ODPADNÍ VODY WASTEWATER 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODPADNÍ VODY WASTEWATER 2009"

Transkript

1 1

2 8. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE A VÝSTAVA 8 TH INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION ODPADNÍ VODY WASTEWATER KVĚTNA 2009 * PLZEŇ 5 TH 7 TH MAY 2009 * PILSEN, CZECH REPUBLIC POŘADATELÉ KONFERENCE / CONFERENCE ORGANIZERS Asociace čistírenských expertů ČR (AČE ČR) The Association of Wastewater Treatment Experts of the Czech Republic (www.ace-cr.cz) Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha The Department of Water Technology and Environmental Engineering of the Prague Institute of Chemical Technology (www.vscht.cz) ORGANIZAČNÍ VÝBOR / ORGANIZING COMMITTEE Ing. Iveta Růžičková, Ph.D. předsedkyně / chairman Ing. Ludvík Nesnídal Ing. Martin Pečenka Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA Ing. Bc. Martin Srb PROGRAMOVÝ VÝBOR / PROGRAMME COMMITTEE Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. předseda / chairman Ing. Jan Bindzar, Ph.D. Ing. Jiří Čejka Doc. Ing. Miroslav Drtil, Ph.D. Ing. Karel Hartig, CSc. Doc. Ing. Petr Hlavínek, Ph.D. Ing. Milan Lánský, Ph.D. Ing. Karel Plotěný RNDr. Igor Rusník, Ph.D. Ing. David Stránský, Ph.D. Ing. Jan Vilímec PARTNEŘI KONFERENCE / CONFERENCE PARTNERS (otevřeno i pro další zájemce) / (open also for other interested companies) Vodárna Plzeň a.s. DWA German Association for Water, Wastewater and Waste EWA European Water Association Vodní hospodářství mediální partner 2

3 CÍL KONFERENCE Asociace Čistírenských expertů ČR pořádá ve dnech května 2009 v metropoli západních Čech Plzni svou 8. mezinárodní bienální konferenci Odpadní vody Wastewater Tato akce navazuje na řadu úspěšných dvouročních konferencí AČE ČR pořádaných od roku 1995, z nichž poslední dvě se konaly v Teplicích (2005) a v Brně (2007). Cílem konference se stále ještě tradičním názvem Odpadní vody Wastewater 2009 bude předvést pořádající asociaci jako moderní profesní sdružení spějící od úzkého zaměření na odpadní vody k problematice vody v celé její komplexnosti. Konference se koná v roce 2009, který by měl být zároveň rokem vzniku nové společnosti CzWA Česká asociace pro vodu. I v roce 2009 bude konference organizována v součinnosti s EWA European Water Association. Konference se koná v Plzni, městě, které v sobě spojuje tradiční českou kvalitu se špičkovou vědou a technikou. Pořadatelé věří, že s Vaší pomocí se podaří navázat na vysokou úroveň předchozích bienálních konferencí a současně rozšířit jejich obsah tak, jak bude odpovídat novému pojetí CzWA. A když už pro nic jiného, přijeďte do Plzně kvůli nejslavnějšímu výrobku z vody proslulému plzeňskému pivu! TÉMATICKÉ OKRUHY 1. Odvodňování urbanizovaných území, hospodaření s dešťovými vodami 2. Mechanické, biologické a chemické procesy při čištění odpadních vod, odstraňování nutrientů 3. Řízení kvality a separačních vlastností aktivovaných kalů, populační dynamika, separace aktivovaného kalu na membránách a v dosazovacích nádržích 4. Legislativa na úseku stokování a čištění odpadních vod, citlivé oblasti, sdružený přístup k bodovým a difuzním zdrojům znečišťování 5. Čištění průmyslových odpadních vod, technologie a strojní vybavení 6. Automatizovaný sběr dat, řízení provozu ČOV, matematické modely 7. Ekonomika, dopad provozu ČOV na životní prostředí 8. Hydroanalytika 9. Aplikace vodárenských zařízení a procesů při čištění odpadních vod 10. Dopad vypouštění odpadních vod na zásobování pitnou vodou, opětovné využívání vyčištěné odpadní vody V rámci konference bude uspořádán tématický blok: Zásobování vodou a čištění odpadních vod v pivovarském průmyslu. 3

