Seznam smluv za období: od: do Pozn.: = na dobu neurčitou Číslo/Identifikátor Název smlouvy Předmět plnění smlouvy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam smluv za období: od: 1.4.2015 do 31.8.2015 Pozn.: 31.12.9999 = na dobu neurčitou Číslo/Identifikátor Název smlouvy Předmět plnění smlouvy"

Transkript

1 Seznam smluv za období: od: do Pozn.: = na dobu neurčitou Číslo/Identifikátor Název smlouvy Předmět plnění smlouvy Finanční limit (cena včetně DPH) Datum podpisu Datum účinnosti Datum skončení účinnosti Smluvní strana IČO /05 DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO prodloužení služby elektronického distribuovaného vzdělávání , IBM Česká Republika, spol. s r.o /07 DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ PRACÍ A SLUŽEB ostraha (OSSZ Hodonín) HBS spol. s r.o /08 DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB zabezpečení Projektu Migrace Datového úložiště IBM Česká Republika, spol. s r.o /02 DODATEK Č. 2 SMLOUVY UZAVŘENÉ DNE provádění revizí hasicích přístrojů Jiří Wastl / VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ (DRUHÁ DÍLČÍ SMLOUVA K RS) výzva k poskytnutí plnění "Licence virtualizační platformy" , DATASYS s.r.o SMLOUVA Č. 917/2015 na konverzi 100 ks licencí software AppSense AM , ORBIT s.r.o SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ KURZU JEDNÁNÍ S KLIENTEM V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH zajištění a provedení 4 běhů kurzu , Univerzita Hradec Králové SMLOUVA O DÍLO oprava rozvodů vody v budově ČSSZ Ústí nad Labem , EKOREGULA, s.r.o SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ opravy prostranství (přístupové cesty a chodníků) , Aleš Cikánek SMLOUVA O DÍLO Č malování v budově OSSZ Liberec , RAHA, malíři a natěrači s.r.o RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB zajištění externích agenturních zaměstnanců ManpowerGroup s.r.o SMLOUVA O DÍLO oprava kanalizačních odpadů a hygienických zařízení , SETOP s.r.o RÁMCOVÁ SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ PRAXE OSOB DO 30 LET VĚKU V ČSSZ zajištění odborné praxe osob do 30 let věku v ČSSZ , ManpowerGroup s.r.o SMLOUVA Č O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD dodávka vody a odvádění odpadních vod Vodovody a kanalizace Přerov, a.s /09 DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE připojení elektrické požární signalizace na pult centrální ochrany ČR - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje /05 DODATEK KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PCO Č. 98/05/P poskytování služeb pultu centralizované ochrany (PCO) AVES GROUP s.r.o /05 DODATEK Č. 5 K ZÁPISU O UŽÍVÁNÍ NEBYTOVÝCH PROSTOR Č. 3/2011-PI/HS užívání nebytových prostor pro LPS OSSZ Písek , Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových /01 DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB NA ZAŘÍZENÍ EPS poskytování servisních služeb na zařízení EPS Bosch BZ5LSN TIOS PLUS s.r.o /02 DODATEK Č. 2 K LICENČNÍ SMLOUVĚ možnost udělení paralelní licence k software části EKIS Atos IT Solutions and Services, s.r.o ZÁPIS O ZMĚNĚ PŘÍSLUŠNOSTI HOSPODAŘIT S MAJETKEM STÁTU předání pozemku a převzetí pozemku - Mělník Generální finanční ředitelství ZÁPIS Č. 1/2015/US O PŘEDÁNÍ MAJETKU A O ZMĚNĚ PŘÍSLUŠNOSTI HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU předání majetku a změna příslušnosti hospodařit s majetkem státu - Most ČR - Úřad práce České republiky SMLOUVA O DÍLO č /15 provedení deratizační, dezinsekční a dezinfekční práce , Ing. Pavel Kudláček ZÁPIS O ZMĚNĚ PŘÍSLUŠNOSTI HOSPODAŘIT S MAJETKEM STÁTU Č. 232/PH2/2015 změna příslušnosti hospodařit s majetkem státu - Chrudim Krajské ředitelství policie Pardubického kraje DOHODA O ZÁNIKU VĚCNÉHO BŘEMENE zánik věcného břemene Město Tachov SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ STĚHOVACÍCH SLUŽEB Č. 23/232/28/2015 stěhovací práce a služby , STĚHOVÁNÍ Praha, spol. s r. o SMLOUVA Č zajištění služby maintenance systému LANDESK ServiceDesk a upgrade , Solutia, s.r.o SMLOUVA O SPOLUPRÁCI "ZVÝŠENÍ OTEVŘENOSTI A EFEKTIVNOSTI DAT ČSSZ" konzultace vedoucí ke zvýšení otevřenosti a efektivnosti dat ČSSZ , Vysoká škola ekonomická SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ KURZU MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI PRO VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE ČSSZ zabezpečení kurzu Manažerské dovednosti pro vedoucí zaměstnance , Vysoká škola ekonomická SMLOUVA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ A O ZMOCNĚNÍ CENTR. ZADAVATELE ustanovení centrálního zadavatele pro zadání VZ "Obnova vozového parku" Ministerstvo práce a sociálních věcí SMLOUVA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ A O ZMOCNĚNÍ CENTR. ZADAVATELE ustanovení centrálního zadavatele pro zadání VZ "Obnova vozového parku" ČR - Úřad práce České republiky SMLOUVA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ A O ZMOCNĚNÍ CENTR. ZADAVATELE ustanovení centrálního zadavatele pro zadání VZ "Obnova vozového parku" Centrum soc. služeb pro osoby se zrak. postižením SMLOUVA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ A O ZMOCNĚNÍ CENTR. ZADAVATELE ustanovení centrálního zadavatele pro zadání VZ "Obnova vozového parku" Centrum sociálních služeb Tloskov SMLOUVA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ A O ZMOCNĚNÍ CENTR. ZADAVATELE ustanovení centrálního zadavatele pro zadání VZ "Obnova vozového parku" Centrum sociálních služeb Hrabyně SMLOUVA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ A O ZMOCNĚNÍ CENTR. ZADAVATELE ustanovení centrálního zadavatele pro zadání VZ "Obnova vozového parku" ČR - Státní úřad inspekce práce SMLOUVA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ A O ZMOCNĚNÍ CENTR. ZADAVATELE ustanovení centrálního zadavatele pro zadání VZ "Obnova vozového parku" Centrum pobytových a terénních soc. služeb Zbůch SMLOUVA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ A O ZMOCNĚNÍ CENTR. ZADAVATELE ustanovení centrálního zadavatele pro zadání VZ "Obnova vozového parku" Fond dalšího vzdělávání SMLOUVA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ A O ZMOCNĚNÍ CENTR. ZADAVATELE společný postup pro účely zajištění dodávky energií Ministerstvo práce a sociálních věcí SMLOUVA O DÍLO oprava podlahových krytin v budovách ÚOJ P ČSSZ pro Prahu a SČ 949,85/m AZ stavební společnost Praha s.r.o /01 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE pracovnělékařské služby pro zaměstnance OSSZ Nymbuk MUDr. Zdeněk Kašpar s.r.o SMLOUVA O DÍLO NA OPRAVY ROZVODŮ VODY, TOPENÍ, KANALIZACE A DEŠŤOVÝCH SVODŮ opravy rozvodů vody, topení, kanalizace a dešťových svodů Josef Juška SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY A SERVISU ZAŘÍZENÍ KLIMATIZACÍ údržba a servis zařízení klimatizací na P ČSSZ České Budějovice a OSSZ , STAVOKLIMA v.o.s SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ÚKLIDOVÝCH PRACÍ A SLUŽEB úklidové práce a služby v prostorách budovy OSSZ Plzeň-město SaJ a.s ZÁPIS O BEZÚPLATNÉM UŽÍVÁNÍ bezplatné užívání prostor - Karlovy Vary Generální finanční ředitelství /01 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č malování v budově OSSZ Liberec 7 260, RAHA, malíři a natěrači s.r.o SMLOUVA O DÍLO Č. 1/2015 malířské práce v budově ČSSZ Ústí nad Labem , Petr Hartlich, HARTMAL KUPNÍ SMLOUVA Č /1/2015 O DODÁVCE KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU dodávka kancelářského nábytku pro OSSZ Jablonec nad Nisou , AP-SOFT JABLONEC s.r.o NÁJEMNÍ SMLOUVA pronájem nebytových prostor - Ústí nad Labem O2 Czech Republic a.s SERVISNÍ SMLOUVA periodické revize elektrické přípojky nízkého napětí objektu a výtahů Vodseďálek Viktor SMLOUVA O DÍLO oprava okapových žlabů a oplechování okrajů střechy výměnnou , FAST střechy s.r.o SMLOUVA O DÍLO oprava rozvodů vody a soc. zařízení v budově OSSZ Žďár nad Sázavou , IWA, s.r.o SMLOUVA O DÍLO Č. 04/01/15 oprava - nátěr fasády budovy ČSSZ pracoviště Brno , PROLYSTA Brno s.r.o SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ SCHRÁNKY (Č ) užívání uzamykatelné bezpečnostní schránky Komerční banka, a.s /03 DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 4/2001 celoroční servis zařízení měření a regulace v plynové kotelně Emil Velčický /05 DODATEK Č. 5 K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ NA TELEFONNÍ ÚSTŘEDNU ZE DNE pronájem telefonní ústředny včetně digitálního přenašeče LaMa Operations, spol. s r.o /02 DODATEK Č. 2 K SERVISNÍ SMLOUVĚ Č. 22/03/2002 pravidelný servis, opravy a údržba plynového kotle I-THERM spol. s r.o /16 DODATEK Č. 16 KE SMLOUVĚ O BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽBÁCH Č. 5714/2003 poskytování bezpečnostních služeb G4S Cash Solutions (CZ), a.s /07 DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ instalace zařízení veřejné radiotelefonní sítě Eurotel O2 Czech Republic a.s /01 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZABEZPEČENÍ PŘEPRAVY PENĚŽNÍCH HOTOVOSTÍ A CENNOSTÍ zabezpečení přepravy peněžních hotovostí a cenností Agency of Security FENIX, a.s /02 DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ ZE DNE O PROVÁDĚNÍ KOMINICKÝCH SLUŽEB provádění kominických služeb v objektu OSSZ Znojmo Pavel Buršík /03 DODATEK Č. 3 K SERVISNÍ SMLOUVĚ Č "O ZAJIŠTĚNÍ SERVISU KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK" záruční a pozáruční servis a podpora klimatizačních jednotek KLIMA RAPID, spol. s r.o RÁMCOVÁ SMLOUVA NA KÁCENÍ STROMŮ Č /15 průklesty a kácení suchých stromu a keřů a odstranění ruderál. porostu , Bohumil Procháska RÁMCOVÁ SMLOUVA NA ČIŠTĚNÍ KANÁLŮ Č /15 vyčištění šachet a kanálů, zametení a odstranění usazenin, listí , C D V služby, s.r.o SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE OSOBNÍ SLUŽEBNOSTI zřízení věcného břemene osobní služebnosti - Šumperk město Šumperk SMLOUVA Č. 23/231/7/15 realizace stavby "OSSZ Jihlava - rekonstrukce budovy, ulice Brtnická" , AGOS stavební a.s. Pelhřimov PŘÍKAZNÍ SMLOUVA Č. 23/231/48/14 výkon TDS a výkon činnosti koordinátora BOZP , ISONOE INVEST, a.s SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací , T-Mobile Czech Republic a.s /01 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací T-Mobile Czech Republic a.s SMLOUVA O DÍLO Č. 6/2015/16 oprava dámských a pánských toalet , PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE zřízení věcného břemene - rekonstrukce přípojky RWE GasNet, s.r.o SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE zřízení věcného břemene - distribuční soustava kabelového vedení NN E.ON Distribuce, a.s DOHODA O SPLÁTKÁCH DLUHU neuhrazené nájemné za služby spojené s užíváním pronajatých prostor , ZLATÝ MELOUN, spol. s r.o SMLOUVA NA DODÁVKU "UPGRADE SAN INFRASTRUKTURY" dodávka a implementace zařízení - upgrade SAN infrastruktury , DATASYS s.r.o SMLOUVA - ČSSZ - ARCHIV NÁROKOVÝCH PODKLADŮ obnova technologického systému RKZ proces vč. poskytnutí multilicence , Atos IT Solutions and Services, s.r.o KUPNÍ SMLOUVA - "OBMĚNA MANAGEMENTU NÁSTROJŮ NA SPRÁVU LAN & WAN" dodání, instalace a konfigurace programového vynavení (software) , GATEWAY PLUS s.r.o SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ zajištění služeb komunikační infrastruktury , T-Mobile Czech Republic a.s /01 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ zajištění služeb komunikační infrastruktury T-Mobile Czech Republic a.s SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ KURZU EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ zabezpečení specializačního kurzu pro zaměstnance ČSSZ , Univerzita Palackého v Olomouci SMLOUVA O OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ MAJETKU provádění drobných oprav a údržba majetku pro OSSZ Mladá Boleslav Jaroslav Hráský SMLOUVA O NADSTANDARDNÍM ZPRACOVÁNÍ POŠTOVNÍCH POUKÁZEK A Č vyhotovování informací o poštovních poukázkách A v nadstandardní formě Česká pošta, s.p SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č /3 dodávka vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací Pražské vodovody a kanalizace, a.s /01 DODATEK KE SMLOUVĚ O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č /3 dodávka vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací Pražské vodovody a kanalizace, a.s SMLOUVA Č NA INSTALACE, OPRAVY, SERVIS EL. POŽÁRNÍ SIGNALIZACE VČETNĚ JEJICH DODÁVEK instalace a opravy el. požární signalizace včetně jejich dodávek LaMa Operations, spol. s r.o SMLOUVA O DÍLO opravy omítek včetně malování v budovách ÚOJ , KRUP-PLUS s.r.o SMLOUVA O OSTRAZE OBJEKTU provádění fyzické ostahy a strážní služby na OSSZ Plzeň - město FORCORP GROUP spol. s r.o /01 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O OSTRAZE OBJEKTU provádění fyzické ostahy a strážní služby na OSSZ Plzeň - město FORCORP GROUP spol. s r.o SMLOUVA O DÍLO Č. 1/2015 oprava svítidel ve vnitřním osvětlení výměnným způsobem , Ing. Tomáš Valder SMLOUVA O DÍLO Č oprava vodovodní přípojky k budově OSSZ Chomutov , Pieter Lubomír SMLOUVA O NÁJMU PARKOVACÍHO MÍSTA Č. G/6/2015 nájem parkovacího místa za účelem prarkování vozidla nájemce v objektu Městské služby Ústí nad Labem, p.o AUTORSKÁ SMLOUVA O VYTVOŘENÍ SLOVESNÉHO DÍLA vytvoření slovesného díla formou dvou specializovaných odb. přednášek , Mgr. Aleš Kalvoda SMLOUVA O VÝPŮJČCE Č. 51/2015 vypůjčení obrazu k účelu výstavnímu Městské muzeum v Ústí nad Orlicí SMLOUVA O DÍLO Č. 2204/2015 oprava rozdělovače ÚT včetně výměny armatur a čerpadel - MSSZ Brno , T E V O X spol. s r.o SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB poskytování pracovnělékařských služeb MUDr. Ruth Sovadinová - praktický lékař

