ZE-DAB60 DAB+ PŘIJÍMAČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD USER MANUAL ENGLISH/ GERMAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZE-DAB60 DAB+ PŘIJÍMAČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD USER MANUAL ENGLISH/ GERMAN"

Transkript

1 ZE-DAB60 DAB+ PŘIJÍMAČ USER MANUAL UŽIVATELSKÝ NÁVOD ENGLISH/ GERMAN

2 O TOMTO NÁVODU Tento návod obsahuje důležité informace a upozornění o ovládání tohoto přístroje. Uložte ho prosím ve Vašem vozidle aby byl po ruce kdykoli to bude potřeba. Obsah tohoto dokumentu je poskytován tak "jak je", dle požadavků platných zákonů. Žádné záruky jakéhokoliv druhu, ať už vyjádřené nebo předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel, se nevztahují k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu. ZENEC si vyhrazuje právo tento dokument revidovat nebo zrušit kdykoli bez předchozího upozornění. OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 PŘIPOJENÍ / INSTALACE UMÍSTĚNÍ A PŘIPOJENÍ ANTÉNY UVEDENÍ DO PROVOZU OSD MENU SYSTEMOVÁ NASTAVENÍ DAB RÁDIO PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA DÁLKOVÝ OVLADAČ PŘÍSLUŠENSTVÍ A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘI POTÍŽÍCH SPECIFIKACE ZÁRUKA

3 ZE-DAB60 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Přečtěte si tento návod celý. 2. Uchovejte tento návod. Každý, kdo tento přístroj používá by měl mít přístup k této příručce. 3. Dbejte na všechna varování. Dodržujte všechny pokyny. 4. Tento přístroj je navržen pro provoz ve vozidle s 12V/24V DC baterií a negativním zeměním. 5. Nepoužívejte přístroj jiným způsobem, než jak je popsáno v tomto manuálu. Na závady způsobené nedodržením pokynů v této příručce se nevztahují záruční podmínky. 6. Nerozebírejte ani neupravujte přístroj žádným způsobem, povede to ke ztrátě záruky. Nepokoušejte se přístroj opravovat sami, místo toho, v případě potřeby kontaktujte autorizovaného dealera ZENEC. 7. Používejte pouze originální příslušenství, které je určené pro tento přístroj jinak riskujete poškození přístroje. Nainstalujte přístroj podle montážního návodu a používejte pouze dodané příslušenství. Akcelerační síly při dopravních nehodách bývají velké. Nesprávně nainstalovaný přístroj představuje během dopravní nehody velké riziko pro řidiče a pasažéry ve vozidle. 8. Chraňte přístroj před vodou a dalšími tekutinami, které by se mohli do přístroje dostat. Výsledkem by mohl být elekritrický zkrat nebo i požár. 9. Abyste předešli elektrickému zkratu, nikdy do přístroje nevkládejte žádné kovové předměty (jako mince nebo nářadí). 10. Před výměnou vadné pojistky se pokuste najít příčinu zkratu. Věnujte prosím pozornost napájecím kabelům! Pokud není zkrat důsledkem chyby v napájecích kabelech, můžete vadnou pojistku vyměnit za novou pojistku (stejné hodnoty). Pokud zkrat stále přetrvává, kontaktujte autorizovaného prodejze ZENEC. 11. Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze pro podrobné bezpečnostní pokyny. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky. 12. Dejte pozor na vybití baterie vozidla během používání přístroje ve vozidle s vypnutým motorem. Protože přístroj užívá značné množství energie a baterie je dobíjena pouze s nastartovaným motorem, může se stát, že baterie bude vybita na úroveň, kdy nebude možno nastartovat. 13. V souladu se zákonem platným v některých Evropských zemích není povolena jízda s monitorem zobrazujícím video v zorném poli řidiče, protože může být odváděna pozornost řidiče od provozu. Dodržujte prosím dopravní předpisy ve Vaší zemi, nebo se můžete vystavit riziku pokuty v případě dopravní nehody nebo dokonce ztratit pojistné krytí. Věnujte prosím pozornost hlasitosti ve Vašem vozidle s ohledem na zvuky provozu v okolí vozidla, jako jsou sirény hasičů, policie nebo záchranné služby. 14. Nevystavujte přístroj tvrdým nárazům. Výsledkem může být mechanické nebo elektrické poškození přístroje. 15. Pokud se objeví nějaké problémy nebo dotazy během instalace, zeptejte se prosím Vašeho prodejce ZENEC. 3

