LEDEN ročník KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ Vážení občané.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEDEN 2015 25. ročník KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2015. Vážení občané."

Transkript

1 1. LEDEN ročník KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2015 Vážení občané. Začátek roku je dobou, kdy si více než kdy jindy uvědomujeme, co se nám v minulém roce podařilo a připravujeme se na nové úkoly. Podobné je to v obci. Vodovod Zdá se téměř nemožné, že se kromě mnoha menších staveb podařilo dokončit největší stavbu obce - úplné vodovodní rozvody ve 4 vesnicích. Město navíc doplatilo asfaltovou obnovu řady cest a navíc vstupuje do nového roku v dobré finanční kondici. V roce 2015 bude nutné ještě zaplatit Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje a Ředitelství silnic a dálnic vysoké platby za uložení vodovodů do silnic. Bude také dokončena úpravna vody v Číčově tak, aby mohl být vodovod funkční do poloviny roku. Kolaudace úpravny vody v Poříčí a vodovodů v dolní Lipnici, Těnovicích, v Hořehledech probíhá a vodoměry pro připojení odběratelů se již vydávají na městském úřadě. Hvížďalka Probíhá stavba revitalizace rybníka Hvížďalky. Stavba má 3 části. Tou nejdůležitější je rozšíření bezpečnostního přelivu a nový výpustní objekt - požerák. Požerák by měl být osazen co nejdříve a po něm bude prováděn přeliv a odtokové koryto. Bohužel stále není možné provádět betonáže pro výpusť, neboť je rybník téměř neustále pod vodou. Druhou částí obnovy je revitalizace nad rybníkem. Zde byla postavena záchytná jímka na splaveniny a několik tůní. Tato část obnovy je již dokončena. Třetí část stavby je nejnákladnější a je jí částečné odbahnění rybníka. Bohužel tuto část zásadně komplikuje počasí. Všichni jsme doufali, že po loňské velmi teplé zimě přijde zima normální, že bahno zčásti zamrzne, že budou mrazem zpevněné vyvážecí cesty i povrch uložiště bahna. Přestože je konec ledna, půda zatím vůbec nezamrzla a práce tak nemohou probíhat. Tyto potíže zřejmě způsobí posun termínu dokončení. 1

2 Povodňová signalizace, povodňový plán, veřejné rozhlasy Pro větší bezpečnost před případnými povodněmi je nutné mít dobrou signalizaci. Připravuje se proto projekt signalizačního místa v Hořehledech, které bude snímat hladinu vody v potoce. Při vysoké hladině bude vyhlašován poplach hasičům a povodňové komisi. Současně je aktualizován a digitalizován povodňový plán obce. Součástí ochrany před povodněmi je i veřejný rozhlas, který umožňuje v případě potřeby rychle oznámit nebezpečí. Na vesnicích proto dojde k odstranění starých rozhlasů a povrchového vedení a budou zde instalovány nové bezdrátové hlásiče. Podobně i v ohrožených částech Spáleného Poříčí. Kompostárna Zákon o odpadech ukládá městům a obcím řešit problematiku bioodpadu. - V Poříčí je možné odvážet bioodpad do sběrného dvora. V loňském roce město také zakoupilo velkoobjemové kontejnery na trávu. Vždy, když se ve vsi bude sekat tráva na veřejném prostranství, bude na návsi ponechán kontejner přes víkend, aby do něj mohli lidé umístit drobně nasekanou trávu ze sekaček. Město kontejner odveze. Pro ekologické zpracování trávy, listí a větviček, město zřídí v roce 2015 u čističky malou kompostárnu, do níž bude vozit bioodpad z velkých kontejnerů a ze sběrného dvora. Přípravy projektů Rok 2015 bude rokem přípravy nových projektů. Na zadání projektových prací pracuje intenzívně rada města. Předpokládá se, že větší výzvy na evropské dotace budou vyhlášeny nejdříve na konci roku Poplatky V tomto čísle zpravodaje naleznou čtenáři přehled poplatků. K 1.lednu se žádný z poplatků nemění, ale od 30.června dojde ke zvýšení vodného. Bude to z toho důvodu, že v Poříčí a Číčově budou nově instalovány složité úpravy vody pro nové vrty, které mají více železa a manganu než původní vrt v Poříčí. Původní vrt bude samozřejmě využíván naplno, ale z důvodu vyšší spotřeby musí být doplňován upravovanou vodou z nových vrtů. 25 let zpravodaje Na závěr mi dovolte malé ohlédnutí. Již neuvěřitelných 25 let je vydáván Spálenopoříčský zpravodaj. Téměř každý měsíc přináší informace o sportu, kultuře, aktivitách spolků, inzeráty, blahopřání i články, vysvětlující jednotlivé kroky zastupitelstva města. Zpravodaj vždy ozvláštňovaly autorské články, a tak bych chtěl touto cestou poděkovat především kronikáři města Ing. Miroslavu Tupému, který do zpravodaje přispívá od jeho prvního ročníku. Děkuji i zesnulému panu učiteli Václavu Karáskovi, který do zpravodaje napsal stovky článků. Za zajímavé a originální příspěvky děkuji panu Jaroslavu Hodkovi a tak trochu doufám, že se najdou další lidé, kteří se budou chtít podělit o své dojmy a zážitky z života v našem kraji. Za dlouholetou technickou přípravu zpravodaje děkuji Janě Böhmové a poděkování patří i dalším přispěvovatelům, kterých je mnoho a snad mi odpustí, že se do tohoto úvodníku nevešli. P.Č. 2

3 ZEMŘEL JOSEF PELIKÁN Ve věku 67 let zemřel Josef Pelikán. Mnozí jej velmi dobře znali z dob, kdy byly velmi poruchové televize a Josef Pelikán zajišťoval jejich opravy. Byl velmi zdatným technikem, který v mnohém o desetiletí předběhl již před rokem 1989 svou dobu. Dokázal svépomocí přijímat kvalitně televizní a radiový signál, dokázal využívat alternativní zdroje energie. V roce 1989 a 1990 se aktivně a bez váhání zapojil do aktivit Občanského fóra. Byl kooptován do Místního národního výboru ve Spáleném Poříčí a brzy si získal svým racionálním přístupem respekt spoluobčanů a ti jej pak v anketě OF většinově navrhovali do funkce předsedy. V roce 1990 byl zvolen do zastupitelstva obce, stal se členem rady a zůstal jím po mnoho let. Chtěl maximálně pomáhat v technických věcech. Velmi rád vzpomínám na spolupráci s ním. Vyslechl nejrůznější argumenty, mnohá pro a proti a velmi rychle vyslovil jasný závěr. Například se seznámil s tehdejší novinkou - tepelným čerpadlem, viděl jeho první instalace v ČR a jednoznačně byl pro, abychom tímto zdrojem vytápěli základní školu. A tak se naše škola stala první školou v republice, vytápěnou tepelným čerpadlem. Pepíku, za Tvou snahu a práci pro lepší obec Ti děkujeme a vzpomínáme. Za město Spálené Poříčí Pavel Čížek Zpráva o hospodaření městských lesů Spálené Poříčí za rok 2014 Příjmy z lesů města činily 1.445,462,-Kč. Naproti tomu výdaje činily 1.102,475,-Kč. Hospodářský výsledek je tedy ,-Kč. V rámci městských lesů bylo vytěženo 734,30 m 3 dřeva. Z toho podíl probírkových porostů byl 149 m 3 dřeva. Průměrné zpeněžení 1m 3 dřeva dělá 1.968,49,- Kč. Dále byly provedeny výchovné zásahy do 40ti let věku porostů, na roční bilancovaný úkol 8,83 ha (pro státní a obecní lesy povinné) bylo provedeno 9,86 ha prořezávek a 1,81 ha mladých lesních porostů do 40ti let, celkem tedy 11,67 ha výchovných zásahů do 40ti let věku. Dále bylo provedeno zalesnění porostů a to v celkovém rozsahu 2,62 ha. Předpokládá se, že i v roce 2015 bude umožněna občanům Spálenopoříčska samovýroba dřeva dle podobných kritérií jako v roce J.Janoušek 3

