nápojů. Otevírací doba bufetu: pátek 13:00 ~ 23:00 (teplá jídla jen do 21:00) sobota 7:30 ~ 23:00 (teplá jídla jen do 21:00) neděle 7:00 ~ 15:00 P r v n í p o m o c V prostoru cíle každé etapy. R a ž e n í elektronické ~ SportIdent Závodník je povinen vynulovat a zkontrolovat svůj čip ve startovních koridorech. V případě selhání použijte mechanické ražení do rezervních políček v mapě (mapy pak odevzdejte v cíli ke kontrole). zapůjčení čipu ~ 40Kč/etapa P o p i s y k o n t r o l 5 Budou k dispozici k odebrání v centru a pro zapomnětlivce budou natištěny i na mapách. C í l Závodník ukončí svůj závod oražením cílové krabičky na cílové čáře. Mapy se v cíli neodevzdávají. Prosíme závodníky, aby dodržovali pravidla fair-play a neukazovali mapy závodníkům, kteří ještě nestartovali. P r o t e s t y Protesty v písemné podobě přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 200Kč. Protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat na adresu OK 99 Hradec Králové, z.s., Milady Horákové 420/56, Hradec Králové J u r y Bude vyvěšena na informačních tabulích v centru

6 P o v i n n é ú s e k y Od startu k mapovému startu a od sběrné kontroly do cíle. Z a k á z a n ý p r o s t o r Zákaz vstupu do oplocenek a na soukromé pozemky, v mapě vyznačené žlutozelenou barvou značka č Veškerý lesní porost v oblasti kolem centra/kempu. Zákaz vstupu do polorozbořené budovy v blízkosti centra, je to nebezpečné. Před a po jednotlivých etapách je povoleno pohybovat se v lesních porostech pouze po turistických značkách. V y č í t á n í Je pro všechny etapy v centru závodu na stejném místě. Nezapomeňte si vyčíst svůj čip neprodleně po příchodu do centra závodu. 6 V ý s l e d k y Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu. Konečné výsledky budou zveřejněny na stránkách závodu. S t a r t o v k y p r o E 3 Budou vyvěšeny v centru závodu a na internetových stránkách v sobotních odpoledních hodinách. Š k o l k a Bude otevřena po dobu konání závodu v prostoru centra závodů. V e č e r k a V pátek nejpozději ve 24:00h V sobotu nejpozději ve 24:00h Nedodržení bude pořadatel řešit nepřipuštěním dané osoby na start v následující etapě.

7 E t a p a 1 P á t e k Trať Mapa Start 00 Organizace startu krátká trať Závora střed 1:10 000, e = 5 m ISOM 2007 rozměry mapy: 22 x 23 cm, mapa je vytištěna na voděodolný papír 15:00, intervalový Přísný zákaz konání potřeby na startu! Jste v CHKO a na start to není daleko. Kategorie HDR, P a T startují na startovací krabičku libovolně do času 120. Vzdálenosti Časový limit Terén Občerstvení Vyhlášení vítězů Upozornění centrum ~ start 1400 m převýšení 100 m po modrobílých fáborkách cíl ~ centrum 300m po červených fáborkách Cesta na start a z cíle vede přes železniční trať a silnici. Dbejte zvýšené opatrnosti. 90 min Svah s velkým množstvím kamenů, skalek a terénních detailů. V lese není. V cíli je cestou k vyčítání voda a šťáva. V 18 hodin budou předány ceny vítězům etap. Doporučujeme všem závodníkům tejpovat!!! V lese jsou místy vyjeté cesty od motorkářů, které nejsou v mapě (často mění trasu). Kontrolujte si kódy. Běží se na malém prostoru, tak ať nejste DISK hned na první etapě. 7

