NOVINYListopad. 70 od nouzového. Výsledky voleb. amerického bombardéru. Rozsvěcování vánočního. stromu. let. XV.ročník Svatováclavských slavností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINYListopad. 70 od nouzového. Výsledky voleb. amerického bombardéru. Rozsvěcování vánočního. stromu. let. XV.ročník Svatováclavských slavností"

Transkript

1 2014 Ročník XV. Listopad Neprodejné V pátek 24. října byly u příležitosti státního svátku slavnostně položeny věnce u pomníku padlým v 1. světové válce a u hrobu generála Šnejdárka na městském hřbitově. Foto: Kateřina Barešová Výsledky voleb do zastupitelstva města Napajedla XV.ročník Svatováclavských slavností Foto: Pavel Ligr Čtěte na str. 2 let 70 od nouzového přistání amerického bombardéru Více na str. 4 a 5 Ohlédnutí na str. 8 a 9 Vydává město Napajedla Rozsvěcování vánočního stromu Jako každý rok, i letos společně rozsvítíme vánoční strom před první adventní nedělí. Přijďte si v pátek 28. listopadu na Masarykovo náměstí poslechnout koledy v podání dětí z napajedelských souborů a kroužků, nakoupit jmelí, adventní věnce a první vánoční dárečky a přitom se zahřát svařeným vínem. 12:00 18:00 Farmářský a řemeslný trh 16:00 Slavnostní zahájení a rozsvícení vánočního stromu 16:00 16:20 Zimní zpívání ZUŠ Rudolfa Firkušného představí pásmo Zimní zpívání v podání pěveckého sboru mladších dětí Zpěváček pod vedením Lenky Hanáčkové. Vystoupení uvedou trumpetisté ze třídy Alexandra Kunerta. 16:30 16:50 Koledování Radovánku Děti představí lidové koledy převážně ze Slovácka. Spolu s dětmi vystoupí také tanečníci Radovanu a Pozdního sběru, kteří Vás rádi potěší v adventním čase koledami známými i neznámými. 17:00 17:20 Vánoční snění Pásmo vánoční poezie, prózy a koled, které pro Vás připraví Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka. 17:30 17:50 Popové Vánoce Album českých i světových vánočních melodií v podání dětí z kroužků DDM Matýsek. 18:00 19:00 Mše v kostele sv. Bartoloměje Srdečně Vás zve Klub kultury Napajedla 1

2 Výsledky voleb do zastupitelstva města Napajedla V Napajedlích se volilo 21 zastupitelů. Nejvíce mandátů získala strana č. 6 NAPAJEDELSKÉ FÓRUM - Ano 2011, a to pět. Jeden mandát získala strana č. 4 Strana svobodných občanů. Volební účast byla 43,24 %. Nejvyšší účast 51,86% byla v okrsku č. 2 (hřebčín), nejnižší v okrsku č. 5 (městský úřad). Více informací o volbách najdete na Zdeňka Sukupová, tajemnice MÚ Napajedla 110. výročí založení školy v Pohořelicích Na neděli 14. září dlouho nezapomenou účastníci oslav 110. výročí založení školy. Počasí také přálo a slavnostně vyzdobená budova vítala pozvané hosty, děti, rodiče a představitele okolních škol a obcí. Po milém kulturním vystoupení žáků seznámila ředitelka školy Mgr. Martina Kudláčková přítomné s historií této školy a pak se ujal slova starosta obce Pohořelice pan Jaroslav Němeček. Za zvuků naší státní hymny odhalil sochu T. G. Masaryka, která je umístěna na důstojném místě zahrady školy. Minutou ticha všichni uctili 77. výročí úmrtí našeho prvního českého prezidenta. Oslavy 110. výročí založení školy v Pohořelicích proběhly 14. září. Foto: Ladislav Kochta Následovala prohlídka tříd a školní družiny, kde bylo pro všechny připraveno malé pohoštění. V tomto příjemném ovzduší si lidé prohlíželi fotografie, alba a kroniky z minulých let, moderní vybavení učeben a pomůcek, výtvarné práce žáků a vkusnou výzdobu chodeb, schodiště. Přestože má škola už 110 let, vůbec nestárne, ale naopak. Je moderní, čistá, veselá, jde s dobou a v novém kabátě. Tak působí nejen na mne (kde jsem dříve působila), ale také na ostatní zúčastněné. Je to dáno i pozitivním přístupem pedagogického sboru a péčí obecního úřadu. V této krásně prožité atmosféře si bývalí žáci, učitelé a někteří přítomní zavzpomínali na bezstarostně prožitá školní léta a své dojmy vyjádřili zápisem do školní kroniky. Byly to samé kladné a povzbuzující ohlasy. Velký dík patří všem pedagogům a pracovníkům školy, hlavně paní ředitelce Mgr. Kudláčkové a panu starostovi Němečkovi, kteří obětavě a s láskou připravili tuto důstojnou oslavu školy. Valerie Vlčková, ZŠ a MŠ Pohořelice listopad 10/2014 Pavel Preisner: Muzeum Napajedla Výstavou obrazů v Muzeu Napajedla se v Napajedlích poprvé představuje zlínský malíř, ilustrátor, pedagog a básník Pavel Preisner. Konkrétně zde vystaví obrazy ze svého archivu a ze soukromých sbírek z let Autor ve svých imaginativních až surreálných obrazech často zobrazuje fantaskní příběhy uschované v podvědomí, ve vlastní minulosti nebo čerpá z mnohdy banálních situací z okolí, které po svém parafrázuje. Hlavní roli v nich hrají prapodivná zvířata, věci a figury i hojně se vyskytující kostlivci. Autor je pak ohraničuje geometrickými či architektonickými prvky. Preisner pracuje s lyrickým pojetím barevnosti, která podtrhuje snovost jednotlivých aktů. Je pak na divákovi, kterak naznačené děje uchopí. Pavel Preisner v roce 1993 vystudoval Pedagogickou fakultu UP v Olomouci. V témže roce spoluzaložil výtvarné romantické sdružení ROMAN. Pavlu Preisnerovi vyšlo i několik básnických sbírek např. u nakladatelství Host Ulomili a Usuch. V roce 1997 byl vybrán na I. Zlínský salon mladých a od roku 2002 se prezentoval na všech zlínských salonech. Od roku 1999 působí jako výtvarný pedagog na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění, kde až do současnosti vede ateliér kresby. V letech 2008 až 2013 působil na Fakultě umění Ostravské univerzity, v detašovaném pracovišti ve Zlíně v ateliéru malby. SCHOVANÝ V roce 2006 byl soubor jeho kresebných prací zařazen do stálých sbírek KGVU ve Zlíně. V roce 2006 se zúčastnil kolektivní výstavy autorů takzvaného Zlínského okruhu. V roce 2010 autor představil Obrazy v prestižní ostravské Galerii Magma. Následná výstava Pavla Preisnera byla v ateliéru TOAST_KOMUNÁL ve Zlíně, kde vystavoval naposledy i letos v lednu své práce z let Ivan Bergmann, Muzeum Napajedla Zveme děti a jejich rodiče na loutkovou pohádku Psaníčko pro sv. Mikuláše Představení se koná první adventní neděli 30. listopadu v 15 hodin v loutkovém sále v zámeckém parku v Napajedlích. Po představení přijde hodným dětem rozdat nadílku Mikuláš s andělem a čerty, prosíme proto rodiče, aby připravili svým dětem balíčky. Těšíme se, že přijdete s námi a našimi dřevěnými kamarády přivítat adventní čas. Loutkový soubor Klubíčko 2 3