4 PŘEHLED POPLATKŮ v roce 2015 Poplatek za komunální odpad: 1 osoba s trvalým pobytem: - svoz 1x týdně v zimě, 1 x za 14 dní v létě ( známka) nemovitost určená k rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba ÚLEVY : svoz 1x za 14 dnů po celý rok ( známka) 700,- Kč / rok 700,- Kč / rok 650,- Kč / rok 4 a více osob v domácnosti : - svoz 1x týdně v zimě a 1x za 14 dní v létě 2300,- Kč / rok a domácnost - svoz 1x za 14 dnů po celý rok 2100,- Kč / rok a domácnost úleva ve výši 300 Kč se poskytuje osobám, které mají ve Spáleném Poříčí a příslušných obcí trvalý pobyt, a navíc jsou vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba Popelnice jsou vyváženy na staré známky pouze do Platby je nutné provést do , jinak není nárok na jakoukoli úlevu. Vodné a stočné v r celkem: 40,- Kč/m³ vč. DPH (vodné 28,- Kč/m³, stočné 12 Kč/m³) Poplatek ze psů: - ve Spál.Poříčí - u rodinného domu 150,- Kč / rok - v ostatních místních částech 100,- Kč / rok - bytové domy 400,- Kč / rok - důchodci 100,- Kč / rok - za druhého a každého dalšího psa o 50% navíc k základnímu poplatku Pronájem hrobového místa na dobu 10 let - jednohrob / urnové místo 260,- Kč - dvojhrob 420,- Kč Ověřování: 30,- Kč za ověření podpisu a listiny (za každý započatý list A4 dalších 30,- Kč) Svatby: Místní občané 2.000,- Kč za pronájem zámku ,- Kč správní poplatek za uzavření manželství mimo stanovenou obřadní síň. Cizí zájemci 3.000,- Kč za pronájem zámku ,- Kč správní poplatek za uzavření manželství mimo stanovenou obřadní síň. Zprávy z evidence obyvatel V průběhu roku 2014 došlo k těmto změnám: narodilo se 27 dětí (v roce dětí), k trvalému pobytu se přihlásilo 53 občanů (v roce občanů), v rámci Spáleného Poříčí se přestěhovalo 58 osob (v roce osob), odstěhovalo se 44 osob (v roce osob), zemřelo 30 občanů (v roce občanů). 4

5 Z celkového počtu 27 narozených dětí bylo 18 chlapečků a 9 holčiček. Nejstarším občanem Spáleného Poříčí je žena, která v roce 2014 oslavila 96 let 90 let oslavili 3 občané, 91 let oslavilo 6 občanů, 93 let oslavil 1 občan, 94 let oslavili 2 občané Uzavření manželství Zprávy z matriky V roce 2014 bylo uzavřeno 16 sňatků, z toho 12 sňatků na zámku ve Spáleném Poříčí, 3 sňatky v obřadní síni městského úřadu a 1 sňatek v Těnovicích. Zlaté a diamantové svatby V roce 2014 oslavili diamantovou svatbu 60 let společného života - manželé Škardovi. Zlatou svatbu 50 let společného života - oslavili manželé Pechovi a na konci roku manželé Hulecovi. Zlaté a diamantové svatby Městský úřad Spálené Poříčí zajišťuje v zámku, v obřadní síni městského úřadu či na jiném vhodném místě zlaté a diamantové svatby občanů našeho města. Z tohoto důvodu bychom chtěli požádat všechny občany, kteří toto krásné jubileum oslaví a chtěli by uspořádat jubilejní svatební obřad se svou rodinou, aby se přihlásili nejpozději jeden až dva měsíce předem na matrice MěÚ Spálené Poříčí. Zároveň již nyní žádáme o předběžné nahlášení Vašeho možného zájmu za účelem rezervace vhodného termínu. Samozřejmě je možné na Vaše přání předat gratulaci pouze v rodině. Slavnostní předávání vysvědčení Dne bylo na zámku slavnostně předáno závěrečné vysvědčení 37 žákům deváté třídy základní školy. Slavnostní uvítání občánků Slavnostní uvítání občánků do našeho města se v roce 2014 konalo 2x. Dne se vítání občánků v zámku účastnilo 16 dětí. Dne se vítání občánků v zámku účastnilo 14 dětí. Kristýna Novotná, matrikářka 5

6 Několik informací o poplatkové povinnosti ze psů Místní poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který v sobě obsahuje prvky daňového právního vztahu, a proto (ač je užíván termín poplatek) je to vlastně místní daň. (Při řízení ve věcech tohoto poplatku platí i zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Na koho se vztahuje povinnost psa přihlásit? Přihlásit psa musí jeho držitel. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Spálené Poříčí a jeho místních částí. Každý přihlášený pes obdrží evidenční známku, která je nepřenosná na jiného psa a je vratná při odhlášení. Je nutné přihlásit i psa, jenž poplatku nepodléhá. Jaká je lhůta pro přihlášení / odhlášení psa? (vznik a zánik poplatkové povinnosti) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku jak vznik, tak zánik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Po uplynutí dané lhůty se občan vystavuje možnosti sankce (pokuty) za nesplnění ohlašovací povinnosti. Za jak starého psa se poplatek platí? Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců. Jaká je sazba poplatku? Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa v rodinném domku v místní části Spálené Poříčí 150 Kč b) za prvního psa v rodinném domku v ostatních místních částech 100 Kč c) za prvního psa v bytových domech na území celého města 400 Kč d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele se poplatek zvyšuje o 50% e) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 100 Kč f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu se poplatek zvyšuje o 50 %. Jak se poplatek platí? Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku. Jsou výjimky, kdy se poplatek platit nemusí? Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Je nutné, aby měl pes evidenční známku? Na veřejnosti musí být pes opatřen evidenční známkou. Slouží to jednak při kontrole a v mnoha případech je to i prostředek k tomu, že je zaběhnutý pes snáze identifikovatelný. 6

