ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA"

Transkript

1 Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 12. června 2012 Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Zpracoval: Ing. Martina Petržilková, kontakt: Martina Petržilková, tel.: , ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 15. kola Programu rozvoje venkova Státní zemědělský intervenční fond dne doporučil na základě alokací stanovených Ministerstvem zemědělství ČR celkem 205 Žádostí o dotaci v rámci opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Dále bylo doporučeno celkem 39 Žádostí jako náhradníci. V souladu s Pravidly budou žadatelé, jejichž Žádosti byly doporučeny a doporučeny jako náhradníci, v nejbližší době vyzváni z příslušného RO SZIF k předložení příloh k Žádosti. Souhrnný přehled Žádostí o dotaci na opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova v 15. kole PRV RO SZIF III PHA ČB UL HK BR OL OP Celkem PHA Praha Zaregistrovaných Žádostí ČB České Budějovice Doporučených Žádostí UL Ústí nad Labem pro doporučení HK Hradec Králové Doporučených náhradníků BR Brno pro náhradníka OL Olomouc Nedoporučených OP - Opava Ukončená administrace Rozdílný počet potřebných pro doporučení, příp. pro náhradníky je způsoben skutečností, že v tomto opatření je alokace stanovena na úroveň jednotlivých NUTS2. V následujících tabulkách uvádíme specifikace doporučených Žádostí a náhradníků. 1/18

2 Seznam doporučených Žádostí III.2.2 RO SZIF Praha 1. 12/015/3220b/120/ Děti a čas Obnovení a zhodnocení jedinečné památky kulturního dědictví venkova v Bukové u Příbramě 2. 12/015/3220b/120/ Přátelé starého Podskalí Celková rekonstrukce bývalé konírny s památkovou ochranou 3. 12/015/3220b/120/ Školské sestry sv. Františka Česká provincie Revitalizace zámeckého areálu Budeničky 4. 12/015/3220b/120/ Římskokatolická farnost Pertoltice Celková oprava střechy, fasád, ostění, náhrobků, vitráží, ohradní hřbitovní zdi /015/3220b/120/ Římskokatolická farnost Divišov Rekonstrukce kostela sv. Michaela Archanděla v Soběšíně 6. 12/015/3220b/120/ o.s. STRNIŠTĚ - společnost životního prostoru a vzdělávání Sanace zdiva a související obnova části interiéru kostela sv. Petra a Pavla v Čestíně 7. 12/015/3220b/120/ Obec Měňany Obnova kulturního dědictví v obci Měňany 8. 12/015/3220b/120/ Obec Soutice Obnova památného místa sousoší sv. Anny a Panny Marie 9. 12/015/3220b/120/ Římskokatolická farnost Mirovice Rekonstrukce opevněného kostela na Stražišti /015/3220b/120/ Římskokatolická farnost Smečno Obnova kostela sv. Jakuba Většího - I.etapa /015/3220b/120/ Arcibiskupství pražské Rekonstrukce střechy a stropu bývalého Benediktinského kláštera ve sv. Janu pod Skalou /015/3220b/120/ Římskokatolická farnost Jesenice Oprava kostela Nejsvětější Trojice v Otěvěkách /015/3220b/120/ Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice Obnova havarijního zastřešní fary v Čestíně /015/3220b/120/ Římskokatolická farnost Nebužely Revitalizace areálu kostela sv.jiljí /015/3220b/120/ Římskokatolická farnost Klučenice Rekonstrukce kostela sv. Jana Křtitele a sv. Antonína v Klučenicích /015/3220b/120/ Římskokatolická farnost Nymburk Obnova kostela ve Velence /015/3220b/120/ Římskokatolická farnost Bubovice Záchrana barokní perly Pročevil /015/3220b/120/ OBEC SVATÝ JAN POD SKALOU Obnova a oprava hřbitovní kaple sv. Maxmiliána - 2. etapa /015/3220b/120/ Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Velenicích Velenice - evangelický kostel II. etapa, oprava interiéru 2/18

