NÁVOD NA OBSLUHU A INSTALACI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD NA OBSLUHU A INSTALACI"

Transkript

1 NÁVOD NA OBSLUHU A INSTALACI PLOCHÝ ZÁSOBNÍKOVÝ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY LX ACDC/M ONE 100 Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK Púchov tel. +421/42/ fax.: +421/42/ Vyrobené v: Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, CZ Benátky nad Jizerou tel.: +420 / fax: +420 /

2 OBSAH 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU POPIS FUNKCE INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE SPOTŘEBA TEPLÉ VODY ÚSPORY ELEKTRICKÉ ENERGIE POHOTOVOSTNÍ SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE KONSTRUKCE OHŘÍVAČE A JEHO ROZMĚRY PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ INFORMACE PROVOZNÍ PODMÍNKY MONTÁŽ NA STĚNU VODOVODNÍ INSTALACE ELEKTRICKÁ INSTALACE ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ELEKTRICKOU MONTÁŽ ZAPOJENÍ FOTOVOLTAICKÉHO ZDROJE - DC SCHÉMA ZAPOJENÍ POPIS FUNKCE UVEDENÍ DO PROVOZU UVEDENÍ DO PROVOZU, VYPUŠTĚNÍ KONTROLA A ÚDRŽBA OHŘÍVAČE NEJČASTĚJŠÍ PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ OBSLUHA TERMOSTATU OBSLUHA TERMOSTATU OHŘÍVAČE DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ INSTALAČNÍ PŘEDPISY POKYNY PRO DOPRAVU A SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU A NEFUNKČNÍHO VÝROBKU PŘÍSLUŠENSTVÍ

3 PRED INŠTALÁCIOU ZÁSOBNÍKA SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD! Vážený zákazníku, LOGITEX s.r.o a Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Vám děkují za rozhodnutí používat výrobek naší značky. Tímto návodem Vás seznámíme s použitím, konstrukcí, údržbou a s dalšími informacemi o elektrických zásobnících vody. Výrobek není určen pro ovládání a) osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo b) s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, nejsou-li pod dohledem zodpovědné osoby nebo nebyly-li jí řádně proškoleny. Výrobce si vyhrazuje právo na technickou změnu výrobku. Výrobek je určen pro trvalý styk s pitnou vodou. Výrobek doporučujeme používat ve vnitřním prostředí s teplotou vzduchu +2 C až +45 C a relativní vlhkostí max. 80 %. Funkce a bezpečnost výrobku byla prověřena Strojírenským zkušebním ústavem v Brně. Vyrobeno v České republice. Vydavatel Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o., Dražice 69, Benátky nad Jizerou, , Česká republika ujišťuje, že obal splňuje požadavky 3 a 4 zákona č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Význam piktogramů použitých v návodu Důležité informace pro uživatele zásobníku. Doporučení výrobce, jehož dodržování Vám zaručí bezproblémový provoz a dlouhodobou životnost výrobku. POZOR! Důležité upozornění, které musí být dodrženo

4 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU 1.1 POPIS FUNKCE Zásobníkový ohřívač vody (dále jen ohřívač) je určený pro akumulační ohřev teplé vody elektrickou energií ze sítě (AC) a stejnosměrným elektrický proudem (DC) z fotovoltaických panelů. Voda se ohřívá pomocí dvou elektrických těles - odporových spirál ve smaltovaném, tepelně izolovaném zásobníku vody. Elektrické spirály jsou ovládané termostaty, na kterých je možné plynule nastavit požadovanou teplotu (v rozsahu 5 až 75 C). Po dosažení zvolené teploty se ohřev automaticky přeruší. Elektrická energie z fotovoltaických panelů by měla prioritně nahřívat vstupní vodu, čímž plní funkci předehřevu vody pro následný ohřev vody pomocí elektrické energie ze sítě. Termostat DC (pod krytem elektroinstalace) je nutné vždy nastavit na vyšší teplotu než na termostatu AC (na čelním panelu zásobníku), aby teplota vody nahřívaná sluncem byla vyšší než teplota nahřívaná elektřinou ze sítě. Tím se výrazně šetří spotřeba elektřiny ze sítě a voda je prioritně nahřívána ekologickým obnovitelným zdrojem. Požíváním ohřívače vody LX ACDC/M ONE 100, nejen šetříte životní prostředí, ale Vaší peněženku. V nádobě je neustále tlak vody z vodovodního potrubí. Při otevřeném kohoutku teplé vody z baterie vytéká voda, která je vytlačována tlakem studené vody z vodovodního potrubí. Teplá voda odtéká z horní části a přitékající studená voda zůstává ve spodní časti ohřívače. Tlakový princip umožňuje odběr teplé vody kdekoli v bytě či domě. Při nastavení termostatu na vyšší teplotu než 65 C je nutná instalace směšovacího ventilu teplé a studené vody. 1.2 INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE SPOTŘEBA TEPLÉ VODY Spotřeba teplé vody v domácnosti závisí od počtu osob, množství sanitárního vybavení, délky, průměru a tloušťce izolace rozvodů teplé vody v bytě či domě a od individuálních zvyků uživatelů. Nejlevnější způsob ohřevu vody je v čase snížené sazby elektrické energie. Zjistěte si, v jakých časových intervalech Vám dodavatel elektrické energie poskytuje sníženou sazbu a podle toho si zvolte příslušnou teplotu ohřívače tak, aby zásoba teplé vody pokryla spotřebu Vaší domácnosti ÚSPORY ELEKTRICKÉ ENERGIE Ohřívač vody je izolován kvalitní polyuretanovou pěnou bez freonů. Nastavte teplotu na termostatu ohřívače pouze na výši, kterou nutně potřebujete k provozu domácnosti. Snížíte tak spotřebu elektrické energie, množství vápenných usazenin na stěnách nádoby a na jímce elektrického tělesa

