Sochy svatých v Jindřichově Hradci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sochy svatých v Jindřichově Hradci"

Transkript

1 Sochy svatých v Jindřichově Hradci Sochy Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořeno ve školním roce 2010/2011

2 V barokní době se katolická církev snažila získat zpátky svůj vliv, který ztratila během reformace. Stavěly se bohatě vyzdobené kostely, církev i občané podporovali tvorbu soch světců. Do Jindřichova Hradce byly v r jezuity díky proboštovi Dr. Ondřeji Bartoloměji Fisírkovi a Adamu Pavlu Slavatovi přineseny ostatky sv. Hippolyta, který se stal patronem města, ostatky se několikrát přenášely, nyní stojí ve farním proboštském chrámu. Dalším patronem Jindřichova Hradce, jehož sochy a obrazy zdobí město i kostely, je sv. Theodor, jehož ostatky byly do Hradce převezeny z italského města Brindisi v r. 1682, o jejich získání projevil zájem generál řádu karmelitánů Karel Felix Slavata, poslední mužský potomek rodu Slavatů, který o ně požádal papeže Inocence XI. a daroval je františkánům do Jindřichova Hradce, ostatky byly uloženy za velké účasti lidu do kaple Porciunkule ve františkánském kostele sv. Kateřiny, kde se nacházejí dodnes.

3 Sv. Hippolyt římský biskup a první vzdoropapež; na rozdíl od dosavadního papeže si myslel, že jsou hříchy jako je smilstvo a vražda nedostatečně trestány; nesouhlasil s nepřesným vyjadřováním o třech božských osobách; byl poslán do dolů na Sardinii, kde nakonec zemřel mučednickou smrtí, byl usmýkán koňmi v r. 235; atributy hřeben, provaz kolem nohou, koně.

4 Sv. Theodor Theodor znamená česky Bohdar, příjmením Tiro, to znamená rekrut, nováček; pocházel z Arménie nebo Sýrie; sloužil v římském vojsku na poč. 4. století; jakožto křesťan odmítl obětovat pohanským bohům; zapálil chrám bohyně Kybély, protože chtěl vyzkoušet, zda má bohyně takovou moc, aby odolala ohni; soud ho žádal, aby se zřekl Krista, ale on chtěl raději zemřít, než by to udělal; poté byl mučen natahováním na skřipec a nakonec byl odsouzen k smrti upálením.

5 Sv. Jan Nepomucký a sv. Theodor z r a 1731 ve výklencích domu č. 1/II na Masarykově náměstí. Sochy stály původně před Novoměstskou (Pražskou) bránou, která byla v r zbořena. Dům nese pojmenování U Tří svatých, protože tady původně byl ještě kříž se sochou sv. Jana Nepomuckého a se sochou dalšího patrona města, sv. Hippolyta.

6 Dobová fotografie přibližně z r. 1900

7 Sv. Jan Nepomucký a sv. Theodor z r u kláštera františkánů

8 Na domě 133/I v Panské ulici je nika s kopií sochy piety, to je Panna Marie s mrtvým Kristem v náručí, originál z pozdní gotiky je v jindřichohradeckém muzeu. Dům patřil v 17. století manželce Adama Michny z Otradovic.

9 Kaplička se sochou P. Marie je v zaskleném výklenku v Kmentově ulici před domem č. 85/II.

10 Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého stojí v Pražské ulici na vysokém podstavci, sochu dal postavit v r barvíř Jeremiáš Krebs.

11 Podle pověsti připlavala v r po řece Nežárce dřevěná socha Jana Nepomuckého, lidé ji vytáhli z řeky pod mostem u Nežárecké brány a vystavěli pro ni kapličku, dnes ji můžeme vidět v jindřichohradeckém muzeu.

12 Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého na mostu přes Vajgar pochází přibližně z 1. poloviny 18. století, autora neznáme. Sv. Jan je skrčený na kamenných oblacích, v levé ruce drží palmu a Ukřižovaného, pravou si drží na prsou. Tohoto světce poznáme podle kněžského roucha s biretem a podle pětihvězdí kolem hlavy.

