Úvodní slovo. Číslo 2/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Číslo 2/2014"

Transkript

1 Číslo 2/2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, je léto, čas prázdnin a dovolených, a nastal tak i čas pro další číslo Dolnostudénského zpravodaje. Dovolte, abych Vás, jako již tradičně, v úvodních řádcích seznámil s tím, co se v naší obci událo a co pro vás připravujeme v nejbližším období. I v letních měsících se v obci pilně pracuje na realizaci několika projektů. Prvním z nich je cyklostezka Dolní Studénky Šumperk, kde v současné době probíhá odstranění posledních vad a nedodělků a začátkem září by měla proběhnout její kolaudace. Současně probíhá výstavba cyklostezky Dolní Studénky Sudkov a její dokončení předpokládáme v polovině září. V této souvislosti mi nedá neodpovědět na dotaz, který je nám většinou z Vás kladen v souvislosti se zúžením a esíčkem, které nelze přehlédnout. Nejedná se o zpomalovací retardér ani přehmat ovíněného projektanta, bohužel se našel občan Bludova, který coby vlastník pozemku v daném místě i přes opakovaná a usilovná jednání odmítl malý kousek svého pozemku pro stavbu cyklostezky poskytnout a v této souvislosti dokonce hrozilo, že přijdeme o získanou dotaci. Museli jsme tak přistoupit k tomuto nouzovému řešení. Dovolte, abychom ještě jednou ze srdce poděkovali Vám všem, kteří jste bez problému poskytli své pozemky pro obě části cyklostezky, bez Vašeho vstřícného jednání by projekt nikdy nemohl být realizován! Je mrzuté, že v naší společnosti existují jednotlivci, jejichž vlastní zloba může zvítězit nad veřejným prospěchem. V těchto dnech jsou pak dokončovány práce na víceúčelovém hřišti s umělým povrchem u základní školy a v plném proudu je také zateplování budovy základní školy, výměna tepelného zdroje (elektrická akumulační kamna za tepelné čerpadlo) a instalace otopné soustavy. Jak již bylo zmíněno v předcházejících vydáních zpravodajů, všechny tyto projekty mohou být realizovány díky dotacím z různých programů Evropské unie. V září by naši hasiči měli obdržet již netrpělivě očekávané nové vozidlo, které nahradí dosluhující Avii a je pořízeno i díky přispění Olomouckého kraje. Dovolte, abych Vás na tomto místě srdečně pozval na slavnostní otevírání cyklostezky Dolní Studénky - Šumperk, které by mělo proběhnout v sobotu v na mostu přes řeku Desnou a následně poté proběhne i slavnostní otevírání zrekonstruované budovy školy i víceúčelového hřiště a představení nového hasičského automobilu. Součástí bude doprovodný kulturní program i občerstvení a bližší informace najdete již brzy na obecních vývěskách a internetových stránkách obce. Kromě realizace výše uvedených projektů je v pokročilé fázi příprav příprava projektové dokumentace na chodník Králec Dolní Studénky, kde by do konce srpna mělo být zahájeno územní řízení. V neposlední řadě bych Vás rád informoval, že byla započata jednání s investorem, který má vážný zájem investovat své prostředky do komplexní rekonstrukce zámečku Třemešek a poté zde provozovat dům s pečovatelskou službou, jednání jsou však prozatím na počátku a o jejich vývoji budeme průběžně informovat. Jarní a letní měsíce byly jako již tradičně v naší obci ve znamení řady vydařených kulturních, sportovních a společenských akcí, na které můžeme společně zavzpomínat na stránkách tohoto zpravodaje. Velký dík patří všem pořadatelům za jejich organizaci i Vám za hojnou účast. Jako obvykle přináší tento zpravodaj i řadu pozvánek na akce budoucí a budu se velmi těšit na setkání s Vámi na některých z nich! Dovolte, abych Vám na závěr popřál hezký zbytek léta a načerpání spousty energie do podzimních i zimních měsíců! Ing. Radim Sršeň, Ph.D. starosta obce Vážení spoluobčané, zajisté vás zajímá, jak si naše Obec vede nejen navenek, z pohledu viditelného dění, ale i z pohledu čísel. Obec v roce 2014 hospodaří se schváleným rozpočtem 13,1 mil Kč, který byl v průběhu roku 2014 rozpočtovými opatřeními navýšen na 16,7 mil Kč na straně příjmů a 23,4 mil. Kč na straně výdajů zejména díky promítnutí akcí, jejichž dokončení bude realizováno v r (např. cyklostezka Šumperk, zateplení a změna vytápění školy, dopravní automobil pro JSDH). Na straně příjmů dosahuje plnění již v pololetí 95%, ale toto pozitivní číslo je ovlivněno připsáním dotací za akce ukončené v r (např. zateplení obecního úřadu či areál u hřbitova). Daňové příjmy, tvořící podstatnou část příjmů obce a rozpočtované na částku cca 10,3 mil. Kč, jsou ke naplněny na velmi dobrých 55%. V pololetí tak činily celkové příjmy Obce 15,9 mil. Kč. Výdaje pak ke činily skutečných 16 mil. Kč, tj. 68% upraveného rozpočtu. Největší finanční výdaje, krom provozních vydání na běžný chod obce (ty činí asi 7,1 mil. Kč/ rok), budou představovat např. podíl obce na vybudování hřiště u školy (cca 400 tis. Kč), podíl na financování cyklostezky Dolní Studénky Sudkov (cca 600 tis. Kč, realizace stavby probíhá v těchto dnech), dopravní automobil pro JSDH (cca 800 tis. Kč, předpoklad předání v říjnu 2014), doplatek za most přes Desnou (275 tis. Kč) a v plánu je také zpracování projektu chodníku do Králce (cca 300 tis. Kč). Největší výdaj pak bude představovat zateplení a změna vytápění naší školy v částce téměř 6 mil. Kč. Všechny jmenované investiční akce jsou spolufinancovány formou dotací z různých programů Evropské unie. Vzhledem k proplácení dotací zpětně až po kompletní realizaci a kolaudaci a přitom nezbytnosti hradit provedené práce dodavatelům, vzniká krátkodobá potřeba překlenutí období mezi úhradou faktur a proplacením dotace. Jinými slovy, příjem Obce není časově v souladu s nutností proplácení provedených prací. V červnu 2014 proto zastupitelstvo schválilo přijetí účelového úvěru ve výši 7,56 mil. Kč na profinancování největších investičních akcí. Z úvěru bylo zpětně financováno zbudování naší části mostu na cyklostezce (1,56 mil. Kč) a dále je průběžně čerpán na úhradu prací na již výše uvedeném zateplení ZŠ. Úvěr bude splácen měsíčně ve výši 68 tis. Kč, přičemž v prvním pololetí 2015 proběhnou dvě mimořádné splátky ze schválených dotací v celkové výši 6 mil. Kč. Tím bude podstatná část úvěru umořena a zbývajících cca 1,1 mil. Kč k pololetí 2015 bude obec splácet až do prosince V říjnu 2014 bude také uhrazena poslední splátka krátkodobého úvěru, jež obec přijala v r s účelem vyrovnat časový nesoulad mezi příjmy a výdaji v roce Roky 2013 a zejména 2014 jsou z hlediska rozpočtu Obce jedněmi z rekordních v důsledku finalizace několika zásadních investic, jež by nebylo možno bez přispění různých dotačních titulů zrealizovat a jež se přímo dotýkají zkvalitnění bydlení a poskytovaných služeb občanům na území naší obce. Zároveň je třeba zdůraznit, že naše obec i přes tuto skutečnost patří mezi nejméně zadlužené v celém kraji. Petr Strnad, předseda finančního výboru

