Laureáti soutěže O nejlepší botanickou ilustraci. Současná botanická ilustrace na Botany.cz v letech 2010 až 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laureáti soutěže O nejlepší botanickou ilustraci. Současná botanická ilustrace na Botany.cz v letech 2010 až 2014"

Transkript

1 Laureáti soutěže O nejlepší botanickou ilustraci Současná botanická ilustrace na Botany.cz v letech 2010 až 2014

2 Laureáti soutěže O nejlepší botanickou ilustraci Současná botanická ilustrace na Botany.cz v letech 2010 až 2014 Texty: Pavel Sekerka, Ladislav Hoskovec Ilustrace na obálce: Pavla Dvorská Redakce a sazba: Botany Media Přírodovědná společnost a Botanická zahrada hl. m. Prahy, Vydání první. Všechna práva vyhrazena. ISBN Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

3 Pár slov úvodem Už dlouho mě fascinuje um výtvarníků, malířů, grafiků a ilustrátorů, kteří ve svých dílech zobrazovali rostliny. Již před tisíci lety dokázali mnozí z nich ve zkratce vystihnout významné botanické znaky tak, že i dnes dokážeme rostlinu identifikovat. Samozřejmě, že výtvarné styly i techniky se v průběhu let měnily, až dosáhly dokonalosti, která je nezřídka ještě skutečnější, než skutečnost sama, kterou vidíme na vlastní oči. Poměrně často diskutovanou otázkou je, zda budou ilustrace nahrazeny fotografií či jinými ještě modernějšími zobrazovacími technikami. Osobně si myslím, že ne. Zánik malířství byl předvídán již před více jak 150 lety při větším rozšíření fotografie. A dodnes k tomu nedošlo. Lidé si stále nechávají malovat portréty, ať již lehké karikatury na Karlově mostě, anebo řádné portréty v oleji. Dokonce i reportážní malba třeba v případě zaznamenání události ze soudních síní se stále objevuje. Možná snad obrázky z cest kdo má dnes čas během krátké doby, kterou v exotické cizině tráví, na to, aby zachytil krásy přírody vlastní rukou na papír. Tady je asi technika nezbytná. Botanické ilustrace jsou stále žádané a určitě i v budoucnosti budou. Tvůrce totiž do ilustrace vkládá svoji zkušenost, kulturní zvyky, které určují jak se na obrázek dívat, z které strany ho číst a v které oblasti plochy je to, na co má být upřena pozornost. To vše ve fotografii lze jistě též, ale je to obtížnější, dražší a výsledek nemusí být vždy tak přesvědčivý. A pak na ilustraci lze znázornit pohyb či změnu. A právě to ji činí nepostradatelnou v zahradnické literatuře při znázornění některých činností, jako je například řez dřevin. Soutěž O nejlepší botanickou ilustraci s navazujícími výstavami v Botanické zahradě hlavního města Prahy, kterou dnes již tradičně vyhlašuje Botany.cz, je u nás jedinou příležitostí, kdy se scházejí výtvarníci profesionální i amatérští, aby změřili své dovednosti v oboru botanické ilustrace. A my laici máme možnost obdivovat výsledky jejich práce. A že je co! Během všech čtyř ročníků soutěže se do tohoto ilustrátorského klání zapojilo celkem 74 amatérských i profesionálních výtvarníků z Česka, Slovenska, Itálie, Maďarska, Keni, Ukrajiny a Velké Británie. Řada z nich se soutěže zúčastnila opakovaně, mnozí z nich dokonce navázali mezi sebou přátelské kontakty. Je jistě báječné, že tento zástup příznivců botanické ilustrace vzešel právě z této soutěže. Je to i tento lidský faktor, který přidává naší soutěži na výjimečnosti. Tento katalog představuje všechny dosavadní laureáty této ilustrátorské soutěže. A vzhledem k tomu, že je vždy dobré hledět i do budoucnosti, v jeho závěru představujeme i dvě vítězky dětské ilustrátorské soutěže Malujeme s Botany, která každoročně doprovází soutěž dospělých. Věříme, že třeba jednou se právě z této omladiny stanou další tvůrci naší vědecké ilustrace. Přáli bychom si, aby tento katalog současných botanických ilustrátorů přispěl k šíření kvalitní české vědecké ilustrace. Pavel Sekerka 3

