Věrnostní program. katalog 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věrnostní program. katalog 2011"

Transkript

1 Věrnostní program katalog 2011

2 OBSAH PRAVIDLA 3 4 CESTOVÁNÍ 5 11 HODINKY 12 ZNAČKOVÁ SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA OUTDOOR A CYKLO TURISTIKA ZAHRADA A DOMÁCÍ POTŘEBY PROFI A HOBBY NÁŘADÍ SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ STAVEBNÍ MATERIÁL, SLUŽBY 39 DÁRKOVÉ POUKAZY ČEDOK, SONY,, CYKLOWORLD, FISKARS, TESCO 5, 10, 11, 13, 20, 31, 32, 38 2

3 Pravidla Věrnostního programu Pomáháme Vám 2011 PRAVIDLA Vážení zákazníci, společnost STAVOSPOL, s.r.o. pro Vás v roce 2011 připravila při příležitosti 20tého výročí nový Věrnostní program s atraktivním katalogem dárků. Budeme rádi, když se po seznámení s níže uvedenými pravidly zapojíte do našeho programu a využijete možnosti získat dárky z naší bohaté nabídky. Účastníci Věrnostního programu 2011 Věrnostní program 2011 (dále jen VP 2011) je určen pro všechny stávající a potenciální zákazníky společnosti STAVOSPOL, s.r.o. (dále jen STAVOSPOL). VP 2011 je určen pro všechny tzv. zákaznické segmenty: koncové zákazníky = spotřebitele, malé stavební společnosti/řemeslníky a živnostníky, stavební společnosti, stavebniny a zákazníky e-shopu STAVOMARKET. Počet účastníků programu není omezen a může se jím stát každá zletilá fyzická či právnická osoba, která má trvalé bydliště nebo sídlo na území České republiky. Programu se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti STAVOSPOL. Trvání VP 2011 VP 2011 trvá v období od do Zákazníkům se budou započítávat do plnění VP 2011 zrealizované a řádně a včas uhrazené nákupy dosažené v období , což platí v období od do pro zákazníky zařazené v informačním systému STAVOSPOLu jako obchodní partner. Registrace účastníků do VP 2011 Registrace do VP 2011 probíhá prostřednictvím plastové zákaznické karty s čárovým kódem. Tuto kartu účastník obdrží na kterékoliv prodejně STAVOSPOL a zaregistruje se jednoduchým načtením kódu přímo na prodejně STA- VOSPOL a dále sdělením základních údajů tj. jméno, příjmení, adresa včetně PSČ, telefon, , které budou zaznamenány do informačního systému. Pro identifi kaci a sledování bodů stačí uvést alespoň jméno, příjmení a adresa. U účastníků stávajících obchodních partnerů zařazených již v informačním systému STAVOSPOLu, bude čárový kód karty přiřazen k jejich číslu zákazníka s tím, že zákaznická karta bude vydána na místě nebo následně předána. Počet karet na jednoho účastníka: lze vystavit více karet na jednoho účastníka s odlišením podle jména uživatele karty v informačním systému STAVOSPOLu. Zákazníci zaregistrovaní do Věrnostního programu 2010 prostřednictvím plastové zákaznické karty s čárovým kódem jsou automaticky zařazení do VP Tento princip bude platný i pro následující Věrnostní program včetně možnosti převodu části bodů z VP 2011 do VP 2012 viz dále. Sbírání, přidělování a odepisování bodů Účastníci VP 2011 sbírají body za zrealizované a řádně a včas uhrazené nákupy, na kterémkoli prodejním středisku STAVOSPOL. Účastníci obchodní partneři zařazení v informačním systému sbírají body za každý nákup, ať s použitím karty nebo bez ní. Účastníci bez zařazení do informačního systému musí pro sbírání bodů používat vždy při nákupu zákaznickou kartu. Výše nákupu není omezena a účastník může v jednom dni uskutečnit více nákupů. Hodnota jednoho bodu je pro každého účastníka stanovena dle příslušnosti k zákaznickému segmentu: koncoví zákazníci = spotřebitelé: 1 bod = obrat 1500, Kč s DPH, malé stavební společnosti / řemeslníci a živnostníci: 1 bod = obrat 1300, Kč bez DPH, stavební společnosti: 1 bod = obrat 1500, Kč bez DPH, stavebniny: 1 bod = 3000, Kč bez DPH, zákazníci e-shopu STAVOMARKET: 1 bod = 1500, Kč s DPH. STAVOSPOL si vyhrazuje právo bodový systém měnit či rušit bez omezení. Tyto změny se zavazuje oznámit včas a řádně. Převod bodů mezi jednotlivými účastníky není možný. Body navíc Pokud stávající účastník přivede nového účastníka ze segmentu malých stavebních společností, stavebních společností a stavebnin obdrží stávající účastník navíc 5 bodů. Každý takový nový účastník obdrží při první registraci do VP bodů. Podmínkou registrace je přijetí a plnění pravidel VP Body jsou automaticky připisovány za zrealizované a řádně a včas uhrazené nákupy na konto účastníků v informačním systému STAVOSPOLu. Pokud se účastník rozhodne vyměnit body za dárek s doplatkem (Kč), dárek bez doplatku nebo k nákupu stavebního materiálu a služeb v prodejní síti STAVOSPOL, s.r.o., dojde k odečtení příslušného počtu bodů z jeho konta. Převod bodů z VP 2011 do VP 2012 Zákazníkovi lze převést body z VP 2011 do VP 2012 v případě odběru zboží na fakturu se splatností po , přičemž podmínkou převodu bodů je zaplacení fakturované částky řádně a včas, tj. v plné výši a ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. Za den zaplacení se považuje den připsání částky na účet STAVOSPOL, s.r.o. vedený u banky nebo vyplacením částky společnosti STAVOSPOL, s.r.o. v hotovosti. Dostane-li se zákazník do prodlení s úhradou byť jen části fakturované částky, nárok na převedení bodů nevzniká. Sledování bodů a informace o aktuálním stavu bodů Na prodejním středisku prostřednictvím informačního systému. 3

