Úvodní slovo starosty... 1 Informace z úřadu Zprávy z obce... 1 Zápis z jednání zastupitelstva... 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo starosty... 1 Informace z úřadu Zprávy z obce... 1 Zápis z jednání zastupitelstva... 3"

Transkript

1 Úvodní slovo starosty... 1 Informace z úřadu Zprávy z obce... 1 Zápis z jednání zastupitelstva... 3 Škola Výlet do Dětřichovce... 5 Vycházky do okolí... 5 Den Země... 6 Velikonoční štafeta... 7 Jarní akce ve škole... 7 Dětský den... 8 Historie Jindřich Krámer a bílá labuť... 9 Píseň Země... 9 Spolky SDH - První soutěž = První vítězství Kultura Zprávy z knihovny Počasí v letech 2012 a Akce na červen a červenec Kalendárium Téma sloupku starosty vždy většinou souvisí s nějakou obecnou aktuální situací, nebo s tématem, který tak nějak intenzivně vnitřně prožívám. Vnímám nálady i zásadní potřeby a často i bezmocnost, když se něčeho nedaří dosáhnout. Vnímám radost, smutek i vztek jednotlivců a nejen proto, že to je nyní má povinnost a práce, kterou mám tu čest dělat, ale obyčejně lidsky. Toto období je pracovně opravdu těžké a hektické. Pro všechny. Současně ale naplňující s viditelnými výsledky. Zahrádky a zahrady začínají vypadat, jak mají a po deštivém období dostáváme pod kontrolu i travnaté plochy. Večer si můžeme sednout na zahradu a kochat se stejně, jako pan doktor ze slavné komedie Vesničko má středisková. Ten film mám moc rád. Především proto, že ukazuje tvář venkova. Všichni spolu žijeme podobné příběhy, spojují nás stejné události a máme-li svou obec rádi, tak nás těší i vše, co se v ní podařilo společnými silami udělat. Já a my všichni, nyní prožíváme přeměnu budovy školy, obecního úřadu a rybníku a mám z toho radost. Především proto, že cítím, jak naprostá většina občanů naší obce bere tuto záležitost osobně. Jsou to přece naše stavby, náš rybník! A o to jde. Cítím sounáležitost a zájem. Společně se za-...pokračování na str. 3 Zprávy z obce Škola a Obecní úřad Přijde mi, jako by to bylo před pár dny, kdy jsem psal příspěvky do předchozích Jindřichovických listů. Popisoval jsem situaci ohledně právě realizovaných projektů a přiznám se, že i když jsem v centru dění, i já jsem s napětím očekával, jak budou práce na všech stavbách pokračovat, jak se budou vyvíjet, zda nenastane nějaký zádrhel. Přece jenom, vždy se může cokoliv pokazit. S ulehčením mohu říci, že se za dva měsíce, které od posledního vydání rychle uplynuly, nic významně nepokazilo a naopak si nyní už můžeme představit, jak bude vypadat výsledek. Popravdě i nám spadl kámen ze srdce. Postupně totiž odpadávají obavy a strachy. Významným z nich bylo řešení barevných variant fasády. Bylo jich bohužel několik. O to větší to byly nervy. Měli jsme základní představu. Tou bylo podstatně uchopit historickou nápovědu původní barvy fasády a nebát se ji oživit v duchu dnešní doby. Současně řešit i barevné varianty Obecního úřadu, tak aby k sobě barevně i odstínem stavby ladily a museli jsme vzít v potaz i vedlejší budovu domova důchodců. Prostě řešit střed obce jako celek a počítat s dalším prostorem pro určení barev a odstínů pro budoucí fasádu knihovny. No a zde nám významně pomohla firma Ateliér Dlouhý z Liberce. Ta připravila různé varianty. Přece jenom jsou určitá pravidla, která se při volbě barev a odstínů musejí dodržet. A ty hranice v případě odstínů bývají velmi tenké, zvlášť když je ve hře více budov. Znáte to. Něco se vám líbí a něco působí nějak nepříjemně, ačkoliv základní barvy jsou stejné a nějak nevíte proč. Konečné rozhodnutí jsme odkládali do poslední chvíle a nakonec jsme nechali zpracovat další dvě varianty odstínů, které vycházely z těch původních. A ty zvítězily. U obecního úřadu jsme šli ještě odvážněji, protože obě budovy mají prostě jiné využití. Maximálně jsme se snažili dodržet i věrnost ozdobných fasádních prvků. V zadní části školy, jsme si dokonce dovolili i dvě římsy na každé křídlo přidat a nyní se tváří, jako by tam patřily. Jsou tam nutné, protože zadní část školy byla původně chudší, jakoby dvůr. Nyní římsy dělí odvážnější tóny barev a rozbíjí velkou plochu, která nebyla v původním konzervativnějším duchu tak patrná. No a v nespolední řadě jsme hledali prvek, který by obě obecní budovy spojoval. Tím je stříbro-šedá barva, která je na všech prvcích vystupujících z obou fasád. No a jsem u posledního překvapení a změny oproti původnímu barevnému řešení. Tím je barva přístavku šaten a sociální...pokračování na str. 2 1

