Věrnostní program. katalog 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věrnostní program. katalog 2011"

Transkript

1 Věrnostní program katalog 2011

2 OBSAH PRAVIDLA 3 4 CESTOVÁNÍ 5 11 HODINKY 12 ZNAČKOVÁ SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA OUTDOOR A CYKLO TURISTIKA ZAHRADA A DOMÁCÍ POTŘEBY PROFI A HOBBY NÁŘADÍ SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ STAVEBNÍ MATERIÁL, SLUŽBY 39 DÁRKOVÉ POUKAZY ČEDOK, SONY,, CYKLOWORLD, FISKARS, TESCO 5, 10, 11, 13, 20, 31, 32, 38 2

3 Pravidla Věrnostního programu Pomáháme Vám 2011 PRAVIDLA Vážení zákazníci, společnost STAVOSPOL, s.r.o. pro Vás v roce 2011 připravila při příležitosti 20tého výročí nový Věrnostní program s atraktivním katalogem dárků. Budeme rádi, když se po seznámení s níže uvedenými pravidly zapojíte do našeho programu a využijete možnosti získat dárky z naší bohaté nabídky. Účastníci Věrnostního programu 2011 Věrnostní program 2011 (dále jen VP 2011) je určen pro všechny stávající a potenciální zákazníky společnosti STAVOSPOL, s.r.o. (dále jen STAVOSPOL). VP 2011 je určen pro všechny tzv. zákaznické segmenty: koncové zákazníky = spotřebitele, malé stavební společnosti/řemeslníky a živnostníky, stavební společnosti, stavebniny a zákazníky e-shopu STAVOMARKET. Počet účastníků programu není omezen a může se jím stát každá zletilá fyzická či právnická osoba, která má trvalé bydliště nebo sídlo na území České republiky. Programu se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti STAVOSPOL. Trvání VP 2011 VP 2011 trvá v období od do Zákazníkům se budou započítávat do plnění VP 2011 zrealizované a řádně a včas uhrazené nákupy dosažené v období , což platí v období od do pro zákazníky zařazené v informačním systému STAVOSPOLu jako obchodní partner. Registrace účastníků do VP 2011 Registrace do VP 2011 probíhá prostřednictvím plastové zákaznické karty s čárovým kódem. Tuto kartu účastník obdrží na kterékoliv prodejně STAVOSPOL a zaregistruje se jednoduchým načtením kódu přímo na prodejně STA- VOSPOL a dále sdělením základních údajů tj. jméno, příjmení, adresa včetně PSČ, telefon, , které budou zaznamenány do informačního systému. Pro identifi kaci a sledování bodů stačí uvést alespoň jméno, příjmení a adresa. U účastníků stávajících obchodních partnerů zařazených již v informačním systému STAVOSPOLu, bude čárový kód karty přiřazen k jejich číslu zákazníka s tím, že zákaznická karta bude vydána na místě nebo následně předána. Počet karet na jednoho účastníka: lze vystavit více karet na jednoho účastníka s odlišením podle jména uživatele karty v informačním systému STAVOSPOLu. Zákazníci zaregistrovaní do Věrnostního programu 2010 prostřednictvím plastové zákaznické karty s čárovým kódem jsou automaticky zařazení do VP Tento princip bude platný i pro následující Věrnostní program včetně možnosti převodu části bodů z VP 2011 do VP 2012 viz dále. Sbírání, přidělování a odepisování bodů Účastníci VP 2011 sbírají body za zrealizované a řádně a včas uhrazené nákupy, na kterémkoli prodejním středisku STAVOSPOL. Účastníci obchodní partneři zařazení v informačním systému sbírají body za každý nákup, ať s použitím karty nebo bez ní. Účastníci bez zařazení do informačního systému musí pro sbírání bodů používat vždy při nákupu zákaznickou kartu. Výše nákupu není omezena a účastník může v jednom dni uskutečnit více nákupů. Hodnota jednoho bodu je pro každého účastníka stanovena dle příslušnosti k zákaznickému segmentu: koncoví zákazníci = spotřebitelé: 1 bod = obrat 1500, Kč s DPH, malé stavební společnosti / řemeslníci a živnostníci: 1 bod = obrat 1300, Kč bez DPH, stavební společnosti: 1 bod = obrat 1500, Kč bez DPH, stavebniny: 1 bod = 3000, Kč bez DPH, zákazníci e-shopu STAVOMARKET: 1 bod = 1500, Kč s DPH. STAVOSPOL si vyhrazuje právo bodový systém měnit či rušit bez omezení. Tyto změny se zavazuje oznámit včas a řádně. Převod bodů mezi jednotlivými účastníky není možný. Body navíc Pokud stávající účastník přivede nového účastníka ze segmentu malých stavebních společností, stavebních společností a stavebnin obdrží stávající účastník navíc 5 bodů. Každý takový nový účastník obdrží při první registraci do VP bodů. Podmínkou registrace je přijetí a plnění pravidel VP Body jsou automaticky připisovány za zrealizované a řádně a včas uhrazené nákupy na konto účastníků v informačním systému STAVOSPOLu. Pokud se účastník rozhodne vyměnit body za dárek s doplatkem (Kč), dárek bez doplatku nebo k nákupu stavebního materiálu a služeb v prodejní síti STAVOSPOL, s.r.o., dojde k odečtení příslušného počtu bodů z jeho konta. Převod bodů z VP 2011 do VP 2012 Zákazníkovi lze převést body z VP 2011 do VP 2012 v případě odběru zboží na fakturu se splatností po , přičemž podmínkou převodu bodů je zaplacení fakturované částky řádně a včas, tj. v plné výši a ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. Za den zaplacení se považuje den připsání částky na účet STAVOSPOL, s.r.o. vedený u banky nebo vyplacením částky společnosti STAVOSPOL, s.r.o. v hotovosti. Dostane-li se zákazník do prodlení s úhradou byť jen části fakturované částky, nárok na převedení bodů nevzniká. Sledování bodů a informace o aktuálním stavu bodů Na prodejním středisku prostřednictvím informačního systému. 3

4 PRAVIDLA Katalog dárků Katalog dárků představuje dokument, který je rozdělen do desíti atraktivních oblastí: Cestování, Hodinky, Značková spotřební elektronika, Outdoor a cyklo turistika, Zahradní a domácí potřeby, Profi a hobby nářadí, Spotřební zboží, Poukázky NOVĚ!, Stavební materiál, služby STAVOSPOL NOVĚ! Nabídka dárků je rozsáhlá a záleží jen na účastníkovi, pro který se rozhodne, ať už zvolí jeden dárek a tomu podřídí sběr všech bodů nebo se rozhodne pro více dárků, např. z každé oblasti. V katalogu uvedené fotografi e mají pouze informativní charakter a jsou pouze ilustrační. STAVOSPOL si vyhrazuje právo typové změny jednotlivých dárků v katalogu nahrazením zboží podobného charakteru a hodnoty. Dále si vyhrazuje právo některé dárky z katalogu trvale stáhnout. Čerpání a objednání dárků Body určené k čerpání může účastník použít k odběru a doplacení dárku, defi novaného a nabízeného v rámci Katalogu dárků a to do vyčerpání zásob. V případě odběru dárků si toto zboží objedná prostřednictvím u: Dárky z katalogu VP 2011 lze objednávat nejpozději do 31. ledna Body k čerpání, které účastník neuplatní k odběru dárků do 31. ledna 2012 propadají. Výměna bodů s doplatky za dárky Počet dárků, které účastník v průběhu trvání VP 2011 může získat, není omezen. Body nelze směnit přímo na fi nanční hotovost. Doplatkem se rozumí částečná úhrada za dárek v korunách. Zbylou část tvoří čerpání v bodech. Dodání dárků Dárky mohou být dodány třemi způsoby: STAVOSPOL předá dárek při koupi v prodejní síti STAVOSPOL nebo přednostně osobně prostřednictvím svých zaměstnanců anebo smluvně zajištěných třetích osob, které jsou oprávněny zaslat účastníkovi dárek formou obchodního balíku na jím uvedenou korespondenční adresu. Účastník je povinen takto objednaný a doručený dárek převzít, přičemž nepřevzetí zboží nezakládá nárok na zpětné připsání čerpaných bodů ani na jakoukoliv fi nanční či jinou náhradu. Dárky budou předávány / zasílány průběžně po obdržení objednávky, nejpozději však do 30ti dnů od obdržení objednávky. STAVOSPOL neodpovídá za ztrátu či poškození dárku během poštovní přepravy. Reklamace dárků Reklamace dárků z VP 2011 probíhá podle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění. Vadný, poškozený nebo jinak nefunkční výrobek je možné v zákonem stanovené záruční lhůtě na vlastní náklady zaslat na adresu třetí osoby, uvedené na dodacím listu, reklamovat na nejbližším servisním místě, uvedeném na záručním listu nebo osobně předat zaměstnanci STAVOSPOLu a s ním dohodnout další postup vyřízení reklamace. Ochrana osobních údajů STAVOSPOL se zavazuje nakládat s osobními údaji účastníků VP 2011 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje účastníka VP 2011 budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám, ani jinak zneužity. Účastník uděluje souhlas ke shromaždování osobních údajů. Účastník má právo kdykoliv požádat o změnu nebo vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace. Učiní tak em na adresu: Závěrečná ustanovení STAVOSPOL si vyhrazuje právo na aktualizaci a typové změny nabídky dárků a právo na využívání a publikaci informací z tohoto programu kromě osobních údajů účastníků. Všechny změny jsou účinné od data zveřejnění na nebo prostřednictvím zaměstnanců STAVOSPOLu, není-li v nich stanoven pozdější termín. Po ukončení programu již nebudou účastníkům připisovány body, nebude-li stanoveno jinak. Možnost čerpat získané dárky z oblastí Cestování trvá ještě 6 měsíců od ukončení programu. Po uplynutí shora uvedených lhůt pro čerpání dárků po zveřejnění ukončení programu zaniká právo na čerpání dárků bez náhrady. Obsah těchto Pravidel, stejně tak jako celek Katalogu dárků je považováno za obchodní tajemství. Je zakázáno je předávat třetím osobám, případně publikovat jakoukoliv jeho část. V Brně, dne

