č. 1/2009 leden TUMPEREK I TUMPEREK II DĚDINA HAJCE Tři králové: Ondřej Martinásek Klára Martinásková Šárka Nejezchlebová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. 1/2009 leden TUMPEREK I TUMPEREK II DĚDINA HAJCE Tři králové: Ondřej Martinásek Klára Martinásková Šárka Nejezchlebová"

Transkript

1 č. 1/2009 leden Tříkrálová sbírka v Rudici I letos proběhla v naší obci tříkrálová sbírka, pořádaná celorepublikově Charitou ČR. Naše delegace se zúčastnila 2. ledna bohoslužby v Jedovnickém kostele s požehnáním pro tříkrálové koledníky. A již 3. ledna koledníci vyrazili do ulic. Děkujeme všem dárcům, děkujeme i za milé a vstřícné přijetí koledníků! Letos opět padl rekord, a tak bude Rudice zřejmě patřit mezi nejštědřejší obce. Náš dík také patří dětem za přípravu, ochotu i výdrž při obcházení naší obce. Výtěžek sbírky bude použit v našem regionu (potravinová pomoc, nocležné, jízdenky, pro pracovní terapii pracovní stoly a židle, vybavení, zázemí pro terénní pomoc) a přibližně desetina je určena na humanitární pomoc do zahraničí. Výsledek sbírky v naší obci: TUMPEREK I TUMPEREK II DĚDINA HAJCE vedoucí skupiny vedoucí skupiny vedoucí skupiny vedoucí skupiny Marie Trojáčková Lucie Šebelová Rosalie Zouharová Martina Martinásková Anna Kuncová Květka Trojáčková Marie Trojáčková Erika Konečná Iveta Konečná Hana Stupinská Ondřej Martinásek Klára Martinásková Šárka Nejezchlebová Tomáš Kunc Štěpán Martinásek Vít Nejezchleb vybralo se: vybralo se: vybralo se: vybralo se: 5 966,50 Kč 4 075,-- Kč 7 008,-- Kč 5 702,10 Kč CELKEM: ,60 Kč Rosalie Zouharová, koordinátorka sbírky pro Rudici

2 Zastupitelstvo obce nemělo v lednu 2009 pravidelné zasedání. V tomto měsíci proběhlo pouze zasedání rady obce dne 17. ledna (výběr z jednání): RO schvaluje: rozpočtové opatření č. 8/08 bez výhrad provedení přípojky kanalizace z pozemku p. č. 762 přes obecní pozemek (parčík nad pekárnou) za podmínky, že parčík bude uveden do původního stavu výstavbu garáže na pozemku p. č. 744 (vlastní pozemek) RO doporučuje: k posouzení ZO projednat žádost p. Rujbrové o odkoupení části pozemku p. č. 761/2 žádost p. Pištělky p. č. 304 o odkup části obecního pozemku p. č. 1022/13 za zahradou u svého domu RO doporučuje řešit tuto část komplexně s případným zájmem ostatních vlastníků okolních pozemků (řada k vodojemu vlevo). Dvě divadla se budou hrát v Dělnickém domě: 1. února provede divadelní spolek Studividlo hru Járy Cimrmana AKT a o týden později, 7. února, opět Jára Cimrman - Afrika aneb Čech mezi lidožrouty v provedení známých herců z Archa Community. První z obou představení začíná v 17,17 a druhé v 17 hodin. Vstupné dobrovolné, všichni občané jsou srdečně zváni. Hasičský ples v sobotu 17. ledna v Dělnickém domě zaznamenal téměř neuvěřitelnou návštěvu (asi 180 platících). Zábava byla pěkná, a rozhodně oživila společenský život v obci. Naše poděkování patří obětavým pořadatelům, členům Rudice a jejich rodinám. Vernisáže v rudické galerii V neděli 18. ledna proběhla v rudické galerii vernisáž výstavy Petry Šebelové "Pletení z papíru". Poměrně velké množství návštěvníků mělo příležitost obdivovat šikovnost a nesporný talent naší spoluobčanky. Všem doporučujeme shlédnutí výstavky, která potrvá do 12. února. V neděli 15. února proběhne vernisáž výstavy fotografií Michala Piškuly Vraky rudého moře. Přijďte shlédnout podmořské zajímavosti, které pravděpodobně sami nikdy neuvidíte. Pozvání: Po dlouhé době se připravuje kdysi velmi oblíbený Ženáčský ples. Organizace se tentokrát ujal rudický. Přijďte v hojném počtu ukázat, že se u nás v Rudici chceme a umíme bavit. Hraje TOM SAWYER BAND. Rudické internetové stránky Přihlásili jsme naše stránky do krajské a celostátní soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí pod heslem Možná nezvítězíme, ale alespoň se zúčastníme. Soutěž je součástí iniciativ v rámci kampaně Březen - měsíc Internetu. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům. Záštitu nad soutěží převzali náměstek ministra vnitra Mgr. Zdeněk Zajíček a president Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. František Dohnal. Do této soutěže se můžete zapojit i vy, a to posláním hlasů do soutěže o cenu veřejnosti. Stačí navštívit naše stránky a kliknout na příslušný odkaz děkujeme!

3 Kalendář kulturních, společenských, sportovních a jiných akcí v obci Rudice na rok 2009 Datum Název akce Garant Leden Valná hromada Tříkrálová sbírka Hasičský ples Petra Šebelová Pletení z papíru Dětský karneval Zápis dětí do ZŠ Únor Březen Duben Akt divadlo hra Járy Da Cimrmana Afrika divadlo hra Járy Da Cimrmana Michal Piškula Vraky rudého moře - fotografie Ţenáčský ples hudba TOM SAWYER BAND Posezení důchodců s představiteli obce Josefské koštování vína Ota Šimíček - fotografie Zahájení fotbalových soutěţí (zápasy dle rozpisu) Velikonoční posezení Historické fotografie Ivan Balák Pálení čarodějnic Květen 7.5. Vatra Osvobození - sad Pod lipou Oslava Dne matek Červen Červenec Oslavy dne dětí Partnerská olympiáda mikroregionů v Rudici Antonínské hody Rudický nohejbalový turnaj Poznávání a objevování Moravského krasu literárně výtvarná soutěţ ţáků ZŠ a gymnázií Dětský den na fotbalovém hřišti k ukončení školního roku Turnaj fotbalové přípravky 3. ročník Slavnosti ţeleza 14. ročník, 11. ročník Šutrobití a Slavnosti vody let rudického vodovodu Uctění památky Mistra Jana Husa Oslavy výročí 70 let zaloţení kopané v Rudici Sportovní odpoledne na poţární nádrţi ZŠ Rudice ZŠ Rudice STUDIVIDLO D.J.Pokojského Klub důchodců ZŠ ZŠ Nohejb. Rudice

4 Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Zahájení podzimních fotbalových soutěţí (zápasy dle rozpisu) Turnaj v tenise Malování na chodníku Letní kino na Větrném mlýně Turnaj v nohejbale Rudice Open - 5. ročník Vehicle Cup 12. ročník Jiřinkové posezení Dělnický dům Vinobraní Z Rudického propadání bez váhání... - turistický pochod 25. ročník Školský bál Pohádkový les Vepřové hody Běh kolem Klostermannovy studánky Rozsvěcení vánočního stromu s programem a občerstvením Sv. Barbora, slavnostní mše, hornické písně, svěcení Barborek Mikulášský turnaj v mariáši Setkání u vánočního stromu v kapli sv. Barbory Vánoční koncert Mikulášská nadílka, Vánoční besídka Vánoční vystoupení v Dělnickém domě Půlnoční mše Jeskyňáři, obec Nohejb. Rudice Knir, Klub důchodců ZŠ MŠ, KNIR, Rest. Tumperek Rest. Tumperek ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ CČSH Tento kalendář je otevřený program, který může být kdykoliv a kýmkoliv doplněn o další kulturní a společenské akce. Změna programu vyhrazena. Přesné termíny nedatovaných akcí se dozvíte s dostatečným předstihem z místního hlášení, plakátů, Zpravodaje nebo na Vydala obec Rudice, Rudice 7, tel.:

5 Z naší školičky Jednu prosincovou středu pozvaly děti svoje rodiče do MŠ k vánočnímu stromečku. Po přednášení, zpívání a tancování následovalo ochutnávání vánočního cukroví, které šikovné maminky napekly, vyrábění vánočních svícnů a ozdob. Druhý den čekala děti pod stromečkem zasloužená vánoční nadílka. Poděkování patří hlavně sponzorům, kteří k radosti dětí přispěli: Koubkovi Kč na nákup stavebnice, Farlíkovi - vláček a šicí stroj pro děti, Okurkovi Kč na nákup dvou dětských stanů. Za všechny děti ještě jednou děkujeme. V měsíci lednu jsme se vydali s panem myslivcem Jiřím Šíblem do lesa pozorovat stopy lesní zvěře a přinesli jim něco na zub. Ani děti nepřišly zkrátka. Opečené špekáčky chutnaly skvěle. Škoda, že se tak málo rodičů zúčastnilo hodnotné přednášky Mgr. Evy Kovářové z PPP Blansko "Školní zralost dětí", která proběhla v MŠ. Tradičně velkou účastí se mohl chlubit Dětský karneval 25. ledna v Dělnickém domě (obrázky v pokračování). O výbornou náladu se postarali diskžokej pan Kubeš a paní uč. Klaibová, která celý program uváděla. Ve čtvrtek 5. března proběhne zápis do MŠ. Jste zváni v době od 15 do 16 hodin. Za kolektiv MŠ R.P. Vítání občánků V neděli 18. ledna přivítali rudický Sbor pro občanské záležitosti a starosta obce rekordních 9 nových občánků (desátá maminka, paní Andrašová, se vítání nezúčastnila kvůli úmrtí v rodině). Akce byla natolik rozsáhlá, že musela být rozdělena na dvě části. Všem šťastným rodičům blahopřejeme a dětem přejeme jen to nejlepší do dalšího života. Za všechny přinášíme alespoň jeden obrázek (snad se ostatní nebudou zlobit):

