Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D. Narozen: Vzdělání: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha, obor radioelektronika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D. Narozen: 3.7.1957. Vzdělání: 1972 1976 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha, obor radioelektronika"

Transkript

1 Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D. Narozen: Vzdělání: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha, obor radioelektronika Elektrotechnická fakulta ČVUT Praha, obor elektronika, titul inženýr 1984 Čtyřtýdenní odborná stáž u firmy Intertechnique v Paříži, zaměřená na programování, hardware a servis vícekanálových kmitočtových analyzátorů této firmy 1988 Dvoutýdenní odborná stáž u firmy Intertechnique v Paříži, zaměřená na programování, hardware a servis vícekanálových kmitočtových analyzátorů této firmy 1995 Týdenní odborná stáž u firmy Cochlear v Zurichu zaměřená na programování a servis procesorové části 24 elektrodových kochleárních implantátů firmy Cochlear Postgraduální studium Elektrotechnická fakulta ČVUT Praha, specializace akustika, titul Ph.D Akreditované symposium České společnosti pro otorhinolaryngologii chirurgii hlavy a krku (akreditace ČLK č.16: 0004/16/2006 a akreditace ČAS pro SZP: ČAS/KK/933/2011) Pracovní zkušenosti: Výzkumný pracovník ve Výzkumného ústavu zvukové, obrazové a reprodukční techniky v Praze (VÚZORT), oddělení akustiky (po privatizaci v r změna názvu výzkumného ústavu na VUZORT a.s., oddělení hudební a psychologické akustiky; Výzkumný pracovník ve firmě SONING a.s., oddělení hudební a psychologické akustiky (totéž oddělení a pracoviště, které po odkoupení VUZORT a.s. firmou SONING a.s. patřilo firmě SONING s.r.o.) nyní Výzkumný pracovník Zvukového studia Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (v současné době vedoucí Výzkumného centra hudební akustiky HAMU Praha, vědecký pracovník v oblasti akustiky) Výzkumné aktivity: : výzkumný úkol SPZV I-4-6/06.04, VÚZORT č : Spektrální charakteristiky houslí a jejich informační obsah : výzkumný úkol SPZV I-4-6/06, VÚZORT č : Studium souvislostí mezi charakteristickými spektry snižcových trombónů a percepčním hodnocením jejich barvy zvuku : výzkumný projekt č. V 065, etapa B05 programu MK ČR: Výzkum a zavádění progresivních metod a technologií pro záchranu, ochranu, archivaci a prezentaci kulturních památek a uměleckých děl (řešil VUZORT a.s): Akustická

2 dokumentace varhan a prostorů pro varhaní hudbu : výzkumný projekt Spolkového ministerstva vědy a výzkumu Rakouské republiky (řešil IWK Vysoká škola hudební ve Vídni společně s VUZORT a.s.): VIAS - ein Computersystem zur Beurteilung der akustischen Eigenschaften von violinek : výzkumný projekt GA ČR č. 202/93/2522 Grantové agentury ČR (řešil VUZORT a.s.): Výzkum vztahů barvy zvuku a spektra na tónech houslí : výzkumný projekt č. VS programu MŠMT ČR: Posílení výzkumu na vysokých školách (řešil HAMU): Akustická typologie přirozených zdrojů hudebních signálů : výzkumný záměr č. MSM MŠMT ČR (řešil HAMU): Výzkum vjemu barvy zvuku přirozených hudebních zdrojů ve vztahu k jejich akustické typologii : kontrakt na spolupráci ve výzkumu č. G1ST-CT Komise Evropské unie: CRAFT (řešil HAMU v rámci kontraktu: Development of an Innovative Organ Pipe Design Method): Výzkum a vývoj metod subjektivního hodnocení tónu inovovaných varhanních píšťal : výzkumný úkol č. 1M0531 programového projektu MŠMT ČR: Výzkumná centra (řešil HAMU): Model subjektivního hodnocení barvy hudebního zvuku : výzkumný úkol č. 1M0531 (prodloužení) programového projektu MŠMT ČR: Výzkumná centra (řešil HAMU): Model subjektivního hodnocení barvy hudebního zvuku (hlavní řešitel) : výzkumný projekt č. 384/2010 sdružení CESNET (řešil HAMU): Vzdálený přístup k akustické analýze hlasu, vyhodnocování vysokorychlostních optických metod (hlavní řešitel) nyní: výzkumný projekt č. 423/2011 sdružení CESNET (řeší HAMU): Vzdálený přístup k akustické analýze hlasu (hlavní řešitel) nyní: výzkumný projekt č. 424/2011 sdružení CESNET (řeší HAMU): Analýza vysokorychlostních obrazových záznamů (hlavní řešitel) 2012-nyní: Hlavní řešitel výzkumný úkol č. DF12P01OVV012 programového projektu MK ČR: NAKI (řeší HAMU): Hudebně akustická dokumentace historických varhan a jejich prostorů součást Národního kulturního dědictví (hlavní řešitel) Pedagogické aktivity: nyní: Název předmětu: Hudební a psychologická akustika, HAMU v Praze, Kód předmětu: 171HPA Název předmětu: Hudební akustika, HAMU v Praze, Kód předmětu: 171HA, Název předmětu: Základy akustiky 1 a 2, HAMU v Praze, Kód předmětu: 171ZA1-2,

