Únor 2015 zdarma číslo 2/ ročník 12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Únor 2015 zdarma číslo 2/ ročník 12"

Transkript

1 U nás rozkvetete. Únor 2015 zdarma číslo 2/ ročník 12 Vybíráme z obsahu: Lednová pohádka Želvák Karel nadšené publikum Dětský karneval Archa Noemova Začíná II. pololetí přihlášky na kurzy, členské příspěvky, Valná hromada se blíží, aneb aktivní členky, přidružte se! Ač je zima, se Sedmikráskou už můžete plánovat letní dovolenou Křížová cesta pro děti inspirace z 1

2 Slovo na úvod Milé Sedmikrásky, školní rok se i v mateřském centru překlopil do druhé poloviny a s ní nás čekají tradiční i netradiční akce. Z těch únorových se s dětmi těšíme na karnevalový rej ve stylu Noemovy archy, z přednášek mě zaujala správná manipulace s kojencem podle Evy Kiedroňové (kniha je velice pěkná, těším se na praktickou ukázku). Připomínám také blížící se březnovou Valnou hromadu a chci tímto podpořit vás, které uvažujete o kandidatuře do výkonného výboru někdy je to boj s větrnými mlýny, ale energie vložená do práce pro druhé je moudrá investice. Přeji pěkné počtení. Dominika Stráníková Malé ohlédnutí Školní zralost Ve středu 7. ledna proběhla beseda s PhDr. Ladou Křišťanovou. Debata se točila zejména kolem konkrétních otázek zúčastněných. Zajímalo nás, zda jsou naše děti připraveny pro školní docházku. Přednášející nás seznámila se základními kritérii pro hodnocení školní zralosti. V oblasti sebeobsluhy je to zejména schopnost se samostatně svléci a obléci, vhodné je i umět si zavázat tkaničky. Mezi další předpoklady patří šikovnost při pohybových hrách, dodržování pravidel hry, rozeznávání pravé a levé ruky na sobě i druhých. Žádoucí je, aby dítě zvládalo stříhat, lepit, modelovat. Mělo by znát básničky, písničky, umět vytleskat slabiky. Dítě má být schopno plnit zadané úkoly, činnost dokončit, pracovat soustředěně, navazovat kontakt - umět pozdravit, poděkovat... Paní Křišťanová nás seznámila také s tím, jak pohyb souvisí s řečí, zabývá se totiž i logopedií. Vyzdvihla význam toho, aby dítě umělo vyslovovat všechny hlásky. Důležité je i vědomí vlastní identity, toho, že má nějaké schopnosti, že má kolem sebe lidi, na které se může spolehnout. Toto setkání pro mě bylo inspirativní, vím, které aktivity máme ještě se synem rozvíjet. V KMC Sedmikráska se chystá kurz pro předškoláky, umožní ještě doladit některé dovednosti před vstupem do školy. Je možné se také objednat k individuálnímu posouzení dítěte, pokud si nejsme jistí, jestli je dítě zrale nebo ne. Monika Koblásová Želvák Karel zavítal do Sedmikrásky Tradiční lednová pohádka přilákala v neděli 18. Ledna do Sedmikrásky téměř 30 dětí. Když k tomu připočítáme jejich dospělý doprovod, byla malá tělocvična církevní základní školy docela slušně zaplněná. Pan Jung z velikého a dalekého města Pardubic (jak sám pravil) přivezl velice interaktivní příběh o želváku Karlovi, jehož putování malí diváci nadšeně doprovázeli 2

