KŘÍŽEM KRÁŽEM NAŠÍ ŠKOLOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KŘÍŽEM KRÁŽEM NAŠÍ ŠKOLOU"

Transkript

1 KŘÍŽEM KRÁŽEM NAŠÍ ŠKOLOU A školní rok opět začal.. Letní prázdniny již skončily a školní rok 2014/2015 nám opět začal. Zdánlivě stejný začátek jako každý rok. Připravené třídy, odpočinutí učitelé a chuť se pustit do práce. K některým změnám přeci jenom došlo, změnilo se vedení školy, přijali jsme dva nové aprobované pracovníky p.uč. P. Votrubcovou a p.uč. D. Královou, v družině začala pracovat p. vychovatelka G. Nogová. Během prázdnin byly vymalovány některé třídy, tak aby se všem líbily. Na chodbách se objevila nová a pestrá výzdoba. Nejdůležitější ovšem byli první školní den naši noví prvňáčci. Těch zasedlo do školních lavic celkem 25. První školní den je do školy doprovázeli nejenom rodiče, ale i široké příbuzenstvo. Málem jsme se do třídy nevešli. Jako první všechny přivítal pan starosta P. Kundrát. Samozřejmě nechybělo přivítání od p. ředitelky R. Opočenské a p. Adámkové, která dlouhá léta pracuje ve Sboru pro občanské záležitosti. Její slova na své první školní začátky jistě vyvolaly u všech pocity dojetí. Prvňáčci obdrželi od školy přivítací list a mohli si poprvé zazvonit na symbolický zvonek, kterým odstartovali tento školní rok. P. učitelka třídní Hana Hotová pak dětem rozdala drobné dárky a kufříky / darované městem Úštěk/ s vybavením v hodnotě 400,- Kč na jednoho žáka. Na očích prvňáčků byla vidět určitá nervozita a obava z toho, co je čeká, ale zároveň i úsměv a radost, že opět vidí své kamarády ze školky. Přejeme všem novým žáčkům mnoho školních úspěchů, dobrých známek a spoustu zážitků, na které budou jednou v dobrém vzpomínat.

2 V sobotu 6. září se někteří žáci z 3. tříd zúčastnili natáčení programu pro dětský kanál Ćeské televize. Natáčení se uskutečnilo v místní Šatlavě. Pro děti byla připravena prohlídka těchto prostorů doplněná poutavým výkladem. V šatlavě jsme viděli mučicí nástroje, některé jsme na sobě i vyzkoušeli, sklouzli jsme se po klouzačce a dokonce někteří si potěžkali popravčí meč. Celou dobu děti mohly pozorovat náročnou práci pana kameramana. Pro všechny to byl ojedinělý zážitek. Na závěr si všichni sami vyrazili pamětní minci. Celý program bude přibližně za 14 dní vysílat dětský kanál Déčko. Děkuji p.uč. Horáčkové, která s dětmi přišla a zajistila pedagogický dozor a p. Uhlíkovi za pozvání na tuto akci. Dne 9. září se uskutečnila poučná beseda s členy Dopravní policie Litoměřice. Byla určena pro žáky 8. a 9. třídy. Obsahem besedy byla nejenom bezpečnost v silničním provozu obecně, ale především jejich bezpečnost při jízdě na kole či motocyklu. Byli poučeni i o zákazu alkoholu a návykových látek v silničním provozu. Sami si mohli vyzkoušet použitelnost jednotlivých testovacích přístrojů. Celá beseda byla doplněna fotodokumentací z různých typů dopravních nehod. Věříme, že právě tyto nepěkné snímky odradí naše žáky od rizikového chování na silnicích ať už jako chodec, cyklista či řidič motocyklu. Dne čekal žáky 6. a 7. třídy první výlet do přírody. Všichni zdárně zdolali kopec Radobýl u Litoměřic. Po svačince následovaly čtyři vyučovací hodiny. V hodině zeměpisu jsme se seznámili s okolními kopci, v hodině přírodopisu jsme si povídali o čediči, v hodině literární výchovy jsme vyslechli příběh K. H. Máchy a v hodině dějepisu jsme se dozvěděli o podzemní továrně Richard. Po příjemně prožitém dni jsme se vrátili domů.