4 PŘIPOJENÍ / INSTALACE Čelní strana Zadní strana q Napájení (Napájení/AV/IR konektor) Čelní pohled (PIN) q

5 ZE-DAB60 PŘIPOJENÍ / INSTALACE Přední a zadní strana: q Napájení/AV/IR konektor w Vstup antény e Stavová LED r USB port t Tlačítko reset Napájecí konektor: q Komponentní video R (žlutá) 2 Komponentní video G (bílá) 3 Komponentní video B (červená) 4 Zemění videa (černá) 5 Nevyužito 6 Zemnění videa (černá) 7 Zemnění audia (černá) 8 Video výstup CVBS (žlutá) 9 Audio výstup L (bílá) 10 Audio výstup R (červená) 11 Nevyužito 12 Nevyužito 13 IR data (modrá) 14 IR LED (zelená) 15 IR napájení (hnědá) 16 Zemnění/GND (černá) Připojte ke kostře nebo kovové karoserii vozu /24 V (žlutá) Připojte ke stálému +12/24 V napájení. 18 ACC (red) Připojte ke zapalovacím klíčkem spínanému +12/24 V napájení. POZNÁMKA: V závislosti na tom, jaký svazek kabelů používáte, kontakty pinů nejsou plně využity. 5

6 PŘIPOJENÍ / INSTALACE Připojení ke komaptibilnímu přístroji ZENEC DAB anténa +12V ACC GND rádio Připojení k ostatním přístrojům DAB antenna +12V ACC GND Externí IR přijímač Audio R Audio L Video rádio POZNÁMKA: Pokud chcete připojit ZE-DAB60 k nekompatibilnímu přístroji nebo monitoru, musíte použít set volitelného příslušenství ZENEC N-ZEDAB60-ACC, který je dostupný zvlášť. Koupi setu příslušenství konzultujte s Vaším prodejcem ZE-DAB60. 6

7 ZE-DAB60 PŘIPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ ANTÉNY POZNÁMKA: Fóliová anténa je určena výhradně pro použití uvnitř vozidla. Fóliovou anténu neinstalujte na následující místa: - Kde může blokovat výhled řidiče. - Kde může blokovat provoz bezpečnostních prvků jako jsou airbagy. - Na pohyblivý skleněný povrch. (stahovací okénka, střešní okno) Před instalací fóliové antény zkontrolujte místo, kam ji umístíte. Anténa po umístění nemůže být znovu umístěna na jiné místo. Zkontrolujte proto mechanismus zemění kabelu před tím, než anténu umístíte. Povrch důkladně očistěte a odmastěte pomocí přiloženého čističe. Neohýbejte nebo nepoškoďte fólii antény. Umístění antény Přehled instalace Fóliová anténa Přední sloupek ZE-DAB60 min. 5 cm Vstupní kabel antény 7

8 PŘIPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ ANTÉNY Vyberte vhodné místo pro instalaci antény. Ideální místo (na čelním skle) pro instalaci fóliové antény je to, které splňuje následující podmínky: - Vertikálně: horní okraj antény by pro optimální příjem měl být alespoň 5 cm od okraje střechy vozidla. - Horizontálně: anténa by měla být zarovnána s karosérií (sloupkem vozidla). Anténu neinstalujte na následující místa: - Místo kde může překážet ve výhledu řidiče. - Místo kde může překážet prvkům bezpečnostní výbavy jako je např. airbag - Povrch pohyblivých skel. Instalace: Krok 1 až 9 q 2 3 Očistěte podklad Pomocí přiloženého čističe, očistěte povrch, kde bude umístěna fóliová anténa, jednotka zesilovače a proužek zemnění. Před montáží se ujistěte, že povrch skla je zcela suchý. Pro zajištění dobré přilnavosti, v případě potřeby, ohřejte čelní sklo. Odstraňte ochrannou fólii Jemně horizontálně odstraňte ochrannou fólii. Nedotýkejte se lepivé části páskové antény. Umístěte anténu Jemně umístěte anténu vedle sloupku na předem připravené místo. Dejte si pozor abyste se nedotkly kontaktů. 8

