Čeští vynálezci světu František Křižík

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čeští vynálezci světu František Křižík"

Transkript

1 Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 4 (No.4) Duben 2010 (April 2010) Ročník 21 (Vol. 21) Čeští vynálezci světu František Křižík Oblouková lampa, první česká elektrárna, elektrická tramvaj, světelná fontána. Za těmito a dalšími počiny se skrývá jeden z nejvýznamnějších českých vynálezců, techniků a průmyslníků František Křižík. V roce 1881 dosáhl Křižík velkého úspěchu prezentací svého nejvýznamnějšího vynálezu, obloukové lampy se samočinnou regulací, na výstavě v Paříži. František Křižík se narodil 8. července 1847 v pošumavské Plánici v chudé ševcovské rodině. Vystudoval úspěšně českou reálku v Praze, ale finanční potíže mu nedovolily složit maturitní zkoušku. Profesor Zenger z pražské techniky však rozpoznal jeho nadání a přijal jej ke studiu, jako mimořádného posluchače. Z doby jeho studií pochází i první vynález, kdy zdokonalil zvonkovou železniční signalizaci. Po ukončení studií pracoval pro železniční telegrafní službu, kde vylepšil a navrhl několik signalizačních a bezpečnostních zařízení. V roce 1878 se na světové výstavě v Paříži poprvé setkal s elektrickou obloukovou lampou, tehdy ještě značně nedokonalou. Myšlenka na elektrické osvětlení a zdokonalení obloukové lampy se stalo stěžejním impulsem v jeho životě. V roce 1880 zavedl elektrické osvětlení v papírně Piett v Plzni a o rok později svou konstrukci obloukovky úspěšně představil v Paříži, kde za ni získal zlatou medaili. Poté pokračoval v propagaci elektrického osvětlení, ale teprve až roku 1887 získal první seriózní zakázku na městské pouliční osvětlení v Písku a Jindřichově Hradci. V roce 1888 postavil první městskou elektrárnu na Žižkově a začal rozšiřovat svou výrobu o další zařízení spojená s elektrifikací, jako dynama či elektroinstalační materiál. Velký význam v Křižíkově kariéře znamenala Jubilejní výstava na pražském výstavišti v roce Tehdy předvedl svou první elektrickou tramvajovou linku z Letné k výstavišti, jehož areál byl osvětlen jeho obloukovými lampami. Zároveň na výstavišti zbudoval světelnou fontánu, jež mu přinesla mnoho slávy a popularity. Později se však dostal do finančních potíží za čímž byl jeho špatný odhad vývoje ve využití stejnosměrného proudu, zatímco jeho největší konkurent Eduard Kolben prosazoval elektrifikaci střídavým proudem, jež se nakonec prosadila. Jedním z jeho posledních velkých projektů bylo v roce 1903 vybudování první elektrické železnice v Rakousku-Uhersku mezi Táborem a Bechyní. Ke konci života se stáhl do ústraní a zemřel 22. ledna 1941 ve Stádleci u Tábora ve věku téměř 94 let. Byl pohřben s poctami českého velikána na vyšehradském Slavíně. V roce 1991, kdy se konala po 100 letech na pražském výstavišti opět Jubilejní výstava, byla na stejném místě postavena nová moderní světelná fontána, která nese Křižíkovo jméno. Převzato z Internetu

2 První dámy státu (Přebráno z magazínu REFLEX) 2008) (část 2) První dámy státu od založení Československé republiky 1918 až do nynějšího roku Pokračování z minulého měsíce: Období po skončení druhé světové války bylo nepochybně nejlepší etapou v životě Hany Benešové. Stala se miláčkem národa, objevovala se na obálkách časopisů, účastnila se všech reprezentačních povinností a věnovala se charitě. Zapojila se také do ženského hnutí, kde spolupracovala s Miladou Horákovou. Jak se postupně zhoršovaly Benešovy nemoci a vyhrocovala politická situace, stala se také neformálním komunikačním kanálem mezi prezidentem a demokratickými politiky. Její konkrétní role v rozhodování Edvarda Beneše po komunistickém převratu, kdy a jak rezignovat, je dodnes sporná. Podle svědectví pamětníků těchto událostí to byla právě Hana, která oddalovala Benešovo rozhodnutí abdikovat, takže Edvard Beneš setrvával v prezidentském úřadu ještě ve chvíli, kdy jeho stoupenci byli zatýkáni nebo za nedůstojných podmínek utíkali do zahraničí. Abdikační prohlášení podepsal až začátkem června 1948, v reakci na nedemokratickou ústavu, kterou mu premiér Gottwald dal k podpisu. Následně se uchýlil do své vily v Sezimově Ústí. V polovině srpna dostal další záchvat mozkové mrtvice, upadl do bezvědomí a třetího září Eduška, jak mu sama říkala, zemřel v jejím náručí. Hana Benešová pak žila ve svém bytě na Loretánském náměstí v Praze jako tesklivá vzpomínka na lepší časy. Zemřela 2. prosince Milada Rádlová: První dámy v zastoupení Dobu mezi první a třetí republikou můžeme brát jako politické mezičasí, a nejenom proto, že šlo o období nesvobody. Hlavním důvodem je, že roli první dámy neplnila manželka prezidenta Emila Háchy, ale 2 jeho dcera. S manželkou Marií Klausovou se Emil Hácha seznámil v době studií na právnické fakultě v Praze. Vzali se až šest let po ukončení studia, protože pedanticky seriózní Hácha chtěl být nejprve profesionálně a finančně zabezpečený. V roce 1902 se jim narodila dcera Milada. Podle svých vzpomínek vyrůstala ve šťastné a harmonické rodině, kde se otec věnoval mnoha nejrůznějším zájmům, ať to bylo výtvarné umění, nebo horská turistika. Sama Milada byla velmi sportovně založená, dobře hrála tenis a jezdila na koni. Řadu přátel měla rovněž mezi umělci, především výtvarníky. Po absolvování obchodní akademie začala pracovat jako bankovní úřednice a desátého prosince 1927 si vzala za manžela otcova blízkého spolupracovníka a zástupce tajemníka Nejvyššího správního soudu, Zdeňka Rádla. Řadu let bylo toto manželství spokojené, byť bezdětné. Situace se obrací ve druhé polovině třicátých let. Nejdříve začala vážně stonat její matka a současně manžel nečekaně podal žádost o rozvod. Na jaře 1938 Marie Háchová umírá. To už se ale neúprosně blíží i osudová hodina českých dějin, ve které má předseda Nejvyššího správního soudu Emil Hácha sehrát svou nejsložitější životní roli. Přitom paradoxně měl právě v listopadu 1938 odejít do dlouho plánovaného důchodu. V době, kdy se ujal nejvyšší státní funkce v okleštěném Česko-Slovensku, na tom již sám nebyl zdravotně nejlépe. Vzhledem k tomu, že se nemohl účastnit všech společenských povinností, přichází za ním na Hrad i jeho dcera. Nadšena však z toho rozhodně nebyla. Bylo mně jí líto. Věděl jsem, že přichází proti své vůli z normálního celkem bezstarostného života do nezvyklého prostředí, na místo, kde bude středem kritiky zaujaté veřejnosti, napsal si dlouholetý pracovník prezidentské kanceláře JUDr. Jaromír Čihař. Především díky ohleduplnosti a radám zaměstnanců Hradu se začala vpravovat do role první dámy. Tak ji dokonce bral i Hitler, když doprovázela svého otce na cestu do Berlína 14. března Byla si vědoma složitého postavení, a proto se na minimum snažila omezovat nejrůznější společenské akce, protože to často znamenalo setkávání s německými okupanty. Zato se naplno věnovala charitativním záležitostem. Jak se postupně zhoršoval Háchův zdravotní stav, stala se pro něj nepostradatelnou. V omezených možnostech se rovněž snažila pomáhat pronásledovaným občanům, jimž posílala peněžní obnosy. Tajně se rovněž scházela se zástupci odboje, které informovala o všem důležitém, co se dozvěděla při prezidentských jednáních. Jenom ohledy Němců k jejímu otci ji prý zachránily před