4 MÍSTO KONÁNÍ Parkhotel Plzeň U Borského parku Plzeň GPS: 49 43'15.13"N,13 22'15.98"E JAZYK KONFERENCE Konferenčními jazyky budou čeština a angličtina. Simultánní tlumočení čeština/angličtina bude zajištěno. Slovenští autoři příspěvků na plenárních zasedáních jsou žádáni, aby své příspěvky z důvodů simultánního tlumočení přednesli v angličtině. Čeští a slovenští autoři příspěvků by měli do sborníku dodat rozsáhlejší abstrakt v anglickém jazyce. SBORNÍK Každý řádně platící účastník obdrží jeden výtisk konferenčního sborníku, který bude obsahovat texty všech příspěvků schválených vědeckým programovým výborem a zahrnutých do programu. AKTIVNÍ ÚČAST Podmínkou aktivní účasti na konferenci (plenární přednáška, přednáška v sekci, posterové sdělení) je zaslání abstraktu příspěvku, jenž bude posouzen vědeckým programovým výborem. Jednostránkový abstrakt svého příspěvku zašlete na adresu nejpozději do 15. prosince Odborný program bude sestaven programovým výborem, který na základě došlých abstraktů rozhodne o přijetí příspěvku jako přednášky či posteru nebo o jeho odmítnutí. Rozhodnutí obdržíte do 31. ledna POSTEROVÁ SDĚLENÍ Tak jako v minulých letech, programový výbor konference vyhodnotí tři nejlepší posterová sdělení a ocení Cenou předsedy AČE ČR. Hodnoceny budou: aktuálnost, originalita a význam námětu vědecká a technická úroveň textu ve sborníku grafická úroveň vystaveného posteru schopnost autora/ů reagovat na dotazy 4

5 KONFERENČNÍ POPLATKY Všechny registrační poplatky (vyjma poplatku pro doprovodné osoby) zahrnují: vstup do všech jednacích místností jednu sadu konferenčních materiálů uvítací snídani v úterý dopoledne dopolední a odpolední občerstvení obědy v rámci konferenčního programu vstup na úterní panelovou diskuzi Poplatek pro doprovodné osoby zahrnuje úterní uvítací snídani, dopolední a odpolední občerstvení v rámci konferenčního programu. Registrační formuláře budou k dispozici v lednu Na členský poplatek mají nárok účastníci, kteří jsou řádnými členy AČE ČR či AČE SR. Platba přijata do bez DPH vč. 19 % DPH Plný poplatek Kč Kč Členský poplatek Kč Kč Studentský poplatek Kč Kč Studentský členský poplatek Kč Kč Poplatek za doprovodnou osobu Kč Kč Platba přijata po bez DPH vč. 19 % DPH Plný poplatek Kč Kč Členský poplatek Kč Kč Studentský poplatek Kč Kč Studentský členský poplatek Kč Kč Poplatek za doprovodnou osobu Kč Kč PANELOVÁ DISKUZE Slavnostní panelová diskuze s exkurzí v pivovaru se bude konat v úterý 5. května 2009 v restauraci Plzeňského prazdroje Na Spilce. Každý účastník platící registrační poplatek má vstup zdarma. Cena pro doprovodné osoby a ostatní hosty je 900 Kč (vč. 19 % DPH). 5

6 EXKURZE Ceny exkurzí jsou zahrnuty v konferenčním poplatku, rezervace je nutná prostřednictvím registračního formuláře. Úterý, 5. května 2009 Exkurze v pivovaru Exkurze je součástí slavnostní panelové diskuze. Čtvrtek, 7. května 2009 Technická exkurze Čistírna odpadních vod nebo úpravna vody v Plzni. VÝLETY / DOPROVODNÝ PROGRAM Ceny jednotlivých výletů nejsou zahrnuty v konferenčním poplatku a rezervace je nutná prostřednictvím registračního formuláře. Úterý, 5. května 2009 Procházka Plzní Cena 150 Kč (vč. 19 % DPH) zahrnuje cca 1,5-hodinový výklad průvodce. Minimální počet je 15 osob. Středa, 6. května 2009 Zámek Kozel Cena 500 Kč zahrnuje cca 1,5 až 2-hodinový výklad průvodce a dopravu. Minimální počet je 15 osob. Doporučujeme: Plzeňské historické podzemí (www.espritplzen.cz) Pivovarské muzeum (www.prazdroj.cz) FIREMNÍ PREZENTACE V rámci konference se můžete prezentovat následujícími formami: Inzerát ve sborníku přednášek Inzerát bude publikován pouze v černobílém provedení. Ve sborníku posterových sdělení nebude inzerát zveřejněn. Distribuce firemních letáků Firemní propagační letáky je možno distribuovat všem registrovaným účastníkům současně s ostatními konferenčními materiály. Vaše materiály bude nutno doručit ve stanoveném termínu před začátkem konference. Účast na doprovodné výstavě Součástí konference bude doprovodná výstava. Každému zájemci bude k dispozici výstavní plocha cca 2m 2 (1 stůl a 2 židle). Jeden zástupce vystavovatele má vstup na konferenci zdarma. 6

