Rádio Investments s. r. o. Říčanská 3/ Praha-Vinohrady Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rádio Investments s. r. o. Říčanská 3/2399 10100 Praha-Vinohrady Česká republika"

Transkript

1 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Skřetova qn/ 6, Praha 2 Tel.: + q2o / Fax: + t)2o 271) Rádio Investments s. r. o. Říčanská 3/ Praha-Vinohrady Campus Media s. r. o. Vaničková 7/ Praha-Břevnov GES INDUSTRY EUROPE LIMITED jako právní nástupce společnosti Posázavské rádio, s. r. o. Arch. Makanou III, Meliza Court, 4th floor Limassol, Kyperská republika ÚŘAD RADY pro rozhlasové a televizní vysílání 3 Simple Media s. r. o. Branišovská 16/ Praha-Točná Česká rozhlasová s. r. o. Staré Sedlo pošta Orlík nad Vltavou ALL STARS AGENCYs. r. o. Perucká 5/ Praha-Vinohrady MEDIA BOHEMIA a. s. jako právní nástupce společnosti ESA - rádio, s. r. o. Koperníkova 6/ Praha-Vinohrady TOP RÁDIO s. r. o. (dříve PRO RÁDIO s. r. o.) Sokolovská 49/ Praha-Karlín RÁDIO BONTON a. s. Wenzigova 4/1872 NONSTOP s.r. o. Marie Húbnerové 12/ Brno-Řečkovice Rádio Student, s. r. o. Gorkého 45/ Brno-Veveří Druh příloh: / Počet příloh: / HAMCO, s. r. o. Blažejské náměstí 7/ Olomouc MAX LOYD, s. r. o.

2 Wenzigova 4/1872 Rádio Černá Hora II. s. r. o. Jihoslovanská Trutnov Martin Černý Krhanická 31/ Praha-Kamýk Česká mediální, s. r. o. Jana Palacha Mladá Boleslav-Nové Město česká republika MAFRA, a. s. jako právní nástupce společnosti MEDIA, s. r. o. Karla Engliše 11/ Praha-Smíchov MAFRA RÁDIO UNITED SERVICES s. r. o. jako právní nástupce společností Rádio Paráda, s. r. o. a Rádio 2000 Czech Republic, s. r. o. Říčanská 3/ Praha-Vinohrady Ivan Záboj Březová Unhošť-Nouzov ČESKÁ MUZIKA spol. s r. o. Křenovice pošta Dubne EVROPA 2, spol. s r. o. Wenzigova 4/1872 HORNET Holešov s. r. o. (dřivé AGROTOUR, spol. s r. o.) Tovární 9/ Holešov AMI STUDIO, spol. sr.o.v Božetěchova 91/ Brno-Královo Pole likvidaci ARCION a. s. Pod vrstevnicí 8/ Praha-Krč PhDr. Václav Navrátil třída Tomáše Bati

3 76001 Zlín RÁDIO ZLÍN, spol. s r. o. Mládcova Zlín-Mladcová HD EXPRESS s. r. o. (dříve TANAFI, spol. s r. o.) Elišky Krásnohorské 4/ Kroměříž UNIINVEST trend s. r. o. (dříve TIRAN s. r. o.) Kvítková Zlín Jiří Vodárek Okružní Uherské Hradiště-Mařatice SPUTNIK, spol. sr.o.v Družstevní 6/ Brno-Řečkovice likvidaci Sp. zn./ldent.: 2013/741/bar/Rad Č.j.: bar/4972/2013 Zasedání Rady č / poř.č.: 52 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada") podle ustanovení 5 písm. b) zákona č. 231/ /2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb."), vydává toto ROZHODNUTÍ Rada podle ustanovení 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli Radio Investments s. r. o. se sídlem Říčanská 3/2399, Praha-Vinohrady, identifikační číslo , předchozí souhlas s převodem obchodního podílu společnosti RADIO UNITED SERVICES s. r. o. ve společnosti provozovatele na společnost RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. a s tím související změnou způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výše obchodního podílu, seznamu společníků a společenské smlouvy