3 nejhorším. Kdyby nebyla dcerou pana státního prezidenta, byla by už dávno v koncentračním táboře, vyjádřil se jednou sám K.H. Frank. Zatímco konec války vnímala drtivá většina Čechů s nadšením, pro Háchovy znamenal ještě větší utrpení. Hned 13. května byl Emil Hácha zatčen v prezidentském zámku v Lánech a s ohledem na pokročilou chorobu převezen do vězeňské nemocnice v areálu vazební věznice na Pankráci. Miladě nebylo ani jednou povoleno jej navštívit, a dokonce mu nemohla předat dietní stravu, kterou mu přinesla. Jedinou zprávou o něm se jí stalo úmrtní oznámení. Bývalý česko-slovenský a protektorátní prezident Emil Hácha zemřel dne 27. června Pro jeho dceru byl zbytek jejího dlouhého života svízelný. Přišla o veškerý rodinný majetek, do důchodu vystřídala řadu povolání, a dokonce se jeden čas živila šitím pro své přítelkyně. Jistou satisfakcí mohlo pro ni být, že se ještě dožila pádu komunismu. Zemřela v léčebně pro dlouhodobě nemocné 19. prosince Marta Gottwaldová: Pod dělnickou mámou Odpolední siesta manželů Gottwaldových Na první pohled to mohlo vypadat jako pokračování tradice. Tak jako se stýkali manželé Masarykovi s Benešovými, když byl Masaryk ještě hlavou státu a Beneš ministrem zahraničí, stejně se po druhé světové válce občas vídali Benešovi s novým premiérským párem Klementem a Martou Gottwaldovými. Touto podružnou a ryze formální okolností ale jakákoli podobnost mezi oběma páry končí. Prezident Sjednotitel, jak se po prezidentu Osvoboditeli (TGM) a prezidentu-budovateli (Beneš) začalo Gottwaldovi říkat, byl z jiného světa. Ani paní Marta se prostě nemohla stát paní Hanou, i když by si to tolik přála. Nehledě na to, že sama funkce hlavy státu se stala formálním doplňkem mnohem důležitější mocenské pozice, jíž bylo předsednictví Komunistické strany Československa. S Martou, respektive Marií Holubovou, se Gottwald v roce 1920 seznámil na taneční zábavě, když sloužil v československých jednotkách, které předtím bojovaly s maďarskou Rudou armádou. Marta zakrátko přišla do jiného stavu, ale Gottwald od ní doslova utíká na tehdy poměrně vzdálené střední Slovensko, kde pracuje v komunistickém hnutí. Teprve na nátlak komunistické strany si Martu, jež ho po letech pátrání objevila, vzal v roce 1928 za manželku. To už je mnoho let na světě dcera Martička, která se později stane manželkou obávaného komunistického ministra obrany Alexeje Čepičky. A opět lze srovnávat. Zatímco Charlotta Garriguová a Hana Benešová dosáhly vysokého formálního i neformálního vzdělání, Marta Gottwaldová se nedokázala ani vyučit číšnicí. Když zrovna pracovala, tak jako pomocná síla nebo služka. Svému muži však dokázala být v politickém boji přinejmenším stejnou oporou, jako byly její předchůdkyně na Hradě. Projevovalo se to například tím, jak jej houževnatě zapírala před policií. Jako správná žena z lidu se nezastavila ani před šťavnatými pavlačovými scénami, při nichž policisté většinou zděšeně utíkali. Komunistická extempore před prezidentskými volbami v roce 1934 byla hodně i na liberální zákony první republiky a policie vydala na předsedu KSČ zatykač. Chvíli se skrýval v Praze, ale na příkaz Moskvy odešel i s celou rodinou do SSSR, kde se stal funkcionářem Kominterny. Marta mohla poprvé na vlastní oči vidět, jak v komunismu chutná moc a vše s ní spojené: zvláštní obchody, přednostní ubytování a zacházení, ale i servilitu a strach obyčejných lidí. Co to asi znamenalo pro ženu zvyklou do té doby jenom poslouchat příkazy a obracet doma každou korunu? Po roce a půl se vrátili do republiky, ale to už se nastěhovali do apartmá v noblesním pražském hotelu Flora na Královských Vinohradech, které jim platila strana. Do Sovětského svazu se podruhé vrátili v období druhé světové války. A opět si nežili špatně. Po evakuaci Moskvy měli k dispozici dokonce vlastní daču v Kuncevu, nedaleko pověstné vily sovětského vůdce Stalina. Zpět do vlasti se Marta vrátila jako manželka předsedy vlády. Klement Gottwald, i když pouze vyučený truhlář, na sobě dlouhá léta pracoval, učil se jazyky a historii. Víceméně jednodušší Martě stačilo, co kolem sebe viděla. Nezajímala ji ani politika a na Gottwaldův taktní zákrok po ní dokonce nechtěli, aby vstoupila do KSČ. Neznamenalo to, že by si neuvědomovala možnosti, které jí nabízí nová situace. Po roce 1948 se chtěla srovnávat především se svou předchůdkyní Hanou, což bohužel dost dobře nešlo.od počátku především nezvládla být patronkou ženského hnutí. Také se neuměla dobře oblékat a její róby byly předmětem lidového posměchu. Pokračování příští měsíc 3

