ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA"

Transkript

1 Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 12. června 2012 Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Zpracoval: Ing. Martina Petržilková, kontakt: Martina Petržilková, tel.: , ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 15. kola Programu rozvoje venkova Státní zemědělský intervenční fond dne doporučil na základě alokací stanovených Ministerstvem zemědělství ČR celkem 205 Žádostí o dotaci v rámci opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Dále bylo doporučeno celkem 39 Žádostí jako náhradníci. V souladu s Pravidly budou žadatelé, jejichž Žádosti byly doporučeny a doporučeny jako náhradníci, v nejbližší době vyzváni z příslušného RO SZIF k předložení příloh k Žádosti. Souhrnný přehled Žádostí o dotaci na opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova v 15. kole PRV RO SZIF III PHA ČB UL HK BR OL OP Celkem PHA Praha Zaregistrovaných Žádostí ČB České Budějovice Doporučených Žádostí UL Ústí nad Labem pro doporučení HK Hradec Králové Doporučených náhradníků BR Brno pro náhradníka OL Olomouc Nedoporučených OP - Opava Ukončená administrace Rozdílný počet potřebných pro doporučení, příp. pro náhradníky je způsoben skutečností, že v tomto opatření je alokace stanovena na úroveň jednotlivých NUTS2. V následujících tabulkách uvádíme specifikace doporučených Žádostí a náhradníků. 1/18

2 Seznam doporučených Žádostí III.2.2 RO SZIF Praha 1. 12/015/3220b/120/ Děti a čas Obnovení a zhodnocení jedinečné památky kulturního dědictví venkova v Bukové u Příbramě 2. 12/015/3220b/120/ Přátelé starého Podskalí Celková rekonstrukce bývalé konírny s památkovou ochranou 3. 12/015/3220b/120/ Školské sestry sv. Františka Česká provincie Revitalizace zámeckého areálu Budeničky 4. 12/015/3220b/120/ Římskokatolická farnost Pertoltice Celková oprava střechy, fasád, ostění, náhrobků, vitráží, ohradní hřbitovní zdi /015/3220b/120/ Římskokatolická farnost Divišov Rekonstrukce kostela sv. Michaela Archanděla v Soběšíně 6. 12/015/3220b/120/ o.s. STRNIŠTĚ - společnost životního prostoru a vzdělávání Sanace zdiva a související obnova části interiéru kostela sv. Petra a Pavla v Čestíně 7. 12/015/3220b/120/ Obec Měňany Obnova kulturního dědictví v obci Měňany 8. 12/015/3220b/120/ Obec Soutice Obnova památného místa sousoší sv. Anny a Panny Marie 9. 12/015/3220b/120/ Římskokatolická farnost Mirovice Rekonstrukce opevněného kostela na Stražišti /015/3220b/120/ Římskokatolická farnost Smečno Obnova kostela sv. Jakuba Většího - I.etapa /015/3220b/120/ Arcibiskupství pražské Rekonstrukce střechy a stropu bývalého Benediktinského kláštera ve sv. Janu pod Skalou /015/3220b/120/ Římskokatolická farnost Jesenice Oprava kostela Nejsvětější Trojice v Otěvěkách /015/3220b/120/ Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice Obnova havarijního zastřešní fary v Čestíně /015/3220b/120/ Římskokatolická farnost Nebužely Revitalizace areálu kostela sv.jiljí /015/3220b/120/ Římskokatolická farnost Klučenice Rekonstrukce kostela sv. Jana Křtitele a sv. Antonína v Klučenicích /015/3220b/120/ Římskokatolická farnost Nymburk Obnova kostela ve Velence /015/3220b/120/ Římskokatolická farnost Bubovice Záchrana barokní perly Pročevil /015/3220b/120/ OBEC SVATÝ JAN POD SKALOU Obnova a oprava hřbitovní kaple sv. Maxmiliána - 2. etapa /015/3220b/120/ Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Velenicích Velenice - evangelický kostel II. etapa, oprava interiéru 2/18

3 20. 12/015/3220b/120/ Římskokatolická farnost Kolín Křečhoř. kostel sv. Václava a Božího těla, statické zajištění a obnova střech /015/3220b/120/ Římskokatolická farnost Čechtice Oprava krovu a střechy nad lodí kostela Narození Panny Marie v Křivsoudově /015/3220b/120/ Obec Písková Lhota Rekonstrukce staré školy II.etapa /015/3220b/120/ Římskokatolická farnost Tuchoměřice Oprava kostela sv. Vavřince Číčovice - restaurování nástěnných maleb v interieru /015/3220b/120/ ŘKF Červené Janovice Oprava věže kostela sv. Václava v Petrovicích I /015/3220b/120/ Obec Charvatce Restaurace pomníku padlým, křížků /015/3220b/120/ Obec Řisuty Oprava střechy na budově bývalé školy /015/3220b/120/ Obec Sazená Rekonstrukce pomníků padlých v obci Sazená /015/3220b/120/ Pergoška Křečhoř - dům č.p. 49, stavební úpravy domu /015/3220b/120/ Obec Tichonice Obnova a zprovoznění zvonu v kapli sv. Anny /015/3220b/120/ Obec Svinaře Rekonstrukce památných objektů v obci Svinaře /015/3220b/120/ Obec Velenka Obnova památníku padlým v I. a II. sv. válce /015/3220b/120/ Obec Ostředek Oprava památníku padlým za 1. sv. války nad Třemošnicí 3/18

