Věrnostní program. katalog 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věrnostní program. katalog 2011"

Transkript

1 Věrnostní program katalog 2011

2 OBSAH PRAVIDLA 3 4 CESTOVÁNÍ 5 11 HODINKY 12 ZNAČKOVÁ SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA OUTDOOR A CYKLO TURISTIKA ZAHRADA A DOMÁCÍ POTŘEBY PROFI A HOBBY NÁŘADÍ SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ STAVEBNÍ MATERIÁL, SLUŽBY 39 DÁRKOVÉ POUKAZY ČEDOK, SONY,, CYKLOWORLD, FISKARS, TESCO 5, 10, 11, 13, 20, 31, 32, 38 2

3 Pravidla Věrnostního programu Pomáháme Vám 2011 PRAVIDLA Vážení zákazníci, společnost STAVOSPOL, s.r.o. pro Vás v roce 2011 připravila při příležitosti 20tého výročí nový Věrnostní program s atraktivním katalogem dárků. Budeme rádi, když se po seznámení s níže uvedenými pravidly zapojíte do našeho programu a využijete možnosti získat dárky z naší bohaté nabídky. Účastníci Věrnostního programu 2011 Věrnostní program 2011 (dále jen VP 2011) je určen pro všechny stávající a potenciální zákazníky společnosti STAVOSPOL, s.r.o. (dále jen STAVOSPOL). VP 2011 je určen pro všechny tzv. zákaznické segmenty: koncové zákazníky = spotřebitele, malé stavební společnosti/řemeslníky a živnostníky, stavební společnosti, stavebniny a zákazníky e-shopu STAVOMARKET. Počet účastníků programu není omezen a může se jím stát každá zletilá fyzická či právnická osoba, která má trvalé bydliště nebo sídlo na území České republiky. Programu se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti STAVOSPOL. Trvání VP 2011 VP 2011 trvá v období od do Zákazníkům se budou započítávat do plnění VP 2011 zrealizované a řádně a včas uhrazené nákupy dosažené v období , což platí v období od do pro zákazníky zařazené v informačním systému STAVOSPOLu jako obchodní partner. Registrace účastníků do VP 2011 Registrace do VP 2011 probíhá prostřednictvím plastové zákaznické karty s čárovým kódem. Tuto kartu účastník obdrží na kterékoliv prodejně STAVOSPOL a zaregistruje se jednoduchým načtením kódu přímo na prodejně STA- VOSPOL a dále sdělením základních údajů tj. jméno, příjmení, adresa včetně PSČ, telefon, , které budou zaznamenány do informačního systému. Pro identifi kaci a sledování bodů stačí uvést alespoň jméno, příjmení a adresa. U účastníků stávajících obchodních partnerů zařazených již v informačním systému STAVOSPOLu, bude čárový kód karty přiřazen k jejich číslu zákazníka s tím, že zákaznická karta bude vydána na místě nebo následně předána. Počet karet na jednoho účastníka: lze vystavit více karet na jednoho účastníka s odlišením podle jména uživatele karty v informačním systému STAVOSPOLu. Zákazníci zaregistrovaní do Věrnostního programu 2010 prostřednictvím plastové zákaznické karty s čárovým kódem jsou automaticky zařazení do VP Tento princip bude platný i pro následující Věrnostní program včetně možnosti převodu části bodů z VP 2011 do VP 2012 viz dále. Sbírání, přidělování a odepisování bodů Účastníci VP 2011 sbírají body za zrealizované a řádně a včas uhrazené nákupy, na kterémkoli prodejním středisku STAVOSPOL. Účastníci obchodní partneři zařazení v informačním systému sbírají body za každý nákup, ať s použitím karty nebo bez ní. Účastníci bez zařazení do informačního systému musí pro sbírání bodů používat vždy při nákupu zákaznickou kartu. Výše nákupu není omezena a účastník může v jednom dni uskutečnit více nákupů. Hodnota jednoho bodu je pro každého účastníka stanovena dle příslušnosti k zákaznickému segmentu: koncoví zákazníci = spotřebitelé: 1 bod = obrat 1500, Kč s DPH, malé stavební společnosti / řemeslníci a živnostníci: 1 bod = obrat 1300, Kč bez DPH, stavební společnosti: 1 bod = obrat 1500, Kč bez DPH, stavebniny: 1 bod = 3000, Kč bez DPH, zákazníci e-shopu STAVOMARKET: 1 bod = 1500, Kč s DPH. STAVOSPOL si vyhrazuje právo bodový systém měnit či rušit bez omezení. Tyto změny se zavazuje oznámit včas a řádně. Převod bodů mezi jednotlivými účastníky není možný. Body navíc Pokud stávající účastník přivede nového účastníka ze segmentu malých stavebních společností, stavebních společností a stavebnin obdrží stávající účastník navíc 5 bodů. Každý takový nový účastník obdrží při první registraci do VP bodů. Podmínkou registrace je přijetí a plnění pravidel VP Body jsou automaticky připisovány za zrealizované a řádně a včas uhrazené nákupy na konto účastníků v informačním systému STAVOSPOLu. Pokud se účastník rozhodne vyměnit body za dárek s doplatkem (Kč), dárek bez doplatku nebo k nákupu stavebního materiálu a služeb v prodejní síti STAVOSPOL, s.r.o., dojde k odečtení příslušného počtu bodů z jeho konta. Převod bodů z VP 2011 do VP 2012 Zákazníkovi lze převést body z VP 2011 do VP 2012 v případě odběru zboží na fakturu se splatností po , přičemž podmínkou převodu bodů je zaplacení fakturované částky řádně a včas, tj. v plné výši a ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. Za den zaplacení se považuje den připsání částky na účet STAVOSPOL, s.r.o. vedený u banky nebo vyplacením částky společnosti STAVOSPOL, s.r.o. v hotovosti. Dostane-li se zákazník do prodlení s úhradou byť jen části fakturované částky, nárok na převedení bodů nevzniká. Sledování bodů a informace o aktuálním stavu bodů Na prodejním středisku prostřednictvím informačního systému. 3