3 20. 12/015/3220b/120/ Římskokatolická farnost Kolín Křečhoř. kostel sv. Václava a Božího těla, statické zajištění a obnova střech /015/3220b/120/ Římskokatolická farnost Čechtice Oprava krovu a střechy nad lodí kostela Narození Panny Marie v Křivsoudově /015/3220b/120/ Obec Písková Lhota Rekonstrukce staré školy II.etapa /015/3220b/120/ Římskokatolická farnost Tuchoměřice Oprava kostela sv. Vavřince Číčovice - restaurování nástěnných maleb v interieru /015/3220b/120/ ŘKF Červené Janovice Oprava věže kostela sv. Václava v Petrovicích I /015/3220b/120/ Obec Charvatce Restaurace pomníku padlým, křížků /015/3220b/120/ Obec Řisuty Oprava střechy na budově bývalé školy /015/3220b/120/ Obec Sazená Rekonstrukce pomníků padlých v obci Sazená /015/3220b/120/ Pergoška Křečhoř - dům č.p. 49, stavební úpravy domu /015/3220b/120/ Obec Tichonice Obnova a zprovoznění zvonu v kapli sv. Anny /015/3220b/120/ Obec Svinaře Rekonstrukce památných objektů v obci Svinaře /015/3220b/120/ Obec Velenka Obnova památníku padlým v I. a II. sv. válce /015/3220b/120/ Obec Ostředek Oprava památníku padlým za 1. sv. války nad Třemošnicí 3/18

4 RO SZIF České Budějovice 1. 12/015/3220b/232/ Federace židovských obcí v ČR Revitalizace areálu židovského hřbitova v obci Prostiboř, okr. Tachov 2. 12/015/3220b/231/ Českomoravská generální Obnova venkovních fasád komplexu budov Kláštera karmelitánů delegatura Řádu karmelitánů a kostela Panny Marie Karmelské 3. 12/015/3220b/232/ Obec Únehle Stavební úpravy historického silničního mostku v Únehlích 4. 12/015/3220b/231/ Obec Drážov Kaple Panny Marie na p. p. č. st. 91 v kat. úz. Dobrš - udržovací práce 5. 12/015/3220b/231/ OBEC OLDŘICHOV Statické zajištění a oprava hřbitovní zdi v obci Oldřichov 6. 12/015/3220b/232/ Tereza 2007 o.p.s. Stavební úpravy fary 7. 12/015/3220b/232/ Občanské sdružení Koráb Stavební úpravy kostela sv. Martina 8. 12/015/3220b/232/ Římskokatolická farnost Tachov Oprava kostela sv. Markéty v Hošťce 9. 12/015/3220b/232/ Obec Chlistov Stavební úpravy hřbitova v Chlistově /015/3220b/231/ OBEC STOŽEC OBNOVA STOŽECKÉ KAPLE /015/3220b/231/ Obec Horosedly Kaple sv. Jana Nepomuckého /015/3220b/232/ Obec Sulislav Obnova kamenných památek v obci Sulislav /015/3220b/232/ Obec Kokašice Kaple Máří Magdalény na Krasíkově /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Pohnání Záchrana kostela sv. Prokopa v Pohnání /015/3220b/232/ Obec Strašín Obnova kulturního dědictví v obci Strašín /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Bílsko Rekonstrukce kostela sv. Jakuba, Bílsko /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Slavkov Kostel sv. Bartoleměje ve Slavkově u Českého Krumlova /015/3220b/232/ Obec Rabí Obnova kulturního dědictví ve městě Rabí /015/3220b/232/ Římskokatolická farnost Planá u Mariánských Lázní Kompletní zastřešení kostela sv. Prokopa v Lestkově /015/3220b/232/ Obec Liblín Investice do obnovy a rozvoje kulturního dědictví obce Liblín /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Kraselov Rekonstrukce kostela sv. Vavřince, Kraselov /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Bošilec Záchrana kostela sv. Martina v Bošilci /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Zálší Obnova fary v Zálší /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Hlavatce Oprava kostela sv. Ondřeje v Hlavatcích 4/18

5 25. 12/015/3220b/232/ Římskokatolická farnost Srní Stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice Srní /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Kadov u Blatné Rekonstrukce věže kostela sv. Václava, Kadov u Blatné /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Záboří u Blatné Rekonstrukce areálu kostela sv. Petra a Pavla, Záboří u Blatné /015/3220b/232/ Římskokatolická farnost Konstantinovy Lázně Obnova fasády kostela sv. Vavřince ve Slavicích /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Jinín Rekonstrukce věže a ohradní zdi kostela Nanebevzetí P. Marie, Jinín /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Pohorská Ves Kostel sv. Linharta v Pohorské Vsi /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Křišťanov Revitalizace kostela Jména Ježíš v Křišťanově /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Kostelní Obnova chátrající kulturní památky - Kostela sv. Víta v Kostelní Radouň Radouni /015/3220b/231/ Obec Člunek Oprava kaple sv. Floriána /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Pohoří Rekonstrukce kostela sv. Petra a Pavla /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Heřmaň u Písku Rekonstrukce kostela sv. Jiljí 5/18