5 POHOTOVOSTNÍ SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE Pohotovostní spotřeba je dle současné platné legislativy uvedena v hodnotě roční spotřeby teplé vody (kwh), která je měřena dle odpovídajícího vytáčecího profilu a dopočtena dle vzorců a požadavků nařízení EU č. 812/2013. TYP JEDNOTKY LX ACDC/M ONE 100 OBJEM l 80 MAX. PROVOZNÍ TLAK V NÁDOBĚ bar 6 ELEKTRICKÉ PŘIOOJENÍ AC ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ DC DOPORUČENÝ JISTIČ PŘÍKON AC PŘÍKON DC EL. KRYTÍ V W 1/N/PE ~ 230V/50Hz, 120V - 130V DC 16 A (AC) 10 A (DC) IP44 MAX. PREVOZNÍ TEPLOTA C 80 DOPORUČENÁ TEPLOTA C 50 C AC / 75 C DC VÝŠKA OHŘÍEVAČE mm 1327 ROZMĚR OHŘÍVAČE šířka x hloubka mm 523 x 318 HMOTNOST OHŘÍVAČE BEZ VODY kg 55 DOBA OHŘEVU AC Z 10 C NA 60 C hod 2,5 ZÁTĚŽOVÝ PROFIL M ROČNÍ SPOTŘEBA KWh.a SMÍŠENÁ VODA V40 l 113,1 Tabulka KONSTRUKCE OHŘÍVAČE A JEHO ROZMĚRY Nádoby ohřívače jsou vyrobené z ocelového plechu a testovány 1,5 násobkem hodnoty provozního tlaku. Vnitřní stěna nádob je smaltovaná. K spodnímu dnu nádob jsou navařené příruby, ke kterým jsou našroubována víka přírub. Mezi víko příruby a přírubu je vložený těsnící kroužek. Součástí obou vík přírub jsou jímky pro topná tělesa a senzory termostatů a senzor tepelné pojistky. Na matice M8 jsou namontovány hořčíkové anody. Elektroinstalace je umístěná pod plastovým odnímatelným krytem. Popis základních částí ohřívače viz. Obrázek 1. Rozměry ohřívače - Obrázek 2 a Tabulka

6 Obrázek 1 1. Ocelová smaltovaná nádoba 2. Plášť ohřívače 3. Polyuretanová izolace 4. Jímka topného tělesa, keramické AC topné těleso 2000 W 5. Jímka topného tělesa, keramické DC topné těleso W 6. Jímka pro senzory termostatů, senzor indikátoru teploty a senzor tepelné pojistky 7. Mg anoda 8. Rozrážeč na vstupu studené vody 9. Kryt elektroinstalace 10. Indikátor teploty 11. Termostat pro nastavení teploty AC ohřevu 12. Vypouštěcí trubka Pod krytem elektroinstalace je nainstalována tepelná pojistka a termostat pro nastavení teploty DC ohřevu, který by měl být nastaven instalačním technikem dle způsobu instalace a přání zákazníka

7 LX ACDC/M ONE 100 Obrázek 2 LX ACDC/M ONE 100 A 1327 B 318 D 523 E 1135 F 950 H 190 K 110 R 180 3/4" vnější Tabulka 2-7 -

8 2 PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ INFORMACE 2.1 PROVOZNÍ PODMÍNKY Ohřívače je možné používat výlučně v souladu s podmínkami uvedenými na výkonovém štítku a pokyny v tomto návodu. Kromě zákonně uznaných národních předpisů a norem je třeba dodržovat i podmínky pro připojení, určené místními elektrickými a vodohospodářskými podniky, jakož i návod na montáž a obsluhu. Teplota v místě instalace ohřívače musí být vyšší než +2 C a místnost nesmí zamrznout. Ohřívač a jeho příslušenství se musí nainstalovat do takových prostor, s kterými je možno jako s vhodným počítat, to znamená, že zařízení musí být volně přístupná pro případnou údržbu, opravu nebo eventuální výměně. V případě silně vápenité vody doporučujeme, aby byl před ohřívač nainstalován některý z běžně dostupných odvápňovacích přístrojů nebo nastavte termostat na provozní teplotu maximálně 55 C (nastavení do polohy pod OPTIMUM ) - Obrázek 11. Kvůli správnému provozu je nutné, aby se používala pitná voda odpovídající kvality. Aby nedocházelo k případným usazeninám, doporučujeme instalaci vodního filtru před ohřívač. 2.2 MONTÁŽ NA STĚNU Před montáží prověřte únosnost zdi a materiál, z kterého je zhotovena s ohledem na hmotnost ohřívače naplněného vodou. Podle materiálu zdi vyberte odpovídající kotvy. Při jakékoli pochybnosti o nosnosti zdi konzultujte zavěšení se stavebním odborníkem. Minimální průměr šroubů pro zavěšení ohřívače je 8 mm. Při montáži kotevních šroubů postupujte podle návodu výrobce kotev. Ovládací knoflík termostatu, ani žádná jiná část ovládacího panelu, není nosnou částí, která by mohla být použita pro jakoukoli manipulaci s ohřívačem! Jestliže se ohřívač teplé vody namontuje do úzkého, menšího prostoru nebo do mezistropu apod., musíte bezpodmínečně dbát na to, aby připojovací strana přístroje (přípoje k vodě, prostor pro elektrický přípoj) zůstala volně přístupná a aby nedocházelo k žádnému hromadění tepla. Pod ohřívačem musí být k dispozici volný prostor zasahující až do vzdálenosti 600 mm od spodní hrany ohřívače. Při montáži těsně pod strop musí být odstup od stropu min. 50 mm. Při montáži ohřívače vody do uzavřených prostor, mezistropů, vestaveb a výklenků musí být zajištěn dostatečný přístup k obslužným armaturám, elektrickým svorkovnicím, anodám a čistícím otvorům. Minimální odstup od čistícího otvoru je 600 mm. Ohřívač se montuje ve svislé poloze přímo na stěnu. Připevňovací vruty musí mít zaručenou rozteč t=180 mm a rozteč F dle objemu ohřívače (Obrázek 3) nebo pomocí závěsů. 2 horní závěsy se připevní na stěnu a 2 spodní závěsy se nasadí do spodních otvorů na ohřívači, spodní závěsy slouží jako opěry (Obrázek 4). Závěsy (4ks) jsou součástí balení

9 Obrázek 3 LX ACDC/M ONE F Obrázek VODOVODNÍ INSTALACE Ohřívač se připojuje k vodovodnímu rozvodu trubkami se závitem 3/4 ve spodní části ohřívače. Modrá - přívod studené vody, červená - vývod teplé vody. Pro případné odpojení ohřívače je nutné na vstupy a výstupy užitkové vody namontovat šroubení Js 3/4. Pojistný ventil se montuje na přívod studené vody označený modrým kroužkem. Ohřívač musí být vybaven membránovým, pružinou zatíženým pojistným ventilem. Pro montáž se používají pojistné ventily s pevně nastaveným tlakem od výrobce. Každý samostatně uzavíratelný ohřívač musí být vybaven na přívodu studené vody uzávěrem, zkušebním kohoutem nebo zátkou pro kontrolu funkce zpětné armatury, zpětnou armaturou a pojistným ventilem (Obrázek 5). Pojistný ventil se zpětným ventilem je součástí příslušenství ohřívače