2 strana 2 Kontakty na OÚ Dolní Studénky na p. Michala Strnada místostarostu obce: na p. Ing. Radima Sršně starostu obce: Zasílání novinek víte to hned! Obecní úřad Dolní Studénky oznamuje občanům, že na internetových stránkách obce v odkazu odběr novinek je možno se po zadání Vašeho jména, příjmení a u přihlásit k odběru novinek. Na Váš zadaný Vám budou přicházet novinky z obce, informace z obecního rozhlasu, pozvánky, tipy na výlety, pozvánky z okolních obcí na různé druhy akcí. Toto zasílání probíhá průběžně, dle nashromážděných informací. Poplatky na rok 2014: Poplatek za TKO na rok 2014 poplatek za TKO na 2. pololetí roku se bude vybírat od do , kdy je poslední den pro splatnost tohoto poplatku. Záloha na stočné pro období 10/2013 9/2014 splatnost během celého období Každý občan si může zvolit libovolnou výši zálohy cca dle předešlého roku (dle skutečné spotřeby a vyúčtování) nebo nemusí platit zálohu vůbec a poplatek za stočné si zaplatí až při konečném vyúčtování říjen listopad ZO na svém jednání dne schválilo následující ceny pro období 1/ /2014: vodné: 23,-- Kč/m3 stočné: 27,-- Kč/m3 Změna provozní doby Pošty Dolní Studénky od Pondělí 08:00 10:00 15:00 17:00 Úterý 08:00 10:00 13:00 15:00 Středa 08:00 10:00 15:00 17:00 Čtvrtek 08:00 10:00 13:00 15:00 Pátek 08:00 10:00 13:00 15:00 DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ Sbírka ošacení V pátek 25. dubna 2014 opět po roce proběhla v naší obci sbírka ošacení, obuvi, hraček a kuchyňského nádobí. Do malé zasedací místnosti v budově OÚ Dolní Studénky po celý den nosili občané velké pytle s výše uvedenými věcmi. V pět hodin odpoledne sbírka skončila. Když jsme vše spočítali, tak se sešlo 20 velkých pytlů, 25 malých pytlů, 15 igelitových tašek a 10 velkých krabic. Následující týden si pro vše přijeli zaměstnanci Diakonie Broumov, kam celá sbírka putovala. Ze strany občanů obce byl slyšet také kladný ohlas, protože sbírka pomůže dalším potřebným lidem a také, že se sbírka pořádá v místě bydliště, že se nic nikam nemusí daleko vozit. Tato sbírka také pomůže diakonii nejen předáním ošacení potřebným lidem a také jim dává práci pro zaměstnance azylového domu, kteří třídí všechno, co k nim přijde. Od Diakonie Broumov nám přišel děkovný dopis za uspořádání sbírky. Za Vaši ochotu předat dál něco potřebným lidem děkujeme M. Remešová organizátorka sbírky. Služba vakuové stanice Obce Dolní Studénky Služba je provozována 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků. V případě poruchy volejte tato dvě telefonní čísla: p. Jaromír Laštuvička tel p. Libor Březina tel Možné poruchy: odsátí odpadů zápach v domě hluk v odpadech volejte, i když ustane hluk v jímce Upozornění: Jímka musí být přístupná, nesmí být ničím zakrytá a kolem jímky nesmí být žádné keře. V zimním období se nesmí zahrnovat sněhem. Důležité je chránit před poškozením přisávací hadici, která je krytá zeleným kloboučkem. Ze života SDH Na jaře 2014 se několik členů SDH zúčastnilo výcviku v oblasti civilní ochrany obyvatelstva. Mnozí z vás si vzpomenou na doby minulé, kdy tehdy tzv. civilní obrana spočívala v přípravě obyvatelstva výhradně na válečné konflikty. V dnešní době je však pojetí civilní ochrany diametrálně odlišné s důrazem na situace, s nimiž se skutečně setkáváme, nebo nás mohou reálně postihnout. Jedná se o přípravu na rozsáhlé mimořádné události, které vyžadují zapojení většího množství dobrovolníků. Družstva civilní ochrany nesuplují práci hasičů, záchranářů, policie či armády, ale tvoří lokální podpůrné týmy, které znají místní prostředí a obyvatele a dokážou ve ztížených podmínkách pomoci zajistit spoluobčanům základní podmínky pro překonání bezprostředních následků vzniklých událostí, poskytnout radu či jen vyslechnout a pomoci překonat složitou životní situaci vzniklou v důsledku katastrofy. Naše družstvo porovnalo své znalosti a schopnosti s družstvy okolních obcí a v oblastech jako je radiová komunikace, organizace nouzového ubytování vč. zajištění stravování, poskytování předlékařské pomoci v polních podmínkách, evidence postižených a pomoc při evakuaci. Potěšujícím faktem je, že družstvo Dolních Studének bylo vyhodnoceno jako nejlépe plnící zadání výcviku a obdrželo z rukou vedoucího výcviku pamětní list a drobné ocenění. Z jiného soudku. V letošním okresním kole v požárním sportu zabojovali dolnostudénští hasiči a vytáhli se na přední příčky. Zejména mladí běžci dokázali heroickými výkony dosáhnout skvělých časů jak na běhu 100 m (celkově druhé místo) tak ve štafetě 4x100m (nejrychlejší čas dne) a připravit tak horké chvíle tradičním favoritům soutěže, kteří doslova hypnotizovali časomíru při požárním útoku, který obvykle rozhoduje o celkovém vítězi. Naši hasiči v útoku sice dosáhli velmi dobrého výkonu, nakonec jim ale dosažené umístění stačilo na celkové třetí pořadí v okrese po sečtení bodů ze všech disciplín. Nicméně bronz zaslouží gratulaci, neboť je to po mnoha letech, co si naši borci vybojovali místo na bedně. Potěšitelná zpráva přišla také z Mistrovství České republiky ve hře Plamen. Odchovanec místního oddílu mladých hasičů, Radomír Bureš ml., byl po právu nominován do krajského výběru a pod hlavičkou Bludova přispěl nemalou měrou k celkovému vítězství reprezentace našeho okresu. Za zmínku zejména stojí jeho precizní výkon v běhu na 60 m s překážkami, ze kterého si odnesl zaslouženou stříbrnou medaili mezi jednotlivci a pro rok 2014 se tedy stal druhým nejrychlejším sprinterem v této disciplíně v ČR! PST