2 SMLOUVA O DÍLO Č oprava omítek fasády, plechových střech a jejich nátěr , TOMIreko s.r.o SMLOUVA O DÍLO Č. 90/15 NA DODÁVKU A MONTÁŽNÍ PRÁCE dodávka oken včetně montáže , IDEAL OKNO s.r.o SERVISNÍ SMLOUVA SM preventivní prohlídky a plánovaná údržba klimatizačních zařízení KLIMARK SERVICE s.r.o /01 DODATEK Č. 1 K OBCHODNÍ SMLOUVĚ dodávka a odběr tepla Elektrárny Opatovice, a.s /10 DODATEK Č. 10 K SERVISNÍ SMLOUVĚ Č zabezpečení kompletního servisu zařízení VT Atos IT Solutions and Services, s.r.o /13 DODATEK Č. 13 KE SMLOUVĚ Č. D1580SO187 rozšíření EKIS ČSSZ o personální portál a oblast vzdělávání Atos IT Solutions and Services, s.r.o /09 DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR nájem nebytových prostor , Roman Doležal, Ladislav Konrád /07 DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O ODSTRANĚNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU Č. 3505/632/07 (N) odstranění směsného komunálního odpadu Technické služby Zlín, s.r.o /07 DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR nájem nebytových prostor Česká telekomunikační infrastruktura a.s /07 DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Č. 212 provádění servisu na zdvihacích zařízeních - výtahy a jeřáby GANAS, spol. s r.o /02 DODATEK Č. 2 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ LINKY napojení objektu OSSZ Pelhřimov na systém centralizované ochrany JABLOTRON SECURITY a.s / DÍLČÍ SMLOUVA Č. RS/KPMG-DS/16 poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb ,00 Kč KPMG Česká republika, s.r.o / DÍLČÍ SMLOUVA Č. RS/KPMG-DS/17 poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb ,00 Kč KPMG Česká republika, s.r.o / DÍLČÍ SMLOUVA Č. RS/KPMG-DS/09 poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb ,00 Kč KPMG Česká republika, s.r.o / DÍLČÍ SMLOUVA NA ROZVOJ APV PRO EXEKUČNÍ ČINNOST - ÚPRAVA HRP vývoji a údržba aplikačního programového vybavení pro exekuční činnost ,00 Kč WEBCOM a.s /02 DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O NÁJMU PROSTOR Č. 23/235/42/14 nájem prostor za účelem zajištění skladovacích prostor ,00 Kč REALTORIA, k.s /02 DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V SOUVISLOSTI S NÁJMEM PROSTOR Č. 23/235/43/14 poskytování služeb v souvislosti s nájmem prostor ,00 Kč Správa areálů, s.r.o /01 DODATEK Č. 1 K ZÁVĚRKOVÉMU LISTU Č. EL dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny CENTROPOL ENERGY, a.s /01 DODATEK Č. 1 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ Č. ČSSZ-EA-SP-2014 pořizování licencí k produktům Microsoft SoftwareONE Czech Republic s.r.o KUPNÍ SMLOUVA - DODÁVKA ČTECÍCH ZAŘÍZENÍ PRO ČÁROVÉ KÓDY dodávka 34 ks čtecích zařízení pro čárové kódy včetně příslušenství , Office - Centrum, s.r.o RÁMCOVÁ SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ INSTALATÉRSKÉ A TOPENÁŘSKÉ ÚDRŽBY zajištění instalatérské a topenářské údržby , BT-VUSTE spol. s r.o ZÁPIS Č. 232/PH4/0015 O ZMĚNĚ PŘÍSLUŠNOSTI HOSPODAŘIT S MAJETKEM STÁTU změna příslušnosti hospodařit s majetkem státu Úřad práce České republiky SMLOUVA O DÍLO Č. 23/231/5/2015 dodání, doprava, instalace a montáž nábytkového vybavení , Artspect, a.s DOHODA O UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ APLIKACE využití služby a funkce webové aplikace - spotřeb a nákladů energií Ministerstvo práce a sociálních věcí KUPNÍ SMLOUVA Č. 23/238/44/15 dodávka notebooků včetně příslušenství pro potřeby ústředí ČSSZ , Soňa Čevelová RÁMCOVÁ SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ ZÁMEČNICKÝCH PRACÍ, ÚDRŽBÁŘSKÝCH PRACÍ, MONTÁŽÍ A OPRAV zajištění zámečnických prací, údržbářských prací, montáží a oprav , Jan Kubát - správa a údržba nemovitostí ZÁVĚRKOVÝ LIST Č. EL ELEKTRICKÁ ENERGIE (Č /15) dodávka silové elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny CENTROPOL ENERGY, a.s ZÁVĚRKOVÝ LIST Č. EL ELEKTRICKÁ ENERGIE (Č /15) dodávka silové elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny CENTROPOL ENERGY, a.s ZÁVĚRKOVÝ LIST Č. PL PLYN (Č /15) dodávka plynu v rámci sdružených služeb dodávek plynu Pražská plynárenská, a.s ZÁVĚRKOVÝ LIST Č. PL PLYN (Č /15) dodávka plynu v rámci sdružených služeb dodávek plynu Pražská plynárenská, a.s SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ SERVISU A OPRAV KANCELÁŘSKÉ TECHNIKY zajištění servisu a oprav kancelářské techniky , ART-REPROFAX, spol. s r.o RÁMCOVÁ SMLOUVA O VÝVOJI A ÚDRŽBĚ APV PRO POJISTNÉ DÁVKY A STATISTIKY - II vývoj, rozšiřování, úpravy, údržba a podpora provozu APV , KOMIX s.r.o RÁMCOVÁ SMLOUVA O VÝVOJI A ÚDRŽBĚ SYSTÉMU AAA PORTÁL - II vývoj, rozšiřování, úpravy, údržba a podpora systému AAA portál - II , Atos IT Solutions and Services, s.r.o RÁMCOVÁ SMLOUVA O VÝVOJI A ÚDRŽBĚ APV-POJISTNÉ OD ZAMĚSTANAVATELŮ A NEM. POJIŠTĚNÍ OSVČ-II vývoj, rozšiřování, úpravy, údržba a podpora provozu APV , Unicorn Systems, a.s LICENČNÍ SMLOUVA nákup nových licencí antivirové ochrany , ANECT a.s SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH DATOVÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ zajištění služeb komunikační infrastruktury , O2 Czech Republic, a.s SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ORGÁNŮ SPRÁV SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ zajištění kurzu pro zaměstnance orgánů správ sociálního zabezpečení , Univerzita Karlova v Praze SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ SPECIALIZAČNÍHO KURZU PRO KONTROLNÍ PRACOVNÍKY zabezpečení specializačního kurzu pro kontrolní pracovníky (seminář) , Bankovní institut vysoká škola, a.s KUPNÍ SMLOUVA dodávka 14 kusů skartovacích strojů , Af Office, s.r.o SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ dočasné užívání zasedací místnosti Centrum andragogiky, s.r.o SMLOUVA O BEZPEČNOSTNÍM MONITOROVÁNÍ OBJEKTU Č. 038/22 poskytování bezpečnostního monitorování objektu ELZY, spol. s r.o SMLOUVA Č ZAJIŠTĚNÍ SLEDOVÁNÍ PROTIPOŽÁRNÍHO POPLAŠNÉHO ZAŘÍZENÍ NA PCO zajištění sledování EPS na Pultu centralizované ochrany a služby NORD SECURITY, spol. s r.o SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ opravy parkoviště, přístupové cesty a chodníku za budovou OSSZ Litoměřice , Aleš Cikánek SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č /1 dodávky vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací Severočeské vodovody a kanalizace, a.s SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č /1 dodávka vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací Severočeské vodovody a kanalizace, a.s SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY A SERVISU ZAŘÍZENÍ KLIMATIZACÍ Č. 15/07 zajištění pravidelné údržby a servisu zařízení klimatizací Stavoklima s.r.o PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP výkon technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora BOZP , Stavební společnost Dušánek - Beran s.r.o SMLOUVA O DÍLO oprava EPS včetně závěrečné revize zařízení , Jiří Pavlík SMLOUVA O DÍLO oprava dveří, chodníků a nájezdů, požárně odolných podhledů a nátěrů , JOKAS s.r.o SERVISNÍ SMLOUVA záruční a pozáruční servis, periodické revize na opraveném EPS Jiří Pavlík SMLOUVA O DÍLO stavební práce - oprava střešní krytiny budovy Fibichova 2, Jihlava , Libor Musil - Tesařství SMLOUVA O DÍLO oprava