13 Ukřižovaný na mostě přes Vajgar od Mat. Strachovského pochází z doby po polovině 18. století, i tuto sochu financoval známý jindřichohradecký pošmistr Ondřej Josef Bayer.

14 Sv. Jan Nepomucký zdobí levou stranu přízemního domku č. 103/III na Václavské ulici.

15 Socha sv. Jana Nepomuckého vedle domu na Nežárecké ulici č. 13

16 Tuto sochu Nejsvětější Trojice můžeme vidět blízko 4. základní školy.

17 Na náměstí Míru je nejvýznamnější barokní památka Jindřichova Hradce - sousoší Nejsvětější Trojice neboli sousoší Nanebevzetí Panny Marie. Sloup byl postaven s přispěním obce a daru pošmistra Ondřeje Bayera. Je to trojboký jehlan s hlavicí a skupinou Nejsvětější Trojice. V přízemních výklencích jsou symboly Života, Vědění a Lásky, na volutových konzolách čeští patroni, nad nimi jezuitští světci. Těch je celá třetina, což vyjadřuje vůdčí postavení řádu ve městě. Jedná se např. o sv. Hippolyta, sv. Floriána, ochránce města před požárem, sv. Františka Jana Xaverského, sv. Jiří, sv. Jana Nepomuckého. Sochy sv. Vojtěcha a sv. Prokopa vyjadřovaly úctu k vrchnostenské rodině (Prokop Vojtěch Černín), sochou sv. Expedita uctívá mecenáš Bayer patrona poštovnictví. Autorem sousoší z let je dačický sochař Mat. Strachovský. Sousoší je 20 m vysoké.

18 Ke kostelu sv. Jakuba vede Křížová cesta. Kostel a Křížovou cestu k němu dala údajně postavit vdova po Jáchymu Oldřichovi z Hradce r V r dal hrabě Jaroslav Černín a jeho žena Karolína postavit další zastavení, je jich prý 14.

19 Sochy z pozdější doby: socha u kostela sv. Jakuba zobrazuje sv. Josefa s Ježíškem, vznikla pravděpodobně až někdy v letech Je znát část nápisu Ora pro nobis, to je oroduj za nás.

20 Drobná stavba nejčastěji ve tvaru sloupu se nazývá boží muka. Mají symbolizovat sloup, u něhož byl ukřižován Ježíš Kristus. Stavěla se po několik století v naší zemi tam, kde někdo zahynul. Často se u nich pochovávala tělíčka nekřtěných dětí nebo utopených lidí, pokud to nebyli sebevrazi. Kolem takových hřbitůvků byly i zahrádky, nebo k nim lidé pokládali květiny. Tato boží muka jsou u 4. základní školy.

21 Sochy z poč. 20. století na hřbitově u kostela Nejsvětější Trojice: - náhrobek manželů Třebických s postavou anděla od Em. Maxe; - náhrobek Ant. Liebzeita se sochou P. Marie od sochaře Čapka; - náhrobek Ant. Pakosty s žehnající postavou od sochaře Žďárského.