3 zpěvem lidových písniček, tleskáním a hlasitým voláním, až skandováním například když se hluchá stoletá ježibaba stále nemohla probudit. S velkým nadšením se setkala výzva po skončení pohádky, aby si děti nápadité dřevěné loutky osahaly a vyzkoušely. Závěrečné společné posezení (v případě rodičů) a poběhání (v případě dětí) bylo hezkou tečkou za příjemným nedělním odpolednem. Těšíme se na další společné zážitky! Stanislava Kučerová Ochutnávka čokolády Dne 21.ledna jsme měly možnost setkat se s panem Lukášem Koudelkou, který je spoluvlastníkem první české manufaktury na výrobu čokolády. Od pana Lukáše jsme se dozvěděli, jak správná výroba probíhá. První zpracování probíhá již na plantážích, kde se kakaové boby zbaví obalu, následně se suší, balí do jutových pytlů a pak se v kontejnerech přepravují do meziskladů. Po té si je rozeberou jednotliví odběratelé. Před tím, než začne vlastní výroba čokolády, se boby přeberou a upraží. Následuje mletí, temperování, plnění do forem a po ztuhnutí tabulek čokolády následuje jejich balení. Tyto operace jsou pro všechny typy čokolád stejné, jen neprobíhají vždy stejně dlouho. Z celého setkání pro mě byla nejdůležitější informace, že kvalita čokolády závisí na jejím složení, do čokolády nepatří ani sojový lecitin ani palmový nebo jiný rostlinný tuk. I běžně dostupná čokoláda s vysokým obsahem kakaa,která obsahuje některé tyto příměsi, není kvalitní. Jana Lídlová Péče o pleť v zimě Dne 22. ledna se v dopoledních hodinách konala v KMC Sedmikráska přednáška paní poradkyně Jany Vavřinkové s názvem Péče o pleť v zimě. Měly jsme možnost se dozvědět spoustu zajímavých informací o největším orgánu lidského těla kůži. Znalcům naše kůže o nás mnohé prozradí. To, že prozradí náš věk a pohlaví, víme asi všechny. Méně z nás se už zamyslí nad tím, že také kůže vypadá podle toho, co jíme a pijeme, co děláme (kouření, kam chodíme, dovolená ), jak se o pleť staráme (správně prováděná hygiena a ošetřování pečujícími produkty). Pleť na obličeji odborníkovi prozradí i nedostatečné fungování našich orgánů v těle. Dozvěděly jsme se, jak kosmetiku rozdělujeme a jak správně provádět ošetření pleti jednotlivými přípravky. Iva Vtípilová Přírodní medicína pro děti Ve středu 28. ledna se konala přednáška PharmDr. Jitky Pokladníkové, Ph.D. za hojné účasti maminek, tatínků i babiček. Doktorka farmacie přítomné seznámila se základními pojmy, aby se mohli v problematice zorientovat. Důraz byl kladen na osvětlení pojmu integrativní medicína čili skloubení medicíny západních lékařů s přírodní. Oba přístupy byly na ukázkových příkladech srovnány zejména co do počtu nežádoucích účinků, kde přírodní medicína vyhrává na plné čáře. Na druhou stranu posluchači zjistili, že i přírodní medicína má svá úskalí, která je třeba znát. Další část přednášky byla věnovaná výběru přírodních produktů a doplňků stravy pro děti. Účastníci byli upozorněni, aby si ověřovali věrohodnost informačních zdrojů. 3