5 CESTOVÁNÍ Dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč ČEDOK NOVĚ! DÁRKOVÝ POUKAZ na nákup zájezdu od CK ČEDOK dle vlastního výběru v hodnotě 500 Kč. Body Body a doplatek Kč Dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč ČEDOK NOVĚ! DÁRKOVÝ POUKAZ na nákup zájezdu od CK ČEDOK dle vlastního výběru v hodnotě 1000 Kč. Body Body a doplatek Kč LÁZNĚ PODĚBRADY Poděbrady Spa hotel Felicitas ČEDOK RELAXAČNÍ POBYT WELLNESS pokoje označeny TYP A, 6 nocí (pondělí - neděle), polopenze. Program: 1x barevná vířivá koupel, 1x klasická ruční masáž, 1x částečná aroma masáž, 1x hydrojet, 1x parafínový zábal na ruce, 1x přísadová koupel, 1x sauna a pára Welcome drink, pitná kúra minerální voda Poděbradka cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, květen říjen. Poděbrady Spa hotel Felicitas ČEDOK MOŘSKÉ POHLAZENÍ 3 noci, polopenze. Program: welcome drink, pitná kúra minerální voda Poděbradka, vysoce relaxační a luxusní tělová ošetření francouzskou tělovou kosmetikou THALGO, 1x mořská předehra, 1x tělový zábal a originální masáž INDOCEANE (60 minut), 1x přísadová koupel s mořskou solí, 1x masážní lůžko hydrojet, volný vstup do hotelového bazénu a whirlpool ve vypsaných časech. Cena na osobu ve dvoulůžkovém pokoji, květen říjen. Body Kč Kč Body Kč Kč 5

6 CESTOVÁNÍ LÁZNĚ LUHAČOVICE Luhačovice hotel Ambra ČEDOK TÝDENNÍ WELLNESS POBYT 7 nocí, polopenze. Program: 1x slatinný obklad,1x klasická masáž částečná,1x infrasauna,1x refl exní masáž plosky nohy, 1x perličková koupel s pomerančovou esencí, 1x zábal Pomerančový sen,1x relaxační aromatická koupel, 1x inhalace, pozornost hotelu 1x sladké pohlazení, bonus Centra vitality: 1x inhalace. Ceny za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, duben září. Body Kč Kč Luhačovice hotel Ambra ČEDOK PRODLOUŽENÝ VÍKEND 3 noci (čtvrtek neděle), polopenze. Program: 1x perličková koupel s přísadami, 1x medovoskový zábal,1x medová detoxikační masáž, 1x oxygenoterapie (kyslíková kúra), pozornost hotelu 1x sladké pohlazení, Bonus Centra vitality: 1x oxygenoterapie nebo inhalace Ceny za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, duben září. Body Kč Kč Luhačovice hotel Zálesí ČEDOK WELLNESS POBYT 7 nocí, polopenze. Program: 1x aromaterapeutická masáž celková, 1x medová detoxikační masáž (nebo aromaterapeutická masáž zad a šíje), 3x suchá uhličitá koupel, 1x bahenní zábal z Mrtvého moře zad a paží, 1x slatinný obklad na celá záda, 1x infračervená kabina,1x sauna. Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, březen duben, duben květen. Luhačovice hotel Zálesí ČEDOK RELAX VÍKEND 2 noci (pátek neděle), polopenze. 1x aromaterapeutická masáž zad a šíje, 1x čokoládová nebo pomerančová nebo kakaová masáž máslem, 1x slatinný obklad na celá záda, 2x inhalace minerální vody Vincentka, 1x infračervená kabina, volný vstup do sauny. březen duben, duben květen. Body Body Kč Kč Kč Kč 6

7 CESTOVÁNÍ HORY, LÁZNĚ, JEZERA Maďarsko hotel Repce Gold lázně Bük ČEDOK 7 nocí s polopenzí, vlastní doprava. Pobyt lze taktéž zkrátit nebo prodloužit na počet nocí dle přání klienta. Body Kč Kč Slovensko Piešťany Lázeňský hotel Balnea Grand*** ČEDOK 7 nocí, polopenze. Program: preventivní léčebný pobyt /konzultace s lékařem, 1 2 procedury denně podle doporučení lékaře. Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, pobyty květen listopad. Body Kč Kč Slovensko Velký Meder Hotel Orchidea*** ČEDOK 7 nocí, snídaně. Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, pobyty květen říjen. Body Kč Kč 7

8 CESTOVÁNÍ AUTEM A AUTOKAREM K MOŘI Chorvatsko Pavilony Brzet*** Omiš ČEDOK 7 nocí, polopenze. Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji na vlastní dopravu, pobyty červen září. Itálie Severní Jadran Hotel Portofi no*** Lido di Jesolo ČEDOK 7 nocí, polopenze, vlastní doprava. Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, pobyty květen září. Body Body Kč Kč Kč Kč 8

9 CESTOVÁNÍ LETADLEM K MOŘI Turecká riviéra Hotel Yalihan**** Alanya ČEDOK 7 nocí, all inclusive. Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, pobyty červen říjen. Body Kč Kč Španělsko Andalusie Hotel Balmoral*** Benalmadena Costa ČEDOK 7 nocí, polopenze. Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, pobyty červen říjen. Kypr Hotel Crystal Springs*** Protaras ČEDOK 7 nocí, polopenze. Cena na osobu ve dvoulůžkovém pokoji, pobyty červen říjen. Body Body Kč Kč Kč Kč 9

10 CESTOVÁNÍ LYŽOVÁNÍ V ZAHRANIČÍ Poukaz v hodnotě Kč na výběr lyžařského zájezdu v zahraničí Lyžování v Alpách Itálie, Francie, Švýcarsko, Rakousko. Nabízené pobyty jsou buď týdenní, nechybí však ani nabídka prodloužených víkendů. Vybírejte na Body Kč Kč Poukaz v hodnotě Kč na výběr lyžařského zájezdu v zahraničí Lyžování v Alpách Itálie, Francie, Švýcarsko, Rakousko. Nabízené pobyty jsou buď týdenní, nechybí však ani nabídka prodloužených víkendů. Vybírejte na Poukaz v hodnotě Kč na výběr lyžařského zájezdu v zahraničí Lyžování v Alpách Itálie, Francie, Švýcarsko, Rakousko. Nabízené pobyty jsou buď týdenní, nechybí však ani nabídka prodloužených víkendů. Vybírejte na Body Body Kč Kč Kč Kč 10

11 CESTOVÁNÍ EXOTIKA Poukaz v hodnotě Kč na výběr zájezdu v exotické destinaci Vybírejte z destinací: Keňa, ostrov Zanzibar, Kuba, Florida, Dominikánská republika, ostrov Jamajka, Martinik, Mexiko a další na Body Kč Kč Poukaz v hodnotě Kč na výběr zájezdu v exotické destinaci Vybírejte z destinací: Keňa, ostrov Zanzibar, Kuba, Florida, Dominikánská republika, ostrov Jamajka, Martinik, Mexiko a další na Poukaz v hodnotě Kč na výběr zájezdu v exotické destinaci Vybírejte z destinací: Keňa, ostrov Zanzibar, Kuba, Florida, Dominikánská republika, ostrov Jamajka, Martinik, Mexiko a další na Body Body Kč Kč Kč Kč 11

12 HODINKY Pánské hodinky /5 FESTINA Pánské quartzové náramkové hodinky, analogové, multifunkční, ocelové pouzdro a tah, vodotěsnost 5ATM. Body Kč Kč Pánské hodinky 16358/52 FESTINA Pánské quartzové náramkové hodinky, analogové, chronograf, ocelové pouzdro a tah, vodotěnost 10ATM. Body Kč Kč Dámské hodinky 16394/4 Ceramic FESTINA Dámské quartzové náramkové hodinky, analogové, multifunkční, ocelové pouzdro, kaučukový řemínek, vodotěsnost 3ATM. Body Kč Kč Dámské hodinky 16524/1 FESTINA Dámské quartzové náramkové hodinky, analogové, multifunkční, ocelové pouzdro s kameny, kožený řemínek, vodotěsnost 5ATM. Body Kč Kč 12

13 ZNAČKOVÁ A SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA Dárková poukázka v hodnotě 500 Kč SONY Dárkovou poukázku v hodnotě 500 Kč lze využít k nákupu v e-shopu rmy.eu. Hodnota poukázky/poukázek bude odečtena z e-shopové ceny. Body 100 Body a doplatek Kč Dárková poukázka v hodnotě Kč SONY Dárkovou poukázku v hodnotě Kč lze využít k nákupu v e-shopu rmy.eu. Hodnota poukázky/poukázek bude odečtena z e-shopové ceny. Body 200 Body a doplatek Kč LCD Televizor SONY KDL40EX500AEP Digitální LCD TV Sony Bravia s uhlopříčkou 40 (102 cm) řady EX500. Specifi kace: Vestavěný tuner DVB-T / MPEG4 AVCHD (DVB-C). Rozlišení displeje Full HD 1080(1920x1080). Šířka x hloubka x výška v cm: 113,5 x 33,3 x 77,5. LCD Televizor SONY KDL32EX302AEP Digitální LCD TV Sony Bravia s uhlopříčkou 32 (82 cm). Specifi kace: Vestavěný tuner DVB-T / DVB-C / (MPEG4 AVCHD). Rozlišení displeje HD Ready (1366x768). Podsvícení CCFL. Šířka x hloubka x výška v cm: 90,8 x 18,7 x 58, hmotnost brutto: 13kg, barva černá. Body Body Kč Kč Kč Kč 13