3 A NÁŠ Dnes 11. září začal nový školní projekt Jsme kamarádi, který je určen pro žáky 1. a 9. třídy. Jedná se projekt podporující základní principy přátelství, pomoci a vzájemné tolerance. Žáci 9. třídy se rozhodli pomáhat právě těm nejmladším na škole našim prvňáčkům. Každý žák 9. třídy má svého malého kamaráda, někteří i dva. Dnes se s nimi seznámili a přinesli jim do třídy malé dárečky. Po celý školní rok jim budou pomáhat, chránit je a organizovat pro ně různé akce. Tou první bude pomoc jejich třídní učitelce při sportovní akci Běh po úštěckých schodech, která bude pro ně úplně první větší mimoškolní akcí. Držme palce, ať jim nadšení vydrží! A NÁŠ PRVNÍ VÝLET!!!!!!! Dne 18. září 2014 se žáci 1. a 9. třídy v rámci projektu Jsme kamarádi vydali na společnou vycházku. Sedm žáků / deváťáků / doprovodilo své malé kamarády do přírody. Zavítali do kempu Klárka, který vlastní manželé Sedláčkovi. Cestou plnili různé zajímavé úkoly, hráli šipkovanou a na druhé pláži byl pro ně schován poklad, při jehož hledání se prvňáčci pobavili a vyřádili. V kempu na ně čekalo ohniště, kde si mohli všichni připravit buřtíka. V areálu mohly děti využít houpačku a klouzačku. Za pomoc s občerstvením a možnost využít prostory kempu velmi děkujeme manželům Sedláčkovým. Všem dětem, i těm starší, se dopolední výlet moc líbil a všichni se už těší na další společnou aktivitu. Tou bude návštěva prvňáčků v 9. třídě. Budou moci nahlédnout do výuky a zapojit se do ní.

4 Každý člověk by měl znát okolí místa, kde žije. Součástí výuky na základní škole je i poznávání krajiny kolem nás. A tak ve čtvrtek vyrazili žáci 5. třídy a celého 2. stupně na poutní místo u obce Ostré na Kalvárii. Cílem akce nebyl pouze turistický pochod, ale hlavně naučit se dívat po krajině, vnímat její krásu, pozorovat své okolí. Žáci jednotlivých tříd si ukázali okolní kopce, vesnice, vodní plochy a další zeměpisné zajímavosti. Pak si každá skupina vytvořila nákres krajiny, kterou vidí kolem sebe. V další části je čekal dějepisný test, který připomněl historii tohoto poutního místa. Při cestě zpátky jsme se zastavili u skalního útvaru Opičí hlavy a někteří ještě stačili sebrat v lese nějaké ty houby.

5 Umíme i sportovat.. účast našich žáků na Běhu po úštěckých schodech, který se konal 12.í Počasí bylo prostě nanic, ale přesto všichni přihlášení běželi a dokonce řada z nich vystoupala na vítěznou bednu. Ještě jednou velká gratulace! ROZHOVOR s účastnicí Terkou Věchtovou 1. Běháš i ve volném čase? Ano běhám. 2. Poběžíš i příští rok? Ano 3. Baví tě běh? Ano, baví.

6 4. Myslíš, že si v běhu dobrá? Jak kdy. 5. Máš doma zvířata a jak? Ano mám, kočku, psa, slepice, králíky, křečka. 6. Jaké je tvé nejoblíbenější zvíře? Pes, kočka 7. Kde bydlíš? Dubičná 8. Jakou hudbu máš ráda? Pitbull-Timber Rozhovor připravila Viky Neuplyne mnoho času a naši deváťáci se budou rozhodovat o svém budoucím povolání. K rozhodnutí jim má pomoci návštěva Úřadu práce v Litoměřicích. Letos jsme tento úřad navštívili dne 25. září. Zde se žáci nejdříve dozvěděli obecné informace o středních školách, prohlédli si různé materiály a nakonec se individuálně mohli poradit s úřednicí, která se touto problematikou zabývá. Dne poprvé v tomto školním roce vystoupil náš pěvecký sbor Zvonek a to na tradičním setkání důchodců, které pořádalo město Úštěk v kulturním domě. Tak to byly akce naší školy a nyní si můžete přečíst příspěvky naší redakce. Tu v letošním roce tvoří žáci: Petrusová Viktorka, Veselá Simona, Tereza Červinková, Natálie Šebestová, Johanka Opočenská a možná i další, kteří se k nám ještě přidáte. Máte chuť přinést do školního časopisu něco nového, zajímavého, vlastní postřehy a nápady? Přijďte mezi nás, scházíme se ve čtvrtek u počítačové učebny a to od do hodin. Můžete přijít kdykoliv!