3 DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ strana 3 Od mění Charita Šumperk oficiální sídlo. Nově bude na adrese Jeremenkova 7 v Šumperku (budova bývalé hygieny ). Charita Šumperk se stěhuje po 11 letech z nájemních prostor na Žerotínově ulici. Pamětníci vzpomenou, že Charita Šumperk začala před více jak dvaceti letech působit na Vančurově ulici a poté na 8. května v Šumperku. Stěhování organizace proběhlo již v polovině měsíce května uvedla Marie Vychopeňová, ředitelka Charity Šumperk a dodala, že v nové budově se nachází kanceláře pro zaměstnance organizace. Charita Šumperk se svou činností zaměřuje na oblast domácí péče. Znamená to, že služby jsou poskytovány v domácnosti seniora nebo nemocného. Tento způsob poskytování služeb má výhodu v tom, že klient Naše obec letos v červnu ožila již po desáté hudbou a pohybem. Jubilejní ročník byl zahájen koncertem Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh se zpěvačkou Leonou Machálkovou v divadle v Šumperku. Sobotní dopoledne prošly zúčastněné orchestry a mažoretky pěší zónou v Šumperku. Hlavní program proběhl v ulicích obce a poté v našem kulturním areálu. Zde se střídaly orchestry s mažoretkami, našimi Tisková zpráva: Stěhování Charity Šumperk zůstává doma ve svém, spolu s rodinou, přáteli či sousedy. Odpadají obavy a strach z neznámého např. nemocničního prostředí. Vychopeňová říká, že se zaměstnanci organizace dokáží postarat o nemocného až do jeho posledních dní, pokud má kolem sebe fungující rodinné zázemí, a to nejen v rovině zdravotní a sociální, ale také v rovině duchovní. Stejnou péči věnuje organizace i rodinám, které se rozhodnout pečovat o svého nemocného v domácím prostředí. Charita Šumperk poskytuje sociální a zdravotní služby, pronajímá rehabilitační a kompenzační pomůcky, provozuje chráněné pracoviště pro osoby se zdravotním znevýhodněním a poskytuje sociální a humanitární pomoc. Sociální služby jsou určeny především pro osoby se sníženou soběstačností, kteří potřebují dopomoc či úplnou pomoc v péči o svou osobu nebo domácnost. Jedná se Osobní asistenci a Pečovatelskou službu. Tyto služby si objednává sám potřebný a dle sazebníku se podílí na úhradě ceny za službu. Součástí služeb je dovoz obědů pro nemocné či seniory. Zdravotní službou je služba ošetřovatelská. Jedná se o způsob zdravotní péče, kdy do domova pacienta docházejí zdravotní sestry a provádějí zdravotní péči. Pacient tak nemusí být v nemocnici nebo navštěvovat často svého praktického nebo odborného lékaře. Tato služba je poskytována na základě indikace lékaře a je plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění (pacient nic neplatí). Rodina či pacient Dolnostudénský festival Hudba bez hranic letos po desáté dětmi ze ZŠ a MŠ, krásné vystoupení připravily ženy z TJ SOKOL. Organizátorem festivalu byla obec Dolní Studénky spolu s Dechovým orchestrem ZUŠ Zábřeh, který se stal na nedávné soutěži v Praze nejlepším mládežnickým dechovým orchestrem v ČR. Partnerem festivalu byla MAS Šumperský venkov. V programu vystoupila Sebedražská kapela ze Slovenska, z Polska dorazil DO Swarzedz, ze Slovinska Big Band Šentjur, Prostějovský dechový orchestr, KMČ Dolní Studénky, Moravia Big Band s Dashou, Janem Smigmatorem a Tomášem Savkou, mažoretky ze Zábřehu a Libiny. Sobotní den byl ukončen nádherným ohňostrojem, který jste mohli vidět ze všech míst v obci. Nedělní dopoledne věnovali naši hosté pamětihodnostem v okolí, odpoledne koncertovali v lázních Bludov a v Rapotíně. Třešničkou na dortu může sám požádat o služby Charity také v nemocnici při propuštění do domácího ošetřování nebo u praktického lékaře. Důležité je, že Charita dokáže nabídnout komplexní péči o klienta, zkombinovat sociální a zdravotní péči, navrhnout vhodné kompenzační pomůcky, poradit v těžkých životních situacích. To vše je doplněno nabídkou duchovních i běžných rozhovorů se zkušenou asistentkou pro pastoraci. Nová budova poskytne kvalitní zázemí pro všechny zaměstnance, kteří poskytují výše uvedené služby. Charita v Šumperku zaměstnává na čtyřicet zaměstnanců, převážně žen -registrovaných sester, pečovatelek, sociální pracovnici a administrativní pracovníky. Více informací o činnosti organizace naleznete na festivalového klání byl nádherný nedělní večerní koncert Miro Žbirky se svou kapelou, který uvedly skupiny Velmi Krátké Vlny a Obzzor. Perfektní organizaci a veškeré zázemí pro účastníky i návštěvníky vytvořili naši hasiči a sokoli. Uspořádat tak velkou akci bychom také nemohli bez finančních příspěvků našich sponzorů. Všem těm, kdo se podíleli na organizaci festivalu patří veliké poděkování.