10 Před každým uvedením pojistného ventilu do provozu je nutné vykonat jeho kontrolu. Kontrola se provádí ručním oddálením membrány od sedla, pootočením knoflíku odtrhovacího zařízení vždy ve směru šipky. Po pootočení musí knoflík zapadnout zpět do zářezu. Správná funkce odtrhovacího zařízení se projeví odtečením vody přes odpadovou trubku pojistného ventilu. V běžném provozu je nutné vykonat tuto kontrolu nejméně jednou za měsíc a po každém odstavení ohřívače z provozu delším než 5 dní. Z pojistného ventilu může odtokovou trubkou odkapávat voda, trubka musí být volně otevřena do atmosféry, umístěna souvisle dolů a musí být v prostředí bez výskytu teplot pod bodem mrazu. Potřebné tlaky zjistíte v následující tabulce - Tabulka 3. Ohřívač musí být opatřen vypouštěcím ventilem na přívodu studené užitkové vody do ohřívače (Obrázek 5) pro případnou demontáž nebo opravu. Při montáži zabezpečovacího zařízení postupujte dle normy. K ohřívači nedoporučujeme připojit cirkulační okruh teplé vody, protože se může snížit jeho účinnost. SPOUTĚCÍ TLAK POJISTNÉHO VENTILU [MPa] PŘÍPUSTNÝ PROVZNÍ TLAK OHŘÍVAČE VODY [MPa] MAXIMÁLNY TLAK V POTRUBÍ STUDENÉ VODY [MPa] 0,6 0,6 do 0, 48 Tabulka 3 Obrázek

11 Obrázek ELEKTRICKÁ INSTALACE ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ELEKTRICKOU MONTÁŽ Zapojení do sítě AC proveďte dle schéma zapojení. Zapojení z výroby se nesmí měnit (Obrázek 8)! V krytu elektroinstalace odstraňte přepážku, která odpovídá průměru přívodního kabelu 8 nebo 10 (Obrázek 7). Stupeň krytí elektrických častí ohřívače je IP 44. Příkon elektrického tělesa AC je 2000 W. Ø8 Ø10 Obrázek

12 Při elektrické instalaci je nutné dodržovat následující požadavky. Schéma elektrického zapojení je přiložené k ohřívači na krytu elektroinstalace (Obrázek 8) Připojení, opravy a kontroly elektrické instalace může provádět jen proškolený instalační technik. Odborné zapojení musí být potvrzené v záručním listu. Ohřívač se k připojuje elektrické síti AC 230 V/50 Hz předinstalovaným kabelem se zástrčkou, v rozvodu je osazen odpovídající jistič (chránič). Při instalaci v koupelně, prádelně, umývárně a sprchách je nutné postupovat dle platných norem. Stupeň krytí elektrických častí ohřívače je IP 44. Dodržujte ochranu proti úrazu elektrickým proudem. Obrázek 8 Pokud je napájecí kabel poškozen musí být vyměněn firmou oprávněnou k této činnosti, aby se předešlo nebezpečí

13 2.4.2 ZAPOJENÍ FOTOVOLTAICKÉHO ZDROJE - DC Obrázek 8a Zásobník vody po zavěšení na stěnu připojte kabely k řídící jednotce LXDC BOX 1-2,30kW. Kabely jsou součástí balení LXDC BOX 1-2,30kW. Kabely spojte konektory, které jsou na krytu elektroinstalace, a zkontrolujte, jsou-li správně nasazené. Nikdy nepřipojujte kabely z fotovoltaických panelů přímo do zásobníku vody bez řídící jednotky LXDC BOX 1-2,30kW! Může dojít k požáru spodní části ohřívače nebo kompletní destrukci ohřívače! Obrázek 8b V horní části LXDC BOX 1-2,30kW je vstup z fotovoltaických panelů 4 a 5. Před připojením DC kabelů zkontrolujte: 1. Osazení pojistného odpojovače na oba póly (+) a (-) DC připojení, který musí být umístěn mezi fotovoltaickými panely a LXDC BOX 1-2,30 kw. 2. Je nutné dodržení polarizace (+) a (-) z fotovoltaických panelů. Polarizace musí být shodná s vyznačenými vstupy (+) a (-), které jsou označené na konektorech i na LXDC BOX 1-2,30 kw

14 Obrázek 8c Na boční straně řídící jednotky LXDC BOX 1-2,30kW je umístěný vypínač OFF/ON GRID (6). Poloha vypínače OFF GRID: pokud je přepínač v poloze OFF GRID na LXDC BOX 1-2,30 kw, tak se po nahřátí ohřívače vody, který je připojený na výstup 1 (7 a 8 - obrázek 8d), nepřepne DC proud na LXDC BOX 1-2,30kW do výstupu 2 (9 a 10 - obrázek 8d). Na výstupu 2 bude DC proud jen v případě, že dojde k mechanickému sepnutí kontaktů bezpotenciálního 12V AC kontaktu (bíla dvojlinka - pozice 12, obrázek 8d). Pokud se sepnou kontakty při aktivním výstupu DC, dojde vždy k přepnutí z výstupu 1 na výstup 2 na LXDC BOX 1-2,30 kw. Poloha přepínače ON GRID: pokud je přepínač v poloze ON GRID, LXDC BOX 1-2,30 kw po nahřátí ohřívače automaticky přepne DC proud na výstup 2. Poloha přepínače ON GRID se používá především pro připojení měniče AC/DC na výstup 2 z LXDC BOX 1-2,30 kw. Obrázek 8d

15 Obrázek 8e Zásobník vody je vybavený dvěma termostaty. AC termostat - kde se nastavuje teplota vody pro ohřev z elektrické sítě, je umístěný na spodní časti ohřívače vody z čelní strany (pozice 17 - obrázek 8e). DC termostat - kde se nastavuje teplota vody pro DC ohřev proudem z fotovoltaických panelů, je umístěný pod krytem elektroinstalace a z výroby je nastaven na 60 C. V případě potřeby změny nastavení DC termostatu, kontaktujte certifikovanou montážní firmu

