NOVINYListopad. 70 od nouzového. Výsledky voleb. amerického bombardéru. Rozsvěcování vánočního. stromu. let. XV.ročník Svatováclavských slavností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINYListopad. 70 od nouzového. Výsledky voleb. amerického bombardéru. Rozsvěcování vánočního. stromu. let. XV.ročník Svatováclavských slavností"

Transkript

1 2014 Ročník XV. Listopad Neprodejné V pátek 24. října byly u příležitosti státního svátku slavnostně položeny věnce u pomníku padlým v 1. světové válce a u hrobu generála Šnejdárka na městském hřbitově. Foto: Kateřina Barešová Výsledky voleb do zastupitelstva města Napajedla XV.ročník Svatováclavských slavností Foto: Pavel Ligr Čtěte na str. 2 let 70 od nouzového přistání amerického bombardéru Více na str. 4 a 5 Ohlédnutí na str. 8 a 9 Vydává město Napajedla Rozsvěcování vánočního stromu Jako každý rok, i letos společně rozsvítíme vánoční strom před první adventní nedělí. Přijďte si v pátek 28. listopadu na Masarykovo náměstí poslechnout koledy v podání dětí z napajedelských souborů a kroužků, nakoupit jmelí, adventní věnce a první vánoční dárečky a přitom se zahřát svařeným vínem. 12:00 18:00 Farmářský a řemeslný trh 16:00 Slavnostní zahájení a rozsvícení vánočního stromu 16:00 16:20 Zimní zpívání ZUŠ Rudolfa Firkušného představí pásmo Zimní zpívání v podání pěveckého sboru mladších dětí Zpěváček pod vedením Lenky Hanáčkové. Vystoupení uvedou trumpetisté ze třídy Alexandra Kunerta. 16:30 16:50 Koledování Radovánku Děti představí lidové koledy převážně ze Slovácka. Spolu s dětmi vystoupí také tanečníci Radovanu a Pozdního sběru, kteří Vás rádi potěší v adventním čase koledami známými i neznámými. 17:00 17:20 Vánoční snění Pásmo vánoční poezie, prózy a koled, které pro Vás připraví Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka. 17:30 17:50 Popové Vánoce Album českých i světových vánočních melodií v podání dětí z kroužků DDM Matýsek. 18:00 19:00 Mše v kostele sv. Bartoloměje Srdečně Vás zve Klub kultury Napajedla 1

2 Výsledky voleb do zastupitelstva města Napajedla V Napajedlích se volilo 21 zastupitelů. Nejvíce mandátů získala strana č. 6 NAPAJEDELSKÉ FÓRUM - Ano 2011, a to pět. Jeden mandát získala strana č. 4 Strana svobodných občanů. Volební účast byla 43,24 %. Nejvyšší účast 51,86% byla v okrsku č. 2 (hřebčín), nejnižší v okrsku č. 5 (městský úřad). Více informací o volbách najdete na Zdeňka Sukupová, tajemnice MÚ Napajedla 110. výročí založení školy v Pohořelicích Na neděli 14. září dlouho nezapomenou účastníci oslav 110. výročí založení školy. Počasí také přálo a slavnostně vyzdobená budova vítala pozvané hosty, děti, rodiče a představitele okolních škol a obcí. Po milém kulturním vystoupení žáků seznámila ředitelka školy Mgr. Martina Kudláčková přítomné s historií této školy a pak se ujal slova starosta obce Pohořelice pan Jaroslav Němeček. Za zvuků naší státní hymny odhalil sochu T. G. Masaryka, která je umístěna na důstojném místě zahrady školy. Minutou ticha všichni uctili 77. výročí úmrtí našeho prvního českého prezidenta. Oslavy 110. výročí založení školy v Pohořelicích proběhly 14. září. Foto: Ladislav Kochta Následovala prohlídka tříd a školní družiny, kde bylo pro všechny připraveno malé pohoštění. V tomto příjemném ovzduší si lidé prohlíželi fotografie, alba a kroniky z minulých let, moderní vybavení učeben a pomůcek, výtvarné práce žáků a vkusnou výzdobu chodeb, schodiště. Přestože má škola už 110 let, vůbec nestárne, ale naopak. Je moderní, čistá, veselá, jde s dobou a v novém kabátě. Tak působí nejen na mne (kde jsem dříve působila), ale také na ostatní zúčastněné. Je to dáno i pozitivním přístupem pedagogického sboru a péčí obecního úřadu. V této krásně prožité atmosféře si bývalí žáci, učitelé a někteří přítomní zavzpomínali na bezstarostně prožitá školní léta a své dojmy vyjádřili zápisem do školní kroniky. Byly to samé kladné a povzbuzující ohlasy. Velký dík patří všem pedagogům a pracovníkům školy, hlavně paní ředitelce Mgr. Kudláčkové a panu starostovi Němečkovi, kteří obětavě a s láskou připravili tuto důstojnou oslavu školy. Valerie Vlčková, ZŠ a MŠ Pohořelice listopad 10/2014 Pavel Preisner: Muzeum Napajedla Výstavou obrazů v Muzeu Napajedla se v Napajedlích poprvé představuje zlínský malíř, ilustrátor, pedagog a básník Pavel Preisner. Konkrétně zde vystaví obrazy ze svého archivu a ze soukromých sbírek z let Autor ve svých imaginativních až surreálných obrazech často zobrazuje fantaskní příběhy uschované v podvědomí, ve vlastní minulosti nebo čerpá z mnohdy banálních situací z okolí, které po svém parafrázuje. Hlavní roli v nich hrají prapodivná zvířata, věci a figury i hojně se vyskytující kostlivci. Autor je pak ohraničuje geometrickými či architektonickými prvky. Preisner pracuje s lyrickým pojetím barevnosti, která podtrhuje snovost jednotlivých aktů. Je pak na divákovi, kterak naznačené děje uchopí. Pavel Preisner v roce 1993 vystudoval Pedagogickou fakultu UP v Olomouci. V témže roce spoluzaložil výtvarné romantické sdružení ROMAN. Pavlu Preisnerovi vyšlo i několik básnických sbírek např. u nakladatelství Host Ulomili a Usuch. V roce 1997 byl vybrán na I. Zlínský salon mladých a od roku 2002 se prezentoval na všech zlínských salonech. Od roku 1999 působí jako výtvarný pedagog na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění, kde až do současnosti vede ateliér kresby. V letech 2008 až 2013 působil na Fakultě umění Ostravské univerzity, v detašovaném pracovišti ve Zlíně v ateliéru malby. SCHOVANÝ V roce 2006 byl soubor jeho kresebných prací zařazen do stálých sbírek KGVU ve Zlíně. V roce 2006 se zúčastnil kolektivní výstavy autorů takzvaného Zlínského okruhu. V roce 2010 autor představil Obrazy v prestižní ostravské Galerii Magma. Následná výstava Pavla Preisnera byla v ateliéru TOAST_KOMUNÁL ve Zlíně, kde vystavoval naposledy i letos v lednu své práce z let Ivan Bergmann, Muzeum Napajedla Zveme děti a jejich rodiče na loutkovou pohádku Psaníčko pro sv. Mikuláše Představení se koná první adventní neděli 30. listopadu v 15 hodin v loutkovém sále v zámeckém parku v Napajedlích. Po představení přijde hodným dětem rozdat nadílku Mikuláš s andělem a čerty, prosíme proto rodiče, aby připravili svým dětem balíčky. Těšíme se, že přijdete s námi a našimi dřevěnými kamarády přivítat adventní čas. Loutkový soubor Klubíčko 2 3