fasády a vstupu do budovy OSSZ Břeclav , MALBY - NÁTĚRY s.r.o SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR (STAVBA A POZEMEK) nájem nebytových prostor a venkovních ploch k parkování - Frýdek-Místek Statutární město Frýdek-Místek SMLOUVA O VÝPŮJČCE PROSTOR (STAVBA A POZEMEK) výpůjčka prostor a venkovních ploch k parkování - Frýdek-Místek Statutární město Frýdek-Místek /15 DODATEK Č. DO_LT_02-194_15-01 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE TEPELNÉ ENERGIE Č. 2002/17152/00 dodávka tepelné energie ENERGIE Holding, a.s /01 DODATEK Č. 1 K SERVISNÍ SMLOUVĚ Č /01 servisní opravy a údržba zařízení EPS a EZS BS Signál Plzeň, s.r.o /04 DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ Č. D1580SS253 - SPRÁVA A ADMINISTRACE, SERVIS, ÚDRŽBA A PODPORA APV správa a administrativa, servis, údržba a podpora APV vč. poskytování hot-line Atos IT Solutions and Services, s.r.o /03 DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO Č. P-24/05 O ZAJIŠTĚNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB VÝTAHU provádění servisních služeb výtahu v budově OSSZ Žďár nad Sázavou VERTIK, s.r.o /04 DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR UZAVŘENÉ DNE nájem nebytových prostor v budově č.p. 264, Domažlice Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s /04 DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR UZAVŘENÉ DNE nájem nebytových prostor v budově č.p. 265, Domažlice Zlata Voláková /04 DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR UZAVŘENÉ DNE nájem nebytových prostor v budově č.p. 265, Domažlice MUDr. Jaroslava Veithová /04 DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR UZAVŘENÉ DNE nájem nebytových prostor v budově č.p. 265, Domažlice MUDr. Jiří Soldán /03 DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE ZE DNE zajištění závodní preventivní péče pro zaměstnance OSSZ Rychnov nad Kněžnou MUDr. Zdeněk Princ / DÍLČÍ SMLOUVA Č. RS/120516/ČSSZ/DS_UDZ/09 vývoj a údržba aplikačního programového vybavení - Správa údajové základny , KOMIX, s.r.o / DÍLČÍ SMLOUVA O DÍLO Č. D1580SD1205 "ČSSZ - OPTIMALIZACE APV PRO OBLAST DŮCHODOVÝCH DÁVEK" rozvoj APV pro oblast důchodových dávek - úprava APV ZDD , Atos IT Solutions and Services, s.r.o /04 DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DOPROVODU PENĚŽNÍCH ZÁSILEK/PRACOVNÍKA PŘENÁŠEJÍCÍHO ZÁSILKU zvýšení ceny služeb za doprovod peněžních zásilek Panec a Kotous, ochrana majetku, s.r.o /02 DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O SVOZU A ROZVOZU POŠTOVNÍCH ZÁSILEK Č. 2013/1489 svoz a rozvoz poštovních zásilek Česká pošta, s.p /02 DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR UZAVŘENÉ DNE nájem nebytových prostor v budově č.p. 265, Domažlice NEW OPTIX, s.r.o /03 DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR UZAVŘENÉ DNE nájem nebytových prostor v budově č.p. 265, Domažlice Chirurgie s.r.o /01 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB poskytování bezpečnostních služeb - fyzická ostraha S.O.S. akciová společnost, Olomouc /01 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ ZE DNE "PROVÁDĚNÍ INTEGROVANÉ KOMUNIKACE ČSSZ" provádění intergrované komunikace ČSSZ M.C.Triton, spol. s.r.o /01 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O NADSTANDARDNÍM ZPRACOVÁNÍ POŠTOVNÍCH POUKÁZEK A č nadstandardní zpracování poštovních poukázek A Česká pošta, s.p /01 DODATEK Č. 1 K DOHODĚ O REŽIMU PŘEDÁVÁNÍ DATOVÝCH SOUBORŮ POŠTOVNÍCH POUKÁZEK B předávání datových souborů poštovních poukázek B Česká pošta, s.p /01 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O NÁJMU PROSTOR UZAVŘENÉ DNE nájem prostor v budově č.p. 265, Domažlice Rentgen Domažlice, s.r.o SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO EL. ZAŘÍZENÍ (Č. 15_SOBS01_ ) uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení , ČEZ Distribuce, a.s SMLOUVA O DÍLO (Č. 23/235/47/15) - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A OPRAVA EPS vyhotovení realizační projektové dokumentace a provedení opravy EPS , PERFECTED, s.r.o SMLOUVA O DÍLO (Č. 23/235/43/15) - ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ OPRAVY MÍSTNOSTI zajištění stavební opravy místnosti v HB ČSSZ , STAVBA PRAHA, družstvo SMLOUVA O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ Č. 15_NN_ připojení odběr. el. zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí ČEZ Distribuce, a.s SMLOUVA O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ Č. 15_NN_ připojení odběr. el. zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí ČEZ Distribuce, a.s SMLOUVA O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ Č. 15_NN_ připojení odběr. el. zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí ČEZ Distribuce, a.s SMLOUVA O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ Č. 15_NN_ připojení odběr. el. zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí ČEZ Distribuce, a.s SMLOUVA O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ Č. 15_NN_ připojení odběr. el. zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí ČEZ Distribuce, a.s SMLOUVA O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ Č. 15_NN_ připojení odběr. el. zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí ČEZ Distribuce, a.s SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH HLASOVÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ poskytování veřejně dostupných hlasových služeb elektronických komunikací , O2 Czech Republic, a.s SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ Č. 23N/235/40/15 pronájem prostor k dočasnému užívání ARAMARK, s.r.o / DÍLČÍ SMLOUVA K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O VÝVOJI A ÚDRŽBĚ SYSTÉMU AAA PORTÁL - II realizace služeb podpory provozu AAA portál , Atos IT Solutions and Services, s.r.o RÁMCOVÁ SMLOUVA O VÝVOJI A ÚDRŽBĚ APV PRO OBLAST NAPOJENÍ IIS ČSSZ NA ISZR - II vývoj, rozšiřování, úpravy, údržba a podpora provozu APV , KOMIX, s.r.o RÁMCOVÁ SMLOUVA O VÝVOJI A ÚDRŽBĚ APV PRO OBLAST SPRÁVY ÚDAJOVÉ ZÁKLADNY - II vývoj, rozšiřování, úpravy, údržba a podpora provozu APV , KOMIX, s.r.o RÁMCOVÁ SMLOUVA O VÝVOJI A ÚDRŽBĚ APV - PODP. SYSTÉMY ZDV, DMS (ATV), ATR A DIGITALIZAČNÍ LINKA - II vývoj a údržba APV pro blok podpůrné systémy ZDV, DMS (ATV) ATR a DL , Atos IT Solutions and Services, s.r.o SMLOUVA O DÍLO Č. 9/ OPRAVA INTERIÉRU BUDOVY PSSZ TROJSKÁ oprava interiéru budovy PSSZ Trojská , KRUP-PLUS, s.r.o SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č /2 dodávka vody z vodovodu, odvádění odpadních vod kanalizací Pražské vodovody a kanalizace, a.s /01 DODATEK KE SMLOUVĚ O DODÁVCE VODY, ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č /2 dodávka vody z vodovodu, odvádění odpadních vod kanalizací Pražské vodovody a kanalizace, a.s SMLOUVA O NADSTANDARDNÍM ZPRACOVÁNÍ POŠTOVNÍCH POUKÁZEK A Č nadstandardní zpracování poštovnách poukázek A Česká pošta, s.p SMLOUVA O NADSTANDARDNÍM ZPRACOVÁNÍ POŠTOVNÍCH POUKÁZEK A Č nadstandardní zpracování poštovnách poukázek A Česká pošta, s.p SMLOUVA O DÍLO Č "OPRAVA VSTUPNÍCH PROSTOR, VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU" oprava vstupních prostor - vybudování bezbariérového vstupu na OSSZ Mělník , HEKRA stavební, s.r.o

