KŘÍŽEM KRÁŽEM NAŠÍ ŠKOLOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KŘÍŽEM KRÁŽEM NAŠÍ ŠKOLOU"

Transkript

1 KŘÍŽEM KRÁŽEM NAŠÍ ŠKOLOU A školní rok opět začal.. Letní prázdniny již skončily a školní rok 2014/2015 nám opět začal. Zdánlivě stejný začátek jako každý rok. Připravené třídy, odpočinutí učitelé a chuť se pustit do práce. K některým změnám přeci jenom došlo, změnilo se vedení školy, přijali jsme dva nové aprobované pracovníky p.uč. P. Votrubcovou a p.uč. D. Královou, v družině začala pracovat p. vychovatelka G. Nogová. Během prázdnin byly vymalovány některé třídy, tak aby se všem líbily. Na chodbách se objevila nová a pestrá výzdoba. Nejdůležitější ovšem byli první školní den naši noví prvňáčci. Těch zasedlo do školních lavic celkem 25. První školní den je do školy doprovázeli nejenom rodiče, ale i široké příbuzenstvo. Málem jsme se do třídy nevešli. Jako první všechny přivítal pan starosta P. Kundrát. Samozřejmě nechybělo přivítání od p. ředitelky R. Opočenské a p. Adámkové, která dlouhá léta pracuje ve Sboru pro občanské záležitosti. Její slova na své první školní začátky jistě vyvolaly u všech pocity dojetí. Prvňáčci obdrželi od školy přivítací list a mohli si poprvé zazvonit na symbolický zvonek, kterým odstartovali tento školní rok. P. učitelka třídní Hana Hotová pak dětem rozdala drobné dárky a kufříky / darované městem Úštěk/ s vybavením v hodnotě 400,- Kč na jednoho žáka. Na očích prvňáčků byla vidět určitá nervozita a obava z toho, co je čeká, ale zároveň i úsměv a radost, že opět vidí své kamarády ze školky. Přejeme všem novým žáčkům mnoho školních úspěchů, dobrých známek a spoustu zážitků, na které budou jednou v dobrém vzpomínat.

2 V sobotu 6. září se někteří žáci z 3. tříd zúčastnili natáčení programu pro dětský kanál Ćeské televize. Natáčení se uskutečnilo v místní Šatlavě. Pro děti byla připravena prohlídka těchto prostorů doplněná poutavým výkladem. V šatlavě jsme viděli mučicí nástroje, některé jsme na sobě i vyzkoušeli, sklouzli jsme se po klouzačce a dokonce někteří si potěžkali popravčí meč. Celou dobu děti mohly pozorovat náročnou práci pana kameramana. Pro všechny to byl ojedinělý zážitek. Na závěr si všichni sami vyrazili pamětní minci. Celý program bude přibližně za 14 dní vysílat dětský kanál Déčko. Děkuji p.uč. Horáčkové, která s dětmi přišla a zajistila pedagogický dozor a p. Uhlíkovi za pozvání na tuto akci. Dne 9. září se uskutečnila poučná beseda s členy Dopravní policie Litoměřice. Byla určena pro žáky 8. a 9. třídy. Obsahem besedy byla nejenom bezpečnost v silničním provozu obecně, ale především jejich bezpečnost při jízdě na kole či motocyklu. Byli poučeni i o zákazu alkoholu a návykových látek v silničním provozu. Sami si mohli vyzkoušet použitelnost jednotlivých testovacích přístrojů. Celá beseda byla doplněna fotodokumentací z různých typů dopravních nehod. Věříme, že právě tyto nepěkné snímky odradí naše žáky od rizikového chování na silnicích ať už jako chodec, cyklista či řidič motocyklu. Dne čekal žáky 6. a 7. třídy první výlet do přírody. Všichni zdárně zdolali kopec Radobýl u Litoměřic. Po svačince následovaly čtyři vyučovací hodiny. V hodině zeměpisu jsme se seznámili s okolními kopci, v hodině přírodopisu jsme si povídali o čediči, v hodině literární výchovy jsme vyslechli příběh K. H. Máchy a v hodině dějepisu jsme se dozvěděli o podzemní továrně Richard. Po příjemně prožitém dni jsme se vrátili domů.

