Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ"

Transkript

1 Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ března 2013 strana strana strana 3 Profil 6 Obce chtějí 8 brigadýr z třístovky postupovat společně Rozhovor se zámeckým pánem / EDITORIAL Uzavření dohody mezi Czech Coal a skupinou ČEZ je krokem k posílení energetické bezpečnosti a stability sektoru, který současně může vést k urovnání sporu ČEZ s Evropskou komisí. Klasická energetika je a zůstane nadále pilířem české energetiky, kterou nezachrání OZE masivně podporované státem. Na domácím trhu vznikl další subjekt, který doplní etablované hráče domácího trhu s elektřinou, tedy EPH a Sokolovskou uhelnou. Bude zajímavé sledovat další vývoj jejich pozice v souvislosti s možným prodejem energetických aktiv Skupiny Alpiq. Dohodu mezi Czech Coal, Litvínovskou uhelnou a ČEZ vítám. Jsem přesvědčen, že všechny strany udělaly správná rozhodnutí. ČEZ si zajistil dodávky uhlí pro svou klíčovou uhelnou elektrárnu na dalších 30 i více let a zeštíhlil své výrobní portfolio tak, aby mohl lépe reagovat na klesající velkoobchodní ceny a stagnující spotřebu elektřiny. ČEZ navíc touto transakcí udělal významný krok k zastavení vyšetřování Evropské komise a předešel tak hrozbě vysoké pokuty. Czech Coal si na druhé straně zajistil odbyt pro své méně kvalitní uhlí z dolu Vršany, které by jen těžko uplatňoval jinde na trhu. Oddělením Litvínovské uhelné a akvizicí Chvaletic vznikl nový vertikálně integrovaný hráč, který bude konkurovat ostatním subjektům na domácím trhu, což zvýší konkurenci a může mít i pozitivní dopad pro spotřebitele, na příklad v podobě snížení cen podpůrných služeb, které tvoří složku regulovaných tarifů. Při současné ceně elektřiny 38 EUR/MWh, je investice do již existujícího zdroje tou nejefektivnější investicí a současně jedinou možností pro menší energetické skupiny, jak rozšiřovat kapacity konvenční výroby. Výstavba nového zdroje při současných cenách elektřiny není možná tedy bez státních garancí výkupu a předem dohodnuté ceny na období minimálně deseti let. Příkladem je liberalizovaná Velká Británie, která ke státní podpoře výstavby nových zdrojů přikročila. Byla to jediná cesta jak zabezpečit dostatek elektřiny pro Velkou Británii do budoucna. Dean Brabec, managing partner Arthur D. Little Skrývkové rýpadlo KU800 v lomu ČSA. První strana se přihlásila k odpovědnosti a začala diskutovat o limitech těžby Poté, co se členové ČSSD v Ústeckém kraji vyslovili pro pokračování těžby, vzal tuto problematiku na vědomí i nedávný sjezd strany a těžební limity se dostaly do závěrečného usnesení. (37. sjezd ČSSD) ukládá ÚVV ČSSD zahájit vnitrostranickou diskusi na téma prolomení limitů těžby v Ústeckém kraji s cílem urychleného řešení nezaměstnanosti v okresech Most, Chomutov, Louny a Teplice a žádá ÚVV ČSSD o přijmutí stanoviska v této věci, je napsáno v závazném dokumentu ze sjezdu. Podle dostupných informací je to poprvé, kdy se nejvyšší vedení některé z parlamentních stran k něčemu podobnému zavázalo a zatím žádná jiná strana se na celostátní úrovni neprojevila ohledně budoucnosti horníků a jistoty jejich zaměstnání tak otevřeně. Důležitým faktorem je, že mezi delegáty největší strany v zemi a možného vítěze Podle krajského předsedy v Ústeckém kraji Radka Scherfera jsou limity pro ČSSD v regionu prioritou. příštích sněmovních voleb byl i zástupce horníků, místopředseda SOO CCG Lubomír Holý. Ten na sjezdu vystoupil s projevem, ve kterém mimo jiné řekl: Není dvakrát příjemné předávat výpovědi svým spolupracovníkům, známým a kamarádům s vědomím toho, že kdyby mohla těžba dále pokračovat, tak by tito zaměstnanci mohli dále Foto: M. Pavlík pracovat. Tento nepříjemný pocit se znásobuje poznáním, že do roku 2020 přijde o práci v přímém důsledku neprolomení limitů dalších cca 8000 práceschopných obyvatel našeho regionu. Jeho projev vzbudil podle účastníků mezi delegáty velký ohlas. Dosavadní vládní koalice ve svém programovém prohlášení znemožnila překonání limitů. Jak se později ukázalo, bylo to součástí obchodu, kdy byla pracovní místa horníků vyměněna za církevní restituce a zvyšování daní. Podle krajského předsedy v Ústeckém kraji Radka Scherfera jsou limity pro ČSSD v regionu prioritou, protože na nich závisí vývoj nezaměstnanosti. Podle krajských sociálních demokratů by případné neprolomení vedlo k dalšímu masivnímu propouštění. Váží se na to další věci, například sociální nebo vývoj kriminality, uvedl Scherfer. I vedení Ústeckého kraje tvořené komunisty a ČSSD je pro pokračování těžby hnědého uhlí za limity.