4 Botanická ilustrace u nás (obrys historický) Něžná krása květů těžko může nechat člověka chladným jistě proto se ji snažil už od věků zachytit, zvěčnit ji ve svém výtvarném projevu. Nebyla to však jen čistá krása, která člověka vedla k zobrazování rostlin. Rostliny mu od nepaměti přinášely také užitek, s rozvojem jejich poznání narůstala i potřeba věrného zachycení užitečných rostlin. Záhy se tedy v prezentaci rostlin ve výtvarných projevech začalo projevovat tu větší tíhnutí k jejich ryze okrasné hodnotě, tu zase k hledání jejich co nejcharakterističtějšího tvaru, který by rostlinu zachytil co nejnázorněji, a pomohl tak při jejím vyhledávání v přírodě. Cesta to nebyla nijak snadná, neboť jak poznamenal už Plinius starší i malířství selhává při tak četných barvách nedostižné přírody a mnoho zůstává nevystiženo při neobratnosti obkreslujících. Pokusme se na těchto řádcích naznačit, jakými cestami se u nás ubíralo zobrazování rostlin, které mělo sloužit k jejich snadnější determinaci. Snad takto lépe odhalíme genezi botanické ilustrace. 4 Doba rukopisů Pravou středověkou studnicí poznání bylo skriptorium. V tomto období se ilustrace rostlin objevovaly nejčastěji v rukopisech pojednávajících o léčivých či magických účincích rostlin. K nejčastěji opisovaným dílům, které referovaly o rostlinách, patřil například Dioscoridův spis De materia medica, ale také pojednání Herbarium Apuleii Platonici, jistě nesmíme opomenout ani spis De viribus herbarum, který vytvořil Odo de Meung, za zmínku stojí i spis Hildegardy z Bingenu nebo Speculum naturale Vincence z Beauvais. Velmi rozšířen byl spis De natura rerum libri XX Tomáše z Cantimpré, jehož ilustrovaný manuskript českého původu z poslední čtvrtiny 14. století je uložen také v Národní knihovně ČR. Lze říci, že tyto spisy měly charakter jakýchsi středověkých encyklopedií. Alfou a omegou všech skriptorií byla ovšem Bible připomeňme si, že rostlin je v tomto stěžejním díle evropské kultury zmiňována celá řada, v některých opisech najdeme i jejich velmi zdařilá vyobrazení. Za všechny tu jmenujme alespoň skvostně ilustrovanou Velislavovu bibli. Ilustrace rostlin ve starých manuskriptech byly ve většině vytvářeny podle starších vzorů, vždyť tvůrci rukopisů znali některé druhy vlastně jen z knih, v zaalpském prostoru jen těžko mohli najít četné mediteránní a exotické druhy, které tvořily nedílnou součást tehdejší medicíny a které se do severněji položených částí Evropy dostávaly jen v podobě již připravených medikamentů. Výsledkem jejich snahy byly nezřídka ilustrace značně zjednodušené, nepřesné, ba až zcela smyšlené v tehdejších rukopisech se objevovaly dokonce i rostliny, které bychom dnes přesunuli spíše do kategorie rostlin mýtických. Nástup knihtisku Rozšíření knihtisku znamenalo v kultuře Evropy gigantický převrat, tištěné slovo se mohlo snadněji šířit světem a se slovem se krajinou rozlétl i obraz. Ještě na sklonku středověku měl na dobovou ilustrátorskou produkci v zaalpských zemích silný vliv hlavně německý tisk Gart der Gesundheit. Nejenže vyšel několikrát, také jeho samotné ilustrace byly přebírány i do dalších knih. Jižní Německo hrálo v této době v oboru litera-

5 tury o rostlinách nakladatelský prim. Tak třeba i v českém Zelináři Jana Černého z roku 1517 najdeme starší německé ilustrace. Teprve český překlad Matthioliova Herbáře z roku 1562 přináší závan vůně luhů českých. O autorech těchto dřevořezů mnoho nevíme, bezpečně známe většinou jen jejich monogramy, lze předpokládat, že patří i českým tvůrcům. Jistě však můžeme říci, že tyto práce dospěly ke značnému mistrovství a jedinečnosti. S hlubokým povzdechem musíme konstatovat, že pak následuje v dějinách české botanické ilustrace období poměrně dlouhého půstu. V Huberově překladu Matthioliova Herbáře z roku 1596 byly sice použity ilustrace jiné staré štočky si Matthioli po odchodu z Prahy roce 1564 odvezl s sebou avšak české práce to nebyly. Jiná byla dokonce i sama textová předloha Huberova zpracování, v tomto případě se totiž jednalo o frankfurtské vydání knihy Joachima Cameraria z roku 1586, které bylo doplněno ilustracemi z pozůstalosti Švýcara Konrada Gesnera. Praha přitom byla stále důležitým střediskem vědy i umění, vždyť sama botanika byla definována jako samostatná věda právě zde. Nicméně Adam Zalužanský ze Zalužan, první český ryzí botanik, sám výtvarníkem nebyl a jeho knihu z roku 1592 ilustrovat nebylo potřeba. Od druhé poloviny 16. století až do závěru 18. století se tedy objevovaly v knižní produkci botanické ilustrace původu především cizího. Širší vizuální povědomí o podobě rostlin přinášela kromě starých herbářů z 16. století v této době snad ještě ilustrovaná díla braniborského lékaře T. Pancovia (z let 1656 a 1673). Zmínky o rostlinách najdeme i v jiné literatuře, například v dobových slovnících zde ovšem bez výtvarného doprovodu. Čas malujících botaniků Změnu přinesl až konec 18. století. Osvícenství, které projevovalo zvýšený zájem o přírodu, výrazně napomohlo k rozvoji věd, včetně botaniky. Vznikají první učené společnosti. V roce 1787 založil hrabě Josef E. Malabayla von Canal zahradu za pražskou Koňskou branou, která se záhy stala centrem přírodovědných disputací. Od počátku zde působil nadšený botanik Franz W. Schmidt, který vyhotovil ve dvou exemplářích cyklus ilustrací ke svému spisu Flora Boëmica inchoata ( ). Víme, že Schmidt nebyl v této době jediným výtvarně nadaným botanikem, dochovalo se kupříkladu i několik nepublikovaných kreseb rostlin Filipa M. Opize z roku Ovšem zásadním dílem, které mělo daleko širší vliv na českou společnost, byla bezesporu práce hraběte Bedřicha Berchtolda z Uherčic a Jana S. Presla O přirozenosti rostlin aneb rostlinář, jejíž první díl vyšel v roce 1820, v roce 1822 se objevil i díl s vyobrazenými rostlinami. Autorem 80 tabulí byl samotný J. S. Presl, jeho rytiny následně kolorovaly Preslovy sestry Klára a Terezie. Jednalo se o dílo ve své době v Čechách výjimečné. Pozoruhodnou ilustrátorskou osobností první poloviny 19. století byl také botanik August C. J. Corda. Svá díla doprovázel vlastními precizními kresbami mechorostů a hub. Výborným kreslířem přelomu 19. a 20. století byl i středoškolský pedagog a popularizátor přírodních věd Bohumil Bauše. Objevování květeny exotických krajin Zanedlouho po vydání Preslova Rostlináře spatřilo světlo světa další unikátní 5