2 Slovo starosty pokračování ze str. 1 Zprávy z obce pokračování ze str. 1 zařízení. Zde jsme se po dlouhých debatách nechali přesvědčit, že pokud by přístavek byl proveden v jakémkoliv použitém odstínu žluté, vizuelně by zanikl a pomáhal by vytvořit obrovskou žlutou plochu. Nechali jsme jej tedy v duchu pravidla vše co vystupuje zvýraznit v barvě okrasných prvků, říms a šambrán. Pokud se nenecháme chytit do představy původní barvy, jsem přesvědčen, že to má logiku a výsledek se bude líbit. Na průčelí obou budov nově přibudou plastické nápisy Škola a Obecní úřad. Popisuji tento myšlenkový vývoj podrobně proto, že se mě na to často ptáte a jsem rád, že cítím opravdový zájem. Firma GALLOS, která projekt realizuje, má dokonce v plánu naši školu přihlásit do soutěže fasády roku. A myslím si, že právem. Práce na obou budovách pokračují závratným tempem a pokud nezasáhne vyšší moc, věřím v termín dokončení do konce července. Rybník Zde pokračují práce na revitalizaci přítoku. Už nyní je zřejmé, že za rybníkem vznikne úžasné zákoutí s novými pohledy. I zde by mělo být do konce července hotovo. V současné době rybník střídavě lehce napouštíme a znovu vypouštíme. Důvodem je odkalení dna po stavební činnosti. Zkušebně už napuštěný byl, abychom zjistili, zda se podařilo odstranit průsaky za stavidlem, které byly před rekonstrukcí dosti výrazné. Do plného stavu jej znovu napustíme, až po ukončení prací na přítoku. No a pak nezbude nic jiného, že ukončení prací společně zapít. Jak moc kdo, nechám na každém. Oprava komunikací V současné době je položen nový povrch na cestě k Pokorným. Jak jsem již v minulém vydání avizoval, letos byla v plánu pouze tato cesta. Musíme si nechat finanční rezervu na nenadálé výdaje, které mohou vyplynout ze všech tří akcí. Čeká nás ještě oprava tryskováním, které se v minulých letech osvědčilo. Průběžně opravujeme nezpevněné cesty. Prodej palivového dřeva z obecního lesa Na základě Lesního hospodářského plánu (dále jen LHP), který stanoví zákonnou péči o lesní porosty v majetku obce, bude letos obec provádět probírku v obecních porostech. Praxe je taková, že firma, která pro obec tuto práci provádí, zajišťuje i prodej dřeva a obci, po odečtení nákladů za práci přistanou do kasy peníze. Letos jsme se rozhodli část listnatého palivového dřeva ponechat na prodej místním občanům. Cena bude obvyklá a stanovená dle tabulek, které určují hodnotu dřeva. Ta je nyní Kč za kubický metr + DPH + doprava na místo určení. Cenu nelze snížit, neboť bychom se jako správci obecního majetku, dostali do rozporu se zákonem. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě. A to je asi tak z hlavních činností všechno. Provádíme běžnou údržbu zeleně a drobných oprav. Ve statku ve sklepě jsme např. museli předělat kompletně původní hlavní odpady, protože se doslova rozpadaly. No a očekáváme, že brzy přijdeme na řadu s montáží varovného systému v obci. Akce již v některých obcích začala, takže uvidíme, kdy se tak stane u nás. Přeji příjemné letní počasí a pohodu a ať se daří. Pavel Novotný starosta Zápis z jednání Zastupitelstva obce v 18 hod. Přítomní: Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SA- LABA, Petr FORMAN, Luboš MAUER, Michal KRAUSE, Lubomír LEŽOVIČ, Martin VONDRÁ- ČEK, Jiří BURSA Omluveni: Jiří ZEZULKA Přítomno: 1 občan Další přítomní: Otto NOVOTNÝ (referent OÚ) zapisovatel PROGRAM JEDNÁNÍ (18:03) 1. Úvod, zahájení 2. FVS, a.s. 3. Zveřejnění záměru prodeje4. 4. Různé Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Pavel Novotný. Konstatoval, že ZO je usnášeníschopné a představil program jednání, kde navrhl přesunutí bodu č. 3) na úvod jednání. Dále následovalo určení ověřovatelů zápisu: Luboš Mauer a Petr Forman. Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. 2. Zveřejnění záměru prodeje (18:05) Zastupitelům se představil pan Bedrník, který přednesl žádost týkající se občanského sdružení BIKE 3000 JUNIOR TEAM. Toto sdružení zaštiťuje mladé cyklisty kteří často jezdí na sousední Singltrek. V rámci těchto návštěv je napadla myšlenka, na zřízení cyklistické základny poblíž Singltreku. Sdružení má představu, že na pozemku by postupně vzniklo apartmánové přízemní ubytování a současně místnost speciálně určená pro uložení a správku kol. Hlavní podstata všeho však spočívá v tom, že před bydlením by chtělo sdružení vybudovat tréninkové centrum pro cyklisty, tzv. Pumptrack a jiné skokové prvky s kamennou zahradou, kde by se mladí, ale nejenom ti učily základní technické dovednosti. Samotné tréninkové hřiště by bylo na pozemku obce a stalo by se volně přístupné všem obyvatelům obce ale i ostatním návštěvníkům Singltreku. Jako místo vhodné pro vytvoření tréninkového centra ale i cyklistické základny se nachází na volném prostranství za knihovnou v místech, kde dříve býval stanový tábor. Starosta doplnil informace pana Bedrníka a jemu osobně se celá aktivita líbí a je otázka, jak velkou plochu sdružení potřebuje pro realizaci svého záměru, tj. cyklistické základny. J. Bursa podobnou aktivitu vítá, ale navrhuje zřízení dlouhodobého pronájmu pozemku k těmto účelům. Nebylo by vhodné prodat parcelu, která tvoří s budovou knihovny jednotný celek. P. Forman také vítá záměr sdružení a souhlasí s návrhem, který předložil J. Bursa. Starosta dal slovo panu Bedrníkovi, aby doplnil svůj záměr. Pan Bedrník zastupitelům sdělil, že by jen potřeboval znát jejich stanovisko a do dalšího termínu ZO doloží plánovanou situaci využití pozemku, kde budou zřejmé požadované rozměry stavby atd. Starosta vyzval ostatní zastupitele k připomínkování žádosti kterou přednesl pan Bedrník a následně došlo ke usnesení v tomto znění: ZO Jindřichovice pod Smrkem souhlasí se záměrem O.S. BIKE 3000 JUNIOR TEAM vybudovat Pumptrack a tréninkové centrum pro cyklistiku a zároveň prohlašuje, že se na vybudování Pumptracku bude podílet. 3. Frýdlantská vodárenská společnost (19:07) Ke schválení zastupitelstvem je předložen souhlas se zástavou části akcií FVS, a.s. v držení Obce Jindřichovice pod Smrkem a emitovaných ke dni 27. Února 2014 pro zajištění bankovní záruky k zajištění úvěru FVS, a.s., dle podmínek vítězné nabídky společnosti PPF banka, a.s. souhlasí se zástavou části akcií Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. v držení obce Jindřichovice pod Smrkem a emitovaných ke dni 27. února 2014, tj. ke dni souhlasu valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. se zástavou předmětných akcií, pro zajištění bankovní záruky sloužící k zajištění úvěru Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. ze Státního fondu životního prostředí dle podmínek vítězné nabídky společnosti PPF banka, a.s. podané v rámci výběrového řízení Bankovní záruka a úvěr pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s. hlasování: (Usnesení nebylo přijato) 3. Zveřejnění záměru prodeje (19:12) Zveřejnění záměru prodeje parcel p.č. 474/2, p.p.č. 429 a p.p.č. 430 včetně budovy č.p. 358 na ní stojící, vše v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. Jedná se o soubor pozemků objektu bývalé výtopny. Uvedené nemovitosti zapsány na LV obce ke dni O tyto nemovitosti projevil zájem pan Evžen Krajzingr. stavujeme u školy a cítíme, že se nepříbuzní lidé o budově společně baví stejně, jako o svém společném domu. Živě diskutujeme, vyměňujeme si názory, někdy souhlasné a někdy jeden druhého přesvědčujeme o jiném pohledu na věc. A ta škola nás spojuje. Najednou nejsou slova naše obec frází. A to je velmi důležité. Jsme si v této situaci nějak blíž. Stejně, jako jsme si ze stavu obou budov společně zoufali, nyní máme společně radost. Vnímám s jakou ochotou, kdokoliv má možnost, pomůže. S čímkoliv. Třeba trpělivostí při nekonečném úklidu, drobnými pracemi či kličkováním mezi stojícími auty bez lamentování. Za každou událost, která nás posune k dříve samozřejmému pocitu spoluodpovědnosti a pospolitosti jsem vděčný. Jsou to důležité okamžiky v životě vesnice. Přiblížení se k pochopení duševního i materiálního spoluvlastnictví hodnot obce, ve které žijeme. To je to co nyní prožívám a tiše doufám, že vše dotáhneme do úspěšného konce. Aby po všech peripetiích, přípravách, hádkách a vlastní realizaci, zbyl pouze dobrý pocit nás současníků, že boj s dluhy minulosti nevzdáváme. Pavel Novotný váš starosta zveřejňuje záměr prodeje parcel p.č. 474/2, p.p.č. 429 a p.p.č. 430 včetně budovy č.p. 358 na ní stojící, vše v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. Jedná se o soubor pozemků objektu bývalé výtopny. (Usnesení bylo přijato) 4. Různé (19:17) L. Salaba podal informace o probíhajícím postupu prací na zateplení ZŠ a OÚ. Dále informoval zastupitele o žádosti p.o. ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem týkající se rozpočtu školy pro letošní rok. L. Mauer vznesl dotaz na objekt bývalého kravína a jeho současný stav. M. Vondráček se zajímal o stavu prací na rybníku. Po skončení jednání poděkoval pan starosta občanům za účast a v 19:30 ukončil jednání ZO. Zapsal: Otto Novotný Starosta: Pavel Novotný Ověřil: Petr Forman Ověřil: Luboš Mauer 2 3