3 SMLOUVA O DÍLO - HAVARIJNÍ OPRAVA STŘECH havarijní oprava střech budov OSSZ Mladá Boleslav a PSSZ v Korytech , ZELENKA-STAVBY, s.r.o SMLOUVA O DÍLO Č. 2015/06/01 NA TECHNICKÝ DOZOR A INŽENÝRSKOU ČINNOST zajištění investorsko-inženýrských činností na stavbách Pilný-inženýrské služby, s.r.o SMLOUVA O SKLÁDÁNÍ HOTOVOSTÍ V UZAVŘENÝCH OBALECH konkretizace podmínek pro skládání hotovostí na účty vedené ČNB Česká národní banka SMLOUVA O DÍLO Č. 23/ SANACE ZDIVA V BUDOVĚ OSSZ PLZEŇ - MĚSTO provedení sanace zdiva v budově OSSZ Plzeň - město , STAVOSAN, spol. s.r.o SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR - BUDOVA Č.P. 265, DOMAŽLICE pronájem prostor za účelem poskytování stravovacích služeb Ing. Zdeněk Linda SMLOUVA O NÁJMU PARKOVACÍHO MÍSTA Č. G/7/2015 dočasné užívání (nájem) parkovacího místa za učelem parkování vozidla Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace SMLOUVA NA SVOZ ODPADU provádění svozových služeb, pronájem sběrných nádob a kontejnerů TRANSPORT Trutnov, s.r.o SMLOUVA O DÍLO Č CELKOVÁ OPRAVA SCHODŮ celková oprava schodů - hlavní vstup do budovy OSSZ Brno - venkov , HANÁK, s.r.o. PPS DOHODA O REŽIMU PŘEDÁVÁNÍ DATOVÝCH SOUBORŮ K AUTOMATIZOVANÉMU PODÁNÍ POŠTOVNÍCH POUKÁZEK B předávání datových souborů k automatizovanému podání poštovních poukázek B Česká pošta, s.p SMLOUVA O NADSTANDARDNÍM ZPRACOVÁNÍ POŠTOVNÍCH POUKÁZEK A Č nadstandardní zpracování poštovních poukázek A Česká pošta, s.p