22 Materiály Muk Jan, Z historie některých hradeckých domů, vydáno nákladem spolku Přátel starého Jindřichova Hradce pro jeho členy, tisk Jihočeské tiskárny, závod Jindřichův Hradec Město Jindřichův Hradec, jedno z našich nejkrásnějších, 1. díl, vydalo nakladatelství Vladimír Danihelovský, Jindřichův Hradec, vytiskla Česká grafická unie a.s. Praha, péčí Okresního národního výboru v J. Hradci, 1. vyd., r Kolektiv autorů, Jindřichův Hradec, Město nad Vajgarem, vydalo město Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec 2008, 2. rozšířené vyd. Jirásko Luděk, Zmizelé Čechy, Jindřichův Hradec, vydalo nakladatelství Ladisla Horáček - Paseka v Praze a Litomyšli, 1. vyd., Novák Josef, Soupis památek historických a uměleckých v království českém od pravěku do počátku 19. stol. v polit. okresu jindřichohradeckém, nákladem archeologické komise při české akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1901, 1. vyd. Rull František, Monografie města Hradce Jindřichova, Jindřichův Hradec, Landfras 1875 Charvátová Ema, Jindřichův Hradec, 27. svazek Edice památky, fotografovali Vladimír Fyman, Vladimír Hyklík, Odeon Praha 1974, 1. vyd., vytiskla Polygrafia n.p.praha, 240 s. Teplý František, Dějiny města Jindřichova Hradce, díl II., sv. 3, nákladem obce Hradecké, tiskem A. Landfrasa syna v J. Hradci, r. 1934

23 Muk Jan, Z historie úcty patronů města Jindřichova Hradce, sv. Hyppolita a sv. Theodora, zvláštní otisk zájmů Českomoravské vysočiny, tiskl Jaroslav Svoboda, Jindřichův Hradec Muk Jan, Jak vypadal Jindřichův Hradec v 19. století, Z minulosti Muk Jan, Průvodce J. Hradcem Z minulosti Jindřichohradecka, nákladem spolku Přátel starého Jindřichova Hradce, Alois Landfras a syn, František Pfauser, Jindřichův Hradec, 101 s. Teplý František, Dějiny města Jindřichova Hradce, díl I., svazek 1., Od nejstarší doby až do vymření pánů z Hradce, nákladem obce Hradecké, tiskem A. Landfrasa syna v Jindřichově Hradci 1927, 1. vyd., s Muk Jan, Jindřichův Hradec I. čtvrť, stavebně historický rozbor objektů, Státní ústav pro rekonstrukci památkových objektů v Praze, 1978 Muk Jan, Jindřichův Hradec 1. čtvrť, Stavebně historický průzkum města, Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze, Praha 1978 (též čtvrť) Poděkování pro pana probošta Habarta z římskokatolické církve v Jindřichově Hradci PhDr. Bureše z oddělení památkové péče Městského úřadu v Jindřichově Hradci PhDr. Š. Běhalovou z Muzea Jindřichohradecka

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

Zobrazování světců a výjevů s církevní tématikou převládalo v sochařství až do konce 18. století, v umění lidovém ještě déle. Výraz svatý (latinsky

Zobrazování světců a výjevů s církevní tématikou převládalo v sochařství až do konce 18. století, v umění lidovém ještě déle. Výraz svatý (latinsky SVĚTCI Zobrazování světců a výjevů s církevní tématikou převládalo v sochařství až do konce 18. století, v umění lidovém ještě déle. Výraz svatý (latinsky sanctus) se od raných dob křesťanství používal

Více

Jindřichův Hradec město řemesel

Jindřichův Hradec město řemesel ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Jindřichův Hradec město řemesel Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 PhDr. Jana Omastová a žáci 8. tříd Tento

Více

Milí čtenáři, Mgr. Jana Černochová starostka Prahy 2

Milí čtenáři, Mgr. Jana Černochová starostka Prahy 2 Kostely Prahy 2 Milí čtenáři, ať už vcházíme do kostela jako věřící, či jen jako zvědaví návštěvníci, téměř vždy na nás mocně působí. Jako bychom vešli do jiné dimenze. Možná je to i tím, že kostely a

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Majitelé domů na jindřichohradeckém náměstí v raném novověku (1500-1700) autor: Martin Talián vedoucí práce: PhDr. Josef

Více

České Budějovice 2006

České Budějovice 2006 České Budějovice 2006 Jiří Černý Poutní místa jižních Čech Milostné obrazy, sochy a místa zvláštní zbožnosti OBSAH ÚVODEM 9 POUTNÍ MÍSTA A JEJICH CHARAKTERISTIKA 11 Přehled hlavních poutních míst českobudějovické