4 PRAVIDLA Katalog dárků Katalog dárků představuje dokument, který je rozdělen do desíti atraktivních oblastí: Cestování, Hodinky, Značková spotřební elektronika, Outdoor a cyklo turistika, Zahradní a domácí potřeby, Profi a hobby nářadí, Spotřební zboží, Poukázky NOVĚ!, Stavební materiál, služby STAVOSPOL NOVĚ! Nabídka dárků je rozsáhlá a záleží jen na účastníkovi, pro který se rozhodne, ať už zvolí jeden dárek a tomu podřídí sběr všech bodů nebo se rozhodne pro více dárků, např. z každé oblasti. V katalogu uvedené fotografi e mají pouze informativní charakter a jsou pouze ilustrační. STAVOSPOL si vyhrazuje právo typové změny jednotlivých dárků v katalogu nahrazením zboží podobného charakteru a hodnoty. Dále si vyhrazuje právo některé dárky z katalogu trvale stáhnout. Čerpání a objednání dárků Body určené k čerpání může účastník použít k odběru a doplacení dárku, defi novaného a nabízeného v rámci Katalogu dárků a to do vyčerpání zásob. V případě odběru dárků si toto zboží objedná prostřednictvím u: Dárky z katalogu VP 2011 lze objednávat nejpozději do 31. ledna Body k čerpání, které účastník neuplatní k odběru dárků do 31. ledna 2012 propadají. Výměna bodů s doplatky za dárky Počet dárků, které účastník v průběhu trvání VP 2011 může získat, není omezen. Body nelze směnit přímo na fi nanční hotovost. Doplatkem se rozumí částečná úhrada za dárek v korunách. Zbylou část tvoří čerpání v bodech. Dodání dárků Dárky mohou být dodány třemi způsoby: STAVOSPOL předá dárek při koupi v prodejní síti STAVOSPOL nebo přednostně osobně prostřednictvím svých zaměstnanců anebo smluvně zajištěných třetích osob, které jsou oprávněny zaslat účastníkovi dárek formou obchodního balíku na jím uvedenou korespondenční adresu. Účastník je povinen takto objednaný a doručený dárek převzít, přičemž nepřevzetí zboží nezakládá nárok na zpětné připsání čerpaných bodů ani na jakoukoliv fi nanční či jinou náhradu. Dárky budou předávány / zasílány průběžně po obdržení objednávky, nejpozději však do 30ti dnů od obdržení objednávky. STAVOSPOL neodpovídá za ztrátu či poškození dárku během poštovní přepravy. Reklamace dárků Reklamace dárků z VP 2011 probíhá podle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění. Vadný, poškozený nebo jinak nefunkční výrobek je možné v zákonem stanovené záruční lhůtě na vlastní náklady zaslat na adresu třetí osoby, uvedené na dodacím listu, reklamovat na nejbližším servisním místě, uvedeném na záručním listu nebo osobně předat zaměstnanci STAVOSPOLu a s ním dohodnout další postup vyřízení reklamace. Ochrana osobních údajů STAVOSPOL se zavazuje nakládat s osobními údaji účastníků VP 2011 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje účastníka VP 2011 budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám, ani jinak zneužity. Účastník uděluje souhlas ke shromaždování osobních údajů. Účastník má právo kdykoliv požádat o změnu nebo vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace. Učiní tak em na adresu: Závěrečná ustanovení STAVOSPOL si vyhrazuje právo na aktualizaci a typové změny nabídky dárků a právo na využívání a publikaci informací z tohoto programu kromě osobních údajů účastníků. Všechny změny jsou účinné od data zveřejnění na nebo prostřednictvím zaměstnanců STAVOSPOLu, není-li v nich stanoven pozdější termín. Po ukončení programu již nebudou účastníkům připisovány body, nebude-li stanoveno jinak. Možnost čerpat získané dárky z oblastí Cestování trvá ještě 6 měsíců od ukončení programu. Po uplynutí shora uvedených lhůt pro čerpání dárků po zveřejnění ukončení programu zaniká právo na čerpání dárků bez náhrady. Obsah těchto Pravidel, stejně tak jako celek Katalogu dárků je považováno za obchodní tajemství. Je zakázáno je předávat třetím osobám, případně publikovat jakoukoliv jeho část. V Brně, dne

5 CESTOVÁNÍ Dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč ČEDOK NOVĚ! DÁRKOVÝ POUKAZ na nákup zájezdu od CK ČEDOK dle vlastního výběru v hodnotě 500 Kč. Body Body a doplatek Kč Dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč ČEDOK NOVĚ! DÁRKOVÝ POUKAZ na nákup zájezdu od CK ČEDOK dle vlastního výběru v hodnotě 1000 Kč. Body Body a doplatek Kč LÁZNĚ PODĚBRADY Poděbrady Spa hotel Felicitas ČEDOK RELAXAČNÍ POBYT WELLNESS pokoje označeny TYP A, 6 nocí (pondělí - neděle), polopenze. Program: 1x barevná vířivá koupel, 1x klasická ruční masáž, 1x částečná aroma masáž, 1x hydrojet, 1x parafínový zábal na ruce, 1x přísadová koupel, 1x sauna a pára Welcome drink, pitná kúra minerální voda Poděbradka cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, květen říjen. Poděbrady Spa hotel Felicitas ČEDOK MOŘSKÉ POHLAZENÍ 3 noci, polopenze. Program: welcome drink, pitná kúra minerální voda Poděbradka, vysoce relaxační a luxusní tělová ošetření francouzskou tělovou kosmetikou THALGO, 1x mořská předehra, 1x tělový zábal a originální masáž INDOCEANE (60 minut), 1x přísadová koupel s mořskou solí, 1x masážní lůžko hydrojet, volný vstup do hotelového bazénu a whirlpool ve vypsaných časech. Cena na osobu ve dvoulůžkovém pokoji, květen říjen. Body Kč Kč Body Kč Kč 5

6 CESTOVÁNÍ LÁZNĚ LUHAČOVICE Luhačovice hotel Ambra ČEDOK TÝDENNÍ WELLNESS POBYT 7 nocí, polopenze. Program: 1x slatinný obklad,1x klasická masáž částečná,1x infrasauna,1x refl exní masáž plosky nohy, 1x perličková koupel s pomerančovou esencí, 1x zábal Pomerančový sen,1x relaxační aromatická koupel, 1x inhalace, pozornost hotelu 1x sladké pohlazení, bonus Centra vitality: 1x inhalace. Ceny za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, duben září. Body Kč Kč Luhačovice hotel Ambra ČEDOK PRODLOUŽENÝ VÍKEND 3 noci (čtvrtek neděle), polopenze. Program: 1x perličková koupel s přísadami, 1x medovoskový zábal,1x medová detoxikační masáž, 1x oxygenoterapie (kyslíková kúra), pozornost hotelu 1x sladké pohlazení, Bonus Centra vitality: 1x oxygenoterapie nebo inhalace Ceny za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, duben září. Body Kč Kč Luhačovice hotel Zálesí ČEDOK WELLNESS POBYT 7 nocí, polopenze. Program: 1x aromaterapeutická masáž celková, 1x medová detoxikační masáž (nebo aromaterapeutická masáž zad a šíje), 3x suchá uhličitá koupel, 1x bahenní zábal z Mrtvého moře zad a paží, 1x slatinný obklad na celá záda, 1x infračervená kabina,1x sauna. Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, březen duben, duben květen. Luhačovice hotel Zálesí ČEDOK RELAX VÍKEND 2 noci (pátek neděle), polopenze. 1x aromaterapeutická masáž zad a šíje, 1x čokoládová nebo pomerančová nebo kakaová masáž máslem, 1x slatinný obklad na celá záda, 2x inhalace minerální vody Vincentka, 1x infračervená kabina, volný vstup do sauny. březen duben, duben květen. Body Body Kč Kč Kč Kč 6