3 listopad 10/ let od nouzového přistání amerického bombardéru Pomník Nejdříve jsme se sešli s pamětníky a širokou veřejností na místě zvaném Amerika v blízkosti Prusinek, abychom společně symbolicky odkryli památník věnovaný příběhu amerického bombardéru B 17G Letadlu, které v bezprostřední blízkosti tohoto místa nouzově přistálo. Tato událost na sklonku 2. světové války se nesmazatelně zapsala do historie naše- ho města. Příběh se vypráví z generace na generaci, spousta pamětníků, v té době kluků a holek, ještě žije a vzpomíná. Do této chvíle byla lokalizace místa pro obyčejného poutníka sporá. Jsem proto ráda, že po dlouhých sedmdesáti letech napravu jeme tento nedos tatek a věřím, že trvalým způsobem - adekvátním charakteru místa. Pomník vznikl na základě spolupráce našeho města s Univerzitou Tomáše Bati - Ateliérem prostorové tvorby, kde studentka Barbora Pexová takto pojala svoji diplomovou práci. Konzultanty jí byli akademičtí sochaři Zdeněk Šmíd a Jiří Kaifosz. Aby nezůstal pouze na papíře, ale mohli js me s e potkat u skutečného díla, se zasloužila firma Cemex, která kompletně jeho výrobu zasponzorovala a zajistila. Přípravu území a transport pomníku si vzaly na starost naše technické služby. Za částečné pokrytí nákladů na dopravu patří poděkování firmě Piňostrans. Výročí si město připomnělo v sobotu několika akcemi. Vzpomínka na zastřelené piloty Při návratu do města jsme uctili na Masarykově náměstí památku dvou amerických letců, zastřelených gestapem krátce po nouzovém přistání bombardéru. Po položení věnce u jejich pomníku zástupci Krajského vojenského velitelství, uctil své kolegy zástupce Svazu důstojníků a praporčíků v záloze kapitán ing. Ivan Lamprecht. Pietního aktu se zúčastnili kromě představitelů města také zástupce Klubu výsadkových veteránů v Holešově pan Dušan Hric a zástupce Leteckého badatelství, aeroarcheologie z období leteckých bojů a operací na Moravě během 2. světové války pan Michael Žitník. Výstava v muzeu V 17 hodin byla v muzeu zahájena výstava věnovaná příběhu amerického bombardéru B 17 G. Letadlu, které bylo kvůli technickým problémům nuceno nouzově přistát na sklonku 2. světové války. Symbolicky si vybralo lokalitu Amerika v blízkosti Napajedel. Toto neštěstí je bohužel poznamenáno následnou tragickou události - zastřelením dvou amerických letců německým gestapem. Událost se zapsala do historie našeho města jako čás t příběhů s pojených s druhou světovou válkou, s bojem proti zlu. Je myslím naší povinností udržovat povědomí o tom, co se v našem životním prostoru stalo a střádat zkušenosti živých pro ty, kteří přicházejí anebo teprve přijdou. J e tak možné zakládat Úryvek z výpovědi pamětníka události Aloise Vychodila Najednou, už když se vracel ze severu zpět na Vídeň, objevil se jeden americký bombardér letící nízko nad naším městem směrem k Topolné. Tak jsme se zvedli a hurá za ním. Kousek za Prusinkami se však letadlo znovu otočilo a udělalo kruh kolem našeho města. Jak vyprávěli spolužáci z Oldřichovic, vyhodili tam několik beden munice, zejména náboje do kulometů. Totéž udělali i na jiných místech kolem Napajedel. Jak se letadlo otočilo a letělo nízko, bylo zřejmé, že někde nablízku přistane. Udělali jsme čelem vzad a běželi za letadlem směrem ke Kalvárii. Letadlo znovu změnilo směr a my zase za ním. Běželi jsme k Prusinkám. Tam bombardér přistál na rovném poli u prusinského lesa, zvaného Amerika. Jmenovalo se tak asi proto, že bylo nově odlesněno. Mudrovali jsme mezi sebou, jestli toto místo přistání měli ve svých mapách, zdali věděli, že je to Amerika, a proto tam přistáli. i tradici - předpoklad, že i budoucí generace budou ctít stejné hodnoty jako my. To je také smysl výstavy, kterou právě zahajujeme. Na přípravě výstavy pro město Napajedla a jeho muzeum spolupracoval Atelier prostorové tvorby University Tomáše Bati ve Zlíně, autorkou výstavy je Michaela Ondroušková, na realizaci se podílely firmy Matchball a A Profil. Cenným podkladem pro nás byla kapitola Výstřely v Prusinkách z knihy Jana Mahra Vzpomínky na neznámé letce, podporou potom zázemí Klubu kultury města Napajedla. Výstava skončila Irena Brabcová, starostka města Fotoreportáž: Pavel Ligr Přidali jsme do běhu, abychom tam byli co nejdříve, ale když jsme byli u cesty, která odbočuje do Pěnného (tam, kde je ten křížek), objevily se náhle doprovodné americké stíhačky. Začaly nalétávat a střílet bombardér z kulometů tak dlouho, dokud ten nezačal za obrovského rachotu hořet. Vše se odehrávalo asi 200 m od nás. Zalehli jsme do příkopu jeden na druhého a třásli se hrůzou z té kanonády. Nevím, jak dlouho to trvalo, ale bylo to hrozné. Jedno vím ale jistě, že toho 14. října 1944 jsem se naposled modlil a naposled v životě jsem měl takový strach. Nestříleli však po nás, což jsme ale nevěděli. Letci z bombardéru odešli před zásahem stíhaček do prusinského lesa. Když stíhačky odletěly, nás šest kluků z naší party (Luboš Čagánek, Zdeněk Cívela, Tonda Valůch již zemřelý, Slávek Valůch, Jožka Vrbík a já) jsme se otřepali a běželi k hořícímu letadlu. Dobíhali nás starší kluci i dospělí, někteří na kolech. Přiběhli jsme k lípě za Prusinkami a dali se Bůrovama směrem k lesu. Když jsme byli asi v polovině mezi lípou a letadlem, přijela vojenská nákladní auta, vojáci udělali rojnici, a to jak od Topolné, tak i od Komárova a Pohořelic a postupovali k lesu. Začala střelba. Jednak vybuchovala munice v hořícím letadle, jednak po nás stříleli postupující vojáci. V mé blízkosti jsem uslyšel několikrát za sebou nějaký úder. V běhu jsem se otočil a vidím, jak mi několik centimetrů od paty vytryskává hlína. Zrychlil jsem, abych nebyl zasažen (tenkrát jsem ještě uměl utíkat). Konečně jsme doběhli k polní cestě, poměrně vysoké mezi, která oddělovala Ameriku od Bůrov, a tam jsme zalehli. Už nás tam bylo asi třicet různého věku včetně dospělých. Byli jsme asi padesát metrů od letadla. Blíže už to nešlo. Hořelo, byl tam velký žár a stále vybuchovala munice. Za chvíli přišli Němci a již tam nikoho nepustili. 4 5

