Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého."

Transkript

1

2 Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala královna Karola Milosrdné sestry svatého Karla Boromejského z polského Těšína. Sestry Boromejky působily na Moravci až do roku Hlavním zpovědníkem sester boromejek byl moravecký farář P. Kašpar Dunda. P. Kašpar Dunda přišel na Moravec v roce 1880, brzy si svojí upřímností, skromností a zbožností získal důvěru a přízeň svých farníků. Byl hlavním iniciátorem stavby Sanatoria svatého Rafaela. Základní kámen sanatoria byl položen a slavnostně vysvěceno a předáno do užívání dne P. Kašpar Dunda založil z některých františkářských terciářek "Družinu III.řádu sv. Františka na Moravci pod ochranou sv. archanděla Rafaela". Družina bydlela ve vlastní budově při Sanatoriu, vedla řeholní život s představenou v čele. Sanatorium se velice brzy stalo vyhledávaným místem, kde se lidem vracelo tělesné zdraví pomocí vody studené - střiky, omývání, páry - parní lázně, odvarů z bylin a slunečních lázní. Před druhou světovou válkou i během ní byla činnost Sanatoria velice omezena a již se v plné síle neobnovila. Po druhé světové válce se sice zdálo, že sestry rafaelky budou moci obnovit svoji činnost v Sanatoriu. Ale přišla léta padesátá a s nimi proti církevní politika komunistického režimu, jejímž cílem byla likvidace řeholních řádů, perzekuce a pronásledování kněží, řeholníků a řeholnic. Zatímco řeholníci byli vyhnáni ze svých klášterů v noci ze 13. na 14. dubna 1950, řeholní sestry byly odsunovány na podzim téhož roku. Ve dnech září 1950 bylo 19 sester rafaelek převezeno z Moravce do Rýžoviště v okrese Bruntál.

3 Budova Sanatoria osiřela. Ale již za krátkou dobu měla plnit nové poslání. Kněží a řeholníci, kteří byli nuceni opustit své kláštery, byli umisťováni do pracovních táborů případně přidělováni k "PTP" (pokud byli zdraví a práce schopní), někteří byli internováni v internačních táborech. Pro ty, kteří již byli staří a práce neschopní byli zřizovány "soustřeďovací tábory". Jeden ze soustřeďovacích táborů vznikl i na Moravci. Dne 10. května 1951 byl v budově bývalého Sanatoria zřízen Charitní domov pro přestárlé kněze pod vedením České katolické charity v Praze. Kněží a řeholníků rychle přibývalo a už nebylo volného místa, kam umístit další. Proto byla k Charitnímu domovu pro duchovní dne 15. dubna 1953 přičleněna budova zaopatřovacího ústavu charity bývalého chudobince Louisin dům. Počet řeholníků a kněží v té době umístěných v Charitním domově na Moravci přesahoval 160. V charitním domově panoval řád a řeholníci byli stále pod dohledem. Je třeba vyzdvihnout velké úsilí, mnohdy až hrdinství, řeholních sester, které se snažily různá příkoří na řeholnících a kněžích vynahradit láskou a láskyplnou službou. Po roce 1960 charitní domov fungoval jako jakási "úschovna" kněží a řeholníků, odkud si je příslušníci státní bezpečnosti "vyzvedávali" k výslechům a také do vazby.

