Úvodní slovo starosty... 1 Informace z úřadu Zprávy z obce... 1 Zápis z jednání zastupitelstva... 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo starosty... 1 Informace z úřadu Zprávy z obce... 1 Zápis z jednání zastupitelstva... 3"

Transkript

1 Úvodní slovo starosty... 1 Informace z úřadu Zprávy z obce... 1 Zápis z jednání zastupitelstva... 3 Škola Výlet do Dětřichovce... 5 Vycházky do okolí... 5 Den Země... 6 Velikonoční štafeta... 7 Jarní akce ve škole... 7 Dětský den... 8 Historie Jindřich Krámer a bílá labuť... 9 Píseň Země... 9 Spolky SDH - První soutěž = První vítězství Kultura Zprávy z knihovny Počasí v letech 2012 a Akce na červen a červenec Kalendárium Téma sloupku starosty vždy většinou souvisí s nějakou obecnou aktuální situací, nebo s tématem, který tak nějak intenzivně vnitřně prožívám. Vnímám nálady i zásadní potřeby a často i bezmocnost, když se něčeho nedaří dosáhnout. Vnímám radost, smutek i vztek jednotlivců a nejen proto, že to je nyní má povinnost a práce, kterou mám tu čest dělat, ale obyčejně lidsky. Toto období je pracovně opravdu těžké a hektické. Pro všechny. Současně ale naplňující s viditelnými výsledky. Zahrádky a zahrady začínají vypadat, jak mají a po deštivém období dostáváme pod kontrolu i travnaté plochy. Večer si můžeme sednout na zahradu a kochat se stejně, jako pan doktor ze slavné komedie Vesničko má středisková. Ten film mám moc rád. Především proto, že ukazuje tvář venkova. Všichni spolu žijeme podobné příběhy, spojují nás stejné události a máme-li svou obec rádi, tak nás těší i vše, co se v ní podařilo společnými silami udělat. Já a my všichni, nyní prožíváme přeměnu budovy školy, obecního úřadu a rybníku a mám z toho radost. Především proto, že cítím, jak naprostá většina občanů naší obce bere tuto záležitost osobně. Jsou to přece naše stavby, náš rybník! A o to jde. Cítím sounáležitost a zájem. Společně se za-...pokračování na str. 3 Zprávy z obce Škola a Obecní úřad Přijde mi, jako by to bylo před pár dny, kdy jsem psal příspěvky do předchozích Jindřichovických listů. Popisoval jsem situaci ohledně právě realizovaných projektů a přiznám se, že i když jsem v centru dění, i já jsem s napětím očekával, jak budou práce na všech stavbách pokračovat, jak se budou vyvíjet, zda nenastane nějaký zádrhel. Přece jenom, vždy se může cokoliv pokazit. S ulehčením mohu říci, že se za dva měsíce, které od posledního vydání rychle uplynuly, nic významně nepokazilo a naopak si nyní už můžeme představit, jak bude vypadat výsledek. Popravdě i nám spadl kámen ze srdce. Postupně totiž odpadávají obavy a strachy. Významným z nich bylo řešení barevných variant fasády. Bylo jich bohužel několik. O to větší to byly nervy. Měli jsme základní představu. Tou bylo podstatně uchopit historickou nápovědu původní barvy fasády a nebát se ji oživit v duchu dnešní doby. Současně řešit i barevné varianty Obecního úřadu, tak aby k sobě barevně i odstínem stavby ladily a museli jsme vzít v potaz i vedlejší budovu domova důchodců. Prostě řešit střed obce jako celek a počítat s dalším prostorem pro určení barev a odstínů pro budoucí fasádu knihovny. No a zde nám významně pomohla firma Ateliér Dlouhý z Liberce. Ta připravila různé varianty. Přece jenom jsou určitá pravidla, která se při volbě barev a odstínů musejí dodržet. A ty hranice v případě odstínů bývají velmi tenké, zvlášť když je ve hře více budov. Znáte to. Něco se vám líbí a něco působí nějak nepříjemně, ačkoliv základní barvy jsou stejné a nějak nevíte proč. Konečné rozhodnutí jsme odkládali do poslední chvíle a nakonec jsme nechali zpracovat další dvě varianty odstínů, které vycházely z těch původních. A ty zvítězily. U obecního úřadu jsme šli ještě odvážněji, protože obě budovy mají prostě jiné využití. Maximálně jsme se snažili dodržet i věrnost ozdobných fasádních prvků. V zadní části školy, jsme si dokonce dovolili i dvě římsy na každé křídlo přidat a nyní se tváří, jako by tam patřily. Jsou tam nutné, protože zadní část školy byla původně chudší, jakoby dvůr. Nyní římsy dělí odvážnější tóny barev a rozbíjí velkou plochu, která nebyla v původním konzervativnějším duchu tak patrná. No a v nespolední řadě jsme hledali prvek, který by obě obecní budovy spojoval. Tím je stříbro-šedá barva, která je na všech prvcích vystupujících z obou fasád. No a jsem u posledního překvapení a změny oproti původnímu barevnému řešení. Tím je barva přístavku šaten a sociální...pokračování na str. 2 1