3 Název předmětu: Akustika hudebních nástrojů a lidského hlasu, HAMU v Praze, Kód předmětu: 171AH nyní: doktorské studium: Název předmětu: Fyziologická, psychologická a hudební akustika, HAMU v Praze, Kód předmětu: 180AKUS, ČVUT FEL v Praze, Kód předmětu: XP37FHA nyní: člen Oborové rady doktorského studijního programu Zvuková tvorba, HAMU v Praze VaV výsledky od roku 2007: RIV/ :51110/11:# Otčenášek Z, Jelínek P. (2011): Adaptabilní nosná konstrukce pro síť mikrofonů v bezodrazové místnosti, Funkční vzorek RIV/ :51110/11:# Jakeš V., Otčenášek Z. (2011): Nastavitelné zavěšení mikrofonu procházející stropem, Funkční vzorek RIV/ :51110/11:# Dlask, P., Otčenášek, Z. (2011): Vizualizace pohybů vzduchu pomocí měřícího systému PulsESPI, Uplatněná certifikovaná metodika RIV/ :51110/11:# Frič, M., Otčenášek, Z., Kadlecová, K.(2011): Poslechové hodnocení vlastností zpěvu předběžná studie. Proceedings of the 6th International Symposium "Material-Acoustics-Place 2011", Zvolen, 83-93, ISBN RIV/ :51110/10:# Otčenášek, Z., Frič, M., Hrb, J., Štěpánek, J., Prokop, J. (2010): LiTEd - Software for editing, execution and results collection of listening tests, Software RIV/ :51110/10:# Otčenášek, Z., Dlask, P. (2010): Possibility of ESPI visualization of sound pressure fields, Proceedings of Second Vienna Talk on Music Acoustics, Vídeň, ISBN RIV/ :51110/09:# Otčenášek, Z., Jindra, R., Štefek, L. (2009): Adaptabilní přípravek uchycení kytary pro akustická měření, Funkční vzorek RIV/ :51110/09:# Otčenášek, Z. (2009): Budič pro měření strunných hudebních nástrojů s kobylkou, Užitný vzor RIV/ :51110/09:# Otčenášek, Z., Štefek, L. (2009): Měření frekvenčních charakteristik kytar, Uplatněná certifikovaná metodika RIV/ :51110/08:#