16 3 SCHÉMA ZAPOJENÍ Obrázek

17 Po připojení ohřívače na vodovodní systém, elektrickou síť, na zdroj proudu z fotovoltaických panelů a po přezkoušení pojistného ventilu (dle návodu výše a v balení u ventilu) je možné ohřívač uvést do provozu. Postup: a) Zkontrolujte připojení studené vody, připojení teplé vody a elektrickou instalaci. Zkontrolujte správné umístění čidel provozních termostatů a tepelné pojistky. Čidla musí být v jímce zasunutá až na doraz v pořadí, nejprve provozní termostaty a potom tepelná pojistka. b) Pusťte teplou vodu na vodovodní baterii. c) Otevřete ventil na přívodním potrubí studené vody do ohřívače. d) Jakmile začne vytékat voda z vodovodní baterie, je plnění ohřívače ukončené a baterii je možné uzavřít. e) Pokud se objeví netěsnost (např. víko příruby), doporučujeme dotáhnout šrouby víka příruby. f) Připojte zásobník vody k elektrické síti. g) Připojte zásobník vody ke zdroji stejnosměrného proudu z fotovoltaických panelů. h) Před uvedením ohřívače do provozu musí být přišroubovaný kryt elektroinstalace, který uzavírá přístup k elektrickým částem ohřívače. i) V průběhu ohřevu vody dochází k občasnému odkapávání vody z pojistného ventilu, což je normální jev způsobený zvětšováním objemu vody při jejím ohřevu. j) Při uvedení do provozu ohřívač propláchněte. 4 POPIS FUNKCE Po připojení ohřívače k elektrické síti bude topné těleso ohřívat vodu. Vypínání a zapínání ohřevu je regulované termostatem. Po dosažení nastavené teploty termostat rozepne elektrický obvod, a tím přeruší ohřev vody. Kontrolky signalizují provoz těles, při ohřevu svítí a při vypnutí kontrolka zhasne. Při delším období bez vyžití teplé vody doporučujeme termostat nastavit do polohy 5 C až 10 C (na ovládacím kolečku termostatu nastavit na značku sněhová vločka - ochrana proti zamrznutí), nebo vypnout přívod elektrického proudu do ohřívače. 4.1 UVEDENÍ DO PROVOZU Před zapnutím elektřiny musí být zásobník zcela naplněný vodou. Proces prvního ohřevu musí provést certifikovaný odborník a musí ho kontrolovat. Odtoková trubka teplé vody, jakož i části pojistné sestavy mohou být horké. V průběhu ohřevu musí při tlakovém zapojení voda, která vlivem ohřevu zvětšuje svůj objem, odkapávat z pojistného ventilu. Při beztlakovém napojení voda odkapává z přepadové baterie. Po ukončení ohřevu má být nastavená teplota a skutečná teplota odebírané vody přibližně stejná. Po připojení ohřívače na vodovodní potrubí, elektrickou síť a po přezkoušení pojistného ventilu (dle návodu přiloženého k ventilu), se ohřívač může uvést do provozu

18 Před prvním uvedením do provozu, případně po delší odstávce, je třeba ohřívač propláchnout a napustit ještě před spuštěním ohřevu. Před započetím ohřevu musí být zásobník zcela naplněný vodou, systém řádně propláchnutý a odvzdušněný. První nahřátí ohřívače je nutné sledovat. Postup uvedení ohřívače do provozu: 1. Zkontrolovat vodovodní a elektrickou instalaci. Zkontrolovat správné umístění senzorů provozních termostatů a tepelné pojistky. Senzory musí být v jímce zasunuté na doraz, v pořadí nejprve provozní termostaty a potom senzor tepelné pojistky. 2. Otevřít ventil teplé vody směšovací baterie. 3. Otevřít ventil na přívodním potrubí studené vody. 4. Jakmile začne voda vytékat z baterie, je plnění ohřívače ukončené a ventil je možné uzavřít. 5. Pokud se objeví netěsnost (např. víka příruby), doporučujeme dotažení šroubů na víku příruby. 6. Přišroubovat kryt elektroinstalace. 7. Pro ohřev teplé vody elektrickou energií zapnout elektrický proud. 8. Ohřívač na počátku provozu propláchnout až do vyčištění od zákalu. 9. Vyplnit řádně záruční list. 4.2 UVEDENÍ DO PROVOZU, VYPUŠTĚNÍ Pokud se ohřívač teplej vody odstaví z provozu na delší dobu nebo se nebude používat, musí se odpojit od elektrické sítě a vypustit. Pojistkový odpojovač nebo jističe se musí vypnout. V prostorách, které jsou ohrožené mrazem, se ohřívač teplé vody musí před začátkem chladného ročního období vyprázdnit, pokud zůstane ohřívač několik dní mimo provoz a pokud je odpojený přívod elektrické energie. Vypuštění teplé vody se provede po uzavření uzavíracího ventilu v přívodním potrubí studené vody, otevře se vypouštěcí ventil, pokud je nainstalován a otevře se ventil teplé vody na směšovací baterii. Druhá možnost vypuštění ohřívače je přes pojistný ventil, kdy se krytka pojistného ventilu otočí do polohy kontrola, ale jde o nedoporučenou variantu, kdy může dojít k zachycení nečistot v sedle pojistného ventilu a jeho stálému otevření. Při vypouštění může vytékat horká voda! Pokud hrozí mráz, je třeba též přihlédnout na to, že voda může zamrznout nejen v ohřívači a v potrubí teplé vody, ale i v celém přívodním potrubí studené vody. Proto by se měly vyprázdnit všechny armatury a potrubí, které vedou vodu, až po čas domovního rozvodu vody, které již není ohrožované mrazem. Ve chvíli, kdy se zásobník bude opět uvádět do provozu, je třeba bezpodmínečně dávat pozor na to, aby byl ohřívač plně naplněný vodou, a aby voda z baterie vytékala bez bublinek