8 E t a p a 2 S o b o t a Trať Mapa Start 00 Organizace startu klasická trať Kolčarka 1:10 000, e = 5m, ISOM 2007 formát A3, kategorie HE a H21A, mapa je vytištěna na voděodolný papír Kolčarka východ 1:10 000, e = 5m, ISOM 2007 formát 320 x 225 mm, kategorie DH10C, DH10N, DH12A, DH12B, DH14B, D14A, D60, D65, H70 a HDR, mapa je vytištěna na voděodolný papír Kolčarka západ 1:10 000, e = 5m, ISOM 2007 formát 320 x 225 mm, ostatní kategorie, mapa je vytištěna na voděodolný papír 10:00, intervalový Přísný zákaz konání potřeby na startu! Jste v CHKO a na start to není daleko. Kategorie HDR, P a T startují na startovací krabičku libovolně do času Vzdálenosti Organizace E2 Časový limit Terén Občerstvení Vyhlášení vítězů centrum ~ stanoviště autobusu 200 m po modrobílých fáborkách autobus ~ start 150 m, převýšení 0 m, po modrobílých fáborkách cíl1 ~ centrum 2800 m, převýšení 80 m, po červených fáborkách cíl2 ~ autobus 100 m, převýšení 0 m, po červených fáborkách Všichni závodníci se dopraví autobusem na start. První autobus pojede v 9:20, poté každých 10 minut. Cesta trvá 15 ~ 20 minut. Poslední autobus pojede v 13:00. Kategorie DH10C, DH10N, DH12A, DH12B, DH14B, D14A, D60, D65, H70 a HDR mají CÍL2, který je poblíž startu a pojedou z cíle zpět autobusem do centra. Ostatní kategorie doběhnou do CÍLE1 a z něho půjdou pěšky do centra 2,8 km. Bude možné nechat si dovézt věci do CÍLE1. Stan na odkládání věcí na odvoz do cíle bude hned vedle stanoviště autobusů v centru. 150 min Kopcovitý s porostovými detaily, dobře průběžný s hustou sítí cest. V lese občerstvovací stanice s vodou vyznačené v mapě nebo v popisech. V cíli voda a šťáva. Po skončení doprovodného programu budou vyhlášeni vítězové druhé etapy a orient~show.

9 E t a p a 3 n e d ě l e Trať Mapa Start 00 Organizace startu zkrácená trať Závora 1:10 000, e = 5m, ISOM 2007 rozměry 22 x 37 cm, mapa je vodovzdorně upravená 9:30, handicapový (netýká se kategorií HDR, P a T) Do 30 minut za vedoucím závodníkem handicap, pak start po minutě. Přísný zákaz konání potřeby na startu! Jste v CHKO a na start to není daleko. Kategorie HDR, P a T startují na startovací krabičku libovolně do času 90. Vzdálenosti Cíl Časový limit Terén Občerstvení Vyhlášení vítězů Upozornění centrum ~ start 1800 m, převýšení 100 m po modrobílých fáborkách cíl ~ centrum 500m, po červených fáborkách Cesta na start a z cíle vede přes železniční trať a silnici. Dbejte zvýšené opatrnosti. Pořadí v cíli určuje pořadatel. 150 min Svah s velkým množstvím kamenů, skalek a terénních detailů. V lese pro nejdelší kategorie na kontrole, označeno v popisech. Pokud bude teplo, bude přidána občerstvovačka na kontrole č. 65 (bude vyhlášeno rozhlasem a vyvěšeno v centru a na startu). Vyhlášení celkových výsledků proběhne co nejdřív po třetí etapě, nejpozději ve 13:30. Doporučujeme všem závodníkům tejpovat!!! V lese jsou místy vyjeté cesty od motorkářů, které nejsou v mapě (často mění trasu). Kategorie HE a H21A přebíhají silnici II. třídy. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při přebíhání. 9 Starty 00 prvních 0 D40B, D60, H55B 40 H60 75 Ø závodníků 5 H14B, H55C 45 D13B, H45B 80 D10C, H65, HE 10 D21A, H10C, H21C 50 D45B, H40C 85 D35C, H16B 15 D16B, D21B, H21A 55 H21B, H45C, H50B 90 D40C, DE, H70 20 D12A, H18B 60 D14A 95 D35B 25 D14B, D18B, D55 65 H12A, H12B, H35B 100 H14A, H35C 30 D10N, H40B 70 D50B, D50C, H10N 105 H50C 35 D45C, D65

10 F u n k c i o n á ř i ředitel závodu: hlavní rozhodčí: stavitel tratí E1: stavitel tratí E2: stavitel tratí E3: Aleš Balcar (kontakt: , Jan Panchártek (R1) Radek Kubíček Pavel Kubát Petr Losman C e n y Po 1. a 2. etapě budou vyhlášeni nejlepší závodníci v každé kategorii. Za celkové pořadí po třech etapách si v kategoriích DE a HE potlesk zaslouží prvních 6 závodnic a závodníků ~ obdrží věcné a finanční ceny (dělené v poměru od prvního: 2000Kč, 1500Kč, 1000Kč, 600Kč, 400Kč, 250Kč). V ostatních kategoriích budou první 3 oceněni věcnými cenami. V o k o l í 10 Adršpašsko Teplické skály Zřícenina hradu a zámek Skály Tvrz Stachelberg Hornický skanzen Žacléř Klášter Broumov Klášter v Polici nad Metují Muzeum stavebnice Merkur v Polici nad Metují Ostaš CHKO Broumovsko Krkonoše Pec pod Sněžkou + mnoho dalších zajímavých míst I n f o r m a c e na internetových stránkách závodu