4 NAPAJEDELSKÉ Literární večery r e t š á l K é f a C v u žitků; přijďte si literatur lturních zá Čeká Vás vlna nových ku užít do Café Klášter. mu knihoven či městohá léta součástí progra říkali, proč by i v naší mn již u jso y čer ve rní si Literá tak jsme čáss, ale i v zahraničí. A ských kaváren nejen u návat to, co je jinde již zaběhnutou a úspěšnou sou ezii po u go ko fun čes u hlo no mo kavárně ne it nejen součas av dst pře je em torcíl au s ším tí kulturního dění. Na y - osobnosti na poli české literatury. Cyklu bíhat tor pro au de bu ich u šálku kávy a prózu, ale i jej né povídání s našimi hosty ských čtení, ale i příjem a měsíce vždy ve čtvrteční podvečer. pravidelně; jednou za dv l vsetínský rodák, bás30. října a jeho hostem byšlou sbírku Jak prázdné hl bě pro čer ve ní rár lite První vě vy s sebou přivezl svou prá ník Jakub Chrobák, který nás na www. kolo, po ráfku. ne v prosinci. Sledujte ěh ob pr ou tur ra ite s l Druhé setkání ter. a Literárních večerů facebook.com/cafeklas ka Velcerová, koordinátork oni Ver s. Těšíme se na Vá V zimě za hudbou Zveme vás do Klášterní kaple na koncerty výjimečných muzikantů V sobotu 22. listopadu se představí ve světě i u nás již známé duo DVA. Do Napajedel přijedou představit své nové album Nipomo. Hudební kritici pro ně mají vyhrazenou škatulku nezařaditelné dvojice ve složení Jan Kratochvíl (On) a Bára Kratochvílová (Ona) zhmotňuje svoje originální hudební vize nesčetnými prostředky: svoji představu o tom, jak má znít tango, naplňují beatboxem, křehké folkové skladby zase opentluje klarinet. Čerpají také z estetiky kabaretu nebo cirkusu. Příběhy z vlastních světů pak popisují vlastním vymyšleným jazykem právě proto se pro jejich hudbu vžilo označení folklor neexistujících národů. Koncert začíná ve 20 hodin a vstupné je 100,- Kč. (www.2dva.cz). Ona a On jsou Dva. 6 Foto: Archiv Dva Promítání a diskuse s režiséry Terezou Reichovou a Vladimírem Turnerem Přijďte v sobotu 6. prosince na komentovanou projekci autorských filmů a diskusi na témata v nich obsažená. Tato zajímavá a nevšední akce začíná v hodin v Klášterní kapli A kde nakupujete Vy? (Reichová) Jak stavba supermarketů ve velkém městě ovlivňuje okolní vesnice a její obyvatele? A kdo je tady flákač? (Reichová) Lokální obchodování jako způsob pro obnovu rozpadlých vazeb Kampaň bez loga (Reichová, Turner) Moderní reklamní strategie - revolta na prodej Umění ve veřejném prostoru (Turner) Blok krátkých autorských videí zachycující propojení občanského aktivismu a umění. 85 let volejbalu Podzimní Chřiby 2014 lích v Napajed V sobotu 13. září se volejbalové kurty v zámeckém parku staly dějištěm oslav 85. výročí volejbalu v Napajedlích. Zprvu chladné a deštivé počasí se v pravý čas umoudřilo a umožnilo členům Volejbalového klubu Napajedla i jeho hostům a příznivcům prožít příjemný sportovní den. Do zámeckého parku si našli cestu jak současní členové klubu, tak i ti, kteří se volejbalu aktivně už nevěnují. S o to větší chutí pak využili možnosti sehrát vzájemný zápas a připomenout si časy minulé. Poté, co byly odehrány všechny naplánované zápasy veteránských družstev žen i mužů, turnaj příchozích, turnaj dětí a nakonec zápas současného družstva mužů, přesunulo se dění na volejbalovou klubovnu, kde oslava pokračovala společenskou částí. Zde bylo mimo jiné možno zhlédnout promítání fotografií vztahujících se k historii klubu, zakoupit DVD s obrazovou dokumentací či pořídit si trička vyhotovená speciálně pro tuto příležitost. Více informací na a Klub kultury Napajedla Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla Vás zve na Nejen francouzský šanson vám představí kapela Voila! Foto: Archiv Voila V sobotu 13. prosince se můžete těšit na kapelu Voila!, která je složená z ostřílených muzikantů a ústřední postavou je slovenská zpěvačka Zdenka Trvalcová, která je známá především jako výborná interpretka písní Edith Piaf (m. j. hlavní role v muzikálu Edith Piaf - vrabčák z předměstí ). Voila! si ale vykračuje svou vlastní cestou, je hravá a netradiční formou experimentuje i mimo žánr šansonu (blues, klezmer, jazz, gipsy swing). Výraznou roli v tomto projektu hraje pak doprovodný akordeon. Koncert začíná ve 20 hodin a vstupné je 80,- Kč. (www.voila-music.com). Více informací najdete na a Kateřina Barešová, Klub kultury Napajedla Koncert České hudby a Výstavu výtvarných prací věnováno závěru Roku české hudby 3. prosince 2014 v 17 hod. Koncertní síň R. Firkušného Klášterní kaple Vánoční koncert 18. prosince 2014 v 17 hodin Chrám sv. Bartoloměje v Napajedlích Součástí oslav byl i halový turnaj dětí, který se konal o týden později v tělocvičně II. ZŠ Napajedla. Děkujeme všem zúčastněným, že svou přítomností přispěli ke zdaru této akce a Volejbalovému klubu Napajedla přejeme další úspěšná sportovní léta. Volejbalový klub najdete i na Facebooku: VK Napajedla. Jiří Surý, VK Napajedla Fotoreportáž: E. Dufková a M. Růžičková listopad 10/2014 Je sobota 11. října - to je druhá sobota v měsíci říjnu, a všichni vyznavači podzimního putování po Chřibech vědí, že si tento víkend musí rezervovat na tradiční pochod Podzimními Chřiby, který pro ně pořádá A-TOM Azimut a KČT, odbor Napajedla. Letos to byl již 43. ročník. Za těch uplynulých 42 ročníků jsme společně prošli velkou část blízkých a vzdálenějších koutů Chřibů, až se zdálo, že již nic nového a neznámého nelze nabídnout. A přesto letos pořadatelé nabídli trasu, která nás zavedla do vzdálenějších a méně známých míst, které mnozí účastníci ještě nikdy nenavštívili a ani netušili, co pěkného Chřiby pro ně skrývají. Ale pěkně od začátku. Z propozic a poutačů po městě jsme věděli, že prezentace začíná u Turistické chaty od 7 do 9 hodin a že nás pak pořadatelé postupně autobusy odvezou na start letošního putování, že navštívíme přírodní památky Kazatelna, Kozel, projdeme se přírodní rezervací Moravské louky a budeme mít možnost občerstvit se ve studánce U Mísy. Počasí v předchozích dnech bylo příjemné, babí léto v plném proudu, a také předpověď na sobotu byla příznivá babí léto má ještě vydržet. Takže vstávání bylo radostné, ale při pohledu z okna nás trochu zaskočila mlha, která halila celá Napajedla do bílého oparu. To nám ale náladu nepokazilo, za ty roky jsme prožili i horší začátky a přesto to vždy stálo za to vyrazit s partou nadšených turistů do podzimní přírody. Autobusy postupně po prezentaci odvezly všech 163 přihlášených pěších účastníků a jejich 15 psích miláčků na parkoviště u Bistra Tramp, kde letos začínalo naše pěší putování. Ani předpověď počasí nezklamala. Jakmile jsme opustili údolí kolem Moravy a vyjeli trochu výše od řeky, mlha náhle nikde a sluníčko se hrdě vyhouplo nad obzor a svými hřejivými paprsky nás doprovázelo po celý den. Sluncem ozářené okolní listnaté lesy se již halily do pestrobarevné škály barev podzimu, a tím přímo lákaly k procházce chřibskými hvozdy. Nebylo na co čekat, a tak jsme se z parkoviště vydali nejprve po cyklotrase, lesní cestou pod Holý kopec, kde jsme již narazili na červenou turistickou značku, která nás vedla do údolí k rozcestí Na Pile. Zde byla možnost si odpočinout v altánku, posilnit se z vlastních zásob, případně ochutnat vodu ze zdejší studánky a pokračovat dlouhým stoupáním až k rozcestí Pod Ocáskem, a pokračovat mírným klesáním k přírodní památce Kazatelna, která představuje jeden z největších skalních útvarů v Chřibech. Kdo nezaváhal a vystoupal po vytesaných schodcích nahoru, tak se mu naskytl široký, podzimním slun- cem ozářený výhled přes údolí Stupavy na protější hřeben Chřibů, na část Koryčanské přehrady a na nedalekou zříceninu hradu Cimburk. Potom následoval prudký sestup ke studánce s dobrou pitnou vodou, jejichž sběrač je vytvarován do tvaru mísy, proto se jí říká U Mísy. Díky zbudovanému přístřešku se jedná o oblíbené místo k odpočinku a občerstvení pro turisty. V minulosti i dnes je studánka vydatný zdroj vody pro hrad Cimburk. Po osvěžení a krátkém odpočinku jsme pokračovali dále a po cca 500m jsme přišli k další přírodní památce Kozel. Jedná se o věžovitou skálu zhruba tvaru kvádru, o výšce asi 22m na mírném svahu v bukovém porostu, bez výhledu. Tato skála je využívána horolezci a je na ní vytyčeno několik výstupových cest s fixními skobami. Dále nás červená značka provedla okrajem přírodní rezervace Moravské louky až k chatě Zavadilka, kde je křižovatka turistických cest. Tady jsme se s červenou značkou rozloučili a pokračovali po žluté značce až do cíle letošního pochodu, kterým bylo rekreační středisko Relaxx. Po obdržení účastnického listu, unaveni, usedáme v příjemné hospůdce nebo na velké zastřešené terase. K občerstvení nabízeli velký výběr zvěřinových specialit. Opravdu bylo z čeho vybírat a stálo to za to. Samozřejmostí bylo, že ti nejmladší účastníci nevydrželi dlouho sedět, jejich únava byla rychle pryč a tak se honili, pobíhali po okolí a využívali různých dětských radovánek, které jim v rekreačním středisku nabízejí. Autobusy průběžně odvážely unavené, ale jinak spokojené účastníky do Napajedel. Nashledanou na 44. ročníku! Nejmladší účastník měl 8 měsíců, nejstarší 79 let. Na cyklotrasu se přihlásilo 13 účastníků. Město Napajedla podporuje činnost A-TOM Azimut a KČT, odbor Napajedla. Karel Janošek 7