3 listopad 10/ let od nouzového přistání amerického bombardéru Pomník Nejdříve jsme se sešli s pamětníky a širokou veřejností na místě zvaném Amerika v blízkosti Prusinek, abychom společně symbolicky odkryli památník věnovaný příběhu amerického bombardéru B 17G Letadlu, které v bezprostřední blízkosti tohoto místa nouzově přistálo. Tato událost na sklonku 2. světové války se nesmazatelně zapsala do historie naše- ho města. Příběh se vypráví z generace na generaci, spousta pamětníků, v té době kluků a holek, ještě žije a vzpomíná. Do této chvíle byla lokalizace místa pro obyčejného poutníka sporá. Jsem proto ráda, že po dlouhých sedmdesáti letech napravu jeme tento nedos tatek a věřím, že trvalým způsobem - adekvátním charakteru místa. Pomník vznikl na základě spolupráce našeho města s Univerzitou Tomáše Bati - Ateliérem prostorové tvorby, kde studentka Barbora Pexová takto pojala svoji diplomovou práci. Konzultanty jí byli akademičtí sochaři Zdeněk Šmíd a Jiří Kaifosz. Aby nezůstal pouze na papíře, ale mohli js me s e potkat u skutečného díla, se zasloužila firma Cemex, která kompletně jeho výrobu zasponzorovala a zajistila. Přípravu území a transport pomníku si vzaly na starost naše technické služby. Za částečné pokrytí nákladů na dopravu patří poděkování firmě Piňostrans. Výročí si město připomnělo v sobotu několika akcemi. Vzpomínka na zastřelené piloty Při návratu do města jsme uctili na Masarykově náměstí památku dvou amerických letců, zastřelených gestapem krátce po nouzovém přistání bombardéru. Po položení věnce u jejich pomníku zástupci Krajského vojenského velitelství, uctil své kolegy zástupce Svazu důstojníků a praporčíků v záloze kapitán ing. Ivan Lamprecht. Pietního aktu se zúčastnili kromě představitelů města také zástupce Klubu výsadkových veteránů v Holešově pan Dušan Hric a zástupce Leteckého badatelství, aeroarcheologie z období leteckých bojů a operací na Moravě během 2. světové války pan Michael Žitník. Výstava v muzeu V 17 hodin byla v muzeu zahájena výstava věnovaná příběhu amerického bombardéru B 17 G. Letadlu, které bylo kvůli technickým problémům nuceno nouzově přistát na sklonku 2. světové války. Symbolicky si vybralo lokalitu Amerika v blízkosti Napajedel. Toto neštěstí je bohužel poznamenáno následnou tragickou události - zastřelením dvou amerických letců německým gestapem. Událost se zapsala do historie našeho města jako čás t příběhů s pojených s druhou světovou válkou, s bojem proti zlu. Je myslím naší povinností udržovat povědomí o tom, co se v našem životním prostoru stalo a střádat zkušenosti živých pro ty, kteří přicházejí anebo teprve přijdou. J e tak možné zakládat Úryvek z výpovědi pamětníka události Aloise Vychodila Najednou, už když se vracel ze severu zpět na Vídeň, objevil se jeden americký bombardér letící nízko nad naším městem směrem k Topolné. Tak jsme se zvedli a hurá za ním. Kousek za Prusinkami se však letadlo znovu otočilo a udělalo kruh kolem našeho města. Jak vyprávěli spolužáci z Oldřichovic, vyhodili tam několik beden munice, zejména náboje do kulometů. Totéž udělali i na jiných místech kolem Napajedel. Jak se letadlo otočilo a letělo nízko, bylo zřejmé, že někde nablízku přistane. Udělali jsme čelem vzad a běželi za letadlem směrem ke Kalvárii. Letadlo znovu změnilo směr a my zase za ním. Běželi jsme k Prusinkám. Tam bombardér přistál na rovném poli u prusinského lesa, zvaného Amerika. Jmenovalo se tak asi proto, že bylo nově odlesněno. Mudrovali jsme mezi sebou, jestli toto místo přistání měli ve svých mapách, zdali věděli, že je to Amerika, a proto tam přistáli. i tradici - předpoklad, že i budoucí generace budou ctít stejné hodnoty jako my. To je také smysl výstavy, kterou právě zahajujeme. Na přípravě výstavy pro město Napajedla a jeho muzeum spolupracoval Atelier prostorové tvorby University Tomáše Bati ve Zlíně, autorkou výstavy je Michaela Ondroušková, na realizaci se podílely firmy Matchball a A Profil. Cenným podkladem pro nás byla kapitola Výstřely v Prusinkách z knihy Jana Mahra Vzpomínky na neznámé letce, podporou potom zázemí Klubu kultury města Napajedla. Výstava skončila Irena Brabcová, starostka města Fotoreportáž: Pavel Ligr Přidali jsme do běhu, abychom tam byli co nejdříve, ale když jsme byli u cesty, která odbočuje do Pěnného (tam, kde je ten křížek), objevily se náhle doprovodné americké stíhačky. Začaly nalétávat a střílet bombardér z kulometů tak dlouho, dokud ten nezačal za obrovského rachotu hořet. Vše se odehrávalo asi 200 m od nás. Zalehli jsme do příkopu jeden na druhého a třásli se hrůzou z té kanonády. Nevím, jak dlouho to trvalo, ale bylo to hrozné. Jedno vím ale jistě, že toho 14. října 1944 jsem se naposled modlil a naposled v životě jsem měl takový strach. Nestříleli však po nás, což jsme ale nevěděli. Letci z bombardéru odešli před zásahem stíhaček do prusinského lesa. Když stíhačky odletěly, nás šest kluků z naší party (Luboš Čagánek, Zdeněk Cívela, Tonda Valůch již zemřelý, Slávek Valůch, Jožka Vrbík a já) jsme se otřepali a běželi k hořícímu letadlu. Dobíhali nás starší kluci i dospělí, někteří na kolech. Přiběhli jsme k lípě za Prusinkami a dali se Bůrovama směrem k lesu. Když jsme byli asi v polovině mezi lípou a letadlem, přijela vojenská nákladní auta, vojáci udělali rojnici, a to jak od Topolné, tak i od Komárova a Pohořelic a postupovali k lesu. Začala střelba. Jednak vybuchovala munice v hořícím letadle, jednak po nás stříleli postupující vojáci. V mé blízkosti jsem uslyšel několikrát za sebou nějaký úder. V běhu jsem se otočil a vidím, jak mi několik centimetrů od paty vytryskává hlína. Zrychlil jsem, abych nebyl zasažen (tenkrát jsem ještě uměl utíkat). Konečně jsme doběhli k polní cestě, poměrně vysoké mezi, která oddělovala Ameriku od Bůrov, a tam jsme zalehli. Už nás tam bylo asi třicet různého věku včetně dospělých. Byli jsme asi padesát metrů od letadla. Blíže už to nešlo. Hořelo, byl tam velký žár a stále vybuchovala munice. Za chvíli přišli Němci a již tam nikoho nepustili. 4 5

