LEDEN ročník KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ Vážení občané.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEDEN 2015 25. ročník KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2015. Vážení občané."

Transkript

1 1. LEDEN ročník KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2015 Vážení občané. Začátek roku je dobou, kdy si více než kdy jindy uvědomujeme, co se nám v minulém roce podařilo a připravujeme se na nové úkoly. Podobné je to v obci. Vodovod Zdá se téměř nemožné, že se kromě mnoha menších staveb podařilo dokončit největší stavbu obce - úplné vodovodní rozvody ve 4 vesnicích. Město navíc doplatilo asfaltovou obnovu řady cest a navíc vstupuje do nového roku v dobré finanční kondici. V roce 2015 bude nutné ještě zaplatit Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje a Ředitelství silnic a dálnic vysoké platby za uložení vodovodů do silnic. Bude také dokončena úpravna vody v Číčově tak, aby mohl být vodovod funkční do poloviny roku. Kolaudace úpravny vody v Poříčí a vodovodů v dolní Lipnici, Těnovicích, v Hořehledech probíhá a vodoměry pro připojení odběratelů se již vydávají na městském úřadě. Hvížďalka Probíhá stavba revitalizace rybníka Hvížďalky. Stavba má 3 části. Tou nejdůležitější je rozšíření bezpečnostního přelivu a nový výpustní objekt - požerák. Požerák by měl být osazen co nejdříve a po něm bude prováděn přeliv a odtokové koryto. Bohužel stále není možné provádět betonáže pro výpusť, neboť je rybník téměř neustále pod vodou. Druhou částí obnovy je revitalizace nad rybníkem. Zde byla postavena záchytná jímka na splaveniny a několik tůní. Tato část obnovy je již dokončena. Třetí část stavby je nejnákladnější a je jí částečné odbahnění rybníka. Bohužel tuto část zásadně komplikuje počasí. Všichni jsme doufali, že po loňské velmi teplé zimě přijde zima normální, že bahno zčásti zamrzne, že budou mrazem zpevněné vyvážecí cesty i povrch uložiště bahna. Přestože je konec ledna, půda zatím vůbec nezamrzla a práce tak nemohou probíhat. Tyto potíže zřejmě způsobí posun termínu dokončení. 1

2 Povodňová signalizace, povodňový plán, veřejné rozhlasy Pro větší bezpečnost před případnými povodněmi je nutné mít dobrou signalizaci. Připravuje se proto projekt signalizačního místa v Hořehledech, které bude snímat hladinu vody v potoce. Při vysoké hladině bude vyhlašován poplach hasičům a povodňové komisi. Současně je aktualizován a digitalizován povodňový plán obce. Součástí ochrany před povodněmi je i veřejný rozhlas, který umožňuje v případě potřeby rychle oznámit nebezpečí. Na vesnicích proto dojde k odstranění starých rozhlasů a povrchového vedení a budou zde instalovány nové bezdrátové hlásiče. Podobně i v ohrožených částech Spáleného Poříčí. Kompostárna Zákon o odpadech ukládá městům a obcím řešit problematiku bioodpadu. - V Poříčí je možné odvážet bioodpad do sběrného dvora. V loňském roce město také zakoupilo velkoobjemové kontejnery na trávu. Vždy, když se ve vsi bude sekat tráva na veřejném prostranství, bude na návsi ponechán kontejner přes víkend, aby do něj mohli lidé umístit drobně nasekanou trávu ze sekaček. Město kontejner odveze. Pro ekologické zpracování trávy, listí a větviček, město zřídí v roce 2015 u čističky malou kompostárnu, do níž bude vozit bioodpad z velkých kontejnerů a ze sběrného dvora. Přípravy projektů Rok 2015 bude rokem přípravy nových projektů. Na zadání projektových prací pracuje intenzívně rada města. Předpokládá se, že větší výzvy na evropské dotace budou vyhlášeny nejdříve na konci roku Poplatky V tomto čísle zpravodaje naleznou čtenáři přehled poplatků. K 1.lednu se žádný z poplatků nemění, ale od 30.června dojde ke zvýšení vodného. Bude to z toho důvodu, že v Poříčí a Číčově budou nově instalovány složité úpravy vody pro nové vrty, které mají více železa a manganu než původní vrt v Poříčí. Původní vrt bude samozřejmě využíván naplno, ale z důvodu vyšší spotřeby musí být doplňován upravovanou vodou z nových vrtů. 25 let zpravodaje Na závěr mi dovolte malé ohlédnutí. Již neuvěřitelných 25 let je vydáván Spálenopoříčský zpravodaj. Téměř každý měsíc přináší informace o sportu, kultuře, aktivitách spolků, inzeráty, blahopřání i články, vysvětlující jednotlivé kroky zastupitelstva města. Zpravodaj vždy ozvláštňovaly autorské články, a tak bych chtěl touto cestou poděkovat především kronikáři města Ing. Miroslavu Tupému, který do zpravodaje přispívá od jeho prvního ročníku. Děkuji i zesnulému panu učiteli Václavu Karáskovi, který do zpravodaje napsal stovky článků. Za zajímavé a originální příspěvky děkuji panu Jaroslavu Hodkovi a tak trochu doufám, že se najdou další lidé, kteří se budou chtít podělit o své dojmy a zážitky z života v našem kraji. Za dlouholetou technickou přípravu zpravodaje děkuji Janě Böhmové a poděkování patří i dalším přispěvovatelům, kterých je mnoho a snad mi odpustí, že se do tohoto úvodníku nevešli. P.Č. 2