2 PROJEV NA SJEZDU ČSSD Zdař bůh, vážené přítelkyně, zdař bůh, vážení přátelé, už z mého pozdravu je patrné, že pracuji v hornictví, a proto se můj diskusní příspěvek bude dotýkat problematiky tohoto průmyslového odvětví. Pocházím z Ústeckého kraje, přesně řečeno z regionu okresů Most, do kterého spadá i město Litvínov, a okresu Chomutov. Tento mikroregion se již dlouhodobě potýká s největší mírou nezaměstnanosti v rámci České republiky a díky přístupu nynější vládní koalice se tento trend zvyšuje. Jako horník a předseda jedné z odborových organizací tento negativní vývoj zažívám přímo na vlastní kůži, a to díky vládní koaliční smlouvě, ve které se strany koalice mimo jiné zavazují, že v průběhu volebního období nepodpoří prolomení územních ekologických limitů. Z titulu své funkce jsem jmenován do komisí, které provádějí pohovory se zaměstnanci, kteří jsou zařazováni do organizačních změn, které jsou důsledkem výše zmíněného ustanovení koaliční smlouvy. Věřte, že není dvakrát příjemné předávat výpovědi svým spolupracovníkům, známým a kamarádům s vědomím toho, že kdyby mohla těžba dále pokračovat, tak by tito zaměstnanci mohli dále pracovat. Tento nepříjemný pocit se znásobuje poznáním, že do roku 2020 přijde o práci v přímém důsledku neprolomení ekologických limitů dalších cca 8000 práceschopných obyvatel našeho regionu. Jsem si plně vědom, že pokračování těžby v sobě nese i jedno negativum. Tou negativní stránkou je to, že by postupující těžbou zanikly dvě obce, a to Horní Jiřetín a Černice. Já osobně mám ve své rodině osobní zkušenost s tím, že mým příbuzným byl kvůli postupující těžbě zbourán dům v obci Albrechtice. V té době však bohužel nebyly obyvatelům nabídnuty a realizovány adekvátní kompenzace. A i přes to vše nikdo na hornictví nezanevřel a řada z nich včetně mě nadále na těžebních společnostech pracuje. V tuto chvíli přichází těžební společnost s nabídkou výstavby nových rodinných domků pro obyvatele dotčených obcí a nemalé finanční kompenzace. Tuto situaci přirovnávám k miskám vah, kde na jedné straně je 2500 obyvatel obcí Horní Jiřetín a Černice a na druhé jen pro porovnání též 2500, tentokráte zaměstnanců, kteří přijdou o práci. Obyvatelům obcí se nabízí výstavba nových domů a nemalá finanční kompenzace, díky prolomení limitů se zvýší zaměstnanost, kdy jen v lomu ČSA to bude přibližně 700 pracovních míst a dalších 1700 vznikne přímo v regionu a mimo něj. Obyvatelé obcí se v žádném případě nedostanou do tíživých sociálních a ekonomických nejistot. Na druhé straně zaměstnanci, kteří o práci přijdou, budou mít velice malou šanci, ne-li žádnou, v regionu s největší nezaměstnaností najít jakoukoliv práci. V jejich případě se dostanou do svízelné životní situace, kdy se budou nuceni rozhodovat mezi tím, jestli zaplatí nájem, nebo upřednostní své základní životní potřeby, čímž myslím jídlo, oblečení, léky atd. Žiji v regionu, kde sice máme dvě rozvojové podnikatelské zóny, ale bohužel se do nich žádné podnikatelské subjekty nehrnou, spíše opak je pravdou. V nedávné době jeden z větších zaměstnavatelů ukončil svou činnost v rozvojové zóně Triangle a o práci přišlo dalších necelých 400 zaměstnanců. Žiji v regionu, kde máme neutěšenou situaci i v oblasti infrastruktury a v neposlední řadě žiji v regionu, kde máme dvě nechvalně známé sociálně vyloučené lokality a těmi jsou sídliště Janov a Chánov.Nechci, aby se díky tomu, že zůstanou zachované limity těžby uhlí, rozrůstaly tyto lokality v regionu, a nechci, aby se z okresů Most a Chomutov stala oblast s tíživou sociální situací a kriminalitou. Žádám tímto delegáty tohoto našeho sjezdu, aby podpořily naše snahy o prolomení územních ekologických limitů a tím pomohly k lepší budoucnosti obyvatel okresů Most, Chomutova, ale i Teplic a Loun. Děkuji. Lubomír Holý, delegát sjezdu a místopředseda SOO CCG ZE ZAHRANIČÍ Evropský uhelný průmysl jednal v Katowicich o zachování konkurenceschopnosti Polsko, jako jeden z nejvýznamnějších producentů uhlí v Evropě, zorganizoval ve dnech března 2013 v Katovicích konferenci Coaltrans Poland. Na bázi uhlí se v Polsku vyrábí 90 95% elektřiny a uhlí je proto zásadní komoditou pro budoucnost země. Protože Evropská komise vyvíjí tlak na Polsko i ostatní uhelné země, aby snížily svou závislost na uhlí, sešel se uhelný průmysl k diskusi o zachovávání konkurence schopnosti svého sektoru. Kromě členských zemí EU se kongresu zúčastnili i zástupci významných uhelných zemí, např. Ruska, Ukrajiny a Austrálie a USA. Zazněla nutnost podpory dalšího využití domácích zdrojů a výstavby nových elektráren s nadkritickými parametry, přičemž byly zmíněny projekty v Belchatowě, Niederaussem a Ledvicích. Velká skepse zazněla k projektům CCS pro O českém hnědouhelném průmyslu hovořil generální ředitel Czech Coal a.s. Luboš Pavlas. jejich investiční náročnost. Bylo odmítnuto dočasné vyjmutí povolenek z obchodování s emisemi v EU (back loading) a doporučeno po roce 2020 uplatňovat pouze uhlíkovou daň. Velké pozornosti se těšil mezinárodní panel, který byl věnován těžbě a užití hnědého uhlí. Byla prezentována situace v Polsku, Německu a ČR. O českém hnědouhelném průmyslu hovořil generální ředitel Czech Coal a.s. Luboš Pavlas. Seznámil auditorium se zásobami uhlí v ČR, vývojem těžby hnědého a černého uhlí, významem uhlí pro ČR a se specifickými problémy českého uhelného průmyslu. Zmínil těžební limity, nejasnou budoucnost v důsledku stálé neukončené aktualizace české energetické a surovinové politiky a novelu horního zákona znemožňující vyvlastnění v důsledku těžby. Vyjádřil se i k back loadingu, kdy konstatoval, že tento návrh není řešením, ale jen odložením problému, a z hlediska investic narušuje regulace tržně koncipovaného systému investiční jistotu. Na konferenci projevili obchodníci zájem o tříděné uhlí z Czech Coal. Konkrétně se jednalo o dodávky do Maďarska, Rakouska a Slovenska. (re) OHLASY Pozitivní signál pro energetiku Uzavření dohody mezi skupinami Czech Coal a ČEZ je dokladem reálnosti a racionálnosti významu tuhých fosilních paliv. Věřím, že přinese záruku zachování pracovních míst a novou perspektivu báňskému a energetickému oboru. Rovněž to považuji za pozitivní signál pro dopracování energetické koncepce a urovinové politiky státu. Ing. Zdeněk Osner, CSc. předseda představenstva Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu ČR strana 2 tel.:

3 LIDÉ OD NÁS Brigadýr z uhelné třístovky Podle slov vedoucího úseku uhlí lomu ČSA Františka Lorenze je jeho jmenovec a brigadýr František Hlaváček jedním z nejlepších pracovníků jeho úseku. Přesto zanedlouho bagrák z rýpadla uhelného KU300/86 odejde do předčasného důchodu. Že lom ČSA z důvodu nepokračování za těžebními limity musí své úseky už od loňska utlumovat, to už není ani veřejné tajemství, ale krutá realita. Letos se bude organizační změna dotýkat několika dalších lidí z úseku skrývky. Abychom pro část z těchto lidí v produktivním věku mohli zachovat několik míst, oslovil jsem pracovníky svého úseku, jimž se blíží doba odchodu do řádného starobního důchodu, zda by přijali odchod o něco dříve a umožnili tak přesun zaměstnanců ze skrývky k nám na uhlí. Tři z oslovených souhlasili paní Ježková, pan Plička a právě i brigadýr Hlaváček, vysvětluje F. Lorenz. nechám se tím dědečkovstvím nést, prostě si čas budu s holkama užívat, řekl nahlas něco, co by si v duchu přála slyšet asi každá mladá rodina. Budu mít na co vzpomínat. Na lidi, tady na vedoucího, který je dobrý člověk, osobní i pracovní vztahy jsme měli vždy výborné. Brigadýr se do důchodu těší, ale po téhle kabině se mu bude určitě stýskat. Foto: (má) Důchod by mne čekal v září letošní- V lomech prožil vlastně celý svůj pro- Přitom uhelné bagry KU300 jsou tu úpl- Budu mít na co vzpomínat. Na lidi, ho roku. Já jsem to uvítal. Vyhovuje fesní život. Po vyučení klempířem ně stejné. Tehdy se těžilo pod horami, tady na vedoucího, který je dobrý člo- mi to, a když k tomu ještě vím, že za- a provozním zámečníkem poznal pro- moje první věta byla, jak se tam ty bag- věk, osobní i pracovní vztahy jsme měli chráním místo pro někoho mladšího, voz lomu Vrbenský, pak i lomu Šverma, ry vůbec dostaly?, vzpomíná a dodává: vždy výborné. Na všechny lidi z osád- beru nabídku s povděkem, přiznal kde se seznamoval s uhelným bagrem Svahy, skluzy, složitější odvodňování, ky, sice se lidi střídali, člověk pořád ně- František Hlaváček. Zpočátku své- a v roce 2002 se stal brigadýrem velko- stará důlní díla, sanace záparů, to jsou koho musel zaučovat, ale naučili jsme ho důchodu prý nebude dělat vůbec stroje. Ve stejném roce přešel na lom specifika, která jsem ze Švermy neznal se na bagru táhnout za jeden provaz, nic a pak se chce o to intenzivněji vě- ČSA, na rýpadlo, ze kterého nyní od- a musel se s nimi sžít, dodává. Takové když je třeba, všichni dělají všechno. novat své rodině, tedy hlavně svým chází, i když si mezitím vyzkoušel i jeho geologické uložení uhelné sloje pros- Chtěl bych poděkovat osádkám všech dvěma malým vnučkám. Už teď jsou bratříčka s provozním číslem 73. Když tě nikde jinde v revíru není, proto je or- bagrů, kde jsem působil, řekl František holky náplní mého života, jeho střed- jsem přecházel na Armádu, tak jsem ganizování postupů rypadel na našem Hlaváček a pak už jsme se vydali za jeho obodem. Plánuji výlety, procházky, opravdu nevěděl, do čeho jdu, přiznává. úseku složitý, doplňuje Fr. Lorenz. partou z osmdesátšestky. (má) ZEPTALI JSME SE Co si myslí obě strany Jak je prospěšný DIS systém Bude to znamenat klid a radost z práce. Kateřina Králová Kateřina Králová pracuje už šestnáct let v současné Vršanské uhelné, jak říká na Hrabáku v údolíčku, což pro nezasvěcené znamená překladiště uhlí, které vypravuje nejčastěji na ÚUK Litvínovské uhelné k dalšímu zpracování. Občas prý zaskočí i na pracoviště, které odbavuje uhlí do Elektrárny Počerady. Právě tam totiž pracuje její přítel Stanislav jako operátor. Podepsání kontraktu mezi ČEZ a Vršanskou uhelnou tak doma očekávali docela netrpělivě obě profesní strany. Samozřejmě jsme o tom hovořili. Oba jsme rádi, že k podpisu už došlo, měli jsme obavy z nejistoty. Když to nyní bude znamenat, že se nebude muset propouštět, tak to i nám domů přinese klid a radost z práce, přiznala K. Králová. Jsou s přítelem za smlouvu rádi i proto, že věří, že se budou v regionu rozvíjet aktivity, jaké třeba oni navštěvují na mosteckém hipodromu, kde jako dobrovolníci pomáhají v jezdecké společnosti. Stres se totiž nejlépe odbourová na koňském hřbětě uprostřed přírody, přiznala. (má) Společnost Czech Coal Power v minulém týdnu seznámila zástupce ostatních společností skupiny s průběžnými výsledky využívání IT systému DIS u vozidel a další technologie. Systém je určen pro plánování a řízení provozu, sledování a vyhodnocování provozu pomocné mechanizace a vozidel, plánování údržby či sledování čerpání pohonných hmot. Umožňuje shrnutí všech informací pro řízení provozu na jedno místo, odstraňuje přepisování dat z papírové podoby do počítače, kterou donedávna například na CCP zajišťovalo pět lidí. Systém je pro mimořádné události schopen vyhodnocovat minulost v činnosti stroje, okamžitý i minulý pohyb stroje v lokalitě. Jak se při dosavadním využití a dopracování DIS systému s dodavatelskou firmou v Czech Coal Power přesvědčili, je možné fakturovat skutečný čas výkonu stroje. Systém disponuje řadou dalších funkcí. Czech Coal Power na ně chtěl ostatní společnosti upozornit s myšlenkou, zda by bylo možné přibližovat jimi využívané IT systémy a DIS, případně i DIS o mnohé funkce pro potřeby společností obohatit. (má) tel.: strana 3