4 Měsíc ve zprávách Deficit na důchodovém účtu bude letos dle MF 35 mld. Kč Praha - Na důchodovém účtu bude podle odhadu ministerstva financí v letošním roce schodek 35 miliard korun. V pořadu Otázky Václava Moravce to dnes řekl náměstek ministra financí Bohdan Hejduk. Po prvním čtvrtletí chybí na kontě, ze kterého se vyplácejí důchody a nemocenské, přes deset miliard korun. Podle Hejduka se vybralo zhruba o pět miliard korun méně, než ministerstvo očekávalo. ČTK Obama poděkoval vládě za summit USA-Rusko v Praze Praha - Americký prezident Barack Obama v dopise poděkoval českému premiérovi Janu Fischerovi za organizaci nedávného summitu USA-Rusko v Praze, na kterém s ruským prezidentem Dmitrijem Medveděvem podepsal smlouvu o snížení jaderných zbraní. ČTK to dnes sdělil mluvčí vlády Roman Prorok. ČTK Fresh Film Fest opouští kvůli penězům K. Vary K. Vary/Praha - Mezinárodní festival studentských filmů a debutů Fresh Film Fest (FFF) končí po šesti letech v Karlových Varech. Jedním z důvodů, proč se jeho letošní ročník uskuteční v Praze, je snížení dotace města. Ta byla vloni 1,1 milionu korun, pro letošek ji magistrát snížil na korun. Karlovy Vary patří i k nejdražším městům v zemi a nabídka ubytování a služeb neodpovídá povaze festivalu zaměřeného zejména na mladé filmové fanoušky, oznámila dnes ČTK mluvčí FFF Martina Reková. ČTK ODS má na webu nástroj pro snadnou orientaci v programu strany Praha - Lidem, které zajímá programová nabídka občanských demokratů, strana na svém webu nabízí jednoduchou možnost orientace ve svém volebním programu. Možnost sestavit si "vlastní volební program" je jedním z předvolebních taháků, které dnes novinářům představili volební lídr ODS Petr Nečas a místopředseda strany a její volební manažer Ivan Langer. ČTK SANEP: 43,3% Čechů by si za premiéra vybralo Radka Johna Praha - Téměř polovina Čechů by chtěla po květnových volbách do Poslanecké sněmovny za premiéra šéfa strany Věci veřejné Radka Johna. V úvahu u lidí přichází i předseda strany TOP 09 Karel Schwarzenberg a lídr Strany práv občanů - zemanovců Miloš Zeman. Naopak nejméně lidí chce v křesle předsedy vlády šéfa Strany zelených Ondřeje Lišku. Vyplynulo to z internetového průzkumu agentury SANEP, který má ČTK k dispozici. ČTK Mítink ČSSD s koncertem Scorpions přilákal v Ostravě tisíce lidí Ostrava - Sociální demokraté dnes v Ostravě zahájili svou předvolební kampaň pro květnové volby do Poslanecké sněmovny. Voliče se na Prokešovo náměstí před Novou radnicí snažili kromě politického programu přilákat také lidovými cenami - pivo za dvě koruny, klobása za devět. Největším tahákem byl však koncert německé hardrockové legendy Scorpions, která se kvůli konci své kariéry představuje v Česku naposled. Podle odhadů policie na akci přišlo asi 5000 lidí. ČTK Pokud strany do 1. září nesestaví novou vládu, Fischer zůstane Praha - Pokud politické strany nedokážou po volbách do 1. září složit novou vládu, premiér Jan Fischer zůstane v čele úřednického kabinetu, i když má k tomuto datu nastoupit do funkce viceprezidenta Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). Fischer to dnes řekl novinářům. Do voleb jde 26 uskupení, strana Ježíš je Pán vypadla Praha - V květnových sněmovních volbách se letos utká 26 stran a hnutí. Strana Ježíš je Pán definitivně vypadla ze hry. Oznámila to na svém webu s tím, že krajský soud v Ostravě zamítl její žádost vzít zpět odstoupení z voleb. "Strana Ježíš je Pán se tedy těchto voleb do PS 2010 účastnit nebude," uvedla. Senát hladce schválil zákon o rozvojové spolupráci a pomoci Praha - Senát dnes hladce schválil zákon o české zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci, který by měl tyto aktivity lépe koordinovat. Norma má vytvořit pevnější rámec pro efektivní poskytování obou forem zahraniční pomoci. Nyní ji dostane k podpisu prezident. Paroubkovi odpůrci založili další skupinu na Facebooku Praha - Odpůrci předsedy ČSSD Jiřího Paroubka založili na sociální síti Facebook další skupinu. Pod názvem Červené úterý proti Paroubkovi a komunistům vyzvali své příznivce, aby si oblékli cokoli červeného, a vyjádřili tím odpor proti podle jejich názoru populistické politice současného vedení sociálních demokratů. Ke skupině se dnes dopoledne

5 přihlásilo přes fanoušků. Téměř 1500 pak podpořilo další facebookovou výzvu, která protestuje proti koncertování německé skupiny Scorpions na mítinku socialistů. ČTK ČSSD chce zrušit jednostranné zvyšování nájemného Praha - Pokud sociální demokraté vyhrají květnové sněmovní volby, předloží nový zákon o nájemném, který zruší dosavadní možnost jednostranného navyšování nájemného. Stát by měl také přispívat lidem, kteří budou platit na nájemném víc než třetinu svých čistých příjmů. Na dnešní tiskové konferenci ČSSD k otázkám bydlení to řekl předseda strany Jiří Paroubek. Současně s tím chce ČSSD zrevidovat účinnost sociální pomoci a sociální sítě. ČTK Karlovarský festival ocení Juraje Herze Praha - Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na karlovarském festivalu režisér Juraj Herz, tvůrce více než pětadvaceti celovečerních snímků a držitel mnoha festivalových cen. Na dnešní tiskové konferenci v Praze to oznámili organizátoři této filmové přehlídky, jejíž 45. ročník se uskuteční od 2. do 10. července. ČTK Praha epopej do Japonska nepůjčí Praha - Praha Slovanskou epopej do Japonska nepůjčí. Chce ji ale do letošního září přestěhovat do pražského Veletržního paláce, sídla Národní galerie v Praze. Rozhodla o tom dnes rada hlavního města, na tiskové konferenci to řekl radní Ondřej Pecha (ODS). Na stěhování a vytvoření expozice rada zároveň uvolnila 25 milionů korun. Cyklus obrazů Alfonse Muchy patří Praze, v současnosti je vystaven na zámku v Moravském Krumlově. Výpůjčka platí do konce června, poté by se měly obrazy stěhovat. Školky by měly začít brát od příštího září i dvouleté děti Praha - Rodiče dvouletých dětí by měli dostat možnost zapsat své dítě do mateřské školy. Návrh ministryně školství Miroslavy Kopicové o zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol dnes schválila vláda. V Česku je nedostatek zařízení denní péče o děti mladší tří let. Problémy s nalezením školky pro děti mají ale i rodiče starších předškoláků. Návrh počítá s uvolněním školek pro dvouleté od září "Je to záměr, aplikace tohoto rozhodnutí přijde později, budou potřebné ještě analýzy," uvedl po zasedání kabinetu premiér Jan Fischer. ČTK Knihou roku 2010 se stala próza Zmizet Praha - Hlavní cenu v soutěži Magnesia Litera 2010 a titul Kniha roku dnes dostal soubor tří próz Petry Soukupové s názvem Zmizet. Autorka v knížce stejně jako ve své prvotině K moři nominované ve stejné soutěži před třemi lety zpracovává téma dětí z rozpadajících se rodin. Hlavní cena je spojena s odměnou korun, kniha vyšla v nakladatelství Host. ČTK ČR by mohla hostit informační středisko protiraketového štítu Praha - Česká republika by se mohla do nového protiraketového štítu USA zapojit tím, že by se 5 podílela na práci jeho velitelství a na svém území by hostila jakési informační středisko tohoto systému. V České televizi to dnes řekl šéf české diplomacie Jan Kohout, podle něhož o středisko Praha vyjádřila již zájem. ČTK Geolog: Sopečný prach může ovlivnit počasí i úrodu Praha - Mračna sopečného prachu ve stratosféře mohou ovlivnit počasí a úrodu v příštích dvou až třech letech na velké části Země. Jak velký dopad bude mít aktivita islandského vulkánu Fimmvorduhals, se podle šéfa Geologického ústavu Akademie věd Václava Cílka zatím říci nedá, ale dějiny lidstva ukazují, že sopečné výbuchy vedly i k zániku civilizací. ČTK Výdaje na důchody a nemocenskou letos přesáhly příjmy už v únoru Praha - Účet sociálního pojištění, ze kterého se vyplácejí důchody a nemocenská, se ocitl v minusu. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vybrala za první dva měsíce letošního roku na pojistném na důchodové a nemocenské pojištění 53,4 miliardy korun. Na nemocenském a důchodech ovšem v lednu a únoru vyplatila 56,8 miliardy korun. ČTK to sdělil mluvčí ČSSZ Kamil Vařeka. ČTK ČSSD: Naše opatření přinesou do roku 2014 až 570 miliard navíc Praha - Volební sliby sociální demokracie znamenají podle předsedy ČSSD Jiřího Paroubka náklady mezi 100 a 150 miliardami korun. Sociální demokraté ovšem zároveň předpokládají, že po květnových parlamentních volbách bude nová vláda - pokud budou realizována jejich opatření - mezi lety 2010 a 2014 moci pracovat s novými finančními zdroji ve výši 570 miliard. ČTK