3 A NÁŠ Dnes 11. září začal nový školní projekt Jsme kamarádi, který je určen pro žáky 1. a 9. třídy. Jedná se projekt podporující základní principy přátelství, pomoci a vzájemné tolerance. Žáci 9. třídy se rozhodli pomáhat právě těm nejmladším na škole našim prvňáčkům. Každý žák 9. třídy má svého malého kamaráda, někteří i dva. Dnes se s nimi seznámili a přinesli jim do třídy malé dárečky. Po celý školní rok jim budou pomáhat, chránit je a organizovat pro ně různé akce. Tou první bude pomoc jejich třídní učitelce při sportovní akci Běh po úštěckých schodech, která bude pro ně úplně první větší mimoškolní akcí. Držme palce, ať jim nadšení vydrží! A NÁŠ PRVNÍ VÝLET!!!!!!! Dne 18. září 2014 se žáci 1. a 9. třídy v rámci projektu Jsme kamarádi vydali na společnou vycházku. Sedm žáků / deváťáků / doprovodilo své malé kamarády do přírody. Zavítali do kempu Klárka, který vlastní manželé Sedláčkovi. Cestou plnili různé zajímavé úkoly, hráli šipkovanou a na druhé pláži byl pro ně schován poklad, při jehož hledání se prvňáčci pobavili a vyřádili. V kempu na ně čekalo ohniště, kde si mohli všichni připravit buřtíka. V areálu mohly děti využít houpačku a klouzačku. Za pomoc s občerstvením a možnost využít prostory kempu velmi děkujeme manželům Sedláčkovým. Všem dětem, i těm starší, se dopolední výlet moc líbil a všichni se už těší na další společnou aktivitu. Tou bude návštěva prvňáčků v 9. třídě. Budou moci nahlédnout do výuky a zapojit se do ní.

4 Každý člověk by měl znát okolí místa, kde žije. Součástí výuky na základní škole je i poznávání krajiny kolem nás. A tak ve čtvrtek vyrazili žáci 5. třídy a celého 2. stupně na poutní místo u obce Ostré na Kalvárii. Cílem akce nebyl pouze turistický pochod, ale hlavně naučit se dívat po krajině, vnímat její krásu, pozorovat své okolí. Žáci jednotlivých tříd si ukázali okolní kopce, vesnice, vodní plochy a další zeměpisné zajímavosti. Pak si každá skupina vytvořila nákres krajiny, kterou vidí kolem sebe. V další části je čekal dějepisný test, který připomněl historii tohoto poutního místa. Při cestě zpátky jsme se zastavili u skalního útvaru Opičí hlavy a někteří ještě stačili sebrat v lese nějaké ty houby.

5 Umíme i sportovat.. účast našich žáků na Běhu po úštěckých schodech, který se konal 12.í Počasí bylo prostě nanic, ale přesto všichni přihlášení běželi a dokonce řada z nich vystoupala na vítěznou bednu. Ještě jednou velká gratulace! ROZHOVOR s účastnicí Terkou Věchtovou 1. Běháš i ve volném čase? Ano běhám. 2. Poběžíš i příští rok? Ano 3. Baví tě běh? Ano, baví.

6 4. Myslíš, že si v běhu dobrá? Jak kdy. 5. Máš doma zvířata a jak? Ano mám, kočku, psa, slepice, králíky, křečka. 6. Jaké je tvé nejoblíbenější zvíře? Pes, kočka 7. Kde bydlíš? Dubičná 8. Jakou hudbu máš ráda? Pitbull-Timber Rozhovor připravila Viky Neuplyne mnoho času a naši deváťáci se budou rozhodovat o svém budoucím povolání. K rozhodnutí jim má pomoci návštěva Úřadu práce v Litoměřicích. Letos jsme tento úřad navštívili dne 25. září. Zde se žáci nejdříve dozvěděli obecné informace o středních školách, prohlédli si různé materiály a nakonec se individuálně mohli poradit s úřednicí, která se touto problematikou zabývá. Dne poprvé v tomto školním roce vystoupil náš pěvecký sbor Zvonek a to na tradičním setkání důchodců, které pořádalo město Úštěk v kulturním domě. Tak to byly akce naší školy a nyní si můžete přečíst příspěvky naší redakce. Tu v letošním roce tvoří žáci: Petrusová Viktorka, Veselá Simona, Tereza Červinková, Natálie Šebestová, Johanka Opočenská a možná i další, kteří se k nám ještě přidáte. Máte chuť přinést do školního časopisu něco nového, zajímavého, vlastní postřehy a nápady? Přijďte mezi nás, scházíme se ve čtvrtek u počítačové učebny a to od do hodin. Můžete přijít kdykoliv!