4 strana 4 Vítání léta v MŠ Králec Každý školní rok jednoho dne končí a to znamená začátek léta a hlavně prázdniny! Kouzelné slovo pro malé i velké. Pro nás to především znamená, že bude slavnostní zakončení školního roku. Letos jsme čekali na kouzelníka, a tak když se na zahradě všichni sešli i s maminkami a tatínky, mohlo se začít. Děti se rozeběhly po stanovištích, které byly motivované kouzelnickými disciplinami a při plnění úkolů pod dohledem rodičů se zapotily, ale i zasmály. Rodiče měli možnost porovnat šikovnost a znalosti svých dětí s výkonem, soustředěním a schopnostmi druhých dětí a tak si mohli také uvědomit, kde ještě musí dohánět: třeba jsme hledali stejné hrací karty, počítali králíčky do kouzelníkova klobouku a nebo jen hmatem hledali stejně veliké, těžké a tvarované předměty. Podobné úkoly děti plnily i loni, kdy jsme si hráli na piráty z Karibiku a hledali poklad pirátů. Předloni jsme zase byli malí indiáni a sbírali barevná peříčka do náčelníkovy čelenky. Na příští rok určitě také něco vymyslíme. Možná je to pro rodiče inspirace, jak děti hravě připravovat na školní úkoly. Po splnění úkolů dostaly děti uzeninu na opékání a pečivo a našel se čas na neformální zábavu i mezi námi dospělými. Letos nás zaskočilo počasí a silný déšť nás zahnal večeřet do jídelny tak tak jsme si stihli opéct! Posléze přišlo to nejdůležitější: pasování předškoláků na školáky. Máme pro tento účel speciální meč až ze Skotska a děti dostávají naprosto originální vysvědčení spolu s komentářem: co dokázaly překonat, proč je máme rádi a co se u nás naučily, aby nosily za školy samé jedničky. A za odměnu samozřejmě knížku, aby se měly proč učit ve škole číst! Navázali jsme na tradici této školky, kdy vyvrcholením celé akce je společná noc s nejstatečnějšími dětmi ve školce i to patří k vyspělosti předškoláků, že dokážou strávit noc bez rodičů v nezvyklém prostředí. Ale dnes už je to minulost a my všichni se nyní soustředíme na prázdninové zážitky, abychom si měli o čem vypravovat, až se v září zase sejdeme. Za všechny z MŠ Králec J. Lokajíčková, ředitelka MŠ DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ. Prázdniny jsou v plném proudu, pomalu se přehouply do druhé poloviny. I když žáčci odpočívají a vychutnávají krásné dny volna, je dobré se ohlédnout a trochu zavzpomínat. Když jsme se letos loučili, poprvé na sále U Urbanů, byli jsme všichni natěšeni a plni očekávání, jak z vysvědčení, tak z nadcházejících volných dnů. Rok na naší škole utekl jako voda. S velkým potěšením však mohu konstatovat, že bez větších problémů a nesnází. Vše je také dáno tím, že s rodiči žáků máme velmi dobrou spolupráci, případné problémy řešíme společně. Po celý rok navštěvovali skoro všichni žáci kroužky, které pracovaly na škole hry na hudební nástroj, dovedných rukou, počítačový, pohybový, anglický. Všichni žáci se zapojili do veřejných vystoupení, kterých v naší obcí není málo. Za to dostali pochvalu na vysvědčení. Další pochvalu a velké ohodnocení za snahu, píli, pomoc druhým dostali: 1.ročník Kubík Kundera, Lukášek Richter 2.r. Katka Rutarová, Danka Nantlová 4.r. Martin Rutar 5.r. Maťa Kokorčin, Zuzka Brzobohatá, Fanda Kohár Dva naši žáci, Zuzka Brzobohatá a Maťa Kokorčin úspěšně složili přijímací zkoušky na nižší Gymnázium v Šumperku. Při slavnostním rozdávání vysvědčení byli také vyřazeni z MŠ předškoláci obou školek. Dostali pamětní listy a CD celoroční práce v projektu Těšíme se do školy, kde pravidelně 1x za 14 dnů přijížděli z obou mateřských škol k nám do školy. Závěrem tohoto slavnostního dopoledne dostali všichni vynikající zmrzlinový pohár a přípitek dětským šampíčkem odstartoval krásné prázdniny. Poděkovaní za toto občerstvení patří našemu zřizovateli, obci Dolní Studénky. Děti si užívají po zásluze sluníčka, ve škole se však dějí velké změny. Až se děti vrátí v září do školy, určitě ji nepoznají. Bude to obrovské překvapení!!!!!! Škola se oblékne do nového, teplého a krásného kabátu = zateplení+nová fasáda, mnoho novot čeká i uvnitř školy. A také máme nové, krásné hřiště. Myslím že nám školu budou v širokém okolí závidět!!!! Všem, kteří se podílejí na práci v naší školičce v průběhu roku - to hlavně pedagogogům a paní školnici - bych chtěla poděkovat. Velké díky patří také všem těm, kteří nám dávají školu do nového, to jsou hlavně představitelé naší obce, kteří na zateplení školy i nové hřiště sehnali nemalé dotace z evropských fondů. Chtěla bych Vás, všechny občany, pozvat: přijďte se podívat!!!!!!!!! Až bude vše hotovo, uskutečníme určitě Den otevřených dveří. Krásný zbytek prázdnin dětem i rodičům : užijte si společných chvilek s Vašimi dětmi, než budou zase o něco Mgr. Olga Maturová Ředitelka ZŠ a MŠ

