Rada Evropské unie Brusel 27. září 2019 (OR. en)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada Evropské unie Brusel 27. září 2019 (OR. en)"

Transkript

1 Rada Evropské unie Brusel. září (OR. en) / ADD PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí:. září Příjemce: FSTR REGIO SOC DELACT Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Č. dok. Komise: C() final ANNEX I Předmět: PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /..., kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) /, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. / o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům Delegace naleznou v příloze dokument C() final ANNEX I. Příloha: C() final ANNEX I / ADD jhu ECOMP CS

2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne.. C() final ANNEXES to PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /..., kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) /, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. / o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům CS CS

3 PŘÍLOHA I NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... PŘÍLOHA II Podmínky úhrady výdajů na základě standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek pro Francii. Definice standardních stupnic jednotkových nákladů Druh operací Název ukazatele Kategorie nákladů Jednotka měření pro ukazatel (v EUR). Garantie Jeunes podporovaná v rámci prioritní osy Accompagner les jeunes NEET vers et dans l emploi operačního programu PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN Mladí NEET s pozitivním výsledkem v rámci Garantie Jeunes nejpozději měsíců po zahájení koučinku příspěvky vyplacené účastníkovi, aktivační náklady, které vynaloží missions locales Počet mladých NEET, kteří nejpozději měsíců po zahájení koučinku dosáhli některého z těchto výsledků: zahájili vzdělávání v odborných dov,ednostech vedoucí k získání osvědčení prostřednictvím: zahájení odborné přípravy v rámci celoživotního učení, nebo zahájení základní odborné přípravy, Mladí lidé, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, kteří jsou zapojeni do operace podporované programem PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER.

4 ŒUVRE DE L INITIATIVE POUR L EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER (CCI- FRMOP ) nebo založili obchodní společnost, nebo našli si zaměstnání, nebo strávili alespoň pracovních dní v (placeném, či nikoli) profesním prostředí. Odborná příprava pro nezaměstnané poskytovaná akreditovanými organizacemi odborného vzdělávání a podporovaná z operačního programu Ile-de- France (CCI FRMOP ) Účastníci s pozitivními výsledky po absolvování odborné přípravy Veškeré způsobilé náklady operace Počet účastníků, kteří po absolvování odborné přípravy dosáhli některého z těchto výsledků: získali na konci odborné přípravy diplom nebo osvědčení o nabytých kompetencích, našli si zaměstnání, jehož délka činí nejméně jeden měsíc, zapsali se do dalšího kurzu odborné přípravy, po přerušení se znovu zapsali do svého původního školního programu, nebo získali přístup k formálnímu procesu potvrzení o nabytých kompetencích. Dosáhne-li účastník po absolvování odborné přípravy více než jednoho pozitivního výsledku, bude mu částka stanovená pro uvedenou odbornou Kate gori e Odvětví Částka Zdravotní péče Bezpečnost výrobků a osob Kulturní, sportovní a volnočasové aktivity Služby poskytované osobám Manipulace s jemnými materiály Zemědělskopotravinářské odvětví, vaření

5 přípravu vyplacena pouze jednou Obchod a prodej Hostinské, hotelové a restaurační služby Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Odborná příprava pro sekretářské a kancelářské profese Sociální péče Elektronika Kadeřnické, kosmetické a wellness služby Údržba vozidel a vybavení Doprava, manipulace, skladování Zemědělství Životní prostředí

6 Stavebnictví a veřejné práce Tiskařské a vydavatelské techniky. Odborná příprava pro nezaměstnané poskytovaná akreditovanými organizacemi odborného vzdělávání a podporovaná z těchto operačních programů: Rhône-Alpes (CCI FRMOP ) a Auvergne (CCI FRMOP ) Účastníci s pozitivními výsledky po absolvování odborné přípravy Veškeré způsobilé náklady operace Počet účastníků, kteří po absolvování odborné přípravy dosáhli některého z těchto výsledků: získali diplom, který je úředně potvrzen zastupující profesní organizací nebo úřadem státní správy, získali na konci odborné přípravy osvědčení o nabytých kompetencích, našli si zaměstnání, zapsali se do dalšího kurzu odborné přípravy, po přerušení se znovu zapsali do svého původního školního programu, nebo získali přístup k formálnímu procesu potvrzení o nabytých kompetencích. U kategorie navíc počet účastníků, kteří dosáhli výše uvedeného pozitivního výsledku a kteří mají nárok na příspěvek od regionu Auvergne- Kateg orie Odvětví Doprava, logistika a cestovní ruch Bankovní a pojišťovací služby Management, obchodní správa a zakládání podniků Služby pro jednotlivce a komunity Zdravotnictví a sociální péče, rekreační, kulturní a sportovní činnosti Restaurační a hotelové služby, potravinářský průmysl Částka

7 Rhône-Alpes. Dosáhne-li účastník po absolvování odborné přípravy více než jednoho pozitivního výsledku, bude mu částka stanovená pro uvedenou odbornou přípravu vyplacena pouze jednou Obchod Manipulace s jemnými materiály a dřevem; grafický průmysl Stavebnictví a veřejné práce Zpracovatelský průmysl Mechanika, opracování kovů Zemědělství, rybolov Komunikace, informace, umění a zábava Údržba Elektrotechnika a elektronika IT a telekomunikace Příspěvky. Zvyšování kvalifikace a odborná příprava Poskytování odborné přípravy vedoucí k získání Veškeré způsobilé náklady Počet měsíců na jednoho účastníka zvyšování kvalifikace a odborné přípravy včetně měsíců ve školicím Kategorie A: Kategorie B:

8 v rámci operačního programu ESF La Réunion (CCI FRSFOP) prioritní osa. Podpora rozvoje znalostní, konkurenceschopné a inovativní společnosti kvalifikace, dovedností osvědčení nebo operace středisku a v rámci podnikového vzdělávání Kategorie C: Kategorie D: Kategorie D: Kategorie D: Kategorie E: Kategorie E: Kategorie E: Kategorie F: Kategorie F: Kategorie F: Kategorie G:. Odborné předkvalifikační vzdělávání pro dospělé v rámci operačního programu ESF La Réunion (CCI FRSFOP) prioritní osa. Podpora rozvoje znalostní, konkurenceschopné a inovativní společnosti Poskytování odborného vzdělávání vedoucího k přístupu ke kvalifikační přípravě Veškeré způsobilé náklady operace Počet měsíců na jednoho účastníka předkvalifikačního vzdělávání na maximální dobu měsíců Kategorie H:

9 . Odborné kvalifikační vzdělávání s osvědčením prostřednictvím zadávání veřejných zakázek v rámci operačního programu ESF La Réunion (CCI FRSFOP) Prioritní osa : Podpora rozvoje znalostní, konkurenceschopné a inovativní společnosti - Prioritní osa : Podpora přístupu k zaměstnání prostřednictvím rozvoje dovedností a mobility - Prioritní osa : Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě posílením veřejných programů odborné přípravy a podpory Účastníci, kteří úspěšně absolvovali individuální odbornou přípravu Veškeré způsobilé náklady operace Počet účastníků, kteří nabyli uznávanou kvalifikaci / získali uznávané osvědčení do čtyř měsíců od ukončení odborné přípravy Kategorie Úroveň Jednotkové náklady A III, B IV, C V, D VI,

10 . Diplomované odborné zdravotnické vzdělávání v rámci operačního programu ESF La Réunion (CCI FRSFOP) Prioritní osa : Podpora rozvoje znalostní, konkurenceschopné a inovativní společnosti Účastníci, kteří úspěšně absolvovali odborné zdravotnické vzdělávání Veškeré způsobilé náklady operace Počet účastníků, kteří úspěšně ukončili rok vzdělávání (postoupili do následujícího ročníku nebo dokončili vzdělávání) Kód Státní diplom pečovatele Částka (hodnota z roku ) Počáteční AS-INIT, Částečné AS-PART, Státní diplom zdravotní sestry nebo ošetřovatele Rok IFSI-A, Rok IFSI-A, Rok IFSI-A, Státní diplom porodní asistentky Rok ESF-A, Rok ESF-A, Rok ESF-A, Rok ESF-A, Státní diplom IFA-AMB, řidiče sanitky Státní diplom IFAP, asistenta/asistent ky péče o děti Státní diplom péče o děti EP, Státní diplom ergoterapeuta Diplom lze získat do měsíců po ukončení vzdělávání, jsou-li pro studenty k dispozici podpůrné programy.

11 Rok IRFE-A, Rok IRFE-A, Rok IRFE-A, Státní diplom maséra-fyzioterapeuta Rok IFMK-A, Rok IFMK-A, Rok IFMK-A, Rok IFMK-A, Státní diplom specialista na psychomotoriku Rok IRFP-A, Rok IRFP-A, Rok IRFP-A,. Přizpůsobení částek Částka jednotkových nákladů v bodě je zčásti založena na standardní stupnici jednotkových nákladů financovaných výhradně Francií. Z uvedených EUR odpovídá EUR standardní stupnici jednotkových nákladů uvedené v instruction ministérielle du octobre relative à l'expérimentation Garantie Jeunes prise pour l'application du décret du er octobre ainsi que par l'instruction ministérielle du mars k pokrytí nákladů vynaložených veřejnými službami zaměstnanosti mládeže missions locales na koučink každého NEET vstupujícího do Garantie Jeunes. Jednotkové náklady v bodě členský stát aktualizuje v souladu s přizpůsobeními, provedenými podle vnitrostátních pravidel, standardní stupnice jednotkových nákladů ve výši EUR zmíněné v odstavci výše, která pokrývá náklady vynaložené veřejnými službami zaměstnanosti mládeže.