4 PRAVIDLA Katalog dárků Katalog dárků představuje dokument, který je rozdělen do desíti atraktivních oblastí: Cestování, Hodinky, Značková spotřební elektronika, Outdoor a cyklo turistika, Zahradní a domácí potřeby, Profi a hobby nářadí, Spotřební zboží, Poukázky NOVĚ!, Stavební materiál, služby STAVOSPOL NOVĚ! Nabídka dárků je rozsáhlá a záleží jen na účastníkovi, pro který se rozhodne, ať už zvolí jeden dárek a tomu podřídí sběr všech bodů nebo se rozhodne pro více dárků, např. z každé oblasti. V katalogu uvedené fotografi e mají pouze informativní charakter a jsou pouze ilustrační. STAVOSPOL si vyhrazuje právo typové změny jednotlivých dárků v katalogu nahrazením zboží podobného charakteru a hodnoty. Dále si vyhrazuje právo některé dárky z katalogu trvale stáhnout. Čerpání a objednání dárků Body určené k čerpání může účastník použít k odběru a doplacení dárku, defi novaného a nabízeného v rámci Katalogu dárků a to do vyčerpání zásob. V případě odběru dárků si toto zboží objedná prostřednictvím u: Dárky z katalogu VP 2011 lze objednávat nejpozději do 31. ledna Body k čerpání, které účastník neuplatní k odběru dárků do 31. ledna 2012 propadají. Výměna bodů s doplatky za dárky Počet dárků, které účastník v průběhu trvání VP 2011 může získat, není omezen. Body nelze směnit přímo na fi nanční hotovost. Doplatkem se rozumí částečná úhrada za dárek v korunách. Zbylou část tvoří čerpání v bodech. Dodání dárků Dárky mohou být dodány třemi způsoby: STAVOSPOL předá dárek při koupi v prodejní síti STAVOSPOL nebo přednostně osobně prostřednictvím svých zaměstnanců anebo smluvně zajištěných třetích osob, které jsou oprávněny zaslat účastníkovi dárek formou obchodního balíku na jím uvedenou korespondenční adresu. Účastník je povinen takto objednaný a doručený dárek převzít, přičemž nepřevzetí zboží nezakládá nárok na zpětné připsání čerpaných bodů ani na jakoukoliv fi nanční či jinou náhradu. Dárky budou předávány / zasílány průběžně po obdržení objednávky, nejpozději však do 30ti dnů od obdržení objednávky. STAVOSPOL neodpovídá za ztrátu či poškození dárku během poštovní přepravy. Reklamace dárků Reklamace dárků z VP 2011 probíhá podle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění. Vadný, poškozený nebo jinak nefunkční výrobek je možné v zákonem stanovené záruční lhůtě na vlastní náklady zaslat na adresu třetí osoby, uvedené na dodacím listu, reklamovat na nejbližším servisním místě, uvedeném na záručním listu nebo osobně předat zaměstnanci STAVOSPOLu a s ním dohodnout další postup vyřízení reklamace. Ochrana osobních údajů STAVOSPOL se zavazuje nakládat s osobními údaji účastníků VP 2011 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje účastníka VP 2011 budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám, ani jinak zneužity. Účastník uděluje souhlas ke shromaždování osobních údajů. Účastník má právo kdykoliv požádat o změnu nebo vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace. Učiní tak em na adresu: Závěrečná ustanovení STAVOSPOL si vyhrazuje právo na aktualizaci a typové změny nabídky dárků a právo na využívání a publikaci informací z tohoto programu kromě osobních údajů účastníků. Všechny změny jsou účinné od data zveřejnění na nebo prostřednictvím zaměstnanců STAVOSPOLu, není-li v nich stanoven pozdější termín. Po ukončení programu již nebudou účastníkům připisovány body, nebude-li stanoveno jinak. Možnost čerpat získané dárky z oblastí Cestování trvá ještě 6 měsíců od ukončení programu. Po uplynutí shora uvedených lhůt pro čerpání dárků po zveřejnění ukončení programu zaniká právo na čerpání dárků bez náhrady. Obsah těchto Pravidel, stejně tak jako celek Katalogu dárků je považováno za obchodní tajemství. Je zakázáno je předávat třetím osobám, případně publikovat jakoukoliv jeho část. V Brně, dne

5 CESTOVÁNÍ Dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč ČEDOK NOVĚ! DÁRKOVÝ POUKAZ na nákup zájezdu od CK ČEDOK dle vlastního výběru v hodnotě 500 Kč. Body Body a doplatek Kč Dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč ČEDOK NOVĚ! DÁRKOVÝ POUKAZ na nákup zájezdu od CK ČEDOK dle vlastního výběru v hodnotě 1000 Kč. Body Body a doplatek Kč LÁZNĚ PODĚBRADY Poděbrady Spa hotel Felicitas ČEDOK RELAXAČNÍ POBYT WELLNESS pokoje označeny TYP A, 6 nocí (pondělí - neděle), polopenze. Program: 1x barevná vířivá koupel, 1x klasická ruční masáž, 1x částečná aroma masáž, 1x hydrojet, 1x parafínový zábal na ruce, 1x přísadová koupel, 1x sauna a pára Welcome drink, pitná kúra minerální voda Poděbradka cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, květen říjen. Poděbrady Spa hotel Felicitas ČEDOK MOŘSKÉ POHLAZENÍ 3 noci, polopenze. Program: welcome drink, pitná kúra minerální voda Poděbradka, vysoce relaxační a luxusní tělová ošetření francouzskou tělovou kosmetikou THALGO, 1x mořská předehra, 1x tělový zábal a originální masáž INDOCEANE (60 minut), 1x přísadová koupel s mořskou solí, 1x masážní lůžko hydrojet, volný vstup do hotelového bazénu a whirlpool ve vypsaných časech. Cena na osobu ve dvoulůžkovém pokoji, květen říjen. Body Kč Kč Body Kč Kč 5

6 CESTOVÁNÍ LÁZNĚ LUHAČOVICE Luhačovice hotel Ambra ČEDOK TÝDENNÍ WELLNESS POBYT 7 nocí, polopenze. Program: 1x slatinný obklad,1x klasická masáž částečná,1x infrasauna,1x refl exní masáž plosky nohy, 1x perličková koupel s pomerančovou esencí, 1x zábal Pomerančový sen,1x relaxační aromatická koupel, 1x inhalace, pozornost hotelu 1x sladké pohlazení, bonus Centra vitality: 1x inhalace. Ceny za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, duben září. Body Kč Kč Luhačovice hotel Ambra ČEDOK PRODLOUŽENÝ VÍKEND 3 noci (čtvrtek neděle), polopenze. Program: 1x perličková koupel s přísadami, 1x medovoskový zábal,1x medová detoxikační masáž, 1x oxygenoterapie (kyslíková kúra), pozornost hotelu 1x sladké pohlazení, Bonus Centra vitality: 1x oxygenoterapie nebo inhalace Ceny za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, duben září. Body Kč Kč Luhačovice hotel Zálesí ČEDOK WELLNESS POBYT 7 nocí, polopenze. Program: 1x aromaterapeutická masáž celková, 1x medová detoxikační masáž (nebo aromaterapeutická masáž zad a šíje), 3x suchá uhličitá koupel, 1x bahenní zábal z Mrtvého moře zad a paží, 1x slatinný obklad na celá záda, 1x infračervená kabina,1x sauna. Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, březen duben, duben květen. Luhačovice hotel Zálesí ČEDOK RELAX VÍKEND 2 noci (pátek neděle), polopenze. 1x aromaterapeutická masáž zad a šíje, 1x čokoládová nebo pomerančová nebo kakaová masáž máslem, 1x slatinný obklad na celá záda, 2x inhalace minerální vody Vincentka, 1x infračervená kabina, volný vstup do sauny. březen duben, duben květen. Body Body Kč Kč Kč Kč 6

7 CESTOVÁNÍ HORY, LÁZNĚ, JEZERA Maďarsko hotel Repce Gold lázně Bük ČEDOK 7 nocí s polopenzí, vlastní doprava. Pobyt lze taktéž zkrátit nebo prodloužit na počet nocí dle přání klienta. Body Kč Kč Slovensko Piešťany Lázeňský hotel Balnea Grand*** ČEDOK 7 nocí, polopenze. Program: preventivní léčebný pobyt /konzultace s lékařem, 1 2 procedury denně podle doporučení lékaře. Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, pobyty květen listopad. Body Kč Kč Slovensko Velký Meder Hotel Orchidea*** ČEDOK 7 nocí, snídaně. Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, pobyty květen říjen. Body Kč Kč 7

8 CESTOVÁNÍ AUTEM A AUTOKAREM K MOŘI Chorvatsko Pavilony Brzet*** Omiš ČEDOK 7 nocí, polopenze. Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji na vlastní dopravu, pobyty červen září. Itálie Severní Jadran Hotel Portofi no*** Lido di Jesolo ČEDOK 7 nocí, polopenze, vlastní doprava. Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, pobyty květen září. Body Body Kč Kč Kč Kč 8

9 CESTOVÁNÍ LETADLEM K MOŘI Turecká riviéra Hotel Yalihan**** Alanya ČEDOK 7 nocí, all inclusive. Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, pobyty červen říjen. Body Kč Kč Španělsko Andalusie Hotel Balmoral*** Benalmadena Costa ČEDOK 7 nocí, polopenze. Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, pobyty červen říjen. Kypr Hotel Crystal Springs*** Protaras ČEDOK 7 nocí, polopenze. Cena na osobu ve dvoulůžkovém pokoji, pobyty červen říjen. Body Body Kč Kč Kč Kč 9