4 / STRAVOVÁNÍ Jídelní lístek teplá a chlazená jídla 1 pondělí 2 úterý 3 středa 4 čtvrtek 5 pátek Velikonoční pondělí Polévka: Česneková 1. Samuraj z vepřového masa, 2. Hornická klobása, šoulet 3. Kynuté knedlíky s jablky a skořicí, čaj 4. Vepřový řízek plněný vejci a šunkou, hranolky, zel. salát 5. Přírodní kuřecí prsíčka, 6. Samuraj z vepřového masa, chléb Polévka: Kulajda 1. Vepřová kýta v houbové smetanové omáčce, 2. Pečené kuře, tomatové 3. Zeleninový talíř s rybí pomazánkou, chléb 4. Smažený hermelín, brambory, tatarská omáčka 5. Zapékané brambory s vepřovým masem, okurka 6. Vepřová kýta v houbové smetanové omáčce, Polévka: Kuřecí s čínskými nudlemi 1. Zabijačkový guláš, 2. Domácí jitrnice, brambory, 3. Zapékané s tvarohem a rozinkami, čaj 4. Kuřecí špíz se slaninou a cibulí, hranolky, 5. Kantonská rýže, okurka 6. Zabijačkový guláš, chléb Polévka: Krupicová s vejci 1. Pečená kuřecí roláda, bramborové knedlíky, 2. Lázeňský vepřový guláš, 3. Omeleta s čínskou zeleninou 4. Vepřový řízek dle šenkýřky, opékané brambory, 5. Bavorská sekaná, brambory, tatarská omáčka 6. Pečená kuřecí roláda,, 8 pondělí 9 úterý 10 středa 11 čtvrtek 12 pátek Polévka: Dršťková Polévka: Hovězí s masem a rýží Polévka: Rajská s rýží Polévka: Hovězí s kapáním Polévka: Čočková 1. Štěpánská hovězí pečeně, 2. Kuřecí plátek Gyros, 3. Zapékané se zeleninou a sýrem 4. Vepřová kapsa Gvarkov, krokety,, výběrové jídlo 5. Vepřová plec po cikánsku, bramborové nočky 6. Štěpánská hovězí pečeně, 1. Vepřový guláš Ostřák, 2. Uzené stehýnko, bramborová kaše 3. Bramborové šišky s mákem, čaj 4. Roštěná na roštu, hranolky, 5. Neapolské nudle 6. Vepřový guláš Ostřák, 1. Pečená vepřová krkovice, bramborové knedlíky, 2. Přírodní kuřecí játra, brambory tatarská omáčka 3. Zeleninový talíř se šunkou, tmavé pečivo 4. Žatecká směs, hranolky, 5. Hornická klobása, chilli fazole 6. Pečená vepřová krkovice,, 1. Klopsy v rajské omáčce, 2. Vepřový plátek se smaženou cibulkou, bramborová kaše 3. Domácí koblihy, čaj 4. Maminčino kuře, 5. Lovecký gulášek, chléb 6. Klopsy v rajské omáčce, 1. Vepřová kýta na smetaně, 2. Pečené kuře na žampiónech, brambory 3. Listové šátečky se špenátem 4. Masová směs s bramboráčky, 5. Mexická rýže s uzeným masem 6. Vepřová kýta na smetaně, mražená jídla 1 pondělí 2 úterý 3 středa 4 čtvrtek 5 pátek Velikonoční pondělí 1. Samuraj z vepřového masa, 2. Přírodní kuřecí prsíčka, 1. Vepřová kýta v houbové smetanové omáčce, houskové knedlíky 2. Pečené kuře, tomatové 3. Zapékané brambory s vepřovým masem 1. Zabijačkový guláš, 2. Domácí jitrnice, brambory, 3. Kantonská rýže 1. Pečená kuřecí roláda, bramborové knedlíky, 2. Lázeňský vepřový guláš, 8 pondělí 9 úterý 10 středa 11 čtvrtek 12 pátek 1. Štěpánská hovězí pečeně, 2. Kuřecí plátek Gyros, 1. Vepřový guláš Ostřák, (možno objednat i houskové knedlíky) 2. Neapolské nudle 3. Přesnídávková polévka: Gulášová, chléb 1. Pečená vepřová krkovice, bramborové knedlíky, 2. Přírodní kuřecí játra, 3. Hornická klobása, chilli fazole 1. Klopsy v rajské omáčce, (možno objednat i ) 2. Vepřový plátek se smaženou cibulkou, bramborová kaše 3. Lovecký gulášek, chléb 1. Vepřová kýta na smetaně, 2. Mexická rýže s uzeným masem Seznam firem a provozoven, kde uplatnit flexi pasy Název Ulice Obec Typ Telefon Poznámka SQUASH a FITNESS centrum Cihlářská 5478 Chomutov Squash SQUASH a FITNESS centrum Cihlářská 5478 Chomutov Rehabilitace, masáže SQUASH a FITNESS centrum Cihlářská 5478 Chomutov Kardiozóna, posilovna Studio MCLUB aerobic U Stadionu 356 Klášterec nad Ohří Aerobic a jiné Studio MCLUB doplňková výživa U Stadionu 356 Klášterec nad Ohří Kardiozóna, posilovna Studio MCLUB masáže U Stadionu 356 Klášterec nad Ohří Rehabilitace, masáže Studio MCLUB posilovna U Stadionu 356 Klášterec nad Ohří Kardiozóna, posilovna Poukázkami je možno také hradit pernamentky do fitness a sauny. Po domluvě lze zajistit i masérské služby. Studio MCLUB sauna U Stadionu 356 Klášterec nad Ohří Wellness a krása pokračování příště strana 4 tel.:

5 Společnost Czech Coal si upevnila pozici mezi nejsilnějšími hráči na českém energetickém trhu Vzpomínka Přečetli jsme jinde Dnes přinášíme výběr zajímavých komentářů, které v českých médiích zazněly po podepsání kontraktu mezi Czech Coal a společností ČEZ. ČEZ má dva důvody k oslavě. Smlouva s Czech Coalem je dobrá zpráva po mnoha špatných problémy v Albánii a Bulharsku, nejisté financování dostavby Temelína, vyšetřování z Evropské komise A nyní dobrá smlouva s nedávným úhlavním nepřítelem na energetickém trhu. Druhý důvod je stabilita: ČEZ má pevný bod, jakých není moc v oboru, který vyžaduje dlouhodobé vztahy a pravidla. EU je nedodává. Ani český stát je nezajišťuje: viz smutná historie energetické koncepce za Nečasovy vlády. A to své energetické nápady ještě nezveřejnila ČSSD. Tykač a Dienstl jsou prostě vypočitatelnější spolu(proti)hráči než Kuba, Kajnar (stínový ministr průmyslu), Sobotka i Nečas. Petr Šabata, Hospodářské noviny, Po dohodě o dlouhodobých dodávkách uhlí (pro ČEZ) a koupi elektrárny Chvaletice (od ČEZ) si společnost Czech Coal upevnila pozici mezi nejsilnějšími hráči na českém energetickém trhu, který vlastní surovinu (hnědé uhlí) i elektrárnu. Což znamená, že je soběstačný a jediné, co musí, je prodávat elektřinu, což až zas takový problém není. Dohoda není špatná ani pro ČEZ. Dlouhodobost dodávek zajistí klid nemusí o ceně vyjednávat každých pět či deset let, což umožní dlouhodobé plánování výsledných cen elektřiny. Dohoda s Czech Coalem by také mohla přispět k tomu, že by se ČEZ mohl zbavit vyšetřování ze strany Evropské komise. Julie Hrstková, Hospodářské noviny, Czech Coal dohodou získává jistotu odbytu pro svůj důl Vršany, jemuž by jinak hrozilo předčasné zavření a propouštění stovek lidí. To už by ovšem nebyl problém jen pro Tykače, ale i pro vládu, která v ČEZu zastupuje hlavního akcionáře, tedy stát. Zuzana Kubátová, Aktualne.cz, Poslední únorový den letošního roku zemřel můj milovaný manžel Jan Svejkovský. Člověk,který neznal slova nemám, nechci, nemůžu... Měl rád život, motorky, pěkná auta a při plnění pracovních povinností, za volantem, daleko od domova, naposledy vydechl. Prosím všechny, kteří jste ho znali a měli rádi, o tichou vzpomínku. Manželka Ájina Svejkovská Glosář Dnes o pomýleném pohledu na zaměstnanost a kocovině ze zelené ideologie. Řešením zaměstnanosti není pokračování těžby za limity. Ta totiž žádná nová pracovní místa nepřinese. Milan Šťovíček, Mostecký deník, Komentář: Starosta Litvínova by měl místo svých svérázných ekonomických analýz prozradit, kolik stovek pracovních míst za poslední roky vytvořil? Zásadní pro nás bude také vývoj v Německu, hlavně to, jak se tam bude energetika vyvíjet po letošních volbách. Máme signály, že se tam model rozvoje obnovitelných zdrojů rovněž vyčerpal, a kdyby nebylo voleb, už by dnes byla na stole poměrně razantní řešení. Náměstek MPO Pavel Šolc, Komentář: Zelená vlna a pohrdání tradičními zdroji energie nás všechny přijde velmi draho. Přicházejí na to v Německu, Velké Británii a konečně i u nás. 5+2 dny: Jak pokračuje likvidace dolu Centrum? LUAS: O zahájení likvidace dolu Centrum bylo rozhodnuto v závěru loňské ho roku. Důl je dlouhodobě ztrátový, a to zejména z důvodů nízké kvality tamního uhlí. O jeho uzavření jsme v posledních letech již dvakrát uvažovali. Nakonec byla jeho činnost s ohledem na zachování pracovních míst dvakrát prodloužena. Do likvidace tak důl Centrum vstoupil až Společnost nyní vykonává pouze těžbu za účelem ukončení nevyřízených obchodů a k zachování hodnoty majetku společnosti. Délka trvání likvidace či případné vystoupení z likvidace bude záviset mimo jiné na tom, zda a za jakých podmínek se podaří stávající produkci dolu Centrum prodat. ČRo Pardubice: Jaké plány máte s Elektrárnou Chvaletice a jakým palivem ji chcete zásobovat? LUAS: V Elektrárně Chvaletice jsme připraveni investovat a provozovat ji tak dlouho, dokud nám to situace na trhu i některé omezující podmínky dovolí. Elektrárnu budeme zásobovat uhlím z vlastních zdrojů. Jedná se o zásoby především z bočních svahů lomu ČSA, které postupně zpřístupňujeme likvidací vlastních zařízení (haly, příjezdní komunikace, sklady). Tato cesta je velmi drahá, nicméně pro použití uhlí ve vlastním zdroji se tato investice vyplatí. Pro ostatní odběratele by toto uhlí bylo neekonomické. Nové mediální kontakty: V březnu odpovídala mluvčí skupiny na tyto dotazy médií: V rámci vyčlenění Litvínovské uhelné a.s. ze skupiny Czech Coal dochází ke změně mediálních kontaktů: Gabriela Sáričková Benešová se od stává mluvčí Litvínovské uhelné a.s. a bude odpovídat na dotazy, které se týkají činnosti Litvínovské uhelné, dolu Centrum a Elektrárny Chvaletice. Dotazy je nutné nově směrovat na případně Dotazy pro skupinu Czech Coal, tedy související s činností Vršanské uhelné a.s., Czech Coal a.s. a ostatních sesterských společností ve skupině, budou i nadále přijímány na adrese Odpovídat na ně budou příslušní vedoucí zaměstnanci a odborná pracoviště. Dne uplynou dva roky od chvíle, kdy navždy odešel náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Vilém (Alfons) Hirsch, dlouholetý zaměstnanec kolejové dopravy lomu Ležáky. Kdo jste ho znali, vzpomeňte spolu s námi. Manželka, děti, vnoučata a příbuzní Velikonoční trhy Úterní velikonoční trhy v budově ředitelství v Mostě měly velký úspěch hlavně u žen, nabídka velikonočního trvanlivého pečiva od JAPEK Litvínov a vázané a keramické výzdoby od Energie Meziboří byla bohatá. Foto: (má) tel.: strana 5

6 Obce by si přály v zájmu regionu postupovat společně Bezprostředně po podpisu kontraktu s ČEZ a oznámení změn ve skupině pozval Jan Dienstl, předseda představenstva Litvínovské uhelné a.s., na setkání starosty všech partnerských obcí z Mostecka a Chomutovska včetně horských obcí regionu. Starostům a místostarostům radnic podal podrobnou informaci o uzavřeném kontraktu mezi Vršanskou uhelnou a.s. a ČEZ a.s. na dodávky uhlí do Elektrárny Počerady na budoucích padesát let. Přiblížil i koupi Elektrárny Chvaletice dnes již samostatnou a mimo skupinu stojící Litvínovskou uhelnou. Jan Dienstl odpověděl i na dotaz ohledně výstavby plánovaného nového vlastního zdroje v oblasti vršanského lomu, jak jej v předešlém období skupina deklarovala. Přestože se nezastaví nezbytné přípravné a právní kroky, Vyjádření ke smlouvě CCG a ČEZ Je to dohoda z rozumu, slušná pro obě strany. Pokud dnes někdo nadává, že ČEZ platí příliš, nemá pravdu. Teplárny s novými smlouvami již běžně platí za gigajoul 40 korun a více. Petr Paukner, obchodník s uhlím (ihned.cz) ČEZ si těmito dohodami s největší pravděpodobností zajistil další fungování nejvýkonnější hnědouhelné s výstavbou vlastní elektrárny se zatím nepočítá. Stav přípravných prací bude však pravidelně poměřován s realitou prací na ekologizaci Elektrárny Počerady ze strany společnosti ČEZ. Na setkání zaznělo také přání starostů, že by při rozvoji regionu, ale i při získání jeho významnějšího postavení v rámci státu, měly obce a těžební firmy postupovat společně na všech úrovních. Jako příklad uvedli podobnou těsnou spolupráci subjektů i samosprávy, poslanců i senátorů z oblasti Ostravska. (má) elektrárny minimálně ve střednědobém, možná i v dlouhodobém horizontu pod vlastními křídly. Ale nejen to. Prodejem Chvaletic za rozumnou cenu napomohl i srovnání abnormality českého energetického trhu, na němž byl ve snaze o vertikální integraci v sektoru blokován významný vlastník dolů. Michal Šnobr, analytik, E15 Z HISTORIE CECHU Slepý jako šachetní kůň Svého času se věřilo, že koně pracující pod zemí oslepnou. I ve starých havířských pověstech se mluví o důlních koních osleplých z důvodů dlouhodobého pobytu v důlních prostorách, kde jejich oči nevidí žádné slunce a světlo. Odtud tedy pochází výraz být slepý jako šachetní kůň. Pamětníci ale tuto teorii popírají. Koně se prý dobře orientovali podle zraku a v jejich podzemních stájích se stále svítilo. Přesto je však možné, že ještě před zavedením elektrického osvětlení zůstávali koně většinu času potmě a skutečně měli silně poškozený zrak. Do roku 1911 v dolech pracovala také zvířata, která ztratila zrak vlivem choroby nebo úrazu, ale to bylo později zákonem zakázáno. Možná byla pověra založena na skutečnosti, že poníkům vyvezeným z šachty na povrch trvalo 24 až 48 hodin, než se jejich oči opět plně přizpůsobily dennímu světlu, a mohli tak budit zdání slepoty. (ecm) Patnáct let od svého založení si minulý pátek v aule litvínovské Scholy Humanitas připomněla Energie o.p.s. Meziboří, která poskytuje služby zdravotně a mentálně postiženým lidem včetně chráněných dílen a chráněného bydlení. Slavnostního setkání se zúčastnila řada představitelů regionu, obcí, měst, ale i partnerská organizace Lebenshilfe Freiberg, od níž převzal ředitel Energie M. Konečný jako dar vlajku a fotoaparát, aby Energie mohla zaznamenat své další aktivity včetně společných sportovních her svých klientů. Společné by mělo být i vydání brožury. O kulturní zážitek a příjemnou atmosféru se při slavnostním setkání postarali žáci a pedagogové Základní umělecké školy v Litvínově včetně téměř zcela dívčího Junior Big Bandu. Foto: (má) strana 6 tel.:

7 PO PRÁCI Příloha Důlních novin o dění v našem regionu KRÁTCE Z MĚSTA Město Most vyhlásilo fotografickou soutěž Podívejte se na Most objektivem. Tématem je jen a pouze město Most ve čtyřech ročních obdobích. Vybrané fotografie město použije na sestavení kalendáře pro příští rok a také pro propagaci města. Fotografové mohou posílat jednotlivé fotografie, tedy i jedinou, či jako soubor 28 fotografií. Více na (red) Již 14. ročník fotografické soutěže ke Dni vody vyvrcholil ve středu 20. března v aule Scholy Humanitas v Litvínově vernisáží letošní výstavy a vyhodnocením. Soutěže se zúčastnilo 68 autorů z ČR a Slovenska se 141 snímky. Domácí Litvínov uspěl v kategorii žáků 2. stupně ZŠ, když si vítězství odnesl Jindřich Richter se snímkem Záhadné jezero, a v kategorii ostatní veřejnost, jež vyhrál litvínovský František Haase se snímkem Harmonie přírody. Rok 2013 byl celosvětově zasvěcen právě vodní spolupráci. Text a foto: (tar) Skrývkové rýpadlo RK 5000 (lom ČSA) v paprscích březnového ranního slunce. Foto: (má) V rámci úspor a ochrany majetku došlo nedávno kromě jiného i ke zrušení vrátnice v lokalitě HMGD (na snímku). Do lokality Litvínovské uhelné je nyní přístup přes vrátnici Obránců míru či hlavní vrátnici ČSA. Foto: (má) Rada města Mostu schválila pronájem části pozemku a záměr pronájmu části pozemku v areálu vodní nádrže Matylda společnosti Vršanská uhelná za účelem realizace udržovacích prací příkopu. Revitalizován bude odvodňovací systém západní části povodí Resslu s využitím vod pro dotaci vodního díla Vrbenský. Vršanská uhelná bude čistit kanál pod Resslem, který je v majetku města, jež jí naopak k tomuto účelu pronajme své pozemky. Celá akce proběhne v průběhu letošního roku, budou tím bezpečně odvedeny veškeré vody ze svahů. (red) V pondělí 1. dubna bude na Aquadromu v Mostě zrušen sanitární den a areál otevřen již od 9 hodin. (red) / KŘÍŽOVKA Správné znění tajenky z minulého čísla Když nemáš důvod odejít, tak zůstaň, kde právě jsi. Výherci: Jaromír Bečička, ÚUK HMGD; Jan Kozelka, ÚUK rošty; Marie Kronychová, Most. Vyluštěnou tajenku křížovky můžete posílat na adresu redakce Důlních novin poštou (V. Řezáče 315, Most), em: (označit Křížovka). Nezapomeňte uvést přesnou adresu pracoviště (středisko) nebo bydliště, kam je možné případnou výhru poslat. NAPOVÍME: Azov,Trevír, KTM,nosen, IDO, Avus. Moskevské leti tû KONEC TAJENKY P t ichta Tlak Tekut ãistící prá ek Iniciály herce Vosky Samci ovcí Jméno malífiky Ladové ímsk ch 149 MoÏná (básnicky) Pohlavní touha Paruka pfies ramena Na jiném místû (náfieãnû) Mléãn v robek Na e nejvût í zdravotní poji Èovna Budova Pfiístav ve Francii Kouzelník âesk JiÏ Japonské národní odûvy Druhá tráva Jemnocit Obec u Tábora ST ED TAJENKY Na e komerãní TV Koupací nádoba Kontrola stroje Ná hokejista z Nagana (Robert) Láznû Skuteãnost (obecnû) Provaz se smyãkou Polské mûsto Mûsto v Nûmecku Italsky konec Cukern roztok Dobromyslnost Pfiihrádky (z nûmãiny) Nápor nemoci Znaãka razítek Trojmístná ãísla Berlínsk autodrom Neodejít (náfieãnû) Babiãka RovnûÏ Îemlovka Surovci Lososovitá ryba síh Klid Své Formy Ná zpûvák (Jifií) âidlo zraku Obyvatel Belfastu Umûl mezinárodní jazyk Góly (kniïnû) Pokolení Soused Kanady Znaãka baudu ímsk krutovládce Slepiãka Ruské mûsto Iniciály Krásnohorské Anglicky pfies St. vztaïné zájmeno Loky Slovensky opravdu Mykací stroj Slovensky se Nemilosrdná âerà z komína Ra elini tû u Chebu Motokrosov stroj Zadní ãást krku Na e SPZ Kufiecí slabika Z domu Syn AbrahámÛv ZAâÁTEK TAJENKY Podzemní ãást stonku Anglick humorista (Klapka) Varianta jména Antonín tel.: strana 7