7 Partnerství konference, patronát V případě vašeho zájmu o partnerství konference ve formě spolufinancování např. kávových přestávek, nákladů na konferenční tašky, apod., kontaktujte, prosím, Prof. Wannera nebo Ing. Růžičkovou nebo Ing. Kočovou. Loga všech partnerů budou zveřejněna na oficiálních webových stránkách konference, v tiskových materiálech a v hlavním jednacím sále. Ceny jsou uvedeny v registračním formuláři Firemní prezentace. CzWA WATER CAREER FAIR 2009 V rámci konference bude uspořádán veletrh pracovních příležitostí České asociace pro vodu CzWA Water Career Fair Veletrh bude příležitostí pro všechny, kteří v oboru vodního hospodářství hledají práci nebo nové zaměstnance. Účast na veletrhu je pro registrované delegáty a vystavující firmy zdarma na základě registrace. Více informací a registraci delegátů naleznete na stránkách konference. UBYTOVÁNÍ Icaris Conference Management Vám nabídne zajištění ubytování. Závaznou objednávkou bude registrační formulář. Hotel / hostel Více na Kč/noc Central **** Gondola **** Kolej Bolevecká * Panorama **** Parkhotel **** Plzeň *** Primavera **** Rango *** U Salzmannů *** U zvonu **** Victoria *** Ceny nejsou v tento okamžik závazné. Uvedené ceny jsou orientační a odpovídají cenám za jedno- a dvoulůžkové pokoje. Ceny budou upřesněny v lednu 2009 v registračním formuláři. 7

8 GOAL OF THE CONFERENCE The Association of Wastewater Treatment Experts of the Czech Republic (AČE ČR) organizes from May 5 7, 2009 in Plzeň (Pilsen), the capital of the West Bohemian region, the 8th International Conference Odpadní vody Wastewater This event is the last one in a successful sequence of biennial conferences of AČE ČR organized since A goal of the conference, keeping the traditional name Odpadní vody Wastewater 2009, will be to present the organizing association as a modern professional union, striving from a narrow concentration on waste water problems to a complex understanding of the water cycle. The conference will be again organized in co-operation with the EWA European Water Association. The conference will be held in 2009, which will be also the year during which a new society CzWA Czech Water Association will be created. The conference takes place in Pilsen, in a town which is connecting traditional Czech quality with top science and technology. The organizers believe, that with the help of all participants they will succeed to keep the high level of previous biennial conferences and simultaneously to extend its contents in accordance with the new conception of the CzWA. And last but not least come to Pilsen for its most famous product from water the celebrated Pilsner Urquell! CONFERENCE SITE Parkhotel Plzeň U Borského parku Plzeň GPS: 49 43'15.13"N,13 22'15.98"E CONFERENCE LANGUAGE The conference languages will be Czech and English, simultaneous translation will be provided. Slovak authors are asked to present their lectures in English. Czech and Slovak authors should send a more extensive abstract for proceedings in English. 8

9 TOPICS 1. Drainage of urbanized areas, storm water management 2. Mechanical, biological and chemical processes for wastewater treatment, nutrient removal 3. Control of activated sludge quality and separation properties, population dynamics, activated sludge separation by membranes and in secondary clarifiers 4. Legislation for wastewater treatment and discharge, sensitive areas, combined approach for point and diffuse pollution sources 5. Industrial wastewater treatment, processes, equipment 6. Real-time measurement, process control, mathematical models 7. Economics, environment impact of wastewater treatment 8. Aquatic analytical chemistry 9. Application of equipment and processes used in water treatment for wastewater treatment and polishing 10. Impact of treated wastewater discharge on the use of river water for drinking water supply, water reuse A special session on Water supply and wastewater treatment in brewing industry will be held during the conference. PROCEEDINGS One copy of the printed version of proceedings is included in the conference fee. Only texts of all oral and poster presentations accepted by the scientific programme committee will be published. ACTIVE PARTICIPATION Forms of an active participation are a plenary lecture, a lecture in an appropriate section or a poster presentation. Please send your abstract (extent 1 page) to the address by December 15, 2008 at the latest. You should receive a decision of the programme committee by January 31, POSTERS Similarly as at previous conferences, the programme committee will select three best exhibited posters which will be awarded by the Prize of the AČE ČR Chairman. The main evaluation criteria will be: Originality, importance, reflection of up-to-date problems Scientific and technical value of the text in the conference proceedings The graphical level of the presentation The ability of author/s to respond to questions of the Committee 9