5 DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ strana 5 Dětský den Odpoledne plné postaviček z pohádek a soutěží proběhlo v neděli v kulturním areálu. Pohádkové bytosti provedly děti spoustou her a zábavy. Popelce pomáhaly třídit hrách a čočku, Káču házely do rybníka, skládaly Večerníčkovi čepice nebo závodily v pytli. K využití byla i velká nafukovací skluzavka. Kdo si prošel všechna stanoviště, dostal sladkou odměnu a něco na opečení. Škoda jen, že krásné odpoledne utnula bouřka. Děkujeme Kubovi Dolníčkovi a jeho přátelům a těšme se co si pro nás připraví napřesrok. Vesnice roku V Nové Hradečné, vítězné obci a držitelce Zlaté stuhy se v pátek konalo slavnostní udílení cen v soutěži Vesnice olomouckého kraje roku 2014 v Programu obnovy venkova. Naše obec na něm obdržela od hodnotitelské komise ocenění Za prosazování principu svépomoci při rozvoji obce Dolnostudénské vodní slalomy O víkendu srpna probíhala na řece Desné vodácká soutěž Dolnostudénské vodní slalomy. Zúčastnily se všechny věkové kategorie, soutěžily i děti ( 5 dolnostudénských ), kteří po třech měsících tréninků dokázaly soutěžit po boku vyspělých závodníků. Oddíl vodních sportů zve nové zájemce o tuto činnost, mohou se přihlásit děti od 8 let. Zájemci mohou kontaktovat p. Zbyňka Schreibera, mob: Pozvánka na stezku odvahy Kdo se bojí, nesmí do lesa!!! Králecký úvoz Závod horských kol proběhl za ideálního počasí a na start se postavilo 101 závodníků z Olomouckého i Pardubického kraje. Vítězem se stal Emil Hekele z Loštic a ostatní výsledky jsou na stránkách šumperského poháru. Obec Dolní Studénky zve všechny odvážné děti i jejich ještě odvážnější rodiče na strašidelnou stezku odvahy. Kdo se nebojí, ať přijde v pátek ve 20 hod. na hřiště u hřbitova. Vezměte si vhodné oblečení, obuv do lesa a také špekáček na opečení. Informace k této akci najdete na plakátech, podá Vám je také Jakub Dolníček osobně, případně na tel