12 Částka jednotkových nákladů v bodech a je založena na cenách hodin odborné přípravy v příslušných oborech a zeměpisných oblastech v rámci veřejných zakázek. Tyto částky budou přizpůsobeny v okamžiku, kdy bude zopakována veřejná zakázka pro základní kurzy odborné přípravy, podle tohoto vzorce: nová cena (bez DPH) = původní cena (bez DPH) x (, +, x Sr/So) Sr je index zaměstnaných osob INSEE (identifikátor ) posledního měsíčního zveřejnění k datu přizpůsobení. So je index zaměstnaných osob INSEE (identifikátor ) měsíčního zveřejnění k datu podání nabídky na první přizpůsobení; v případě dalších přizpůsobení odkazuje na měsíční zveřejnění výročního data podání nabídky. jednotkových nákladů v bodech, a mohou být přizpůsobeny na základě míry inflace na Réunionu (index INSEE) referenční rok. jednotkových nákladů v bodě mohou být přizpůsobeny podle mechanismu cenového přezkumu v případě obnovy trhů regionu Réunion. stupnic jsou aktualizovány jednou ročně k. lednu N na základě posledního známého indexu, podle tohoto vzorce: Vzorec pro revizi stupnic: B B (Im/I) B částka revidované stupnice N B částka původní stupnice (N ) I referenční hodnota, poslední známá hodnota indexu SYNTEC k. lednu, N Im I měsíců Mezitímní výpočty se provedou s přesností na čtyři desetinná místa, přičemž stupnice čítá dvě desetinná místa a případný koeficient použitelný na zaokrouhlenou hodnotu B směrem nahoru na tisíciny. Zvolená standardní stupnice jednotkových nákladů je hodnota roku. Referenčním rokem je tudíž rok jakožto výchozí bod pro indexaci.

13 Indexace se použije na kurzy započaté v roce N.. Definice paušálních částek Druh operací Název ukazatele Kategorie nákladů Jednotka měření pro ukazatel (v EUR) Technická pomoc Prioritní osa FRSFOP OP ESF Prioritní osa FRMOP OP YEI Nové celkové výdaje zahrnuté v žádosti o platbu (tj. celkové způsobilé výdaje zahrnuté v žádosti o platbu, které dosud nebyly zohledněny pro výpočet splátky ve výši EUR) Veškeré způsobilé náklady Splátky ve výši EUR nových celkových výdajů zahrnutých v žádosti o platbu zaslané Evropské komisi až do dosažení maximální částky zahrnuté do rozpočtu v rámci prioritní osy pro technickou pomoc,

14 PŘÍLOHA II NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... PŘÍLOHA III Podmínky úhrady výdajů na základě standardních stupnic jednotkových nákladů pro Česko. Definice standardních stupnic jednotkových nákladů Druh operací Název ukazatele Kategorie nákladů Jednotka měření pro ukazatel (v národní měně CZK, není-li uvedeno jinak). Zřízení nového zařízení péče o děti v rámci prioritní osy operačního programu Zaměstnanost (CZMOP) a prioritní osy operačního programu Praha pól růstu Nově vytvořené místo v novém zařízení péče o děti - nákup vybavení pro zařízení péče o děti, - řízení fáze projektu se zaměřením na vytvoření zařízení Počet nově vytvořených míst v novém zařízení péče o děti včetně DPH nebo bez DPH V případě jednotkových nákladů v bodech uvedené kategorie nákladů pokrývají všechny náklady spojené s danou operací, vyjma druhů operací a, které mohou rovněž zahrnovat další kategorie nákladů. Jde o nové místo, které je zahrnuto do kapacity nového zařízení péče o děti podle vnitrostátních předpisů a které má na každé nově poskytované místo doklad o vybavenosti.

15 Druh operací (CZMOP) Název ukazatele Kategorie nákladů Jednotka měření pro ukazatel (v národní měně CZK, není-li uvedeno jinak). Transformace stávajícího zařízení na dětskou skupinu v rámci prioritní osy operačního programu Zaměstnanost (CZMOP) a prioritní osy operačního programu Praha pól růstu (CZMOP) Transformované v dětské skupině místo - nákup vybavení pro transformované zařízení, - nákup vyučovacích pomůcek, - řízení fáze projektu se zaměřením na transformaci zařízení Počet transformovaných míst v dětské skupině včetně DPH nebo bez DPH. Provozování zařízení péče o děti v rámci prioritní osy operačního programu Zaměstnanost (CZMOP) a prioritní osy operačního programu Praha pól růstu Obsazenost na místo v zařízení péče o děti - platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, - provozování zařízení péče o děti, - řízení provozu Míra obsazenosti Dětskou skupinou se rozumí zařízení registrované jako dětská skupina podle vnitrostátních právních předpisů o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Jde o místo v existujícím zařízení, které bylo nově zaregistrováno jako dětská skupina v souladu s vnitrostátními předpisy a zahrnuto do oficiální kapacity uvedené skupiny a které má na každé místo doklad o vybavenosti. Míra obsazenosti se definuje jako počet dětí navštěvujících dané zařízení péče o děti na každý půlden v průběhu měsíců, vyděleno maximální kapacitou zařízení na půl dne v průběhu měsíců, násobeno. Tato částka se vyplácí za každý procentní bod obsazenosti na místo až do procentních bodů po období měsíců. Je-li míra obsazenosti nižší než %, k úhradě nedojde.

16 Druh operací (CZMOP). Zvyšování kvalifikace pečujících osob v rámci prioritní osy operačního programu Zaměstnanost (CZMOP) a prioritní osy operačního programu Praha pól růstu (CZMOP). Pronájem prostor zařízení péče o děti v rámci prioritní osy operačního programu Zaměstnanost (CZMOP) a prioritní osy operačního programu Praha pól růstu (CZMOP) Název ukazatele Dosažení kvalifikace jakožto pečující osoby v zařízení péče o děti Obsazenost na místo v zařízení péče o děti Kategorie nákladů - odborné vzdělávání a zkoušky odborné kvalifikace - pronájem prostor zařízení péče o děti Jednotka měření pro ukazatel Počet osob, které obdrží osvědčení o odborné kvalifikaci jakožto pečující osoby v zařízení péče o děti (v národní měně CZK, není-li uvedeno jinak) Míra obsazenosti. Další externí odborné školení zaměstnanců v Jedna hodina ( minut) účasti zaměstnance na Veškeré způsobilé náklady, včetně: Počet absolvovaných hodin na jednoho Míra obsazenosti se definuje jako počet dětí navštěvujících dané zařízení péče o děti na každý půlden v průběhu měsíců, vyděleno maximální kapacitou zařízení na půl dne v průběhu měsíců, násobeno. Tato částka se vyplácí za každý procentní bod obsazenosti na místo až do procentních bodů po období měsíců. Je-li míra obsazenosti nižší než %, k úhradě nedojde.

17 Druh operací rámci prioritní osy operačního programu Zaměstnanost (CZMOP) Název ukazatele kurzu externího školení týkajícího se obecných informačních technologií (IT) Kategorie nákladů - přímých nákladů na poskytování školení, - nepřímých nákladů, Jednotka měření pro ukazatel zaměstnance (v národní měně CZK, není-li uvedeno jinak) - mezd účastníků. Další externí odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy operačního programu Zaměstnanost (CZMOP) Jedna hodina ( minut) účasti zaměstnance na kurzu externího školení týkajícího se sociálních a manažerských dovedností Veškeré způsobilé náklady, včetně: - přímých nákladů na poskytování školení, - nepřímých nákladů, Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance - mezd účastníků. Další externí odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy operačního programu Zaměstnanost (CZMOP) Jedna hodina ( minut) účasti zaměstnance na externích jazykových kurzech Veškeré způsobilé náklady, včetně: - přímých nákladů na poskytování školení, - nepřímých nákladů, - mezd účastníků Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance. Další externí odborné školení zaměstnanců v Jedna hodina ( minut) účasti zaměstnance na Veškeré způsobilé Počet absolvovaných hodin na jednoho

18 Druh operací rámci prioritní osy operačního programu Zaměstnanost (CZMOP) Název ukazatele kurzu odborného školení týkajícího se specializovaných informačních technologií Kategorie nákladů náklady, včetně: - přímých nákladů na poskytování školení, - nepřímých nákladů, Jednotka měření pro ukazatel zaměstnance (v národní měně CZK, není-li uvedeno jinak) - mezd účastníků. Další externí odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy operačního programu Zaměstnanost (CZMOP) Jedna hodina ( minut) účasti zaměstnance na kurzu externího školení týkajícího se účetnictví, ekonomie a práva Veškeré způsobilé náklady, včetně: - přímých nákladů na poskytování školení, - nepřímých nákladů, Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance - mezd účastníků. Další externí odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy operačního programu Zaměstnanost (CZMOP) Jedna hodina ( minut) účasti zaměstnance na externím technickém a jiném odborném školení Veškeré způsobilé náklady, včetně: - přímých nákladů na poskytování školení, - nepřímých nákladů, Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance - mezd účastníků

19 Druh operací Název ukazatele Kategorie nákladů Jednotka měření pro ukazatel (v národní měně CZK, není-li uvedeno jinak). Další interní odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy operačního programu Zaměstnanost (CZMOP) Jedna hodina ( minut) účasti zaměstnance na školicím kurzu poskytovaném interním školitelem v těchto oblastech: Veškeré způsobilé náklady, včetně: - přímých nákladů na zaměstnance, - nepřímých nákladů, Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance obecné informační technologie (IT) - mezd účastníků sociální a manažerské dovednosti jazyky specializované IT účetnictví, ekonomie a právo technické a jiné odborné kurzy. Podpora poskytovaná dočasnými zaměstnanci školám / vzdělávacím zařízením v rámci, ekvivalentu plného pracovního úvazku (FTE) odpracovaného za měsíc jako školní Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance Počet, FTE odpracovaného za měsíc Interní školení je školení poskytované interním školitelem.