4 PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. za tímto účelem představila projekt internetové poradny pracující s nejnovějšími vědeckými poznatky. Sedmikráska za přednášku děkuje a těší se na další pokračování! Radka Tilgnerová Malý bazárek dětských karnevalových kostýmů Ve čtvrtek 29. ledna jsme pořádali Malý bazárek dětských karnevalových kostýmů a doplňků. První slovo z názvu akce vystihuje bohužel i zájem. Ačkoliv nám vyšlo oznámení v Radnici, přišly prodávat pouze tři maminky, takže zhruba deset nakupujících nemělo z čeho vybírat. Klidná atmosféra dopoledne nicméně umožnila operativní schůzku několika aktivních maminek nad provozními záležitostmi. Iva Vojkůvková Co se chystá Šátkování Ve čtvrtek 5. února od 10 hodin pořádá KMC Sedmikráska besedu s paní Hanou Adamcovou. Uslyšíte o výhodách šátkování pro maminku i miminko, uvidíte praktické ukázky jednotlivých úvazů i sortiment šátků a oblečení pro nošení. Hradí se obvyklé pobytné, hlídání dětí je zajištěno. Dětský karneval Archa Noemova V neděli 8. února od 15 do 17 hodin zveme na moderovaný karnevalový rej plný tance, pohybu a her. Nebude chybět ani tradiční závěrečná drobná odměna. Tematické masky pro děti i dospělé jsou vítány. Nezapomeňte si vzít obuv na přezutí. Občerstvení je zajištěno. Změnou písma změníme sebe? Ve středu 18. února v 16 hodin zveme na podvečer s Petrou Sehnalovou. Písmo je zajímavý ukazatel našeho charakteru a vlastností. Může být nástrojem změny pro každého, kdo umí psát? Stane se něco, když budeme záměrně psát určitá písmenka určitým způsobem? Hradí se pouze obvyklé pobytné, hlídání dětí je zajištěno. Psychomotorický vývoj kojenců od narození do 1 roku Ve čtvrtek 26. února od 10 hodin zveme na přednášku Mgr. Ivy Bolehovské, certifikované lektorky z týmu paní Evy Kiedroňové. Jak ovlivníte správnou manipulací a stimulací vývoj kojence? Co by už Vaše dítě mělo umět a jak mu nejlépe pomoci s kvalitou dovedností vzhledem k jeho věku? Čekají Vás praktické ukázky manipulačních a stimulačních postupů s kojenci a možnost objednání na individuální konzultaci a diagnostiku přímo v HK. Hradí se 70 Kč a obvyklé pobytné, hlídání dětí je zajištěno. Základy předení na vřetánku Ovčí vlna je kouzelný materiál, kterému dáváme teplo, a on nám ho vrací. Je to tradiční textilní materiál našich předků. Přijďte se proto v neděli 1. března od 15 hodin 4

5 naučit zapomenuté řemeslo našich prababiček pod vedením Petry Zárubové, oblíbené lektorky podvečerních středečních dílen. Cena 300 Kč (zahrnuje vřetánko a ovčí rouno). Určeno dětem od 12 let a dospělým, hlídání menších dětí po dohodě. Je nutno se přihlásit na mail a v kopii nejpozději 25. února. Valná hromada se blíží Valná hromada Každoroční pracovní setkání členek se uskuteční ve čtvrtek 26. března 2015 od hodin v centru. Účast na Valné hromadě je dle stanov jednou z mála povinností členek KMC Sedmikráska. Čeká nás schválení výroční zprávy za rok 2014, schválení nových stanov v souladu s NOZ, volba výkonného výboru a příprava dalšího období. Pokud se nemůžete z vážných důvodů valné hromady zúčastnit, domluvte se s předsedkyní Lídou Valešovou na náhradním způsobu schválení stanov ahlasování ve volbách. Kandidátka pro volby do výkonného výboru Pokud máte zájem se zapojit ve větší míře do chodu KMC Sedmikráska, přihlaste se do konce února u Mgr. Jany Koutníkové nebo Mgr. Ludmily Valešové. U nich bude veden seznam zájemkyň, které zároveň prosíme o dodání krátké písemné informace o sobě (věk, děti, vzdělání, čím chtějí k chodu KMC přispět). Kandidátní listinu s charakteristikami předem vyvěsíme na nástěnce v Sedmikrásce, aby se s ní členky mohly seznámit. Informace, prosby, výzvy Přihlášky na kurzy a úhrada kurzovného V KMC Sedmikráska a na webu je k dispozici přihláška na kurzy pro II. pololetí školního roku. Prosíme o přihlášení do konce února a uhrazení platby za kurzy nejpozději do na účet (dle pokynů na přihlášce) nebo v hotovosti v úředních hodinách provozní. Členský příspěvek Žádáme všechny členky, aby zaplatily v hotovosti v úředních hodinách provozní nebo na účet nejpozději do svůj členský příspěvek na druhé pololetí školního roku 2014/15 ve výši 600,- Kč resp. 200,- Kč. Platby na účet Pro příjem větších částek (členské příspěvky, kurzovné, DK Klubíčko, dovolená) preferujeme platbu na účet. Děkujeme za pochopení. Pokyny k těmto platbám jsou uvedeny na přihláškách nebo Vám je rádi sdělíme osobně či mailem. Číslo účtu je /