14 ZNAČKOVÁ A SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA DVD přehrávač SONY DVPSR300B.EC1 Design MIDI, přehrávání videa: DVD-RW/-R /-R DL, Dolby Digital, DTS, DivX, s přehráváním formátu DivX, přehrávání zvuku: CD, CD-R/RW a mp3, prohlížení fotografi í: JPEG na obrazovce, rozhraní USB. Přenosný DVD přehrávač SONY DVPFX750R.EC1 DVD 7 přenosný přehrávač s podporou formátu DivX i přes USB, přehrávání zvuku: CD, CD-R/RW a mp3, prohlížení fotografi í: JPEG, přehrávání videa: DVD-R/-RW/-R DL/+R/+RW a CD-R/-RW s DivX, Displej LCD TFT, rozhraní USB, 2 konektory sluchátek. Body 335 Body Kč Kč Kč Kč Blu-ray disc přehrávač SONY BDPS470B.EC1 Blu-ray Disc 3D Ready, který vám dopřeje požitek z online obsahu, přístup na počítač a bezdrátové připojení k Internetu, Přehrávač Blu-ray Disc, spuštění za 3 sekundy, vysunutí mechaniky za 2 sekundy a kratší doba načítání. Sledujte fi lmy Blu-ray Disc v kvalitě Full HD 1080p a převzorkujte svou stávající sbírku disků DVD. Sestava domácího kina SONY DAVTZ230.CEL Výkon 600 W zvuku, středový reproduktor, 4 satelitní prostorové reproduktory, zvýšení rozlišení DVD vám umožní na televizoru Full HD sledovat libovolné disky DVD v kvalitě téměř Full HD 1080p, funkce BRAVIA Sync pro jednoduché, integrované ovládání vašeho televizoru BRAVIA jedním dotykem a dalších kompatibilních produktů pomocí pouze jednoho dálkového ovládání, hudbu, fi lmy a video. Body Body Kč Kč Kč Kč 14

15 ZNAČKOVÁ A SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA Walkman s tunerem SONY NWZB152FB.CEW Výdrž baterie až 18 hod. Vestavěný USB port. Snadné ovládání díky třířádkovému LCD displeji zobrazujícím informace o skladbě a interpretovi. FM rádio s funkcí nahrávání. Možnost ukládat hlasové poznámky funkce diktafonu. Kompatibilní s MP3/ WMA. Kapacita: 2 GB. Barva černá. Body Kč Kč Video Walkman SONY NWZE453B.CEW Stylový barevný video MP3 přehrávač se skvělým zvukem a mimořádnou výdrží baterie. Výdrž baterie až 50 hodin. Unikátní funkce Sony SensMe, která zanalyzuje a roztřídí vaši hudební knihovnu do tématických kanálů. 2 QVGA LCD displej (240x320), FM tuner i s možností nahrávání z FM. Funkce diktafonu. Walkman port. Kapacita 4 GB až 925 skladeb (při 128 kb/s). Barva černá. Body Kč Kč Mikro systém SONY CMTDX400.CEL Vybavený předním vstupem USB, vstupem pro přenosné audio, přehráváním disků CD a DVD. Vysoký výkon 50 W. Široko pásmové dřevěné reproduktory. 2x50 W (RMS 10%THD) Přehrávání DVD, DVD-R/RW (video mode), CD-R/RW, VCD, MP3, JPEG. Odnímatelná mřížka Dálkový ovladač. Sluchátka Active SONY MDRAS20J.AE Otevřená, dynamická sluchátka pro aktivní sport, neodymový magnet, frekvenční rozpětí 18 22,000 Hz, 13,5 mm měnič pro kvalitní reprodukci, citlivost 104dB/mW, kabel ve tvaru Y. Body 810 Body Kč Kč Kč Kč 15

16 ZNAČKOVÁ A SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA Radiomagnetofon s CD SONY CFDS05.CET Digitální radiomagnetofon s přehrávačem CD, výkon 1,7 W + 1,7 W. Audio vstup pro připojení vašeho MP3/MP4 přehrávače. Kompatibilní s CD-R/CD-RW. FM/AM tuner s digitálním ladění a 30 předvolbami stanic (20 FM, 10 AM). Snadná obsluha. Černá barva. Dvojí napájení ze sítě a na baterie. Digitální zrcadlovka SONY DSLRA390L.CEE4 14,2 efektivního megapixelu. 6,9 cm (2,7 ) výklopný displej LCD. Rychlé automatické ostření 9bodový středový kříž AF s aktivací EyeStart pro rychlé a přesné zaostřování. SteadyShot INSIDE Optická stabilizace obrazu až 3,5 kroku protiotřesového systému. Body 385 Body Kč Kč Kč Kč Fotoaparát Cyber-Shot SONY DSCW350B.CEE8 Rozlišení 14,1 efektivního megapixelu. Pro výjimečně vysokou obrazovou kvalitu a zvětšení nabitá detail. Objektiv Carl Zeiss se 4x optickým zoomem. Objektiv Vario-Tessar se 4x optickým zoomem a širokoúhlým záběrem při ohniskové vzdálenosti 26 mm. Procesor BIONZ. Výkonné zpracování obrazu zajišťuje čisté snímky s nízkým šumem, které jsou plné detailů, a rychlou odezvu při fotografování. 6,7 cm/2,7 obrazovka LCD. Černá barva. Fotoaparát Cyber-Shot SONY DSCWX5B.CEE8 Tenký a elegantní přístroj vyniká možnostmi natáčení Full HD videa 1080i i unikátními funkcemi Sweep Panorama 3D a Superior Auto mode. Maximální rozlišení: 12,2 megapixelů, Typ obrazového senzoru: 7,81 mm (1/2,3 type) Exmor R CMOS, Processor BIONZ, Objektiv Sony G, Zoom 5x (optický). Barva černá. Body 960 Body Kč Kč Kč Kč 16

17 ZNAČKOVÁ A SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA HD Flash kamera SONY HDRCX115EB.CEN SD Flash kamera SONY DCRSX15ES.CEN Digitální videokamera SD HANDYCAM se záznamem na Memory Stick nebo SD/SDHC Memory Card. Objektiv Vario Tessar. Rozlišení pixelů, 60x Optický Zoom. 2000x Digitální Zoom. Barva stříbrná. Full HD videokamera HD HANDYCAM s nahráváním ve formátu AVC HD 1080i na Memory Stick nebo SD/SDHC Memory Card. Objektiv Vario Tessar. Exmor R CMOS senzor. BIONZ procesor. Rozlišení 3,1/1,6 megapixelů. 25x Optický Zoom. 300x Digitální Zoom. Mikrofon s funkcí Zoom, 2,7 dotykový displej. Steady Shot. Aktivní režim. Barva černá. Body 995 Body Kč Kč Kč Kč Digitální fotorámeček S-Frame SONY DPFD1020B.CED Digitální fotorámeček 25,4 cm (10 ) širokoúhlý displej LCD WVGA (16:10). Panel s vysokým rozlišením a podsvícením LED nabízí skvělé zobrazení fotografi í a videoklipů v kvalitě SD. Interní paměť 2 GB nabízí úložný prostor až pro 4000 fotografi í. Barevné provedení černé. Digitální fotorámeček S-Frame SONY DPFE710B.CED Digitální fotorámeček 17,8 cm (7 ) širokoúhlý displej LCD WQVGA (16:10). Jasný panel s ostrým obrazem a podsvícením LED nabízí svěží, detailní zobrazení digitálních fotografi í. Interní paměť 128 MB nabízí úložný prostor až pro 200 snímků. Barevné provedení černé. Body 795 Body Kč Kč Kč Kč 17

18 ZNAČKOVÁ A SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA Notebook série YB SONY VPCYB1S1E/S 11,1 palcový VAIO notebook. Originální operační systém Windows 7 Home Premium (32-bit). AMD Dual-Core Processor E-350 s frekvencí 1,6 GHz, 2 jádra. 2GB DDR3-RAM s frekvencí 1066 MHz. Max podpora 4 GB RAM. Pevný disk 320 GB s rychlostí 5400 rpm. 11,1palcový VAIO Display s rozlišením 1366x768 pixelů a poměrem stran 16:9. Max. rozlišení na výstupu HDMI 1920x1200. Grafi cká karta AMD Radeon HD 6310 Discrete-Class Graphics. Rozměry produktu 20 x 29 x 2,5 cm (hxšxv). Notebook série EB SONY VPCEB3E1E/WI.CEZ 15,5palcový VAIO notebook v bílostříbrné barvě. Originální operační systém Windows 7 Home Premium (64-bit). Intel HM55 Express Chipset, Intel Pentium P6100 procesor s frekvencí 2,00 GHz. 3 MB Cache, 2 jádra. 4 GB DDR3-RAM s frekvencí 1066 MHz. Max podpora 8 GB RAM. Pevný disk 320 GB s rychlostí 5400 rpm. DVD+/- RW, DL, RAM vypalovací mechanika čte a vypaluje CD a DVD. 15,5palcový VAIO Display s rozlišením 1366x768 pixelů a poměrem stran 16:9. Max. rozlišení na výstupu HDMI 1920x1200. Grafi cká karta ATI Mobility Radeon HD5470 s 512 MB dedikované paměti. Rozměry produktu 24,82 x 36,98 x 3,11 cm (hxšxv). Body Body Kč Kč Kč Kč MICRO VAULT ULTRA MINI SONY USM8GN Classic Micro Vault USB 2.0, v kapacitě 8 GB. MICRO VAULT ULTRA MINI SONY USM16GN Classic Micro Vault USB 2.0, v kapacitě 16 GB. Body 112 Body Kč Kč Kč Kč 18