3 ZEMŘEL JOSEF PELIKÁN Ve věku 67 let zemřel Josef Pelikán. Mnozí jej velmi dobře znali z dob, kdy byly velmi poruchové televize a Josef Pelikán zajišťoval jejich opravy. Byl velmi zdatným technikem, který v mnohém o desetiletí předběhl již před rokem 1989 svou dobu. Dokázal svépomocí přijímat kvalitně televizní a radiový signál, dokázal využívat alternativní zdroje energie. V roce 1989 a 1990 se aktivně a bez váhání zapojil do aktivit Občanského fóra. Byl kooptován do Místního národního výboru ve Spáleném Poříčí a brzy si získal svým racionálním přístupem respekt spoluobčanů a ti jej pak v anketě OF většinově navrhovali do funkce předsedy. V roce 1990 byl zvolen do zastupitelstva obce, stal se členem rady a zůstal jím po mnoho let. Chtěl maximálně pomáhat v technických věcech. Velmi rád vzpomínám na spolupráci s ním. Vyslechl nejrůznější argumenty, mnohá pro a proti a velmi rychle vyslovil jasný závěr. Například se seznámil s tehdejší novinkou - tepelným čerpadlem, viděl jeho první instalace v ČR a jednoznačně byl pro, abychom tímto zdrojem vytápěli základní školu. A tak se naše škola stala první školou v republice, vytápěnou tepelným čerpadlem. Pepíku, za Tvou snahu a práci pro lepší obec Ti děkujeme a vzpomínáme. Za město Spálené Poříčí Pavel Čížek Zpráva o hospodaření městských lesů Spálené Poříčí za rok 2014 Příjmy z lesů města činily 1.445,462,-Kč. Naproti tomu výdaje činily 1.102,475,-Kč. Hospodářský výsledek je tedy ,-Kč. V rámci městských lesů bylo vytěženo 734,30 m 3 dřeva. Z toho podíl probírkových porostů byl 149 m 3 dřeva. Průměrné zpeněžení 1m 3 dřeva dělá 1.968,49,- Kč. Dále byly provedeny výchovné zásahy do 40ti let věku porostů, na roční bilancovaný úkol 8,83 ha (pro státní a obecní lesy povinné) bylo provedeno 9,86 ha prořezávek a 1,81 ha mladých lesních porostů do 40ti let, celkem tedy 11,67 ha výchovných zásahů do 40ti let věku. Dále bylo provedeno zalesnění porostů a to v celkovém rozsahu 2,62 ha. Předpokládá se, že i v roce 2015 bude umožněna občanům Spálenopoříčska samovýroba dřeva dle podobných kritérií jako v roce J.Janoušek 3

4 PŘEHLED POPLATKŮ v roce 2015 Poplatek za komunální odpad: 1 osoba s trvalým pobytem: - svoz 1x týdně v zimě, 1 x za 14 dní v létě ( známka) nemovitost určená k rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba ÚLEVY : svoz 1x za 14 dnů po celý rok ( známka) 700,- Kč / rok 700,- Kč / rok 650,- Kč / rok 4 a více osob v domácnosti : - svoz 1x týdně v zimě a 1x za 14 dní v létě 2300,- Kč / rok a domácnost - svoz 1x za 14 dnů po celý rok 2100,- Kč / rok a domácnost úleva ve výši 300 Kč se poskytuje osobám, které mají ve Spáleném Poříčí a příslušných obcí trvalý pobyt, a navíc jsou vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba Popelnice jsou vyváženy na staré známky pouze do Platby je nutné provést do , jinak není nárok na jakoukoli úlevu. Vodné a stočné v r celkem: 40,- Kč/m³ vč. DPH (vodné 28,- Kč/m³, stočné 12 Kč/m³) Poplatek ze psů: - ve Spál.Poříčí - u rodinného domu 150,- Kč / rok - v ostatních místních částech 100,- Kč / rok - bytové domy 400,- Kč / rok - důchodci 100,- Kč / rok - za druhého a každého dalšího psa o 50% navíc k základnímu poplatku Pronájem hrobového místa na dobu 10 let - jednohrob / urnové místo 260,- Kč - dvojhrob 420,- Kč Ověřování: 30,- Kč za ověření podpisu a listiny (za každý započatý list A4 dalších 30,- Kč) Svatby: Místní občané 2.000,- Kč za pronájem zámku ,- Kč správní poplatek za uzavření manželství mimo stanovenou obřadní síň. Cizí zájemci 3.000,- Kč za pronájem zámku ,- Kč správní poplatek za uzavření manželství mimo stanovenou obřadní síň. Zprávy z evidence obyvatel V průběhu roku 2014 došlo k těmto změnám: narodilo se 27 dětí (v roce dětí), k trvalému pobytu se přihlásilo 53 občanů (v roce občanů), v rámci Spáleného Poříčí se přestěhovalo 58 osob (v roce osob), odstěhovalo se 44 osob (v roce osob), zemřelo 30 občanů (v roce občanů). 4

5 Z celkového počtu 27 narozených dětí bylo 18 chlapečků a 9 holčiček. Nejstarším občanem Spáleného Poříčí je žena, která v roce 2014 oslavila 96 let 90 let oslavili 3 občané, 91 let oslavilo 6 občanů, 93 let oslavil 1 občan, 94 let oslavili 2 občané Uzavření manželství Zprávy z matriky V roce 2014 bylo uzavřeno 16 sňatků, z toho 12 sňatků na zámku ve Spáleném Poříčí, 3 sňatky v obřadní síni městského úřadu a 1 sňatek v Těnovicích. Zlaté a diamantové svatby V roce 2014 oslavili diamantovou svatbu 60 let společného života - manželé Škardovi. Zlatou svatbu 50 let společného života - oslavili manželé Pechovi a na konci roku manželé Hulecovi. Zlaté a diamantové svatby Městský úřad Spálené Poříčí zajišťuje v zámku, v obřadní síni městského úřadu či na jiném vhodném místě zlaté a diamantové svatby občanů našeho města. Z tohoto důvodu bychom chtěli požádat všechny občany, kteří toto krásné jubileum oslaví a chtěli by uspořádat jubilejní svatební obřad se svou rodinou, aby se přihlásili nejpozději jeden až dva měsíce předem na matrice MěÚ Spálené Poříčí. Zároveň již nyní žádáme o předběžné nahlášení Vašeho možného zájmu za účelem rezervace vhodného termínu. Samozřejmě je možné na Vaše přání předat gratulaci pouze v rodině. Slavnostní předávání vysvědčení Dne bylo na zámku slavnostně předáno závěrečné vysvědčení 37 žákům deváté třídy základní školy. Slavnostní uvítání občánků Slavnostní uvítání občánků do našeho města se v roce 2014 konalo 2x. Dne se vítání občánků v zámku účastnilo 16 dětí. Dne se vítání občánků v zámku účastnilo 14 dětí. Kristýna Novotná, matrikářka 5

6 Několik informací o poplatkové povinnosti ze psů Místní poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který v sobě obsahuje prvky daňového právního vztahu, a proto (ač je užíván termín poplatek) je to vlastně místní daň. (Při řízení ve věcech tohoto poplatku platí i zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Na koho se vztahuje povinnost psa přihlásit? Přihlásit psa musí jeho držitel. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Spálené Poříčí a jeho místních částí. Každý přihlášený pes obdrží evidenční známku, která je nepřenosná na jiného psa a je vratná při odhlášení. Je nutné přihlásit i psa, jenž poplatku nepodléhá. Jaká je lhůta pro přihlášení / odhlášení psa? (vznik a zánik poplatkové povinnosti) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku jak vznik, tak zánik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Po uplynutí dané lhůty se občan vystavuje možnosti sankce (pokuty) za nesplnění ohlašovací povinnosti. Za jak starého psa se poplatek platí? Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců. Jaká je sazba poplatku? Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa v rodinném domku v místní části Spálené Poříčí 150 Kč b) za prvního psa v rodinném domku v ostatních místních částech 100 Kč c) za prvního psa v bytových domech na území celého města 400 Kč d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele se poplatek zvyšuje o 50% e) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 100 Kč f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu se poplatek zvyšuje o 50 %. Jak se poplatek platí? Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku. Jsou výjimky, kdy se poplatek platit nemusí? Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Je nutné, aby měl pes evidenční známku? Na veřejnosti musí být pes opatřen evidenční známkou. Slouží to jednak při kontrole a v mnoha případech je to i prostředek k tomu, že je zaběhnutý pes snáze identifikovatelný. 6