19 4.3 KONTROLA A ÚDRŽBA OHŘÍVAČE V průběhu ohřevu musí voda, která zvětšuje ohřevem svůj objem, viditelně odkapávat z odtoku pojistného ventilu (při beztlakovém napojení odkapává tato voda z hubice baterie). Při ohřátí na maximální teplotu (cca 75 C) je přírůstek objemu vody asi 3 % obsahu zásobníku. Funkci pojistného ventilu je třeba pravidelně kontrolovat. Při zdvižení nebo otočení krytky pojistného ventilu do polohy Kontrola musí voda bez překážek odtékat z tělesa pojistného ventilu do odtokového potrubí. V běžném provozu je třeba tuto kontrolu provést minimálně jednou za měsíc a po každém odstavení ohřívače z provozu, které je delší než 5 dní. Pozor! Přítoková trubka studené vody a připojovací armatura zásobníku se mohou ohřát! Pokud ohřívač teplé vody nepracuje nebo teplá voda není odběr, nesmí z pojistného ventilu odkapávat žádná voda. Pokud voda odkapává, potom je buď příliš vysoký tlak studené vody (tlak v potrubí vyšší než 4,8 bar a je třeba osadit redukční ventil na snížení tlaku) nebo je pojistný ventil vadný. V tom případě zavolejte ihned odborného instalatéra! Pokud voda obsahuje mnoho minerálů, je potřeba pravidelně zvát odborníka, aby odstranil vadní kámen, který se vytváří v zásobníku jako volné usazeniny, a to po jednom až dvou letech. Čištění se provádí přírubovým otvorem - víko příruby je nutné demontovat a zásobník vyčistit. Při opětovné montáži doporučujeme použít nové těsnění. Vnitřní stěna ohřívače má speciální smaltovanou vrstvu, která se nesmí dostat do styku s prostředky na odstraňování vodního kamene - nepracujte s odvápňovacím čerpadlem. Vápenný nános odstraňte dřevěnou násadou a vysajte jej nebo jej vytřete hadrem. Následně je nutné ohřívač důkladně propláchnout a proces ohřevu se musí kontrolovat jako při prvním uvedení do provozu. Na čištění venkovního pláště ohřívače nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky (tekutý písek, chemikálie - kyselé ani zásadité), ani žádná ředidla (jako nitro ředidlo, trichloretylen a pod). Čištění provádějte vlhkým hadříkem s pár kapkami saponátu, který se běžně používá v domácnosti. Opakovaným ohřevem vody se na stěnách nádoby i na víku příruby usazuje vodní kámen. Usazování závisí především na tvrdosti vody, na její teplotě a na množství spotřebovávané teplé vody. Po dvouletém provozu doporučujeme kontrolu a případné vyčištění nádoby od vodního kamene, kontrolu a případnou výměnu hořčíkové anody. Životnost anody je teoreticky vypočítaná na dva roky provozu, mění se ovšem s tvrdostí a chemickým složením vody. Na základě této prohlídky je možné stanovit termín další výměny hořčíkové anody. Pokud je anoda jen zanesená usazeninami, očistěte její povrch, pokud je však spotřebovaná, namontujte novou. Vyčištění a výměnu anody svěřte raději servisnímu technikovi. Při vypouštění vody z ohřívače musí být otevřený ventil teplé vody směšovací baterie, aby v nádobě ohřívače nevznikal podtlak, který brání odtoku vody

20 4.4 NEJČASTĚJŠÍ PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ PREJAV PORUCHY KONTROLKA RIEŠENIE Voda je studená Voda je studená svítí nesvítí nastavená nízká teplota na termostatu, porucha topného tělesa výpadek přívodního napájení porucha termostatu vypnutá tepelná pojistka, pravděpodobně zapříčiněné poruchou provozního termostatu Voda je málo teplá svítí porucha části topného tělesa v zásobníku vody Teplota vody neodpovídá nastavené teplotě na ovládači Z pojistného ventilu neustále odkapává voda nesvítí chybný termostat vysoký vstupný tlak špatný pojistný ventil Tabulka 4 Nepokoušejte se poruchu odstranit sami. Obraťte se buď na odbornou, nebo přímo servisní firmu. Odborníkovi na odstranění poruchy postačí často jen málo. Při objednávce opravy uveďte typové označení a výrobní číslo, které najdete na výkonovém štítku Vašeho ohřívače vody. 5 OBSLUHA TERMOSTATU 5.1 OBSLUHA TERMOSTATU OHŘÍVAČE Kryt elektroinstalace ohřívače: LX ACDC/M ONE 100 Kolečko termostatu Indikátor teploty Obrázek

21 Termostat, ani žádná jiná část ovládacího panelu, nejsou nosnými částmi, která by se mohli použít na jakoukoli manipulaci s ohřívačem. Teplota vody se nastavuje otočením kolečka termostatu. Požadovaný symbol se nastaví proti pevnému bodu na ovládacím panelu (Obrázek 11). Horní hranice teplotního rozsahu (asi 75 C) Spodní hranice teplotního rozsahu (okolo 5 C) Pevná značka na ovládacím panelu Optimální teplota (přibližně 55 C) Teplota proti zamrznutí (okolo 10 C) Obrázek 11 Nastavení kolečka termostatu na levý doraz neznamená trvalé vypnutí topného tělesa. Při provozu ohřívače AC proudem ze sítě bez blokování denní sazby nedoporučujeme nastavovat teplotu nad 55 C. Zvolte maximálně symbol OPTIMUM. 6 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 6.1 INSTALAČNÍ PŘEDPISY - Bez potvrzení odborné firmy o realizaci elektrické instalace je záruční list neplatný. - Doporučujeme pravidelně kontrolovat Mg anodu a případně ji měnit. - Na připojení ohřívače si musíte vyžádat souhlas dodavatele elektrické energie. - Mezi ohřívačem a pojistným ventilem nesmí být zařazena žádná uzavírací armatura. - Při přetlaku ve vodovodním potrubí, které je vyšší než 0,48 MPa, se před pojistný ventil musí zařadit ještě redukční ventil. - Všechny výstupy teplé vody musí být vybavené směšovací baterii. - Před prvním napuštěním vody do ohřívače zkontrolujte dotažení matic přírubového spoje nádoby. - Jakákoli manipulace s termostaty, kromě nastavení teploty ovládacím kolečkem, je zakázána. - Jakoukoli manipulaci s el. instalací, sladění a výměnu regulačních prvků smí provádět jen servisní technik. - Je nepřípustné vyřadit tepelnou pojistku z provozu! Tepelná pojistka při poruše termostatu přeruší přívod el. proudu k topnému tělesu, jakmile teplota vody v ohřívači dosáhne 90 C