6 Zkrocení státního dluhu je prioritou volebního programu ODS Praha - Snížení státního dluhu považují občanští demokraté za největší prioritu příštího volebního období. V programu, který dnes prezentovali ve Slovanském domě v Praze, slibují, že do roku 2017 vyrovnají státní rozpočet. Použít k tomu chtějí takzvanou finanční ústavu a snížení provozních výdajů ve všech resortech o pět procent. Úspory má přinést i rušení několika ministerstev či centrální nákupy. Daně hodlá ODS udržet na současné úrovni stejně jako odvody na sociální pojištění. ČTK Představitelé ČR spolu nelétají, je to dlouholetý zvyk Praha - Česká republika nemá psaná pravidla upravující společné cestování vrcholných představitelů státu. Někteří ústavní činitelé se spolu ale přesto v letadle nikdy nesejdou. Vyloučen je například společný let hlavy státu, premiéra a předsedy Senátu. Nikdy také společně nelétají předseda vlády a všichni jeho místopředsedové, vysvětlila ČTK Lucie Kubovičová, mluvčí ministerstva obrany, které provozuje vládní letku. ČTK Děti asi budou muset mít vlastní pasy Praha - Děti asi budou muset mít vlastní cestovní doklady. Skončí praxe, podle které si je mohou nechat zapisovat rodiče do svých pasů. Novelu zákona o cestovních dokladech dnes schválila ve zrychleném řízení sněmovna. Vláda předlohou reagovala na nařízení Evropského parlamentu, který zavádí zásadu "jedna osoba - jeden pas". Nyní ji posoudí Senát. ČTK Sněmovna přehlasovala Senát a zvýší mateřskou Praha - Poslanecká sněmovna dnes přehlasovala veto Senátu k novele zákona o nemocenském pojištění. Návrh, který předložili lidovci, má zvýšit mateřskou na úroveň loňského roku. Jeho součástí je také opětovné proplácení ošetřovného v prvních třech dnech nemoci. Novela nyní putuje k prezidentovi. ČTK Zdravotnictví dostane na vzdělávání tři čtvrtě miliardy z EU Praha - Asi tři čtvrtě miliardy korun dostane do roku 2013 české zdravotnictví z evropských fondů na celoživotní vzdělávání lékařů, zdravotních sester a dalších zdravotnických pracovníků. Novinářům to dnes řekla ministryně Dana Jurásková. Peníze podle ní stačí pro zdravotníků, dostanou je ti, kteří se školí, i akreditovaná zařízení, která jim školení poskytnou. Projekt startuje 1. května. ČTK Moravskoslezský kraj: Na zlepšení ovzduší je třeba přes 100 mld. Ostrava - Na zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji bude potřeba více než 100 miliard korun. Přibližně polovina této částky by měla být investována do dopravní infrastruktury, především do obchvatů velkých měst, které by pomohly vyvést dopravu mimo obydlené části. Na Konferenci o kvalitě ovzduší, která se dnes konala v Ostravě, to řekl náměstek hejtmana Miroslav Novák (ČSSD). ČTK Paroubek s Nečasem se pohádali o podílu na zadlužení státu Praha - Ekonomická témata se stala hlavním jádrem sporu prvního televizního duelu volebního lídra Petra Nečase s předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem. Jejich vystoupení v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce se nejprve neslo v klidném tónu, v hádku se ale zvrhlo, když se dostali k tématu zadlužení ČR a vzájemně napadali svůj ekonomický program. ČTK Věci veřejné: Zrušit poplatky, přidat učitelům a zeštíhlit stát Brno - K hlavním pilířům volebního programu politického uskupení Věci veřejné (VV) patří okamžité zrušení poplatků v lékárnách a časem i poplatků u lékaře, zvýšení mezd učitelům, snížení počtu úředníků, snížení výdajů na armádu a především zefektivnění hospodaření státu. Uvedl to na dnešní konferenci strany v Brně její předseda Radek John. Úspory a další kroky by prý mohly přidat do státní pokladny v době hospodářské krize desítky miliard korun. ČTK Při opravě Karlova mostu bylo rozdrceno 240 kamenů Praha - Při opravě Karlova mostu bylo zničeno 240 historických kamenů, dělníci je v počátku rekonstrukce naházeli do drtičky. Informují o tom dnešní Lidové noviny. Podle pracovníků Národního památkového ústavu (NPÚ) se výměnou kamenů snížila památková hodnota mostu. Ředitel pražského odboru památkové péče Jan Kněžínek kritiku odmítá. ČTK Havel by měl začít natáčet Odcházení v červnu Praha - Dramatik a bývalý prezident Václav Havel by měl začít natáčet celovečerní film podle své poslední divadelní hry Odcházení v červnu. S uvedením snímku do kin se předběžně počítá v březnu příštího roku, řekl dnes ČTK a České televizi Havel. Havel si filmovou režii vyzkouší poprvé. ČTK Havel: Rusko stále vnímá Česko jako svou zájmovou sféru Praha - Rusko stále vnímá Českou republiku podle bývalého prezidenta Václava Havla jako svou zájmovou sféru. Je třeba to zohlednit v zahraniční politice, řekl dnes ČTK a České televizi Havel. S Ruskem je podle něho nutné mít dobré partnerské vztahy. ČTK

7 Sportovní události Čejka útočí na první titul v Americe, před finále je druhý New Orleans (USA) - Golfista Alex Čejka má šanci získat první titul na americkém okruhu PGA. Český rodák s německým pasem je na turnaji v New Orleans po třech kolech druhý a ztrácí dvě rány na Američana Jasona Bohna, který je v čele od začátku soutěţe dotované částkou 6,2 milionu dolarů. Vítěz Zurich Classic si odnese šek na 1,1 milionu dolarů. ČTK Smrž výsledek z kvalifikace nepotvrdil, ale byl dvakrát sedmý Assen (Nizozemsko) - Motocyklový jezdec Jakub Smrţ na ducati neproměnil v Assenu druhé místo z kvalifikace v umístění na stupních vítězů, ve čtvrtém dílu mistrovství světa superbiků ale vybojoval zatím nejlepší výsledky v sezoně. V místě svého ţivotního úspěchu v seriálu, kterým je loňské třetí místo, dnes skončil v obou jízdách sedmý. Sedmadvacetiletý jezdec se v hodnocení šampionátu posunul o další pozici vpřed, s 38 body je třináctý. ČTK Hilgertová na úvod nominačních bojů propadla, pak vyhrála Čunovo (Slovensko) - Výpadky favoritů provázely v sobotu úvodní nominační závody českých vodních slalomářů v Čunovu, dějišti červnového mistrovství Evropy. Deblkanoisté Jaroslav Volf s Ondřejem Štěpánkem i kajakářka Štěpánka Hilgertová však svá zaváhání napravili dnes vítězstvím v druhém klání. ČTK Bikerka Nashová vstoupila do Světového poháru třetím místem Dalby Forest (Británie) - Česká cyklistka Kateřina Nashová zahájila Světový pohár v cross country horských kol třetím místem v britském Dalby Forest. V dnešním závodě nestačila jen na úřadující mistryni světa Rusku Irinu Kalentěvovou a Američanku Willow Koerberovou a potřetí v elitním seriálu se prosadila na stupně vítězů. Nejlepší český výsledek v kategorii muţů vyrovnal Jaroslav Kulhavý, který dojel čtvrtý. ČTK Triatlonista Čelůstka poprvé pronikl do elitní desítky SP Išigaki (Japonsko) - Český triatlonista Jan Čelůstka obsadil osmé místo v dnešním závodě Světového poháru v Išigaki. Poprvé v kariéře tak pronikl do Top Ten, ke kterému se zatím přiblíţil nejvíce předloni dvanáctým místem v Tiszaujvarosi. V Japonsku zaostal za vítězným Rusem Valentinem Meščerjakovem minutu a sekundu. ČTK Smrž v kvalifikaci MS superbiků zopakoval v Assenu druhé místo Assen (Nizozemsko) - Motocyklový závodník Jakub Smrţ potvrzuje, ţe mu okruh v nizozemském Assenu sedí. Jediný český zástupce v mistrovství světa superbiků obsadil v kvalifikaci na čtvrtý díl šampionátu stejně jako loni druhé místo a můţe díky výhodné pozici opět útočit na stupně vítězů. ČTK Judista Krpálek skončil na ME sedmý Vídeň - Devatenáctiletý judista Lukáš Krpálek, jenţ byl povaţován za českou medailovou naději na mistrovství Evropy ve Vídni, obsadil v kategorii do 100 kg sedmé místo. Česká výprava tak odjede z rakouské metropole s prázdnou, naposledy získala cenný kov Andrea Paţoutová-Pokorná v roce ČTK Senát chce policii na stadionech, ale novelu neschválil Praha - Senát oddálil schválení návrhu, aby policie byla přítomna na fotbalových stadionech při rizikových zápasech. Ţádné námitky vůči tomu neměl, do novely zákona o podpoře sportu však doplnil změnu zákona o místních poplatcích, podle nichţ by obce měly získat právo vybírat poplatek za kaţdý výherní hrací přístroj či podobné herní zařízení na jejich území. Předloha se proto vrací sněmovně k novému projednání, které bude pravděpodobně 18. května. ČTK Hašek měl nejnižší průměr, návštěvnost klesla Praha - Dominik Hašek z mistrovských Pardubic ovládl brankářské statistiky play off hokejové extraligy s nejniţším

