Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LISTOPAD Slonice Najra pobavila děti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LISTOPAD 2010. Slonice Najra pobavila děti"

Transkript

1 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LISTOPAD 2010 Slonice Najra pobavila děti FOTO: DAN NOVOTNÝ

2 Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro. ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 mj. ZVOLILO v souladu s ustanovením 64 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů paní Petru Mikušovou, JUDr. Evu Barešovou, Dobroslavu Sojkovou, Marii Jungwirthovou, Bc. Darinu Altmanovou, Evu Ficencovou a Zuzanu Vinšovou do funkce přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5 VZALO NA VĚDOMÍ rozbor hospodaření MČ Praha 13 za I. pololetí roku 2010 (rozbor hlavní činnosti, Střediska sociálních služeb a zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem) a předložený materiál týkající se rozboru hospodaření školských subjektů MČ Praha 13 za I. pololetí roku 2010 VZALO NA VĚDOMÍ 1. předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ 2. splnění uložených úkolů VZALO NA VĚDOMÍ - zápis z jednání valné hromady Společnosti Západního Města, a.s., konané dne výroční zprávu Společnosti Západního Města, a.s., za rok 2009 včetně zprávy auditora - zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti Západního Města, a.s., v roce 2009 SCHVÁLILO změnu v návrhu investičních akcí, které budou realizovány v roce 2010 a jsou kryty finančními prostředky z prodeje technologických celků bez zvýšení schváleného celkového limitu finančních prostředků a přesun finančních prostředků ve výši Kč z akce Změna vytápění (nové topné systémy) na 13 MŠ na akci Zateplení střech mateřských škol POVĚŘILO RADU MČ schválením výběru uchazeče o grant pro oblast kultury a umění na r na základě doporučení grantové komise pro oblast volného času, schválením smlouvy o poskytnutí grantu a kontrolou plnění podmínek realizace tohoto grantu SCHVÁLILO smlouvu o spolupráci na období na realizaci nízkoprahového klubu pro děti a mládež Jedna Trojka s Proxima Sociale, o.s. RADA MČ PRAHA 13 mj. VZALA NA VĚDOMÍ provedené finanční kontroly v I. pololetí r. 2010, včetně nedostatků zjištěných odborem kontroly ÚMČ Praha 13, rekapitulaci navržených opatření a jejich dodržování VZALA NA VĚDOMÍ - předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ - splnění uložených úkolů SCHVÁLILA - výběr nabídky, která byla podaná uchazečem spol. Tost.cz, s.r.o., jako nejvýhodnější k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci Stavební úpravy atria budovy FZŠ prof. Otokara Chlupa PedF UK, Praha 13, Fingerova návrh smlouvy o dílo předložený spol. Tost.cz, s.r.o. VYHLÁSILA veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. na nadlimitní veřejnou zakázku na akci Dodávka technologických zařízení - výměníkových stanic a přípojek ve školských objektech MČ Praha 13, formou výzvy k jednání jednomu zájemci společnost Pražská teplárenská, a.s. a SCHVÁLILA výzvu k jednání jednomu zájemci. Zpracovala Helena Šlitrová, OKS Sdělení úřadu a městské části Další krok při prodeji obecních bytů V průběhu letních měsíců bylo provedeno zaměření všech bytových a nebytových jednotek v bytových domech, které jsou v majetku MČ Praha 13 a současně byly zpracovávány znalecké posudky a prohlášení vlastníka budovy. V září zastupitelstvo městské části schválilo dokument Prohlášení vlastníka budov. Do konce října společnosti Centra a IKON rozeslaly všem nájemcům závazné nabídky na odkoupení bytu, ve které je již uvedena kupní cena, stanovená znaleckým posudkem. Na přijetí této nabídky má každý nájemce zákonnou lhůtu 6 měsíců od jejího doručení. Pokud splní všechny podmínky usnesení ZMČ č. 420 ze dne , 514 ze dne a 538 ze dne , bude s ním Jak jsme volili? uzavřena kupní smlouva. Informace o dalším postupu jsou uvedeny na v oblasti Městská část Prodej bytových domů, příp. na nebo a v kancelářích těchto firem. Iva Říhová, vedoucí oddělení majetku, OMBAI Zápis do prvních tříd Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek 20. ledna od do hodin a na pátek 21. ledna od do hodin. Podrobné informace o všech základních školách najdete na jejich internetových stránkách, přístupných také z oblasti Městská část - Školství na Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství Pražská plynárenská přijede za vámi Pražská plynárenská, a.s. opět nabízí služby mobilní obchodní kanceláře, kde si můžete bez cestování vyřídit vše okolo odběru zemního plynu, způsobu placení, reklamace, atd. Mobilní kancelář v dodávkovém automobilu s logem Pražské plynárenské, a.s. bude k dispozici na Slunečním náměstí za oční klinikou v následujících termínech: od do hodin, od do hodin, od do hodin, od do hodin, Stanislav Paclík, Pražská plynárenská, a.s. Ve dnech 15. a 16. října proběhly v České republice komunální volby a první kolo voleb do senátu. V našem volebním obvodu se uskutečnily volby do Zastupitelstva MČ Praha 13 a do Zastupitelstva hl. města Prahy. Volby do Zastupitelstva MČ Praha 13 Své hlasy odevzdalo celkem voličů, takže volební účast dosáhla 41,35 %. Nejvíce hlasů ve volbách do ZMČ Praha 13 dostala Občanská demokratická strana (32,21 %) a získala tak 12 mandátů. Strana TOP 09 obdržela 22,89 % hlasů a získala 9 mandátů, šest mandátů má Česká strana sociálně demokratická se ziskem 17,26 % hlasů. Následuje Strana zelených a občané Prahy 13 se 7,6 % hlasů a třemi mandáty. Po dvou mandátech získala Občanská koalice Prahy 13 (6 % hlasů) a Komunistická strana Čech a Moravy(5,96 %), jeden mandátvěci veřejné (3,78 %). Zbylé tři kandidující strany nedostaly dostatečný počet hlasů pro získání mandátu. Seznam zvolených zastupitelů je na str. 10. Volby do Zastupitelstva hl. města Prahy Ze 23 kandidujících stran si všech 63 mandátů rozdělily pouze 4 strany. Nejvíce hlasů (30,26 %) a 26 mandátů obdržela TOP 09. Dvacet mandátů získala ODS, čtrnáct ČSSD a 3 KSČM. -st- 2 LISTOPAD tel.:

3 Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky Jak je možné, že nad Tescem na Lukách vznikla nová herna? Přitom tvrdíte, že vedete boj proti hernám. Jsme skutečně proti hernám, považujeme je za špatnou věc a v posledních několika letech jsme žádnou novou hernu na třináctce nepovolili. Zákon ale bohužel rozlišuje herny s výherními automaty, herny s videoloterními terminály a kasina. Zatímco herny s výherními hracími přístroji podléhají povolení orgánů městské části, videoterminály a kasina povoluje přímo ministerstvo financí. My už zásadně žádné nové herny nepovolujeme a těm, které nejsou uvedeny ve vyhlášce Hl. m. Prahy, povolení neprodlužujeme. Ke konci tohoto roku tak skončí povolení na provoz výherních automatů v herně ve Stodůlkách, v herně na stanici metra Luka a ve třech hernách v Nových Butovicích, kterým jsme odmítli povolení prodloužit. Bohužel všechny tyto herny získaly od Ministerstva financí povolení na provoz videoterminálů, takže budou pokračovat v jiném režimu. S touto situací se ale nechci smířit a jako poslanec Parlamentu ČR budu usilovat o změnu zákona v tom smyslu, aby o všech hernách na svém území mohly plně rozhodovat obce. Podobné je to s provozovnou v objektu Luka Centrum, kterou uvádíte. Nejde totiž o hernu, ale o kasino. Provoz kasina zde povolilo Ministerstvo financí ČR v roce 2007 bez našeho vědomí. Vlastníkem obchodního centra je soukromá společnost. Městská část by přesto s umístěním kasina rozhodně nesouhlasila. Dříve s námi ministerstvo vydání povolení alespoň konzultovalo, tentokrát jsme se o kasinu dozvěděli až ve chvíli, kdy již mělo souhlas ministerstva. Mělo by se údajně jednat z větší části o uzavřený klub, který nebude ovlivňovat své okolí. Radost z něj ale rozhodně nemám. Když jsem se dozvěděl o otvírání kasina, které jsem již nemohl nijak ovlivnit, kontaktoval jsem provozovatele a žádal jeho ujištění, že v kasinu a jeho okolí nebude narušován veřejný pořádek. Provozovatel kasina přislíbil, že učiní všechna opatření, aby kasino nijak neobtěžovalo okolí. Při té příležitosti jsme také dojednali, že provozovatel kasina bude částkou 1,5 miliónu financovat rekonstrukci dětského hřiště na Lužinách. Tento slib byl již splněn, doufejme, že nás kasino skutečně nebude rušit. Přesto chci do budoucna dělat vše pro to, aby zde už podobné provozovny nevznikaly. Přistěhovali jsme se před třemi měsíci do nového domu a ještě jsme nedostali do schránky STOP. Proč? Je mi to líto, ale je to tak, Praha 13 nyní roste rychleji, než náklad STOPu. Tisk zpra- vodaje probíhá na základě smlouvy, která na několik let dopředu stanovuje výši nákladu. Od ledna příštího roku se počet výtisků zvyšuje o 500 kusů na Bohužel nemáme dopředu informace, kdy a kolik lidí se nastěhuje do nových domů. Pokaždé, když zvýšíme náklad, začneme dodávat STOP těm novým obyvatelům, kteří se přistěhovali nejdříve. V poslední době ale počet obyvatel Prahy 13 vzrostl velmi prudce. Budeme se samozřejmě snažit zvýšit počet výtisků výrazněji, bude to ale hodně záležet na možnostech našeho rozpočtu. Těm, na které se zatím nedostane, nabízíme internetovou verzi STOPu, přístupnou z našeho webu Tam je také celý časopis včetně inzerce ke stažení ve formátu PDF. Děkujeme za pochopení. Starosta Prahy 13 Sluneční náměstí 13, Praha 13, tel nebo , internet: Slovo šéfredaktora Vážení čtenáři, možná vás překvapila exotická obálka, ale elegantní slonice Najra z Originálního cirkusu Berousek, který uspořádal představení i pro děti z našich mateřinek, nás prostě okouzlila. V listopadovém STOPu vám nabízíme také článek o znovuotevření Kulturního domu Mlejn po komplexní rekonstrukci nebo zajímavý rozhovor Evy Černé s legendárním zpěvákemváclavem Neckářem, který byl jednou z hlavních hvězd letošního Koncertu pro park. Připravujeme V souvislosti s končící výstavou Od jeskyně k modernímu městu uvádíme také první část nepravidelného seriálu o pravěkých dějinách našeho území - výlet do minulosti archeoložky Miroslavy Šmolíkové pojednává o zdejších nálezech z doby kamenné. Mimořádně obsáhlý je tentokrát také kalendář akcí, na které vás srdečně zveme. Přejeme vám příjemný podzim, úspěšnou aklimatizaci na zimní čas i chlad a hezké čtení. Za celou redakci Samuel Truschka, šéfredaktor Rok 2010 jde do finále a my vás v krátkosti seznámíme s tím, co pro vás připravujeme do posledního letošního vydání. Zajdeme se podívat do nově vzniklého Klubu Prosaz, kde je každý čtvrtek od 17 hodin připraven zajímavý program. Například 11. listopadu to bude Svatomartinská besídka. Zajímavá bude i tradiční Cesta světel, kterou připravuje dům dětí. Letos ji v Centrálním parku zakončí noční regata lodních modelářů. Za pozornost určitě stojí i pokračování cyklu koncertů Třináctého na třináctce, tentokrát se zahraničním hostem. Bude jím britský písničkář John de Jong. Budeme se ale také snažit, aby i ze STOPu na vás dýchla vánoční atmosféra, chybět nebude ani silvestrovská strana 31. Eva Černá Stodůlecký posel Informační zpravodaj Městské části Praha 13 STOP Ročník XX. listopad 2010 Vychází měsíčně kromě července a srpna Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční nám. 13, Praha 58 Registrace: MK ČR E IČO: Redakce: Sluneční nám. 13, Praha 58, Tel.: , tel./fax: Internet: Redakční rada: Ing. David Vodrážka, Ing. Petr Bratský, Petr Zeman, PhDr. Samuel Truschka, Eva Černá Šéfredaktor: PhDr. Samuel Truschka Redakce a inzerce: Eva Černá, Hana Valíková, Mgr. Dan Novotný Grafická úprava a zlom: Mgr. Hana Bušková Výroba: Service Marketing, s.r.o. Distribuce: Pavel Sirotek firma SABINA Uzávěrka tohoto čísla: Za obsahovou správnost příspěvků a inzerátů ručí autor. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a krátit příspěvky po stylistické stránce. Toto číslo vyšlo dne v nákladu výtisků, 40 stran, ZDARMA. ZÁKLADNÍ CENÍK INZERCE (Nutno připočítat 20 % DPH). Řádková inzerce: Jedna řádka textu 65 Kč. Zvýraznění: 1. řádka + 30 Kč, celý text + 20 Kč za každou řádku. Plošná inzerce: 1 cm 2 70 Kč, 1/4 strany Kč, 1/2 strany Kč. Celá strana Kč. Počet vydání: 3-4 sleva 5 %, 5-9 sleva 10 %, 10 x (celoroční) sleva 20 %. Ceník a podmínky inzerce vám rádi zašleme. Příjem inzerce v úředních hodinách ÚMČ Praha 13. Uzávěrka příštího čísla: Distribuce: tel.: LISTOPAD