6 Děti, přivítané v lednu 2009: Marek Novotný, nar Pavel Hrazdíra, nar Daniel Linkert, nar Dominik Pukl, nar Lucie Tomanová, nar Veronika Sehnalová, nar Anna Matěnová, nar Eliška Skotáková, nar Tereza Kubešová, nar Prokop Andraš, nar Úmrtí v lednu: Pan Jaroslav Martinek, Rudice 279, zemřel po těžké nemoci dne ve věku 68 let. Čest jeho památce! Lednová výročí rudických seniorů: Urbánková Božena Klímová Rosalie Buchtová Jaroslava Čechman Josef Ševčík Jan Kuloviaková Otilie Šebela Eduard Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let! Rudický zpravodaj vydává zastupitelstvo obce Rudice. Vychází zpravidla jednou měsíčně. Toto číslo vyšlo 30. ledna Adresa pro příspěvky: OÚ Rudice, Rudice 7. nebo Redakce si vyhrazuje právo stylistických úprav příspěvků a nezbytného zkracování po dohodě s autory. Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři, za nepodepsané redakční rada. Příspěvky odporující zákonům nebo dobrým mravům nebudou uveřejněny. Další číslo vyjde začátkem března.

č. 4-5/2009 duben/květen Rudická školka u hasičů v Blansku

č. 4-5/2009 duben/květen Rudická školka u hasičů v Blansku č. 4-5/2009 duben/květen Rudická školka u hasičů v Blansku K březnovému zápisu do mateřské školy v Rudici se přihlásilo 12 dětí. To znamená nárůst počtu dětí od září v naší MŠ na 41 dětí starších tří let.

Více

č. 3-4/2011 - březen, duben Cvičení s dětmi

č. 3-4/2011 - březen, duben Cvičení s dětmi č. 3-4/2011 - březen, duben Cvičení s dětmi Od října 2010 se pravidelně každé úterý odpoledne scházíme v tělocvičně ZŠ a MŠ Rudice. Míváme totiž cvičení rodičů s dětmi od jednoho do tří let. Pravda je,

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Vychází v březnu 2012 č. 3/2012. Jendo děkuji za všechno.. Daniel Procházka - starosta. Ranní katolická pouť mladých pořádaná Prajzskou Ambasádou

Vychází v březnu 2012 č. 3/2012. Jendo děkuji za všechno.. Daniel Procházka - starosta. Ranní katolická pouť mladých pořádaná Prajzskou Ambasádou Vychází v březnu 2012 č. 3/2012 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE Vážení spoluobčané, je pravidlem, že se úvodním slovem Rohovského zpravodaje zabývám děním v uplynulém měsíci. Ovšem v tomto vydání bych učinil

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 34 Číslo 6 listopad prosinec 2006

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 34 Číslo 6 listopad prosinec 2006 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 34 Číslo 6 listopad prosinec 2006 Otevírání Sokolovny Otevírání Sokolovny ! Slovo starosty Vážení občané, blížíme ke konci dalšího roku a znovu se podivujeme

Více

ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI

ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI l. března 2004 ZDARMA ročník 13/číslo 51 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE Setkání seniorů Ve středu 28. ledna odpoledne patřily sály

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Milé Hodslavjanky, milí Hodslavjané, věříme, že jste vykročili do roku 2015 pravou a přejeme Vám všem pevné zdraví a spokojenost po celý rok. Pokud bude pro naši obec úspěšný alespoň tak, jako byl ten

Více

JEDOVNICKÝ KVĚTEN/ČERVEN 2015

JEDOVNICKÝ KVĚTEN/ČERVEN 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN/ČERVEN 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 05/06 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 8 Společenská kronika...

Více

Základní škola Jedovnice zná svou novou MISS ZŠ. Ve třináctém ročníku soutěže byla zvolena Katka Sehnalová z 9. třídy (na fotu uprostřed), 2.