8 průměrem 1,68 inkasovaného gólu na zápas a se třemi čistými konty. S úspěšností zákroků 93,68 procenta skončila pětačtyřicetiletá legenda druhá za Jakubem Štěpánkem z Vítkovic, který pomohl svému klubu ke stříbru úspěšností 93,77 procenta. ČTK Začíná boj vodních slalomářů o nominaci Čunovo (Slovensko)/Praha - Vodním slalomářům o víkendu začne naplno nová sezona. Vzhledem k mistrovství Evropy, které se jiţ na začátku června uskuteční ve slovenském Čunovu, začne o víkendu na stejném místě boj o nominaci do české reprezentace. Sloţení týmu po třech lodích v kaţdé kategorii bude známo uţ příští víkend po dalších dvou závodech na Trnávce. Kouč reprezentace Jiří Pultera nečeká ţádné dramatické změny. ČTK Hašek a Sýkorové dovedli Pardubice k titulu Praha - Velmi vyrovnaný kádr s klenoty ve výborném brankáři Dominiku Haškovi a nejlepším střelci play off Petru Sýkorovi a práce trenéra Václava Sýkory, to byly hlavní trumfy pardubického hokeje, které vedly k triumfu v extraligové sezoně 2009/10. Především v nadstavbové části si nový šampion vedl doslova mistrovsky; k zisku trofeje se třetí tým základní části dobral díky vítězné sérii, kterou historie vyřazovacích bojů v tuzemsku nepamatuje ČTK Záhrobská o novém kouči: "Byla to dobrá volba" Praha - Velmi dobré pocity z tréninku s novým koučem Pavlem Šťastným má slalomářka Šárka Záhrobská. Společně strávili týden tréninku na ledovci a bronzová medailistka z olympiády ve Vancouveru se ujistila, ţe angaţování trenéra byl dobrý krok. Společně začali pracovat na zlepšení rozsahu pohybů a zejména na technice obřího slalomu, který chtějí do příští sezony razantně zlepšit. ČTK Sáblíková si užila volno a už začíná trénovat Praha - Rychlobruslařské hvězdě Martině Sáblíkové se krátí dny odpočinku. Po olympijských hrách ve Vancouveru, na kterých získala dvě zlaté medaile a jednu bronzovou, si uţila volno a nyní se uţ pomalu pouští do pozvolné přípravy na novou sezonu. Zda budou plnohodnotnou součástí jejího letního programu i závody na kole, ale zatím stále neví. ČTK Jirásek: Samaranch uznával ČR, litoval zrušení spartakiád Praha - Přijel podpořit Emila Zátopka v boji s nemocí. Uznával někdejší československý i český sport a litoval zrušených spartakiád. Takový byl ve vzpomínkách předsedy Českého olympijského výboru Milana Jiráska dnes zesnulý bývalý prezident Mezinárodního olympijského výboru Juan Antonio Samaranch. Jirásek z několika pohledů ocenil Samaranchův vliv na olympijské hnutí. Češi si přivezli z Aljašky životní zážitky Praha - Záţitky, která se nedají popsat, ale je prý třeba je zaţít, si přivezli z lyţování na nejprudších svazích světa na Aljašce elitní čeští jezdci. Pro skikrosaře Tomáše Krause byl výlet do světa freeridu velkým krokem do neznáma, pro snowboardcrossaře Michala Novotného splněním ţivotního snu stejně jako pro nejlepšího českého freeridera Robina Kaletu. Snowboardista Martin Černík byl pasován do role kapitána, neboť na Aljašce byl jezdit v prašanu uţ popáté. 8 Štěrbová: Do hor se chci vracet neustále Olomouc - Hory jsou láska na celý ţivot a kromě mezilidských vztahů jsou tím nejkrásnějším, co na světě je, říká dnes Dina Štěrbová, první ţena z Československa, která pokořila některý z osmitisícových vrcholů. Uznávaná horolezkyně, matematička a spisovatelka ve čtvrtek oslaví sedmdesáté narozeniny. Do Himálají se přesto chce stále vracet, a to tak dlouho, jak to jen bude moţné. I přes to, ţe, jak sama říká, pochází z rodiny "absolutně nesportovní". Zemřel bývalý prezident MOV Samaranch Barcelona - Bývalý prezident Mezinárodního olympijského výboru Juan Antonio Samaranch dnes ve věku 89 let zemřel. Od neděle byl hospitalizován na barcelonské klinice v kritickém stavu kvůli srdečním problémům. Šmicer pozval na loučení i Fowlera s McManamanem Praha - Stylový konec bohaté kariéry si nachystal fotbalový internacionál Vladimír Šmicer. Současný manaţer české reprezentace se rozloučí s fanoušky v derby Slavia - Sparta, které se