Více

Z farního diáře Den Datum Hodina

Z farního diáře Den Datum Hodina ACTA číslo: 8 2. srpna PRAEPOSITURAE NOVODOMENSIS 2015 ZPRAVODAJ ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI V JINDŘICHOVĚ HRADCI Z farního diáře Den Datum Hodina bota 1.8. Neděle 2.8. 16.00 17.00 7.30 8.00 9.30 11.00 15.00

Více

Copyright Pavel Bedrníček, 2002, 2009 Copyright VOLVOX GLOBATOR, 2002, 2009

Copyright Pavel Bedrníček, 2002, 2009 Copyright VOLVOX GLOBATOR, 2002, 2009 Pavel Bedrníček PŘÍBĚHY PRAŽSKÝCH SVATYNÍ Copyright Pavel Bedrníček, 2002, 2009 Copyright VOLVOX GLOBATOR, 2002, 2009 ISBN 978-80-7207-965-0 Vydalo nakladatelství VOLVOX GLOBATOR Prvního pluku 7, 186 00

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 09.09.2007-10.09.2007 9.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad Ploučnicí tvoří

Více

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov Město Šluknov Strategický plán rozvoje města Šluknov 2007 2015 Zpracovatelé: Ing. Kučera Ladislav, tel. 774032601 Srbská Kamenice 12 407 15 Srbská Kamenice Ing. Petrášek Jiří, tel.774032600 Duben červenec

Více

DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ

DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ textová část: Mgr. Jaromír Šebek, Mgr. Jana Vyšohlídová fotografie:

Více

Památky Nového Boru. Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková. Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala.

Památky Nového Boru. Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková. Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala. Památky Nového Boru Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala Nový Bor 2015-1 - - 2 - 1. KOSTELY MODLITEBNY FARA BÝVALÝ PIARISTICKÝ KLÁŠTER

Více

Posvátná místa v krajině

Posvátná místa v krajině Posvátná místa v krajině Sakrální stavby v Moravskoslezském kraji Barbora Matáková 2007 Albrechtice u Českého Těšína Kostel sv. Petra a Pavla Hlavní pamětihodností Albrechtic u Českého Těšína je dřevěný

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety 7 PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety Památky UNESCO v České republice UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, česky Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, je jednou

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Architektonický vývoj města Jemnice (okr. Třebíč) od 16. století až do roku 1945 Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Architektonický vývoj města Jemnice (okr. Třebíč) od 16. století až do roku 1945 Bc. Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Architektonický vývoj města Jemnice (okr. Třebíč) od 16. století až do roku 1945 Bc. Jindřich Kadlec Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

JIHOČESKÝ HEROLD. Časopis o historii a pomocných vědách historických. z Pernštejna

JIHOČESKÝ HEROLD. Časopis o historii a pomocných vědách historických. z Pernštejna JIHOČESKÝ HEROLD Časopis o historii a pomocných vědách historických z Pernštejna 1/2012 Znaky obcí Jihočeského kraje Daněk Milan Ing. Jindřichův Hradec Kájov Omlenice Besednice 2 Obsah Jihočeský Herold

Více

29. Ebicykl. Moravský džbánek. Memoriál Kosmasky Ing. Evy Krchové (24.11.1953-1.4.2012) planetka č. 29456 28. 7. 4. 8. 2012

29. Ebicykl. Moravský džbánek. Memoriál Kosmasky Ing. Evy Krchové (24.11.1953-1.4.2012) planetka č. 29456 28. 7. 4. 8. 2012 2012 29. Ebicykl Moravský džbánek Memoriál Kosmasky Ing. Evy Krchové (24.11.1953-1.4.2012) planetka č. 29456 28. 7. 4. 8. 2012 Litomyšl Boskovice Třebíč Mikulov Veselí nad Moravou Prostějov Zlín Blatnice