6 6 dílo, o které se zasloužil Karel B. Presl. Reliquiae Haenkeanae ( ) představuje v sedmi sešitech více než 700 nových, dosud nepopsaných druhů rostlin z cest botanika s duší velkého dobrodruha Tadeáše Haenkeho, dílo doprovodily i jedinečné kresby těchto rostlin. S českým prostředím sice jen částečně, ale přesto aspoň trochu, souviselo též dílo rodáka z České Kamenice Johanna B. E. Pohla, účastníka rakouské vědecké expedice do Brazílie. Ručně kolorované litografie z jeho stěžejního díla Plantarum Brasiliae ( ) jsou vynikající, vytvořil je věhlasný Wilhelm Sandler. K brazilskému okruhu patří i několikasvazkové dílo Delectus florae et faunae Brasiliensis ( ) Johanna Mikana, profesora všeobecné přírodovědy na pražské univerzitě. Autorem litografií byl i excelentní malíř Ferdinand L. Bauer z Valtic. Bratři Ferdinand L. a Franz A. Bauerovi patří k nejpozoruhodnějším osobnostem vědecké ilustrace všech dob. Ačkoli se narodili na našem dnešním území, jejich dílo mělo vždy daleko větší ohlas v cizině. Za zmínku jistě rovněž stojí, že v roce 1855 byl ve Vídni vytištěn spis jihlavského rodáka Aloise Pokornyho Physiotypia plantarum Austriacarum, u něhož byla použita pozoruhodná technika tzv. Naturselbstdrucku (typographia naturalis). Zmiňujeme-li se o ilustrátorech z českých zemí, kteří objevovali kouzlo rostlin exotických zemí, rozhodně nesmíme zapomenout ani na autorku slavných příběhů lvice Elsy Joy Adamsonovou. Akvarely rostlin této opavské rodačky byly použity hned v několika východoafrických knihách. Výchova národa českého německým obrazem Když v roce 1854 vyšlo ve Stuttgartu první Christianem Hochstetterem přepracované vydání Schubertova díla Naturgeschichte des Pflanzenreichs in Bildern, ještě se možná ani hned netušilo, jakého úspěchu dosáhne. Kniha obsahovala 52 dvoustránkových tabulí ručně kolorovaných litografií, které se záhy zařadily do klasického fondu botanických vyobrazení druhé poloviny 19. století. Tyto ilustrace byly použity i pro český Přírodopisný atlas rostlinstva z roku 1865, který opatřil výkladem Ladislav Čelakovský, najdeme je i v knize Pavla Jehličky s názvem Rostlinopis v obrazích z roku No a aby toho nebylo málo, tak úplně stejné kresby najdeme i v Atlasu rostlinstva pro školu i dům od Josefa Velenovského z roku Naši pradědečkové si při výchově svých dítek s originalitou ilustrací jejich učebnic příliš hlavu nelámali jediná předloha byla zdrojem klidně pro tři zcela samostatné knihy. Tato praxe přebírání ilustrací byla naprosto běžná, setkáváme se s ní od dob vynálezu knihtisku neustále, přičemž česko-německý prostor tehdy tvořil v oboru botanické ilustrace naprosto nerozdělitelný celek. A tak Švorcův Atlas rostlinstva z roku 1872 je poněkud neotesanou původně berlínskou prací Johanna G. Hübnera z roku 1860, ilustrace z Příručního atlasu (1905) Alexandra J. Bernarda jsou zase totožné s vyobrazeními z díla Jacoba a Johanna Sturmových Deutschlands Flora in Abbildungen, které vycházelo v Norimberku už od roku 1796, a vyobrazení z jeho Atlasu botanického (asi 1910) jsou shodná s pracemi P. Wagnera z Johnova Přírodopisného atlasu rostlin z roku Ani v Dominově Rostlinstvu