7 CESTOVÁNÍ HORY, LÁZNĚ, JEZERA Maďarsko hotel Repce Gold lázně Bük ČEDOK 7 nocí s polopenzí, vlastní doprava. Pobyt lze taktéž zkrátit nebo prodloužit na počet nocí dle přání klienta. Body Kč Kč Slovensko Piešťany Lázeňský hotel Balnea Grand*** ČEDOK 7 nocí, polopenze. Program: preventivní léčebný pobyt /konzultace s lékařem, 1 2 procedury denně podle doporučení lékaře. Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, pobyty květen listopad. Body Kč Kč Slovensko Velký Meder Hotel Orchidea*** ČEDOK 7 nocí, snídaně. Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, pobyty květen říjen. Body Kč Kč 7

8 CESTOVÁNÍ AUTEM A AUTOKAREM K MOŘI Chorvatsko Pavilony Brzet*** Omiš ČEDOK 7 nocí, polopenze. Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji na vlastní dopravu, pobyty červen září. Itálie Severní Jadran Hotel Portofi no*** Lido di Jesolo ČEDOK 7 nocí, polopenze, vlastní doprava. Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, pobyty květen září. Body Body Kč Kč Kč Kč 8

9 CESTOVÁNÍ LETADLEM K MOŘI Turecká riviéra Hotel Yalihan**** Alanya ČEDOK 7 nocí, all inclusive. Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, pobyty červen říjen. Body Kč Kč Španělsko Andalusie Hotel Balmoral*** Benalmadena Costa ČEDOK 7 nocí, polopenze. Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, pobyty červen říjen. Kypr Hotel Crystal Springs*** Protaras ČEDOK 7 nocí, polopenze. Cena na osobu ve dvoulůžkovém pokoji, pobyty červen říjen. Body Body Kč Kč Kč Kč 9

10 CESTOVÁNÍ LYŽOVÁNÍ V ZAHRANIČÍ Poukaz v hodnotě Kč na výběr lyžařského zájezdu v zahraničí Lyžování v Alpách Itálie, Francie, Švýcarsko, Rakousko. Nabízené pobyty jsou buď týdenní, nechybí však ani nabídka prodloužených víkendů. Vybírejte na Body Kč Kč Poukaz v hodnotě Kč na výběr lyžařského zájezdu v zahraničí Lyžování v Alpách Itálie, Francie, Švýcarsko, Rakousko. Nabízené pobyty jsou buď týdenní, nechybí však ani nabídka prodloužených víkendů. Vybírejte na Poukaz v hodnotě Kč na výběr lyžařského zájezdu v zahraničí Lyžování v Alpách Itálie, Francie, Švýcarsko, Rakousko. Nabízené pobyty jsou buď týdenní, nechybí však ani nabídka prodloužených víkendů. Vybírejte na Body Body Kč Kč Kč Kč 10

11 CESTOVÁNÍ EXOTIKA Poukaz v hodnotě Kč na výběr zájezdu v exotické destinaci Vybírejte z destinací: Keňa, ostrov Zanzibar, Kuba, Florida, Dominikánská republika, ostrov Jamajka, Martinik, Mexiko a další na Body Kč Kč Poukaz v hodnotě Kč na výběr zájezdu v exotické destinaci Vybírejte z destinací: Keňa, ostrov Zanzibar, Kuba, Florida, Dominikánská republika, ostrov Jamajka, Martinik, Mexiko a další na Poukaz v hodnotě Kč na výběr zájezdu v exotické destinaci Vybírejte z destinací: Keňa, ostrov Zanzibar, Kuba, Florida, Dominikánská republika, ostrov Jamajka, Martinik, Mexiko a další na Body Body Kč Kč Kč Kč 11

12 HODINKY Pánské hodinky /5 FESTINA Pánské quartzové náramkové hodinky, analogové, multifunkční, ocelové pouzdro a tah, vodotěsnost 5ATM. Body Kč Kč Pánské hodinky 16358/52 FESTINA Pánské quartzové náramkové hodinky, analogové, chronograf, ocelové pouzdro a tah, vodotěnost 10ATM. Body Kč Kč Dámské hodinky 16394/4 Ceramic FESTINA Dámské quartzové náramkové hodinky, analogové, multifunkční, ocelové pouzdro, kaučukový řemínek, vodotěsnost 3ATM. Body Kč Kč Dámské hodinky 16524/1 FESTINA Dámské quartzové náramkové hodinky, analogové, multifunkční, ocelové pouzdro s kameny, kožený řemínek, vodotěsnost 5ATM. Body Kč Kč 12

13 ZNAČKOVÁ A SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA Dárková poukázka v hodnotě 500 Kč SONY Dárkovou poukázku v hodnotě 500 Kč lze využít k nákupu v e-shopu rmy.eu. Hodnota poukázky/poukázek bude odečtena z e-shopové ceny. Body 100 Body a doplatek Kč Dárková poukázka v hodnotě Kč SONY Dárkovou poukázku v hodnotě Kč lze využít k nákupu v e-shopu rmy.eu. Hodnota poukázky/poukázek bude odečtena z e-shopové ceny. Body 200 Body a doplatek Kč LCD Televizor SONY KDL40EX500AEP Digitální LCD TV Sony Bravia s uhlopříčkou 40 (102 cm) řady EX500. Specifi kace: Vestavěný tuner DVB-T / MPEG4 AVCHD (DVB-C). Rozlišení displeje Full HD 1080(1920x1080). Šířka x hloubka x výška v cm: 113,5 x 33,3 x 77,5. LCD Televizor SONY KDL32EX302AEP Digitální LCD TV Sony Bravia s uhlopříčkou 32 (82 cm). Specifi kace: Vestavěný tuner DVB-T / DVB-C / (MPEG4 AVCHD). Rozlišení displeje HD Ready (1366x768). Podsvícení CCFL. Šířka x hloubka x výška v cm: 90,8 x 18,7 x 58, hmotnost brutto: 13kg, barva černá. Body Body Kč Kč Kč Kč 13