6 Letní dovolená se Sedmikráskou Letos se opět uskuteční letní dovolená rodin s dětmi se Sedmikráskou. Tentokrát v úplně jiné lokalitě - v našich nejvyšších horách Krkonoších - v Jánských Lázních. Již delší dobu totiž některé účastnice volaly po změně. Jánské Lázně jsou velmi atraktivní lokalita, nabízí nám i vyžití pro starší děti, například v lanovém centrum nebo v krytém bazénu. Dovolená proběhne v termínu 1. až 8. srpna 2015 v penzionu Marianum (www.marianum.cz), který se nachází se na okraji Jánských Lázní. Před penzionem je les, ale nedaleko je lázeňská promenáda, která nabízí příjemné posezení a odpočinek při šálku kávy nebo čokolády s dortíkem či lázeňskými oplatkami. Penzion je po rekonstrukci, ubytování je v příjemných a prostorných pokojích. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, některé jsou vybaveny kuchyňským koutem. V objektu je výtah umožňující bezbariérový přístup. Venku je k dispozici dětské hřiště, sportovní hřiště, malý bazén, velká terasa, ohniště, za poplatek vířivka pro max. 5 osob. Pozemek je oplocený. Parkování je zdarma v areálu penzionu. Strava formou plné penze s dopolední i odpolední svačinkou. Cena pro dospělého je 490 Kč za osobu a den, cena pro děti 3-12 let je 360 Kč. Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma. Program pro děti si o dovolené již tradičně zajišťujeme samy, vítáme aktivní zapojení všech účastníků. Letos bude celopobytová hra na téma Krkonošských pohádek probíhat jen v dopoledních hodinách, v podvečer budeme mít výtvarné aktivity. Odpoledne zůstane volné pro vlastní program rodin. Přihlášky obdrží členky mailem, k dispozici budou také v KMC Sedmikráska a na webu. Vyplněné přihlášky je možné odevzdat v KMC Sedmikráska nebo zaslat mailem na Je nutné současně uhradit zálohu ve výši 1000 Kč za rodinu. Bližší informace podá Monika Koblásová, mail nebo telefon Poděkování Za zajímavé povídání o školní zralosti děkujeme PhDr. Ladě Křišťanové. Lednovou pohádku sehrál trubadúr Jaroslav Jung společně s Marcelou Nechanickou, za veselé písničkové odpoledne děkujeme. Přípravu a úklid tělocvičny i Sedmikrásky v neděli zajistili Valešovi, Iva Vojkůvková, Jana Koutníková, Alice Tkadlecová a Radka Tilgnerová. Občerstvení připravily Radka Tilgnerová, Jana Koutníková, Alice Tkadlecová, Eliška Meclová, Iva Vtípilová, Marta Kučerová a Dominika Stráníková. Všem děkujeme. Děkujeme panu Lukáši Koudelkovi za ochutnávku čokolády se zajímavým výkladem. Se zimní péčí o pleť nás seznámila paní Jana Vavřinková, které tímto děkujeme. PharmDr. Jitce Pokladníkové, Ph.D. děkujeme za přednášku o integrativní medicíně. Na organizaci Malého bazárku karnevalových kostýmů se podílely Ludmila Valešová, Iva Vojkůvková, Eliška Meclová, Jana Koutníková, Alice Tkadlecová, Karolína Jankovičová, Marcela Havelková a Soňa Kubcová. Děkujeme. 6