7 naší domoviny (1914) nenajdeme domácí ilustrace zde jsou převzaty ze Schmeilova spisu Pflanzen der Heimat, který vyšel v Lipsku v roce 1913, litografie z Loschova Kräuterbuchu byly použity zase i v knize Léčivé rostliny (1923) Františka Dlouhého, a tak dále, stále velmi podobně. Dokonce i původní velké české botanické projekty typu Bayerovy Botaniky speciální (1916) nebo Prátova Rostlinopisu nepřinášejí mnoho nového, povětšině přebírají obrazový materiál ze starších zdrojů, po výtvarné stránce jsou v podstatě jakýmsi katalogem historické produkce. Přesto určité české prvky najdeme v této době také. Značnou oblibou se ve druhé polovině 19. století těšily knihy Františka a Josefa Rosických. Pro lepší názornost byly jejich květeny ročních dob doplněny barevnými chromolitografickými tabulemi a dřevoryty, autory ilustrací byli liblínská rodačka Jenny Schermaulová a významný vídeňský výtvarník Josef Seboth. Zajímavým dílem, které se svým obsahem silně dotýká květeny Čech, je Winklerova Sudetenflora z roku Obsahuje stovku svérázných vyobrazení rostlin, které byly tištěny pomocí tzv. fotochromie. V Kavinově Botanice zemědělské (1922) můžeme také s povděkem kvitovat originální precizní kresby Anny Kavinové. Hledání českého stylu Tak kam se nám vlastně zatoulala originální česká botanická ilustrace? Pomineme-li Mánesovy skicy rostlin, které se v době jeho života nedostaly do žádného tisku, musíme zmínit především knihy Františka Polívky z přelomu 19. a 20. století. Na svém Rostlinopisu, Klíči i Názorné květeně zemí koruny české spolupracoval hned s několika výtvarníky. Patřili k nim například Vilibald Pokorný a Adolf Kašpar. V mykologii přišel s originálními ilustracemi záhy i Václav Luňáček, který výtvarně doprovodil knihu Jana Bezděka Houby jedlé a jim podobné jedovaté (1901). Právě v těchto dílech můžeme hledat tvář nové české botanické ilustrace. Tady začíná cesta moderní české botanické ilustrace, která vede od ilustrovaných školních přírodopisů první republiky přes výjimečné dílo Karla Svolinského, ceněné práce Otto Ušáka, Františka Procházky, Vlasty Kneblové, Jarmily Haldové či Jiřiny Kaplické až k noblesnímu stylu Františka Severy, poctivé tvorbě Vojtěcha Štolfy, Antonína Zezuly, Antonína Pospíšila, Otakara Zejbrlíka, Květoslava Híska a k vědecky pregnantním dílům Jindřicha Krejči, Anny Skoumalové-Hadačové, Evy Smrčinové i dalších současných výtvarníků a tvůrců botanické ilustrace. Pocta tvůrčímu duchu V jednotlivých historických obdobích můžeme u ilustrací vypozorovat rysy, které byly pro konkrétní dobu příznačné, a to jak po stránce ryze výtvarné, tak obecněji ideové. Dějiny botanické ilustrace jsou však v pravém slova smyslu především dějinami významných osobností. Jen výjimečná osobnost, schopná v sobě stmelit výtvarné dovednosti s precizností pohledu přírodovědce, mohla vytvořit skutečně hodnotné dílo. Bez takto výrazných tvůrců by byla klidně celá dlouhá epocha jen dobou kopírování starých vzorů, či dokonce rovnou časem ilustrátorského ticha. Ze srdce přeji české botanické ilustraci, aby takových osobností už nikdy neměla nedostatek. Ladislav Hoskovec 7

8 Ludmila Businská Lída žije v Praze. Vystudovala střední zemědělskou školu v Mělníce a řadu let se své profesi věnovala v průhonickém Výzkumném, později i v Botanickém ústavu. Nyní pečuje o pokusné skleníky v Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Praze. Její hluboký vztah k přírodě se odráží také v její výtvarné tvorbě. Uspořádala již několik samostatných výstav. Botanické ilustraci se věnuji spíše okrajově. Doprovázím například manželovy odborné publikace pérovkami a mé práce jsou občas využity i jinde. Květiny maluji ráda, hlavně celé kompozice. Jako hlavní techniku jsem si zvolila akvarel, pro jeho jednoduchost i složitost zároveň. V soutěži O nejlepší botanickou ilustraci na Botany.cz získala už dva tituly laureáta soutěže. Mail: 8

9 9

10 Peter Čepček Pracujem v botanickej záhrade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Kresbe sa venujem od strednej školy, ale moje prvé práce boli uverejnené až v posledných rokoch. Spolupracujem hlavne s pracovníkmi našej univerzity na ilustráciách skrípt a odborných kníh. Nakreslil som tiež niekoľko obrázkov vzácnych druhov flóry Slovenska. K těmto slovům jen dodejme, že Peter se účastnil dvou ročníků naší soutěže, v obou získal ocenění odborné poroty. Mail: 10

11 11

12 Pavla Dvorská rozená Hochmanová Studovala na Střední škole uměleckých řemesel v Brně, obor vědecká ilustrace. Pak následovala Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, obor kresba a grafika, u akademického malíře Jamese Janíčka. Stáž absolvovala na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě u ak. mal. Dušana Kallaye, obor ilustrace. Od roku 2005 vyučuje výtvarný obor na ZUŠ J. Kvapila v Brně. Věnuji se knižní ilustraci, volné grafice a spolupracuji na tvorbě naučných stezek a výukových materiálů: Ilustrace: Svět zvířat (Albatros) Učebnice a slovníky (Olomouc) The encyclopedia of animals (University of California Press, Berkely, Los Angeles) Tajemné příběhy A. C. Doyleho (Vodnář) Staromilným mužům za velký Groš od Břetislava Horyny (Olomouc) Mail: Telefon:

13 13

14 Renata Grošaftová Renata dokončila studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor fotografie. Zabývá se grafikou a správou webových stránek. Svůj volný čas ráda věnuje kresbě a ilustraci pro odborné články. Při kreslení, stejně tak jako při focení, jste sám se sebou, snažíte se zachytit a zastavit okamžik. V dnešní době má umělecké vyznění a originalita přednost před řemeslem. Proto nacházím poslední dobou nejvíc smysl ve vědecké ilustraci. Jsou tu pravidla, která musíte respektovat, pro řeči okolo není důvod. Prostě jen odvést dobře práci. A to mě na tom baví. Vždy je to pak krásné trápení a tím je to takové poctivé. Mail: Web: 14

15 15

16 Nikola Hendrychová Nikola pochází z Mělníka. Vystudovala obor grafický design v Lysé nad Labem. Dále pokračuje ve studiu Pedagogické fakulty v Hradci Králové, obor grafika a multimedia. V umění jsem našla svůj svět a myšlenky, ráda střídám různé techniky. Nejraději se vyjadřuji v čárovém leptu, kde mám možnost nejlépe vyjádřit své názory a fantazii. Naopak v malbě a ilustraci mám svou druhou stránku, kde jsem spíše realista a vyžívám se v detailech. Jsem schopna ponořit se do malby nebo ilustrace i na několik dní, kdy nedělám nic jiného, než pozoruji reálné detaily, které pro mě hrají velkou roli. Mail: 16