19 ZNAČKOVÁ A SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA PlayStation SONY PS3 160GB J Chassis EUR Black Herní konzole PlayStation 3, 160 GB HDD. Body Kč Kč PlayStation SONY PSP PlayStation Portable Herní konzole PlayStation Portable. Body Kč Kč NiMH - Cycle Energy BLUE SONY BCG34HVE4N Rychlonabíječka Sony se 4 bateriemi typu AA s vysokou kapacitou 2500 mah. Součástí je adaptér do automobilu. Doba nabíjení: 2 až 5 hodin. Samostatný indikátor LED. Umožňuje nabíjení 1 4 baterií typu AA nebo AAA. DVD Recordable / Rewritable SONY 25DMR47BSP DVD-R disk / 4,7 GB 16x rychlost zápisu 25 ks, BALENÍ SPINDLE. Body 150 Body Kč Kč Kč Kč 19

20 OUTDOOR A CYKLO TURISTIKA Dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč Dárkovou poukázku v hodnotě 500 Kč lze využít k nákupu jakéhokoliv zboží ve všech prodejnách a v internetovém obchodu Body Body a doplatek Kč Multifunkční taštička MACE Objem: 1 L, rozměry: 20 x 11 x 7 cm, hmotnost: 117 g, materiál: 600D Polyester s nepromokavou úpravou, 2 hlavní samostatné kapsy, vývod na sluchátka. Čelová svítilna SAND Rozměry: 66 x 41 x 46 mm, hmotnost: 68 g (včetně baterií), baterie: 2x1,5V AAA, alkalické baterie (součástí balení), možnost nastavení intenzity světelného toku bílého LED světla, červeného LED světla, dvě separátní tlačítka pro bílé a barevné LED světlo, možnost naklápění, voděodolná. Body 65 Body Kč Kč Kč Kč 20

21 OUTDOOR A CYKLO TURISTIKA Ponožky WALKING Nízké tenké ponožky sahající pouze pod kotník. materiály: ponožky Walking jsou vyrobeny z 95% z bambusového vlákna. Bambusové vlákno je doplněno 4 % elastanu a 1% polypropylenu. Barva: bílá, šedá, antracitová. Ponožky TREKING Hřejivé ponožky sahající nad kotník. Mají zesílenou oblast chodidla pro mekký došlap a zpevněnou oblast nártu proti sklouzávání. Jsou vyrobeny ze značkového materiálu Thermocool, který vyniká schopností termoregulace. Thermocool vlákno je doplněno 4 % elastanu a 1% polypropylenu. Barva: šedá, antracitová. Body 20 Body Kč Kč Kč Kč Multifunkční kleště SPIN Materiál: ušlechtilá nerez ocel 420, hmotnost: 198 g, délka kleští: 15 cm, délka rukojetě: 9,5 cm, příslušenství: nůž, nožík, pilník, otvírák, pilka, křížový šroubovák, plochý šroubovák dvou velikostí, anatomicky tvarovaná rukojet. Teleskopické trekkové hole STEEPLE 3dílné teleskopické hole, materiál: Alluminium 7075, hrot: Carbon, držadlo: korkové s nastavitelným poutkem, délka: cm, průměr: 18/16/14 mm, váha jedné hole: 300 g, vybavení: uzamykatelný antishock, příslušenství: krytky na hrot / kroužek zimní a letní. Body 54 Body Kč Kč Kč Kč 21

22 OUTDOOR A CYKLO TURISTIKA Samonafukovací karimatka FORTE Rozměr: 190 x 60 x 5 cm, rozměr obalu: 30 x 20 cm, hmotnost: 1520 g, materiál: 190T Polyester / PU zátěr, silná izolační vrstva, obal. Samonafukovací karimatka FUZZY NEW Rozměr: 180x58x3,5 cm, rozměr obalu: 28x20 cm, hmotnost: 990 g, materiál: 68D Polyester Honey Comb Ripstop, protiskluzová úprava, obal. Body 260 Body Kč Kč Kč Kč Cestovní taška na kolečkách SLEDGE 40 Objem: 40 L, rozměry: 54 x 28 x 27 cm, hmotnost: 2400 g, materiál: Polyester 600D s nepromokavou úpravou, teleskopické táhlo z lehkých slitin, vnitřní vak na boty. Taška GINY Objem: 50 L, rozměry: 60 x 28 x 26 cm, hmotnost: 1057 g, materiál: Polyester 600D / Diamond Ripstop PES 420Ds, nepromokavou úpravou, 1 hlavní komora nastavitelná délka popruhu, 2 boční kapsy kapsa na boty, přední kapsa na drobnosti vnitřní organizér. Body 225 Body Kč Kč Kč Kč 22

23 OUTDOOR A CYKLO TURISTIKA Cestovní taška na kolečkách SLEDGE 80 Objem: 80 L, rozměry: 70 x 35 x 32 cm, hmotnost: 3950 g, materiál: Polyester 600D s nepromokavou úpravou, teleskopické táhlo z lehkých slitin, vnitřní vak na boty. Batoh PINK Objem: 23 L, hmotnost: 778 g, rozměry: 43 x 30 x 18 cm, materiál: Polyester 600D / Nylon 420D Dobby s nepromokavou úpravou, boční síťové kapsy na láhve, vnitřní organizer v přední kapse, refl exní prvky, barva: šedá, antracit. Body 295 Body Kč Kč Kč Kč Batoh SAPPER Objem: 40 L, rozměry: 60 x 28 x 23 cm, hmotnost: 1200 g, materiál: 420D Nylon Ripstop s nepromokavou úpravou anatomicky tvarovaný zádový systém z EVA výlisku, úchyty na trekové hole a další vybavení, horní víko s kapsou samostatná přední kapsa, boční síťované kapsy na láhve a mapu, pláštěnka přes batoh, vývod na camelbag. Batoh GUZZLE Objem: 70 L, rozměry: 75 x 37 x 26 cm, hmotnost: 2350 g, materiál: Ripstop PES 450D s nepromokavou úpravou dvě komory s odepínací přepážkou, bederní a hrudní pás, kompresní popruhy a nástavec umožňující změnu objemu, posuvný zádový systém, aluminiové výztuhy, pláštěnka přes batoh, nepromokavé zipy. Body 275 Body Kč Kč Kč Kč 23

24 OUTDOOR A CYKLO TURISTIKA Obal na lyže SKIVER Objem: 43 L, rozměr: 180 x 15 x 16 cm, hmotnost: 1060 g, materiál: 600D Polyester Ripstop s nepromokavou úpravou, polstrovaný obal na lyže, ramenní popruh s nastavitelnou délkou, vnitřní kapsa na drobnosti. Body Kč Kč Batoh na lyžařské boty SKIBOW Objem: 46 L, rozměr: 40 x 35 x 33 cm, hmotnost: 1150 g, materiál: 600D Polyester Ripstop s nepromokavou úpravou, dvě postranní kapsy na lyžařské boty prostorní vnitřní kapsa na doplňky, kapsa na víku batohu. Obal na snowboard SNOWDRIFT Objem: 75 L, rozměr: 155 x 16 x 30 cm, hmotnost: 1300 g, materiál: 600D Polyester Ripstop s nepromokavou úpravou, polstrovaný obal na snowboard, ramenní popruh s nastavitelnou délkou, vnitřní kapsa na drobnosti. Body 145 Body Kč Kč Kč Kč 24

Věrnostní program. katalog 2011

Věrnostní program. katalog 2011 Věrnostní program katalog 2011 OBSAH PRAVIDLA 3 4 CESTOVÁNÍ 5 11 HODINKY 12 ZNAČKOVÁ SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA OUTDOOR A CYKLO TURISTIKA 13 19 20 31 ZAHRADA A DOMÁCÍ POTŘEBY 32 35 PROFI A HOBBY NÁŘADÍ 36 37

Více

Věrnostní program. katalog 2011

Věrnostní program. katalog 2011 Věrnostní program katalog 2011 OBSAH PRAVIDLA 3 4 CESTOVÁNÍ 5 11 HODINKY 12 ZNAČKOVÁ SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA OUTDOOR A CYKLO TURISTIKA 13 19 20 31 ZAHRADA A DOMÁCÍ POTŘEBY 32 35 PROFI A HOBBY NÁŘADÍ 36 37

Více

Dárky Fiskars nejen pro vaši zahradu

Dárky Fiskars nejen pro vaši zahradu NŮŽKY PÁKOVÉ vyrobeny z kvalitní švédské nerezavějící oceli ergonomicky tvarovaná držadla vyrobena z extra pevného polyamidu s pákovým převodem násobícím střižnou sílu čepele vhodné na stříhání čerstvého

Více

věrnostní program 2011/12

věrnostní program 2011/12 věrnostní program 2011/12 Věrnostní program Věrnostní program je určen pro každého našeho odběratele, který nakoupí zboží v naší prodejně a to v průběhu následujících 12 měsíců, tj. až do 1. dubna 2012.

