Čeští vynálezci světu František Křižík

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čeští vynálezci světu František Křižík"

Transkript

1 Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 4 (No.4) Duben 2010 (April 2010) Ročník 21 (Vol. 21) Čeští vynálezci světu František Křižík Oblouková lampa, první česká elektrárna, elektrická tramvaj, světelná fontána. Za těmito a dalšími počiny se skrývá jeden z nejvýznamnějších českých vynálezců, techniků a průmyslníků František Křižík. V roce 1881 dosáhl Křižík velkého úspěchu prezentací svého nejvýznamnějšího vynálezu, obloukové lampy se samočinnou regulací, na výstavě v Paříži. František Křižík se narodil 8. července 1847 v pošumavské Plánici v chudé ševcovské rodině. Vystudoval úspěšně českou reálku v Praze, ale finanční potíže mu nedovolily složit maturitní zkoušku. Profesor Zenger z pražské techniky však rozpoznal jeho nadání a přijal jej ke studiu, jako mimořádného posluchače. Z doby jeho studií pochází i první vynález, kdy zdokonalil zvonkovou železniční signalizaci. Po ukončení studií pracoval pro železniční telegrafní službu, kde vylepšil a navrhl několik signalizačních a bezpečnostních zařízení. V roce 1878 se na světové výstavě v Paříži poprvé setkal s elektrickou obloukovou lampou, tehdy ještě značně nedokonalou. Myšlenka na elektrické osvětlení a zdokonalení obloukové lampy se stalo stěžejním impulsem v jeho životě. V roce 1880 zavedl elektrické osvětlení v papírně Piett v Plzni a o rok později svou konstrukci obloukovky úspěšně představil v Paříži, kde za ni získal zlatou medaili. Poté pokračoval v propagaci elektrického osvětlení, ale teprve až roku 1887 získal první seriózní zakázku na městské pouliční osvětlení v Písku a Jindřichově Hradci. V roce 1888 postavil první městskou elektrárnu na Žižkově a začal rozšiřovat svou výrobu o další zařízení spojená s elektrifikací, jako dynama či elektroinstalační materiál. Velký význam v Křižíkově kariéře znamenala Jubilejní výstava na pražském výstavišti v roce Tehdy předvedl svou první elektrickou tramvajovou linku z Letné k výstavišti, jehož areál byl osvětlen jeho obloukovými lampami. Zároveň na výstavišti zbudoval světelnou fontánu, jež mu přinesla mnoho slávy a popularity. Později se však dostal do finančních potíží za čímž byl jeho špatný odhad vývoje ve využití stejnosměrného proudu, zatímco jeho největší konkurent Eduard Kolben prosazoval elektrifikaci střídavým proudem, jež se nakonec prosadila. Jedním z jeho posledních velkých projektů bylo v roce 1903 vybudování první elektrické železnice v Rakousku-Uhersku mezi Táborem a Bechyní. Ke konci života se stáhl do ústraní a zemřel 22. ledna 1941 ve Stádleci u Tábora ve věku téměř 94 let. Byl pohřben s poctami českého velikána na vyšehradském Slavíně. V roce 1991, kdy se konala po 100 letech na pražském výstavišti opět Jubilejní výstava, byla na stejném místě postavena nová moderní světelná fontána, která nese Křižíkovo jméno. Převzato z Internetu

2 První dámy státu (Přebráno z magazínu REFLEX) 2008) (část 2) První dámy státu od založení Československé republiky 1918 až do nynějšího roku Pokračování z minulého měsíce: Období po skončení druhé světové války bylo nepochybně nejlepší etapou v životě Hany Benešové. Stala se miláčkem národa, objevovala se na obálkách časopisů, účastnila se všech reprezentačních povinností a věnovala se charitě. Zapojila se také do ženského hnutí, kde spolupracovala s Miladou Horákovou. Jak se postupně zhoršovaly Benešovy nemoci a vyhrocovala politická situace, stala se také neformálním komunikačním kanálem mezi prezidentem a demokratickými politiky. Její konkrétní role v rozhodování Edvarda Beneše po komunistickém převratu, kdy a jak rezignovat, je dodnes sporná. Podle svědectví pamětníků těchto událostí to byla právě Hana, která oddalovala Benešovo rozhodnutí abdikovat, takže Edvard Beneš setrvával v prezidentském úřadu ještě ve chvíli, kdy jeho stoupenci byli zatýkáni nebo za nedůstojných podmínek utíkali do zahraničí. Abdikační prohlášení podepsal až začátkem června 1948, v reakci na nedemokratickou ústavu, kterou mu premiér Gottwald dal k podpisu. Následně se uchýlil do své vily v Sezimově Ústí. V polovině srpna dostal další záchvat mozkové mrtvice, upadl do bezvědomí a třetího září Eduška, jak mu sama říkala, zemřel v jejím náručí. Hana Benešová pak žila ve svém bytě na Loretánském náměstí v Praze jako tesklivá vzpomínka na lepší časy. Zemřela 2. prosince Milada Rádlová: První dámy v zastoupení Dobu mezi první a třetí republikou můžeme brát jako politické mezičasí, a nejenom proto, že šlo o období nesvobody. Hlavním důvodem je, že roli první dámy neplnila manželka prezidenta Emila Háchy, ale 2 jeho dcera. S manželkou Marií Klausovou se Emil Hácha seznámil v době studií na právnické fakultě v Praze. Vzali se až šest let po ukončení studia, protože pedanticky seriózní Hácha chtěl být nejprve profesionálně a finančně zabezpečený. V roce 1902 se jim narodila dcera Milada. Podle svých vzpomínek vyrůstala ve šťastné a harmonické rodině, kde se otec věnoval mnoha nejrůznějším zájmům, ať to bylo výtvarné umění, nebo horská turistika. Sama Milada byla velmi sportovně založená, dobře hrála tenis a jezdila na koni. Řadu přátel měla rovněž mezi umělci, především výtvarníky. Po absolvování obchodní akademie začala pracovat jako bankovní úřednice a desátého prosince 1927 si vzala za manžela otcova blízkého spolupracovníka a zástupce tajemníka Nejvyššího správního soudu, Zdeňka Rádla. Řadu let bylo toto manželství spokojené, byť bezdětné. Situace se obrací ve druhé polovině třicátých let. Nejdříve začala vážně stonat její matka a současně manžel nečekaně podal žádost o rozvod. Na jaře 1938 Marie Háchová umírá. To už se ale neúprosně blíží i osudová hodina českých dějin, ve které má předseda Nejvyššího správního soudu Emil Hácha sehrát svou nejsložitější životní roli. Přitom paradoxně měl právě v listopadu 1938 odejít do dlouho plánovaného důchodu. V době, kdy se ujal nejvyšší státní funkce v okleštěném Česko-Slovensku, na tom již sám nebyl zdravotně nejlépe. Vzhledem k tomu, že se nemohl účastnit všech společenských povinností, přichází za ním na Hrad i jeho dcera. Nadšena však z toho rozhodně nebyla. Bylo mně jí líto. Věděl jsem, že přichází proti své vůli z normálního celkem bezstarostného života do nezvyklého prostředí, na místo, kde bude středem kritiky zaujaté veřejnosti, napsal si dlouholetý pracovník prezidentské kanceláře JUDr. Jaromír Čihař. Především díky ohleduplnosti a radám zaměstnanců Hradu se začala vpravovat do role první dámy. Tak ji dokonce bral i Hitler, když doprovázela svého otce na cestu do Berlína 14. března Byla si vědoma složitého postavení, a proto se na minimum snažila omezovat nejrůznější společenské akce, protože to často znamenalo setkávání s německými okupanty. Zato se naplno věnovala charitativním záležitostem. Jak se postupně zhoršoval Háchův zdravotní stav, stala se pro něj nepostradatelnou. V omezených možnostech se rovněž snažila pomáhat pronásledovaným občanům, jimž posílala peněžní obnosy. Tajně se rovněž scházela se zástupci odboje, které informovala o všem důležitém, co se dozvěděla při prezidentských jednáních. Jenom ohledy Němců k jejímu otci ji prý zachránily před