22 - Pokud ohřívač nepoužíváte déle než 24 hodin, příp. pokud je objekt s ohřívačem bez dozoru, uzavřete přívod studené vody do ohřívače. - Ohřívač je možné užívat výlučně v souladu s podmínkami uvedenými na výkonovém štítku a s pokyny pro elektrické zapojení. - Doporučený provozní tlak v okruhu teplej vody je 0,48 MPa. Na výstupu teplé vody doporučujeme nainstalovat zpětnou klapku a expanzní nádobu (min. 4 % objemu teplej vody v potrubí) kvůli eliminaci zpětných tlakových rázů. Elektrická i vodovodní instalace musí respektovat a splňovat požadavky a předpisy v zemi použití! 6.2 POKYNY PRO DOPRAVU A SKLADOVÁNÍ Zařízení je nutné přepravovat a uskladňovat v suchém prostředí, musí být chráněno před povětrnostními vlivy, v rozmezí teplot -15 až +50 C. Při nakládce a vykládce je nutné se řídit pokyny, které jsou uvedené na obalu. 6.3 LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU A NEFUNKČNÍHO VÝROBKU Za obal, v kterém byl výrobek dodaný, byl uhrazen servisní poplatek za zabezpečení zpětného odběru a využití obalového materiálu. Servisní poplatek byl uhrazen dle zákona č. 477/2001 Sb. a ve znění pozdějších předpisů u firmy EKO-KOM, a.s. Klientské číslo firmy je F Obaly z ohřívače vody odložte na místo, které obec určila na ukládání odpadu. Vyřazený a nepoužitelný výrobek po ukončení provozu demontujte a dopravte do střediska recyklace odpadů (sběrného dvora), nebo kontaktujte výrobce. 7 PŘÍSLUŠENSTVÍ K výrobku patří pojistný ventil. Pojistný ventil je zabalený a umístněný v horní časti obalu ohřívače. Ve vlastním zájmu si kompletnost zkontrolujte

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI BIVALENTNÍ ZDROJ K TEPELNÉMU ČERPADLU S KASKÁDOVOU REGULACÍ TJ 2 HP 9 kw Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ ELEKTRICKÉ OKCE 1500 S/1 MPa OKCE 2000 S/1 MPa Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel: +420 / 326

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NADO 800/35v9 NADO 1000/35v9 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel: +420 / 326 370 990 fax: +420 / 326 370

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel: +420 / 326 370 990 fax:

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŠROUBOVACÍ ELEKTRICKÁ TOPNÁ JEDNOTKA TJ 6/4" - 2 TJ 6/4" - 2,5 TJ 6/4" - 3,3 TJ 6/4" - 3,75 TJ 6/4" - 4,5 TJ 6/4" - 6 TJ 6/4" - 7,5 TJ 6/4" - 9 Družstevní závody Dražice - strojírna

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NADO 300/20v11 NADO 400/20v11 NADO 750/25v11 NADO 1000/25v11 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel: +420

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ 4 kw/400 V Kombinované Elektrické OKC 80 OKCE 80 OKC 100 OKC 100/1m2 OKCE 100 OKC 125 OKC 125/1m2 OKCE 125 OKC 160 OKC 160/1m2 OKCE

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel: +420 / 326 370 990 fax: +420 / 326 370 980 e-mail: prodej@dzd.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI PLOCHÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ Elektrické ohřívače vody OKHE ONE 20 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel:

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OKC 250 NTR/HP OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP OKC 750 NTR/HP OKC 1000 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NADS 800 v3 NADS 900 v3 NADOS 800/140v1 NADOS 900/140v1 NADOS 800/140v2 NADOS 900/140v2 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel: +420 / 326

Více

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ OKCE 100 NTR/2,2kW OKCE 125 NTR/2,2kW Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Telefon: 326 370 911, -965,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrž NADO 500/300 v1 NADO 750/250 v1 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420 / 326

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI PLOCHÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ Elektrické ohřívače vody OKHE ONE 30 OKHE ONE 50 OKHE ONE 80 OKHE ONE 100 OKHE ONE 120 Družstevní závody Dražice - strojírna

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže NADO 800/35v9 NADO 1000/35v9 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420 / 326 370

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ Elektrické ohřívače vody OKCE 200 2/4 kw Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel:

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI PLOCHÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ Elektrické ohřívače vody OKHE ONE 30 OKHE ONE 50 OKHE ONE 80 OKHE ONE 100 OKHE ONE 120 Družstevní závody Dražice - strojírna

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK VODY OKC 250 NTR/HP OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP OKC 750 NTR/HP OKC 1000 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69,

Více

Provozně montážní předpisy ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20

Provozně montážní předpisy ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Provozně montážní předpisy ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ Elektrické ohřívače vody OKCE 50 OKCE 80 OKCE 200 OKHE 80 OKCE 100 OKHE 100 OKCE 125 OKHE 125 OKCE 160 OKHE 160 Družstevní závody

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrž NADO 500/300 v1 NADO 750/250 v1 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420 / 326

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže NADO 800/35v9 NADO 00/35v9 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420 / 326 370

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ Elektrické ohřívače vody OKCE 50 OKCE 80 OKHE 80 OKCE 100 OKHE 100 OKCE 125 OKHE 125 OKCE 160 OKHE 160 OKCE 180 OKCE 200 Družstevní

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20160-SMART Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420 /

Více

ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20

ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Provozně montážní předpisy ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Návod k obsluze a instalaci OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Kombinované Elektrické Typové číslo : Typové číslo : OKCE 50 205 108 OKC 80 201 208 OKCE 80 205 108 OKC 100 208 208 OKC 100/1m2

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR OKC 100 NTR/HV OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR OKC 125 NTR/HV OKC 125 NTR/Z OKCV 125 NTR OKC 160 NTR OKC 160 NTR/HV

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ Elektrické ohřívače vody 4 kw/400 V OKCE 80 OKCE 200 OKHE 80 OKCE 100 OKHE 100 OKCE 125 OKHE 125 OKCE 160 OKHE 160 Družstevní závody

Více

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI GWL/ Power Group Technology Solutions Stay Powered for the Future GF-BOIL-100L NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Ohřívače vody zásobníkové pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ Elektrické ohřívače vody OKCE 50 OKCE 80 OKCE 200 OKHE 80 OKCE 100 OKHE 100 OKCE 125 OKHE 125 OKCE 160 OKHE 160 Družstevní závody

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ Elektrické ohřívače vody OKCE 80 OKCE 200 OKHE 80 OKCE 100 OKHE 100 OKCE 125 OKHE 125 OKCE 160 OKHE 160 Družstevní závody Dražice