2 Slovo starosty pokračování ze str. 1 Zprávy z obce pokračování ze str. 1 zařízení. Zde jsme se po dlouhých debatách nechali přesvědčit, že pokud by přístavek byl proveden v jakémkoliv použitém odstínu žluté, vizuelně by zanikl a pomáhal by vytvořit obrovskou žlutou plochu. Nechali jsme jej tedy v duchu pravidla vše co vystupuje zvýraznit v barvě okrasných prvků, říms a šambrán. Pokud se nenecháme chytit do představy původní barvy, jsem přesvědčen, že to má logiku a výsledek se bude líbit. Na průčelí obou budov nově přibudou plastické nápisy Škola a Obecní úřad. Popisuji tento myšlenkový vývoj podrobně proto, že se mě na to často ptáte a jsem rád, že cítím opravdový zájem. Firma GALLOS, která projekt realizuje, má dokonce v plánu naši školu přihlásit do soutěže fasády roku. A myslím si, že právem. Práce na obou budovách pokračují závratným tempem a pokud nezasáhne vyšší moc, věřím v termín dokončení do konce července. Rybník Zde pokračují práce na revitalizaci přítoku. Už nyní je zřejmé, že za rybníkem vznikne úžasné zákoutí s novými pohledy. I zde by mělo být do konce července hotovo. V současné době rybník střídavě lehce napouštíme a znovu vypouštíme. Důvodem je odkalení dna po stavební činnosti. Zkušebně už napuštěný byl, abychom zjistili, zda se podařilo odstranit průsaky za stavidlem, které byly před rekonstrukcí dosti výrazné. Do plného stavu jej znovu napustíme, až po ukončení prací na přítoku. No a pak nezbude nic jiného, že ukončení prací společně zapít. Jak moc kdo, nechám na každém. Oprava komunikací V současné době je položen nový povrch na cestě k Pokorným. Jak jsem již v minulém vydání avizoval, letos byla v plánu pouze tato cesta. Musíme si nechat finanční rezervu na nenadálé výdaje, které mohou vyplynout ze všech tří akcí. Čeká nás ještě oprava tryskováním, které se v minulých letech osvědčilo. Průběžně opravujeme nezpevněné cesty. Prodej palivového dřeva z obecního lesa Na základě Lesního hospodářského plánu (dále jen LHP), který stanoví zákonnou péči o lesní porosty v majetku obce, bude letos obec provádět probírku v obecních porostech. Praxe je taková, že firma, která pro obec tuto práci provádí, zajišťuje i prodej dřeva a obci, po odečtení nákladů za práci přistanou do kasy peníze. Letos jsme se rozhodli část listnatého palivového dřeva ponechat na prodej místním občanům. Cena bude obvyklá a stanovená dle tabulek, které určují hodnotu dřeva. Ta je nyní Kč za kubický metr + DPH + doprava na místo určení. Cenu nelze snížit, neboť bychom se jako správci obecního majetku, dostali do rozporu se zákonem. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě. A to je asi tak z hlavních činností všechno. Provádíme běžnou údržbu zeleně a drobných oprav. Ve statku ve sklepě jsme např. museli předělat kompletně původní hlavní odpady, protože se doslova rozpadaly. No a očekáváme, že brzy přijdeme na řadu s montáží varovného systému v obci. Akce již v některých obcích začala, takže uvidíme, kdy se tak stane u nás. Přeji příjemné letní počasí a pohodu a ať se daří. Pavel Novotný starosta Zápis z jednání Zastupitelstva obce v 18 hod. Přítomní: Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SA- LABA, Petr FORMAN, Luboš MAUER, Michal KRAUSE, Lubomír LEŽOVIČ, Martin VONDRÁ- ČEK, Jiří BURSA Omluveni: Jiří ZEZULKA Přítomno: 1 občan Další přítomní: Otto NOVOTNÝ (referent OÚ) zapisovatel PROGRAM JEDNÁNÍ (18:03) 1. Úvod, zahájení 2. FVS, a.s. 3. Zveřejnění záměru prodeje4. 4. Různé Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Pavel Novotný. Konstatoval, že ZO je usnášeníschopné a představil program jednání, kde navrhl přesunutí bodu č. 3) na úvod jednání. Dále následovalo určení ověřovatelů zápisu: Luboš Mauer a Petr Forman. Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. 2. Zveřejnění záměru prodeje (18:05) Zastupitelům se představil pan Bedrník, který přednesl žádost týkající se občanského sdružení BIKE 3000 JUNIOR TEAM. Toto sdružení zaštiťuje mladé cyklisty kteří často jezdí na sousední Singltrek. V rámci těchto návštěv je napadla myšlenka, na zřízení cyklistické základny poblíž Singltreku. Sdružení má představu, že na pozemku by postupně vzniklo apartmánové přízemní ubytování a současně místnost speciálně určená pro uložení a správku kol. Hlavní podstata všeho však spočívá v tom, že před bydlením by chtělo sdružení vybudovat tréninkové centrum pro cyklisty, tzv. Pumptrack a jiné skokové prvky s kamennou zahradou, kde by se mladí, ale nejenom ti učily základní technické dovednosti. Samotné tréninkové hřiště by bylo na pozemku obce a stalo by se volně přístupné všem obyvatelům obce ale i ostatním návštěvníkům Singltreku. Jako místo vhodné pro vytvoření tréninkového centra ale i cyklistické základny se nachází na volném prostranství za knihovnou v místech, kde dříve býval stanový tábor. Starosta doplnil informace pana Bedrníka a jemu osobně se celá aktivita líbí a je otázka, jak velkou plochu sdružení potřebuje pro realizaci svého záměru, tj. cyklistické základny. J. Bursa podobnou aktivitu vítá, ale navrhuje zřízení dlouhodobého pronájmu pozemku k těmto účelům. Nebylo by vhodné prodat parcelu, která tvoří s budovou knihovny jednotný celek. P. Forman také vítá záměr sdružení a souhlasí s návrhem, který předložil J. Bursa. Starosta dal slovo panu Bedrníkovi, aby doplnil svůj záměr. Pan Bedrník zastupitelům sdělil, že by jen potřeboval znát jejich stanovisko a do dalšího termínu ZO doloží plánovanou situaci využití pozemku, kde budou zřejmé požadované rozměry stavby atd. Starosta vyzval ostatní zastupitele k připomínkování žádosti kterou přednesl pan Bedrník a následně došlo ke usnesení v tomto znění: ZO Jindřichovice pod Smrkem souhlasí se záměrem O.S. BIKE 3000 JUNIOR TEAM vybudovat Pumptrack a tréninkové centrum pro cyklistiku a zároveň prohlašuje, že se na vybudování Pumptracku bude podílet. 3. Frýdlantská vodárenská společnost (19:07) Ke schválení zastupitelstvem je předložen souhlas se zástavou části akcií FVS, a.s. v držení Obce Jindřichovice pod Smrkem a emitovaných ke dni 27. Února 2014 pro zajištění bankovní záruky k zajištění úvěru FVS, a.s., dle podmínek vítězné nabídky společnosti PPF banka, a.s. souhlasí se zástavou části akcií Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. v držení obce Jindřichovice pod Smrkem a emitovaných ke dni 27. února 2014, tj. ke dni souhlasu valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. se zástavou předmětných akcií, pro zajištění bankovní záruky sloužící k zajištění úvěru Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. ze Státního fondu životního prostředí dle podmínek vítězné nabídky společnosti PPF banka, a.s. podané v rámci výběrového řízení Bankovní záruka a úvěr pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s. hlasování: (Usnesení nebylo přijato) 3. Zveřejnění záměru prodeje (19:12) Zveřejnění záměru prodeje parcel p.č. 474/2, p.p.č. 429 a p.p.č. 430 včetně budovy č.p. 358 na ní stojící, vše v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. Jedná se o soubor pozemků objektu bývalé výtopny. Uvedené nemovitosti zapsány na LV obce ke dni O tyto nemovitosti projevil zájem pan Evžen Krajzingr. stavujeme u školy a cítíme, že se nepříbuzní lidé o budově společně baví stejně, jako o svém společném domu. Živě diskutujeme, vyměňujeme si názory, někdy souhlasné a někdy jeden druhého přesvědčujeme o jiném pohledu na věc. A ta škola nás spojuje. Najednou nejsou slova naše obec frází. A to je velmi důležité. Jsme si v této situaci nějak blíž. Stejně, jako jsme si ze stavu obou budov společně zoufali, nyní máme společně radost. Vnímám s jakou ochotou, kdokoliv má možnost, pomůže. S čímkoliv. Třeba trpělivostí při nekonečném úklidu, drobnými pracemi či kličkováním mezi stojícími auty bez lamentování. Za každou událost, která nás posune k dříve samozřejmému pocitu spoluodpovědnosti a pospolitosti jsem vděčný. Jsou to důležité okamžiky v životě vesnice. Přiblížení se k pochopení duševního i materiálního spoluvlastnictví hodnot obce, ve které žijeme. To je to co nyní prožívám a tiše doufám, že vše dotáhneme do úspěšného konce. Aby po všech peripetiích, přípravách, hádkách a vlastní realizaci, zbyl pouze dobrý pocit nás současníků, že boj s dluhy minulosti nevzdáváme. Pavel Novotný váš starosta zveřejňuje záměr prodeje parcel p.č. 474/2, p.p.č. 429 a p.p.č. 430 včetně budovy č.p. 358 na ní stojící, vše v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. Jedná se o soubor pozemků objektu bývalé výtopny. (Usnesení bylo přijato) 4. Různé (19:17) L. Salaba podal informace o probíhajícím postupu prací na zateplení ZŠ a OÚ. Dále informoval zastupitele o žádosti p.o. ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem týkající se rozpočtu školy pro letošní rok. L. Mauer vznesl dotaz na objekt bývalého kravína a jeho současný stav. M. Vondráček se zajímal o stavu prací na rybníku. Po skončení jednání poděkoval pan starosta občanům za účast a v 19:30 ukončil jednání ZO. Zapsal: Otto Novotný Starosta: Pavel Novotný Ověřil: Petr Forman Ověřil: Luboš Mauer 2 3