7 Co když pes stářím nebo nehodou uhyne? Řada lidí se domnívá, že když přestanou poplatek platit, je to signál, že už psa nevlastní a tím ukončují poplatkovou povinnost. Toto je ovšem velmi nepřesná představa, která má za následek nárůst dluhu v evidenci úřadu. Vznik a zánik poplatkové povinnosti, případně další změny rozhodné pro evidenci a výši poplatku, je nutné vždy oznámit správci poplatku a to do 15 dnů ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Pokud pes již nežije, byl předán jinému majiteli nebo majitel změnil trvalý pobyt mimo území obce, kde byl pes přihlášen, je třeba psa ve výše stanovené lhůtě odhlásit, vrátit evidenční známku a ukončit tak platební povinnost. Nejlépe osobním úkonem u správce poplatku. Není-li pes řádně a doložitelně odhlášen, poplatková povinnost nadále trvá. Více informací: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Spálené Poříčí č. 2/2010, o místním poplatku ze psů (http://www.spaleneporici.cz/a_dokument/ _spalene%20porici_ozv_2_2010 _poplatek_ze_psu_.pdf). Mgr.H.Šimanová Na J. J. Rybu vzpomněl také pan Alfréd Strejček V neděli 21. prosince rozezněly spálenopoříčský kostel sv. Mikuláše tóny nejslavnější české vánoční skladby. Provedení České mše vánoční Jakuba J. Ryby v podání Spálenopoříčského smíšeného sboru pod vedením paní Vladimíry Machoňové se už stalo ve Spáleném Poříčí tradicí. Letošní předvánoční setkání zpěváků, muzikantů a posluchačů však bylo přeci jen výjimečné. Do posledního místa zaplněný kostel hned na začátek zklidnil výrazný hlas pana Alfréda Strejčka. Ten po krátké úvaze o darování přednesl část z románu Jindřicha Šimona Baara (jenž byl mimo jiné farářem právě ve Spáleném Poříčí), v němž spisovatel popisuje první provedení Rybovy mše v Klenčí pod Čerchovem. Úryvek vysvětlil, jak mimořádnou úlohu měla tato jednoduchá skladba a jiné jí podobné vánoční mše v době, kdy byly bohoslužby vedeny pouze v latině. Následovalo úvodní "Hej mistře", které zazpíval farář Piotr Marek, administrátor farnosti v Blovicích. Dalšími sólisty byli Barbora Čížková (soprán), Adéla Forejtová (alt) a Zdeněk Regent (bas). Spálenopoříčský sbor doplnili zpěváci z plzeňské Scholy u redemptoristů. O hudební doprovod Rybovy mše se již pátým rokem starají muzikanti z folklórního souboru Lidová muzika z Chrástu pod vedením Vojtěcha Kouby. Soubor, který letos vydal nové CD vánočních písní a koled, doplnilo množství muzikantů z jiných hudebních uskupení, od folklórních souborů (především rokycanské Sluníčko či plzeňská Fratello banda) po studenty plzeňské konzervatoře. Mohutnou sestavu nejnověji doplnily dvě trumpety, za varhanní doprovod sluší se poděkovat paní prof. Zdeňce Ledvinové. Provedení České mše vánoční je především přátelským setkáním zpěváků a muzikantů, amatérů i profesionálů, kteří bez nároku na honorář usilují o kvalitní provedení známé skladby a předání jejího poselství, které lze i dnes brát jako pozvání k hlubšímu prožití vánočních svátků. Atmosféra zcela zaplněných kostelů přináší možnost vzpomenout na časy, kdy se lidé nemohli zavírat do pohodlných vytopených příbytků a kdy hudební zážitek nezprostředkovávaly stroje, ale skuteční muzikanti - ať už v kostele nebo v hospodě. Spálenopoříčští zpěváci a jejich přátelé předávali ve vánoční době toto poselství také na dalších místech : v kostele sv. Šimona a Judy v Dýšině, v klášterním kostele 7

8 Nanebevzetí Panny Marie v Plasech a také v překrásném kostele Zvěstování P. Marii v Zaječově (Svaté Dobrotivé). Spálenopoříčský kostel je ze všech těchto míst nejblíže místu prvního uvedení České mše vánoční. Dlouholetá tradice uvádění Rybovy mše je hodnotou zvlášť v roce, kdy je Plzeň vyhlášena Evropským hlavním městem kultury, ale také v roce dvojího výročí Jakuba Jana Ryby. Spálené Poříčí leží takřka na polovině cesty mezi Přešticemi, kde se Ryba v roce 1765 narodil, a místem jeho smrti, k níž došlo v roce K výročním oslavám v letošním roce se jistě přidá i místní Smíšený pěvecký sbor. Vojtěch Kouba ************************************** Jan Jakub Ryba narozen: zemřel: Jan Jakub Ryba je členům Spálenopoříčského pěveckého sboru stále bližší jak lidsky, tak svojí hudbou, jeho památku proto v roce 2015 uctíme hned dvakrát. Poprvé ve středu 8. dubna, kdy pojedeme v odpoledních hodinách zazpívat k mohyle nad Rožmitál pod Třemšínem, kde J.J.Ryba právě před 200 lety zemřel. K výročí Rybova narození je připravováno společné zpívání pěveckých sborů, zapojit se chce také Spálenopoříčský sbor. Ve společném nastudování zazní tóny Rybovy hudby v neděli 25. října v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích. Všichni, kdo si chcete společně se sborem připomenout Rybovu památku, můžete se připojit. Za pěvecký sbor Václav Ziegler 8