7 Co když pes stářím nebo nehodou uhyne? Řada lidí se domnívá, že když přestanou poplatek platit, je to signál, že už psa nevlastní a tím ukončují poplatkovou povinnost. Toto je ovšem velmi nepřesná představa, která má za následek nárůst dluhu v evidenci úřadu. Vznik a zánik poplatkové povinnosti, případně další změny rozhodné pro evidenci a výši poplatku, je nutné vždy oznámit správci poplatku a to do 15 dnů ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Pokud pes již nežije, byl předán jinému majiteli nebo majitel změnil trvalý pobyt mimo území obce, kde byl pes přihlášen, je třeba psa ve výše stanovené lhůtě odhlásit, vrátit evidenční známku a ukončit tak platební povinnost. Nejlépe osobním úkonem u správce poplatku. Není-li pes řádně a doložitelně odhlášen, poplatková povinnost nadále trvá. Více informací: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Spálené Poříčí č. 2/2010, o místním poplatku ze psů (http://www.spaleneporici.cz/a_dokument/ _spalene%20porici_ozv_2_2010 _poplatek_ze_psu_.pdf). Mgr.H.Šimanová Na J. J. Rybu vzpomněl také pan Alfréd Strejček V neděli 21. prosince rozezněly spálenopoříčský kostel sv. Mikuláše tóny nejslavnější české vánoční skladby. Provedení České mše vánoční Jakuba J. Ryby v podání Spálenopoříčského smíšeného sboru pod vedením paní Vladimíry Machoňové se už stalo ve Spáleném Poříčí tradicí. Letošní předvánoční setkání zpěváků, muzikantů a posluchačů však bylo přeci jen výjimečné. Do posledního místa zaplněný kostel hned na začátek zklidnil výrazný hlas pana Alfréda Strejčka. Ten po krátké úvaze o darování přednesl část z románu Jindřicha Šimona Baara (jenž byl mimo jiné farářem právě ve Spáleném Poříčí), v němž spisovatel popisuje první provedení Rybovy mše v Klenčí pod Čerchovem. Úryvek vysvětlil, jak mimořádnou úlohu měla tato jednoduchá skladba a jiné jí podobné vánoční mše v době, kdy byly bohoslužby vedeny pouze v latině. Následovalo úvodní "Hej mistře", které zazpíval farář Piotr Marek, administrátor farnosti v Blovicích. Dalšími sólisty byli Barbora Čížková (soprán), Adéla Forejtová (alt) a Zdeněk Regent (bas). Spálenopoříčský sbor doplnili zpěváci z plzeňské Scholy u redemptoristů. O hudební doprovod Rybovy mše se již pátým rokem starají muzikanti z folklórního souboru Lidová muzika z Chrástu pod vedením Vojtěcha Kouby. Soubor, který letos vydal nové CD vánočních písní a koled, doplnilo množství muzikantů z jiných hudebních uskupení, od folklórních souborů (především rokycanské Sluníčko či plzeňská Fratello banda) po studenty plzeňské konzervatoře. Mohutnou sestavu nejnověji doplnily dvě trumpety, za varhanní doprovod sluší se poděkovat paní prof. Zdeňce Ledvinové. Provedení České mše vánoční je především přátelským setkáním zpěváků a muzikantů, amatérů i profesionálů, kteří bez nároku na honorář usilují o kvalitní provedení známé skladby a předání jejího poselství, které lze i dnes brát jako pozvání k hlubšímu prožití vánočních svátků. Atmosféra zcela zaplněných kostelů přináší možnost vzpomenout na časy, kdy se lidé nemohli zavírat do pohodlných vytopených příbytků a kdy hudební zážitek nezprostředkovávaly stroje, ale skuteční muzikanti - ať už v kostele nebo v hospodě. Spálenopoříčští zpěváci a jejich přátelé předávali ve vánoční době toto poselství také na dalších místech : v kostele sv. Šimona a Judy v Dýšině, v klášterním kostele 7

8 Nanebevzetí Panny Marie v Plasech a také v překrásném kostele Zvěstování P. Marii v Zaječově (Svaté Dobrotivé). Spálenopoříčský kostel je ze všech těchto míst nejblíže místu prvního uvedení České mše vánoční. Dlouholetá tradice uvádění Rybovy mše je hodnotou zvlášť v roce, kdy je Plzeň vyhlášena Evropským hlavním městem kultury, ale také v roce dvojího výročí Jakuba Jana Ryby. Spálené Poříčí leží takřka na polovině cesty mezi Přešticemi, kde se Ryba v roce 1765 narodil, a místem jeho smrti, k níž došlo v roce K výročním oslavám v letošním roce se jistě přidá i místní Smíšený pěvecký sbor. Vojtěch Kouba ************************************** Jan Jakub Ryba narozen: zemřel: Jan Jakub Ryba je členům Spálenopoříčského pěveckého sboru stále bližší jak lidsky, tak svojí hudbou, jeho památku proto v roce 2015 uctíme hned dvakrát. Poprvé ve středu 8. dubna, kdy pojedeme v odpoledních hodinách zazpívat k mohyle nad Rožmitál pod Třemšínem, kde J.J.Ryba právě před 200 lety zemřel. K výročí Rybova narození je připravováno společné zpívání pěveckých sborů, zapojit se chce také Spálenopoříčský sbor. Ve společném nastudování zazní tóny Rybovy hudby v neděli 25. října v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích. Všichni, kdo si chcete společně se sborem připomenout Rybovu památku, můžete se připojit. Za pěvecký sbor Václav Ziegler 8