3 Zápis z jednání Zastupitelstva obce v 18 hod. PPřítomní: Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALA- BA, Petr FORMAN, Michal KRAUSE, Lubomír LEŽOVIČ, Martin VONDRÁČEK, Jiří BURSA, Jiří ZEZULKA Omluveni: Luboš MAUER Přítomno: 2 občané Další přítomní: Otto NOVOTNÝ (referent OÚ) zapisovatel PROGRAM JEDNÁNÍ (18:00) 1. Úvod, zahájení 2. Rozpočet obce na rok Smlouva o zřízení věcného břemene 4. Různé Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Pavel Novotný. Konstatoval, že ZO je usnášeníschopné a představil program jednání. Dále následovalo určení ověřovatelů zápisu: Michal Krause a Martin Vondráček. Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. schodkový (v rámci závazných ukazatelů). Příjmy ,00 Kč, výdaje ,00 Kč, financování ,00 Kč (položka 8124 splátky úvěrů ,00 Kč; položka 8123 poskytnutý úvěr ,00 Kč). hlasování: schvaluje postup, kdy úroky z bankovního úvěru týkající se projektů zateplení budovy OÚ, ZŠ a revitalizace povodí Jindřichovického potoka - I. etapa, budou účtovány do nákladů. 3. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti (18:55) Jedná se o zřízení a vymezení věcného břemene služebnosti, na elektro přípojku NN. Přípojka je vedena k objektu bývalé truhlárny, kde je plánovaná klubovna hasičů a realizována byla v roce Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem souhlasí se zřízením a vymezením věcného břemene služebnosti dle smlouvy IP /PO01. (Usnesení nebylo přijato) 4. Různé (18:57) Výlet MŠ do Dětřichovce Na pondělí jsme byli pozváni na farmu Lukava. Typ na výlet byl přijat s velkou radostí, protože jsme nedávno uzavřeli integrovaný blok Domácí zvířátka. Cestou do Dětřichovce děti měly možnost pozorovat zvířata na pastvách a připomenout si, co se vše o nich naučily. Samozřejmě nechybělo ani zpívání písniček pro lepší náladu. Po občerstvení na Lukavě jsme se podívali, kde bydlí koně a ovečky. Dokonce si děti vyzkoušely, jak se krmí malá jehňátka. Pro všechny statečné návštěvníky, kteří celou túru zvládli perfektně, byla na závěr našeho výletu přichystaná jízda na koni. Věřím, že to byl bohatý zážitek nejen pro děti, ale i pro nás dospělé. Naše velké poděkování patří manželům Rosenbaumovým za vřelé přijetí a krásný program, panu Novotnému za odvoz a všem zúčastněným rodičům za pomoc. Za MŠ Jindřichovice pod Smrkem Lada Bulušková Vycházky do okolí Jindřichovic na téma Tady jsem doma Teplé a krásné počasí jsme s dětmi využili na uskutečnění delších procházek do lesa, na louku a také do našeho kostela, kde nás provedla paní Kopecká. Ještě jednou moc děkujeme. Fotografie vám, drazí čtenáři, přiblíží naše zážitky. 2. Rozpočet obce pro rok 2014 (18:03) Návrh rozpočtu obce byl zaslán účetní obce paní Pileckou a v papírové podobě předložen na minulém zasedání zastupitelstva. Dále k projednávanému bodu vystoupila ředitelka p.o. ZŠ a MŠ paní Mgr. Dagmar Vondráčková, které zastupitelům vysvětlovala jednotlivé položky v rozpočtu školy. Oproti loňskému roku došlo k navýšení kapitoly mzdové prostředky pro nového kantora, jenž by měl nastoupit od září Jedná se totiž o navýšení kapacity 45 dětí v nově otevřené samostatné třídě. Dále se jednalo o převedení hospodářského výsledku školy z rezervního fondu, který bude použit na obnovu vybavení. ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje rozpočet školy na rok 2014 ve výši Kč. Z toho prostředky ve výši Kč budou uvolněny v návaznosti na grantovou úspěšnost ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem, p.o. ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje převedení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem, p.o. za rok 2013 ve výši ,83 Kč z rezervního fondu a to na obnovu vybavení třídy. K jednotlivým položkám rozpočtu obce odpovídal na dotazy zastupitelů starosta. schvaluje rozpočet obce na rok 2014 jako P. Forman informoval zastupitele o záměru dostavby areálu na fotbalovém hřišti, který obsahuje krytou pergolu a kryté ohniště. Starosta podal informace o průběhu zateplovacích prací a činností na rybníku. Po skončení jednání poděkoval starosta občanům za účast a v 19:06 ukončil jednání ZO. Zapsal: Otto Novotný Starosta: Pavel Novotný Ověřil: Michal Krause Ověřil: Martin Vondráček Pozvánka na koncert Janka Kicka našeho žáka 5. ročníku domácí školy a jeho maminky Veroniky Kickové Kdy: v pátek 13. června od 9:00 hodin ve škole 4 5