9 Mikroregion Nepomucko pomáhá regionu "Pro mladé i staré, pro zdraví i zábavu" a "Informace po ruce" - to jsou názvy našich dvou projektů s dotací převyšující dohromady půl milionu korun, realizovaných v letošním roce v rámci Programu rozvoje venkova díky aktivní činnosti Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku v našem regionu. V rámci prvního projektu byly pořízeny herní prvky na venkovní hřiště pro Mladý Smolivec (Starý Smolivec, Mladý Smolivec), Třebčice, Mohelnici, Klášter a Spálené Poříčí (Lipnici). Nechybí ani stroje pro dospělé/seniory v případě města Nepomuk. Druhý projekt, zaměřený na vznik či modernizaci stávajících informačních a návštěvnických center v regionu, se pak zaměřil na Nepomuk, Kozlovice, Čmelíny, Měcholupy, Neurazy a Spálené Poříčí, kde byl instalován venkovní informační kiosek. Uspěli jsme také v dvouletém kulturním grantu Plzeňského kraje a realizujeme projekt Pod pěti hvězdami - Svatý Jan Nepomucký, speciální oživené prohlídky města Nepomuk, doplněné podporou výstavy o tomto světci v příštím roce v nadregionálním Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích či koncertem barokní hudby v milečském kostele. Vydali jsme publikaci Osobnosti Nepomu(c)ka od Karla Barocha a spolu s městem Spálené Poříčí i brožuru Velká válka a Naše malé Spálenopoříčsko od Miroslava Tupého. Spolupracovali na řadě regionálních akcí, ať už to byly dvě povedené výstavy ve Spáleném Poříčí v galerii U Červeného kohouta, oblíbené gastronomické "zápolení" Nepomucká hnětýnka, Ondřejovský den, beseda Velká válka a gastronomie s Václavem Malovickým či koncert Jana Rokyty & Solamente Naturali v rámci festivalu 6 týdnů baroka. Účastnili jsme se veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni či byli opět podporovateli činnosti sborníku Pod Zelenou Horou. Pomáhali jsme rovněž obcím a dalším organizacím s dotacemi v celkem v 12ti různých dotačních titulech, největšími námi zpracovanými projekty ve spolupráci s dotčenými subjekty a památkáři jsou v roce 2014 Obnova salla terreny na zámku Zelená Hora a záchrana vzácných soch Lazara Widemanna v Žinkovech. Součet dotací, které se snažíme dostat do regionu, převýšil v roce 2014 šest milionů korun, což je u Mikroregionu s ročním rozpočtem pouhých ,- Kč nevídaný jev. Zajímavým zpestřením pro turisty by měla být aplikace Skryté příběhy pro chytré mobilní telefony, do které jsme zpracovávali náměty všech tras pro jižní Plzeňsko. Spuštěny budou během jara a podrobnosti jistě ještě přineseme. Podpořili jsme také částkou ,- Kč činnost Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku. A co již nyní chystáme pro rok 2015? Především do něj vykročíme s novým předsedou, Václava Kováře nahradil Ing. Jiří Švec, nový starosta města Nepomuk. Pokud vyjdou všechny naše plány na výbornou, těšit se můžete například na druhý díl publikace osobností Nepomu(c)ka a publikaci o šlechtě z regionálních zámků. Rádi bychom dále prostřednictvím dotací realizovali opravy několika pomníků padlých u příležitosti 70. výročí od konce druhé světové války a náhrobků regionálních osobností, zřídili novou Naučnou stezku nebo cyklostezku, pokračovali v oživených prohlídkách města Nepomuku na téma svatý Jan Nepomucký. Požádáno máme také o výraznou dotaci na první červencový prodloužený víkend na zámku Zelená Hora, který má doslova a do písmene svými překvapeními vyrazit návštěvníkům dech. Při této příležitosti bychom se měli dokonce vydat spolu s vámi až do Vídně. Největším naším přáním ale je, aby celá akce v první řadě pomohla zámku Zelená Hora a výtěžek ze vstupného byl věnován do jeho oprav, třeba na spolufinacování obnovy zmíněné salla terreny. Ve spolupráci s městem Nepomuk bychom také rádi zavítali na několik významných veletrhů cestovního ruchu a obnovili činnost portálu nepomucko.cz. Velmi nás také těší, že vzrůstá pozitivní vnímání představitelů členských obcí i veřejnosti k činnosti a fungování našeho Mikroregionu, který navázal na svou předchozí a výbornou aktivní činnost z doby kolem roku Věříme, že na vavřínech tentokrát již neusneme. Pavel Motejzík, manažer Mikroregionu Nepomucko 9

10 Böhnelky Když pražský podnikatel František Lhotský zavítal 20. prosince 1920 do paláce Lucerna za Karlem Hašlerem s prosbou, aby jeho bonbony nesly jméno slavného písničkáře, byl údajně nachlazený Hašler natolik nadšen onou myšlenkou a silným účinkem, že dal na místě k tomuto záměru svůj písemný souhlas. A tak od té doby máme Hašlerky. Před Vánoci oslavil své významné životní jubileum PhDr. Richard Böhnel, patriot, umělec a především člověk s otevřenou myslí i srdcem. Pro Mikroregion Nepomucko to byla nejlepší příležitost k tomu, aby kromě přání všeho dobrého oprášil starou nepomuckou recepturu na dosud bezejmenné jablečné bonbony a dal jim po vzoru Karla Hašlera jméno Böhnelky. Originálně jsou baleny do kornoutů, ozdobených pastely Richarda Böhnela s regionálními památkami. Oslavenec byl nápadem potěšen i dojat zároveň. Böhnelky nebudou určeny k prodeji, mají vyšší cíl : stanou se jedním z produktů Mikroregionu, kterým bude tento svazek obcí oceňovat pomoc drobných dárců v souvislosti s rozvojem regionu, dobrovolníků a dalších lidí se srdcem na pravém místě a otevřenou myslí. Poprvé se tak stane v červnu 2015 u příležitosti Evropského hlavního města kultury Pavel Motejzík Lokální produkty v e-shopu Venkovské tržnice Také pozorujete, jak u nás v posledních letech postupně zanikají drobné prodejny, malé provozovny a řada živnostníků ukončuje své podnikatelské aktivity? A to i přesto, že většina z nás prý upřednostňuje při nakupování lokální výrobky a služby. Zdá se, že zrovna v tomto případě je cesta od slov k činům daleká. I proto se MAS svatého Jana z Nepomuku pustila do realizace projektu Venkovská tržnice, jehož záměrem je podpora místních podnikatelů, živnostníků i drobných producentů. Již v loňském roce jsme do většiny domácností regionu distribuovali Katalog podnikatelů a neziskových organizací. V elektronické verzi jej najdete na Častokrát pomůže i s tím, s čím si v hospodě neví rady. Další aplikací připravenou pro všechny lokální producenty a prodejce je elektronický obchod. Chcete-li využít e-shop jako prodejce, stačí se zaregistrovat, zadat informace o výrobcích, či službách, cenách a případně nahrát fotografie. Registrace i prezentace výrobků je bezplatná. Více informací najdete na nebo vám je rádi poskytneme na : u: a tel.: V e-shopu území Nepomucka a Spálenopoříčska je zaregistrováno již 15 subjektů. 10

11 Patří mezi ně i : Luboš Hataj z Měcholup. Pan Hataj velmi úspěšně působí na poli včelařství a může zákazníkům nabídnout širokou škálu produktů od vosku, medu, propolisu přes kosmetiku až po potravinové doplňky. Prodává nejen včelí produkty, ale nabízí třeba i potřeby pro včelaře a ochranné pomůcky nezbytné při práci se včelami. Jelikož je jeho nabídka opravdu široká, představuje v e-shopu venkovské tržnice základní zástupce svých produktů. Vy si je tak můžete jednoduše objednat na: Petra Šampalíková a Michal Arnošt, Venkovská tržnice Veřejné projednání Rozvojového plánu MAS svatého Jana z Nepomuku zaplnilo sál Hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku Příprava našeho rozvojového plánu se významně posunula do další úrovně. V pondělí se v sále Hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku uskutečnilo veřejné projednání tzv. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku na období Veřejné projednání překlopilo symbolicky i formálně pracovní verzi strategie do roviny konečných úprav. S potěšením můžeme konstatovat, že k diskusi nad prioritami rozvoje území pro následující přibližně šestileté období se sešlo přes 40 zástupců obcí, vzdělávacích institucí, neziskových organizací, místních podnikatelů, veřejnosti i členové MAS. Z debaty o definovaných pěti základních tematických oblastech rozvojového plánu: Kvalita života, Podnikání, Cestovní ruch, Zemědělství a Životní prostředí vzešlo pořadí důležitosti jednotlivých priorit rozvojového plánu. Do skupiny těch nejdůležitějších byla zařazena podpora spolkovému životu, 11