7 Jistě víte, že se naše škole objevily nové tváře učitelů. Například v 7. třídě se změnil třídní učitel a jak to dnes vypadá u sedmáků? O tom nám napsala Naty. Změna 7. Třídy Říká se, změna je život a to se v 7. třídě stalo. Po dvou letech strávených s panem učitelem Tomášem Krejčíkem 7. třída dostala za třídní paní učitelku Pavlu Vondrákovou, na kterou si určitě vzpomenete rádi. Potkalo nás velké štěstí, jelikož pan učitel Krejčí nebyl moc dobrý třídní učitel. Paní učitelka nám pozměnila celou třídu, strhla stresující obrázky, které tam dal pan učitel, opravila skřínky na Vv a Tv, které byly v hrozném stavu, dala nám tam magnetickou nástěnku, která nám pomáhá zjistit, kdo je služba. Dříve jsme se museli ptát učitelů o vyučovací hodinu. Paní učitelku jsme si ani nemohli víc přát. Snaží se nás změnit a myslím, že se jí to daří. Kluci mají za vzor dobrého člověka, který se o ně postará, když provedou nějakou lumpárnu, což si myslím, že je dost často.

8 A ještě jeden příspěvek od Naty.. tentokrát postřehy z Radobýlu!!! Začalo to tím, že si paní uč. Jarošová a Hotová vyzvedli sedmou a šestou třídu v Úštěku na nádraží. Když všichni žáci dorazili, tak se mohlo nastoupit do vlaku. Cestou jsme potkali srny a viděli krajinu. Na nádraží Cihelna v Litoměřicích čekala paní učitelka Vondráková, od nádraží jsme šli na Radobýl. Cestou jsme si dali přestávky na jídlo a pití. Pod kopcem jsme si mohli vybrat, jestli půjdeme zkratkou, a nebo to obejít, ale paní učitelky řekly, že to obejdeme, aby se nám nic nestalo. Došli jsme na místo a někteří žáci si lehli a skoro usnuli, jak byli vyčerpaní. Ostatní vytáhli zbytek svačin, sedli si a jedli a pili. Ale ten výhled!!! Ten byl neodolatelný, všichni si fotili krajinu nebo kopce. Ale na závěr jsme fotili třídy. Fotky najdete na školní stránce ( ZŠ Aloise Klára Úštěk ). Když jsme sešli pod kopec, šli jsme se podívat z druhé strany na kopec. Byl celý z kamenů, mohli jsme si vzít malinkatý kamínek na památku. Dále jsme se šli podívat na starý hřbitov, kde byly ukázky vyřezaných soch, na které jsme se mohli jít podívat. Cestou zpátky na nádraží jsme se zastavili v obchodním centru a tam jsme si koupili něco dobrého i paní učitelky. Po chvíli jsme šli na nádraží a tam si dala paní učitelka Vondráková souboj v šermu s Ondrou Vydrou, takže jsme se nasmáli. Po chviličce přijel vlak a jeli jsme zpátky do Úštěku. Naty postřeh redakce k Běhu po úštěckých schodech. Byli jsme ve škole a po první hodině jsme šli běhat a rozcvičovat se. Dokonce na závody přijeli z Děčína. Taková to byla velká účast. V každé kategorii bylo minimálně 15 soutěžících. První kategorie byla předškoláci, potom 1. třída, 2. třída a tak dál až do deváté třídy. Soutěžili i starší dospělí, ti měli trasu nejdelší. Žáci 9. třídy pomáhali se zajištěním trasy, aby někdo nezabloudil a neuhnul z trasy. Pro účastníky bylo zajištěno občerstvení podával se guláš, teplý čaj a sladkosti. Bylo to tam hezké až na to počasí. Pořád jen pršelo a pršelo. O něco později bylo vyhlášení, které se konalo pro nepřízeň počasí v kulturním domě. Po skončení akce jsme se rozešli do školy a poté domů. Terka Září, září to je měsíc, kdy začíná škola, také je to název písničky od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Znáte ale nějaké pranostiky na tento měsíc??? pokud ne, některé vám přinášíme.. Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří. Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava. Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta. Po hojných deštích v září osení zimní se podaří. Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů. Bouřka v září - sníh v prosinci. Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu. Teplé září - říjen se mračí. Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče. Babí léto - léto na odchodě. Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.