9 ZE-DAB60 PŘIPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ ANTÉNY min. 5 cm Umístěte za použití tlaku Pro bezpečné upevnění aplikujte tlak zdola nahoru. Odstraňte kryt sloupku Jemně odstraňte kryt pravého předního sloupku. Při odstraňování krytu sloupku dejte pozor, abyste nezasáhly do bezpečnostního systému airbagů. Odstraňte průhledný proužek Z fóliové antény jemně odstraňte průhledný proužek, ale nedotýkejte se lepící plochy antény. Nepoužívejte žádný čistič skla Sloupněte krycí papír samolepy Sloupněte krycí papír samolepy spojovacího boxu. Kovová část spojovacího boxu by měla zůstat čistá. Spojte zářezy na kontaktním boxu s proti kusy na fóliové anténě. Jemným tlakem kontaktní box přilepte. Přiúevněte zemnícípruh ke karoserii (kovovou část) Sloupněte papír samolepky na proužku zemnění a přilepte ho na kovové části sloupku čelního skla. Pro funkčnost není potřeba barvu z kontaktu zemnění odstranit. Zajistěte dostatečnou plochu pro zemnící pásek. Připojte k přístroji anténu Veďte anténní kabel ze sloupku dolů a přes vnitřní stranu přístrojové desky k DAB přijímači. Při montáži dejte pozor na vedení anténního kabelu s ohledem na umístění airbagů (nevést kabel přes airbag apod.) tak, aby nebyla narušena bezpečnost vozidla. 9

10 UVEDENÍ DO PROVOZU q Po uvedení do provozu a výběru režimu DAB/DVB-T (pokud přístroj ZENEC nezobrazuje v hlavním menu kombinovanou ikonu DAB/DVB-T, vyberte prosím ikonu DVB-T). Na obrazovce se objeví hlavní menu. q DAB přehrávání DAB vysílání 2 Hudba přehrávání hudebních souborů 3 Video přehrávání video souborů 4 Systémová nastavení 10

11 ZE-DAB60 SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ q Vyberte systémová nastavení q q 2 q Opuštění režimu DAB 2 Opuštění systémových nastavení 11

12 OSD MENU Video TV systém Obecné Jazyk Správa kanálů Režim napájení antény Hudba Ekvalizér Systémová nastavení Audio Ekvalizér Další Model Verze SW Verze MCU Verze/Aktualizace Tovární nastavení Film Poměr stran Ekvalizér 12

13 ZE-DAB60 POZNÁMKA Název Funkce Volba Video TV systém PAL, NTSC Obecné Jazyk OSD Správa kanálů Režim napájení antény (5V) Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Holandština, Čeština, Portugalština, Finština, Norština, Dánština OK (pro otevření obrazovky Správa kanálů) Zap, Vyp Hudba Ekvalizér Standard, Classic, Rock, Jazz, Pop Audio Ekvalizér Standard, Classic, Rock, Jazz, Pop Další Film Model Verze SW Verze MCU Verze/Aktualizace Tovární nastavení Poměr stran Ekvalizér N.A. N.A. N.A. OK (pro spuštění aktualizace) OK (pro reset do továrního nastavení) 4:3 LB, 4:3 PS, 16:9, 16:9 PB Standard, Classic, Rock, Jazz, Pop POZNÁMKA: Napájení antény (5V) aktivujte pouze pokud je k přístroji připojena aktivní anténa. Při použití pasivní antény, je nezbytné vypnout napájení antény, jinak dojde k aktivaci interní pojistky a bude nutný servisní zásah. V tomto případě se prosím obraťte na Vašeho prodejce ZENEC. Balení obsahuje pasivní anténu. 13

14 DAB RÁDIO 14 q q Oblíbený P1 2 Předchozí kanál 3 Oblíbený P2 4 Následující kanál 5 Oblíbený P3 6 Přepnutí mezi různými oblíbenými pozicemi (P1 P5, P6 P10, P11 P15 and P16 P20) 7 Oblíbený P4 8 Otevření rozšířené DLS informace 9 Oblíbený P5 10 Zpět na obrazovku seznamu DAB 11 Informace DLS 12 Síla signálu DAB 13 Zpět do hlavního menu 14 Zobrazení slideshow informace (SLS) q Rozšířená DLS informace (Dynamic Label Segment) 2 Zpět na předchozí stranu q q q Předchozí kanál 2 Následující kanál 3 Oteření správy kanálů 4 Spuštění funkce automatického vyhledávání 5 Zpět na obrazovku přehrávání DAB 6 Zpět do hlavního menu 14