8 PO PRÁCI Příloha Důlních novin o dění v našem regionu Jedničkou k Citadele Zámecký Fénix a jeho pán Tentokrát jsme jeli tramvají s Miroslavem Peroutem. Mnozí mu v dobrém říkají zámecký pán z Korozluk. Ale jen málokdo si asi umí představit, kolik úsilí a nervů musel tehdejší student architektury, když si skoro před dvaceti lety doslova umanul s rodinou, že koupí ruinu odsouzenou ke zbourání a obnoví do původní podoby, tomuto snu věnovat. Kolik času, běhání po úřadech, vyplňování různých žádostí o dotace a bůhví čeho ještě, peníze rodičů nevyjímaje, ale i vlastní tvrdé fyzické práce. Dlouho poté měl spíše dovětek zámecký pán v montérkách Záměr vzkřísit původně barokní zámek z počátku 18. století, kopii italské renesanční vily, byl asi velký ořech. Ale nyní se začíná naplňovat vaše vize, aby se korozlucký zámek stal kulturním centrem. Co bylo těžší, přivést ho znovu k jeho podobě či ho nyní oživit, tedy provozovat a dát mu novou budoucnost? K vysněnému kulturnímu centru je ještě daleká cesta, někdy mám pocit, že mi to do důchodu vydrží, stále ještě nemáme plně hotové všechny expozice, obrovská práce je na obnově zahrady a parku všech jejích původních součástí včetně fontány, restaurování soch, doplnění zázemí pro návštěvníky a tak bych mohl pokračovat. Ale abych jednoznačně odpověděl: paradoxně těžší je nyní vdechnout celému areálu nový život. Mám pocit, že je to těžší nejen kvůli ekonomické situaci, či administrativě, a že jsem za ta léta opravdu na něco zvyklý a dost přizpůsobivý, ale i tak nějak lidsky. Často to už není o tom zanícení úředníků pro něco prospěšného, taková ta jednoduchá lidská vstřícnost, pochopení a odborná rada, ale jen technokratické poukazování na zákony, podmínky, povolení atd. Přesto se vám už povedlo, že v turistické nabídce je o jednu památku Mostecka více a že v každém ročním období se návštěvníkům vybaví přinejmenším jedna akce, na kterou je užitečné se do Korozluk vrátit. To opravdu rád slyším. Předsevzali jsme si se ženou, že zámek by měl hlavně vzdělávat a vychovávat. Atmosférou, prostředím. Malé i velké. Proto se snažíme vytvářet expozice, jakoby původní obyvatelé zámku jen odešli někam na zahradu a návštěvník se jim mezitím mohl vloudit do příbytku. Hodně nám s detaily pomáhají i sami obyvatelé regionu, když nám nosí a darují maličkosti po svých předcích, dobové Běžně zámecký pán tramvají nejezdí, moc by toho nestihl, když shání razítka, povolení, dotace, materiál či řemeslníky. Foto: (má) užitkové předměty, pohlednice. Rádi bychom takovéto vzdělávání zážitkem i hrou dopřávali hlavně dětem a nejen těm dvěma našim, se kterými už na zámku trvale žijeme. Proto každoroční Živá zahrada ke Dni dětí s festivalem loutkového divadla ve spolupráci s Jirkou Krausem, Divadlem nad Labem, výtvarnými dílnami s Romanou Pavlíčkovou, mosteckými ZUŠ a historickou hravou částí. Areál umožňuje zábavu a poučení i pro dospělý doprovod a dětem bezpečný pohyb. Podobné jsou i Korozlucké Vánoce, zaznamenáváme na akcích až tisíc návštěvníků. Pokud se lidé vracejí, mám radost a dobrý pocit, že všechno úsilí, práce a peníze na úkor vlastní rodiny, měly význam. Ale já stále vidím ještě potřeby, nedokonalosti, záměry a právě tu obrovskou část práce, která je před námi. Zámek vás tedy neživí? Tak to rozhodně ne a ani nikdy živit nebude. Zámek je náš velký koníček, ale musím myslet i na to jak uživit rodinu. Loni jsem začal pracovat pro Národní památkový ústav v Lokti, jako odborný náměstek památkové péče a tak bez podpory manželky by to doma opravdu nešlo. Další nabídka směřuje k záchraně a obnově velmi sledované, zajímavé, ale také velmi zchátralé památky na Karlovarsku, která je v podobném stavu jako byly Korozluky, ale je rozsáhlejší a s významnější historií. A tak hodně pracuji a zároveň hodně přemýšlím. Je to lákavá výzva MEGAŠACHŤÁK Pátek od hodin v KD REPRE, Most Program musíte všichni přijít na nikoho nečekáme a začínáme večer plný dobré zábavy, pití, jídla a překvapení rozchod do ulic Večerem vás provede Diana Kobzanová Důležité informace Akce je pouze pro zaměstnance. Vstup na akci jen s dobrou náladou, zaměstnaneckým průkazem a pozvánkou. Občerstvení zajištěno. Vstupenku zdarma si můžete vyzvednout po na těchto kontaktech: Lenka Vorlíčková, tel. 5311, lokalita ČSA (nová administrativní budova 1. patro) pro zaměstnance Litvínovské uhelné a.s. Vladimíra Koczká, tel. 2511, lokalita Vršany Hrabák (administrativní budova, 106) pro zaměstnance Vršanské uhelné a.s. Ivana Vondráčková, tel. 3582, Most, budova ŘAS, A11 pro zaměstnance Czech Coal a.s. a zbývajících společností skupiny Marie Chaloupková, tel , Praha, E-GATE 3.p EP.5 pro zaměstnance Czech Coal a.s. pracoviště Praha Důlní noviny V. Řezáče 315, , Most, tel.: , fax: , IČ: , čtrnáctideník. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Toto číslo vychází v nákladu výtisků. Důlní noviny naleznete též na intranetu Czech Coal a na Registrační číslo MK ČR E ISSN X. Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT PRAHA. Grafická úprava a DTP: Talk, s.r.o., Pod Vilami 22, Praha 4. Toto číslo Důlních novin vychází ve čtvrtek 28. března strana 8 tel.:

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková pátek čtvrtek středa úterý pondělí VYPLŇTE VAŠE JMÉNO A ADRESU: Den Oběd RACIONÁLNÍ Dieta DIABETICKÁ Dieta ŠETŘÍCÍ 6.10. květáková květáková květáková 1. 3. 4. Vepřová pečeně franfurtská, Vepřová pečeně

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,-

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- Polední menu 2.9.2013 - pondělí Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- 250 g Pečené kuřecí stehno, žampiónová omáčka 70,- 150 g Maďarský hovězí guláš

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA SALÁTY 400 g Labužnický zeleninový salát s kuřecími řízečky, dressing 89 Kč 400 g Zeleninový salát s gratinovaným lososem /150g/, dressing 129 Kč 450 g Zeleninový salát

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013 velikonoční loupáček, kakao polévka kulajda chléb, máslo, plátkový sýr ovoce Aljašská treska smažená, bramborové pyré, kompot okurek rohlík, pomazánkový krém polévka

Více

od 14.9.2015 do 18.9.2015

od 14.9.2015 do 18.9.2015 od 14.9.2015 do 18.9.2015 Pondělí 14.9.2015 Polévka ZELENINOVÁ S RÝŽÍ obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 1 ČUFTY V RAJSKÉ OMÁČCE, TĚSTOVINY obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 2 ZELENINOVÉ PLACIČKY, BRAMBOROVÁ

Více

DENNÍ MENU 9. 3. 2015

DENNÍ MENU 9. 3. 2015 9. 3. 2015 Zelná bílá s bramborem Masové kuličky v rajské omáčce Smažené rybí filé Kuře pečené na česneku a anglické slanině Přírodní vepřové medailonky z kotlety Zapečené šunkofleky s uzeným masem, sterilovaná

Více

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou 24. 8. 2015 Polévky Zelná s bramborem Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou Smažená aljašská treska Kuře pečené na česneku a anglické slanině Vepřové medailonky s mexickou zeleninovou salsou

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 Polévka hovězí s drožďovou rýží. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, pomazánkové máslo. Pečená krkovice, brambory. Duš. zelenina. Přesnídávka. Pomazánka z Nivy, chléb.

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II. Pondělí Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Září Úterý Čaj, hermelínová Rohlík Polévka:

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj hrstková 31. 3. kuřecí nudličky s nivovou omáčkou, těstoviny bramborový guláš, chléb restov. kuřecí játra a kuřecí prsa, brambory, křenový dip 1. 4. hovězí vývar, nudle vařené hovězí maso, rajčatová omáčka,

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

DENNÍ MENU 7. 9. 2015

DENNÍ MENU 7. 9. 2015 7. 9. 2015 Frankfurtská s párkem Vepřové žebírko s volským okem a křupavou slaninou Kuřecí kung pao Vařené uzené maso s hrachovou kaší a sterilovanou okurkou Hovězí pečeně znojemská Variace listových salátů

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 pátek čtvrtek CHLÉB 1,3,7 HRACHOVÁ KAŠE 1,7 TVAROHOVÝ KRÉM POM. SÝROVÁ RÝŽOVÁ 1,7,9 ŠUNKA JEMNÝ KRÉM 7 S PIŠKOTY 1,3,7 S NIVOU 7 KYS. OKURKA KAKAO, 7, MLÉKO ROHLÍK 1,3,7

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní Bufetová večeře jako na rautu Zvou Vás Hotely Srní Hovězí s masem a nudlemi Pikantní salát Chuťovky Tlačenka Přírodní hovězí pečeně Segedínský guláš Domácí sekaná Boloňské špagety Losos na roštu Smažené

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

530 02 Pardubice objednavka@days.cz

530 02 Pardubice objednavka@days.cz S T Á L Á N A B Í D K A (celý rok) Obj.č. Druh Hmotnost Cena Počet 101 Svíčková na smetaně, houskový knedlík 450g 114 Vepřový řízek smažený, bramborová kaše 400g 203 Rajská hovězí pečeně, těstoviny 500g

Více

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami PŘÍLHA IV. JÍDELNÍČEK ZADAVATELE Sn 0,25l bílá káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 0,25l hořká káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 28.11. Př 0,3l polévka špenátová 0,3l polévka špenátová 100g soukenický

Více

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:30 do 14:30 hod.