17 Zuzana Holá rozená Letovská Vystudovala pedagogickou fakultu UK v Praze, dvouoborové studium pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ, obor výtvarná výchova a biologie. Během studií jsem vystřídala různé techniky, ze začátku mě nejvíce bavila kresba, velmi mě zaujaly všechny grafické techniky a také malba. Bavilo mě propojovat tyto dva obory, pro tehdejšího docenta katedry biologie Václava Zieglera jsem nakreslila mnoho zkamenělin a zvířat do jeho knížek. Moc ráda bych se nadále věnovala výtvarničení, baví mě i zkoušet věci, které jsou pro mě nové. Mail: Web: 17

18 Klára Kabátová Klára je postgraduální studentkou botaniky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Výtvarné sklony jí zůstaly od dětství a může za ně jistě poděkovat i prarodičům grafikům a ilustrátorům. Chystá se tyto směry propojit a v budoucnosti se botanické ilustraci intenzivněji věnovat. Nejvíc času mi zabralo uvažování o podstatě botanické ilustrace co a jak má zobrazovat, co vynechat, co zdůraznit, v čem by měla být lepší než fotografie a jak se liší od uměleckého vyjádření. Představuji si, jak jdeme krajinou a při poznávání přírody se spoléháme na knihu, kterou právě držíme. Porovnáváme obrázky s realitou a přeme se sami se sebou, zda toto je ještě v rámci variability. Mail: 18

19 Hana Kostková Studovala na Vyšší odborné škole restaurátorské v Brně, obor restaurování malby, vystudovala Střední školu umění a designu v Brně, obor vědecká kresba a ilustrace, pod vedením akademického malíře Pavla Dvorského. Moc ráda cestuji, byla jsem už v mnoha různých zemích, poznávala jsem kulturu a přírodu v Anglii, Itálii, Francii, Rakousku, Egyptě, na Korsice a na Srí Lance. Mám ráda velkou rozmanitost ve všech činnostech. A rozmanitost můžu najít hlavně u živých rostlin, květů a zvířat. Myslím, že to může ocenit právě hlavně ilustrátor. Rozmanitost je ale i u pouhých materiálů, které se v tvorbě používají. Mail: 19

20 Jiří Polčák Narodil jsem se na Vsetíně a v současné době bydlím v Lipníku nad Bečvou. Pracuji 26 let jako dělník s motorovou pilou. Malování se věnuji od malička, jsem samouk a nejraději maluji houby, ptáky a hmyz, když je čas a chuť rád i nějakou krajinku. Mým koníčkem je mykologie a ornitologie. Občas maluji nějaké kresby pro naučné stezky a do různých časopisů. Přesně takto se Jiří Polčák v roce 2010 představil porotě soutěže O nejlepší botanickou ilustraci. Jeho styl samozřejmě velmi zaujal, a tak v 1. ročníku této soutěže také zvítězil. Od té doby se v jeho životě spousta věcí změnila mimo jiné změnil zaměstnání. Dnes pracuje v přerovském muzeu jako preparátor. Mail: 20

21 21

22 Tereza Samková Tereza pochází z Háje ve Slezsku. V současnosti studuje na Střední umělecké škole v Ostravě, obor kresba a ilustrace. Do soutěže O nejlepší botanickou ilustraci se přihlásila vlastně ještě jako čtrnáctiletá školačka. Ovšem hned uspěla a stala se laureátkou soutěže. Spoustu věcí jsem se naučila z knížek a stálým zkoušením. Nejraději z výtvarných technik mám kombinovanou techniku, tužku, akvarel a perokresbu. Mail: Web: 22

23 23

24 Jana Táborská Vystudovala obor ochrana životního prostředí na Masarykově univerzitě a krajinnou ekologii na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Pracovala jako botanička v Národním parku Podyjí ve Znojmě. Od roku 2003 žije v severovýchodním Maďarsku, v Noszvaji. V současnosti pracuje na katedře botaniky a ekologie, Eszterházy Károly Főiskola, Eger. Ráda maluji barevné abstraktní a pohádkové motivy (akvarel a pastelka). Obyčejnou tužkou kreslím nejraději rostliny a portréty. V roce 2004 jsem se dostala ke kreslení rostlin do maďarské květeny (perokresba), což pro mě znamenalo v oboru vědecké ilustrace velkou zkušenost: Nová květena Maďarska (2009 a 2011), vydala Správa NP Aggtelek, HU. Mail: Web: 24

25 25

26 David Vojtuš David studoval ilustraci a volnou grafiku na Fakultě umění v Ostravě a Ústavu umění a designu v Plzni. Věnuje se knižní a vědecké ilustraci, kresbě, grafice i malbě. Od roku 2012 vyučuje ilustraci a figurální kresbu na Střední umělecké škole v Ostravě. V jednotlivých ročnících soutěže O nejlepší botanickou ilustraci získal celkově už tři tituly laureáta. Mail: Web: 26