9 Mikroregion Nepomucko pomáhá regionu "Pro mladé i staré, pro zdraví i zábavu" a "Informace po ruce" - to jsou názvy našich dvou projektů s dotací převyšující dohromady půl milionu korun, realizovaných v letošním roce v rámci Programu rozvoje venkova díky aktivní činnosti Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku v našem regionu. V rámci prvního projektu byly pořízeny herní prvky na venkovní hřiště pro Mladý Smolivec (Starý Smolivec, Mladý Smolivec), Třebčice, Mohelnici, Klášter a Spálené Poříčí (Lipnici). Nechybí ani stroje pro dospělé/seniory v případě města Nepomuk. Druhý projekt, zaměřený na vznik či modernizaci stávajících informačních a návštěvnických center v regionu, se pak zaměřil na Nepomuk, Kozlovice, Čmelíny, Měcholupy, Neurazy a Spálené Poříčí, kde byl instalován venkovní informační kiosek. Uspěli jsme také v dvouletém kulturním grantu Plzeňského kraje a realizujeme projekt Pod pěti hvězdami - Svatý Jan Nepomucký, speciální oživené prohlídky města Nepomuk, doplněné podporou výstavy o tomto světci v příštím roce v nadregionálním Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích či koncertem barokní hudby v milečském kostele. Vydali jsme publikaci Osobnosti Nepomu(c)ka od Karla Barocha a spolu s městem Spálené Poříčí i brožuru Velká válka a Naše malé Spálenopoříčsko od Miroslava Tupého. Spolupracovali na řadě regionálních akcí, ať už to byly dvě povedené výstavy ve Spáleném Poříčí v galerii U Červeného kohouta, oblíbené gastronomické "zápolení" Nepomucká hnětýnka, Ondřejovský den, beseda Velká válka a gastronomie s Václavem Malovickým či koncert Jana Rokyty & Solamente Naturali v rámci festivalu 6 týdnů baroka. Účastnili jsme se veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni či byli opět podporovateli činnosti sborníku Pod Zelenou Horou. Pomáhali jsme rovněž obcím a dalším organizacím s dotacemi v celkem v 12ti různých dotačních titulech, největšími námi zpracovanými projekty ve spolupráci s dotčenými subjekty a památkáři jsou v roce 2014 Obnova salla terreny na zámku Zelená Hora a záchrana vzácných soch Lazara Widemanna v Žinkovech. Součet dotací, které se snažíme dostat do regionu, převýšil v roce 2014 šest milionů korun, což je u Mikroregionu s ročním rozpočtem pouhých ,- Kč nevídaný jev. Zajímavým zpestřením pro turisty by měla být aplikace Skryté příběhy pro chytré mobilní telefony, do které jsme zpracovávali náměty všech tras pro jižní Plzeňsko. Spuštěny budou během jara a podrobnosti jistě ještě přineseme. Podpořili jsme také částkou ,- Kč činnost Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku. A co již nyní chystáme pro rok 2015? Především do něj vykročíme s novým předsedou, Václava Kováře nahradil Ing. Jiří Švec, nový starosta města Nepomuk. Pokud vyjdou všechny naše plány na výbornou, těšit se můžete například na druhý díl publikace osobností Nepomu(c)ka a publikaci o šlechtě z regionálních zámků. Rádi bychom dále prostřednictvím dotací realizovali opravy několika pomníků padlých u příležitosti 70. výročí od konce druhé světové války a náhrobků regionálních osobností, zřídili novou Naučnou stezku nebo cyklostezku, pokračovali v oživených prohlídkách města Nepomuku na téma svatý Jan Nepomucký. Požádáno máme také o výraznou dotaci na první červencový prodloužený víkend na zámku Zelená Hora, který má doslova a do písmene svými překvapeními vyrazit návštěvníkům dech. Při této příležitosti bychom se měli dokonce vydat spolu s vámi až do Vídně. Největším naším přáním ale je, aby celá akce v první řadě pomohla zámku Zelená Hora a výtěžek ze vstupného byl věnován do jeho oprav, třeba na spolufinacování obnovy zmíněné salla terreny. Ve spolupráci s městem Nepomuk bychom také rádi zavítali na několik významných veletrhů cestovního ruchu a obnovili činnost portálu nepomucko.cz. Velmi nás také těší, že vzrůstá pozitivní vnímání představitelů členských obcí i veřejnosti k činnosti a fungování našeho Mikroregionu, který navázal na svou předchozí a výbornou aktivní činnost z doby kolem roku Věříme, že na vavřínech tentokrát již neusneme. Pavel Motejzík, manažer Mikroregionu Nepomucko 9

10 Böhnelky Když pražský podnikatel František Lhotský zavítal 20. prosince 1920 do paláce Lucerna za Karlem Hašlerem s prosbou, aby jeho bonbony nesly jméno slavného písničkáře, byl údajně nachlazený Hašler natolik nadšen onou myšlenkou a silným účinkem, že dal na místě k tomuto záměru svůj písemný souhlas. A tak od té doby máme Hašlerky. Před Vánoci oslavil své významné životní jubileum PhDr. Richard Böhnel, patriot, umělec a především člověk s otevřenou myslí i srdcem. Pro Mikroregion Nepomucko to byla nejlepší příležitost k tomu, aby kromě přání všeho dobrého oprášil starou nepomuckou recepturu na dosud bezejmenné jablečné bonbony a dal jim po vzoru Karla Hašlera jméno Böhnelky. Originálně jsou baleny do kornoutů, ozdobených pastely Richarda Böhnela s regionálními památkami. Oslavenec byl nápadem potěšen i dojat zároveň. Böhnelky nebudou určeny k prodeji, mají vyšší cíl : stanou se jedním z produktů Mikroregionu, kterým bude tento svazek obcí oceňovat pomoc drobných dárců v souvislosti s rozvojem regionu, dobrovolníků a dalších lidí se srdcem na pravém místě a otevřenou myslí. Poprvé se tak stane v červnu 2015 u příležitosti Evropského hlavního města kultury Pavel Motejzík Lokální produkty v e-shopu Venkovské tržnice Také pozorujete, jak u nás v posledních letech postupně zanikají drobné prodejny, malé provozovny a řada živnostníků ukončuje své podnikatelské aktivity? A to i přesto, že většina z nás prý upřednostňuje při nakupování lokální výrobky a služby. Zdá se, že zrovna v tomto případě je cesta od slov k činům daleká. I proto se MAS svatého Jana z Nepomuku pustila do realizace projektu Venkovská tržnice, jehož záměrem je podpora místních podnikatelů, živnostníků i drobných producentů. Již v loňském roce jsme do většiny domácností regionu distribuovali Katalog podnikatelů a neziskových organizací. V elektronické verzi jej najdete na Častokrát pomůže i s tím, s čím si v hospodě neví rady. Další aplikací připravenou pro všechny lokální producenty a prodejce je elektronický obchod. Chcete-li využít e-shop jako prodejce, stačí se zaregistrovat, zadat informace o výrobcích, či službách, cenách a případně nahrát fotografie. Registrace i prezentace výrobků je bezplatná. Více informací najdete na nebo vám je rádi poskytneme na : u: a tel.: V e-shopu území Nepomucka a Spálenopoříčska je zaregistrováno již 15 subjektů. 10