4 Seznam objednávek za období: od: do Číslo/Identifikátor Typ Název objednávky Předmět plnění objednávky Finanční limit (cena včetně DPH)Datum podpisu Datum účinnosti Datum skončení účinnosti Smluvní strana / Název dodavatele IČO OBJ Oprava serveru IBM zajištění opravy serveru IBM ,31 Kč GC System a.s OBJ OSSZ Český Krumlov - oprava fasády oprava fasády poškozené ptactvem ,00 Kč SWIETELSKY stavební s.r.o OBJ Kancelářský materiál kancelářský materiál pro celé pracoviště ČSSZ Ústí nad Labem ,92 Kč INTERPAP Office, s.r.o OBJ Přepažení přepážkových pracovišť přepažení 7 přepážkových pracovišť bezpečnostním sklem v budově OSSZ Louny ,00 Kč INTERIA MOST s.r.o OBJ Obnova nátěrů obnova nátěrů zárubní, stoupaček, přívodních trubek a radiátorů v budově OSSZ Teplice ,00 Kč Antonín Malkovský OBJ Oprava obkladů a malování oprava obkladů a malování WC v budově OSSZ Teplice ,00 Kč Jan Beseda OBJ Oprava dveří oprava dveří výměnným způsobem v budově OSSZ Teplice ,00 Kč Lubomír Pieter OBJ Náplně a samolepící štítky náplně a samolepící štítky do frankovacích strojů ,90 Kč EVROFIN Int. spol. s r.o OBJ Oprava podlahové krytin oprava podlahové krytiny výměnným způsobem v budově OSSZ Teplice ,00 Kč Jaroslav Tichý OBJ Přetření špalet přetření špalet u všech oken v budově OSSZ Litoměřice ,00 Kč Ladislav Vraný OBJ Výměna podlahových krytin výměna podlahových krytin v budově OSSZ Chomutov ,00 Kč Jiří Kamiš OBJ Oprava pojezdů u kartoték oprava kovových pojezdů u 43 ks dřevěných kartoték ,00 Kč Vlastimil Češka OBJ Kancelářské židle nákup kancelářských židlí pro OSSZ Pardubice ,36 Kč Ing. Milan Bastl OBJ Oprava oken výměna těsnění, seřízení kování, výměna silonů k žaluziím ,00 Kč Radech Vitouch OBJ Výměna hlavního rozvodu studené vody výměna hlavního rozvodu studené vody v 1.PP ,00 Kč INTOP Olomouc CZ s.r.o OBJ Rekonstrukce elektroinstalace výhahů celková rekonstrukce elektroinstalace 2 výtahů ,00 Kč Výtahy Moravia CZ, spol. s r.o OBJ Snímače čárových kódů 10 kusů snímačů čárových kódů pro jednotlivé OSSZ ,00 Kč GABEN, spol. s r.o OBJ Oprava sociálního zařízení oprava 6 místností se sociálním zařízením (obklady, podlahy, příslušenství) ,00 Kč Garedi s.r.o OBJ Čistící pásky LTO a exter. dokov. stanice nákup 40ks čistících LTO a 2ks exter. dokov. stanic ,52 Kč Solutia, s.r.o OBJ Oprava serveru HP zajištění opravy serveru HP ,06 Kč ALWIL Trade, spol. s r.o OBJ Dodávka 8ks hard disků (LFF) nákup 8ks HDD (LFF) pro opravu serverů HP ,56 Kč EET EUROPARTS s.r.o OBJ Zpracování dokumentace technické posouzení stavu pláště budovy vč. stavu oken a vypracování protokolu ,00 Kč Ing. Jaroslav Benda OBJ LTO dodávka LTO ,50 Kč THERMOIL s.r.o OBJ Stěhování vystěhování objektu bývalého ÚP Jánského ,00 Kč Bedřich Bíňovec - B+D OBJ Opravy omítek včetně malování opravy omítek včetně malování v budově pracoviště Sokolovská ,00 Kč KRUP-PLUS s.r.o OBJ Opravy omítek včetně malování opravy omítek včetně malování v budově OSSZ Mladá Boleslav ,00 Kč KRUP-PLUS s.r.o OBJ Oprava podlahových krytin oprava podlahových krytin OSSZ Benešov, Kolín, Kladno, Rakovník ,00 Kč AZ Stavební spol. Praha OBJ Pořízení nových židlí nákup nových židlí pro PSSZ Trojská ,00 Kč Office - Centrum, s.r.o OBJ Opravy omítek včetně malování opravy omítek včetně malování v budově ÚP Biskupská, ÚP Bohušovická, ÚP V Korytech ,50 Kč KRUP-PLUS s.r.o OBJ Malování malování v budově OSSZ Nymburk ,00 Kč KRUP-PLUS s.r.o OBJ Oprava výtahu PI havarijní oprava výtahu na OSSZ Písek ,70 Kč OTIS a.s OBJ Malování, nátěry, podlahové krytiny malování kanceláří, kuchyněk, nátěry radiátorů a potrubí, pokládka podlahových krytin ,00 Kč Zdeněk Tupějev OBJ Oprava topného systému oprava havarijního stavu regulace topného systému ,00 Kč STAVBA Plzeň s.r.o OBJ Školení školení zaměstnanců OSSZ ,00 Kč Západočeská univerzita v Plzni OBJ Výměna rozvaděče a výměna oleje výtahu výměna 1 ks rozvaděče a výměna hydraulického oleje ,00 Kč OTIS a.s OBJ Kartotéky 4-zásuvkové pořízení 126 ks kartoték a 160 ks dělících příček pro pracoviště ČSSZ Plzeň a OSSZ ,00 Kč ACTIVA spol. s r.o OBJ Oprava plynové kotelny oprava plynové kotelny na OSSZ Cheb ,00 Kč Kalora a.s OBJ Oprava vstupního portálu oprava vstupního portálu (protipožárních dveří) výměnným způsobem v budově OSSZ ,00 Kč M & M alarm s.r.o OBJ Oprava balkónů oprava 8 balkónů na OSSZ Chmutov ,00 Kč Lubomír Pieter OBJ Oprava kovové markýzy - přístřešku oprava kovové markýzy - přístřešku před hlavním vchodem v budově OSSZ Česká Lípa ,00 Kč Jan Seifert OBJ Oprava podlahové krytiny oprava podlahové krytiny výměnným způsobem ve 2. patře budovy OSSZ Litoměřice ,70 Kč Martin Černý OBJ Rekonstrukce kuchyněk rekonstrukce kuchyněk v budově OSSZ Chomutov ,00 Kč KOVO Žiželice s.r.o OBJ Oprava dvěří oprava dvěří výměnným způsobem v budově OSSZ Litoměřice ,00 Kč OKNOPLASTIK s.r.o OBJ Oprava dřevěného obložení oprava dřevěného obložení, broušení a renovace v budově OSSZ Litoměřice ,00 Kč Ing. Kamil Žilka OBJ Odvětrání archivů odvětrání archivů v suterénu budovy OSSZ Jablonec nad Nisou ,70 Kč René Mlejnecký OBJ Oprava jednotlivých nášlapných schodů oprava jednotlivých nášlapných schodů a nátěry v budově OSSZ Litoměřice ,00 Kč Aleš Cikánek OBJ Videokonference videokonference pro Pracoviště ČSSZ Ústí nad Labem ,61 Kč TELESPOJ, s.r.o OBJ Stěhování stěhování kanceláří, spisoven a archivních krabic pro OSSZ Pardubice a OSSZ Chrudim ,00 Kč Hanč Luděk OBJ Malování malování, oprava omítek, úklid a dodávka nátěrových hmot pro OSSZ Ústí nad Orlicí ,80 Kč Pavel Sedláček OBJ Oprava podlahových krytin oprava podlahových krytin výměnným způsobem pro OSSZ Chrudim (PVC Gerflor) ,00 Kč DOSTAS spol. s r.o OBJ Kancelářský nábytek nákup kancelářského nábytku pro OSSZ Chrudim ,04 Kč Jan Horák, MIS-Mobilní interiérové studio OBJ Oprava podlahových krytin oprava podlahových krytin výměnou pro OSSZ Chrudim, Jičín a Náchod (koberce) ,89 Kč Vesna a.s OBJ Stoly a židle nákup 32 ks stolů a 170 ks židlí do zasedací místnosti pro OSSZ Ústí nad Orlicí ,54 Kč INSGRAF s.r.o OBJ Oprava frankovacího stroje oprava frankovacího stroje NEOPOST IJ ,00 Kč EVROFIN Int. spol. s r.o OBJ Úprava povrchů venkovních schodišť výměna dlažeb (nové mrazuvzdorné a protiskluzové), oprava schodišť ,00 Kč J.V.G.LIVEX spol. s r.o OBJ Rozdělení měření dodávky ÚT, TV, SPV provedení stavebních prací, dělení objektu dle stavebních dispozic jednotlivých částí ,00 Kč Vodotop s.r.o., Petr Liberda OBJ Oprava schodiště a rampy oprava schodiště a rampy u hlavního vchodu budovy OSSZ karviná ,00 Kč Radius-H, s.r.o OBJ Chladničky dodání 33 ks chladniček pro jednotlivé OSSZ v působnosti pracoviště ČSSZ Ostrava ,00 Kč UNIPRA ELEKTRO, s.r.o OBJ Opravy podlahových krytin opravy podlahových krytin 2. a 3. NP a čistících zón OSSZ Frýdek-Místek ,00 Kč Lukáš Pěgřimek OBJ Elektroúdržba v budovách ústředí ČSSZ elektroúdržba v budovách ústředí ČSSZ ,00 Kč ELEKTRO Rudolf Kaftan OBJ Oprava trafostanice po revizi VN oprava trafostanice po revizi VN ,00 Kč NOVEL elektro s.r.o OBJ Objednání nábytku nákup nábytku ,91 Kč LUNÁR spol. s r. o OBJ Zálohová objednávka nákup doborných publikací - zálohová objednávka na odběr odborné literatury ,00 Kč JUDr. František Talián FORTUNA OBJ Kancelářské židle nákup kancelářských židlí ,98 Kč AP SOFT Jablonec s.r.o OBJ Servisní zásahy servisní zásahy na klimatizačních zařízení ,00 Kč Karel Znamenáček OBJ Oprava opěrné stěny oprava opěrné stěny mezi budovami Křížová 29 a ,00 Kč STAVBA PRAHA OBJ Opravy elektroinstalace opravy elektroinstalace ,00 Kč ELEKTRO Rudolf Kaftan OBJ Výměna podlahových krytitn PVC výměna podlahových krytitn PVC ,00 Kč ERMAH s. r. o OBJ Oprava a vyčištění trafostanice oprava a vyčištění trafostanice - havarijní stav ,00 Kč NOVEL elektro s.r.o OBJ Oprava stropu chodby oprava stropu chodby HB 2. patro ,00 Kč STAVBA PRAHA OBJ Oprava topného hospodářství oprava topného hospodářství ,60 Kč CH.Ú.V. Petr Kohout OBJ Údržbářské a zámečnické práce údržbářské a zámečnické práce ,00 Kč Kočí Vratislav OBJ Stavební opravy stavební opravy v objektu ústředí ČSSZ - Průhonická ,00 Kč SUBCORE s. r. o OBJ Stavební opravy a dodávka nábytku stavební opravy včetně dodávky nábytku - Trojská ,00 Kč STAVBA PRAHA OBJ Čistění střech čistění střech na budovách ústředí ČSSZ ,00 Kč PROCHÁSKA Bohumil OBJ Servis pojizdných výtahů zajištění servisu a pojízdnosti výtahů v budovách ústředí ČSSZ ,00 Kč Karel Sedlák OBJ Oprava videovrátníku oprava videovrátníku HB 2. patro ,00 Kč PERFECTED s.r.o