4 Den Země v základní škole Již několik let si děti z naší školy připomínají Den Země, který se na celém světě slaví 22. dubna. Každý rok se snažíme uklidit nějakou část naší obce a jejího okolí. Letos jsme se rozhodli vyčistit potok pod větrnými elektrárnami. Na tato místa chodíme totiž na jaře pouštět po vodě Moranu a všimli jsme si, že potok nese ještě následky dvou nedávných povodní, takže voda tam zanesla spoustu naplaveného odpadu. Nakonec jsme nasbírali tolik pytlů odpadků, že jsme je nedokázali ani sami odnést a poprosili jsme o odvoz obec. Na závěr brigády jsme si opekli buřtíky na ohýnku a zazpívali si. Zuzana Svěrčinová Velikonoční štafeta Akce proběhla dne Zúčastnilo se jí 14 družstev. Z toho 11 družstev složených z žáků ZŠ Nové Město pod Smrkem, 2 družstva vyslala ZŠ Jindřichovice a 1 ZŠ Hejnice. Akce původně plánovaná jako otevřený závod pro zájemce z řad široké veřejnosti, byla z důvodu nízkého zájmu ze strany plavců zredukována na závody školní mládeže. Tato skutečnost však celé soutěži neubrala na kráse ani na výkonech. Soutěž byla organizována ve dvou kategoriích. Mezi účastníky z nižších stupňů se nejlépe umístilo družstvo složené z žáků 5. A, ZŠ Nové město pod Smrkem a to s výkonem 2088 metrů uplavaných za jednu hodinu. Mezi staršími žáky zvítězilo družstvo složené z žáků třídy ZŠ Hejnice, které společně uplavalo za hodinu 3576 metrů a stalo se tak i celkovým vítězem závodu. Všem účastníkům a rovněž i organizátorům ze strany pedagogického sboru jednotlivých škol děkuji za odvedenou práci. Pevně věřím, že při vyhodnocování příští podobné akce budu moci do výsledků zahrnout i výkony dospělých plavců. Podrobné výsledky jsou uvedeny v tabulce. Poř. č. Družstvo Uplavaná vzdálenost Pořadí 1. stupeň Pořadí 2. stupeň Celkem 1 ZŠ Nové Město pod Smrkem 3.A 1632 metrů ZŠ Nové Město pod Smrkem 3.B 1776 metrů ZŠ Nové Město pod Smrkem 4.A I 1548 metrů ZŠ Nové Město pod Smrkem 4.A II 1620 metrů ZŠ Nové Město pod Smrkem 5.A 2088 metrů ZŠ Nové Město pod Smrkem 5.B 1728 metrů ZŠ Jindřichovice I 2064 metrů ZŠ Jindřichovice II 660 metrů ZŠ Nové Město pod Smrkem 6.A 2160 metrů ZŠ Nové Město pod Smrkem 7.A 2664 metrů ZŠ Nové Město pod Smrkem 7.B 1992 metrů ZŠ Nové Město pod Smrkem 8+9. I 2616 metrů ZŠ Nové Město pod Smrkem 8+9. II 2352 metrů ZŠ Hejnice 3576 metrů 1 1 Ing. Pavel Jakoubek Jarní akce ve škole Besídka ke Dni matek. Na jaře se ve škole nejen učí, ale žáci se zapojují do několika akcí a projektů, které škola pro ně pravidelně připravuje. Fotografie vám přiblíží dění jednotlivých akcí: 2. dubna se školní družina vypravila do Lunaparku v Liberci. 16. dubna proběhla tradiční Velikonoční dílna, děti i rodiče pekli, pletli pomlázky, malovali vajíčka, papírové slepičky a vyráběli z ovčí vlny ovečky. 22. dubna jsme si připomněli význam Dne Země, o kterém napsala pár slov Zuzana Svěrčinová. 25. dubna se naši žáci účastnili velikonočního plavání v Novém Městě pod Smrkem a úspěšně prezentovali naši školu a své plavecké dovednosti druhým místem. Celkem se starším žákům podařilo uplavat 2064 metrů. (čtěte v článku od pana Ing. Pavla Jakoubka) 28. dubna připravila pro žáky paní učitelka Stančová s paní učitelkou Svěrčinovou projekt Mravenci a žáci tak trávili celý den venku a netrápil je výpadek proudu. Při tom všem se podařilo s žáky připravit nádherný a pestrý program na besídku ke Dni matek. A co jsme neukázali, uvidíte na besídce ke Dni otců na naší Akademii na konci školního roku v pondělí 23. Června. Těšíme se na vás. Mgr. Dagmar Vondráčková, ředitelka školy 6 7