4 RO SZIF České Budějovice 1. 12/015/3220b/232/ Federace židovských obcí v ČR Revitalizace areálu židovského hřbitova v obci Prostiboř, okr. Tachov 2. 12/015/3220b/231/ Českomoravská generální Obnova venkovních fasád komplexu budov Kláštera karmelitánů delegatura Řádu karmelitánů a kostela Panny Marie Karmelské 3. 12/015/3220b/232/ Obec Únehle Stavební úpravy historického silničního mostku v Únehlích 4. 12/015/3220b/231/ Obec Drážov Kaple Panny Marie na p. p. č. st. 91 v kat. úz. Dobrš - udržovací práce 5. 12/015/3220b/231/ OBEC OLDŘICHOV Statické zajištění a oprava hřbitovní zdi v obci Oldřichov 6. 12/015/3220b/232/ Tereza 2007 o.p.s. Stavební úpravy fary 7. 12/015/3220b/232/ Občanské sdružení Koráb Stavební úpravy kostela sv. Martina 8. 12/015/3220b/232/ Římskokatolická farnost Tachov Oprava kostela sv. Markéty v Hošťce 9. 12/015/3220b/232/ Obec Chlistov Stavební úpravy hřbitova v Chlistově /015/3220b/231/ OBEC STOŽEC OBNOVA STOŽECKÉ KAPLE /015/3220b/231/ Obec Horosedly Kaple sv. Jana Nepomuckého /015/3220b/232/ Obec Sulislav Obnova kamenných památek v obci Sulislav /015/3220b/232/ Obec Kokašice Kaple Máří Magdalény na Krasíkově /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Pohnání Záchrana kostela sv. Prokopa v Pohnání /015/3220b/232/ Obec Strašín Obnova kulturního dědictví v obci Strašín /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Bílsko Rekonstrukce kostela sv. Jakuba, Bílsko /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Slavkov Kostel sv. Bartoleměje ve Slavkově u Českého Krumlova /015/3220b/232/ Obec Rabí Obnova kulturního dědictví ve městě Rabí /015/3220b/232/ Římskokatolická farnost Planá u Mariánských Lázní Kompletní zastřešení kostela sv. Prokopa v Lestkově /015/3220b/232/ Obec Liblín Investice do obnovy a rozvoje kulturního dědictví obce Liblín /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Kraselov Rekonstrukce kostela sv. Vavřince, Kraselov /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Bošilec Záchrana kostela sv. Martina v Bošilci /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Zálší Obnova fary v Zálší /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Hlavatce Oprava kostela sv. Ondřeje v Hlavatcích 4/18

5 25. 12/015/3220b/232/ Římskokatolická farnost Srní Stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice Srní /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Kadov u Blatné Rekonstrukce věže kostela sv. Václava, Kadov u Blatné /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Záboří u Blatné Rekonstrukce areálu kostela sv. Petra a Pavla, Záboří u Blatné /015/3220b/232/ Římskokatolická farnost Konstantinovy Lázně Obnova fasády kostela sv. Vavřince ve Slavicích /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Jinín Rekonstrukce věže a ohradní zdi kostela Nanebevzetí P. Marie, Jinín /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Pohorská Ves Kostel sv. Linharta v Pohorské Vsi /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Křišťanov Revitalizace kostela Jména Ježíš v Křišťanově /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Kostelní Obnova chátrající kulturní památky - Kostela sv. Víta v Kostelní Radouň Radouni /015/3220b/231/ Obec Člunek Oprava kaple sv. Floriána /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Pohoří Rekonstrukce kostela sv. Petra a Pavla /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Heřmaň u Písku Rekonstrukce kostela sv. Jiljí 5/18

6 RO SZIF Ústí nad Labem 1. 12/015/3220b/342/ Římskokatolická farnost Srbská Kamenice Rekonstrukce kostela sv. Václava v Srbské Kamenici 2. 12/015/3220b/342/ Římskokatolická farnost Malá Bukovina Rekonstrukce kostela sv. Václava v Malé Bukovině 3. 12/015/3220b/342/ Římskokatolická farnost Jetřichovice Rekonstrukce kostela sv. Jana Nepomuckého v Jetřichovicích 4. 12/015/3220b/342/ OBEC BLATNO Rekonstrukce kostela sv. Archanděla Michaela v Blatnu u Chomutova 5. 12/015/3220b/341/ Občanské sdružení Povaleč Zámek Valeč - iluzivní brány a prádelna 6. 12/015/3220b/342/ Obec Žiželice Restaurování kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého a kamenného křížku v obci Žíželice 7. 12/015/3220b/342/ MĚSTO HORA SVATÉ KATEŘINY Oprava havarijního stavu nástropních maleb a fresek v kostele sv.kateřiny v Hoře Svaté Kateřině 8. 12/015/3220b/342/ Obec Vlastislav Výměna oken na zámku Skalka v obci Vlastislav 9. 12/015/3220b/342/ Římskokatolická farnost Dlažkovice Obnova kostela sv.václava v Dlažkovicích /015/3220b/342/ Městys Nepomyšl Oprava kostela sv. Mikuláše na p.p.č. 118 v Nepomyšli /015/3220b/342/ Obec Líšťany Revitalizace kaple Panny Marie v Líšťanech /015/3220b/341/ Obec Milíkov Oprava kostela a božích muk /015/3220b/342/ Obec Velké Žernoseky Rekonstrukce ohradní hřbitovní zdi /015/3220b/342/ OBEC NEZABYLICE Obnova kaple sv. Anny v Nezabylicích /015/3220b/342/ Spolek pro záchranu kostela Sv.Bartoloměje ve Smolnici, o.s. Revitalizace kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici /015/3220b/342/ Královská kanonie premonstrátů na Strahově Rekonstrukce kostela Narození Panny Marie v Doksanech /015/3220b/342/ OBEC MĚDĚNEC Obnova a revitalizace obecního parku /015/3220b/342/ Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem Oprava střech kostela sv. Bartoloměje v Černoučku 6/18