5 listopad 10/ Svatováclavské slavnosti v Napajedlích dozvěděli i něco nového z historie zbraní či doby sv. Václava. Skupina Gard opět přivezla dobovou střelnici, která se utábořila u 2. základní školy a letos byla i velmi dobře přijata novinka, a to jízda na koni a ponících v centru města. Pro návštěvníky Dobového programu na nádvoří Nového Kláštera byla letos připravena další novinka v podobě dvou tribun pro pohodlnější sledování vystoupení skupin. Zde vystoupila Skupina Adorea - šermíři Olomouc s ukázkou techniky šermu. Vyhazování praporů do vzduchu a jejich chytání, které je při trénincích asi dřina, ale ve výsledku zábava s úžasným efektem, předvedla praporová performace skupiny Monadria Už po patnácté se ulice Napajedel zaplnily návštěvníky, kteří se přišli nebo přijeli podívat na některý z řady programů celodenních Svatováclavských slavností. Ani letos nechyběl na 15. Svatováclavských slavnostech kníže Václav v podání Mikuláše Švehly, kterého v Napajedlích přivítal místostarosta města Zbyněk Ohnoutek. Svůj oděv pan místostarosta města opět zvolil z doby, která se nepojí ani s dobou Václava ani s dobou současnou, a tak symbolicky překlenul osu dějin. Ale vezměme celodenní akci od začátku. Vše vypuklo v 8 hodin Farmářskými trhy na náměstí, které si už mezi občany našly své příznivce. Trhy na náměstí byly propojeny se Slavnostmi vína a otevřely se i napajedelské památky. Po loňské premiéře se ujal i program na kostelních schodech, při němž kníže Václav s panem místostarostou města zahájili historický program s podtitulem Cena za mír, který provázela ústřední Píseň míru (nazpívaly Daniela Zdráhalová a Eliška Skácelová, spolutancovali Tereza Šimčáková, Martina Jirásková, Petr Kadleček a Zbyněk Strašák) a taneční znělka Míru a naděje (tančily Jana Palová a Gabriela Šímová). V ochutnávce na historický program vystoupily Skupina historického a scénického tance Porta Temporis s renesančními tanci, praporová performace Monadria Polygamica či břišní tanečnice z Domu dětí a mládeže Matýsek. Letos podruhé byly Svatováclavské slavnosti obohaceny o Jarmarečné hrátky, které otevřel flétnový soubor Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného a při nichž vystoupil Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka se scénickým pojednáním: Jak se legenda o svatém Jiří dostala do pohádek a s pohádkou Jak mámin mazánek přemohl Draka. Divadelní vystoupení pak vystřídala skupina ADOREA šermířů z Olomouce s ukázkami šermu různými zbraněmi. Už několik let je součástí slavností kostýmovaná mše s dobovými zpěvy v kostele sv. Bartoloměje, kterou na počest svatého Václava a letos i na poděkování za mír v České zemi sloužil páter Riszard Turko. Na závěr mše zazněla chrámem Česká státní hymna. K dobré náladě celodenního programu přispěly i Středověké hry pro děti, které si i letos velmi pečlivě připravili dobrovolníci ze sdružení aktivit mládeže SAM Napajedla. Stanoviště s úkoly byly v neustálém obležení dětí i jejich rodičů, kteří si užívali dobových her, při kterých se Více foto na Fotoreportáž: Pavel Ligr Polygamica. V podání skupiny historických a scénických tanců Porta Temporis mohli diváci zhlédnout lidové taneční pásmo v propracovaných maskách. Šermířská skupina Duel zapojila do svého vystoupení Hrádeček děti z publika a ladnost pohybu dívčího těla předvedly břišní tanečnice z napajedelského DDM Matýsek. Ohebností těl i celkovým vizuálním podáním náročných sportovních prvků si získala obdiv diváků sportovní gymnastika Sokol Napajedla. Ještě před setměním se ozvaly údery bubnů skupiny historického šermu GARD a pochodňový průvod vyšel do ulic města v čele s knížetem Václavem a jeho družinou. K atraktivnosti průvodu letos přispěla účast vystrojených členů skupin, spolků, souborů, společností i koní a poníků. Při zastávce v nočním městě přivítala knížete Václava v obřadní síni starostka města Irena Brabcová a spolu s knězem napajedelské farnosti Riszardem Turkem vykročili k čekajícím davům u kostelních schodů. V zdravici starostky města mimo jiné zazněla slova o ceně míru ve spojitosti s obětmi lidí, kteří pro mír v naší zemi položili život, a také to, že je potřeba začít chránit mír již v našich rodinách. Páter Riszard Turko apeloval ve svém projevu na to, že je potřeba o míru mluvit a uvědomovat si, že není samozřejmostí žít v míru. Po zdravici knížete Václava, v níž upozorňoval na to, že je potřeba se o mír starat jako o záhon růží, aby vykvetl do krásy a provoněl naši vlast, předal paní starostce a páteru Riszardovi symbolickou bílou růži. Průvod pak pokračoval zpět na nádvoří Nového Kláštera, kde probíhala druhá část dobového programu, který zahájila taneční znělka, podepsání mírové smlouvy mezi knížetem Václavem a panovníky šesti zemí jeho doby a zazněla Píseň míru. Pak už se publiku představila skupina Adorea se šermířským vystoupením Jak se stát šlechticem. Rytmickým nábojem rozproudil publikum Aerobic Team Domu dětí a mládeže Matýsek Napajedla se svým vystoupením na skotské téma. Krásu honosných dvorských šatů předvedla napajedelská taneční skupina Porta Temporis a srdce všech žen v publiku si opět získala praporová performace mužského kvarteta Monadria Polygamika. Rytířský turnaj s novými prvky v ovládání koní předvedla spolupráce dvou skupin, a to Duel a Tvrz, kterou vystřídala ohňová show v podání skupiny Boca Fuego z Valašska. Tečkou za 15. ročníkem Svatováclavských slavností v Napajedlích bylo defilé praporových znaků města Napajedla, České republiky i Míru - ústředního motivu letošních slavností. Celým programem provázela slovem Martina Suchánková a navštívily jej desítky stovek lidí z celého regionu i ze vzdálených míst naši republiky. Pořadatelem byli opět Město Napajedla, Klub kultury Napajedla a na programu se podílel Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka a další organizace města. Miroslava Havalová, DSZŠ Napajedla 8 9