15 ZE-DAB60 5 q Předchozí kanál 2 Následující kanál 3 Přesunutí kanálu 4 Smazání kanálu 5 Zpět na předchozí stranu q Uložení radio stanice jako oblíbené Abyste měli přímý přístup k Vašim oblíbeným radio stanicím, je možné uložit až 20 radio stanic jako oblíbené. Vyberte radio stanici, kterou chcete uložit jako oblíbenou. Pro uložení stanice jako oblíbené se dotkněte ikony oblíbené, kde má být radio stanice uložena jako oblíbená, na přibližně 3 vteřiny. Pokud ovládáte přístroj dálkovým ovladačem, můžete uložit jako oblíbené maximálně 10 radio stanic. Vyberte radio stanici, kterou chcete uložit jako oblíbenou. Pro uložení stanice jako oblíbené, stiskněte a držte přibližně 5 vteřin odpovídající číslo pozice pro uložení. Tlačítko 0 na číselné klávesnici odpovídá pozici paměti 10. Jako potvrzení úspěšného uložení stanice (jako oblíbené) se vedle ukazatele síly DAB signálu zobrazí pozice paměti, kde byla stanice uložena. Opakováním tohoto postupu je možné přepsat oblíbené stanice novými stanicemi. POZNÁMKA: Vzhledem k tomu, že tento přístroj nenabízí funkci automatic frequency tracking, je po změně vysílací frekvence stanice nezbytné spustit funkci auto scan, aby byl znovu možný příjem této stanice se změněnou vysílací frekvencí. Před spuštěním funkce auto scan můžete zvolit, zda se uložené stanice přepíší, nebo se k uloženým stanicím přidají pouze nové stanice. 15

16 PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY q q Výběr přehrávání hudby q q Předchozí strana 2 Následující strana 3 Předchozí adresář 4 Následující adresář 5 Potvrzení Vašeho výběru 6 Zpět do hlavního menu 7 Informace o adresáři 8 Zpět na předchozí stranu q q Předchozí strana 2 Následující strana 3 Předchozí stopa 4 Následující stopa 5 Potvrzení Vašeho výběru 6 Zpět do hlavního menu 7 Informace o stopě 8 Zpět na předchozí stranu q q Předchozí stopa 2 Přehrát/Pauza 3 Následující stopa 4 Rychle vzad 5 Rychle vpřed 6 Zpět do hlavního menu 7 Informace o době přehrávání 8 Informace o stopě 9 Zpět na předchozí stranu 16

17 ZE-DAB60 PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA q Výběr přehrávání videa q q q Předchozí strana 2 Následující strana 3 Předchozí adresář 4 Následující adresář 5 Potvrzení Vašeho výběru 6 Zpět do hlavního menu 7 Informace o adresáři 8 Zpět na předchozí stranu q q Předchozí strana 2 Následující strana 3 Předchozí video 4 Následující video 5 Potvrzení Vašeho výběru 6 Zpět do hlavního menu 7 Informace o videu 8 Zpět na předchozí stranu q q Předchozí video 2 Přehrát/Pauza 3 Následující video 4 Rychle vzad 5 Rychle vpřed 6 Zpět do hlavního menu 7 Zpět na předchozí stranu 17

18 DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítka dálkového ovladače q 1* w e r t y u i o 1) 1! 1( 2) 2! # 1$1% 1^ 1& 18