Více

Dárek je radost. Dárky Fiskars nejen pro vaši zahradu

Dárek je radost. Dárky Fiskars nejen pro vaši zahradu Dárek je radost. NŮŽKY PÁKOVÉ vyrobeny z kvalitní švédské nerezavějící oceli ergonomicky tvarovaná držadla vyrobena z extra pevného polyamidu s pákovým převodem násobícím střižnou sílu čepele vhodné na

Více

Digitální fotorámeček s wi-fi: užijte si své nejnovější fotografie. 18cm (7 ) S-Frame WA700 a W700 s intuitivním dotykovým panelem

Digitální fotorámeček s wi-fi: užijte si své nejnovější fotografie. 18cm (7 ) S-Frame WA700 a W700 s intuitivním dotykovým panelem Tisková zpráva 21.11. 2011 Digitální fotorámeček s wi-fi: užijte si své nejnovější fotografie 18cm (7 ) S-Frame WA700 a W700 s intuitivním dotykovým panelem Připojte se bezdrátově ke své domácí síti Nahrajte

Více

Vstup: 5V/1000 mah (max.) Vhodné pro: iphone, Smart Phone, mobily, MP3/MP4,

Vstup: 5V/1000 mah (max.) Vhodné pro: iphone, Smart Phone, mobily, MP3/MP4, USBpromo.cz POWER BANKY A SOLÁRNÍ NABÍJEČKY Ceny k 15.10.2014 KÓD bez DPH při 100 ks OBRÁZEK POPIS, SPECIFIKACE, POČET NABITÍ SPECIFIKACE KAPACITA (v mah) BALENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ TERMÍN DODÁNÍ POTISK STANDARDNÍ

Více

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Notebook 7 ks : DISPLEJ - IPS, matný, velikost 15,6", 16:9, rozlišení min. FullHD - 1920 1080; PROCESOR - PassMark min. 8200, min. 4 jádra, technologie

Více

Ceník - Notebook brašny

Ceník - Notebook brašny BASIC Notebook Brašna "Sportsline II" Sportsline I - prostorné polstrované hlavní oddělení - uvnitř brašny oddělení pro dokumenty - organizér se dvěmi kapsami a 3 držáky per - dvě přední kapsy /červená

Více

DD 2G 18.0 Objednací číslo 417.831

DD 2G 18.0 Objednací číslo 417.831 Aku nářadí DD 2G 18.0 Objednací číslo 417.831 2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V Technické atributy Napětí akumulátoru: 18 V Kapacita akumulátoru: 2,5 / 5,0 Ah Točivý moment max. měkký/tvrdý: 52 / 68 Nm

Více

novinka 16290.K 80281.M 16291.M 80282.C 16293.Z 16292.E 80283.S 80280.R 33986.Z nová barva 42652.Z ks 1-99 100+ 500+ 1 000+ Kč 38,70 37,10 35,60 34,70

novinka 16290.K 80281.M 16291.M 80282.C 16293.Z 16292.E 80283.S 80280.R 33986.Z nová barva 42652.Z ks 1-99 100+ 500+ 1 000+ Kč 38,70 37,10 35,60 34,70 Drobné dárky Hliníková minisvítilna s 6x LED světlem a karabinou Ø 25 57 mm, laserový popis ks 1-69 70+ 350+ 700+ Kč 67,- 62,90 60,70 59,20 16290.K Hliníková minisvítilna s 3x LED světlem a karabinkou

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30 Příloha č. 1 - Technické podmínky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Technické zadání zakázky na dodávku výpočetní techniky pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Moravské

Více

BASIC. Ceník - Notebook brašny. Sportsline II. Sportsline Basic. Sportsline I. Sportsline III. "Sportsline Bordeaux" taška na notebook

BASIC. Ceník - Notebook brašny. Sportsline II. Sportsline Basic. Sportsline I. Sportsline III. Sportsline Bordeaux taška na notebook velikost: 15,6" - 40 cm velikost: 12,1"- 31 cm velikost: 15,6"- 40 cm BASIC Sportsline Basic Notebook Brašna "Sportsline Basic", černá - prostorné polstrované hlavní oddělení - uvnitř oddělení pro dokumenty

Více

ENERGY STAR, hladina hluku nesmí překročit 4,0 B (A) v pohotovostním režimu a 4,5 B(A) při přístupu na pevný disk

ENERGY STAR, hladina hluku nesmí překročit 4,0 B (A) v pohotovostním režimu a 4,5 B(A) při přístupu na pevný disk Běžný desktop Case konfigurovatelná skříň typu minitower minimální požadovaný výkon PassMark min. 4300 bodů Chipset chipset umožňující funkce vzdálené správy a sledování nezávisle na stavu či přítomnosti

Více

ATV. LCD Televizory. KDL26EX302AEP 8061 8899 168.07 4905524653878 Digitální LCD TV Sony Bravia s uhlopříčkou 26" (66 cm)

ATV. LCD Televizory. KDL26EX302AEP 8061 8899 168.07 4905524653878 Digitální LCD TV Sony Bravia s uhlopříčkou 26 (66 cm) KDL26EX302AEP 8061 8899 168.07 4905524653878 Digitální LCD TV Sony Bravia s uhlopříčkou 26" (66 cm) řady EX302 Specifikace: Vestavěný tuner DVB-T / DVB-C / (MPEG4 AVCHD) Rozlišení displeje HD Ready (1366x768)

Více

Skvělé fotografie při každém počasí: Přináší je superštíhlý fotoaparát Cyber-shot TX5, který je prvním vodovzdorným digitálem značky Sony

Skvělé fotografie při každém počasí: Přináší je superštíhlý fotoaparát Cyber-shot TX5, který je prvním vodovzdorným digitálem značky Sony Tisková zpráva 18. února 2010 Skvělé fotografie při každém počasí: Přináší je superštíhlý fotoaparát Cyber-shot TX5, který je prvním vodovzdorným digitálem značky Sony Je odolný proti vodě, prachu, nárazu

Více

Jednoduché spolehlivé elektrické nářadí

Jednoduché spolehlivé elektrické nářadí Jednoduché spolehlivé elektrické nářadí Obsah aku stroje 4 vrtačky, excentrická bruska, hoblík 5 úhlové brusky, přímočará pila 6 okružní pila 7 Aku vrtací šroubovák Maktec MT070E Aku vrtací šroubovák Maktec

Více

VAIO. Série Z. VPCZ11X9E/B.CEZ 41658,33 49990 8.4 4905524652949 TOP manažerský notebook série Z v černé barvě s OS. Série W

VAIO. Série Z. VPCZ11X9E/B.CEZ 41658,33 49990 8.4 4905524652949 TOP manažerský notebook série Z v černé barvě s OS. Série W Notebooky Série Z VPCZ11X9E/B.CEZ 41658,33 49990 8.4 4905524652949 TOP manažerský notebook série Z v černé barvě s OS Win7 Professional 64-bit. 13,1" tělo notebooku, Intel Core i5-520m procesor - 2,4GHz,

Více

Pomáháme Vám... Váš Věrnostní program Vám také v letošním roce přináší skvělé značkové dárky a mnoho dalších výhod při nakupování. Nový svět odměn...

Pomáháme Vám... Váš Věrnostní program Vám také v letošním roce přináší skvělé značkové dárky a mnoho dalších výhod při nakupování. Nový svět odměn... Pomáháme Vám... Váš Věrnostní program Vám také v letošním roce přináší skvělé značkové dárky a mnoho dalších výhod při nakupování. Nový svět odměn... 2 Obsah Obsah Pravidla 5-6 Poukázky 9-14 Outdoor a

Více

Malé fotoaparáty s velkým výkonem. Nové modely Sony Cyber-shot se snadnou obsluhou: DSC-W630, W620, W610 a S5000

Malé fotoaparáty s velkým výkonem. Nové modely Sony Cyber-shot se snadnou obsluhou: DSC-W630, W620, W610 a S5000 Tisková zpráva CES, Las Vegas 9. ledna 2012 Malé fotoaparáty s velkým výkonem Nové modely Sony Cyber-shot se snadnou obsluhou: DSC-W630, W620, W610 a S5000 Nová funkce 360 Sweep Panorama pro kompletní

Více

brašna v balení záruka: 3 roky NBD on-site

brašna v balení záruka: 3 roky NBD on-site Pořadové číslo položky: 1586, 1619, 1582, 1579 HP ProBook 4330s/13,3/i5-2450/4G/500/DVD/B/7P HP ProBook Frekvence procesoru 2.45 GHz Úhlopříčka LCD 13,3 500 GB Otáčky pevného disku 7200rpm Bezdrátová síťová

Více

APM Automotive s.r.o., tel.: 379 302 922, info@apm.cz, www.apm.cz

APM Automotive s.r.o., tel.: 379 302 922, info@apm.cz, www.apm.cz 15,6 48 APM Automotive s.r.o., tel.: 379 302 922, info@apm.cz, www.apm.cz jarní AKCE plná odměn 1.3. - 31.5.2014 TNT20 získejte skvělé odměny ZDARMA! ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A PRAVIDLA AKCE TNT20: 1. Akce TNT20

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Rodina notebooků VAIO E se rozrůstá:

Rodina notebooků VAIO E se rozrůstá: Tisková zpráva Praha, 19. červen 2012 Rodina notebooků VAIO E se rozrůstá: Snadno ovladatelné nové modely VAIO E 15 a E 17 Nový zaoblený design wrap-around Funkce Rapid Wake + Eco: připraven k práci v

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Nabídka příslušenství DOLMAR

Nabídka příslušenství DOLMAR Oleje Dolmar Lišty Dolmar Řetězy Dolmar Přípravky na řetězy a broušení Příslušenství rozbrušovacích pil Vyžínací nástroje a příslušenství Příslušenství k sekačkám a traktorům Příslušenství k traktorům

Více

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem Max. cena za kus Max. cena za ks Max. celkem za č. Předmět Počet ks bez DPH vč. DPH položky vč. DPH Požadavky 1 počítače do učebny 13 12 500,00 15 125,00 196 625,00 Parametry: dodání během 2. pololetí

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů WELLNESS SPA Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 1. 4. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 2. 1. - 31. 3. 1. 11. - 28. 12. PODĚBRADY Platnost ceníku od 2. 1. 2015 LÁZEŇSKÉ

Více

Tisková zpráva. Londýn, 1. února 2011

Tisková zpráva. Londýn, 1. února 2011 Tisková zpráva Londýn, 1. února 2011 Větší zoom s menším rozmazáním snímků: Fotoaparáty Cyber-shot z řady HX s videem ve Full HD rozlišení Fotoaparáty HX100V a HX9V s možností pořizování 3D snímků, s novým

Více

STANY SPACÍ PYTLE BATOHY ŘADA BASIC

STANY SPACÍ PYTLE BATOHY ŘADA BASIC STANY SPACÍ PYTLE BATOHY ŘADA BASIC BATOHY WALKER 30 990 Kč jednokomorový polstrovaný bederní pás s kapsičkou vyztužený zádový kapsiška na mobil dvě přední kapsy na zip vývod pro sluchátka WALKER 30 30

Více

OBSAH NŮŽKY ZAHRADNÍ...