Více

texty Irena Bukačová, Jiří Fák foto Jiří Fák, Václav Podestát Muzeum a galerie severního Plzeňska Paměť krajiny ISBN 80-903165-6-5

texty Irena Bukačová, Jiří Fák foto Jiří Fák, Václav Podestát Muzeum a galerie severního Plzeňska Paměť krajiny ISBN 80-903165-6-5 texty Irena Bukačová, Jiří Fák foto Jiří Fák, Václav Podestát Muzeum a galerie severního Plzeňska Paměť krajiny ISBN 80-903165-6-5 Paměť krajiny Soupis drobných památek Manětínsko-nečtinského regionu Irena

Více

8) Farní zpravodaj Acta praepositurae novodemensis dožil se v roce 2011 svého 17. ročníku 9) Ekumena 10) Různé události v roce 2010 Pravidelné akce

8) Farní zpravodaj Acta praepositurae novodemensis dožil se v roce 2011 svého 17. ročníku 9) Ekumena 10) Různé události v roce 2010 Pravidelné akce NĚKTERÉ UDÁLOSTI V NAŠÍ FARNOSTI BĚHEM ROKU 2011 1) Duchovní správa Po celý rok 2011 zajišťovali duchovní správu farnosti jako její řádný farář P. Václav Habart, 29. probošt jindřichohradecký (v Jindř.

Více

Průvodce po gotických památkách Českých Budějovic

Průvodce po gotických památkách Českých Budějovic Vytvořeno v rámci projektu CZ.1.07/1.1.10/03.0007 Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA Průvodce po gotických památkách Českých Budějovic Fotografie a text žáci Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

Sv. Gothard. ve Slaném v proměnách věků. Královské město Slaný 2007

Sv. Gothard. ve Slaném v proměnách věků. Královské město Slaný 2007 1137 2007 Sv. Gothard ve Slaném v proměnách věků Královské město Slaný 2007 1137 2007 Sv. Gothard ve Slaném v proměnách věků Královské město Slaný 2007 1137 2007 Sv. Gothard ve Slaném v proměnách věků

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V ÚSTECKÉM KRAJI

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V ÚSTECKÉM KRAJI MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 08.09.2012-09.09.2012 10.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

Církevní památky. Palkovic a Myslíku

Církevní památky. Palkovic a Myslíku Církevní památky Palkovic a Myslíku Úvod Drobné sakrální památky, tj. boží muka, kříže a kapličky, jsou často označovány za neodmyslitelný prvek naší krajiny. Mají dlouhou tradici, která byla zásadně

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V STŘEDOČESKÉM KRAJI

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V STŘEDOČESKÉM KRAJI MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Benešov, Benešov 1 Benešov, Malé náměstí 74 Konopiště - státní zámek Muzeum Podblanicka - pobočka Benešov 08.09.2012-09.09.2012 10.00-16.00

Více

Z historie budov Ministerstva Financí

Z historie budov Ministerstva Financí Z historie budov Ministerstva Financí Autor: Technická redakce: Ing. Jaroslava Musilová Mgr. Jiří Machonský Vydalo Ministerstvo financí Personální odbor Oddělení Finanční a ekonomické informace Letenská

Více

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák CHRUDIM InformaËnÌ centrum Chrudim Star radnice Resselovo n mïstì 1 37 01 Chrudim Tel./fax: (+20) 69 6 821 E-mail: info@chrudim-city.cz Skype: navstevnik.cz www.navstevnik.cz Design Elza reklama, www.elzareklama.cz,

Více

Náměstí, rynky a náměstíčka historické Prahy

Náměstí, rynky a náměstíčka historické Prahy PAVEL BEDRNÍČEK Náměstí, rynky a náměstíčka historické Prahy Copyright Pavel Bedrníček 2007 Copyright Volvox Globator 2007 ISBN pdf 978-80-7511-002-2 Odpovědná redaktorka Tereza Houšková Obálka, sazba

Více