6 strana 6 DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE PRO ROK 2014 Půjčovní doba pro rok 2014 zůstává stejná a to každé úterý od 15:00 17:00 hodin(16:30-17:00) - rozvoz knih po čtenářích, kteří nemohou do knihovny přijít osobně ze zdravotních důvodů a v pátek od 14:30 do 16:30 hodin. Místní knihovna Dolní Studénky zve všechny čtenáře, kteří ještě v letošním roce nenavštívili knihovnu, nevrátili zapůjčené knihy a nezaplatili čtenářský poplatek, aby tak učinili co nejdříve. Čtenářské poplatky činí: dospělí - 50,-- Kč/rok, důchodci - 25,-- Kč/rok, děti a studenti - 20,-- Kč/rok. V knihovně je celá řada nových knih, dále knihy z výměnných fondů, které putují mezi knihovnami okresu. Každý čtenář si určitě vybere z naší nabídky. Přijďte si vybrat a uvidíte sami. KABELKOVÝ VELETRH Místní knihovna Dolní Studénky oznamuje občanům, že se aktivně připojila do Kabelkového veletrhu. Nepotřebné kabelky můžete nosit do knihovny v půjčovní době. Kabelky budou dále předány do Šumperku, kde je sídlo regionální Deníku. Kabelky můžete nosit do Více informace naleznete v přiloženém letáku. Obec Dolní Studénky Vás zve na křest knihy Historie zámku a panství Třemešek a besedu s autorem knihy historikem Drahomírem Poláchem v 17 hodin v restauraci U Urbanů v Dolních Studénkách Zároveň bude zahájen prodej knihy za zvýhodněnou cenu. V září vychází jistě zajímavá kniha šumperského historika Drahomíra Polácha Historie zámku a panství Třemešek. Autor v knize seznámí čtenáře s historií panství a zámku Třemešek od doby založení panství, s jeho jednotlivými vlastníky, kteří patřili mezi významné místní rody, jako byly Tunkové, Bukůvkové, Žerotínové, Terschové, Ulrichové a další, až po osudy zámku do doby nedávno minulé. Pomocí vyobrazených starých map obcí Dolních Studének, Hrabišína, Louček, Olešné také vidíme územní proměny panství Třemešek i jeho okolí. Samotný zámek Třemešek je v jednotlivých obdobích detailně dokumentován, jak textově, tak bohatou obrazovou dokumentací pomocí dobových kreseb, fotografií a pohlednic. Knihu ve vázané, barevné, reprezentativní úpravě o rozsahu 240 stran bude v den jejího křtu v restauraci U Urbanů v Dolních Studénkách možno zakoupit za zvýhodněnou cenu 390 Kč. Přineste kabelku, pomozte dobré věci a vyhrajte Kabelkový VELEtrh Deníku Kupte si kabelku a pomozte Kdy: 6. října V kolik: Kde: Moravské divadlo Olomouc Komu pomůžete: dětem, o které se stará Dobré místo pro život Milé dámy (též páni), mámy, přítelkyně, kamarádky, známé i neznámé, kolegyně a též drahé tchyně, darujte, prosím, ve prospěch dobročinného projektu svou kabelku, kterou můžete oželet. KABELKY MŮŽETE NOSIT Už nyní na sběrná místa v Deníku v Aksamitově ulici 2 v Olomouci, ale i do všech lokálních redakcí Deníku, jejichž adresu najdete v tiráži novin. Kabelky můžete přinést i na sběrná místa: Radio Haná, televize ZZIP, kavárna U Slepiček v Olomouci, studio Českého rozhlasu Olomouc. Následný prodej kabelek za symbolické ceny se pak uskuteční 6. října od 9.00 do v Moravském divadle Olomouc. Výtěžek z akce pomůže vykouzlit úsměv na rtech dětem, o které se stará Dobré místo pro život. Za získané prostředky se postaví pískoviště a lavičky. CO ZA SVŮJ DAR MŮŽETE ZÍSKAT? Pokud ve věnované kabelce necháte lístek se svým jménem, kontaktem na sebe a třeba i krátkým příběhem, který se ke kabelce váže, můžete získat exkluzivní wellness pobyt v hotelu Augustiniánský dům****s v Luhačovicích. Sousedské posezení S májovými svátky bývá tradičně v naší obci spojeno sousedské posezení pro seniory, pořádané obcí. Jarně vyzdobený a šeříkem vonící sál U Urbanů se od dvou hodin začal plnit nastrojenými seniory. K poslechu i tanci hrála kapela KMČ Dolní Studénky. Po dobrém obědě z kuchyně pana Urbana seznámil pan starosta přítomné s hotovými, probíhajícími i plánovanými projekty pro zvelebení naší obce, poděkoval seniorům za vše, co vykonali pro obec. Radost babičkám a dědům udělaly svým vystoupením naše děti. Při kávě, čaji, domácích trubičkách od Chlupové babičky i domácích koláčcích si všichni popovídali, zazpívali či zatancovali. O pohodu celého odpoledne se starali zastupitelé naší obce.