6 vedoucí Divadelního souboru Zdeňka Štěpánka Rozhovor s Miroslavou Havalovou, Skončily XV. Svatováclavské slavnosti, na jejichž organizaci se významně podílíte, jak hodnotíte letošní ročník? Dle mého názoru se 15. ročník opět povedl, ale je to z pohledu DSZŠ, mohu tedy za sebe posoudit jen jarmarečné hrátky, historický program a průvod. Z doslechu od diváků, kterých je k naší velké radosti stále víc a víc, byly velmi kladně hodnoceny tribuny pro pohodlnější sledování programu, propracovaná stanoviště pro děti od členů SAM Napajedla, sborové zpěvy Pěveckého chrámového sboru, nové skupiny v programu i letošní téma Cena za mír a s ním spojené scénické a hudební vstupy členů divadla. Vyzdvihnout musím také velmi profesionální přístup skupin a obětavost dobrovolníků, kteří se starali o zabezpečení hladkého průchodu průvodu městem. V neposlední řadě pak musím poděkovat členům souboru, kteří to se mnou, díky houstnoucím termínům někdy nekonečných zkoušek, zkouškám venku v chladu a mrholení, neměli lehké. Jakým způsobem se podílíte na organizaci, co vše je potřeba zajistit a jak dlouho dopředu se taková velká akce chystá? Akce následujícího roku se vlastně chystá již při probíhajícím ročníku, protože se některé skupiny rovnou zajistí na ročník příští. V průběhu roku pak přibývají nové nebo se kontaktují ty divácky úspěšné. Vymyslí se téma ročníku, které se postupně rozvíjí a dolaďuje do scénické a třeba i hudební či taneční podoby. Začne se zkoušet s členy divadla, dává se dohromady podoba scény, kompletují se rekvizity a pokud to udává téma, vyrábí se rekvizity nové nebo se došívají kostýmy. Vybírá se se zvukařem vhodná hudba, s osvětlovačem nasvícení scény. Oběma se pak předávají požadavky skupin, co k dennímu a hlavně k večernímu vystoupení potřebují. Pak už se postupně skládá program, aby vše sedlo časově, aby nebyl pro diváky nudný a aby stihli navštívit i další akce, které se v ten den v Napajedlích konají. Pro soubor začnou nekonečné zkoušky, popřípadě nahrávání písní apod. Jsou v tom stovky hodin volného času všech, co se na akci podílejí. A to nemluvím o dalších desítkách větších či menších věcí, ale neméně důležitých, které zařizuje Klub kultury a který nám ve všech požadavcích vychází maximálně vstříc. Objevily se v průběhu akce nějaké nedostatky, kterých byste se chtěli do příštího roku vyvarovat? Pokud něco děláte a jste u toho od začátku, vždycky se něco povede víc a něco méně. A jak mi říkají kolegové: Ty tam vždycky najdeš něco, co mělo být krapánek jinak. Největším a upřímným kritikem je vždy pozorný divák. A pokud chybičku přehlédl a nebo mu v programu až tak nevadila, mohu konstatovat, že se to povedlo. Ale vždycky je co zlepšovat a opodstatněným připomínkám se nebráním. Všechny připomínky si v souboru značíme a po akci rozebíráme, takže si na ně v příštím ročníku dáváme pozor. Ale není na světě člověk ten, jak zní jedno přísloví, aby se zavděčil lidem všem. Pokud jsme potěšili aspoň větší část diváků, má cenu v této akci pokračovat. Chystáte na příští, 16. ročník nějaké překvapení? Určitě se snažíme přinést divákům vždycky něco nového. Můžu už teď prozradit, že máme nové téma slavností, ale neprozradím jej, protože to musí diváka oslovit až v celku a atmosféře celého programu. Každopádně chceme mít příští rok v Napajedlích více nazdobených koní a bohatší průvod. Teď k DSZŠ. Kolik má soubor členů, jak často se schází? Pokud bych to měla brát podle současných her v repertoáru, tak aktivních členů má soubor v současné době 28 a dalších 5, kteří si s ohledem na studia, rodinu či práci dali přestávku. Scházíme se dle potřeby, a to nejméně dvakrát týdně. Jakmile se ale blíží nějaký termín akce nebo datum premiéry, zkoušky houstnou od několikrát týdně přes víkendové prodloužené zkoušky, až po generálkové týdny, kdy jsme v divadle denně. A to nepočítám čas na výrobu kulis a rekvizit či šití kostýmů, schůzky divadelní rady apod. Na podzimní a zimní sezónu jistě chystáte nová představení, jaká to jsou? Podzim měl patřit Pohádkové skládance, ale díky špatné elektrice v prostorách budovy Klubu kultury jej nemůžeme uskutečnit. Vrhli jsme se tedy na přípravu nových věcí v takovém provedení, abychom je mohli zúžit do menších prostor i rozvinout do prostor větších. V této chvíli máme rozpracované tři hry: 1) Detektivní hru Dámský gambit - o úspěchu a strachu mladé spisovatelky - připravujeme v rámci projektu mladí mladým a jsou v ní obsazení herci v rozmezí 16 až 25 let. Hra je tak určena již žákům 2. stupně ZŠ, studentům SŠ i VŠ a samozřejmě i dospělým milovníkům detektivek. Premiéru bychom chtěli mít do konce roku ( ). 2) Minicestovní pohádka pro nejmenší Kmotřičky vypravují: Zimní pohádka o Smolíčkovi je úplně novým počinem, kdy chceme těm nejmenším i starším divákům představit novou techniku hraní, v níž spojíme živé herce s kreslenými postavami. Premiéru by pohádka měla mít v lednu ( ). Mini proto, že není dlouhá a vydrží u ní předškoláčci a cestovní proto, že scéna se bude dát postavit i ve větší místnosti mateřských či základních škol. Pokud se bude dětem líbit, tak bychom v projektu pokračovali, protože Kmotřičky mohou vypravovat jakoukoli další pohádku. 3) Pohádku O včelce Lindě s písničkami a tanečními scénami v modernějším duchu, kterou bychom také chtěli uvést ve větší kostýmní a dekorační scéně. V pohádce pro všechny generace, kde vystupují včelky, mravenci, motýlci a další postavy, je obsazen téměř celý soubor, takže v jeden moment je na jevišti cca 16 lidí. Premiéra pohádky by měla být nejpozději v únoru ( ). Jak řešíte problém s prostorem divadelního sálu Klubu kultury v areálu zámeckého parku? Jaké využíváte zázemí, případně kde zkoušíte a kde se budou odehrávat Vaše představení? Problém s divadelním sálem nás opravdu trápí. Nejen proto, že je to budova, kde jsme trávili spoustu volného času, ale i proto, že nikde v okolí podobná budova s vybavením, zázemím, akustikou a atmosférou není. Snažíme se hrát na jiných místech a v jiných městech, aby členové souboru neztratili chuť se dál ochotnickému divadlu věnovat. Abychom mohli hrát i doma v Napajedlích, musíme vše přizpůsobit místu, prostoru a různým akustickým prostředím. Při vystoupení na plesech jsme vyzkoušeli Sokolovnu, v létě jsme hráli venku za Novým Klášterem a hráli jsme i v Klášterní kapli. Jako náhradní místa pro pár divadelních vystoupení se tato místa využít dají, ale nejsou to a nikdy nebudou divadelní prostředí. Chybí tam zázemí, odstupňované hlediště či zvýšené jeviště, technické vybavení pro scénický zvuk a světla, prostor pro kulisy, které hru dotvářejí a stěny, které tlumí odraz zvuku a sebemenší hluk diváků, při pohybu na židli. Přesto neztrácíme naději, že se vše v dobré obrátí a jsme ochotni se nějakou dobu přizpůsobit, když budeme mít jistotu, že se divadelní sál zprovozní v původní budově Klubu kultury nebo vznikne v jiné budově s adekvátním divadelním prostorem. V současné době zkoušíme v prostorách, které kdysi byly knihovnou a mateřskou školkou. Je to větší místnost, a tak, když tam naběhne při davových scénách 16 lidí, je to síla. Přesto je tam teplo a po vymalování i útulno. Navíc máme vždy po ruce kostýmy, rekvizity či náznak kulis. Protože hraní milujeme, hrát chceme a jsme jedna velká divadelní rodina, budeme zatím hrát, kde nám to prostor aspoň trochu umožní. Nechceme totiž naší nečinností zklamat naše předchůdce, kteří ochotnické divadlo v Napajedlích založili a už i přerušení tradice Divadelních festivalů, které měly v Napajedlích takovou tradici a jsou známy i mimo náš region si bereme velmi osobně a hodně nás bolí. V roce 2015 v něm chceme bezpodmínečně pokračovat, i kdyby se termín měl přesunout na červen a mělo se hrát venku. Chceme totiž dál nést odkaz zakladatelů: Člověk se i bez jeviště hercem stává, ale opravdovým hercem je, až diváku jako člověk nejen slovo, ale i své srdce podává. Děkujeme za příjemný rozhovor a přejeme DSZŠ hodně úspěchů a elánu do další činnosti! Barbora Košutová, redakce Společný výlet prvňáků a deváťáků 1. ZŠ Z dálky se ozýval krutý řev Tyranosaura, to jsme poznali, že se náš vláček blíží k vytouženému cíli. Po příjezdu si to prvňáčci se svými deváťáky, které si sami vybrali, neohroženě namířili do Vyškovského Dinoparku. Hned za branami se ozývalo dunění jednoho z největších suchozemských tvorů, mocného Brachiosaura, v doprovodu 2 Iguanodonů, kteří oproti tomuto gigantovi vypadali jako mravenci. Někteří prvňáčci nejdřív vytáhli svačinky. Jiní okamžitě beze strachu, ovšem, v doprovodu svých deváťáků vyrazili na průzkum světa prehistorických plazů. Snad se naopak oni nestanou svačinkou děsivého Tyranosaura Rexe. Někteří z nás deváťáků, kteří se v dětství zajímali o dinosaury, si mohli připomenout své dětské chvíle a poznávat své oblíbené druhy. Jeden vykřikl: Hele, to je přece Styracosaurus. Z dálky se ozvalo: Vidím Ankylosaura! Po vzrušujícím putování v čase jsme se odebrali směrem k úchvatnému 4D kinu, kde jsme mohli objevovat tajemství vod a oceánů za dob dinosaurů. Nechyběl ani čas na koupi suvenýrů a hra na paleontology, kdy si prvňáčci mohli vyzkoušet, jaké to je hledat zkamenělé kosti dinosaurů. Ale jak to bývá, čas ubíhá velice rychle, především když se člověk dobře baví. Takže potom jsme museli udělat pápá pravěkým ještěrům a po ujištění, že nikdo nebyl sněden, jsme nastoupili do vláčku, tentokrát hurá směr ZOO! Všichni jsme tušili, že Zoo Park nebude tak zábavný, jako Dinopark, ale byli jsme mile překvapení. Máte rádi hádanky? No, schválně. Co je to? Je to z papíru, má to dlouhý barevný ocásek a letí to až k oblakům. Ano, uhádli jste, je to DRAK! Vlastně spousta draků, spousta dětí, maminek, tatínků, babiček i dědečků. Přesně takhle to vypadalo ve středu na Kalvárii. Jelikož jsme objednali i správné větrné počasí, dráčci se na nás usmívali většinou z veliké výš- Ve středu patřila Kalvárie drakům. Společný výlet prvňáčků a deváťáků do Dinoparku ve Vyškově se vydařil. Foto: archiv 1. ZŠ Nejdřív všichni vyrazili prohlédnout si zvířata. Mohli jsme vstoupit na babiččin dvorek, kde jsme chodili přímo mezi slepicemi, husami, kozami a ovcemi. Také se tam potulovalo telátko. Nejvíce jsme se nasmáli u hyperaktivních veverek, které opravdu stály za zhlédnutí. Všude si to tam navíc štrádovali pávi. Nakonec došlo na všemi očekávané hřiště. Jeden by řekl, že prvňáčci budou nadšení, ale oproti radosti deváťáků z toho celého hřiště, vypadali vážně hodně znudění. Ne přímo znudění, i oni si pochopitelně zablbli, ale málokdo by si tipnul, že to budou právě deváťáci, kteří se tam vyřádí víc. Chvilkami to vypadalo, že se prvňáčci starají o nás, přitom to mělo být naopak. Na závěr, abychom neměli jen vzpomínky, přišla jedna velká fotka. Všechno hezké ale jednou musí skončit, a tak jsme se plni smutku, že opouštíme hřiště, vydali k autobusu, pochopitelně každý se svým prvňáčkem. DRAKIÁDA školní družiny 1. ZŠ ky. Nezáleželo na tom, jestli je drak vyrobený tatínkem či dědečkem nebo zakoupený v obchodě. Především šlo hlavně o to, že si všichni v této dnešní uspěchané době najdeme chviličku jeden pro druhého, chviličku, kdy jsme spolu. A o to jde především. Tak ahóóój, dráčci! A šťastnou cestu! Simona Šulcová, vychovatelka školní družiny 1. ZŠ Napajedla V posledních chvílích výletu přišel ještě čas na koupi suvenýrů ze ZOO, a to už následoval nevyhnutelný konec. Zbývalo jen nasednout do autobusů a vrátit se před školu do Napajedel. Poslušně hlásíme, že jsme se z expedice do Vyškova dne 24. září 2014 se spoustou neopakovatelných zážitků, utuženými kamarádstvími mezi nejstaršími a nejmladšími žáky a bez větší újmy na zdraví všichni vrátili. Aneta Matušincová, Jindra Polášek, deváťáci 1. ZŠ Napajedla Nová učebna chemie a fyziky v 1. základní škole Napajedla Nová učebna chemie a fyziky. Foto: Lenka Peroutková V rámci projektu Modernizace učeben fyziky a chemie na ZŠ zaměřeného na podporu technického a přírodovědného vzdělávání byla na naší škole vybudována nová učebna pro výuku chemie a fyziky. Rekonstrukce probíhala od července do září Výsledkem je moderní učebna vybavená nejen nejnovější interaktivní technikou, měřicími přístroji a velkou digestoří, ale také novými žákovskými lavicemi a dostatkem úložných prostor pro pomůcky. Učebna je využívána nejen pro výuku chemie a fyziky, ale také pro činnost přírodovědného kroužku. Lenka Perutková, učitelka 1. ZŠ Foto: David Králík 10 11