10 CESTOVÁNÍ LYŽOVÁNÍ V ZAHRANIČÍ Poukaz v hodnotě Kč na výběr lyžařského zájezdu v zahraničí Lyžování v Alpách Itálie, Francie, Švýcarsko, Rakousko. Nabízené pobyty jsou buď týdenní, nechybí však ani nabídka prodloužených víkendů. Vybírejte na Body Kč Kč Poukaz v hodnotě Kč na výběr lyžařského zájezdu v zahraničí Lyžování v Alpách Itálie, Francie, Švýcarsko, Rakousko. Nabízené pobyty jsou buď týdenní, nechybí však ani nabídka prodloužených víkendů. Vybírejte na Poukaz v hodnotě Kč na výběr lyžařského zájezdu v zahraničí Lyžování v Alpách Itálie, Francie, Švýcarsko, Rakousko. Nabízené pobyty jsou buď týdenní, nechybí však ani nabídka prodloužených víkendů. Vybírejte na Body Body Kč Kč Kč Kč 10

11 CESTOVÁNÍ EXOTIKA Poukaz v hodnotě Kč na výběr zájezdu v exotické destinaci Vybírejte z destinací: Keňa, ostrov Zanzibar, Kuba, Florida, Dominikánská republika, ostrov Jamajka, Martinik, Mexiko a další na Body Kč Kč Poukaz v hodnotě Kč na výběr zájezdu v exotické destinaci Vybírejte z destinací: Keňa, ostrov Zanzibar, Kuba, Florida, Dominikánská republika, ostrov Jamajka, Martinik, Mexiko a další na Poukaz v hodnotě Kč na výběr zájezdu v exotické destinaci Vybírejte z destinací: Keňa, ostrov Zanzibar, Kuba, Florida, Dominikánská republika, ostrov Jamajka, Martinik, Mexiko a další na Body Body Kč Kč Kč Kč 11

12 HODINKY Pánské hodinky /5 FESTINA Pánské quartzové náramkové hodinky, analogové, multifunkční, ocelové pouzdro a tah, vodotěsnost 5ATM. Body Kč Kč Pánské hodinky 16358/52 FESTINA Pánské quartzové náramkové hodinky, analogové, chronograf, ocelové pouzdro a tah, vodotěnost 10ATM. Body Kč Kč Dámské hodinky 16394/4 Ceramic FESTINA Dámské quartzové náramkové hodinky, analogové, multifunkční, ocelové pouzdro, kaučukový řemínek, vodotěsnost 3ATM. Body Kč Kč Dámské hodinky 16524/1 FESTINA Dámské quartzové náramkové hodinky, analogové, multifunkční, ocelové pouzdro s kameny, kožený řemínek, vodotěsnost 5ATM. Body Kč Kč 12

13 ZNAČKOVÁ A SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA Dárková poukázka v hodnotě 500 Kč SONY Dárkovou poukázku v hodnotě 500 Kč lze využít k nákupu v e-shopu rmy.eu. Hodnota poukázky/poukázek bude odečtena z e-shopové ceny. Body 100 Body a doplatek Kč Dárková poukázka v hodnotě Kč SONY Dárkovou poukázku v hodnotě Kč lze využít k nákupu v e-shopu rmy.eu. Hodnota poukázky/poukázek bude odečtena z e-shopové ceny. Body 200 Body a doplatek Kč LCD Televizor SONY KDL40EX500AEP Digitální LCD TV Sony Bravia s uhlopříčkou 40 (102 cm) řady EX500. Specifi kace: Vestavěný tuner DVB-T / MPEG4 AVCHD (DVB-C). Rozlišení displeje Full HD 1080(1920x1080). Šířka x hloubka x výška v cm: 113,5 x 33,3 x 77,5. LCD Televizor SONY KDL32EX302AEP Digitální LCD TV Sony Bravia s uhlopříčkou 32 (82 cm). Specifi kace: Vestavěný tuner DVB-T / DVB-C / (MPEG4 AVCHD). Rozlišení displeje HD Ready (1366x768). Podsvícení CCFL. Šířka x hloubka x výška v cm: 90,8 x 18,7 x 58, hmotnost brutto: 13kg, barva černá. Body Body Kč Kč Kč Kč 13

14 ZNAČKOVÁ A SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA DVD přehrávač SONY DVPSR300B.EC1 Design MIDI, přehrávání videa: DVD-RW/-R /-R DL, Dolby Digital, DTS, DivX, s přehráváním formátu DivX, přehrávání zvuku: CD, CD-R/RW a mp3, prohlížení fotografi í: JPEG na obrazovce, rozhraní USB. Přenosný DVD přehrávač SONY DVPFX750R.EC1 DVD 7 přenosný přehrávač s podporou formátu DivX i přes USB, přehrávání zvuku: CD, CD-R/RW a mp3, prohlížení fotografi í: JPEG, přehrávání videa: DVD-R/-RW/-R DL/+R/+RW a CD-R/-RW s DivX, Displej LCD TFT, rozhraní USB, 2 konektory sluchátek. Body 335 Body Kč Kč Kč Kč Blu-ray disc přehrávač SONY BDPS470B.EC1 Blu-ray Disc 3D Ready, který vám dopřeje požitek z online obsahu, přístup na počítač a bezdrátové připojení k Internetu, Přehrávač Blu-ray Disc, spuštění za 3 sekundy, vysunutí mechaniky za 2 sekundy a kratší doba načítání. Sledujte fi lmy Blu-ray Disc v kvalitě Full HD 1080p a převzorkujte svou stávající sbírku disků DVD. Sestava domácího kina SONY DAVTZ230.CEL Výkon 600 W zvuku, středový reproduktor, 4 satelitní prostorové reproduktory, zvýšení rozlišení DVD vám umožní na televizoru Full HD sledovat libovolné disky DVD v kvalitě téměř Full HD 1080p, funkce BRAVIA Sync pro jednoduché, integrované ovládání vašeho televizoru BRAVIA jedním dotykem a dalších kompatibilních produktů pomocí pouze jednoho dálkového ovládání, hudbu, fi lmy a video. Body Body Kč Kč Kč Kč 14

15 ZNAČKOVÁ A SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA Walkman s tunerem SONY NWZB152FB.CEW Výdrž baterie až 18 hod. Vestavěný USB port. Snadné ovládání díky třířádkovému LCD displeji zobrazujícím informace o skladbě a interpretovi. FM rádio s funkcí nahrávání. Možnost ukládat hlasové poznámky funkce diktafonu. Kompatibilní s MP3/ WMA. Kapacita: 2 GB. Barva černá. Body Kč Kč Video Walkman SONY NWZE453B.CEW Stylový barevný video MP3 přehrávač se skvělým zvukem a mimořádnou výdrží baterie. Výdrž baterie až 50 hodin. Unikátní funkce Sony SensMe, která zanalyzuje a roztřídí vaši hudební knihovnu do tématických kanálů. 2 QVGA LCD displej (240x320), FM tuner i s možností nahrávání z FM. Funkce diktafonu. Walkman port. Kapacita 4 GB až 925 skladeb (při 128 kb/s). Barva černá. Body Kč Kč Mikro systém SONY CMTDX400.CEL Vybavený předním vstupem USB, vstupem pro přenosné audio, přehráváním disků CD a DVD. Vysoký výkon 50 W. Široko pásmové dřevěné reproduktory. 2x50 W (RMS 10%THD) Přehrávání DVD, DVD-R/RW (video mode), CD-R/RW, VCD, MP3, JPEG. Odnímatelná mřížka Dálkový ovladač. Sluchátka Active SONY MDRAS20J.AE Otevřená, dynamická sluchátka pro aktivní sport, neodymový magnet, frekvenční rozpětí 18 22,000 Hz, 13,5 mm měnič pro kvalitní reprodukci, citlivost 104dB/mW, kabel ve tvaru Y. Body 810 Body Kč Kč Kč Kč 15