9 bude hrát 11. května od 18:30 v praţské Synot Tip Areně. Se Šmicrem se přijedou rozloučit i někdejší spoluhráči Pavel Nedvěd, či Karel Poborský. Účast přislíbili bývalí kolegové z Liverpoolu Robbie Fowler a Steve McManaman. Jisté místo má jen Jágr, tvrdí obránce Blaťák Praha - Hokejový obránce Miroslav Blaťák by měl být na blíţícím se mistrovství světa v Německu jednou z klíčových postav české defenzivy. Účastník olympijských her ve Vancouveru ale i přes mnoţství omluvenek hráčů ze zámořské NHL nepovaţuje svou nominaci na druhý vrchol sezony za automatickou. Nová loď je trumfem Volfa se Štěpánkem Praha - Nový typ lodi, na níţ jezdí také trojnásobní olympijští vítězové bratři Hochschornerové ze Slovenska, má být trumfem českých deblkanoistů Jaroslava Volfa a Ondřeje Štěpánka v nové sezoně. Dlouho si na nový model zvykali, museli kvůli vyšší hmotnosti trochu zvednout příď, ale uţ se s ní sţili. Formu vodní slalomáři nedávno ladili v teple na olympijském kanálu v Aténách. ČTK Jachtař Vít zaskočil na pražské regatě Křížka Praha - V sobotu 17. dubna vyplula na hladinu Vltavy flotila vysoce sportovních plachetnic třídy RS700. Stalo se tak v rámci výstavy Lodě na vodě. Skupina pěti závodníků se utkala v ATLANTIK Prague Regatta Show. Redakce MS 2013 ve vodním slalomu bude v Troji Praha - Mistrovství světa ve vodním slalomu bude v roce 2013 hostit praţská Troja. Český svaz kanoistiky pořádáním šampionátu oslaví sto let od svého zaloţení. Česká republika zorganizuje vodácké mistrovství od 11. do 15. září 2013 a akci získala po nezvykle krátké době; naposledy se v Praze konalo MS v roce ČTK Brňankám chybí k titulu jedna výhra Praha - Brněnským basketbalistkám chybí jediná výhra k zisku ligového titulu. V druhém finálovém utkání dnes tým Frisco Sika zvítězil v hale loňských mistryň z USK Praha 86:75 a v sérii vede 2:0. Ve středu můţe Brno v domácím prostředí získat čtrnáctý titul v historii. ČTK Češi byli rádi za výhru, ale výkon kritizovali Prostějov - Rozpolcené pocity měli čeští hokejisté po dnešním druhém přípravném utkání se Slovenskem, kterým zakončili soustředění v Prostějově coby jednu s fází přípravy na květnové mistrovství světa v Německu. Díky trefě Tomáš Mojţíše pět sekund před koncem se radovali z výhry 3:2, ale ke kvalitě zápasu a výkonu byli hodně kritičtí. ČTK Špotákovou čeká náročný blok závodů Praha - Původně chtěla v letošní sezoně víc odpočívat, nakonec ale Barbora Špotáková bude mít opět nabitý atletický rok. Světová rekordmanka v hodu oštěpem se totiţ upsala sedmi mítinkům Diamantové ligy, v jejichţ programu je její disciplína. Tři měsíce tak bude hlavně závodit, omezí veškeré volnočasové aktivity a léto si uţije aţ na konci srpna, kdy bude mít po finále v Curychu. Vrchol sezony je pro ni ale ME v Barceloně. ČTK Růžičkovi odřekli účast na MS další hráči z NHL Prostějov - Další čtveřici hráčů si musel ze seznamu kandidátů na květnové mistrovství světa v Německu definitivně vyškrtnout trenér českých hokejistů Vladimír Růţička. Zdravotní problémy nepustí na světový šampionát obránce Romana Poláka z St. Louis, účastníka únorových olympijských her ve Vancouveru. Vypadli i útočníci Michael Frolík s Kamilem Krepsem z Floridy a Zbyněk Irgl z Jaroslavle. V minulých dnech se Růţičkovi uţ omluvily hvězdy Tomáš Kaberle z Toronta a Václav Prospal z New York Rangers. ČTK Účastníci pražského maratonu mohou podpořit charitu Praha - Udělat něco pro zdraví a zároveň podpořit dobrou věc mohou lidé, kteří se zúčastní jedné z letošních akcí pořádaných organizací Prague International Marathon (PIM). Individuální i skupinové běhy, procházky s dětmi i se psy budou letos spojeny s charitativními projekty, řekl dnes novinářům Martin Drábek z PIM na tiskové konferenci v Praze. Redakce Čech se dočkal 100. nuly v lize Londýn - Fotbalový brankář Petr Čech z londýnské Chelsea se v úterní dohrávce proti Boltonu dočkal jubilejní sté nuly v anglické Premier League. Českého reprezentačního gólmana potěšilo, ţe čistým kontem pomohl k důleţité výhře 1:0 a k třem bodům, které "Blues" výrazně přiblíţily k zisku mistrovského titulu. ČTK

10 Trochu Humoru Drahota Sedijú dúchodci na lavečce a nadávajú na poměry. Najvíc sa rozčiluje strýc Křópal: To je hrozné! Ty svině všecko podražujú čím dál, tím víc! Strýc Jožin mu praví: Ty sa máš nejmíň co rozčilovať! Bydlíš u dcery, o topení se nemusíš starať, nepiješ, nekúříš, za robama už dávbo nechodíš, dúchod máš To ja, souhlasí Křopál. Ale včíl je tolik dobrých časopisů pro pány a jeden dražší než druhý! Výletník obědvá ve venkovské hospodě a hrozně ho rozčiluje, že se na něj stále upřeně kouká veliký pes. Postěžuje si hostinskému a ten psa napomene: Bobíku, neotravuj pána! Však ti tvůj talíř vrátí Skot cestovatel se synem po Indii Jednou v noci je přepadl tygr. Vrhl se na otce a táhl ho do houští. Syn se chopil pušky a už chtěl vystřelit. Otec na něj volá: Nestřílej, uděláš v tygří kůži díru a nikdo ti ji nekoupí! Situace Potkali se dva známí a jeden nesl kytici. Kam s tím pugétem? Na nádraží, zítra se má vrátit manželka z dovolené. Tak proč jdeš už dneska? Já zítra nemám čas. Byt bez garáže - Jednoho rána muž vykoukne z okna a zoufale vykřikne: Ukradli nám auto! Dobře jim tak, klidně na to manželka, ti budou překvapeni, ti zloději, až zjistí, že ho musí ještě dva roky splácet! Jak vidím, bude to parádní dovolená. Tentokrát nás cestovní kancelář nevypekla. Host v hospodě Pane vrchní, dnes piju, abych na všechno zapomněl. V tom případě, prosím, platit předem! Povídá jeden druhému Ten Vašek má ale štěstí! Představ si, že včera našel košík hub a ještě k tomu v lese ztratil manželku! 10 Novopečený řidič si náhle vzpomene, že na vyznačeném přechodu mají chodci přednost. Dupne na brzdy a zůstane stát. Přistoupí k němu chodec a povídá: Pane řidiči, když už jste zastavil přímo na přechodu, musíte alespoň otevřít oboje dveře, aby lidi mohli někudy přecházet! V kolik hodin si přejete vzbudit? Ptá se pokojská hosta. V půl sedmé, ale s polibkem! Dobře, sdělím to vrátnému. Ten podvozek se mi moc nelíbí. Máte vadné tlumiče, teče vám olej a ještě ke všemu tam máte časovanou bombu. Žák dostal otázku, kdo objevil Ameriku. Nevěděl. Učitel zavolal: Kryštof Kolumbus! Žák si šel sednout. Kam jdeš? diví se učitel to byla teprve první otázka. Já myslel, že jste vyvolal dalšího Obžalovaný Vokurko, jak je možné, že jste vyhodil z okna svoji tchyni? Pane předsedo senátu, já jsem to udělal ve velkém rozčílení a bez rozmyslu. To byla ovšem chyba, vždyť jste mohl zranit nějakého chodce. Jde blondýna po ulici a na lampě vidí inzerát: "Prodám byt 2+1." Tak blondýna klepe, klepe a nic! Jde kolem policajt a říká: "Proboha, proč klepete na tu lampu?" "Ále,tady vidím inzerát - prodám byt 2+1 a tak klepu, klepu a nikdo neotvírá." A policajt na to: "Zkuste to ještě jednou, nahoře se svítí. Potkají se 2 blondýnky ve výtahu a ta jedna říká, že si nechala udělat těhotenský test a ta druhá se ptá: "A jaké otázky ti tam dávaly? Nezapomeňte, že láska je sice slepá, ale sousedi vidí všechno!

11 Klubovní zprávy, Zajímavosti a Dopisy 33.Výroční schůze bude 2. června 2010 v Polském Domě v Newtown!!! Zdá se to skoro neuvěřitelné ale už je to tak! Až se ve středu 2. června sejdeme, bude to už 33. Výroční schůze Českého a Slovenského klubu. Klub byl založen v roce 1977 pod jménem Československý klub na Novém Zélandě. První Výroční schůze se konala 23. dubna 1978, a kdo bude mít zájem, může v naší knize zjistit, kteří členové se zúčastnili zakládající, první i třicáté schůze. Chceme-li existenci klubu uchovat, potřebujeme nové členy a nové nápady. Všichni členové, noví zájemci a přátelé jsou srdečně vítáni. Kdy: středa 2. června 2010 v 19:30 Kde: Polish house, 257 Riddiford Street, Newtown (klubovna v 2. patře) Smutné oznámení Česká komunita ztratila navždy dalšího krajana Jinda Hanzalová zemřela 8. dubna Posledních 7 týdnů strávila v nemocnici a nakonec podlehla zápalu plic. Tento měsíc by se dožila 85ti let. Byla pravidelnou čtenářkou našeho časopisu a téměř vždy přisla na tradiční klubovní BBQ. Její dcera Katka přiletí do Wellingtonu v úterý 25. dubna a bude zařizovat vše potřebné. Redakce Veselé Narozeniny Oslavencem tohoto měsíce je Pepík Valenta, který ve středu 28. dubna oslaví 85. narozeniny. Věříme, že se všichni připojíte ke gratulaci a popřejete Pepíkovi vše nejlepší, hlavně mnoho zdraví a optimismu do nadcházejících let. Redakce Přejeme rychlé uzdravení Dlouholetý redaktor, vydavatel, pokladník a aktivní člen české komunity Gustav Knotek byl krátce nemocný a tak mu přejeme rychlou rekonvalescenci a brzký návrat do normálu. Redakce 11

