Seznam smluv za období: od: do Pozn.: = na dobu neurčitou Číslo/Identifikátor Název smlouvy Předmět plnění smlouvy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam smluv za období: od: 1.4.2015 do 31.8.2015 Pozn.: 31.12.9999 = na dobu neurčitou Číslo/Identifikátor Název smlouvy Předmět plnění smlouvy"

Transkript

1 Seznam smluv za období: od: do Pozn.: = na dobu neurčitou Číslo/Identifikátor Název smlouvy Předmět plnění smlouvy Finanční limit (cena včetně DPH) Datum podpisu Datum účinnosti Datum skončení účinnosti Smluvní strana IČO /05 DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO prodloužení služby elektronického distribuovaného vzdělávání , IBM Česká Republika, spol. s r.o /07 DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ PRACÍ A SLUŽEB ostraha (OSSZ Hodonín) HBS spol. s r.o /08 DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB zabezpečení Projektu Migrace Datového úložiště IBM Česká Republika, spol. s r.o /02 DODATEK Č. 2 SMLOUVY UZAVŘENÉ DNE provádění revizí hasicích přístrojů Jiří Wastl / VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ (DRUHÁ DÍLČÍ SMLOUVA K RS) výzva k poskytnutí plnění "Licence virtualizační platformy" , DATASYS s.r.o SMLOUVA Č. 917/2015 na konverzi 100 ks licencí software AppSense AM , ORBIT s.r.o SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ KURZU JEDNÁNÍ S KLIENTEM V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH zajištění a provedení 4 běhů kurzu , Univerzita Hradec Králové SMLOUVA O DÍLO oprava rozvodů vody v budově ČSSZ Ústí nad Labem , EKOREGULA, s.r.o SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ opravy prostranství (přístupové cesty a chodníků) , Aleš Cikánek SMLOUVA O DÍLO Č malování v budově OSSZ Liberec , RAHA, malíři a natěrači s.r.o RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB zajištění externích agenturních zaměstnanců ManpowerGroup s.r.o SMLOUVA O DÍLO oprava kanalizačních odpadů a hygienických zařízení , SETOP s.r.o RÁMCOVÁ SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ PRAXE OSOB DO 30 LET VĚKU V ČSSZ zajištění odborné praxe osob do 30 let věku v ČSSZ , ManpowerGroup s.r.o SMLOUVA Č O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD dodávka vody a odvádění odpadních vod Vodovody a kanalizace Přerov, a.s /09 DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE připojení elektrické požární signalizace na pult centrální ochrany ČR - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje /05 DODATEK KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PCO Č. 98/05/P poskytování služeb pultu centralizované ochrany (PCO) AVES GROUP s.r.o /05 DODATEK Č. 5 K ZÁPISU O UŽÍVÁNÍ NEBYTOVÝCH PROSTOR Č. 3/2011-PI/HS užívání nebytových prostor pro LPS OSSZ Písek , Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových /01 DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB NA ZAŘÍZENÍ EPS poskytování servisních služeb na zařízení EPS Bosch BZ5LSN TIOS PLUS s.r.o /02 DODATEK Č. 2 K LICENČNÍ SMLOUVĚ možnost udělení paralelní licence k software části EKIS Atos IT Solutions and Services, s.r.o ZÁPIS O ZMĚNĚ PŘÍSLUŠNOSTI HOSPODAŘIT S MAJETKEM STÁTU předání pozemku a převzetí pozemku - Mělník Generální finanční ředitelství ZÁPIS Č. 1/2015/US O PŘEDÁNÍ MAJETKU A O ZMĚNĚ PŘÍSLUŠNOSTI HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU předání majetku a změna příslušnosti hospodařit s majetkem státu - Most ČR - Úřad práce České republiky SMLOUVA O DÍLO č /15 provedení deratizační, dezinsekční a dezinfekční práce , Ing. Pavel Kudláček ZÁPIS O ZMĚNĚ PŘÍSLUŠNOSTI HOSPODAŘIT S MAJETKEM STÁTU Č. 232/PH2/2015 změna příslušnosti hospodařit s majetkem státu - Chrudim Krajské ředitelství policie Pardubického kraje DOHODA O ZÁNIKU VĚCNÉHO BŘEMENE zánik věcného břemene Město Tachov SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ STĚHOVACÍCH SLUŽEB Č. 23/232/28/2015 stěhovací práce a služby , STĚHOVÁNÍ Praha, spol. s r. o SMLOUVA Č zajištění služby maintenance systému LANDESK ServiceDesk a upgrade , Solutia, s.r.o SMLOUVA O SPOLUPRÁCI "ZVÝŠENÍ OTEVŘENOSTI A EFEKTIVNOSTI DAT ČSSZ" konzultace vedoucí ke zvýšení otevřenosti a efektivnosti dat ČSSZ , Vysoká škola ekonomická SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ KURZU MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI PRO VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE ČSSZ zabezpečení kurzu Manažerské dovednosti pro vedoucí zaměstnance , Vysoká škola ekonomická SMLOUVA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ A O ZMOCNĚNÍ CENTR. ZADAVATELE ustanovení centrálního zadavatele pro zadání VZ "Obnova vozového parku" Ministerstvo práce a sociálních věcí SMLOUVA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ A O ZMOCNĚNÍ CENTR. ZADAVATELE ustanovení centrálního zadavatele pro zadání VZ "Obnova vozového parku" ČR - Úřad práce České republiky SMLOUVA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ A O ZMOCNĚNÍ CENTR. ZADAVATELE ustanovení centrálního zadavatele pro zadání VZ "Obnova vozového parku" Centrum soc. služeb pro osoby se zrak. postižením SMLOUVA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ A O ZMOCNĚNÍ CENTR. ZADAVATELE ustanovení centrálního zadavatele pro zadání VZ "Obnova vozového parku" Centrum sociálních služeb Tloskov SMLOUVA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ A O ZMOCNĚNÍ CENTR. ZADAVATELE ustanovení centrálního zadavatele pro zadání VZ "Obnova vozového parku" Centrum sociálních služeb Hrabyně SMLOUVA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ A O ZMOCNĚNÍ CENTR. ZADAVATELE ustanovení centrálního zadavatele pro zadání VZ "Obnova vozového parku" ČR - Státní úřad inspekce práce SMLOUVA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ A O ZMOCNĚNÍ CENTR. ZADAVATELE ustanovení centrálního zadavatele pro zadání VZ "Obnova vozového parku" Centrum pobytových a terénních soc. služeb Zbůch SMLOUVA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ A O ZMOCNĚNÍ CENTR. ZADAVATELE ustanovení centrálního zadavatele pro zadání VZ "Obnova vozového parku" Fond dalšího vzdělávání SMLOUVA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ A O ZMOCNĚNÍ CENTR. ZADAVATELE společný postup pro účely zajištění dodávky energií Ministerstvo práce a sociálních věcí SMLOUVA O DÍLO oprava podlahových krytin v budovách ÚOJ P ČSSZ pro Prahu a SČ 949,85/m AZ stavební společnost Praha s.r.o /01 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE pracovnělékařské služby pro zaměstnance OSSZ Nymbuk MUDr. Zdeněk Kašpar s.r.o SMLOUVA O DÍLO NA OPRAVY ROZVODŮ VODY, TOPENÍ, KANALIZACE A DEŠŤOVÝCH SVODŮ opravy rozvodů vody, topení, kanalizace a dešťových svodů Josef Juška SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY A SERVISU ZAŘÍZENÍ KLIMATIZACÍ údržba a servis zařízení klimatizací na P ČSSZ České Budějovice a OSSZ , STAVOKLIMA v.o.s SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ÚKLIDOVÝCH PRACÍ A SLUŽEB úklidové práce a služby v prostorách budovy OSSZ Plzeň-město SaJ a.s ZÁPIS O BEZÚPLATNÉM UŽÍVÁNÍ bezplatné užívání prostor - Karlovy Vary Generální finanční ředitelství /01 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č malování v budově OSSZ Liberec 7 260, RAHA, malíři a natěrači s.r.o SMLOUVA O DÍLO Č. 1/2015 malířské práce v budově ČSSZ Ústí nad Labem , Petr Hartlich, HARTMAL KUPNÍ SMLOUVA Č /1/2015 O DODÁVCE KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU dodávka kancelářského nábytku pro OSSZ Jablonec nad Nisou , AP-SOFT JABLONEC s.r.o NÁJEMNÍ SMLOUVA pronájem nebytových prostor - Ústí nad Labem O2 Czech Republic a.s SERVISNÍ SMLOUVA periodické revize elektrické přípojky nízkého napětí objektu a výtahů Vodseďálek Viktor SMLOUVA O DÍLO oprava okapových žlabů a oplechování okrajů střechy výměnnou , FAST střechy s.r.o SMLOUVA O DÍLO oprava rozvodů vody a soc. zařízení v budově OSSZ Žďár nad Sázavou , IWA, s.r.o SMLOUVA O DÍLO Č. 04/01/15 oprava - nátěr fasády budovy ČSSZ pracoviště Brno , PROLYSTA Brno s.r.o SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ SCHRÁNKY (Č ) užívání uzamykatelné bezpečnostní schránky Komerční banka, a.s /03 DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 4/2001 celoroční servis zařízení měření a regulace v plynové kotelně Emil Velčický /05 DODATEK Č. 5 K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ NA TELEFONNÍ ÚSTŘEDNU ZE DNE pronájem telefonní ústředny včetně digitálního přenašeče LaMa Operations, spol. s r.o /02 DODATEK Č. 2 K SERVISNÍ SMLOUVĚ Č. 22/03/2002 pravidelný servis, opravy a údržba plynového kotle I-THERM spol. s r.o /16 DODATEK Č. 16 KE SMLOUVĚ O BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽBÁCH Č. 5714/2003 poskytování bezpečnostních služeb G4S Cash Solutions (CZ), a.s /07 DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ instalace zařízení veřejné radiotelefonní sítě Eurotel O2 Czech Republic a.s /01 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZABEZPEČENÍ PŘEPRAVY PENĚŽNÍCH HOTOVOSTÍ A CENNOSTÍ zabezpečení přepravy peněžních hotovostí a cenností Agency of Security FENIX, a.s /02 DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ ZE DNE O PROVÁDĚNÍ KOMINICKÝCH SLUŽEB provádění kominických služeb v objektu OSSZ Znojmo Pavel Buršík /03 DODATEK Č. 3 K SERVISNÍ SMLOUVĚ Č "O ZAJIŠTĚNÍ SERVISU KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK" záruční a pozáruční servis a podpora klimatizačních jednotek KLIMA RAPID, spol. s r.o RÁMCOVÁ SMLOUVA NA KÁCENÍ STROMŮ Č /15 průklesty a kácení suchých stromu a keřů a odstranění ruderál. porostu , Bohumil Procháska RÁMCOVÁ SMLOUVA NA ČIŠTĚNÍ KANÁLŮ Č /15 vyčištění šachet a kanálů, zametení a odstranění usazenin, listí , C D V služby, s.r.o SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE OSOBNÍ SLUŽEBNOSTI zřízení věcného břemene osobní služebnosti - Šumperk město Šumperk SMLOUVA Č. 23/231/7/15 realizace stavby "OSSZ Jihlava - rekonstrukce budovy, ulice Brtnická" , AGOS stavební a.s. Pelhřimov PŘÍKAZNÍ SMLOUVA Č. 23/231/48/14 výkon TDS a výkon činnosti koordinátora BOZP , ISONOE INVEST, a.s SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací , T-Mobile Czech Republic a.s /01 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací T-Mobile Czech Republic a.s SMLOUVA O DÍLO Č. 6/2015/16 oprava dámských a pánských toalet , PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE zřízení věcného břemene - rekonstrukce přípojky RWE GasNet, s.r.o SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE zřízení věcného břemene - distribuční soustava kabelového vedení NN E.ON Distribuce, a.s DOHODA O SPLÁTKÁCH DLUHU neuhrazené nájemné za služby spojené s užíváním pronajatých prostor , ZLATÝ MELOUN, spol. s r.o SMLOUVA NA DODÁVKU "UPGRADE SAN INFRASTRUKTURY" dodávka a implementace zařízení - upgrade SAN infrastruktury , DATASYS s.r.o SMLOUVA - ČSSZ - ARCHIV NÁROKOVÝCH PODKLADŮ obnova technologického systému RKZ proces vč. poskytnutí multilicence , Atos IT Solutions and Services, s.r.o KUPNÍ SMLOUVA - "OBMĚNA MANAGEMENTU NÁSTROJŮ NA SPRÁVU LAN & WAN" dodání, instalace a konfigurace programového vynavení (software) , GATEWAY PLUS s.r.o SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ zajištění služeb komunikační infrastruktury , T-Mobile Czech Republic a.s /01 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ zajištění služeb komunikační infrastruktury T-Mobile Czech Republic a.s SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ KURZU EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ zabezpečení specializačního kurzu pro zaměstnance ČSSZ , Univerzita Palackého v Olomouci SMLOUVA O OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ MAJETKU provádění drobných oprav a údržba majetku pro OSSZ Mladá Boleslav Jaroslav Hráský SMLOUVA O NADSTANDARDNÍM ZPRACOVÁNÍ POŠTOVNÍCH POUKÁZEK A Č vyhotovování informací o poštovních poukázkách A v nadstandardní formě Česká pošta, s.p SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č /3 dodávka vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací Pražské vodovody a kanalizace, a.s /01 DODATEK KE SMLOUVĚ O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č /3 dodávka vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací Pražské vodovody a kanalizace, a.s SMLOUVA Č NA INSTALACE, OPRAVY, SERVIS EL. POŽÁRNÍ SIGNALIZACE VČETNĚ JEJICH DODÁVEK instalace a opravy el. požární signalizace včetně jejich dodávek LaMa Operations, spol. s r.o SMLOUVA O DÍLO opravy omítek včetně malování v budovách ÚOJ , KRUP-PLUS s.r.o SMLOUVA O OSTRAZE OBJEKTU provádění fyzické ostahy a strážní služby na OSSZ Plzeň - město FORCORP GROUP spol. s r.o /01 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O OSTRAZE OBJEKTU provádění fyzické ostahy a strážní služby na OSSZ Plzeň - město FORCORP GROUP spol. s r.o SMLOUVA O DÍLO Č. 1/2015 oprava svítidel ve vnitřním osvětlení výměnným způsobem , Ing. Tomáš Valder SMLOUVA O DÍLO Č oprava vodovodní přípojky k budově OSSZ Chomutov , Pieter Lubomír SMLOUVA O NÁJMU PARKOVACÍHO MÍSTA Č. G/6/2015 nájem parkovacího místa za účelem prarkování vozidla nájemce v objektu Městské služby Ústí nad Labem, p.o AUTORSKÁ SMLOUVA O VYTVOŘENÍ SLOVESNÉHO DÍLA vytvoření slovesného díla formou dvou specializovaných odb. přednášek , Mgr. Aleš Kalvoda SMLOUVA O VÝPŮJČCE Č. 51/2015 vypůjčení obrazu k účelu výstavnímu Městské muzeum v Ústí nad Orlicí SMLOUVA O DÍLO Č. 2204/2015 oprava rozdělovače ÚT včetně výměny armatur a čerpadel - MSSZ Brno , T E V O X spol. s r.o SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB poskytování pracovnělékařských služeb MUDr. Ruth Sovadinová - praktický lékař