5 Dětský den V neděli 1. června od hodin obec ve spolupráci s místními spolky a sdruženími (MA21) uspořádala zábavné odpoledne pro děti. Tradičně byla akce provedena formou pohádkového lesa, kde na trase děti plnily různé úkoly a za své výkony byly odměněny. Trasa končila na fotbalovém hřišti FK SO- KOL, kde na ně čekala diskotéka, kterou jim připravil M. Vondráček. Všem návštěvníkům i dobrovolníkům a dobrovolnicím děkuji za ochotu a pomoc. Jak vše probíhalo, můžete shlédnout ve fotogalerii. Jindřich Krámer a bílá labuť. Příběh z první republiky. V naší vesnici zastával pan Krámer důležité místo. Byl poradcem, básníkem i spisovatelem. Psal hlavně o lidech z naší vesnice a okolí. Koncem třicátých let se chystal pan Krámer za svým bratrem do Ameriky. Sliboval občanům, velké překvapení, které v naší vesnici, ještě nikdo nezažil. Když se za měsíc vrátil, dal všem občanům zprávu, aby se začátkem srpna v sobotu dostavili na rybník. Občané hořeli zvědavostí, co se bude dít, vždyť pan Krámer se bál vody a každý věděl, že neumí plavat. Konečně nastala slavnostní chvíle. U rybníka plno občanů a pan Jindřich táhl dřevěný vozík s velkou bílou labutí, na hlavě měl mexický klobouk, v ústech havanský doutník a pravil, to koukáte, co? Já se dnes celý den povozím na rybníku s bílou labutí z umělé hmoty a vy budete jenom koukat. Občané tam stáli s otevřenou hubou. Pan Krámer měl na sobě proužkované plavky s krajkou, nastoupil do velké labutě na rybníku, na hlavě měl klobouk a ještě si zapálil nový doutník. Někteří na něj řvali, aby si nehrál na Američana, ale hodně lidí mu to i přálo. Ovšem i pár závistivců se našlo a to se mu stalo osudným. Poté, co několikrát objel s labutí rybník, několik výrostků se dohodlo, že mu jeho bílou krasavici propíchnou a bude ohromná legrace, protože neumí plavat. Neumíte si představit, co ten chudák zažil. Začal se topit a volal o pomoc. Záchranu mu slíbili jen tehdy, když koupí soudek piva. Sliboval všechno, jen když bude zachráněn. Byl vytažen na břeh, ležel pod břízou i se zničenou labutí. Chtěl, aby prožil krásné odpoledne a stále nepochopil, proč mu jeho občané, které měl tak rád, mohli udělat něco takového. Hospodský z Dolní hospody poslal pro soudek piva a pilo se na záchranu pana Jindřicha. Také řezníkovi se to líbilo a navrhoval, aby se slavilo, pokud poteče pivo a nechal přivézt uzenky. Opékalo se a hodovalo se tam až do druhého dne do večera. Pekař jim ještě poslal koš pečiva. Když se to rozkřiklo, co se u rybníka děje, přidali se i další občané. Nikomu se nechtělo domů, bylo krásné počasí a starý gramofon na kliku, jenž neustále hrál, dokázal přilákat i hajného, který byl na obchůzce na Kukačce a nestačil se divit, co se tam děje. Konec všem radovánkám na rybníku udělaly ženy z vesnice, táhly na rybník, aby zachránily své drahé manžele od dalších neřestí. Tak skončila velká oslava na rybníku pro záchranu pana Krámera. Pro něho to byla velká prohra, přišel o svoji labuť a ještě musel zaplatit soudek piva a dívat se, jak všichni spokojeně slaví. Když se vrátil domů, rozsekal labuť na kousky a strčil je pak do pytle, aby jí neměl už na očích. Celý měsíc nevyšel z domu, jak byl hluboce zachmuřen. Občanům se to přestalo líbit, že svého básníka vůbec nikdo nevidí a rozhodli se to změnit. Pochopili, že mu velice ublížili a tak se dohodli, že pro něj udělají v dolní hospodě velkou oslavu i s kapelou. Musí to být něco mimořádného. Ve statku si půjčili kočár i s kočím, přijeli pro něho až domů. Pan Krámer se zprvu zdráhal, ale nakonec nastoupil do kočáru, aby oslavil se všemi usmíření, které se velice povedlo. Letos bude napuštěný nový upravený rybník a lidé se opět přijdou koupat, možná že vnikne nový příběh, který lidi pobaví s úsměvem. Píseň země Waltraud Jiranová Jsme přílivem i odlivem, jsme rackem, který krouží nad lodí, abychom lidem přinášeli stále nová poselství. Jsme sluncem, které zahřívá a novou sílu nám všem dává, jsme lunou, která do našich příbytků vznáší naději a víru. Jsme větrem, který pohladí a odnáší smutek z našich tváří, jsme hvězdou která zazáří, když padá tiše do trávy. Jsme zasnoubení s nekonečným vesmírem a dětmi nejkrásnější planety země. Pracujeme pro ni, bojujeme pro ni, aby zůstala pro nás všechny šťastným domovem. Waltraud Jiranová 8 9