4 NAPAJEDELSKÉ Literární večery r e t š á l K é f a C v u žitků; přijďte si literatur lturních zá Čeká Vás vlna nových ku užít do Café Klášter. mu knihoven či městohá léta součástí progra říkali, proč by i v naší mn již u jso y čer ve rní si Literá tak jsme čáss, ale i v zahraničí. A ských kaváren nejen u návat to, co je jinde již zaběhnutou a úspěšnou sou ezii po u go ko fun čes u hlo no mo kavárně ne it nejen součas av dst pře je em torcíl au s ším tí kulturního dění. Na y - osobnosti na poli české literatury. Cyklu bíhat tor pro au de bu ich u šálku kávy a prózu, ale i jej né povídání s našimi hosty ských čtení, ale i příjem a měsíce vždy ve čtvrteční podvečer. pravidelně; jednou za dv l vsetínský rodák, bás30. října a jeho hostem byšlou sbírku Jak prázdné hl bě pro čer ve ní rár lite První vě vy s sebou přivezl svou prá ník Jakub Chrobák, který nás na www. kolo, po ráfku. ne v prosinci. Sledujte ěh ob pr ou tur ra ite s l Druhé setkání ter. a Literárních večerů facebook.com/cafeklas ka Velcerová, koordinátork oni Ver s. Těšíme se na Vá V zimě za hudbou Zveme vás do Klášterní kaple na koncerty výjimečných muzikantů V sobotu 22. listopadu se představí ve světě i u nás již známé duo DVA. Do Napajedel přijedou představit své nové album Nipomo. Hudební kritici pro ně mají vyhrazenou škatulku nezařaditelné dvojice ve složení Jan Kratochvíl (On) a Bára Kratochvílová (Ona) zhmotňuje svoje originální hudební vize nesčetnými prostředky: svoji představu o tom, jak má znít tango, naplňují beatboxem, křehké folkové skladby zase opentluje klarinet. Čerpají také z estetiky kabaretu nebo cirkusu. Příběhy z vlastních světů pak popisují vlastním vymyšleným jazykem právě proto se pro jejich hudbu vžilo označení folklor neexistujících národů. Koncert začíná ve 20 hodin a vstupné je 100,- Kč. (www.2dva.cz). Ona a On jsou Dva. 6 Foto: Archiv Dva Promítání a diskuse s režiséry Terezou Reichovou a Vladimírem Turnerem Přijďte v sobotu 6. prosince na komentovanou projekci autorských filmů a diskusi na témata v nich obsažená. Tato zajímavá a nevšední akce začíná v hodin v Klášterní kapli A kde nakupujete Vy? (Reichová) Jak stavba supermarketů ve velkém městě ovlivňuje okolní vesnice a její obyvatele? A kdo je tady flákač? (Reichová) Lokální obchodování jako způsob pro obnovu rozpadlých vazeb Kampaň bez loga (Reichová, Turner) Moderní reklamní strategie - revolta na prodej Umění ve veřejném prostoru (Turner) Blok krátkých autorských videí zachycující propojení občanského aktivismu a umění. 85 let volejbalu Podzimní Chřiby 2014 lích v Napajed V sobotu 13. září se volejbalové kurty v zámeckém parku staly dějištěm oslav 85. výročí volejbalu v Napajedlích. Zprvu chladné a deštivé počasí se v pravý čas umoudřilo a umožnilo členům Volejbalového klubu Napajedla i jeho hostům a příznivcům prožít příjemný sportovní den. Do zámeckého parku si našli cestu jak současní členové klubu, tak i ti, kteří se volejbalu aktivně už nevěnují. S o to větší chutí pak využili možnosti sehrát vzájemný zápas a připomenout si časy minulé. Poté, co byly odehrány všechny naplánované zápasy veteránských družstev žen i mužů, turnaj příchozích, turnaj dětí a nakonec zápas současného družstva mužů, přesunulo se dění na volejbalovou klubovnu, kde oslava pokračovala společenskou částí. Zde bylo mimo jiné možno zhlédnout promítání fotografií vztahujících se k historii klubu, zakoupit DVD s obrazovou dokumentací či pořídit si trička vyhotovená speciálně pro tuto příležitost. Více informací na a Klub kultury Napajedla Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla Vás zve na Nejen francouzský šanson vám představí kapela Voila! Foto: Archiv Voila V sobotu 13. prosince se můžete těšit na kapelu Voila!, která je složená z ostřílených muzikantů a ústřední postavou je slovenská zpěvačka Zdenka Trvalcová, která je známá především jako výborná interpretka písní Edith Piaf (m. j. hlavní role v muzikálu Edith Piaf - vrabčák z předměstí ). Voila! si ale vykračuje svou vlastní cestou, je hravá a netradiční formou experimentuje i mimo žánr šansonu (blues, klezmer, jazz, gipsy swing). Výraznou roli v tomto projektu hraje pak doprovodný akordeon. Koncert začíná ve 20 hodin a vstupné je 80,- Kč. (www.voila-music.com). Více informací najdete na a Kateřina Barešová, Klub kultury Napajedla Koncert České hudby a Výstavu výtvarných prací věnováno závěru Roku české hudby 3. prosince 2014 v 17 hod. Koncertní síň R. Firkušného Klášterní kaple Vánoční koncert 18. prosince 2014 v 17 hodin Chrám sv. Bartoloměje v Napajedlích Součástí oslav byl i halový turnaj dětí, který se konal o týden