3 nejhorším. Kdyby nebyla dcerou pana státního prezidenta, byla by už dávno v koncentračním táboře, vyjádřil se jednou sám K.H. Frank. Zatímco konec války vnímala drtivá většina Čechů s nadšením, pro Háchovy znamenal ještě větší utrpení. Hned 13. května byl Emil Hácha zatčen v prezidentském zámku v Lánech a s ohledem na pokročilou chorobu převezen do vězeňské nemocnice v areálu vazební věznice na Pankráci. Miladě nebylo ani jednou povoleno jej navštívit, a dokonce mu nemohla předat dietní stravu, kterou mu přinesla. Jedinou zprávou o něm se jí stalo úmrtní oznámení. Bývalý česko-slovenský a protektorátní prezident Emil Hácha zemřel dne 27. června Pro jeho dceru byl zbytek jejího dlouhého života svízelný. Přišla o veškerý rodinný majetek, do důchodu vystřídala řadu povolání, a dokonce se jeden čas živila šitím pro své přítelkyně. Jistou satisfakcí mohlo pro ni být, že se ještě dožila pádu komunismu. Zemřela v léčebně pro dlouhodobě nemocné 19. prosince Marta Gottwaldová: Pod dělnickou mámou Odpolední siesta manželů Gottwaldových Na první pohled to mohlo vypadat jako pokračování tradice. Tak jako se stýkali manželé Masarykovi s Benešovými, když byl Masaryk ještě hlavou státu a Beneš ministrem zahraničí, stejně se po druhé světové válce občas vídali Benešovi s novým premiérským párem Klementem a Martou Gottwaldovými. Touto podružnou a ryze formální okolností ale jakákoli podobnost mezi oběma páry končí. Prezident Sjednotitel, jak se po prezidentu Osvoboditeli (TGM) a prezidentu-budovateli (Beneš) začalo Gottwaldovi říkat, byl z jiného světa. Ani paní Marta se prostě nemohla stát paní Hanou, i když by si to tolik přála. Nehledě na to, že sama funkce hlavy státu se stala formálním doplňkem mnohem důležitější mocenské pozice, jíž bylo předsednictví Komunistické strany Československa. S Martou, respektive Marií Holubovou, se Gottwald v roce 1920 seznámil na taneční zábavě, když sloužil v československých jednotkách, které předtím bojovaly s maďarskou Rudou armádou. Marta zakrátko přišla do jiného stavu, ale Gottwald od ní doslova utíká na tehdy poměrně vzdálené střední Slovensko, kde pracuje v komunistickém hnutí. Teprve na nátlak komunistické strany si Martu, jež ho po letech pátrání objevila, vzal v roce 1928 za manželku. To už je mnoho let na světě dcera Martička, která se později stane manželkou obávaného komunistického ministra obrany Alexeje Čepičky. A opět lze srovnávat. Zatímco Charlotta Garriguová a Hana Benešová dosáhly vysokého formálního i neformálního vzdělání, Marta Gottwaldová se nedokázala ani vyučit číšnicí. Když zrovna pracovala, tak jako pomocná síla nebo služka. Svému muži však dokázala být v politickém boji přinejmenším stejnou oporou, jako byly její předchůdkyně na Hradě. Projevovalo se to například tím, jak jej houževnatě zapírala před policií. Jako správná žena z lidu se nezastavila ani před šťavnatými pavlačovými scénami, při nichž policisté většinou zděšeně utíkali. Komunistická extempore před prezidentskými volbami v roce 1934 byla hodně i na liberální zákony první republiky a policie vydala na předsedu KSČ zatykač. Chvíli se skrýval v Praze, ale na příkaz Moskvy odešel i s celou rodinou do SSSR, kde se stal funkcionářem Kominterny. Marta mohla poprvé na vlastní oči vidět, jak v komunismu chutná moc a vše s ní spojené: zvláštní obchody, přednostní ubytování a zacházení, ale i servilitu a strach obyčejných lidí. Co to asi znamenalo pro ženu zvyklou do té doby jenom poslouchat příkazy a obracet doma každou korunu? Po roce a půl se vrátili do republiky, ale to už se nastěhovali do apartmá v noblesním pražském hotelu Flora na Královských Vinohradech, které jim platila strana. Do Sovětského svazu se podruhé vrátili v období druhé světové války. A opět si nežili špatně. Po evakuaci Moskvy měli k dispozici dokonce vlastní daču v Kuncevu, nedaleko pověstné vily sovětského vůdce Stalina. Zpět do vlasti se Marta vrátila jako manželka předsedy vlády. Klement Gottwald, i když pouze vyučený truhlář, na sobě dlouhá léta pracoval, učil se jazyky a historii. Víceméně jednodušší Martě stačilo, co kolem sebe viděla. Nezajímala ji ani politika a na Gottwaldův taktní zákrok po ní dokonce nechtěli, aby vstoupila do KSČ. Neznamenalo to, že by si neuvědomovala možnosti, které jí nabízí nová situace. Po roce 1948 se chtěla srovnávat především se svou předchůdkyní Hanou, což bohužel dost dobře nešlo.od počátku především nezvládla být patronkou ženského hnutí. Také se neuměla dobře oblékat a její róby byly předmětem lidového posměchu. Pokračování příští měsíc 3