16 ZNAČKOVÁ A SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA Radiomagnetofon s CD SONY CFDS05.CET Digitální radiomagnetofon s přehrávačem CD, výkon 1,7 W + 1,7 W. Audio vstup pro připojení vašeho MP3/MP4 přehrávače. Kompatibilní s CD-R/CD-RW. FM/AM tuner s digitálním ladění a 30 předvolbami stanic (20 FM, 10 AM). Snadná obsluha. Černá barva. Dvojí napájení ze sítě a na baterie. Digitální zrcadlovka SONY DSLRA390L.CEE4 14,2 efektivního megapixelu. 6,9 cm (2,7 ) výklopný displej LCD. Rychlé automatické ostření 9bodový středový kříž AF s aktivací EyeStart pro rychlé a přesné zaostřování. SteadyShot INSIDE Optická stabilizace obrazu až 3,5 kroku protiotřesového systému. Body 385 Body Kč Kč Kč Kč Fotoaparát Cyber-Shot SONY DSCW350B.CEE8 Rozlišení 14,1 efektivního megapixelu. Pro výjimečně vysokou obrazovou kvalitu a zvětšení nabitá detail. Objektiv Carl Zeiss se 4x optickým zoomem. Objektiv Vario-Tessar se 4x optickým zoomem a širokoúhlým záběrem při ohniskové vzdálenosti 26 mm. Procesor BIONZ. Výkonné zpracování obrazu zajišťuje čisté snímky s nízkým šumem, které jsou plné detailů, a rychlou odezvu při fotografování. 6,7 cm/2,7 obrazovka LCD. Černá barva. Fotoaparát Cyber-Shot SONY DSCWX5B.CEE8 Tenký a elegantní přístroj vyniká možnostmi natáčení Full HD videa 1080i i unikátními funkcemi Sweep Panorama 3D a Superior Auto mode. Maximální rozlišení: 12,2 megapixelů, Typ obrazového senzoru: 7,81 mm (1/2,3 type) Exmor R CMOS, Processor BIONZ, Objektiv Sony G, Zoom 5x (optický). Barva černá. Body 960 Body Kč Kč Kč Kč 16

17 ZNAČKOVÁ A SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA HD Flash kamera SONY HDRCX115EB.CEN SD Flash kamera SONY DCRSX15ES.CEN Digitální videokamera SD HANDYCAM se záznamem na Memory Stick nebo SD/SDHC Memory Card. Objektiv Vario Tessar. Rozlišení pixelů, 60x Optický Zoom. 2000x Digitální Zoom. Barva stříbrná. Full HD videokamera HD HANDYCAM s nahráváním ve formátu AVC HD 1080i na Memory Stick nebo SD/SDHC Memory Card. Objektiv Vario Tessar. Exmor R CMOS senzor. BIONZ procesor. Rozlišení 3,1/1,6 megapixelů. 25x Optický Zoom. 300x Digitální Zoom. Mikrofon s funkcí Zoom, 2,7 dotykový displej. Steady Shot. Aktivní režim. Barva černá. Body 995 Body Kč Kč Kč Kč Digitální fotorámeček S-Frame SONY DPFD1020B.CED Digitální fotorámeček 25,4 cm (10 ) širokoúhlý displej LCD WVGA (16:10). Panel s vysokým rozlišením a podsvícením LED nabízí skvělé zobrazení fotografi í a videoklipů v kvalitě SD. Interní paměť 2 GB nabízí úložný prostor až pro 4000 fotografi í. Barevné provedení černé. Digitální fotorámeček S-Frame SONY DPFE710B.CED Digitální fotorámeček 17,8 cm (7 ) širokoúhlý displej LCD WQVGA (16:10). Jasný panel s ostrým obrazem a podsvícením LED nabízí svěží, detailní zobrazení digitálních fotografi í. Interní paměť 128 MB nabízí úložný prostor až pro 200 snímků. Barevné provedení černé. Body 795 Body Kč Kč Kč Kč 17

18 ZNAČKOVÁ A SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA Notebook série YB SONY VPCYB1S1E/S 11,1 palcový VAIO notebook. Originální operační systém Windows 7 Home Premium (32-bit). AMD Dual-Core Processor E-350 s frekvencí 1,6 GHz, 2 jádra. 2GB DDR3-RAM s frekvencí 1066 MHz. Max podpora 4 GB RAM. Pevný disk 320 GB s rychlostí 5400 rpm. 11,1palcový VAIO Display s rozlišením 1366x768 pixelů a poměrem stran 16:9. Max. rozlišení na výstupu HDMI 1920x1200. Grafi cká karta AMD Radeon HD 6310 Discrete-Class Graphics. Rozměry produktu 20 x 29 x 2,5 cm (hxšxv). Notebook série EB SONY VPCEB3E1E/WI.CEZ 15,5palcový VAIO notebook v bílostříbrné barvě. Originální operační systém Windows 7 Home Premium (64-bit). Intel HM55 Express Chipset, Intel Pentium P6100 procesor s frekvencí 2,00 GHz. 3 MB Cache, 2 jádra. 4 GB DDR3-RAM s frekvencí 1066 MHz. Max podpora 8 GB RAM. Pevný disk 320 GB s rychlostí 5400 rpm. DVD+/- RW, DL, RAM vypalovací mechanika čte a vypaluje CD a DVD. 15,5palcový VAIO Display s rozlišením 1366x768 pixelů a poměrem stran 16:9. Max. rozlišení na výstupu HDMI 1920x1200. Grafi cká karta ATI Mobility Radeon HD5470 s 512 MB dedikované paměti. Rozměry produktu 24,82 x 36,98 x 3,11 cm (hxšxv). Body Body Kč Kč Kč Kč MICRO VAULT ULTRA MINI SONY USM8GN Classic Micro Vault USB 2.0, v kapacitě 8 GB. MICRO VAULT ULTRA MINI SONY USM16GN Classic Micro Vault USB 2.0, v kapacitě 16 GB. Body 112 Body Kč Kč Kč Kč 18

19 ZNAČKOVÁ A SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA PlayStation SONY PS3 160GB J Chassis EUR Black Herní konzole PlayStation 3, 160 GB HDD. Body Kč Kč PlayStation SONY PSP PlayStation Portable Herní konzole PlayStation Portable. Body Kč Kč NiMH - Cycle Energy BLUE SONY BCG34HVE4N Rychlonabíječka Sony se 4 bateriemi typu AA s vysokou kapacitou 2500 mah. Součástí je adaptér do automobilu. Doba nabíjení: 2 až 5 hodin. Samostatný indikátor LED. Umožňuje nabíjení 1 4 baterií typu AA nebo AAA. DVD Recordable / Rewritable SONY 25DMR47BSP DVD-R disk / 4,7 GB 16x rychlost zápisu 25 ks, BALENÍ SPINDLE. Body 150 Body Kč Kč Kč Kč 19

20 OUTDOOR A CYKLO TURISTIKA Dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč Dárkovou poukázku v hodnotě 500 Kč lze využít k nákupu jakéhokoliv zboží ve všech prodejnách a v internetovém obchodu Body Body a doplatek Kč Multifunkční taštička MACE Objem: 1 L, rozměry: 20 x 11 x 7 cm, hmotnost: 117 g, materiál: 600D Polyester s nepromokavou úpravou, 2 hlavní samostatné kapsy, vývod na sluchátka. Čelová svítilna SAND Rozměry: 66 x 41 x 46 mm, hmotnost: 68 g (včetně baterií), baterie: 2x1,5V AAA, alkalické baterie (součástí balení), možnost nastavení intenzity světelného toku bílého LED světla, červeného LED světla, dvě separátní tlačítka pro bílé a barevné LED světlo, možnost naklápění, voděodolná. Body 65 Body Kč Kč Kč Kč 20