7 listopad 10/2014 Prevence zubního kazu aneb jak si správně čistit chrup Dne 2. října se ve spolupráci s firmou Wrigley na 2. Základní škole, Komenského 298 (nová škola) jako jediné z Moravy a jedné ze čtyř v republice konala akce zaměřená na prevenci vzniku zubního kazu. Více než stovka dětí ze čtvrtých a pátých ročníků se na celkem osmi stanovištích vytvořených v tělocvičně naší školy učila správné technice čištění zubů. K tomu byly nápomocny například umělé modely chrupu, jednorázové kartáčky, které děti na místě obdržely, detekční tablety na odhalení špatně vyčištěných plošek zubů nebo letáky. Průvodkyněmi dětem byly dentální hygienistky, které nejdříve připravily prezentaci, prostřednictvím níž s dětmi probraly základní informace o čištění chrupu. Následně se pak děti rozdělily na praktickou část. Závěrem byly děti odměněny občerstvením, které připravily naše paní kuchařky, a ovocnými žvýkačkami Orbit. Akce měla u dětí velký úspěch a dopad Od ledna letošního roku pracuje pod záštitou ASPV (Asociace sportu pro všechny) atletická skupina. První část její činnosti jsem už představila v rámci působení pro 2. ZŠ Napajedla. Druhá část se týká účasti dětí v Moravsko Slovenském běžeckém poháru. Jedná se o krosy a silniční běhy. Zatím jsme absolvovali 8 kol v Prusinovicích, Hodoníně, Mikulčicích, Šaštíně, Rohatci, Javořině, Kunovicích a v Moravském Písku. Z toho 13krát stáli naši závodníci na stupních vítězů. Čtyři první místa, pět druhých a čtyři třetí místa. Prevence zubního kazu. Foto: Michal Marek především na svědomí těch, kteří do péče o své zuby doposud nevkládali tolik úsilí. Michal Marek, učitel 2. ZŠ Napajedla A ještě jednou atletika Horní řada zleva: T. Lapčík, R. Holub, F. Navrátil, M. Holub, spodní řada: A. Kudelová, K. Kýblová, M. Jablůnková. Foto: Katarína Marčíková Modernizace přírodovědných učeben na 2. ZŠ Napajedla (nová škola) Každoročně po skončení prázdnin mnozí žáci vyhlížejí, jakých změn doznala škola přes období volna. I letos se měli především žáci druhého stupně na co těšit. Nejvýrazněji zasáhla modernizace naší školy přírodovědné učebny. Přestavba těchto prostor byla financována z Regionálního operačního programu Střední Morava a spolykala částku Kč. Rekonstruované učebny fyziky a chemie byly předány do užívání v pátek Od této chvíle se otevírají jak pedagogům, tak především žákům, díky modernizaci učeben a jejich vybavení, úplně nové možnosti pracovat v moderně zařízených třídách a v atraktivním prostředí. Kristýna Marková, učitelka 2. ZŠ Napajedla Horní řada: F. Navrátil, T. Lapčík, V. Remeš, spodní řada: K. Holubová, K. Kýblová, A. Kudelová, M. Jablůnková, K. Švancerová, K. Marčíková, K. Polášková, N. Behriková, M. Holub. Foto: Katarína Marčíková O tyto úspěchy se zasloužili: Radim a Martin Holubovi, Tomáš Lapčík, Katka Kýblová, Katka Polášková a Saša Kudelová. Dalším úspěchem naší skupiny bylo okresní kolo atletického čtyřboje ve Zlíně. Vybojovali jsme pět prvních míst (F. Navrátil, N. Behriková, K. Švancerová, T. Lapčík, M. Holub), tři druhá místa (A.Kudelová, V. Remeš, M. Jablůnková), třetí místo (K. Polášková). Šest dětí postoupilo do celostátního finále ve Staré Boleslavi. Bohužel, tohoto finále jsme se z různých objektivních příčin nemohli zúčastnit. Nicméně výsledky mluví za všechno. Mně nezbývá než poděkovat všem zúčastněným za odvedené výkony a vedení ASPV za vstřícný přístup a podporu. Katarína Marčíková, učitelka 2. ZŠ Napajedla Jachting na Mazurských jezerech 2014 Z lodního deníku. Sobota: Nacházíme se na Mazurských jezerech na severovýchodě Polska v Zemi tisíce jezer. Od severu k jihu se zde řadí jezera v délce 120 km. Jejich břehy jsou porostlé borovicovými, březovými a dubovými lesy. Jezera jsou propojena kanály a řekami, jsou rájem pro jachtaře. V Rydzewu si pronajímáme jachtu typu ATILA s názvem KARO. Jachta váží 2,5 tuny s oplachtěním bermudského typu. Má hlavní plachtu a kosatku. Je opatřena přívěsným benzinovým motorem SEAKING o výkonu 5 koní. Po převzetí kapitán Pedro rozdělí mezi nás funkce na lodi. Sám se zprvu chápe kormidla a obsluhuje motor. George bude v případě potřeby kasat hlavní plachtu a uvolňovat lana na špici pro sklopení stožáru. Mikin a já máme za úkol manipulaci s lany a navijáky, které vytahují nebo spouští kýl, také h l a v n í p l a c h t u, s m o t á v a j í k o s a t k u a spouští a vztyčují stěžeň. Každé lano má jinou barvu a máme z toho pěkný guláš. Ihned vyplouváme. Školení a význam ovládacích lan probíhá při praktické výuce. Daří se nám vytáhnout hlavní plachtu i rozvinout kosatku. Držím kormidlo a jedeme na ostrý předoboční vítr. Vjíždíme do jezera Niegocin. Kapitán velí jednou obrat proti větru malá halza a poté obrat po větru velká halza. Taky míjíme protijedoucí plachetnice po pravoboku a levoboku. Zdařile obracím a na zadoboční vítr s povytáhnutým kýlem jedeme zpět do Rydzewa. Naše jachta v Gyžicku. Foto: Jiří Kučera Neděle: V jezeře Dargin bodoval Mikin, když za jízdy opustil loď s tím, že doplave. Neměl šanci! Pětkrát jsme na něj lodí najížděli. Nakonec jsme mu ještě netopícímu se hodili záchranné kolo a pomocí lana jsme ho dostali na palubu. Vyčerpáním byl bílý jako stěna. Do kempu Harsz dojíždíme v 16:16 hod. Západ slunce nad jezerem Mamry. Foto: Jiří Kučera Úterý: od mola odrážíme v 9:06. Kapitán má špatnou náladu už od rána, neboť se nevyspal pro noční útok komárů. Taky já jsem s nimi zápasil. V noci se z naší lodě ozývá nádherné chrápání jako každou noc. Problém řeším výbornými špunty do uší. Okolo 4 hod si musím odskočit a pak bezohledně na mě útočí komáři. Přes hlavu přetahuji ručník a stříkám kolem sebe repelent. Chvíli se dusím, pak se mě daří dospat noc. Mikin nato složil báseň: Chcete-li polaskat se s komárem chvíli, kupte si repelent u firmy BÍLÝ! Bílý je jeho známý drogista, který mu repelent prodal. Z jezera Mamry plachtíme do jezera Kisajno. Odtud Gižyckým kanálem okolo ručně otočného mostu. Otáčí jím jeden člověk, je to technická památka chráněná UNESCO. Kotvíme v portu Gižycko. Obědváme v hotelu Jantar. Z přístavu elegantním manévrem jedeme do jezera Niegocin k domovskému přístavu Rydzewo. Cestou se seznamujeme s mělčinou, která není označena tyčemi. Po vytažení kýlu nabíráme správný směr mezi bóje, což je plavební šlak. Kotvíme úspěšně v domovském přístavu. Čtvrtek: startujeme v 9:03 z jezera Popielski Róg a přejíždíme do největšího jezera Sniardwy (114km 2 ), kde si vychutnávám nádherné křižování. Směřuji na severozápadní úžinu Przeczka do Rynu. Kotví zde velká skvadra jachet. V Rynu kupujeme potraviny na lečo a nezbytnou dezinfekci, vodku Źubrówku. Lečo pak na lodi vařím a dobře, neboť jsem chválen. Po večeři sedíme na palubě a decentně zpíváme při kytaře včetně mých bílovských milostných. Opět jsme se dnes spolu nebili a šli jsme po úspěšném dni klidně spát. Pátek: z Rynu odrážíme od mola mezi prvními v 9:30. Ráno bylo zataženo a během dne se ochladilo prý o 15st. Celsia. Oblékáme oděvy proti chladu a taky kloktáme tekutinu proti nachlazení. Cestou do domovského portu Rydzewa jsme 2x klopili stožár, abychom projeli pod mosty. Dnes rozjíždí své kuchařské umění Pedro. Dělá smažená vejce na cibulce zesílené vepřovým masem z puszky (konzervy). Všem třem nám to velice chutná, jen George reklamuje slanost pokrmu. Popíjíme Źubrowku s ponořenou trávou. Kapitán se ujímá slova a hodnotí celou akci jako velmi zdařilou. My zbývající hlasitě souhlasíme líbilo se a MOC! Následuje: HIP HIP HURRAH HIP HIP HURRAH HIP HIP HURRAH HURRAH HURRAH!!! Loučení s Mazurami. Foto: Jiří Kučera Sobota: budíček v 6:00, snídáme zbylý včerejší mišmaš. Poté čistíme a předáváme loď majiteli Witoldowi, se kterým se loučíme. Posazeni v BMW vyjíždíme v 8:07 z Rydzewa. Cestou zastavujeme u Piotrkowa Tribunalskego na oběd. Do Chvalčova přijíždíme v pořádku v 16:10 hod. Lodní deník vedl Jiří Kučera, KČT Napajedla Rozšíření expozice společnosti Fatra, a.s. v Muzeu Napajedla Vážení spoluobčané, v červnu příštího roku bude otevřena stálá expozice společnosti Fatra, a. s. v napajedelském muzeu. Z tohoto důvodu si Vás dovoluji požádat o doplnění této expozice zejména o dříve vyráběné produkty Fatry, pokud Vám doma přebývají (dohoda možná). Případné dary budou v muzeu označeny jménem darujícího. Termín pro nashromáždění výrobků je do , foto zašlete na Redakce 12 13