19 ZE-DAB60 DÁLKOVÝ OVLADAČ 1. POWER Zapne/Vypne přístroj 2. NUMERICAL BUTTONS Přímý výběr kanálů (obrazovka DAB seznamu) Přímý výběr oblíbeného Dlohé stisknutí pro nastavení jako oblíbeného Přímý výběr audio/video souboru 3. RECALL Bez funkce 4. OK Přepnutí mezi obrazovkami DAB (DAB přehrávání a seznam DAB) Potvrzení Vašeho výběru Spuštění přehrávání vybraného audio/ video souboru 5. VOL- Snížení hlasitosti Pohyb kurzoru doleva 6. HOME Otevře hlavní menu 7. CH Následující DAB kanál Pohyb kurzoru dolů 8. EPG Bez funkce 9. MANUAL Bez funkce 10. PLAY/PAUSE Spuštění/Pauza přehrávání 11. FR Rychle vzad 12. REC Bez funkce 13. F1 RED Bez funkce 14. F2 GREEN Bez funkce 15. REPLAY Bez funkce 16. F3 YELLOW Pohyb DAB kanálů (uspořádání DAB kanálů) 17. F4 Smazání DAB kanálů (uspořádání DAB kanálů) 18. MUTE Potlačení/Obnovení audio výstupu 19. SOURCE Bez funkce 20. PREVIEW Bez funkce 21. AUDIO Bez funkce 22. ENTER Potvrzení výběru Start přehrávání vybraného audio/ video souboru 23. INFO V režimu DAB zobrazí DLS informace 24. CH Předchozí DAB kanál Pohyb kurzoru nahoru 25. VOL+ Zvýšení hlasitosti Pohyb kurzoru doprava 26. MENU Otevře systémová nastavení 27. EXIT Návrat na předchozí stranu (režim Audia/Videa) 28. AUTO SCAN Spustí funkci automatického prohledávání DAB 29. FF Rychle vpřed 30. TTX Otevře správu kanálů 19

20 PŘÍSLUŠENSTVÍ A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ Accessories q Přístroj w Kabel pro připojení (1,5 m) e Napájecí kabel (35 cm) r Montážní úchyty se šrouby (2 ks) t Pasivní DAB anténa t Čistící ubrousek y Uživatelský manuál 7 Instalační návod pro instalaci DAB antény Volitelné příslušenství Pokud chcete připojit ZE-DAB60 k nekompatibilnímu přístroji (rádiu) nebo monitoru, potřebujete volitelný balíček příslušenství ZENEC N-ZEDAB60- ACC, který se prodává samostatně. Příslušenství obsahuje následující části: q Kabel pro připojení s A/V výstupem / napájením (1,5 m) w IR dálkový ovladač e IR přijímač 20

21 21 ZE-DAB60

22 PŘI POTÍŽÍCH Problém Možná příčina Řešení Napájení není správně připojeno. Zkontrolujte připojení napájení a napájecí kabel. Přístroj nepracuje. Pojistka přístroje je spálená. Zkontrolujte pojistku a pokud je spálená, vyměňte ji za jinou pojistku stejné hodnoty. Přístroj je vypnutý nebo je v režimu standby. Zapněte přístroj. Přehrávání videa funguje, ale není slyšet zvuk. Zvukový výstup je ztlumený. Zvyšte hlasitost nebo deaktivujte funkci mute. V režimu DAB/ DAB+ není tolik radio kanálů kolik jsem očekával. Počet dostupných kanálů je s ohledem na lokální systém vysílání omezen. Dostupné kanály se mohou podle lokace lišit. Některé radio kanály nejsou v této oblasti dostupné. Spusťte Scan (hledání) pro prohledání všech kanálů. Mohou být přijímány pouze lokálně vysílané kanály. Ty se mohou podle oblasti lišit. Anténa není správně připojena. Zkontrolujte prosím připojení antény a zkuste anténu umístit na jiné místo. V režimu DAB/DAB+ ukazují všechny kanály nízkou kvalitu signálu. V této oblasti není poskytováno DAB/DAB+ rádio vysílání. Zkontrolujte mapu pokrytí DAB/ DAB+ rádio vysíláním ve vaší zemi. Není možné poslouchat digitální rádio v oblastech bez pokrytí. 22

23 ZE-DAB60 Externí IR přijímač není připojen. Připojte externí IR přijímač. Dálkový ovladač, který je dostupný jako volitelné příslušenství nefunguje. Baterie IR dálkového ovlasdače jsou vybité. IR dálkový ovladač není namířený na IR přijímač nebo je zde překážka blokující cestu signálu mezi IR dálkovým ovladačem a IR přijímačem. Zkontrolujte baterie a pokud jsou vybité, vyměňte je za nové stejného typu a hodnoty. Namiřte IR dálkový ovladač na IR přijímač. IR dálkový ovladač je rozbitý. Zkontrolujte IRdálkový ovladač a pokud je rozbitý, vyměňte jej za nový. 23