12 školství a vzdělávání, řešení dopravní obslužnosti a ochrana krajiny a biodiverzity, či budování infrastruktury pro cestovní ruch. Do druhé skupiny pak bylo zařazeno zpřístupnění dominant území, lokalizace podnikatelských aktivit, spolupráce a propagace území, rozvoj sociálních služeb, budování základní infrastruktury obcí, či rozvoj služeb v cestovním ruchu. Celý podvečer se nesl v příjemné přátelské atmosféře, ke které přispěla možnost vychutnat si výbornou kávu a dezert - malé poděkování účastníkům za jejich práci, přispění do diskuse i zájem o rozvoj našeho území. Při odchodu každý účastník obdržel vzorek domácího sýr od místních producentek Vlaďky Velíkové a Jany Peřinové. Doufejme, že sýry posloužily nejen jako chutná svačinka, ale také jako jeden z významných symbolů našeho rozvojového plánu: důraz na místní produkci. Michal Arnošt a Adéla Mašková Supervize jako možnost podpory pedagogům V rámci projektu Partnerstvím k využití potenciálů venkova se 16. prosince 2014 v Základní škole ve Spáleném Poříčí uskutečnil seminář Supervize jako jedna z možností podpory pedagogům, pod vedením dlouholeté lektorky a supervizorky PhDr. Václavy Masákové, vedoucí psychologické poradny v Praze. Seminář byl určen pedagogům ze škol v území MAS svatého Jana z Nepomuku a těší nás, že jsme na semináři mohli přivítat z každé školy v území její zástupce. Téma semináře či nápad na realizaci takto zaměřené akce vznikl na základě analýzy škol realizované v rámci přípravy strategie rozvoje území MAS a rozhovorů s jejich představiteli, kteří téměř jednotně uvedli, že se jen velmi těžko potýkají s nárůstem patologických jevů u žáků a je čím dál tím složitější se s těmito jevy vypořádat nejen prakticky, ale hlavně emocionálně. Fenomén přetížení pedagogických pracovníků souvisí i s narůstající administrativní zátěží škol, s integrací žáků s nejrůznějšími speciálními potřebami a především s faktem, že zejména v menších školách v území je samozřejmostí, že pedagog vede ve svém volném čase a bez nároku na odměnu kroužek či volnočasovou aktivitu pro děti a mládež. Náš seminář měl za cíl představit účastníkům supervizi jako jednu z možností podpory a prevenci syndromu vyhoření a umožnit jim zažít supervizi. Metodou Bálintovské skupiny si účastníci mohli zkusit najít jistý nadhled na konkrétní problém na pracovišti, se kterým do skupiny přispěli a získali inspiraci k jeho řešení skrze nápady ostatních účastníků skupiny. Doufejme, že si supervize a další podpůrné metody díky naší malé a jistě ne poslední ochutnávce najde cestu do škol v našem území a ulehčí a zkvalitní práci pedagogů. Děkujeme řediteli Základní školy ve Spáleném Poříčí Mgr. Jiřímu Šefflovi za poskytnutí zázemí školy pro konání semináře. Adéla Mašková a Michal Arnošt 12

13 STOPY, FAKTA, TAJEMSTVÍ 40. díl Další tajemství kolem Sira Nicholase Wintona 28. října 2014 byla Siru Nicholasi Wintonovi udělena medaile Řádu Bílého lva za záchranu 669 dětí. Mezi nimi i dvou z našeho města. Tak by zněla velmi strohá zpráva. K čemu vlastně došlo v tomto kritickém roce 1939? Byla to velmi riskantní týmová práce nadšených dobrovolníků, mistrovsky řízených N.Wintonem, kteří docílili toho, že v době mezi a opustilo Prahu 8 transportů a dovedlo celkem 669 ohrožených dětí do poměrného bezpečí v Británii. Tato zpráva nezahrnuje 22 dětí, které odletěly do Anglie 12.1., když byl Winton ještě v Praze, ani 29 dětí, kterým pomohli na cestě do Švédska a ani skupina dětí, která odletěla do Británie jako součást Wintonovy mise.. Winton je nositelem mnoha vyznamenání, většina překvapivě pro mnohé z vás, nesouvisí se záchranou misí z r V roce 1983 dostal Řád Britského impéria za služby veřejnosti, v roce 1999 přijal čestné občanství města Windsoru, jako jeden z mála jej sdílí s královnou, vévodou z Edinburgu a princem Charlesem. 50 let trvalo, než byl uznán jeho největší humanitární čin. V roce 1991 se stal čestným občanem města Prahy a po dalších 7 letech mu bylo uděleno nejprestižnější vyznamenání ČR Řád T.G.Masaryka. Řád mu předal na Pražském Hradě sám prezident Václav Havel. V roce 2002 dostal Winton humanistickou cenu - Spravedlivý mezi národy. Málo je však známá i další činnost N.Wintona. V únoru 1940 zahájily britské organizace Červeného kříže nábor dobrovolných řidičů pro služby v zahraničí a již 10 dnů nato byl Winton na cestě do Francie. Poklidná doba skončila v květnu, kdy kolem belgických hranic bylo rozmístěno 10 anglických divizí. Po hrozném ústupu přes Dunkerque sloužil v Červeném kříži v Anglii. V r.1944 byl vyslán do západní Francie, kde vyučoval francouzské piloty jako instruktor. V r byl jmenován zástupcem vedoucího letecké výstavy, která byla postupně instalována v Bruselu a pak v dalších osvobozených evropských zemích. Výstava putovala v patách ustupující německé armády. Winton si často kladl otázku, proč bylo nutné takhle zničit města a vesnice, pobít civilní občany a způsobit jim tolik utrpení. Wintonův konvoj dorazil až do Prahy a zůstal v Praze do začátku roku 1946, kdy výstava skončila. Několik měsíců nato dostal Winton nový úkol - měl zorganizovat prodej nacistické kořisti, nalezené v americké okupační zóně. Jednalo se o porcelán, šperky, zlato a stříbro, koberce a jiné cenné předměty. Dále se jednalo o německé majetky v neutrálních zemích, zejména ve Švýcarsku a o peníze uložené v bankách celého světa. Winton zodpovídal za dohled oceňování, balení a zpracování drahých kovů ze všech hromad osobního majetku na cihly zlata. Bylo nutné prohlédnout statisíce nejrůznějších valut z Říšské banky. První zásilka 844 beden byla připravena k odplutí. Obsahovala stříbrné mísy, svícny a příbory, stolní stříbro, koberce, hodiny a hodinky a cenné poštovní známky. Diamanty měly být přepraveny letecky, stříbrný a zlatý poklad, vzniklý roztavením drahých kovů se připravoval k prodeji. V Německu neměl zůstat žádný sebecennější materiál. Dalším úkolem bylo roztavení a vyčištění drahých kovů z předmětů obětí koncentračních táborů. Tato příšerná kořist vydala tisíce kg zlata. Zapečetěnou bednu se zlatem a stříbrem přijala ke zpracování německá firma DEGUSSA - (německá tavírna zlata a stříbra). Kolik tato firma ho roztavila jen pro nacisty za války se už nikdo nikdy nedozví. První zakázkou po válce pro tuto firmu bylo právě Wintonovo zlato. Pak byl prodej čistého zlata prováděn přes banky ve Švýcarsku a v Anglii. Získané peníze se používaly na náklady zpětného poválečného návratu lidí do svých zemí a uchycení v oblastech, kde před tím utečenci žili. Mnozí ale stejně po několikaletém pobytu doma, raději od nás a nejen od nás odešli. Popisovaná práce Wintona byla jen zlomkem toho, co vyzískali nacisté. 13

