Slavnostní otevření stavby Podpora cyklodopravy v Benátkách nad Jizerou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavnostní otevření stavby Podpora cyklodopravy v Benátkách nad Jizerou"

Transkript

1 Číslo: 7 ročník: července 2013 cena: 10 Kč Slavnostní otevření stavby Podpora cyklodopravy v Benátkách nad Jizerou Je pátek 28. června 2013 a právě byla přestřižena první ze dvou pásek - tím se slavnostně otevírá stavba Podpora cyklodopravy v Benátkách nad Jizerou. Za několik minut se přestřižením druhé pásky slavnostně uzavřela akce Rekonstrukce místních komunikací v městské části Obodř. Byly to komunikace v ulicích Jiřího Wolkera, V Zahradách, Obodřecké a jako poslední ulice Kordinů, ve které byla rekonstrukce dokončena v květnu letošního roku. Podrobné informace o těchto rekonstrukcích v srpnovém čísle. Na fotografii zleva: Ing. Jan Horák, ředitel H-Intes, JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., ředitel ROP Střední Čechy, Jaroslav Král, starosta města, Ing. Tomáš Svoboda, ředitel Strabag Benátky, Ing. Pavel Keller, ředitel firmy Colas CZ. Investor: Zhotovitel: Náklady: Dotace ROP Střední Čechy: Město Benátky nad Jizerou Firma STRABAG a.s ,08 Kč s DPH Kč (80 % uznatelných nákladů) V červnu byly i dny přímo tropické a pak bylo příjemné zajít se osvěžit do plaveckého bazénu v areálu Správy sportovních zařízení Povodňová sbírka 2013 Provozní doby benáteckých zdravotnických zařízení a lékáren o prázdninách Historie dražického mlýna Závěrečný účet města za rok 2012

2 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Slavnostní otevření stavby Podpora cyklodopravy v Benátkách nad Jizerou Zhotovitel: firma Strabag a. s. Dne proběhlo slavnostní otevření projektu Podpora cyklodopravy v Benátkách nad Jizerou. Cyklostezka o délce 1946,49 m spojuje Staré a Nové Benátky a je vedena mimo komunikace pro automobily. Slouží tedy výhradně pro pěší a cyklisty a vjezd automobilů je povolen pouze v některých úsecích. Je tedy i bezpečnostní spojnicí sídliště a sportovních areálů v Obodři, kdy je nyní možné bezpečně dojít či dojet na kole do této lokality bez nutnosti využívat ulici M. Soumara. Cyklostezka je pro bezpečnost uživatelů osvětlená 57 kusy lamp veřejného osvětlení. Kulturně vzdělávací centrum Záložna Zhotovitel: firma ZETA Benátky s.r.o. firma PAVI interiéry Mladá Boleslav V Záložně je dokončena nová část tj. malý sál, bar, 2 třídy, chodba se schodištěm a sociální zařízení. Místnosti jsou vymalovány, nalepeny tapety a podlahové krytiny včetně zalištování. Je přivezen a namontován nábytek, židle jsou rozmístěny na sále. Na připravené závěsy jsou nainstalována zvuková a osvětlovací zařízení. Na oknech v malém sále jsou osazeny elektricky ovládané zatemňovací rolety. Také suterén je téměř hotov. Zbývá nalepit lino do dvou tříd a osadit dveře. Ve velkém sále je provedena tepelná a zvuková izolace stropu a zavěšen sádrokarton. Budou se natírat stěny s původní linkrustou, zárubně, dělící příčka mezi sálem a foyer a malovat. Ve foyer bude stěna s okny obložena deskami s dezénem wenge, zadní stěna bude otapetována. Také nové židle do sálu a křesílka do foyer jsou dodána. Zvenčí je dokončeno zateplení a nová fasáda směrem do dvora. Pod foyer, v místech před garážemi, se zatepluje strop. Kulturně vzdělávací centrum Záložna - je přivezen a namontován nábytek, židle jsou rozmístěny na sále Propojení městské části Kbel a ulice Pod Brdy Zhotovitel: firma Strabag a. s. Technický dozor investora: MB Invest s.r.o. Mladá Boleslav Pokládka dlažby v horní části ulice Pod Brdy V průběhu měsíce června bylo v trase nového chodníku dokončeno (práce na pokládce zámkové dlažby) dalších cca 200 m. Dále byla dokončena pokládka zámkové dlažby v propojovací uličce mezi ulicí Pražskou a lokalitou Pod Brdy. V lokalitě Pod Brdy byla v průběhu měsíce června v horní části dokončena pokládka zámkové dlažby. Ve spodní části pokračovaly práce na dokončení obrubníků a pokládce zámkové dlažby ve vjezdech. Protipovodňová ochrana města Investor: Povodí Labe s.p. Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o. V měsíci červnu se firma potýkala především s problematickou přeložkou vodovodního řadu v ulici Dělnická. Práce ztěžovalo počasí, především déšť, který kontinuálně společně s průsakem vody ze slepého ramene zaplavoval výkop. Na přeložce spolupracovala rovněž firma VaK MB a.s., která dodala na přeložku materiál a provedla vlastní napojení vodovodního řadu. Práce dále pokračovaly na výstavbě železobetonové stěny u sodovkárny a byl také dokončen zemní val mezi garážemi v sídlišti a zahradnictvím. Započaly práce na ochraně kanalizační sítě tak, aby v případě povodně nedošlo k naplavení vody do města kanalizační sítí. Pravděpodobně nejsložitější je v současné době prováděné umístění hradící klapky v areálu vodáckých sportů. Kanalizační stoka zde má průměr 150 cm a je uložena v hloubce 480 cm, práce zde rovněž ztěžuje počasí a průsakové vody z řeky Jizery. V měsíci červenci by se měly práce chýlit pomalu ke svému závěru, měla by proběhnout cvičná zkouška výstavby mobilní protipovodňové stěny, která byla přesunuta z června, jelikož nebyly dokončeny všechny stavební objekty, zejména v ulici Dělnická. Přeložka vodovodu v ulici Dělnická Přemístění křížku v městské části Kbel V letošním roce bude přemístěn křížek, který stojí ve Kbele na návsi, do lapidária v zámeckém sklepení. Podle starých fotografií bylo zjištěno, že na křížku byla soška Krista a okolo něj malé sošky andílků. Kříž není památkově chráněn, ale podle sdělení památkářů má mnohem bohatší výzdobu, než obvyklé křížky z okolních vesnic. Byla by proto škoda, kdyby tento kříž byl trvale odstraněn. V příštích letech by měla být vysekána jeho kopie a osazena na původní místo. Výměna povrchu v tenisovém centru v areálu Správy sportovních zařízení Zhotovitel: Precol s. r. o., Předměřice nad Jizerou Ve druhém týdnu měsíce června byla zahájena výměna povrchu v tenisovém centru v areálu Správy sportovních zařízení. Práce byly zahájeny odstraněním starého povrchu. V posledním týdnu měsíce byly zahájeny práce na pokládce obrub okolo celého areálu a došlo k vyrovnání a opravě stávajícího podkladu. Výměna povrchu v tenisovém centru odstranění starého povrchu Hotel Venezia v majetku města Jistě mnohým benáteckým občanům neunikla informace, že Hotel Venezia se stal předmětem exekuce. Zastupitelstvo města Benátky nad Jizerou pověřilo starostu města jednáním se stanoveným exekutorem o odkoupení mimo dražbu, a to za odhadní cenu. Oprávněné strany s tímto souhlasily, a tak bylo přistoupeno na prodej mimo dražbu za odhadní cenu kupní smlouva byla podepsaná 30. května Od 1. července 2013 je Hotel Venezia majetkem města a bude začleněn do připravovaného projektu City Park. V nejbližším období bude hotel provozován ve stávajícím režimu. Zpětný odběr elektrozařízení Kolektivní systém ASEKOL uděluje Městskému úřadu Benátky nad Jizerou Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2012 Občané odevzdali do zpětného odběru celkem kg elektrozařízení konkrétně 127 kusů televizí kusů PC monitorů tj kg, a dále kg ostatních drobných elektrozařízení. Díky zpětnému odběru: - jednoho kusu CRT televize (resp. monitoru) dojde k úspoře el. energie ve výši 162,39 kwh (125,04 kwh u monitoru). Stejné množství spotřebuje např. 60 W žárovka svítící nepřetržitě 4 měsíce (3 měsíce u monitoru). - jednoho kusu notebooku dojde k úspoře energ. surovin např. se nemusí vytěžit 6,8 litru ropy. Stejné množství ropy se např. spotřebuje k ujetí 100 km v osobním autě s běžnou spotřebou, nebo k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství vody je např. spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. - sta kusů mobilních telefonů dojde ke snížení produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 122 kg CO 2 ekv. Stejné množství CO 2 vyprodukuje automobil, který ujede 4 jízdy mezi Prahou a Brnem. - ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 563 kg. Stejné množství nebezpečných odpadů vyprodukuje za rok 140 domácností. Povodňový stav na Jizeře Na přelomu měsíců května a června byl prvotně zaznamenán nárůst hladiny řeky Jizery a jejích přítoků. Na základě toho bylo započato se sledováním hladiny a průtoků také v Benátkách nad Jizerou. Zpravodaj Benátecka 2

3 Fotografie je pořízena v pondělí 3. června 2013 V neděli dne byla oficiálně svolána povodňová komise města a započalo se s informováním obyvatel žijících v bezprostředním okolí řeky Jizery o plánovaném průběhu zvýšeného průtoku. Téhož dne byl pak vyhlášen první stupeň povodňové aktivity, o čemž byli občané informováni prostřednictvím internetu a znovu byli informováni občané v okolí řeky. Večer byl pak vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity, kdy opět proběhlo informování obyvatel. V kulminaci nakonec protékalo Benátkami cca 200 m 3, což odpovídá zhruba 1-2leté vodě. Druhý stupeň ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE byl odvolán v pondělí , přičemž celou noc a den probíhal průběžný monitoring průtoku v Benátkách, ale také stavy průtoků proti proudu společně s jednotlivými přítoky Jizery. První stupeň povodňové aktivity byl v Benátkách odvolán v úterý ráno a povodňová komise ukončila svoje zasedání. Dostavba polikliniky Stavba bude zahájena v měsíci červenci. V červnu proběhlo výběrové řízení, ze čtyř firem, které Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2012 Hospodaření města Benátky nad Jizerou v roce 2012 skončilo přebytkem ve výši ,88 Kč. Rozdíl příjmů a výdajů v Kč: Financování z let minulých nebylo použito ve výši: ,00 Příjmy činily: ,47 Výdaje činily: ,59 V průběhu roku 2012 schválilo Zastupitelstvo města čtyři rozpočtová opatření. Celé znění Závěrečného účtu města Benátky nad Jizerou za rok 2012 je vyvěšeno na stránkách města. Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou 2012 byl projednán na veřejném zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou dne Projednání Závěrečného účtu za rok se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad (dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů). Par. Rozpočet Příjmy - rozpočtové změny Název schválený rozpočet 2013 Rozpočtové opatření č. 1/2013 Změna +/- Daňové příjmy Odvod za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , ,00 Odvod z loterií a podobných her kromě VHP , , , , , ,00 Daňové příjmy celkem , , ,00 Nedaňové příjmy 3639 Příjmy - věcná břemena , , , Správa , , , Příjmy, úroky, termínovaný účet, ostatní účty , , , , , ,00 Nedaňové příjmy celkem , , ,00 Kapitálové příjmy 3639 Prodej pozemků , , , , , ,00 Kapitálové příjmy celkem , , ,00 Dotace Neinvestiční dotace od obcí , , , , , ,00 Dotace celkem , , ,00 Ostatní financování - investiční záměry , , ,00 Celkem schválené příjmy , , ,00 Par. Rozpočet Výdaje - rozpočtové změny Název Schválený rozpočet 2013 Rozpočtové opatření č. 1/2013 Změna +/ Veřejné prostranství - ostatní , , ,00 investice 2212 Komunikace - investice, opravy , , , Ulice U Školy , , , Ulice Kordinů včetně dozoru , , , Regenerace sídliště Na Burze , , Propojení městské části Kbel , , ,00 a ulice Pod Brdy 2219 Vypracování PD Hlavňák , , Podpora cyklodopravy v BnJ , , ,00 II. etapa 2219 Podpora cyklodopravy v BnJ , , , Přípojka Vágnerova čp , ,00 havárie 3111 Investice MŠ , , , Opravy ZŠ Husovo náměstí ,00 0, , Rekonstrukce plochy u zámku , , ,00 a budovy čp PLAJCH - energie, vybavení , ,00 dílen, šatny a kuchyně 3113 Investice, opravy ZŠ Pražská , , , Základní škola 17. listopadu , , , Základní umělecká škola - investice, , , ,00 opravy 3314 Opravy, investice , , , Opravy kulturních památek , , , Přístavba polikliniky , , , Zateplení polyfunkčního domu , , ,00 vč. dozoru 3613 Ostatní nemovitosti , , , Záložna - investice, interiér , , , Koupě hotelu Venezia, PD zateplení budovy , , , Opravy, investice , , , Fond rozvoje bydlení , , Investice , , , Čistící vůz , , Protipovodňová opatření , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 - City park 4349 Dar na povodně , , Domov U Anežky , , , Správa , , , Poplatky 300,00 300,00 Celkem schválené výdaje , , ,00 Fotografie na této dvoustraně a titulní straně: emje, MěÚ, František Stýblo 3 8. července 2013