4 Měsíc ve zprávách Deficit na důchodovém účtu bude letos dle MF 35 mld. Kč Praha - Na důchodovém účtu bude podle odhadu ministerstva financí v letošním roce schodek 35 miliard korun. V pořadu Otázky Václava Moravce to dnes řekl náměstek ministra financí Bohdan Hejduk. Po prvním čtvrtletí chybí na kontě, ze kterého se vyplácejí důchody a nemocenské, přes deset miliard korun. Podle Hejduka se vybralo zhruba o pět miliard korun méně, než ministerstvo očekávalo. ČTK Obama poděkoval vládě za summit USA-Rusko v Praze Praha - Americký prezident Barack Obama v dopise poděkoval českému premiérovi Janu Fischerovi za organizaci nedávného summitu USA-Rusko v Praze, na kterém s ruským prezidentem Dmitrijem Medveděvem podepsal smlouvu o snížení jaderných zbraní. ČTK to dnes sdělil mluvčí vlády Roman Prorok. ČTK Fresh Film Fest opouští kvůli penězům K. Vary K. Vary/Praha - Mezinárodní festival studentských filmů a debutů Fresh Film Fest (FFF) končí po šesti letech v Karlových Varech. Jedním z důvodů, proč se jeho letošní ročník uskuteční v Praze, je snížení dotace města. Ta byla vloni 1,1 milionu korun, pro letošek ji magistrát snížil na korun. Karlovy Vary patří i k nejdražším městům v zemi a nabídka ubytování a služeb neodpovídá povaze festivalu zaměřeného zejména na mladé filmové fanoušky, oznámila dnes ČTK mluvčí FFF Martina Reková. ČTK ODS má na webu nástroj pro snadnou orientaci v programu strany Praha - Lidem, které zajímá programová nabídka občanských demokratů, strana na svém webu nabízí jednoduchou možnost orientace ve svém volebním programu. Možnost sestavit si "vlastní volební program" je jedním z předvolebních taháků, které dnes novinářům představili volební lídr ODS Petr Nečas a místopředseda strany a její volební manažer Ivan Langer. ČTK SANEP: 43,3% Čechů by si za premiéra vybralo Radka Johna Praha - Téměř polovina Čechů by chtěla po květnových volbách do Poslanecké sněmovny za premiéra šéfa strany Věci veřejné Radka Johna. V úvahu u lidí přichází i předseda strany TOP 09 Karel Schwarzenberg a lídr Strany práv občanů - zemanovců Miloš Zeman. Naopak nejméně lidí chce v křesle předsedy vlády šéfa Strany zelených Ondřeje Lišku. Vyplynulo to z internetového průzkumu agentury SANEP, který má ČTK k dispozici. ČTK Mítink ČSSD s koncertem Scorpions přilákal v Ostravě tisíce lidí Ostrava - Sociální demokraté dnes v Ostravě zahájili svou předvolební kampaň pro květnové volby do Poslanecké sněmovny. Voliče se na Prokešovo náměstí před Novou radnicí snažili kromě politického programu přilákat také lidovými cenami - pivo za dvě koruny, klobása za devět. Největším tahákem byl však koncert německé hardrockové legendy Scorpions, která se kvůli konci své kariéry představuje v Česku naposled. Podle odhadů policie na akci přišlo asi 5000 lidí. ČTK Pokud strany do 1. září nesestaví novou vládu, Fischer zůstane Praha - Pokud politické strany nedokážou po volbách do 1. září složit novou vládu, premiér Jan Fischer zůstane v čele úřednického kabinetu, i když má k tomuto datu nastoupit do funkce viceprezidenta Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). Fischer to dnes řekl novinářům. Do voleb jde 26 uskupení, strana Ježíš je Pán vypadla Praha - V květnových sněmovních volbách se letos utká 26 stran a hnutí. Strana Ježíš je Pán definitivně vypadla ze hry. Oznámila to na svém webu s tím, že krajský soud v Ostravě zamítl její žádost vzít zpět odstoupení z voleb. "Strana Ježíš je Pán se tedy těchto voleb do PS 2010 účastnit nebude," uvedla. Senát hladce schválil zákon o rozvojové spolupráci a pomoci Praha - Senát dnes hladce schválil zákon o české zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci, který by měl tyto aktivity lépe koordinovat. Norma má vytvořit pevnější rámec pro efektivní poskytování obou forem zahraniční pomoci. Nyní ji dostane k podpisu prezident. Paroubkovi odpůrci založili další skupinu na Facebooku Praha - Odpůrci předsedy ČSSD Jiřího Paroubka založili na sociální síti Facebook další skupinu. Pod názvem Červené úterý proti Paroubkovi a komunistům vyzvali své příznivce, aby si oblékli cokoli červeného, a vyjádřili tím odpor proti podle jejich názoru populistické politice současného vedení sociálních demokratů. Ke skupině se dnes dopoledne

5 přihlásilo přes fanoušků. Téměř 1500 pak podpořilo další facebookovou výzvu, která protestuje proti koncertování německé skupiny Scorpions na mítinku socialistů. ČTK ČSSD chce zrušit jednostranné zvyšování nájemného Praha - Pokud sociální demokraté vyhrají květnové sněmovní volby, předloží nový zákon o nájemném, který zruší dosavadní možnost jednostranného navyšování nájemného. Stát by měl také přispívat lidem, kteří budou platit na nájemném víc než třetinu svých čistých příjmů. Na dnešní tiskové konferenci ČSSD k otázkám bydlení to řekl předseda strany Jiří Paroubek. Současně s tím chce ČSSD zrevidovat účinnost sociální pomoci a sociální sítě. ČTK Karlovarský festival ocení Juraje Herze Praha - Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na karlovarském festivalu režisér Juraj Herz, tvůrce více než pětadvaceti celovečerních snímků a držitel mnoha festivalových cen. Na dnešní tiskové konferenci v Praze to oznámili organizátoři této filmové přehlídky, jejíž 45. ročník se uskuteční od 2. do 10. července. ČTK Praha epopej do Japonska nepůjčí Praha - Praha Slovanskou epopej do Japonska nepůjčí. Chce ji ale do letošního září přestěhovat do pražského Veletržního paláce, sídla Národní galerie v Praze. Rozhodla o tom dnes rada hlavního města, na tiskové konferenci to řekl radní Ondřej Pecha (ODS). Na stěhování a vytvoření expozice rada zároveň uvolnila 25 milionů korun. Cyklus obrazů Alfonse Muchy patří Praze, v současnosti je vystaven na zámku v Moravském Krumlově. Výpůjčka platí do konce června, poté by se měly obrazy stěhovat. Školky by měly začít brát od příštího září i dvouleté děti Praha - Rodiče dvouletých dětí by měli dostat možnost zapsat své dítě do mateřské školy. Návrh ministryně školství Miroslavy Kopicové o zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol dnes schválila vláda. V Česku je nedostatek zařízení denní péče o děti mladší tří let. Problémy s nalezením školky pro děti mají ale i rodiče starších předškoláků. Návrh počítá s uvolněním školek pro dvouleté od září "Je to záměr, aplikace tohoto rozhodnutí přijde později, budou potřebné ještě analýzy," uvedl po zasedání kabinetu premiér Jan Fischer. ČTK Knihou roku 2010 se stala próza Zmizet Praha - Hlavní cenu v soutěži Magnesia Litera 2010 a titul Kniha roku dnes dostal soubor tří próz Petry Soukupové s názvem Zmizet. Autorka v knížce stejně jako ve své prvotině K moři nominované ve stejné soutěži před třemi lety zpracovává téma dětí z rozpadajících se rodin. Hlavní cena je spojena s odměnou korun, kniha vyšla v nakladatelství Host. ČTK ČR by mohla hostit informační středisko protiraketového štítu Praha - Česká republika by se mohla do nového protiraketového štítu USA zapojit tím, že by se 5 podílela na práci jeho velitelství a na svém území by hostila jakési informační středisko tohoto systému. V České televizi to dnes řekl šéf české diplomacie Jan Kohout, podle něhož o středisko Praha vyjádřila již zájem. ČTK Geolog: Sopečný prach může ovlivnit počasí i úrodu Praha - Mračna sopečného prachu ve stratosféře mohou ovlivnit počasí a úrodu v příštích dvou až třech letech na velké části Země. Jak velký dopad bude mít aktivita islandského vulkánu Fimmvorduhals, se podle šéfa Geologického ústavu Akademie věd Václava Cílka zatím říci nedá, ale dějiny lidstva ukazují, že sopečné výbuchy vedly i k zániku civilizací. ČTK Výdaje na důchody a nemocenskou letos přesáhly příjmy už v únoru Praha - Účet sociálního pojištění, ze kterého se vyplácejí důchody a nemocenská, se ocitl v minusu. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vybrala za první dva měsíce letošního roku na pojistném na důchodové a nemocenské pojištění 53,4 miliardy korun. Na nemocenském a důchodech ovšem v lednu a únoru vyplatila 56,8 miliardy korun. ČTK to sdělil mluvčí ČSSZ Kamil Vařeka. ČTK ČSSD: Naše opatření přinesou do roku 2014 až 570 miliard navíc Praha - Volební sliby sociální demokracie znamenají podle předsedy ČSSD Jiřího Paroubka náklady mezi 100 a 150 miliardami korun. Sociální demokraté ovšem zároveň předpokládají, že po květnových parlamentních volbách bude nová vláda - pokud budou realizována jejich opatření - mezi lety 2010 a 2014 moci pracovat s novými finančními zdroji ve výši 570 miliard. ČTK