4 Odůvodnění: Dne 2. září 2013 pod čj. 8818/2013 byla Radě doručena žádost provozovatele Rádio Investments s. r. o. o udělení předchozího souhlasu s převodem obchodního podílu společnosti RÁDIO ALFA s. r. o. (nyní RÁDIO UNITED SERVICES s. r. o.) na společnost RÁDIO UNITED BROADCASTING s. r. o. a s tím související změnou způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výše obchodního podílu, změnou seznamu společníků a společenské smlouvy. Ke dni rozhodování Rady o této žádosti měla společnost provozovatele dva společníky, a to společnost RÁDIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (s obchodním podílem ve výši 90 %) a společnost RÁDIO UNITED SERVICES s. r. o. (s obchodním podílem 10 %). V případě převodu obchodního podílu společnosti RÁDIO UNITED SERVICES s. r. o. na společnost RÁDIO UNITED BROADCASTING s. r. o. by se tedy nabyvatel stal jediným společníkem ve společnosti provozovatele. Žadatel je provozovatelem rozhlasového vysílání na základě 13 licencí, z nichž pouze jedna byla udělena v období posledních pěti let (jedná se o licenci udělenou rozhodnutím sp. zn. 2012/1142/zab ze dne společnosti BROADCAST MEDIA, s. r. o., jejímž jediným společníkem k uvedenému dni byla společnost Rádio Investments s. r. o.). Společnost Rádio Investments s. r. o. měla ke dni dva společníky, a to společnost Rádio Investments N. V., Radovana Vaškoviče a Pavla Ťahana. Žadatel je rovněž právním nástupcem společnosti RÁDIO STATION BRNO, spol. s r. o., které bylo rozhodnutím Rady sp. zn. 2012/78/zab ze dne udělena licence k provozování rozhlasového vysílání stanice Rádio Orchidej. Ke dni měla společnost RÁDIO STATION BRNO, spol. s r. o. dva společníky, a to jednak společnost Rádio Investments s. r. o. (s obchodním podílem 75 %) a jednak Ing. Michala Mlejnka (s obchodním podílem 25 %). Uvedené rozhodnutí o udělení licence však bylo následně Městským soudem v Praze zrušeno; proti zrušujícímu rozsudku Městského soudu v Praze podala Rada kasační stížnost, o níž dosud nebylo rozhodnuto. Ke dni byla do obchodního rejstříku zapsána změna společníků společnosti Rádio Investments s. r. o., přičemž namísto společnosti Rádio Investments N. V., Radovana Vaškoviče a Pavla Ťahana byli jako společníci zapsány společnosti RÁDIO BETA s. r. o. (nynějším názvem RÁDIO UNITED BROADCASTING s. r. o.) a RÁDIO ALFA s. r. o. (nynějším názvem RÁDIO UNITED SERVICES s. r. o). Obě tyto společnosti měly ke dni i ke dni vždy dva společníky, a to společnosti RÁDIO UNITED GROUP a. s. (původním názvem RÁDIO UNITED a. s.) a GES MEDIA ASSET, a. s., přičemž jediným společníkem společnosti RÁDIO UNITED GROUP a. s. je společnost GES MEDIA ASSET, a. s. Jediným akcionářem společnosti GES MEDIA ASSET, a. s. je od roku 2006 společnost GES ASSET HOLDING, a. s. Jediným akcionářem společnosti GES ASSET HOLDING, a. s. je od roku 2007 nizozemská společnost GES GROUP HOLDING B. V. Oznámení o doručení žádosti Radě bylo vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady a o zahájení řízení byli vyrozuměni ostatní účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů byly zamítnuty). Žádný z účastníků řízení se však ve stanovené lhůtě k podkladům rozhodnutí nevyjádřil. Podle ustanovení 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou výše základního kapitálu, způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků nebo členů a výše jejich obchodních podílů, společenské nebo zakladatelské smlouvy, stanov a seznamu společníků nebo akcionářů. Rada podle ustanovení 21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v ustanovení 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb

5 Podle ustanovení 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. může provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, který je právnickou osobou, nebo jeho společník po předchozím souhlasu Rady převádět na třetí osoby podíl ve společnosti provozovatele rozhlasového vysílání s licencí; Rada souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by došlo k omezení plurality informací podle 55 a 56. Osobám, které byly společníky právnické osoby ke dni vydání rozhodnutí o udělení licence, přitom musí být zachován alespoň 66% podíl nebo 66 % hlasovacích práv po dobu 5 roků od udělení licence. S ohledem na charakter navrhované změny Rada dospěla k závěru, že by požadovaná změna nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, neboť by neměla vliv na bodové hodnocení žadatele při rozhodování o udělení licence v licenčním řízení. Požadavek, že osobám, které byly společníky právnické osoby ke dni vydání rozhodnutí o udělení licence, musí být zachován alespoň 66% podíl nebo 66 % hlasovacích práv po dobu 5 roků od udělení licence, nelze v tomto případě striktně vzato naplnit, protože jediným společníkem společnosti BROADCAST MEDIA, s. r. o. v době vydání rozhodnutí sp. zn. 2012/1142/zab ze dne byla společnost Radio Investments s. r. o., která se v důsledku fúze sloučením sama stala provozovatelem na základě této licence. Vlastnická struktura provozovatele sice v současnosti není stejná jako v době udělení licence, avšak s ohledem na skutečnost, že od , kdy byly společnosti RADIO BETA s. r. o. a RADIO ALFA s. r. o. zapsány do obchodního rejstříku jako společníci společnosti Radio Investments s. r. o. namísto společnosti Radio Investments N. V., Radovana Vaškoviče a Pavla Ťahana (tato změna přitom nevyžadovala souhlas Rady, protože v době jejího provedení nebyla společnost Radio Investments s. r. o. provozovatelem vysílání, nýbrž pouze jediným společníkem ve společnosti provozovatele BROADCAST MEDIA, s. r. o.), do současnosti nedošlo k její změně a rovněž v případě provedení navrhovaného převodu by vlastnická struktura společnosti provozovatele zůstala v principu nezměněna (společnost provozovatele je plně ovládána společností GES GROUP HOLDING B. V. a stejně by tomu bylo i v případě provedení navrhovaného převodu), lze mít za to, že navrhovaný převod není v rozporu se smyslem ustanovení 21 odst. 6 věta druhá zákona č. 231/2001 Sb. Obdobná situace je i v případě společnosti RADIO STATION BRNO, spol. s r. o., pouze s tím rozdílem, že společnost Radio Investments s. r. o. byla jako jediný společník této společnosti do obchodního rejstříku zapsána až ke dni , zatímco předtím už od roku 1998 (tedy i ke dni ) byl kromě společnosti Radio Investments s. r. o. (s obchodním podílem 75 %) jejím společníkem také Ing. Michal Mlejnek (s obchodním podílem 25 %). Navrhovaným převodem by nedošlo ani k porušení ustanovení 56 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatelé jiného než celoplošného rozhlasového vysílání, na nichž se společnost GES GROUP HOLDING B. V. majetkově podílí (včetně žadatele, na jehož podnikání se majetkově podílí už nyní a na jehož podnikání by se podílel i po provedení navrhovaného převodu), pokrývají svým vysíláním méně než 300 % obyvatel České republiky (podle sdělení Českého telekomunikačního úřadu ze září 2013 pokrývají celkem 216,1 % obyvatel České republiky). Z uvedených důvodů Radě nezbylo než žádosti provozovatele vyhovět a požadovaný souhlas udělit. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat správní žalobu k Městskému soudu v Praze do dvou měsíců od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí; žaloba však podle ustanovení 66 zákona č. 231/2001 Sb. nemá odkladný účinek. V Praze dne: Za správnost vyhotovení: Václavík Vypraveno dne: Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová Date: :34:16 +01:00 Reason: Podpis dokumentu Location: Praha

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 33 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Cháberové a soudkyň JUDr. Dany Černé a JUDr. Naděždy Treschlové v právní věci žalobce:

Více

RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání ^0 Íí hklo3< átká 10 tel.: 02.74 81 38 30 fax: 02.74 81 08 85 e-mail: info@rrtv.cz http://www.rrtv.cz ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE Účastník řízení:

Více

RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání 10, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: lnfo@rrtv.cz http://www.rrtv.cz ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE Účastník řízení: RADIO MORAVA

Více

První rozhlasová s. r. o. Koperníkova 6/794 12000 Praha-Vinohrady Česká republika