později v tělocvičně II. ZŠ Napajedla. Děkujeme všem zúčastněným, že svou přítomností přispěli ke zdaru této akce a Volejbalovému klubu Napajedla přejeme další úspěšná sportovní léta. Volejbalový klub najdete i na Facebooku: VK Napajedla. Jiří Surý, VK Napajedla Fotoreportáž: E. Dufková a M. Růžičková listopad 10/2014 Je sobota 11. října - to je druhá sobota v měsíci říjnu, a všichni vyznavači podzimního putování po Chřibech vědí, že si tento víkend musí rezervovat na tradiční pochod Podzimními Chřiby, který pro ně pořádá A-TOM Azimut a KČT, odbor Napajedla. Letos to byl již 43. ročník. Za těch uplynulých 42 ročníků jsme společně prošli velkou část blízkých a vzdálenějších koutů Chřibů, až se zdálo, že již nic nového a neznámého nelze nabídnout. A přesto letos pořadatelé nabídli trasu, která nás zavedla do vzdálenějších a méně známých míst, které mnozí účastníci ještě nikdy nenavštívili a ani netušili, co pěkného Chřiby pro ně skrývají. Ale pěkně od začátku. Z propozic a poutačů po městě jsme věděli, že prezentace začíná u Turistické chaty od 7 do 9 hodin a že nás pak pořadatelé postupně autobusy odvezou na start letošního putování, že navštívíme přírodní památky Kazatelna, Kozel, projdeme se přírodní rezervací Moravské louky a budeme mít možnost občerstvit se ve studánce U Mísy. Počasí v předchozích dnech bylo příjemné, babí léto v plném proudu, a také předpověď na sobotu byla příznivá babí léto má ještě vydržet. Takže vstávání bylo radostné, ale při pohledu z okna nás trochu zaskočila mlha, která halila celá Napajedla do bílého oparu. To nám ale náladu nepokazilo, za ty roky jsme prožili i horší začátky a přesto to vždy stálo za to vyrazit s partou nadšených turistů do podzimní přírody. Autobusy postupně po prezentaci odvezly všech 163 přihlášených pěších účastníků a jejich 15 psích miláčků na parkoviště u Bistra Tramp, kde letos začínalo naše pěší putování. Ani předpověď počasí nezklamala. Jakmile jsme opustili údolí kolem Moravy a vyjeli trochu výše od řeky, mlha náhle nikde a sluníčko se hrdě vyhouplo nad obzor a svými hřejivými paprsky nás doprovázelo po celý den. Sluncem ozářené okolní listnaté lesy se již halily do pestrobarevné škály barev podzimu, a tím přímo lákaly k procházce chřibskými hvozdy. Nebylo na co čekat, a tak jsme se z parkoviště vydali nejprve po cyklotrase, lesní cestou pod Holý kopec, kde jsme již narazili na červenou turistickou značku, která nás vedla do údolí k rozcestí Na Pile. Zde byla možnost si odpočinout v altánku, posilnit se z vlastních zásob, případně ochutnat vodu ze zdejší studánky a pokračovat dlouhým stoupáním až k rozcestí Pod Ocáskem, a pokračovat mírným klesáním k přírodní památce Kazatelna, která představuje jeden z největších skalních útvarů v Chřibech. Kdo nezaváhal a vystoupal po vytesaných schodcích nahoru, tak se mu naskytl široký, podzimním slun- cem ozářený výhled přes údolí Stupavy na protější hřeben Chřibů, na část Koryčanské přehrady a na nedalekou zříceninu hradu Cimburk. Potom následoval prudký sestup ke studánce s dobrou pitnou vodou, jejichž sběrač je vytvarován do tvaru mísy, proto se jí říká U Mísy. Díky zbudovanému přístřešku se jedná o oblíbené místo k odpočinku a občerstvení pro turisty. V minulosti i dnes je studánka vydatný zdroj vody pro hrad Cimburk. Po osvěžení a krátkém odpočinku jsme pokračovali dále a po cca 500m jsme přišli k další přírodní památce Kozel. Jedná se o věžovitou skálu zhruba tvaru kvádru, o výšce asi 22m na mírném svahu v bukovém porostu, bez výhledu. Tato skála je využívána horolezci a je na ní vytyčeno několik výstupových cest s fixními skobami. Dále nás červená značka provedla okrajem přírodní rezervace Moravské louky až k chatě Zavadilka, kde je křižovatka turistických cest. Tady jsme se s červenou značkou rozloučili a pokračovali po žluté značce až do cíle letošního pochodu, kterým bylo rekreační středisko Relaxx. Po obdržení účastnického listu, unaveni, usedáme v příjemné hospůdce nebo na velké zastřešené terase. K občerstvení nabízeli velký výběr zvěřinových specialit. Opravdu bylo z čeho vybírat a stálo to za to. Samozřejmostí bylo, že ti nejmladší účastníci nevydrželi dlouho sedět, jejich únava byla rychle pryč a tak se honili, pobíhali po okolí a využívali různých dětských radovánek, které jim v rekreačním středisku nabízejí. Autobusy průběžně odvážely unavené, ale jinak spokojené účastníky do Napajedel. Nashledanou na 44. ročníku! Nejmladší účastník měl 8 měsíců, nejstarší 79 let. Na cyklotrasu se přihlásilo 13 účastníků. Město Napajedla podporuje činnost A-TOM Azimut a KČT, odbor Napajedla. Karel Janošek 7