4 Po "sametové revoluci" v roce 1989 (i o něco dříve) se mohli kněží a řeholníci vracet do svých klášterů a do svých domů. Mnoho jich toho využilo a obyvatel charitního domova začalo ubývat. proto se vedení České katolické charity rozhodlo zlepšit životní podmínky obyvatel zmenšením počtu obyvatel na pokojích a také tím, že do charitního domova mohli být přijímáni muži laici, od roku 1993 i ženy - farní hospodyně, maminky kněží i ostatní ženy. V charitním domově se vystřídalo více než 600 kněží a řeholníků, z nichž je více než 230 pohřbeno na moraveckém hřbitově. Výpisky z pamětního spisu v r uloženém ve věži kostela ze školní kroniky a časopisu Vlastivěda moravská Tvrz Varta Moravecká se připomíná již r teprve r se uvádí pod jménem zámek. Královna Karola byla poslední potomek větve Vasů. Starší linie tohoto rodu dala Rusku cara Petra III. (1762), z linie mladší stal se vévoda Adolf Bedřich králem ve Švédsku a přijal příjmení Vasa. Jeho syn Gustav (r. 1799) přijal za choť princeznu Bádenskou Louisu 1830, dceru velkovévody Karla Ludvíka a choti Štěpánky, adoptivní dcery Napoleona I. Princ Gustav Vasa a choť Louisa měli dceru Karolu, která se narodila v Schönbrunu, kde bydlela její matka na pozvání císaře Františka I. Za kmotry jí byli císařští manželé. Její otec Gustav V. sloužil tehdy v rakouské armádě jako generálmajor a brigádník ve Vídni. Jeho majetkem byl také starobylý zámek ve Veveří na Moravě. Tam také prožila princezna Karola léta mládí.

5 Asi 1840 byli rodiče rozvedeni. S otcem zůstala Karola dále v srdečném poměru. Veveří museli pro dluhy prodat. Aby matka Louisa s dcerou měly domov, koupily r panství Moravec. Karola byl evangelička a přes velké protesty svého otce přijala víru katolickou. Roku 1852 byl kostel po vyhoření zcela obnoven. Princezna Karola byla velkou dobroditelkou lidu i kostela. Od roku byla majitelkou panství na Moravci Louisa princezna z Vasu, po ní její dcera Karola Princ Albert saský navštívil Moravec a požádal Karolu o ruku se konal sňatek zemřela Louisa v králově Poli, kde žila. Roku 1873 nastoupil na trůn saský Albert a Karola. Jako královna založila Karola mnoho dobročinných ústavů, mimo jiné i moravskou faru. Sama děti neměla. Z Moravce se jí těžko odcházelo. Píše o tom: Naposledy jsem zde doma. Srdce mne bolí, když pomyslím na hranice Rakouska. Miluji zemi tu víc, než sama vím. Roku 1881 postavila Karola královna saská ke cti a chvále Boží a ku blahu svých milých starých moravských, jakož i na trvalou památku a ke spáse své matky Louisin dům, obecně zvaný klášter, který téhož roku posvětil farář P. Kašpar Dunda. Roku navštívila královna Karola desetkrát Moravec. Roku 1858 prodala panství Moravec za zl. Gabrielovi, říšskému svobodnému pánu Gudenusovi.

6

7

8

9 Původní záměr P. Kašpara Dundy

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Historie a současná činnost Charitního domova na Moravci. Jana Sklenářová

Historie a současná činnost Charitního domova na Moravci. Jana Sklenářová Historie a současná činnost Charitního domova na Moravci Jana Sklenářová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce poskytne čtenáři informace o Charitním domově na Moravci. V každé době žili

Více

Osudy ženských řádů a kongregací na Jesenicku

Osudy ženských řádů a kongregací na Jesenicku Osudy ženských řádů a kongregací na Jesenicku Církevní situace na Jesenicku od 60. let 19. století do 50. let 20. století Úvod Situace kolem působení ženských řádů a kongregací na Jesenicku patřila do

Více

Kapitoly z dějin Diecézní katolické charity Brno

Kapitoly z dějin Diecézní katolické charity Brno Kapitoly z dějin Diecézní katolické charity Brno K 90. výročí založení a k 20. výročí obnovení činnosti Charity v brněnské diecézi Zpracovala: Barbora Valešová Korekturu zpracovala: Věra Okénková Graficky

Více

TASOVICE - RODIŠTĚ sv. K. M. HOFBAUERA

TASOVICE - RODIŠTĚ sv. K. M. HOFBAUERA TASOVICE - RODIŠTĚ sv. K. M. HOFBAUERA Tasovická náves, 1885 Tasovice leží 6 km východně od Znojma na severním břehu řeky Dyje na trase Znojmo Hevlín Laa a. d. Thaya Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Více

Charita v Olomouci včera a dnes 1922-2012

Charita v Olomouci včera a dnes 1922-2012 Charita v Olomouci včera a dnes 1922-2012 Výstava vznikla ve spolupráci Arcibiskupství olomouckého, Charity Olomouc, Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, Římskokatolické farnosti sv. Václava

Více

POUTNÍ MÍSTO ZAŠOVÁ. František Šigut. Valašské Meziříčí 1942 Tiskem a nákladem Valašské knihtiskárny ve Valašském Meziříčí.