14 ZNAČKOVÁ A SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA DVD přehrávač SONY DVPSR300B.EC1 Design MIDI, přehrávání videa: DVD-RW/-R /-R DL, Dolby Digital, DTS, DivX, s přehráváním formátu DivX, přehrávání zvuku: CD, CD-R/RW a mp3, prohlížení fotografi í: JPEG na obrazovce, rozhraní USB. Přenosný DVD přehrávač SONY DVPFX750R.EC1 DVD 7 přenosný přehrávač s podporou formátu DivX i přes USB, přehrávání zvuku: CD, CD-R/RW a mp3, prohlížení fotografi í: JPEG, přehrávání videa: DVD-R/-RW/-R DL/+R/+RW a CD-R/-RW s DivX, Displej LCD TFT, rozhraní USB, 2 konektory sluchátek. Body 335 Body Kč Kč Kč Kč Blu-ray disc přehrávač SONY BDPS470B.EC1 Blu-ray Disc 3D Ready, který vám dopřeje požitek z online obsahu, přístup na počítač a bezdrátové připojení k Internetu, Přehrávač Blu-ray Disc, spuštění za 3 sekundy, vysunutí mechaniky za 2 sekundy a kratší doba načítání. Sledujte fi lmy Blu-ray Disc v kvalitě Full HD 1080p a převzorkujte svou stávající sbírku disků DVD. Sestava domácího kina SONY DAVTZ230.CEL Výkon 600 W zvuku, středový reproduktor, 4 satelitní prostorové reproduktory, zvýšení rozlišení DVD vám umožní na televizoru Full HD sledovat libovolné disky DVD v kvalitě téměř Full HD 1080p, funkce BRAVIA Sync pro jednoduché, integrované ovládání vašeho televizoru BRAVIA jedním dotykem a dalších kompatibilních produktů pomocí pouze jednoho dálkového ovládání, hudbu, fi lmy a video. Body Body Kč Kč Kč Kč 14

15 ZNAČKOVÁ A SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA Walkman s tunerem SONY NWZB152FB.CEW Výdrž baterie až 18 hod. Vestavěný USB port. Snadné ovládání díky třířádkovému LCD displeji zobrazujícím informace o skladbě a interpretovi. FM rádio s funkcí nahrávání. Možnost ukládat hlasové poznámky funkce diktafonu. Kompatibilní s MP3/ WMA. Kapacita: 2 GB. Barva černá. Body Kč Kč Video Walkman SONY NWZE453B.CEW Stylový barevný video MP3 přehrávač se skvělým zvukem a mimořádnou výdrží baterie. Výdrž baterie až 50 hodin. Unikátní funkce Sony SensMe, která zanalyzuje a roztřídí vaši hudební knihovnu do tématických kanálů. 2 QVGA LCD displej (240x320), FM tuner i s možností nahrávání z FM. Funkce diktafonu. Walkman port. Kapacita 4 GB až 925 skladeb (při 128 kb/s). Barva černá. Body Kč Kč Mikro systém SONY CMTDX400.CEL Vybavený předním vstupem USB, vstupem pro přenosné audio, přehráváním disků CD a DVD. Vysoký výkon 50 W. Široko pásmové dřevěné reproduktory. 2x50 W (RMS 10%THD) Přehrávání DVD, DVD-R/RW (video mode), CD-R/RW, VCD, MP3, JPEG. Odnímatelná mřížka Dálkový ovladač. Sluchátka Active SONY MDRAS20J.AE Otevřená, dynamická sluchátka pro aktivní sport, neodymový magnet, frekvenční rozpětí 18 22,000 Hz, 13,5 mm měnič pro kvalitní reprodukci, citlivost 104dB/mW, kabel ve tvaru Y. Body 810 Body Kč Kč Kč Kč 15

16 ZNAČKOVÁ A SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA Radiomagnetofon s CD SONY CFDS05.CET Digitální radiomagnetofon s přehrávačem CD, výkon 1,7 W + 1,7 W. Audio vstup pro připojení vašeho MP3/MP4 přehrávače. Kompatibilní s CD-R/CD-RW. FM/AM tuner s digitálním ladění a 30 předvolbami stanic (20 FM, 10 AM). Snadná obsluha. Černá barva. Dvojí napájení ze sítě a na baterie. Digitální zrcadlovka SONY DSLRA390L.CEE4 14,2 efektivního megapixelu. 6,9 cm (2,7 ) výklopný displej LCD. Rychlé automatické ostření 9bodový středový kříž AF s aktivací EyeStart pro rychlé a přesné zaostřování. SteadyShot INSIDE Optická stabilizace obrazu až 3,5 kroku protiotřesového systému. Body 385 Body Kč Kč Kč Kč Fotoaparát Cyber-Shot SONY DSCW350B.CEE8 Rozlišení 14,1 efektivního megapixelu. Pro výjimečně vysokou obrazovou kvalitu a zvětšení nabitá detail. Objektiv Carl Zeiss se 4x optickým zoomem. Objektiv Vario-Tessar se 4x optickým zoomem a širokoúhlým záběrem při ohniskové vzdálenosti 26 mm. Procesor BIONZ. Výkonné zpracování obrazu zajišťuje čisté snímky s nízkým šumem, které jsou plné detailů, a rychlou odezvu při fotografování. 6,7 cm/2,7 obrazovka LCD. Černá barva. Fotoaparát Cyber-Shot SONY DSCWX5B.CEE8 Tenký a elegantní přístroj vyniká možnostmi natáčení Full HD videa 1080i i unikátními funkcemi Sweep Panorama 3D a Superior Auto mode. Maximální rozlišení: 12,2 megapixelů, Typ obrazového senzoru: 7,81 mm (1/2,3 type) Exmor R CMOS, Processor BIONZ, Objektiv Sony G, Zoom 5x (optický). Barva černá. Body 960 Body Kč Kč Kč Kč 16

17 ZNAČKOVÁ A SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA HD Flash kamera SONY HDRCX115EB.CEN SD Flash kamera SONY DCRSX15ES.CEN Digitální videokamera SD HANDYCAM se záznamem na Memory Stick nebo SD/SDHC Memory Card. Objektiv Vario Tessar. Rozlišení pixelů, 60x Optický Zoom. 2000x Digitální Zoom. Barva stříbrná. Full HD videokamera HD HANDYCAM s nahráváním ve formátu AVC HD 1080i na Memory Stick nebo SD/SDHC Memory Card. Objektiv Vario Tessar. Exmor R CMOS senzor. BIONZ procesor. Rozlišení 3,1/1,6 megapixelů. 25x Optický Zoom. 300x Digitální Zoom. Mikrofon s funkcí Zoom, 2,7 dotykový displej. Steady Shot. Aktivní režim. Barva černá. Body 995 Body Kč Kč Kč Kč Digitální fotorámeček S-Frame SONY DPFD1020B.CED Digitální fotorámeček 25,4 cm (10 ) širokoúhlý displej LCD WVGA (16:10). Panel s vysokým rozlišením a podsvícením LED nabízí skvělé zobrazení fotografi í a videoklipů v kvalitě SD. Interní paměť 2 GB nabízí úložný prostor až pro 4000 fotografi í. Barevné provedení černé. Digitální fotorámeček S-Frame SONY DPFE710B.CED Digitální fotorámeček 17,8 cm (7 ) širokoúhlý displej LCD WQVGA (16:10). Jasný panel s ostrým obrazem a podsvícením LED nabízí svěží, detailní zobrazení digitálních fotografi í. Interní paměť 128 MB nabízí úložný prostor až pro 200 snímků. Barevné provedení černé. Body 795 Body Kč Kč Kč Kč 17