27 27

28 Victor Yarema Victor se v soutěži O nejlepší botanickou ilustraci objevil náhle jako meteor, a stejně tak zazářil. Jeho precizní kresby mu v roce 2011 přinesly vítězství. Jsem ze Zakarpatí, obec Velyki Lazy. Studoval jsem na Užhorodské univerzitě, obor botanika. Co si pamatuju, zajímala mě vždycky zoologie a paleontologie. Ani nevím, proč jsem botanik. Po univerzitě jsem se krátkou dobu zabýval taky sadovnictvím. Chtěl bych udělat opravdu pěkný atlas nebo klíč rostlin, podle kterého by mohl určit kytku snadno každý, nejen odborníci. Mail: 28

29 29

30 Radka Janků Radka je studentkou víceletého gymnázia v Ostrově na Karlovarsku. Jejími největšími koníčky jsou biologie, výtvarná činnost, hra na flétnu, literární činnost a fotografování. V těchto oborech už získala mnohá ocenění. Mezi největší úspěch patří ocenění v celorepublikové soutěži Zlatý oříšek za výtvarnou a literární činnost. Výtvarné práce tehdy hodnotil výtvarník Jiří Andrle. V roce 2010 vydala svou první knihu Příběhy Gizely a Valérie, kterou si také sama ilustrovala. Také se zúčastnila tří ročníků výtvarné soutěže Malujeme s Botany, ve kterých zvítězila. Mail: 30

31 31

32 Veronika Olejárová Již v předškolním věku Veronika navštěvovala ZUŠ Slunná. V šesti letech vyhrála ve své věkové kategorii soutěž Alšova země. V osmi letech nastoupila na ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně, do třídy Pavly Dvorské. Zde ji připravili k uměleckým zkouškám na Střední školu umění a designu v Brně, kde se na oboru grafický design a ilustrace umístila na prvním místě. Je vítězkou loňského ročníku ilustrátorské soutěže pro mládež Malujeme s Botany. Mail: Mobil:

33 33

34 Všichni účastníci soutěže O nejlepší botanickou ilustraci v letech 2010 až 2014 Arnoštová, Václava Audyová, Renata Bartošová, Veronika Businská, Ludmila Cycoňová, Lenka Čepček, Peter Čermáková, Lucie Daňková, Veronika Dokoupilová, Zdenka Doležalová, Jana Drlíková, Jiřina Dvorská-Hochmanová, Pavla Felnerová, Mariana Figura, Tomáš Gavryljuk, Zinajda Grošaftová, Renata Hanulíková, Markéta Hendrychová, Nikola Holasová, Lucie Hrdá, Lenka Huml, Leoš Chadim, Jiří Jiras, Petr Jíříková, Eva Jonášová, Monika Josková, Radka Jurek, Lukáš Kabátová, Klára Klagová, Zuzana Kodadová, Jana Konečná, Veronika Kopecká, Eva Kostková, Hana Košický, Svetozár Kratochvílová, Michaela Kroupová, Kateřina Kružliaková, Erika Krystýnová, Marcela Kučerová, Anna Letovská-Holá, Zuzana Lukešová, Tereza Malečková, Michaela Mašková, Hana Mášová, Kateřina Michelotto, Chiara Naimji, Karolina Neil, Hilary Neumanová, Monika Nová Kučerová, Anna Nováková, Markéta Petričáková, Markéta Plešr, Dominik Polčák, Jiří Pospíšilová, Iva Potašová, Andrea Samková, Tereza Saxlová, Anna Sekerková, Zuzana Slimáková, Vladimíra Stará, Lada Štefaniková, Soňa Táborská, Jana Tajbošová, Petra Trnka, Lubomír Trombik, Václav Tůmová, Hana Vančurová, Jindra Vašíčková, Rozalie Vojtuš, David Vršková, Olga Wee, Lisa Yarema, Victor Zámečník, Jiří Zedníková, Aneta

35 Laureáti soutěže O nejlepší botanickou ilustraci v letech 2010 až 2014 Ludmila Businská 8 Peter Čepček 10 Pavla Dvorská rozená Hochmanová 12 Renata Grošaftová 14 Nikola Hendrychová 16 Zuzana Holá rozená Letovská 17 Klára Kabátová 18 Hana Kostková 19 Jiří Polčák 20 Tereza Samková 22 Jana Táborská 24 David Vojtuš 26 Victor Yarema 28 Omladina ze soutěže Malujeme s Botany Radka Janků 30 Veronika Olejárová 32

36

Český člověk člověk houbařský (České obrazy hub mezi vědou a uměním)

Český člověk člověk houbařský (České obrazy hub mezi vědou a uměním) Český člověk člověk houbařský (České obrazy hub mezi vědou a uměním) Ve srovnání s jinými Evropany jsou Češi národem houbařů. Ročně houby přilákají do lesa sedm lidí z deseti a proto devadesát procent

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Zlomené srdce ----------------- 2009 Realizace z cyklu O lásce

Zlomené srdce ----------------- 2009 Realizace z cyklu O lásce MARKÉTA KOREČKOVÁ Chrudim Narodila se v roce 1975 v Chrudimi. V letech 1989-1992 studovala na SPŠKS v Hořicích, poté v letech 1992-1999 na AVU v Praze, a to intermediální tvorbu u Milana Knížáka a sochařství

Více

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a Evid enčn í číslo Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla 001 Anderle Jiří Jiřímu Kotalíkovi k 75 lept 20x8,5 cm 002 Benda Jan Zátiší 30. léta skica tužkou 10,2x14,5

Více

OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD HISTORIE AKADEMIE VĚD NÁZEV AVČR V SOUVISLOSTI S OSLAVAMI

OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD HISTORIE AKADEMIE VĚD NÁZEV AVČR V SOUVISLOSTI S OSLAVAMI OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD V roce 2015 Akademie věd slaví 125. výročí svého založení. Při této příležitosti připravuje pro odbornou i laickou veřejnost mnoho kulturních a vzdělávacích doprovodných