4 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE podaly nabídku, měla nejvýhodnější nabídku z hlediska ceny a termínu dokončení firma ZETA Benátky nad Jizerou. Ke stávající budově polikliniky bude přistavěna dvoupodlažní část, kde budou nad sebou dvě ordinace dětského lékaře. Přístavba nahradí současnou ordinaci dětského lékaře ve Starých Benátkách. Rekonstrukce sociálního zařízení ve školní jídelně u ZŠ Pražská Zhotovitel: Váňa Stanislav, Benátky nad Jizerou Poslední den školního roku byly zahájeny práce na rekonstrukci sociálního zařízení ve školní jídelně u ZŠ Pražská. Rekonstrukce se dotkne šaten a toalet chlapců i dívek. Pomoc obci postižené povodní Zastupitelstvo města Benátky nad Jizerou rozhodlo na svém zasedání 24. června 2013 poskytnout pěti nejvíce postiženým rodinám v obci Lužec nad Vltavou ve Středočeském kraji nedaleko města Mělník finanční pomoc v celkové výši Kč. Konkrétní příjemce určilo vedení obce Lužec nad Vltavou. Do této obce byla také určena část benátecké materiální povodňové sbírky, uspořádané v našem městě ve dnech 7. a 8. června Starosta našeho města Jaroslav Král nabídl a projednal se starostou obce Lužec nad Vltavou Patrikem Rollo možnost naší technické pomoci (Sbor dobrovolných hasičů a jeho technické vybavení) dle potřeb jmenované obce. Obci Lužec pomáhá v likvidaci povodňových škod i naše partnerské město Hustopeče. Obec Lužec nad Vltavou děkuje za poskytovanou morální, materiální a finanční pomoc, kterou obec využívá pro zajišťování úklidu, obnovu majetku i sociální pomoci občanům. Povodňová sbírka 2013 Povodně ničí majetek, přinášejí neštěstí a někdy dokonce smrt. Přinášejí však také poznání, že lidé v takovýchto kritických situacích nemyslí jen na sebe, ale dokáží si pomáhat. Jak to bylo s uspořádáním povodňové sbírky pro ty, které voda vyhnala z jejich domovů či jinak zasáhla do jejich životů o tom jsem si povídala s Janem Dibitanzlem, radním našeho města a Karlem Bendlem, ředitelem příspěvkové organizace města Správa městských lesů. Co vás přivedlo k organizování povodňové sbírky ve dnech 7. a 8. června a pro koho byla určena? Byl to prostě spontánní nápad ve chvíli, kdy jsem sledoval zprávy v televizi. Rychlá porada s manželkou, telefonát Karlu Bendlovi a už to jelo. Víte, já jsem v Karlovi našel člověka, který je naladěný na stejnou strunu jako já a moje žena. Nehledat problémy a konat. Ne možná, ne příště. Teď hned. V první chvíli jsme nebyli přesně rozhodnuti, kam pomoc budeme směrovat. Prostě tam, kde to bude nejvíce potřeba. Vzhledem k tomu, že jsme s mou ženou již před třemi lety takovouto sbírku pořádali, věděli jsme, že hlavní zásada je rychlost. Dorazit s materiálem tři týdny po opadnutí vody by asi nebylo to pravé. Jaký byl ohlas benáteckých občanů na vaši výzvu? Ohlas občanů byl veskrze kladný a ten, kdo chtěl pomoci, pomohl. Víte, pořádat takovou věc jako je veřejná sbírka je i takový průzkum toho, co od lidí a přátel můžete očekávat. Někdy se zklamete, někdy jste překvapeni. Naštěstí jsem byl ve většině případů překvapen příjemně. Jaký byl výsledek sbírky? Výsledek sbírky byl více než dobrý. Díky pomoci spousty lidí, kteří nám se sbírkou pomáhali, a já jim za to moc děkuji, se vybralo více než 6 tun různého materiálu od lopat, košťat přes savo až po balené vody v odhadnuté hodnotě přes Kč. Kdy a jak byla sbírka dopravena do místa určení? Jaké pocity vás ovládly v místě předání? Veškerý materiál jsme odvezli třemi auty s přívěsy Správy městských lesů do obcí Tuhaň a Lužec na Mělnicku. A pocity? Na jedné straně beznaděj a smutek, na straně druhé odhodlání pomoci, aby co nejrychleji mohli zase žít svůj normální život a snad i hrdost nad tím, že my, občané Benátek nad Jizerou, jsme byli jedni z prvních, kdo k nim dorazil s nějakou pomocí. Jaká byla situace v místě předání? Když jsme přijeli, uklízelo se všude jako o závod. Pracoval každý, kdo měl zdravé ruce. Z naší sbírky byli v obou obcích lidé nadšeni a moc všem, kteří se na ně složili, děkovali. Máte informace o současné situaci v místě, kam směřovala pomoc od benáteckých občanů? Vzhledem k tomu, že více byla postižena obec Lužec, je ve spojení s jejím vedením pan starosta Jaroslav Král a ten koordinuje další možnosti pomoci. Rada města na svém zasedání schválila finanční pomoc nejpostiženějším občanům této obce a Zastupitelstvo města tento dar svým hlasováním také posvětilo. Na závěr mi dovolte, abych moc poděkoval všem občanům a firmám, které se na této sbírce podíleli. Ať to byli dárci, nebo organizátoři, všichni se podíleli na dobré věci. Připravila: emje Veškerý nasbíraný materiál jsme odvezli třemi auty s přívěsy Správy městských lesů do obcí Tuhaň a Lužec na Mělnicku. Část materiální sbírky si převzali občané povodní postižené obce Tuhaň Ukončili základní školu s vyznamenáním Ve středu dne byli v obřadní síní Městského úřadu Benátky nad Jizerou starostou města Jaroslavem Králem přijati žáci benáteckých základních škol, kteří ukončili povinnou školní docházku s vyznamenáním. Stalo se tradicí, že město Benátky nad Jizerou touto cestou oceňuje úspěšné ukončení povinné školní docházky žáků a vyslovuje poděkování pedagogickému sboru. Slavnostního obřadu, který byl zahájen v 10 hodin, se zúčastnilo pět vyznamenaných žáků deváté třídy Základní školy Husovo náměstí společně s třídní učitelkou Mgr. Blankou Šlapákovou a ředitelem školy Mgr. Radkem Dostálem. V 11 hodin byl zahájen slavnostní obřad pro Základní školu Pražská. Zúčastnilo se ho devět žáků 9. A s třídní učitelkou Mgr. Sylvou Buriánovou a sedm žáků 9. B s třídním učitelem Mgr. Vladislavem Nejedlým. Slavnostní chvíle s nimi sdílel ředitel školy Mgr. Jiří Novotný. Vyznamenaným žákům byla předána květina s knižním dárkem a pamětním listem jako vzpomínka na tento den. Slavnostní obřad přijetí vycházejících žáků základních škol s výborným prospěchem - ZŠ Husovo náměstí Neformální beseda v malé zasedací síni městského úřadu - ZŠ Husovo náměstí Obřad slavnostního přijetí žáků ZŠ Pražská Součástí obřadu je podpis přítomných žáků, pedagogů a ředitele školy do Pamětní knihy města (na snímku ZŠ Pražská) Zpravodaj Benátecka 4

5 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Nově na Plajchu Plánovaná Akademie 1. stupně naší školy se letos konala poprvé v nově otevřeném areálu na Plajchu. Přípravy probíhaly jako obvykle za velkého úsilí žáků i učitelek. Jednotlivé třídy nacvičovaly svá vystoupení, rodiče pomáhali s přípravou kostýmů a stavbaři finišovali s dokončením areálu a do toho lilo a lilo a lilo Naštěstí se v poslední chvíli počasí umoudřilo a na nadšené děti i přihlížející rodiče se usmálo Slunce. V rámci představení byla uspořádána sbírka a spolu s vybraným vstupným bude částka zaslána mateřské školce v Hoříně, která byla postižena letošní povodní (následky můžete vidět na fotografii). Představení se líbilo a děti sklidily zasloužený potlesk. Všem, kteří nám pomohli s přípravou, touto cestou děkujeme. Žáci a učitelky 1. stupně ZŠ Husovo náměstí V rámci představení byla uspořádána sbírka a spolu s vybraným vstupným bude částka zaslána mateřské školce v Hoříně, která byla postižena letošní povodní jedna, protože se kluci špatně postavili. Když se paní učitelka rozhodla jít zeptat rozhodčího, jestli si to kluci můžou odběhnout znovu, rozhodčí se rozčílil a samozřejmě nesouhlasil. Tím pádem kluci ztratili nějaké body. Hned po klučičích štafetách se začala běhat dívčí štafeta. Dívky na tom byly lépe než kluci. Do cíle nám doběhly obě štafety. Po štafetách si každý šel na svojí disciplínu. Někdo šel na skok do výšky, někdo šel na skok do dálky, někdo na hod míčkem a někdo na běh 6o metrů. Na skoku do výšky byly od nás dvě holky. Denisa Roudnická a Anežka Kubová. Holky měly svoji premiéru. Poprvé totiž skákaly do výšky někde jinde než ve škole. Vedly si dobře. Hned po dokončení se vrhly na další disciplíny. Ten, kdo běžel 60 metrů, už netrpělivě čekal na svůj start. Jak dívky, tak i chlapci. Když už se na ně dostala řada, tak podali maximální výkony. Při hodu a skoku do dálky si také nevedli špatně, dokonce i někdo překonal svoje osobní rekordy. A dokonce i při hodu si nevedli špatně. A nakonec nejobávanější disciplína většiny žáků - běh 1000 m (chlapci) a 600 m (dívky). Všichni se snažili, ale na první 3 místa to, bohužel, nestačilo. Ale to nevadí. Matěj Kredba se z našich kluků umístil nejlépe a to na 9. místě. Z holek na tom nejlépe byla Zuzka Růžičková, která se umístila na 5. místě. Celkově se mladší žáci umístili na 7. místě a mladší žákyně také na 7. místě. K dobrým výsledkům nám také dopřálo pěkné počasí a všichni si to užili. Adéla Karasová, 8. B Pohár rozhlasu 2013 kategorie starší žáci a žákyně Dne kolem sedmé hodiny ráno jsme se za doprovodu pana ředitele Radka Dostála a pana učitele Vladimíra Němečka vydali do Mladé Boleslavi na atletické závody. Tento den byl pro kategorie starší chlapci a dívky narozené Přihlášených škol bylo v kategorii chlapců osm a u dívek totéž. Když jsme dorazili na místo, šli jsme se převléci a po chvíli následovala rozcvička. Počasí nám docela přálo a už se schylovalo k první disciplíně, což byla štafeta chlapců a následně i štafeta dívek. Poté se každý ze závodníků přemístil na svá stanoviště. Někdo měl volno a někdo závodil. Disciplíny byly: skok daleký a skok vysoký, běh na 60 metrů, vrh koulí a závěrečná disciplína pro dívky běh na 800 metrů a pro chlapce běh na 1500 metrů. Skončilo první veřejné vystoupení ZŠ Husovo náměstí na Plajchu a ředitel školy Mgr. Radek Dostál děkuje pedagogům a žákům za zdařilé provedení programu Pohár rozhlasu právě odstartovaly starší žákyně S návštěvníky Akademie se loučí všichni vystupující Pohár rozhlasu 2013 Dne 17. května 2013 se konal Pohár rozhlasu pro mladší žáky a žákyně. V 7:15 se všichni sešli u školy a do Mladé Boleslavi jsme dojeli kolem osmé hodiny. Když jsme dorazili na místo, tak jsme se usadili a soutěžící se šli převléct a rozcvičit. Jako první na řadě byla štafeta. Začínali mladší žáci. Naše škola měla mít postavené 2 štafety, ale do cíle doběhla jenom Štafeta byla na Poháru rozhlasu první soutěžní disciplínou Naše škola ZŠ Husovo náměstí, Benátky nad Jizerou se v obou případech, tedy v kategorii chlapců i dívek, umístila zhruba ve středu tabulky škol. Starší chlapci ve složení Václav Mocek, Ondřej Hlavatý, Petr Šodek, Daniel Lacko, Jaroslav Rokos a David Urban se umístili na 7. místě. Dívky ve složení Adéla Karasová, Zuzana Růžičková, Kristýna Vojtková, Denisa Růtová, Eliška Kautová, Kristýna Petriková a Nikola Kudlová se umístily na 5. místě. Všichni žáci a žákyně se snažili reprezentovat školu na 100 %. Někteří z nich si zlepšili dokonce výsledky do školní soutěže,,sportovec roku. Návrat byl okolo 13. hodiny a celý den jsme si užili! Nikola Kudlová, 8. B Fotografie na této dvoustraně: Růžena Dibitanzlová, František Stýblo, ZŠ Husovo náměstí, emje 5 8. července 2013