6 RO SZIF Ústí nad Labem 1. 12/015/3220b/342/ Římskokatolická farnost Srbská Kamenice Rekonstrukce kostela sv. Václava v Srbské Kamenici 2. 12/015/3220b/342/ Římskokatolická farnost Malá Bukovina Rekonstrukce kostela sv. Václava v Malé Bukovině 3. 12/015/3220b/342/ Římskokatolická farnost Jetřichovice Rekonstrukce kostela sv. Jana Nepomuckého v Jetřichovicích 4. 12/015/3220b/342/ OBEC BLATNO Rekonstrukce kostela sv. Archanděla Michaela v Blatnu u Chomutova 5. 12/015/3220b/341/ Občanské sdružení Povaleč Zámek Valeč - iluzivní brány a prádelna 6. 12/015/3220b/342/ Obec Žiželice Restaurování kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého a kamenného křížku v obci Žíželice 7. 12/015/3220b/342/ MĚSTO HORA SVATÉ KATEŘINY Oprava havarijního stavu nástropních maleb a fresek v kostele sv.kateřiny v Hoře Svaté Kateřině 8. 12/015/3220b/342/ Obec Vlastislav Výměna oken na zámku Skalka v obci Vlastislav 9. 12/015/3220b/342/ Římskokatolická farnost Dlažkovice Obnova kostela sv.václava v Dlažkovicích /015/3220b/342/ Městys Nepomyšl Oprava kostela sv. Mikuláše na p.p.č. 118 v Nepomyšli /015/3220b/342/ Obec Líšťany Revitalizace kaple Panny Marie v Líšťanech /015/3220b/341/ Obec Milíkov Oprava kostela a božích muk /015/3220b/342/ Obec Velké Žernoseky Rekonstrukce ohradní hřbitovní zdi /015/3220b/342/ OBEC NEZABYLICE Obnova kaple sv. Anny v Nezabylicích /015/3220b/342/ Spolek pro záchranu kostela Sv.Bartoloměje ve Smolnici, o.s. Revitalizace kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici /015/3220b/342/ Královská kanonie premonstrátů na Strahově Rekonstrukce kostela Narození Panny Marie v Doksanech /015/3220b/342/ OBEC MĚDĚNEC Obnova a revitalizace obecního parku /015/3220b/342/ Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem Oprava střech kostela sv. Bartoloměje v Černoučku 6/18

7 RO SZIF Hradec Králové 1. 12/015/3220b/453/ OBEC BĚLÁ U JEVÍČKA Obnova kapličky v centru m. č. SMOLNÁ (Bělá u Jevíčka),RSD - Kraj obnovující prameny životní energie 2. 12/015/3220b/451/ OBEC SVOJKOV Oprava opěrných zdí v areálu hradu Svojkov 3. 12/015/3220b/453/ Římskokatolická farnost - proboštství Litomyšl Stavební obnova kostela sv. Jiří v Mikulči 4. 12/015/3220b/452/ Římskokatolická farnost Neratov Rekonstrukce fary v Neratově 5. 12/015/3220b/451/ Římskokatolická farnost Polevsko Restaurování maleb v kostele Nejsvětější Trojice na Polevsku 6. 12/015/3220b/453/ Židovská obec v Praze Revitalizace areálu židovského hřbitova v obci Hroubovice, okr. Chrudim 7. 12/015/3220b/452/ OBEC CHYJICE Obnova kulturního dědictví v obci Chyjice 8. 12/015/3220b/451/ OBEC RADIMOVICE Obnova kulturního dědictví obce Radimovice 9. 12/015/3220b/452/ OBEC STARÉ BUKY Obnova památky v obci Staré Buky /015/3220b/453/ Římskokatolická farnost Třebosice Výměna krytiny a oprava krovu na faře čp. 22 v Třebosicích /015/3220b/452/ OBEC KONECCHLUMÍ Obnova kulturního dědictví v obci Konecchlumí /015/3220b/452/ Římskokatolická farnost - Stavební úpravy kostela sv. Václava a oprava krovu dřevěné děkanství Chlumec nad Cidlinou zvonice v obci Stará Voda /015/3220b/453/ Římskokatolická farnost Čenkovice Revitalizace kostela sv. Vavřince v Čenkovicích /015/3220b/452/ Římskokatolická farnost - Oprava a restaurátorské práce areálu kostela sv. Václava ve arciděkanství Jičín Veliši /015/3220b/453/ Římskokatolická farnost Malá Morava Oprava kostela sv.aloise v Dolní Moravě I.etapa /015/3220b/452/ Římskokatolická farnost Všestary Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci Neděliště /015/3220b/452/ Římskokatolická farnost - děkanství Hořice v Podkrkonoší Kostel sv.mikuláše - restaurování /015/3220b/453/ OBEC DŘÍTEČ Rekonstrukce hřbitovní zdi /015/3220b/453/ Římskokatolická farnost Vysoké Chvojno Oprava fasády kostela sv. Gotharda v obci Vysoké Chvojno 7/18