14 Teprve v roce 1997, kdy se zjistilo, že švýcarské banky zatajovaly peníze a cennosti, uložené v nich oběťmi holocaustu a když jejich rodiny měly problémy jak dokázat, že na ně mají právo, začala se s tím zabývat média na celém světě. Tak nějak jsem vám, čtenářům našeho zpravodaje, odtajnil další - tentokrát poválečnou činnost Sira Nicholase Wintona. A díky za záchranu životů dvou našich mladých občanů našeho města. Mnozí další už takové štěstí neměli.. Jaroslav Hodek, Měšťanská beseda Spálené Poříčí Popis okresu Blovického a Hvížďalka Tak se jmenuje kniha pracovníka Okresního úřadu v Blovicích Františka Faktora, vydaná roku Jeho záznam o kousku historie rybníka Hvížďalky je velmi důležitý. Faktor začíná tím, že panství Poříčské koupil někdy kolem roku 1590 Jan nejstarší Horčice z Prostého. Postavil na to při zámku pivovar, zřídil ovčín a zavedl další novoty. Ale o rybníku, či dokonce rybnících, zde není zmínka. Protože však nový majitel panství pocházel z Blatenska, jistě dobře věděl o přínosech rybníkářství své. Lze tedy předpokládat, že mohl na novém panství rybníky zřizovat, a tak mohla vzniknout i Hvížďalka. Poříčské panství dal věnem své dceři Salomeně Horčicové z Prostého ke svatbě s Adamem st. Vratislavem z Mitrovic. Jména obou manželů jsou vytesána nad vjezdem do zámku, který si manželé spolu postavili v roce Brzy však nastaly kruté časy, mnozí páni byli po Bílé hoře vyhnáni, panství měnila majitele. Tak došlo k tomu, že rybník na hranicích panství Těnovice a Poříčí se stal předmětem sporu dvou majitelů. Ačkoliv Faktor rybník nejmenuje, jde podle pozdějšího popisu v jeho knize jednoznačně o dnešní Hvížďalku. Bližší o sporu příště. František Faktor a soud o rybník Citováno doslova z knihy Popis okresu Blovického. "Po smrti Krištofa Karla z Svárova (zemřel před r. 1668) musila ovdovělá paní Maxmiliana Kateřina z Svárova snášeti mnohá pronásledování od jeho přátel a příbuzných, čehož důkazem jest případ, jenž tuto uveden budiž. Nad městečkem Poříčí nade mlýnem Rohrschmiedovským byl rybník, jehož hráz jedním koncem 25 kročejů, druhým 60 kročejů v Poříčské půdě ležela, něco však vodou do půdy Těnovické zapadala. Ten rybník, ačkoliv ode dávna vrchnosti Poříčské náležel, počali Těnovští majetníci si přivlastňovati. V tom domnění a více snad z řevnivosti proti nadřečené Poříčské paní, že manžela svého spoluvlády na Poříčí zbavila, stalo se, že dne 6. června 1668 sestra zvěčnělého Krištofa Karla ze Svárova Kateřina provdaná Loubská s manželem svým Petrem Loubským hráz toho rybníka rozkopati, vodu spustiti, ryby a raky vylapati dala. Avšak spuštěním vody i potoky na mlýny Poříčské jdoucí tak vysušila, že na nich nic mleto býti nemohlo. Vše to učiněno s vědomím držitelů statků Těnovic Zikmunda ze Svárova a jeho sestry Anny Barbory Eikerstorffové, pročež paní Maxmiliana Kateřina jako Poříčská vrchnosť r kommissí na projednání vyzvala. A když, jak jinak býti nemohlo, jí právo k rybníku přisouzeno bylo, obžalovala pro čin vyvedený Svárovskou vrchnosť na Těnovicích u většího soudu zemského v Praze, odkud rozsudkem ze dne 18. července 1671 Svárovští páni na Těnovicích k náhradě padesáti kop a dle toho k pokutě 100 kop míš. grošů k zaplacení všech při tom zběhlých útrat odsouzeni byli." Ing.M.Tupý 14

15 Z Mikroregionu Nepomucko Návrat duše Zelené Hory Tvoříme historii. Společně. Jaká bude třetí socha světice pro Zelenou Horu, jeden z nejvýznamnějších symbolů našeho kraje a jeho historie, z jakého materiálu a kdo ji vytvoří? Každý měsíc vám v těchto novinách poodhalíme více, abyste mohli být u této mimořádné události zrodu nové duše Zelené Hory spolu s námi od začátku až do samotného konce, či lépe řečeno nového začátku. Několikrát rovněž dostanete příležitost se aktivně zapojit a psát tuto nevšední historii spolu s námi. Dnes začínáme původními podobami Zelenohorské madony, z nichž starší (gotická) se nachází ve Františkánském kostele ve Vídni a mladší (barokní) v kostele sv. Martina v Neurazech. Věříme, že naši vlast již nepostihnou války ani chamtivost režimů, a že ta třetí socha zůstane Zelené Hoře jednou provždy, jako odkaz naší doby generacím Klášteráků, Nepomučáků a dalších dobrých lidí z tohoto malebného kraje. Pavel Motejzík 14./ / století Hrady a zámky objevované a opěvované Každoročně je možné na různých výstavách mimo region spatřit kousek naší nejvzácnější historie. Ať již se jedná o stálou expozici v klášteře sv. Anežky České v Praze, kde je umístěna socha sv. Vojtěcha z 15. století, dle tradice pozůstatek původního gotického oltáře ze Zelené Hory či socha Žinkovské madony z let Pravidelně se po celé republice objeví staré obrazy ze Zelené Hory, části mobiliáře či podobizny předchozích majitelů. Vzpomeňme například na rozměrné deskové obrazy zelenohorského kostela, vystavené v loňském roce v Masných krámech v Plzni. Nejinak je tomu i na aktuální výstavě Hrady a zámky objevované a opětované v Jízdárně Pražského hradu. Najdete na ní hned několik obrazů ze zámku Žleby, zpodobňujících šlechtickou rodinu Auerspergů. Šlechetnou kněžnu Vilemínu, jejího manžela Vincence Karla a jejich děti. 15