6 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Atletický čtyřboj Dne 3. května se naše škola vydala do Mladé Boleslavi na atletický čtyřboj. Všichni jsme se sešli před školou, a když nikdo nechyběl, tak se mohlo vyrazit. Všichni se moc těšili a byli zvědaví na své výkony, které předvedou. Když jsme přijeli, tak následovala rozcvička a pak hned 60 metrů a pak další disciplíny (hod koulí, skok do dálky, skok do výšky, běh na 800 m a 1500 m). Celý den bylo pěkné počasí a proto i sportovci podávali tak skvělé výkony. Ke konci závodů bylo vyhlášení jednotlivých škol. Naše škola se umístila na krásném třetím místě, které pracně vybojovaly dívky. Kluci skončili na 5. místě. Tento den se opravdu povedl a myslím si, že se všem moc líbil. Kristýna Petriková, 9. A Kniha Nově jsem se nastěhovala pod velikou krabici, na které spí ti velcí tvorové. Ležela jsem tam bůh ví jak dlouho. Nikdo si se mnou nepovídal a ani to slunce jsem dlouho nespatřila. Pak mě konečně někdo vyndal, ale když jsem viděla, kdo mě vlastně vytáhl ven, tak jsem tam raději chtěla zůstat. Vzal mě nejmenší z těch tvorů, začal po mně něčím zvláštním čárat a potom jsem zjistila, že to je moje kamarádka tužka. Moc se mi po ní stýskalo, ale teď mě skoro celou zničila. Pak mě ten tvor vzal a začal mi trhat vnitřnosti - byla to hrozná bolest. Konečně přestal a hodil mě na chlupatý koberec. Po pár minutách mě někdo uklidil někam jinam, někam daleko jinam, než jsem doteď byla. Byla jsem v knihovně. Andrea Forchtnerová, 6. B Pravítko Pravítko: Leželo jsem ve tmě a všechno se na mě mačkalo. Pak po mně něčí ruka sáhla, a než jsem se stačilo podívat, kde jsem, už mi něco přejíždělo po těle. Najednou to přestalo. Myslelo jsem, že už je konec, ale pak přišlo to nejhorší. Křup a bylo jsem na dvě části. Už si jenom pamatuju, jak mě někam nesli a taky, že to tam hodně zapáchalo. Denisa Kučerová Skvělý výlet Blíží se nám konec školního roku, ke kterému neodmyslitelně patří i školní výlety. Na jeden skvělý třídenní výlet budou vzpomínat i žáci současných šestých tříd. Spolu s paní učitelkou Novákovou a panem ředitelem Dostálem jsme si jej jak se patří užili. Počasí nám vskutku přálo a my si mohli dopřát koupání, lezení po umělé stěně v Sobotce, navštívit lovecký zámek Humprecht a za odměnu po náročném dni si udělat vlastní pizzu. Už to samo by znělo jako super den, jenže my se po vlastnoručně vyrobené večeři nerozešli do svých domovů, nýbrž jsme se vrátili do školy, kde jsme se chystali nocovat. Proběhla dokonce i noční bojovka, ale po ní rychle do spacáků, protože v pátek nás čekal další perný den. Budíčky jsme nastavili na půl sedmou a po propršené noci, která nám lehce ochladila vzdoušek, jsme nasedli na kola a opřeli se do pedálů. Kamže jsme to jeli? No přeci do Milovic do centra Mirakulum. A jakpak se nám jelo? Po zvládnutí počátečních potíží technického rázu už prima. Sluníčko nám svítilo a cesta lesem v příjemném chládku ubíhala. V Mirakulu jsme si užili spoustu zábavy a patřičně se všichni vyřádili. Kolem druhé hodiny jsme již byli po obědě a svištěli k našim domovům. Všichni budeme rádi vzpomínat na tyto tři dny, které proběhly ve sportovním duchu, kterého je nutno sem tam v nás všech probudit. Je to sice dřina, ale nakonec jsme poznali, že to může být celkem fajn zábava. Na příští výlet na kolech se už těšíme, budeme pilovat jízdu a nepodceníme technický stav našich kol vždyť brzdy by měly brzdit a přehazovačka přehazovat. Pak se to frčí jedna báseň. L. Červinková, DiS. Výlet na Máchovo jezero Už od pololetí se těšila třída 9. A na školní výlet. Dne se konečně dočkala. Dohodla se, že výlet stráví na Máchově jezeře v kempu Jachta. Třída ten osudný den časně zrána vyjela vlakem z Chrástu do Starých Splavů. Když vystoupili žáci z vlaku v doprovodu paní učitelky Šlapákové a Machové, hned se odebrali do kempu. Po vybalení zavazadel se všichni vydali slunit a užívat si teplé vody, vodních atrakcí a šlapadel na hlavní pláži. Navečer se unavení žáci vraceli zpět do chatek, kde je čekala teplá večeře, kterou ne všichni ocenili. Druhý a zároveň poslední den třída musela vyklidit chatky do devíti hodin a dát je do původního stavu. To se, bohužel, chatce čtyř dívek nepodařilo, jelikož házely řízky, karbanátky a jiné pochutiny po zdech a musely zaplatit pokutu majitelce. A pak byl čas odchodu. Třída prožila slunečné dopoledne plné zábavy na pláži, na které byla i předchozí den. K obědu si každý z žáků objednal pizzu, na kterou měl zrovna chuť. Byla vynikající už proto, že nám ji zaplatily paní učitelky z příspěvku SRPD. Když už měli všichni plná bříška, vydali jsme se na vlakové nádraží, které nebylo zrovna nejblíže, a tak to s velkými zavazadly a horkými paprsky nebyla zrovna legrace. Ve zpátečním vlaku se každý usadil a odjel spokojeně domů s hlavou plnou zážitků. Moc děkujeme za krásný a pohodový výlet. Haspeklová K., Kalová E. Úvaha - Společný jazyk Mluvit na světě jen jedním jazykem? To je otázka. Podle mého by to nebylo tak špatné, ale dospět k takové velké změně by jen tak ze dne na den nešlo. Výhody by byly určitě při cestování, abychom jsme se snadněji domluvili, nebo ve škole, kde by se učil pouze jeden jazyk. Ale hlavně ta domluva, na letištích by to šlo rychleji, v nemocnicích v cizině by nebyly problémy a třeba ani filmy by se nemusely dabovat a spousta dalších. Ovšem by byla také veliká škoda v zemích, jako třeba Francie, kdyby tato země ztratila svůj jazyk, ztratilo by se kouzlo Francie v čele s Paříží, nehledě na to, že by mohla následně vzniknout vzpoura. Konec konců i čeština je ojedinělý a složitý jazyk, pro který potřebujeme všichni cit. A ani s financemi by to nebylo zdaleka tak snadné. I přes tyto důvody by mě zajímalo, jaké by to bylo mít jeden společný jazyk-angličtinu. Bylo by to lepší a lehčí, nebo by nastaly obrovské problémy a chaos? Eliška Hájková, 8. B Zrcadlo Psal se rok Dlouho jsem leželo v krásné výloze a koukalo jsem na celý svět. V duchu jsem si přálo, aby si pro mě přišla krásná princezna, jako to bylo v pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků. No co, nedivte se, i já můžu být snílek. Náhle po mně sáhla ohavná ruka plná chlupů. Až do teď jsem si myslelo, že člověk pochází z prasete. Teď si myslím, že z gorily. Když mě přivezl domů, všude byl nepořádek. Dal mě k prašivým lakům na vlasy. Nechápu, na co mu to je. Poprvé mě vytáhl a koukal se do mě. Byl to pro mě trest. Kdo mohl tušit, že je to zablešený, ušatý chlap s dlouhým hárem? Radši jsem prasklo!!! Bára Částečková, 6. B Výlet do Sedmihorek Třída 5. A a 5. B nejela na školu v přírodě, ale na třídenní výlet do Sedmihorek. Tentokrát jsme se vydali vlakem. Když jsme dorazili do kempu Sedmihorky, rozdělili jsme si chatky a zabydleli se. Bratři Novotní pro nás jako minulý rok připravili opičí dráhu z lan a pak jsme lezli na skálu, lezla i paní učitelka Doušová. Druhý den jsme si vyšlápli na Hrubou skálu, kde jsme si dopřáli v restauraci výborný oběd. Cestou jsme hráli hru geocaching, hledali jsme kešky pomocí GPS. Dorazili jsme zmožení horkem zpět do kempu a šli se vykoupat do rybníku. Večer jsme hráli soutěže a vybíjenou mezi třídami. Poslední den jsme vyrazili na cestu domů vlakem s krásnými vzpomínkami na školní výlet. Pařízková Veronika, Matunová Petra Výlet do Sedmihorek Sedmihorská rozcvička, to je pěkná honička. Do chatky se podíváme, pak si pěkně zazpíváme. Na výlet se dáme, pak si dobře pochutnáme. Hruboskalská restaurace, dává velké dobré porce. Semanská Mirka, Kolářová Marie, Šulcová Veronika Školní výlet v Sedmihorkách Jednou jsme šli na výlet, co dělat věděli jsme hned. Soutěže a koupání, kluky, holky prohání. S horolezci byla pěkná sranda, protože to byla vtipná banda. A teď jedem vlakem zpátky, výlet končí, žádné hrátky. Vesecký Tomáš, Smrčka Jonáš, Šnejdar Šimon, Fabián Adam Zpravodaj Benátecka 6

7 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ / ZŠ PRAŽSKÁ Na třídenním výletě v Sedmihorkách se pátým třídám opravdu líbilo ZŠ PRAŽSKÁ Krajské kolo v atletickém čtyřboji Po vítězství v okresním kole naše mužstvo postoupilo do krajského kola, které se konalo 28. května v Mladé Boleslavi. Bohužel, nám chyběl lídr týmu Filip Roudnický, kterého do bojů nepustili reprezentační povinnosti k boleslavské kopané. V týmu ho nahradil Adam Mansfeld, kterého doplnili Patrik Kubík, Daniel Kohout, Matěj Srnec a Pavel Benada. I přes oslabení si kluci vedli výborně a hlavně bojovali o každý výsledek. Některé pěkné výsledky z našich řad-patrik Kubík (1000 m - 2:59,2 min) a Daniel Kohout (60 m-7,6 s). Celkový bodový součet nám přinesl pěkné 6. místo v kraji. Cennost krajských výsledků podtrhuje velikost našeho města oproti městům jako Kolín, Příbram atd., která mimochodem skončila za námi. Děkuji chlapcům za bojovnost a reprezentaci školy. Mgr. Vladislav Nejedlý Výlet na hrad Kost Exkurze Terezín Dne nás, deváté ročníky, čekala exkurze do Terezína ležícího poblíž Litoměřic. Terezín byla původně pevnost postavená v roce 1780 Josefem II., který ji pojmenoval na počest své matky Marie Terezie. Účelem pevnosti bylo chránit přístupové cesty, kterými během prusko-rakouských válek v 18. století postupovala nepřátelská vojska. Své obranné vojenské poslání však nikdy aktivně nemusela splnit. Terezín se ovšem osvědčil jako vězení. Za první světové války zde byl vězněn srbský nacionalista Gavrilo Princip, který v roce 1914 spáchal v Sarajevu atentát na Františka Ferdinanda d Este a jeho choť Žofii Chotkovou. Princip zemřel na tuberkulózu, v otřesných podmínkách terezínského vězení po 4 letech. Za druhé světové války byla využívána Malá pevnost na pravém břehu Ohře. Proslula coby věznice pražského gestapa (mnohdy se nesprávně uvádí, že zde byl zřízen koncentrační tábor). Hlavní velitel SS-Hauptsturmführer Heinrich Jöckel ( ), zvaný vězni Pinďa, měl na svědomí kruté zacházení s odsouzenými a neblahou pověst Terezína. Inspiroval se v koncentračních táborech v Německu a nad branou při vstupu nechal napsat Arbeit macht frei (Práce osvobozuje). Po válce byl dopaden v Bavorsku a vrácen do Terezína. Po roce zde byl popraven. Ke konci války se v Malé pevnosti z důvodu špatné hygieny a nedostatku imunity vězňů rozšířil skvrnitý tyfus, na který umírali stovky lidí ještě po osvobození tábora ruskými vojsky. Za období protektorátu se povedl jen jeden úspěšný pokus o útěk z Terezína. Měli jsme možnost vidět místa, kde vězni bydleli, jejich sprchy i pracovní místa. Prošli jsme si podzemní chodby pod pevností a viděli jsme i tehdejší popraviště. Na konci prohlídky jsme viděli film o historii místa a pak už nás čekala cesta domů s krátkou přestávkou v Praze. Kristýna Honcová, 9. A Finále Kinderiády Praha Dne 12. června 2013 se konalo finále KINDERIÁDY v Praze na Slávii. V této atletické soutěži se závodilo v běhu na 60 m v tretrách, skok z místa, hod plným míčem, hod kriketovým míčkem a skok do dálky. Naše škola se umístila v této celostátní soutěži na 13. místě z 42 škol z celé ČR. Nejlépe se dařilo Michaelu Husákovi z 2. ročníku, který vystoupil na 3. místo ve skoku z místa. Garanti této prospěšné akce byli známí atleti Tomáš Dvořák, Eliška Klučinová a Veronika Paličková. Lucie Horáková a Žaneta Kepková Družstvo ZŠ Pražská na letošní Kinderiádě v Praze Výlet na hrad Kost se žákům druhých tříd velmi líbil Sportovní den s 1. B Ve středu 19. června přišla chvíle poslední společné akce. Prvňáci byli rozděleni do dvojic a po nezbytném rozcvičení začala vlastní soutěž. Postupně stříleli na koš tenisákem, na florbalovou branku, na fotbalovou branku, na cíl a házeli do dálky. Za každý úkol na jejich konto narostly body. S jakou vervou a nadšením soutěžili, tak ani vítězové nejsou podstatní, protože jsou vítězi všichni. Odměnou pro nejlepší byly medaile, ale v obrovském horku tou největší odměnou byla návštěva cukrárny. Pak už naše kroky mířily na bazén, kde jsme završili krásný den. Ještě před tímto dnem nás čekalo překvapení v podobě ocenění naší práce za celý rok, kdy jsme prostřednictvím p. Smetany obdrželi krásná trička a tříhodinový maraton a občerstvení na bowlingu. Tímto bych chtěl všem rodičům, kteří se do tohoto ocenění finančně zapojili, poděkovat. Zvláštní poděkování bych rád věnoval p. uč. Iloně Hanušové za její přístup a aktivní pomoc při našich akcích. Takže vy,,malí zvládejte nástrahy učení co nejlépe a vy velcí nezapomeňte, že známky nejsou všechno. Všem moc děkuji, protože to byl krásný rok. Mgr. Vladislav Nejedlý Fotografie na této dvoustraně: ZŠ Husovo náměstí, ZŠ Pražská 7 8. července 2013