3 Zápis z jednání Zastupitelstva obce v 18 hod. PPřítomní: Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALA- BA, Petr FORMAN, Michal KRAUSE, Lubomír LEŽOVIČ, Martin VONDRÁČEK, Jiří BURSA, Jiří ZEZULKA Omluveni: Luboš MAUER Přítomno: 2 občané Další přítomní: Otto NOVOTNÝ (referent OÚ) zapisovatel PROGRAM JEDNÁNÍ (18:00) 1. Úvod, zahájení 2. Rozpočet obce na rok Smlouva o zřízení věcného břemene 4. Různé Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Pavel Novotný. Konstatoval, že ZO je usnášeníschopné a představil program jednání. Dále následovalo určení ověřovatelů zápisu: Michal Krause a Martin Vondráček. Usnesení: ZO schvaluje program jednání dnešního zastupitelstva. schodkový (v rámci závazných ukazatelů). Příjmy ,00 Kč, výdaje ,00 Kč, financování ,00 Kč (položka 8124 splátky úvěrů ,00 Kč; položka 8123 poskytnutý úvěr ,00 Kč). hlasování: schvaluje postup, kdy úroky z bankovního úvěru týkající se projektů zateplení budovy OÚ, ZŠ a revitalizace povodí Jindřichovického potoka - I. etapa, budou účtovány do nákladů. 3. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti (18:55) Jedná se o zřízení a vymezení věcného břemene služebnosti, na elektro přípojku NN. Přípojka je vedena k objektu bývalé truhlárny, kde je plánovaná klubovna hasičů a realizována byla v roce Usnesení: ZO Jindřichovice pod Smrkem souhlasí se zřízením a vymezením věcného břemene služebnosti dle smlouvy IP /PO01. (Usnesení nebylo přijato) 4. Různé (18:57) Výlet MŠ do Dětřichovce Na pondělí jsme byli pozváni na farmu Lukava. Typ na výlet byl přijat s velkou radostí, protože jsme nedávno uzavřeli integrovaný blok Domácí zvířátka. Cestou do Dětřichovce děti měly možnost pozorovat zvířata na pastvách a připomenout si, co se vše o nich naučily. Samozřejmě nechybělo ani zpívání písniček pro lepší náladu. Po občerstvení na Lukavě jsme se podívali, kde bydlí koně a ovečky. Dokonce si děti vyzkoušely, jak se krmí malá jehňátka. Pro všechny statečné návštěvníky, kteří celou túru zvládli perfektně, byla na závěr našeho výletu přichystaná jízda na koni. Věřím, že to byl bohatý zážitek nejen pro děti, ale i pro nás dospělé. Naše velké poděkování patří manželům Rosenbaumovým za vřelé přijetí a krásný program, panu Novotnému za odvoz a všem zúčastněným rodičům za pomoc. Za MŠ Jindřichovice pod Smrkem Lada Bulušková Vycházky do okolí Jindřichovic na téma Tady jsem doma Teplé a krásné počasí jsme s dětmi využili na uskutečnění delších procházek do lesa, na louku a také do našeho kostela, kde nás provedla paní Kopecká. Ještě jednou moc děkujeme. Fotografie vám, drazí čtenáři, přiblíží naše zážitky. 2. Rozpočet obce pro rok 2014 (18:03) Návrh rozpočtu obce byl zaslán účetní obce paní Pileckou a v papírové podobě předložen na minulém zasedání zastupitelstva. Dále k projednávanému bodu vystoupila ředitelka p.o. ZŠ a MŠ paní Mgr. Dagmar Vondráčková, které zastupitelům vysvětlovala jednotlivé položky v rozpočtu školy. Oproti loňskému roku došlo k navýšení kapitoly mzdové prostředky pro nového kantora, jenž by měl nastoupit od září Jedná se totiž o navýšení kapacity 45 dětí v nově otevřené samostatné třídě. Dále se jednalo o převedení hospodářského výsledku školy z rezervního fondu, který bude použit na obnovu vybavení. ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje rozpočet školy na rok 2014 ve výši Kč. Z toho prostředky ve výši Kč budou uvolněny v návaznosti na grantovou úspěšnost ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem, p.o. ZO Jindřichovice pod Smrkem schvaluje převedení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Jindřichovice pod Smrkem, p.o. za rok 2013 ve výši ,83 Kč z rezervního fondu a to na obnovu vybavení třídy. K jednotlivým položkám rozpočtu obce odpovídal na dotazy zastupitelů starosta. schvaluje rozpočet obce na rok 2014 jako P. Forman informoval zastupitele o záměru dostavby areálu na fotbalovém hřišti, který obsahuje krytou pergolu a kryté ohniště. Starosta podal informace o průběhu zateplovacích prací a činností na rybníku. Po skončení jednání poděkoval starosta občanům za účast a v 19:06 ukončil jednání ZO. Zapsal: Otto Novotný Starosta: Pavel Novotný Ověřil: Michal Krause Ověřil: Martin Vondráček Pozvánka na koncert Janka Kicka našeho žáka 5. ročníku domácí školy a jeho maminky Veroniky Kickové Kdy: v pátek 13. června od 9:00 hodin ve škole 4 5