20 Druh operací prioritní osy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZMOP) Název ukazatele psycholog a/nebo jako specializovaný školní pedagog Kategorie nákladů Jednotka měření pro ukazatel (v národní měně CZK, není-li uvedeno jinak). Podpora poskytovaná dočasnými zaměstnanci školám / vzdělávacím zařízením v rámci prioritní osy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZMOP), FTE odpracovaného za měsíc jako školní asistent a/nebo sociální pedagog Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance Počet, FTE odpracovaného za měsíc Školní asistent: Sociální pedagog:. Podpora poskytovaná dočasnými zaměstnanci školám / vzdělávacím zařízením v rámci prioritní osy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZMOP), FTE odpracovaných za měsíc jako chůva Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance Počet, FTE odpracovaného za měsíc. Zajišťování mimoškolních aktivit pro Zajištění bloku lekcí v oblasti mimoškolních Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých Počet dokončených bloků lekcí o délce

21 Druh operací děti/žáky, u nichž existuje riziko neúspěchu ve škole, v rámci prioritní osy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZMOP) a prioritní osy operačního programu Praha pól růstu (CZMOP) Název ukazatele aktivit o délce minut pro skupiny nejméně dětí/žáků, z nichž u existuje riziko neúspěchu ve škole Kategorie nákladů nákladů na zaměstnance Jednotka měření pro ukazatel minut pro skupiny nejméně dětí/žáků, z nichž u existuje riziko neúspěchu ve škole (v národní měně CZK, není-li uvedeno jinak). Podpora žáků, u nichž existuje riziko neúspěchu ve škole, prostřednictvím doučování v rámci prioritní osy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZMOP) a prioritní osy operačního programu Praha pól růstu (CZMOP) Zajištění bloku hodin doučování pro skupinu nejméně zapsaných žáků, u nichž existuje riziko neúspěchu ve škole Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance Počet dokončených bloků hodin zajištěných pro skupinu nejméně zapsaných žáků, u nichž existuje riziko neúspěchu ve škole

22 Druh operací Název ukazatele Kategorie nákladů Jednotka měření pro ukazatel (v národní měně CZK, není-li uvedeno jinak). Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím strukturovaných školicích kurzů v rámci prioritní osy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZMOP) a prioritní osy operačního programu Praha pól růstu (CZMOP) Počet hodin odborné přípravy poskytnuté pedagogům Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na poskytování školení Počet absolvovaných hodin odborné přípravy na jednoho pedagoga ) v případě odborné přípravy v rámci řádných vyučovacích hodin ) v případě odborné přípravy v době mimo řádné vyučovací hodiny. Poskytování informací pro rodiče na schůzkách v rámci prioritní osy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZMOP) a prioritní osy operačního programu Praha pól růstu (CZMOP) Tematická setkání s nejméně osmi rodiči o délce nejméně dvě hodiny ( minut) Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance Počet tematických setkání s nejméně osmi rodiči o délce nejméně dvě hodiny ( minut)

23 Druh operací Název ukazatele Kategorie nákladů Jednotka měření pro ukazatel (v národní měně CZK, není-li uvedeno jinak). Profesní rozvoj pedagogů ve školách a vzdělávacích zařízeních v rámci prioritní osy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZMOP) Blok hodin externího poradenství / odborného vedení pro skupinu až pedagogů Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance Počet dokončených bloků hodin poradenství / odborného vedení pro skupinu až pedagogů. Profesní rozvoj pedagogů ve školách a vzdělávacích zařízeních v rámci prioritní osy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZMOP) Cyklus odborné přípravy o délce hodin strukturované praktické stáže (job-shadowing) pedagoga Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance Počet dokončených cyklů odborné přípravy o délce hodin na pedagoga, který absolvuje strukturovanou návštěvu u jiného pedagoga v jiné škole. Profesní rozvoj pedagogů ve školách a vzdělávacích zařízeních v rámci prioritní osy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZMOP) Cyklus hodin odborné přípravy prostřednictvím vzájemné spolupráce zahrnující nejméně pedagogy Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance Počet dokončených cyklů odborné přípravy o délce hodin zahrnujících skupinu nejméně pedagogů

24 Druh operací Název ukazatele Kategorie nákladů Jednotka měření pro ukazatel (v národní měně CZK, není-li uvedeno jinak). Profesní rozvoj pedagogů ve školách / vzdělávacích zařízeních v rámci prioritní osy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZMOP) Výuka v tandemu o délce, hodiny Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance Počet absolvovaných hodin výuky v tandemu. Profesní rozvoj pedagogů ve školách / vzdělávacích zařízeních v rámci prioritní osy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZMOP) Cyklus hodin vzájemné spolupráce a učení se za účasti odborníka a pedagogů Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance Počet dokončených cyklů o délce hodin za účasti odborníka a pedagogů. Služby profesního poradenství ve školách a spolupráce mezi školami a zaměstnavateli v rámci prioritní osy operačního programu Výzkum, vývoj a, FTE odpracovaného za měsíc jako profesní poradce a/nebo koordinátor spolupráce mezi školou a zaměstnavateli Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance Počet, FTE odpracovaného za měsíc Výukou v tandemu se rozumí spolupráce dvou pedagogů, kteří se vzájemně podporují ve svém odborném rozvoji prostřednictvím společného plánování, provádění a reflexe metod výuky ve třídě.

25 Druh operací vzdělávání (CZMOP) Název ukazatele Kategorie nákladů Jednotka měření pro ukazatel (v národní měně CZK, není-li uvedeno jinak). Profesní rozvoj pedagogů ve školách / vzdělávacích zařízeních v rámci prioritní osy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZMOP) Cyklus odborné přípravy o délce, hodiny zahrnující strukturovanou praktickou stáž (jobshadowing) pedagoga a mentora Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance Počet dokončených cyklů odborné přípravy o délce, hodiny na strukturovanou návštěvu instituce/společnosti/z ařízení. Rozvoj odborné způsobilosti pedagogů v rámci prioritní osy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZMOP) a prioritní osy operačního programu Praha pól růstu (CZMOP) Cyklus odborné přípravy o délce, hodiny nebo čtyři cykly o délce, hodiny zahrnující pedagoga a odborníka včetně odborníka na IKT Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance Počet dokončených cyklů odborné přípravy o délce, hodiny zahrnujících pedagoga a odborníka včetně odborníka na IKT Jeden cyklus: Čtyři cykly:. Mobilita výzkumných pracovníků v rámci Měsíce mobility na Veškeré způsobilé náklady operace Počet měsíců mobility na výzkumného Složky Částka (v EUR) Celková částka na účastníka bude záviset na povaze jednotlivých případů mobility a na uplatnitelnosti jednotlivých uvedených složek.

26 Druh operací prioritní osy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZMOP) Název ukazatele výzkumného pracovníka Kategorie nákladů Jednotka měření pro ukazatel pracovníka (v národní měně CZK, není-li uvedeno jinak) Příspěvek na bydlení (pro příchozí mobilitu do CZ) Pomoc ný výzku mný pracov ník Hlavní výzku mný pracov ník Výše příspěvku na bydlení pro výjezdní mobilitu z CZ se vypočítá vynásobením částek pro příchozí mobilitu příslušnými opravnými koeficienty, které jsou uvedeny v bodě, podle země určení Příspěvek na mobilitu Rodinné přídavky

27 Druh operací Název ukazatele Kategorie nákladů Jednotka měření pro ukazatel (v národní měně CZK, není-li uvedeno jinak) Náklady na výzkum, odbornou přípravu a vytváření sítí Náklady na řízení a nepřímé náklady. Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem, učitelů nebo rodičů prostřednictvím asistence interkulturního pracovníka nebo bilingvního asistenta podle prioritní osy operačního programu Praha pól růstu (CZMOP) ), FTE odpracovaného za měsíc interkulturním pracovníkem nebo bilingvním asistentem ) Jedna hodina ( minut) odpracovaná interkulturním pracovníkem Veškeré způsobilé náklady operace ) Počet, FTE odpracovaného interkulturním pracovníkem nebo bilingvním asistentem za měsíc ) Počet hodin odpracovaných interkulturním pracovníkem ) Interkulturní pracovník: Bilingvní asistent: ) Interkulturní pracovník: Tento ukazatel se použije pro interkulturní pracovníky nebo bilingvní asistenty, které škola zaměstnává na plný nebo částečný úvazek. Tento ukazatel se použije pro externí interkulturní pracovníky, jejichž služby si škola najímá na základě hodinové sazby.