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička 4. 11. 2009 23. 12. 2009 Restaurace Fluidum Lucemburská 6, Praha 3-Vinohrady Pavel Grégr, Léto 100x120 cm

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Výroční zpráva Přírodovědné společnosti

Výroční zpráva Přírodovědné společnosti Výroční zpráva Přírodovědné společnosti za rok 2014 Občanské sdružení Přírodovědná společnost Ruská 695 282 01 Český Brod www.botany.cz, info@botany.cz IČO 22663738Bankovní účet 7777 7774 / 550 Občanské

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno Text Umění Než se budeme zabývat jednotlivými druhy umění, zkusme se zamyslet nad tím, jak ho definovat. Je spojeno s člověkem od pradávna? Co všechno má člověku dávat? Je nezbytné? Potřebujeme ho ke každodennímu

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

3 Tomáš Petříček Tomáš Petříček (Beroun, Česká republika) Tomáš Petříček již od dětství inklinoval k výtvarné tvorbě. Na berounském gymnáziu ho ovlivnil výtvarník Jaroslav Goldmann, zejména svými názory

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12 Název soutěže: Olympiáda v českém jazyce 2013/ 2014 40. ročník VÝSLEDKOVÁ LISTINA soutěžících Postupové kolo: okresní (OSTRAVA) Kategorie: I. Místo konání: Středisko volného času, Ostrava- Moravská Ostrava,

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

15 otáz. k waldorfské škole

15 otáz. k waldorfské škole 15 15 otázek otáz k waldorfské škole 1. Jaké děti jsou přijímány na waldorfskou školu? Waldorfské školy jsou zásadně otevřeny pro všechny děti nezávisle na jejich víře, barvě pleti, pohlaví a výši příjmu

Více

Oficiální seznam rozhodčích ČLS

Oficiální seznam rozhodčích ČLS Oficiální seznam rozhodčích ČLS Mezinárodní rozhodčí 40 Praha Prokop Pavel, Ing. 272937204 296525231 ph.prokop@volny.cz 2015 Rozhodčí I. třídy 16 Praha Dřízal Jaroslav 974845252 723393851 drizal@seznam.cz

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu. Eva Drgoňová

Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu. Eva Drgoňová Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu Eva Drgoňová Zápisky z přednášky na waldorfském semináři v Praze na Opatově ze dne 25.září 2010 Obecné seznámení s vývojem

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Akademické gymnázium, škola hl. města Prahy, Štěpánská 22, P1 Střední umělecká škola textilních řemesel, U Půjčovny 9, P1

Akademické gymnázium, škola hl. města Prahy, Štěpánská 22, P1 Střední umělecká škola textilních řemesel, U Půjčovny 9, P1 Soutěž MŠMT - Prezenční listina účastníků krajské kolo II. kategorie 10. dubna 2015 DDM Praha 2, Slezská 21, Praha 2 Poř. č. Příjmení a jméno Škola (přesný název) narození Podpis 1 Turková Ivana Malostranské

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika

Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika III-2-Př-II-1-6.r. Nižší houby. ČABRADOVÁ V., Mgr., HASCH F., RNDr., SEJPKA J., Mgr., VANĚČKOVÁ I., Mgr.: Přírodopis 6, učebnice

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Bezpečnostní průprava. dětí předškolního věku

Bezpečnostní průprava. dětí předškolního věku Výstava prací dětí základních a mateřských škol v rámci projektu hlavního města Prahy www.prevencede Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku Výstava prací dětí základních a mateřských škol v rámci

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při Active SVČ, Dolní 3, Žďár nad Sázavou Termín: 25. října 2011 Místo konání: lyžařský areál Martina Koukala u Pilské nádrže,

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

III. Současný AUTOR HUDBY ZUŠ DIPLOM - OCENĚNÍ KAT. DISCIPL. NÁZEV SKLADBY CHOREOGRAF

III. Současný AUTOR HUDBY ZUŠ DIPLOM - OCENĚNÍ KAT. DISCIPL. NÁZEV SKLADBY CHOREOGRAF KAT. Dětské KOMÁŘI I. taneční hry Zora Breczková nefolklór. II. Dětské CO DOBRÉHO DO BŘICHA lidové tan.hry Marcela Látalová a tance lidová-komáři se ženili Zdeněk Král-Pšt úprava lidových písní Květa Hurťáková

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012 Soutěž: Dárkové balení (DB) 11 Adéla Vajnerová Střední škola služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava-Poruba 439 1. 8 Michaela Švarcová 5 Petra Tejmlová 13 Jana Kárníková 12 Petra Kejdová Střední škola

Více

Gastrofestival 2011 - Kuchař A

Gastrofestival 2011 - Kuchař A Gastrofestival 2011 - Kuchař A pořadí Jméno škola komisař 1 komisař 2 komisař 3 celkem 1 Martin Galeja Střední škola prof. Zdeňka Matějčka 79 83 91 253 2 Vojtěch Bayer Frenštát p.r. 76 76 78 230 3 Miroslav

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Nabídka edukačních programů

Nabídka edukačních programů Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Kroměříži Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Nabídka edukačních programů pro rok 2015 Úvod Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Doc. ak. mal. Vladimír Drápal, Červený kůň, 40 x 31 cm, malba na skle, 2003 Cena: 4000

Doc. ak. mal. Vladimír Drápal, Červený kůň, 40 x 31 cm, malba na skle, 2003 Cena: 4000 AUKCE OBRAZŮ Vážení přátelé, nadační fond České myelomové skupiny podporuje boj odborníků i společnosti proti mnohočetnému myelomu, druhému nejčastějšímu krevnímu nádoru. Jedním z jeho klíčových poslání