7 RO SZIF Hradec Králové 1. 12/015/3220b/453/ OBEC BĚLÁ U JEVÍČKA Obnova kapličky v centru m. č. SMOLNÁ (Bělá u Jevíčka),RSD - Kraj obnovující prameny životní energie 2. 12/015/3220b/451/ OBEC SVOJKOV Oprava opěrných zdí v areálu hradu Svojkov 3. 12/015/3220b/453/ Římskokatolická farnost - proboštství Litomyšl Stavební obnova kostela sv. Jiří v Mikulči 4. 12/015/3220b/452/ Římskokatolická farnost Neratov Rekonstrukce fary v Neratově 5. 12/015/3220b/451/ Římskokatolická farnost Polevsko Restaurování maleb v kostele Nejsvětější Trojice na Polevsku 6. 12/015/3220b/453/ Židovská obec v Praze Revitalizace areálu židovského hřbitova v obci Hroubovice, okr. Chrudim 7. 12/015/3220b/452/ OBEC CHYJICE Obnova kulturního dědictví v obci Chyjice 8. 12/015/3220b/451/ OBEC RADIMOVICE Obnova kulturního dědictví obce Radimovice 9. 12/015/3220b/452/ OBEC STARÉ BUKY Obnova památky v obci Staré Buky /015/3220b/453/ Římskokatolická farnost Třebosice Výměna krytiny a oprava krovu na faře čp. 22 v Třebosicích /015/3220b/452/ OBEC KONECCHLUMÍ Obnova kulturního dědictví v obci Konecchlumí /015/3220b/452/ Římskokatolická farnost - Stavební úpravy kostela sv. Václava a oprava krovu dřevěné děkanství Chlumec nad Cidlinou zvonice v obci Stará Voda /015/3220b/453/ Římskokatolická farnost Čenkovice Revitalizace kostela sv. Vavřince v Čenkovicích /015/3220b/452/ Římskokatolická farnost - Oprava a restaurátorské práce areálu kostela sv. Václava ve arciděkanství Jičín Veliši /015/3220b/453/ Římskokatolická farnost Malá Morava Oprava kostela sv.aloise v Dolní Moravě I.etapa /015/3220b/452/ Římskokatolická farnost Všestary Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci Neděliště /015/3220b/452/ Římskokatolická farnost - děkanství Hořice v Podkrkonoší Kostel sv.mikuláše - restaurování /015/3220b/453/ OBEC DŘÍTEČ Rekonstrukce hřbitovní zdi /015/3220b/453/ Římskokatolická farnost Vysoké Chvojno Oprava fasády kostela sv. Gotharda v obci Vysoké Chvojno 7/18

8 20. 12/015/3220b/452/ Římskokatolická farnost - děkanství Kostelec nad Orlicí Rekonstrukce kostela Bolestné Panny Marie na Homoli /015/3220b/452/ Římskokatolická farnost - Rekonstrukce a oprava střešních konstrukcí a výplní otvorů děkanství Broumov kostela sv. Markéty v Šonově /015/3220b/453/ Římskokatolická farnost - Stavební úpravy po havárii krovu a stropu kostela sv.vavřince v děkanství Česká Třebová Anenské Studánce /015/3220b/451/ OBEC ZDISLAVA Zdislava Svatý Jan z Nepomuku /015/3220b/453/ Římskokatolická farnost Horní Roveň Rekonstrukce fasády kostela v Uhersku /015/3220b/453/ Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče Rekonstrukce přístavku fary a krypty kostela /015/3220b/453/ Římskokatolická farnost Zámrsk OPRAVA KOSTELA A MÁRNICE VE SLATINĚ /015/3220b/452/ Obec Radim Zachráníme odkaz našich předků? /015/3220b/453/ Římskokatolická farnost Hradec Oprava věže a gotické kaple kostela sv. Petra a Pavla ve nad Svitavou Skleném, II.etapa /015/3220b/451/ Veterinární muzeum Luka Muzeum v obci Luka /015/3220b/453/ Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bučině Evangelický kostel v Bučině - oprava ohradní zdi /015/3220b/453/ OBEC SOBKOVICE Stavební obnova ohradní zdi u kostela sv.prokopa v Sobkovicích /015/3220b/453/ OBEC PASTVINY Rehabilitace historického objektu č.p.32 v obci Pastviny /015/3220b/452/ Obec Dřevěnice Oprava kapličky se sochou sv. Jana Nepomuckého a památného kříže /015/3220b/452/ Obec Česká Čermná Setkávání pod lípami - obnova okolí místní kaple pro konání společných setkání 8/18

9 RO SZIF Brno 1. 12/015/3220b/564/ Obec Bezkov Rekonstrukce kostelní věže Bezkov 2. 12/015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Jevišovice Obnova filiálního kostela sv. Jakuba Většího v Černíně 3. 12/015/3220b/564/ Obec Mašovice Kulturní památka 4. 12/015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Žerotice Rekonstrukce kostela sv. Martina v Žeroticích 5. 12/015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Jiřice u Miroslavi Celková obnova kostela sv. Anny v Jiřicích u Miroslavi 6. 12/015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Vratěnín Oprava kostela sv. Jakuba ve Vratěníně 7. 12/015/3220b/563/ Nechvátalův mlýn, o.s. Renovace mlýna a parního stroje Dašov 8. 12/015/3220b/564/ Obec Čeložnice Zvonice Čeložnice - záchrana kulturní památky 9. 12/015/3220b/563/ Římskokatolická farnost Častohostice Oprava omítek "Kostel Svaté Barbory" Častohostice /015/3220b/563/ Římskokatolická farnost Velký Újezd u Jemnice Stavební úpravy farního úřadu Velký Újezd /015/3220b/564/ "Větřák, o.s." Rekonstrukce historické památky /015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Knínice u Boskovic Oprava kostela ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE /015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Bedřichov u Lysic Oprava kostela sv. Mikuláše /015/3220b/563/ Římskokatolická farnost Valeč u Hrotovic Celková oprava kaple sv.cyrila a Metoděje v Třebenicích /015/3220b/563/ Římskokatolická farnost Horní Újezd u Třebíče Obnova farního kostela sv. Petra a Pavla v Horním Újezdu /015/3220b/564/ Obec Podbřežice Obnova litinového kříže /015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Vranov nad Dyjí Oprava kaple sv. Markéty - Podmyče /015/3220b/564/ OBEC KELČANY Rekonstrukce kaple Navštívení Panny Marie Kelčany /015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Kuželov Kostel Nejsvětější trojice v Kuželově 9/18