12 Tajenka z minulého měsíce: jednou zradil, marně slibuje věrnost Řešení křížovky na této stránce bude uvedeno příští měsíc. Pozor! Nezapomeňte na příští klubovní schůzi! Květnová schůze je v neděli 2. května od 2pm u Petra Cejnara na adrese: 11 Chequers way, Chartwell, Wellington ( Tel: , Mobil: ) RECEPT TOHOTO MĚSÍCE: DVOUBAREVNÉ JABLKOVÉ ŘEZY Ingredience: 500g mouky, 200g tuku, 200 g práškového cukru, 2 vejce, 4 lžíce mléka, 1,5 prášku do pečiva, vanilkový cukr, kakao Náplň: jablka (přibližně 8), 3 lžíce hrubého cukru (krystal), 1 vanilkový cukr, rozinky Poleva: 80 g másla, 150 g práškového cukru, 3 lžíce kakaa, 3 lžíce rumu Postup přípravy: Z ingrediencí uděláme těsto podobné lineckému, rozdělíme na dvě části a jednu část obarvíme kakaem. Tmavé těsto vyválíme na tenkou placku a pomocí válečku ji přeneseme na vymazaný a vysypaný pekáč. Jablka okrájíme, zbavíme jadřinců a nahrubo nastrouháme na kakaovou placku. Posypeme cukrem, vanilkovým cukrem a rozinkami. Vyválíme světlé těsto a jablka jím přikryjeme. Vidličkou propícháme na několika místech. Pečeme v mírné troubě (150 C) do světle hněda. Na ještě teplé řezy nalijeme polevu smíchanou z rozpuštěného másla, cukru, kakaa a rumu. Vychladlé nakrájíme. Recept převzat z Internetu Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (Inc.) Adresa redakce: PO. Box , Wellington, NZ Tel: +64 (0) , seznam. cz, webová stránka: Předplatné pro členy klubu $15.00, pro nečleny $30.00, plus poštovné mimo N.Z. Šeky pište na: Czech and Slovak Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma. Redaktoři: Michal Šolc, Gustav Knotek, Jana Šolc Otištěné články označené jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.

Čeští vynálezci světu Lodní šroub

Čeští vynálezci světu Lodní šroub Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 2 (No.2) Únor 2010 (February 2010) Ročník 21 (Vol. 21) Čeští vynálezci světu Lodní šroub Významní představitelé technické a vědecké inteligence

Více

Čeští vynálezci světu Spřádání a výroba materiálů na bázi nanovláken

Čeští vynálezci světu Spřádání a výroba materiálů na bázi nanovláken Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 10 (No. 10) Říjen 2010 (October 2010) Ročník 21 (Vol. 21) Čeští vynálezci světu Spřádání a výroba materiálů na bázi nanovláken Spřádání

Více

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 03(No.03) Březen 2015 (Marec 2015) Ročník 26 (Vol. 26)

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 03(No.03) Březen 2015 (Marec 2015) Ročník 26 (Vol. 26) Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 03(No.03) Březen 2015 (Marec 2015) Ročník 26 (Vol. 26) České a slovenské hrady a zámky Hrad Bouzov Romantický hrad založený na přelomu

Více

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 6 (No. 6) Červen 2008 (June 2008) Ročník 19 (Vol.

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 6 (No. 6) Červen 2008 (June 2008) Ročník 19 (Vol. Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 6 (No. 6) Červen 2008 (June 2008) Ročník 19 (Vol. 19) MINULOST NELAHOZEVSI Na sever od Prahy, sotva půl hodiny cesty za Kralupy nad Vltavou,

Více

KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9. Kronika

KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9. Kronika KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Kronika 2010 Zápis do kroniky MČ Praha 9 za rok 2010 byl zpracován na podkladě článků a informací v časopise Devítka, vybraných zpráv z monitoringu českých novin firmy Newton,

Více

NÁVRH ZÁPISU DO KRONIKY ZA ROK 2011. Kronika KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

NÁVRH ZÁPISU DO KRONIKY ZA ROK 2011. Kronika KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 NÁVRH ZÁPISU DO KRONIKY ZA ROK 211 Kronika 211 KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Zápis do kroniky MČ Praha 9 za rok 211 byl zpracován na podkladě článků a informací v časopise Devítka, vybraných zpráv z monitoringu

Více

Jihočeské muzeum čeká rozsáhlá rekonstrukce

Jihočeské muzeum čeká rozsáhlá rekonstrukce číslo 2 I ročník 2 I vychází 23. února 2011 Zprávy z ČB Budějovičtí neurochirurgové použili jako první unikátní implantát Rozhovor s Jiřím Vykoukalem Recepty Francouzský den Jihočeské muzeum čeká rozsáhlá

Více

Konference sport a stát ZPRAVODAJ ČSTV. Dlouhodobý program činnosti ČSTV. 12. ročník Kinderiády. SOUTĚŽ! O nejhezčí sportovní fotografii. www.cstv.

Konference sport a stát ZPRAVODAJ ČSTV. Dlouhodobý program činnosti ČSTV. 12. ročník Kinderiády. SOUTĚŽ! O nejhezčí sportovní fotografii. www.cstv. Konference sport a stát Dlouhodobý program činnosti ČSTV 6 2010 ZPRAVODAJ ČSTV A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA 12. ročník Kinderiády SOUTĚŽ! O nejhezčí sportovní fotografii www.cstv.cz V ÝSLEDKY JEDNÁNÍ ORGÁNŮ

Více

Kronika města Kroměříže 2012 KRONIKA MĚSTA KROMĚŘÍŽE

Kronika města Kroměříže 2012 KRONIKA MĚSTA KROMĚŘÍŽE Kronika města Kroměříže 2012 KRONIKA MĚSTA KROMĚŘÍŽE 2012 starostka kronikář Od roku 1988 byla kronikářskou města Kroměříže Mgr. Marta Zapletalová, na 20. schůzi Rady města Kroměříže konané 8. prosince

Více

Starostové z Kladrubska v Lednicko-valtickém areálu zjišťovali, jak se žije v krajině chráněné UNESCO

Starostové z Kladrubska v Lednicko-valtickém areálu zjišťovali, jak se žije v krajině chráněné UNESCO ROČNÍK 9 * 17.8. - 23.8. 2015 * ČÍSLO 29 * ZDARMA str. 3 PARDUBIČTÍ UMĚLCI TESTOVALI HUDEBNÍ SÁLY VE WROCLAWI str. 4 VE ČTVRTEK V LETŇÁKU SNÍMEK LOVCI A OBĚTI Starostové z Kladrubska v Lednicko-valtickém

Více

Kronika Městské části Praha 14 2013

Kronika Městské části Praha 14 2013 Kronika Městské části Praha 14 2013 Mgr. Tereza Střelbová Kronikářka Bc. Radek Vondra Starosta Obsah Úvod... 5 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ 2013... 6 1. Události z České republiky... 18 2. Události ze světa... 36 3.