21 OUTDOOR A CYKLO TURISTIKA Ponožky WALKING Nízké tenké ponožky sahající pouze pod kotník. materiály: ponožky Walking jsou vyrobeny z 95% z bambusového vlákna. Bambusové vlákno je doplněno 4 % elastanu a 1% polypropylenu. Barva: bílá, šedá, antracitová. Ponožky TREKING Hřejivé ponožky sahající nad kotník. Mají zesílenou oblast chodidla pro mekký došlap a zpevněnou oblast nártu proti sklouzávání. Jsou vyrobeny ze značkového materiálu Thermocool, který vyniká schopností termoregulace. Thermocool vlákno je doplněno 4 % elastanu a 1% polypropylenu. Barva: šedá, antracitová. Body 20 Body Kč Kč Kč Kč Multifunkční kleště SPIN Materiál: ušlechtilá nerez ocel 420, hmotnost: 198 g, délka kleští: 15 cm, délka rukojetě: 9,5 cm, příslušenství: nůž, nožík, pilník, otvírák, pilka, křížový šroubovák, plochý šroubovák dvou velikostí, anatomicky tvarovaná rukojet. Teleskopické trekkové hole STEEPLE 3dílné teleskopické hole, materiál: Alluminium 7075, hrot: Carbon, držadlo: korkové s nastavitelným poutkem, délka: cm, průměr: 18/16/14 mm, váha jedné hole: 300 g, vybavení: uzamykatelný antishock, příslušenství: krytky na hrot / kroužek zimní a letní. Body 54 Body Kč Kč Kč Kč 21

22 OUTDOOR A CYKLO TURISTIKA Samonafukovací karimatka FORTE Rozměr: 190 x 60 x 5 cm, rozměr obalu: 30 x 20 cm, hmotnost: 1520 g, materiál: 190T Polyester / PU zátěr, silná izolační vrstva, obal. Samonafukovací karimatka FUZZY NEW Rozměr: 180x58x3,5 cm, rozměr obalu: 28x20 cm, hmotnost: 990 g, materiál: 68D Polyester Honey Comb Ripstop, protiskluzová úprava, obal. Body 260 Body Kč Kč Kč Kč Cestovní taška na kolečkách SLEDGE 40 Objem: 40 L, rozměry: 54 x 28 x 27 cm, hmotnost: 2400 g, materiál: Polyester 600D s nepromokavou úpravou, teleskopické táhlo z lehkých slitin, vnitřní vak na boty. Taška GINY Objem: 50 L, rozměry: 60 x 28 x 26 cm, hmotnost: 1057 g, materiál: Polyester 600D / Diamond Ripstop PES 420Ds, nepromokavou úpravou, 1 hlavní komora nastavitelná délka popruhu, 2 boční kapsy kapsa na boty, přední kapsa na drobnosti vnitřní organizér. Body 225 Body Kč Kč Kč Kč 22

23 OUTDOOR A CYKLO TURISTIKA Cestovní taška na kolečkách SLEDGE 80 Objem: 80 L, rozměry: 70 x 35 x 32 cm, hmotnost: 3950 g, materiál: Polyester 600D s nepromokavou úpravou, teleskopické táhlo z lehkých slitin, vnitřní vak na boty. Batoh PINK Objem: 23 L, hmotnost: 778 g, rozměry: 43 x 30 x 18 cm, materiál: Polyester 600D / Nylon 420D Dobby s nepromokavou úpravou, boční síťové kapsy na láhve, vnitřní organizer v přední kapse, refl exní prvky, barva: šedá, antracit. Body 295 Body Kč Kč Kč Kč Batoh SAPPER Objem: 40 L, rozměry: 60 x 28 x 23 cm, hmotnost: 1200 g, materiál: 420D Nylon Ripstop s nepromokavou úpravou anatomicky tvarovaný zádový systém z EVA výlisku, úchyty na trekové hole a další vybavení, horní víko s kapsou samostatná přední kapsa, boční síťované kapsy na láhve a mapu, pláštěnka přes batoh, vývod na camelbag. Batoh GUZZLE Objem: 70 L, rozměry: 75 x 37 x 26 cm, hmotnost: 2350 g, materiál: Ripstop PES 450D s nepromokavou úpravou dvě komory s odepínací přepážkou, bederní a hrudní pás, kompresní popruhy a nástavec umožňující změnu objemu, posuvný zádový systém, aluminiové výztuhy, pláštěnka přes batoh, nepromokavé zipy. Body 275 Body Kč Kč Kč Kč 23

24 OUTDOOR A CYKLO TURISTIKA Obal na lyže SKIVER Objem: 43 L, rozměr: 180 x 15 x 16 cm, hmotnost: 1060 g, materiál: 600D Polyester Ripstop s nepromokavou úpravou, polstrovaný obal na lyže, ramenní popruh s nastavitelnou délkou, vnitřní kapsa na drobnosti. Body Kč Kč Batoh na lyžařské boty SKIBOW Objem: 46 L, rozměr: 40 x 35 x 33 cm, hmotnost: 1150 g, materiál: 600D Polyester Ripstop s nepromokavou úpravou, dvě postranní kapsy na lyžařské boty prostorní vnitřní kapsa na doplňky, kapsa na víku batohu. Obal na snowboard SNOWDRIFT Objem: 75 L, rozměr: 155 x 16 x 30 cm, hmotnost: 1300 g, materiál: 600D Polyester Ripstop s nepromokavou úpravou, polstrovaný obal na snowboard, ramenní popruh s nastavitelnou délkou, vnitřní kapsa na drobnosti. Body 145 Body Kč Kč Kč Kč 24

Věrnostní program. katalog 2011

Věrnostní program. katalog 2011 Věrnostní program katalog 2011 OBSAH PRAVIDLA 3 4 CESTOVÁNÍ 5 11 HODINKY 12 ZNAČKOVÁ SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA OUTDOOR A CYKLO TURISTIKA 13 19 20 31 ZAHRADA A DOMÁCÍ POTŘEBY 32 35 PROFI A HOBBY NÁŘADÍ 36 37

Více

věrnostní program 2011/12

věrnostní program 2011/12 věrnostní program 2011/12 Věrnostní program Věrnostní program je určen pro každého našeho odběratele, který nakoupí zboží v naší prodejně a to v průběhu následujících 12 měsíců, tj. až do 1. dubna 2012.

Více

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Notebook 7 ks : DISPLEJ - IPS, matný, velikost 15,6", 16:9, rozlišení min. FullHD - 1920 1080; PROCESOR - PassMark min. 8200, min. 4 jádra, technologie

Více

Vstup: 5V/1000 mah (max.) Vhodné pro: iphone, Smart Phone, mobily, MP3/MP4,

Vstup: 5V/1000 mah (max.) Vhodné pro: iphone, Smart Phone, mobily, MP3/MP4, USBpromo.cz POWER BANKY A SOLÁRNÍ NABÍJEČKY Ceny k 15.10.2014 KÓD bez DPH při 100 ks OBRÁZEK POPIS, SPECIFIKACE, POČET NABITÍ SPECIFIKACE KAPACITA (v mah) BALENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ TERMÍN DODÁNÍ POTISK STANDARDNÍ

Více

Malé fotoaparáty s velkým výkonem. Nové modely Sony Cyber-shot se snadnou obsluhou: DSC-W630, W620, W610 a S5000

Malé fotoaparáty s velkým výkonem. Nové modely Sony Cyber-shot se snadnou obsluhou: DSC-W630, W620, W610 a S5000 Tisková zpráva CES, Las Vegas 9. ledna 2012 Malé fotoaparáty s velkým výkonem Nové modely Sony Cyber-shot se snadnou obsluhou: DSC-W630, W620, W610 a S5000 Nová funkce 360 Sweep Panorama pro kompletní