10 20. 12/015/3220b/564/ OBEC SUCHÝ /015/3220b/564/ Obec Hostim /015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Doubravník /015/3220b/564/ Obec Miroslavské Knínice Obnova historického objektu obecní zvonice - našeho kulturního dědictví Obnova zděných poklon a obnova dřevěného přístřešku nad pumpou Záchrana figurálních fresek ze 13. století v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černvíře - I. etapa Odvod dešťových vod a rekonstrukce nádvoří zámku v Miroslavských Knínicích /015/3220b/564/ Muzeum vinařství a venkova, o.s. Adaptace selského stavení na muzeum /015/3220b/563/ OBEC ŠTĚPKOV Rotunda sv. Václava - oprava obvodové zdi /015/3220b/564/ Obec Lysovice Obnova zídky v památkově chráněné obci /015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Kučerov Obnova fasády kostela svatého Petra a Pavla /015/3220b/563/ Římskokatolická farnost Heřmanov u Velké Bíteše Fara Heřmanov /015/3220b/564/ Pro Kurdějov, občanské sdružení Revitalizace sochy sv. Marka /015/3220b/563/ Římskokatolická farnost Náměšť Obnova fasády filiálního kostela sv. Marka ve Vícenicích u nad Oslavou Náměště n. O /015/3220b/564/ Obec Hlína Restaurování sochy Panny Marie v obci Hlína /015/3220b/563/ Římskokatolická farnost Stará Říše Obnova kaple Nanebevzetí Panny Marie v Markvarticích /015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Valtrovice Oprava kostela sv.jana Křtitele ve Valtrovicích /015/3220b/563/ Římskokatolická farnost Lidmaň STAVEBNÍ ÚPRAVY KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE V LIDMANI /015/3220b/563/ Římskokatolická farnost Branišov - Větrný Jeníkov Generální obnova kostela sv. Václava v Branišově /015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Nevojice Rekonstrukce střechy kostela Sv. Mikuláše a výměna schodiště do strojovny zvonice v Nevojicích /015/3220b/563/ OBEC TŘEBELOVICE Rekonstrukce kaple sv. Floriána v Třebelovicích /015/3220b/563/ Římskokatolická farnost Pavlov u Radostína nad Oslavou Obnova kostela sv. Jakuba a Filipa v obci Pavlov /015/3220b/564/ Biskupství brněnské Záchrana fary ve Žďárci /015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Nemotice Obnova kostela sv. Václava v Nemoticích /015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem Zlepšení vzhledu kostela Nanebevzetí Panny Marie 10/18

11 42. 12/015/3220b/564/ Obec Kučerov Obnova ohradní hřbitovní zídky /015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Havraníky Oprava kostela sv.linharta v Havraníkách /015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Chvalkovice u Bučovic Kostel sv. Floriána v Nemochovicích /015/3220b/564/ OBEC PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ Revitalizace kaple Jména Panny Marie a jejího okolí /015/3220b/563/ občanské sdružení Benediktus Obnova budovy fary na Modletíně /015/3220b/563/ Římskokatolická farnost Lukov u Moravských Budějovic Rekonstrukce fary - Lukov /015/3220b/564/ Obec Javůrek Boží muka-napoleonský kříž Javůrek /015/3220b/564/ OBEC KŘIŽÍNKOV Kaple sv. Anny 11/18

12 RO SZIF Olomouc 1. 12/015/3220b/671/ Obec Jakubovice Obnova historicky hodnotného objektu kulturního domu v obci Jakubovice 2. 12/015/3220b/672/ OBEC KUNKOVICE "Restaurování sochy sv. J. Nepomuckého" 3. 12/015/3220b/671/ Obec Kobylá nad Vidnavkou Oprava hřbitovní kaple v obci Kobylá nad Vidnavkou 4. 12/015/3220b/671/ Římskokatolická farnost Maletín Dokončení oprav kostela sv. Mikuláše v Maletíně 5. 12/015/3220b/672/ OBEC PODHRADÍ Starý Světlov v novém 6. 12/015/3220b/671/ Obec Vyšehoří Rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého v obci Vyšehoří 7. 12/015/3220b/671/ Římskokatolická farnost Skřípov u Konice Obnova kostela Skřípov /015/3220b/671/ Obec Horní Studénky Zastřešení ohradní zdi s ambity - udržovací práce 9. 12/015/3220b/671/ Římskokatolická farnost Sobotín Obnova kostela ve Vernířovicích - závěrečná etapa /015/3220b/671/ Římskokatolická farnost Špičky Statické zajištění a oprava omítek kostela ve Špičkách /015/3220b/671/ Římskokatolická farnost Měrotín Obnova pláště fary Měrotín /015/3220b/672/ Obec Kladeruby Rekonstrukce kulturní památky v Kladerubech /015/3220b/671/ Římskokatolická Farnost Paršovice Rekonstrukce kostela sv. Markéty v Paršovicích /015/3220b/671/ Obec Ústín Obnova obecního úřadu v Ústíně /015/3220b/672/ Obec Nová Dědina Obnova místního hřbitova a sakrálních památek /015/3220b/671/ Římskokatolická farnost Jindřichov u Hranic Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově /015/3220b/671/ Římskokatolická farnost Svébohov Kostel Svébohov - výměna střešní krytiny /015/3220b/671/ Římskokatolická farnost Horní Loděnice Obnova kostela sv. Izidora v Horní Loděnici /015/3220b/672/ Římskokatolická farnost Ludslavice Oprava kostela v Ludslavicích /015/3220b/672/ Římskokatolická farnost Prasklice Rekonstrukce farní budovy v Prasklicích /015/3220b/672/ Stavební rekostrukce kostela sv. Andělů strážných v Římskokatolická farnost Kyselovice Kyselovicích /015/3220b/671/ Římskokatolická farnost Hoštejn Dokončení opravy hoštejnské fary /015/3220b/672/ Římskokatolická farnost Rudice Rekonstrukce kostela sv. Václava v Rudicích 12/18

13 24. 12/015/3220b/671/ Římskokatolická farnost Ohrozim Rekonstrukce vybraných částí kostela sv.václava v Ohrozimi /015/3220b/672/ Římskokatolická farnost Pohořelice Obnova kostela sv. Antonína v Komárově /015/3220b/672/ OBEC ZLÁMANEC Generální rekonstrukce kapličky na Zlámanci /015/3220b/672/ Obec Lukoveček Muzeum lidových řemesel a místní lidové kultury v Lukovečku 13/18