4 Den Země v základní škole Již několik let si děti z naší školy připomínají Den Země, který se na celém světě slaví 22. dubna. Každý rok se snažíme uklidit nějakou část naší obce a jejího okolí. Letos jsme se rozhodli vyčistit potok pod větrnými elektrárnami. Na tato místa chodíme totiž na jaře pouštět po vodě Moranu a všimli jsme si, že potok nese ještě následky dvou nedávných povodní, takže voda tam zanesla spoustu naplaveného odpadu. Nakonec jsme nasbírali tolik pytlů odpadků, že jsme je nedokázali ani sami odnést a poprosili jsme o odvoz obec. Na závěr brigády jsme si opekli buřtíky na ohýnku a zazpívali si. Zuzana Svěrčinová Velikonoční štafeta Akce proběhla dne Zúčastnilo se jí 14 družstev. Z toho 11 družstev složených z žáků ZŠ Nové Město pod Smrkem, 2 družstva vyslala ZŠ Jindřichovice a 1 ZŠ Hejnice. Akce původně plánovaná jako otevřený závod pro zájemce z řad široké veřejnosti, byla z důvodu nízkého zájmu ze strany plavců zredukována na závody školní mládeže. Tato skutečnost však celé soutěži neubrala na kráse ani na výkonech. Soutěž byla organizována ve dvou kategoriích. Mezi účastníky z nižších stupňů se nejlépe umístilo družstvo složené z žáků 5. A, ZŠ Nové město pod Smrkem a to s výkonem 2088 metrů uplavaných za jednu hodinu. Mezi staršími žáky zvítězilo družstvo složené z žáků třídy ZŠ Hejnice, které společně uplavalo za hodinu 3576 metrů a stalo se tak i celkovým vítězem závodu. Všem účastníkům a rovněž i organizátorům ze strany pedagogického sboru jednotlivých škol děkuji za odvedenou práci. Pevně věřím, že při vyhodnocování příští podobné akce budu moci do výsledků zahrnout i výkony dospělých plavců. Podrobné výsledky jsou uvedeny v tabulce. Poř. č. Družstvo Uplavaná vzdálenost Pořadí 1. stupeň Pořadí 2. stupeň Celkem 1 ZŠ Nové Město pod Smrkem 3.A 1632 metrů ZŠ Nové Město pod Smrkem 3.B 1776 metrů ZŠ Nové Město pod Smrkem 4.A I 1548 metrů ZŠ Nové Město pod Smrkem 4.A II 1620 metrů ZŠ Nové Město pod Smrkem 5.A 2088 metrů ZŠ Nové Město pod Smrkem 5.B 1728 metrů ZŠ Jindřichovice I 2064 metrů ZŠ Jindřichovice II 660 metrů ZŠ Nové Město pod Smrkem 6.A 2160 metrů ZŠ Nové Město pod Smrkem 7.A 2664 metrů ZŠ Nové Město pod Smrkem 7.B 1992 metrů ZŠ Nové Město pod Smrkem 8+9. I 2616 metrů ZŠ Nové Město pod Smrkem 8+9. II 2352 metrů ZŠ Hejnice 3576 metrů 1 1 Ing. Pavel Jakoubek Jarní akce ve škole Besídka ke Dni matek. Na jaře se ve škole nejen učí, ale žáci se zapojují do několika akcí a projektů, které škola pro ně pravidelně připravuje. Fotografie vám přiblíží dění jednotlivých akcí: 2. dubna se školní družina vypravila do Lunaparku v Liberci. 16. dubna proběhla tradiční Velikonoční dílna, děti i rodiče pekli, pletli pomlázky, malovali vajíčka, papírové slepičky a vyráběli z ovčí vlny ovečky. 22. dubna jsme si připomněli význam Dne Země, o kterém napsala pár slov Zuzana Svěrčinová. 25. dubna se naši žáci účastnili velikonočního plavání v Novém Městě pod Smrkem a úspěšně prezentovali naši školu a své plavecké dovednosti druhým místem. Celkem se starším žákům podařilo uplavat 2064 metrů. (čtěte v článku od pana Ing. Pavla Jakoubka) 28. dubna připravila pro žáky paní učitelka Stančová s paní učitelkou Svěrčinovou projekt Mravenci a žáci tak trávili celý den venku a netrápil je výpadek proudu. Při tom všem se podařilo s žáky připravit nádherný a pestrý program na besídku ke Dni matek. A co jsme neukázali, uvidíte na besídce ke Dni otců na naší Akademii na konci školního roku v pondělí 23. Června. Těšíme se na vás. Mgr. Dagmar Vondráčková, ředitelka školy 6 7