7 Finanční podpora Program KMC Sedmikráska je realizován za finanční podpory MPSV, Královéhradeckého kraje, Statutárního města Hradec Králové a Biskupství královéhradeckého. Aktivity projektu Sedmikráska rodině jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Křížová cesta pro děti CO JE KŘÍŽOVÁ CESTA A PROČ SE JI MODLÍME? Ve 14 zastaveních křížové cesty si připomínáme, kolik těžkých věcí Ježíš prožil a vydržel poté, co byl vydán k ukřižování. To je událost, která se odehrála až na Velký pátek, který slavíme těsně před Velikonocemi. Protože ale máme celou postní dobu prožívat tak, abychom se obrátili a co nejvíce přiblížili k Ježíši, mohou nám k tomu být jednotlivá zastavení dobrými pomocníky. Pán Ježíš jako člověk během svého života na zemi prožil mnoho různých bolestí a těžkostí, třeba i takových, jaké prožíváme my. Proto nám rozumí. Kromě toho ale jako Bůh může vstupovat do našich srdcí, proměňovat je, uzdravovat a posilovat. Záleží ale také i na nás, nakolik jsme ochotni ho pozvat do svého života a uvěřit mu. Křížovou cestu se lidé většinou modlí společně, především v pátek a v době postní. Můžeme se ji ale modlit klidně i sami, kdykoli, a není vůbec nutné projít všechna zastavení. Důležité je chtít se setkat s Ježíšem a pustit ho do svých starostí, zranění apod. Ti, kdo rádi vybarvují, si mohou vytisknout jednotlivé obrázky jako omalovánky. Najdete je u každého zastavení pod barevným obrázkem. Na konci křížové cesty najdete také celý omalovánkový soubor i s texty. 7

8 Březnový program Předení na vřetánku Zpívánky v MŠ Mateřídouška Jarní prázdniny v penzionu Orličan Proč trénovat svoji paměť? Rekolekce u sester Salesiánek Valná hromada Velikonoční rodinná dílna Lístky Sedmikrásky (měsíčník) Pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti. Scházíme se každý všední den v prostorách KMC Sedmikráska v budově ZŠ a MŠ Jana Pavla II. Otevírací doba centra je dle pravidelných aktivit. Začátky aktivit dle programu. Přezůvky s sebou! Úřední hodiny provozní (poplatky a výpůjčky) hod. Vydáno v Hradci Králové dne Uzávěrka příštího čísla: Vydavatel: KMC Sedmikráska, o. s., Zieglerova 230, Hradec Králové 3 IČ: č. účtu: /0100, Komerční banka Zapsáno do evidence periodického tisku: MK ČR E Sestavila: Mgr. Dominika Stráníková Úprava: Mgr. Iva Vojkůvková Kontakt: Mgr. Ludmila Valešová Pevná linka: v otevírací době Mobil: Web: 8

Prosinec 2014 zdarma číslo 12/ ročník 11. Pirátské odpoledne v KMHK (5. listopadu 2014)

Prosinec 2014 zdarma číslo 12/ ročník 11. Pirátské odpoledne v KMHK (5. listopadu 2014) U nás rozkvetete. Prosinec 2014 zdarma číslo 12/ ročník 11 Vybíráme z obsahu: Pirátské odpoledne v KMHK (5. listopadu 2014) Setkání s Mikulášem v Sedmikrásce Z besedy o imunitě s prof. RNDr. Janem Krejskem,

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh TIPY NA KNIHY Nakladatelství Portál Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8 www.portal.cz

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010. Masopust na sněhu

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010. Masopust na sněhu Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010 Masopust na sněhu FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

MĚSTSKÉ NOVINY TRUTNOVA. ROČNÍK 22 Březen 26. 3. 2014. Čeští i polští podnikatelé fandí obnovitelným zdrojům energie

MĚSTSKÉ NOVINY TRUTNOVA. ROČNÍK 22 Březen 26. 3. 2014. Čeští i polští podnikatelé fandí obnovitelným zdrojům energie Radniční listy MĚSTSKÉ NOVINY TRUTNOVA ROČNÍK 22 Březen 26. 3. 2014 Čeští i polští podnikatelé fandí obnovitelným zdrojům energie Obnovitelné energetické zdroje a úspora energií jsou témata, která trápí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 PROSINEC 2010. Brzy zazvoní vánoční zvony