14 RO SZIF Opava 1. 12/015/3220b/780/ Obec Tvrdkov Zachování kulturní památky v Tvrdkově pro budoucnost 2. 12/015/3220b/780/ Obec Karlova Studánka Přípojka NN a VO, zpevněná plocha ke kapli Sv. Huberta 3. 12/015/3220b/780/ Římskokatolická farnost Pitárné Obnova kostela Navštívení Panny Marie v Pitárném 4. 12/015/3220b/780/ Město Andělská Hora Rekonstrukce poutního kostela s. Anny 5. 12/015/3220b/780/ Římskokatolická farnost Jelení u Bruntálu Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jelení 6. 12/015/3220b/780/ Římskokatolická farnost Liptaň Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Liptani 7. 12/015/3220b/780/ Římskokatolická farnost Krasov Obnova kostela sv. Kateřiny v Krasově 8. 12/015/3220b/780/ Římskokatolická farnost Heřmanovice Obnova kostela sv. Ondřeje v Heřmanovicích 9. 12/015/3220b/780/ Římskokatolická farnost Véska Obnova fasády kostela Neposkvrněného í Panny Marie v Heřmánkách /015/3220b/780/ Římskokatolická farnost Radkov Obnova kostela Narození Panny Marie v Radkově 14/18

15 Seznam Žádostí náhradníků III.2.2 RO SZIF České Budějovice 1. 12/015/3220b/231/ Obec Pracejovice Obnova kulturního dědictví v obci Pracejovice 2. 12/015/3220b/232/ Římskokatolická farnost Klatovy Revitalizace kostela sv. Antonína Paduánského v Dlažově 3. 12/015/3220b/232/ Římskokatolická farnost Kralovice Obnova schodišťového přístavku románského kostela v Potvorově 4. 12/015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Libníč Libníč-kostel Nejsvětšjší Trojice. Oprava krovu, kanalizace a drenáž 5. 12/015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Štěkeň Rekonstrukce interiéru kostela sv. Maří Magdalény, Řepice 6. 12/015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Doudleby Rekonstrukce fary čp. 28 v Doudlebech 7. 12/015/3220b/232/ Obec Neuměř Obnova návesní kaple v obci Neuměř 8. 12/015/3220b/231/ Obec Ponědraž Revitalizace kaple v obci Ponědraž 9. 12/015/3220b/231/ OBEC ÚSILNÉ Využití technické kulturní památky Eliášova štola pro zatraktivnění obce Úsilné /015/3220b/232/ Obec Úherce Investice do obnovy a rozvoje kulturního dědictví obce Úherce /015/3220b/231/ Římskokatolická farnost Šumavské Oprava fasády kostela sv. Filipa a Jakuba v Šumavských Hoštice Hošticích /015/3220b/231/ Obec Rožmitál na Šumavě Kaple Panny Marie Pomocné - zajištění koruny zdi a nové zastřešení /015/3220b/232/ Obec Srní Stavební úpravy budovy č.p bývalá fara 15/18

16 RO SZIF Ústí nad Labem 1. 12/015/3220b/341/ Obec Křižovatka Záchrana kostela sv. Kateřiny - III etapa 2. 12/015/3220b/341/ Římskokatolická farnost Toužim Krásné Údolí, kostel sv.vavřince - oprava fasády kostela 3. 12/015/3220b/342/ Obec Boleboř Stavební obnova kapličky v obci Boleboř - Orasín 4. 12/015/3220b/342/ Obec Keblice Obnova kaple sv. Václava - Keblice 5. 12/015/3220b/342/ Obec Siřejovice Rekonstrukce kostela Sv. Bartoloměje v Siřejovicích 6. 12/015/3220b/341/ Sdružení Krušné hory - západ I malé památky jsou součástí našeho života 7. 12/015/3220b/341/ Obec Valeč Rekonstrukce oplocení kašny na náměstí ve Valči 16/18

17 RO SZIF Brno 1. 12/015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Syrovín Oprava střechy fary 2. 12/015/3220b/564/ Římskokatolická farnost Kunštát Oprava havarijního stavu fasády kaple Panny Marie Karmelské na Moravě ve Zbraslavci 3. 12/015/3220b/564/ Obec Stanoviště Rekonstrukce zvonice 4. 12/015/3220b/564/ OBEC ROHOZEC Obnova kulturního dědictví v obci Rohozec 5. 12/015/3220b/564/ OBEC TIŠNOVSKÁ NOVÁ VES Rekonstrukce kaple v Tišnovské Nové Vsi 6. 12/015/3220b/563/ OBEC PROSETÍN Rekonstrukce kulturní památky místního významu - schodiště ke kostelu sv. Markéty v Prosetíně 7. 12/015/3220b/563/ Římskokatolická farnost Ždírec Obnova fasády kostela sv. Václava ve Ždírci v rozsahu II. a III. etapy 8. 12/015/3220b/564/ OBEC DOLNÍ VĚSTONICE Restaurování sousoší Panny Marie Pomocné v Dolních Věstonicích 9. 12/015/3220b/564/ OBEC HORNÍ LOUČKY Obnova kulturního dědictví v obci Horní Loučky /015/3220b/563/ Římskokatolická farnost Benetice Oprava fasády kostela sv. Marka v Beneticích /015/3220b/564/ Živé muzeum "Famílie" - proměna nejstarší budovy ve Světlé v muzeum 17/18

18 RO SZIF Opava 1. 12/015/3220b/780/ Římskokatolická farnost Dolní Moravice Obnova kostela sv. Jakuba v Dolní Moravici 2. 12/015/3220b/780/ Římskokatolická farnost Kružberk Obnova kostela sv. Floriána v Kružberku 3. 12/015/3220b/780/ Obec Liptaň Rekonstrukce barokní kaple Panny Marie v Liptani 4. 12/015/3220b/780/ Římskokatolická farnost Horní Lomná Rekonstrukce katolického kostela 5. 12/015/3220b/780/ Obec Jezdkovice Stavební údržba průjezdu zámku Jezdkovice 6. 12/015/3220b/780/ Obec Vrchy Rekonstrukce budovy obecního úřadu Vrchy 7. 12/015/3220b/780/ Obec Staré Heřminovy Rekonstrukce hřbitovní zdi, vstupu a památníku obětem 1. sv. války /015/3220b/780/ Obec Sosnová Revitalizace hřbitova Všichni výše uvedení žadatelé souhlasili se zveřejněním uvedených údajů v souladu s platnými Pravidly pro žadatele. Oddělení metodiky osy 4 PRV 18/18

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 9.května 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Martina Petržilková, kontakt: Martina Petržilková,