6 První soutěž = první vítězství V sobotu 7. června se konala v Novém Městě pod Smrkem první letošní soutěž v požárním sportu, tentokrát s podtitulem O pohár velitele okrsku. Do nového ročníku soutěží vstoupil náš sbor s úpravou požární stříkačky, u které došlo ke zvýšení výkonu motoru. První zkoušky dopadly dobře a tak jsme plni očekávání vyrazili na první soutěž. Krásné slunečné počasí přálo soutěžním družstvům a každý sbor se chtěl po zimním spánku předvést v dobrém světle. Domácím se přes zimu rozpadlo složení soutěžního družstva mužů a zcela svou činnost ukončilo družstvo žen. Na řadu tak přišlo experimentování. Pevně však věříme, že se jim podaří nalézt zdravé jádro. Pro malý počet soutěžících (3. mužské a 1. ženské družstvo) se běželo dvoukolově. V prvním kole se nám podařilo dosáhnout času 24:15, což stačilo jasně na první místo. Náskok na druhý SDH Ludvíkov činil 8 vteřin a na třetí domácí sbor pak 12 vteřin. Druhé kolo již nic nezměnilo a tak na nás zbylo PRVNÍ místo. SDH Jindřichovice pod Smrkem: Koš - Milan Knapp, savice - Martin Vondráček, stroj - Michal Krause, béčka - Petr Škoda, rozdělovač - Karel Skuček, L proud - Tomáš Hroch, P proud - Karel Beran (druhé kolo pak Marek Knapp). PS: Aby to nebylo klukům málo, tak jeli na noční soutěž do Liberce - Rochlic. Na startu se sešlo 35 sborů a náš výsledek v pozměněné sestavě (bez tří hráčů) stačil na krásné 12 místo. Děkujeme za výbornou reprezentaci sboru a obce Jindřichovice pod Smrkem. Otto Novotný, velitel JSDH Zprávy z knihovny Zdravím všechny čtenáře i nečtenáře. Dne jsem vyměnila knihy z Liberce VF asi kolem 200 knih za nové. Dále je koupeno kolem 20 nových knih, určitě zajděte si nějakou vypůjčit, pokud tu nenajdete titul, který by se Vám líbil, můžete si objednat z LBC knihu MVS za poplatek 10 Kč na měsíc. Dne v 9.00 navštívily děti z místní ZŠ knihovnu, kde si mohly vyzkoušet výrobu ČARODEJNICE. Přišla 3., 4., 5. třída s paní učitelkou Svěrčinovou a mohlo se začít s výrobou čarodějky na chodbě knihovny. Připravila jsem vše potřebné pro výrobu s pomocí OÚ : dřevěný kříž na tělo, Věra Olivová a Zdena Kalousová - oblečení pro Čarodejnici, seno a slámu zdejší ZŠ. Děti byly opravdu šikovné a ČARODEJNICE se nám povedla, nakonec byla odnesena před OÚ, kde si ji za úřad převzal Otto Novotný. Dne v 9.00 navštívily děti z místní ZŠ knihovnu, kde si mohly vyzkoušet výrobu PTAČÍCH KLÍCEK S PTÁČKEM pro maminky na Besídku ke DNI MATEK. Sešla se 1. a 2. třída s paní učitelkou K. Stančovou - následovala výroba PTÁČKA V KLECI. Připravila jsem klícky, šablony a pak s paní učitelkou všem dětem pomohla a následoval úklid, focení. Dne budu naposledy v tomto školním roce se žáky vyrábět - Úložný boxík z plechovek. Tímto bych také chtěla poděkovat všem, kteří mi nosí do knihovny různé potřeby na výrobky, které zde vyrábíme se školáky z místní ZŠ. Tak např. děkuji L. Izsofové korálky, kousky filce, Z. Kalousové vlna, bavlnky, B. Knappové plechovky, Z. Formanové záclonovina a dalším. Pokud máte doma cokoliv nepotřebného, z čeho by se dalo něco vyrobit, přineste do knihovny, ať máme v příštím školním roce z čeho vyrábět, děkuji. Vaše knihovnice Miroslava Beranová 10 11