4 Kalendář akcí listopad úterý neděle Výstava Od jeskyně k modernímu městu Školní zimní stadion Bronzová (v blízkosti metra Luka) Ještě do si můžete prohlédnout zcela ojedinělou výstavu s výstižným názvem Od jeskyně k modernímu městu, kterou pro vás připravily Městská část Praha 13 a Muzeum hl. m. Prahy. Vstup volný, přístup je bezbariérový. středy a pátky od Cvičení pro maminky s hlídáním a programem pro děti SportCentrum Nové Butovice, Ovčí hájek Maminky na mateřské dovolené, které by si rády zacvičily, ale chybí jim hlídání pro dítko, mají od 15. září ojedinělou možnost navštěvovat hodiny alpinningu a spinningu. Právě pro ně a jejich ratolesti jsou připraveny speciální lekce. Zatímco maminky si budou pod vedením zkušených instruktorů nerušeně užívat spinningu či alpinningu, jejich dětem se bude v té samé době věnovat cvičitelka v jiném sále, kde společně prožijí hodinu plnou her, legrace, sportu a zábavy. Lekce budou probíhat vždy ve středu od hodin a v pátek od 9.30 hodin. Více na v případě dalších dotazů pište na středy Dopolední kurzy Alfa nejen pro maminky s dětmi a seniory Komunitní centrum sv.prokopa, Nové Butovice Na kurzech Alfa se můžete seznámit s křesťanstvím zajímavým a zábavným způsobem. Můžete zde najít nové přátele, maminky mohou přijít s kočárky až do sálu a větší děti si nechat hlídat. Přihlásit se můžete na celý kurz nebo přijít jen na jedno dopolední setkání. V případě zájmu se můžete přihlásit na nebo na tel či Na webu ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z minulých kurzů. pondělky Vyjděte si osmkrát na rande Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice Zveme vás na nový program Manželské večery, který orga- nizuje Křesťanské společenství Praha ve spolupráci s Komunitním centrem sv. Prokopa. Na tom, zda v manželství žijete méně než dva roky nebo přes třicet let, vůbec nezáleží. Čeká vás osm večerů v příjemném prostředí. Začínáme večeří, poté následují promluvy vedoucího řečnického páru, a pak to nejdůležitější - rozhovory v soukromí jen mezi vámi dvěma. Kurz je založen na biblických principech. Cena kurzu pro pár je Kč. Zahrnuje dvě příručky po 120 Kč a cenu jednotlivých večeří. Pití si hradí každý pár samostatně. Své dotazy směrujte na tel Kurz povedou Jan a Milada Frolíkovi. Více o kurzu Manželské večery najdete na sobota Koncert Sboru Řádu sv. Huberta Domov sv. Karla Boromejského - kostel sv. Rodiny, Řepy Sbormistr Karol Ozorovský. O doprovod na lesnice se postarají Trubači Zábřeh. Řád sv. Huberta je společenská organizace myslivců-křesťanů s posláním dodržovat mysliveckou etiku, kulturu a tradice. Zazní Hubertská mše, Ave Maria různých autorů, písně A. Dvořáka a B. Martinů, světské skladby J. Pavlici a dalších. úterý Výtvarka pro nejmenší razítka z brambor MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa Studené dny rozzáří barevné mozaiky pomocí bramborových tiskátek, které zvládnou jistě i ti nejmenší. Dozdobit můžeme přírodninami jeřabiny, žaludy, kaštany, listy. Pracovní oblečení, přezutí a svačinu s sebou. Kontakt: Lenka S., tel úterky 2. a Seminář čínské medicíny Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22 Seznámíte se s principy, metodami a postupy čínské medicíny, s výživou podle tradic Číny atd. Hlásit se můžete na Více na úterý a Zdravotní tělocvik a moderní tance Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22 Zdravotní tělocvik je zaměřen na problematické partie maminek zatěžované jednostrannou námahou, odstranění potíží se zády, zkrácenými šlachami, naučí správně stát a sedět. Lekce začíná v hodin. Moderní tanec je pohybové cvičení na základě moderních tanců, které vyčistí hlavu i tělo. Lekce začíná v hodin. Hlásit se můžete na Více na středa Paličkování pro začátečníky i pokročilé Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada Lektorka Jaroslava Šochová. Na lekci potřebujete herduli, stojánek, 10 párů paliček, perlovku, špendlíky, nůžky. Cena za 2 hodiny 50 Kč, za 4 hodiny 100 Kč. Bližší informace a přihlášky u paní Jarošové na tel středa Kurz pro předškoláky - První třídou bez pláče ZŠ s RVJ Bronzová Informativní schůzka se koná v přízemí školy, tř. 1.A, kde kromě informací obdržíte i přihlášku na tento kurz. Více na středy Výtvarné dílničky pro kluky a holčičky Městská knihovna v Praze, pobočka Lužiny, Archeologická 2256 Také v listopadu nabízí naše knihovna řadu zajímavých akcí. Pro děti od 3 let jsou to Výtvarné dílničky pro kluky a holčičky Den pro dětskou knihu - Podzimní koláž, Strašidla a duchové - výroba závěsných strašidýlek. Každý čtvrtek od 15 do 17 hodin hrajeme Magic. Od úterý 9. do soboty můžete vždy po dobu otevření knihovny navštívit Martinské trhy aneb Za řemesly do knihovny. Přijďte se podívat i nakoupit. V nabídce bude keramika, batika, šperky, perníky, malované polštářky, dřevěné hračky, suché vazby, paličkovaná krajka... Pro dospělé je na úterý od 17 hod. připravena přednáška Alternativní metody. Máte vy, nebo vaše děti problémy se čtením, psaním, učením...? Nemusíte je mít. Může vám pomoci kineziologie jednotného mozku. Přednášet bude terapeutka Eva Návesníková. Ve čtvrtek v 17 hodin začnou Dny poezie v Městské knihovně - autorské čtení poezie Johanny Lee Fialové. Středa Kurz Decoupage - ubrousková metoda Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22 Lektorka výtvarných technik Martina Nováková představí a předvede techniku decoupage. Pod jejím vedením si vyzkoušíte správnou technologii a postup a sami vyrobíte ubrouskový obrázek. Vstupné je 200 Kč a zahrnuje materiál a hlídání dětí. Více na středa Hrajeme si na školu FZŠ Mezi Školami Zveme vás na první dílničku pro budoucí prvňáčky Hrajeme si na školu. Dílnička se bude konat v novém pavilónu školy. Bližší informace na 4 LISTOPAD tel.:

5 Kalendář akcí listopad čtvrtek Den otevřených dveří ZŠ s RVJ Bronzová Na návštěvníky čeká možnost navštívit jakoukoli vyučovací hodinu, prohlídka školy s podrobným popisem, na veškeré dotazy rodičů odpoví zástupci vedení školy i členové pedagogického sboru, v prostorách školy si budou moci návštěvníci prohlédnout výstavky prací žáků a expozice výstupů z mezinárodních i republikových projektů školy. Více na čtvrtky 4. a Zápis do kroužků a vzdělávacích seminářů V Hůrkách 2145/1 Zveme vás k zápisu do kroužků a vzdělávacích seminářů klubu Dobrá rodina. Pro děti od 4 do 7 let nabízíme přípravu do školy, taneční a divadelní kurzy, výuku cizích jazyků, sportovní aktivity. Najdete u nás také hlídání dětí a cvičení pro matky s dětmi. Více na tel nebo na čtvrtek Navzdory podzimu Refektář Domova sv. Karla Boromejského, Řepy Zveme vás na koncert sboru Život 90. S humorem a neutuchající energií světem české hudby. Více na čtvrtky 4., 11., 18. a Klub Prosaz Přízemí Komunitního centra sv. Prokopa, Nové Butovice V Praze 13 zahájil svou činnost klub pro tělesně postižené a přátele (klubovna má bezbariérový přístup i bezbariérovéwc). Listopadový program: Invalidní důchody - přednáší JitkaVrchotová, vedoucí poradny NRZP, Svatomartinská besídka - povídání o svátku sv. Martina spojené s ochutnávkou typického pečiva, Prevence podzimních depresí - beseda s psychiatričkou Zuzanou Peterovou, Výroba adventních věnců - tradičních i netradičních - pod vedením Oldřicha Kouřimského.Vstupné je dobrovolné (doporučený příspěvek 20 Kč). Součástí je posezení u kávy nebo čaje a drobné pohoštění. Klub je otevřen i postiženým rodičům nebo rodičům postižených dětí, proto je během akce zajištěno hlídání dětí zdarma (z důvodů omezené kapacity je ale nutno hlídání týden předem objednat). Informace a přihlášky: Hana Karasová, , pátek Pracovna Montessori Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22 Mottem montessori pedagogiky je Pomoz mi, abych to dokázal sám! Montessori pracovna pomůže pod vedením kvalifikované lektorky v dítěti probudit a rozvinout jeho přirozené schopnosti. Vychází z principů montessori pedagogiky, která pomocí speciálních učebních pomůcek a vytvořením vhodného prostředí probouzí v dítěti přirozený zájem, pomáhá mu zafixovat správné pracovní návyky a vede k vytváření vlastního úsudku. Hlásit se můžete na Více na pátek Cesta světel a noční regata Dům dětí a mládeže Stodůlky, Chlupova 1800 Vlastnoručně vyrobená světýlka vám večer posvítí na cestu do Centrálního parku. Sejdeme se v 16 hodin v Domečku, vyrobíme si světýlka a okolo 17. hodiny se vydáme na cestu. Zde se k nám mohou připojit i ti, kteří si přinesou světýlko vlastní. Na závěr světelné cesty čeká v Centrálním parku na zájemce Noční regata lodních modelářů - můžete si prohlédnout osvětlenou, vlastnoručně vyrobenou, plující lodní flotilu. Vstupné 30 Kč. Podrobnější informace najdete na sobota Vystoupení gospelového souboru Touch of Gospel Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice Srdečně vás zveme na třetí ročník festivalu Dny dobrých zpráv, který bude probíhat od pondělí 1. do soboty Vystoupení Gospelového souboru Touch of gospel se uskuteční v Komunitním centru sv. Prokopa. Program na ostatní dny festivalu, místo konání a další informace naleznete na neděle Přehlídka pódiových skladeb Sportovní hala Lužiny, Bellušova 1877, Stodůlky Pražské sdružení Sport pro všechny zve na Přehlídku pódiových skladeb, kterou pořádá tradičně jako otevřenou všem zájemcům a tentokrát také jako připomínku, že sdružení působí v Praze již 20 let. Uvidíte gymnastiku, akrobacii, tanec, aerobik, rokenrol a další pohybové žánry. Vstup je zdarma. Více na pondělí 8. sobota Dobročinný bazar SANANIM, Ovčí hájek 2549/64 Zveme vás na dobročinný podzimní bazar. Vítáno bude zejména oblečení, hračky, sportovní potřeby a jiné spotřební zboží. Pochopitelně vše čisté a funkční. Příjem věcí: od do hod., prodej: od do a od do hodin. Celý výtěžek z prodeje bude věnován doléčovacímu centru pro matky s dětmi o.s. SANANIM. Případné dotazy na tel , pondělí 8. pondělí Obsazujeme poslední volná místa Klub Modrásek, Modrá 2, Lužiny Obsazujeme poslední volná místa na cvičení rodičů s dětmi 1-3 roky a Orientální tance pro děti 4-9 let a maminky. Podrobné informace získáte na nebo úterý 9. sobota Martinské trhy aneb Za řemesly do knihovny Městská knihovna v Praze, pobočka Lužiny, Archeologická 2256 Martinské trhy aneb Za řemesly do knihovny - perníky, dřevěné hračky, kamenořezba, keramika, paličkování, batika... Přijďte v provozních hodinách knihovny ve všední den od 9 do 19 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin. úterý Zdravé vaření s M. Dobromilou dýně Hokaido MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa Pochutnáme si na sluníčkové polévce z oranžové dýně dochucené dýňovým olejem a smetanou. Dýňová semínka a olej z nich pomáhají na kožní potíže, dostanete recepty i tipy na další použití v kuchyni a při léčení. Zástěrky s sebou, nahlášení nejpozději den předem formou SMS na tel středa Kurz výroby korálkových šperků Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22 Pod vedením zkušené lektorky se naučíte postupy a vyrobíte si své vlastní ozdoby z korálků. Hlásit se můžete na Více na čtvrtek Den otevřených dveří v terapeutické komunitě Kaleidoskop K Fialce 9 Přijměte naše pozvání a přijďte se podívat. Budete mít možnost prohlédnout si prostory komunity, dozvědět se o základních principech terapeutického programu a seznámit se s našimi pracovníky. Více informací na čtvrtek Vernisáž výstavy obrazů Pavla Dvořáka Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice Srdečně vás zveme na prodejní výstavu obrazů Pavla Dvořáka s názvem Výběr z tvorby. Pravidelný návštěvní den je tel.: LISTOPAD

6 Kalendář akcí listopad neděle od 9.30 do hod. Výstavu je možné navštívit i ve všední dny po předchozí tel. dohodě na čísle čtvrtek Vánoční dekorace šípkové srdce pro radost Esprita Centrum, Seydlerova 2451 (poliklinika Lípa, 6. patro) Advent je za dveřmi a pro ty z vás, kteří rádi zdobíte svůj domov, a ještě raději vlastními výrobky, máme návod na krásnou vánoční dekoraci. Přijďte se vánočně naladit do našeho výtvarného kurzu a vyrobte si krásné šípkové srdce. V ceně kurzu je zahrnutý veškerý materiál a pracovní pomůcky. Kurz je vhodný pro všechny. Lektorka Zdena Doubravová. Cena kurzu 350 Kč/osobu. čtvrtky 11., a Scrapbook vánoční přáníčka, zdobení diářů Klub Modrásek, Modrá 2, Lužiny Chcete si vyrobit vlastní originální přání nebo dekorovat vlastní diář? Přijďte si vyzkoušet metodu scrapbook. Cena 150 Kč pouze přáníčka (až 4 kusy), 200 Kč dekorace diáře na rok Veškerý materiál a pomůcky jsou v ceně. Doba trvání jednoho kurzu je minimálně 2 hodiny. Přihlášky nebo dotazy na tel sobota Setkání Baltíků v Praze FZŠ Trávníčkova Občanské sdružení TIB pořádá 2. ročník soutěže Setkání Baltíků v Praze. Jde o tvůrčí soutěž pro žáky základních škol o nejhezčí program naprogramovaný v Baltíkovi. Uzávěrka přihlášek je Více na nebo sobota Andílci a jiné ozdoby ze skleněných korálků Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada Lektorka Stáňa Lehečková. S sebou si vezměte skleněné korálky, drátek. Částečně nabídneme. Přihlášky u pí. Jarošové, tel nebo sobota Martinská cesta za světýlky Kemp Drusus v Třebonicích Přijďte si vyrobit lampion a projít cestu tmou vyznačenou kouzelnými lucernami. Na konci cesty možná uvidíte Martina na bílém koni. Možnost zakoupit občerstvení a s předstihem vánoční dárky originální oděvy, šperky a keramiku, knihy, bylinky i domácí pivo. Zájemce o výrobu lampionů prosíme o nahlášení předem, SMS na tel Cena za materiál na 1 lampion je 40 Kč. Více na sobota Rodinné odpoledne FZŠ profesora Otokara Chlupa, Fingerova 2186 V 15 hodin zahájíme vystoupením Divadla Glans Tři výlety do pohádek (pro děti od 3 let). Vstupné jednotné 50 Kč. Od 16 hodin bude Tvořivá dílna. Budeme dělat papírové košíčky. Poplatek 30 Kč. Přineste si s sebou kulatou krabičku od sýrů. Na místě bude možno zakoupit malé občerstvení. Více na sobota Třináctého na třináctce se zahraničním hostem Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice Letošní poslední pokračování koncertů z cyklu Třináctého na třináctce, do kterého si východočeský písničkář a frontman skupiny Oboroh Slávek Klecandr zve rozličné hudebníky, bude velkým hudebním požitkem. Hostem večera bude britský písničkář John de Jong s doprovodnou kapelou. Jako originální hráč na akustickou kytaru s jedinečnou příchutí blues, folku a klasických stylů inspirovaných prvky Bruce Cockburna, Erica Claptona, Paula Simona a Jamese Taylora se stal brzy žádaným interpretem. Vstupné je dobrovolné a vstup bezbariérový. Místa je možné si rezervovat do páteční půlnoci na Více na Tento večer finančně podpořila Nadace Život umělce. neděle Burza pro dvojčátka Základní škola Janského, Velká Ohrada Zveme vás na již tradiční podzimní burzu pro dvojčátka a ostatní děti. Bližší informace na tel Budeme se těšit. úterý Výtvarka pro nejmenší ježeček Bodlinka MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa Pojďme si užít malování a lepení. Kontakt Petra, tel úterý J. S. Bach - Goldbergovské variace Refektář Domova sv. Karla Boromejského, Řepy Klavírista František Jirka provází diváky světoznámou skladbou nejen tóny, ale i slovem. Přijďte se dozvědět o hudbě to, co možná nevíte. Více na čtvrtek Pracovní den STaN Obřadní síň radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13 Jde o odborný seminář určený především učitelům, psychologům a rodičům. Je ale přístupný i dalším zájemcům o problematiku rozvoje nadání dětí. Ve stejný den se bude od 17 hodin konat ve FZŠ O. Chlupa 117. klub rodičů. Hostem bude zakladatelka a ředitelka školy pro mimořádně nadané děti v Bratislavě dr. Laznibatová. Více na čtvrtek Den otevřených dveří v klubu Dobrá rodina V Hůrkách 2145/1 Rodinný klub Dobrá rodina zve rodiče, děti a všechny, kdo mají rádi akční životní styl, na Den otevřených dveří. Návštěvníci se budou moci seznámit s nabídkou vzdělávacích kurzů a kroužků pro děti a dospělé a také programů hlídání dětí. Děti se mohou zapojit do různých aktivit a soutěží. O činnosti klubu Dobrá rodina se dovíte více na čtvrtek Balení dárků aneb Když nemáme doma balicí papír ani stuhu Esprita Centrum, Seydlerova 2451 (poliklinika Lípa, 6. patro) Někdy potřebujeme zabalit dárek a nemáme do čeho. Nebo si to alespoň myslíme. Opak je pravdou a my vám ukážeme, co všechno se dá vykouzlit bez balicího papíru a stuhy. Zabalit si můžete vlastní dárky nebo donesené krabičky či jiné útvary. Tento výtvarný kurz je vhodný od 10 let. V ceně je zahrnutý veškerý materiál a pracovní pomůcky. Lektorka Jarka Semecká, cena kurzu 300 Kč/osobu. pátek Africká pohádka Člověk v ohni Stacionář Domova sv. Karla Boromejského, Řepy V rámci projektu Společně (pod záštitou Ministerstva kultury ČR) se představí divadelní soubor Divadlo bez hranic. Více na sobota Volejbalový turnaj o pohár kpt. Matýska v.v. Základní škola Brdičkova, Lužiny SDH Třebonice a ÚMČ Praha 13 vás zvou na 12. ročník volejbalového turnaje amatérských smíšených družstev. Prezence proběhne od 7.30 do 8.00 hodin v tělocvičně školy. Startovné je 500 Kč za družstvo (8 hráčů). Závazné přihlášky se složením startovného přijímá do do 14 hodin Jaroslav Matýsek (tel , ) nebo Martin Šmíd (tel , ) - ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 13. Předpokládaný konec turnaje s vyhodnocením vítězů je v 18 hodin. Podrobné informace vč. herního řádu najdete na v rubrice Nenechte si ujít. sobota Vánoční Vizovické pečivo Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada Lektorka Miluše Šímová. Přineste si nůž, nůžtičky, prkénko, krabičku na výrobky. Přihlášky u pí. Jarošové, tel nebo 6 LISTOPAD tel.:

7 Kalendář akcí listopad pondělky 22. a Vánoční burza hraček a sportovních potřeb Klub Modrásek, Modrá 2, Lužiny Přijďte prodat nebo nakoupit do Modrásku na burzu hraček a sportovních potřeb. Na naší burze nemusíte u svého zboží během prodeje stát, o vše se postaráme za vás. Více na úterý Den otevřených dveří Základní škola Kuncova Dopoledne (od 8 do hod.) mohou zájemci zhlédnout výuku ve třídách a v odborných učebnách, odpoledne od 16 hodin proběhne setkání s ředitelem školy, po kterém následuje komentovaná prohlídka školních prostor. Návštěvníci uvidí nejen pěkný interiér a jejich mimořádné materiální vybavení, ale budou seznámeni i s výukovou nabídkou pro příští školní rok. Bližší informace naleznete na nebo se je dozvíte na tel popř. na tel Těšíme se na setkání s vámi. úterý Znovuotevření knihovny Stodůlky Kovářova 1615 (KD Mlejn) V úterý 23. listopadu se v zrekonstruovaných prostorách KD Mlejn znovu otevře pobočka Městské knihovny Praha. Jsme tu pro vás každé úterý od 9 do 19, ve středu a ve čtvrtek od 12 do 19 a v pátek vždy od 9 do 15 hodin. úterý Výtvarka pro nejmenší vánoční přáníčka MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa Před začátkem adventu si vyrobíme vánoční přáníčka. S maminkami si popovídáme, jak prožívají advent a o tom, co je před Vánoci těší i trápí. S dětmi si zazpíváme. Vhodné pro nejmenší i starší děti. Pracovní oblečení, přezutí a svačiny s sebou. Kontakt Markéta, tel středa Den otevřených dveří Základní škola Klausova 2450, Velká Ohrada Zveme všechny zájemce na Den otevřených dveří. V době od 8 do 10 hodin lze nahlédnout do vyučovacích hodin, odpoledne od do je možné spojit návštěvu školy s různými aktivitami, které pro vás připravíme. V se s vámi všemi ráda setká ve školní jídelně ředitelka školy Věnceslava Hanzlíková. středa K čemu je slunce, když není den Stacionář Domova sv. Karla Boromejského, Řepy Zhudebněná poezie dětí z terezínského ghetta. Účinkují Eva Horká a Daniel Dobiáš. Více na středy a Paličkování Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada Lektorka pí. Šochová. S sebou vezměte paličky, herduli, perlovku, špendlíky. Přihlášky u pí. Jarošové, tel nebo středa 24. a čtvrtek Vánoční výstava nejen keramiky Atelier KeramBa, Kettnerova 2053 Budete moci obdivovat nejen keramiku, ale také třeba plstěné šperky nebo malované sklo. Pro veřejnost bude otevřeno vždy mezi hod. Vystavené výrobky jsou prodejné. Více na středa Seminář Odměny a tresty ve výchově Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22 Lektorka Helena Nováková přiblíží význam a smysl odměn a trestů ve výchově a jejich vnímání dospělými i dětmi. Hlásit se můžete na Více na středy a Dny otevřených dveří Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475 Přijďte se podívat, co naše gymnázium svým studentům nabízí a jaké novinky chystá na příští školní rok. pátek Když je malé dítě nemocné MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa Pokračování cyklu přednášek OS ROST o výchově pro rodiče Maminko, tatínku, nebojte se miminka. Pediatr MUDr. Benáková poradí rodičům jak poznat, kdy vyhledat lékaře a jak pomoci dítěti v první chvíli nemoci. Hlídání dětí zajištěno, cena 80 Kč. Přihlásit se můžete na sobota XXXI. Setkání nemocných a starších obyvatel Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice Setkání pořádá Farní charita Stodůlky a Farnost sv. Jakuba Staršího. Od 9.00 bude slavena mše sv., od bude následovat společenská část setkání. Občerstvení zajištěno. sobota Adventní dílna Základní škola Mohylová Přijďte si vyrobit svícen na stůl, věnec, závěsnou dekoraci, gelovou svíčku, řetěz z přírodních materiálů, svícen z jablíček a pomerančů, prostírání (dekorace), medovou svíčku, andílka z medových plátů nebo smaltovaný přívěšek. Občerstvení bude tradičně během celého dopoledne v kavárně a kolem poledne si můžete zakoupit adventní guláš. sobota Jarmark šikovných rukou na Havaji Mateřská škola Havaj, Mezi Školami 2482, Nové Butovice Srdečně vás zveme na předvánoční Havajský jarmark. Můžete si zde nakoupit ručně dělané vánoční dárky od prodejců z Prahy a okolí (keramiku, šperky, oblečení, vánoční dekorace apod.), občerstvit se v našem stánku s dobrůtkami z domácí dílny, poslechnout si dobovou hudbu a podívat se na divadlo. sobota Balení dárků mikulášské i vánoční zdobení Esprita Centrum, Seydlerova 2451 (poliklinika Lípa, 6. patro) Letos jsme pro vás připravili novinku sobotní celodenní kurz balení a zdobení dárků pro mikulášskou nadílku. Jde o balení originální a tradiční zároveň. Kdo by nechtěl mikulášský motiv, může si vybrat motivy vánoční. Kurz je proto vhodný pro všechny. Zabalit si můžete vlastní dárky nebo donesené krabičky či jiné útvary. V ceně je zahrnutý veškerý materiál a pracovní pomůcky. Lektorka Jarka Semecká. Cena kurzu 899 Kč/osobu (děti 50 % sleva). sobota Jarmark aneb Adventní slavnost Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice Církevní mateřská škola Srdíčko pořádá již tradiční Jarmark. Můžete zde nakoupit především adventní věnce, mnoho krásných a originálních dárků a ochutnat řadu vánočních dobrot z našich domácích pecí. Pro všechny děti jsme navíc připravili hlídání a výtvarné dílny. Přijďte, rádi vás uvidíme. Více na sobota Taneční zábava TJ Sokol Řeporyje K tanci a poslechu hraje skupina Globus Band, bohatá tombola, vstupné 100 Kč (předprodej 23. a od 18 do 20 hod. v sokolovně, informace a rezervace vstupenek na tel ). Spojení: autobusy č. 230, 249, 301 a 352 ze stanice Luka, z Nových Butovic č zastávka Náměstí U Lva. neděle adventní koncert Kostel sv. Rodiny, Domov sv. Karla Boromejského, Řepy Vystoupí Pražský komorní sbor. Více na úterý Léčivé vůně pro děti MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa Předvánoční tvoření a povídání o vůních s Magdalénou Dobromilou. Dozvíte se, jak si zlepšit náladu pomocí vonných olejů a čajů z bylin. Společně si vyrobíme voňavé ozdoby na adventní věnec z koření a kůry citrusů a bylinnou léčivou mast. Prosím o nahlášení předem formou SMS na tel , cena za materiál 50 Kč. tel.: LISTOPAD

8 Kalendář akcí listopad úterý Adventní koncert Hornického sboru Kladno Kostel sv. Rodiny, Domov sv. Karla Boromejského, Řepy Dirigent Roman Makarius. Koncert se koná pod záštitou Nadačního fondu maltézského kříže a Česko-afghánské obchodní komory. Vstupné dobrovolné. Možnost zakoupení sponzorské vstupenky za 300 Kč. Více na úterý Prokopská zastavení Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice Římskokatolická farnost sv. Jakuba St. ve Stodůlkách a Křesťanský sbor vás zvou na přednášku z cyklu Prokopská zastavení Putování po Rusku - od Kaliningradu po Sibiř. Večerem bude provázet P. Josef Ptáček. V průběhu přednášky budou promítány fotografie z cest po Rusku. Vstup je bezbariérový. středa Červená stužka Praha 13 Také letos proběhne v naší městské části informačně osvětová kampaň ke světovému Dni boje proti AIDS spojená s finanční sbírkou. V Praze 13 ji zajišťují žáci 9. ročníku ZŠ Kuncova. čtvrtek Mikulášská besídka v Klubu Prosaz Přízemí Komunitního centra sv. Prokopa, Nové Butovice Zveme vás na Mikulášskou besídku, která se uskuteční v rámci prosincového programu nově vzniklého Klubu Prosaz. Více na pátky 3., 10., 17. a Rorátní mše sv. Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice Srdečně vás zveme na rorátní mše sv. při svíčkách, které budou v době adventní slaveny vždy v pátek od 6.45 hod. v Komunitním centru sv. Prokopa. pátek Mikulášský turnaj Základní škola Kuncova Srdečně zveme na 3. ročník Mikulášského turnaje smíšených dvojic v badmintonu v ZŠ Kuncova ředitelky a ředitele MŠ a ZŠ Prahy 13, pedagogické pracovníky a přátele školy. Bližší informace podá ředitel školy na tel nebo sobota Perník z forem Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada Lektorka Alena Samohýlová. Budete potřebovat prkénko, nožík, těsto nabídneme. Přihlášky u pí. Jarošové, tel nebo sobota Mikulášská nadílka Spolkový dům, K Vidouli 727 SDH Stodůlky a MČ Praha 13 srdečně zvou všechny děti i jejich rodiče na mikulášskou nadílku. Od se ve Spolkovém domě koná výroční valná hromada SDH. sobota Zimní dílna Dům dětí a mládeže Stodůlky, Chlupova 1800 Připravili jsme pro vás již tradiční zimní dílnu se spoustou inspirací na zimní a předvánoční výzdobu bytu, drobné dekorace i milé maličkosti. Na všechny návštěvníky čeká tvořivá a pohodová atmosféra zimního odpoledne. Doporučujeme vzít si s sebou lepidlo, nůžky a krabičku či košík na výrobky. Vstupné 30 Kč. Více na neděle Mikuláš Prahy 13 Staroměstské náměstí Také letos Praha 13 zpestří sváteční podvečer obyvatelům i návštěvníkům centra naší metropole. Nenechte si ani vy ujít program plný soutěží, písniček, neuvěřitelného množství dárků a zábavy. Nebude chybět volba nejhezčího čerta, anděla a Mikuláše. Pódiu ale po většinu času bude vládnout někdo úplně jiný. Přijďte zjistit, kdo to bude. pondělí , Den otevřených dveří Základní škola Janského, Velká Ohrada Srdečně zveme všechny rodiče na Den otevřených dveří. Od 8 do 12 hodin si můžete prohlédnout školu a pohovořit s učiteli, v 16 hodin se koná v kinosále schůzka s vedením školy. pondělí Mikulášská nadílka Prahy 13 Sportovní hala Lužiny, Bellušova 1877 Také letos se pod záštitou starosty Prahy 13 uskuteční velká Mikulášská nadílka. Nasedněte s námi na vlnu zábavy a přeneste se do nevšedního světa vánočních kouzel a přání, kde zažijeme kopec legrace a zábavy. V pestrém a zbrusu novém programu Veselé Vánoce v zoo ale nebudou chybět ani soutěže a dárky. Na závěr přijde i Mikuláš se svými pomocníky. úterý , Den otevřených dveří Základní škola Mládí Dopolední program: hod. Možnost navštívit výuku (není třeba se objednávat). Odpolední program: hod. program pro děti, prohlídka školy, setkání s učiteli a vedením školy. úterý Výtvarka pro nejmenší jablíčkový svícínek, pomerančový ježek MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa Jablíčko, svíčka, pomeranč a hřebíček, k tomu kousek jehličí a parádní voňavá vánoční ozdoba provoní náš domov. Zazpíváme si k tomu koledu a práce nám půjde dobře od ruky. Materiál zajištěn. Pracovní oblečení a přezutí s sebou. Kontakt: Lenka, tel připravila Eva Černá 8 LISTOPAD tel.:

9 Téma Stopu Znovuzrozený Mlejn je opět v provozu divadelních představení. Podařilo se nám dosáhnout instalace specifického zařízení pro vzdušnou akrobacii, pochvaluje si zástupkyně ředitelky Mlejna Dagmar Brtnická. Máme jediný sál v Praze a možná i v celé republice, který má k tomuto účelu ve stropě zabudovaných šest speciálních závěsných bodů s vysokou nosností. Budou využívány při představeních ve stylu nového cirkusu, tedy divadla spojeného s akrobacií, žonglováním, balancováním a dalšími dovednostmi, které jsme obdivovali dosud převážně v cirkuse klasickém. Také zde bude možnost zúčastnit se výuky v těchto zajímavých oborech. Ze sálu návštěvníci pokračovali do prostor budoucí restaurace, která ještě nebyla zcela zařízena. Poté navštívili místa, která nebudou běžně veřejnosti přístupná např. kuchyň, šatny pro účinkující a v suterénu nahrávací studio s režií a moderní centrum vytápění. Právě Kulturní dům Mlejn v Kovářově ulici v Praze 13 je po zásadní rekonstrukci opět v provozu. V průběhu stavby, která trvala necelé dva roky, byl demontován plášť původní budovy z roku 1988 a byla zbourána většina příček až na holý železobetonový skelet. S jeho využitím pak byla vybudována moderní a energeticky úsporná budova. V oddělených provozech budou sídlit tři instituce kromě kulturního domu se sem znovu stěhuje stodůlecká pobočka Městské knihovny v Praze a bude zde v provozu také nová restaurace. Slavnostní otevření Mlejna se uskutečnilo po zhruba měsíčním zkušebním provozu v neděli 10. října. V krásném slunečném odpoledni se před novou budovou kulturního domu shromáždili představitelé Prahy 13 a zaměstnanci Mlejna, ale i spousta zájemců, kteří využili pozvání k prohlídce budovy v rámci Dne otevřených dveří. Všechny hosty přivítal starosta David Vodrážka. Vlastně se nejednalo o rekonstrukci, ale o úplnou přestavbu, protože vznikl kulturní stánek zcela nové kvality, řekl v úvodu starosta. Rád bych moc poděkoval všem, kdo se na rekonstrukci podíleli, včetně kolegů z rady a zastupitelstva, zainteresovaných pracovníků úřadu, projektantů, realizační firmy, ředitelky a pracovníků Mlejna i zástupce starosty Petra Zemana, který jako někdejší ředitel Mlejna dobře zná potřeby kulturního domu a má na výsledku velkou zásluhu. Starosta také zdůraznil, že se podařilo na rekonstrukci získat významné dotace. Díky kvalitně zpracovanému projektu získala Praha 13 dotaci 46 miliónů z evropských fondů a státního rozpočtu na realizaci projektu energetických úspor ve Mlejně (z operačního programu Praha Konkurenceschopnost) a 25 miliónů korun od hl. města Prahy. Veškeré stavební práce (včetně bourání), pořízení a zabudování moderní divadelní techniky a ostatního vnitřního vybavení kulturního domu stálo celkem 185 miliónů korun (bez DPH). Po úvodních proslovech přestřihl starosta Vodrážka s místostarostou Zemanem symbolickou pásku. Po přípitku byli všichni přítomní pozváni k prohlídce budovy, při které je osobně prováděl Viktor Dvořák, obchodní ředitel společnosti Vltavín Holding, která celou stavbu realizovala. Současně i se svými kolegy odpovídal na technické dotazy návštěvníků. Prohlídka začala ve velkém víceúčelovém sále pro 200 diváků. Sál má vynikající zvukovou izolaci a unikátní stupňovité hlediště, které se dá snadno složit a umožní vytvoření velké plochy, např. tanečního parketu. Pódium je vybaveno profesionální jevištní technikou, zvukem a osvětlením pro jakékoli typy hudebních nebo tato místnost vzbudila velký zájem návštěvníků. Mlejn má unikátní systém vytápění pomocí tepelných čerpadel, které doplňuje teplo z teplovodu. Díky těmto moderním technologiím a kvalitním tepelným izolacím bude kulturní dům mimořádně energeticky úsporný. Dne otevřeného dveří využilo k prohlídce celkem asi 500 lidí. Mnozí z nich se podívali také do prostor knihovny, která byla teprve před stěhováním a otevře až 23. listopadu. Kulturní dům Mlejn ale zahájil plný provoz ještě téhož dne. Odpoledne dětským hudebním divadlem Pohádky do kapsy, večer představením Postav na čaj! v podání nového cirkusu Mimochodem a poté ještě jazzovým koncertem Jakub Šafr Quartetu s Petrou Ernyeiovou. Praha 13 se konečně dočkala moderní budovy pro svůj kulturní dům. Mlejn, který je proslulý po celé Praze díky svému pestrému hudebnímu i dramatickému programu nejrůznějších žánrů, si ji rozhodně zaslouží. Přijměte i vy pozvání na některé z představení. Program najdete ve STOPu na str. 37 nebo na Jste srdečně zváni! Samuel Truschka Evropský fond pro regionální rozvoj Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti FOTO: ADAM HRUŠKA tel.: LISTOPAD

10 Zvolení členové Zastupitelstva MČ Praha 13 pro léta Bobysud Vít Ing. Občanská demokratická strana Dlesk Radek Ing. TOP 09 Dóžová Soňa Mgr. TOP 09 Drhová Zuzana Ing. Ph.D. Strana zelených a občané Prahy 13 Gregar Miloš RNDr. Občanská demokratická strana Helikarová Kateřina Ing. TOP 09 Herzánová Věra Občanská demokratická strana Chudoba Lubomír PharmDr. Česká strana sociálně demokratická Inmanová Lucie Ing. Česká strana sociálně demokratická Jirků Libor TOP 09 Kloudová Gabriela Ing. MBA Občanská demokratická strana Kotková Lenka DiS. TOP 09 Krejčík Antonín Mgr. TOP 09 Křížek Miroslav Ing. Ph.D. Občanská demokratická strana Kužel Petr MBA Občanská demokratická strana Lapáček Jakub Mgr. TOP 09 Mareček Aleš Česká strana sociálně demokratická Montgomeryová Eva Mgr. Česká strana sociálně demokratická Neckář Jiří Ing. Česká strana sociálně demokratická Panocha Vítězslav Ing. Občanská koalice Prahy 13 Pastrňák Zbyněk Občanská demokratická strana Plesníková Marcela RNDr. Strana zelených a občané Prahy 13 Praus Petr doc. Ing. CSc. TOP 09 Prausová Erika Věci veřejné Sedláčková Olga Mgr. Strana zelených a občané Prahy 13 Sirotek Pavel Občanská demokratická strana Strejček Ladislav Ing. Komunistická strana Čech a Moravy Šeferna Vojtěch Ing. TOP 09 Tichá Ludmila Občanská demokratická strana Vacek Jaromír Česká strana sociálně demokratická Vítková Eva Ing. Občanská koalice Prahy 13 Vodrážka David Ing. Občanská demokratická strana Zelený David Občanská demokratická strana Zeman Jan Ing. CSc. Komunistická strana Čech a Moravy Zeman Petr Občanská demokratická strana Datum prvního zasedání nového zastupitelstva nebylo v době odevzdání STOPu do tisku stanoveno. Z vašich dopisů Pranýř Chtěl bych moc poděkovat paní Rottrové z odboru životního prostředí, že zajistila opravu chodníku v ulici Mezi Školami, zatelefonoval do sekretariátu starosty pan Janczik z Nových Butovic. Přistěhovali jsme se sem, manželka má potíže s chůzí a obrovské louže na chodníku nám velmi vadily. Není to nic mimořádného, je to přece naše práce. O rekonstrukci této zničené pěší komunikace, na které se držela voda, jsme usilovali už dlouho. Chodník patří hl. městu a my jsme na opravu neměli prostředky. Dlouho jsem jednala a prosila na magistrátu, až nám na odboru správy majetku nakonec vyšli vstříc a v průběhu září chodník opravili. Díky ochotě magistrátu se mi podařilo zajistit také opravu několika schodišť ve Volutové ulici. Vladimíra Rottrová OŽP O tom, že paní Rottrová si pochvalu zaslouží, svědčí i dopis pana Jiřího Švorce z Nových Butovic:...rád bych vám touto cestou poděkoval za rychlou a kvalitní úpravu zeleně u našeho domu. Jste velmi ochotná a vaší práce si vážíme. Shodli jsme se na tom na včerejším shromáždění vlastníků. Vím, jak složité je jednat s lidmi a jak obtížná je práce v oboru životního prostředí. Škoda, že tak jako s vámi, neprobíhají jednání i s jinými odbory ÚMČ. Ještě jednou mnohokrát děkujeme. Vandalové zabíjeli javory V pátek 21. října zjistili pracovníci zahradnické firmy při kontrole zeleně na Suchém vršku, že neznámí vandalové ošklivě poškodili sedm krásných kulovitých javorů, které byly ozdobou parčíku nad Slunečním náměstím. Přitom zakládání této javorové aleje bylo velmi náročné na fotografii z roku 2004 je vidět, že bylo nutno použít vrtací soupravu. Rozsah poničení je různý u některých stromů několik řezů, jeden ze stromů byl takřka zbaven kůry z velké části kmene. Zahradníci se pokusili stromy odborně ošetřit, ale ty nejvíce poškozené se pravděpodobně nepodaří zachránit. Uvědomili jsme ihned policii a podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Pokud jste byli svědky tohoto činu, zavolejte prosím policii na linku 158. Jana Gilíková, OŽP 10 LISTOPAD tel.:

11 Bacily brzy oslaví čtyřicátiny Už tradičně dělá na třináctce hezkou tečku za prázdninovými měsíci Koncert pro park. Také letos se v Centrálním parku sešla řada kapel a zpěváků, kterým se povedlo rozezpívat a mnohdy i roztančit početné publikum. O příjemný závěr koncertu se postaral zpěvák a herec Václav Neckář, kterému jsme položili několik otázek. Narodil jste se v rodině, která se pohybovala v divadelním prostředí, takže asi nikoho nepřekvapilo, že se už od dětství i vaše kroky ubíraly uměleckým směrem. Brácha Honza i já jsme prožili dětství v zákulisí operní scény v Ústí nad Labem, takže jsme sledovali v portále všechny opery. Některé jsem znal nazpaměť. Po té mozkové příhodě mi ale bohužel všechny vypadly, a to včetně lidových písniček, které mě učila maminka a babička, to mě moc mrzí. Na jevišti jsem poprvé zpíval v roce 1953, tehdy mně bylo deset let. Zpíval jsem v druhém jednání opery Giuseppe Verdiho Otello. Státní divadlo Zdeňka Nejedlého v Ústí nad Labem tenkrát nemělo dětský sbor, tak jsem musel dětský sbor zpívat sám. Chodil jsem v Ústí do Lidušky pana profesora Olivy, kde jsem se u paní profesorky Švábové učil pár tónů, ale v podstatě jsem byl víceméně samouk. Měl jsem štěstí, že naše učitelka zpěvu na základní škole, s krásným operním jménem Jaroslava Hubičková, zpívala externě v ústeckém sboru. Když byl v nějakém představení dětský sbor, tak paní učitelka ho vytvořila a já nemusel zpívat sám. Tak jsem zpíval v Carmen Georga Bizeta, v Jakobínu Antonína Dvořáka... Moji operní pěveckou dráhu jsem zakončil rolí pasáčka v Pucciniho Tosce. Ve 14 letech jsem začal mutovat a tehdy jsem si fakt myslel, že je se zpěvem konec. Na ústeckém gymplu v Jateční ulici jsem tedy začal chodit do divadelního kroužku profesora Luďka Knora, báječného učitele a divadelníka. Tehdy jsem začal hrát divadlo. Po maturitě jsem chtěl udělat zkoušky na DAMU, kam mě nikdy nevzali. Zkusil jsem to dokonce třikrát, marně. Šel jsem do divadla v Mostě, kde při divadle byla elévská škola. Tehdejší ředitel mě přijal napůl jako eléva herectví a napůl jako osvětlovače, což pro měla byla zkušenost na celý život. Cestu k výraznému úspěchu vám otevřelo angažmá v divadle Rokoko, kde jste se setkal s Martou Kubišovou a Helenou Vondráčkovou, a samozřejmě také založení slupiny Golden Kids. Jak na toto období vzpomínáte? S Martou Kubišovou jsem se seznámil už dříve. Bylo to v Plzni v divadle Alfa. Marta tam byla na zkoušce a já přijel na angažmá, kde si mě také všiml Darek Vostřel, tehdejší ředitel Rokoka. Tam jsme se pak setkali znovu a společně s Helenou Vondráčkovou jsme vytvořili trojku, kterou obsadili do několika inscenací Filosofské historie nebo do trojrecitálu Listy důvěrné. Ten pro nás tři napsali Pavel Vrba a Eda Krečmar. 1. listopadu 1968 jsme na narozeniny Marty Kubišové založili skupinu Golden Kids. V témže roce jsme dostali možnost vycestovat na měsíční angažmá do pařížské Olympie. S divadlem Rokoko jsme jezdili po Německu a Švýcarsku, a tak jsme si mysleli, že šance pro českou pěveckou scénu a pro šoubyznys jako takový, bude příznivá a že prorazíme do Evropy. To se bohužel nepovedlo, přišla normalizace, a tím to skončilo. Když už jsme zmínili skupinu Golden Kids, proslýchá se, že by mohlo vzniknou nové stejnojmenné trio ve složení Lucie Vondráčková, Markéta Konvičková a Martin Písařík. Já jsem o tom zatím neslyšel, ale kdyby se tak stalo, samozřejmě bych jim přál hodně štěstí. Řada písniček, s kterými jste začínal, oslovuje dnes i nejmladší generaci, takže jste se stal opravdovou stálicí naší hudební scény. Díky tomu se malinko zapomíná na vaše výrazné herecké úspěchy. Můžete nám něco říci například o filmu Skřivánci na niti, Ostře sledované vlaky nebo pohádce Šíleně smutná princezna? Šíleně smutná princezna, ta byla pro mě vlastně štěstí. Písničky z této pohádky si zpívá už další generace, což je fantastické. Její popularita jde vlastně napříč generacemi, od malých dětí až po babičky. A další filmy? Spolu s Jirkou Menzlem, herečkou Jitkou Zelenohorskou a kameramanem Jaromírem Šofrem jsme se v těchto dnech setkali s indickým štábem z Durgarpur Films. Vzpomínali jsme na Ostře sledované vlaky i Skřivánky na niti. Právě o těchto filmech by měl být natočen dokument. Je vidět, že mají co říci i dnešnímu divákovi. Když jsem například přijel poprvé za našimi krajany do Ameriky, tak říkali, že na řadě televizních stanic tento film dávají. Zašel jsem tam do obchodního domu Virgin, kde prodávají výhradně filmy, desky, cédéčka atd. a hledal jsem, kolik je tam evropských filmů. Byl tam akorát ten náš. To je docela dobrý, ne? Když jsme ho točili, tak ale určitě nikoho nenapadlo, že získá Oscara. Vidíte, jeden film ho získal a další, film Skřivánci na niti, skončil v trezoru. Většinu z nás nemine období, kdy starostí je více než radostí. Co vás, přijde-li taková doba, dokáže držet nad vodou? Před dvěma dny jsem se vrátil ze Slovenska, kde jsem koncertoval se skupinou Bacily, která příští rok oslaví své 40. výročí. Měli jsme tam pět koncertů a v neděli se na Slovensko vracíme. Myslím, že když publikum ještě zná naše písničky a je vyprodáno, tak je to bezvadné a je to velký životabudič. Takže asi práce. Jak se vám zpívalo v Centrálním parku? Na poslední srpnový den byla hrozná zima. To ale bylo asi jediné negativum. Přišlo opravdu hodně lidí a ačkoli mrzli, tak se mnou zpívali i tancovali, takže to bylo skvělé. Když mě na třináctku ještě někdy pozvete, přijdu rád, ale pokuste se u sv. Petra zařídit lepší počasí. Kdybyste mohl vyslovit tři přání, která by se vám splnila, jaká by byla? Zdraví, zdraví, zdraví. Eva Černá FOTO: DAN NOVOTNÝ FOTO: HERBERT SLAVÍK tel.: LISTOPAD

12 INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE 12 LISTOPAD 2010 tel.:

13 Stodůlečtí hasiči se dočkali zbrojnice U křižovatky ulic Tlumačovská a Červeňanského na Velké Ohradě vyrostla hasičská zbrojnice pro Sbor dobrovolných hasičů Stodůlky. V úterý 12. října předal budovu do užívání hasičům starosta David Vodrážka. Přišli také jeho zástupci, náměstek primátora Rudolf Blažek a představitelé profesionálních i dobrovolných hasičů. Hasičskou zbrojnici vybudovala v rámci smlouvy s městskou částí na vlastní náklady společnost Lidl Česká republika, která Hasiči poděkovali za spolupráci v září 2009 otevřela na sousedním pozemku prodejnu potravin. Výstavba zbrojnice stála přibližně 11 miliónů korun, městská část přispěje částkou 4 milióny korun, kterou zaplatí v pěti ročních splátkách. Stodůlecký sbor dobrovolných hasičů se tak konečně dočkal své historicky první zbrojnice. Od svého vzniku v roce 1893 neměl sbor nikdy vlastní hasičárnu a musel svá vozidla a vybavení ukládat zpočátku ve stodolách a až dosud v pronajatých garážích a na zimním stadionu. Nyní se tedy po 117 letech podařilo zajistit pro hasiče vlastní prostory, kde mohou zaparkovat vozidla a ukládat techniku a výstroj. Třeboničtí hasiči mají svou zbrojnici už od října Samuel Truschka Velitel hasičské stanice č. 7 v Jinonicích npor. Milan Černý předal ve čtvrtek 14. října starostovi Davidu Vodrážkovi pamětní medaili jménem Hasičského záchranného sboru hl. města Prahy. Profesionální hasiči tak starostovi vyjádřili své poděkování za dlouhodobou dobrou spolupráci mezi městskou částí a HZS. -st- Berousek opět originální Starostovy přilby rozdány Již počtvrté hostoval ve Stodůlkách Národní cirkus Originál Berousek. V pátek 8. října uspořádal zvláštní dopolední představení pro děti ze všech zdejších mateřských škol. Přes 900 dětí sledovalo vystoupení akrobatů, klaunů i drezúru zvířat, zejména dramatické vystoupení Jiřího Berouska se skvěle vycvičenou slonicí Najrou. Děti přivítal spolu s ředitelem cirkusu i starosta David Vodrážka, protože představení zaplatila městská část. Samuel Truschka V neděli 10. října se poprvé uskutečnila cyklistická soutěž pro děti a dospělé O starostovu přilbu. Za krásného slunečného počasí se před radnici na Sluneční náměstí sjelo na kolech 25 rodinných týmů o dvou nebo více členech. Týmy měly za úkol společně projet na kole přibližně 4,5 km dlouhou trať, která vedla Centrálním parkem ke Kulturnímu domu Mlejn a zpět na radnici. Po cestě musely na sedmi místech plnit bodované soutěžní úkoly. Na některých stanovištích soutěžící pouze odpovídali na otázky o radnici, cyklostezkách nebo o Mlejnu, také si ale museli nechat od Městské policie zkontrolovat povinnou výbavu, střílet na branku, srážet kuželky a hrát minigolf. Nehodnotila se rychlost průjezdu celé trasy ani doba plnění jednotlivých úkolů. Celou soutěž vyhlásil starosta David Vodrážka, který se rozhodl na své nedávné nehodě na kole poukázat na důležitost používání cyklistické přilby. Proto byly také hlavními cenami přilby s jeho podpisem, které v cíli osobně předal třem nejlepším soutěžním dvojicím. Nejúspěšnější byl tým JAVA, na druhém místě skončili Havelcovi. Všichni účastníci dostali z rukou starosty a jeho zástupců dárek. -st- FOTO: DAN NOVOTNÝ FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ tel.: LISTOPAD

14 Kaleidoskop Mrňata mají hřiště na Lužinách Rekonstruované veřejné hřiště pro menší děti bylo 6. října otevřeno ve vnitrobloku ulice Sezemínská na sídlišti Lužiny. Starosta David Vodrážka si zde společně se svými zástupci, pracovníky odboru životního prostředí a realizační firmy dětským sektem připil s dětmi z mateřské školy v Zázvorkově ulici, které hned vyzkoušely všechny nové herní prvky. Vloni bylo na původním hřišti nahrazeno jedno z pískovišť herní sestavou pro nejmenší děti. Kompletní rekonstrukce hřiště za 2 milióny korun proběhla až letos v létě. Zmizely staré houpačky, druhé pískoviště a asfaltová plocha. Nově byla nainstalována houpačka-hnízdo, postaveno částečně zastřešené pískoviště, šlapací kolotoč a menší houpadla. Byly vytvořeny nové dopadové plochy a celé hřiště bylo oploceno pozinkovaným plotem. Samuel Truschka Zateplení patnácti škol se dostává do finále Projekt směřujícího k efektivnímu využívání energie v patnácti školních budovách v Praze 13 se dostává do závěrečné fáze. Ve středu 6. října si starosta David Vodrážka za přítomnosti svých zástupců, stavebníků a vedení školy prohlédl Základní školu s rozšířenou výukou jazyků Bronzová, první ze série škol s dokončeným zateplením. Škola dostala novou střechu, všechna okna byla vyměněna za plastová a bylo provedeno zateplení pláště a nová fasáda. Tyto stavební práce stály přes 45 miliónů korun, z toho 18,5 korun získala městská část z evropských fondů. Ve škole je samozřejmě nejdůležitější, co se děje uvnitř, ale jsem rád, že tahle škola je nyní mnohem hezčí i zvenku a výrazně se sníží náklady na vytápění, řekl starosta Vodrážka. Dokončeny byly také dvě mateřské školy v Klausově ulici na Velké Ohradě. Také zde proběhla rekonstrukce střechy, výměna oken a zateplení pláště. Navíc přibyly nové plynové kotelny, protože souběžně se zateplováním probíhá v řadě škol také rekonstrukce topných systémů. Další školy jsou průběžně dokončovány. V rámci velkého projektu za více než 460 miliónů korun zatepluje Praha 13 celkem 8 mateřských a 7 základních škol. Díky kvalitně zpracovaným energetickým auditům, realizačním projektům a žádostem o evropské dotace se městské části podařilo na tento projekt získat přibližně 189 miliónů korun z operačního programu Životní prostředí vyhlášeného Státním fondem životního prostředí. Samuel Truschka 14 LISTOPAD tel.:

15 Kaleidoskop Škola představila novou tvář V úterý 5. října byla slavnostně prezentována rekonstruovaná budova Fakultní základní školy profesora Otokara Chlupa v Nových Butovicích. Symbolickou pásku u vchodu přestřihl starosta David Vodrážka společně s Miroslavou Hynkovou, vnučkou profesora Otokara Chlupa, jehož jméno škola nese. Vážíme si vašich výborných výsledků a práce s dětmi, a proto jsme podporovali a budeme podporovat rekonstrukci školy, řekl starosta David Vodrážka a poděkoval všem, kdo se o dosavadní rekonstrukci zasloužili. Ředitelka školy Blanka Janovská přivítala také náměstka primátora Rudolfa Blažka, místostarostu Prahy 13 Petra Zemana, radního Petra Kužela a další hosty. Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa vznikla k 1. září 2009 sloučením dvou škol - Fakultní základní školy Chlupova 1800 a Fakultní základní školy Fingerova Obě školy se tehdy přes prázdniny sestěhovaly do větší budovy ve Fingerově ulici v Nových Butovicích. Budova poté prošla zásadní rekonstrukcí interiéru. Byl přebudován vstup do budovy, v hale vznikla místo skleněné kukaně moderní recepce a místo klecových šaten uzamykatelné skříňky. Škola dostala nová plastová okna, bylo zrekonstruováno sociální zařízení, opraveny a vybaveny některé učebny a školní divadlo. Rozsáhlých úprav a hřiště s umělou trávou se dočkal i sportovní areál. Rekonstrukční práce stály přibližně 48 miliónů korun. Nyní se plánuje zateplení fasády, rekonstrukce střechy a centrálního atria. Po shlédnutí dětského pásma v nové hale následovala prohlídka nových učeben a ukázky výukových metod školy. Na hodině biologie například žáci sehráli scénku z doktora House, na zeměpise proběhl výbuch sopky sv. Blanka a učitel chemie předvedl s žáky efektní chemickou reakci. Ve školním divadle zavzpomínala MUDr. Miroslava Hynková na svého dědečka zakladatele moderní české pedagogiky a významného komeniologa Otokara Chlupa. Škola navazuje na jeho odkaz a jako jedna z prvních škol v republice zpracovala a uplatnila vlastní školní vzdělávací program. Samuel Truschka Velká Ohrada má nová parkoviště a je průjezdnější Začátkem října byla uvedena do provozu dvě dlouho očekávaná parkoviště na Velké Ohradě. Vzniklo tak celkem 148 nových parkovacích míst. První z parkovišť otevřel starosta David Vodrážka se svými zástupci a ředitelem realizační firmy EKIS Pavlem Smětákem hned 1. října. Parkoviště s 88 místy mezi ulicemi Janského a Tlumačovská navazuje na stávající parkovací plochy, jeho výstavba trvala dva měsíce a městská část za ni zaplatila přibližně 9,2 miliónu korun. Tohle parkoviště je prvním krokem při výstavbě nových parkovacích míst na Velké Ohradě, řekl starosta David Vodrážka. Jsme si vědomi, že Velká Ohrada to má v rámci Prahy 13 s parkováním nejtěžší a připravujeme několik dalších opatření, která směřují k řešení této situace. V pondělí 11. října byl pak oficiálně zahájen provoz nových parkovacích ploch podél ulice Janského. Ulice byla ve čtyřech úsecích, zejména v prostoru nad ZŠ Janského, rozšířena pomocí opěrných stěn z košů s kamenivem. Stavební práce stály přibližně 11,6 miliónů korun, které byly uhrazeny z dotace od hlavního města Prahy. Vzniklo přibližně 120 kolmých stání, která nahradila dosavadních 60 podélných. Vozidla navíc parkují mimo komunikaci, takže velkým přínosem je také zlepšení průjezdnosti této okružní ulice. Samuel Truschka tel.: LISTOPAD

16 INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

17 Dny otevřených dveří v Gymnáziu Jaroslava Heyrovského Na odkaz profesora Jaroslava Heyrovského, který vynikl v oblasti polarografie a stal se nositelem Nobelovy ceny za fyziku, a přesto byl harmonickou osobností s mnoha zájmy, se snažíme navázat rozvíjením našich studentů v různých oborech. Daří se nám to i díky dobře vybaveným odborným učebnám fyziky, chemie, biologie, výpočetní techniky, dějepisu, zeměpisu, hudební výchovy a výtvarné výchovy, jejíž součástí je i keramická dílna, informačnímu centru s knihovnou, studovnou s počítači a kopírkami a rozsáhlému sportovnímu areálu s plaveckým bazénem. Při výuce cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština) jsou studenti rozděleni do skupin podle stupně pokročilosti. Volitelné předměty (latina, literární seminář, společenskovědní seminář, dějiny umění, konverzace v cizích jazycích, ekonomie, ekologie, programování, aplikace počítačů, deskriptivní geometrie, základy právních nauk, základy managementu, semináře a cvičení z jednotlivých povinných předmětů aj.) si studenti s ohledem na své zaměření vybírají na čtyřletém studiu ve 3. a 4. ročníku, na osmiletém v 7. a 8. ročníku. Nabízíme také nepovinné předměty a kroužky, lyžařské a sportovní kurzy, výtvarná soustředění v plenéru, jazykové a poznávací zájezdy, programy primární prevence rizikového chování a adaptační kurzy pro nově přijaté studenty. I v dalších letech pro nás bude potěšením podporovat nadané studenty v jejich osobnostním růstu. Ve školním roce 2011/2012 otevíráme dvě třídy čtyřletého studia a tři třídy osmiletého studia, proto srdečně zveme zájemce na návštěvu. Dny otevřených dveří v Gymnáziu Jaroslava Heyrovského budou a vždy od do Doporučujeme navštívit také Scholu Pragensis, výstavu, která bude ve dnech v Kongresovém centru. Olga Pavlásková Hrou proti AIDS Připravujeme i čtyřleté a šestileté studium Součástí minimálního preventivního programu ZŠ Kuncova je i výchovně vzdělávací soutěžní pořad Hrou proti AIDS, který vždy jedenkrát za dva roky pro žáky 8. a 9. tříd lektorsky zajišťují odborníci ze Státního zdravotního ústavu a Hygienické stanice hl. m. Prahy. I letos se organizátorům podařilo získat dotaci z MHMP, takže pořad byl pro naše žáky realizován 7. října zdarma. Čtyřicet žáků 8. a více než čtyřicet žáků 9. ročníku bylo rozděleno do pěti soutěžících skupin. Každá z nich vystřídala během 2 vyučovacích hodin pět stanovišť, na kterých po diskusi s lektorem obdržela bodové ohodnocení. Pravidlem je, že v každém týmu jsou chlapci i dívky, kteří se musí snažit, co nejlépe spolupracovat. Vítězí skupina s největším počtem získaných bodů. Lektoři uvedli, že k nám rádi chodí, protože se těší na setkání s poučenými, skvěle spolupracujícími a slušnými žáky, kteří projevují na rozdíl od žáků i studentů jiných škol nejen velké odborné znalosti, ale i toleranci, pochopení a empatii. Jednou z lektorek byla absolventka naší školy, která se nyní věnuje práci s mládeží. Nadšení osmáci si odnesli kromě poučení i drobné upomínkové předměty, spolehliví deváťáci i pocit zodpovědnosti za blížící se preventivní kampaně Červená stužka a LABESTRA, které i v letošním školním roce budou v Praze 13 zajišťovat. Poděkování si zaslouží MHMP za poskytnutí dotace, lektoři za tradičně skvělou organizaci a zajistění a žáci za předvedené výkony a výborné vystupování. PaedDr. Pavel Petrnoušek Již několik let patří k nabídce škol v naší městské části Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů ve Stodůlkách. A je to škola velmi úspěšná. Největší současnou novinkou je rozšíření nabídky gymnaziálního vzdělávání. Až doposud škola nabízela pouze osmiletý program. Od školního roku 2011/2012 nabízí i šestileté a čtyřleté gymnázium. Zaměření jednotlivých oborů je uvedeno na internetových stránkách školy. Další novinkou tohoto školního roku je zapojení do mezinárodního projektu Edison, který přispěje k rozšíření jazykových znalostí a dovedností žáků školy. Žáci budou mít možnost být v užším kontaktu se zahraničními studenty z celého světa. Novinkou je také zavedení školního testování jazyků formou simulace mezinárodního testování. Žáci si ověří svoji jazykovou úroveň a získají informaci o míře zvládnutí jednotlivých složek jazyka. Jsme gymnázium se zaměřením na výuku cizích jazyků, připravujeme naše žáky na mezinárodní testování. A právě při tomto náročném testování prokazují výjimečné znalosti, říká ředitelka Gymnázia Renáta Zajíčková. Není výjimkou složení zkoušky úrovně B2 FCE ve 4. ročníku osmiletého cyklu (odpovídá 9. třídě ZŠ). V olympiádě španělského jazyka získaly žákyně 2. ročníku (7. třída) nejlepší ocenění ve své kategorii, dále jsme dosáhli nejvyššího hodnocení v olympiádě z německého a anglického jazyka. Kromě toho se např. vloni žáci výborně umístili v soutěži Mladý Démosthénes. Škola úzce spolupracuje s rodiči a klade důraz na vytvoření bezpečného, přátelského a důvěrného prostředí. Proto jsou do rozvrhu pravidelně zařazovány třídnické hodiny, které navštěvují odborníci psychologové. Pravidelnou součástí života školy se staly společné akce, které podporují pocit vzájemné sounáležitosti - kurzy, výlety, návštěvy divadel, turnaje. Zájemci se o škole dozvědí více od prosince na Dnech otevřených dveří, na nebo na veletrhu středních škol Schola Pragensis. -red- tel.: LISTOPAD