24 SPECIFIKACE Vlastnosti DAB/DAB+ příjem příjem rádia DAB/DAB+ Přehrávání multimédií přehrávání audi a videa přes USB zařízení RF vstup Anténa Pasivní anténa (SMA) Anténí kabel 3 metry Frekvenční rozsah VHF pásmo 3 ( MHz) RF vstupní odpor 75 ohmů Radio broadcasting systém Přenosový standard ETSI EN DAB compliant, ETSI TS DAB+ compliant Video/Audio dekodér Softwarové vlastnosti OSD jazyky Vlastnosti Podporované formáty Audio formát Video formát Rozhraní A/V I/0 port USB port IR dálkový ovladač Power Vstupní napětí Proudová spotřeba JPEG Audio: MPEG Audio Layer 2, AAC Angličtiny, Němčina, Francouzština, Portugalština, Španělština, Italština, Holandština, Čínština (tradiční) DAB slide show, správa kanálů, automatické vyhledávání kanálu MP3, WAV MPG, AVI (MPEG4, ASP, XviD, DivX5) Napájení, IR vstup, UART, Video výstup (CVBS), Audio výstup USB 2.0 (Host) Dostupný jako volitelné příslušenství včetně externího IR přijímače. +12/24 V (DC) 2.4 W 24

25 ZE-DAB60 Dimension and weight ROZMĚRY (v x š x h) VÁHA (g) 115 x 25 x 95 mm 290 g POZNÁMKA: Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. 25

26 2-LETÁ ZÁRUKA Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení tohoto výrobku ZENEC. Je vhodné uchovat originální obal pro případné budoucí zasílání výrobku. Pokud by Váš ZENEC výrobek potřeboval servis, obraťte se prosím na Vašeho prodejce nebo na distributora ve Vaší zemi. Záruka tohoto přístroje se vztahuje na vadu materiálu nebo výrobní vadu po dobu 2 let od data koupě. Omezení záruky Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobená: 1. Nesprávnou instalací nebo nesprávným zapojením. 2. Vystavením nadměrrné vlhkosti, tekutinám, horkým slunečním paprskům nebo nadměrnému prachu nebo špíně. 3. Nehodami nebo hrubým zacházením, opravami mimo autorizovaný servis, pokusy o opravu mimo autorizovaný servis a modifikacemi, které nejsou výslovně povoleny výrobcem. Tato záruka je omezena na opravu nebo výměnu vadného výrobku dle možností výrobce a nezahrnuje žádnou další formu poškození, náhodnou, následnou či jinou. Záruka nepokrývá škody způsobené přepravou ani náklady na dopravu. Záruka nemůže být uznána bez přiloženého, plně vyplněného záručního listu (model, výrobní číslo, adresa kupujícího, datum koupě a razítko prodejce) a originálního dokladu o koupi! 26

27 ZE-DAB60 ZENEC MODEL: ZE-DAB60 Výrobní číslo:... Datum nákupu:... Jméno:... Adresa:... Město:... Stát:... PSČ... Země:... Adresa prodejce a otisk razítka Pokud někdy v budoucnosti budete chtít tento výrobek vyhodit, pamatujte prosím, že elektrické výrobky by neměli být vyhozeny s domovním odpadem. Odevzdejte ho prosím na sběrné místo elektroodpadu. Informujte se u místních úřadů nebo u Vašeho prodejce na způsob recyklace elektroodpadu (elektrických a elektronických zařízení). 27

28 ZENEC by ACR AG Bohrturmweg 1 Bad Zurzach Switzerland Rev. A

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

ZE-DVBT40. 2-CH DIVERzitní DVB-T přijímač USER MANUAL

ZE-DVBT40. 2-CH DIVERzitní DVB-T přijímač USER MANUAL ZE-DVBT40 2-CH DIVERzitní DVB-T přijímač USER MANUAL UŽivatelská příručka GERMAN/English CZ Obsah OBSAH... VLASTNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ... bezpečnostní pokyny... ZAPOJENÍ... připojení a umístění antén...

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

ALMA T2200. Uživatelská příručka

ALMA T2200. Uživatelská příručka ALMA T2200 Uživatelská příručka I Obsah Obsah 1. Čelní panel: 1 2. Zadní panel: 1 3. RCU 2 1. Základní ovládání 2 1.1 První použití Set-Top Boxu 2 1.2 Používání prvního a druhého přístroje 3 1.3 Rychlé

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

DVB-T přijímač/rekordér. Uživatelská příručka

DVB-T přijímač/rekordér. Uživatelská příručka DVB-T přijímač/rekordér Uživatelská příručka 01. Upozornění 1. Nepřechovávejte nebo nepoužívejte přijímač v místě s extrémně vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí či prašností 2. Výrobce nenese odpovědnost

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah balení DVB-T tuner TrekStor Nero Home Essentials Dálkový ovladač Knoflíková baterie CR2025 Externí DVB-T anténa s magnetickou patkou Koaxiální anténní kabel USB prodlužovací

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA...