28 Druh operací Název ukazatele Kategorie nákladů Jednotka měření pro ukazatel (v národní měně CZK, není-li uvedeno jinak). Projekty nadnárodní mobility pro účely odborné přípravy pedagogických pracovníků podle prioritní osy Vzdělávání a odborné vzdělávání a podpora zaměstnanosti operačního programu Praha pól růstu (CZMOP) Čtyřdenní stáž pro pedagogické pracovníky ve škole v jiném evropském státě zahrnující alespoň hodin vzdělávací činnosti Veškeré způsobilé náklady operace: ) platy účastníků; ) náklady spojené s organizací stáže v hostitelské a vysílající škole; ) cestovní výdaje a náklady na pobyt Počet čtyřdenních stáží, kterých se zúčastnili pedagogičtí pracovníci ve škole v jiném evropském státě ) ) EUR ) K těmto částkám pro každou čtyřdenní stáž lze přidat částku na účastníka, která pokrývá cestovní výdaje a náklady na pobyt, takto: Cestovní výdaje vypočtené podle vzdálenosti : Částka km: EUR km: EUR km: EUR km: EUR km: EUR km: EUR km a více: EUR Na základě cestovní vzdálenosti účastníka. Cestovní vzdálenost se vypočítá pomocí kalkulačky vzdáleností, která je k dispozici na této stránce Evropské komise:

29 Druh operací Název ukazatele Kategorie nákladů Jednotka měření pro ukazatel (v národní měně CZK, není-li uvedeno jinak) Náklady na pobyt podle jednotlivých zemí: Částka Dánsko, Irsko, Norsko, Švédsko, Spojené království EUR Belgie, Bulharsko, Řecko, Francie, Itálie, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Rakousko, Polsko, Rumunsko, Finsko EUR Německo, Španělsko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Slovensko EUR Estonsko, Chorvatsko, Litva, Slovinsko EUR. Rozvoj dovedností v oblasti informačních a komunikačních technolo gií (IKT) žáků a Lekce o délce minut s využíváním nástrojů IKT pro nejméně Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na IKT a přímých Počet lekcí o délce minut pro nejméně žáků, z nichž

30 Druh operací pracovníků ve školách / vzdělávacích zařízeních v rámci prioritní osy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZMOP) Název ukazatele žáků, z nichž alespoň u existuje riziko neúspěchu ve škole Kategorie nákladů nákladů na zaměstnance Jednotka měření pro ukazatel alespoň u existuje riziko neúspěchu ve škole (v národní měně CZK, není-li uvedeno jinak). Profesní rozvoj pedagogů v rámci prioritní osy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZMOP) Projektový den kooperativní výuky poskytované pedagogy a externím odborníkem Veškeré způsobilé náklady, včetně cestovních výdajů a přímých nákladů na zaměstnance Počet projektových dní kooperativní výuky, které splňují tyto požadavky: sestávají ze lekcí o délce lekce minut výuky mimo obvyklé školní prostředí, jsou určeny pro skupinu nejméně studentů, z nichž alespoň u existuje riziko neúspěchu ve škole, a jsou doplněny společnou přípravou a reflexí o délce

31 Druh operací Název ukazatele Kategorie nákladů Jednotka měření pro ukazatel alespoň minut (v národní měně CZK, není-li uvedeno jinak). Odborná příprava pedagogických pracovníků prostřednictvím nadnárodní mobility v rámci prioritní osy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZMOP) Školicí kurz učitele nebo studenta pedagogické školy na škole v jiném členském státě EU nebo v zemi programu Erasmus+, která není členem EU, zahrnující hodin specifických činností za den Veškeré způsobilé náklady, včetně cestovních výdajů a přímých nákladů na zaměstnance ) Platy účastníků, kteří jsou učiteli; ) náklady spojené s organizací stáže v hostitelské a vysílající škole; Počet školicích kurzů pedagogů na školách v jiné zemi EU nebo v zemi programu Erasmus+, která není členem EU Školicí kurz může zahrnovat jeden nebo několik dnů v délce hodin specifických činností. ) CZK (za den) ) EUR (na kurz odborné přípravy) ) Cestovní výdaje a náklady na pobyt Cestovní výdaje (na zpáteční cestu) vypočtené podle vzdálenosti : Částka km: EUR km: EUR ) cestovní výdaje a náklady na pobyt km: EUR km: EUR km: EUR km: EUR km a více: EUR Náklady na pobyt podle jednotlivých zemí Na základě cestovní vzdálenosti účastníka. Cestovní vzdálenost se vypočítá pomocí kalkulačky vzdáleností, která je k dispozici na této stránce Evropské komise:

32 Druh operací Název ukazatele Kategorie nákladů Jednotka měření pro ukazatel (v národní měně CZK, není-li uvedeno jinak) a počtu dní: Částka Dánsko, Irsko, Norsko, Švédsko, Spojené království, Finsko, Lucembursko, Island, Lichtenštejnsko EUR/den (.. den), EUR (.. den). Nizozemsko, Rakousko, Belgie, Francie Německo, Itálie, Španělsko, Kypr, Řecko, Malta, Portugalsko EUR/den (.. den), EUR (.. den). Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko, Chorvatsko, Slovensko, Litva, Turecko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Severní Makedonie EUR/den (.. den), EUR (.. den). Spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a jinými subjekty v rámci prioritní osy operačního Stáže a praktická odborná příprava ve výzkumných organizacích a související spolupráce Veškeré způsobilé náklady, včetně cestovních výdajů a přímých nákladů na zaměstnance Počet člověkodnů práce ve výzkumných organizacích v zahraničí (výjezdní mobilita) nebo v EUR pro příchozí mobilitu; EUR x příslušný opravný koeficient (viz tabulka v bodě ) pro výjezdní mobilitu

33 Druh operací programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZMOP) Název ukazatele mezi výzkumnými organizacemi Kategorie nákladů Jednotka měření pro ukazatel českých výzkumných organizacích (příchozí mobilita) (v národní měně CZK, není-li uvedeno jinak). Profesní rozvoj pedagogů v organizacích informálního učení v rámci prioritní osy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZMOP) Poskytování strukturované praktické stáže (job-shadowing) pro cyklus odborné přípravy o délce hodin Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance Počet cyklů odborné přípravy strukturovaných praktických stáží (jobshadowing) poskytovaných zaměstnanci nebo dobrovolníky ) CZK (odborník je zaměstnancem) ) CZK (odborník je dobrovolníkem). Profesní rozvoj pedagogů v organizacích informálního učení v rámci prioritní osy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZMOP) Poskytování cyklu výuky v tandemu o délce hodin Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance Počet cyklů výuky v tandemu o délce hodin poskytovaných zaměstnanci nebo dobrovolníky ) CZK (odborník je zaměstnancem) ) CZK (odborník je dobrovolníkem). Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím strukturovaných Poskytování odborné přípravy v akreditovaných ) Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na poskytování školení a výdajů na () Počet hodin odborné přípravy na jednoho účastníka; (), CZK ), CZK +, EUR

34 Druh operací školicích kurzů v organizacích informálního učení v rámci prioritní osy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZMOP) Název ukazatele strukturovaných kurzech stravu; Kategorie nákladů ) Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na poskytování školení a výdajů na stravu + cestovní výdaje; Jednotka měření pro ukazatel () Počet hodin odborné přípravy na jednoho účastníka, na kterého se vztahují cestovní výdaje (jednosměrná cesta minimálně km) (v národní měně CZK, není-li uvedeno jinak). Profesní rozvoj pedagogů v organizacích informálního učení v rámci prioritní osy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZMOP) Cyklus hodin vzájemné spolupráce a učení se za účasti odborníka a pedagogů Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance Počet dokončených cyklů o délce hodin za účasti odborníka a jiných pedagogů ) CZK (odborník je zaměstnancem) ) CZK (odborník je dobrovolníkem). Profesní rozvoj pedagogů v organizacích informálního učení v rámci prioritní osy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZMOP) Projektový den kooperativní výuky o délce nejméně hodin poskytované pedagogem a externím odborníkem Veškeré způsobilé náklady, včetně cestovních výdajů, nákladů na zaměstnance a nepřímých nákladů Počet dokončených projektových dnů pro alespoň studentů ve vzdálenosti alespoň km mimo hlavní sídlo organizace EUR

35 Druh operací Název ukazatele Kategorie nákladů Jednotka měření pro ukazatel (v národní měně CZK, není-li uvedeno jinak). Zajišťování mimoškolních aktivit poskytovaných organizací informálního učení pro děti/žáky, u nichž existuje riziko neúspěchu ve škole, v rámci prioritní osy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZMOP) Zajišťování mimoškolních aktivit v celkové délce hodin Veškeré způsobilé náklady kromě přímých nákladů na zaměstnance Počet realizovaných bloků hodin mimoškolních aktivit CZK. Přizpůsobení částek Sazba jednotkových nákladů v bodech může být přizpůsobena tak, že se nahradí původní sazba minimální mzdy v rámci výpočetní metody, která sestává z minimální mzdy, nákladů na poskytování odborné přípravy a z nepřímých nákladů. Sazba jednotkových nákladů v bodě může být přizpůsobena tak, že se nahradí původní přímé náklady na zaměstnance, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, a/nebo mzdy účastníků, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, ve výpočetní metodě, která sestává z přímých nákladů na zaměstnance, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, a/nebo mezd účastníků, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Sazba jednotkových nákladů v bodech, a může být přizpůsobena tak, že se nahradí původní přímé náklady na zaměstnance, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, ve výpočetní metodě, která sestává z přímých nákladů na zaměstnance, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, plus nepřímých nákladů.