Více

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

Seznam schválených žádostí v RJMK - D3

Seznam schválených žádostí v RJMK - D3 Seznam schválených žádostí v RJMK - D3 poř. č. IČ nebo rok narození příjemce dotace: účel dotace/příspěvku/daru druh dotace (provoz/ investice) schválená částka * v Kč (název projektu; název akce) 1 00445142

Více

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové Podíl Podíl náklady vlastníka obce kraje Arnolec Arnolec kaple sv. Vendelína Obec Arnolec 334 930 234 451 100 479 Babice Babice Nejsvětější Trojice Babice

Více

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Abertamy, rekreační objekt, Pražská čp. 20 Renovace, kompletace a výměna výplní otvorů v objektu Václav,

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

Právní forma žadatele. Poskytnutý

Právní forma žadatele. Poskytnutý Číslo projektu Objekt, na jehož opravu je žádáno Název projektu Žadatel Právní forma žadatele Poskytnutý příspěvek okres Rozhodnutí Rady KK/Zastupitelstva KK 71 Horní Hrad, zámek Obnova sněmovních sálů

Více

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 12. května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Ing. Petra Jelínková, kontakt: Petra Jelínková,

Více

I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY Příloha 1 usnesení 216/5/ZK I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY okres České Budějovice 1. Město Nové Hrady Buquoyská rezidence v Nových Hradech obnova

Více

I. přidělení finančních prostředků z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY. Č. Budějovice

I. přidělení finančních prostředků z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY. Č. Budějovice I. přidělení finančních prostředků z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY okres České 1. Sdružení obyvatelů domu na domu čp. 1844/26 Husově třídě čp. 1844/26 Husova třída České Č. 2. Panu Ing. Miroslavu Holečkovi

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14 Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů schválených k případnému poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově

Více

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Podíl kraje kaple sv. Jihlava Arnolec Arnolec Vendelína Obec Arnolec 219 532 153 672 65 860 Babice Babice Nejsvětější Trojice

Více

31. 08/005/3212a/671/001478 Obec Obědkovice Zlepšení občanské vybavenosti obce Obědkovice 5 215 375

31. 08/005/3212a/671/001478 Obec Obědkovice Zlepšení občanské vybavenosti obce Obědkovice 5 215 375 23. 08/005/3212a/452/000852 Obec Sovětice KULTURNĚ-SPOLEČENSKO-SPORTOVNÍ AREÁL V OBCI SOVĚTICE 2 543 949 24. 08/005/3212a/564/001704 Orel - jednota Vísky Komunitní centrum Vísky 6 381 638 25. 08/005/3212a/564/001165

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Obnova kaple Nesvětější Trojice v Nové Olešné provedená v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016

Obnova kaple Nesvětější Trojice v Nové Olešné provedená v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016 Souhrnná zpráva o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro správní území ORP za rok 2016 Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2016 program Podpora

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 9. ledna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Ing. Michal Anton, tel.:

Více

Rekonstrukce vodního mlýna č.p. 30 z Bělče nad Orlicí v Podorlickém skanzenu v Krňovicích. Výměna dvou kusů kazetových dvoukřídlých vstupních dveří

Rekonstrukce vodního mlýna č.p. 30 z Bělče nad Orlicí v Podorlickém skanzenu v Krňovicích. Výměna dvou kusů kazetových dvoukřídlých vstupních dveří 1. AZ-SATELIT s. r. o. 2. Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově 3. Biskupství královéhradecké 4. Biskupství královéhradecké Havarijní stav vnějších oken kaple sv. Jana Nepomuckého a zámku Skalka,

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

STATISTIKA. Příloha č. 1. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP NÁKLADY

STATISTIKA. Příloha č. 1. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP NÁKLADY STATISTIKA Příloha č. 1 dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP NÁKLADY Sestavit statistiku celkové: 65 036 559 Kč 34 044 504 Kč 35 134 958 Kč 35 134 958 Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: 26 008 623 Kč 16 644 504 Kč

Více

Borová Břidličná ŘKF Borová-Malenovice ŘKF Břidličná Obnova varhan v kostele sv. Ignáce na Borové Obnova opěrné zdi u kostela v Břidličné Česká Ves ŘKF Česká Ves Adaptace fary v České Vsi Domaslavice ŘKF

Více

Mimograntové dotace na památky - 2008

Mimograntové dotace na památky - 2008 193 Alena Bláhová, Markvartice 98; Marcela Šebková, Maštálkova 533, Dolní Bousov Mimograntové dotace na památky - 8 Mrkvojedy - dvě hospodářská stavení u čp. 8 kompletní výměna střešní krytiny, oprava

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava 11318 / 4-5077 P Arnoltov Arnoltov čp.52 zájezdní hostinec Spiegel při silnici na rozcestí k Arnoltovu 15037 / 4-570 S Boučí Boučí tvrz - tvrziště, archeologické stopy při domě čp. 57 31672 / 4-562 S Březová

Více

Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce církevní objekty. Komise RHMP Výboru ZHMP

Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce církevní objekty. Komise RHMP Výboru ZHMP 001C Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2016 - církevní objekty Kapitulní dům, Hradčanské náměstí 62/10, Praha 1, k.ú. Hradčany Příloha č. 2

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: 20. 4. 2015 Bod programu: Věc: Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2015 rozdělení

Více

1 Baliny NKP_zvonice 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí turistická trasa NKP_kaple sv. Jana Nepomuckého významný vyhlídkový bod - Dědkovská hora významný vyhlídkový bod - pohled z Pekepských skal NKP_kostel

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovské nádvoří 132/1, Praha - Hradčany, 118 00 Praha 1

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovské nádvoří 132/1, Praha - Hradčany, 118 00 Praha 1 001 Královská kanonie premonstrátů na Strahově, k.ú. Hradčany, Praha 1 Rekonstrukční, restaurátorské práce a související stavební úpravy části stávajícího objektu Strahovské knihovny celkové: 54 485 129

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 20. března 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 10.května 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Martina Petržilková, kontakt: Martina Petržilková,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 7. února 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Martina Petržilková, kontakt: Martina Petržilková,