7 Jistě víte, že se naše škole objevily nové tváře učitelů. Například v 7. třídě se změnil třídní učitel a jak to dnes vypadá u sedmáků? O tom nám napsala Naty. Změna 7. Třídy Říká se, změna je život a to se v 7. třídě stalo. Po dvou letech strávených s panem učitelem Tomášem Krejčíkem 7. třída dostala za třídní paní učitelku Pavlu Vondrákovou, na kterou si určitě vzpomenete rádi. Potkalo nás velké štěstí, jelikož pan učitel Krejčí nebyl moc dobrý třídní učitel. Paní učitelka nám pozměnila celou třídu, strhla stresující obrázky, které tam dal pan učitel, opravila skřínky na Vv a Tv, které byly v hrozném stavu, dala nám tam magnetickou nástěnku, která nám pomáhá zjistit, kdo je služba. Dříve jsme se museli ptát učitelů o vyučovací hodinu. Paní učitelku jsme si ani nemohli víc přát. Snaží se nás změnit a myslím, že se jí to daří. Kluci mají za vzor dobrého člověka, který se o ně postará, když provedou nějakou lumpárnu, což si myslím, že je dost často.

8 A ještě jeden příspěvek od Naty.. tentokrát postřehy z Radobýlu!!! Začalo to tím, že si paní uč. Jarošová a Hotová vyzvedli sedmou a šestou třídu v Úštěku na nádraží. Když všichni žáci dorazili, tak se mohlo nastoupit do vlaku. Cestou jsme potkali srny a viděli krajinu. Na nádraží Cihelna v Litoměřicích čekala paní učitelka Vondráková, od nádraží jsme šli na Radobýl. Cestou jsme si dali přestávky na jídlo a pití. Pod kopcem jsme si mohli vybrat, jestli půjdeme zkratkou, a nebo to obejít, ale paní učitelky řekly, že to obejdeme, aby se nám nic nestalo. Došli jsme na místo a někteří žáci si lehli a skoro usnuli, jak byli vyčerpaní. Ostatní vytáhli zbytek svačin, sedli si a jedli a pili. Ale ten výhled!!! Ten byl neodolatelný, všichni si fotili krajinu nebo kopce. Ale na závěr jsme fotili třídy. Fotky najdete na školní stránce ( ZŠ Aloise Klára Úštěk ). Když jsme sešli pod kopec, šli jsme se podívat z druhé strany na kopec. Byl celý z kamenů, mohli jsme si vzít malinkatý kamínek na památku. Dále jsme se šli podívat na starý hřbitov, kde byly ukázky vyřezaných soch, na které jsme se mohli jít podívat. Cestou zpátky na nádraží jsme se zastavili v obchodním centru a tam jsme si koupili něco dobrého i paní učitelky. Po chvíli jsme šli na nádraží a tam si dala paní učitelka Vondráková souboj v šermu s Ondrou Vydrou, takže jsme se nasmáli. Po chviličce přijel vlak a jeli jsme zpátky do Úštěku. Naty postřeh redakce k Běhu po úštěckých schodech. Byli jsme ve škole a po první hodině jsme šli běhat a rozcvičovat se. Dokonce na závody přijeli z Děčína. Taková to byla velká účast. V každé kategorii bylo minimálně 15 soutěžících. První kategorie byla předškoláci, potom 1. třída, 2. třída a tak dál až do deváté třídy. Soutěžili i starší dospělí, ti měli trasu nejdelší. Žáci 9. třídy pomáhali se zajištěním trasy, aby někdo nezabloudil a neuhnul z trasy. Pro účastníky bylo zajištěno občerstvení podával se guláš, teplý čaj a sladkosti. Bylo to tam hezké až na to počasí. Pořád jen pršelo a pršelo. O něco později bylo vyhlášení, které se konalo pro nepřízeň počasí v kulturním domě. Po skončení akce jsme se rozešli do školy a poté domů. Terka Září, září to je měsíc, kdy začíná škola, také je to název písničky od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Znáte ale nějaké pranostiky na tento měsíc??? pokud ne, některé vám přinášíme.. Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří. Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava. Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta. Po hojných deštích v září osení zimní se podaří. Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů. Bouřka v září - sníh v prosinci. Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu. Teplé září - říjen se mračí. Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče. Babí léto - léto na odchodě. Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.