36 Sazba jednotkových nákladů v bodě může být přizpůsobena tak, že se nahradí platy účastníků, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, ve výpočetní metodě, která sestává z nákladů na poskytování odborné přípravy plus platů účastníků, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, plus nepřímých nákladů. jednotkových nákladů v bodě mohou být přizpůsobeny tak, že se nahradí částky za příspěvek na bydlení, příspěvek na mobilitu, rodinné přídavky, náklady na výzkum, odbornou přípravu a vytváření sítí a náklady na řízení a nepřímé náklady. Sazba jednotkových nákladů v bodě může být přizpůsobena tak, že se nahradí původní přímé náklady na zaměstnance, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, náklady spojené s organizací stáže v hostitelské a vysílající škole a cestovní výdaje a náklady na pobyt ve výpočetní metodě, která sestává z přímých nákladů na zaměstnance, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, nákladů spojených s organizací stáže v hostitelské a vysílající škole a cestovních výdajů a nákladů na pobyt. Sazba jednotkových nákladů v bodě může být přizpůsobena tak, že se nahradí částka na pokrytí cestovních výdajů v rámci výpočetní metody, která sestává z přímých nákladů na cestu plus z přímých nákladů na zaměstnance plus nepřímých nákladů. Přizpůsobení se provádějí na základě aktualizovaných údajů takto: u minimální mzdy přizpůsobení minimální mzdy stanovené podle nařízení vlády č. / Sb., u příspěvků na sociální zabezpečení přizpůsobení příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení stanovených v zákoně č. / Sb. o sociálním zabezpečení a u příspěvků na zdravotní pojištění přizpůsobení příspěvků zaměstnavatele na zdravotní pojištění stanovených v zákoně č. / Sb. o pojistném na zdravotní pojištění, u průměrných platů ke stanovení nákladů na mzdy/zaměstnance změny posledních zveřejněných ročních údajů pro příslušné kategorie uvedené v Informačním systému o průměrném výdělku ( u příspěvku na bydlení, příspěvku na mobilitu, rodinných přídavků, nákladů na výzkum, odbornou přípravu a vytváření sítí a nákladů na řízení a nepřímých nákladů přizpůsobení sazbám pro program Horizont akce Marie Skłodowska-Curie, jak jsou zveřejněny na

37 u cestovních výdajů, nákladů na pobyt a nákladů spojených s organizací v rámci jednotkových nákladů uvedených v bodě přizpůsobení částkám za cestovní výdaje a náklady spojené s organizací a za individuální podporu stanoveným Evropskou komisí pro klíčovou akci (projekty mobility) v rámci programu Erasmus+ ( u cestovních výdajů v rámci jednotkových nákladů uvedených v bodě přizpůsobení částkám na cestovní výdaje v rozmezí až kilometrů podle kalkulačky vzdáleností programu Erasmus+ ( Tabulka koeficientů pro výjezdní mobilitu výzkumných pracovníků a spolupráci mezi výzkumnými organizacemi

38 . A Pro spolupráci mezi výzkumnými organizacemi Hodnota opravného koeficientu MSCA Opravný koeficient Částka na jeden člověkoden,,,, EUR,,,, EUR,, EUR.B Tabulka koeficientů pro výjezdní mobilitu výzkumných pracovníků (Opravný koeficient MSCA) Země Výše opravného koeficientu Albánie, Alžírsko, Angola, Argentina, Arménie, Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán, Bangladéš, Opravný koeficient MSCA (akce Marie Curie-Skłodowska ) Opravný koeficient programů mobility na základě programů Erasmus

39 Barbados, Bělorusko, Belgie, Belize, Benin, Bermudy, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brazílie, Bulharsko, Burkina Faso, Burundi, Kambodža, Kamerun, Kanada, Kapverdy, Středoafrická republika, Kolumbie, Komory, Kostarika, Chorvatsko, Kuba,

40 Kypr, Česko, Demokratická republika Kongo, Dánsko, Džibutsko, Dominikánská republika, Východní Timor, Ekvádor, Egypt, Eritrea, Estonsko, Etiopie, Faerské ostrovy, Fidži, Finsko, Francie, Gabon, Gambie, Gruzie, Německo, Ghana, Spojené království, Řecko,

41 Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hongkong, Maďarsko, Čad, Chile, Čína, Island, Indie, Indonésie, Irsko, Izrael, Itálie, Pobřeží slonoviny, Jamajka, Japonsko, Jordánsko, Kazachstán, Keňa,

42 Kyrgyzstán, Laos, Lotyšsko, Libanon, Lesotho, Libérie, Libye, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Severní Makedonie, Madagaskar, Malawi, Malajsie, Mali, Malta, Mauritánie, Mauricius, Mexiko, Černá Hora, Maroko, Mosambik, Myanmar,

43 Namibie, Nepál, Nizozemsko, Nová Kaledonie, Nový Zéland, Nikaragua, Niger, Nigérie, Norsko, Pákistán, Palestinská autonomní území, Panama, Papua-Nová Guinea, Paraguay, Peru, Filipíny, Polsko, Portugalsko, Moldavská republika, Republika Srbsko, Konžská republika, Rumunsko, Rusko,

44 Rwanda, Salvador, Samoa, Saúdská Arábie, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Šalamounovy ostrovy, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Španělsko, Šrí Lanka, Súdán, Surinam, Svazijsko, Švédsko, Švýcarsko, Sýrie, Tchaj-wan, Tádžikistán, Tanzanie,

45 Thajsko, Togo, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Turkmenistán, Uganda, Ukrajina, Spojené arabské emiráty, Uruguay, USA, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Jemen, Zambie, Zimbabwe,

46 PŘÍLOHA III NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... PŘÍLOHA V Podmínky úhrady výdajů na základě standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek pro Maltu. Definice standardních stupnic jednotkových nákladů Druh operací Název ukazatele Kategorie nákladů Jednotka měření pro ukazatele (v EUR). Podpora zaměstnanosti (režim AE) v rámci prioritní osy operačního programu ESF II Investice do lidského kapitálu s cílem vytvořit více příležitostí a přispět k blahobytu společnosti Podpora zaměstnanosti vyplácená týdně pracovníkům, kteří jsou znevýhodněni, vážně znevýhodněni nebo se zdravotním postižením Všechny náklady týkající se podpory zaměstnanosti Počet týdnů v zaměstnání na zaměstnance. Znevýhodněný pracovník EUR týdně po dobu nejvýše týdnů. Vážně znevýhodněný pracovník EUR týdně po dobu nejvýše týdnů. Pracovník se zdravotním Podle definice v nařízení Komise (EU) č. / ze dne. června, kterým se v souladu s články a Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L,.., s. ).