18 ZNAČKOVÁ A SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA Notebook série YB SONY VPCYB1S1E/S 11,1 palcový VAIO notebook. Originální operační systém Windows 7 Home Premium (32-bit). AMD Dual-Core Processor E-350 s frekvencí 1,6 GHz, 2 jádra. 2GB DDR3-RAM s frekvencí 1066 MHz. Max podpora 4 GB RAM. Pevný disk 320 GB s rychlostí 5400 rpm. 11,1palcový VAIO Display s rozlišením 1366x768 pixelů a poměrem stran 16:9. Max. rozlišení na výstupu HDMI 1920x1200. Grafi cká karta AMD Radeon HD 6310 Discrete-Class Graphics. Rozměry produktu 20 x 29 x 2,5 cm (hxšxv). Notebook série EB SONY VPCEB3E1E/WI.CEZ 15,5palcový VAIO notebook v bílostříbrné barvě. Originální operační systém Windows 7 Home Premium (64-bit). Intel HM55 Express Chipset, Intel Pentium P6100 procesor s frekvencí 2,00 GHz. 3 MB Cache, 2 jádra. 4 GB DDR3-RAM s frekvencí 1066 MHz. Max podpora 8 GB RAM. Pevný disk 320 GB s rychlostí 5400 rpm. DVD+/- RW, DL, RAM vypalovací mechanika čte a vypaluje CD a DVD. 15,5palcový VAIO Display s rozlišením 1366x768 pixelů a poměrem stran 16:9. Max. rozlišení na výstupu HDMI 1920x1200. Grafi cká karta ATI Mobility Radeon HD5470 s 512 MB dedikované paměti. Rozměry produktu 24,82 x 36,98 x 3,11 cm (hxšxv). Body Body Kč Kč Kč Kč MICRO VAULT ULTRA MINI SONY USM8GN Classic Micro Vault USB 2.0, v kapacitě 8 GB. MICRO VAULT ULTRA MINI SONY USM16GN Classic Micro Vault USB 2.0, v kapacitě 16 GB. Body 112 Body Kč Kč Kč Kč 18

19 ZNAČKOVÁ A SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA PlayStation SONY PS3 160GB J Chassis EUR Black Herní konzole PlayStation 3, 160 GB HDD. Body Kč Kč PlayStation SONY PSP PlayStation Portable Herní konzole PlayStation Portable. Body Kč Kč NiMH - Cycle Energy BLUE SONY BCG34HVE4N Rychlonabíječka Sony se 4 bateriemi typu AA s vysokou kapacitou 2500 mah. Součástí je adaptér do automobilu. Doba nabíjení: 2 až 5 hodin. Samostatný indikátor LED. Umožňuje nabíjení 1 4 baterií typu AA nebo AAA. DVD Recordable / Rewritable SONY 25DMR47BSP DVD-R disk / 4,7 GB 16x rychlost zápisu 25 ks, BALENÍ SPINDLE. Body 150 Body Kč Kč Kč Kč 19

20 OUTDOOR A CYKLO TURISTIKA Dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč Dárkovou poukázku v hodnotě 500 Kč lze využít k nákupu jakéhokoliv zboží ve všech prodejnách a v internetovém obchodu Body Body a doplatek Kč Multifunkční taštička MACE Objem: 1 L, rozměry: 20 x 11 x 7 cm, hmotnost: 117 g, materiál: 600D Polyester s nepromokavou úpravou, 2 hlavní samostatné kapsy, vývod na sluchátka. Čelová svítilna SAND Rozměry: 66 x 41 x 46 mm, hmotnost: 68 g (včetně baterií), baterie: 2x1,5V AAA, alkalické baterie (součástí balení), možnost nastavení intenzity světelného toku bílého LED světla, červeného LED světla, dvě separátní tlačítka pro bílé a barevné LED světlo, možnost naklápění, voděodolná. Body 65 Body Kč Kč Kč Kč 20

21 OUTDOOR A CYKLO TURISTIKA Ponožky WALKING Nízké tenké ponožky sahající pouze pod kotník. materiály: ponožky Walking jsou vyrobeny z 95% z bambusového vlákna. Bambusové vlákno je doplněno 4 % elastanu a 1% polypropylenu. Barva: bílá, šedá, antracitová. Ponožky TREKING Hřejivé ponožky sahající nad kotník. Mají zesílenou oblast chodidla pro mekký došlap a zpevněnou oblast nártu proti sklouzávání. Jsou vyrobeny ze značkového materiálu Thermocool, který vyniká schopností termoregulace. Thermocool vlákno je doplněno 4 % elastanu a 1% polypropylenu. Barva: šedá, antracitová. Body 20 Body Kč Kč Kč Kč Multifunkční kleště SPIN Materiál: ušlechtilá nerez ocel 420, hmotnost: 198 g, délka kleští: 15 cm, délka rukojetě: 9,5 cm, příslušenství: nůž, nožík, pilník, otvírák, pilka, křížový šroubovák, plochý šroubovák dvou velikostí, anatomicky tvarovaná rukojet. Teleskopické trekkové hole STEEPLE 3dílné teleskopické hole, materiál: Alluminium 7075, hrot: Carbon, držadlo: korkové s nastavitelným poutkem, délka: cm, průměr: 18/16/14 mm, váha jedné hole: 300 g, vybavení: uzamykatelný antishock, příslušenství: krytky na hrot / kroužek zimní a letní. Body 54 Body Kč Kč Kč Kč 21

22 OUTDOOR A CYKLO TURISTIKA Samonafukovací karimatka FORTE Rozměr: 190 x 60 x 5 cm, rozměr obalu: 30 x 20 cm, hmotnost: 1520 g, materiál: 190T Polyester / PU zátěr, silná izolační vrstva, obal. Samonafukovací karimatka FUZZY NEW Rozměr: 180x58x3,5 cm, rozměr obalu: 28x20 cm, hmotnost: 990 g, materiál: 68D Polyester Honey Comb Ripstop, protiskluzová úprava, obal. Body 260 Body Kč Kč Kč Kč Cestovní taška na kolečkách SLEDGE 40 Objem: 40 L, rozměry: 54 x 28 x 27 cm, hmotnost: 2400 g, materiál: Polyester 600D s nepromokavou úpravou, teleskopické táhlo z lehkých slitin, vnitřní vak na boty. Taška GINY Objem: 50 L, rozměry: 60 x 28 x 26 cm, hmotnost: 1057 g, materiál: Polyester 600D / Diamond Ripstop PES 420Ds, nepromokavou úpravou, 1 hlavní komora nastavitelná délka popruhu, 2 boční kapsy kapsa na boty, přední kapsa na drobnosti vnitřní organizér. Body 225 Body Kč Kč Kč Kč 22