8 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ PRAŽSKÁ Škola v přírodě Staré Splavy Mezi poslední akce s našimi prvňáky patříl třídenní pobyt u Máchova jezera. Odjížděli jsme už v 8 hodin ráno. Po příjezdu do Starých Splavů jsme se ubytovali na pokojích a postavili jsme stany. Celé dopoledne jsme si užívali zlepšující se počasí a naši prvňáčci na příští tři dny obsadili všechny atrakce na pláži. Ve volném čase jsme měli možnost zahrát si třeba volejbal, nebo si vypůjčit šlapadla, což jsme několikrát využili. Když jsme prozkoumali areál, vyrazili jsme na protější pláž Mácháče, kde nás čekala projížďka na lodi kolem celého jezera. Odpoledne jsme se vypravili na procházku do města. Druhý den ráno čekala prvňáky námi připravená naučná stezka lesem. Odpoledne zase vyrazili do muzea Čtyřlístku. Večer jsme měli připravenou stezku odvahy, která se ale nakonec nekonala, protože jsme prvňáčky nemohli probudit. My, deváťáci, jsme strávili odpoledne na šlapadlech, u sledování filmu, a nebo jsme hráli s prvňáky různé míčové hry. Druhou noc už jsme mohli spát ve stanech a to skoro všichni využili. Třetí den jsme většinu času už jen balili a po obědě jsme vyrazili na vlak do Mladé Boleslavi, kde na nás už čekal autobus do Benátek. Děkujeme paním učitelkám Buriánové a Poluhové za krásný výlet a přejeme našim malým kamarádům z 1. A, aby zažili na základce ještě spoustu takových. Kristýna Honcová, 9. A Pěší výlet 2. A a 2. B do Kochánek Z červnového výletu do Kochánek Ve čtvrtek jsme využili pěkného počasí a vyrazili jsme směr Kochánky. V okolí restaurace Na Hřišti měly děti možnost zahrát si kopanou, kuželky, basketbal, líný tenis, opekly si buřtíky, či postavily pevnost z písku. Tímto děkujeme paní Vránové za pozvání a za velmi příjemně prožité dopoledne. Mgr. Michaela Teplá Byli jsme v muzeu Škola v přírodě Tutanchámon Dne jsme společně se třídou 6. A a s třemi učiteli jeli místo vyučování do Prahy na výstavu o Tutanchámonovi. Při vstupu do expozice jsme dostali sluchátka, ve kterých nám říkali zajímavosti k exponátům výstavy. Poté jsme viděli video o objeviteli Tutanchámonovy hrobky H. Carterovi. Ve filmu jsme viděli i lorda, který celou akci financoval. Ten už chtěl celé hledání vzdát, ale Carter ho přesvědčil, aby dostal ještě jednu šanci. Lord mu vyhověl a právě ten den našli hrobku faraona. Na výstavě dokonce byly i přesné kopie faraonovy pokladnice a hrobu. Byly tam vystaveny Tutanchámonovy sarkofágy, spousta sošek bohů a truhla s polodrahokamy. Když jsme si celou výstavu prohlédli, šli jsme do obchodu se suvenýry. Tam jsem si ale nic nekoupila, protože to měli šíleně předražené. Například soška měřící 15 centimetrů stála 8000 korun. Domů jsme se vrátili kolem 13. hodiny. Celý výlet se mi líbil a doufám, že ještě někdy pojedeme na podobnou výstavu. Anna Pavlíková Na výstavě o Tutamchámonovi Páté třídy na Škole v přírodě Zpravodaj Benátecka 8

9 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ PRAŽSKÁ / ZPRAVODAJSTVÍ Atletický trojboj se konal ve sportovním areálu naší školy ATLETICKÝ TROJ- BOJ. Zúčastnilo se ho 13 škol Mladoboleslavska. Soutěžili žáci ročníků v běhu na 50 m, hodu kriketovým míčkem a ve skoku dalekém. Tradičním zpestřením závodů je štafetový běh. Naše družstvo se umístilo na prvním místě v trojboji i štafetě. Jan Závora V liberecké zoologické zahradě bylo hodně hezkých zvířátek Výlet do Hrusic Kačka Zuzáková na atletickém trojboji Výlet do Liberce Open Air Loděnice Jana Maděrová V pátek 7. června jsme byli na výletě v Liberci od 19:00 hodin Klub Open Air Loděnice Benátky nad Jizerou Předprodej vstupenek přes TICKETPRO cena vstupenky: předprodej 350,- Kč, na místě 400,- Kč Děti do 130 cm zdarma. Fotografie na této dvoustraně: ZŠ Pražská 9 8. července 2013

10 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ BENÁTKY NAD JIZEROU, 17. LISTOPADU Okénko do Základní školy 17. listopadu Beseda v Městské knihovně na téma Z. Miller Dopravní soutěž mladých cyklistů - oblastní kolo Nymburk Minimální preventivní program - beseda Parta, alkohol, kouření (o. s. Slánka) KLÍČ ročník soutěže v PV žáků ZŠ praktických Velikonoční zvyky školní rok 2012/2013 Vánoční tvoření Projekt LES 4x jinak - Zima (Správa městských lesů) Hezké léto všem přejí pedagogové školy Vitamínový pohár ročník turnaje ve vybíjené pro žáky ZŠ praktických okresu Mladá Boleslav Zpravodaj Benátecka 10

11 ZPRAVODAJSTVÍ Knihovna Rozloučení s MŠ Na konci června jsme se loučili společně s dětmi z MŠ Poupátko, Jizerka a Mateřídouška se školním rokem 2012/2013. Tato setkání byla odlehčená, plná prázdninových pohádek. MěK Zdeněk Miler Kladenský rodák Zdeněk Miler začínal ve zlínských filmových ateliérech za války v roce 1941 a od roku 1945 pracoval v barrandovském studiu Bratři v triku. Mimochodem, ta trojice kudrnatých kluků, které má studio ve znaku, je také jeho dílo. V roce 1950 dostal Zdeněk Miler nabídku, aby zpracoval pro děti téma, jak se vyrábí plátno. Milerovi se téma nelíbilo, stroje neměl rád, a tak přemýšlel, jak by ten strohý, technologický postup oživil pomocí zvířátek. Jenže skoro všechna už obsadil ve svých filmech Walt Disney. A tak možná tehdy rozhodlo jedno náhodné zakopnutí o krtinec. V roce 1956 vznikl první příběh o krtečkovi a hned získal cenu na filmovém festivalu v Benátkách. Roku 2002 Zdeněk Miler natočil poslední, považte, 76. díl. Neměli bychom ovšem zapomenout ani na další jeho seriálové hrdiny, na štěňátko, cvrčka nebo housenku Sametku. Všechny mají jedno společné, laskavé srdce pana Zdeňka Milera. O tomto významném autorovi jsme si povídali s žáky ZŠ Benátky nad Jizerou, nám. 17. listopadu. Povídání bylo opět plné ukázek a obrázků. MěK Rozloučení s MŠ Jizerka Josef Lada Začátkem měsíce června zavítali do naší knihovny žáci z 3. tříd ZŠ Pražská. Hlavním tématem byl Josef Lada, jeho život a jeho tvorba. A jak se vůbec Lada dostal ke psaní? Odpovídá na to sám v knize Kronika mého života : Spisovatelem nestal jsem se z nějaké touhy po literární slávě, ale prostě proto, že jsem byl k tomu donucován. Obě naše děti mě velmi často žádaly, abych jim povídal, co jsem dělal, když jsem byl malý. Vyprávěl jsem jim, jak jsme měli doma kocoura Mikeše, kterého jsem naučil po lidsku mluvit, chodit po zadních nohou v botách, kabátku a čepici. Obě děti tomu věřily, stále chtěly, abych jim vypravoval jenom o Mikešovi Říká se, že zvláštní půvab Ladových kreseb je dán tím, že jim chybí dvouoká perspektiva. Jako několikaměsíční miminko vypadl z kolébky, poranil si pravé oko a oslepl na ně. Chcete-li poznat, jak své obrázky viděl on, musíte se na ně podívat takhle. Přednáška byla opět obohacena spoustou obrázků, videí a ukázek. MěK 3. třídy ZŠ Pražská na ladovské téma v knihovně Ondřej Sekora Spisovatel a malíř Ondřej Sekora se asi nejvíc zapsal do paměti všech postavičkou činorodého Ferdy Mravence. Jeho příběhy se dočkaly nejen mnoha knižních vydání, ale byly i předlohou pro animátory a tvůrce loutkových filmů. Mimochodem, říká se, že v marnivé Berušce se ukrývala řada jeho zklamaných lásek. Ale kdo ví? Původně měl být Ondřej Sekora právníkem, ale kreslení a novinařina ho lákaly víc. A tak v roce 1921 nechal studií a stal se redaktorem Lidových novin. Ve Francii, kam byl vyslán, aby odtud dodával sportovní cykly, poznal ragby a naprosto mu učarovalo. Málokdo ví, že napsal a nakreslil první česká pravidla tohoto sportu a na čas dokonce působil jako trenér a rozhodčí. Po návratu do pražské redakce dostal na starosti rubriku pro děti. Spojil tak svoje vlohy malířské i literární. Vznikla celá řada nádherných příběhů nejen ze světa broučků. Do světa Ferdy Mravence a jeho přátel jsme se vydali s 2. A ZŠ Pražská. MěK Se žáky ZŠ nám. 17. listopadu na téma Zdeněk Miler a jeho svět Provoz Městské knihovny o letních prázdninách 2013 Dospělí červenec zavřeno srpen PO ÚT, ČT Děti červenec zavřeno srpen PO ÚT, ČT Internet + červenec zavřeno služby srpen PO ÚT, ČT PÁ Internet, kopírování, skenování, fax jsou v době uzavření Městské knihovny k dispozici v Infocentru v areálu zámku v Benátkách nad Jizerou I. Knižní novinky Vážení čtenáři, tento měsíc bychom chtěli z nových knih fondu MěK Benátky nad Jizerou představit román 7 dní hříchů. Autorem je Josef Urban, který napsal také Habermannův mlýn. Obě knihy byly zfilmovány. 7 dní hříchů je příběh inspirovaný skutečnými událostmi v poválečném Československu, konkrétně v Sudetech v okolí Hanušovic a Králíků v Jeseníkách. Hlavní postavy lesník Olšan a jeho žena Agnes se dostávají na konci války do velmi dramatické situace. On je Čech, ona je Němka. Co bude dál, když se jedná o smíšené manželství? A kam a proč Agnes náhle zmizí? Z vlastní vůle, aby ochránila svého muže? Olšan první dny po válce hledá svou manželku, sám je nucen bojovat o holý život a rozpoznat, na koho se ze svých letitých přátel a známých může ve vypjaté situaci skutečně spolehnout. Román přesně vystihuje kontrast mezi obrovským nadšením z konce války a často nelidským zacházením s německými i českými obyvateli Sudet. Příběhem se proplétají i válečné vzpomínky Rusů, kteří tuto oblast osvobozovali. A také osud Jürgena, bratra Agnes, který se tajně vrací z fronty a přemýšlí nad smyslem života. Symbolem prvního poválečného týdne se tak stává vzájemné hledání a touha po ztraceném domově. Dále nabízíme tyto knižní novinky: Heřmánkové údolí (Hana Marie Körnerová), Karel IV. (Hana Whitton), Zvěrolékař v akci (Jan Herčík), Fotografie na této dvoustraně: ZŠ Benátky nad Jizerou, Městská knihovna července 2013