POUTNÍ MÍSTO ZAŠOVÁ. František Šigut. Valašské Meziříčí 1942 Tiskem a nákladem Valašské knihtiskárny ve Valašském Meziříčí. 1 František Šigut POUTNÍ MÍSTO ZAŠOVÁ Valašské Meziříčí 1942 Tiskem a nákladem Valašské knihtiskárny ve Valašském Meziříčí OBSAH Předmluva 2 O původu a stáří milostného obrazu P. Marie Zaš. 3 Pás Panny

Více

Město Hostinné patří mezi nejstarší města

Město Hostinné patří mezi nejstarší města historie 1597 2012 1 Město Hostinné patří mezi nejstarší města nacházející se na úpatí nejvyšších českých hor Krkonoš. Za 750 let jeho existence zde vznikla celá řada historicky cenných a architektonicky

Více

Spravedliví musí trpět

Spravedliví musí trpět studie a články Spravedliví musí trpět Dopady operace Anthropoid, zejména na moravskou část České pravoslavné eparchie Martin Jindra V předvečer svátku knížete Václava 27. září 1942, tedy přesně rok po

Více

Ve jménu zákona otevřete klauzuru

Ve jménu zákona otevřete klauzuru studie a články Ve jménu zákona otevřete klauzuru Pronásledování Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v 50. letech 20. století Anna Macourková Brzy ráno 15. srpna 1952 přijela na dvůr Nemocnice Pod

Více

Kostely a kaple ve farnosti okolí:

Kostely a kaple ve farnosti okolí: Kostely a kaple ve farnosti okolí: Níže uvedené informace jsou z knihy Petra Kokaisla a Pavly Kokaislové KOSTELY A KAPLE V DOMAŽLICKÉM OKRESE. Tímto mnohokrát děkujeme za možnost uveřejnit texty z této

Více

Historie židovské obce v Tučapech u Soběslavi

Historie židovské obce v Tučapech u Soběslavi ČESKO-ANGLICKÉ GYMNASIUM Třebízského 1010 370 06 České Budějovice Historie židovské obce v Tučapech u Soběslavi Středoškolská odborná činnost Autor: Hana Pexová Konzultant: PhDr. Jana Zahradníková Obor:

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

3 Sestry NPPM. Budete mými svědky (strojem psané vzpomínky na vystěhování), s.4. 4 DK s.28.

3 Sestry NPPM. Budete mými svědky (strojem psané vzpomínky na vystěhování), s.4. 4 DK s.28. 50-á léta v kongregaci Po odsunutí řeholníků v dubnu 1950 očekávaly řeholní sestry, že přijde řada i na ně. Na ženské kláštery byl vyvíjen čím dál tím větší nátlak a veřejnost byla nepřátelskými články

Více

Dějiny soběslavského školství

Dějiny soběslavského školství Dějiny soběslavského školství Petr Lintner Učitelský ústav byl jednou z nejvýznamnějších staveb v dějinách Soběslavi (fotografie z konce 19. století pochází ze sbírek Blatského muzea v Soběslavi) My všichni

Více

DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ

DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ Proměny venkovské školy v letech 1869-1948 Macková Eva Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 4 I. Prolog... 5 1. Obecný vývoj školství do r. 1869... 5 2. První zprávy

Více

Historie řádu dominikánů v Plzni

Historie řádu dominikánů v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Historie řádu dominikánů v Plzni Aneta Benešová Plzeň 2013 Aneta Benešová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Valtický zpravodaj. Valtické hřbitovy. An ti ka. Město VALTICE. 1. listopadu 2006. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Valtické hřbitovy. An ti ka. Město VALTICE. 1. listopadu 2006. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 1. listopadu 2006 Valtické hřbitovy I když počet obyvatel za posledních 300 let druhého tisíciletí se nějak výrazně nezměnil, přesto na území města bylo za uvedené období postupně využíváno

