Radek Janouch, Český Krumlov-Plešivec, 5. května 234, IČ , DIČ CZ oznamuje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radek Janouch, 38101 Český Krumlov-Plešivec, 5. května 234, IČ 72105054, DIČ CZ 7306211352 oznamuje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku"

Transkript

1 Radek Janouch, Český Krumlov-Plešivec, 5. května 234, IČ , DIČ CZ oznamuje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zakázku Rekonstrukce objektu č.p. 139 v Masné ulici v Českém Krumlově na Garni Hotel, předpokládaná hodnota zakázky bez DPH Kč. Zadávací dokumentace případně podrobnější informace jsou k dispozici osobně u zadavatele, kontaktní osoba Radek Janouch, telefon , fax , mobil , Lhůta pro předkládání nabídek končí dnem ve 12:00 hodin, výše uvedená adresa zadavatele je zároveň místem pro podání nabídek uchazečů. Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu, právo podmínky výběrového řízení měnit.

2 Adresa V Českém Krumlově dne?.?.2009 Výzva k podání nabídky Vážená paní, Vážený pane, prosíme o nabídku na zakázku Rekonstrukce objektu č.p. 139 v Masné ulici v Českém Krumlově na Garni Hotel dle přiložené zadávací dokumentace. Vaši nabídku vyhodnotíme s dalšími a použijeme k pořízení zařízení s předpokladem spolufinancování z ROP NUTS II Jihozápad. Z toho důvodu potřebujeme, abyste do návrhu smlouvy zahrnuli závazek povinnosti dodavatele archivovat dokumenty spojené s projektem a poskytovat součinnost kontrolním orgánům při kontrole projektu. S pozdravem Radek Janouch Příloha: Vymezení plnění zakázky zadávací dokumentace

3 Protokol o předání zadávací dokumentace na zakázku Rekonstrukce objektu č.p. 139 v Masné ulici v Českém Krumlově na Garni Hotel V Českém Krumlově dne?.?.2009 Předal: Radek Janouch Podpis Převzal: Firma : Adresa: Podpis

4 Vymezení plnění zakázky zadávací dokumentace 1. Předmět plnění Nabídka na Rekonstrukci objektu č.p. 139 v Masné ulici v Českém Krumlově na Garni Hotel, předpokládaná hodnota zakázky bez DPH Kč. Zadávací parametry: Přiložený projekt pro stavební povolení Rekonstrukce objektu č.p. 139 v Masné ulici v Českém Krumlově na Garni Hotel Rozhodující parametry pro výběr nabídky: cena platební podmínky termín dokončení zakázky 2. Doba plnění 2.1. Termín zpracování a předání Nabídky na Rekonstrukce objektu č.p. 139 v Masné ulici v Českém Krumlově na Garni Hotel : Termín zpracování a předání Předmětu nabídky - stavební práce: max Požadavky na kvalifikaci uchazeče 3.1. Uchazeč o zakázku musí splňovat kvalifikační požadavky: Výpis z obchodního rejstříku (u právnických osob) nebo živnostenský list Splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč ve své nabídce Uchazeč v nabídce uvede a doloží další kvalifikační předpoklady následovně: realizované zakázky v posledních 3 letech 4. Způsob hodnocení nabídek 4.1. Hodnocení nabídek bude provedeno pomocí hodnotících kritérií: Název kriteria váha kriteria 1. výše nabídkové ceny 0,5 2. platební podmínky 0,3 3. termín a dokončení zakázky 0, Splněním podmínek soutěže nevzniká uchazeči nárok na přijetí nabídky ani nárok na uzavření smlouvy Ukončení výběrového řízení a označení výsledku soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o náplni smlouvy Výběrové řízení proběhne jako neveřejné. 5. Obsah a způsob zpracování nabídky Nabídka zahrnující plnění podmínek zadávací dokumentace v českém jazyce.