11 etapa 1 etapa 2 etapa 3 kategorie délka [km] převýšení [m] počet kontrol délka [km] převýšení [m] počet kontrol délka [km] převýšení [m] počet kontrol D10C 1, , , D10N 2, , , D12A 1, , , D12B 1, , , D14A 2, , , D14B 2, , , D16B 2, , , D18B 2, , , DE 3, , , D21A 3, , , D21B 3, , , D35B 3, , , D35C 2, , , D40B 2, , , D40C 2, , , D45B 2, , , D45C 3, , , D50B 3, , , D50C 2, , , D55 2, , , D60 2, , , D65 2, , , HDR 2, , , P 2, , , T 3, , , etapa 1 etapa 2 etapa 3 kategorie délka [km] převýšení [m] počet kontrol délka [km] převýšení [m] počet kontrol délka [km] převýšení [m] počet kontrol H10C 1, , , H10N 2, , , H12A 2, , , H12B 1, , , H14A 2, , , H14B 2, , , H16B 2, , , H18B 3, , , HE 4, , , H21A 4, , , H21B 3, , , H21C 3, , , H35B 4, , , H35C 3, , , H40B 3, , , H40C 3, , , H45B 3, , , H45C 2, , , H50B 3, , , H50C 3, , , H55B 3, , , H55C 2, , , H60 2, , , H65 2, , , H70 2, , ,

12 2014 OK99 Hradec Králové

Závody se konají pod záštitou starosty města Kašperské Hory pana Petra Málka a starosty města Sušice pana Bc. Petra Mottla POKYNY

Závody se konají pod záštitou starosty města Kašperské Hory pana Petra Málka a starosty města Sušice pana Bc. Petra Mottla POKYNY Závody se konají pod záštitou starosty města Kašperské Hory pana Petra Málka a starosty města Sušice pana Bc. Petra Mottla POKYNY závody Českého poháru, INOV-8 CUP žebříčku A, žebříčku B - Čechy závody

Více

POKYNY. POŘADATELSKÝ SUBJEKT VŠTJ Ekonom Praha (EKP) ve spolupráci s SK Stopa Praha (SSP) a SKOB Ostrov (ONO)

POKYNY. POŘADATELSKÝ SUBJEKT VŠTJ Ekonom Praha (EKP) ve spolupráci s SK Stopa Praha (SSP) a SKOB Ostrov (ONO) POKYNY Mistrovství ČR na krátké trati 2015 Veteraniáda ČR na krátké trati 2015 7. závod Českého poháru 2015 7. závod INOV-8 CUP - žebříček A 2015 16. závod Českého poháru veteránů 2015 závod systému Ranking

Více

Český svaz orientačních sportů. Oddíl orientačního běhu Třebíč TTR P O K Y N Y

Český svaz orientačních sportů. Oddíl orientačního běhu Třebíč TTR P O K Y N Y Český svaz orientačních sportů Oddíl orientačního běhu Třebíč P O K Y N Y závodu soutěží ČSOS Český pohár, INOV-8 CUP Žebříček A, Žebříček B Morava Pořádající orgán: Pořadatelský subjekt: Zařazení do soutěží:

Více

Doprovodné závody AMS 2014 - WUOC TOUR

Doprovodné závody AMS 2014 - WUOC TOUR Doprovodné závody AMS 2014 - WUOC TOUR Mezinárodní 4 denní závody v orientačním běhu Pokyny Pořadatel: Středomoravské sdružení orientačních sportů ve spolupráci s oddílem orientačního sportu Sportovního

Více

Hry VII. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 14. 19. 6. 2015 Plzeň Orientační běh

Hry VII. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 14. 19. 6. 2015 Plzeň Orientační běh Hry VII. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 14. 19. 6. 2015 Plzeň Orientační běh TECHNICKÉ PROVEDENÍ Klub orientačních sportů Slavia VŠ Plzeň DATUM A DRUH ZÁVODU 15. června 2015 závod na krátké trati 17. června

Více

Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu. Brno Kohoutovice, 22. května 2010 Babice u Rosic, 23.

Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu. Brno Kohoutovice, 22. května 2010 Babice u Rosic, 23. Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu R O Z P I S hummel sprint cup 3. závodu žebříčku A 6. závodu Jihomoravské ligy závodu systému Ranking HSH s koeficientem 1,06 závodu

Více

FOX klub Praha z pověření Asociace ROB ČR pořádá. Mistrovská soutěž I. stupně, MČR ve sprintu, MČR ve štafetách v radiovém orientačním běhu

FOX klub Praha z pověření Asociace ROB ČR pořádá. Mistrovská soutěž I. stupně, MČR ve sprintu, MČR ve štafetách v radiovém orientačním běhu FOX klub Praha z pověření Asociace ROB ČR pořádá Mistrovská soutěž I. stupně, MČR ve sprintu, MČR ve štafetách v radiovém orientačním běhu Úvod: Zdravíme všechny příznivce radiového orientačního běhu.

Více

závod ČP v Zimním triatlonu 2013, MČR a MSR jednotlivců závod Mezinárodního poháru v triatlonu 2014

závod ČP v Zimním triatlonu 2013, MČR a MSR jednotlivců závod Mezinárodního poháru v triatlonu 2014 Název závodu Viessmann - Jesenický zimní triatlon 2014 Statut závodu závod ČP v Zimním triatlonu 2013, MČR a MSR jednotlivců závod Mezinárodního poháru v triatlonu 2014 Distance hl. závodu 8,5 km MTB 8

Více

Mistrovství České republiky a Pohár CAMS jednotlivců v cross country OPEN 2015 PROPOZICE PODNIKU

Mistrovství České republiky a Pohár CAMS jednotlivců v cross country OPEN 2015 PROPOZICE PODNIKU Mistrovství České republiky a Pohár CAMS jednotlivců v cross country OPEN 2015 PROPOZICE PODNIKU Název podniku: Mistrovství České republiky jednotlivců v cross country OPEN 2015 Číslo podniku: CAMS 41/3;

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod.

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA I. Licence a klasifikace (rozdělení) závodníků 1. V souladu s generálními reglementy UCI se vydávají mezinárodní licence cestou členských cyklistických svazů v rámci UCI. 2. Licence

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE Radouňská Rallye 25. - 26. 6. 2010 1. POPIS SOUTĚŽE. Radouňská Rallye je automobilová soutěž, zařazená do VP 2010 s přístupem i široké veřejnosti pro začínající i

Více

Mistrovství České republiky a Pohár CAMS jednotlivců v cross country OPEN 2014 PROPOZICE PODNIKU

Mistrovství České republiky a Pohár CAMS jednotlivců v cross country OPEN 2014 PROPOZICE PODNIKU Mistrovství České republiky a Pohár CAMS jednotlivců v cross country OPEN 2014 PROPOZICE PODNIKU Název podniku: Mistrovství České republiky jednotlivců v cross country OPEN 2013 Číslo podniku: CAMS 41/11;

Více

XIV. ročník mezinárodní veterán rallye historických motocyklů PACOVSKÝ OKRUH 2015 20. června 2015. Propozice

XIV. ročník mezinárodní veterán rallye historických motocyklů PACOVSKÝ OKRUH 2015 20. června 2015. Propozice AMK, člen Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ČR, spolu s Městem tradičně pořádá každý rok třetí sobotu v červnu mezinárodní soutěže historických motocyklů. Soutěž se jede za podobných technických

Více

Zveřejnění mapy trasy a RZ Místo: tiskoviny, www.rallykrkonose.cz, www.autosport.cz a další webové servery Datum: 1. 6. 2008

Zveřejnění mapy trasy a RZ Místo: tiskoviny, www.rallykrkonose.cz, www.autosport.cz a další webové servery Datum: 1. 6. 2008 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 2. Rally Krkonoše Trutnov 13. - 14. 6. 2008 Mistrovství České republiky historických automobilů Pohár České republiky v rally Pohár mládeže Česká Trophy Rally pravidelnosti Volný pohár

Více

Soutěžní řád pro závody horských kol v ČR pro rok 2012

Soutěžní řád pro závody horských kol v ČR pro rok 2012 Soutěžní řád pro závody horských kol v ČR pro rok 2012 1. Licence a klasifikace (rozdělení) závodníků 1. V souladu s generálními reglementy U.C.I. se vydávají mezinárodní licence cestou členských cyklistických

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 8. Trotina Rally Krkonoše 8. 9. 11. 2014. Volný podnik OBSAH:

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 8. Trotina Rally Krkonoše 8. 9. 11. 2014. Volný podnik OBSAH: ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 8. Trotina Rally Krkonoše 8. 9. 11. 2014 Volný podnik OBSAH: 1. Úvod 2 2. Organizace 2 3. Program 3 4. Přihlášky 4 5. Pojištění 5 6. Reklama a označení 5 7. Pneumatiky 5 8. Palivo 6

Více

mezinárodní veterán rallye historických motocyklů PACOVSKÝ OKRUH 2009 20. červen 2009 ředitel soutěže:

mezinárodní veterán rallye historických motocyklů PACOVSKÝ OKRUH 2009 20. červen 2009 ředitel soutěže: AMK, člen Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ČR, spolu s Městem pořádá další ročník mezinárodní soutěže historických motocyklů vyrobených do konce roku 1970. Soutěž se jede za podobných technických

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE Radouňská Rallye 27. - 28. 6. 2014 1. POPIS SOUTĚŽE. Radouňská Rallye je automobilová soutěž, zařazená do ČMPR 2014 s přístupem i široké veřejnosti pro začínající

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE. MULTI-S Radouňská Rallye 26. - 27. 6. 2015

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE. MULTI-S Radouňská Rallye 26. - 27. 6. 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE MULTI-S Radouňská Rallye 26. - 27. 6. 2015 1. POPIS SOUTĚŽE. Radouňská Rallye je automobilová soutěž, zařazená do ČMPR 2015 s přístupem i široké veřejnosti pro začínající

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 28. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 28. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK H O R N I C K Á D E S Í T K A 28. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2220 běžců FRÝDEK-MÍSTEK 2.11.2013 MLÁDEŽ 11.30 HODIN

Více

Nemocnice Liberec Jánské Lázně RÚ Hostinné

Nemocnice Liberec Jánské Lázně RÚ Hostinné Cyklistický pas průjezdních bodů OHCM 2015 Václavské Náměstí Centrum Paraple Jedličkův ústav Liberec Čas startu:.. Nemocnice Liberec Jánské Lázně RÚ Hostinné Centrum Kosatec Ham. Léčebna Košumberk RÚ Brandýs

Více

ACCR - Car Club of Nuclear Power Plant Dukovany XV. HORÁCKÁ RALLY. Třebíč 21. 23. 10. 2004. Mezinárodní mistrovství České republiky v rally

ACCR - Car Club of Nuclear Power Plant Dukovany XV. HORÁCKÁ RALLY. Třebíč 21. 23. 10. 2004. Mezinárodní mistrovství České republiky v rally AČR - Auto klub elektrárna Dukovany ACCR - Car Club of Nuclear Power Plant Dukovany XV. HORÁCKÁ RALLY Třebíč 21. 23. 10. 2004 Mezinárodní mistrovství České republiky v rally Zvláštní ustanovení AČR AK

Více

RALLY GUIDE 2 CZ. Rally Guide 2 1. Vážení přátelé motoristického sportu,

RALLY GUIDE 2 CZ. Rally Guide 2 1. Vážení přátelé motoristického sportu, Vážení přátelé motoristického sportu, Barum Czech Rally Zlín má dlouholetou tradici, v letošním roce se bude konat již po jedenačtyřicáté. Rallysport je v České republice nesmírně populárním sportovním

Více

ZIMNÍ POBYTY 2011 / 2012

ZIMNÍ POBYTY 2011 / 2012 www.jekacs.cz e-mail: info@jekacs.cz PRŮVODCE PRO VEDOUCÍHO SKUPINY RAKOUSKO, LECHTAL ZIMNÍ POBYTY 2011 / 2012 JEKA CS, K Lomu 889, 252 29 Dobřichovice, Praha západ, tel. 257 712 049, 602 398 263, 602

Více

Bezpečnostní manuál pro rally

Bezpečnostní manuál pro rally Bezpečnostní manuál pro rally Vydal Svaz rally FAS AČR v roce 2013 Úvodní ustanovení Pro automobilový sport v České republice platí Mezinárodní sportovní řády FIA (Ročenka FIA 2013) vč. změn a doplňků

Více

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 SOBOTA 18.4.2015 Pardubický vinařský půlmaratón Závod na dlouhé trati 21,097km ve spolupráci s běžci, kteří poběží na stejné trati jeden ze závodů mistrovství

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XI. MOGUL Rallye Železné hory 17.-18.8.2012

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XI. MOGUL Rallye Železné hory 17.-18.8.2012 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XI. MOGUL Rallye Železné hory 17.-18.8.2012 www.rallyepardubice.cz Obsah ZU: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled důležitých

Více