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 PROSINEC 2010. Brzy zazvoní vánoční zvony Informační zpravodaj Městské části Praha 13 PROSINEC 2010 Brzy zazvoní vánoční zvony FOTO: DAN NOVOTNÝ Sdělení úřadu a městské části Zápis do prvních tříd Termín zápisu do prvních tříd základních škol

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro Leknín Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka ZDARMA měsíčník duben 2015 3 4 Na kávu se starostou 7 Pardubické hudební jaro 8 Vítání ptačího zpěvu Milí občané, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím zpravodaje

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 21 KVĚTEN 29.5.2013 Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Duben 2011. Zpravodaj Obce Vysočany

Duben 2011. Zpravodaj Obce Vysočany Duben 2011 Zpravodaj Obce Vysočany Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Úvodní slovo...3 Rozpočet obce Vysočany - rok 2011...4 Informace k vydání prvního občanského průkazu...6 Informace Policie ČR...6 První

Více

Informace prostřednictvím SMS

Informace prostřednictvím SMS Z P R A V O D A J M Ě S T A 8. dubna 2009 ČÍSLO 7 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov řeší nedostatek zubařů. Bylo vypsáno výběrové řízení Mikulov se již delší dobu potýká s nedostatkem zubních lékařů. Situace se

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE září 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Září Na Panny Marie narození, vlaštovek shromáždění V září se

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

jarní Obsah Cyklus koncertů Čtyři roční období 20. BŘEZNA 2008

jarní Obsah Cyklus koncertů Čtyři roční období 20. BŘEZNA 2008 jarní 20. BŘEZNA 2008 Rada MOb Svinov vyslovila nesouhlas s výstavbou Větrníku Dne 18. února Rada městského obvodu Svinov projednala se zástupci bytových družstev na ulici Evžena Rošického výstavbu tzv.

Více

Krátce z tiskovky. RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí. Upozornění pro rodiče nově narozených občánků města Dobříš

Krátce z tiskovky. RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí. Upozornění pro rodiče nově narozených občánků města Dobříš 02 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Zveme vás na benefi ční koncert a vernisáž výstavy plakátů do kulturního domu. Akci společně pořádají o.p.s. profem, Kulturní středisko Dobříš a Základní

Více

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1 Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči......a jejich nová Tatra strana 1 Slovo starosty Hospodaření Obce Prušánky za rok 2014 Rozpočet Obce Prušánky na rok 2015 Poplatky v roce 2015 Aktuálně Z naší knihovny

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 19 ÚNOR 23.2.2011 UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali

Více

Bližší informace jsou součástí tohoto zpravodaje.

Bližší informace jsou součástí tohoto zpravodaje. 7 2012 datum vydání: 26. 6. 2012 Montessori Zpravodaj Nabídka vzdělání Milí příznivci Montessori, Moc Vás všechny zdravíme a máme radost, že se s Vámi v tomto letním čísle můžeme podělit o inspirace, které

Více

OSTROVSKÝ ARCHITEKTONICKÉ NÁLEZY MĚSÍČNÍK 3 V OSTROVSKÉM ZÁMKU. Strana č. 7. Strana č. 9. Strana č. 15 Rekonstrukce domu kultury. Strana č.

OSTROVSKÝ ARCHITEKTONICKÉ NÁLEZY MĚSÍČNÍK 3 V OSTROVSKÉM ZÁMKU. Strana č. 7. Strana č. 9. Strana č. 15 Rekonstrukce domu kultury. Strana č. OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK 3 2013 ZDAR MA ARCHITEKTONICKÉ NÁLEZY V OSTROVSKÉM ZÁMKU Strana č. 2 Strana č. 7 Strana č. 9 Strana č. 15 Rekonstrukce domu kultury Akce MDDM Kulturní novinky Rozhovor s organizátorkami

Více

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012 Slovo starosty Milí Běchovičáci, máme za sebou první polovinu roku 2012 a myslím si, že by bylo dobré ohlédnout se zpět a připomenout si, co se za uplynulých

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška školní rok 2013/2014 Učitelé dětem předávají dovednosti, které jsou na celý život. Nejsou důležité známky, ale dovednost obracet se na problém

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více