11 Patří mezi ně i : Luboš Hataj z Měcholup. Pan Hataj velmi úspěšně působí na poli včelařství a může zákazníkům nabídnout širokou škálu produktů od vosku, medu, propolisu přes kosmetiku až po potravinové doplňky. Prodává nejen včelí produkty, ale nabízí třeba i potřeby pro včelaře a ochranné pomůcky nezbytné při práci se včelami. Jelikož je jeho nabídka opravdu široká, představuje v e-shopu venkovské tržnice základní zástupce svých produktů. Vy si je tak můžete jednoduše objednat na: Petra Šampalíková a Michal Arnošt, Venkovská tržnice Veřejné projednání Rozvojového plánu MAS svatého Jana z Nepomuku zaplnilo sál Hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku Příprava našeho rozvojového plánu se významně posunula do další úrovně. V pondělí se v sále Hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku uskutečnilo veřejné projednání tzv. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku na období Veřejné projednání překlopilo symbolicky i formálně pracovní verzi strategie do roviny konečných úprav. S potěšením můžeme konstatovat, že k diskusi nad prioritami rozvoje území pro následující přibližně šestileté období se sešlo přes 40 zástupců obcí, vzdělávacích institucí, neziskových organizací, místních podnikatelů, veřejnosti i členové MAS. Z debaty o definovaných pěti základních tematických oblastech rozvojového plánu: Kvalita života, Podnikání, Cestovní ruch, Zemědělství a Životní prostředí vzešlo pořadí důležitosti jednotlivých priorit rozvojového plánu. Do skupiny těch nejdůležitějších byla zařazena podpora spolkovému životu, 11

12 školství a vzdělávání, řešení dopravní obslužnosti a ochrana krajiny a biodiverzity, či budování infrastruktury pro cestovní ruch. Do druhé skupiny pak bylo zařazeno zpřístupnění dominant území, lokalizace podnikatelských aktivit, spolupráce a propagace území, rozvoj sociálních služeb, budování základní infrastruktury obcí, či rozvoj služeb v cestovním ruchu. Celý podvečer se nesl v příjemné přátelské atmosféře, ke které přispěla možnost vychutnat si výbornou kávu a dezert - malé poděkování účastníkům za jejich práci, přispění do diskuse i zájem o rozvoj našeho území. Při odchodu každý účastník obdržel vzorek domácího sýr od místních producentek Vlaďky Velíkové a Jany Peřinové. Doufejme, že sýry posloužily nejen jako chutná svačinka, ale také jako jeden z významných symbolů našeho rozvojového plánu: důraz na místní produkci. Michal Arnošt a Adéla Mašková Supervize jako možnost podpory pedagogům V rámci projektu Partnerstvím k využití potenciálů venkova se 16. prosince 2014 v Základní škole ve Spáleném Poříčí uskutečnil seminář Supervize jako jedna z možností podpory pedagogům, pod vedením dlouholeté lektorky a supervizorky PhDr. Václavy Masákové, vedoucí psychologické poradny v Praze. Seminář byl určen pedagogům ze škol v území MAS svatého Jana z Nepomuku a těší nás, že jsme na semináři mohli přivítat z každé školy v území její zástupce. Téma semináře či nápad na realizaci takto zaměřené akce vznikl na základě analýzy škol realizované v rámci přípravy strategie rozvoje území MAS a rozhovorů s jejich představiteli, kteří téměř jednotně uvedli, že se jen velmi těžko potýkají s nárůstem patologických jevů u žáků a je čím dál tím složitější se s těmito jevy vypořádat nejen prakticky, ale hlavně emocionálně. Fenomén přetížení pedagogických pracovníků souvisí i s narůstající administrativní zátěží škol, s integrací žáků s nejrůznějšími speciálními potřebami a především s faktem, že zejména v menších školách v území je samozřejmostí, že pedagog vede ve svém volném čase a bez nároku na odměnu kroužek či volnočasovou aktivitu pro děti a mládež. Náš seminář měl za cíl představit účastníkům supervizi jako jednu z možností podpory a prevenci syndromu vyhoření a umožnit jim zažít supervizi. Metodou Bálintovské skupiny si účastníci mohli zkusit najít jistý nadhled na konkrétní problém na pracovišti, se kterým do skupiny přispěli a získali inspiraci k jeho řešení skrze nápady ostatních účastníků skupiny. Doufejme, že si supervize a další podpůrné metody díky naší malé a jistě ne poslední ochutnávce najde cestu do škol v našem území a ulehčí a zkvalitní práci pedagogů. Děkujeme řediteli Základní školy ve Spáleném Poříčí Mgr. Jiřímu Šefflovi za poskytnutí zázemí školy pro konání semináře. Adéla Mašková a Michal Arnošt 12