2 SMLOUVA O DÍLO Č oprava omítek fasády, plechových střech a jejich nátěr , TOMIreko s.r.o SMLOUVA O DÍLO Č. 90/15 NA DODÁVKU A MONTÁŽNÍ PRÁCE dodávka oken včetně montáže , IDEAL OKNO s.r.o SERVISNÍ SMLOUVA SM preventivní prohlídky a plánovaná údržba klimatizačních zařízení KLIMARK SERVICE s.r.o /01 DODATEK Č. 1 K OBCHODNÍ SMLOUVĚ dodávka a odběr tepla Elektrárny Opatovice, a.s /10 DODATEK Č. 10 K SERVISNÍ SMLOUVĚ Č zabezpečení kompletního servisu zařízení VT Atos IT Solutions and Services, s.r.o /13 DODATEK Č. 13 KE SMLOUVĚ Č. D1580SO187 rozšíření EKIS ČSSZ o personální portál a oblast vzdělávání Atos IT Solutions and Services, s.r.o /09 DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR nájem nebytových prostor , Roman Doležal, Ladislav Konrád /07 DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O ODSTRANĚNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU Č. 3505/632/07 (N) odstranění směsného komunálního odpadu Technické služby Zlín, s.r.o /07 DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR nájem nebytových prostor Česká telekomunikační infrastruktura a.s /07 DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Č. 212 provádění servisu na zdvihacích zařízeních - výtahy a jeřáby GANAS, spol. s r.o /02 DODATEK Č. 2 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ LINKY napojení objektu OSSZ Pelhřimov na systém centralizované ochrany JABLOTRON SECURITY a.s / DÍLČÍ SMLOUVA Č. RS/KPMG-DS/16 poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb ,00 Kč KPMG Česká republika, s.r.o / DÍLČÍ SMLOUVA Č. RS/KPMG-DS/17 poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb ,00 Kč KPMG Česká republika, s.r.o / DÍLČÍ SMLOUVA Č. RS/KPMG-DS/09 poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb ,00 Kč KPMG Česká republika, s.r.o / DÍLČÍ SMLOUVA NA ROZVOJ APV PRO EXEKUČNÍ ČINNOST - ÚPRAVA HRP vývoji a údržba aplikačního programového vybavení pro exekuční činnost ,00 Kč WEBCOM a.s /02 DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O NÁJMU PROSTOR Č. 23/235/42/14 nájem prostor za účelem zajištění skladovacích prostor ,00 Kč REALTORIA, k.s /02 DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V SOUVISLOSTI S NÁJMEM PROSTOR Č. 23/235/43/14 poskytování služeb v souvislosti s nájmem prostor ,00 Kč Správa areálů, s.r.o /01 DODATEK Č. 1 K ZÁVĚRKOVÉMU LISTU Č. EL dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny CENTROPOL ENERGY, a.s /01 DODATEK Č. 1 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ Č. ČSSZ-EA-SP-2014 pořizování licencí k produktům Microsoft SoftwareONE Czech Republic s.r.o KUPNÍ SMLOUVA - DODÁVKA ČTECÍCH ZAŘÍZENÍ PRO ČÁROVÉ KÓDY dodávka 34 ks čtecích zařízení pro čárové kódy včetně příslušenství , Office - Centrum, s.r.o RÁMCOVÁ SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ INSTALATÉRSKÉ A TOPENÁŘSKÉ ÚDRŽBY zajištění instalatérské a topenářské údržby , BT-VUSTE spol. s r.o ZÁPIS Č. 232/PH4/0015 O ZMĚNĚ PŘÍSLUŠNOSTI HOSPODAŘIT S MAJETKEM STÁTU změna příslušnosti hospodařit s majetkem státu Úřad práce České republiky SMLOUVA O DÍLO Č. 23/231/5/2015 dodání, doprava, instalace a montáž nábytkového vybavení , Artspect, a.s DOHODA O UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ APLIKACE využití služby a funkce webové aplikace - spotřeb a nákladů energií Ministerstvo práce a sociálních věcí KUPNÍ SMLOUVA Č. 23/238/44/15 dodávka notebooků včetně příslušenství pro potřeby ústředí ČSSZ , Soňa Čevelová RÁMCOVÁ SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ ZÁMEČNICKÝCH PRACÍ, ÚDRŽBÁŘSKÝCH PRACÍ, MONTÁŽÍ A OPRAV zajištění zámečnických prací, údržbářských