6 Zkrocení státního dluhu je prioritou volebního programu ODS Praha - Snížení státního dluhu považují občanští demokraté za největší prioritu příštího volebního období. V programu, který dnes prezentovali ve Slovanském domě v Praze, slibují, že do roku 2017 vyrovnají státní rozpočet. Použít k tomu chtějí takzvanou finanční ústavu a snížení provozních výdajů ve všech resortech o pět procent. Úspory má přinést i rušení několika ministerstev či centrální nákupy. Daně hodlá ODS udržet na současné úrovni stejně jako odvody na sociální pojištění. ČTK Představitelé ČR spolu nelétají, je to dlouholetý zvyk Praha - Česká republika nemá psaná pravidla upravující společné cestování vrcholných představitelů státu. Někteří ústavní činitelé se spolu ale přesto v letadle nikdy nesejdou. Vyloučen je například společný let hlavy státu, premiéra a předsedy Senátu. Nikdy také společně nelétají předseda vlády a všichni jeho místopředsedové, vysvětlila ČTK Lucie Kubovičová, mluvčí ministerstva obrany, které provozuje vládní letku. ČTK Děti asi budou muset mít vlastní pasy Praha - Děti asi budou muset mít vlastní cestovní doklady. Skončí praxe, podle které si je mohou nechat zapisovat rodiče do svých pasů. Novelu zákona o cestovních dokladech dnes schválila ve zrychleném řízení sněmovna. Vláda předlohou reagovala na nařízení Evropského parlamentu, který zavádí zásadu "jedna osoba - jeden pas". Nyní ji posoudí Senát. ČTK Sněmovna přehlasovala Senát a zvýší mateřskou Praha - Poslanecká sněmovna dnes přehlasovala veto Senátu k novele zákona o nemocenském pojištění. Návrh, který předložili lidovci, má zvýšit mateřskou na úroveň loňského roku. Jeho součástí je také opětovné proplácení ošetřovného v prvních třech dnech nemoci. Novela nyní putuje k prezidentovi. ČTK Zdravotnictví dostane na vzdělávání tři čtvrtě miliardy z EU Praha - Asi tři čtvrtě miliardy korun dostane do roku 2013 české zdravotnictví z evropských fondů na celoživotní vzdělávání lékařů, zdravotních sester a dalších zdravotnických pracovníků. Novinářům to dnes řekla ministryně Dana Jurásková. Peníze podle ní stačí pro zdravotníků, dostanou je ti, kteří se školí, i akreditovaná zařízení, která jim školení poskytnou. Projekt startuje 1. května. ČTK Moravskoslezský kraj: Na zlepšení ovzduší je třeba přes 100 mld. Ostrava - Na zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji bude potřeba více než 100 miliard korun. Přibližně polovina této částky by měla být investována do dopravní infrastruktury, především do obchvatů velkých měst, které by pomohly vyvést dopravu mimo obydlené části. Na Konferenci o kvalitě ovzduší, která se dnes konala v Ostravě, to řekl náměstek hejtmana Miroslav Novák (ČSSD). ČTK Paroubek s Nečasem se pohádali o podílu na zadlužení státu Praha - Ekonomická témata se stala hlavním jádrem sporu prvního televizního duelu volebního lídra Petra Nečase s předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem. Jejich vystoupení v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce se nejprve neslo v klidném tónu, v hádku se ale zvrhlo, když se dostali k tématu zadlužení ČR a vzájemně napadali svůj ekonomický program. ČTK Věci veřejné: Zrušit poplatky, přidat učitelům a zeštíhlit stát Brno - K hlavním pilířům volebního programu politického uskupení Věci veřejné (VV) patří okamžité zrušení poplatků v lékárnách a časem i poplatků u lékaře, zvýšení mezd učitelům, snížení počtu úředníků, snížení výdajů na armádu a především zefektivnění hospodaření státu. Uvedl to na dnešní konferenci strany v Brně její předseda Radek John. Úspory a další kroky by prý mohly přidat do státní pokladny v době hospodářské krize desítky miliard korun. ČTK Při opravě Karlova mostu bylo rozdrceno 240 kamenů Praha - Při opravě Karlova mostu bylo zničeno 240 historických kamenů, dělníci je v počátku rekonstrukce naházeli do drtičky. Informují o tom dnešní Lidové noviny. Podle pracovníků Národního památkového ústavu (NPÚ) se výměnou kamenů snížila památková hodnota mostu. Ředitel pražského odboru památkové péče Jan Kněžínek kritiku odmítá. ČTK Havel by měl začít natáčet Odcházení v červnu Praha - Dramatik a bývalý prezident Václav Havel by měl začít natáčet celovečerní film podle své poslední divadelní hry Odcházení v červnu. S uvedením snímku do kin se předběžně počítá v březnu příštího roku, řekl dnes ČTK a České televizi Havel. Havel si filmovou režii vyzkouší poprvé. ČTK Havel: Rusko stále vnímá Česko jako svou zájmovou sféru Praha - Rusko stále vnímá Českou republiku podle bývalého prezidenta Václava Havla jako svou zájmovou sféru. Je třeba to zohlednit v zahraniční politice, řekl dnes ČTK a České televizi Havel. S Ruskem je podle něho nutné mít dobré partnerské vztahy. ČTK