5 Dětský den V neděli 1. června od hodin obec ve spolupráci s místními spolky a sdruženími (MA21) uspořádala zábavné odpoledne pro děti. Tradičně byla akce provedena formou pohádkového lesa, kde na trase děti plnily různé úkoly a za své výkony byly odměněny. Trasa končila na fotbalovém hřišti FK SO- KOL, kde na ně čekala diskotéka, kterou jim připravil M. Vondráček. Všem návštěvníkům i dobrovolníkům a dobrovolnicím děkuji za ochotu a pomoc. Jak vše probíhalo, můžete shlédnout ve fotogalerii. Jindřich Krámer a bílá labuť. Příběh z první republiky. V naší vesnici zastával pan Krámer důležité místo. Byl poradcem, básníkem i spisovatelem. Psal hlavně o lidech z naší vesnice a okolí. Koncem třicátých let se chystal pan Krámer za svým bratrem do Ameriky. Sliboval občanům, velké překvapení, které v naší vesnici, ještě nikdo nezažil. Když se za měsíc vrátil, dal všem občanům zprávu, aby se začátkem srpna v sobotu dostavili na rybník. Občané hořeli zvědavostí, co se bude dít, vždyť pan Krámer se bál vody a každý věděl, že neumí plavat. Konečně nastala slavnostní chvíle. U rybníka plno občanů a pan Jindřich táhl dřevěný vozík s velkou bílou labutí, na hlavě měl mexický klobouk, v ústech havanský doutník a pravil, to koukáte, co? Já se dnes celý den povozím na rybníku s bílou labutí z umělé hmoty a vy budete jenom koukat. Občané tam stáli s otevřenou hubou. Pan Krámer měl na sobě proužkované plavky s krajkou, nastoupil do velké labutě na rybníku, na hlavě měl klobouk a ještě si zapálil nový doutník. Někteří na něj řvali, aby si nehrál na Američana, ale hodně lidí mu to i přálo. Ovšem i pár závistivců se našlo a to se mu stalo osudným. Poté, co několikrát objel s labutí rybník, několik výrostků se dohodlo, že mu jeho bílou krasavici propíchnou a bude ohromná legrace, protože neumí plavat. Neumíte si představit, co ten chudák zažil. Začal se topit a volal o pomoc. Záchranu mu slíbili jen tehdy, když koupí soudek piva. Sliboval všechno, jen když bude zachráněn. Byl vytažen na břeh, ležel pod břízou i se zničenou labutí. Chtěl, aby prožil krásné odpoledne a stále nepochopil, proč mu jeho občané, které měl tak rád, mohli udělat něco takového. Hospodský z Dolní hospody poslal pro soudek piva a pilo se na záchranu pana Jindřicha. Také řezníkovi se to líbilo a navrhoval, aby se slavilo, pokud poteče pivo a nechal přivézt uzenky. Opékalo se a hodovalo se tam až do druhého dne do večera. Pekař jim ještě poslal koš pečiva. Když se to rozkřiklo, co se u rybníka děje, přidali se i další občané. Nikomu se nechtělo domů, bylo krásné počasí a starý gramofon na kliku, jenž neustále hrál, dokázal přilákat i hajného, který byl na obchůzce na Kukačce a nestačil se divit, co se tam děje. Konec všem radovánkám na rybníku udělaly ženy z vesnice, táhly na rybník, aby zachránily své drahé manžele od dalších neřestí. Tak skončila velká oslava na rybníku pro záchranu pana Krámera. Pro něho to byla velká prohra, přišel o svoji labuť a ještě musel zaplatit soudek piva a dívat se, jak všichni spokojeně slaví. Když se vrátil domů, rozsekal labuť na kousky a strčil je pak do pytle, aby jí neměl už na očích. Celý měsíc nevyšel z domu, jak byl hluboce zachmuřen. Občanům se to přestalo líbit, že svého básníka vůbec nikdo nevidí a rozhodli se to změnit. Pochopili, že mu velice ublížili a tak se dohodli, že pro něj udělají v dolní hospodě velkou oslavu i s kapelou. Musí to být něco mimořádného. Ve statku si půjčili kočár i s kočím, přijeli pro něho až domů. Pan Krámer se zprvu zdráhal, ale nakonec nastoupil do kočáru, aby oslavil se všemi usmíření, které se velice povedlo. Letos bude napuštěný nový upravený rybník a lidé se opět přijdou koupat, možná že vnikne nový příběh, který lidi pobaví s úsměvem. Píseň země Waltraud Jiranová Jsme přílivem i odlivem, jsme rackem, který krouží nad lodí, abychom lidem přinášeli stále nová poselství. Jsme sluncem, které zahřívá a novou sílu nám všem dává, jsme lunou, která do našich příbytků vznáší naději a víru. Jsme větrem, který pohladí a odnáší smutek z našich tváří, jsme hvězdou která zazáří, když padá tiše do trávy. Jsme zasnoubení s nekonečným vesmírem a dětmi nejkrásnější planety země. Pracujeme pro ni, bojujeme pro ni, aby zůstala pro nás všechny šťastným domovem. Waltraud Jiranová 8 9