23 OUTDOOR A CYKLO TURISTIKA Cestovní taška na kolečkách SLEDGE 80 Objem: 80 L, rozměry: 70 x 35 x 32 cm, hmotnost: 3950 g, materiál: Polyester 600D s nepromokavou úpravou, teleskopické táhlo z lehkých slitin, vnitřní vak na boty. Batoh PINK Objem: 23 L, hmotnost: 778 g, rozměry: 43 x 30 x 18 cm, materiál: Polyester 600D / Nylon 420D Dobby s nepromokavou úpravou, boční síťové kapsy na láhve, vnitřní organizer v přední kapse, refl exní prvky, barva: šedá, antracit. Body 295 Body Kč Kč Kč Kč Batoh SAPPER Objem: 40 L, rozměry: 60 x 28 x 23 cm, hmotnost: 1200 g, materiál: 420D Nylon Ripstop s nepromokavou úpravou anatomicky tvarovaný zádový systém z EVA výlisku, úchyty na trekové hole a další vybavení, horní víko s kapsou samostatná přední kapsa, boční síťované kapsy na láhve a mapu, pláštěnka přes batoh, vývod na camelbag. Batoh GUZZLE Objem: 70 L, rozměry: 75 x 37 x 26 cm, hmotnost: 2350 g, materiál: Ripstop PES 450D s nepromokavou úpravou dvě komory s odepínací přepážkou, bederní a hrudní pás, kompresní popruhy a nástavec umožňující změnu objemu, posuvný zádový systém, aluminiové výztuhy, pláštěnka přes batoh, nepromokavé zipy. Body 275 Body Kč Kč Kč Kč 23

24 OUTDOOR A CYKLO TURISTIKA Obal na lyže SKIVER Objem: 43 L, rozměr: 180 x 15 x 16 cm, hmotnost: 1060 g, materiál: 600D Polyester Ripstop s nepromokavou úpravou, polstrovaný obal na lyže, ramenní popruh s nastavitelnou délkou, vnitřní kapsa na drobnosti. Body Kč Kč Batoh na lyžařské boty SKIBOW Objem: 46 L, rozměr: 40 x 35 x 33 cm, hmotnost: 1150 g, materiál: 600D Polyester Ripstop s nepromokavou úpravou, dvě postranní kapsy na lyžařské boty prostorní vnitřní kapsa na doplňky, kapsa na víku batohu. Obal na snowboard SNOWDRIFT Objem: 75 L, rozměr: 155 x 16 x 30 cm, hmotnost: 1300 g, materiál: 600D Polyester Ripstop s nepromokavou úpravou, polstrovaný obal na snowboard, ramenní popruh s nastavitelnou délkou, vnitřní kapsa na drobnosti. Body 145 Body Kč Kč Kč Kč 24

Zimní katalog 2011 Věrnostní program Poštovní spořitelny

Zimní katalog 2011 Věrnostní program Poštovní spořitelny Zimní katalog 2011 Věrnostní program Poštovní spořitelny Platnost katalogu 1. 1. 31. 3. 2011 www.postovnisporitelna.cz 1/2011, 1. vydání Věrnostní program Poštovní spořitelny S VĚRNOSTNÍM PROGRAMEM POŠTOVNÍ

Více

BONUS PROGRAM. katalog 2013. www.kili.cz

BONUS PROGRAM. katalog 2013. www.kili.cz BONUS PROGRAM katalog 2013 www.kili.cz Vážení zákazníci, připravili jsme pro Vás nový bonus programu. Pro velký zájem o rozšíření nabídky, jsme nově zařadili dárkové balíčky a produkty pro volný čas. Současně

Více

V našem světě výhod si vybere svoji odměnu každý!

V našem světě výhod si vybere svoji odměnu každý! V našem světě výhod si vybere svoji odměnu každý! Registrujte se na www.svetvyhod.eu 15. 3. - 15. 5. 2015 O WOODCOTE WOODCOTE CZ, a. s. již od roku 1992 pomáhá svým zákazníkům realizovat jejich sny o bydlení.

Více

PRO-BONUS PROGRAM. podzim 2015. www.pro-bonus.cz NEJRYCHLEJŠÍ CESTA K ODMĚNÁM

PRO-BONUS PROGRAM. podzim 2015. www.pro-bonus.cz NEJRYCHLEJŠÍ CESTA K ODMĚNÁM PRO-BONUS PROGRAM podzim 2015 NEJRYCHLEJŠÍ CESTA K ODMĚNÁM www.pro-bonus.cz MOTIVAČNÍ PROGRAM PRO-BONUS ÚVODNÍ USTANOVENÍ Motivační program PRO-BONUS podzim 2015 (dále jen program ) je provozován společností

Více

Agip. Svět, který cestuje s Vámi

Agip. Svět, který cestuje s Vámi Katalog prémií 2012/2013 Agip. Svět, který cestuje s Vámi eni.cz you&eni Získejte kartu Sbírejte body na svou kartu! Kartu získáte na jakékoli čerpací stanici Agip. Stačí vyplnit přihlášku, nebo pokud

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU SAMI SOBĚ ŠÉFEM I ZAMĚSTNANCEM

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU SAMI SOBĚ ŠÉFEM I ZAMĚSTNANCEM PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU SAMI SOBĚ ŠÉFEM I ZAMĚSTNANCEM SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ Kovové křeslo Mercury s potahem rozměry: 56,5 68,5 98,5 cm materiál: ocel, FSC eukalyptus dřevěné područky stohovatelné se sedákem

Více

PRO-BONUS PROGRAM. PRO PRO zábavu zábavu JARO 2012. PRO-DOMA pohoda PRO VÁS

PRO-BONUS PROGRAM. PRO PRO zábavu zábavu JARO 2012. PRO-DOMA pohoda PRO VÁS PRO-BONUS PROGRAM JARO 2012 PRO PRO zábavu zábavu PRO-DOMA pohoda PRO VÁS JAK POSTUPOVAT 1 jít na web stránky www.pro-bonus.cz Uživateské jméno: Uživateské jméno 2 zaregistrovat se Heslo: Potvrzení hesla:

Více

1+1. CENA ZA 1 ks 2 999,00 CENA ZA 1 ks 2 999,00 CENA ZA 2 ks 2 999,00 cena v přepočtu za 1 ks. při odběru 2 ks ODĚVY A ZAVAZADLA STR.