16 Nechybí ani litografie z honosných plesů a bálů a dalších rodové předměty. Snad částečně i původem ze Zelené Hory, neboť k převozu většiny rodinného zařízení došlo právě po prodeji tohoto zámku. Ústředním motivem výstavy je ale originál tzv. Symbolu renesance ze 17. století - mříž ke kašně ze zámku v Jindřichově Hradci, kterou ukoval kovář Andreas jako svatební dar pro Jáchyma z Hradce a Marii z Hohenzollernu. Volnou kopii této mříže pak na přelomu 19. / 20. století vyrobil také neznámý mistr kovář pro zámek Žinkovy. Nevěříte? Důvod objevovat a opěvovat i další úžasné exponáty, mezi nimi i Relikviář svatého Maura či vrata z Karlštejna, máte možnost až do Pavel Motejzík Mikroregion Nepomucko nově na facebooku! Sledujte nejnovější informace online. Lajkněte si nás na a prohlédněte si třeba i další fotografie z výstavy Hrady a zámky objevované a opěvované. Tojické nutrie Do kasičky a na účet lidé přispěli ,- Kč. Dar od Nadace Era je ,- Kč. Celkem tak nutrie obdrží krásných ,- Kč. Děkujeme! O realizaci projektu budeme pravidelně informovat. Pavel Motejzík OS Pod Zelenou Horou 16

17 INZERCE Sdělení Městské knihovny ve Spáleném Poříčí Změna provozní doby od d o o d v o l á n í Pondělí hod. Středa 9-11 hod. a hod. Upozorňujeme na možnost stálého podávání žádostí o byt do DPS a bytů města. Servicios Internacionales, s.r.o. Zdeněk PŘIBYL Náměstí 317 P R O D E J - červeného suchého španělského vína - 5 druhů medoviny, bílého a růžového vína a 3 druhů olivového oleje P R O D E J N Í D O B A : ST h PÁ h SO 8 12 h Prodej možný i mimo otevírací hodiny. Diakonie Broumov, sociální družstvo Více na www: diakoniebroumov.org, VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ - Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/ - Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon - Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) - Domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené - Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky - Obuv veškerou nepoškozenou - Hračky nepoškozené a kompletní - Peří, péřové přikrývky a polštáře - Menší elektrospotřebiče - mohou být i nefunkční - Knihy VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: - ledničky, televize, počítače, matrace, koberce z ekologických důvodů - nábytek - znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční ve dnech : Čas : provozní doba PO, ST 7:30 18:00 hod. ÚT, ČT, PÁ 7:30 14:00 hod. Místo: chodba radnice MěÚ Spálené Poříčí Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.č. : ,

18 Firma Interiéry a schodiště, s. r. o. hledá zájemce na následující pracovní pozice: * Přípravář /technik pro výrobu nábytku - min. vzdělání VOŠ * Obsluha CNC strojů Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků * Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční) Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o., Kasejovice 337, Kasejovice Pracovní poměr : nástup možný ihned Kontaktní osoba: p. Fiala tel , FIRMA ŽMIJÁK HOŘEHLEDY VRTÁNÍ STUDNÍ, PROHLUBOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ STUDNÍ, PRÁCE S MINIBAGREM Tel.: PRODÁM suché metrové palivové dřevo. Cena dohodou. Dovoz zajistím. Tel. :

19 Pojedete na lyže nebo snowboard? Pojedete na letní dovolenou? Pronajměte si naše střešní boxy a příčníky na střechu Jsou vždy po ruce, bez nákladů na pořízení, bez nutného místa na uskladnění a za velmi příznivé ceny. Naše střešní boxy jsou značkové (výrobce THULE Švédsko), uzamykatelné a vždy dokonale ochrání vaše lyže, snowboardy a zavazadla. Se střešními boxy od nás je jednoduchá manipulace, jsou prostorné a aerodynamicky tvarované. Půjčujeme ve Spáleném Poříčí a v Plzni. Těšíme se na vás, nebo volejte PRODEJ SLEPIČEK Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant. černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří týdnů. Cena ,- Kč/ ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční v úterý 10. března 2015 Spálené Poříčí - za kostelem hod. Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky Případné bližší informace : Po - Pá : hod., tel , ,

20 Pozvání na MASÁŽE Lada Helclová, Nerudova 422, Spálené Poříčí. Tel. :

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick. O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC Č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice u Rosic se na svém zasedání dne 24. 8. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pičín se na svém zasedání dne 26.2.2015 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Seč se na svém zasedání dne 19. 12. 2013 usnesením č. 20/2013 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.ledna 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horka se na svém zasedání dne 17. 1. 2011 usnesením č. 1. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 21. února 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2. zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA číslo : 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roudné se na svém zasedání dne 22.12.2011 usnesením č. 84/2011 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2010 o místním poplatku ze psa. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Poplatník a předmět poplatku

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2010 o místním poplatku ze psa. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Poplatník a předmět poplatku OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2010 o místním poplatku ze psa Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 15. 12. 2010 usnesením č.29/zm/2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí

OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vyškovec se na svém zasedání dne 27.06.2014 usnesením č.2/2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Horažďovice se na svém zasedání dne 20. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

Článek 3. VYMEZENÍ POJMŮ

Článek 3. VYMEZENÍ POJMŮ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém zasedání dne 3.12.2003 rozhodlo svým usnesením č. 121/2003 vydat na základě ustanovení 14 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 obce Troubelice o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 obce Troubelice o místních poplatcích Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Typ: platná

Více

Obec Praskačka. Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích

Obec Praskačka. Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Praskačka se na svém zasedání dne 17.července 2007 usneslo vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011

OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011 OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tlumačov vydalo dne 6.12. 2011 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad /dále jen správce poplatku/ 1. Oddíl II- Článek 2. POPLATEK ZE PSU

2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad /dále jen správce poplatku/ 1. Oddíl II- Článek 2. POPLATEK ZE PSU OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PERÁLEC č. 3/ 2010 o místních poplatcích ======================================================= Zastupitelstvo obce Perálec se na svém zasedání dne 9.prosince 2010 usnesením

Více

OBEC Hlincová Hora Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Hlincová Hora Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Hlincová Hora Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hlincová Hora se na svém zasedání dne 14.12.2010 usnesením č. 18 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

OBEC KOČÍ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku ze psů. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC KOČÍ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku ze psů. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC KOČÍ Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kočí se na svém zasedání dne 21.9.2011, usnesením č. 3/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC VYSOČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

OBEC VYSOČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 OBEC VYSOČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Vysočany se na svém zasedání dne 23. 2. 2011 usnesením č. 3/2011/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 10/2012 o místním poplatku ze psů

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 10/2012 o místním poplatku ze psů OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 10/2012 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 12. 12. 2012 usnesením č. 426/ZM/2012 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Sbírka právních předpisů města č.1/2013 Město Řevnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Řevnice č. 20 dne 21.10.2013. vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

Čl. 4 Ohlašovací povinnost

Čl. 4 Ohlašovací povinnost OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Kopřivnice se na svém 7. zasedání, konaném dne 15.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích Vyhláška č. 5/2004 o místních poplatcích Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.5.2004 změněno: 13.5.2004 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích

Více

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích obce Ratenice Zastupitelstvo obce Ratenice se usneslo na svém zasedání dne 7.11.2007 Usnesením č.13 dle ustanovení 14 odst.2 zák.č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC ZADNÍ TŘEBAŇ 1 Obecně závazná vyhláška Obce Zadní Třebaň

OBEC ZADNÍ TŘEBAŇ 1 Obecně závazná vyhláška Obce Zadní Třebaň OBEC ZADNÍ TŘEBAŇ 1 Obecně závazná vyhláška Obce Zadní Třebaň č. 2/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň se na svém zasedání dne února 2011 usnesením č. _/2011/VZ usneslo vydat na

Více

OBEC CESKA KUBICE. Obecně závazná vyhláška obce Ceská Kubice

OBEC CESKA KUBICE. Obecně závazná vyhláška obce Ceská Kubice ", OBEC CESKA KUBICE ZASTUPITELSTVO OBCE " Obecně závazná vyhláška obce Ceská Kubice č. 1/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Česká Kubice vydalo dne 30.8.2004 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 01 / 2013 MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 01 / 2013 MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 01 / 2013 MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ Vydáno: 12.02.2013 1 Zastupitelstvo obce Nevřeň se na svém zasedání dne 12.02.2013 usnesením č. 11/13/JZ29 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

OBEC Štáblovice, IČO 635448 Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

OBEC Štáblovice, IČO 635448 Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích OBEC Štáblovice, IČO 635448 Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Štáblovice se na svém zasedání dne 15. prosince 2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě

Více

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. OBEC Nové Dvory 592 12 Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou http://novedvory-zr.unas.cz e-mail: nove.dvory-zr zr@seznam.cz Obecně závazná vyhláška Obce Nové Dvory č. 1/2004 ze dne 1.1.2004 Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12 o místních poplatcích Obecního zastupitelstvo obce Byzhradec se usneslo dne 19.11.2003 vydat podle 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

MĚSTO HOSTOMICE. Obecně závazná vyhláška Města Hostomice č. 3/2010

MĚSTO HOSTOMICE. Obecně závazná vyhláška Města Hostomice č. 3/2010 MĚSTO HOSTOMICE Obecně závazná vyhláška Města Hostomice č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Hostomice se na svém zasedání dne 17. března 2010 usnesením č. 3/2010 usneslo vydat na základě

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Obec Horní Bojanovice

Obec Horní Bojanovice Obec Horní Bojanovice Obecně závazná vyhláška č.07/2005o místním poplatcích Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice se na svém zasedání dne 15.12.2005 usnesením usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

MĚSTYS BESEDNICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

MĚSTYS BESEDNICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MĚSTYS BESEDNICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Besednice se na svém zasedání dne 31.01.2011 usnesením č. 07/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

o místním poplatku ze psů

o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Křepice se na svém zasedání dne 29. 6. 2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Zastupitelstvo města Svitavy vydává dne 2. 11. 2011 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Lanškroun se na svém zasedání dne 22.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 145/2010 vydat na základě ustanovení

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á OBEC NASAVRKY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Nasavrky schválilo dne 30.11. 2005 podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU K poplatku ze psů: Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců. INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE města Benátky nad Jizerou č. 1/2011, o místních poplatcích Poplatek ze

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Žichlínek se na svém zasedání dne 14.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. XII.981 vydat na základě ustanovení

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích. Zavedení místních poplatků. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích. Zavedení místních poplatků. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Slušovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Slušovice se na svém zasedání dne 12. 12. 2012 usnesením č. 148/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010. o místních poplatcích. Článek 1. Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010. o místních poplatcích. Článek 1. Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Staré Město se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. 12/10 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

OBEC HEŘMANOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích

OBEC HEŘMANOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích OBEC HEŘMANOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Heřmanov se na svém zasedání dne 6. 12. 2010 usnesením č. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 14. 8. 2008 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vestec o místních poplatcích. Číslo 2/2004

Obecně závazná vyhláška obce Vestec o místních poplatcích. Číslo 2/2004 Obecně závazná vyhláška obce Vestec o místních poplatcích Číslo 2/2004 Zastupitelstvo obce Vestec se usneslo podle ustanovení 84 odst. 2 písm i zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

Více

Obecně závazná vyhláška obce Úhořilka č. 3/2008,

Obecně závazná vyhláška obce Úhořilka č. 3/2008, OBEC ÚHOŘILKA Úhořilka 22, 582 53 pošta Štoky Obecně závazná vyhláška obce Úhořilka č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Úhořilka se na svém zasedání dne 19.2 2008 usnesením č. 2/2008 usneslo

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2016 Obecní úřad Libějovice Únor 2016 Libějovice 26 387 72 Libějovice Tel: 383 382 064 web: www.libejovice.cz Tel. starosta: 606 692 079 email:

Více

Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Slatiňany se na svém zasedání dne 14. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Rejštejn vydalo dne 12.11.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC KRÁSENSKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC KRÁSENSKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC KRÁSENSKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Krásensko se na svém zasedání dne 13. 12. 2012 usnesením č. 4/14/12 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místních poplatcích

Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místních poplatcích Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vinařice se usneslo podle ustanovení 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Vyhláška obce Pamětnice

Vyhláška obce Pamětnice Vyhláška obce Pamětnice o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Pamětnicích se podle 36 odst.-1 písm. f ) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle 15

Více

OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II.

OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II. OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích 1. Zastupitelstvo obce Drahenice na svém zasedání dne 1. prosince 2011 se usnesením č. 11/7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bílá se na svém zasedání dne 21.12.2010 usnesením č. 3/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Město Počátky. Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2012, o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. ČÁST DRUHÁ Hlava I.

Město Počátky. Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2012, o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. ČÁST DRUHÁ Hlava I. Č.j. : 869/2012 Město Počátky Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Počátky se na svém zasedání dne 18. prosince 2012 usnesením č. 13 usneslo vydat na základě

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2012. Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2012. Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2012 Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu tel.: 554 742 024, fax: 554 742 021 e-mail: ou.vaclavov@cbox.cz INFORMACE Z OBCE MUDr.Černá ordinuje

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROVEČNÉ číslo 1/2003 ze dne 3.12.2003 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROVEČNÉ číslo 1/2003 ze dne 3.12.2003 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROVEČNÉ číslo 1/2003 ze dne 3.12.2003 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo Obce Rovečné vydalo dne 3.12.2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Jíkev vydalo dne 15. ledna 2010 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích,

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO Mikroregionu Nepomucko, ZE DNE 18. 12. 2012 V ČÍŽKOVĚ

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO Mikroregionu Nepomucko, ZE DNE 18. 12. 2012 V ČÍŽKOVĚ Přítomni: dle prezenční listiny ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO Mikroregionu Nepomucko, ZE DNE 18. 12. 2012 V ČÍŽKOVĚ Jednání valné hromady zahájil předseda DSO Mikroregionu Nepomucko (dále jen Mikroregion),

Více

Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 5/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 5/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. /00 ze dne 11.1.00 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Kopřivnice se na svém. zasedání dne 11.1.00 usneslo vydat na základě zákona č. 6/10 Sb., o

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více