9 Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí. Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu. Září, na léto jde stáří. Jednotlivé dny Svatý Jiljí jasný, bude podzim krásný. Jiljí jasný - podzim krásný. V jakém počasí jde jelen k říji, v takovém se o Michalu vrací. Na Štěpána krále je léta namále. Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potrvá čtyři neděle. Na panny Marie narození vlaštovek shromáždění. Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení. Svatá Ludmila deštěm obmyla. Svatá Edita pilně podmítá. Na Ludmily světice obouvej střevíce. Pohoda o svatém Matouši čtyři týdny se neruší. Na svatého Matouše, kdo nemá chleba, ať nekouše. Jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá čtyři neděle. Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána. Přijde Václav - kamna připrav. Na svatého Václava pěkný den, přijde pohodlný podzimek. Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní. Na svatého Václava mráz nastává. Svatý Václav zavírá zem. Nejsou-li pryč před Michalem ptáci, tak po něm tuhá zima neburácí. Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem. Padají-li před svatým Michalem žaludy, bude tuhá zima. Fučí-li na svatého Michala od severu nebo od východu, bude tuhá zima. Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu. Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.

10 vymaluj si

11 Vlaštovky táhnou Josef Václav Sládek Vlaštovičko, leť, už je na tě čas listí žloutne, poletuje, po strništi vítr duje, bude brzo mráz. Vlaštovičko, leť na slunečný jih pavouk babí léto spřádá, muška též si pospí ráda, až přiletí sníh. Až ho napadne kolem našich vrat, i až bude Meluzína kvíleti nám do komína, budem vzpomínat. Na tvůj letní zpěv, kde ho zpíváš, kde? budem na svých mapách zvídat a tvé hnízdo budem hlídat, jak bys byla zde! Přijde jaro zas, ty se vrátíš sem Potkáš-li kde kousek štěstí, můžeš nám ho též přinésti v naši českou zem! FILIP DĚLÁ ROZHOVOR s paní učitelkou Votrubcovu 1.Líbí se Vám u nás ve škole? Ano, samozřejmě. 2. Líbí se Vám 5. Třídě? Ano, jsou úžasní. 3.Líbí se vám děti ve škole? Ano, jsou hodní a rádi pracují. 4.Učila jste i na jiné škole? Ano, učila jsem i na jiné škole. 5.Jaké předměty učíte? Český jazyk, Dějepis, Vlastivědu, Pracovní činnosti, Tělocvik, Výtvarnou výchovu, Výchovu ke zdraví. děkujeme za odpovědi. Připravila: Síma