4 Otčenášek, Z. (2008): The balance of the spectra of the tones of one organ stop, Proceedings of 34. Deutschen Jahrestagung für Akustik DAGA 2008, Dresden, , ISBN , RIV/ :51110/08:# Otcenasek, Z. (2008): O subjektivním hodnocení zvuku. Odborná kniha, AMU, Praha. RIV/ :51110/08:# Dlask, P., Moravec, O., Otčenášek, Z. (2008): Vliv ozařování dřevěných varhanních píšťal napadených dřevokazným hmyzem na jejich zvuk a mechanické vlastnosti, Uplatněná certifikovaná metodika RIV/ : /07:# Otčenášek, Z., Syrový, V. (2007): Akustická dokumentace píšťalových varhan, verze 3&3, Uplatněná metodika RIV/ : /07:# Otčenášek, Z., Syrový, V., Urban, O. (2007): Akustická dokumentace píšťalových varhan, verze 8&1, Uplatněná metodika RIV/ : /07:# Otčenášek, Z. (2007): Měření frekvenčních charakteristik viol, Uplatněná metodika RIV/ : /07:# Dlask, P., Otčenášek, Z., Syrový, V. (2007): Měření kmitání stěn u varhanních píšťal, Uplatněná metodika RIV/ : /07:# Otčenášek, Z. (2007): Top and back plate vibration patterns and frequency response of violin, Proceedings of 33. Deutschen Jahrestagung für Akustik DAGA 2007, Berlín, , ISBN IF výsledky: RIV:J01/94: Stepanek, J., Otcenasek, Z. (1994): Acoustic documentation of 12 pipe organs and analysis of their plena, Journal de Physique Vol. 4 C5, , ISSN Citace: 3 H-index (2012): 1 RIV:J01/96: Melka, A., Stepanek, J., Otcenasek, Z. (1996): Czech and German verbal description of violin sound properties: multidimensional analyses of survey data, Acustica, Vol. 82 Supl. 1, S 214, ISSN RIV:J01/96: Otcenasek, Z., Stepanek, J. (1996): Acoustic documentation of pipe organs and spectral analyses of plenum sound, Acustica, Vol. 82 Supl. 1, S 188, ISSN

5

Slovní popis barvy hudebního zvuku: I. Percepční prostory slovních atributů

Slovní popis barvy hudebního zvuku: I. Percepční prostory slovních atributů Slovní popis barvy hudebního zvuku: I. Percepční prostory slovních atributů Jan Štěpánek, Ondřej Moravec Výzkumné centrum hudební akustiky, Zvukové studio HAMU Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1, Czech

Více

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA FEL A ZÁKLADNÍ INFORMACE O FAKULTĚ 2 STRUKTURA FEL 5 SLOŽENÍ ORGÁNŮ FEL 6 KATEDRY A PRACOVIŠTĚ FEL

Více

2. Organizační schéma ústavu. 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu. 3.1 Vedení ústavu a správní útvary

2. Organizační schéma ústavu. 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu. 3.1 Vedení ústavu a správní útvary 1. Úvod Rok 2004 byl charakterizován akreditací bakalářského studijního programu, dalším nárůstem počtu studentů, rozvojem laboratorní výuky, rozvojem materiálního zabezpečení výuky a rozvojem v oblasti

Více

České akustické společnosti. Obsah

České akustické společnosti. Obsah České akustické společnosti www.czakustika.cz ročník 18, číslo 2 4 prosinec 2012 Obsah Pozvánka na Valnou hromadu 3 Recenze knihy prof. Zdeňka Škvora Elektroakustika a akustika Václav Syrový 3 New book

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 FAKULTY MECHATRONIKY A MEZIOBOROVÝCH INŽENÝRSKÝCH STUDIÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI 1. ÚVOD Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií (FM) oslavila

Více

PARTNERSKÁ SÍŤ PLATFORMY PRO PAMÁTKOVOU PÉČI, RESTAUROVÁNÍ A OBNOVU

PARTNERSKÁ SÍŤ PLATFORMY PRO PAMÁTKOVOU PÉČI, RESTAUROVÁNÍ A OBNOVU PARTNERSKÁ SÍŤ PLATFORMY PRO PAMÁTKOVOU PÉČI, RESTAUROVÁNÍ A OBNOVU Pardubice 2013 Tato publikace byla spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci projektu