OBSAH NŮŽKY ZAHRADNÍ... OBSAH NŮŽKY ZAHRADNÍ... 1 NÁHRADNÍ DÍLY K NŮŽKÁM ZAHRADNÍM 2 NŮŽKY NA BYLINY, KVĚTINY, BONSAJE 2 NŮŽKY NA SILNÉ VĚTVE 3 NÁHRADNÍ DÍLY K NŮŽKÁM NA SILNÉ VĚTVE 4 NŮŽKY UNIVERZÁLNÍ ZAHRADNÍ 4 NÁHRADNÍ DÍLY

Více

NŮŽKY ZAHRADNÍ PowerStep TM. NŮŽKY ZAHRADNÍ PŘEVODOVÉ PowerGear TM NŮŽKY ZAHRADNÍ PROFI NŮŽKY ZAHRADNÍ S PÁKOVÝM PŘEVODEM

NŮŽKY ZAHRADNÍ PowerStep TM. NŮŽKY ZAHRADNÍ PŘEVODOVÉ PowerGear TM NŮŽKY ZAHRADNÍ PROFI NŮŽKY ZAHRADNÍ S PÁKOVÝM PŘEVODEM NŮŽKY ZAHRADNÍ PowerStep TM 111670 PowerStep TM 6411501116703 4 899 NŮŽKY ZAHRADNÍ PŘEVODOVÉ PowerGear TM 111540 převodové 6411501965417 4 1069 111520 převodové dvoučepelové, střední 6411501965202 4 899

Více

Technická specifikace - NABÍDKOVÝ LIST Nákup výpočetní a audiovizuální techniky pro Základní školu, Most, Svážná 2342, příspěvkovou organizace Název firmy, organizace : Zastoupená : Adresa : Telefon: ISDS:

Více

SAP. výrobku. Sekera FISKARS X11 štípací, plastové pouzdro. Sekera FISKARS X17 štípací, plastové pouzdro. Sekera FISKARS X25 štípací, plastové pouzdro

SAP. výrobku. Sekera FISKARS X11 štípací, plastové pouzdro. Sekera FISKARS X17 štípací, plastové pouzdro. Sekera FISKARS X25 štípací, plastové pouzdro SEKERY ŠTÍPACÍ 1220 1001613 Sekera FISKARS X11 štípací, plastové pouzdro 6115012208 1 350 12260 1000606 Sekera FISKARS X17 štípací, plastové pouzdro 61150122606 1 690 12280 1000607 Sekera FISKARS X25 štípací,

Více

7 990,- AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTŮ. HP Pavilion 2 TouchSmart 10-e00sc KVĚTEN/ČERVEN 2014. Notebook HP - AMD Dual Core A4-1200, multidotykový 10.

7 990,- AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTŮ. HP Pavilion 2 TouchSmart 10-e00sc KVĚTEN/ČERVEN 2014. Notebook HP - AMD Dual Core A4-1200, multidotykový 10. KVĚTEN/ČERVEN 01 3607 7 990,- HP Pavilion TouchSmart 10-e00sc Notebook HP - AMD Dual Core A-100, multidotykový 10.1 LED 1366x768 antireflexní, RAM GB DDR3L, AMD Radeon HD 8180, HDD 500GB 500 otáček, WiFi,

Více

SEKERY ŠTÍPACÍ PILY NÁŘADÍ DO LESA

SEKERY ŠTÍPACÍ PILY NÁŘADÍ DO LESA SEKERY UNIVERZÁLNÍ 121121 Sekera FISKARS X5, šité pouzdo 764 121420 Sekera FISKARS X7, plastové pouzdro 893 121440 Sekera FISKARS X10, plastové pouzdro 1 148 121460 Sekera FISKARS X15, plastové pouzdro

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

LETÁKOVÁ AKCE VLA 2014-06 Dům, dílna a zahrada. Termín: 13. 30. června 2014

LETÁKOVÁ AKCE VLA 2014-06 Dům, dílna a zahrada. Termín: 13. 30. června 2014 LETÁKOVÁ AKCE VLA 2014-06 Dům, dílna a zahrada Termín: 13. 30. června 2014 108951 EXTOL PREMIUM 108952 EXTOL PREMIUM 108953 EXTOL PREMIUM 108955 EXTOL PREMIUM 1440 EXTOL CRAFT 115x22,2mm 125x22,2mm 150x22,2mm

Více

KASCH, Karel Schreil. Ceník FISKARS 2010

KASCH, Karel Schreil. Ceník FISKARS 2010 KASCH, Karel Schreil Ceník FISKARS 2010 FIsKARs 5 let záruka na nářadí FISKARS výrobky Fiskars jsou na nejvyšší kvalitativní úrovni a proto Fiskars nabízí 5-ti letou záruku na své výrobky. 111000 ZAHRADNÍ

Více

10 490,- ACER NTB TMP253-E-20204G75Mnks 11 890,- AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTů

10 490,- ACER NTB TMP253-E-20204G75Mnks 11 890,- AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTů ACER NTB TMP253-E-20204G75Mnks Dvoujádrový procesor Intel Pentium 2020M (2.4GHz); 4GB RAM DDR3; 15.6 HD (1366x768 bodů) matný LED displej; grafika Intel HD Graphics; 750GB HDD; DVD±RW/RAM mechanika; rozhraní:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.10 /04.0023 Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení. Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo

Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení. Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo VGN-FW4ZJ/H Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Platí od: 3. - 31. 5. 2013. Únor. Březen. Květen. Červen. Červenec. Srpen. Září. Říjen. Listopad. Prosinec

Platí od: 3. - 31. 5. 2013. Únor. Březen. Květen. Červen. Červenec. Srpen. Září. Říjen. Listopad. Prosinec akce výběr Platí od: 3. - 31. 5. 2013 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 4161 Stativ STAR 61 3-cestná hlava s rychloupínací destičkou profil: 20 mm, výška:

Více

Sekera FISKARS X11 štípací, plastové pouzdro. Sekera FISKARS X17 štípací, plastové pouzdro. Sekera FISKARS X25 štípací, plastové pouzdro

Sekera FISKARS X11 štípací, plastové pouzdro. Sekera FISKARS X17 štípací, plastové pouzdro. Sekera FISKARS X25 štípací, plastové pouzdro Platí od 1.1.2015 SEKERY ŠTÍPACÍ 1220 1001613 Sekera FISKARS X11 štípací, plastové pouzdro 6115012208 1 350 12260 1000606 Sekera FISKARS X17 štípací, plastové pouzdro 61150122606 1 690 12280 1000607 Sekera

Více

A) Notebook + dockstation + operační systém

A) Notebook + dockstation + operační systém PŘÍLOHA č. 2 A) Notebook + dockstation + operační systém 2 ks v max. ceně s DPH za oba kusy: 2 727 EUR - 66 293, Kč Technické parametry a specifikace: Procesor: 3 MB L3 Cache 2 jádra, 4 thready s frekvencí

Více

CENOVKY K DIGITÁLNÍM FOTOAPARÁTŮM C-765 ULTRA ZOOM

CENOVKY K DIGITÁLNÍM FOTOAPARÁTŮM C-765 ULTRA ZOOM CENOVKY K DIGITÁLNÍM FOTOAPARÁTŮM C-765 ULTRA ZOOM 10x optický a 3x digit. zoom Super-makro již od 3cm Autom. i manuální vyvážení bílé 4 vlastní uživatelská nastavení s baterií, USB a AV kabel, Profesionální

Více

...jedna pro všechny. Albert NIELS. Světový šampion v cyklokrosu

...jedna pro všechny. Albert NIELS. Světový šampion v cyklokrosu 18V < Albert NIELS Světový šampion v cyklokrosu POWX0070LI 18V 0-400 0-1200 min -1 max. ø13 mm 2 890,- Technické specifikace: POWX0070LI Napětí 18 V LED pracovní světlo Přepínač zpětného chodu 1x vrtačka

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Začínáme Představení produktu 1 Microphone LED světlo/blesk 3 Zrcadlo (pro vlastní portrét 4 Čočka 5 Klip 6 Držák řemínku 7 Přepínač režimu: 3 4 5 7 8 Kamera ( 6 Diktafon ( Fotoaparát

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Plážové doplňky. od 12, 90. od 79, 00. od 139, 00

Plážové doplňky. od 12, 90. od 79, 00. od 139, 00 Plážové doplňky 108.425 Létající talíř Frisbee - klasická sportovní potřeba s velkou plochou pro potisk. Materiál: plast. Rozměr: ø 22 cm. Technologie potisku: sítotisk. Plocha pro potisk: ø 12 cm. Množství

Více

Vernost. se vyplácí. s elgonem. Věrnostní program

Vernost. se vyplácí. s elgonem. Věrnostní program Vernost s em se vyplácí Věrnostní program Vážení zákazníci Vážení zákazníci, rádi bychom Vám představili nový Věrnostní program Elgon (dále jen VP Elgon), kterým chceme umožnit všem zákazníkům firmy Ascomex

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

CESTOVÁNÍ, VOLNÝ ČAS 107

CESTOVÁNÍ, VOLNÝ ČAS 107 CESTOVÁNÍ, VOLNÝ ČAS 1 3500 Šňůrka na krk - lanyard s kovovou karabinkou polyester 48 2 cm potisk: TR3 20 1,8 cm 6,30 3506 Šňůrka na krk - laynard s kovovou karabinkou a poutkem na mobilní telefon, polyester

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Operační paměť Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel Název: Městské centrum sociálních služeb a prevence Právní forma: Příspěvková organizace Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/ VGN-SR49VN/H Váš mobilní partner Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Více

StanleyBlack&Decker KATALOG PLNÝ MIMOŘÁDNÝCH PRODUKTŮ JE URČEN PŘÍMO PRO VÁS, VAŠE ZAMĚSTNANCE NEBO KLIENTY.