12 ZPRAVODAJSTVÍ / HISTORIE V plamenech (Rosamund Lupton), Muž na odstřel (Lee Child), Calico Joe (John Grisham) atd. Všem čtenářům přejeme léto plné pohody, sluníčka a odpočinku. MěK Novinky v propagačních materiálech Informačního centra Benátky nad Jizerou Rádi bychom Vám představili nové upomínkové předměty, které jsme připravili pro naše návštěvníky. Stolní kalendář Mladoboleslavsko na rok 2014 V kalendáři jsou staré fotografie z okolních obcí. Prodejní cena je 79 Kč IS Domov U Anežky V Domově U Anežky paní Anna Kellerová oslavila 100. narozeniny Dne oslavila krásné superkulaté 100. narozeniny paní Anna Kellerová, klientka Domova U Anežky. Paní Anna Kellerová pochází z Brodců nad Jizerou. V Domově U Anežky bydlí již šestým rokem. Jménem Domova U Anežky paní Kellerové přišla gratulovat nejen paní ředitelka Ing. Ludmila Bulířová, ale i většina zaměstnanců. Na paní Kellerovou nezapomněli ani z České správy sociálního zabezpečení, kteří jí také přišli poblahopřát a obdarovali čerstvou stoletou spoluobčanku dárky. Ochuzeni nebyli ani ostatní klienti Domova, ti se od oslavenkyně paní Anny Kellerové těšili z balíčku plného dobrot. Domov U Anežky Vernisáž výstavy Hraju si a nezlobím proběhla v benáteckém muzeu ve středu 19. června 2013 Světlana Nálepková, sestra Táni Nálepkové, svým vystoupením na zahájení výstavy potěšila jistě všechny přítomné (vlevo) Mateřské centrum Mateřské centrum o prázdninách Červnový výlet do Poděbrad byl z důvodu stoupající vody na Labi přesunut na září. O novém termínu Vás budeme včas informovat. O prázdninách bude v mateřském centru zavřeno. O prázdninovém cvičení pilates pro maminky informujeme na našich stránkách. Zároveň připravujeme dětské programy pro děti (formou hlídání) na srpen, o podrobnostech se lze dozvědět také na našem webu. Termíny plavání od začátku nového školního roku zveřejníme začátkem září na webu a stálé plaváčky budeme informovat em. Od září bohužel nebudeme provozovat výuku Hudební školy Yamaha, v uplynulém školním roce jsme naplnili kapacitu jediného kurzu pouze na 80 %. Rodičům a jejich dětem se zájmem o tento kurz nabídneme možnost docházet do hodin v Milovicích nebo v Lysé nad Labem. Další informace zveřejňujeme a průběžně aktualizujeme na Kontakt: Daniela Chaloupková Muzeum Benátky nad JIzerou Výstavy v benáteckém muzeu Letošní muzejní sezona byla 1. května zahájena vernisáží výstavy obrazů a sošek benáteckého výt. arch. Romana Pavlíka. I další výstavy představují práce benáteckých autorů od do to byla výstava Malba na hedvábí pohádkový zázrak autorky Marcely Polákové a ve středeční podvečer 19. června zahájil ředitel Muzea Mladoboleslavska PhDr. Luděk Beneš výstavu pod názvem Hraju si a nezlobím vystavované výtvarné práce jsou dílem další benátecké autorky Táni Nálepkové. Na této vernisáži vystoupila Světlana Nálepková, sestra autorky vystavovaných prací. Díla Táni Nálepkové si můžete prohlédnout v Muzeu Benátky nad Jizerou (Zámek, 2. patro) do 18. srpna 2013 každý den mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Výstava je prodejní. emje Výstavu zahájil a květiny autorce vystavovaných prací T. Nálepkové předal ředitel Muzea Mladoboleslavska PhDr. Luděk Beneš (vpravo) Historie Zapomenutá historie dražického mlýna Mlýn využívající energii toku Jizery stál v místech, kde mnohem později, na počátku 20. století vznikly Družstevní závody, prokazatelně již v první polovině 14. století. V listině z roku 1341 totiž biskup Jan IV. z Dražic vykoupil své poddané z příslušenství k faře ve Zdětíně a navíc založil v Dražicích nový kostelík, jemuž jeho synovec Jan věnoval desátky právě z mlýna Poddražického a také Kbelského a k tomu platy ze tří dalších dědin. Dražický mlýn tedy patřil místní vrchnosti a stejně tak tomu bylo i v následujících desetiletích. V roce 1397 jej však Petr z Kosti a Vartemberka prodal spolu se vším příslušenstvím, tj. zejména se dvěma náhony, a také s přilehlou loukou Haškovi z Brodců za 20 kop grošů a za roční poplatek 70 strychů žita a 7 strychů coby desátku. Dalších 200 let nenacházíme v pramenech o dražickém mlýnu konkrétní zmínky, je však více než pravděpodobné, že sdílel osudy svých majitelů. Teprve k roku 1594 se dozvídáme, že jej Vávra, syn mlynáře Ondřeje, převzal od své matky Uršuly spolu s 12 a půl kopami záhonů polí, štěpnicí (sadem), loukou a dobytkem. Někdy v předešlých desetiletích tedy mlýn přešel z rukou vrchnosti do vlastnictví samostatných a svobodných mlynářů. Z přelomu 16. a 17. století známe jméno Řehoře Libštejna, po jehož smrti se o mlýn ucházel jeho bratr Jan a skutečně jej v roce 1602 zakoupil za 2550 kop míšeňských grošů. V rukou jeho příbuzných, konkrétně syna Václava, zůstal mlýn sice až do roku 1626, jenže v roce 1618 byl vyrabován vojskem a natolik poničen, že se v něm osm let nepracovalo. Teprve poté, co jej v roce 1626 koupila majitelka panství Horky Anna Arnoldiová (za zpustlou stavbu dala kupodivu více než její předchůdce, totiž plných 3000 kop míšeňských grošů), byl mlýn opět uveden do provozu. Vysokou ziskovost si nová majitelka zajistila tím, že uzavřela se zástupci císařské komory jako vlastníka sousedního benáteckého panství smlouvu, na jejímž základě museli benátečtí poddaní z Lipníka, Kbela a Zdětína povinně mlít obilí pouze v Dražicích. Je pochopitelné, že noví šlechtičtí majitelé neprovozovali mlýn sami, nýbrž jej pronajímali zkušeným mlynářům náchlebním. Takto byli dobově označování nájemci, pachtýři. Tento stav platil do roku 1743, kdy hraběnka Polyxena Alžběta Desfoursová celou nemovitost i s chasou Zpravodaj Benátecka 12

13 HISTORIE / ZPRAVODAJSTVÍ / DOPISY prodala za 1900 zlatých Janu Ziegelheimovi. Jeho syn Josef, který musel za mlýn po otcově smrti v roce 1777 zaplatit mnohem více (5000 zlatých), se ovšem silně zadlužil, a tak jej byl nucen opět prodat. Další majitelé se střídali poměrně rychle 1791 Mates Vondra, někdy uváděný jako Matěj Dražný, 1807 Vojtěch Zvěřina. Ten mlýn obdržel za částku, která svědčí o narůstající inflaci, ale zároveň také o stoupající hodnotě celé stavby a jejího vybavení, totiž za zlatých. Vondrovi synové mlýn v roce 1845 prodali Stanislavu Benešovskému za zlatých. Je zajímavé, že i v této době mlynáři byli nuceni splácet horecké vrchnosti úroky, které trvaly již od roku Jejich svoboda a nezávislost nebyla tedy stoprocentní a v plné míře jí bylo dosaženo teprve po zrušení patrimoniální správy v roce Benešovský držel mlýn až do roku 1876, kdy jej prodal za zlatých Josefu Kyselovi, mlynáři již moderního, pokrokového myšlení, což prokázala zásadní rekonstrukce, s přeměnou areálu na umělecký válcový mlýn, v roce Po jeho smrti podnik krátce provozovala vdova Marie Kyselová, v roce 1899 však přešel do rukou družstva vystupujícího pod hlavičkou Obilní skladiště, umělecký válcový mlýn a pekárna v Dražicích nad Jizerou, zaps. spol. s r. o.. Jednalo se o předchůdce budoucích Družstevních závodů. PhDr. Luděk Beneš Dopisy Letem světem Letem světem, tak se přes nepříznivé počasí uskutečnil pro děti očekávaný Dětský den ve Zdětíně. Děti v pláštěnkách plny očekávání přišly na hřiště, kde na ně čekalo několik dvojic představujících některé země z celého světa Řecko, Rusko, Brazílie, Grónsko, Japonsko. S kufříky a pasy prošly celní kontrolou a už plnily úkoly. Poté si šly opéct špekáčky. Mezi kapkami deště se uskutečnilo představení s modely letadel a vytrvalci se ještě nechali převézt na voru. Všem zúčastněným velký dík! Obec Zdětín Paní učitelce Janě Mouchové Dražický mlýn v roce 1896 Benátky kulturní První ročník festivalu Benátky Fest se vydařil V sobotu 22. června na Husově náměstí v Benátkách nad Jizerou úspěšně proběhl první ročník festivalu řemesel, divadla a hudby Benátky Fest. Festivalu se zúčastnilo 14 řemeslníků a celkem se pořádalo 9 workshopů. Návštěvníci si mohli u většiny řemeslníků sami vyzkoušet jejich umění. Velký úspěch měl zejména keramický kruh a dětská dílna s rounem, nemalou pozornost lákala i práce nožíře, kováře a bubeníků. V dalším ročníku si plánujeme na řemeslníky ještě více zaměřit, zvýšit jejich počet a rozšířit také workshopy. Na festivalu vystoupily čtyři divadelní soubory a čtyři hudební kapely. Místní umělce zastoupil divadelní spolek Bazilišek Benátský a také skupina žáků ze ZUŠ J. A. Bendy Bendíci. Kromě loutkového divadla a vystoupení klauna byl v průběhu festivalu pro děti připraven dětský koutek, kde se děti mohly věnovat různým aktivitám. Nečekaný úspěch měla dražba výrobků, které byly zhotoveny ve workshopech. Vydražilo se celkem Kč, které poputují spolu s výtěžkem z dobrovolného vstupného (2 352 Kč) na účet Dětského centra v Milovicích. Sdružení daruje centru také dětskou dřevěnou lavici v hodnotě Kč, kterou pro festival vytesal řezbář Jan Rampas, žijící nedaleko Jičína. Návštěvnost nebyla nadmíru vysoká, na místní poměry lze však říci, že byla příznivá. Zejména v první části dne se na festivalu vyskytovalo mnoho rodin s dětmi. Večer kvantita návštěvníků klesla. I k závěru festivalu však byla atmosféra festivalu nadále příjemná a umělci chválili publikum za jeho vstřícnost. První ročník festivalu považujeme za úspěšný a chceme s festivalem v budoucnu pokračovat. Hlavním sponzorem byla firma Agrofert Holding. Akci dále podpořily firmy Toman, Rengl, Merhaut, Beneta a Bilsing automation Czech s.r.o. Mediálními partnery festivalu byly Rádio Jizera a Boleslavský deník Benátky nad Jizerou, 25. června 2013 Kulturní Benátky o. s. Poznámka redakce: Akci finančně podpořilo město Benátky nad Jizerou. Benátecko obyčejná krajina? V nedávné době jsem četl knihu Václava Cílka: Krajiny vnitřní a vnější a musím říci, že mi ta kniha souzněla s tím, jak se snažím žít a co vnímám. Při svých toulkách okolím Benátek (na kole i pěšky, se psem i bez) jsem si místní krajinu zamiloval. Má nádherný reliéf, kopečky a údolí kolem řeky, na každé straně les, či lesík (Okrouhlík, Slepeč, Remízek, komplex vojenských lesů za Ovčínem, Kbelem, skládkou). Krajina byla, je a bude domovem člověka, který na ní působí. Venkovská krajina, to jsou i obdělávaná pole a u nás (v okolí Benátek) máme to štěstí, že v polích jsou meze, křoviska, pásy remízků, osamělé stromy, zkrátka vše, čemu se říká paměť krajiny. Krom srnek, zajíců a bažantů, můžete na toulkách okolní přírodou a krajinou slyšet skřivánka, dokonce ve městě u tůní je vidět sem tam ledňáček, volavka, ondatra. Zdejší krajina se nám může zdát obyčejná (proti Šumavě, Českému ráji či Českému krasu, aj.), je to však krajina našich předků a zdá se, že přežila jak kolektivní intenzivní zemědělství, tak i divoká devadesátá léta. Jednou z příčin je členitost terénu (velkoplošné lány tu asi nehrozily) a možná štěstí na lidi (ti co rozhodovali, měli selský rozum), nebo štěstí na peníze (bylo jich nedostatek, tak se některé věci naštěstí nerealizovaly). Nevím, zda jsme od Prahy dostatečně daleko, ale určitě nás nepotkala rozsáhlá výstavba satelitů a logistických a nákupních center jako u dálnic a obcí v nejbližším okolí Prahy. Určitě na to měla vliv minulá (osvícená) vedení našeho města, kontinuita zastupitelstva, územní a strategický plán. Přesto i v našem městě došlo na satelitní výstavbu a výstavbu průmyslové zóny, je však úměrná velikosti města a v krajinném rázu nenapáchala (dle mého soudu) příliš velké škody. Člověk potřebuje mít prostor k životu i práci. Faktem je, že i u nás probíhá plíživá asfaltizace a be- Fotografie na této dvoustraně: Domov U Anežky, emje, Muzeum Benátky nad Jizerou července 2013