7 SBĚROVÝ DEN 21. ČERVNA 2014 V SOBOTU proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu. 1. Nebezpečné odpady AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a oleje, vyjeté oleje apod. 2. Velkoobjemové komunální odpady matrace, nábytek, koberce, pneumatiky, podlah. krytiny, apod. Stavební suť a střešní krytinu v omezeném množství. 3. Výrobky pro zpětný odběr - lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektronické nářadí, hračky apod. Uvedený odpad můžete BEZ- PLATNĚ předat pracovníkům firmy AVE CZ odpadové hospodářství s. r.o., kteří přijedou do Vaší obce se speciální svozovou technikou. MÍSTO A ČAS PŘISTAVENÍ SBĚROVÉHO VOZU: Jindřichovice pod Smrkem U Obecního úřadu hod. Je nutné, aby občané předali výše uvedené odpady na stanovišti sběru nebezpečných odpadů osobně. Svoz není určen pro podnikatele, neboť ho hradí obec. Dne 21. června od hodin se pod altánem na fotbalovém hřišti uskuteční nultý ročník Jindřichovické sorty. Jedná se o nenásilné setkání příznivců folku a coutry hudby. Především coutry písničky v současné době ustoupily do pozadí, ačkoliv mají spoustu příznivců a tak jsme se rozhodli, že se sejdeme a tento hudební žánr oživíme. Můžete se těšit na skupinu ODPADLÍCI, FERLESTBAND, DONÍNSKÁ SEKCE A C-STYL, který je spolupořadatelem akce. Současně zde proběhne i křest jejich nového jindřichovického CD. Přijďte se pobavit, zazpívat a poslechnout legendární písničky v podání živých kapel v příjemném prostředí u piva a klobás. Součástí bude i drobná tombola. Všichni jste srdečně zváni. Kalendárium akcí JINDŘICHOVICKÁ SORTA Hřiště FK SOKOL Jindřichovické dny Jindřichovické listy vydává obec Jindřichovice pod Smrkem Jindřichovice pod Smrkem 245 PSČ: Liberecký kraj tel fax: mail: sazba a grafická úprava: Petr Bíma & Arteport s.r.o., Příspěvky uveřejněné v Jindřichovických listech vyjadřují názory jednotlivých autorů, nikoliv vydavatele, který za jejich obsah nenese odpovědnost. Obsah Jindřichovických listů je zdrojem informací pro informační server frýdlantského výběžku 12