13 STOPY, FAKTA, TAJEMSTVÍ 40. díl Další tajemství kolem Sira Nicholase Wintona 28. října 2014 byla Siru Nicholasi Wintonovi udělena medaile Řádu Bílého lva za záchranu 669 dětí. Mezi nimi i dvou z našeho města. Tak by zněla velmi strohá zpráva. K čemu vlastně došlo v tomto kritickém roce 1939? Byla to velmi riskantní týmová práce nadšených dobrovolníků, mistrovsky řízených N.Wintonem, kteří docílili toho, že v době mezi a opustilo Prahu 8 transportů a dovedlo celkem 669 ohrožených dětí do poměrného bezpečí v Británii. Tato zpráva nezahrnuje 22 dětí, které odletěly do Anglie 12.1., když byl Winton ještě v Praze, ani 29 dětí, kterým pomohli na cestě do Švédska a ani skupina dětí, která odletěla do Británie jako součást Wintonovy mise.. Winton je nositelem mnoha vyznamenání, většina překvapivě pro mnohé z vás, nesouvisí se záchranou misí z r V roce 1983 dostal Řád Britského impéria za služby veřejnosti, v roce 1999 přijal čestné občanství města Windsoru, jako jeden z mála jej sdílí s královnou, vévodou z Edinburgu a princem Charlesem. 50 let trvalo, než byl uznán jeho největší humanitární čin. V roce 1991 se stal čestným občanem města Prahy a po dalších 7 letech mu bylo uděleno nejprestižnější vyznamenání ČR Řád T.G.Masaryka. Řád mu předal na Pražském Hradě sám prezident Václav Havel. V roce 2002 dostal Winton humanistickou cenu - Spravedlivý mezi národy. Málo je však známá i další činnost N.Wintona. V únoru 1940 zahájily britské organizace Červeného kříže nábor dobrovolných řidičů pro služby v zahraničí a již 10 dnů nato byl Winton na cestě do Francie. Poklidná doba skončila v květnu, kdy kolem belgických hranic bylo rozmístěno 10 anglických divizí. Po hrozném ústupu přes Dunkerque sloužil v Červeném kříži v Anglii. V r.1944 byl vyslán do západní Francie, kde vyučoval francouzské piloty jako instruktor. V r byl jmenován zástupcem vedoucího letecké výstavy, která byla postupně instalována v Bruselu a pak v dalších osvobozených evropských zemích. Výstava putovala v patách ustupující německé armády. Winton si často kladl otázku, proč bylo nutné takhle zničit města a vesnice, pobít civilní občany a způsobit jim tolik utrpení. Wintonův konvoj dorazil až do Prahy a zůstal v Praze do začátku roku 1946, kdy výstava skončila. Několik měsíců nato dostal Winton nový úkol - měl zorganizovat prodej nacistické kořisti, nalezené v americké okupační zóně. Jednalo se o porcelán, šperky, zlato a stříbro, koberce a jiné cenné předměty. Dále se jednalo o německé majetky v neutrálních zemích, zejména ve Švýcarsku a o peníze uložené v bankách celého světa. Winton zodpovídal za dohled oceňování, balení a zpracování drahých kovů ze všech hromad osobního majetku na cihly zlata. Bylo nutné prohlédnout statisíce nejrůznějších valut z Říšské banky. První zásilka 844 beden byla připravena k odplutí. Obsahovala stříbrné mísy, svícny a příbory, stolní stříbro, koberce, hodiny a hodinky a cenné poštovní známky. Diamanty měly být přepraveny letecky, stříbrný a zlatý poklad, vzniklý roztavením drahých kovů se připravoval k prodeji. V Německu neměl zůstat žádný sebecennější materiál. Dalším úkolem bylo roztavení a vyčištění drahých kovů z předmětů obětí koncentračních táborů. Tato příšerná kořist vydala tisíce kg zlata. Zapečetěnou bednu se zlatem a stříbrem přijala ke zpracování německá firma DEGUSSA - (německá tavírna zlata a stříbra). Kolik tato firma ho roztavila jen pro nacisty za války se už nikdo nikdy nedozví. První zakázkou po válce pro tuto firmu bylo právě Wintonovo zlato. Pak byl prodej čistého zlata prováděn přes banky ve Švýcarsku a v Anglii. Získané peníze se používaly na náklady zpětného poválečného návratu lidí do svých zemí a uchycení v oblastech, kde před tím utečenci žili. Mnozí ale stejně po několikaletém pobytu doma, raději od nás a nejen od nás odešli. Popisovaná práce Wintona byla jen zlomkem toho, co vyzískali nacisté. 13

14 Teprve v roce 1997, kdy se zjistilo, že švýcarské banky zatajovaly peníze a cennosti, uložené v nich oběťmi holocaustu a když jejich rodiny měly problémy jak dokázat, že na ně mají právo, začala se s tím zabývat média na celém světě. Tak nějak jsem vám, čtenářům našeho zpravodaje, odtajnil další - tentokrát poválečnou činnost Sira Nicholase Wintona. A díky za záchranu životů dvou našich mladých občanů našeho města. Mnozí další už takové štěstí neměli.. Jaroslav Hodek, Měšťanská beseda Spálené Poříčí Popis okresu Blovického a Hvížďalka Tak se jmenuje kniha pracovníka Okresního úřadu v Blovicích Františka Faktora, vydaná roku Jeho záznam o kousku historie rybníka Hvížďalky je velmi důležitý. Faktor začíná tím, že panství Poříčské koupil někdy kolem roku 1590 Jan nejstarší Horčice z Prostého. Postavil na to při zámku pivovar, zřídil ovčín a zavedl další novoty. Ale o rybníku, či dokonce rybnících, zde není zmínka. Protože však nový majitel panství pocházel z Blatenska, jistě dobře věděl o přínosech rybníkářství své. Lze tedy předpokládat, že mohl na novém panství rybníky zřizovat, a tak mohla vzniknout i Hvížďalka. Poříčské panství dal věnem své dceři Salomeně Horčicové z Prostého ke svatbě s Adamem st. Vratislavem z Mitrovic. Jména obou manželů jsou vytesána nad vjezdem do zámku, který si manželé spolu postavili v roce Brzy však nastaly kruté časy, mnozí páni byli po Bílé hoře vyhnáni, panství měnila majitele. Tak došlo k tomu, že rybník na hranicích panství Těnovice a Poříčí se stal předmětem sporu dvou majitelů. Ačkoliv Faktor rybník nejmenuje, jde podle pozdějšího popisu v jeho knize jednoznačně o dnešní Hvížďalku. Bližší o sporu příště. František Faktor a soud o rybník Citováno doslova z knihy Popis okresu Blovického. "Po smrti Krištofa Karla z Svárova (zemřel před r. 1668) musila ovdovělá paní Maxmiliana Kateřina z Svárova snášeti mnohá pronásledování od jeho přátel a příbuzných, čehož důkazem jest případ, jenž tuto uveden budiž. Nad městečkem Poříčí nade mlýnem Rohrschmiedovským byl rybník, jehož hráz jedním koncem 25 kročejů, druhým 60 kročejů v Poříčské půdě ležela, něco však vodou do půdy Těnovické zapadala. Ten rybník, ačkoliv ode dávna vrchnosti Poříčské náležel, počali Těnovští majetníci si přivlastňovati. V tom domnění a více snad z řevnivosti proti nadřečené Poříčské paní, že manžela svého spoluvlády na Poříčí zbavila, stalo se, že dne 6. června 1668 sestra zvěčnělého Krištofa Karla ze Svárova Kateřina provdaná Loubská s manželem svým Petrem Loubským hráz toho rybníka rozkopati, vodu spustiti, ryby a raky vylapati dala. Avšak spuštěním vody i potoky na mlýny Poříčské jdoucí tak vysušila, že na nich nic mleto býti nemohlo. Vše to učiněno s vědomím držitelů statků Těnovic Zikmunda ze Svárova a jeho sestry Anny Barbory Eikerstorffové, pročež paní Maxmiliana Kateřina jako Poříčská vrchnosť r kommissí na projednání vyzvala. A když, jak jinak býti nemohlo, jí právo k rybníku přisouzeno bylo, obžalovala pro čin vyvedený Svárovskou vrchnosť na Těnovicích u většího soudu zemského v Praze, odkud rozsudkem ze dne 18. července 1671 Svárovští páni na Těnovicích k náhradě padesáti kop a dle toho k pokutě 100 kop míš. grošů k zaplacení všech při tom zběhlých útrat odsouzeni byli." Ing.M.Tupý 14