14 DOPISY tonizace, mění se prašné ulice (to již není současný standard), rozšiřují se parkoviště a také asfaltové cyklostezky. Je to dobře? Fajn, hezky se po asfaltu jede, ale co např. voda, déšť? Divíme se, že krajina ztrácí schopnost zadržet vodu, po asfaltu voda rychle steče. Ač zde máme krajinu zachovalou, globální změny klimatu se nám nevyhýbají a prudké změny počasí v poslední době jsou toho projevem. Měli bychom být s tím asfaltem a betonem asi do budoucna opatrnější. Pozn. autora psáno ještě před povodní. Dodatek k povodním: řeka Jizera má obrovskou výhodu: každé jaro přináší tající sníh z hor a rozlévá se na louky u Bakova, u Horek, u Dražic a i dále směrem na Kochánky se má kam rozlít. Takto se pojme obrovské množství vody a díky četnosti vylévání Jizery na břehy (až několikrát do roka) nikoho ani ve snu nenapadlo ty záplavové louky přeměnit na stavební pozemky a něco tam postavit a ani tam pěstovat kukuřici. Nyní navíc budeme mít dokončené hráze a připravuje se revitalizace nivy Jizery, která nám také pomůže. Jak již víme, velká voda může přijít kdykoliv, tomu zabránit nemůžeme, ale můžeme se s tím naučit žít a být na ni připraveni. A to se nám v Benátkách, myslím, daří. Ing. Jan Tichý Povodňové poděkování Naši republiku (a nejenom ji) opět zasáhly ničivé povodně. Opět se vyskytla spousta lidí, kteří akutně potřebovali pomoc. Nebyli to ale jenom lidé, kdo strádali, ve stejné neutěšené situaci nouze se ocitla i spousta zvířat. Mediálně hodně známý je např. případ pražské ZOO, ale byla i celá řada zatopených útulků, statků pomoc potřebovali psi, kočky, koně, hospodářská zvířata Na internetu zazněla v tomto smyslu výzva, spíše velká prosba, od občanského sdružení Láska ke zvířatům, které organizovalo pomoc pro zatopené útulky, ale nejenom pro ně. Vybrané zboží se pak naváželo do skladu v Dobřichovicích, odkud denně vyjížděli dobrovolníci, kteří rozváželi pomoc do míst odříznutých vodou od svého okolí. V extrémních případech se pak vše ještě překládalo na čluny, protože jedině tímto dopravním prostředkem se pomoc dostala k těm, kterým byla určena. Benátky nad Jizerou se této pomoci zvířátkům také velice aktivně zúčastnily. Prostřednictvím prodejny Chovatelských potřeb Pražská 614, jejichž majitelkou je paní Marie Brtková, ZOO Shopu Pražská 146 a také ve spolupráci s obchodním domem Kaufland v Nymburce. Do prodejen byly vylepeny plakátky s prosbou o pomoc zvířatům v zatopených útulcích a akce měla nebývalý ohlas a úspěch. A já bych na závěr chtěla všem moc a moc poděkovat. Petře Kopitákové, která mi se vším pomáhala, Honzovi Rákosníkovi a jeho kamarádům, Hance Peškové a všem dalším anonymním a nejmenovaným zákazníkům výše jmenovaných prodejen, kteří k výzvě o pomoc nezůstali lhostejní a dle svých možností zvířátkům přispěli. Veliké díky patří také paní Brtkové nejenom za její štědrý příspěvek do sbírky, ale také za velikou a úžasnou organizační pomoc. Tak ještě jednou vám všem obrovské DÍKY!! (a to nejenom ode mne, ale hlavně od těch, kterým to vše bylo určeno). A koho by zajímalo, do kterých útulků se pomoc od vás dostala, tak kromě jiných a menších to byly útulky v Příměticích, Neratovicích a Ústí nad Labem. Zuzana Sloupová některých místech vedla jediná cesta s pomocí k postižených ve čluv nech po vodě enátecký příspěvek do sbírky pro vytopené útulky odváží z Benátek B do místa předání Zuzana Sloupová Tak tenhle pejsek si pro pomoc doslova připlaval Zpravodaj Benátecka 14

15 Zdravotnictví Poliklinika Osvobozených politický vězňů 241, Benátky nad Jizerou II Zdravotní laboratoř: zdravotní laborantka Dana Dvořáková, tel Příjem materiálu Po-Pá: 6:30-11:00 Diabetologická poradna Po, Út: 6:30-7:30 Urologická ambulance - vyšetření moče pro urol. poradnu Út: 6:30-11:00 Pracoviště RTG : tel Snímkování na průvodní list od lékaře Po, Čt: 8:00 14:00 dále v MB v nemocnici DOVOLENÁ: RTG V ČERVENCI I V SRPNU UZAVŘENO. Odběry krve Sestra: P. Winterlingová Po: 6:00-9:30 tel Pá: 6:00-9:30 Vyš. na OGTT 6:30-7:00 (pondělí i pátek) ČERVENEC 2013 PROVOZ OMEZEN! ODBĚRY PÁTKY ZRUŠENO. ODBĚRY KRVE POUZE V PONDĚLÍ 1. 7., 8. 7., , , Lékárny Lékárna Na Náměstí Husovo náměstí 41, Benátky nad Jizerou, tel Pondělí 7:30-17:00 Úterý - Pátek 7:30-16:00 PŘES PRÁZDNINY NEOMEZENÝ PROVOZ. Lékárna Viola Poliklinika Osvobozených politických vězňů 241, tel Pondělí 8:00-18:00 Čtvrtek 8:00-17:00 Úterý 8:00-17:00 Pátek 8:00-17:00 Středa 8:00-18:00 PŘES PRÁZDNINY LÉKÁRNA DENNĚ OD 8:00-17:00 Lékárna Mandragora Pražská 83, Benátky nad Jizerou, tel Pondělí - Pátek 8:00-17:00 Sobota 8:00-11:00 PŘES PRÁZDNINY NEOMEZENÝ PROVOZ. Dětský lékař MUDr. Volfová Osvobozených politický vězňů 302, tel Pondělí 8:00-11:00 nemoc, 11:00-12:00 prevence, 13:00-16:00 prevence, 16:00-18:00 nemoc Úterý 8:00-11:00 nemoc, 11:00-12:00 prevence, 13:00-15:00 prevence Středa 8:00-11:00 nemoc, 13:00-15:00 prevence Čtvrtek Pátek července :00-10:00 nemoc, 10:00-12:00 prevence 8:00-11:00 nemoc, 11:00-12:00 prevence, 13:00-15:00 prevence DOVOLENÁ: , , zástup MUDr. Lojdová MUDr. Lojdová Osvobozených politických vězňů 302, tel Nové registrace na tel. čísle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 8:00-12:00 pro nemocné 8:00-12:00 pro nemocné 13:00-15:00 pro zvané 8:00-12:00 pro nemocné 13:00-16:30 pro zvané, 16:30-18:00 pro nemocné 8:00-12:00 pro nemocné 13:00-15:00 pro zvané 8:00-12:00 pro nemocné 13:00-14:00 pro zvané, 14:30-15:00 pro nemocné DOVOLENÁ: , , zástup MUDr. Volfová MUDr. Horálková Zámek 50, tel , Pondělí Úterý Středa Čtvrtek 7:00-10:00 nemocní 10:00-12:00 pozvaní 13:00-14:00 poradna pro kojence, 14:00-15:00 pro nemocné 7:00-10:00 pro kojence 10:00-12:00 nemocní 13:00-14:00 pro kojence, 14:00-15:00 nemocní 7:00-10:00 nemocní 7:00-10:00 preventivní prohlídky, 10:00-12:00 nemocní 15:00-16:00 nemocní, 16:00-17:00 preventivní prohlídky 17:00-18:00 objednaní Pátek ZPRAVODAJSTVÍ 7:00-10:00 nemocní, 10:00-12:00 preventivní prohlídky 13:00-14:00 preventivní prohlídky, 14:00-15:00 nemocní Dětská pohotovost Mladá Boleslav, ul. B. Němcové, tel.: Všední dny 17:00-22:00 So, Ne, svátky 8:00-22:00 ZKRÁCENÝ PROVOZ PŘI ZÁSTUPU A O PRÁZDNINÁCH: Po, St, Pá: 7:30-10:00 Út, Čt: 11:00-14:00 Sestra denně: 7:00-14:00 Po ordinačních hodinách na tel nebo v ordinaci u MUDr. Novákové Praktický lékař v Benátkách nad Jizerou MUDr. Setunská Ordinace: Vágnerova 83, tel Domov pro seniory, tel Pondělí 7:00-8:00 odběry, 8:00-12:00 ordinace 15:00-18:00 objednaní Úterý 7:00-8:00 odběry, 8:00-12:00 ordinace 14:00-16:00 domov pro seniory Středa 7:00-8:00 odběry, 8:00-10:00 ordinace, 10:00-12:00 objednaní Čtvrtek 10:00-12:00 domov pro seniory 13:30-15:00 Kochánky Pátek 7:00-8:00 odběry, 8:00-12:00 ordinace PŘES PRÁZDNINY ODPADÁ PONDĚLNÍ ODPOLEDNÍ ORDINACE. MUDr. Jana Stehlíková, MUDr. Igor Karen Poliklinika, Osvobozených pol. vězňů 241 tel., fax: Možnost objednání pacientů: pondělí až pátek Pondělí: MUDr. Stehlíková/MUDr. Karen 12:00-18:00 Úterý: MUDr. Stehlíková/MUDr. Karen 6:30-13:00 Středa: MUDr. Stehlíková/MUDr. Karen 6:30-13:00 Čtvrtek: MUDr. Stehlíková/MUDr. Karen 6:00-10:30 Pátek: MUDr. Stehlíková/MUDr. Karen 6:30-13:00 DOVOLENÁ: PACIENTI SE DOZVÍ INFORMACE 14 DNÍ PŘED PLÁNOVA- NOU DOVOLENOU PŘÍMO V ORDINACI. MUDr. Igor Karen, MUDr. Petr Votruba ordinace: Kbel 163, Benátky nad Jizerou ordinace: Předměřice 50, Předměřice nad Jizerou tel , Možnost objednání pacientů pondělí až pátek. Pondělí: Kbel 12:00-18:00 Úterý: Předměřice 6:30-13:00 Středa: Kbel 6:30-13:00 Čtrvrtek: Předměřice 6:00-10:30 Pátek: Kbel 6:30-13:00 DOVOLENÁ: PACIENTI SE DOZVÍ INFORMACE 14 DNÍ PŘED PLÁNOVA- NOU DOVOLENOU PŘÍMO V ORDINACI. MUDr. Kadlecová Horky Brodce n. J. 314, tel , Pondělí 8:30-11:30, 12:00-15:00 Úterý 8:30-11:30, 12:00-14:00 Středa 8:30-12:30 Čtvrtek 9:30-11:30 pouze preventivní prohlídky 12:00-14:00, 15:00-18:00 Pátek 8:30-11:30, 12:00-14:00 Odběry: Po, Út, St, Pá: 7:30-8:30 Nutno objednat předem DOVOLENÁ: MUDr. Michaela Kovaříková ordinace: Karbo, Benátky nad Jizerou, tel , Pondělí: Karbo Benátky 7:00-12:00, 12:00-14:00 pouze objednaní Úterý: Mečeříž 7:00-12:00, 12:00-14:00 pouze objednaní Středa: Karbo Benátky 14:00-18:00 Čtvrtek: Karbo Benátky 7:00-12:00, 12:00-14:00 pouze objednaní Pátek: Karbo Benátky, Mečeříž 7:00-10:00,11:00-14:00 DOVOLENÁ: Odborné ambulance Oční ambulance Osvobozených politických vězňů 407, tel MUDr. Vedralová: Po 8:00-13:30 MUDr. Vedralová: Út 8:00-14:00 MUDr. Hron: Pá 8:00-14:00 PŘES PRÁZDNINY ORDINUJÍ VE DNECH: 2. 7., , , 2. 8., , , , , , , , , Fotografie na této dvoustraně: Zuzana Sloupová, o.s. Láska ke zvířatům