prací, montáží a oprav , Jan Kubát - správa a údržba nemovitostí ZÁVĚRKOVÝ LIST Č. EL ELEKTRICKÁ ENERGIE (Č /15) dodávka silové elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny CENTROPOL ENERGY, a.s ZÁVĚRKOVÝ LIST Č. EL ELEKTRICKÁ ENERGIE (Č /15) dodávka silové elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny CENTROPOL ENERGY, a.s ZÁVĚRKOVÝ LIST Č. PL PLYN (Č /15) dodávka plynu v rámci sdružených služeb dodávek plynu Pražská plynárenská, a.s ZÁVĚRKOVÝ LIST Č. PL PLYN (Č /15) dodávka plynu v rámci sdružených služeb dodávek plynu Pražská plynárenská, a.s SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ SERVISU A OPRAV KANCELÁŘSKÉ TECHNIKY zajištění servisu a oprav kancelářské techniky , ART-REPROFAX, spol. s r.o RÁMCOVÁ SMLOUVA O VÝVOJI A ÚDRŽBĚ APV PRO POJISTNÉ DÁVKY A STATISTIKY - II vývoj, rozšiřování, úpravy, údržba a podpora provozu APV , KOMIX s.r.o RÁMCOVÁ SMLOUVA O VÝVOJI A ÚDRŽBĚ SYSTÉMU AAA PORTÁL - II vývoj, rozšiřování, úpravy, údržba a podpora systému AAA portál - II , Atos IT Solutions and Services, s.r.o RÁMCOVÁ SMLOUVA O VÝVOJI A ÚDRŽBĚ APV-POJISTNÉ OD ZAMĚSTANAVATELŮ A NEM. POJIŠTĚNÍ OSVČ-II vývoj, rozšiřování, úpravy, údržba a podpora provozu APV , Unicorn Systems, a.s LICENČNÍ SMLOUVA nákup nových licencí antivirové ochrany , ANECT a.s SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH DATOVÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ zajištění služeb komunikační infrastruktury , O2 Czech Republic, a.s SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ORGÁNŮ SPRÁV SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ zajištění kurzu pro zaměstnance orgánů správ sociálního zabezpečení , Univerzita Karlova v Praze SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ SPECIALIZAČNÍHO KURZU PRO KONTROLNÍ PRACOVNÍKY zabezpečení specializačního kurzu pro kontrolní pracovníky (seminář) , Bankovní institut vysoká škola, a.s KUPNÍ SMLOUVA dodávka 14 kusů skartovacích strojů , Af Office, s.r.o SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ dočasné užívání zasedací místnosti Centrum andragogiky, s.r.o SMLOUVA O BEZPEČNOSTNÍM MONITOROVÁNÍ OBJEKTU Č. 038/22 poskytování bezpečnostního monitorování objektu ELZY, spol. s r.o SMLOUVA Č ZAJIŠTĚNÍ SLEDOVÁNÍ PROTIPOŽÁRNÍHO POPLAŠNÉHO ZAŘÍZENÍ NA PCO zajištění sledování EPS na Pultu centralizované ochrany a služby NORD SECURITY, spol. s r.o SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ opravy parkoviště, přístupové cesty a chodníku za budovou OSSZ Litoměřice , Aleš Cikánek SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č /1 dodávky vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací Severočeské vodovody a kanalizace, a.s SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č /1 dodávka vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací Severočeské vodovody a kanalizace, a.s SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY A SERVISU ZAŘÍZENÍ KLIMATIZACÍ Č. 15/07 zajištění pravidelné údržby a servisu zařízení klimatizací Stavoklima s.r.o PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP výkon technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora BOZP , Stavební společnost Dušánek - Beran s.r.o SMLOUVA O DÍLO oprava EPS včetně závěrečné revize zařízení , Jiří Pavlík SMLOUVA O DÍLO oprava dveří, chodníků a nájezdů, požárně odolných podhledů a nátěrů , JOKAS s.r.o SERVISNÍ SMLOUVA záruční a pozáruční servis, periodické revize na opraveném EPS Jiří Pavlík SMLOUVA O DÍLO stavební práce - oprava střešní krytiny budovy Fibichova 2, Jihlava , Libor Musil - Tesařství SMLOUVA O DÍLO oprava