Více

Technická specifikace - NABÍDKOVÝ LIST Nákup výpočetní a audiovizuální techniky pro Základní školu, Most, Svážná 2342, příspěvkovou organizace Název firmy, organizace : Zastoupená : Adresa : Telefon: ISDS:

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

APM Automotive s.r.o., tel.: 379 302 922, info@apm.cz, www.apm.cz

APM Automotive s.r.o., tel.: 379 302 922, info@apm.cz, www.apm.cz 15,6 48 APM Automotive s.r.o., tel.: 379 302 922, info@apm.cz, www.apm.cz jarní AKCE plná odměn 1.3. - 31.5.2014 TNT20 získejte skvělé odměny ZDARMA! ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A PRAVIDLA AKCE TNT20: 1. Akce TNT20

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů WELLNESS SPA Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 1. 4. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 2. 1. - 31. 3. 1. 11. - 28. 12. PODĚBRADY Platnost ceníku od 2. 1. 2015 LÁZEŇSKÉ

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu se směrnicí Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov, jejímž předmětem je: Dodávka notebooků, tabletů

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Operační paměť Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení

Více

12 999,- NEJLEPŠÍ NOTEBOOK! 12 490,- TRHÁK PLNÁ. 2000,-Kč! BOMBASTICKÝ POČÍTAČ! VÝBAVA! UŠETŘÍTE 15,6 NOTEBOOK TRHÁK. HP G62-b21EC

12 999,- NEJLEPŠÍ NOTEBOOK! 12 490,- TRHÁK PLNÁ. 2000,-Kč! BOMBASTICKÝ POČÍTAČ! VÝBAVA! UŠETŘÍTE 15,6 NOTEBOOK TRHÁK. HP G62-b21EC BOMBASTICKÝ NOTEBOOK! TRHÁK PLNÁ VÝBAVA! UŠETŘÍTE 2000,-Kč! Paměť 3GB HDD 320GB Grafika 512MB Dvoujádrový procesor HP G62-b21EC 15,6 NOTEBOOK 12 999,- Kč s dph Vynikající notebook! Model HP G62: veliký

Více

VAIO. Série Z. VPCZ12X9E/X.CEZ 45825 54990 8,40 4905524695045 13,1palcový VAIO notebook v černo-hliníkovém. Série S

VAIO. Série Z. VPCZ12X9E/X.CEZ 45825 54990 8,40 4905524695045 13,1palcový VAIO notebook v černo-hliníkovém. Série S Notebooky Série Z VPCZ12X9E/X.CEZ 45825 54990 8,40 4905524695045 13,1palcový notebook v černo-hliníkovém provedení. Operační systém Windows 7 Professinal (64- bit). Intel HM57 Express Chipset s Intel Core

Více

* 2006 Kanada. 2010 partner ZOH Vancouver. Kombinace trendů do města i přírody. Inovativní tkaniny. Prověřené konstrukční metody.

* 2006 Kanada. 2010 partner ZOH Vancouver. Kombinace trendů do města i přírody. Inovativní tkaniny. Prověřené konstrukční metody. Představení značky * 2006 Kanada 2010 partner ZOH Vancouver Kombinace trendů do města i přírody Inovativní tkaniny Prověřené konstrukční metody Dlouhá životnost Sportovní duch Logo inspirováno Zimními

Více

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH kapitola M elektrické nářadí SPARKY dvoukotoučové pily STARTWIN elektrické nářadí SKIL MASTERS a příslušenství katalog elektrické nářadí SKIL a příslušenství katalog SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH Náš cíl výkon

Více

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s HX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s novým snímačem CMOS!!! Kompaktní digitální fotoaparát Cyber-shot s optickou stabilizací a vysokou citlivostí ISO3200,

Více

CESTOVÁNÍ, VOLNÝ ČAS 107

CESTOVÁNÍ, VOLNÝ ČAS 107 CESTOVÁNÍ, VOLNÝ ČAS 1 3500 Šňůrka na krk - lanyard s kovovou karabinkou polyester 48 2 cm potisk: TR3 20 1,8 cm 6,30 3506 Šňůrka na krk - laynard s kovovou karabinkou a poutkem na mobilní telefon, polyester

Více

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené.

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené. Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie Herní konzole Herní zařízení Historické počítače Herní konzole Gamepady Joysticky Taneční podložky Volanty Amiga Atari Commodore Československé

Více

Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění. k veřejné zakázce malého rozsahu

Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění. k veřejné zakázce malého rozsahu stránka (6) Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka počítačové a didaktické techniky pro Základní školu Benešov, Dukelská 88 Nejedná se o zadávací řízení dle

Více

Plnění A. Počet kusů/ kompletů. Minimální požadavky na dodané zařízení/službu - upřesnění. zařízení/dodávky

Plnění A. Počet kusů/ kompletů. Minimální požadavky na dodané zařízení/službu - upřesnění. zařízení/dodávky Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Číslo Název zařízení/dodávky A Plnění A Počet kusů/ kompletů Operační program Vzdělávání pro

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

Technická specifikace k dílčí části 1 1. Identifikační údaje zakázky

Technická specifikace k dílčí části 1 1. Identifikační údaje zakázky Příloha č. 4 1 k Zadávací dokumentaci Technická specifikace k dílčí části 1 1. Identifikační údaje zakázky Označení zakázky Modernizace výuky na základních školách v Třinci multimediální vybavení opakované

Více

zpracování d eva Sekery Sekery

zpracování d eva Sekery Sekery zpracování d eva Sekery Sekery Nová ťenerace seker Fiskars nabízí nejvyšší standard kvality a zpracování pro všechny práce od štípání a sekání d eva po zpracování d eva a tesa ské práce. sekery Fiskars

Více

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE)

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Příloha smlouvy č. 1 Popis zboží Kancelářský SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Kancelářský balík, který je plně kompatibilní s operačním systémem a je v hodný pro výuky. Balík obsahuje

Více

SAMSUNG E1170. Stránka 1 z 6

SAMSUNG E1170. Stránka 1 z 6 Stránka 1 z 6 SAMSUNG E1170 Cena : 416,- Kč bez DPH 499,- Kč s DPH Jednoduchý mobilní telefon vhodný pro nenáročné uživatele, seniory apod. Nabízí všechny základní funkce mobilní komunikace, imituje elegantní

Více

Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530. 1) Přehled

Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530. 1) Přehled Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530 1) Přehled ádherná rovnováha Získejte to nejlepší na světě: výkon, elegantní design a bohatou sadu funkcí to vše v notebooku perfektní velikosti, tj. s uhlopříčkou

Více

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE Světelné tabule Securit nabízí možnost výrazné a atraktivní prezentace, která zaujme kolemjdoucí. Jsou vhodné do venkovních prostor, odolné povětrnostním podmínkám. V případě

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

VELKÝ VÝPRODEJ LUXUSNÍCH ZNAČEK 2015

VELKÝ VÝPRODEJ LUXUSNÍCH ZNAČEK 2015 VELKÝ VÝPRODEJ LUXUSNÍCH ZNAČEK 2015 Pouzdro na ipad / Tablet Pouzdro na ipad / Tablet z eko kůže Barva modrá / oranžová Rozměr: 22,5 x 26 cm. V dárkové krabici. Dostupnost skladem: modrá - 140 ks oranžová

Více

S novými kompakty Sony Cyber-shot. vybavenými CMOS senzorem Exmor R. pořídíte dokonalé fotografie i za ztížených. světelných podmínek

S novými kompakty Sony Cyber-shot. vybavenými CMOS senzorem Exmor R. pořídíte dokonalé fotografie i za ztížených. světelných podmínek Tisková zpráva 9. července 2010 S novými kompakty Sony Cyber-shot vybavenými CMOS senzorem Exmor R pořídíte dokonalé fotografie i za ztížených světelných podmínek Tenounké, elegantní přístroje WX5 a TX9