12 Na závěr přinášíme ukázky vaší tvorby. Tentokrát se jednalo o slohové práce deváťáků na téma popis videoklipu. Přejeme pěkné počteníčko.. Fram Hofmeester se po narození své dcery Lotte rozhodl, že bude každý den jejího života zachycovat krátkým videem nebo fotografií. Vydrželo mu to 14 let. Po čtrnácti letech seskupil ten nejpovedenější materiál do jednoho videa. Dívka byla na videu vidět vždy jen po ramena, tudíž nemohu popisovat její postavu. Lotte je velmi sympatická blondýnka. Má vyšší čelo, velké šedomodré oči a takový klasický nos. Dominantou jejího obličeje je její krásný velký úsměv, kterému k dokonalosti chybí jen hezky rovné zuby. Když ale přetočíme video na čas 3:36, je vidět, že Lotte nasadili rovnátka, které její úsměv jistě dovedou k dokonalosti. I když má video jen 4 minuty, je na něm jasně vidět, jak z malého miminka vyrostla krásná čtrnáctiletá slečna. Je to úžasný nápad a už teď plánuji, že něco takového udělám svému dítěti taky. Karolína Petrusová Když si tě dívko Autorem tohoto pohádkového thrilleru je Jan Svěrák. Je to hudební pohádka, ke které složil text Jaroslav Uhlíř společně s Michalem Novinskim. Tento thriller poukazuje na průběh pohádky a hlavně její děj. Hlavním dějem jsou známé pohádky jako O červené Karkulce, O šípkové Růžence a O dvanácti měsíčcích. Samotná pohádka se jmenuje Tři Bratři a bratry, zároveň ale i hlavní postavy, ztvárňují Tomáš Klus, Vojtěch Dyk a Zdeněk Piškula. Klip pojednává o tom, jak bratří hledají své princezny a později své manželky. Při svých cestách se dostávají do pohádek Karkulka, O šípkové Růžence a O dvanácti měsíčcích. Každý bratr se však dostane alespoň do jedné nemilé situace, se kterou se musí vypořádat. Musejí porazit vlka z Karkulky, vysvobodit Marušku od zlé macechy a Růženku vysekat z království zarostlým růžemi. Každý však na konci své cesty najde svou princeznu a vezme si ji za ženu. Klip je velmi pěkně zpracovaná a natočený v pěkném prostředí. Určitě přilákal do kin mnoho malých i velkých diváků. Kateřina Hájková Requiem for a dream HD full theme music video Sestříhané a ozvučené video s ukázkami filmu Requiem za sen. Film je svým provedením velmi osobitý. Střih a kamera jsou velmi dobře provedeny. Videoklip začíná poměrně nevinně, lehkou hádkou mezi synem a matkou. Opuštěná matka má ze své hádky depresi a syn důvod k další dávce drogy otupující mozek. Deprese a beznaděj tam ale nekončí, zapnutá televize jen zvyšuje úzkost. Látky otupující mozek, které hoch užívá, přinášejí do jeho vztahu s přítelkyní neobyčejnou vášeň a

13 kouzlo tak silné, že drogy užívá i ona sama. Dokonce i jeho věrný přítel je užívá. Další dávka přináší větší a větší závislost. Matka již zmíněného syna se rozhodne brát prášky na hubnutí, po kterých se cítí velmi dobře. Syn jí po měsíci braní prášků spatří, z čehož pociťuje smutek, který ale netrvá dlouho, jelikož ho hned zažene další dávkou. Omráčený a zfetovaný již necítí nic depresivního. Další a další dávky drog jen zhoršují už takto příšernou situaci. 4ím dál větší závislost se pomalu podepisuje na všech postavách. Někteří přicházejí o rozum, jiní kvůli drogám dělají prostituci. Vybledlé tváře bez úsměvu, kruhy pod očima a ošuntělé hadry, zatímco látky pomalu ničí jak mysl, tak i tělo. Vyhublé bledé postavy žadonící o jed, jaká ironie. Další dávka je tak nutná, že i život má menší cenu. Každá z postav pomalu ale jistě chátrá. Matka je odvlečena na psychiatrii. Zašedlá žena kráčející do věčného utrpení. Syn ve vězení a co je horší, dívka prostitující kvůli další nepatrné dávce. Bezmoc, smutek, úzkost, strach a deprese to vše je na konci temné cesty. Jen černá propast. Videoklip je opatřen depresivní hudbou a ponurým prostředím. Velmi silně emocionální zážitek čeká na konci videoklipu. Anna Macková Počáteční scéna videoklipu Hot N Cold od Katy Perry je natáčena před oltářem, kde se mají Katy a dle oslovení Alexander, oddat svazku manželskému před plným kostelem. Ve chvíli, kdy po nevěstině Ano přichází na řadu ženich, nastane jeho zaváhání. Když Katy zjistí, že se její snoubenec nechystá opětovat slib, začne mu přede všemi přihlížejícími písní vyčítat jeho nerozhodnost. Načež se Alex dává do zbrklého útěku, ven z budovy, ve které se událost konala, následován svou zuřící snoubenkou. Poté, co Alexander srazí muže převlečeného za hot dog, Katy ukradne růžové kolo jedné z žen, jež se jala pomáhat sraženému muži. Snoubenec mezitím omylem vběhne na koncert své nastávající, ze kterého se co nejrychleji snaží dostat pryč. Ve chvíli, kdy se mu tak podaří, s úděsem zjistí, že před vchodem stojí půl tuctu naštvaných družiček s baseballovými pálkami obklopující stále naštvanou, vyhrožující, ubrečenou a ve svatebním oděnou Katy. Jakmile jim opět uteče, všech sedm dam se ujme růžových kol a jedou ho pronásledovat, on se však zastaví až v momentě, kdy potká svou snoubenku tančit ve street dance skupině, ke které se později přidají i ženy ve svatebních šatech. Když se zdá, že je toho na Alexandra moc, zakopává, padá a následně k němu přichází Katy společně se zebrou a duhou v pozadí. V tu chvíli se objevujeme opět na začátku před oltářem a znovu čekáme na snoubencovu odpověď, která po opětovném zeptání zní k potěšení všech přítomných Ano. Adéla Petrusová Pro časopis přepsala: Johny