7 Sportovní události Čejka útočí na první titul v Americe, před finále je druhý New Orleans (USA) - Golfista Alex Čejka má šanci získat první titul na americkém okruhu PGA. Český rodák s německým pasem je na turnaji v New Orleans po třech kolech druhý a ztrácí dvě rány na Američana Jasona Bohna, který je v čele od začátku soutěţe dotované částkou 6,2 milionu dolarů. Vítěz Zurich Classic si odnese šek na 1,1 milionu dolarů. ČTK Smrž výsledek z kvalifikace nepotvrdil, ale byl dvakrát sedmý Assen (Nizozemsko) - Motocyklový jezdec Jakub Smrţ na ducati neproměnil v Assenu druhé místo z kvalifikace v umístění na stupních vítězů, ve čtvrtém dílu mistrovství světa superbiků ale vybojoval zatím nejlepší výsledky v sezoně. V místě svého ţivotního úspěchu v seriálu, kterým je loňské třetí místo, dnes skončil v obou jízdách sedmý. Sedmadvacetiletý jezdec se v hodnocení šampionátu posunul o další pozici vpřed, s 38 body je třináctý. ČTK Hilgertová na úvod nominačních bojů propadla, pak vyhrála Čunovo (Slovensko) - Výpadky favoritů provázely v sobotu úvodní nominační závody českých vodních slalomářů v Čunovu, dějišti červnového mistrovství Evropy. Deblkanoisté Jaroslav Volf s Ondřejem Štěpánkem i kajakářka Štěpánka Hilgertová však svá zaváhání napravili dnes vítězstvím v druhém klání. ČTK Bikerka Nashová vstoupila do Světového poháru třetím místem Dalby Forest (Británie) - Česká cyklistka Kateřina Nashová zahájila Světový pohár v cross country horských kol třetím místem v britském Dalby Forest. V dnešním závodě nestačila jen na úřadující mistryni světa Rusku Irinu Kalentěvovou a Američanku Willow Koerberovou a potřetí v elitním seriálu se prosadila na stupně vítězů. Nejlepší český výsledek v kategorii muţů vyrovnal Jaroslav Kulhavý, který dojel čtvrtý. ČTK Triatlonista Čelůstka poprvé pronikl do elitní desítky SP Išigaki (Japonsko) - Český triatlonista Jan Čelůstka obsadil osmé místo v dnešním závodě Světového poháru v Išigaki. Poprvé v kariéře tak pronikl do Top Ten, ke kterému se zatím přiblíţil nejvíce předloni dvanáctým místem v Tiszaujvarosi. V Japonsku zaostal za vítězným Rusem Valentinem Meščerjakovem minutu a sekundu. ČTK Smrž v kvalifikaci MS superbiků zopakoval v Assenu druhé místo Assen (Nizozemsko) - Motocyklový závodník Jakub Smrţ potvrzuje, ţe mu okruh v nizozemském Assenu sedí. Jediný český zástupce v mistrovství světa superbiků obsadil v kvalifikaci na čtvrtý díl šampionátu stejně jako loni druhé místo a můţe díky výhodné pozici opět útočit na stupně vítězů. ČTK Judista Krpálek skončil na ME sedmý Vídeň - Devatenáctiletý judista Lukáš Krpálek, jenţ byl povaţován za českou medailovou naději na mistrovství Evropy ve Vídni, obsadil v kategorii do 100 kg sedmé místo. Česká výprava tak odjede z rakouské metropole s prázdnou, naposledy získala cenný kov Andrea Paţoutová-Pokorná v roce ČTK Senát chce policii na stadionech, ale novelu neschválil Praha - Senát oddálil schválení návrhu, aby policie byla přítomna na fotbalových stadionech při rizikových zápasech. Ţádné námitky vůči tomu neměl, do novely zákona o podpoře sportu však doplnil změnu zákona o místních poplatcích, podle nichţ by obce měly získat právo vybírat poplatek za kaţdý výherní hrací přístroj či podobné herní zařízení na jejich území. Předloha se proto vrací sněmovně k novému projednání, které bude pravděpodobně 18. května. ČTK Hašek měl nejnižší průměr, návštěvnost klesla Praha - Dominik Hašek z mistrovských Pardubic ovládl brankářské statistiky play off hokejové extraligy s nejniţším

8 průměrem 1,68 inkasovaného gólu na zápas a se třemi čistými konty. S úspěšností zákroků 93,68 procenta skončila pětačtyřicetiletá legenda druhá za Jakubem Štěpánkem z Vítkovic, který pomohl svému klubu ke stříbru úspěšností 93,77 procenta. ČTK Začíná boj vodních slalomářů o nominaci Čunovo (Slovensko)/Praha - Vodním slalomářům o víkendu začne naplno nová sezona. Vzhledem k mistrovství Evropy, které se jiţ na začátku června uskuteční ve slovenském Čunovu, začne o víkendu na stejném místě boj o nominaci do české reprezentace. Sloţení týmu po třech lodích v kaţdé kategorii bude známo uţ příští víkend po dalších dvou závodech na Trnávce. Kouč reprezentace Jiří Pultera nečeká ţádné dramatické změny. ČTK Hašek a Sýkorové dovedli Pardubice k titulu Praha - Velmi vyrovnaný kádr s klenoty ve výborném brankáři Dominiku Haškovi a nejlepším střelci play off Petru Sýkorovi a práce trenéra Václava Sýkory, to byly hlavní trumfy pardubického hokeje, které vedly k triumfu v extraligové sezoně 2009/10. Především v nadstavbové části si nový šampion vedl doslova mistrovsky; k zisku trofeje se třetí tým základní části dobral díky vítězné sérii, kterou historie vyřazovacích bojů v tuzemsku nepamatuje ČTK Záhrobská o novém kouči: "Byla to dobrá volba" Praha - Velmi dobré pocity z tréninku s novým koučem Pavlem Šťastným má slalomářka Šárka Záhrobská. Společně strávili týden tréninku na ledovci a bronzová medailistka z olympiády ve Vancouveru se ujistila, ţe angaţování trenéra byl dobrý krok. Společně začali pracovat na zlepšení rozsahu pohybů a zejména na technice obřího slalomu, který chtějí do příští sezony razantně zlepšit. ČTK Sáblíková si užila volno a už začíná trénovat Praha - Rychlobruslařské hvězdě Martině Sáblíkové se krátí dny odpočinku. Po olympijských hrách ve Vancouveru, na kterých získala dvě zlaté medaile a jednu bronzovou, si uţila volno a nyní se uţ pomalu pouští do pozvolné přípravy na novou sezonu. Zda budou plnohodnotnou součástí jejího letního programu i závody na kole, ale zatím stále neví. ČTK Jirásek: Samaranch uznával ČR, litoval zrušení spartakiád Praha - Přijel podpořit Emila Zátopka v boji s nemocí. Uznával někdejší československý i český sport a litoval zrušených spartakiád. Takový byl ve vzpomínkách předsedy Českého olympijského výboru Milana Jiráska dnes zesnulý bývalý prezident Mezinárodního olympijského výboru Juan Antonio Samaranch. Jirásek z několika pohledů ocenil Samaranchův vliv na olympijské hnutí. Češi si přivezli z Aljašky životní zážitky Praha - Záţitky, která se nedají popsat, ale je prý třeba je zaţít, si přivezli z lyţování na nejprudších svazích světa na Aljašce elitní čeští jezdci. Pro skikrosaře Tomáše Krause byl výlet do světa freeridu velkým krokem do neznáma, pro snowboardcrossaře Michala Novotného splněním ţivotního snu stejně jako pro nejlepšího českého freeridera Robina Kaletu. Snowboardista Martin Černík byl pasován do role kapitána, neboť na Aljašce byl jezdit v prašanu uţ popáté. 8 Štěrbová: Do hor se chci vracet neustále Olomouc - Hory jsou láska na celý ţivot a kromě mezilidských vztahů jsou tím nejkrásnějším, co na světě je, říká dnes Dina Štěrbová, první ţena z Československa, která pokořila některý z osmitisícových vrcholů. Uznávaná horolezkyně, matematička a spisovatelka ve čtvrtek oslaví sedmdesáté narozeniny. Do Himálají se přesto chce stále vracet, a to tak dlouho, jak to jen bude moţné. I přes to, ţe, jak sama říká, pochází z rodiny "absolutně nesportovní". Zemřel bývalý prezident MOV Samaranch Barcelona - Bývalý prezident Mezinárodního olympijského výboru Juan Antonio Samaranch dnes ve věku 89 let zemřel. Od neděle byl hospitalizován na barcelonské klinice v kritickém stavu kvůli srdečním problémům. Šmicer pozval na loučení i Fowlera s McManamanem Praha - Stylový konec bohaté kariéry si nachystal fotbalový internacionál Vladimír Šmicer. Současný manaţer české reprezentace se rozloučí s fanoušky v derby Slavia - Sparta, které se