9 Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí. Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu. Září, na léto jde stáří. Jednotlivé dny Svatý Jiljí jasný, bude podzim krásný. Jiljí jasný - podzim krásný. V jakém počasí jde jelen k říji, v takovém se o Michalu vrací. Na Štěpána krále je léta namále. Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potrvá čtyři neděle. Na panny Marie narození vlaštovek shromáždění. Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení. Svatá Ludmila deštěm obmyla. Svatá Edita pilně podmítá. Na Ludmily světice obouvej střevíce. Pohoda o svatém Matouši čtyři týdny se neruší. Na svatého Matouše, kdo nemá chleba, ať nekouše. Jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá čtyři neděle. Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána. Přijde Václav - kamna připrav. Na svatého Václava pěkný den, přijde pohodlný podzimek. Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní. Na svatého Václava mráz nastává. Svatý Václav zavírá zem. Nejsou-li pryč před Michalem ptáci, tak po něm tuhá zima neburácí. Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem. Padají-li před svatým Michalem žaludy, bude tuhá zima. Fučí-li na svatého Michala od severu nebo od východu, bude tuhá zima. Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu. Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.

10 vymaluj si

11 Vlaštovky táhnou Josef Václav Sládek Vlaštovičko, leť, už je na tě čas listí žloutne, poletuje, po strništi vítr duje, bude brzo mráz. Vlaštovičko, leť na slunečný jih pavouk babí léto spřádá, muška též si pospí ráda, až přiletí sníh. Až ho napadne kolem našich vrat, i až bude Meluzína kvíleti nám do komína, budem vzpomínat. Na tvůj letní zpěv, kde ho zpíváš, kde? budem na svých mapách zvídat a tvé hnízdo budem hlídat, jak bys byla zde! Přijde jaro zas, ty se vrátíš sem Potkáš-li kde kousek štěstí, můžeš nám ho též přinésti v naši českou zem! FILIP DĚLÁ ROZHOVOR s paní učitelkou Votrubcovu 1.Líbí se Vám u nás ve škole? Ano, samozřejmě. 2. Líbí se Vám 5. Třídě? Ano, jsou úžasní. 3.Líbí se vám děti ve škole? Ano, jsou hodní a rádi pracují. 4.Učila jste i na jiné škole? Ano, učila jsem i na jiné škole. 5.Jaké předměty učíte? Český jazyk, Dějepis, Vlastivědu, Pracovní činnosti, Tělocvik, Výtvarnou výchovu, Výchovu ke zdraví. děkujeme za odpovědi. Připravila: Síma