Více

Moravští bratři. Martin Mazúch. S Moravskými bratry se setkáváme v nejrůznějších částech světa a v nejrůznějších souvislostech s historií křesťanství

Moravští bratři. Martin Mazúch. S Moravskými bratry se setkáváme v nejrůznějších částech světa a v nejrůznějších souvislostech s historií křesťanství Go East str. 1/14 Moravští bratři S Moravskými bratry se setkáváme v nejrůznějších částech světa a v nejrůznějších souvislostech s historií křesťanství Martin Mazúch Co to bylo za lidi? Nejstručnější odpověď

Více

Všechno bylo zakázáno, a přesto se toho dalo tolik dělat

Všechno bylo zakázáno, a přesto se toho dalo tolik dělat příběh 20. století Všechno bylo zakázáno, a přesto se toho dalo tolik dělat Devadesátiletá pouť P. Bohumila Koláře Stanislava Vodičková Pater Bohumil Kolář patří ke generaci duchovních, jejichž životní

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik Číslo 3 4 Listopad 2011 ÚVODNÍ SLOVO aneb programové prohlášení Vážení farníci, před čtyřmi měsíci jsem nastoupil do

Více

Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré.

Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré. www.milujte.se 21/ 2012 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan 15,12 Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré. blahoslavený

Více

Katedra církevních dějin

Katedra církevních dějin Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Bakalářská práce 2010 Zdeňka Plocová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

Bakalářská práce. 2012 Zuzana Dvořáková

Bakalářská práce. 2012 Zuzana Dvořáková Bakalářská práce 2012 Zuzana Dvořáková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra církevních dějin Bakalářská práce Život P. Martina Františka Vícha Vedoucí práce: ThDr. Rudolf

Více

KYTICE KOPRETIN. Regulace Jehnického potoka v rámci akce dešťové kanalizace Ořešín.

KYTICE KOPRETIN. Regulace Jehnického potoka v rámci akce dešťové kanalizace Ořešín. KYTICE KOPRETIN Přichází letní slunovrat, plíží se jako světelný stín po střechách domů z městské zahrady a olizuje cihlové komíny jako tříbarevný kocour svoje tlapky. Věští teplé léto. Vzduch trne očekáváním

Více

Diakonicko-sociální práce v historii Církve bratrské 1. Pohled do dějin křesťanské diakonie

Diakonicko-sociální práce v historii Církve bratrské 1. Pohled do dějin křesťanské diakonie Diakonicko-sociální práce v historii Církve bratrské 1. Pohled do dějin křesťanské diakonie Církev bratrská navázala na bohatou a světlou minulost diakonie v historii Kristova lidu na tomto světě. Začátky

Více

M e t o d i s m u s v Československu

M e t o d i s m u s v Československu Vilém D. Schneeberger M e t o d i s m u s v Československu (1918 1992) Praha 2003 Metodismus v Československu (1918 1992) ThDr. Vilém D.Schneeberger Vydala Evangelická církev metodistická, Praha 2003 Odborní

Více

farností Kunín, Nový Jičín, Šenov u N.Jičína

farností Kunín, Nový Jičín, Šenov u N.Jičína farností Kunín, Nový Jičín, Šenov u N.Jičína 4 říjen 2 0 1 1 Obsah Duchovní slovo... 2 Představujeme... 3 Historické okénko... 5 Mys novojičínského děkana na dalekém severu 5 Pamětní kniha farského obvodu

Více

Odkaz sv. Zdislavy z Lemberka dnešku. Jana Křepelková, DiS.

Odkaz sv. Zdislavy z Lemberka dnešku. Jana Křepelková, DiS. Odkaz sv. Zdislavy z Lemberka dnešku Jana Křepelková, DiS. Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce Odkaz svaté Zdislavy z Lemberka dnešku mapuje vývoj v českých zemích 13. století a události

Více

21 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - ŘÍJEN 2004

21 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - ŘÍJEN 2004 21 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - ŘÍJEN 2004 Svatá tohoto měsíce sv. Terezička chrání naši farnost ve dne v noci z okna fary. Je totiž oblíbenou světicí našeho otce Emila. Od ranného dětství, jsem si zvykli

Více