9 bude hrát 11. května od 18:30 v praţské Synot Tip Areně. Se Šmicrem se přijedou rozloučit i někdejší spoluhráči Pavel Nedvěd, či Karel Poborský. Účast přislíbili bývalí kolegové z Liverpoolu Robbie Fowler a Steve McManaman. Jisté místo má jen Jágr, tvrdí obránce Blaťák Praha - Hokejový obránce Miroslav Blaťák by měl být na blíţícím se mistrovství světa v Německu jednou z klíčových postav české defenzivy. Účastník olympijských her ve Vancouveru ale i přes mnoţství omluvenek hráčů ze zámořské NHL nepovaţuje svou nominaci na druhý vrchol sezony za automatickou. Nová loď je trumfem Volfa se Štěpánkem Praha - Nový typ lodi, na níţ jezdí také trojnásobní olympijští vítězové bratři Hochschornerové ze Slovenska, má být trumfem českých deblkanoistů Jaroslava Volfa a Ondřeje Štěpánka v nové sezoně. Dlouho si na nový model zvykali, museli kvůli vyšší hmotnosti trochu zvednout příď, ale uţ se s ní sţili. Formu vodní slalomáři nedávno ladili v teple na olympijském kanálu v Aténách. ČTK Jachtař Vít zaskočil na pražské regatě Křížka Praha - V sobotu 17. dubna vyplula na hladinu Vltavy flotila vysoce sportovních plachetnic třídy RS700. Stalo se tak v rámci výstavy Lodě na vodě. Skupina pěti závodníků se utkala v ATLANTIK Prague Regatta Show. Redakce MS 2013 ve vodním slalomu bude v Troji Praha - Mistrovství světa ve vodním slalomu bude v roce 2013 hostit praţská Troja. Český svaz kanoistiky pořádáním šampionátu oslaví sto let od svého zaloţení. Česká republika zorganizuje vodácké mistrovství od 11. do 15. září 2013 a akci získala po nezvykle krátké době; naposledy se v Praze konalo MS v roce ČTK Brňankám chybí k titulu jedna výhra Praha - Brněnským basketbalistkám chybí jediná výhra k zisku ligového titulu. V druhém finálovém utkání dnes tým Frisco Sika zvítězil v hale loňských mistryň z USK Praha 86:75 a v sérii vede 2:0. Ve středu můţe Brno v domácím prostředí získat čtrnáctý titul v historii. ČTK Češi byli rádi za výhru, ale výkon kritizovali Prostějov - Rozpolcené pocity měli čeští hokejisté po dnešním druhém přípravném utkání se Slovenskem, kterým zakončili soustředění v Prostějově coby jednu s fází přípravy na květnové mistrovství světa v Německu. Díky trefě Tomáš Mojţíše pět sekund před koncem se radovali z výhry 3:2, ale ke kvalitě zápasu a výkonu byli hodně kritičtí. ČTK Špotákovou čeká náročný blok závodů Praha - Původně chtěla v letošní sezoně víc odpočívat, nakonec ale Barbora Špotáková bude mít opět nabitý atletický rok. Světová rekordmanka v hodu oštěpem se totiţ upsala sedmi mítinkům Diamantové ligy, v jejichţ programu je její disciplína. Tři měsíce tak bude hlavně závodit, omezí veškeré volnočasové aktivity a léto si uţije aţ na konci srpna, kdy bude mít po finále v Curychu. Vrchol sezony je pro ni ale ME v Barceloně. ČTK Růžičkovi odřekli účast na MS další hráči z NHL Prostějov - Další čtveřici hráčů si musel ze seznamu kandidátů na květnové mistrovství světa v Německu definitivně vyškrtnout trenér českých hokejistů Vladimír Růţička. Zdravotní problémy nepustí na světový šampionát obránce Romana Poláka z St. Louis, účastníka únorových olympijských her ve Vancouveru. Vypadli i útočníci Michael Frolík s Kamilem Krepsem z Floridy a Zbyněk Irgl z Jaroslavle. V minulých dnech se Růţičkovi uţ omluvily hvězdy Tomáš Kaberle z Toronta a Václav Prospal z New York Rangers. ČTK Účastníci pražského maratonu mohou podpořit charitu Praha - Udělat něco pro zdraví a zároveň podpořit dobrou věc mohou lidé, kteří se zúčastní jedné z letošních akcí pořádaných organizací Prague International Marathon (PIM). Individuální i skupinové běhy, procházky s dětmi i se psy budou letos spojeny s charitativními projekty, řekl dnes novinářům Martin Drábek z PIM na tiskové konferenci v Praze. Redakce Čech se dočkal 100. nuly v lize Londýn - Fotbalový brankář Petr Čech z londýnské Chelsea se v úterní dohrávce proti Boltonu dočkal jubilejní sté nuly v anglické Premier League. Českého reprezentačního gólmana potěšilo, ţe čistým kontem pomohl k důleţité výhře 1:0 a k třem bodům, které "Blues" výrazně přiblíţily k zisku mistrovského titulu. ČTK

10 Trochu Humoru Drahota Sedijú dúchodci na lavečce a nadávajú na poměry. Najvíc sa rozčiluje strýc Křópal: To je hrozné! Ty svině všecko podražujú čím dál, tím víc! Strýc Jožin mu praví: Ty sa máš nejmíň co rozčilovať! Bydlíš u dcery, o topení se nemusíš starať, nepiješ, nekúříš, za robama už dávbo nechodíš, dúchod máš To ja, souhlasí Křopál. Ale včíl je tolik dobrých časopisů pro pány a jeden dražší než druhý! Výletník obědvá ve venkovské hospodě a hrozně ho rozčiluje, že se na něj stále upřeně kouká veliký pes. Postěžuje si hostinskému a ten psa napomene: Bobíku, neotravuj pána! Však ti tvůj talíř vrátí Skot cestovatel se synem po Indii Jednou v noci je přepadl tygr. Vrhl se na otce a táhl ho do houští. Syn se chopil pušky a už chtěl vystřelit. Otec na něj volá: Nestřílej, uděláš v tygří kůži díru a nikdo ti ji nekoupí! Situace Potkali se dva známí a jeden nesl kytici. Kam s tím pugétem? Na nádraží, zítra se má vrátit manželka z dovolené. Tak proč jdeš už dneska? Já zítra nemám čas. Byt bez garáže - Jednoho rána muž vykoukne z okna a zoufale vykřikne: Ukradli nám auto! Dobře jim tak, klidně na to manželka, ti budou překvapeni, ti zloději, až zjistí, že ho musí ještě dva roky splácet! Jak vidím, bude to parádní dovolená. Tentokrát nás cestovní kancelář nevypekla. Host v hospodě Pane vrchní, dnes piju, abych na všechno zapomněl. V tom případě, prosím, platit předem! Povídá jeden druhému Ten Vašek má ale štěstí! Představ si, že včera našel košík hub a ještě k tomu v lese ztratil manželku! 10 Novopečený řidič si náhle vzpomene, že na vyznačeném přechodu mají chodci přednost. Dupne na brzdy a zůstane stát. Přistoupí k němu chodec a povídá: Pane řidiči, když už jste zastavil přímo na přechodu, musíte alespoň otevřít oboje dveře, aby lidi mohli někudy přecházet! V kolik hodin si přejete vzbudit? Ptá se pokojská hosta. V půl sedmé, ale s polibkem! Dobře, sdělím to vrátnému. Ten podvozek se mi moc nelíbí. Máte vadné tlumiče, teče vám olej a ještě ke všemu tam máte časovanou bombu. Žák dostal otázku, kdo objevil Ameriku. Nevěděl. Učitel zavolal: Kryštof Kolumbus! Žák si šel sednout. Kam jdeš? diví se učitel to byla teprve první otázka. Já myslel, že jste vyvolal dalšího Obžalovaný Vokurko, jak je možné, že jste vyhodil z okna svoji tchyni? Pane předsedo senátu, já jsem to udělal ve velkém rozčílení a bez rozmyslu. To byla ovšem chyba, vždyť jste mohl zranit nějakého chodce. Jde blondýna po ulici a na lampě vidí inzerát: "Prodám byt 2+1." Tak blondýna klepe, klepe a nic! Jde kolem policajt a říká: "Proboha, proč klepete na tu lampu?" "Ále,tady vidím inzerát - prodám byt 2+1 a tak klepu, klepu a nikdo neotvírá." A policajt na to: "Zkuste to ještě jednou, nahoře se svítí. Potkají se 2 blondýnky ve výtahu a ta jedna říká, že si nechala udělat těhotenský test a ta druhá se ptá: "A jaké otázky ti tam dávaly? Nezapomeňte, že láska je sice slepá, ale sousedi vidí všechno!