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA... Obsah Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA...5 INFORMACE O ZAŘÍZENÍ...9 MULTIMÉDIA...9 KLÁVESNICE

Více

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka Odvoz a recyklace Nevyhazujte elektrická zařízení do odpadu. Nechtěné nebo nefunkční zařízení odevzdejte na příslušné recyklační stanici! Obsah

Více

Video adaptér MI1257

Video adaptér MI1257 Video adaptér MI1257 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených NTG4.5-204 s Comand Online, Audio50 APS nebo Audio 20 s 4-pinovým konektorem

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem IC-1549USB TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2 Ovládání prostřednictvím

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

MCS-13. Montážní příručka

MCS-13. Montážní příručka MCS-13 Montážní příručka Obsah Instrukce k montáži a bezpečnému používání... 2 Obsah balení... 3 Seznam vozidel... 3 Popis vodičů... 3 Montáž adaptéru s MULTI10... 4 Popis pro vozidla Mercedes W169, W245,

Více

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III CZ OBSAH BALENÍ PROHLÉDNI SI OBRÁZEK I 1. Reproduktor

Více

MCS-05. Kabel k MI092 pro AUDI RNS-E. umožňuje připojení zdroje AV signálu k navigačnímu systému Audi Navi Plus RNS-E

MCS-05. Kabel k MI092 pro AUDI RNS-E. umožňuje připojení zdroje AV signálu k navigačnímu systému Audi Navi Plus RNS-E MCS-05 Kabel k pro AUDI RNS-E umožňuje připojení zdroje AV signálu k navigačnímu systému Audi Navi Plus RNS-E Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce adaptéru Multimediální rozhraní

Více

RF Impedance výstupu: 5 Volt / 40 ma via RF port přijímače nebo 9 Volt DC / 100 ma via externí 230 Volt AC-DC adaptér

RF Impedance výstupu: 5 Volt / 40 ma via RF port přijímače nebo 9 Volt DC / 100 ma via externí 230 Volt AC-DC adaptér Simulace obrazu Ohsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 5.0 INSTALACE ANTÉNY 3 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za zakoupení DVB-T antény Strong SRT ANT 10.

Více

Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ

Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ 1 Děkujeme za zakoupení USB adaptéru KD609. Je navržen pro příjem digitální televize do osobního počítače nebo notebooku v digitální

Více

BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Aby jste předešli požáru nevystavujte výrobek dešti nebo vlhkému prostředí. Nepoužívejte jej v blízkosti kuchyňského

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

ZE-DVBT60HD 2-CH ANTÉNNÍ DIVERZITNÍ HD DVB-T TUNER ENGLISH/ GERMAN

ZE-DVBT60HD 2-CH ANTÉNNÍ DIVERZITNÍ HD DVB-T TUNER ENGLISH/ GERMAN ZE-DVBT60HD 2-CH ANTÉNNÍ DIVERZITNÍ HD DVB-T TUNER USER UŽIVATELSKÝ MANUAL NÁVOD ENGLISH/ GERMAN O TOMTO NÁVODU K POUŽITÍ Návod k použití obsahuje důležité informace a upozornění týkající se provozu tohoto

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA...

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA... Obsah Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA...5 INFORMACE O ZAŘÍZENÍ...9 MULTIMÉDIA...9 KLÁVESNICE

Více

(CZ) Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ

(CZ) Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ - 2 - (CZ) Návod k obsluze Děkujeme za zakoupení našeho přístroje! Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste mohli přístroj

Více

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Portable Media Center. Užívejte si na vaší televizi filmy, hudbu

Více

Návod k obsluze. Aktivní DVB-T Anténa SRT ANT 12

Návod k obsluze. Aktivní DVB-T Anténa SRT ANT 12 Návod k obsluze Aktivní DVB-T Anténa SRT ANT 12 1.0 Úvod Děkujeme za zakoupení DVB-T antény STRONG SRT ANT 12. Tato anténa byla speciálně navržena pro příjem digitálního terestriálního signálu. Může být