8 20. 12/015/3220b/452/ Římskokatolická farnost - děkanství Kostelec nad Orlicí Rekonstrukce kostela Bolestné Panny Marie na Homoli /015/3220b/452/ Římskokatolická farnost - Rekonstrukce a oprava střešních konstrukcí a výplní otvorů děkanství Broumov kostela sv. Markéty v Šonově /015/3220b/453/ Římskokatolická farnost - Stavební úpravy po havárii krovu a stropu kostela sv.vavřince v děkanství Česká Třebová Anenské Studánce /015/3220b/451/ OBEC ZDISLAVA Zdislava Svatý Jan z Nepomuku /015/3220b/453/ Římskokatolická farnost Horní Roveň Rekonstrukce fasády kostela v Uhersku /015/3220b/453/ Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče Rekonstrukce přístavku fary a krypty kostela /015/3220b/453/ Římskokatolická farnost Zámrsk OPRAVA KOSTELA A MÁRNICE VE SLATINĚ /015/3220b/452/ Obec Radim Zachráníme odkaz našich předků? /015/3220b/453/ Římskokatolická farnost Hradec Oprava věže a gotické kaple kostela sv. Petra a Pavla ve nad Svitavou Skleném, II.etapa /015/3220b/451/ Veterinární muzeum Luka Muzeum v obci Luka /015/3220b/453/ Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bučině Evangelický kostel v Bučině - oprava ohradní zdi /015/3220b/453/ OBEC SOBKOVICE Stavební obnova ohradní zdi u kostela sv.prokopa v Sobkovicích /015/3220b/453/ OBEC PASTVINY Rehabilitace historického objektu č.p.32 v obci Pastviny /015/3220b/452/ Obec Dřevěnice Oprava kapličky se sochou sv. Jana Nepomuckého a památného kříže /015/3220b/452/ Obec Česká Čermná Setkávání pod lípami - obnova okolí místní kaple pro konání společných setkání 8/18

9 RO SZIF Brno 1. 12/015/3220b/564/ Obec Bezkov Rekonstrukce kostelní věže Bezkov 2. 12/015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Jevišovice Obnova filiálního kostela sv. Jakuba Většího v Černíně 3. 12/015/3220b/564/ Obec Mašovice Kulturní památka 4. 12/015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Žerotice Rekonstrukce kostela sv. Martina v Žeroticích 5. 12/015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Jiřice u Miroslavi Celková obnova kostela sv. Anny v Jiřicích u Miroslavi 6. 12/015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Vratěnín Oprava kostela sv. Jakuba ve Vratěníně 7. 12/015/3220b/563/ Nechvátalův mlýn, o.s. Renovace mlýna a parního stroje Dašov 8. 12/015/3220b/564/ Obec Čeložnice Zvonice Čeložnice - záchrana kulturní památky 9. 12/015/3220b/563/ Římskokatolická farnost Častohostice Oprava omítek "Kostel Svaté Barbory" Častohostice /015/3220b/563/ Římskokatolická farnost Velký Újezd u Jemnice Stavební úpravy farního úřadu Velký Újezd /015/3220b/564/ "Větřák, o.s." Rekonstrukce historické památky /015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Knínice u Boskovic Oprava kostela ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE /015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Bedřichov u Lysic Oprava kostela sv. Mikuláše /015/3220b/563/ Římskokatolická farnost Valeč u Hrotovic Celková oprava kaple sv.cyrila a Metoděje v Třebenicích /015/3220b/563/ Římskokatolická farnost Horní Újezd u Třebíče Obnova farního kostela sv. Petra a Pavla v Horním Újezdu /015/3220b/564/ Obec Podbřežice Obnova litinového kříže /015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Vranov nad Dyjí Oprava kaple sv. Markéty - Podmyče /015/3220b/564/ OBEC KELČANY Rekonstrukce kaple Navštívení Panny Marie Kelčany /015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Kuželov Kostel Nejsvětější trojice v Kuželově 9/18