47 Druh operací Název ukazatele Kategorie nákladů Jednotka měření pro ukazatele (MTSFOP). Podpora na vzdělávání (Program investic do dovedností) pro podniky v soukromém sektoru v rámci prioritní osy operačního programu ESF II Investice do lidského kapitálu s cílem vytvořit více příležitostí a přispět k blahobytu společnosti (MTSFOP). Podpora na vzdělávání (Program investic do dovedností) pro podniky v soukromém sektoru v rámci prioritní osy operačního programu ESF II Investice do lidského kapitálu s cílem vytvořit více příležitostí a přispět k blahobytu společnosti Účast na jedné hodině akreditovaného či neakreditovaného externího školení Poskytování jedné hodiny akreditovaného či neakreditovaného interního školení Přímé náklady na poskytování externího školení Náklady na plat interního školitele Počet absolvovaných hodin na jednoho účastníka Počet absolvovaných hodin poskytnutého školení na jednoho školitele (v EUR) postižením EUR týdně po dobu nejvýše týdnů,

48 Druh operací Název ukazatele Kategorie nákladů Jednotka měření pro ukazatele (MTSFOP). Podpora na vzdělávání (Program investic do dovedností) pro podniky v soukromém sektoru v rámci prioritní osy operačního programu ESF II Investice do lidského kapitálu s cílem vytvořit více příležitostí a přispět k blahobytu společnosti (MTSFOP). Odborná příprava a praxe v rámci záruk pro mladé lidi, prioritní osy, investiční priority ii OP MTSFOP Účast na jedné hodině akreditovaného či neakreditovaného interního nebo externího školení ) Profilování mladých lidí do let (klasifikovaných jako NEET) v rámci záruk pro mladé lidi ) Mladí lidé do let (klasifikovaní jako NEET) absolvující odbornou přípravu v rámci záruk pro mladé lidi Náklady na plat účastníka Veškeré způsobilé náklady operace Počet absolvovaných hodin na jednoho účastníka ) Počet mladých lidí do let, pro něž byla vypracována zpráva o profilaci a potvrzena dostupnost údajů týkajících se účastníků podle přílohy I nařízení č. (EU) / ) Počet mladých lidí do let, kteří pokračují v další fázi záruk pro mladé lidi (tj. (v EUR), ), ),

49 Druh operací Název ukazatele Kategorie nákladů Jednotka měření pro ukazatele ) Hodina odborné podpory pro mladé lidi do let ) Příspěvky pro účastníky do let (klasifikované jako NEET) absolvující systém záruk pro mladé lidi pracovní zkušenost nebo další vzdělávání) ) Počet hodin odborné podpory pro mladé lidi do let na účastníka ) Počet mladých lidí do let, kteří dokončili program pracovní zkušenosti nebo dalšího vzdělávání a získali osvědčení o absolvování (v EUR) ) ). Odborná příprava v oblasti IT v rámci záruk pro mladé lidi, prioritní osy, investiční priority ii OP MTSFOP Mladí do let, kteří absolvovali letní kurzy v oblasti IKT úrovně podle maltského kvalifikačního rámce (Malta Veškeré způsobilé náklady operace ) Počet mladých lidí registrovaných do letního kurzu v oblasti IKT úrovně podle MQF ) Počet mladých lidí, kteří )

50 Druh operací Název ukazatele Kategorie nákladů Jednotka měření pro ukazatele Qualifications Framework, MQF) získali osvědčení o účasti nebo o absolvování letního kurzu v oblasti IKT úrovně podle MQF (v EUR) ). Odborná příprava v oblasti IT (Evropský počítačový řidičský průkaz) úrovně podle MQF, prioritní osy, investiční priority ii OP MTSFOP Mladí do let, kteří absolvovali odbornou přípravu úrovně podle MQF pro standardní kurz Evropského počítačového řidičského průkazu (ECDL) Veškeré způsobilé náklady operace ) Počet mladých lidí registrovaných do standardního kurzu ECDL úrovně podle MQF ) Počet mladých lidí, kteří získali osvědčení o účasti nebo o absolvování standardního kurzu ECDL úrovně podle MQF ), ),. Prevenční kurzy pro Mladí do let Veškeré způsobilé náklady ) Počet mladých lidí

51 Druh operací Název ukazatele Kategorie nákladů Jednotka měření pro ukazatele maltskou College for Arts, Science and Technology (MCAST) v rámci záruk pro mladé lidi, prioritní osy, investiční priority iiu OP MTSFOP navštěvující prevenční kurzy na MCAST operace registrovaných do prevenčního kurzu na MCAST ) Počet mladých lidí opakujících zkoušku na MCAST ) Počet mladých lidí, kteří úspěšně pokročili v kurzu na MCAST po opakování zkoušky v září příslušného roku nebo kteří dosáhli plné kvalifikace na konci studijního programu (v EUR) ), ), ),. Prevenční kurzy pro získání osvědčení o sekundárním vzdělání (Secondary Education Certificate, SEC) v rámci záruk pro mladé lidi, prioritní osy, investiční Mladí do let navštěvující prevenční kurzy SEC Veškeré způsobilé náklady operace ) Počet mladých lidí registrovaných k opakování zkoušky SEC ) Počet mladých lidí ), ),

52 Druh operací Název ukazatele Kategorie nákladů Jednotka měření pro ukazatele priority ii OP MTSFOP opakujících zkoušku SEC ) Počet mladých lidí, kteří dosáhli lepšího výsledku zkoušky SEC oproti předchozímu výsledku (v EUR) ),. Poskytování stipendií na úrovni terciárního vzdělávání pro různé cílové skupiny na úrovni evropského rámce kvalifikací v rámci prioritní osy (investiční priority ii a iii) a (investiční priorita i) OP MTSFOP Účastníci, kteří prošli programem na úrovni evropského rámce kvalifikací a po jeho ukončení získali kvalifikaci nebo osvědčení Školné Počet dosažených kreditů ECTS *,, pro něž je předložen prozatímní výpis Počet dosažených kreditů ECTS *,, pro něž je předloženo osvědčení o akreditaci nebo konečný výpis Na studijní programy na Maltě Na studijní programy v ostatních zemích a na společné studijní programy. Přizpůsobení částek ECTS evropský systém přenosu a akumulace kreditů

53 Jednotkové náklady v bodě mohou být přizpůsobeny tak, že se nahradí původní minimální mzda a/nebo statutární prémie a/nebo týdenní příspěvky a/nebo příspěvky na sociální zabezpečení v rámci výpočetní metody, která sestává z nejnižší týdenní sazby národní minimální mzdy pro daný rok, statutární prémie, týdenních příspěvků a příspěvků na sociální zabezpečení, a tento výsledek se vydělí číslem. Jednotkové náklady v bodě mohou být přizpůsobeny tak, že se na jednotlivé sazby použije roční míra inflace. Od roku to lze pro daný rok N provést použitím míry inflace pro rok N- zveřejněné maltským národním statistickým úřadem na internetové adrese: Jednotkové náklady v bodech mohou být přizpůsobeny tak, že se nahradí původní národní minimální mzda pro osoby ve věku let či více a/nebo statutární prémie a/nebo týdenní příspěvky a/nebo příspěvky na sociální zabezpečení v rámci výpočetní metody, která sestává z hodinové sazby národní minimální mzdy pro osoby ve věku let či více pro daný rok, statutárních prémií, týdenních příspěvků a příspěvků na sociální zabezpečení. Přizpůsobení se provádějí na základě aktualizovaných údajů takto: Národní minimální mzda je stanovena podle vnitrostátního sekundárního předpisu č.. (nařízení o národní minimální mzdě). Statutární prémie, týdenní příspěvky a příspěvky na sociální zabezpečení jsou stanoveny v kapitole maltských právních předpisů, konkrétně v zákoně o zaměstnanosti a pracovněprávních vztazích. Jednotkové náklady v bodech mohou být přizpůsobeny podle nákladů inflace na národní úrovni pro příslušný rok, ve kterém se zásah uskutečňuje. Roční míry inflace zveřejňuje národní statistický úřad na internetové adrese: Jednotkové náklady v bodě budou přizpůsobeny o inflaci podle země, v níž se kurz koná. Na kurzy poskytované subjektem, který nesídlí na Maltě, a na společné studijní programy se použije průměr měr inflace platných v dané době.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY KLÍČOVÁ AKCE 2 1. Projektové řízení a organizace Příspěvek na aktivity koordinující organizace: 500 EUR na měsíc. Příspěvek na aktivity ostatních

Více

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad Příloha č. 1 Kódovací kniha Jednotka měření: pořad 1 Země původu kód 2 Kontinent kód 1 Alžírsko 1 Afrika 2 Angola 1 Afrika 3 Benin 1 Afrika 4 Botswana 1 Afrika 5 Burundi 1 Afrika 6 Burkina Faso 1 Afrika

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Príloha k opatreniu zo 14. decembra 201 č /2011. Časť A

Príloha k opatreniu zo 14. decembra 201 č /2011. Časť A Príloha k opatreniu zo 14. decembra 201 č. 283.767/2011 Časť A Objektivizované platové koeficienty pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 1 k

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /...,

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /..., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.5.2018 C(2018) 3104 final ANNEXES 1 to 10 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /..., kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

Globální prevalence nadváhy a obezity u dospělých podle oblastí

Globální prevalence nadváhy a obezity u dospělých podle oblastí Globál prevalence nadváhy a obezity u dospělých podle oblastí Evropská oblast Albánie 2008-9 Národ 10302 15-49 44.8 8.5 29.6 9.7 DHS Arménie 2005 Národ 6016 15-49 26.9 15.5 DHS Rakousko 2005/6 Národ 1054

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

Graf č. 2: Vývoj postoje k trestu smrti v ČR (v %) Příloha č. 2 Trest smrti v jednotlivých státech a číslech

Graf č. 2: Vývoj postoje k trestu smrti v ČR (v %) Příloha č. 2 Trest smrti v jednotlivých státech a číslech PŘÍLOHY Příloha č. 1 Názory na trest smrti v České republice Graf č. 1: Názory na trest smrti v roce 2012 Graf č. 2: Vývoj postoje k trestu smrti v ČR (v %) Příloha č. 2 Trest smrti v jednotlivých státech

Více

Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č /2009

Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č /2009 Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č. 283.302/2009 Časť A Objektivizované platové koeficienty pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 1 k