12 Na závěr přinášíme ukázky vaší tvorby. Tentokrát se jednalo o slohové práce deváťáků na téma popis videoklipu. Přejeme pěkné počteníčko.. Fram Hofmeester se po narození své dcery Lotte rozhodl, že bude každý den jejího života zachycovat krátkým videem nebo fotografií. Vydrželo mu to 14 let. Po čtrnácti letech seskupil ten nejpovedenější materiál do jednoho videa. Dívka byla na videu vidět vždy jen po ramena, tudíž nemohu popisovat její postavu. Lotte je velmi sympatická blondýnka. Má vyšší čelo, velké šedomodré oči a takový klasický nos. Dominantou jejího obličeje je její krásný velký úsměv, kterému k dokonalosti chybí jen hezky rovné zuby. Když ale přetočíme video na čas 3:36, je vidět, že Lotte nasadili rovnátka, které její úsměv jistě dovedou k dokonalosti. I když má video jen 4 minuty, je na něm jasně vidět, jak z malého miminka vyrostla krásná čtrnáctiletá slečna. Je to úžasný nápad a už teď plánuji, že něco takového udělám svému dítěti taky. Karolína Petrusová Když si tě dívko Autorem tohoto pohádkového thrilleru je Jan Svěrák. Je to hudební pohádka, ke které složil text Jaroslav Uhlíř společně s Michalem Novinskim. Tento thriller poukazuje na průběh pohádky a hlavně její děj. Hlavním dějem jsou známé pohádky jako O červené Karkulce, O šípkové Růžence a O dvanácti měsíčcích. Samotná pohádka se jmenuje Tři Bratři a bratry, zároveň ale i hlavní postavy, ztvárňují Tomáš Klus, Vojtěch Dyk a Zdeněk Piškula. Klip pojednává o tom, jak bratří hledají své princezny a později své manželky. Při svých cestách se dostávají do pohádek Karkulka, O šípkové Růžence a O dvanácti měsíčcích. Každý bratr se však dostane alespoň do jedné nemilé situace, se kterou se musí vypořádat. Musejí porazit vlka z Karkulky, vysvobodit Marušku od zlé macechy a Růženku vysekat z království zarostlým růžemi. Každý však na konci své cesty najde svou princeznu a vezme si ji za ženu. Klip je velmi pěkně zpracovaná a natočený v pěkném prostředí. Určitě přilákal do kin mnoho malých i velkých diváků. Kateřina Hájková Requiem for a dream HD full theme music video Sestříhané a ozvučené video s ukázkami filmu Requiem za sen. Film je svým provedením velmi osobitý. Střih a kamera jsou velmi dobře provedeny. Videoklip začíná poměrně nevinně, lehkou hádkou mezi synem a matkou. Opuštěná matka má ze své hádky depresi a syn důvod k další dávce drogy otupující mozek. Deprese a beznaděj tam ale nekončí, zapnutá televize jen zvyšuje úzkost. Látky otupující mozek, které hoch užívá, přinášejí do jeho vztahu s přítelkyní neobyčejnou vášeň a

13 kouzlo tak silné, že drogy užívá i ona sama. Dokonce i jeho věrný přítel je užívá. Další dávka přináší větší a větší závislost. Matka již zmíněného syna se rozhodne brát prášky na hubnutí, po kterých se cítí velmi dobře. Syn jí po měsíci braní prášků spatří, z čehož pociťuje smutek, který ale netrvá dlouho, jelikož ho hned zažene další dávkou. Omráčený a zfetovaný již necítí nic depresivního. Další a další dávky drog jen zhoršují už takto příšernou situaci. 4ím dál větší závislost se pomalu podepisuje na všech postavách. Někteří přicházejí o rozum, jiní kvůli drogám dělají prostituci. Vybledlé tváře bez úsměvu, kruhy pod očima a ošuntělé hadry, zatímco látky pomalu ničí jak mysl, tak i tělo. Vyhublé bledé postavy žadonící o jed, jaká ironie. Další dávka je tak nutná, že i život má menší cenu. Každá z postav pomalu ale jistě chátrá. Matka je odvlečena na psychiatrii. Zašedlá žena kráčející do věčného utrpení. Syn ve vězení a co je horší, dívka prostitující kvůli další nepatrné dávce. Bezmoc, smutek, úzkost, strach a deprese to vše je na konci temné cesty. Jen černá propast. Videoklip je opatřen depresivní hudbou a ponurým prostředím. Velmi silně emocionální zážitek čeká na konci videoklipu. Anna Macková Počáteční scéna videoklipu Hot N Cold od Katy Perry je natáčena před oltářem, kde se mají Katy a dle oslovení Alexander, oddat svazku manželskému před plným kostelem. Ve chvíli, kdy po nevěstině Ano přichází na řadu ženich, nastane jeho zaváhání. Když Katy zjistí, že se její snoubenec nechystá opětovat slib, začne mu přede všemi přihlížejícími písní vyčítat jeho nerozhodnost. Načež se Alex dává do zbrklého útěku, ven z budovy, ve které se událost konala, následován svou zuřící snoubenkou. Poté, co Alexander srazí muže převlečeného za hot dog, Katy ukradne růžové kolo jedné z žen, jež se jala pomáhat sraženému muži. Snoubenec mezitím omylem vběhne na koncert své nastávající, ze kterého se co nejrychleji snaží dostat pryč. Ve chvíli, kdy se mu tak podaří, s úděsem zjistí, že před vchodem stojí půl tuctu naštvaných družiček s baseballovými pálkami obklopující stále naštvanou, vyhrožující, ubrečenou a ve svatebním oděnou Katy. Jakmile jim opět uteče, všech sedm dam se ujme růžových kol a jedou ho pronásledovat, on se však zastaví až v momentě, kdy potká svou snoubenku tančit ve street dance skupině, ke které se později přidají i ženy ve svatebních šatech. Když se zdá, že je toho na Alexandra moc, zakopává, padá a následně k němu přichází Katy společně se zebrou a duhou v pozadí. V tu chvíli se objevujeme opět na začátku před oltářem a znovu čekáme na snoubencovu odpověď, která po opětovném zeptání zní k potěšení všech přítomných Ano. Adéla Petrusová Pro časopis přepsala: Johny