11 Klubovní zprávy, Zajímavosti a Dopisy 33.Výroční schůze bude 2. června 2010 v Polském Domě v Newtown!!! Zdá se to skoro neuvěřitelné ale už je to tak! Až se ve středu 2. června sejdeme, bude to už 33. Výroční schůze Českého a Slovenského klubu. Klub byl založen v roce 1977 pod jménem Československý klub na Novém Zélandě. První Výroční schůze se konala 23. dubna 1978, a kdo bude mít zájem, může v naší knize zjistit, kteří členové se zúčastnili zakládající, první i třicáté schůze. Chceme-li existenci klubu uchovat, potřebujeme nové členy a nové nápady. Všichni členové, noví zájemci a přátelé jsou srdečně vítáni. Kdy: středa 2. června 2010 v 19:30 Kde: Polish house, 257 Riddiford Street, Newtown (klubovna v 2. patře) Smutné oznámení Česká komunita ztratila navždy dalšího krajana Jinda Hanzalová zemřela 8. dubna Posledních 7 týdnů strávila v nemocnici a nakonec podlehla zápalu plic. Tento měsíc by se dožila 85ti let. Byla pravidelnou čtenářkou našeho časopisu a téměř vždy přisla na tradiční klubovní BBQ. Její dcera Katka přiletí do Wellingtonu v úterý 25. dubna a bude zařizovat vše potřebné. Redakce Veselé Narozeniny Oslavencem tohoto měsíce je Pepík Valenta, který ve středu 28. dubna oslaví 85. narozeniny. Věříme, že se všichni připojíte ke gratulaci a popřejete Pepíkovi vše nejlepší, hlavně mnoho zdraví a optimismu do nadcházejících let. Redakce Přejeme rychlé uzdravení Dlouholetý redaktor, vydavatel, pokladník a aktivní člen české komunity Gustav Knotek byl krátce nemocný a tak mu přejeme rychlou rekonvalescenci a brzký návrat do normálu. Redakce 11

12 Tajenka z minulého měsíce: jednou zradil, marně slibuje věrnost Řešení křížovky na této stránce bude uvedeno příští měsíc. Pozor! Nezapomeňte na příští klubovní schůzi! Květnová schůze je v neděli 2. května od 2pm u Petra Cejnara na adrese: 11 Chequers way, Chartwell, Wellington ( Tel: , Mobil: ) RECEPT TOHOTO MĚSÍCE: DVOUBAREVNÉ JABLKOVÉ ŘEZY Ingredience: 500g mouky, 200g tuku, 200 g práškového cukru, 2 vejce, 4 lžíce mléka, 1,5 prášku do pečiva, vanilkový cukr, kakao Náplň: jablka (přibližně 8), 3 lžíce hrubého cukru (krystal), 1 vanilkový cukr, rozinky Poleva: 80 g másla, 150 g práškového cukru, 3 lžíce kakaa, 3 lžíce rumu Postup přípravy: Z ingrediencí uděláme těsto podobné lineckému, rozdělíme na dvě části a jednu část obarvíme kakaem. Tmavé těsto vyválíme na tenkou placku a pomocí válečku ji přeneseme na vymazaný a vysypaný pekáč. Jablka okrájíme, zbavíme jadřinců a nahrubo nastrouháme na kakaovou placku. Posypeme cukrem, vanilkovým cukrem a rozinkami. Vyválíme světlé těsto a jablka jím přikryjeme. Vidličkou propícháme na několika místech. Pečeme v mírné troubě (150 C) do světle hněda. Na ještě teplé řezy nalijeme polevu smíchanou z rozpuštěného másla, cukru, kakaa a rumu. Vychladlé nakrájíme. Recept převzat z Internetu Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (Inc.) Adresa redakce: PO. Box , Wellington, NZ Tel: +64 (0) , seznam. cz, webová stránka: Předplatné pro členy klubu $15.00, pro nečleny $30.00, plus poštovné mimo N.Z. Šeky pište na: Czech and Slovak Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma. Redaktoři: Michal Šolc, Gustav Knotek, Jana Šolc Otištěné články označené jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer V lednu proběhly v České republice první přímé prezidentské volby. Předvolební přípravy i průběh voleb pečlivě sledovali také žáci naší školy. Přečtěte si, co o tom všem napsali: Filip Jakš: V pátek 11.

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_25_František Křižík Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

válka proudů střídavý x stejnosměrný

válka proudů střídavý x stejnosměrný válka proudů střídavý x stejnosměrný střídavý NIKOLA TESLA Teslův generátor na výstavě v roce 1893 Nikola Tesla (1856, Rakousko - 1943, New York) jednotka magnetické indukce tesla. pomník, představující

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA V. ročník. Ročníky nar. 1999 / 2000

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA V. ročník. Ročníky nar. 1999 / 2000 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA V. ročník Ročníky nar. 1999 / 2000 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník Ročníky nar. 2000 / 2001 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Profil jezdce. 1.Adam Lacko

Profil jezdce. 1.Adam Lacko Adam Lacko 1.Adam Lacko Profil jezdce Datum narození: 24. září 1984 Místo narození: Čeladná, Česká Republika Národnost: česká Váha: 85 kg Výška: 186 cm Povolání: závodní jezdec První start: 1994, motokáry

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Rezignace Radka Johna Praha 12. května 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

3 Jaké číslo nosil Jaromír Jágr na dresu v sezóně 1988 1989 (HC Poldi Kladno) A 68 B 15 C 8

3 Jaké číslo nosil Jaromír Jágr na dresu v sezóně 1988 1989 (HC Poldi Kladno) A 68 B 15 C 8 1 leš Valenta získal zlatou na OH 2002 ve sportu akrobatické lyžování hokej skoky na lyžích 2 mistr Evropy z roku 1976 ntonín Panenka byl hokejista florbalista fotbalista 3 Jaké číslo nosil Jaromír Jágr

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Vaše náměty. Počasí. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz. Přihlášení» Registrace» reklama. zpravy@nova.