5 6. Návrh smlouvy Uchazeč je povinen předložit návrh smlouvy, ve kterém budou zahrnuty veškeré požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k podání nabídky, včetně dodacích a záručních podmínek a závazek povinnosti dodavatele archivovat dokumenty spojené s projektem a poskytovat součinnost kontrolním orgánům při kontrole projektu. 7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny za provedení díla 7.1. Cenová nabídka za provedení díla musí být stanovena jako nejvyšší přípustná cena rozčleněná na cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH Cenová nabídka musí v sobě obsahovat položkový rozpočet zakázky Variantní řešení se nepřipouští Předmět díla bude uhrazen po jeho převzetí zadavatelem. 8. Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání Nabídek na zakázku Rekonstrukce objektu č.p. 139 v Masné ulici v Českém Krumlově na Garni Hotel počíná běžet dnem obdržení výzvy a končí dnem ve 12:00 hodin. Nabídky je možné zasílat doporučenou poštou na adresu zadavatele nebo osobně na adrese zadavatele v zalepené obálce označené Výběrové řízení neotevírat. (nebo elektronickou poštou na adresu 9. Zadávací lhůta 9.1. Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni Zadávací lhůta je stanovena na 75 dnů a začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek Během této doby je zadavatel oprávněn vyžádat si od uchazeče podrobnější informace o obsahu nabídky. Pokud uchazeč odmítne, může být jeho nabídka vyřazena. Do tohoto dne jsou uchazeči svojí nabídkou vázáni. 10. Poskytnutí jistiny nepožadujeme požadujeme ve výši Způsob podávání nabídek Místem pro podávání nabídek je adresa zadavatele, nabídky mohou být podány jak v listinné podobě, tak i elektronickými prostředky Zadavatel si vyhrazuje právo 12.1.Zadavatel prohlašuje, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb Až do přijetí nejvhodnější nabídky může jednat zadavatel s jednotlivými uchazeči za účelem doplňujících informací pro své rozhodnutí Odvolat nebo zrušit soutěž kdykoliv v průběhu Případné zrušení nebo odvolání soutěže bude provedeno stejným způsobem jako její vyhlášení Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěže změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky soutěže a to písemně všem účastníkům soutěže shodně Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

Výzva k podání cenových nabídek

Výzva k podání cenových nabídek Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Výzva k podání cenových nabídek Veřejná zakázka malého rozsahu dodávku zadávaná podle ustanovení 6, 12

Více

ČOV a likvidace odpadních vod z obce Černiv, okr. Litoměřice 2010

ČOV a likvidace odpadních vod z obce Černiv, okr. Litoměřice 2010 Obec Černiv, zastoupená: Obecně prospěšnou společností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základě mandátní smlouvy a plné moci č.j. AQ/01/2009 H-PRO spol. s r.o, Důlce 3, 40001 Ústí nad Labem Europrojekty, s.r.o.,

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka a montáž interiérového vybavení kanceláří, zasedací místnosti a STARS klubu

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka a montáž interiérového vybavení kanceláří, zasedací místnosti a STARS klubu Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka a montáž interiérového vybavení kanceláří, zasedací místnosti a STARS klubu zadávané v souladu se

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky dle Závazných pokynů pro zadávání veřejných zakázek v rámci Národních programů SFŽP ČR (nejedná o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách) Číslo zakázky: Veřejná zakázka

Více

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 7/2014 Název zakázky: 7/2014 nákup výpočetní techniky a příslušenství Předmět zakázky: nákup výpočetní techniky a příslušenství Typ zakázky: Veřejná zakázka malého

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben a dílen projektu: SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení nábytku

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Směrnice MŠMT upravující

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0969

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prací Rekonstrukce rozběhové dráhy a doskočiště při ZŠ Velké Karlovice Zadavatel veřejné zakázky Základní škola Velké Karlovice,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s ustanoveními 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

Podkladem pro zpracování nabídky jsou zadávací podmínky uvedené v této výzvě k podání nabídky včetně všech jejich příloh.

Podkladem pro zpracování nabídky jsou zadávací podmínky uvedené v této výzvě k podání nabídky včetně všech jejich příloh. Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava fasády garáže a zateplení soklů Domova Sosna zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení Dodávka nákladního automobilu pro výcvik skupiny C v autoškole školy

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení Dodávka nákladního automobilu pro výcvik skupiny C v autoškole školy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení Dodávka nákladního automobilu pro výcvik skupiny C v autoškole školy Specifikace předmětu zakázky zakázka na dodávku Identifikační údaje Název zakázky: Dodávka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Zadání veřejné ejné zakázky ve smyslu zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ní pozdějších předpisů (dále jen zákon) jako zakázka

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

REKONSTRUKCE ATLETICKÉ DRÁHY Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, 100 00 Praha 10

REKONSTRUKCE ATLETICKÉ DRÁHY Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, 100 00 Praha 10 Středníí průmysllová školla ellektrotechniická Praha 10,, V Úžllabiině 320 Č.j.: SŠ-ŘŠ/000/2009 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 15. dubna 2009 Věc : Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele osobního automobilu v rámci projektu Koupě a rekonstrukce azylového domu v Rumburku Zadavatel: Zpracovatel: CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu Tisk a vazba studijních opor Obsah 1. Základní informace o zakázce 2. Údaje o zadavateli 3. Předmět zakázky specifikace 4. Podmínky a požadavky na

Více