6 První soutěž = první vítězství V sobotu 7. června se konala v Novém Městě pod Smrkem první letošní soutěž v požárním sportu, tentokrát s podtitulem O pohár velitele okrsku. Do nového ročníku soutěží vstoupil náš sbor s úpravou požární stříkačky, u které došlo ke zvýšení výkonu motoru. První zkoušky dopadly dobře a tak jsme plni očekávání vyrazili na první soutěž. Krásné slunečné počasí přálo soutěžním družstvům a každý sbor se chtěl po zimním spánku předvést v dobrém světle. Domácím se přes zimu rozpadlo složení soutěžního družstva mužů a zcela svou činnost ukončilo družstvo žen. Na řadu tak přišlo experimentování. Pevně však věříme, že se jim podaří nalézt zdravé jádro. Pro malý počet soutěžících (3. mužské a 1. ženské družstvo) se běželo dvoukolově. V prvním kole se nám podařilo dosáhnout času 24:15, což stačilo jasně na první místo. Náskok na druhý SDH Ludvíkov činil 8 vteřin a na třetí domácí sbor pak 12 vteřin. Druhé kolo již nic nezměnilo a tak na nás zbylo PRVNÍ místo. SDH Jindřichovice pod Smrkem: Koš - Milan Knapp, savice - Martin Vondráček, stroj - Michal Krause, béčka - Petr Škoda, rozdělovač - Karel Skuček, L proud - Tomáš Hroch, P proud - Karel Beran (druhé kolo pak Marek Knapp). PS: Aby to nebylo klukům málo, tak jeli na noční soutěž do Liberce - Rochlic. Na startu se sešlo 35 sborů a náš výsledek v pozměněné sestavě (bez tří hráčů) stačil na krásné 12 místo. Děkujeme za výbornou reprezentaci sboru a obce Jindřichovice pod Smrkem. Otto Novotný, velitel JSDH Zprávy z knihovny Zdravím všechny čtenáře i nečtenáře. Dne jsem vyměnila knihy z Liberce VF asi kolem 200 knih za nové. Dále je koupeno kolem 20 nových knih, určitě zajděte si nějakou vypůjčit, pokud tu nenajdete titul, který by se Vám líbil, můžete si objednat z LBC knihu MVS za poplatek 10 Kč na měsíc. Dne v 9.00 navštívily děti z místní ZŠ knihovnu, kde si mohly vyzkoušet výrobu ČARODEJNICE. Přišla 3., 4., 5. třída s paní učitelkou Svěrčinovou a mohlo se začít s výrobou čarodějky na chodbě knihovny. Připravila jsem vše potřebné pro výrobu s pomocí OÚ : dřevěný kříž na tělo, Věra Olivová a Zdena Kalousová - oblečení pro Čarodejnici, seno a slámu zdejší ZŠ. Děti byly opravdu šikovné a ČARODEJNICE se nám povedla, nakonec byla odnesena před OÚ, kde si ji za úřad převzal Otto Novotný. Dne v 9.00 navštívily děti z místní ZŠ knihovnu, kde si mohly vyzkoušet výrobu PTAČÍCH KLÍCEK S PTÁČKEM pro maminky na Besídku ke DNI MATEK. Sešla se 1. a 2. třída s paní učitelkou K. Stančovou - následovala výroba PTÁČKA V KLECI. Připravila jsem klícky, šablony a pak s paní učitelkou všem dětem pomohla a následoval úklid, focení. Dne budu naposledy v tomto školním roce se žáky vyrábět - Úložný boxík z plechovek. Tímto bych také chtěla poděkovat všem, kteří mi nosí do knihovny různé potřeby na výrobky, které zde vyrábíme se školáky z místní ZŠ. Tak např. děkuji L. Izsofové korálky, kousky filce, Z. Kalousové vlna, bavlnky, B. Knappové plechovky, Z. Formanové záclonovina a dalším. Pokud máte doma cokoliv nepotřebného, z čeho by se dalo něco vyrobit, přineste do knihovny, ať máme v příštím školním roce z čeho vyrábět, děkuji. Vaše knihovnice Miroslava Beranová 10 11