14 ČT :Déčko Čt :D je dětská stanice České televize. Je určena dětem od 4 do 12 let. Program stanice je multižánrový a pro děti bezpečný. Stanice vysílá od 6 do 20hodin. Informace k pořadům, hry a zábavu najdou děti na webu Déčko je nejsledovanější dětskou televizí v Česku a veřejnoprávní dětskou televizí v Evropě. Déčko je velká televize v malém, říká výkonný ředitel ČT: D Petr Koliha Hrané a animované filmy a pohádky, zábavné vzdělávání, pravidelné magazíny, soutěžní a zábavní pořady, cvičení, denní zprávy a pořady o sportu. To jsou hlavní pilíře programu Déčka, který je pestrý a multižánrový. Déčko je tak pro děti velkou televizí v malém. Program Déčka rozlišuje pořady pro menší a starší děti. Předškolní a mladší školáci si přijdou na své ráno a dopoledne, odpoledne pak přibydou i pořady pro starší děti. Dělení programu ostatně děti učí, aby si vybírali jen konkrétní pořady a neseděly u ní celý den. Motivovat děti k činorodosti se samozřejmě snažíme i samotným programem. Vybírat můžou z desítky zábavně-vzdělávacích magazínů, jako jsou například Šikulové, Tamtam s nápady na výlety, každodenní Zprávičky, zábavně-vzdělávací cykly Já budu Einsteinem!, Lovci záhad nebo lifestilová Wifina či Faktor U. Děti zkrátka informujeme o tom, co se děje nového a předkládáme nápady, k čemu by se mohly věnovat a co vyzkoušet. Na Déčku vysíláme celou řadu zahraničních pořadů. A na tomto programu byla zveřejněna reportáž z Úštěcké šatlavy. Natáčení se zúčastnily děti ze 3. tříd. A ještě anketa o tomto programu.. Díváš se na D-éčko? pro časopis připravily Viky a Síma 1. třída se většinou dívá na D-éčko. 2. třída se většinou dívá na D-éčko. 3. A se také většinou dívá na D-éčko. 4. B se většinou dívá na D-éčko.

15 Tereza 5. třída se většinou nedívá na D-éčko. V 5. třídě doslaly děti malý dotazník. Odpovídaly na tyto otázky: 1. Chtěl bys být hercem/herečkou? 2. Kterou pohádku máš nejraději? 3. Kterou nemáš rád? 4. Hraješ počítačové hry? 5. Jaké? 6. Kdybys měl kouzelný prsten, co bys přičaroval? Tomáš 1. Ano 2. Žádnou 3. Flinstounovi 4. Ano 5. Counter strike 6. Nevím Hanička Z. 1. Ano 2. Na vlásku 3. Pikolasaxo 4. Ano 5. Různé 6. Divoké koně 1. Ano 2. Sněhurku 3. Nevím 4. Ano 5. Nevím 6. Nevím Kristýnka 1. Ne 2. Violetta 3. Bolek a Lolek 4. Ano 5. Lady popular 6. Zvířata