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ Elektrické ohřívače vody OKCE 50 OKCE 80 OKCE 200 OKHE 80 OKCE 100 OKHE 100 OKCE 125 OKHE 125 OKCE 160 OKHE 160 Družstevní závody

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ Elektrické ohřívače vody OKCE 50 OKCE 80 OKCE 200 OKHE 80 OKCE 100 OKHE 100 OKCE 125 OKHE 125 OKCE 160 OKHE 160 Družstevní závody

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ 4000 W / 400 V Elektrické ohřívače vody OKHE 80 OKHE 100 OKHE 125 OKHE 160 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK VODY OKC 400 NTRR/HP/SOL OKC 500 NTRR/HP/SOL Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel: +420 / 326 370 990

Více

HAKL BSDv. Návod k montáži a obsluze. Elektrický zásobníkový ohřívač vody - suchý ohřev. Německý certifikát kvality

HAKL BSDv. Návod k montáži a obsluze. Elektrický zásobníkový ohřívač vody - suchý ohřev. Německý certifikát kvality HAKL BSDv Elektrický zásobníkový ohřívač vody - suchý ohřev Návod k montáži a obsluze CZ Německý certifikát kvality Popis výrobku: Elektrické zásobníkové ohřívače vody HAKL BSD patří do produktové řady

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI IPS ProtectX Zařízení určené na ochranu proti vodnímu kameni Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax:

Více

Ohřívače vody zásobníkové pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu pro svislou montáž

Ohřívače vody zásobníkové pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu pro svislou montáž Návod k obsluze a instalaci Ohřívače vody zásobníkové pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu pro svislou montáž OKFE 100 AC/DC 1,5 kw OKFE 125 AC/DC 2 kw OKFE 160 AC/DC 2 kw Družstevní závody

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO VODOROVNOU MONTÁŽ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO VODOROVNOU MONTÁŽ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO VODOROVNOU MONTÁŽ 4000 W / 400 V OKCV 180 OKCEV 180 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad

Více

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ ELEKTRICKÉ

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ ELEKTRICKÉ NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ ELEKTRICKÉ OKCE 800 S/1 MPa OKCE 1500 S/1 MPa OKCE 2000 S/1 MPa Druţstevní závody Draţice - strojírna s.r.o. 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: 26 70

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALAI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OK 300 NTR/HP OK 400 NTR/HP OK 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna sro Dražice 69 94 7 Benátky nad Jizerou Tel: 36 370 9, 36 370 965, fax:

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ Elektrické ohřívače vody OKHE 80 OKHE 100 OKHE 125 OKHE 160 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky

Více

HAKL BSv/h. Návod k montáži a obsluze. Elektrický zásobníkový ohřívač vody - suchý ohřev. Německý certifikát kvality

HAKL BSv/h. Návod k montáži a obsluze. Elektrický zásobníkový ohřívač vody - suchý ohřev. Německý certifikát kvality HAKL BSv/h Elektrický zásobníkový ohřívač vody - suchý ohřev Návod k montáži a obsluze Z Německý certifikát kvality Z Popis výrobku: Elektrické zásobníkové ohřívače vody HAKL BS patří do produktové řady

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOMBINOVANÉ OHŘÍVAČE A ZÁSOBNÍKY VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ 4 kw/ 400 V Zásobníkový ohřívač vody OKC 80 OKC 160 OKC 100 OKC 200 OKC 120 Zásobníky teplé vody OKC 100/1 m 2 OKC 160/1

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrž NAD 100 v1 NAD 250 v1 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420 / 326 370 980 e-mail:

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO VODOROVNOU MONTÁŽ OKCEV 100 OKCV 125 OKCEV 125 OKCV 160 OKCEV 160 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294

Více

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Druţstevní závody Draţice strojírna s.r.o. Draţice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

OBSAH 2 ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY - NÁVOD K OBSLUZE 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU STÉATITE 1.1 POPIS FUNKCE

OBSAH 2 ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY - NÁVOD K OBSLUZE 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU STÉATITE 1.1 POPIS FUNKCE STÉATITE OBSAH 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU STÉATITE 1.1 POPIS FUNKCE 1.2 SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE, SPOTŘEBA TEPLÉ VODY 1.3 KONSTRUKCE A ZÁKLADNÍ ROZMĚRY OHŘÍVAČE 2 PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ INFORMACE 2.1

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky

Více

Ohřívače vody zásobníkové pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu pro svislou montáž. OKFE 80 AC/DC 1 kw

Ohřívače vody zásobníkové pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu pro svislou montáž. OKFE 80 AC/DC 1 kw Návod k obsluze a instalaci Ohřívače vody zásobníkové pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu pro svislou montáž OKFE 80 AC/DC 1 kw OKFE 100 AC/DC 1 kw OKFE 100 AC/DC 1,5 kw OKFE 125 AC/DC 1,5

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ Elektrické ohřívače vody OKHE 80 OKHE 100 OKHE 125 OKHE 160 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ Elektrické ohřívače vody OKCE 125 2/6 kw OKCE 160 2/6 kw Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ Kombinované Elektrické OKCE 50 OKC 80 OKCE 80 OKC 100 OKC 100/1m2 OKCE 100 OKC 125 OKC 125/1m2 OKCE 125 OKC 160 OKC 160/1m2 OKCE

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ Elektrické ohřívače vody OKCE 125 2/6 kw OKCE 160 2/6 kw OKCE 200 2/6 kw Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69,

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO VODOROVNOU MONTÁŽ OKCEV 100 OKCV 125 OKCEV 125 OKCV 160 OKCEV 160 OKCV 180 OKCEV 180 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR OKC 100 NTR/HV OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR OKC 125 NTR/HV OKC 125 NTR/Z OKCV 125 NTR OKC 160 NTR OKC 160 NTR/HV

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO VODOROVNOU MONTÁŽ 4 kw/400 V OKCV 180 OKCEV 180 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad

Více

SOLÁRNÍ ZÁSOBNÍK BWS COMPACT Technické informace, návod k instalaci a obsluze

SOLÁRNÍ ZÁSOBNÍK BWS COMPACT Technické informace, návod k instalaci a obsluze SOLÁRNÍ ZÁSOBNÍK BWS COMPACT Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP Obsah / Obecné pokyny / Obsah balení Obecné pokyny 2 Výrobce 2 Pokyny a doporučení 2 Technické