Vaše náměty. Počasí. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz. Přihlášení» Registrace» reklama. zpravy@nova. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz Přihlášení» Registrace» reklama Vaše náměty 606 09 09 09 zpravy@nova.cz Hledat článek, osobnost Hledat článek, osobnost Hledat

Více

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 Vážení sportovní přátelé, obchodní partneři, dovolujeme si Vám v krátkosti představit 2. nejúspěšnější klub tuzemské hokejové historie, 11násobného

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Vážení sešívaní přátelé,

Vážení sešívaní přátelé, Výroční zpráva Fanklubu HC Slavia Praha, o. s. za sezónu 2007 / 2008 Vážení sešívaní přátelé, máme za sebou sezónu, která nám všem udělala velkou radost. Lepší scénář než sedmé finále s vítěznou tečkou

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 10.12.2008 HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN

TISKOVÁ ZPRÁVA 10.12.2008 HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN TISKOVÁ ZPRÁVA 10.12.2008 HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN SPORTOVEC ROKU 2008 JUBILEJNÍ 50. ROČNÍK ZÁKLADNÍ INFORMACE Harmonogram projektu: 10.12.08 tisková konference I. - výsledky 1. kola 11:00 hod. hlasování

Více

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Proč spolupracovat s ČBA Baseball má v České republice dlouholetou tradici. Tento sport se na našem území hraje téměř 100 let. V roce 2013 slaví společně

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

Rozšířené zprávy z regionů 1. část. volební obvod č. 9 Plzeň-město SENÁTOR RICHARD SEQUENS

Rozšířené zprávy z regionů 1. část. volební obvod č. 9 Plzeň-město SENÁTOR RICHARD SEQUENS Rozšířené zprávy z regionů 1. část volební obvod č. 9 Plzeň-město SENÁTOR RICHARD SEQUENS 10. března proběhlo v plzeňské Besedě vyhlášení soutěže "Sportovec roku 2006 - Plzeň". Slavnostního večera se zúčastnil

Více

Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT

Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT Pavel Doležel Narozen: 30. listopadu 1940 Sport: cyklistika ZÁVODNÍK: vítěz dvou etap Závodu míru, kde skončil v roce 1965 celkově druhý, vítěz

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha

Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha Výroční zpráva 2012 Bilance tří let TJ Stolní tenis vznikla v červnu 2010 z podnětu členů TTC Praha. TJ založili ustavující členové ing. Miloslav Fuček, ing. Svatobor

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Výkonný výbor ČSLH Komise mládeže ČSLH Trenérsko-metodická komise ČSLH Reprezentační komise ČSLH Zpracovali: Milan Vacke a ing. Jaromír Jindřich Analýza

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz

číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz 2010 TOULKY LONDÝNEM Členové SBPV se konečně vydali na cestu do světa. Better late than never

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010

Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010 Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010 Vážení sportovní přátelé, Dovolte mi, abych ve stručnosti zhodnotil uplynulou soutěžní sezonu, která pro nás opět byla velmi úspěšná. Hlavně díky Vaší podpoře dosáhla

Více

Dobrý den, dámy a pánové! Dovolte mi, abych vás přivítal na dílně s titulem Sudoku a logické úlohy.

Dobrý den, dámy a pánové! Dovolte mi, abych vás přivítal na dílně s titulem Sudoku a logické úlohy. Dobrý den, dámy a pánové! Dovolte mi, abych vás přivítal na dílně s titulem Sudoku a logické úlohy. 1 Možná to bude zpočátku spíše přednáška než dílna. Ale rád bych, aby to bylo co nejinteraktivnější.

Více

Vývoj strany 1989-2007

Vývoj strany 1989-2007 České parlamentní strany 2007 - křižovatky a cesty Strana zelených Vývoj strany 1989-2007 PhDr. Petr Sokol, CEVRO sokol@cevro.cz Strana zelených Složitý vývoj východoevropský osud Několik etap vývoje Dvakrát

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove.

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove. První roky republiky Samostatný československý stát vznikl po skončení první světové války s přispěním vítězných mocností Spojených států, Anglie a Francie na troskách rakousko-uherského císařství. I když

Více

Soutěž napájení sluncem Ostrava

Soutěž napájení sluncem Ostrava SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84, Liberec Cestovní zpráva - externí verze Soutěž napájení sluncem Ostrava V úterý 25. ledna 2011 se na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě konal

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů Předseda schůze Radek Böhme zahájil v 11.15 hodin výroční členskou schůzi Klubu Obedience

Více

Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha

Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha Výroční zpráva 2010 Slovo předsedy TJ Stolní tenis vznikla v červnu 2010 z podnětu členů TTC Praha. TJ založili ustavující členové ing. Miloslav Fuček, ing. Svatobor

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Věková kategorie 14 18 let 1. MÍSTO Autorka: Kateřina Mazancová (České Budějovice) Název: Babiččin zachránce (Retro hity) 2. MÍSTO Autorka: Tereza

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

SPORTOVEC ROKU 2014 I. kolo ankety KSN

SPORTOVEC ROKU 2014 I. kolo ankety KSN TISKOVÁ ZPRÁVA 1. 12. 2014 SPORTOVEC ROKU 2014 I. kolo ankety KSN 56. ROČNÍK NOVINÁŘSKÉ ANKETY ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.12.14 tisková zpráva výsledky 1. kola hlasování v anketě Sportovec roku 2014 08.12.14

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

2009 IPC ICE SLEDGE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS MAY 9-16, OSTRAVA CZECH REPUBLIC. www.sledge2009.cz

2009 IPC ICE SLEDGE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIPS MAY 9-16, OSTRAVA CZECH REPUBLIC. www.sledge2009.cz Historie a význam Mistrovství světa ve sledge hokeji Mistrovství světa ve sledge hokeji (dále jen MS) je po Zimních paralympijských hrách nejvýznamnější akcí Mezinárodního paralympijského výboru v patnáctileté

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA REDAKCE SPORTU ČT

ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA REDAKCE SPORTU ČT ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA REDAKCE SPORTU ČT Opět přepisujeme dějiny Tedy přesně - světový hokej přepisuje dějiny a Česká televize je opět u toho. Poprvé za svou dlouhou historii se bude hrát mistrovství

Více

SK JEREVAN Slavičín SMR futsal plus Zlín

SK JEREVAN Slavičín SMR futsal plus Zlín CELOSTÁTNÍ LIGA V SÁLOVÉM FOTBALU - FUTSALU 1. utkání čtvrtfinále play off Sobota 9. února 2013 Sportovní centrum Radostova v Luhačovicích SK JEREVAN Slavičín SMR futsal plus Zlín Rozhodčí : Uhlár Ivo

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů HC Buldoci Neratovice vs TJ Spartak Příbram 31.10.2015 18:30 Partneři hokejového týmu: KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje,

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

PRACOVNÍ LIST pro II. stupeň ZŠ Občanská výchova

PRACOVNÍ LIST pro II. stupeň ZŠ Občanská výchova 1 Kdo jsem? 1. Jsem první človíček zrozený na zemi. 2. Jsem nadpřirozená bytost. 3. Jsem uměle vytvořený človíček. 2 Projevovaly své vlastenectví tyto osobnosti a jak? Homunkulus J. Lada ti připomíná:»

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

ČSSD by si mohla vybírat

ČSSD by si mohla vybírat 4. dubna 2013 ČSSD by si mohla vybírat Vládu by ČSSD mohla vytvořit s účastí, podporou nebo tolerancí TOP 09 a Starostů (104 mandátů), KSČM (102 mandátů) nebo ODS (101 mandátů). Volební model, který ppm

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více