15 Z Mikroregionu Nepomucko Návrat duše Zelené Hory Tvoříme historii. Společně. Jaká bude třetí socha světice pro Zelenou Horu, jeden z nejvýznamnějších symbolů našeho kraje a jeho historie, z jakého materiálu a kdo ji vytvoří? Každý měsíc vám v těchto novinách poodhalíme více, abyste mohli být u této mimořádné události zrodu nové duše Zelené Hory spolu s námi od začátku až do samotného konce, či lépe řečeno nového začátku. Několikrát rovněž dostanete příležitost se aktivně zapojit a psát tuto nevšední historii spolu s námi. Dnes začínáme původními podobami Zelenohorské madony, z nichž starší (gotická) se nachází ve Františkánském kostele ve Vídni a mladší (barokní) v kostele sv. Martina v Neurazech. Věříme, že naši vlast již nepostihnou války ani chamtivost režimů, a že ta třetí socha zůstane Zelené Hoře jednou provždy, jako odkaz naší doby generacím Klášteráků, Nepomučáků a dalších dobrých lidí z tohoto malebného kraje. Pavel Motejzík 14./ / století Hrady a zámky objevované a opěvované Každoročně je možné na různých výstavách mimo region spatřit kousek naší nejvzácnější historie. Ať již se jedná o stálou expozici v klášteře sv. Anežky České v Praze, kde je umístěna socha sv. Vojtěcha z 15. století, dle tradice pozůstatek původního gotického oltáře ze Zelené Hory či socha Žinkovské madony z let Pravidelně se po celé republice objeví staré obrazy ze Zelené Hory, části mobiliáře či podobizny předchozích majitelů. Vzpomeňme například na rozměrné deskové obrazy zelenohorského kostela, vystavené v loňském roce v Masných krámech v Plzni. Nejinak je tomu i na aktuální výstavě Hrady a zámky objevované a opětované v Jízdárně Pražského hradu. Najdete na ní hned několik obrazů ze zámku Žleby, zpodobňujících šlechtickou rodinu Auerspergů. Šlechetnou kněžnu Vilemínu, jejího manžela Vincence Karla a jejich děti. 15

16 Nechybí ani litografie z honosných plesů a bálů a dalších rodové předměty. Snad částečně i původem ze Zelené Hory, neboť k převozu většiny rodinného zařízení došlo právě po prodeji tohoto zámku. Ústředním motivem výstavy je ale originál tzv. Symbolu renesance ze 17. století - mříž ke kašně ze zámku v Jindřichově Hradci, kterou ukoval kovář Andreas jako svatební dar pro Jáchyma z Hradce a Marii z Hohenzollernu. Volnou kopii této mříže pak na přelomu 19. / 20. století vyrobil také neznámý mistr kovář pro zámek Žinkovy. Nevěříte? Důvod objevovat a opěvovat i další úžasné exponáty, mezi nimi i Relikviář svatého Maura či vrata z Karlštejna, máte možnost až do Pavel Motejzík Mikroregion Nepomucko nově na facebooku! Sledujte nejnovější informace online. Lajkněte si nás na a prohlédněte si třeba i další fotografie z výstavy Hrady a zámky objevované a opěvované. Tojické nutrie Do kasičky a na účet lidé přispěli ,- Kč. Dar od Nadace Era je ,- Kč. Celkem tak nutrie obdrží krásných ,- Kč. Děkujeme! O realizaci projektu budeme pravidelně informovat. Pavel Motejzík OS Pod Zelenou Horou 16

17 INZERCE Sdělení Městské knihovny ve Spáleném Poříčí Změna provozní doby od d o o d v o l á n í Pondělí hod. Středa 9-11 hod. a hod. Upozorňujeme na možnost stálého podávání žádostí o byt do DPS a bytů města. Servicios Internacionales, s.r.o. Zdeněk PŘIBYL Náměstí 317 P R O D E J - červeného suchého španělského vína - 5 druhů medoviny, bílého a růžového vína a 3 druhů olivového oleje P R O D E J N Í D O B A : ST h PÁ h SO 8 12 h Prodej možný i mimo otevírací hodiny. Diakonie Broumov, sociální družstvo Více na www: diakoniebroumov.org, VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ - Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/ - Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon - Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) - Domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené - Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky - Obuv veškerou nepoškozenou - Hračky nepoškozené a kompletní - Peří, péřové přikrývky a polštáře - Menší elektrospotřebiče - mohou být i nefunkční - Knihy VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: - ledničky, televize, počítače, matrace, koberce z ekologických důvodů - nábytek - znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční ve dnech : Čas : provozní doba PO, ST 7:30 18:00 hod. ÚT, ČT, PÁ 7:30 14:00 hod. Místo: chodba radnice MěÚ Spálené Poříčí Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.č. : ,

18 Firma Interiéry a schodiště, s. r. o. hledá zájemce na následující pracovní pozice: * Přípravář /technik pro výrobu nábytku - min. vzdělání VOŠ * Obsluha CNC strojů Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků * Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční) Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o., Kasejovice 337, Kasejovice Pracovní poměr : nástup možný ihned Kontaktní osoba: p. Fiala tel , FIRMA ŽMIJÁK HOŘEHLEDY VRTÁNÍ STUDNÍ, PROHLUBOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ STUDNÍ, PRÁCE S MINIBAGREM Tel.: PRODÁM suché metrové palivové dřevo. Cena dohodou. Dovoz zajistím. Tel. :

19 Pojedete na lyže nebo snowboard? Pojedete na letní dovolenou? Pronajměte si naše střešní boxy a příčníky na střechu Jsou vždy po ruce, bez nákladů na pořízení, bez nutného místa na uskladnění a za velmi příznivé ceny. Naše střešní boxy jsou značkové (výrobce THULE Švédsko), uzamykatelné a vždy dokonale ochrání vaše lyže, snowboardy a zavazadla. Se střešními boxy od nás je jednoduchá manipulace, jsou prostorné a aerodynamicky tvarované. Půjčujeme ve Spáleném Poříčí a v Plzni. Těšíme se na vás, nebo volejte PRODEJ SLEPIČEK Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant. černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří týdnů. Cena ,- Kč/ ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční v úterý 10. března 2015 Spálené Poříčí - za kostelem hod. Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky Případné bližší informace : Po - Pá : hod., tel , ,

20 Pozvání na MASÁŽE Lada Helclová, Nerudova 422, Spálené Poříčí. Tel. :

Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara.

Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara. 3. BŘEZEN 2015 25. ročník PŘÁNÍ Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara. 1 POMOC POTŘEBNÝM Je velmi dobře, když se každý z nás snaží pomoci něčemu dobrému.