18 INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

19 Sport Popularita miniházené roste Plavecká přípravka nabízí volná místa Nejúspěšnější pražský plavecký oddíl SK Motorlet Praha hledá školačky a školáčky ve věku ideálně 6 10 let. Pokud zvládají už alespoň jeden plavecký způsob a nebojí se vody, pak pro ně máme volná místa v našich přípravkách. Zkoušky se konají v bazénu v Radlicích po dohodě na tel (Blanka Holakovská). Více informací na Tereza Bartošová Miniházená je odnož házené. Je to kolektivní, dynamický a bezkontaktní sport, vhodný i pro děti na prvním stupni základní školy. V letošním školním roce v ZŠ Kuncova začínáme pod záštitou Pražského svazu házené již 3. ročník Školní ligy miniházené. V Praze 13 se jí pravidelně zúčastňuje vždy několik týmů z naší školy, dále několik týmů z FZŠ Brdičkova, ZŠ Janského, ZŠ Klausova a v letošním roce přivítáme i nového hosta z Prahy západ, ze ZŠ Zvole. Hrajeme ve dvou kategoriích, a to třídy a třídy, přičemž v každém týmu musí být dívka (naše specifické pravidlo). Školní ligy miniházené působí ale i jinde. Ve Sport a zdraví jsou in středu 22. září jsme se zúčastnili se dvěma týmy naší školy úvodního turnaje nově vznikající Školní ligy miniházené v Praze 4, která pořádala svůj turnaj v ZŠ Guttova, v překrásném venkovním prostředí Prahy 10. Podařilo se nám získat skvělé 1. místo ze 14 týmů. Dětem gratuluji a přeji hodně radosti ze hry. Radka Potužníková Zlato pro Terezky Skvělé 1. místo vybojovaly v obvodním kole stolního tenisu v kategorii žákyň tříd Tereza Trunčková a Tereza Bártová ze ZŠ Kuncova. Děvčatům blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci školy. Pavel Petrnoušek, ředitel Za velkého zájmu proběhly ve dnech ve sportovnězdravotním centru Face Czech Fitness dny otevřených dveří. Lidé se zájmem o své zdraví a fyzickou kondici si mohli na vlastní kůži vyzkoušet nové programy jako je zumba, bosu, pilates nebo flowin. Otevřeno pro veřejnost bylo také fyzioterapeutické a masážní centrum, Pilates Clinic a samozřejmě posilovna s osobními trenéry. Sportovnězdravotní centrum Face Czech Fitness je první svého druhu v ČR. Jsme výjimeční v tom, že všechna cvičení, která u nás klienti absolvují, jsou pro jejich tělo maximálně zdravá a bezpečná. Zaručujeme kvalitu a profesionalitu. Všichni naši trenéři a instruktoři prošli vzdělávací akademií Face Czech Fitness. Kombinace sportovního a fyzioterapeutického centra je unikátní koncept, říká ředitel Ladislav Zeithaml. Přijďte i vy hýčkat svoje tělo a mysl. Najdete nás na adrese Nárožní 9a ve Stodůlkách (budova BIVŠ). Více na Jitka Mikolášová Ze Stodůlek do Stodůlek V neděli 12. září pořádal Cyklistický spolek Stodůlky ve spolupráci s MČ Praha 13, společností Piccollo, s.r.o., a Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. již XXVIII. ročník amatérského cyklistického závodu Stodůlky - Karlštejn - Stodůlky. Díky překrásnému podzimnímu počasí se na 55 km dlouhou trať postavilo rekordních 192 závodníků a závodnic, kteří na známé trase mezi Stodůlkami a Karlštejnem s cílem v Řeporyjích předváděli krásné sportovní výkony, ať už o přední pozice nebo o dobrý pocit z vlastního výkonu. O celkové vítězství nakonec bojovala skupina asi 25 závodníků, kde nejvíce sil v závěrečném prudkém stoupání prokázal Václav Jelínek z chomutovského týmu EXE Jeans s časem 1:26:35, který také ovládl soutěž o krále kopců a s náskokem vyhrál i vrchařskou soutěž. S odstupem 2 vteřin obsadil 2. místo Tomáš Vitáček z týmu Viessmann, který se stal i celkovým vítězem kategorie muži nad 40 let. Celkově 3. místo obsadil Zbyněk Kudrna z týmu Enduraining. Mezi ženami i přes nezaviněný pád byla v cíli první Lenka Sýkorová z týmu Volvo Auto Hase s časem 1:40:59, 2. místo s odstupem několika minut obsadila Hana Doležalová z týmu Varta - TJ Sokol Králův Dvůr a na 3. místě skončila Radka Vančurová z Vinohradských šlapek. Kompletní výsledky naleznete na Děkujeme všem pořadatelům, Policii ČR, Zdravotnické záchranné službě hl. města Prahy a všem závodníkům za účast a těšíme se na již XXIX. ročník, který budeme pořádat tradičně v září roku Martin Resl, CS Stodůlky tel.: LISTOPAD

20 Střípky BIZON VYRAZIL NA VÝLET. První výprava Bizona byla jen začátkem celoroční hry Za českým lvem. Cesta naučnou máslovickou stezkou, hry pro zábavu i poučení i plnění jednotlivých úkolů dětem pomohly vstoupit na loď a vypravit se s Bruncvíkem na cestu. Nevíte, co je to Bizon? Je to parta dětí ze ZŠ Klausova, která za pomoci paní učitelky Přikrylové objevuje pro ně dosud nové a nepoznané věci. Schází se každý týden a jednou za měsíc jezdí do přírody vyzkoušet v praxi své znalosti a dovednosti. Vytvořily přírodovědně-turistickou skupinu BIZON. Bav se! Inspiruj se! Zachraňuj! Objevuj! Nauč se! Zdenka Novotná, učitelka PRO D.A.R. ZAČALA TANEČNÍ SEZÓNA. Taneční skupina D.A.R., která trénuje v DDM Stodůlky, vytváří zajímavé choreografie, kde jde hlavně o pobavení diváka pomocí spojení různých tanečních stylů jako je Street dance, Hip-hop dance, Disco dance, House a mnoho dalších. Vytváříme choreografie zpracovávající určité téma nebo děj s využitím všech aspektů show - spojení obsahu, tématu, hudby, techniky, kostýmů, rekvizit a kulis, akrobacie i zvedaček. Můžete se na nás přijít podívat na tréninky. Michaela Gaydošová ODHALENÉ TAJEMSTVÍ. Divadlo Evy Hruškové jezdí po českých a moravských městech a hraje svá představení pro malé diváky. Začátkem října zavítalo i do naší ZŠ Kuncova. Herečky Eva Hrušková a Kateřina Hovorková provedly děti z prvních a druhých tříd Českým rokem. Lidové písničky, říkadla, pranostiky a pohádky, kde hlavní roli hrály děti, všechny příjemně aktivizovaly. Zazpívali jsme si známé písničky, zahráli si hry, které znali naši dědečkové a babičky, a odhalili jsme tajemství všech měsíců v roce. Jana Faltejsková DOSPĚLÁCI DOVÁDĚLI S DRAKY. V neděli 10. října proběhla před hasičárnou v Třebonicích drakiáda. Sešlo se opravdu hodně draků a navíc vyšlo i počasí - bylo sluníčko a vítr. Děti si více užívaly tvorbu vlastního draka a kreslení křídami po dlažbě před hasičárnou. Běhali naopak dospělí a měli radost, když se jim povedlo dostat draka na oblohu. Monika Malá, SDH Třebonice STUŽKOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ. Ve čtvrtek se v Základní škole Janského konalo stužkování našich nejmladších žáčků. Tato akce má v naší škole již dlouholetou tradici a všichni se na ni těšíme. Prvňáčci si připravují krátký program, letos ve znamení tance a pohádky O červené Karkulce. Starší spolužáci jim přišli zazpívat a zahrát na kytaru. A pak již nic nebránilo slavnostnímu přijetí nových žáčků mezi žáky naší školy. Za zvuků klasické hudby jim deváťáci připnuli stužky a nechybělo ani pohlazení. Následovalo ještě společné foto na památku a ujištění, že v tomto složení se setkáme na konci školního roku, ale to už budou zkušení prvňáci šerpovat na oplátku deváťáky. Marcela Kolářová POŠTA PRO RADOST. Díky aktivním dobrovolnicím a seniorům začala opět fungovat originální motolská Pošta pro radost. Koncem září se při výtvarné dílně na LDN vyráběla zvířátka pro děti hospitalizované ve Fakultní nemocnici v Motole. Prostřednictvím Dobrovolnického centra budou doručena na jednotlivé kliniky, aby tam potěšila malé pacienty. Ti pak zase vytvoří dárky pro babičky, dědečky a pacienty třeba o dvě generace starší. Poštou pro radost tak vzniká neviditelné spojení mezi Léčebnou dlouhodobě nemocných a dětskou částí nemocnice v Motole. Potěšení je hned dvojnásobné. Pro seniory je velmi důležitá skutečnost, že mohou být sami užiteční a děti pak mohou jedním namalovaným obrázkem udělat radost těm, kteří to obzvlášť potřebují. Málokterá poštovní zásilka udělá takovou radost, jako právě ta motolská. Více na Renata Dohnalová 20 LISTOPAD tel.:

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem.

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. VINUTÉ PERLY, čtvrtek 5. 11. 2015 pro dospělé i šikovné starší děti Výroba krásných skleněných vinutých perel na plynovém kahanu. Individuální přístup, max.

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30

Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30 TOULCŮV DVŮR AKCE LISTOPAD 2015 Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30 V našem hlavním městě se stále častěji setkáváme s různými plazími uprchlíky z

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

nebo ob tavost. TRIO Obliba k této barv vzr stá s p ibývajícím stá ím, z ehož se dá soudit na zkušenost a zralost a s nimi spojeným porozum ním pro

nebo ob tavost. TRIO Obliba k této barv vzr stá s p ibývajícím stá ím, z ehož se dá soudit na zkušenost a zralost a s nimi spojeným porozum ním pro ZÁŘÍ 2009 S VÝHLEDEM DO ŘÍJNA C O N Á S Č E K Á A N E M I N E TRIO PROKOP HRUBÝ ANDRŠT EVA TORNOVÁ A JEJÍ PŘÁTELÉ Zahájení koncertní sezóny Sobota 13.10. louka před ÚMC Praha 17 BABÍ LÉTO Účast Domova

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové 1. února od 14 hodin na radnici Vítání občánků Opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků mateřské školy, paní fotografka Martina Venená, ani malý dárek

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Přítomni: M. Zacharová, Ing. Kovářík, J. Niklová, Mgr. P. Rejchrtová, J.

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ KURZY V DUBNU 2014 V DOMĚ POD JASANEM KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 6. listopadu 2014 320,- Seznámení s historií hedvábí, pomůckami a materiály, povídání o technikách včetně ukázek. Na kurzu se naučíte míchat

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž

Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž Čarodějný kvíz - soutěž Bezpečný internet pro děti - beseda pro 4. třídy ZŠ

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Titulek: Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání: Web organizátora : Titulek Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání:

Titulek: Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání: Web organizátora : Titulek Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání: Advent v Jilemnici Titulek: Adventní podvečery v Tržnici řemesel - tvořivé dílničky. Datum: 27.11.2015, 16:00-19:00 Charakteristika, popis akce: Co budeme tvořit? Adventní a vánoční dekorace, korálkování,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha září 2011 8. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Milí přátelé, prázdniny utekly

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Vážení přátelé a příznivci Vesny,

Vážení přátelé a příznivci Vesny, VESNOVINY 1/2014 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 3. 1. 2014 -------------------------------------------------------------------------------------- Vážení přátelé a příznivci

Více