7 DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ strana 7 Zájezd ČSŽ pro občany obce tentokrát na Slovácko Cílem letošní poznávací expedice Českého svazu žen byly zajímavosti Slovácka. Plný autobus zvídavých občanů vyrazil o půl sedmé ráno, v sobotu 16. srpna, směrem na Napajedla. Tam se sedadla autobusu vyměnila za sedadla výletní lodi Morava a následovala plavba po části Baťova kanálu i s průplavem přes zdymadla do Spytihněvi. Jen kousíček to bylo do Modré, kde nás očekávaly hned dva unikáty. Živá voda s ukázkou podvodního světa našich řek a rybníků (skleněný tunel) a také archeoskanzen, kde jsme si přiblížili život období Velké Moravy v té době totiž bylo hlavní sídlo Velkomoravské říše právě v tomto kraji kolem Uherského Hradiště. Zdejší stavby jsou sem přemístěny z nejbližšího okolí. Na dohled byl Velehrad, naše nejslavnější poutní místo zasvěcené Cyrilu a Metodějovi, našim věrozvěstům. Závěr výletu patřil návštěvě hradu Buchlov. Poznali a viděli jsme mnoho nového a zajímavého. Cíl expedice byl splněn a už se těšíme na další zájezd v příštím roce. Dík za vše patří organizátorkám Českého svazu žen. Pietní vzpomínka Stalo se již tradicí, že občané a hlavně děti naší obce společně vzpomeneme všech těch, kdo položili své, mnohdy mladé životy, za svobodu v první i druhé světové válce. Letos se tak stalo v předvečer Dne vítězství nad fašismem, ve středu 7.května. Byla položena kytice u pomníku obětem I. sv. války u kostela a poté se sešly oba lampionové průvody z Králce a od školy v Dolních Studénkách na horním hřbitově, kde u pomníku obětem II. sv. války a památníku Bratrušovské tragédie proběhl slavnostní pietní akt. Byl položen věnec, s krátkým pásmem vystoupily děti z naší ZŠ a starosta obce, Ing. Radim Sršeň, Ph.D., připomněl všem osudy padlých a události posledních týdnů II. sv. války. Za sokolovnou bylo poté připraveno večerní posezení s opékáním buřtů a občerstvením a také ohňostroj. Setkání spolužáků r Poslední květnová neděle patřila spolužákům škol v naší obci, narozených v letech Sjelo a sešlo se tu kolem stovky přátel, kteří si měli o čem popovídat, všichni zavzpomínali na svá školní léta, na lumpárny i první lásky, na různé příhody ze školních lavic. Dopoledne patřilo návštěvě školy, poté si všichni prohlédli nově otevřenou stavbu Technické zázemí obce, kulturní a sportovní areál, kde právě probíhal volejbalový turnaj. Shlédli také nový odpočinkový areál mezi obcí a hřbitovem a na hřbitově se zastavili u hrobů těch kamarádů, kteří se tohoto srazu nedočkali. Po společném fotu před budovou obecního úřadu následoval oběd a poté volná zábava na sále U Urbanů. Setkání přišel pozdravit starosta obce, seznámil o dění a výstavbě v obci a spolu s velkoplošným promítáním fotografií ze života v obci ukázal přítomným, jak žije naše obec po celý rok. Bylo to krásné setkání a věříme, že za pět let se opět všichni sejdeme.