5 listopad 10/ Svatováclavské slavnosti v Napajedlích dozvěděli i něco nového z historie zbraní či doby sv. Václava. Skupina Gard opět přivezla dobovou střelnici, která se utábořila u 2. základní školy a letos byla i velmi dobře přijata novinka, a to jízda na koni a ponících v centru města. Pro návštěvníky Dobového programu na nádvoří Nového Kláštera byla letos připravena další novinka v podobě dvou tribun pro pohodlnější sledování vystoupení skupin. Zde vystoupila Skupina Adorea - šermíři Olomouc s ukázkou techniky šermu. Vyhazování praporů do vzduchu a jejich chytání, které je při trénincích asi dřina, ale ve výsledku zábava s úžasným efektem, předvedla praporová performace skupiny Monadria Už po patnácté se ulice Napajedel zaplnily návštěvníky, kteří se přišli nebo přijeli podívat na některý z řady programů celodenních Svatováclavských slavností. Ani letos nechyběl na 15. Svatováclavských slavnostech kníže Václav v podání Mikuláše Švehly, kterého v Napajedlích přivítal místostarosta města Zbyněk Ohnoutek. Svůj oděv pan místostarosta města opět zvolil z doby, která se nepojí ani s dobou Václava ani s dobou současnou, a tak symbolicky překlenul osu dějin. Ale vezměme celodenní akci od začátku. Vše vypuklo v 8 hodin Farmářskými trhy na náměstí, které si už mezi občany našly své příznivce. Trhy na náměstí byly propojeny se Slavnostmi vína a otevřely se i napajedelské památky. Po loňské premiéře se ujal i program na kostelních schodech, při němž kníže Václav s panem místostarostou města zahájili historický program s podtitulem Cena za mír, který provázela ústřední Píseň míru (nazpívaly Daniela Zdráhalová a Eliška Skácelová, spolutancovali Tereza Šimčáková, Martina Jirásková, Petr Kadleček a Zbyněk Strašák) a taneční znělka Míru a naděje (tančily Jana Palová a Gabriela Šímová). V ochutnávce na historický program vystoupily Skupina historického a scénického tance Porta Temporis s renesančními tanci, praporová performace Monadria Polygamica či břišní tanečnice z Domu dětí a mládeže Matýsek. Letos podruhé byly Svatováclavské slavnosti obohaceny o Jarmarečné hrátky, které otevřel flétnový soubor Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného a při nichž vystoupil Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka se scénickým pojednáním: Jak se legenda o svatém Jiří dostala do pohádek a s pohádkou Jak mámin mazánek přemohl Draka. Divadelní vystoupení pak vystřídala skupina ADOREA šermířů z Olomouce s ukázkami šermu různými zbraněmi. Už několik let je součástí slavností kostýmovaná mše s dobovými zpěvy v kostele sv. Bartoloměje, kterou na počest svatého Václava a letos i na poděkování za mír v České zemi sloužil páter Riszard Turko. Na závěr mše zazněla chrámem Česká státní hymna. K dobré náladě celodenního programu přispěly i Středověké hry pro děti, které si i letos velmi pečlivě připravili dobrovolníci ze sdružení aktivit mládeže SAM Napajedla. Stanoviště s úkoly byly v neustálém obležení dětí i jejich rodičů, kteří si užívali dobových her, při kterých se Více foto na Fotoreportáž: Pavel Ligr Polygamica. V podání skupiny historických a scénických tanců Porta Temporis mohli diváci zhlédnout lidové taneční pásmo v propracovaných maskách. Šermířská skupina Duel zapojila do svého vystoupení Hrádeček děti z publika a ladnost pohybu dívčího těla předvedly břišní tanečnice z napajedelského DDM Matýsek. Ohebností těl i celkovým vizuálním podáním náročných sportovních prvků si získala obdiv diváků sportovní gymnastika Sokol Napajedla. Ještě před setměním se ozvaly údery bubnů skupiny historického šermu GARD a pochodňový průvod vyšel do ulic města v čele s knížetem Václavem a jeho družinou. K atraktivnosti průvodu letos přispěla účast vystrojených členů skupin, spolků, souborů, společností i koní a poníků. Při zastávce v nočním městě přivítala knížete Václava v obřadní síni starostka města Irena Brabcová a spolu s knězem napajedelské farnosti Riszardem Turkem vykročili k čekajícím davům u kostelních schodů. V zdravici starostky města mimo jiné zazněla slova o ceně míru ve spojitosti s obětmi lidí, kteří pro mír v naší zemi položili život, a také to, že je potřeba začít chránit mír již v našich rodinách. Páter Riszard Turko apeloval ve svém projevu na to, že je potřeba o míru mluvit a uvědomovat si, že není samozřejmostí žít v míru. Po zdravici knížete Václava, v níž upozorňoval na to, že je potřeba se o mír starat jako o záhon růží, aby vykvetl do krásy a provoněl naši vlast, předal paní starostce a páteru Riszardovi symbolickou bílou růži. Průvod pak pokračoval zpět na nádvoří Nového Kláštera, kde probíhala druhá část dobového programu, který zahájila taneční znělka, podepsání mírové smlouvy mezi knížetem Václavem a panovníky šesti zemí jeho doby a zazněla Píseň míru. Pak už se publiku představila skupina Adorea se šermířským vystoupením Jak se stát šlechticem. Rytmickým nábojem rozproudil publikum Aerobic Team Domu dětí a mládeže Matýsek Napajedla se svým vystoupením na skotské téma. Krásu honosných dvorských šatů předvedla napajedelská taneční skupina Porta Temporis a srdce všech žen v publiku si opět získala praporová performace mužského kvarteta Monadria Polygamika. Rytířský turnaj s novými prvky v ovládání koní předvedla spolupráce dvou skupin, a to Duel a Tvrz, kterou vystřídala ohňová show v podání skupiny Boca Fuego z Valašska. Tečkou za 15. ročníkem Svatováclavských slavností v Napajedlích bylo defilé praporových znaků města Napajedla, České republiky i Míru - ústředního motivu letošních slavností. Celým programem provázela slovem Martina Suchánková a navštívily jej desítky stovek lidí z celého regionu i ze vzdálených míst naši republiky. Pořadatelem byli opět Město Napajedla, Klub kultury Napajedla a na programu se podílel Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka a další organizace města. Miroslava Havalová, DSZŠ Napajedla 8 9