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Kombinované ohřívače a zásobníky vody pro svislou montáž ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY OKC 80 OKC 100 OKC 100/1 m 2 OKC 125 OKC 125/1 m 2 OKC 160 OKC 160/1 m

Více

Nepřímoohřevný zásobník ENBRA NOH

Nepřímoohřevný zásobník ENBRA NOH Nepřímoohřevný zásobník ENBRA NOH 120-160 Energetická třída C NÁVOD NA POUŽITÍ, INSTALACI A ÚDRŽBU. Před instalací ohřívače si pozorně přečtěte tento návod! Tímto návodem Vás seznámíme s použitím, umístěním,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO VODOROVNOU MONTÁŽ OKCEV 100 OKCV 125 OKCEV 125 OKCV 160 OKCEV 160 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Kombinované ohřívače a zásobníky vody pro svislou montáž 4 kw/ 400 V ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY OKC 80 OKC 160 OKC 100 OKC 200 OKC 120 ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY OKC 100/1 m 2 OKC 160/1

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ ELEKTRICKÉ OKCE 100 NTR/2,2 kw OKCE 125 NTR/2,2 kw Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 /

Více

HAKL BX. Elektrický kombinovaný ohřívač vody. Návod k montáži a obsluze. Německý certifikát kvality

HAKL BX. Elektrický kombinovaný ohřívač vody. Návod k montáži a obsluze. Německý certifikát kvality HAKL BX Elektrický kombinovaný ohřívač vody Návod k montáži a obsluze Německý certifikát kvality Popis výrobku: Elektrické zásobníkové ohřívače vody modelové řady HAKL BX s extra velkým rourkovým výměníkem

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO VODOROVNOU MONTÁŽ OKCEV 100 OKCV 125 OKCEV 125 OKCV 160 OKCEV 160 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO VODOROVNOU MONTÁŽ OKCEV 100 OKCV 125 OKCEV 125 OKCV 160 OKCEV 160 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY STACIONÁRNÍ ELEKTRICKÉ OKCE 100 NTR/2,2 kw OKCE 125 NTR/2,2 kw Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel:

Více

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Návod k obsluze a instalaci TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Kombinované ohřívače a zásobníky vody pro svislou montáž ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY OKC 80 OKC 100 OKC 100/1 m 2 OKC 125 OKC 125/1 m 2 OKC 160 OKC 160/1 m

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO VODOROVNOU MONTÁŽ 4 kw/400 V OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

HAKL BDv. Elektrický zásobníkový ohřívač vody. Návod k montáži a obsluze. Německý certifikát kvality

HAKL BDv. Elektrický zásobníkový ohřívač vody. Návod k montáži a obsluze. Německý certifikát kvality HAKL BDv Elektrický zásobníkový ohřívač vody Návod k montáži a obsluze Z Německý certifikát kvality Z Popis výrobku: Elektrické ohřívače vody HAKL BDv se řadí do produktové řady tvořené tlakovými zásobníky

Více

HAKL BH5s, BH10s. Návod k montáži a obsluze. Elektrický zásobníkový tlakový ohřívač vody. Německý certifikát kvality

HAKL BH5s, BH10s. Návod k montáži a obsluze. Elektrický zásobníkový tlakový ohřívač vody. Německý certifikát kvality HKL BH5s, BH10s Elektrický zásobníkový tlakový ohřívač vody Návod k montáži a obsluze CZ Německý certifikát kvality Popis výrobku: HKL BHs je modelová řada tlakových zásobníkových ohřívačů určených k instalaci

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY STACIONÁRNÍ ELEKTRICKÉ OKCE 100 NTR/2,2 kw OKCE 125 NTR/2,2 kw Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.:

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Kombinované ohřívače a zásobníky vody pro svislou montáž ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY OKC 80 OKC 160 OKC 100 OKC 200 OKC 125 ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY OKC 100/1 m 2 OKC 160/1 m 2 OKC

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Kombinované ohřívače a zásobníky vody pro svislou montáž ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY OKC 80 OKC 160 OKC 100 OKC 200 OKC 125 ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY OKC 100/1 m 2 OKC 160/1 m 2 OKC

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO VODOROVNOU MONTÁŽ 4 kw/400 V OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Ohřívače vody zásobníkové pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu pro svislou montáž (s možností připojení na HDO) OKFE 100 AC/DC 1,5 kw OKFE 125 AC/DC 2 kw OKFE 160

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Kombinované ohřívače a zásobníky vody pro svislou montáž 4 kw/ 400 V ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY OKC 80 OKC 100 OKC 180 OKC 125 OKC 200 OKC 160 ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY OKC 100/1 m

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Kombinované ohřívače a zásobníky vody pro svislou montáž ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY OKC 80 OKC 160 OKC 100 OKC 200 OKC 125 ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY OKC 100/1 m 2 OKC 160/1 m 2 OKC

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ Elektrické ohřívače vody OKHE 80 OKHE 100 OKHE 125 OKHE 160 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky

Více

Nepřímoohřevný zásobník ENBRA NOX

Nepřímoohřevný zásobník ENBRA NOX Nepřímoohřevný zásobník ENBRA NOX 120-500 Energetická třída B/C NÁVOD NA POUŽITÍ, INSTALACI A ÚDRŽBU. Cod. 122231 Agg. 22/10/201 Před instalací ohřívače si pozorně přečtěte tento návod! Tímto návodem

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ Elektrické ohřívače vody OKHE 80 OKHE 100 OKHE 125 OKHE 160 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky

Více

SMALTOVANÝ AKUMULAČNÍ NEPŘÍMOTOPNÝ

SMALTOVANÝ AKUMULAČNÍ NEPŘÍMOTOPNÝ NÁVOD K OBSLUZE SMALTOVANÝ AKUMULAČNÍ NEPŘÍMOTOPNÝ OCELOVÉ OHŘÍVAČ NÁDRŽE VODY ST-300DE HEAT PUMPS Před instalací ohřívače si pozorně přečtěte tento návod! Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za rozhodnutí

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ 4000 W / 400 V Elektrické ohřívače vody OKHE 80 OKHE 100 OKHE 125 OKHE 160 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 911,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY STACIONÁRNÍ ELEKTRICKÉ OKCE 100 NTR/2,2 kw OKCE 125 NTR/2,2 kw Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.:

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO VODOROVNOU MONTÁŽ 4 kw/400 V OKCV 180 OKCEV 180 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel: +420 / 326 370 990 fax:

Více