7 SBĚROVÝ DEN 21. ČERVNA 2014 V SOBOTU proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu. 1. Nebezpečné odpady AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a oleje, vyjeté oleje apod. 2. Velkoobjemové komunální odpady matrace, nábytek, koberce, pneumatiky, podlah. krytiny, apod. Stavební suť a střešní krytinu v omezeném množství. 3. Výrobky pro zpětný odběr - lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektronické nářadí, hračky apod. Uvedený odpad můžete BEZ- PLATNĚ předat pracovníkům firmy AVE CZ odpadové hospodářství s. r.o., kteří přijedou do Vaší obce se speciální svozovou technikou. MÍSTO A ČAS PŘISTAVENÍ SBĚROVÉHO VOZU: Jindřichovice pod Smrkem U Obecního úřadu hod. Je nutné, aby občané předali výše uvedené odpady na stanovišti sběru nebezpečných odpadů osobně. Svoz není určen pro podnikatele, neboť ho hradí obec. Dne 21. června od hodin se pod altánem na fotbalovém hřišti uskuteční nultý ročník Jindřichovické sorty. Jedná se o nenásilné setkání příznivců folku a coutry hudby. Především coutry písničky v současné době ustoupily do pozadí, ačkoliv mají spoustu příznivců a tak jsme se rozhodli, že se sejdeme a tento hudební žánr oživíme. Můžete se těšit na skupinu ODPADLÍCI, FERLESTBAND, DONÍNSKÁ SEKCE A C-STYL, který je spolupořadatelem akce. Současně zde proběhne i křest jejich nového jindřichovického CD. Přijďte se pobavit, zazpívat a poslechnout legendární písničky v podání živých kapel v příjemném prostředí u piva a klobás. Součástí bude i drobná tombola. Všichni jste srdečně zváni. Kalendárium akcí JINDŘICHOVICKÁ SORTA Hřiště FK SOKOL Jindřichovické dny Jindřichovické listy vydává obec Jindřichovice pod Smrkem Jindřichovice pod Smrkem 245 PSČ: Liberecký kraj tel fax: mail: sazba a grafická úprava: Petr Bíma & Arteport s.r.o., Příspěvky uveřejněné v Jindřichovických listech vyjadřují názory jednotlivých autorů, nikoliv vydavatele, který za jejich obsah nenese odpovědnost. Obsah Jindřichovických listů je zdrojem informací pro informační server frýdlantského výběžku 12

Z Á P I S Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 6. 11. 2014 PROGRAM JEDNÁNÍ

Z Á P I S Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 6. 11. 2014 PROGRAM JEDNÁNÍ Z Á P I S Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 6. 11. 2014 Přítomní : Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALABA, Ing. Martin Rosenbaum, Lubomír LEŽOVIČ, Petr FORMAN, Michal KRAUSE,

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin Přítomni: viz. prezenční listina

Více

ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne

ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne 24.2.2016 Přítomní: Schuster Milan, Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Konečný Roman, Koutný Tomáš, Málek Miroslav, Silnica Marek, Pitrová Dana, Drabálek

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

Z Á P I S č. 10/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 28. 12. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár.