První rozhlasová s. r. o. Koperníkova 6/794 12000 Praha-Vinohrady Česká republika První rozhlasová s. r. o. Koperníkova 6/794 12000 Praha-Vinohrady Adam Křikava (doručuje se veřejnou vyhláškou) Jarošovská 528 50601 Jičín-Holínské Předměstí DJ World Plus s. r. o. v likvidaci U panské

Více

RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání v. RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání 100 00 Praha 10, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: info@rrtv.cz http://www.rrtv.cz ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE Účastník

Více

RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání 100 00 Praha 10, Krátká 10 tel.: 02-781 38 30 fax: 02-781 08 85 A. - / Účastník řízení: RÁDIO STATION BRNO, spol. s.r.o. Štefánikova 38 Brno PSČ:

Více

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE Vypraveno dne: / 6 -IV 2007 lasove a televizní vysílání R 0 Praha 2 Skřetova 44/6, Praha 2,120 0 +420 274 813 830 w +420 274 813 830 rrtv.cz lnfo@rrtv.cz info@rrtv.cz info ://www. rrtv.cz http://www.rrty.

Více

RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání 100 00 Praha 10, Krátká 10 tel.:02-781 38 30 fax:02-781 08 85 Účastník řízení: BBC Radiocom (Praha) Opletalova 5/919 Praha 1 PSČ Ho 00 s.r.o. Jednatel

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence CET 21 spol. s r.o. IČ: 45800456 Kříženeckého nám. 1078/5 152 00 Praha 5 Sp. zn./ldent.: 2011/720/sve/CET Č.j.: sve/2664/2011 Zasedání Rady č. 15-2011 / poř.č.: 3 Rozhodnutí o udělení licence Rada pro

Více

RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání RADA CESKE REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání átká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: info@rrtv.cz http://www.rrtv.cz K!*m*p ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE Účastník řízení: Rádio

Více

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE HBO Česká republika, spol. s r.o. IČ: 61466786 Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 Česká republika JUDr. Hedrlín Antonín Classic 7 Business Park, Jankovcova 1037/49 17000 Praha 7 Česká republika Sp. zn./ldent.:

Více

Sp. zn./ident.: 2014/1238/STR/PS Č.j.: RRTV/410/2015-STR Zasedání Rady č. 2-2015 / poř.č.: 37

Sp. zn./ident.: 2014/1238/STR/PS Č.j.: RRTV/410/2015-STR Zasedání Rady č. 2-2015 / poř.č.: 37 PS KŘÍDLA, s.r.o. Lidická 1879/48 60200 Brno RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. jako právní nástupce společnosti InFin, s. r. o. Říčanská 2399/3 10100 Praha RKR s.r.o. Rohanské nábřeží 661/5 18600 Praha

Více

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE Rada pro rozhlasové a televi laso ve a televizní vysílání R 0 Praha 2 Skřetova 44/6. Praha 2.120 Ol +420 274 813 830 " +420 274 813 830 rrfv.cz info@rrtv.cz info@rr: Jfwwvunv.cz http://www.rrtv. ií vysílání

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: r1fo@rrtv.c2, http://www.rrtv.cz Lipová 25 Majetín okr. Olomouc 751 03 Rozhodnutí

Více

Adam Křikava (doručuje se veřejnou vyhláškou) Jarošovská 528 50601 Jičín-Holínské Předměstí Česká republika

Adam Křikava (doručuje se veřejnou vyhláškou) Jarošovská 528 50601 Jičín-Holínské Předměstí Česká republika Adam Křikava (doručuje se veřejnou vyhláškou) Jarošovská 528 50601 Jičín-Holínské Předměstí DJ World Plus s. r. o. v likvidaci U panské zahrady 10/720 15800 Praha-Jinonice MUZIKUS s. r. o. (dříve Rádio

Více

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova )i)/6,120 00 Praha 2 TeL: + 420 2jn 813 830 / Fax: ' L\20 i~jt\ 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz www.rrtv.cz Bydžov

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence RADA PRO ROZHIASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍlANÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, lei.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz Účastník řízení: TVNET, s.r.o. Rezlerova 304

Více

Tisková zpráva ze 14. zasedání, konaného dne 30. 7. 2013

Tisková zpráva ze 14. zasedání, konaného dne 30. 7. 2013 Tisková zpráva ze 14. zasedání, konaného dne 30. 7. 2013 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 14. zasedání projednala 91 bodů programu. Seznámila s 40 stížnostmi diváků a

Více

L Rozhodnutí o udělení licence

L Rozhodnutí o udělení licence RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.c2, http:7avww.rrtv.cz Účastník řízení: STAR - MONT Pardubice, s.r.o.