Více

Specifikace vybavení pro výběrové řízení

Specifikace vybavení pro výběrové řízení Specifikace vybavení pro výběrové řízení Část A) MES + xapost server MES CPU platforma x86 dvoujádrový s min. výkonem v BAPCO SYSMark 2004 SE 250 bodů 2x 320 GB SATA, 7200 ot./min., 8MB cache, hw RAID

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

12 999,- NEJLEPŠÍ NOTEBOOK! 12 490,- TRHÁK PLNÁ. 2000,-Kč! BOMBASTICKÝ POČÍTAČ! VÝBAVA! UŠETŘÍTE 15,6 NOTEBOOK TRHÁK. HP G62-b21EC

12 999,- NEJLEPŠÍ NOTEBOOK! 12 490,- TRHÁK PLNÁ. 2000,-Kč! BOMBASTICKÝ POČÍTAČ! VÝBAVA! UŠETŘÍTE 15,6 NOTEBOOK TRHÁK. HP G62-b21EC BOMBASTICKÝ NOTEBOOK! PLNÁ! UŠETŘÍTE 2000,-Kč! Paměť 3GB HDD 320GB Grafika 512MB Dvoujádrový procesor HP G62-b21EC 15,6 NOTEBOOK 12 999,- Kč s dph Vynikající notebook! Model HP G62: veliký 15,6 širokoúhlý

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen, technické podmínky p Číslo položky ve výkazu

Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen, technické podmínky p Číslo položky ve výkazu LEGENDA: Vyplní uchazeč o zakázku Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen, technické podmínky p Číslo položky ve výkazu Části VZ Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky

Více

2.790, 1.804, 1.542, 1.099, Štíhlý design. Super cena. Jednoduché ovládání. Rodinný telefon. Nikon Coolpix S3100. Garmin nüvi 40 ČR Lifetime

2.790, 1.804, 1.542, 1.099, Štíhlý design. Super cena. Jednoduché ovládání. Rodinný telefon. Nikon Coolpix S3100. Garmin nüvi 40 ČR Lifetime Vánoční inspirace Hledáte inspiraci na vánoční dárky? Nevíte jaký vánoční dárek vybrat pro své blízké? Nechte se inspirovat vánoční nabídkou, kterou jsme pro vás ušili přímo na míru. V katalogu Vánoční

Více

Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Název veřejné zakázky: ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ Zadavatel: Základní škola Šumperk, 8. května 63, 787 01 Šumperk IČ: 008 52 317 Statutární orgán: Mgr. Radovan Pavelka, ředitel

Více

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.2511 Název projektu: Moderní škola

Více

Philips 234E5QSB - LED monitor 23

Philips 234E5QSB - LED monitor 23 ČERVEN 2014 Platnost cen do 01. 07. 2014 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny v Kč a s DPH. Za tiskové chyby neručíme. Fotografie jsou ilustrační. akční NABÍDKA PRODUKTů AKČNí NABÍDKA PRODUKTů 326072

Více

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz,

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz, Tyto kamery třetí generace mají vysoce citlivý IR detektor a ergonomický tvar. Jsou cenově dostupné, jednoduše se ovládají, poskytují vysoce kvalitní snímky a umožňují přesné měření teplot. Mají integrovanou

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM 2014. nebo. za vaše nákupy! Platí od 1.5. do 31.10.2014

PARTNERSKÝ PROGRAM 2014. nebo. za vaše nákupy! Platí od 1.5. do 31.10.2014 PARTNERSKÝ PROGRAM 2014 Dárky peníze za vaše nákupy! Platí od 1.5. do 31.10.2014 nebo Partnerský program 2014 DÁRKY NEBO PENÍZE ZA VAŠE NÁKUPY! nebo Vážení zákazníci, máme pro Vás dobrou zprávu - i v letošním

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image Postranní ochranné potahy pro ALFA ROMEO obj. č. D-AR 95 Postranní ochranné potahy chrání přední

Více

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o.

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o. Nabídka POS pokladen od provozovna: tel.: 573351740, 573351742, 573352830, fax.: 573352831 zpracoval: 775 111 583 strana 1 z 7 Úvod I. Základní charakteristika dodavatele Společnost byla založena v březnu

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadavatel: Gender Studies, o. p. s. Sídlem: Klimentská 17 110 00 Praha 1 Kancelář: Gorazdova 20 120 00 Praha 2 IČO: 25737058 Tel.: 224 915 666 nebo 224 913 350 Fax: 224 915 666 e-mail: gender.info@ecn.cz

Více

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno 042/2011 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

ENTER PRICE ROKY ZÁRUKA. HAL3000 Enterprice 1015. www.enter-price.cz. Kód: PCHS2069. Win 10 64bit 1 TB DISK. Pentium DDR3

ENTER PRICE ROKY ZÁRUKA. HAL3000 Enterprice 1015. www.enter-price.cz. Kód: PCHS2069. Win 10 64bit 1 TB DISK. Pentium DDR3 10 2015 ZPÁTKY NA UNIVERZITU S WINDOWS 10 9 990,včetně DPH + SLUCHÁTKA ZDARMA Intel 4 GB Pentium DDR3 1 TB DISK Win 10 64bit 3 ROKY ZÁRUKA + BEZSTAROSTNÝ SERVIS HAL3000 Enterprice 1015 Kód: PCHS2069 procesor

Více

umíme zaujmout.. KATALOG PREZENTAČNÍCH STOJANŮ A PRODUCTION s. r. o. Vitošská 3413 143 00 Praha 4 - Modřany

umíme zaujmout.. KATALOG PREZENTAČNÍCH STOJANŮ A PRODUCTION s. r. o. Vitošská 3413 143 00 Praha 4 - Modřany KATALOG PREZENTAČNÍCH STOJANŮ umíme zaujmout.. 4 Brochure Expolinc 4 Brochure je elegantní stojánek na letáky se čtyřmi nebo osmi kapsami formátu A4 z jemné síťoviny. Stabilní a zároveň lehký, funguje

Více

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Hotel SwissHouse Apartments & Spa Zeyerova 87, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika Tel +420 354 602 200 GSM +420 777 602 213 www.swisshouse.cz

Více

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm.

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. OCHRANA Pěnový obal rukojeti chrání karosérii zvedaného vozidla před poškozením. VÝŠKA Minimální světlá výška pro zasunutí zvedáku 145 mm. OCHRANA Ochranný gumový kryt

Více

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop POČÍTAČOVÁ SESTAVA MARTIN ČEŽÍK 8.A DRUHY SESTAV Rozlišujeme 4 základní druhy sestav PC v provedení desktop PC v provedení tower Notebook neboli laptop Server CO NAJDEME VE VŠECH ČTYŘECH? Základní deska

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

TEXTIL, ČEPICE, DEŠTNÍKY

TEXTIL, ČEPICE, DEŠTNÍKY 3 1483 Tričko PROMO 135 g/m², 100% bavlna velikost: S - XXL 45,00 bílé 53,90 barevné 2098 Tričko PREMIUM 150 g/m², 100% bavlna velikost: S - XXL 53,00 bílé 69,00 barevné 2099 Tričko ORIGINAL 145 g/m²,

Více

Objednávejte prostřednictvím Autocora Online, Autocora E-shop, Autocora App, u vašeho obchodního zástupce nebo na pobočkách Autocora.