6 vedoucí Divadelního souboru Zdeňka Štěpánka Rozhovor s Miroslavou Havalovou, Skončily XV. Svatováclavské slavnosti, na jejichž organizaci se významně podílíte, jak hodnotíte letošní ročník? Dle mého názoru se 15. ročník opět povedl, ale je to z pohledu DSZŠ, mohu tedy za sebe posoudit jen jarmarečné hrátky, historický program a průvod. Z doslechu od diváků, kterých je k naší velké radosti stále víc a víc, byly velmi kladně hodnoceny tribuny pro pohodlnější sledování programu, propracovaná stanoviště pro děti od členů SAM Napajedla, sborové zpěvy Pěveckého chrámového sboru, nové skupiny v programu i letošní téma Cena za mír a s ním spojené scénické a hudební vstupy členů divadla. Vyzdvihnout musím také velmi profesionální přístup skupin a obětavost dobrovolníků, kteří se starali o zabezpečení hladkého průchodu průvodu městem. V neposlední řadě pak musím poděkovat členům souboru, kteří to se mnou, díky houstnoucím termínům někdy nekonečných zkoušek, zkouškám venku v chladu a mrholení, neměli lehké. Jakým způsobem se podílíte na organizaci, co vše je potřeba zajistit a jak dlouho dopředu se taková velká akce chystá? Akce následujícího roku se vlastně chystá již při probíhajícím ročníku, protože se některé skupiny rovnou zajistí na ročník příští. V průběhu roku pak přibývají nové nebo se kontaktují ty divácky úspěšné. Vymyslí se téma ročníku, které se postupně rozvíjí a dolaďuje do scénické a třeba i hudební či taneční podoby. Začne se zkoušet s členy divadla, dává se dohromady podoba scény, kompletují se rekvizity a pokud to udává téma, vyrábí se rekvizity nové nebo se došívají kostýmy. Vybírá se se zvukařem vhodná hudba, s osvětlovačem nasvícení scény. Oběma se pak předávají požadavky skupin, co k dennímu a hlavně k večernímu vystoupení potřebují. Pak už se postupně skládá program, aby vše sedlo časově, aby nebyl pro diváky nudný a aby stihli navštívit i další akce, které se v ten den v Napajedlích konají. Pro soubor začnou nekonečné zkoušky, popřípadě nahrávání písní apod. Jsou v tom stovky hodin volného času všech, co se na akci podílejí. A to nemluvím o dalších desítkách větších či menších věcí, ale neméně důležitých, které zařizuje Klub kultury a který nám ve všech požadavcích vychází maximálně vstříc. Objevily se v průběhu akce nějaké nedostatky, kterých byste se chtěli do příštího roku vyvarovat? Pokud něco děláte a jste u toho od začátku, vždycky se něco povede víc a něco méně. A jak mi říkají kolegové: Ty tam vždycky najdeš něco, co mělo být krapánek jinak. Největším a upřímným kritikem je vždy pozorný divák. A pokud chybičku přehlédl a nebo mu v programu až tak nevadila, mohu konstatovat, že se to povedlo. Ale vždycky je co zlepšovat a opodstatněným připomínkám se nebráním. Všechny připomínky si v souboru značíme a po akci rozebíráme, takže si na ně v příštím ročníku dáváme pozor. Ale není na světě člověk ten, jak zní jedno přísloví, aby se zavděčil lidem všem. Pokud jsme potěšili aspoň větší část diváků, má cenu v této akci pokračovat. Chystáte na příští, 16. ročník nějaké překvapení? Určitě se snažíme přinést divákům vždycky něco nového. Můžu už teď prozradit, že máme nové téma slavností, ale neprozradím jej, protože to musí diváka oslovit až v celku a atmosféře celého programu. Každopádně chceme mít příští rok v Napajedlích více nazdobených koní a bohatší průvod. Teď k DSZŠ. Kolik má soubor členů, jak často se schází? Pokud bych to měla brát podle současných her v repertoáru, tak aktivních členů má soubor v současné době 28 a dalších 5, kteří si s ohledem na studia, rodinu či práci dali přestávku. Scházíme se dle potřeby, a to nejméně dvakrát týdně. Jakmile se ale blíží nějaký termín akce nebo datum premiéry, zkoušky houstnou od několikrát týdně přes víkendové prodloužené zkoušky, až po generálkové týdny, kdy jsme v divadle denně. A to nepočítám čas na výrobu kulis a rekvizit či šití kostýmů, schůzky divadelní rady apod. Na podzimní a zimní sezónu jistě chystáte nová představení, jaká to jsou? Podzim měl patřit Pohádkové skládance, ale díky špatné elektrice v prostorách budovy Klubu kultury jej nemůžeme uskutečnit. Vrhli jsme se tedy na přípravu nových věcí v takovém provedení, abychom je mohli zúžit do menších prostor i rozvinout do prostor větších. V této chvíli máme rozpracované tři hry: 1) Detektivní hru Dámský gambit - o úspěchu a strachu mladé spisovatelky - připravujeme v rámci projektu mladí mladým a jsou v ní obsazení herci v rozmezí 16 až 25 let. Hra je tak určena již žákům 2. stupně ZŠ, studentům SŠ i VŠ a samozřejmě i dospělým milovníkům detektivek. Premiéru bychom chtěli mít do konce roku ( ). 2) Minicestovní pohádka pro nejmenší Kmotřičky vypravují: Zimní pohádka o Smolíčkovi je úplně novým počinem, kdy chceme těm nejmenším i starším divákům představit novou techniku hraní, v níž spojíme živé herce s kreslenými postavami. Premiéru by pohádka měla mít v lednu ( ). Mini proto, že není dlouhá a vydrží u ní předškoláčci a cestovní proto, že scéna se bude dát postavit i ve větší místnosti mateřských či základních škol. Pokud se bude dětem líbit, tak bychom v projektu pokračovali, protože Kmotřičky mohou vypravovat jakoukoli další pohádku. 3) Pohádku O včelce Lindě s písničkami a tanečními scénami v modernějším duchu, kterou bychom také chtěli uvést ve větší kostýmní a dekorační scéně. V pohádce pro všechny generace, kde vystupují včelky, mravenci, motýlci a další postavy, je obsazen téměř celý soubor, takže v jeden moment je na jevišti cca 16 lidí. Premiéra pohádky by měla být nejpozději v únoru ( ). Jak řešíte problém s prostorem divadelního sálu Klubu kultury v areálu zámeckého parku? Jaké využíváte zázemí, případně kde zkoušíte a kde se budou odehrávat Vaše představení? Problém s divadelním sálem nás opravdu trápí. Nejen proto, že je to budova, kde jsme trávili spoustu volného času, ale i proto, že nikde v okolí podobná budova s vybavením, zázemím, akustikou a atmosférou není. Snažíme se hrát na jiných místech a v jiných městech, aby členové souboru neztratili chuť se dál ochotnickému divadlu věnovat. Abychom mohli hrát i doma v Napajedlích, musíme vše přizpůsobit místu, prostoru a různým akustickým prostředím. Při vystoupení