10 20. 12/015/3220b/564/ OBEC SUCHÝ /015/3220b/564/ Obec Hostim /015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Doubravník /015/3220b/564/ Obec Miroslavské Knínice Obnova historického objektu obecní zvonice - našeho kulturního dědictví Obnova zděných poklon a obnova dřevěného přístřešku nad pumpou Záchrana figurálních fresek ze 13. století v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černvíře - I. etapa Odvod dešťových vod a rekonstrukce nádvoří zámku v Miroslavských Knínicích /015/3220b/564/ Muzeum vinařství a venkova, o.s. Adaptace selského stavení na muzeum /015/3220b/563/ OBEC ŠTĚPKOV Rotunda sv. Václava - oprava obvodové zdi /015/3220b/564/ Obec Lysovice Obnova zídky v památkově chráněné obci /015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Kučerov Obnova fasády kostela svatého Petra a Pavla /015/3220b/563/ Římskokatolická farnost Heřmanov u Velké Bíteše Fara Heřmanov /015/3220b/564/ Pro Kurdějov, občanské sdružení Revitalizace sochy sv. Marka /015/3220b/563/ Římskokatolická farnost Náměšť Obnova fasády filiálního kostela sv. Marka ve Vícenicích u nad Oslavou Náměště n. O /015/3220b/564/ Obec Hlína Restaurování sochy Panny Marie v obci Hlína /015/3220b/563/ Římskokatolická farnost Stará Říše Obnova kaple Nanebevzetí Panny Marie v Markvarticích /015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Valtrovice Oprava kostela sv.jana Křtitele ve Valtrovicích /015/3220b/563/ Římskokatolická farnost Lidmaň STAVEBNÍ ÚPRAVY KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE V LIDMANI /015/3220b/563/ Římskokatolická farnost Branišov - Větrný Jeníkov Generální obnova kostela sv. Václava v Branišově /015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Nevojice Rekonstrukce střechy kostela Sv. Mikuláše a výměna schodiště do strojovny zvonice v Nevojicích /015/3220b/563/ OBEC TŘEBELOVICE Rekonstrukce kaple sv. Floriána v Třebelovicích /015/3220b/563/ Římskokatolická farnost Pavlov u Radostína nad Oslavou Obnova kostela sv. Jakuba a Filipa v obci Pavlov /015/3220b/564/ Biskupství brněnské Záchrana fary ve Žďárci /015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Nemotice Obnova kostela sv. Václava v Nemoticích /015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem Zlepšení vzhledu kostela Nanebevzetí Panny Marie 10/18

11 42. 12/015/3220b/564/ Obec Kučerov Obnova ohradní hřbitovní zídky /015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Havraníky Oprava kostela sv.linharta v Havraníkách /015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Chvalkovice u Bučovic Kostel sv. Floriána v Nemochovicích /015/3220b/564/ OBEC PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ Revitalizace kaple Jména Panny Marie a jejího okolí /015/3220b/563/ občanské sdružení Benediktus Obnova budovy fary na Modletíně /015/3220b/563/ Římskokatolická farnost Lukov u Moravských Budějovic Rekonstrukce fary - Lukov /015/3220b/564/ Obec Javůrek Boží muka-napoleonský kříž Javůrek /015/3220b/564/ OBEC KŘIŽÍNKOV Kaple sv. Anny 11/18