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence DA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ C/^ Ir" I K»Í&Y i Wtká 10, 100 00 Praha 10, tel.-. +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: nfo@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz Kabelová televize Třinec, spol.

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence Zlatá stezka 143 Prachatice 383 01 l_ J Rozhodnutí o udělení licence Č.j.: Ru/187/02/ // Zasedání Rady 14/ bod 54 Vyřizuje : Mgr. Kristina Smutná Jednatel: Mgr. Pavel Kratochvíl Způsob jednání: jednatel

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: nfo@rrtv.c2, htlpi/avww.rrtv.cz Účastník řízení :Kabelová televize Jeseník,s.r.o.

Více

Sp. zn./ldent.: 2013/719/zab/MED Č.j.: FOL/1773/2014 Zasedání Rady č. 9-2014/ poř.č.: 22

Sp. zn./ldent.: 2013/719/zab/MED Č.j.: FOL/1773/2014 Zasedání Rady č. 9-2014/ poř.č.: 22 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 TeL: + 420 2714 813 830 / Fax: + 420 2jq 810! www.rrtv.cz MEDIA BOHEMIA a.s. Koperníkova

Více

RADA CESKE REPUBLIKY H pro rozhlasové a televizní vysílání Sfj

RADA CESKE REPUBLIKY H pro rozhlasové a televizní vysílání Sfj RADA CESKE REPUBLIKY H pro rozhlasové a televizní vysílání Sfj PrçplyfO, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: lnfo@rrtv.cz http://www.rrtv.cz ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE Účastník řízení:

Více

Č.j.: Ru/32/02/W Zasedání Rady 21 bod 11

Č.j.: Ru/32/02/W Zasedání Rady 21 bod 11 >A PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ átká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +4 20 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: nfo@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz ~ H Účastník řízení: NTV cable s.r.o. Palackého

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence Účastník řízení: L CZECH INFOLINE s.r.o. Americká 2454/49 301 00 Plzeň - město J Rozhodnutí o udělení licence Č.j.: Ru/88/03 /í^f Zasedání Rady 7/ bod 34 Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina Rada pro rozhlasové

Více

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC Tisková zpráva RRTV K RUŠENÍ STANIC RÁDIO ČESKO, ČRO 6 A LEONARDO A K ROZHODNUTÍ RADY O UDĚLENÍ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU S PŘEVODEM OBCHODNÍHO PODÍLU VE SPOLEČNOSTI BBC Radiocom (Praha) s.r.o. Rada pro rozhlasové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 77/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

r n Účastník řízení: MĚSTSKÉ TECHNICKÉ CENTRUM KUŘÍM, spol. s r.o. Jungmannova 968 664 34 Kuřim

r n Účastník řízení: MĚSTSKÉ TECHNICKÉ CENTRUM KUŘÍM, spol. s r.o. Jungmannova 968 664 34 Kuřim RADA PRO ROZHIASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, lei.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.a, hup:/avww.rrtv.cz r n Účastník řízení: MĚSTSKÉ TECHNICKÉ CENTRUM

Více

VÁŠ DOPIS ZN.: ZASEDÁNÍ RADY: Odbor rozhl. vys. a licencí. Věc: Oznámení o zahájení správního řízení

VÁŠ DOPIS ZN.: ZASEDÁNÍ RADY: Odbor rozhl. vys. a licencí. Věc: Oznámení o zahájení správního řízení JEDN. IDENT.: RRTV-4606166 VÁŠ DOPIS ZN.: NAŠE Č. J.: SP. ZN.: ZASEDÁNÍ RADY: RRTV/2884/2015-bar 2015/707/bar/MED VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí DATUM, MÍSTO: 11.8.2015, Praha ALIVO a. s. mpxzbzh

Více