16 Matouš Jára Mája 1. Ne 2. Nedívám se na pohádky 3. Žádnou, protože se na ně nadívám 4. No, jasně. 5. Alien isolation,rush team, Team for tress, League of legends 6. Nevím 1. Ne 2. Nedívám se na pohádky 3. Všechny 4. Ano 5. Dead island 6. Dead rising 3 a X Box one 1. Ne 2. Simpsonovi 3. My little pony Můj malý pony 4. Ano 5. Plants vs. Zombie 6. Zpátky do školy Bohdana a Gerel a ještě mnoho věcí, třeba peníze, Připravila: Síma A hádanky na závěr.. Provazy Máte dva provazy. Každý z nich hoří hodinu. Hoří však nerovnoměrně, tzn. že půlka může shořet během dvaceti minut a druhá hořet minut čtyřicet. K tomu máte krabičku zápalek. Odměřte čtvrt hodiny! Kuličky Máte tři krabice plné kuliček. Jsou označeny nálepkami - bílé, červené, bílé a červené. Ty označují barvu kuliček, co jsou v krabicích. Jednoho dne Vám někdo nálepky přemístí tak, že žádná není správně. Pokud se nepodíváte do krabic, kolik musíte vytáhnout kuliček, abyste mohli dát všechny popisky správně?

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Číslo 1. Ročník VII. Říjen 2016

Číslo 1. Ročník VII. Říjen 2016 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 1. Ročník VII. Říjen 2016 Redakční rada magazínu: Radka Chytrová, Natálie Šimková, Klára Šojslová, Kateřina Heřmánková, Miloslav Hána,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Beseda v knihovně. Nikol Dziadurová, 6.A

Beseda v knihovně. Nikol Dziadurová, 6.A Beseda v knihovně Dne 12.1.2012 se třída 6.A vydala na cestu do knihovny.došli jsme v 9:00 hodin.celou prezentací nás provázely dvě sympatické slečny.prezentace byla o Moderních pohádkách Seznámili jsme

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Září 2015 1. září jsme nový školní rok zahájili na obou odděleních předáním rozvrhů a drobných dárečků dětem,

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely

pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Září 2015 12. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Obsah srpnového čísla: Měsíc září......strana 1 Společenská rubrika.......strana 2 Kulturní a společenské akce......strana 3 Zazpívejme

Více

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci..

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci.. 36. vydání Smajlík září říjen 2015 Slovo šéfredaktora: Jsme zpět po dvouměsíčních prázdninách, v novém školním roce 2015/2016, s novými prvňáčky a novou redakcí našeho časopisu Smajlík. V prvních dvou

Více

ŠKOLÁK. časopis ZŠ Stádlec. články: Zápis do prvé třídy, hudební kroužek, naši žáci ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ STÁDLEC

ŠKOLÁK. časopis ZŠ Stádlec. články: Zápis do prvé třídy, hudební kroužek, naši žáci ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ STÁDLEC ROČNÍK 2. ROK 2015 ČÍSLO 1 ŠKOLÁK časopis ZŠ Stádlec články: Zápis do prvé třídy, hudební kroužek, naši žáci ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ STÁDLEC Šéfredaktor: Marek Pinc Redaktoři: Jára Bouška, Terka Melicharová

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD Co by byla škola bez dětí? To by přece nešlo! Proto je zápis budoucích prvňáčků každoročně významnou a očekávanou událostí! Učit

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD Co by byla škola bez dětí? To by přece nešlo! Proto je zápis budoucích prvňáčků každoročně významnou a očekávanou událostí! Učit LEDEN Ani jsme se nenadáli a máme tu nový rok! Konečně se také ukázala zima, aby mohli třeťáci tradičně vyrazit na hory. Jeden z mrazivých víkendů se vydal i školní klub cestovatelů na výlet do Drážďan.

Více

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45 ALBATROS Miloš Macourek Adolf Born Mach a Šebestová ve škole Mach a Šebestová ve škole MILOŠ MACOUREK ADOLF BORN Albatros Miloš Macourek heir, 1982 Illustrations Adolf Born, 1982 ISBN 978-80-00-02867-5

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 42. říjen 2013. Říjen

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 42. říjen 2013. Říjen Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 42. říjen 2013 Zámecké listy Říjen je desátým měsícem roku podle Gregoriánského kalendáře a má 31 dní. Jeho české jméno je odvozeno od jelení

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Školní časopis, 2015/2016 LÉTO

Školní časopis, 2015/2016 LÉTO Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, p.o. Školní časopis, 2015/2016 LÉTO TAK, DĚCKA, PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ. PĚKNĚ SI ODPOČIŇTE A DÁVEJTE NA SEBE POZOR. TŘI, DVA, JEDNA, START. 1 Obsah Pozvánka na rozloučení

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 4.