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - OBCE

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - OBCE NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - OBCE Obec Číslo rejstříku Památka Albrechtice 23463/6 3798 sousoší Piety Anenská Studánka pozemek st. parcela č. 61 Cotkytle 35961/6 3812 kříž 24412/6 3811 socha sv. Jana Nepomuckého

Více

Obsah: Frýdecko. Místecko

Obsah: Frýdecko. Místecko Obsah: Frýdecko Frýdek - Bazilika minor Navštívení Panny Marie (dřevěná kapie Panny Marie zanikla krátce po roce 1740) - strana 27 Lískovec - filiální kostel sv. Šimona a Judy (dřevěný kostel zanikl v

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 20. června 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů doporučených k případnému poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek

Více

SEZNAM PŘÍLOH P 1 Lokalizační předpoklady P 2 Fotodokumentace P3 Mapa s vyznačením cyklostezky Oslavany Ivančice

SEZNAM PŘÍLOH P 1 Lokalizační předpoklady P 2 Fotodokumentace P3 Mapa s vyznačením cyklostezky Oslavany Ivančice SEZNAM PŘÍLOH P 1 Lokalizační předpoklady Tab. č. 1 Nemovité kulturní památky mikroregionu Ivančicko P 2 Fotodokumentace Obr. č. 1 Údolí řeky Jihlavy v přírodním parku Střední Obr. č. 2 Údolí řeky Oslavy

Více

Právní forma žadatele. Žádáno z rozpočtu (v Kč)

Právní forma žadatele. Žádáno z rozpočtu (v Kč) Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů Karlovarského kraje 2014 předložených ke schválení Radě kraje Číslo 20 112 je žádáno Název Žadatel

Více

2015 GP Úcta k předkům

2015 GP Úcta k předkům 2015 GP Úcta k předkům Celková alokace: 500 000 Kč LEGENDA FN formálně nesprávně *) Po zohlednění všech kritérií hodnocení nedosáhl projekt v porovnání s ostatními dostatečné kvality pro přidělení dotace

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2006

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2006 Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2006 Andělská Hora, hrad statické zajištění kamenných zdí hradu - I. etapa Obec Andělská Hora Bečov nad

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 30. září 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Ivana Vítovcová, kontakt: Ing. Ivana Vítovcová,

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 20. června 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 13. června 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 18.července 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Martina Petržilková, kontakt: Martina Petržilková,

Více

6. Nejohroženější kulturní památky na území Plzeňského kraje (2013) 1

6. Nejohroženější kulturní památky na území Plzeňského kraje (2013) 1 6. Nejohroženější kulturní památky na území Plzeňského kraje (2013) 1 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního plánu, Městský úřad Kralovice ORP Blovice Hořehledy, o. Spálené Poříčí venkovská

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. června 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 39/23 ze dne 29.5.2014 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných

Více

Stručný popis projektu. obnova vnitřních i venkovních omítek , , , ,00 30,00

Stručný popis projektu. obnova vnitřních i venkovních omítek , , , ,00 30,00 Zkratka žadatel Název projektu poznámka IČO subjektu typ okres Stručný popis projektu Plánované datum ukončení projektu 1 000 000,00 požadavek spoluúčast celk. náklady % spoluúčasti 01/2015 Obec Perštejn

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. června 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: tel.: 222 871

Více

12KPG02 Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje. Zámek Humprecht - oprava zábradlí vyhlídkového ochozu

12KPG02 Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje. Zámek Humprecht - oprava zábradlí vyhlídkového ochozu 12KPG02-0001 Město Sobotka Zámek Humprecht - oprava zábradlí vyhlídkového ochozu 200 00 12KPG02-0002 Židovská obec v Praze Restaurování historických náhrobků na starém židovském hřbitově v Novém Bydžově

Více

34) Boží muka v ulici Hradecká 35) Boží muka u přejezdu dráhy 36) Boží muka směr Brno 37) Boží muka u silnice do Brna 38) Boží muka rozcestí směr

34) Boží muka v ulici Hradecká 35) Boží muka u přejezdu dráhy 36) Boží muka směr Brno 37) Boží muka u silnice do Brna 38) Boží muka rozcestí směr 9. SEZNAM PŘÍLOH 1) Socha Anděl Strážce Na Dlážkách 2) Socha archanděla Michaela Na Dlážkách 3) Socha sv. Jana Nepomuckého Na Dlážkách 4) Socha sv. Máří Magdalény Na Dlážkách 5) Socha sv. Vendelína Na

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 17. května 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Jan Novopacký, kontakt: Jan Novopacký, tel.:

Více

p.č. pozemku, na kterém se stavba dle výzvy č.p. stavby datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj p.č. dle výzvy

p.č. pozemku, na kterém se stavba dle výzvy č.p. stavby datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj p.č. dle výzvy Informace o výzvách podaných oprávněnými osobami dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ke dni 30.6.2014 č. datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj

Více

Vážené starostky, vážení starostové,

Vážené starostky, vážení starostové, Vážené starostky, vážení starostové, Oddělení památkové péče odboru školství a kultury Městského úřadu v Sedlčanech Vám předkládá novelizovaný seznam kulturních památek správního obvodu obce s rozšířenou

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 26. září 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Ing. Michal Anton, tel.:

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. ledna 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: Lenka Zárybnická,

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2005

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2005 Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2005 Andělská Hora, hrad zpracování restaurátorského záměru na opravu hradu, zpracování stavebně historického

Více

17:00. Č. Budějovice - venkov KOSTELEC http://mapy.cz/zakladni?x=14.4738986&y=49.1401069&z=17&source=coor&id=14.4738986%2c49.

17:00. Č. Budějovice - venkov KOSTELEC http://mapy.cz/zakladni?x=14.4738986&y=49.1401069&z=17&source=coor&id=14.4738986%2c49. neděle čtvrtek pátek sobota neděle Č. Budějovice - město ČESKÉ BUDĚJOVICE - SUCHÉ VRBNÉ http://mapy.cz/zakladni?x=14.5050608&y=48.9671136&z=17&source=coor&id=14.5050608%2c48.9671136 farní Sv.Cyrila a Metoděje

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Seznam žádostí - dotační program 16.