Základní škola Jedovnice zná svou novou MISS ZŠ. Ve třináctém ročníku soutěže byla zvolena Katka Sehnalová z 9. třídy (na fotu uprostřed), 2. Základní škola Jedovnice zná svou novou MISS ZŠ. Ve třináctém ročníku soutěže byla zvolena Katka Sehnalová z 9. třídy (na fotu uprostřed), 2. vícemiss se stala Anička Kuncová ze 7. B (na fotu vlevo) a

Více

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč Tvorba adventních věnců proběhla 28. listopadu., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová,

Více

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ prosinec/2010 zprávy OÚ Lukavice Vážení občané, úvodem bych Vás chtěl seznámit se složením zastupitelstva obce Lukavice vzešlého z podzimních komunálních voleb a ustavujícího zasedání konaného dne 8.11.2010

Více

Jesenický. zpravodaj 6. Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015 přeje. Vychází 23. 12. 2014

Jesenický. zpravodaj 6. Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015 přeje. Vychází 23. 12. 2014 Jesenický Vychází 23. 12. 2014 zpravodaj 6 Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015 přeje Mgr. Tomáš Machýček, Libor Macháč a kolektiv zaměstnanců Obecního úřadu Jeseník nad Odrou Ustavující zastupitelstvo

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 18 prosinec 2009 cena 10,- Kč MŠ DUHA v novém V pondělí 2. listopadu se nově otevřela možnost pro dalších 40 dětí navštěvovat Mateřskou školu DUHA Soběslav. Investiční záměr

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Všem našim občanům přejeme úspěšný rok 2011. Leden 2011. www.brusperk-mesto.cz

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Všem našim občanům přejeme úspěšný rok 2011. Leden 2011. www.brusperk-mesto.cz Vydává město Brušperk Všem našim občanům přejeme úspěšný rok 2011 Leden 2011 www.brusperk-mesto.cz Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám. Tak se zpívá v kterési vánoční koledě. Nedávno mi při nahlédnutí

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007 Akce na rok 2007 10. 2. Tradiční ostatky 9. 4. Velikonoční pomlázka 19. 5 Babské hody hrají Žadovjáci 25. 5. Nočník 2007 23. 6. Oslavy 80. výročí založení oddílu kopané a 110. výročí TJ Sokol v naší obci

Více

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ Gyedownicze Rohrbach Jacob antiqua piscina magna parva piscina molendinum Dworzecz Budkowany červenec/srpen 2014 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 07/08 2014 Obsah Informace z rady a zastupitelstva...

Více

Letošní Vítání jara vypadalo při vstupu. Občané, spolky i firmy pomáhají tam, kde je potřeba

Letošní Vítání jara vypadalo při vstupu. Občané, spolky i firmy pomáhají tam, kde je potřeba BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE březen duben 2015 Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, májové dny bývají předzvěstí rozkvetlého jara, bohatého života v přírodě a sluníčka. Právě sluneční

Více

KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ. Čtvrtletník obce Křepice Číslo 1/2006. Jarní Z jižních Čech

KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ. Čtvrtletník obce Křepice Číslo 1/2006. Jarní Z jižních Čech KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ Čtvrtletník obce Křepice Číslo 1/2006 Jarní Z jižních Čech Sedláček rozsívá, ptáček za ním sbírá. Sej sedláčku hodně hustě, ať za tebou pěkně roste pšenička zelená Zpráva o činnosti

Více

ŠMÍCA CUP V. 2 4 6 7 2013 AJ OD V

ŠMÍCA CUP V. 2 4 6 7 2013 AJ OD V Volby do poslanecké směmovny str. 2 Slzy smíchu Stanislava Zindulky str. 4 Organizace školního roku str. 6 ŠMÍCA CUP V. ročník str. 7 Chaberský ZPRAVODAJ říjen 2013 www.dchabry.cz Dny evropského dědictví

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

ROUDNICE 1384-2014 (1. ČÁST)

ROUDNICE 1384-2014 (1. ČÁST) A. Sedláček: Hrady, zámky a tvrze království českého Jedna tvrz roudnická stávala směrem k Homyli ve vzdálenosti dva tisíce kroků od vesnice Na Horkách. Druhé tvrziště bylo dle místního podání u statku

Více

Obsah Slovo úvodem Zprávy městského úřadu Informace organizací a spolků Historie Kultura

Obsah Slovo úvodem Zprávy městského úřadu  Informace organizací a spolků Historie Kultura Obsah Slovo úvodem (S. Štěrbová) (V. Votava) Zprávy městského úřadu Informace z jednání RM, ZM (I. Löriková) Plán rozvoje na rok 2011 (J.Pospíšil) Termíny svozů (Ekosepar) Kniha Práce jako na kostele (K.Kvasničková)

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více