14 ČT :Déčko Čt :D je dětská stanice České televize. Je určena dětem od 4 do 12 let. Program stanice je multižánrový a pro děti bezpečný. Stanice vysílá od 6 do 20hodin. Informace k pořadům, hry a zábavu najdou děti na webu Déčko je nejsledovanější dětskou televizí v Česku a veřejnoprávní dětskou televizí v Evropě. Déčko je velká televize v malém, říká výkonný ředitel ČT: D Petr Koliha Hrané a animované filmy a pohádky, zábavné vzdělávání, pravidelné magazíny, soutěžní a zábavní pořady, cvičení, denní zprávy a pořady o sportu. To jsou hlavní pilíře programu Déčka, který je pestrý a multižánrový. Déčko je tak pro děti velkou televizí v malém. Program Déčka rozlišuje pořady pro menší a starší děti. Předškolní a mladší školáci si přijdou na své ráno a dopoledne, odpoledne pak přibydou i pořady pro starší děti. Dělení programu ostatně děti učí, aby si vybírali jen konkrétní pořady a neseděly u ní celý den. Motivovat děti k činorodosti se samozřejmě snažíme i samotným programem. Vybírat můžou z desítky zábavně-vzdělávacích magazínů, jako jsou například Šikulové, Tamtam s nápady na výlety, každodenní Zprávičky, zábavně-vzdělávací cykly Já budu Einsteinem!, Lovci záhad nebo lifestilová Wifina či Faktor U. Děti zkrátka informujeme o tom, co se děje nového a předkládáme nápady, k čemu by se mohly věnovat a co vyzkoušet. Na Déčku vysíláme celou řadu zahraničních pořadů. A na tomto programu byla zveřejněna reportáž z Úštěcké šatlavy. Natáčení se zúčastnily děti ze 3. tříd. A ještě anketa o tomto programu.. Díváš se na D-éčko? pro časopis připravily Viky a Síma 1. třída se většinou dívá na D-éčko. 2. třída se většinou dívá na D-éčko. 3. A se také většinou dívá na D-éčko. 4. B se většinou dívá na D-éčko.

15 Tereza 5. třída se většinou nedívá na D-éčko. V 5. třídě doslaly děti malý dotazník. Odpovídaly na tyto otázky: 1. Chtěl bys být hercem/herečkou? 2. Kterou pohádku máš nejraději? 3. Kterou nemáš rád? 4. Hraješ počítačové hry? 5. Jaké? 6. Kdybys měl kouzelný prsten, co bys přičaroval? Tomáš 1. Ano 2. Žádnou 3. Flinstounovi 4. Ano 5. Counter strike 6. Nevím Hanička Z. 1. Ano 2. Na vlásku 3. Pikolasaxo 4. Ano 5. Různé 6. Divoké koně 1. Ano 2. Sněhurku 3. Nevím 4. Ano 5. Nevím 6. Nevím Kristýnka 1. Ne 2. Violetta 3. Bolek a Lolek 4. Ano 5. Lady popular 6. Zvířata