Více

Ekonomika Hodnocení národního hospodářství. Ing. Kateřina Tomšíková

Ekonomika Hodnocení národního hospodářství. Ing. Kateřina Tomšíková Ekonomika Hodnocení národního hospodářství Ing. Kateřina Tomšíková 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2/4 2015 Vývoj HDP ve stálých cenách 8

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p., platný od

Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p., platný od 4. (Poštovní podmínky služby ) Ceny jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH. 4.1 Základní ceny Cena je stanovena dle hmotnosti a příslušné cenové skupiny Hmotnost do 4) 201 201 202 202 203 203

Více

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK - PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 265,00 388,00 449,00 530,00 431,00 511,00 2 kg 280,00 418,00 490,00

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 40,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 40,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie a Oceánie

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30. 11. 2009 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1.1 Cenný balík Cena je stanovena podle hmotnosti a příslušné cenové skupiny Cen. skupina 50 51 52 53 54 55 Hmotnost do Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán USD americký dolar 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko USD americký dolar 45,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 45,- Arménie USD americký dolar

Více

Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p., platný od

Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p., platný od 3. Zásilky (Express Mail Service) (Poštovní podmínky služby zásilky do ) Ceny jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH. 3.1 Základní ceny Cena je stanovena dle hmotnosti a příslušné cenové skupiny

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 14.8.2018 Úřední věstník Evropské unie L 206/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/1127 ze dne 28. května 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci

Více

PŘÍLOHY. zprávy Komise Evropskému parlamentu a Radě

PŘÍLOHY. zprávy Komise Evropskému parlamentu a Radě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.11.2017 COM(2017) 699 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY zprávy Komise Evropskému parlamentu a Radě o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 31. 1. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 31. 3. 2009 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán

Více

Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz

Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz Pevné sítě ČR 0.32 0.60 GSM sítě ČR 1.00 1.00 Přenos hlasových dat v rámci služby

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 31. 5. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 31. 12. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /...,

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /..., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne.. C() final ANNEXES to PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /..., kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) /, kterým se doplňuje nařízení Evropského

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 31. 8. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30. 4. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU)

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 31. 5. 2009 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán

Více

Ceský telekomunikacní úrad

Ceský telekomunikacní úrad Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha dne :;-. cervence 2011 Cj. CTÚ-54 610/2011-611 Ceský telekomunikacní úrad jako príslušný orgán

Více

Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p., platný od BALÍKOVÉ ZÁSILKY

Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p., platný od BALÍKOVÉ ZÁSILKY II. BALÍKOVÉ ZÁSILKY Ceny základních mezinárodních poštovních služeb do 10 kg a s nimi souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH. 2. Cenný balík (čl. 123 poštovních podmínek)

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

Vyhláška č. 354/2013 Sb. Příloha: Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2014

Vyhláška č. 354/2013 Sb. Příloha: Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2014 Vyhláška č. 354/2013 Sb. Příloha: pro rok 2014 Země Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro Andorra EUR euro Angola Argentina Arménie EUR euro 35 Austrálie a Oceánie - ostrovní státy

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH)

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH) Ceník vnitrostátního volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Internet** Druh volání Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Krajina Menový kód Mena Základné sadzby stravného Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42

Krajina Menový kód Mena Základné sadzby stravného Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42 Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42 Angola EUR euro 40 Antigua a Barbuda USD americký dolár 52 Argentína EUR euro 37 Arménsko EUR euro 27 Austrália

Více

PŘÍLOHA I PŘÍLOHA I. Podmínky úhrady výdajů na základě standardních stupnic jednotkových nákladů pro Švédsko. Částky. Počet odpracovanýc h hodin 2

PŘÍLOHA I PŘÍLOHA I. Podmínky úhrady výdajů na základě standardních stupnic jednotkových nákladů pro Švédsko. Částky. Počet odpracovanýc h hodin 2 CS PŘÍLOHA I PŘÍLOHA I Podmínky úhrady výdajů na základě standardních stupnic jednotkových nákladů pro Švédsko 1. Definice standardních stupnic jednotkových nákladů Druh operací 1 1. Operace podporované

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 285,00 408,00 469,00 550,00 451,00 531,00 2 kg 300,00 438,00 510,00

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

II. N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

II. N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1 Základní

Více

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón +88299 Aeromobile 10. 6 +93 Afghánistán 8. 4 +355 Albánie 4. 3 +213 Alžírsko 5. 4 +376 Andorra 4. 3 +244 *55 244 Angola 8. IV 4 +1264 *55 1264 Anguilla 8. V 5

Více

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok Měnový kód Měna. Afghánistán EUR euro 40,- Albánie EUR euro 35,-

Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok Měnový kód Měna. Afghánistán EUR euro 40,- Albánie EUR euro 35,- Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2018 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUE euro 45,- Andorra EUR euro 40,-

Více

Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Zeměpis cestovního ruchu. Cestovní ruch

Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Zeměpis cestovního ruchu. Cestovní ruch Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Předmět Typ zkoušky Obor Forma Období Zeměpis cestovního ruchu Profilová ústní Cestovní ruch Denní MZ2019 1. Předpoklady rozvoje cestovního ruchu lokalizační

Více

PŘÍLOHY. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.3.2018 COM(2018) 139 final ANNEXES 1 to 4 PŘÍLOHY Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít

Více

VYHLÁŠKA. č. 401/2017 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018

VYHLÁŠKA. č. 401/2017 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018 VYHLÁŠKA č. 401/2017 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018 ze dne 23. listopadu 2017 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

Afghánistán EUR euro 40. Albánie EUR euro 35. Alžírsko EUR euro 45. Andorra EUR euro 40. Angola USD americký dolar 60. Argentina USD americký dolar 45

Afghánistán EUR euro 40. Albánie EUR euro 35. Alžírsko EUR euro 45. Andorra EUR euro 40. Angola USD americký dolar 60. Argentina USD americký dolar 45 Plné znění: 401 Vyhláška č. 401/2017 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018 VYHLÁŠKA ze dne 23. listopadu 2017 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného

Více

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar Vyhláška č. 459/2009 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2010, ze dne 14. prosince 2009 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,zákoník práce: 1 zahraničního

Více

Rada Evropské unie Brusel 15. března 2018 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 15. března 2018 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 15. března 2018 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2018/0066 (COD) 7212/18 ADD 1 CODIF 8 CODEC 397 VISA 52 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 14. března 2018 Příjemce: Jordi AYET

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. prosince 2018 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. prosince 2018 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. prosince 2018 (OR. en) 15803/18 ADD 1 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 19. prosince 2018 Příjemce: FSTR 91 FC 77 REGIO 161 SOC 800 EMPL 604 AGRISTR 105 PECHE 555

Více

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 VYHLÁŠKA č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 ze dne 16. listopadu 2015 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz Ceny IP hovorů do zahraničí Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68 Kč Bílá linka - 840 1,92

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH u balíků hmotnosti 10 kg PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 285,00 408,00 469,00 550,00 451,00 531,00 2 kg 300,00 438,00

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 31. 7. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán

Více

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma cenik IP telefonie ČR - cena/min. bez DPH špička mimo špičku ČR - EMERGENCY 0 Kč 0 Kč ČR 116XX, 199 NA ÚČET VOLANÉHO 0 Kč 0 Kč ČR 800, 822 0 Kč 0 Kč ČR 910 0,77 Kč 0,77 Kč ČR 8XX 0,79 Kč 0,79 Kč ČR PRIVATE

Více

Článek I. Článek II. Článek III.

Článek I. Článek II. Článek III. Název účetní jednotky Označení Číslo 01/2003 Název normy Schvaluje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Pokyn kvestora, výše sazeb základních náhrad pro používání soukromých aut pro pracovní účely podle zákona

Více

Jaká jsou pravidla financování?

Jaká jsou pravidla financování? Jaká jsou pravidla financování? Rozpočet projektu musí být navržen podle následujících pravidel financování: A) Akce 2 EDS - Přehled pravidel financování Cestovní náklady Náklady spojené s vysláním Náklady

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán 252

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30. 11. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán

Více

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33 CENÍK SLUŽBA IP CALL Účinnost od 1.4.2003 Ceny uvedeny bez DPH 1. Ceny za provoz 1.1 Zařazení zemí do skupin s uvedením cen za minutu hovoru 1) ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko

Více

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016 Klíčová akce 2: Strategická partnerství Finanční pravidla Výzva 2016 ERASMUS + Základní principy Non retroaktivity - žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené aktivity Non cumulative funding - nemožnost

Více

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min)

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) MB: 326 100 001 info@cerberos.cz Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč

Více

Jana Kortanová: Umělá potratovost ve světě 56

Jana Kortanová: Umělá potratovost ve světě 56 Jana Kortanová: Umělá potratovost ve světě 56 PŘÍLOHY Příloha 1 Počet bezpečných a nebezpečných UPT (v milionech) ve světových regionech a subregionech v letech 1995, 2003, 2008 Příloha 2 Obecná míra umělé

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 1. listopadu 2013

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 1. listopadu 2013 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2014 31.12.2013 I. O z n á m e n í 354 VYHLÁŠKA ze dne 1. listopadu 2013 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

Rozesláno dne Sbírka ČUS I./ O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 30. října 2018

Rozesláno dne Sbírka ČUS I./ O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 30. října 2018 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2019 31.12.2018 I. O z n á m e n í 254 VYHLÁŠKA ze dne 30. října 2018 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

Rozesláno dne Sbírka ČUS I./ O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 30. října 2018

Rozesláno dne Sbírka ČUS I./ O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 30. října 2018 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2019 31.12.2018 I. O z n á m e n í 254 VYHLÁŠKA ze dne 30. října 2018 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

ČESKÝ SVAZ MODERNÍ GYMNASTIKY, Z.S. Zátopkova 100/2, Praha 6, IČ: Sp.zn.: L 551 vedená u Městského soudu v Praze PŘÍLOHA Č.