16 ZPRAVODAJSTVÍ Interní ambulance Vaněčkova 79, tel MUDr. Hricková Po 7:00-15:00, Čt 7:30-15:00 Rehabilitace Zámek 50, tel rehabilitace: cvičení a fyzikální terapie, masáže, parafín Po 7:30-12:00,12:30-18:30 Čt 7:30-12:00,12:30-16:00 Út 7:30-12:00,12:30-15:30 Pá 7:30-12:00,12:30-15:30 St 7:30-12:00,12:30-18:00 MUDr. Viták: vyšetřování pacientů: Po: 8:30-14:00 DOVOLENÁ: REHABILITACE PŘES PRÁZDNINY BĚŽNÝ PROVOZ. MUDr. VITÁK DOVOLENÁ od Fyzioterapie Pražská 679, Benátky nad Jizerou II, Blanka Šmehlíková, DiS., Bc. Lenka Brynychová, DiS., tel Po 7:00-12:00, 12:30-17:00 Čt 7:00-12:00, 12:30-17:00 Út 7:00-12:00, 12:30-17:00 Pá 7:00-12:00, 12:30-17:00 St 7:00-12:00, 12:30-17:00 DOVOLENÁ: PŘES PRÁZDNINY BĚŽNÝ PROVOZ. Zubní lékař Dentální hygiena Jana Zemanová Dis., Poliklinika Osvobozených pol. vězňů 241, tel , Pondělí 8:00-11:30 12:00-16:00 Čtvrtek 8:00-11:30 12:00-16:00 DOVOLENÁ: MUDr. Štifterová ordinace: Smetanova 25, tel Středa 10:00-12:00, 12:30-15:00 Čtvrtek 7:30-12:00, 12:30-14:00 Pátek 7:30-12:00 DOVOLENÁ: , MUDr. Lenka Draková st., Poliklinika Osvobozených pol. vězňů 241, tel , Pondělí: Brodce 8:00-11:30,12:00-15:00 Úterý: Benátky nad Jizerou 7:00-11:30 12:00-14:00 Středa: Benátky nad Jizerou 7:00-11:30 12:00-13:30 Čtvrtek: Brodce 8:00-11:30,12:00-17:00 Pátek: Benátky nad Jizerou 7:00-12:00 Ošetřování akutních případů: 7:00-7:30 DOVOLENÁ: PŘES PRÁZDNINY JSOU ORDINAČNÍ HODINY VE ČTVRTEK ZKRÁCENY. ORDINACE POUZE DO 14:00 HOD. MUDr. Závorová Husovo náměstí 41, tel , Úterý 7:30-17:00 Čtvrtek 7:30-17:00 Pátek 7:30-12:00 Akutní případy: 7:30-8:30 DOVOLENÁ: PŘES PRÁZDNINY ORDINACE V ÚTERÝ A VE ČTVRTEK POU- ZE DO 14:00 HOD. PACIENTI SE DOZVÍ INFORMACE 14 DNÍ PŘED PLÁ- NOVANOU DOVOLENOU PŘÍMO V ORDINACI. MUDr. Závora Husovo náměstí 41, tel , Pondělí 7:00-17:00 Středa 7:00-17:00 Akutní případy: 7:30-8:30 DOVOLENÁ: PŘES PRÁZDNINY BĚŽNÝ PROVOZ. PACIENTI SE DOZVÍ IN- FORMACE 14 DNÍ PŘED PLÁNOVANOU DOVOLENOU PŘÍMO V ORDINA- CI. MUDr. Cerhová Husovo náměstí 41, tel Pondělí 9:30-13:00 Čtvrtek 9:30-13:00 Úterý 9:30-13:00 Pátek 9:30-12:00 Středa 9:30-13:00 DOVOLENÁ: MUDr. Šimková Husovo náměstí 41, tel Pondělí - Pátek 7:30-14:30 MUDr. Millerová Kbel 170, tel Pracovní doba dle potřeby lékařů. Dentální hygiena Lenka Zimová Dis., Smetanova 25, Benátky nad Jizerou v ordinaci MUDr. Štifterové, tel Pondělí 7:00-12:00, 12:30-16:00 Úterý 7:00-12:00, 12:30-16:00 Středa 7:30-9:00 DOVOLENÁ: PŘES PRÁZDNINY BĚŽNÝ PROVOZ. MUDr. Lenka Draková ml. Poliklinika, Osvobozených pol. vězňů 241, tel , Pondělí 7:00-11:00, 12:00-16:00 Čtvrtek 7:00-11:30, 12:00-14:00 Úterý 7:00-11:30, 12:00-14:00 Pátek 7:00-12:00 Středa 7:00-11:30, 12:00-13:30 Ošetřování akutních případů 7:00-7:30 MUDr. Lenka Draková ml. do odvolání neordinuje! MUDr. Eva Novozámská ordinace MUDr. Štifterové, Smetanová 25, tel Pondělí 7:00-12:00, 12:30-17:00 Čtvrtek 7:00-12:00,12:30-15:00 Úterý 7:00-12:00, 12:30-15:00 Pátek 7:00-12:00 Středa 7:00-12:00, 12:30-15:00 DOVOLENÁ: , Odborní lékaři a ambulance v poliklinice Chirurgická ambulance lékaři na střídání, tel Pondělí 8:00-12:00 Pátek 8:00-12:00 DOVOLENÁ: CELÝ ČERVENEC A SRPEN ORDINACE UZAVŘENA! Ortopedická ambulance MUDr. Michal Mužíček, MUDr. Jiří Volavka, tel Objednání nutné! Akutní stav bez objednání. Čtvrtek 8:30-14:00 DOVOLENÁ: , CELÝ SRPEN ORDINACE UZAVŘENA! Urologie MUDr. Pabišta Richard, MUDr. Zaplatílek Jan, tel Objednání nutné! Akutní stav bez objednání. Úterý 8:00-13:00 DOVOLENÁ: PŘES PRÁZDNINY BĚŽNÝ PROVOZ. Psychiatrická ambulance MUDr. Široká, tel Pondělí 8:00-12:00, 15:30-16:30 Úterý 8:00-12:00, 13:00-16:30 Středa 8:00-12:00, 13:00-16:30 Čtvrtek 8:00-12:00, 13:00-16:30 Pátek: domov důchodců 13:00-15:00 DOVOLENÁ: Gynekologie MUDr. Koutník Dobroslav, tel Na vyšetření nutno objednat. Pondělí 7:00-12:00 Sestra v přípavně 6:30-12:00,13:00-18:00 Středa 11:00-12:00,13:00-18:00 Sestra v přípravně 6:30-12:00,13:00-18:00 Pátek 7:00-12:00 Sestra v přípravně 6:30-12:00,13:00-15:00 Odběry: Po, St, Pá 6:30-8:00 DOVOLENÁ: DOVOLENÁ PŘES LETNÍ PRÁZDNINY ZATÍM NENÍ NAPLÁ- NOVANÁ. PACIENTKY SE DOZVÍ INFORMACE 14 DNÍ PŘED PLÁNOVA- NOU DOVOLENOU PŘÍMO V ORDINACI. Kožní ambulance MUDr. Marčeková Jana, tel Středa 7:30-11:30, 12:00-14:00 DOVOLENÁ: celý ČERVENEC a UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTY: od objednání nutné. Akutní stav bez objednání. ORL ambulance MUDr. Blažek Libor, tel Úterý 8:00-12:00, 13:00-14:30 Pátek 8:00-13:00 DOVOLENÁ: CELÝ ČERVENEC A SRPEN ORDINACE UZAVŘENA! Interní ambulance EKG MUDr. Jampílková Ivana, tel Čtvrtek 7:30-12:00, 12:30-15:00 DOVOLENÁ: Dočasný zástup MUDr. Hronová Diabetologická ambulance MUDr. Nožičková Eva, tel Úterý 7:30-12:00, 12:30-15:00 DOVOLENÁ: ORDINUJÍ VE DNECH: 2. 7., 9. 7., , , , Veterinární lékař MVDr. Votoupal Bratří Bendů 416, tel , Dle dohody, možnost objednání Pondělí, Středa, Pátek 13:00-15:00 Úterý, Čtvrtek 15:00-18:00 Zpravodaj Benátecka 16

17 SPOLEČENSKÁ NABÍDKA SPOLEČENSKÁ NABÍDKA / POLICIE ČR INFORMUJE , 19:00, Klub Open Air Loděnice, Koncert Tomáše Kluse, pořádá: Open Air Loděnice , 21:00, Klub Open Air Loděnice, EX-05 (křest CD) - Artes, pořádá: Open Air Loděnice , 10:00, Klub Open Air Loděnice, Sportovní Pětiboj Motorkářský sraz Suzuki, pořádá: Open Air Loděnice , 8:00-16:00, Okrouhlík, Příměstský tábor U maringotky pro děti ve věku 4-8 let, více informací na pořádá: o.s. Mondík , 21:00, Klub Open Air Loděnice, Krucipüsk Status Praesents, pořádá: Open Air Loděnice , 21:00, Husovo náměstí, Filmové léto Kinematografu bratří Čadíků promítání filmu Signál, pořádá: Město Benátky nad Jizerou , 21:00, Husovo náměstí, Filmové léto Kinematografu bratří Čadíků promítání filmu Perfect Days, pořádá: Město Benátky nad Jizerou , 21:00, Husovo náměstí, Filmové léto Kinematografu bratří Čadíků promítání filmu Probudím se včera, pořádá: Město Benátky nad Jizerou , 21:00, Husovo náměstí, Filmové léto Kinematografu bratří Čadíků promítání filmu Okresní přebor Poslední zápas Pepika Hnátka, pořádá: Město Benátky nad Jizerou , 10:00, Start sídlo VCC Benátky nad Jizerou, Do Poděbrad na zmrzlinu jízda na motocyklech do r. výroby 1985, bližší informa na u: pořádá: AMK Veteran Car Club Hrozil nožem a házel nůžky Policisté ve středu v podvečer 13. června 2013 řešili neshody na jedné z ubytoven v Mladé Boleslavi. Šestadvacetiletý muž tam poškodil vybavení ubytovny a napadal svého příbuzného. Na místo tak museli přijet policisté. Muže již našli v uzamčeném pokoji, kde byl se svým příbuzným. Dírou ve dveřích, kterou předtím udělal, vyhrožoval všem přítomným kuchyňským nožem a varoval, že pokud někdo do pokoje vstoupí, tak ublíží sobě i policistům. Policisté tak na místo přivolali posily a dorazila i hlídka strážníků. Ve chvíli, kdy muž hrozil nožem a vystrkoval ho otvorem ve dveřích, mu ho jeden z policistů vyrazil. Překvapený muž se do pokoje vrátil pro nůžky, které ještě hodil na policisty, ale to bylo poslední, co udělal. Policisté proti muži použili donucovací prostředky a nebezpečného muže zadrželi. Při dechové zkoušce nadýchal více než jeden a půl promile. Ve čtvrtek vyšetřovatel muže obvinil z trestného činu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu a poškozování cizí věci. Trestní stíhání muže je vedeno na svobodě a hrozí mu pětiletý trest odnětí svobody. Tři muži dojeli Během soboty 15. června 2013 skončili v rukou policistů tři hříšníci. Krátce před desátou hodinou kontrolovali dopravní policisté nedaleko Mladé Boleslavi osmatřicetiletého cizince, který řídil vozidlo Seat. Muž u sebe neměl potřebné doklady, protože mu po uplynutí zákazu řízení ještě nebylo řidičské oprávnění vráceno. Nesplnil totiž zákonem dané požadavky. Usednutím za volant se tak dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Z něj mu také policisti sdělili podezření. Stejné podezření si vyslechl i dvaatřicetiletý cizinec, který neprošel v centru Mladé Boleslavi kontrolou policistů z Obvodního oddělení v Mladé Boleslavi. Muž má necelé tři měsíce soudem vysloven zákaz řízení. Poslední řidič, který v sobotu zaměstnal policisty, byl sedmašedesátiletý muž z Chotětova. Při kontrole ve Viničné ulici v Mladé Boleslavi policisté zjistili, že usedl za volant pod vlivem alkoholu. Po půl jedenácté večer nadýchal téměř dvě promile. I jeho neminulo sdělení podezření ze spáchání trestného činu, dopustil se ohrožení pod vlivem návykové látky. Za řízení pod vlivem alkoholu mu hrozí roční vězení. Dvěma cizincům za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání až tři roky. Město Benátky nad Jizerou vás všechny srdečně zve na FILMOVÉ LÉTO KINEMATOGRAFU BRATØÍ ÈADÍKÙ v Benátkách nad Jizerou zahájení cca ve 21 hodin Místo konání: Husovo náměstí, Benátky nad Jizerou Promítané filmy: Signál Perfect Days Probudím se včera Okresní přebor Poslední zápas Pepika Hnátka Pozn.: Na Husově náměstí budou pro diváky k dispozici skládací lavice. Pro větší pohodlí si můžete přinést i vlastní sezení. Open Air Loděnice Dne 14. června 2013 zasahovala PČR u dopravní nehody v prostoru Na Burse, Benátky nad Jizerou II komisař por. David Schön, tiskový mluvčí Policie ČR Mladá Boleslav Fotografie na této dvoustraně: emje července 2013