na plesech jsme vyzkoušeli Sokolovnu, v létě jsme hráli venku za Novým Klášterem a hráli jsme i v Klášterní kapli. Jako náhradní místa pro pár divadelních vystoupení se tato místa využít dají, ale nejsou to a nikdy nebudou divadelní prostředí. Chybí tam zázemí, odstupňované hlediště či zvýšené jeviště, technické vybavení pro scénický zvuk a světla, prostor pro kulisy, které hru dotvářejí a stěny, které tlumí odraz zvuku a sebemenší hluk diváků, při pohybu na židli. Přesto neztrácíme naději, že se vše v dobré obrátí a jsme ochotni se nějakou dobu přizpůsobit, když budeme mít jistotu, že se divadelní sál zprovozní v původní budově Klubu kultury nebo vznikne v jiné budově s adekvátním divadelním prostorem. V současné době zkoušíme v prostorách, které kdysi byly knihovnou a mateřskou školkou. Je to větší místnost, a tak, když tam naběhne při davových scénách 16 lidí, je to síla. Přesto je tam teplo a po vymalování i útulno. Navíc máme vždy po ruce kostýmy, rekvizity či náznak kulis. Protože hraní milujeme, hrát chceme a jsme jedna velká divadelní rodina, budeme zatím hrát, kde nám to prostor aspoň trochu umožní. Nechceme totiž naší nečinností zklamat naše předchůdce, kteří ochotnické divadlo v Napajedlích založili a už i přerušení tradice Divadelních festivalů, které měly v Napajedlích takovou tradici a jsou známy i mimo náš region si bereme velmi osobně a hodně nás bolí. V roce 2015 v něm chceme bezpodmínečně pokračovat, i kdyby se termín měl přesunout na červen a mělo se hrát venku. Chceme totiž dál nést odkaz zakladatelů: Člověk se i bez jeviště hercem stává, ale opravdovým hercem je, až diváku jako člověk nejen slovo, ale i své srdce podává. Děkujeme za příjemný rozhovor a přejeme DSZŠ hodně úspěchů a elánu do další činnosti! Barbora Košutová, redakce Společný výlet prvňáků a deváťáků 1. ZŠ Z dálky se ozýval krutý řev Tyranosaura, to jsme poznali, že se náš vláček blíží k vytouženému cíli. Po příjezdu si to prvňáčci se svými deváťáky, které si sami vybrali, neohroženě namířili do Vyškovského Dinoparku. Hned za branami se ozývalo dunění jednoho z největších suchozemských tvorů, mocného Brachiosaura, v doprovodu 2 Iguanodonů, kteří oproti tomuto gigantovi vypadali jako mravenci. Někteří prvňáčci nejdřív vytáhli svačinky. Jiní okamžitě beze strachu, ovšem, v doprovodu svých deváťáků vyrazili na průzkum světa prehistorických plazů. Snad se naopak oni nestanou svačinkou děsivého Tyranosaura Rexe. Někteří z nás deváťáků, kteří se v dětství zajímali o dinosaury, si mohli připomenout své dětské chvíle a poznávat své oblíbené druhy. Jeden vykřikl: Hele, to je přece Styracosaurus. Z dálky se ozvalo: Vidím Ankylosaura! Po vzrušujícím putování v čase jsme se odebrali směrem k úchvatnému 4D kinu, kde jsme mohli objevovat tajemství vod a oceánů za dob dinosaurů. Nechyběl ani čas na koupi suvenýrů a hra na paleontology, kdy si prvňáčci mohli vyzkoušet, jaké to je hledat zkamenělé kosti dinosaurů. Ale jak to bývá, čas ubíhá velice rychle, především když se člověk dobře baví. Takže potom jsme museli udělat pápá pravěkým ještěrům a po ujištění, že nikdo nebyl sněden, jsme nastoupili do vláčku, tentokrát hurá směr ZOO! Všichni jsme tušili, že Zoo Park nebude tak zábavný, jako Dinopark, ale byli jsme mile překvapení. Máte rádi hádanky? No, schválně. Co je to? Je to z papíru, má to dlouhý barevný ocásek a letí to až k oblakům. Ano, uhádli jste, je to DRAK! Vlastně spousta draků, spousta dětí, maminek, tatínků, babiček i dědečků. Přesně takhle to vypadalo ve středu na Kalvárii. Jelikož jsme objednali i správné větrné počasí, dráčci se na nás usmívali většinou z veliké výš- Ve středu patřila Kalvárie drakům. Společný výlet prvňáčků a deváťáků do Dinoparku ve Vyškově se vydařil. Foto: archiv 1. ZŠ Nejdřív všichni vyrazili prohlédnout si zvířata. Mohli jsme vstoupit na babiččin dvorek, kde jsme chodili přímo mezi slepicemi, husami, kozami a ovcemi. Také se tam potulovalo telátko. Nejvíce jsme se nasmáli u hyperaktivních veverek, které opravdu stály za zhlédnutí. Všude si to tam navíc štrádovali pávi. Nakonec došlo na všemi očekávané hřiště. Jeden by řekl, že prvňáčci budou nadšení, ale oproti radosti deváťáků z toho celého hřiště, vypadali vážně hodně znudění. Ne přímo znudění, i oni si pochopitelně zablbli, ale málokdo by si tipnul, že to budou právě deváťáci, kteří se tam vyřádí víc. Chvilkami to vypadalo, že se prvňáčci starají o nás, přitom to mělo být naopak. Na závěr, abychom neměli jen vzpomínky, přišla jedna velká fotka. Všechno hezké ale jednou musí skončit, a tak jsme se plni smutku, že opouštíme hřiště, vydali k autobusu, pochopitelně každý se svým prvňáčkem. DRAKIÁDA školní družiny 1. ZŠ ky. Nezáleželo na tom, jestli je drak vyrobený tatínkem či dědečkem nebo zakoupený v obchodě. Především šlo hlavně o to, že si všichni v této dnešní uspěchané době najdeme chviličku jeden pro druhého, chviličku, kdy jsme spolu. A o to jde především. Tak ahóóój, dráčci! A šťastnou cestu! Simona Šulcová, vychovatelka školní družiny 1. ZŠ Napajedla V posledních chvílích výletu přišel ještě čas na koupi suvenýrů ze ZOO, a to už následoval nevyhnutelný konec. Zbývalo jen nasednout do autobusů a vrátit se před školu do Napajedel. Poslušně hlásíme, že jsme se z expedice do Vyškova dne 24. září 2014 se spoustou neopakovatelných zážitků, utuženými kamarádstvími mezi nejstaršími a nejmladšími žáky a bez větší újmy na zdraví všichni vrátili. Aneta Matušincová, Jindra Polášek, deváťáci 1. ZŠ Napajedla Nová učebna chemie a fyziky v 1. základní škole Napajedla Nová učebna chemie a fyziky. Foto: Lenka Peroutková V rámci projektu Modernizace učeben fyziky a chemie na ZŠ zaměřeného na podporu technického a přírodovědného vzdělávání byla na naší škole vybudována nová učebna pro výuku chemie a fyziky. Rekonstrukce probíhala od července do září Výsledkem je moderní učebna vybavená nejen nejnovější interaktivní technikou, měřicími přístroji a velkou digestoří, ale také novými žákovskými lavicemi a dostatkem úložných prostor pro pomůcky. Učebna je využívána nejen pro výuku chemie a fyziky, ale také pro činnost přírodovědného kroužku. Lenka Perutková, učitelka 1. ZŠ Foto: David Králík 10 11