12 RO SZIF Olomouc 1. 12/015/3220b/671/ Obec Jakubovice Obnova historicky hodnotného objektu kulturního domu v obci Jakubovice 2. 12/015/3220b/672/ OBEC KUNKOVICE "Restaurování sochy sv. J. Nepomuckého" 3. 12/015/3220b/671/ Obec Kobylá nad Vidnavkou Oprava hřbitovní kaple v obci Kobylá nad Vidnavkou 4. 12/015/3220b/671/ Římskokatolická farnost Maletín Dokončení oprav kostela sv. Mikuláše v Maletíně 5. 12/015/3220b/672/ OBEC PODHRADÍ Starý Světlov v novém 6. 12/015/3220b/671/ Obec Vyšehoří Rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého v obci Vyšehoří 7. 12/015/3220b/671/ Římskokatolická farnost Skřípov u Konice Obnova kostela Skřípov /015/3220b/671/ Obec Horní Studénky Zastřešení ohradní zdi s ambity - udržovací práce 9. 12/015/3220b/671/ Římskokatolická farnost Sobotín Obnova kostela ve Vernířovicích - závěrečná etapa /015/3220b/671/ Římskokatolická farnost Špičky Statické zajištění a oprava omítek kostela ve Špičkách /015/3220b/671/ Římskokatolická farnost Měrotín Obnova pláště fary Měrotín /015/3220b/672/ Obec Kladeruby Rekonstrukce kulturní památky v Kladerubech /015/3220b/671/ Římskokatolická Farnost Paršovice Rekonstrukce kostela sv. Markéty v Paršovicích /015/3220b/671/ Obec Ústín Obnova obecního úřadu v Ústíně /015/3220b/672/ Obec Nová Dědina Obnova místního hřbitova a sakrálních památek /015/3220b/671/ Římskokatolická farnost Jindřichov u Hranic Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově /015/3220b/671/ Římskokatolická farnost Svébohov Kostel Svébohov - výměna střešní krytiny /015/3220b/671/ Římskokatolická farnost Horní Loděnice Obnova kostela sv. Izidora v Horní Loděnici /015/3220b/672/ Římskokatolická farnost Ludslavice Oprava kostela v Ludslavicích /015/3220b/672/ Římskokatolická farnost Prasklice Rekonstrukce farní budovy v Prasklicích /015/3220b/672/ Stavební rekostrukce kostela sv. Andělů strážných v Římskokatolická farnost Kyselovice Kyselovicích /015/3220b/671/ Římskokatolická farnost Hoštejn Dokončení opravy hoštejnské fary /015/3220b/672/ Římskokatolická farnost Rudice Rekonstrukce kostela sv. Václava v Rudicích 12/18

13 24. 12/015/3220b/671/ Římskokatolická farnost Ohrozim Rekonstrukce vybraných částí kostela sv.václava v Ohrozimi /015/3220b/672/ Římskokatolická farnost Pohořelice Obnova kostela sv. Antonína v Komárově /015/3220b/672/ OBEC ZLÁMANEC Generální rekonstrukce kapličky na Zlámanci /015/3220b/672/ Obec Lukoveček Muzeum lidových řemesel a místní lidové kultury v Lukovečku 13/18

14 RO SZIF Opava 1. 12/015/3220b/780/ Obec Tvrdkov Zachování kulturní památky v Tvrdkově pro budoucnost 2. 12/015/3220b/780/ Obec Karlova Studánka Přípojka NN a VO, zpevněná plocha ke kapli Sv. Huberta 3. 12/015/3220b/780/ Římskokatolická farnost Pitárné Obnova kostela Navštívení Panny Marie v Pitárném 4. 12/015/3220b/780/ Město Andělská Hora Rekonstrukce poutního kostela s. Anny 5. 12/015/3220b/780/ Římskokatolická farnost Jelení u Bruntálu Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jelení 6. 12/015/3220b/780/ Římskokatolická farnost Liptaň Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Liptani 7. 12/015/3220b/780/ Římskokatolická farnost Krasov Obnova kostela sv. Kateřiny v Krasově 8. 12/015/3220b/780/ Římskokatolická farnost Heřmanovice Obnova kostela sv. Ondřeje v Heřmanovicích 9. 12/015/3220b/780/ Římskokatolická farnost Véska Obnova fasády kostela Neposkvrněného í Panny Marie v Heřmánkách /015/3220b/780/ Římskokatolická farnost Radkov Obnova kostela Narození Panny Marie v Radkově 14/18