16 Matouš Jára Mája 1. Ne 2. Nedívám se na pohádky 3. Žádnou, protože se na ně nadívám 4. No, jasně. 5. Alien isolation,rush team, Team for tress, League of legends 6. Nevím 1. Ne 2. Nedívám se na pohádky 3. Všechny 4. Ano 5. Dead island 6. Dead rising 3 a X Box one 1. Ne 2. Simpsonovi 3. My little pony Můj malý pony 4. Ano 5. Plants vs. Zombie 6. Zpátky do školy Bohdana a Gerel a ještě mnoho věcí, třeba peníze, Připravila: Síma A hádanky na závěr.. Provazy Máte dva provazy. Každý z nich hoří hodinu. Hoří však nerovnoměrně, tzn. že půlka může shořet během dvaceti minut a druhá hořet minut čtyřicet. K tomu máte krabičku zápalek. Odměřte čtvrt hodiny! Kuličky Máte tři krabice plné kuliček. Jsou označeny nálepkami - bílé, červené, bílé a červené. Ty označují barvu kuliček, co jsou v krabicích. Jednoho dne Vám někdo nálepky přemístí tak, že žádná není správně. Pokud se nepodíváte do krabic, kolik musíte vytáhnout kuliček, abyste mohli dát všechny popisky správně?

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

Oslavy 55. výročí otevření ZŠ Bratrství Čechů a Slováků. září říjen 2014. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem

Oslavy 55. výročí otevření ZŠ Bratrství Čechů a Slováků. září říjen 2014. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Oslavy 55. výročí otevření ZŠ Bratrství Čechů a Slováků září říjen 2014 Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Jen tak na okraj Milí čtenáři, ráda bych Vás za celou redakci přivítala

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 3/2003-2004. Úvodník. Tentokrát trochu jinak. 5,-Kč. 3. číslo. www.7zskolin.cz

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 3/2003-2004. Úvodník. Tentokrát trochu jinak. 5,-Kč. 3. číslo. www.7zskolin.cz SPORŤÁK 3/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník 3. číslo Co vám budu povídat.přijímačkové období za dveřmi a žáci se pilně učí, aby zvládli zkoušky na školu, kterou si vybrali jako

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

číslo 134 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20

číslo 134 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20 číslo 134 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20 vychází poměrně nepravidelně, ale vytrvale, tentokrát 25.6.2014 Redakce: T. Bečvářová (6.P), K. Hudečková (5.U), D. Hudek (7.M), M. Koudelka

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka Přejeme vám, milí spoluobčané, pohodové svátky vánoční prožité s vašimi nejbližšími a v novém roce hodně zdraví, lásky, spokojenosti a splnění všech vašich přání. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka strana

Více

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME ročník 7/ číslo 1 (13) Základní škola Mokrá únor 2014 strana 1 Opět vás zdravíme, neuvěřitelně po třinácté. Co k tomu dodat? Že by dneska stručně? Tady to máte rovnou horké z tiskárny, tak lehce pofoukat

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

Úvodní slovo. Mějme v každém člověku rádi toho, kým se chce stát, nikoliv toho, kým je. Daniel Wirz

Úvodní slovo. Mějme v každém člověku rádi toho, kým se chce stát, nikoliv toho, kým je. Daniel Wirz Úvodní slovo Mějme v každém člověku rádi toho, kým se chce stát, nikoliv toho, kým je. Daniel Wirz Milí přátelé a příznivci waldorfské pedagogiky, po pracovních prázdninách začal další školní rok. Naše

Více

Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody. Duben 2015

Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody. Duben 2015 Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody Duben 2015 Návštěva u hasičů Práce ve skupinách Erin Atletický mítink Otrokovice Pracovní činnost Recitační soutěž Havárie Projekt Příběhy našich sousedů Ve

Více

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Poškolák TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Loňský rok jsme se rozhodli využít možnosti získat finanční prostředky z fondů Evropské unie, neboť tyto prostředky jsou často jediným zdrojem

Více

E ík 3. ČÍSLO ÚNOR 2015 ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ DOBRUŠKA PULICKÁ

E ík 3. ČÍSLO ÚNOR 2015 ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ DOBRUŠKA PULICKÁ E ík 3. ČÍSLO ÚNOR 2015 ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ DOBRUŠKA PULICKÁ OBSAH ČÍSLA CO BYSTE O NÁS MĚLI VĚDĚT... 3 POLOLETNÍ PRÁZDNINY (NAŠE ANKETA)... 4 JAN MACEK... 4 HANA NOVOTNÁ... 5 1. A KŘÍŽOVKA I MEDVĚD... 6

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4 Uvnitř čísla: Úvodník 2 Ze života školy 3-4 PLÁTEK Rozhovory 5 Turistický kroužek 6 Rok 2011 Číslo 1 Adapťáky 7-12 Sport 13 Příběh 14 Křížovka 15 Zookoutek 16 Slunce svítí na noviny. Co to asi znamená?