10 CONFERENCE FEES All registration fees (except accompanying person s fee) include: Entry to all conference halls One set of conference materials Welcome breakfast in the registration area on Tuesday morning Morning and afternoon refreshments Lunches in the course of the conference program Panel discussion on Tuesday The accompanying person s fee includes the welcome breakfast in the registration area on Tuesday morning, morning and afternoon refreshments in the course of the conference programme. Registration forms will be available in January The official Czech currency is Czech Crown (CZK), you can check the official exchange rate on the web page of the Czech National Bank (www.cnb.cz). Payment accepted by April 15, 2009 without VAT incl. VAT 19 % Full fee CZK CZK Student s fee CZK CZK Accompanying person s fee CZK CZK Payment accepted after April 15, 2009 without VAT incl. VAT 19 % Full fee CZK CZK Student s fee CZK CZK Accompanying person s fee CZK CZK PANEL DISCUSSION The festive panel discussion with an excursion in the brewery Pilsner Urquell will take place on Tuesday, May 5, 2009 in the Restaurant Na Spilce. One ticket is included in the conference fee, the price for accompanying persons and other guests is 900 CZK (incl. VAT 19 %). 10

11 EXCURSIONS Excursions are included in conference fees, a reservation will be necessary using the registration form. Tuesday, May 5, 2009 Brewery Pilsner Urquell This excursion is a part of the panel discussion. Thursday, May 7, 2009 Technical excursion Wastewater treatment plant or water supply plant in Pilsen. TOURS Tours are not included in conference fees, a reservation will be necessary using the registration form. Tuesday, May 5, 2009 Pilsen on foot The price is 150 CZK and includes approx. 1,5 hours with a guide. Minimum of persons is 15. Wednesday, May 6, 2009 Kozel Castle The price is 500 CZK and includes a visit of the castle and transport by a bus. Minimum of persons is 15. We recommend: Historical subterranean Pilsen in Perlova Street (www.espritplzen.cz) Brewery museum in Veleslavinova Street (www.prazdroj.cz) COMPANY PRESENTATION Options of the company presentation at the conference are: Advertisement in the conference proceedings The advertisement will be published in black-white version only. Proceedings of posters will not include it. Distribution of company leaflets There is a possibility to distribute to all registered participants your advertising brochures/leaflets. It will be necessary to forward your materials until a given day to the Icaris office. It will not be possible to include advertising materials into the personal bags at the beginning of the conference. Exhibition area You have also a possibility to take part in the accompanying exhibition. An area of 2m 2 will be available for all interested in the exhibition. 11

12 Partnership / Sponsorship In the case of your interest in partnership (e.g. co-financing of coffee breaks, of conference bags, etc) please contact Prof. Wanner, Ing. Růžičková or Ing. Kočová. Logos of all partners will be displayed on the official conference web page, in printed materials and in the main lecture hall. Prices are published in the registration form Company presentation. CzWA WATER CAREER FAIR 2009 During the conference CzWA Water Career Fair 2009 will be organised. Career fair will be a great opportunity for all who seek for a job or a new employee in water management. Career fair participation will be free for conference delegates and exhibiting company after registration. More information and delegates career fair registration could be found at conference web site. ACCOMMODATION Icaris Ltd. will make arrangements for accommodation reservations of participants. Hotel / hostel For more details see: CZK / night Central **** Gondola **** Kolej Bolevecká * Panorama **** Parkhotel **** Plzeň *** Primavera **** Rango *** U Salzmannů *** U zvonu **** Victoria *** Prices are not obligatory in the meantime. The given prices reflect prices for single- and double-bed rooms. Final prices will be published in the next announcement in January