NOVINY. Café Klášter FIORDMOSS. Setkání s hudbou. otevřeno

NOVINY. Café Klášter FIORDMOSS. Setkání s hudbou. otevřeno NAPAJEDELSKÉ Březen 2014 Ročník XV. Neprodejné Vydává město Napajedla Café Klášter otevřeno FIORDMOSS Dne 21. února byla otevřena hudební a literární kavárna v prostoru Klášterní kaple - CAFÉ KLÁŠTER.

Více

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Malenovice Pržno Baška Lhotka, Bílá, Janovice Pstruží Metylovice Ostravice, Kunčice p. O. Čeladná Staré Hamry Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3, 4 str.

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

A zase jsme o rok starší. Obsah:

A zase jsme o rok starší. Obsah: Obsah: - Zimní údržba komunikací - Jak je to s roznosem Zpravodaje - 90krát daroval svou krev - Pan František Přivřel mezi oceněnými - Podzimní setkání - Všichni soutěžící se umístili - Jubilejní rok S

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ŘÍJEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU SAMETOVÝ DEN STR. 5 17. LISTOPAD 1989 STR. 13 15 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 17 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

INFORMACE O ČINNOSTI ORGÁNŮ MĚSTA OD 15. 11. 2013 DO 15. 12. 2013

INFORMACE O ČINNOSTI ORGÁNŮ MĚSTA OD 15. 11. 2013 DO 15. 12. 2013 ACHÁT 15 Kč 2 ACHÁT - měsíčník pro občany Nové Paky a okolí INFORMACE O ČINNOSTI ORGÁNŮ MĚSTA OD 15. 11. 2013 DO 15. 12. 2013 RADA MĚSTA: Finance: schvaluje převedení finančních prostředků z provozních

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

roku, upřesňuje za Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy Helena Pešatová.

roku, upřesňuje za Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy Helena Pešatová. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2 Frýdlant nad Ostravicí str. 3 Baška, Kunčice p. O. str. 4 Malenovice, Pržno str. 5 Bílá, Ostravice str. 6 Kultura str. 7 Lhotka, Čeladná str. 8 Pržno

Více

Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla

Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název subjektu: Sídlo: Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace Komenského 304, 763 61 Napajedla Identifikační číslo: 70286736

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ. +Parkování na Písecké. +Informace pro. +Vítání občánků. +Životní jubilea BECHYŇSKÝ. V takové krásné společnosti +Boží Tělo

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ. +Parkování na Písecké. +Informace pro. +Vítání občánků. +Životní jubilea BECHYŇSKÝ. V takové krásné společnosti +Boží Tělo BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2009 +Informace pro odběratele Vodárenské sdružení Bechyňsko (sdružení obcí) upozorňuje všechny odběratele, že od 1. 7. 2009 se stává provozovatelem vodovodu a kanalizace

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

VODA TOPENÍ PLYN TRUMF

VODA TOPENÍ PLYN TRUMF ČTRNÁCTIDENÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO I ČÍSLO 3 I ROČNÍK XXV I 5. ÚNORA 2015 Zpravodajství přinášíme také na webu: www.roznov.cz/aktuality-z-mikroregionu Malebná valašská krajina okouzlila malířku Jaroslavu

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

Zpravodaj. Sovětický kalendář uvede Josef Klíma ZLATO KEMPU LODÍN. Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866

Zpravodaj. Sovětický kalendář uvede Josef Klíma ZLATO KEMPU LODÍN. Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866 Zpravodaj číslo 3-2013 www.nechanicko.cz Náklad 3500ks Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866 V pátek 5. července 2013 proběhl v jihozápadní části královéhradeckého bojiště, v předvečer oslav

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle ROČNÍK 24 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2014 CENA 10,- Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle Určitě každý obyvatel Rokytnice a i každý náhodně projíždějící si všiml, že je okolo budovy staré školy a současné

Více

ČÍSLO 4 / ROČNÍK XVII DUBEN 2015 Cena 8 Kč

ČÍSLO 4 / ROČNÍK XVII DUBEN 2015 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 4 / ROČNÍK XVII DUBEN 2015 Cena 8 Kč V pátek 20. března vstoupily do městské Síně slávy další čtyři vážené osobnosti: pan Josef Suchánek, Mgr. Vladimír Peška, Ing. arch. Ladislav

Více

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově.

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. Maršovský zpravodaj číslo 1/2013 duben 2013 ZDARMA 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. 2012 Vážení spoluobčané, již tak trochu tradičně bych nejprve rád poděkoval.

Více

Novým starostou Lovosic je Milan Dian

Novým starostou Lovosic je Milan Dian Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 4 číslo 12 5. prosince 2014 Aktuality Rozhovor Akce Akce Noví é Co plánuje nový Autobusovou dopravu Ve městě proběhly

Více

foto: Radka Kubínová Ve Výstavním sále MKZ Drobnosti pro radost Pavla Koníková, prodejní výstava obrazů, do 25. 7.

foto: Radka Kubínová Ve Výstavním sále MKZ Drobnosti pro radost Pavla Koníková, prodejní výstava obrazů, do 25. 7. z jednání rady A ZASTUPITELSTVA - Ze základní školy - společenská rubrika - kulturní léto Bělá 2014 - ze sportu a spolkové činnosti Vážení spoluobčané, hned v úvodu bychom chtěli poděkovat našim spoluobčanům

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka Přejeme vám, milí spoluobčané, pohodové svátky vánoční prožité s vašimi nejbližšími a v novém roce hodně zdraví, lásky, spokojenosti a splnění všech vašich přání. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka strana

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více

+Životní jubilea. +Zlatá svatba. +Poděkováni Domovu. +Veřejné poděkování BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2012 MÁJ

+Životní jubilea. +Zlatá svatba. +Poděkováni Domovu. +Veřejné poděkování BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2012 MÁJ BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2012 Karel Hynek MÁCHA MÁJ Byl pozdní večer první máj Večerní máj byl lásky čas, Hrdliččin zval ku lásce hlas, Kde borový zaváněl háj, O lásce šeptal tichý mech ilustrace

Více