Více

Rok 2010 na Praze 5. aneb. stručný průřez místními událostmi

Rok 2010 na Praze 5. aneb. stručný průřez místními událostmi aneb stručný průřez místními událostmi Pro sestavila Marta Jiroudková 2010 Obsah Obsah... 1 Proč se píše elektronická kronika... 2 Události roku 2010 ve světě a v České republice... 3 Starostové Prahy

Více

DANIEL HERMAN: Vyplňme svobodu konstruktivním a pozitivním programem! Radnice hledá místo pro sochu Zprávy z ČB str. 4

DANIEL HERMAN: Vyplňme svobodu konstruktivním a pozitivním programem! Radnice hledá místo pro sochu Zprávy z ČB str. 4 číslo 5 I ročník 4 I vychází 30. 5. 2013 Radnice hledá místo pro sochu Zprávy z ČB str. 4 Čtyři obce z Budějovicka soutěží ve Vesnici roku 2013 Zprávy z regionu str. 8 ½ Maraton Aktualita str. 13 Indie

Více

Běžecký svátek v ulicích krajského města

Běžecký svátek v ulicích krajského města ROČNÍK 9 * 20.4. - 26.4. 2015 * ČÍSLO 15 * ZDARMA str. 2 KAPLE NA KUNĚTICKÉ HOŘE BUDE MÍT NOVÝ ZVON Běžecký svátek v ulicích krajského města Ulice Pardubic patřily v sobotu aktivním běžcům, kteří se zúčastnili

Více

Pardubice si připomenou konec války na Zborovském náměstí, na polabinské škole odhalí pamětní desku

Pardubice si připomenou konec války na Zborovském náměstí, na polabinské škole odhalí pamětní desku ROČNÍK 9 * 4.5. - 10.5. 2015 * ČÍSLO 17 * ZDARMA str. 3 SKONČIL NEJLEPŠÍ ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU Pardubice si připomenou konec války na Zborovském náměstí, na polabinské škole odhalí pamětní desku PARDUBICE

Více

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst KRÁLOVÉHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KRAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK I 21. KVĚTNA 2010 kadeřnictví kosmetika masáže modelace nehtů www.amazing-studio.cz V čele zoo ve Dvoře Králové stojí žena ředitelka Dana Holečková. Láska

Více

Studená válka v létě. Hodně štěstí, zlatí hoši. A díky. Hráčská asociace se pustila do boje se svazem. Snaží se prosadit změny a má podporu veřejnosti

Studená válka v létě. Hodně štěstí, zlatí hoši. A díky. Hráčská asociace se pustila do boje se svazem. Snaží se prosadit změny a má podporu veřejnosti červen 2015 čtvrtletní zpravodaj 2. ČÍSLO Úvodní slovo Hodně štěstí, zlatí hoši. A díky Úvodní slovo bych tentokrát rád věnoval zlatým hochům českého hokeje. Těm, kteří letos nebo v uplynulém roce ukončili

Více

Most : Teplice : Prahaa. dennyrosecz.com. OC Central Most Radniční 3400, Most tel: +420 725 384 448

Most : Teplice : Prahaa. dennyrosecz.com. OC Central Most Radniční 3400, Most tel: +420 725 384 448 Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 6 číslo 17 září 2013 Jan Hamáček www.tydeniky.cz Narodil se 4. 11. 1978 v Mladé Boleslavi, kde absolvoval místní gymnázium. V roce 1995 a 1996

Více

Vítej, Ostravo, v Trojhalí!

Vítej, Ostravo, v Trojhalí! Uvnitř listu 2 Ze zasedání zastupitelstva 3 Město má stabilní rating 4 Máte zaplaceno za odpad? 5 Novou tramvají číslo 15 8 Seriál rad a tipů pro seniory (2) 11 Před divadelní sezonou 12 H. Navrátilová

Více

Přehled zpráv 18.7.2012-19.7.2012

Přehled zpráv 18.7.2012-19.7.2012 Přehled zpráv 18.7.2012-19.7.2012 MÚ Česká Lípa Českolipský deník Co je v obecní kase, to se počítá...3 19.7.2012 Českolipský deník str. 1 Titulní strana MÚ Česká Lípa RADMILA POKORNÁ Knihovna v České

Více

2/2012. Nestačí mít velké ideály. Slova mají jen tehdy smysl, jsme-li ochotni za ně ručit činy. Václav Havel. Rok 2011 v útulku

2/2012. Nestačí mít velké ideály. Slova mají jen tehdy smysl, jsme-li ochotni za ně ručit činy. Václav Havel. Rok 2011 v útulku Nestačí mít velké ideály. Slova mají jen tehdy smysl, jsme-li ochotni za ně ručit činy. Václav Havel 2/2012 Kongresové centrum bilancuje 4 Rok 2011 v útulku 19 Talent designu 2011 21 staré fotky Vážení

Více

Č. 9 / ROČNÍK V ZÁŘÍ 2009 12 Kč

Č. 9 / ROČNÍK V ZÁŘÍ 2009 12 Kč Č. 9 / ROČNÍK V ZÁŘÍ 2009 12 Kč Cena v předplatném 9 Kč PŘEDČASNÉ VOLBY: Předseda RS ČR zve na besedy str. 3 Eva Pilarová bude mít OSLAVU PADESÁTIN str. 16 Kolik budeme platit za teplo? str. 8 SOUTĚŽ O

Více

Izrael vtrhl do Gazy

Izrael vtrhl do Gazy deník pondělí 5. 1. 2009 Krize sport nepoloží Formule 1 potíže přežije, golf v letošním roce zvedne dotace» téma str. 6 7 Volná DistribuCE (předplatné 10 Kč) Boj o emise Obama bude ve snižování emisí soutěžit

Více

Radar v Brdech: podepsáno!

Radar v Brdech: podepsáno! Jako kdyby za vším, co jsem kdy konal stál nějaký velký režisér, říká generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík ROZHOVOR, STRANY 10 a 11 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz

Více

Slovo úvodem. Duše v pohybu 8.květen 2008 17.00h Moravské divadlo

Slovo úvodem. Duše v pohybu 8.květen 2008 17.00h Moravské divadlo Č. 5/2008 V. ročník Slovo úvodem Dobrý den, začátek měsíce května jsem očekávala s velkým napětím a moc jsem se na něho těšila. Ptáte se proč? Konaly se dvě velké akce, na kterých se podíleli členové Trendu

Více

M. Němcová navštívila naše město

M. Němcová navštívila naše město Setkání se starostou bude zítra Další setkání občanů se starostou města Radovanem Necidem proběhne ve čtvrtek 7. března v 16 hodin na malé scéně Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí. -red- NOVINKA!

Více

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy 1/09 březen 2009 V čase krize zvedněme hlavy březen 2009 Vážení čtenáři, držíte v rukách první letošní číslo Listů ODS, které je odrazem našich snah a hledání způsobů informování a komunikace. Termín komunikace

Více

ariánskolázenské noviny 17. LISTOPADU Požár hotelu Rozkvět očima hasičů PARTNEŘI mariánskolázeňských novin Vážení dopisovatelé,

ariánskolázenské noviny 17. LISTOPADU Požár hotelu Rozkvět očima hasičů PARTNEŘI mariánskolázeňských novin Vážení dopisovatelé, M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart Požár hotelu Rozkvět očima hasičů S velitelem mariánskolázeňského

Více

Magazín 2014 2015. Ivan Lendl: Český golf jde dopředu, ale na hvězdu si ještě musí počkat. Budoucnost Motola Parta a atmosféra, ale i investice

Magazín 2014 2015. Ivan Lendl: Český golf jde dopředu, ale na hvězdu si ještě musí počkat. Budoucnost Motola Parta a atmosféra, ale i investice Budoucnost Motola Parta a atmosféra, ale i investice Magazín 2014 2015 TCDM Bavíme děti golfem Motol očima Kamila Piláta Ivan Lendl: Český golf jde dopředu, ale na hvězdu si ještě musí počkat jamek Par

Více

Hejtmani u ministra regionů

Hejtmani u ministra regionů Bém: Předsednictví poskytuje mimořádný politický, marketingový a organizační kapitál. Krajský rozměr předsednictví EU komentuje Jiří František Potužník, mluvčí premiéra pro evropské předsednictví. Nezávislý

Více