13 TERMÍNY / DEAD-LINES 15. prosince 2008 / December 15, 2008 Zaslání abstraktů Abstract submission 31. ledna 2009 / January 31, 2009 Oznámení o přijetí příspěvku 2. oznámení (registrační formuláře, program) Decision on the acceptance of contributions 2nd announcement (registration forms, programme) 15. března 2009 / March 15, 2009 Závazná registrace Odevzdání rukopisů do sborníku Registration dead-line Manuscript submission 15. dubna 2009 / April 15, 2009 Příjem nezvýšených plateb konferenčních poplatků Dead-line for early, not increased payments of conference fees 20. dubna 2009 / April 20, 2009 Poslední oznámení Last announcement 13

14 KONTAKTY / CONTACTS Vědecko-technický program /Scientific and technical programme Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. VŠCHT Praha, Ústav 217, Technická 5, Praha 6, Czech Republic Phone: , fax: Ing. Iveta Růžičková, Ph.D. VŠCHT Praha, Ústav 217, Technická 5, Praha 6, Czech Republic Phone: , fax: Prezident konference / Conference president Ing. Zbyněk Bejvl Vodárna Plzeň a.s., Malostranská 2/143, Plzeň, Czech Republic Phone: , fax: Konferenční servis: registrace, ubytování, výstava, platby Conference services: registration, accommodation, exhibition, payments Icaris Conference Management Malé nám. 1, Praha 1, Czech Republic Ing. Romana Kočová Phone: , fax: OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY KONFERENCE OFFICIAL CONFERENCE WEB PAGE Informace a registrace / Information and registration Mediální partner / Medial partner 14

9. BIENÁLNÍ konference a výstava. 19. 21. ŘÍJNA 2011 poděbrady

9. BIENÁLNÍ konference a výstava. 19. 21. ŘÍJNA 2011 poděbrady 9. BIENÁLNÍ konference a výstava VODA 2011 19. 21. ŘÍJNA 2011 poděbrady Pořadatel konference Asociace pro vodu ČR (CzWA), člen IWA a EWA, partner DWA (www.czwa.cz) Organizační výbor Ing. Vladimír Langer

Více

11. BIENÁLNÍ konference a výstava. 16. 18. září 2015 poděbrady

11. BIENÁLNÍ konference a výstava. 16. 18. září 2015 poděbrady 11. BIENÁLNÍ konference a výstava VODA 2015 16. 18. září 2015 poděbrady Pořadatel konference Asociace pro vodu ČR (CzWA), člen IWA a EWA, partner DWA (www.czwa.cz) Organizační výbor Ing. Vladimír Langer,

Více

Measuring. (and Promoting) Museum Success. Second announcement. Co-organizers. On-site organizer

Measuring. (and Promoting) Museum Success. Second announcement. Co-organizers. On-site organizer ICOM MPR annual conference 17 20 9 2011 Brno Czech Republic Second announcement On-site organizer Slezské zemské muzeum Co-organizers Moravská galerie v Brně The International Committee for Marketing and

Více

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI Generálním sponzorem Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci je firma ThermoFisher Scientific s.r.o. spolu s partnery Pragolab s.r.o. a Nicolet CZ s.r.o. B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

Ostrava 22 23 September 2011. Ostrava 22. 23. září 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, Motto: Long-termed sustainability

Ostrava 22 23 September 2011. Ostrava 22. 23. září 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, Motto: Long-termed sustainability 2011 Pořadatel / Organizer: Hlavní partneři / Main Partners: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region organises the 12th international conference

Více

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic MEFANET.2010 4 th conference of Czech and Slovak faculties of medicine with international participation, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines November 24

Více

MADI TRAVELMARKET 2011

MADI TRAVELMARKET 2011 MADI TRAVELMARKET 2011 18. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 18th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 3. 4. listopadu 2011 Výstaviště Incheba Expo Praha Holešovice

Více

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany MADI TRAVELMARKET 2012 19. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 19th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha

Více

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ CD 2008 Slévárenství 5 6/ 2009 HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na

Více

Ostrava 22. 23. září 2011. Ostrava 22 23 September 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, lidí a znalostí v regionu.