1+1. CENA ZA 1 ks 2 999,00 CENA ZA 1 ks 2 999,00 CENA ZA 2 ks 2 999,00 cena v přepočtu za 1 ks. při odběru 2 ks ODĚVY A ZAVAZADLA STR. Matrace Royal Melanie matrace s ortopedickými vlastnostmi s jádrem z tepelně modifikované pěny Flexifoam s rozlišenou letní a zimní stranou výška: cca 16 cm nabízené rozměry: 80 200 cm, 85 195 cm, 90 200

Více

899, 50. 1+1 NAVÍC CENA ZA 1 ks 1 799,00 CENA ZA 1 ks 1 799,00 CENA ZA 2 ks 1 799,00. 16 Platnost: 21. 7. 3. 8. 2010 zásob. www.makro.

899, 50. 1+1 NAVÍC CENA ZA 1 ks 1 799,00 CENA ZA 1 ks 1 799,00 CENA ZA 2 ks 1 799,00. 16 Platnost: 21. 7. 3. 8. 2010 zásob. www.makro. Do vyprodání 16 Platnost: 21. 7. 3. 8. 2010 zásob www.makro.cz Křeslo Pazifik s potahem polohovací dřevo FSC eukalyptus rozměry: 56,5 74,3 104 cm nosnost: 130 kg hmotnost: 8 kg cena v přepočtu za 1 ks

Více

Věrnostní program. Dřeváky. když očekáváte odměnu za vaši loajalitu

Věrnostní program. Dřeváky. když očekáváte odměnu za vaši loajalitu Věrnostní program Dřeváky když očekáváte odměnu za vaši loajalitu Pravidla věrnostního programu Pro koho je věrnostní program určen Věrnostní program (dále jen program ) je určen pro registrované zákazníky

Více

KATALOG BONUSŮ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

KATALOG BONUSŮ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU KATALOG BONUSŮ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU Hlavní výhody: bonusy za nákupy, které byste stejně udělali zřízení členství do jedné minuty žádná další věrnostní karta ve Vaší peněžence pouze smysluplné bonusy, které

Více

2014/15. Velkoobchod HODINY, METEOSTANICE PÁJENÍ, NÁŘADÍ MĚŘENÍ, NABÍJENÍ BATERIE, AKUMULÁTORY KABELY, PŘÍSLUŠENSTVÍ 3D TISK ZDROJE NAPĚTÍ

2014/15. Velkoobchod HODINY, METEOSTANICE PÁJENÍ, NÁŘADÍ MĚŘENÍ, NABÍJENÍ BATERIE, AKUMULÁTORY KABELY, PŘÍSLUŠENSTVÍ 3D TISK ZDROJE NAPĚTÍ 2014/15 Velkoobchod MĚŘENÍ, NABÍJENÍ PÁJENÍ, NÁŘADÍ BATERIE, AKUMULÁTORY HODINY, METEOSTANICE 3D TISK FLIR ZDROJE NAPĚTÍ KABELY, PŘÍSLUŠENSTVÍ velkoobchod.conrad.cz Tel.: +420 226 224 254 velkoobchod@conrad.cz

Více

SHELL TRUCKERS KATALOG DÁRKŮ

SHELL TRUCKERS KATALOG DÁRKŮ SHELL TRUCKERS KATALOG DÁRKŮ Prodej pouze za Bodů Air Miles! 2015-1 2 Готвене и хранене Objednací číslo 100742 Objednací číslo 100677 Kontaktní gril PRINCESS Mixér PRINCESS 2 go Praktický kontaktní gril

Více

katalog dárků S motýlí lehkostí vyberte své dárky

katalog dárků S motýlí lehkostí vyberte své dárky katalog dárků S motýlí lehkostí vyberte své dárky Obsah Domácnost 4 13 Sport 14 23 Cesty 24 33 Hry 34 41 Styl 42 53 Pravidla zákaznického programu Linde plus 54 55 domácnost Manželství je spravedlivé zařízení.

Více

7 TRHÁKŮ SLUŽEB PRODEJEN 166 TYPŮ PERSONÁLEM TO NEJLEPŠÍ S PROŠKOLENÝM CZ + SK PRO KAŽDÉHO. Platnost od 5. březen 2011. počítače COMFOR.

7 TRHÁKŮ SLUŽEB PRODEJEN 166 TYPŮ PERSONÁLEM TO NEJLEPŠÍ S PROŠKOLENÝM CZ + SK PRO KAŽDÉHO. Platnost od 5. březen 2011. počítače COMFOR. Platnost od 5. březen 2011 280 PRODEJEN 06 počítače COMFOR CZ + SK S PROŠKOLENÝM PERSONÁLEM 11 notebooky 10 mininotebooky služby 17 LCD panely, projektory 7 TRHÁKŮ PRO KAŽDÉHO TO NEJLEPŠÍ 25 tiskárny 166

Více

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY POHODLNĚ NA SPLÁTKY BEZ HOTOVOSTI A BEZ NAVÝŠENÍ POHODLNĚ, SERIÓZNĚ, BEZ RIZIKA, ZA NEJLEPŠÍ CENY V PRODEJNĚ I E-SHOPU

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY POHODLNĚ NA SPLÁTKY BEZ HOTOVOSTI A BEZ NAVÝŠENÍ POHODLNĚ, SERIÓZNĚ, BEZ RIZIKA, ZA NEJLEPŠÍ CENY V PRODEJNĚ I E-SHOPU POHODLNĚ, SERIÓZNĚ, BEZ RIZIKA, ZA NEJLEPŠÍ CENY V PRODEJNĚ I E-SHOPU STEJNÉ CENY V SAMOOBSLUŽNÉ KAMENNÉ PRODEJNĚ JAKO V INTERNETOVÉM OBCHODĚ BRAUNSTAR s. p. Rybářské potřeby Moskevská 44, 400 01 Ústí

Více

profesionálové pro vaši kancelář trhák / akce+ BUĎTE O KROK NAPŘED S VÝROBKY LEITZ

profesionálové pro vaši kancelář trhák / akce+ BUĎTE O KROK NAPŘED S VÝROBKY LEITZ platnost od 2. 12. 2014 do 31. 01. 2015 profesionálové pro vaši kancelář trhák / akce renáta Büroprofi s.r.o. Hlinská 2 370 01 České Budějovice www.bueroprofi.cz BUĎTE O KROK NAPŘED S VÝROBKY LEITZ 1 KUPUJTE

Více

SPORTOVNÍ KOLEKCE BMW 13/14

SPORTOVNÍ KOLEKCE BMW 13/14 BMW Lifestyle 2013/2014 Radost z jízdy SPORTOVNÍ KOLEKCE BMW 13/14 KOLEKCE BMW ATHLETICS: DOKONALÁ FUNKČNOST. BMW JÍZDNÍ KOLA & PŘÍSLUŠENSTVÍ: PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST. KOLEKCE BMW MOTORSPORT: VÝJIMEČNÁ

Více

ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE

ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE BMW Originální díly a příslušenství, BMW Service, BMW Lifestyle Zima 2011/2012 Radost z jízdy ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE NABÍdka. PŘIPRAVÍME VAŠE BMW NA ZIMNÍ SEZONU. Méně emisí. Více radosti

Více

Grilujeme. se Samsungem! Gril za 1 499 Kč ZDARMA! K telefonům. Gril za. 1 499 Kč ZDARMA! Gril za. 699 Kč ZDARMA! Akce platí do vyprodání zásob!