Objednávejte prostřednictvím Autocora Online, Autocora E-shop, Autocora App, u vašeho obchodního zástupce nebo na pobočkách Autocora. Nabídka nosičů jízdních kol značek: Objednávejte prostřednictvím Autocora Online, Autocora E-shop, Autocora App, u vašeho obchodního zástupce nebo na pobočkách Autocora. 10287119 THULE EuroClassic G6 LED

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Příloha č. 1: 1. 30ks počítačů s těmito parametry: 2. 2ks počítačů s těmito parametry: 3. Komunikační řešení:

Příloha č. 1: 1. 30ks počítačů s těmito parametry: 2. 2ks počítačů s těmito parametry: 3. Komunikační řešení: Příloha č. 1: Počítačové vybavení a služby pro - MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRUPKA, MASARYKOVA 461 1. 30ks počítačů s těmito parametry: - Počítač - CPU benchmark min. 1000 (PassMark www.cpubenchmark.net).

Více

SecureDigital Cards CompactFlash Cards

SecureDigital Cards CompactFlash Cards Paměťové karty SecureDigital Cards CompactFlash Cards SDHC UHS-I 85MB/s Class 10 CompactFlash 150MB/s - vyměnitelné paměťové umožňuje data přepisovat a mazat, tak často, jak je kartou a UDMA koncového

Více

1277 Bunda dámská Soft Shell malířská, str. 98 1275 Bunda Soft Shell malířská, str. 98 3275 Kalhoty malířské s HP, str. 96

1277 Bunda dámská Soft Shell malířská, str. 98 1275 Bunda Soft Shell malířská, str. 98 3275 Kalhoty malířské s HP, str. 96 94 1277 Bunda dámská Soft Shell malířská, str. 98 1275 Bunda Soft Shell malířská, str. 98 3275 Kalhoty malířské s HP, str. 96 SVOBODA PŘI PRÁCI. KOLEKCE PRO MALÍŘE ÚŽASNÝ KOMFORT, KTERÝ PERFEKTNĚ PADNE

Více

www.mcprint.cz Zakázkový potisk fotopotisk

www.mcprint.cz Zakázkový potisk fotopotisk Zakázkový potisk fotopotisk Puzzle obrázek z vlastní fotografie Puzzle obrázek z vlastní fotografie PUZZLE Puzzle obrázek formát dílky rozměr cena Kč A01 3404 152 x 102 cm 1996, A0 1748 102 x 78 cm 1146,

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Základní třída K 2 Home

Základní třída K 2 Home Základní třída K 2 Home Vysokotlaký čistič K2 Home se specializuje na příležitostné použití a lehké nečistoty. Díky sadě Home Kit vyčistí tento vysokotlaký čistič i větší plochy v domácnosti. Vybavení:

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000 Modelový rok '12 LS LT LT+ LTZ 351 000 377 000 395 000 415 000 442 200 1,7D 96 kw/130 k ECO 461 400 493 000 2,0 VCDi 120 kw/163 k 462 000 500 200 AKČNÍ 1,7D 96 kw/130 k ECO 2,0 VCDi 120 kw/163 k LS LT

Více

Slinergy AP897082-01 91 62 5 mm [ P2 (4C, 60 40 mm), UV (FC, 91 62 mm)

Slinergy AP897082-01 91 62 5 mm [ P2 (4C, 60 40 mm), UV (FC, 91 62 mm) seznam novinek Sqenergy AP897081-01 51 51 20 mm [ P1 (4C, 40 40 mm), DO4 (FC, 51 51 mm), UV (FC, 51 51 mm) 252,80 Kč / 9,03 Plastová USB power banka s 2000 mah baterií. Vč. mikro USB nabíjecího kabelu.

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 Mikrotik: RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x Gbit ethernetovými porty, 5x 100 Mbit porty, 1x

Více

Profesionální nářadí a příslušenství

Profesionální nářadí a příslušenství Profesionální nářadí a příslušenství Jeden motor. Ruzne pouziti. otor a příslušenství prodávány odděleně. EVO SYSTE generátor EVO SYSTE motor 6037,90 Kč s EVO SYSTE tlakový čistič 6037,90 Kč s EVO SYSTE

Více

Technická specifikace nabídky

Technická specifikace nabídky Příloha č. Dodatečné informace. PC učebna Technická specifikace nabídky Mark min. 3800), RAM GB, HDD 500GB, Ethernet Gb, WiFi 802.n (kompatibilní s IEEE 802.a/b/g), Bluetooth.0, min. x USB (min. 2x USB

Více

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport.

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. - Před použitím výrobku si přečtěte tento návod k obsluze, abyste výrobek správně používali. - Tento návod k obsluze uchovejte na bezpečném

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

EMOS s.r.o. Ceník monitorovací techniky Leden 2015

EMOS s.r.o. Ceník monitorovací techniky Leden 2015 Obj. č. Obec. č. Typ Maloobchodní cena bez DPH Barevná sada EMOS sleva 0% 3010000101 3010000105 3010000106 3010000110 3010000109 301000012 3010000114 3010000222 čelní panel z kovu propojení 4+2+2 vodiči

Více

Podrobnosti o produktu Dell Vostro 1710

Podrobnosti o produktu Dell Vostro 1710 Podrobnosti o produktu Dell Vostro 1710 1) Přehled Notebooky Dell Vostro TM jsou určeny pro malé firmy, kterým usnadňují život. Řada Vostro, vybavená přizpůsobenými funkcemi a vybraným softwarem, poskytuje

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Výzva k podání nabídek na dodávku materiálního vybavení ( EU peníze školám ). Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení, zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky. Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme,

Více

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II.

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Projekt Inovace ve vzdělávacím procesu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Bzenec, registrační číslo CZ.1.07/1.3.41/01.0038

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH512 Notebook

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH512 Notebook Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH512 Notebook Váš společník na každý den Fujitsu LIFEBOOK AH512 je solidní notebook pro každodenní použití s lesklým 15,6 (39,6cm) displejem LCD s rozlišením HD a širokoúhlým

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Uvedené požadavky na technickou specifikaci jsou chápány jako minimální přípustné. Technická specifikace je nastavena níže uvedeným způsobem z důvodu zajištění

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í TERMINÁLY NQ Tv o ř t e a o b s l u h u j t e»» Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j» R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í Výkonné, barevné terminály v kompaktním provedení Řada NQ,

Více

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOPY jsou již několik desetiletí osvědčené přístroje pro nedestruktivní měření tloušťky nanesených vrstev na kovech magnetoinduktivní metodou (EN ISO 2178)

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

Notebook Studio XPS 13

Notebook Studio XPS 13 Notebook Studio XPS 13 Nadčasová krása NOVÝ elegantní a štíhlý notebook Studio XPS 13 je koncipován tak, aby poskytoval optimální multimediální funkce, jež můžete využít na jakémkoliv místě a pohotově.

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. MarConnect. Zpracování měřených dat HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNET. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Naše nové

Více

Nové Blu-ray systémy přinesou v roce 2011 více zábavy na internetu a ve formátu 3D

Nové Blu-ray systémy přinesou v roce 2011 více zábavy na internetu a ve formátu 3D CES, Las Vegas 6. ledna 2011 Nové Blu-ray systémy přinesou v roce 2011 více zábavy na internetu a ve formátu 3D Dopřejte si nové možnosti práce i internetem a více online obsahu, ohromující zvuk i obraz

Více

Technické údajeslt-a35k

Technické údajeslt-a35k Technické údajeslt-a35k Naše příslušenství je určené pro konkrétní modely. Specifikace se mohou v různých zemích lišit. Držák objektivu Bajonet A společnosti Sony Kompatibilita objektivu Všechny typy objektivů

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro střední školy žadatele a příjemce 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Nejedná se o

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro HYUNDAI s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro HYUNDAI s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro HYUNDAI s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image NOVINKA Postranní ochranné potahy pro HYUNDAI obj. č. D-HY 55 Postranní ochranné potahy chrání přední

Více

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy SPECIFIKACE ZAKÁZKY Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci projektu registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.32375 Nová cesta za poznáním v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky:

Více