StanleyBlack&Decker KATALOG PLNÝ MIMOŘÁDNÝCH PRODUKTŮ JE URČEN PŘÍMO PRO VÁS, VAŠE ZAMĚSTNANCE NEBO KLIENTY. KATALOG PLNÝ MIMOŘÁDNÝCH PRODUKTŮ JE URČEN PŘÍMO PRO VÁS, VAŠE ZAMĚSTNANCE NEBO KLIENTY. FatMax SVINOVACÍ METR 2 m KLÍČENKA Objednací kód: FMHT1-33856 MINI SVÍTILNA Objednací kód: 1-95-393 LED minisvítilna

Více

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky.

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky. ICT 1 MSZ Příloha 1a Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka: 2/2013 Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

ZAHRADNÍ NŮŽKY A UNIVERZÁLNÍ NŮŽKY

ZAHRADNÍ NŮŽKY A UNIVERZÁLNÍ NŮŽKY FISKARS 5 let záruka na nářadí FISKARS výrobky Fiskars jsou na nejvyšší kvalitativní úrovni a proto Fiskars nabízí 5-ti letou záruku na své výrobky. ZAHRADNÍ NŮŽKY A UNIVERZÁLNÍ NŮŽKY 120 185 16 111000

Více

ZEDNÍCI A MALÍŘI ŘADA FRISTADS PRO ZEDNÍKY A MALÍŘE. BM čistá odolná bavlna PMV Odpuzuje nečistoty, olej a vodu

ZEDNÍCI A MALÍŘI ŘADA FRISTADS PRO ZEDNÍKY A MALÍŘE. BM čistá odolná bavlna PMV Odpuzuje nečistoty, olej a vodu 44 ZEDNÍCI A MALÍŘI 45 ŘADA FRISTADS PRO ZEDNÍKY A MALÍŘE Tato kolekce byla navržena ve spolupráci s uživateli, přesně na míru podle všech podrobností a funkcí specifických pro tyto profese. Náš základní

Více

VAIO. Série Z. VPCZ12X9E/X.CEZ 45825 54990 8,40 4905524695045 13,1palcový VAIO notebook v černo-hliníkovém. Série S

VAIO. Série Z. VPCZ12X9E/X.CEZ 45825 54990 8,40 4905524695045 13,1palcový VAIO notebook v černo-hliníkovém. Série S Notebooky Série Z VPCZ12X9E/X.CEZ 45825 54990 8,40 4905524695045 13,1palcový notebook v černo-hliníkovém provedení. Operační systém Windows 7 Professinal (64- bit). Intel HM57 Express Chipset s Intel Core

Více

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks.

Více

460,- 230,- 89,- 32GB 16GB 8GB 482,- 239,- 16GB, bílý 144,- 8GB, bílý 115,- Silicon Power USB 2.0 TOUCH 851 SERIES Silicon Power CF (400x Hi-Speed)

460,- 230,- 89,- 32GB 16GB 8GB 482,- 239,- 16GB, bílý 144,- 8GB, bílý 115,- Silicon Power USB 2.0 TOUCH 851 SERIES Silicon Power CF (400x Hi-Speed) Secure Digital Cards Class 4 USB Flash Drive Silicon Power Secure digital ( Class 4) Silicon Power USB 3.0 Blaze B10 - Tuto kartu lze používat v přístrojích podporujících standardní SDHC. - Část kapacity

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 15 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení displeje

Více

OBSAH 3 NŮŽKY UNIVERZÁLNÍ. 4 SEKAČKA NA TRÁVU StaySharp TM.. 4 PŘÍSLUŠENSTVÍ StaySharp TM.. 12. HRÁBĚ Solid TM.. 5 LOPATA DO AUTA SOLID..

OBSAH 3 NŮŽKY UNIVERZÁLNÍ. 4 SEKAČKA NA TRÁVU StaySharp TM.. 4 PŘÍSLUŠENSTVÍ StaySharp TM.. 12. HRÁBĚ Solid TM.. 5 LOPATA DO AUTA SOLID.. Zpracování dřeva NŮŽKY ZAHRADNÍ SingleStep TM.. 10 SEKERY ŠTÍPACÍ.. 1 NŮŽKY NA SILNÉ VĚTVE SingleStep TM.. 10 SEKERY UNIVERZÁLNÍ.. 1 NŮŽKY ZAHRADNÍ Quantum TM.. 10 WoodXpert TM..1 PILKY.2 NŮŽKY NA SILNÉ

Více

Katalog 2014. Půjčovna nářadí Bystřice nad Pernštejnem Na Příkopech 1398. WWW.PUJCOVNA-BYSTRICE.CZ tel:774274854

Katalog 2014. Půjčovna nářadí Bystřice nad Pernštejnem Na Příkopech 1398. WWW.PUJCOVNA-BYSTRICE.CZ tel:774274854 Katalog 2014 Půjčovna nářadí Bystřice nad Pernštejnem Na Příkopech 1398 WWW.PUJCOVNA-BYSTRICE.CZ tel:774274854 AKU vrtačka 3,0 Ah Makita Otáčky naprázdno na 1. převod0-400 min -1 Otáčky naprázdno na 2.

Více

CENÍK PRODUKTŮ PLATNÝ OD

CENÍK PRODUKTŮ PLATNÝ OD CENÍK PRODUKTŮ PLATNÝ OD 1.2.2012 NŮŽKY ZAHRADNÍ DPH / 111540 Nůžky zahradní převodové dvoučepelové 6411501965417 4 999,- Kč 111520 Nůžky zahradní převodové dvoučepelové střední 6411501965202 4 849,- Kč

Více

AKČNÍ NABÍDKA! 1790,- 2590,- 2590,- 3490,- 4490,- KŘÍŽOVÝ LASER CUBIX 77DÍLNÁ SADA HLAVIC 1/4 A 1/2 201DÍLNÁ SADA 1/4, 3/8 A 1/2 HLAVIC

AKČNÍ NABÍDKA! 1790,- 2590,- 2590,- 3490,- 4490,- KŘÍŽOVÝ LASER CUBIX 77DÍLNÁ SADA HLAVIC 1/4 A 1/2 201DÍLNÁ SADA 1/4, 3/8 A 1/2 HLAVIC ! KŘÍŽOVÝ LASER CUBIX STHT1-77340 2590,- 1790,- Samonivelační laser s pracovním dosahem cca 10 m Rozsah samonivelace +/- 4 ¼ závit pro připevnění na fotografický stativ Kloubový držák a 2x AA baterie součástí

Více

OCHRANA PROTI POŘEZU PRŮMYSL. Laclové kalhoty 100-28. Pasové kalhoty 100-208. Košile 100-400. Overal AD-818. c9mt5. c9mt5. c9nt5.

OCHRANA PROTI POŘEZU PRŮMYSL. Laclové kalhoty 100-28. Pasové kalhoty 100-208. Košile 100-400. Overal AD-818. c9mt5. c9mt5. c9nt5. 26 3 27 OCHRANA PROTI POŘEZU Oblečení Fristads chránící proti pořezu se skládá z 70% polyesteru a 30% bavlny. Vnitřní strana je měkká a pohodlná. Vnější strana je odolná a odmítavá špíně. Kalhoty jsou

Více

BONUS PLUS BONUS PLUS

BONUS PLUS BONUS PLUS Akční nabídka platná od 1. 10. do 31. 12. 2015 nebo do vyprodání zásob. Pro podrobnější informace se můžete obrátit na naše obchodní zástupce. obj. č.: E194672 34dílná sada 1/4" nářadí 13x 1/4" 6hranné

Více

MD80 Uživatelský manuál

MD80 Uživatelský manuál Uživatelský manuál strana 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Parametry...3 3. Obsah balení...3 4. Popis produktu...4 5. Připevnění...4 5.1 Uchycení pomocí klipsu...4 5.2 Uchycení pomocí držáku...5 5.3 Šňůrka na krk...5

Více

Ultra-elegantní a responsivní, plně vybavený. potřebnými rozhraními: Sony představuje první. Ultrabook TM

Ultra-elegantní a responsivní, plně vybavený. potřebnými rozhraními: Sony představuje první. Ultrabook TM osokuna Tisková zpráva Praha, 19. červen 2012 Ultra-elegantní a responsivní, plně vybavený potřebnými rozhraními: Sony představuje první Ultrabook TM Tenký a lehký počítač VAIO T11/T13 bude všude s vámi

Více

Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.

Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro. VGN-NS3S/S Elegantní jednoduchost Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe

Více

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Hotel SwissHouse Apartments & Spa Zeyerova 87, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika Tel +420 354 602 200 GSM +420 777 602 213 www.swisshouse.cz

Více

OBSAH. Zpracování dřeva. SEKERY ŠTÍPACÍ 1 NŮŽKY NA SILNÉ VĚTVE SingleStep TM 9. SEKERY UNIVERZÁLNÍ 1 NŮŽKY ZAHRADNÍ Quantum TM 9

OBSAH. Zpracování dřeva. SEKERY ŠTÍPACÍ 1 NŮŽKY NA SILNÉ VĚTVE SingleStep TM 9. SEKERY UNIVERZÁLNÍ 1 NŮŽKY ZAHRADNÍ Quantum TM 9 Zpracování dřeva SEKERY ŠTÍPACÍ 1 NŮŽKY NA SILNÉ VĚTVE SingleStep TM 9 SEKERY UNIVERZÁLNÍ 1 NŮŽKY ZAHRADNÍ Quantum TM 9 WoodXpert TM 1 NŮŽKY NA SILNÉ VĚTVE Quantum TM 10 PILKY 2 NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY QUANTUM

Více

PĚTILETÁ ZÁRUKA TESTY KVALITY A ŽIVOTNOSTI VÝROBKŮ

PĚTILETÁ ZÁRUKA TESTY KVALITY A ŽIVOTNOSTI VÝROBKŮ PĚTILETÁ Kvalita nářadí Powerplus XQ je zdůrazněna zárukou 5 let na veškeré výrobní vady! Tato jedinečně výhodná záruka Vám dává jistotu, že jste koupili kvalitní, profesionální výrobek, který Vám při

Více

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s HX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s novým snímačem CMOS!!! Kompaktní digitální fotoaparát Cyber-shot s optickou stabilizací a vysokou citlivostí ISO3200,

Více

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE Světelné tabule Securit nabízí možnost výrazné a atraktivní prezentace, která zaujme kolemjdoucí. Jsou vhodné do venkovních prostor, odolné povětrnostním podmínkám. V případě

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

IB 15/120. Držák kufru s tryskami. Automatické vyprazdňování zbylého ledu

IB 15/120. Držák kufru s tryskami. Automatické vyprazdňování zbylého ledu Nový otryskávací přístroj IB 15/120 je ještě výkonnější než jeho předchozí model a přesvědčí svou robustní konstrukcí a velmi spolehlivou technikou. 1 Držák kufru s tryskami 3 Automatické vyprazdňování

Více

Příloha č. 1 ROZPOČET (slepý)

Příloha č. 1 ROZPOČET (slepý) Příloha č. 1 ROZPOČET (slepý) Název veřejné zakázky: ZATRAKTIVNĚNÍ VÝUKY PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PROSTŘEDNICTVÍM EXPERIMENTŮ Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola, Náklo 126, 783 32 Náklo, IČ: 750

Více

Voyager. www.lancia.cz. Adresa dealera

Voyager. www.lancia.cz. Adresa dealera www.lancia.cz Voyager Adresa dealera Vyobrazení a popisy uvedené v tomto katalogu je nutno považovat za informativní. Výrobce si vyhrazuje právo provést kdykoli bez předchozího upozornění změny, které

Více

VELKÝ VÝPRODEJ LUXUSNÍCH ZNAČEK 2015

VELKÝ VÝPRODEJ LUXUSNÍCH ZNAČEK 2015 VELKÝ VÝPRODEJ LUXUSNÍCH ZNAČEK 2015 Pouzdro na ipad / Tablet Pouzdro na ipad / Tablet z eko kůže Barva modrá / oranžová Rozměr: 22,5 x 26 cm. V dárkové krabici. Dostupnost skladem: modrá - 140 ks oranžová

Více

Odkaz na loga: Manuál JVS JMK http://www.kr-jihomoravsky.cz/default.aspx?id=2650&typeid=2

Odkaz na loga: Manuál JVS JMK http://www.kr-jihomoravsky.cz/default.aspx?id=2650&typeid=2 Příloha smlouvy 1.2. Kupující: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Odbor vnějších vztahů KrÚ JMK Odpovědná osoba kupujícího ve věcech technických: Bc. Alena Andělová, DiS. tel.: + 420 541

Více

Tašky, batohy, cestovní zavazadla

Tašky, batohy, cestovní zavazadla Tašky, batohy, cestovní zavazadla Papírová taška s plochým držadlem, bílá kraft papír od 4, 50 Papírová taška s plochým držadlem, natural sulfátový papír od 4, 70 91371.B 440 140 500 mm 913H1.B 320 130

Více

Obsah 1. Úvod...3. Specifikace

Obsah 1. Úvod...3. Specifikace Obsah 1. Úvod...3 2. Parametry...3 3. Obsah balení...4 4. Popis produktu...5 5. Připevnění...5 5.1 Uchycení pomocí klipsu...5 5.2 Uchycení pomocí držáku...6 5.3 Šňůrka na krk...6 5.4 Další možná přichycení...6

Více

Aspire 8530 řady. Stručné pokyny

Aspire 8530 řady. Stručné pokyny Aspire 8530 řady Stručné pokyny Copyright 2009 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Aspire 8530 řady Stručné pokyny Původní vydání: 01/2009 Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně

Více

BONUS KATALOG 2011 CHOVATELSKÉ A JEZDECKÉ POTŘEBY. Potřeby pro chov skotu a prasat, jezdecké potřeby. Pracovní oblečení a obuv.

BONUS KATALOG 2011 CHOVATELSKÉ A JEZDECKÉ POTŘEBY. Potřeby pro chov skotu a prasat, jezdecké potřeby. Pracovní oblečení a obuv. CHOVATELSKÉ A JEZDECKÉ POTŘEBY Potřeby pro chov skotu a prasat, jezdecké potřeby Pracovní oblečení a obuv Drogerie a úklid CHOVATELSKÉ POTŘEBY: PO PÁ 7:00 16:00 495 404 110, 604 212 325 profarm@profarm.cz

Více

Nové barevné diktafony s flash pamětí a MP3 přehrávačem

Nové barevné diktafony s flash pamětí a MP3 přehrávačem Tisková zpráva 23. listopadu 2009 Nové barevné diktafony s flash pamětí a MP3 přehrávačem Digitální diktafony Sony 3 v 1 nabízí barevný design, možnost přehrávání MP3 souborů a ukládání dat přes USB Čistý

Více

AKČNÍ NABÍDKA! 3990,- 2890,- 1890,- 4490,- 2490,- FatMax CLLI SADA KŘÍŽOVÉHO LASERU SE STATIVEM 97DÍLNÁ SADA HLAVIC 1/4 A 1/2

AKČNÍ NABÍDKA! 3990,- 2890,- 1890,- 4490,- 2490,- FatMax CLLI SADA KŘÍŽOVÉHO LASERU SE STATIVEM 97DÍLNÁ SADA HLAVIC 1/4 A 1/2 ! FatMax CLLI SADA KŘÍŽOVÉHO LASERU SE STATIVEM 1-77-117 4490,- 3990,- 1890,- Pracovní dosah 25 m, přesnost nivelace +/- 4 mm @ 10 m Indikace náklonu mimo dosah samonivelace Uzamykatelný mechanismus samonivelace

Více

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené.

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené. Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie Herní konzole Herní zařízení Historické počítače Herní konzole Gamepady Joysticky Taneční podložky Volanty Amiga Atari Commodore Československé

Více

www.advertech.cz Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

www.advertech.cz Všechny ceny jsou uvedené bez DPH. Všechny ceny jsou uvedené bez DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu ceny nebo druhu zboží v případě výrazných kurzových změn nebo dodacích podmínek výrobců. Ceny za potisk, výšivku, gravír předmětů

Více

12 999,- NEJLEPŠÍ NOTEBOOK! 12 490,- TRHÁK PLNÁ. 2000,-Kč! BOMBASTICKÝ POČÍTAČ! VÝBAVA! UŠETŘÍTE 15,6 NOTEBOOK TRHÁK. HP G62-b21EC

12 999,- NEJLEPŠÍ NOTEBOOK! 12 490,- TRHÁK PLNÁ. 2000,-Kč! BOMBASTICKÝ POČÍTAČ! VÝBAVA! UŠETŘÍTE 15,6 NOTEBOOK TRHÁK. HP G62-b21EC BOMBASTICKÝ NOTEBOOK! TRHÁK PLNÁ VÝBAVA! UŠETŘÍTE 2000,-Kč! Paměť 3GB HDD 320GB Grafika 512MB Dvoujádrový procesor HP G62-b21EC 15,6 NOTEBOOK 12 999,- Kč s dph Vynikající notebook! Model HP G62: veliký

Více

Technické údaje DSC-WX7

Technické údaje DSC-WX7 Technické údaje DSC-WX7 Optický zoom 5x Objektiv Přesný digitální zoom Funkce Smart Zoom Přibl. 20x (celkem) až 36x (ve standardu VGA) F 2,6 6,3 Ohnisková vzdálenost (f= mm) 4,5 22,5 Ohnisková vzdálenost

Více

Uživatelský manuál DVR-05

Uživatelský manuál DVR-05 Uživatelský manuál DVR-05 Specifikace: Rozlišení Zorný úhel objektivu Kapacita baterie Pohotovostní čas Skladovací teplota Provozní teplota Provozní vlhkost Maximální kapacita záznamu Formát videa USB

Více

OBSAH NŮŽKY ZAHRADNÍ...

OBSAH NŮŽKY ZAHRADNÍ... OBSAH NŮŽKY ZAHRADNÍ... 1 NŮŽKY INSPIRATION 1 ÚDRŽBA NŮŽEK 2 NÁHRADNÍ DÍLY K NŮŽKÁM ZAHRADNÍM 2 NŮŽKY NA ROSTLINY A BYLINY 3 NŮŽKY NA SILNÉ VĚTVE 3 NÁHRADNÍ DÍLY K NŮŽKÁM NA SILNÉ VĚTVE 4 UNIVERZÁLNÍ ZAHRADNÍ

Více

Historie. Děrné štítky

Historie. Děrné štítky Paměťová média Děrné štítky Historie Prvním paměťovým médiem byli děrné štítky. Jednalo se o většinou papírové štítky. Datová kapacita byla minimální, rychlost čtení malá a rychlost zápisu ještě menší.

Více