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 4. 2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 4. Obsah 1. Osecká laťka 2. Masopust 3. Školský pohár 4. Exkurze - Iveco 5. Projektový den IX. třídy 6. Projektový den 7. Den bez elektrického proudu

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček říjen 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platba bude provedena

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28 Obsah: Slovo ředitele školy, zahájení školního roku, dětské tvorba, vyhodnocení sběru. Září 2010 TOCHOVICE 76 262

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

2. prosince Celkové výsledky Minisčítání 2015 za Českou republiku. Vážený pane/vážená paní,

2. prosince Celkové výsledky Minisčítání 2015 za Českou republiku. Vážený pane/vážená paní, 2. prosince 2015 Celkové výsledky Minisčítání 2015 za Českou republiku Vážený pane/vážená paní, dovolte, abychom Vám poděkovali za účast Vašich pedagogů, žáků a studentů v projektu Minisčítání 2015. Od

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová Září-říjen 2014 Ahoj všichni,tady je vrabčák Lojza.Je A taky další nový rok,kterým vás budu provádět. Nový školní rok 2014/2015 Školu už všichni dobře známe a známe se i mezi sebou navzájem. Zase nám začnou

Více

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT BÁSEŇ NA TÉMA PODZIM ZÁSTUPCI TŘÍD. 4.A: Adamcová, Znamenáčková. 4.B: Král, Taneček. 5.A: Rokoský, Fejfarová

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT BÁSEŇ NA TÉMA PODZIM ZÁSTUPCI TŘÍD. 4.A: Adamcová, Znamenáčková. 4.B: Král, Taneček. 5.A: Rokoský, Fejfarová ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT ZÁSTUPCI TŘÍD 4.A: Adamcová, Znamenáčková 4.B: Král, Taneček 5.A: Rokoský, Fejfarová 5.B: Pjaničová, Myagmarjav 6.A: Minářová, Machačová 7.A: Ciperová, Brotánková 7.B: Mašinovičová,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Časopis MŠ. Červen 2015

Časopis MŠ. Červen 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Červen 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a čemu jsme se naučili. Máma s tátou mi říkali, že se

Více

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Ke Dni dětí jsme měli připravené indiánské odpoledne na naší nové zahradě, na které jsme se všichni velmi těšili. Děti s rodiči měli plnit různé úkoly a vyrábět si indiánskou

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

18. dubna 1. května 2011

18. dubna 1. května 2011 školní rok 2010/2011 16. číslo 18. dubna 1. května 2011 Aktuální vydání pro vás připravili: Lucie Ješátková, Matěj Boháček, Vladislav Sibal a David Žák ÚVODNÍK Vítáme vás u dalšího čísla Deváťáckých novin,

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice.

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký ČTRNÁCTIdeník Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. 1 Ptáte se proč a za jakým cílem vznikl tento deník a náš tzv. TRHÁK? Navrácení kulturního

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 Pár slov na začátek. Právě vychází v tomto roce druhé číslo časopisu Zelené listy. Přichází podzim a začíná se ochlazovat. Na podzim se zvířata připravují k zimnímu spánku,

Více

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Každý z nás se musí mnohokrát vydat ve svém životě na úřad za úředníky např. vyřídit si cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz, stavební povolení,

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková POPELKA Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42 Autor: Mgr. Marta Kvasničková Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět:

Více

V pondělí nás překvapilo příjemné teplo, které s sebou přineslo i velké množství kaluží a mokré všechno, co namočit šlo.

V pondělí nás překvapilo příjemné teplo, které s sebou přineslo i velké množství kaluží a mokré všechno, co namočit šlo. Tento týden jsme strávili v Austrálii. Počasí tomu skoro odpovídalo, v pondělí a v úterý bylo ještě hodně mokro, ale od středy panovalo skoro jarní počasí. Pondělí V pondělí nás překvapilo příjemné teplo,

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu Zpráva k MZU za období 1. 5. 2013 30. 4. 2014 Dětský domov v Žatci navázal na aktivity realizované v rámci projektu Nový začátek. Pedagogičtí pracovníci se s dětmi pravidelně scházeli jednou měsíčně, vždy

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního

Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního klání, do okolí Klínovce na hřebeny Krušných hor. Ty jsou

Více