Více

Upozornění k bezpečnému používání výrobku

Upozornění k bezpečnému používání výrobku Uživatelský manuál Obsah Upozornění k bezpečnému používání výrobku... 3 Dálkové ovládání... 3 Schéma zapojení... 4 Důležitá upozornění... 5 Systém DAS... 5 Nabídka DAS... 6 Televizní program... 6 Přepínání

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky:

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: AverMedia Box DVB-T STB5/7 Manuál Stojan Dálkové ovládání Zdroj Audio kabel VGA kabel

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Digitální tuner 80533

Digitální tuner 80533 Digitální tuner 80533 Automobilový DVB-T tuner s možností přehrávání multimediálních souborů z USB a záznamu TV a rádiového vysílání Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce

Více

Kamera pro záznam jízdy FS2000

Kamera pro záznam jízdy FS2000 Kamera pro záznam jízdy FS2000 Uživatelská příručka Upozornění: Před použitím, si prosím, pečlivě prostudujte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Obsah Úvod... 2 Funkce přístroje... 3 Záznam

Více

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2. Rozhraní c.logic lite + MCS-02 umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.5 Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 1 AV vstup Ovládání

Více

MOVETO V-026 BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEO TELEFON

MOVETO V-026 BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEO TELEFON SIZE:X70X6P Návod k montáži a obsluze MOVETO V-06 BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEO TELEFON Call Obsah Stručný úvod... Funkce...... Úvod k tlačítkům... Montáž základní desky... Schéma zapojení vnitřního monitoru...3

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04 Rozhraní c.logic lite Mi-092 + umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel vybavených navigačním systémem Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon

7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon Návod k montáži a obsluze 7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-039C Upozornění 1. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod, naše výrobky namontujte a používejte podle poskytnutých

Více

Návod k použítí Kamerový systém

Návod k použítí Kamerový systém Návod k použítí Kamerový systém Design a provedení se můžou změnit bez předchozího oznámení výrobce. Obsah Bezpečnostní pokyny 3 MEKRA kamerový systém pro užitkové automobily 4 Pokyny pro uživatele 5 Montáž

Více

Návod k montáži a obsluze. Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-034

Návod k montáži a obsluze. Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-034 Návod k montáži a obsluze Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-034 Obsah Stručný úvod...1 Funkce......1 Úvod k tlačítkům...1 Montáž základní desky...2 Schéma zapojení vnitřního monitoru...3

Více

MI-094. Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5

MI-094. Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5 MI-094 Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5 Montážní příručka Obsah Úvodní informace... 1 Obsah balení... 2

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

(CZ) Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ

(CZ) Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ (CZ) Návod k obsluze Děkujeme za zakoupení našeho přístroje! Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste mohli přístroj snadno

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

FM modulátor SWM 165 RDS CZ NÁVOD K OBSLUZE

FM modulátor SWM 165 RDS CZ NÁVOD K OBSLUZE FM modulátor SWM 165 RDS CZ NÁVOD K OBSLUZE HLAVNÍ FUNKCE: Výběr režimu přehrávání nebo složky jedním stisknutím tlačítka Velký 1,4 (3,5 cm) displej se zobrazením názvu a textu skladby Můžete přenášet

Více

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky)

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) Vodotěsný multimediální přehrávač 1. Seznámení s přístrojem 1.1 Obsah balení Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) - Digitální vodotěsný MP3 přehrávač - Vodotěsná

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Návod k montáži a obsluze. BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035

Návod k montáži a obsluze. BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035 Návod k montáži a obsluze BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035 Upozornění Obsah Stručný úvod...1 Úvod k tlačítkům (vnitřní monitor)...1 Úvod k tlačítkům (venkovní jednotka)...

Více

MD 950. Intraorální kamera. Uživatelský manuál

MD 950. Intraorální kamera. Uživatelský manuál MD 950 Intraorální kamera Uživatelský manuál OBSAH: 1. ÚVOD 2 2. OBSAH BALENÍ 2 3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 3 4. INSTALACE VÝROBKU 3 5. POPIS A FUNKCE 5.1 KAMERA 5.2 ZÁKLADNA 5.3 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 5.4 SCHÉMA

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla.

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla. ; SkyFunk MRC Tento návod je určen i pro model SkyFunk MRC, který má stejné funkce i parametry, používá však v zapojení jiné konektory, viz obrázek na konci návodu. 1. Bezpečnost práce se zařízením Neodstraňujte

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více