Seznam žádostí - dotační program 16. Seznam žádostí - dotační program 16. Stav Podprogram OPŽL Číslo jednací SZIF Datum a čas přijetí žádosti IČ žadatele Obchodní jméno žadatele Benešov SZIF/2016/0160934 13:55 232378 Městys Neustupov Beroun

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni HAVLÍČKOBRODSKO Havlíčkův Brod - Galerie výtvarného umění 19 597 20 461 23 528 18 193 18 231 Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny 11 022 12 101 16 613 11 996 13 143 Havlíčkův Brod - Vyhlídková věž kostela

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 18. července 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Ivana Dohnalová, kontakt: Ivana Dohnalová,

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2011

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2011 Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2011 Bečov nad Teplou, katovna na Šibeničním vrchu Stabilizace zdiva objektu Jiří Šindelář Bor u Ostrova,

Více

ADMINISTRACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ADMINISTRACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ADMINISTRACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Renata Petrželová administrátorka veřejných zakázek Aleš Petržela administrátor veřejných zakázek Seznam referenčních zakázek realizovaných v roce 2016 Obec Úvalno Bruntál

Více

Radou Jihočeského kraje schválené finanční prostředky na Nemovité kulturní památky 2010

Radou Jihočeského kraje schválené finanční prostředky na Nemovité kulturní památky 2010 Příloha č.2 zápisu - usnesení č. 520/2010/RK-42 Radou Jihočeského kraje schválené finanční prostředky na Nemovité kulturní památky 2010 Poř.č. Žadatel Objekt Popis obnovy 1. Římskokatolic Trhové Sviny

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

kostel Panny Marie Růžencové, České Budějovice - obnova 12 vikýřků na střeše kostela

kostel Panny Marie Růžencové, České Budějovice - obnova 12 vikýřků na střeše kostela Příloha usnesení č. 221/2008/ZK Zastupitelstvem Jihočeského kraje schválené dotace v grantového programu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY 2008 okres České Budějovice 1 3 Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti,

Více

3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r do 2007 z Programu regenerace MPR Domažlice

3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r do 2007 z Programu regenerace MPR Domažlice 3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r. 2003 do 2007 z Programu regenerace MPR Rok 2003 dům čp. 108, Školní ul. klášter, ul. B. obnova krovu a střechy dvorní části domu kláštera

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 U s n e s e n í 0343/R10/08 Rada Zlínského kraje schvaluje poskytnutí dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu kulturních

Více

PROKostely z.s. Aktivity PROKostely z.s. Tomáš Buřt

PROKostely z.s. Aktivity PROKostely z.s. Tomáš Buřt PROKostely z.s. Aktivity PROKostely z.s. Tomáš Buřt Důvody vzniku spolku Na území litoměřické diecéze (a nejen litoměřické diecéze) především v severozápadních Čechách je i 27 let po pádu komunistického

Více

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby:

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby: Hrady, zámky, tvrze: Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav) zámek Brandýs nad Labem stavby v zámeckém parku Čechtice (okres Benešov) zámek Dlouhá Lhota (okres Příbram) zámek Dolní Beřkovice (okres Mělník)

Více

p.č. dle výzvy č.p. stavby dle výzvy

p.č. dle výzvy č.p. stavby dle výzvy č. Informace o výzvách podaných oprávněnými osobami dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ke dni 22.5.2014 datum doručení žadatel k.ú. okres kraj 1 23.4.2013

Více

Výsledky dosavadních jednání

Výsledky dosavadních jednání Příloha 1 Výsledky dosavadních jednání Teoreticky možné finanční zdroje na ministerstvech: Ministerstvo pro místní rozvoj (2017) Program Podpora obnovy a rozvoje venkova podprogram Podpora obnovy drobných

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 15. října 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Alena Šoborová, kontakt: Alena Šoborová, tel.:

Více

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR Č. Doba realizace Žadatel Název projektu TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Požadovaná dotace Dotační zdroj 1 2011 TJ OLPA Provozní budova TJ Olpa 600 000,00 Program rozvoje venkova 2 2013 Jandrt Vlastimil Motocrosová

Více

V Praze dne 20. února 2017

V Praze dne 20. února 2017 Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova operace 8.5.1 průběžné schvalování 20. 2. 2017 V Praze dne 20. února 2017 Státní zemědělský intervenční fond ke dni 20. února 2017 schválil

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 1. července 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Jan Broft, kontakt: Jan Broft, tel.: 222

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Příloha č. 2 Seznam sakrálních staveb v Moravskoslezském kraji, včetně rozlišení významu

Příloha č. 2 Seznam sakrálních staveb v Moravskoslezském kraji, včetně rozlišení významu Příloha č. 2 Seznam sakrálních staveb v Moravskoslezském kraji, včetně rozlišení významu název lokalita typ vyznam Dřevěný kostel sv. Petra a Pavla Albrechtice u Českého Těšína kostel 2 Kostel sv. Mikuláše

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 18. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Ivana Dohnalová, kontakt: Ivana Dohnalová,

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení

9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení 9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení 1. Antonio Maria Nicolao Beduzzi, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Moravské Třebové, průčelí. Po 1726. (I. Krsek Zd. Kudělka M. Stehlík J. Válka, Umění baroka

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 17. února 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Mgr. Jana Truněčková, kontakt: Jana Truněčková,

Více

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč Výlety po Hradecku Varianta A HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE - náročnost: nenáročná - stravování: Třebechovice pod Orebem Restaurace Černý kůň Restaurace u Kocoura (Masarykovo nám.

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

č.p. stavby dle výzvy p.č. pozemku, na kterém se stavba dle datum doručení žadatel pr. zástupce k.ú. okres kraj

č.p. stavby dle výzvy p.č. pozemku, na kterém se stavba dle datum doručení žadatel pr. zástupce k.ú. okres kraj Informace o výzvách podaných oprávněnými osobami dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ke dni 2.1.2014 č. datum doručení žadatel pr. zástupce k.ú. okres

Více

Seznam příloh. Příloha č. 6 Fotografie města Boskovice a jeho okolí V

Seznam příloh. Příloha č. 6 Fotografie města Boskovice a jeho okolí V PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha č. 1 - Terénní výzkum (Rozhovor se starosty a s místními obyvateli obcí) Příloha č. 2 Fotografie města Boskovice I Příloha č. 3 Fotografie města Boskovice a jeho okolí II

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více