5 OBJ Oprava a úprava elektroinstalace oprava a úprava elektroinstalace a datových rozvodů v SB a na ubytovně ústředí ČSSZ ,00 Kč Jiří Beneš OBJ Instalatérské a topenářské opravy instalatérské a topenářské opravy v budovách ústředí ČSSZ ,00 Kč Jan Kubát OBJ Objednávka nábytku nákup nábytku ,70 Kč AP SOFT Jablonec s.r.o OBJ Servisní zásahy, odstranění závad servisní zásahy, odstranění závad ,00 Kč KLIMAT SERVIS OBJ Oprava, úprava příčky v recepci oprava, elektroinstalace, žaluzie, voda v recepci ubytovny ústředí ČSSZ ,00 Kč ALVIR s.r.o OBJ Oprava, úprava elektroistalace oprava, úprava elektroistalace a datových rozvodů v Trojské ,00 Kč ELEKTRO Rudolf Kaftan OBJ Oprava, úprava místnosti oprava, úprava místnosti pro styk s veřejností v přízemí HB ústředí ČSSZ ,00 Kč STAVER Luže s.r.o OBJ Opravy a montáž žaluzií opravy a montáž žaluzií v budovách ústředí ČSSZ ,00 Kč Milan Hejzlar, MH Stínící technika OBJ Oprava a úprava elektroinstalace oprava a úprava elektroistalace a datových rozvodů v SB a na ubytovně ústředí ČSSZ ,00 Kč Jiří Beneš OBJ Odstranění závady (havárie) odstranění závady (havárie) porucha měření MaR topného systému ,00 Kč CH.Ú.V. Petr Kohout OBJ Oprava topného hospodářství oprava topného hospodářství v budovách ČSSZ ,25 Kč CH.Ú.V. Petr Kohout OBJ Oprava kabiny a dveří oprava kabiny a dveří lanového výtahu v HB ,00 Kč Karel Sedlák OBJ Oprava kabiny a dveří oprava kabiny a dveří hydraulického výtahu v SB ,00 Kč Karel Sedlák OBJ Odvoz a ekologická likvidace majetku odvoz nefunkčního a rozbitého nábytku a ekologická likvidace majetku PSSZ ,00 Kč Office - Centrum, s.r.o OBJ Malování malování včetně opravy omítek OSSZ Rakovník ,00 Kč KRUP-PLUS s.r.o OBJ Oprava podlahových krytin (havárie) havarijní oprava podlahových krytin PSSZ ,50 Kč AZ Stavební spol. Praha OBJ Vybavení kanceláří včetně montáže nákup nábytku pro nové zaměstnance - výpomoc PSSZ - OSSZ Příbram ,00 Kč Office - Centrum, s.r.o OBJ Nákup nábytku nákup nábytku pro nové zaměstnance - výpomoc PSSZ - OSSZ Benešov ,00 Kč Office - Centrum, s.r.o OBJ Oprava klimatizace (havárie) havarijní oprava klimatizace - Sokolovská ,00 Kč Euro Klima Servis s.r.o OBJ Revize klimatizačních jednotek revize klimatizačních jednotek - Sokolovská ,00 Kč Euro Klima Servis s.r.o OBJ Nákup majetku nákup majetku za vyřazený na OSSZ Nymburk ,00 Kč Office - Centrum, s.r.o OBJ Nákup majetku obnova majetku OSSZ Benešov ,00 Kč Office - Centrum, s.r.o OBJ Havarijní oprava osvětlení havarijní oprava osvětlení v budově OSSZ Příbram ,00 Kč Karel Kokoška OBJ Oprava podlahových krytin oprava podlahových krytin OSSZ Beroun, OSSZ Mělník ,25 Kč AZ Stavební spol. Praha OBJ Oprava omítek včetně malování oprava omítek včetně malování OSSZ Kladno, OSSZ Kolín ,50 Kč KRUP-PLUS s.r.o OBJ Nákup majetku obnova majetku OSSZ Mladá Boleslav - kancelářský nábytek ,34 Kč Office - Centrum, s.r.o OBJ Malování včetně oprav omítek oprava omítek včetně malování OSSZ Příbram ,00 Kč KRUP-PLUS s.r.o OBJ Oprava podlahových krytin oprava podlahových krytin OSSZ, ÚP ,90 Kč AZ Stavební spol. Praha OBJ Havarijní oprava WC havarijní oprava WC v budově ÚP Biskupská ,00 Kč AZ Stavební spol. Praha OBJ Havarijní oprava EZS a EPS havarijní oprava EZS, EPS, zabezpečení objektu Hornoměcholupská ,00 Kč LaMa Operations s.r.o OBJ Kancelářský materiál dodávka kancelářského materiálu ,10 Kč BUROPROFI s. r. o OBJ Hygienické potřeby dodávka hygienického materiálu ,71 Kč PROMPT 2 SERVIS v. o. s OBJ Malování budovy malířské práce v budově OSSZ Domažlice ,00 Kč Miroslav Miler OBJ Malování, výměna podlahových krytin malířské práce a výměna podlahových krytin v prostorách pracoviště ČSSZ Plzeň ,00 Kč Renata Polatová OBJ Oprava dveří a zárubní oprava dveří a zárubní v kancelářích OSSZ Karlovy Vary ,00 Kč PARETO CZ. s.r.o OBJ Záložní zdroj záložní zdroj Eaton Ellipse PRO 850FR, ELP850FR - 13 kusů ,24 Kč Netfox s.r.o OBJ Výměna podlahové krytiny výměna poškozené podlahové krytiny 262,44 m 2 na OSSZ Louny ,00 Kč ALTRYSS s.r.o OBJ Terminál pro evidenci majetku nákup 30 ks terminálů pro evidenci majetku značky DENSO BHT-1361 B-CE ,00 Kč GABEN, spol. s r.o OBJ Seminář seminář "Důchodové a nemocenské pojištění v roce 2016" pro 37 zaměstnanců OSSZ ,00 Kč RNDr. Ivana Hexnerová OBJ Oprava dešťového svodu oprava dešťového svodu v podatelně OSSZ bezvýkopovou metodou sanačních vložek ,00 Kč PREVETO s.r.o OBJ Oprava potrubí, stěn, podlah oprava potrubí, stěn, podlah ,00 Kč STATUS stavební a.s OBJ Výměna svítidel výměna zářivkových trubic ,00 Kč Miroslav Horňák - Hcom OBJ Oprava, výměna podlahové krytiny opravy - výměny podlahové krytiny v kancelářích, spisovnách a technických místnostech ,50 Kč Vaško Zdeněk OBJ Malování budovy malování kanceláří, spisoven, technických místností, chodeb a schodišť ,00 Kč Malířství Šipoš s.r.o OBJ Oprava chodníků a parkoviště oprava parkoviště a chodníků - výměna dlažby, obrubníků, označení parkovacích míst ,69 Kč Aleš Fousek OBJ Kancelářské židle 138 kancelářských židlí pro jednotlivé OSSZ ,00 Kč Multised, spol. s r.o OBJ Kancelářské potřeby kancelářské potřeby pro jednotlivé OSSZ ,25 Kč FRANKOSPOL OFFICE s.r.o OBJ Oprava nouzového osvětlení oprava výměnou - nové nouzové osvětlení včetně zdroje a nová pohybová čidla ,00 Kč Level Servis s.r.o OBJ Oprava podlahové krytiny oprava podlahové krytiny na OSSZ Šumperk formou výměny ,00 Kč BROUK centrum s.r.o OBJ Rozdělení napájecích okruhů stavební práce - rozdělení napájecích okruhů budov - dělení objektu ,80 Kč REVIS ELEKTRO s.r.o OBJ Jednání s klientem v obtížných situacích odborný trénink pro zaměstnance call centra OSSZ Zlín (interaktivní nácvik) ,00 Kč POSITIVE s.r.o OBJ Zpracování studie zpracování studie proveditelnosti realizace rekonstrukce OSSZ Most ,00 Kč DPU Revit OBJ Termografické měření budov zajištění zpracování termografického měření budov OSSZ ,00 Kč Energie EZE OBJ Vypracování variant. řešení studie úprav vypracování variantního řešení studie úprav zasedačky a kupole - HB ústředí ČSSZ ,00 Kč Atelier EIS OBJ Vypracování projektové dokumentace projektová dokumentace pro provedení oprav vstupu a vrátnice - HB ústředí ČSSZ ,00 Kč RALLY GROUP a.s OBJ Servis a pojízdnosti výtahů zajištění servisu a pojízdnosti výtahů v budovách ústředí ČSSZ ,00 Kč Karel Sedlák OBJ Stavební opravy a nákup DHDM stavební opravy a nákup DHDM pro VS Křešice ,00 Kč SUBCORE s.r.o OBJ Vypracování studie vypracování studie proveditelnosti realizace oprav a rekonstukce budov - OSSZ Ú/NL ,00 Kč J. V. H. REKO s.r.o OBJ Stavební úpravy stavební úpravy místností - HB ústředí ČSSZ ,00 Kč STAVBA PRAHA OBJ Kancelářská křesla nákup 8 ks kancelářských křesel SIRIUS ,80 Kč Compo Praha Interiéry OBJ Chladničky nákup chladniček Elektrolux ,00 Kč LaMa Operations s.r.o OBJ Opravy a odstranění závad zajištění běžných oprav PZTS, EPS, CCTV a odstranění závad z revizí ,00 Kč PERFECTED s.r.o OBJ Tablety nákup 10 ks tabletů ,30 Kč Elektroshop.cz spol. s.r.o OBJ Technický dozor technický dozor investora při opravách toalety 2. p. HB ,00 Kč Pilný-inženýrské služby s.r.o OBJ Mobilní telefony nákup 15 ks mobilních telefonů ,85 Kč FOR spol. s r. o OBJ Kancelářský nábytek nákup kancelářského nábytku ,80 Kč Hájek Neklan OBJ Optimalizace zpracování "Optimalizace energeticko-ekonomických nákladů" - OSSZ Zlín ,00 Kč Ing. Tomáš Valder OBJ Optimalizace zpracování "Optimalizace energeticko-ekonomických nákladů" - P ČSSZ Č. Budějovice ,00 Kč Ing. Tomáš Valder OBJ Kartotéky nákup kartoték pro OSSZ Rakovník ,00 Kč Office - Centrum s.r.o OBJ Oprava omítek včetně malování oprava omítek včetně malování v budově OSSZ Rakovník ,00 Kč KRUP-PLUS s.r.o OBJ Stěhování stěhování spisového materiálu a kancelářského nábytku do objektů PSSZ ,00 Kč Bedřich Biňovec - B+D OBJ Kancelářské židle havarijní nákup kancelářských židlí do Klientského centra (OSSZ Beroun) ,00 Kč Office - Centrum s.r.o OBJ Havarijní oprava přístupového systému havarijní oprava přístupového systému (OSSZ Benešov) ,00 Kč TETRONIK - v.d. Terezín, družstvo OBJ Kancelářský nábytek havarijní nákup nábytku pro LPS (OSSZ Beroun) ,00 Kč Office - Centrum s.r.o OBJ Nákup terminálů Denso BHT-1361B-CE nákup 27 ks terminálů pro evidenci majetku (pro pracoviště ČSSZ pro Prahu a SČ) ,10 Kč ICS Identifikační systémy a.s OBJ Technický dozor a inženýrská činnost techn. dozor a inženýrská činnost v době staveb. prací na opravě střechy (M. Boleslav) ,00 Kč Pilný-inženýrské služby s.r.o OBJ Technický dozor a inženýrská činnost techn. dozor a inženýrská činnost v době staveb. prací na opravě střechy (ÚP PSSZ) ,00 Kč Pilný-inženýrské služby s.r.o OBJ Technický dozor a inženýrská činnost techn. dozor a inženýrská činnost v době staveb. prací na opravě oken (OSSZ Benešov) ,00 Kč Pilný-inženýrské služby s.r.o OBJ Technický dozor a inženýrská činnost techn. dozor a inženýrská činnost v době staveb. prací na opravě střechy (ÚP PSSZ) ,00 Kč Pilný-inženýrské služby s.r.o OBJ Oprava osvětlení havarijní oprava osvětlení v suterénu a přízemí budovy OSSZ Příbram ,00 Kč ERWER s.r.o