15 Seznam Žádostí náhradníků III.2.2 RO SZIF České Budějovice 1. 12/015/3220b/231/ Obec Pracejovice Obnova kulturního dědictví v obci Pracejovice 2. 12/015/3220b/232/ Římskokatolická farnost Klatovy Revitalizace kostela sv. Antonína Paduánského v Dlažově 3. 12/015/3220b/232/ Římskokatolická farnost Kralovice Obnova schodišťového přístavku románského kostela v Potvorově 4. 12/015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Libníč Libníč-kostel Nejsvětšjší Trojice. Oprava krovu, kanalizace a drenáž 5. 12/015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Štěkeň Rekonstrukce interiéru kostela sv. Maří Magdalény, Řepice 6. 12/015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Doudleby Rekonstrukce fary čp. 28 v Doudlebech 7. 12/015/3220b/232/ Obec Neuměř Obnova návesní kaple v obci Neuměř 8. 12/015/3220b/231/ Obec Ponědraž Revitalizace kaple v obci Ponědraž 9. 12/015/3220b/231/ OBEC ÚSILNÉ Využití technické kulturní památky Eliášova štola pro zatraktivnění obce Úsilné /015/3220b/232/ Obec Úherce Investice do obnovy a rozvoje kulturního dědictví obce Úherce /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Šumavské Oprava fasády kostela sv. Filipa a Jakuba v Šumavských Hoštice Hošticích /015/3220b/231/ Obec Rožmitál na Šumavě Kaple Panny Marie Pomocné - zajištění koruny zdi a nové zastřešení /015/3220b/232/ Obec Srní Stavební úpravy budovy č.p bývalá fara 15/18

16 RO SZIF Ústí nad Labem 1. 12/015/3220b/341/ Obec Křižovatka Záchrana kostela sv. Kateřiny - III etapa 2. 12/015/3220b/341/ Římskokatolická farnost Toužim Krásné Údolí, kostel sv.vavřince - oprava fasády kostela 3. 12/015/3220b/342/ Obec Boleboř Stavební obnova kapličky v obci Boleboř - Orasín 4. 12/015/3220b/342/ Obec Keblice Obnova kaple sv. Václava - Keblice 5. 12/015/3220b/342/ Obec Siřejovice Rekonstrukce kostela Sv. Bartoloměje v Siřejovicích 6. 12/015/3220b/341/ Sdružení Krušné hory - západ I malé památky jsou součástí našeho života 7. 12/015/3220b/341/ Obec Valeč Rekonstrukce oplocení kašny na náměstí ve Valči 16/18

17 RO SZIF Brno 1. 12/015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Syrovín Oprava střechy fary 2. 12/015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Kunštát Oprava havarijního stavu fasády kaple Panny Marie Karmelské na Moravě ve Zbraslavci 3. 12/015/3220b/564/ Obec Stanoviště Rekonstrukce zvonice 4. 12/015/3220b/564/ OBEC ROHOZEC Obnova kulturního dědictví v obci Rohozec 5. 12/015/3220b/564/ OBEC TIŠNOVSKÁ NOVÁ VES Rekonstrukce kaple v Tišnovské Nové Vsi 6. 12/015/3220b/563/ OBEC PROSETÍN Rekonstrukce kulturní památky místního významu - schodiště ke kostelu sv. Markéty v Prosetíně 7. 12/015/3220b/563/ Římskokatolická farnost Ždírec Obnova fasády kostela sv. Václava ve Ždírci v rozsahu II. a III. etapy 8. 12/015/3220b/564/ OBEC DOLNÍ VĚSTONICE Restaurování sousoší Panny Marie Pomocné v Dolních Věstonicích 9. 12/015/3220b/564/ OBEC HORNÍ LOUČKY Obnova kulturního dědictví v obci Horní Loučky /015/3220b/563/ Římskokatolická farnost Benetice Oprava fasády kostela sv. Marka v Beneticích /015/3220b/564/ Živé muzeum "Famílie" - proměna nejstarší budovy ve Světlé v muzeum 17/18

18 RO SZIF Opava 1. 12/015/3220b/780/ Římskokatolická farnost Dolní Moravice Obnova kostela sv. Jakuba v Dolní Moravici 2. 12/015/3220b/780/ Římskokatolická farnost Kružberk Obnova kostela sv. Floriána v Kružberku 3. 12/015/3220b/780/ Obec Liptaň Rekonstrukce barokní kaple Panny Marie v Liptani 4. 12/015/3220b/780/ Římskokatolická farnost Horní Lomná Rekonstrukce katolického kostela 5. 12/015/3220b/780/ Obec Jezdkovice Stavební údržba průjezdu zámku Jezdkovice 6. 12/015/3220b/780/ Obec Vrchy Rekonstrukce budovy obecního úřadu Vrchy 7. 12/015/3220b/780/ Obec Staré Heřminovy Rekonstrukce hřbitovní zdi, vstupu a památníku obětem 1. sv. války /015/3220b/780/ Obec Sosnová Revitalizace hřbitova Všichni výše uvedení žadatelé souhlasili se zveřejněním uvedených údajů v souladu s platnými Pravidly pro žadatele. Oddělení metodiky osy 4 PRV 18/18