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:30 do 14:30 hod. Pondělí 6. ledna Čočková polévka Hovězí námořnické maso, servírované s domácími špeclemi Husarská roláda, podávaná se štouchanými brambory Tagliatelle s uzeným lososem, sušenými rajčaty a smetanou 109

Více

Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- Tyto nabídky s polévkou..

Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- Tyto nabídky s polévkou.. Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Tyto nabídky s polévkou.. Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- 85,- Svíčková pečeně, houskový knedlík.. 79,- Tato nabídka s polévkou.

Více

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014 Pondělí 31.3.2014 Úterý 1.4.2014 vývar se zeleninou a těstovinami pečené kuře, brambor, kompot džuveč, pečivo, kompot chléb, šunkové pomazánkové máslo, mléko, čaj, zelenina šáteček s náplní meruňkovou,

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015

Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015 Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015 Rybí polévka. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, sýr tavený. Kuře pečené, rýže. Fazol. lusky na smetaně, brambory. ----- 4: Rohlík, sýr tavený.

Více

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů Předkrmy: (doba přípravy 20-25 min) 1011 100g Grilovaný hermelín s brusinkami a vlašskými ořechy, 99,- domácí pečivo (1,5,7,8) 2284 70g Kachní paštika s mandlemi na pomerančích, 99,- domácí pečivo (1,5,8)

Více

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 PŘEDKRMY TATARÁKY Hovězí tatarák 150g 215,00 čerstvě připravený, namíchaný a podáváme se čtyřmi

Více

Něco na zub k pivu. Speciality. Pokrmy z vepřového masa. 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou

Něco na zub k pivu. Speciality. Pokrmy z vepřového masa. 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou Něco na zub k pivu 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou 150g Ďábelská topinka 89,- s pikantní masovou směsí, zeleninou a sýrem 150g Topinka s tvarůžky

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 29. září od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 29. září od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 29. září od 11:30 do 14:30 hodin Kuřecí vývar s masem, zeleninou a domácími nudlemi Smažené žampióny, pažitkové brambory, česneková omáčka Hovězí znojemská pečeně, domácí houskové knedlíky

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu 1 ks Utopenec s cibulí, chléb 34,- 100g Nakládaný hermelín, chléb 59,- 100g Syrečky s hořčicí a feferonkou, chléb 59,- 100g Třená niva, 3ks opečený toustový chléb 59,-

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina, podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč 50g 50g Kuřecí koktejl (mrkev, jablko, mandarinky, kys. Smetana) Kuřecí salát (kuřecí maso, hrášek, kukuřice, kapie, majonéza)

Více

Konec pohádky o uhlí před limity. Nebo že by přeci jen nastal zázrak.

Konec pohádky o uhlí před limity. Nebo že by přeci jen nastal zázrak. Konec pohádky o uhlí před limity. Nebo že by přeci jen nastal zázrak. Invicta Bohemica, s.r.o. Senovážné náměstí 23 Praha 1 Analytická a konzultantská společnost v oblasti energetiky Rok založení 1998

Více

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč Studené předkrmy: 100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč 120 g Tatarský biftek, 4 ks topinek 175,- Kč (vejce pouze na přání zákazníka)

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 25. srpna od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 25. srpna od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 25. srpna od 11:30 do 14:30 hodin Jihočeská kulajda Penne arrabbiata s parmazánem Kuřecí směs s paprikou a arašídy, dušená rýže 1 podáváme v úterý 26. srpna od 11:30 do 14:30 hodin Brokolicový

Více

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky chléb,pomazánka vaječná.paprika červená,kakao,čaj ovocný polévka kapustová s houbami bramborové šišky se švestkovou omáčkou sypané máslovou strouhankou,čaj rohlík,lučina,hruška, mléko,čaj ovocný rohlík,pomazánka

Více

Nově prodej stáčených moravský zemských vín

Nově prodej stáčených moravský zemských vín Nově prodej stáčených moravský zemských vín Tento týden nabízíme: 1) Veltlínské zelené 2) Svatovavřinecké /SV/ 3) Frankovka rosé Nejpěstovanější odrůda révy vinné na Moravě a královská odrůda Dolního Rakouska

Více

13-13.15 jogurt bílý Activia 150 ml kancelář sama. 17-19.35 kuřecí steak s hermelínem 150 g V Cípu s kamarády šopský salát

13-13.15 jogurt bílý Activia 150 ml kancelář sama. 17-19.35 kuřecí steak s hermelínem 150 g V Cípu s kamarády šopský salát 19.12.2006 17.30-18.10 kuřecí řízečky raut s kolegy loučení kolegy krůtí prsa rajčata s mozzarellou čerstvá zelenina mix 1 víno bílé (ve střiku) 1 + 2 dcl pivo 2 x 0,3 l 1 hod. badmintonu 19-20h 20.12.2006

Více

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů:

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: Jídelní lístek Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: 1)Obiloviny obsahující lepek nejedná se o celiakii, výrobky z nich (pšenice P, žito Ž, ječmen

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu Studené předkrmy 50g Šunkový kornoutek plněný křenem a šlehačkou 55,- 1ks Avokádo plněné lehkým kuřecím salátem 75,- 80g Jemný tartar z lososa s limetkou a toastem 95,- 80g Carpaccio z pravé svíčkové s

Více

Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014

Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014 Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014 Datum dieta o b ě d Pondělí Drožďová polévka 7.4. N,D9 Pivovarský tokáň, těstoviny D2,9/2 Pivovarský tokáň dietní, těstoviny Úterý Kapustová polévka

Více

Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček

Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček MĚKKÉ SALÁMY: *2/ Gothaj 93,- Kč *2/ Gothaj zauzený 99,- Kč *2/ Junior 89,- Kč *2/ Výrobní salám 59,- Kč *2/ Pikant 97,- Kč *1/

Více

100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 150g. Obložený talíř ( šunka, salám, slanina, eidam ), pečivo 60,-

100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 150g. Obložený talíř ( šunka, salám, slanina, eidam ), pečivo 60,- Restaurace kulturní dům Jistebnice Studené předkrmy 100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 100g. Nakládaný romadúr, feferonka, cibule 38,- 100g. Nakládaný hermelín,

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina, podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,-

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- Bezmasá a vaječná jídla -150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- (rajčata, eidam, uzený sýr, niva) -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- (houby, cibulka, žampiony, parmazán)

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa:

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa: Studený předkrm: 60g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 35,- Kč 115g Tresčí játra (tresčí játra, citron, cibule) 80,-Kč Polévka: dle denní nabídky 30,- Kč Teplé předkrmy: 200g Skalská topinka (topinka,

Více

Jídelní lístek Předkrmy:

Jídelní lístek Předkrmy: Předkrmy: 1140 70g Domácí zvěřinová paštika s cibulovou marmeládou, 71,- chléb 2 ks 1141 100g Grilovaná cuketa zapečná kozím sýrem, 77,- čerstvě rozpečená bagetka 1142 2 ks Bruschetta s bylinkami, čerstvými

Více

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,-

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- Studené předkrmy 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- 100 g Mozarella s rajčaty a bazalkou, toast 75,- 50 g Carpaccio s hoblinkami parmazánu

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob.

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Setkání & Akce 1 /7 Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Všechny místnosti jsou tiché, vybavené individuálně

Více

Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014

Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014 Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014 Datum s n í d a n ě přesníd. číslo dieta o b ě d svačina Večeře Pondělí Sýr eidam Hráškový krém Mléko Krupicová kaše, mléko 6.10. ovoce 1 N,D9 Kuřecí

Více

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky PŘEDKRMY 1. Tatarák z lososa 100g losos, limetka, tousty 2. Tatarský biftek 200g mletá hovězí svíčková, vejce, česnek, topinky TOPINKY 3. Topinka s kuřecí směsí a sýrem 100g 2 ks topinky, kuřecí maso,

Více

Vážení, Dovolte nám nabídnout cateringové služby hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou.