6 OBJ Dodávka LTO dodávka LTO pro PSSZ ,70 Kč THERMOIL s.r.o OBJ Nábytek (stoly, skříně, kontejnery, židle) obnova nefunkčního nábytku (ÚP PSSZ) ,00 Kč Office - Centrum s.r.o OBJ Oprava kabeláže a telefonní ústředny oprava kabeláže v serverovně a oprava telefonní ústředny pro OSSZ Liberec ,00 Kč TELESPOJ, s.r.o OBJ Dodávka a montáž signalizačního zařízení dodávka a montáž signalizačního zařízení (optické zobrazení vstupu) pro OSSZ Chrudim ,00 Kč Libor Abrešek OBJ Nákup registratur nákup 72 ks registratur pro OSSZ Trutnov ,40 Kč ENPRAG, s.r.o OBJ Jednorázové napojení vysílače na EPS jednorázové napojení vysílače na EPS a jeho zprovoznění pro OSSZ Trutnov ,00 Kč ASTOR - KOMPLEX s.r.o OBJ Oprava oken a dveří výměnou oprava oken a dveří výměnou v budově OSSZ Bruntál ,12 Kč RI OKNA a.s OBJ Školení školení "Komunikace úředníka s duševně nemocným klientem v praxi" - P ČSSZ Ostrava ,00 Kč Argent, vzdělávací agentura s.r.o OBJ Oprava klimatizace výměnou oprava klimatizace pro OSSZ Jeseník (servrovna) výměnou ,00 Kč Jan Stiak - KLIMATIZACE a CHLAZENÍ OBJ Oprava komunikace a kanalizační vpusti oprava povrchu komunikance a kanalizační vpusti před budovou OSSZ Olomouc ,00 Kč HORSTAV Olomouc, spol. s r.o OBJ Stavební opravy a nábytek stavební oprava a dodávka nábytku ,00 Kč STAVBA PRAHA OBJ Oprava - repas rozhlasu oprava rozhlasové ústředny místního rozhlasu ,00 Kč PERFECTED s.r.o OBJ Stavebních opravy stavební opravy v budovách ústředí ČSSZ ,00 Kč STAVBA PRAHA OBJ Zednické opravy zednické opravy na ubytovně ústředí ČSSZ ,00 Kč STAVBA PRAHA OBJ Nátěr železného oplocení natření železného oplocení před budovami ústředí ČSSZ ,00 Kč Václav Malič OBJ Kancelářské židle nákup kancelářských židlí ,01 Kč Trio interier s.r.o OBJ Stavební opravy a úprava příčky stavební oprava a úprava příčky v HB ústředí ČSSZ ,00 Kč STAVBA PRAHA OBJ Servisní zásah servis na klimatizačních zařízení v serverovnách ústředí ČSSZ ,00 Kč Karel Znamenáček OBJ Pronájem skeneru pronájem skeneru pro PSSZ Trojská ,00 Kč DILERIS a.s OBJ Elektroúdržba zajištění elektroúdržby v budovách ústředí ČSSZ ,00 Kč ELEKTRO Rudolf Kaftan OBJ Oprava elektroinstalace a dat. rozvodů oprava - úprava elektroinstalace a datových rozvodů na PSSZ Trojská ,00 Kč ELEKTRO Rudolf Kaftan OBJ Pořízení a instalace folií na okna pořízení a instalace folií na okna ,00 Kč GLASSGARANT PRAHA s.r.o OBJ Oprava páskové jednotky v CDU KP1 zajištění opravy páskové jednotky v CDU KP ,07 Kč IBM Česká Republika, spol. s r.o OBJ ND pro opravu serverů HP Proliant DL360e dodávka ND pro opravu serverů HP Proliant DL360e ,08 Kč EET EUROPARTS s.r.o OBJ Kancelářské židle nákup 25 ks kancelářských židlí ALFA 750 pro PSSZ Trojská ,00 Kč Office - Centrum s.r.o OBJ Odstranění úniku chladiva (havárie) havarijní oprava: odstranění úniku chladiva na chladících okruzích ,00 Kč Euro Klima Servis s.r.o OBJ Oprava přístup. systému závory (havárie) havarijní oprava přístupového systému s časovými režimy (závory) pro PSSZ Trojská ,00 Kč LaMa Operations s.r.o OBJ Stavební úpravy prostor stavební úpravy uvolněných prostor na jídelnu pro OSSZ Domažlice ,00 Kč STAFIKO stav s.r.o OBJ Oprava koberců oprava protipožárních koberců pro OSSZ Svitavy ,00 Kč LIKOPO s.r.o OBJ Stěhování a montáž regálů stěhovací práce, montáž a demontáž regálů pro OSSZ Trutnov ,50 Kč FM SERVIS Trutnov, s.r.o OBJ Stěhování a montáž regálů stěhovací práce, montáž a demontáž regálů pro OSSZ Rychnov nad Kněžnou ,60 Kč HrubyMoving s.r.o OBJ Oprava klimatizace oprava venkovní jednotky klimatizace ,00 Kč COOL spol. s r.o OBJ Malování malování v prostorách OSSZ Bruntál včetně provedení prací s tím spojených ,00 Kč Petr Zahradníček