Více

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, ALMANACH 2011-2012 Úvod... 4 Slovo úvodem... 5 Září 2011... 6 Slavnostní uvítání prvňáčků... 7 Adaptační kurz 1. ročníků... 7 Návštěva ze zahraničí... 8 Říjen 2011...

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Milí čtenáři školního časopisu, léto a s ním i

Více

Školní časopis Základní školy Kuželov. lní rok. ročník 5 číslo 1

Školní časopis Základní školy Kuželov. lní rok. ročník 5 číslo 1 olní časopis Základní školy Kuželov ročník 5 číslo 1 Takový obyčejný všední den.. Nastartováním auta a zmáčknutím tlačítka slovenské stanice Evropa 2 začíná má cesta do práce. Vracovem projíždím pouze

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč GAG-BEN Základní škola Třebíč, Benešova ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Kultura Buchty a loutky zavítaly opět k nám Loutkové divadlo Buchty a loutky je

Více

Školský almanach. školní rok

Školský almanach. školní rok Školský almanach školní rok 2010/2011 ZŠ Střelice Pedagogický sbor přední řada zleva: Mgr. Jitka Brimová (výchovná poradkyně, učí M, F, volbu povolání v praktických činnostech), Mgr. Dagmar Teplá (třídní

Více

Čtení pro lidi. Blahopřejeme všem maminkám k jejich svátku

Čtení pro lidi. Blahopřejeme všem maminkám k jejich svátku Čtení pro lidi Z ČESTIC, DOUBRAVICE, DOBRŠE, DRÁŽOVA, DŘEŠÍNA, DŘEŠÍNKA, HOŘEJŠIC, CHVALŠOVIC, KOBYLKY, KONOPICE, KRUŠLOVA, NAHOŘAN, NĚMČIC, NUZÍNA, PRKOŠÍNA, POČÁTEK, RADEŠOVA, STŘÍDKY A VACOVIC Dvouměsíčník

Více

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč,

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Vysmáté léto 2014......9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30.

Více

2. číslo prosinec 2011

2. číslo prosinec 2011 2. číslo prosinec 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Zdravíčko přátelé! Určitě jste si všimli, že v 1. čísle našeho časopisu byl jiný nadpis, než je teď. A proč? Protože tento nadpis je víc IN!

Více

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 červen/2010

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 červen/2010 Školní krounský občasník 2 červen/2010 Zprávy z ředitelny Ve středu 1. září 2010 zahájilo školní rok celkem 176 žáků. Opožděně, ale přece bych je chtěl (stejně jako všechny zaměstnance) přivítat ve škole.

Více

DOPIS Z AFRIKY. ročník 2/ číslo 2(4) Základní škola Mokrá - červen 2009 strana 1

DOPIS Z AFRIKY. ročník 2/ číslo 2(4) Základní škola Mokrá - červen 2009 strana 1 ročník 2/ číslo 2(4) Základní škola Mokrá - červen 2009 strana 1 Nazdárek - kašpárek školáci. Nemožné se stalo skutkem a je tu již čtvrté číslo našeho školního půlročníku. Čtyři jsou třeba listy čtyřlístku,

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013 Ze Základní školy Vlčnov ZE ŽIVOTA TŘÍDY 2. A V tomto článku bych Vás chtěla seznámit s našimi akcemi v 1. pololetí. Samozřejmě jsme se

Více

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 číslo 14 / ročník VII. / únor 2012 srpen 2012 1 Úvodní slovo Vážení přátelé, čtenářky a čtenáři našeho časopisu Staník! Možná se divíte, že až nyní držíte

Více