fasády a vstupu do budovy OSSZ Břeclav , MALBY - NÁTĚRY s.r.o SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR (STAVBA A POZEMEK) nájem nebytových prostor a venkovních ploch k parkování - Frýdek-Místek Statutární město Frýdek-Místek SMLOUVA O VÝPŮJČCE PROSTOR (STAVBA A POZEMEK) výpůjčka prostor a venkovních ploch k parkování - Frýdek-Místek Statutární město Frýdek-Místek /15 DODATEK Č. DO_LT_02-194_15-01 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE TEPELNÉ ENERGIE Č. 2002/17152/00 dodávka tepelné energie ENERGIE Holding, a.s /01 DODATEK Č. 1 K SERVISNÍ SMLOUVĚ Č /01 servisní opravy a údržba zařízení EPS a EZS BS Signál Plzeň, s.r.o /04 DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ Č. D1580SS253 - SPRÁVA A ADMINISTRACE, SERVIS, ÚDRŽBA A PODPORA APV správa a administrativa, servis, údržba a podpora APV vč. poskytování hot-line Atos IT Solutions and Services, s.r.o /03 DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO Č. P-24/05 O ZAJIŠTĚNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB VÝTAHU provádění servisních služeb výtahu v budově OSSZ Žďár nad Sázavou VERTIK, s.r.o /04 DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR UZAVŘENÉ DNE nájem nebytových prostor v budově č.p. 264, Domažlice Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s /04 DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR UZAVŘENÉ DNE nájem nebytových prostor v budově č.p. 265, Domažlice Zlata Voláková /04 DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR UZAVŘENÉ DNE nájem nebytových prostor v budově č.p. 265, Domažlice MUDr. Jaroslava Veithová /04 DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR UZAVŘENÉ DNE nájem nebytových prostor v budově č.p. 265, Domažlice MUDr. Jiří Soldán /03 DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE ZE DNE zajištění závodní preventivní péče pro zaměstnance OSSZ Rychnov nad Kněžnou MUDr. Zdeněk Princ / DÍLČÍ SMLOUVA Č. RS/120516/ČSSZ/DS_UDZ/09 vývoj a údržba aplikačního programového vybavení - Správa údajové základny , KOMIX, s.r.o / DÍLČÍ SMLOUVA O DÍLO Č. D1580SD1205 "ČSSZ - OPTIMALIZACE APV PRO OBLAST DŮCHODOVÝCH DÁVEK" rozvoj APV pro oblast důchodových dávek - úprava APV ZDD , Atos IT Solutions and Services, s.r.o /04 DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DOPROVODU PENĚŽNÍCH ZÁSILEK/PRACOVNÍKA PŘENÁŠEJÍCÍHO ZÁSILKU zvýšení ceny služeb za doprovod peněžních zásilek Panec a Kotous, ochrana majetku, s.r.o /02 DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O SVOZU A ROZVOZU POŠTOVNÍCH ZÁSILEK Č. 2013/1489 svoz a rozvoz poštovních zásilek Česká pošta, s.p /02 DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR UZAVŘENÉ DNE nájem nebytových prostor v budově č.p. 265, Domažlice NEW OPTIX, s.r.o /03 DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR UZAVŘENÉ DNE nájem nebytových prostor v budově č.p. 265, Domažlice Chirurgie s.r.o /01 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB poskytování bezpečnostních služeb - fyzická ostraha S.O.S. akciová společnost, Olomouc /01 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ ZE DNE "PROVÁDĚNÍ INTEGROVANÉ KOMUNIKACE ČSSZ" provádění intergrované komunikace ČSSZ M.C.Triton, spol. s.r.o /01 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O NADSTANDARDNÍM ZPRACOVÁNÍ POŠTOVNÍCH POUKÁZEK A č nadstandardní zpracování poštovních poukázek A Česká pošta, s.p /01 DODATEK Č. 1 K DOHODĚ O REŽIMU PŘEDÁVÁNÍ DATOVÝCH SOUBORŮ POŠTOVNÍCH POUKÁZEK B předávání datových souborů poštovních poukázek B Česká pošta, s.p /01 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O NÁJMU PROSTOR