Úvodní slovo starosty ... 1 Historie Informace z úřadu Nová historie kostela Nejsv. Trojice... 8 Zprávy z obce

Úvodní slovo starosty ... 1 Historie Informace z úřadu Nová historie kostela Nejsv. Trojice... 8 Zprávy z obce Téma sloupku starosty, v tomto vydání, mi v hlavě hnízdí delší dobu. Přemýšlím jak jej uchopit, aby bylo zřejmé, co jsem jím chtěl říct. Možná by se téma mohlo jmenovat Tváře naší obce. Zejména Ti, kteří

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Noví občánci Štěpánkovic BLAHOPŘEJEME

Noví občánci Štěpánkovic BLAHOPŘEJEME 3 Vážení spoluobčané, skončila doba dovolených, žáci zasedli do školních lavic, blíží se podzim a s ním volby do obecního zastupitelstva. Chtěl bych využít tuto příležitost a poděkovat všem členům obecního

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

časopis městské části Praha Slivenec

časopis městské části Praha Slivenec SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec Vítání občánků 3 2013 V sobotu 27. 4. proběhlo slavnostní vítání sliveneckých a holyňských občánků, kteří se v obci narodili v roce 2012. Z celkového

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

cena 10 Kč www.nmps.cz číslo 3, ročník 19 Město Nové Město pod Smrkem květen červen 2013 Soutěž v lezení více na straně 16.

cena 10 Kč www.nmps.cz číslo 3, ročník 19 Město Nové Město pod Smrkem květen červen 2013 Soutěž v lezení více na straně 16. cena 10 Kč www.nmps.cz číslo 3, ročník 19 Město Nové Město pod Smrkem květen červen 2013 NOVOMĚSTSKÉ NOVINY Vážení čtenáři, máte před sebou další vydání Novoměstských novin. Přinášíme nové zprávy, ale

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Milí čtenáři, JARO. Číslo 1/2015 Ročník XIII Vychází 1. dubna OBSAH. rok utekl jako voda a už tu máme zase velikonoce.

Milí čtenáři, JARO. Číslo 1/2015 Ročník XIII Vychází 1. dubna OBSAH. rok utekl jako voda a už tu máme zase velikonoce. V Ě D O M I C K É N O V I N Y Číslo 1/2015 Ročník XIII Vychází 1. dubna Milí čtenáři, rok utekl jako voda a už tu máme zase velikonoce. VÍTE O VELIKONOCÍCH, ŽE... V nejstarších dobách bylo vnímání dnešních

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

duben, květen, červen, červenec 2012 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz čtěte na straně 6

duben, květen, červen, červenec 2012 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz čtěte na straně 6 duben, květen, červen, červenec 2012 104 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Pyšelské muzeum opět otevřeno V pátek od 10 12 hodin a od 13 15 hodin V sobotu od 10 12 hodin a od

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

DĚTSKÝ DEN LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY JIŽ BRZY. Realitní kancelář KONTAKT- servis KLUB JUNIOR. JUDr. Jan Šimáček & JUDr. Jana Šimáčková

DĚTSKÝ DEN LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY JIŽ BRZY. Realitní kancelář KONTAKT- servis KLUB JUNIOR. JUDr. Jan Šimáček & JUDr. Jana Šimáčková 5 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 8 LIBUŠSKO-PÍSNICKÝ JARMARK 17. KVĚTNA 2008 SBÍRKA BRÝLÍ PRO AFRICKÉ DĚTI ODPALOVÁNÍ ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY DVAADVACET CENTIMETRŮ NĚŽNOSTÍ ATD. PŘÍLOHA: TŘETÍ HOSPODA VÝSADNÍ Ulice

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČERVENEC 2013 ČÍSLO 271. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČERVENEC 2013 ČÍSLO 271. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVENEC 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 271 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 721 562 521 Jaké jsou uzávěrky

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274 Přibyslavský O B Č A S N Í K ŘÍJEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 274 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Sběr a svoz velkoobjem. odpadu str. 4 Usnesení rady

Více

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 265 květen 2012 K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky Odpradávna, co lidská paměť sahá, stávaly u prčické kašny na Vítkově náměstí

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více