Seznam smluv za období: od: 1.4.2015 do 30.9.2015 Pozn.: 31.12.9999 = na dobu neurčitou Číslo/Identifikátor Název smlouvy Předmět plnění smlouvy

Seznam smluv za období: od: 1.4.2015 do 30.9.2015 Pozn.: 31.12.9999 = na dobu neurčitou Číslo/Identifikátor Název smlouvy Předmět plnění smlouvy Seznam smluv za období: od: 1.4.2015 do 30.9.2015 Pozn.: 31.12.9999 = na dobu neurčitou Číslo/Identifikátor Název smlouvy Předmět plnění smlouvy Finanční limit (cena včetně DPH) Datum podpisu Datum účinnosti

Více

Seznam smluv za období: od: 1.4.2015 do 31.10.2015 Pozn.: 31.12.9999 = na dobu neurčitou Číslo/Identifikátor Název smlouvy Předmět plnění smlouvy

Seznam smluv za období: od: 1.4.2015 do 31.10.2015 Pozn.: 31.12.9999 = na dobu neurčitou Číslo/Identifikátor Název smlouvy Předmět plnění smlouvy Seznam smluv za období: od: 1.4.2015 do 31.10.2015 Pozn.: 31.12.9999 = na dobu neurčitou Číslo/Identifikátor Název smlouvy Předmět plnění smlouvy Finanční limit (cena včetně DPH) Datum podpisu Datum účinnosti

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku.

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku. Data inzerátů Položky označené * jsou povinné! int seller_id * ID makléře z databáze OpenSystem.cz int type * 1 prodej 2 pronájem int property_type * Typ nemovitosti 1 byty 2 rodinné domy a vily 3 chaty

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL Platnost od 1. 10. 2015 PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A DOPRAVA STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Paletové hospodářství Hebel Typ palety Označení Rozměr Objednávkové číslo Cena při prodeji

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Podpora bydlení segmentace trhu

Podpora bydlení segmentace trhu C. Grafická příloha Podpora bydlení segmentace trhu Cílová skupina Forma bydlení Forma podpory Domácnosti s vyššími příjmy Vlastnické bydlení Soukromý nájemní ziskový sektor Daňové úlevy Úrokové dotace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

20120150 11.8.2012 elektrická energie BICORN s.r.o. -285 184 Kč elektrická energie - vyúčtování 22.7.2012-2.8.2012. -21 601 Kč

20120150 11.8.2012 elektrická energie BICORN s.r.o. -285 184 Kč elektrická energie - vyúčtování 22.7.2012-2.8.2012. -21 601 Kč ELEKTŘINA SPOLEČNÝCH PROSTOR 20120091 15.1.2012 elektrická energie BICORN s.r.o. 130 987 Kč dodávka elektřiny 1-3/2012 20120092 15.4.2012 elektrická energie BICORN s.r.o. 130 987 Kč dodávka elektřiny 4-6/2012

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva březen 2016 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - Praha STC Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav h byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: - 0,1 - - - - - - - - 1,4 0,9 2,4 1,0 -

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

VOLNÉ KANCELÁŘSKÉ PROSTORY:

VOLNÉ KANCELÁŘSKÉ PROSTORY: Antala Staška 510/38, Praha 4 Kontaktní osoba: Tomáš Fremund Mobil: +420 601 569 489 E-mail: tfremund@eastbuilding.cz Web: www.eastbuilding.cz VOLNÉ KANCELÁŘSKÉ PROSTORY: 411 m2 2. patro, vstup z recepce

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Informační memorandum Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ:

Více

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerci/den

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerci/den Sreality.cz Jednorázová inzerce pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 60 Kč/inzerát Inzerce pro klienty s aktivací na IČ Ceník Další možnosti pro klienty aktivací na IČ Počet inzerátů Cena / den

Více

BBM a.s. Rozpočtové příjmy na rok byty v majetku města Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

BBM a.s. Rozpočtové příjmy na rok byty v majetku města Brandýs nad Labem- Stará Boleslav A Příloha rozpočtu města na rok 2017 - správa bytového fondu BBM a.s. Rozpočtové příjmy na rok 2017 - byty v majetku města Brandýs nad Labem- Stará Boleslav předpis nájemného za byty příjem úroky dluhy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR I. Smluvní strany 1. PB-CENTRUM spol. s r. o. se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená: Ing. Františkem Budínem, jednatelem

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Exkluzivní pronájem kancelářských prostor v centru Ostravy Hrabákova 1, Moravská Ostrava

Exkluzivní pronájem kancelářských prostor v centru Ostravy Hrabákova 1, Moravská Ostrava Exkluzivní pronájem kancelářských prostor v centru Ostravy Hrabákova 1, Moravská Ostrava +420 605 836 713 info@casadeoro.cz Administrativní budova Hrabákova 1 Moravská Ostrava Poloha: Dostupnost: Typ objektu:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více