UZAVŘENÉ DNE nájem prostor v budově č.p. 265, Domažlice Rentgen Domažlice, s.r.o SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO EL. ZAŘÍZENÍ (Č. 15_SOBS01_ ) uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení , ČEZ Distribuce, a.s SMLOUVA O DÍLO (Č. 23/235/47/15) - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A OPRAVA EPS vyhotovení realizační projektové dokumentace a provedení opravy EPS , PERFECTED, s.r.o SMLOUVA O DÍLO (Č. 23/235/43/15) - ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ OPRAVY MÍSTNOSTI zajištění stavební opravy místnosti v HB ČSSZ , STAVBA PRAHA, družstvo SMLOUVA O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ Č. 15_NN_ připojení odběr. el. zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí ČEZ Distribuce, a.s SMLOUVA O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ Č. 15_NN_ připojení odběr. el. zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí ČEZ Distribuce, a.s SMLOUVA O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ Č. 15_NN_ připojení odběr. el. zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí ČEZ Distribuce, a.s SMLOUVA O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ Č. 15_NN_ připojení odběr. el. zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí ČEZ Distribuce, a.s SMLOUVA O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ Č. 15_NN_ připojení odběr. el. zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí ČEZ Distribuce, a.s SMLOUVA O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ Č. 15_NN_ připojení odběr. el. zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí ČEZ Distribuce, a.s SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH HLASOVÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ poskytování veřejně dostupných hlasových služeb elektronických komunikací , O2 Czech Republic, a.s SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ Č. 23N/235/40/15 pronájem prostor k dočasnému užívání ARAMARK, s.r.o / DÍLČÍ SMLOUVA K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O VÝVOJI A ÚDRŽBĚ SYSTÉMU AAA PORTÁL - II realizace služeb podpory provozu AAA portál , Atos IT Solutions and Services, s.r.o RÁMCOVÁ SMLOUVA O VÝVOJI A ÚDRŽBĚ APV PRO OBLAST NAPOJENÍ IIS ČSSZ NA ISZR - II vývoj, rozšiřování, úpravy, údržba a podpora provozu APV , KOMIX, s.r.o RÁMCOVÁ SMLOUVA O VÝVOJI A ÚDRŽBĚ APV PRO OBLAST SPRÁVY ÚDAJOVÉ ZÁKLADNY - II vývoj, rozšiřování, úpravy, údržba a podpora provozu APV , KOMIX, s.r.o RÁMCOVÁ SMLOUVA O VÝVOJI A ÚDRŽBĚ APV - PODP. SYSTÉMY ZDV, DMS (ATV), ATR A DIGITALIZAČNÍ LINKA - II vývoj a údržba APV pro blok podpůrné systémy ZDV, DMS (ATV) ATR a DL , Atos IT Solutions and Services, s.r.o SMLOUVA O DÍLO Č. 9/ OPRAVA INTERIÉRU BUDOVY PSSZ TROJSKÁ oprava interiéru budovy PSSZ Trojská , KRUP-PLUS, s.r.o SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č /2 dodávka vody z vodovodu, odvádění odpadních vod kanalizací Pražské vodovody a kanalizace, a.s /01 DODATEK KE SMLOUVĚ O DODÁVCE VODY, ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č /2 dodávka vody z vodovodu, odvádění odpadních vod kanalizací Pražské vodovody a kanalizace, a.s SMLOUVA O NADSTANDARDNÍM ZPRACOVÁNÍ POŠTOVNÍCH POUKÁZEK A Č nadstandardní zpracování poštovnách poukázek A Česká pošta, s.p SMLOUVA O NADSTANDARDNÍM ZPRACOVÁNÍ POŠTOVNÍCH POUKÁZEK A Č nadstandardní zpracování poštovnách poukázek A Česká pošta, s.p SMLOUVA O DÍLO Č "OPRAVA VSTUPNÍCH PROSTOR, VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU" oprava vstupních prostor - vybudování bezbariérového vstupu na OSSZ Mělník , HEKRA stavební, s.r.o