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 10.května 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Martina Petržilková, kontakt: Martina Petržilková,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 06. srpna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Ing. Jan Novopacký, kontakt: Jan Novopacký, tel.:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 5. března 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Jan Broft, kontakt: Jan Broft, tel.: 222 871

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 18.července 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Hradec Králové 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 8 3. Památková péče 9 4. Správa památkových objektů 29 5. Věda a výzkum 32 6. Publikační a přednášková

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 18. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Ivana Dohnalová, kontakt: Ivana Dohnalová,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitelky 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 30 5 Věda a výzkum 36 6 Publikační a přednášková činnost 37

Více

NÁVŠTĚVNOST PAMÁTEK V KRAJÍCH ČR

NÁVŠTĚVNOST PAMÁTEK V KRAJÍCH ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Fügnerovo nám. 5, POB 12 tel.: 221 507 900 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST PAMÁTEK V KRAJÍCH ČR v roce

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 9 3 Památková péče 9 4 Správa

Více

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 12. května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Ing. Petra Jelínková, kontakt: Petra Jelínková,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 25. října 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Šárka Proskovcová, kontakt: Šárka Proskovcová,

Více

v roce 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY

v roce 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST PAMÁTEK V KRAJÍCH

Více

Výroční zpráva za rok 1998

Výroční zpráva za rok 1998 Výroční zpráva za rok 1998 1. Organizace a odborná činnost Památkový ústav v Ostravě je krajskou organizací státní památkové péče, jejíž činnosti jsou stanoveny 33 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

NÁVŠTĚVNOST PAMÁTEK V KRAJÍCH ČR

NÁVŠTĚVNOST PAMÁTEK V KRAJÍCH ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST PAMÁTEK V KRAJÍCH

Více

V Praze dne 3. listopadu 2010. Oddělení metodiky osy 4 PRV

V Praze dne 3. listopadu 2010. Oddělení metodiky osy 4 PRV Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 3. listopadu 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Bc. Jana Bartošová, kontakt: Jana Bartošová, tel.:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná Čestín K. Hora 49 48'26.75"N; 15 6'12.32"E Obec prvně zmíněna r. 1291. V letech 1575 1582 přebudována pův. tvrz na renes. zámek, část zbořena v 19. stol., zachována dvě patrová křídla se zazděnými arkádami,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 28. února 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Hradec Králové 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: tel.:

Více

ČESKÉ ŠVÝCARSKO A ŠLUKNOVSKO

ČESKÉ ŠVÝCARSKO A ŠLUKNOVSKO ČESKÉ ŠVÝCARSKO A ŠLUKNOVSKO Hmotného a nehmotného kulturního dědictví církevního charakteru This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 1 Obsah Obsah České

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 20. června 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Jak postupovat při výměně řidičského průkazu? Jak zjistím kde mi vydají (vymění) řidičský průkaz?

Jak postupovat při výměně řidičského průkazu? Jak zjistím kde mi vydají (vymění) řidičský průkaz? Jak postupovat při výměně řidičského průkazu? Odpověď naleznete v detailních údajích životní situace výměna řidičských průkazů zde. Jak zjistím kde mi vydají (vymění) řidičský průkaz? Na příslušném pracovišti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015 01 Městské opevnění (ulice Šafaříkova, Jungmannova, Havlíčkova, Želivského, Komenského a Kollárova, Jana Kouly) Městské opevnění v Českém Brodě je od 3. 5. 1958 nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním

Více

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta ekonomicko-správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Památková péče v ČR se zaměřením na okres Jičín Petra Štěrbová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30 Lešetice, Lešetice 52 MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Památník Vojna u Příbrami - Muzeum obětí komunismu 13.09.2008-14.09.2008 09.00-17.00 hod. Autenticky dochovaný bývalý zajatecký

Více

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 ZPRACOVAL : Městský úřad Kutná Hora Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy

Více