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava MPRA Munich Personal RePEc Archive Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava Eva Sikorová and Marie Paseková Slezska Univerzita-Obchodne podnikatelska Fakulta University

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ NEBO DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ NEBO DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ NEBO DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NA OBDOBÍ 2011-2015 A JEHO AKTUALIZACE NA ROK 2011

Více

Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Akademie výtvarných umění v Praze Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Praha, kvě ten 2009 Obsah: strana 1. Úvod 1 2. Kvalita a excelence akademických činností 3 3. Kvalita a kultura akademického života

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Fakulty vojenských technologií za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Fakulty vojenských technologií za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Fakulty vojenských technologií za rok 2014 Brno 2015 2 Výroční zpráva FVT za rok 2014 Výroční zpráva FVT za rok 2014 3 OBSAH: 1.Úvod 7 1.1 Úplný název fakulty, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ ZA ROK 2000

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ ZA ROK 2000 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ Hálkova 6 461 17 Liberec 1 telefon 048-535 3455 fax. 048-5353535 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ ZA ROK 2000 Liberec - duben 2001 1 1. ÚVOD Výroční

Více

KONFERENCE VIZE 2015

KONFERENCE VIZE 2015 KONFERENCE VIZE2015 Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region VIZE2015 2. ROČNÍK KONFERENCE O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD, TENTOKRÁT NA TÉMA VÝZVY A SPECIFIKA ROZVOJE REGIONU JIHOVÝCHOD

Více

Výroční zpráva Psychologického ústavu AV ČR za rok 2006

Výroční zpráva Psychologického ústavu AV ČR za rok 2006 Psychologický ústav Akademie věd České republiky,v.v.i. Veveří 97, 602 00 Brno tel.: 532 290 270, tel/fax: 549244667, e-mail: cermak@psu.cas.cz Prof.PhDr. Ivo Čermák, CSc., pověřen řízením PsÚ AV ČR Výroční

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

OBSAH 1. Úvod 1 2. Organizační schéma školy 2 3. Složení orgánů vysoké školy 4 3.1 Vedení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava 4 3.2 Vědecká rada VŠB - TU Ostrava 5 3.3 Členové správní rady

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Hornicko-geologická fakulta VŠB - TU Ostrava ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. děkan fakulty ÚVOD V souladu s 27 odst.1, písm. d) zákona č. 111/98 o vysokých školách je předkládána

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Curriculum vitae. Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Curriculum vitae. Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Jméno, příjmení: Narozen (datum a místo): Curriculum vitae Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. 03.11.1947 v Praze Vzdělání 1963 1966: SVVŠ Nad Štolou 1, Praha 7 1966-1971: absolvent právnická fakulta University

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ PRO OBDOBÍ ROKU 214 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Výroční zpráva o činnosti fakulty 1. ÚVOD Rok 2010 byl náročným rokem z hlediska rozsáhlých

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

České akustické společnosti. Obsah

České akustické společnosti. Obsah České akustické společnosti ročník 8, číslo 4 prosinec 2002 Obsah Pozvánka na Valnou hromadu České akustické společnosti 3 Profesor Dr. Ing. Josef Merhaut, DrSc. oslavil 5. listopadu své osmdesátépáté

Více

Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2006

Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2006 Akademie výtvarných umění v Praze Výroční zpráva o činnosti za rok 2006 Praha, květen 2007 O b s a h : strana 1. Úvod.. 2 2. Kvalita a excelence akademických činností 5 3. Kvalita a kultura akademického

Více

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚNOR 2010 1 1. ÚVOD Rok 2009 byl náročným rokem z hlediska rozsáhlých činností fakulty vzhledem ke snahám

Více

Kysilková Kristýna Mgr. kristyna.kysilkova@seznam.cz

Kysilková Kristýna Mgr. kristyna.kysilkova@seznam.cz SGS 2010 Historická zkušenost, proměny životního stylu a udržitelný rozvoj Seznam členů řešitelského týmu: Jméno e-mail Navrhovatel: Chmel Filip Ing. f. c h @ c e n t r u m. c z Školitel navrhovatele:

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více