Číslo smlouvy Smlouva/ Povaha smlouvy Typ smlouvy podpisu účinnosti

Číslo smlouvy Smlouva/ Povaha smlouvy Typ smlouvy podpisu účinnosti Číslo smlouvy Smlouva/ Povaha smlouvy Datum Datum Platnost od Platnost do Typ smlouvy dodatek podpisu účinnosti Předmět smlouvy Název partnera IČO 15/600/0152 Smlouva Dodavatelská Smlouva o dílo 1.9.2015

Více

Veřejné zakázky malého rozsahu do 80 tis. Kč bez DPH zadávané městem Česká Lípa - přehled 2012

Veřejné zakázky malého rozsahu do 80 tis. Kč bez DPH zadávané městem Česká Lípa - přehled 2012 Veřejné zakázky malého rozsahu do 80 tis. Kč bez DPH zadávané městem Česká Lípa - přehled 2012 Pořadové číslo zakázky Zajištění odborem Vnitřní evidenční číslo objednávky datum zadání dodavatel IČ dodavatele

Více

Podrobný komentář k závěrečnému účtu města Petřvaldu za rok 2012

Podrobný komentář k závěrečnému účtu města Petřvaldu za rok 2012 Podrobný komentář k závěrečnému účtu města Petřvaldu za rok 2012 Rozpočet města Petřvaldu na rok 2012 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77, 537 01 CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77, 537 01 CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77, 537 01 CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah: I. Úvod... 3 II. Postavení úřadu a jeho činnost... 3 III. Organizační struktura úřadu.. 3 IV. Řízení úřadu. 4 V. Informace

Více

Hodnocení celoročního hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2010

Hodnocení celoročního hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2010 Hodnocení celoročního hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2010 Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením čís. 658/21 dne 17.12.2009 schválilo rozpočet pro rok 2010.

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA

INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA květen 2011 1 I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R na stavební akci REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA Investiční záměr věcně a funkčně

Více

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013. Výdaje. Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013. Výdaje. Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013 Výdaje Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení Po projednání v bezpečnostní radě ORP Frýdlant nad Ostravicí byl vznesen

Více

Velikost: Hodnota: 4.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: 08/2013 Do: 09/2013

Velikost: Hodnota: 4.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: 08/2013 Do: 09/2013 304056 Rekonstrukce, Rekonstrukce - interiér Přestavba Sklad kostýmů Národní divadlo Divadlo Typ: Multifunkční Nový charakter:kultura Podcharakter: Divadla a kina, kulturní domy Alokace: Praha 2 Kraj starý:

Více

Veřejné zakázky malého rozsahu do 80 tis. Kč bez DPH zadávané městem Česká Lípa - přehled 2014

Veřejné zakázky malého rozsahu do 80 tis. Kč bez DPH zadávané městem Česká Lípa - přehled 2014 Pořadové číslo zakázky Zajištění odborem Vnitřní evidenční číslo objednávky datum zadání dodavatel IČ dodavatele Obsah veřejné zakázky malého rozsahu Předpokládaná cena v Kč včetně DPH Skutečná cena uhrazená

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2011 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Romana Žatecká, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti Úvod Vážení zastupitelé, vážení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o hospodaření ČSSD v letech 2013 a 2014. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: Ing. Martin Starec

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o hospodaření ČSSD v letech 2013 a 2014. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: Ing. Martin Starec 38. SJEZD Praha 13. 14. 3. 2015 Předkládá: Ing. Martin Starec místopředseda pro hospodaření 38. SJEZD NÁVRH USNESENÍ: 38. sjezd schvaluje Zprávu o hospodaření, předloženou Ing. Martinem Starcem, místopředsedou

Více

Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště

Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě 1 Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště Praha 2008 Novostavba Moravskoslezské vědecké

Více

Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013

Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013 Obsah: 1 Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013 I. Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013... 2 Rozpočtové příjmy... 2 Rozpočtové výdaje...

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR březen 2014 OBSAH: Seznam použitých zkratek:... 4 I. Průvodní zpráva

Více

Komentář k rozpočtu 2007

Komentář k rozpočtu 2007 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Komentář k rozpočtu 2007 org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Zdroje rozpočtu. Poplatky byly vybrány za rok 2003 v celkové výši Kč 43.650 tis., tj. 106,6 % upraveného

Zdroje rozpočtu. Poplatky byly vybrány za rok 2003 v celkové výši Kč 43.650 tis., tj. 106,6 % upraveného Zdroje rozpočtu Příjmy V roce 2003 byly naplněny příjmy ve výši Kč 1,378.685 tis., tj. 99,6 % upraveného rozpočtu. Podrobný číselný přehled je patrný z tabulky příjmů. Daně představují cca 46 % z celkových

Více

Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004...

Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004... Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004... - schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2040012525 o přeložce rozvodného zařízení (zóna), uzavřené mezi Středočeskou energetickou a.s. (vlastník

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

Rada Města na svém 3. zasedání konaném dne 07.12.2006...

Rada Města na svém 3. zasedání konaném dne 07.12.2006... Rada Města na svém 3. zasedání konaném dne 07.12.2006... - projednala Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města Zruč nad Sázavou za rok 2006 provedeného odborem kontroly KÚ Středočeského kraje a ukládá

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 ZNALECKÝ POSUDEK č. 162 105 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více