8 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce NAPAJEDELSKÉ Kurz výroby adventního věnce Přijďte si zpříjemnit první adventní neděli výrobou adventního věnce v Café Klášter. Kreativní neděle v Café Klášter se úspěšně rozjely už v říjnu výrobou plstěných broží a náušnic. Kurzy vede Jana Svobodová. Kurz výroby adventního věnce se koná v neděli 30. listopadu od hodin. Na kurzu si vyrobíte věnec z živých větviček jehličnanů nebo krušpánku, dozdobíte přírodninami, dekoracemi, mašlí. Rezervujte si místo na kurzu em nebo telefonem Cena kurzu je 280,- Kč (při práci dítěte s platícím doprovodem cena za dítě a jeden výrobek 200,-). Veškerý materiál je v ceně kurzu. Klub kultury Napajedla Placená inzerce Foto: Jana Svobodová kosmetický salon Vám nabízí: Dne oslavila 85 let života naše maminka, paní Marie Mikulková. Přejeme pevné zdraví, hodně lásky, spokojenost, pohodu. Šťastný život bez starostí a vždy dobrou náladu. Za vše děkují dcery Marie, Jarmila a syn Jiří s rodinami. účinnou metodu pro trvalou redukci a dlouhodobé odstranění ochlupení pomocí pulsního světla (IPL) úpravu obočí líčení denní, večerní, svatební Při předložení tohoto kuponu sleva 15% na ošetření podpaží a třísel. Více informací a objednávky na tel.: Royal Beauty Line, Masarykovo náměstí 211, Napajedla Pohřební služba NONSTOP Napajedla Masarykovo náměstí 210, Napajedla Placená inzerce Provozní doba: pondělí pátek Mobil: Stálá služba: Nabízíme komplexní služby související s posledním rozloučením. Placená inzerce 35. ročník střelecké soutěže Cena klubu vojáků v záloze Napajedla Za účasti více než 30ti závodníků z Valašskoslovácké oblasti se v sobotu 4. října na Střelnici v Napajedlích konal již 35. ročník této tradiční střelecké soutěže ve střelbě z velkorážních pistolí. Letošní ročník se střílel též jako Přebor Svazu vojáků v záloze ČR k 70. výročí Karpatsko-Dukelské operace. Významnými hosty této soutěže byli místopředseda Okresního výboru- Českého svazu bojovníků za svobodu Vsetín a předseda Historické skupiny 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky podplukovník Karel Vaculík, za Krajské vojenské velitelství ve Zlíně byla přítomna praporčice Beáta Nováková a za veterány Policie ČR byl přítomen kapitán ve výslužbě Jaroslav Pekař. Předsedou organizačního výboru a ředitelem soutěže byl předseda KVZ Napajedla Jaromír Strmiska, hlavním rozhodčím byl Miloslav Kašík, jeho zástupcem František Pavlas, velitelem střelnice a řídícím střelby byl Karel Ře- Od do se konal rekondiční a ozdravný pobyt pro zdravotně a tělesně postižené v horském hotelu Jeleňovská u Valašských Klobouk, organizovaný Okresním svazem tělesně postižených Zlín (STP). Z místní organizace STP Napajedla jsme se zúčastnili 3 paní Boženka Pastorčáková, Miroslav Fůsek a Martina Recmanová. I přes drobné nedostatky ze strany hotelu jsme si pobyt narámně užili, a to opravdu se vším všudy. Dobře jsme se najedli, dostalo se nám kvalitní péče zanina, inspektor zbraní byl Stanislav Košař, předsedou hodnotící komise a vedoucím výpočetního střediska byl Libor Kubíček. Soutěžilo se ve dvou disciplínách střelbě na přesnost a střelbě na rychlost. V první disciplině se střílelo ran na terč nekrytě ležící figura s kruhy 135P, druhá disciplína - rychlá mířená 10 ran - se střílela na mezinárodní pistolový terč 77P. Hodnocení a určení pořadí jednotlivých střelců se provedlo součtem bodů z obou disciplín. Celý závod měl vysokou sportovní úroveň a od závodníků vyžadoval maximální soustředění. Nejlepšího výsledku v mířené střelbě na přesnost dosáhl pplk. Karel Vaculík nástřelem 193 bodů, nejrychleji, pouze za 12,36 sec., dokázal vystřelit 10 ran Antonín Stratil z Halenkovic, ale ani to nestačilo na prvenství v soutěži. Po celkovém vyhodnocení soutěže Cena KVZ Napajedla získal 1. místo Lubor Pavelec z Kostelce, 2. místo si vystřílel Josef Viktorín z Radslavic, 3. místo obsadil Jaroslav Fabián z Val. Meziříčí a na pěkném 4. místě skončil domácí střelec Karel Řezanina. Celkový vítěz obdržel z rukou ředitele soutěže pohár, medaili, diplom a věcnou cenu. Závodníkům byly celkem předány 3 medaile, 5 diplomů a 20 věcných cen. Hodnotné věcné ceny do soutěže věnovaly společnosti Continental Ba- Rekondiční pobyt pro naše invalidní spoluobčany od slečny masérky, zahráli si turnaj v kuželkách, zacvičili na suchu i v bazénu atd. Sešla se super parta, jeden z účastníků s sebou přivezl harmoniku, takže o zábavu včetně lechtivých vtipů z úst účastníků a účastnic nebyla nouze. Tanečníkem všech 3 večírků byl v letošním roce vyhlášen Mirek Fůsek, provětral všechny sukně, u některých i berle. Děkujeme hlavně paní Janě Hutyrové z okresní organizace STP Zlín výbornou organizaci i spolupráci. Martina Recmanová a Mirek Fůsek rum Otrokovice, Kovop Kněžpole, Sklárny Glass Atelier Morava Vizovice a firma HuFa Pohořelice. Celá soutěž byla velmi dobře připravena, nebylo žádných problémů či protestů od závodníků, za což patří poděkování všem rozhodčím, pořadatelům a jejich asistentům. Závěrem lze jen konstatovat, že tato střelecká soutěž významně přispěla k důstojným oslavám 70. výročí Karpatsko-Dukelské operace ve Zlínském kraji a České republice. Jaromír Strmiska, KVZ Napajedla Pohled na nástup účastníků soutěže. Hosté soutěže, zprava kpt.v.v. Jaroslav Pekař, prap. Beáta Nováková, pplk. Karel Vaculík a ředitel soutěže Jaromír Strmiska. Pohled do střeliště. Předávání cen, zleva ředitel soutěže Jaromír Strmiska, oceněný Stanislav Košař a hlavní rozhodčí Miloslav Kašík Fotoreportáž: Libor Kubíček V září se uskutečnil týdenní rekondiční pobyt pro invalidní spoluobčany. Foto: Martina Recmanová