Více

SKN HRADEC KRÁLOVÉ 412 311 I.PSKN PRAHA

SKN HRADEC KRÁLOVÉ 412 311 I.PSKN PRAHA 8.kolo SKN HRADEC KRÁLOVÉ 313 449 I.PSKN PRAHA ženy "B" SKN HRADEC KRÁLOVÉ ženy 412 311 I.PSKN PRAHA ženy "A" Jaroslav Bartonček 116 139 Pavla Černá Renata Fialová 144 141 Anna Volerábová Vladimír Novotný

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

ZŠ Veronské náměstí. Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka

ZŠ Veronské náměstí. Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka Kamila Řezáčová, 13 let Motýl 2, 10 15 cm, voskovka Karolína Černínová, 8 let Když je stromu zima, 21 30 cm, vodovka tuš Karolína Járová, Ondřej Kočí, 13

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

JAK VZNIKÁ MÁ NOVÁ LITOGRAFIE CIVILIZACE KRESBA Nejprve nakreslím obrázek tužkou na papír a koloruji ho akvarelem. Na kresbě pracuji několik týdnů. Hotovou kresbu použiji jako předlohu, podle které kreslím

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Nadace Proměny pro školy Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Představení Nadace Proměny a programu Zahrada hrou / Mgr. Jitka Přerovská,

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Kermi hostilo krajské kolo Vědomostní olympiády CTI ČR

Kermi hostilo krajské kolo Vědomostní olympiády CTI ČR Kermi hostilo krajské kolo Vědomostní olympiády CTI ČR Do soutěže Vědomostní olympiáda 2014-2015 se přihlásilo 40 škol z 13 krajů ČR. Koná se pod záštitou Asociace krajů České republiky a Hospodářské komory

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

NE-KONEČNÉ Daniela Halová

NE-KONEČNÉ Daniela Halová NE-KONEČNÉ Daniela Halová Ateliér konceptuální tvorby, VI.ročník Akademický rok 2010/2011 Vedoucí diplomové práce: prof. Miloš Šejn Oponent: Ivan Pinkava Úvod Cílem, k němuž směřuje veškerý život, je smrt.

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Jana Káninská Mlýn. Neznámý autor Tučňáci. 500,- Kč. 500,- Kč. Patron: Suchá jehla 8 x 8 cm. Vyvolávací cena: Suchá jehla 10x 10 cm.

Jana Káninská Mlýn. Neznámý autor Tučňáci. 500,- Kč. 500,- Kč. Patron: Suchá jehla 8 x 8 cm. Vyvolávací cena: Suchá jehla 10x 10 cm. 1 Jana Káninská Mlýn Suchá jehla 8 x 8 cm 500,- Kč 2 Neznámý autor Tučňáci Suchá jehla 10x 10 cm 500,- Kč 3 Jana Káninská Balon Suchá jehla 8 x 13 cm 500,- Kč 4 Neznámý autor Odraz Suchá jehla 13 x 10

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ Český jazyk a literatura - základní, Český jazyk a literatura, základnídidaktický test Učebna: Učebna č.23 Datum a čas začátku zkoušky: 11.10.2010 09:00 1. Austová Kristýna 2. Babicová Jana 3. Bařinová

Více

Soutěž Jsem Blíž přírodě! zná své vítěze

Soutěž Jsem Blíž přírodě! zná své vítěze Soutěž Jsem Blíž přírodě! zná své vítěze V polovině května jsme uzavřeli výtvarnou soutěž pro mateřské a základní školy a můžeme ocenit výherce. Z celkového počtu 286 doručených obrázků porota vybrala

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 1. SK Motorlet Praha A Zubová Katarina 0:31.38 Hromádková Tereza 0:59.21 (0:27.83) Kopecká Tereza 1:29.15 (0:29.94) Výborná Klára 1:57.50 (0:28.35)

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008 KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ 1. vydání září 2008 Poznámky na úvod: Hřbitovní knihy se sestávají z: Ze starší knihy, v kterém byly sepsány relativně starší hroby a starší plátci hrobů Z novější knihy (sešitu),

Více

Pastelky. Techniky kreslení

Pastelky. Techniky kreslení Pastelky Techniky kreslení Co je to pastelka? Pastelka neboli Pastelová tužka, je zvláštní druh psací potřeby respektive tužky, která umožňuje psát či kreslit barevně. Vyrábí se v celé barevné škále od

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877 Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Bada Jan Ing. a Badová Ludmila Mgr., Jilmová 2682/4, Žižkov, 13000 Bartůňková

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

Christian Andreas Doppler. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM, FN Brno, LF MU

Christian Andreas Doppler. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM, FN Brno, LF MU Christian Andreas Doppler MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM, FN Brno, LF MU Prudce rostoucí využití ultrazvuku v technických oborech a v medicíně je spojeno se jménem Christiana Dopplera. 29.11.1803 Salzburg

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

SPISOVATELÉ DO ŠKOL. 16 autorských čtení 22 besed 963 žáků. V rámci kampaně ROSTEME S KNIHOU

SPISOVATELÉ DO ŠKOL. 16 autorských čtení 22 besed 963 žáků. V rámci kampaně ROSTEME S KNIHOU SPISOVATELÉ DO ŠKOL 16 autorských čtení 22 besed 963 žáků V rámci kampaně ROSTEME S KNIHOU Za finanční podpory Produkce: Svět knihy, s.r.o. www.svetknihy.cz ; www.rostemesknihou.cz AUTOŘI a ILUSTRÁTOŘI

Více