Více

10. OPRAVY SILNIC. Zelená škola Plzeňského kraje. Ř Í J E N 2013-23. ročník

10. OPRAVY SILNIC. Zelená škola Plzeňského kraje. Ř Í J E N 2013-23. ročník 10. Ř Í J E N 2013-23. ročník OPRAVY SILNIC Jeden z největších problémů, které jsme v letošním roce řešili, byl stav krajských silnic. Po zimě byl nejhorší stav silnic Lipnice Těnovice Záluží Lučiště Číčov,

Více

ČERVEN 2014 24. ročník. Vážení občané. PODĚKOVÁNÍ DĚTEM

ČERVEN 2014 24. ročník. Vážení občané. PODĚKOVÁNÍ DĚTEM 6. ČERVEN 2014 24. ročník Vážení občané. Prázdniny jsou za dveřmi. Na vše bude více času, a tak si dovolujeme přijít s nabídkou. Budete-li trávit část dovolené doma, zkuste se na chvíli změnit v turisty

Více

EVROPSKÉ VOLBY. DUBEN 2014 24. ročník

EVROPSKÉ VOLBY. DUBEN 2014 24. ročník 4. DUBEN 2014 24. ročník EVROPSKÉ VOLBY V minulých zpravodajích jsme se věnovali obecním službám, tomu, co by obec měla dělat jako servis pro své občany. Dnes bych chtěl toto téma přerušit a věnovat se

Více

22. ročník DUBEN 2012. Pozemkové úpravy.

22. ročník DUBEN 2012. Pozemkové úpravy. 4. 22. ročník DUBEN 2012 Pozemkové úpravy. V současné době probíhají v katastrech Vlkov, Spálené Poříčí, Těnovice a Hořehledy pozemkové úpravy. Tyto úpravy jsou pro vlastníky pozemků zdarma, organizuje

Více

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 LISTY 1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 Co nás čeká v novém roce Tříkrálová sbírka... 1 Krátce z radnice... 3 Krimi střípky... 4

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Spálenopoříčský zpravodaj

Spálenopoříčský zpravodaj Spálenopoříčský zpravodaj 15. ročník 9.-10. Září, říjen 2005 ****************************************************************************************** VÍTÁME STUDENTKY A STUDENTY všech našich spálenopoříčských

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Spálenopoříčský zpravodaj

Spálenopoříčský zpravodaj Spálenopoříčský zpravodaj 14. ročník 12. prosinec 2004 V Á N O Č N Í V Y D Á N Í ************************************************************************************* Vážení občané. Prožíváme advent. Dobu

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

Roèník XVI. BŘEZEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Rekonstrukce části Masarykova náměstí

Roèník XVI. BŘEZEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Rekonstrukce části Masarykova náměstí Roèník XVI. BŘEZEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 DĚTSKÉ MAŠKARNÍ KARNEVALY str. 3 PŘEŠTICE V ČASE str.

Více

cena 6 Kč Restaurované varhany, Jerlochovice kostel V Jílovci se nadělovalo Tříkrálová sbírka

cena 6 Kč Restaurované varhany, Jerlochovice kostel V Jílovci se nadělovalo Tříkrálová sbírka cena 6 Kč F u l n e c k ý z p r a v o d a j Slavnostní koncert v Jerlochovicích účinkující Restaurované varhany, Jerlochovice kostel V Jílovci se nadělovalo Tříkrálová sbírka Z OBSAHU Informace z radnice

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

Občasník č. 1 Duben 2010

Občasník č. 1 Duben 2010 Občasník č. 1 Duben 2010 Přišel jsem si pro pomlázku Přišel jsem si pro pomlázku, nastavuji dlaň, běžím rychle přes dva vrchy jako hbitá laň. Běžím rychle jako zajíc, chci se vás dnes ptát, kolik vy mně

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI.

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI. informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 61 únor prosinec 2012013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Koterovská stojí zanáves to žít, jedno končí, j Co Kostel

Více

památkách. Nezapomnělo se samozřejmě na jízdní řády hromadné dopravy, databázi informačních center a další pro turisty prospěšné

památkách. Nezapomnělo se samozřejmě na jízdní řády hromadné dopravy, databázi informačních center a další pro turisty prospěšné Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Staré Hamry Baška Malenovice, Janovice Lhotka, Metylovice Bílá, Čeladná Pstruží Pržno, Kunčice p. O. Ostravice Zpravodaj pro 13 obcí str. 2 str. 3 str. 4 str.

Více

OKÉNKO STAROSTY. Pozvánka na Masopust Výzva Ceny města Mimoň za rok 2014 Nová legislativa: finance a silniční vozidla ÚNOR 2015

OKÉNKO STAROSTY. Pozvánka na Masopust Výzva Ceny města Mimoň za rok 2014 Nová legislativa: finance a silniční vozidla ÚNOR 2015 MIMOŇSK 326 ÚNOR 2015 Masopust je především o legraci a zábavě - dokážete se bavit? Z obsahu Pozvánka na Masopust Výzva Ceny města Mimoň za rok 2014 Nová legislativa: finance a silniční vozidla OKÉNKO

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Uplynulé dva měsíce jsme prožili většinou

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Uplynulé dva měsíce jsme prožili většinou Inzerce 28 Restaurace a penzion U Fontány v Bolaticích Vám nabízí své prostory: Restaurace - polední menu - kuřácká a nekuřácká část - bezbariérový přístup - WIFI připojení k internetu zdarma Společenský

Více

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Duben - Červen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Starostové se zlobí na novelu... Lesy obce Liptál Program Liptálských slavností Košt slivovice Volby do

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK. Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem. Strana č. 2 Cesta porcelánu. Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK. Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem. Strana č. 2 Cesta porcelánu. Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK TÉMA MĚSÍČNÍKU: CESTA PORCELÁNU PROPOJÍ BAVORSKO SE ZÁPADNÍMI ČECHY ZDARMA 11 2012 Strana č. 2 Cesta porcelánu Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

slovo starostky 8. ledna 2015 ročník XVIII. (XXV.) číslo 1 OPOČENSKÉ NOVINY V ROCE 2015

slovo starostky 8. ledna 2015 ročník XVIII. (XXV.) číslo 1 OPOČENSKÉ NOVINY V ROCE 2015 8. ledna 2015 ročník XVIII. (XXV.) číslo 1 Plesová sezóna je tady. Jak vidno, účesy řešili i naši předkové. Inzerát byl promítán v opočenském kině, jemuž se věnuje dnešní kalendárium. slovo starostky OPOČENSKÉ

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Starostův sloupek Necelé tři měsíce po komunálních volbách, poté co se adaptovala nová tvůrčí rada města, přichází doba ustanovení

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více