9 Zájem o žítkovské bohyně naplnil multimediální sál k prasknutí Na čtvrtek 9. října připravila Knihovna Boženy Benešové Napajedla besedu pro širokou veřejnost "Žítková a její bohyně" s PaedDr. Jiřím Jilíkem. Jiří Jilík přivezl krátký film Horenka Chabová, který dokreslil život na Kopanicích v Bílých Karpatech, a abychom ho mohli promítnout, využili jsme multimediálního sálu, kde zrovna probíhala výstava Konec letu bombardéru B 17 G. Mezi exponáty výstavy jsme nainstalovali asi 70 židlí, aby si účastníci přednášky mohli pohodlně sednout. To ale zdaleka nestačilo. Před 18. hodinou se do sálu začaly valit proudy lidí a pracovnice nestačily nosit další židle z knihovny a Klášterní kaple. Svižnější návštěvníci využili knihovních polštá- Beseda s Jiřím Jilíkem měla velký úspěch. Foto: Martina Hrančíková Dvě napajedelské hasičské soutěže řů a sedli si na zem. Nakonec se počet ustálil asi na 130 přítomných, takovou účast knihovna ještě nezažila. Téma žítkovských bohyní je stále živé a pro lidi velmi zajímavé. Vyprávění pana Jilíka bylo poutavé. A kdyby Vás zajímalo, proč žádná z dcer žítkovských bohyní nepokračuje v tomto fenoménu, tady máte odpověď slovy Jiřího Jilíka: Která šestnáctiletá holka by v noci za úplňku lítala po kotárech a sbírala byliny?. Řekněte, víte o některé? I kdybyste věděli, je pozdě. Poslední bohyně, která by mohla své vědomosti předat, Irma Gabrhelová, zemřela 7. ledna 2001 ve věku nedožitých devadesáti šesti let. S Jiřím Jilíkem jsme strávili příjemný podvečer. Svatava Ondrášová, Knihovna Boženy Benešové Napajedla Disciplína požární útok. Foto: Archiv Hasiči Napajedla Družstva mladých hasičů. Foto: Archiv Hasiči Napajedla V sobotu 6. září 2014 uspořádali členové Sboru dobrovolných hasičů v Napajedlích na cvičišti naproti a.s. Fatra dvě hasičské soutěže. Nejdříve dopoledne proběhlo Okrskové kolo soutěže mladých hasičů v požárním útoku. Soutěže se zúčastnilo 6 družstev mladých hasičů z Napajedel a okolních obcí, tvořících tzv. napajedelský okrsek. Odpoledne pak proběhl 7. ročník Soutěže o putovní pohár města Napajedla. Této soutěže se zúčastnilo 5 družstev mužů a žen. Soutěžili již tradičně ve dvou disciplínách: přenos raněného a požární útok. Obě soutěže proběhly pod záštitou a za finanční podpory města Napajedla a ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem podniku Fatra a.s. Disciplína přenos raněného. Foto: Archiv Hasiči Napajedla Napajedelští hasiči již po desáté uctili památku svých amerických kolegů Ve čtvrtek 11. září 2014 uctili členové Sboru dobrovolných hasičů v Napajedlích památku svých 343 amerických kolegů - hasičů z New Yorku, kteří před třinácti lety tragicky zahynuli po teroristickém útoku v troskách Světového obchodního centra při plnění svého poslání, při snaze pomoci svým spoluobčanům. Tato malá pietní vzpomínka, které se spolu s místními hasiči zúčastnil také místostarosta města Napajedla Zbyněk Ohnoutek, se uskutečnila u soukromého památníku v Zahradní ulici v Napajedlích. Památník přesně v americkém stylu, včetně sochy dalmatina, který je tradičním maskotem hasičů v USA, postavil na své zahradě v roce 2003 profesionální hasič ve výslužbě Antonín Pavelka jako vzpomínku na své kamarády - hasiče, kteří se z newyorkských dvojčat také nevrátili. Každoročně zde vždy 11. září zapaluje svíčku a do kbelíku s vodou dává kytici, od roku 2005 i s napajedelskými hasiči. Napajedelští hasiči uctili památku svých amerických kolegů. Foto: Archiv Hasiči Napajedla 16 NAPAJEDELSKÉ : Vydává Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, Napajedla, IČO: , tel.: , fax: , Den vydání Vychází jednou za měsíc v nákladu 3250 ks. Uzávěrka do 15. dne každého měsíce. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Vydavatel má právo příspěvky krátit, případně neuveřejnit. Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Placená inzerce 5000 Kč + 21 % DPH za jednu stranu, inzerci přijímá Infocentrum, tel.: , Grafická úprava a sazba: Oldřich Pink, grafické studio, tel.: Tisk: Kodiak print, s.r.o., tel.: , Povoleno MK ČR E Periodický tisk územního samosprávného celku

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Pondělí 26. 11. 2012, Sportovní hala, U Stadionu 9.00 12.30 Sportovně zábavná soutěž mladoboleslavských základních škol v netradičních vojenských disciplínách

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská 1 Vážení rodiče, opět se společně s námi setkáváte díky časopisu Dukeláček, který Vám i nadále bude přinášet dění v naší mateřské

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 3.9. zahájení školního roku 2012/2013 6.9. Třídní schůzka společná část prezentace psycholožky I. Vašátkové, představení psycholožky Z. Romáškové, ukázka práce na interaktivní

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE. 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře

MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE. 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře BALTSKÁ PREMIÉRA I přes propad obou českých posádek v pátečních rozjížďkách, bylo dosaženo úspěchu v podobě 32. místa posádky

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více