Z Á P I S č. 10/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 28. 12. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Z Á P I S č. 10/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 28. 12. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Dle prezenční listiny bylo přítomno 11 členů zastupitelstva. Zasedání

Více

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 15 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 2. 5. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Počet přítomných: 6 Omluven: Martin Průcha Hosté: 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 21. 12. 2015, od 18:00 hodin. Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou panem Gustavem Pilzem.

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice 1 Konaného dne: 7.3.2014 Jednání zahájeno ve 20 00 hodin Jednání skončeno ve 22 00 hodin Zapsala: Matějková Šárka Přítomní: Jelínek Ladislav, Krajanský Karel,

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Ing. Milan Hruban Josef Kalaš

Ing. Milan Hruban Josef Kalaš Zápis č 12-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 7 12 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr Martina Vedralová Ing Pavel Churáček Zdeňka

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 7. srpna 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

č.j. 5/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne

č.j. 5/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 1 č.j. 5/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 10.6.2011 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 10.6.2011 18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 10.6.2011 20:00

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Z Á P I S z jednání Zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem, konaného dne 11. 11. 2011 v 18:00

Z Á P I S z jednání Zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem, konaného dne 11. 11. 2011 v 18:00 Z Á P I S z jednání Zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem, konaného dne 11. 11. 2011 v 18:00 Přítomní : Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALABA, Lubomír LEŽOVIČ, Petr FORMAN, Michal KRAUSE, Martin VONDRÁČEK,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 4. 3. 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda

Více

Zápis 20. zasedání zastupitelstva obce Stružnice konaného dne 17. prosince 2012

Zápis 20. zasedání zastupitelstva obce Stružnice konaného dne 17. prosince 2012 Obec Stružnice Zápis 20. zasedání zastupitelstva obce Stružnice konaného dne 17. prosince 2012 Přítomní zastupitelé: Bělová Anita, Brejchová Darja, Hančín Milan, Kotek Robert, Mečíř Jan, Schneiderová Alena,

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis 6/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne od hodin. na OÚ

Zápis 6/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne od hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 6/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 25. 11. 2016 od 18.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 14.12.2016 24.12.2016 Strana 1(celkem8) Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 14.12.2016 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Tomáš Bruštík, Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč,

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Z Á P I S z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 14.1.2014. Jednání

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 19.12. 2012 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 10. 6. 2016 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluven

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 9.11.2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2013 v 17.30 hod.

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 1.10.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Omluveni: Mgr. Jitka Sochorová, pí. Jana Tymlová, p. Antonín Kmoníček

Omluveni: Mgr. Jitka Sochorová, pí. Jana Tymlová, p. Antonín Kmoníček Zápis ze 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 4.11.2015 od 18.00 hodin Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 7.11.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 7. 11. 2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne v hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne v hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 20. 6. 2016 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY č. 1/2014 Datum konání: 11. února 2014 Místo: Skalsko čp. 18 Přítomni: Hosté: Ověřovatelé zápisu: dle prezenční listiny

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin.

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. ZÁPIS ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. Program 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Prodej pozemku p.p.č.99/1

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne , od 19:00 hodin na obecním úřadě

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne , od 19:00 hodin na obecním úřadě Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.11.2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: D.Holková, R.Juliš, J.Dufková, L. Malčánek, I. Svobodová Zahájení zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 1/2012 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Miroslav Antoš Neomluveni: Josef

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.09.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,30 hod. Přítomni členové

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda

Více

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.2.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Jaroslav Růta, Omluveni: Ing.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Kalná, konaného dne od 18:00 hod. v zasedací místnosti obce Horní Kalná.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Kalná, konaného dne od 18:00 hod. v zasedací místnosti obce Horní Kalná. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Kalná, konaného dne 24. 03. 2015 od 18:00 hod. v zasedací místnosti obce Horní Kalná. Zahájení zasedání zastupitelstva Schůzi zahájil starosta obce

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 3.11.2016, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis. z XIII. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného 22. dubna 2016

Zápis. z XIII. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného 22. dubna 2016 Zápis z XIII. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného 22. dubna 2016 Přítomno: 7 členů zastupitelstva Omluven: 0 Zapisovatelka: Ilona Káňová Program: 1) zahájení a schválení programu 2) volba

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 19. 10. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice

Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice Datum konání: 1. 2. 2016 od 18:05 hodin Místo konání: Obecní úřad Mysločovice Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce viz prezenční

Více

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostřešany, které se konalo dne 17.12. 2014 v budově OÚ v Ostřešanech. Přítomno : 12 členů zastupitelstva, omluveni paní Havlíčková, pan Drábek a pan Koprivňanský Jednání

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne , od 18:00 hodin. 5/2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne , od 18:00 hodin. 5/2016 Městys LOUČEŇ Nymburská 345, 289 37 Loučeň IČ: 00239399 tel./fax 325 585 283, ID 6sgbyaf, e-mail: ou.loucen@tiscali.cz Bankovní spojení: ČSOB Praha č. účtu 110987141/0300 Zápis ze zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 23.4.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více