ČESKÝ SVAZ MODERNÍ GYMNASTIKY, Z.S. Zátopkova 100/2, Praha 6, IČ: Sp.zn.: L 551 vedená u Městského soudu v Praze PŘÍLOHA Č. ČESKÝ SVAZ MODERNÍ GYMNASTIKY, Z.S. Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6, IČ: 00540480 Sp.zn.: L 551 vedená u Městského soudu v Praze PŘÍLOHA Č. 1 DLE ČL. IV., ODST. 2.2. SMĚRNICE Č. 11 ČSMG O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH

Více

STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST R O Z H O D N U T Í

STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST R O Z H O D N U T Í STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 V Praze dne: 17. 12. 2014 Č. j.: SÚJB/OKNJZ/28297/2014 Číslo spisu: 23359/2014 Vyřizuje útvar: Odbor pro kontrolu nešíření ZHN R

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

Rozesláno dne Sbírka ČUS I./ O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 3. listopadu 2016

Rozesláno dne Sbírka ČUS I./ O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 3. listopadu 2016 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2017 31.12.2016 I. O z n á m e n í 366 VYHLÁŠKA ze dne 3. listopadu 2016 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

Přiřazení států do geografických oblastí

Přiřazení států do geografických oblastí Systém HlasSZU list: 1/9 Přiřazení států do geografických oblastí stát Afghánistán Alandy Albánie Alžírsko Americká Samoa Americké Panenské ostrovy Andorra Angola Anguilla Antarktida Antigua a Barbuda

Více

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH Interlan s.r.o. name setup_price skip for price for2 Afghánistán 0 Afghánistán 9,26 peak Afghánistán 9,26 offpeak Afgánistán - mobil 0 Afgánistán

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

(3) Kypr předložil metody pro definování standardních stupnic jednotkových nákladů za účelem úhrady výdajů Komisí.

(3) Kypr předložil metody pro definování standardních stupnic jednotkových nákladů za účelem úhrady výdajů Komisí. L 343/35 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/2416 ze dne 20. října 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

PŘÍLOHY: Č. 1 Potvrzení studentské praxe

PŘÍLOHY: Č. 1 Potvrzení studentské praxe PŘÍLOHY: Č. 1 Potvrzení studentské praxe Č. 2 Seznam států, jejichž občané podléhají vízové povinnosti 1 1) Společný seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci podléhají vízové povinnosti ve členských

Více

Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2

Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2 Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2 +88299 Aeromobile D +93 Afghánistán D +355 Albánie C +213 Alžírsko C +376 Andorra C +244 *55

Více

Zpráva komise Radě. ZPRÁVA KOMISE RADĚ o použití přílohy X služebního řádu Rok 2006, 2007 a 2008. (nařízení Rady č. 3019/1987 ze dne 5.

Zpráva komise Radě. ZPRÁVA KOMISE RADĚ o použití přílohy X služebního řádu Rok 2006, 2007 a 2008. (nařízení Rady č. 3019/1987 ze dne 5. CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.1.2010 KOM(2010)2 v konečném znění Zpráva komise Radě ZPRÁVA KOMISE RADĚ o použití přílohy X služebního řádu Rok 2006, 2007 a 2008 (nařízení Rady č. 3019/1987

Více

Souhrnný přehled změn Poštovních a obchodních podmínek České pošty, s.p., s účinností od

Souhrnný přehled změn Poštovních a obchodních podmínek České pošty, s.p., s účinností od ZMĚNY POŠTOVNÍCH PODMÍNEK ČESKÉ POŠTY, S.P., - ZÁKLADNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY S ÚČINNOSTÍ 1. 1. 2019 S účinností od 1. ledna 2019 dochází v poštovních podmínkách k následujícím změnám. 1. V článku 112 (Celní

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území eské republiky k (zjištno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní

Cizinci s povoleným pobytem na území eské republiky k (zjištno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní Cizinci s povoleným pobytem na území eské republiky k 30. 9. 2008 (zjištno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní píslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán 111

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o používání přílohy X služebního řádu (nařízení Rady č. 3019/1987 ze dne 5. října 1987) Rok 2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o používání přílohy X služebního řádu (nařízení Rady č. 3019/1987 ze dne 5. října 1987) Rok 2004 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.8.2005 KOM(2005)358 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o používání přílohy X služebního řádu (nařízení Rady č. 3019/1987 ze dne 5. října 1987) Rok 2004 es

Více

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 VÝHODNÉ TARIFY MOBIL2 1 TARIF 99 Kč TARIF 199 Kč TARIF 299 Volné minuty 100 minut 200 minut 200 minut Volné SMS 20 SMS 30 SMS Mobilní data - - 300 MB Uvedené ceny jsou včetně DPH

Více

Ceník (platný od )

Ceník (platný od ) Ceník (platný od 15.05.2019) 1. Základní sazby Měsíční poplatek 25 Kč HOVORY Volání do všech sítí v ČR 1 Kč/min SMS SMS do všech sítí v ČR 1,50 Kč/SMS 150MB / kalendářní měsíc 100 Kč INTERNET / datové

Více

ID listu: HLAS_PCM HOV_ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: Označení služby

ID listu: HLAS_PCM HOV_ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: Označení služby ID listu: HLAS_PCM HOV_001.02 (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: 1.4.2013 Označení služby PCM hovorné Stručný popis služby Popis vlastností služby Použitelné technologie Lokalizace

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území eské republiky k (zjištno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území eské republiky k (zjištno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území eské republiky k 31. 12. 2008 (zjištno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní píslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán 109

Více

ANNEX PŘÍLOHA. Nařízení Komise v přenesené pravomoci,

ANNEX PŘÍLOHA. Nařízení Komise v přenesené pravomoci, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.12.2018 C(2018) 8872 final ANNEX PŘÍLOHA Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 184/2005, pokud jde

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem Ve špičce Mimo špičku po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 1.2 Ceny

Více

Ceník platný od 26. 12. 2014

Ceník platný od 26. 12. 2014 Ceník platný od 26. 12. 2014 MOBILNÍ TARIFY TVOJE CITY TVOJE CITY 29 Kč SIM karta Účtování 60+1 Balíčky volných minut 10 volných minut 13 Kč 20 volných minut 25 Kč 50 volných minut 60 Kč 100 volných minut

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území eské republiky k (zjištno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území eské republiky k (zjištno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území eské republiky k 30. 6. 2008 (zjištno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Oblastní editelství Inspektorát cizinecké policie Trvalý Dlouhodobý

Více

KARTA PI.1 strana 1. KARTA OR.33 strana 2 ČASTO VÝJIMEČNĚ NIKDY ROZHODNĚ ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE ROZHODNĚ NE KARTA OR.

KARTA PI.1 strana 1. KARTA OR.33 strana 2 ČASTO VÝJIMEČNĚ NIKDY ROZHODNĚ ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE ROZHODNĚ NE KARTA OR. KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJE DŮVĚŘUJE NEDŮVĚŘUJE NEDŮVĚŘUJE KARTA OR.33 strana 2 ČASTO VÝJIMEČNĚ NIKDY 1 2 3 KARTA OR.33 strana 2 ROZHODNĚ ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE ROZHODNĚ

Více

CENÍK HLASOVÝCH SLUŽEB - TRnet VoIP

CENÍK HLASOVÝCH SLUŽEB - TRnet VoIP CENÍK HLASOVÝCH SLUŽEB - TRnet VoIP Volání po ČR Služby Platnost od: 01.01.2018 Tarif: Pevná STANDARD Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH Měsíční paušál Aktivační poplatek Volání v síti TRnet

Více

Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů

Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů Vysvětlivky VVŠ - o uznání jako orgán 1. stupně rozhoduje veřejná vysoká škola uskutečňující akreditovaný studijní program, A - ověření vysokoškolského diplomu

Více

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) České republiky (mil. Kč) (dle statistického výkaznictví OECD DAC)

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) České republiky (mil. Kč) (dle statistického výkaznictví OECD DAC) Oficiální rozvojová pomoc (ODA) České republiky (mil. Kč) (dle statistického výkaznictví OECD DAC) Column1 ODA celkem 4 291,28 4 124,54 4 403,83 4 893,85 I.A Bilaterální ODA 1 298,03 1 115,57 1 298,90

Více

Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb

Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb Mezinárodní předvolba Fax Předvolba NetCall *55 Země +88299 Aeromobile 10.

Více