Ostrava 22. 23. září 2011. Ostrava 22 23 September 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, lidí a znalostí v regionu. 2011 Pořadatel / Organiser: Hlavní partneři / Main Partners: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 22. 23. září 2011 22 23 September 2011 Partneři / Partners: 12. ročník mezinárodní konference 12th Annual

Více

SUMMER SCHOOL OF SLAVONIC STUDIES

SUMMER SCHOOL OF SLAVONIC STUDIES SUMMER SCHOOL OF SLAVONIC STUDIES FACULTY OF ARTS AND PHILOSOPHY OF CHARLES UNIVERSITY Institute of Czech Studies PRAGUE 2010 The 54 th session of the Summer School of Slavonic Studies (the LŠSS) held

Více

O přednášejících / About speakers > > > >

O přednášejících / About speakers > > > > O přednášejících / About speakers > > > > Dr. Rajiv D. Banker je profesorem účetnictví a informačních technologií na Fox School of Business při Univerzitě v Temple. Dr. Banker je jednou z vůdčích osobností

Více

Addvantage 2014 / 2015

Addvantage 2014 / 2015 Addvantage 2014 / 2015 Partnerský program Partnership Programme pro učitele základních a středních škol for primary and secondary school teachers pro školy, instituce a firmy for schools, institutions

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více

Praha 1, Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23 Prague, Kaiserstejn Palace, Malostranské náměstí 23

Praha 1, Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23 Prague, Kaiserstejn Palace, Malostranské náměstí 23 2013 PRIORITA BEZPEČNOSTI INOVAČNÍ POTENCIÁL KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ TŘI FENOMÉNY JADERNÉ ENERGETIKY POSOUVAJÍCÍ ROZVOJ SPOLEČNOSTI KUPŘEDU aneb umíme využít unikátních předností jaderné energetiky? PRIORITY

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách

43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách 43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách pod odbornou záštitou Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice 14. 16. května 2012 Dům kultury

Více

4. a 5. března 2014 OREA hotel Pyramida, Praha 4 and 5 March 2014 The OREA Pyramida Hotel, Prague. 20. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

4. a 5. března 2014 OREA hotel Pyramida, Praha 4 and 5 March 2014 The OREA Pyramida Hotel, Prague. 20. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY 20. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY nové trendy / zahrnuje konferenci Plasty The 20th Conference DISTRIBUTION SYSTEM OPERATION 2014 New Trends / includes the PLASTICS Conference 4. a 5. března

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ

SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ ANNUAL REPORT TEREZA MAXOVÁ FOUNDATION 52 LISTŮ / PAGES A4 210x297 mm 1 OBSAH Content SLOVO PATRONKY / WORD OF THE PATRON........................................

Více

KONFERENCE NGV 2013 PERSPEKTIVY ROZVOJE A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND USE OF CNG / LNG IN TRANSPORT

KONFERENCE NGV 2013 PERSPEKTIVY ROZVOJE A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND USE OF CNG / LNG IN TRANSPORT KONFERENCE NGV 2013 PERSPEKTIVY ROZVOJE A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND USE OF CNG / LNG IN TRANSPORT POŘÁDANÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY, MINISTERSTVA

Více

1. ČSOB Česko - asijské obchodní fórum 1 st CSOB Czech - Asian Business Forum

1. ČSOB Česko - asijské obchodní fórum 1 st CSOB Czech - Asian Business Forum Stavíme s Vámi most mezi Evropou a Asií Come and Build the Bridge Connecting Europe and Asia With Us 1. ČSOB Česko - asijské obchodní fórum 1 st CSOB Czech - Asian Business Forum Stavíme s Vámi most mezi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. annual report

VÝROČNÍ ZPRÁVA. annual report VÝROČNÍ ZPRÁVA annual report Report of the Board of Directors on business activities of the Company and on state of its assets Basic data of the company Articles of Association General Meeting Board of

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR VIZE / VISION Našim cílem je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

XXXIX. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí Kontroverzní a aktuální témata v moderní flebologii

XXXIX. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí Kontroverzní a aktuální témata v moderní flebologii XXXIX. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí Kontroverzní a aktuální témata v moderní flebologii Hradec Králové 7. - 8. listopadu 2014 pořádá Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J.

Více

Cestovní ruch v České republice 2012 Tourism in the Czech Republic in 2012

Cestovní ruch v České republice 2012 Tourism in the Czech Republic in 2012 Cestovní ruch v České republice Tourism in the Czech Republic in obsah contents 1 Aktuální informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR o cestovním ruchu Current Information of Ministry for Regional Development

Více

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka 16 Veřejné zakázky Zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 40 / 2004 o veřejných zakázkách. Obsahem tohoto zákona je definice osob, které jsou povinny zadávat zakázky prostřednictví veřejné soutěže

Více