Grilujeme. se Samsungem! Gril za 1 499 Kč ZDARMA! K telefonům. Gril za. 1 499 Kč ZDARMA! Gril za. 699 Kč ZDARMA! Akce platí do vyprodání zásob! 06/ PLATNOST 6.6. - 14.8.2015 Grilujeme Gril za 1 499 Kč ZDARMA! se Samsungem! K telefonům Gril za 1 499 Kč ZDARMA! Gril za 699 Kč ZDARMA! Akce platí do vyprodání zásob! DOTYKOVÉ NOTEBOOKY! Zvuk Bang &

Více

ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE NABÍDKA.

ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE NABÍDKA. BMW Originální díly a příslušenství, BMW Service, BMW Lifestyle Zima 2011/2012 Radost z jízdy ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE NABÍDKA. PŘIPRAVÍME VAŠE BMW NA ZIMNÍ SEZONU. Méně emisí. Více radosti

Více

NOVINKY SORTIMENTU PŘES 630 NOVÝCH POLOŽEK PRO PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE

NOVINKY SORTIMENTU PŘES 630 NOVÝCH POLOŽEK PRO PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE NOVINKY SORTIMENTU PŘES 630 NOVÝCH POLOŽEK PRO PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE VŠECHNY PRODUKTY, KAŽDÝ PRŮMYSL, JEDEN DODAVATEL! TM ŘEZNÉ NÁSTROJE Záhlubníky HSS-Co 5% - závitová stopka Pro zapuštění imbusových

Více

Z111001/1-3-SO101-001/0

Z111001/1-3-SO101-001/0 Č. REVIZE DATUM ZAPSAL REVIZE POPIS OBSAHU REVIZE Vedoucí projektant Ing. R. Konečný INTERPLAN-CZ,s.r.o. Zodpovědný projektant Ing. R. Konečný Purkyňova 79a Vypracoval Ing. R. Konečný 612 00 Brno Investor:

Více

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í VZ: Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi - 3. část - Dílna průmyslových instalací a pohonů T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í ID Položka

Více

I. Smluvní strany. II. Základní ustanovení

I. Smluvní strany. II. Základní ustanovení KUMSP08HSGUS -'..'. "lll po/ufincmcován zprostředků Evropské unie, Evropskéhofondupro regionální'rozvojprostřeávctvím.ranéhooperačníhoprogramu, reg. č. CZ1.06/3.4.00/23.O9464 W. H-Ji mmmmsrvo PRO MÍSTNÍ

Více

NOTEBOOKY I DO ŠKOLY SOUTĚŽ OLGA LOUNOVÁ VAŘÍME NA INDUKCI STAVÍME DOMÁCÍ POČÍTAČOVOU SÍŤ. Zpěvačka, která rozbouřila stojaté hudební vody

NOTEBOOKY I DO ŠKOLY SOUTĚŽ OLGA LOUNOVÁ VAŘÍME NA INDUKCI STAVÍME DOMÁCÍ POČÍTAČOVOU SÍŤ. Zpěvačka, která rozbouřila stojaté hudební vody ZDARMA magazín zákazníků elektroprodejen Euronics 04 2011 8. ročník SOUTĚŽ VYHRAJTE JEDEN ZE ŠESTI VYSAVAČŮ WHIRLPOOL OLGA LOUNOVÁ Zpěvačka, která rozbouřila stojaté hudební vody VAŘÍME NA INDUKCI Indukční

Více

NEJLEPŠÍ UŽIJTE SI JARO BEZ STRESU VYLADÍME VÁŠ POČÍTAČ PORADÍME OPRAVÍME ODVIRUJEME PROPOJÍME ZPROVOZNÍMÍME ZRYCHLÍME. Nabídka služeb pro vás

NEJLEPŠÍ UŽIJTE SI JARO BEZ STRESU VYLADÍME VÁŠ POČÍTAČ PORADÍME OPRAVÍME ODVIRUJEME PROPOJÍME ZPROVOZNÍMÍME ZRYCHLÍME. Nabídka služeb pro vás Platnost od 6. března 2010 NEJLEPŠÍ Nabídka služeb pro vás 06 počítače COMFOR 11 notebooky 10 mininotebooky 02 digitální svět 17 LCD panely, projektory UŽIJTE SI JARO BEZ STRESU PŘIJEDEME ZA VÁMI, AŤ JSTE

Více

SEZÓNA ZAČÍNÁ. 7x TO NEJLEPŠÍ PRO KAŽDÉHO ZBOŽÍ STAROSTÍ BUDETE BEZ

SEZÓNA ZAČÍNÁ. 7x TO NEJLEPŠÍ PRO KAŽDÉHO ZBOŽÍ STAROSTÍ BUDETE BEZ 09/2012 PLATNOST OD 8. ZÁŘÍ SEZÓNA 7x TO NEJLEPŠÍ PRO KAŽDÉHO S NÁMI BUDETE BEZ STAROSTÍ JSME TU PRO VÁS OD PRVOTNÍHO NASTAVENÍ VAŠEHO NTB ČI PC, POJIŠTĚNÍ ČI PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY AŽ PO VZDÁLENOU SPRÁVU

Více

7x TO NEJLEPŠÍ PRO KAŽDÉHO

7x TO NEJLEPŠÍ PRO KAŽDÉHO 06/2012 PLATNOST OD 9. ČERVNA 7x TO NEJLEPŠÍ PRO KAŽDÉHO S NÁMI BUDETE BEZ NABÍZÍME JEN OSVĚDČENÉ ZBOŽÍ A VŽDY JAKO PRVNÍ STAROSTÍ JSME TU PRO VÁS OD PRVOTNÍHO NASTAVENÍ VAŠEHO NTB ČI PC, POJIŠTĚNÍ ČI

Více

www.intersport.cz Fitness 2011/12

www.intersport.cz Fitness 2011/12 www.intersport.cz Fitness 2011/12 Poskytování záruk mezinárodní záruka spokojenosti zákazníka & záruka služeb ZÁRUKA Nákup u firmy INteRsPoRt znamená bezstarostný nákup, a to po celém světě. Neboť ve více

Více