18 INZERCE Garantujeme nejlepší nabídku! Přineste nám jakoukoliv konkurenční nabídku a my ji překonáme bez poplatků s nízkou akontací s možností předčasného splacení nabídka platí jak pro nové, tak pro ojeté vozy sleva až ,- Kč na ojetý vůz* *při fi nancování se Škofi nem Škoda Fabia II 1.2 HTP / 51 kw Ambition Plus Do provozu: Tachometr: : km Barva: stříbrná metalíza Palivo: benzín Prodloužená záruka: 4 roky / km Cena nového vozu: ,- Kč Cena: ,- Kč bez DPH, ,- Kč s DPH* Škoda Octavia II 2.0 TDi / 103 kw Ambition Plus Do provozu: Tachometr : km Barva: vínová metalíza Palivo: nafta Prodloužená záruka: 4 roky/ km Cena nového vozu: ,- Kč Cena: ,- Kč bez DPH, ,- Kč s DPH* Škoda Fabia Combi II 1.2 HTP / 51 kw Magic Do provozu: Tachometr: km Barva: černá metalíza Palivo: benzin Prodloužená záruka 4 roky / km Cena nového vozu: ,- Kč Cena: ,- Kč bez DPH, ,- Kč s DPH* Škoda Superb Combi 4x4 2.0 TDi / 125kW Laurin & Klement Do provozu: Tachometr: km Barva: černá metalíza Palivo: nafta Prodloužená záruka: 4 roky / km Cena nového vozu: ,- Kč Cena: ,- Kč bez DPH, ,- Kč s DPH* Škoda Fabia Combi Magic 1,2i / 51 kw, černá metalíza, 2011, km, ,- Kč* Škoda Fabia Combi Magic 1,2i / 51 kw, stříbrná metalíza, 2011, km, ,- Kč* Škoda Fabia Combi Magic 1,2i / 51 kw, anthracit metalíza, 2011, km, ,- Kč* Škoda Fabia Combi Ambiente 1.2i / 51 kw, červená, 2011, km, ,- Kč* Škoda Fabia Combi Ambiente 1.2i / 51 kw, modrá tmavá, 2011, km, ,- Kč* Autosalon a autoservis Karlín Korybutova 441/2, Praha 8, tel , , Odtahová služba tel Autobazar tel Škoda Fabia Ambiente Plus 1.6 TDi / 55 kw, stříbrná metalíza, 2012, km, ,- Kč* Škoda Octavia Ambition Plus 2.0 TDi / 103 kw, černá metalíza, 2012, km, ,- Kč* Škoda Octavia Ambition Plus 2.0 TDi / 103 kw, stříbrná metalíza, 2012, km, ,- Kč* Škoda Fabia Ambiente Plus 1.6 TDi / 55 kw, stříbrná metalíza, 2012, km, ,- Kč* Audi A6 Quattro Tiptronic, 3.0 TDI / 165 kw, stříbrná metalíza, 2004, km, ,- Kč * uvedené ceny při fi nancování se Škofi nem - sleva ,- až ,- Kč. Autosalon a autoservis Benátky n. J. Mladská 713, Benátky nad Jizerou, tel./fax: Zpravodaj Benátecka 18

19 INZERCE Pěnivé prostředky pro ruční čištění koberců. Je tu pro vás od roku 1996 a nabízí stále NOVÉ služby. tel: KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE injekční aplikace: Nepěnivé prostředky pro strojní čištění koberců. Práškové prací prostředky WERRA pro velkoprádelny WERRÍK pro domácnost Odmašťovací prostředek (utěrky, montérky) pro mastné prádlo do pračky i na skvrny Mimo tohoto sortimentu nabízíme tradiční výrobky: veterinární, čistící a prací prostředky. Vyrábí a dodává: Ing. Jan Novák, CSc. DETA výzkumný ústav spotřební chemie Husovo nám. 61, Benátky nad Jizerou Tel.: , botulotoxinu výplňových materiálů a mezonití (vrásky, korekce aj. ) mezoterapie (hydratace, zpevnění aj.) lipolýza (lokálně uložené tuky) odstranění pocení Tyto aplikace provádí zkušená lékařka. OSTATNÍ SLUŽBY mezoterapie(vrásky, hydratace, jizvičky, strie, aj. ) permanentní make-up (vlásky, stínování, kontury, linky) chemický peeling (lékařský, klinicky ověřený) kosmetické služby trvalá na řasy, barvení řas a obočí depilace líčení solárium (trubice schválené dle normy EU) prodej účinné lékařské kosmetiky července 2013

20 INZERCE TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK S VLASTNÍ ADMINISTRACÍ OBSAHU pro podnikatele, firmy nebo organizace Luskdesign Benátky nad Jizerou tel web: Hospůdka Šťastný hroch Vám předkládá tip na vhodný dárek: Dárkové poukázky na večeři v hodnotě 400 až 600 Kč. Poukázky objednávejte v hospůdce na adrese Raabova 108, Benátky nad Jizerou, tel Business English in Kbel Benátky nad Jizerou Hodiny angličtiny v jazykové škole YES ve Kbele Benátky nad Jizerou od září 2013 Diagnostics Test pro všechny zájemce o studium ZDARMA je nutný pro správné zařazení do studijní skupiny, probíhá v učebně jazykové školy Ye s English Services, Kbel 150, Benátky nad Jizerou. Termíny: 1) od18:00 hod 2) od 18:00 hod 3) od 18:00 hod Počet míst je omezen, objednávejte se na: tel: Lékárna Benátky, Viola s.r.o. LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA: PONDĚLÍ - PÁTEK: AKCE SUNAR 5+1 zdarma (platnost do ) AKCE při koupi výrobků ELMEX a MERIDOL obdržíte dárek zdarma Velký výběr opalovacích krémů za výhodné ceny Osvobozených politických vězňů 241 (na poliklinice) tel: Zpravodaj Benátecka 20

Víceúčelové hřiště v lokalitě u Billy bylo otevřeno

Víceúčelové hřiště v lokalitě u Billy bylo otevřeno Číslo: 7 ročník: 38 8. července 2014 cena: 10 Kč Víceúčelové hřiště v lokalitě u Billy bylo otevřeno Přestřižení pásky při slavnostním otevření hřiště provedli starosta města Jaroslav Král, majitelé firmy

Více

Benátecký hrozen 2015

Benátecký hrozen 2015 D e t s k ý d e n Číslo: 6 ročník: 39 8. června 2015 cena: 10 Kč Benátecký hrozen 2015 Rekonstrukce místních komunikací Splatnost místního poplatku za komunální odpad Rozpočtové opatření č. 2 Školy Mezigenerační

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Číslo: 4 ročník: 36 7. května 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 4 ročník: 36 7. května 2012 cena: 10 Kč Číslo: 4 ročník: 36 7. května 2012 cena: 10 Kč Krásný teplý, slunný, prodloužený víkend završil tradiční benátecký Prvomájový jarmark, který se uskutečnil jako vždy 1. května na Husově náměstí. Bylo k

Více

Číslo: 8 ročník: 36 8. srpna 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 8 ročník: 36 8. srpna 2012 cena: 10 Kč Číslo: 8 ročník: 36 8. srpna 2012 cena: 10 Kč Časné odpoledne ve všední tropický den na plaveckém bazénu v areálu Správy sportovních zařízení města Benátky nad Jizerou Část areálu Správy sportovních zařízení

Více

Číslo: 11 ročník: 36 8. listopadu 2012 cena: 10 Kč. První den krajských a senátních voleb v Benátkách nad Jizerou v pátek 12.

Číslo: 11 ročník: 36 8. listopadu 2012 cena: 10 Kč. První den krajských a senátních voleb v Benátkách nad Jizerou v pátek 12. Číslo: 11 ročník: 36 8. listopadu 2012 cena: 10 Kč První den krajských a senátních voleb v Benátkách nad Jizerou v pátek 12. října 2012 V pátek 2. listopadu 2012 zahájil starosta města Jaroslav Král již

Více

Prvomájový jarmark. Číslo: 5 ročník: 38 7. května 2014 cena: 10 Kč

Prvomájový jarmark. Číslo: 5 ročník: 38 7. května 2014 cena: 10 Kč Číslo: 5 ročník: 38 7. května 2014 cena: 10 Kč I na letošním Prvomájovém jarmarku potěšilo návštěvníky vystoupení Základní umělecké školy J. A. Bendy Prvomájový jarmark Robot Merkur Vernisáž výstavy o

Více

Benátecký Pohár 2015. Benátecký masopust 2015

Benátecký Pohár 2015. Benátecký masopust 2015 Benátecký Pohár 2015 Číslo: 3 ročník: 39 9. března 2015 cena: 10 Kč Benátecký masopust 2015 Na 36. ročníku Benáteckého poháru se představily nejen páry z Česka, ale také reprezentanti Slovenska a Polska

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

Benátecký masopust 2013

Benátecký masopust 2013 Číslo: 3 ročník: 37 8. března 2013 cena: 10 Kč Benátecký masopust 2013 Plnění volebního programu města v roce 2012 Činnost Městského úřadu Benátky nad Jizerou v roce 2012 Základní školy Mateřská škola

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport Číslo: 9 ročník: 38 8. září 2014 cena: 10 Kč MĚSTO B E N ÁT K Y NAD JIZEROU SRDEČNĚ ZVE 3 16. 9. 2014 od 20:00 hodin slavnostní otevření CITY parku 3 8. 10. 2014 od 17:00 hodin slavnostní otevření Přístavby

Více

Zprávy z Benátecké Radnice

Zprávy z Benátecké Radnice číslo 10 ročník: 35 cena: 10 Kč 7. října 2011 V tomto čísle najdete: Ze zasedání Zastupitelstva str. 4 Základní školy str. 8 11 Mateřská škola str. 11 Zdravotnické služby a ordinační hodiny str. 18 19

Více

Nové sokolské hřiště bylo slavnostně otevřeno v úterý 19. května 2009. ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

Nové sokolské hřiště bylo slavnostně otevřeno v úterý 19. května 2009. ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 6 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. června 2009 NOVÉ SOKOLSKÉ HŘIŠTĚ BYLO SLAVNOSTNĚ OTEVŘENO Dotace Středočeský kraj... 400 000 Kč Česká obec sokolská... 380 000 Kč Město Benátky nad

Více

Číslo: 9 ročník: 36 7. září 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 9 ročník: 36 7. září 2012 cena: 10 Kč Číslo: 9 ročník: 36 7. září 2012 cena: 10 Kč Zámecké slavnosti si získaly přízeň široké veřejnosti a tak i v sobotu 1. září 2012 se nádvoří benáteckého zámku zaplnilo návštěvníky. Odpoledne i večer byl

Více

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY číslo 8 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. srpna 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE které se uskuteční ve čtvrtek 1. září 2011 v 9.30

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč Město Benátky nad Jizerou se významně podílelo na uspořádání druhého ročníku Masopustu, v sobotu 11. února. V průvodu se sešlo velké množství masek, a to

Více

Zprávy z Benátecké Radnice

Zprávy z Benátecké Radnice číslo 3 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. března 2011 V tomto čísle najdete: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 str. 3 Základní školy str. 6-8 ZUŠ J. A. Bendy str. 8-9 Mateřská škola str. 9-10 Masopust v Benátkách

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Nové parkoviště na Klučovské. Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Nové parkoviště na Klučovské. Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Nové parkoviště na Klučovské Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů Ze sportu Memoriál prof. Jaroslava Pelikána Z historie

Více

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa) 6 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22 červen 2013 cena 10,- Kč Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři,

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma ročník XXV červenec 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 3 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, máte v ruce další číslo Týneckých listů, tentokrát už skoro prázdninové. Předzvěstí nadcházejícího

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009 3/2009 ZDARMA SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Zájem občanů o věci veřejné 31. 3. 2009 byl odeslán z pošty ve Staré Pace korespondenční lístek obecnímu úřadu s tímto textem: cituji: Starosta obce. Člověk si myslí,

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

NASE NOVINY SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU

NASE NOVINY SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU NASE NOVINY 2015 SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU Osmé setkání rodáků je za námi. Několik týdnů příprav a jeden víkend, a vše je již historií. Podle ohlasů občanů se akce vydařila... Nakonec přálo i

Více

Vinořský zpravodaj. Ze života Vinoře. Slovo starosty. Místní úřad informuje. Vincent a Bublina

Vinořský zpravodaj. Ze života Vinoře. Slovo starosty. Místní úřad informuje. Vincent a Bublina Vinořský zpravodaj Informační čtvrtletník Městské části Praha-Vinoř ZDARMA č. 108 / podzim 2011 UVNITŘ NAJDETE: Slovo starosty Místní úřad informuje Ze života Vinoře Vincent a Bublina lovo tarosty Slovo

Více