8 strana 8 Od posledního vydání Dolnostudénského zpravodaje TJ Sokol uspořádala pro své spoluobčany a širokou veřejnost několikero akcí. Tou první byl tradiční Turnaj Osvobození, který proběhl v sobotu 3. května a přes zimní počasí, kdy rtuť teploměru nepřesáhla 10 kladných C se do areálu za sokolovnou sjelo úctyhodných 27 týmů. I v této slotě byl k vidění pěkný antukový volejbal Po celodenních bojích jak v kategorii mužů, tak i v ženách byly v pozdních odpoledních hodinách známi vítězové. Ve XXXIV. ročníku mužské části se vítězi stali členové Kofola teamu Brno, stříbro si odvezl tým Šumperk C a bronz bral celek La Strike. V jubilejním XXX. ročníku ženské kategorie se nakonec z vítězství radovaly hráčky týmu Na Šrot, druhé pódium získaly Pralinky a třetí pozici obsadily členky týmu Davidovek. Organizátoři z TJ Sokol touto cestou děkují všem aktivním i pasivním příznivcům hry pod vysokou sítí za účast na Turnaji Osvobození, že i přes nepřízeň počasí si udělali čas a dojeli na naše volejbalové setkání, je to pro nás pořadatele odměna za snahu a čas věnovaný tomuto stále oblíbenému podniku. Další akcí, kterou uspořádali členové TJ Sokol Dolní Studénky bylo Sokol v sobotu 24. května 2014 Zahradní posezení. To se neslo ve znamení oslavy 110. výročí vzniku naší organizace. K vidění byl atraktivní sportovně-kulturní program, okořeněný autogramiádou vicemistra světa v ledním hokeji do 18 let Alexe Rašnera. Po nabitém odpoledním programu jsme se všichni těšili na večerní koncert populární šumperské skupiny Holátka, ale opět zasáhla vyšší moc: zhruba v hod. se nad kulturním areálem zatáhly bouřkové mraky a po průtrži, která následovala a mohutném úprku návštěvníků jsme k naší nelibosti byli nuceni v cca. 22 hod. posezení ukončit. Děkujeme všem účinkujícím za perfektní, vyšperkovaná vystoupení a spolu s organizátory a návštěvníky doufáme, že k nám bude příští rok počasí příznivěji nakloněno. Tou,prozatím,poslední akcí připravenou pro spoluobčany a přespolní byl v sobotu 9. Srpna V.. ročník Míčového sedmiboje. Tohoto setkání sedmibojařů se letos zúčastnilo 8 párů. Čtyři dvojice přijely až z jižní Moravy: tři byly z Holešova a jedna dvojice z Uherského Hradiště, tři páry reprezentovaly okresní město a jedna dvojice hájila čest sportovců z Dolních Studének. Po rozlosování do jednotlivých sportů se dvojice sedmibojařů postupně utkávaly v těchto sportech: badminton, stolní tenis, basket, nohejbal, volejbal, házená a tenis. Všechny sporty se odehrávaly v našem areálu a to buď v naší útulné sokolce, nebo ve venkovním areálu. Od dopoledních hodin sportovce doprovázelo ideální počasí, slunečno, bezvětří, už jsme si říkali, že by se konečně jedna akce letos co se týče počasí vydařila. Ale chyba lávky! V 16 hod. přišla dokonce ze dvou směrů černá bouřková mračna, opět průtrž a tím pádem i přerušení posledních dvou rozehraných sportů - házená a tenis. Tyto sporty jsme byli nuceni odehrát v sokolce a to tak, že tenis byl nahrazen stolním tenisem a házenou jsme zimprovizovali na hod tenisákem přes celou délku tělocvičny do prázdné branky o rozměrech 1.5 m+0.7 m. Nemyslete si, nic jednoduchého to není. Po skončení posledního sportu jsme v našem Falcons clubu provedli vyhlášení výsledků a předaní cen těm nejlepším. Poháry za první místo si do Holešova odvezl pár Hasala- Dragan, druhé místo obsadili sedmibojaři ze Šumperka Lukáš-Kolář M. a třetí pozici uhájili Novák J.-Hubr M. z Holešova. Určitě čekáte na umístění domácí dvojice Horáček Jarda - Bureš Michal, skončili jsme na krásném osmém místě, ve většině sportů DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ nám nepřál los a po delší večerní analýze v našem klubu jsme došli k závěru, že ani načasování formy nebylo optimální. Doufáme, že výkonnost dojde v pravý čas příští rok, kdy se uskuteční VI. ročník. Na měsíc září si obětaví členové TJ Sokol Dolní Studénky připravili poslední venkovní akci v letošním roce a tou je populární Turnaj Odborářů ve volejbalu mužů a žen, určený především pro neregistrované odbíjenkáře. Volejbalové setkání má stanovené datum na sobotu 6. září 2014 se začátkem v 8.30 hod. Kromě nefalšovaných volejbalových bitev bude zajištěno i bohaté občerstvení. Vážený spoluobčane, neseď u televize nebo pod pergolou na zahradě a dojdi kouknout na umění hráčů a hráček, kteří mají rádi hru pod vysokou sítí, organizátoři se na Tebe těší, svým příchodem a návštěvou areálu za sokolovnou oceníš snahu těchto lidiček, něco pro Tebe nachystat a připravit, vždyť je to stojí hodně úsilí a času. Krásný zbytek prázdnin a dovolených přejí členové TJ Sokol Dolní Studénky. Více foto z našich akcí najdete na jarda horacek Účastníci Míčového7boje Turnaj Osvobození - pořadatelé Zahradní posezení- průtrž mračen Úvodní nástup družstev Zahradní posezení Vydavatel: Obec Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, , Dolní Studénky, IČ: , periodický tisk obce Dolní Studénky Evidenční číslo: MK ČR E 20215, Četnost vydávání: 4 x ročně, Číslo 2/2014, Datum vydání:

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE ZÁKLADNÍ INFO Pro pravidelné účastníky nemusíme představovat - jedná se o tradiční florbalové posezónní setkání florbalistů v České Lípě s řadou doprovodných akcí a jedinečnou

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ÚVOD ÚVOD PRONÁJEM PRONÁJEM firemní r o d i n n o u společenskou akci INFORMACE OSTATNÍ Možnost venkovního i vnitřního použití.

ÚVOD ÚVOD PRONÁJEM PRONÁJEM firemní r o d i n n o u společenskou akci INFORMACE OSTATNÍ Možnost venkovního i vnitřního použití. HRY - SLUŽBY ÚVOD Vážení přátelé, dovolte nám představit katalog, který obsahuje služby, které pro Vás v rámci zahradní a venkovní zábavy zajišťuje naše společnost. Všem zájemcům o naše hry a aktivity

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

TJ Pátek. Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem

TJ Pátek. Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem TJ Pátek Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem O fotbalovém oddílu TJ Pátek TJ Pátek byl založen v roce 1934. V dnešní podobě tělovýchovná jednota podporuje a na spravovaných prostorech

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 4 květen červen 2009 Zástupci olomouckých Charit na Ukrajině Od 18. do 25. 5. 2009 měli možnost ředitelé, nebo jejich zástupci a pastorační asistenti,

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Martin Fuchs, Josef Břečka 22.2.2012 Obsah prezentace Žádosti o dotaci v rámci 7. výzvy MAS Lípa pro Venkov 1 2 3 4 5 6 Sokol Zbraslavice Činnost organizace Stávající

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 ÚVODEM Tento rok jsme věnovali hodně pozornosti rozvoji malého podnikání jak v Soroti tak v Bwindi. Bylo vidět chuť a nadšení do nových příležitostí, kterých je na vesnici opravdu

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

marketingové spolupráce

marketingové spolupráce Nabídka reklamnía marketingové spolupráce Golf resort Jezera-představení Golf resort Jezera se nachází v obci Ostrožská Nová Ves v srdci Moravského Slovácka cca 8 km od Uherského Hradiště, v krásné krajině

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více