Vážení, Dovolte nám nabídnout cateringové služby hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou. Vážení, Dovolte nám nabídnout cateringové služby hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou. V naší hotelové restauraci můžete strávit příjemné chvíle při obědu či večeři, společenské nebo obchodní schůzce, pracovním

Více

Nabídka pizzy. 1. 420g Margarita pomodoro,eidam 1,7,10,12 84,- 2. 520g Šunková pomodoro,šunka,eidam 7,6,7,10,12 95,-

Nabídka pizzy. 1. 420g Margarita pomodoro,eidam 1,7,10,12 84,- 2. 520g Šunková pomodoro,šunka,eidam 7,6,7,10,12 95,- Nabídka pizzy průměr 32cm 1. 420g Margarita pomodoro,eidam 1,7,10,12 84,- 2. 520g Šunková pomodoro,šunka,eidam 7,6,7,10,12 95,- 3. 500g Salami pomodoro, vysočina,eidam 1,6,7,10,12 95,- 4. 600g Anglická

Více

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k Studené předkrmy 0001 50 g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 46,00 0002 130 g Utopenec s cibulí 40,00 0004 120 g Rajče plněné kuřecím křenem 49,00 0012 50 g Broskev s kuřecím masem na salátu 49,00 0007

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá Rádi pro Vás připravíme: rauty, oslavy, svatby, firemní večírky, maturitní večírky. Vaříme denně : pondělí čtvrtek od 11.00 do 21.00 hod. pátek sobota od 11.00 do 21.30 hod. neděle

Více

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady Svatební menu Svatební menu zámek Nové Hrady Nabídka svatebního menu 2008 Polední menu cena: 350,- Kč za osobu zahrnuje následující položky: aperitiv studený předkrm s pečivem polévka hlavní jídlo nealkoholický

Více

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSKÁ VÝROBA

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSKÁ VÝROBA Provozovna Brožíkova 5, Praha 5 L. Verner TEL: 257 313 698 257 324 492 ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSKÁ VÝROBA U BIRHANZLŮ NABÍDKOVÝ LIST VEPŘOVÉ MASO + 15% DPH Vepřová kýta bez kosti... 99,- Vepřová kýta šálky...

Více

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka)

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka) Něco na zub PŘEDKRMY Polévka (dle denní nabídky) Dřevorubec na topince (vepřový, kuřecí) Vajíčka na slanině s cibulkou,chléb Hemenex se slaninou, chléb Brokolice zapečená se sýrem 26,- Kč Osvěžující SALÁTY

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 450 200g Hemenex 85 Kč 3 vejce, šunka, okurka chléb 705 150g Utopenec v hořčičné omáčce, chléb 39 Kč 517 150g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 49 Kč Kuřecí prsa, meruňky, eidam, česnek

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

SALÁTY a DIPY dle denní nabídky Dip / Dresink dle denní nabídky Malý zeleninový salát

SALÁTY a DIPY dle denní nabídky Dip / Dresink dle denní nabídky Malý zeleninový salát PONDĚLÍ 24.8.2015 350g Velký zeleninový salát s česnekovým dresinkem a sýrovými kuličkami 100g Pečené vepřové maso na česneku podávané s karlovarským knedlíkem 150g Přírodní kuřecí steak s bylinkovou krustou,

Více

Pizzeria steak house ATRIUM

Pizzeria steak house ATRIUM Pizzeria steak house ATRIUM JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 100 g Dušená šunka, máslo, okurka 58,- 100 g Sýr Eidam, máslo 58,- 60 g Šunková rolka s křenem a šlehačkou 63,- 100 g Kalamár smažený, česneková omáčka

Více

Chuťovky k pivečku. Polévky

Chuťovky k pivečku. Polévky Chuťovky k pivečku 1ks Nakládaný hermelín podle Máry, pečivo 55,- 2ks Domácí pikantní utopenec, pečivo 50,- 200g Pivní sláma s česnekem 55,- 100g Masová topinka sypaná sýrem 75,- 1ks Nivová koule 9,- 70g

Více

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,-

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- Studené předkrmy 100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- 150g Krevetový koktejl s citronem, 52,- 50g Salát Caprese s parmskou šunkou

Více

omáčce s červenými fazolkami Kuřecí paličky na černém pivě/smažené v pikantní strouhance

omáčce s červenými fazolkami Kuřecí paličky na černém pivě/smažené v pikantní strouhance RAUTY Teplá kuchyně /HOVĚZÍ/ Svíčková Stroganoff (s plátky čerstvých žampionů a okurek) Telecí pestré frikasé Telecí ragů se žampiony a mladou zeleninou Uzený hovězí jazyk se smetanovým mandlovým křenem

Více

Aperitivy: Studené a teplé předkrmy:

Aperitivy: Studené a teplé předkrmy: Aperitivy: 6 1 dcl Cinzano Bianco.... 40,- 7 1 dcl Cinzano Rosso.....40,- 8 1 dcl Martini Bianco.40,- 9 1 dcl Martini Rosso...40,- 10 1 dcl Martini Dry..40,- 11 1 dcl Metropol Bianco.. 35,- 12 1 dcl Metropol

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla Studené předkrmy 120g Domácí srnčí paštika s brusinkami, chléb 75,- 100g Uzený pstruh s lehkým bramborovým salátem 75,- Teplé předkrmy 120g Husí játra po myslivecku, česneková topinka 75,- Vaječná omeleta

Více

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU POCHUTINY ŽVÝKAČKY 26,- BOHEMIA ARAŠÍDY 33,- BOHEMIA CHIPS (slané, paprikové,slanina) 37,- MANDLE ČERSTVÉ PRAŽENÉ SOLENÉ (100g) 70,- BRAMBOROVÉ SPIRÁLY 48,- OBLOŽENÉ MÍSY 250g VARIACE SÝRŮ A UZENIN PRO

Více

Budoucnost českého hnědého uhlí. Září 2008

Budoucnost českého hnědého uhlí. Září 2008 Budoucnost českého hnědého uhlí Czech lignite - the future perspective Ing. Alexander MUSIL, Czech Coal, a.s. Září 2008 Spotřeba PEZ 2 Spotřeba PEZ 3 Těžební lokality v severočeské pánvi Hnědé uhlí ČSA

Více

Jídelníček na týden od : 1. června do : 7. června 2015

Jídelníček na týden od : 1. června do : 7. června 2015 Jídelníček na týden od : 1. června do : 7. června 2015 Datum s n í d a n ě přesníd. číslo dieta o b ě d svačina Večeře Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelní lístku: Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace Křiby 4788, 760 05 Zlín Školní jídelna 1 Jídelní lístek Seznam stravovacích kategorií a finančních

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Future of the mining industry in Czech Republic JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Tradiční hornické oblasti před rokem 1999 v České republice PKÚ Ústí n.l. UD HAMR VÚD Trutnov SHD MOST SOKOLOV

Více

Jídelní lístek. Studené předkrmy. Teplé předkrmy

Jídelní lístek. Studené předkrmy. Teplé předkrmy Jídelní lístek Studené předkrmy 100 g Kuřecí nudličky v česnekovém oleji 100 g Šunka, máslo, okurka 100 g Poličan, máslo, okurka 100 g Sýr Eidam, máslo, okurka Mirdovo maso Uzený jazyk s pikantní omáčkou

Více

POLÉVKY HOTOVÁ JÍDLA STUDENÉ PŘEDKRMY TEPLÉ PŘEDKRMY BEZMASÉ POKRMY

POLÉVKY HOTOVÁ JÍDLA STUDENÉ PŘEDKRMY TEPLÉ PŘEDKRMY BEZMASÉ POKRMY POLÉVKY dle denní nabídky HOTOVÁ JÍDLA Dle denní nabídky STUDENÉ PŘEDKRMY 1. 1ks Utopenec + 2ks pečivo 22,- 2. 100g Nakládaný hermelín + 2ks pečivo 46,- 3. 150g Obložený talíř + 4ks pečivo (sýr, šunka,

Více

Polévky: Studené předkrmy: Teplé předkrmy:

Polévky: Studené předkrmy: Teplé předkrmy: Polévky: Ukrajinský boršč 30,- Polévka v chlebě (boršč) 49,- Jihočeská česnečka s opékaným chlebem 30,- Studené předkrmy: 50g Šunková rolka s křenem 45,- Teplé předkrmy: 50g Zapečená šunka s vejci 59,-

Více

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-)

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-) Podrážděný žaludek se lépe plní aneb předkrmy: Studené: 120g Mozzarella s rajčaty, bazalkou a balzamikovou redukcí 79,- 75g Krabí koktejl 72,- Sýrový mix (niva, hermelín, eidam) 69,- Šunkový talíř (šunka,

Více

Malé pokr my a něco k pivku

Malé pokr my a něco k pivku Malé pokr my a něco k pivku 100 g Hermelín v bylinkovém oleji s feferonkami 250 g Žhavé rybí pohledy sleďová očka marinovaná v chilli oleji s cibulkami 150 g Pekelníkův údd grilovaná klobása s křenem,

Více