Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ"

Transkript

1 Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ března 2013 strana strana strana 3 Profil 6 Obce chtějí 8 brigadýr z třístovky postupovat společně Rozhovor se zámeckým pánem / EDITORIAL Uzavření dohody mezi Czech Coal a skupinou ČEZ je krokem k posílení energetické bezpečnosti a stability sektoru, který současně může vést k urovnání sporu ČEZ s Evropskou komisí. Klasická energetika je a zůstane nadále pilířem české energetiky, kterou nezachrání OZE masivně podporované státem. Na domácím trhu vznikl další subjekt, který doplní etablované hráče domácího trhu s elektřinou, tedy EPH a Sokolovskou uhelnou. Bude zajímavé sledovat další vývoj jejich pozice v souvislosti s možným prodejem energetických aktiv Skupiny Alpiq. Dohodu mezi Czech Coal, Litvínovskou uhelnou a ČEZ vítám. Jsem přesvědčen, že všechny strany udělaly správná rozhodnutí. ČEZ si zajistil dodávky uhlí pro svou klíčovou uhelnou elektrárnu na dalších 30 i více let a zeštíhlil své výrobní portfolio tak, aby mohl lépe reagovat na klesající velkoobchodní ceny a stagnující spotřebu elektřiny. ČEZ navíc touto transakcí udělal významný krok k zastavení vyšetřování Evropské komise a předešel tak hrozbě vysoké pokuty. Czech Coal si na druhé straně zajistil odbyt pro své méně kvalitní uhlí z dolu Vršany, které by jen těžko uplatňoval jinde na trhu. Oddělením Litvínovské uhelné a akvizicí Chvaletic vznikl nový vertikálně integrovaný hráč, který bude konkurovat ostatním subjektům na domácím trhu, což zvýší konkurenci a může mít i pozitivní dopad pro spotřebitele, na příklad v podobě snížení cen podpůrných služeb, které tvoří složku regulovaných tarifů. Při současné ceně elektřiny 38 EUR/MWh, je investice do již existujícího zdroje tou nejefektivnější investicí a současně jedinou možností pro menší energetické skupiny, jak rozšiřovat kapacity konvenční výroby. Výstavba nového zdroje při současných cenách elektřiny není možná tedy bez státních garancí výkupu a předem dohodnuté ceny na období minimálně deseti let. Příkladem je liberalizovaná Velká Británie, která ke státní podpoře výstavby nových zdrojů přikročila. Byla to jediná cesta jak zabezpečit dostatek elektřiny pro Velkou Británii do budoucna. Dean Brabec, managing partner Arthur D. Little Skrývkové rýpadlo KU800 v lomu ČSA. První strana se přihlásila k odpovědnosti a začala diskutovat o limitech těžby Poté, co se členové ČSSD v Ústeckém kraji vyslovili pro pokračování těžby, vzal tuto problematiku na vědomí i nedávný sjezd strany a těžební limity se dostaly do závěrečného usnesení. (37. sjezd ČSSD) ukládá ÚVV ČSSD zahájit vnitrostranickou diskusi na téma prolomení limitů těžby v Ústeckém kraji s cílem urychleného řešení nezaměstnanosti v okresech Most, Chomutov, Louny a Teplice a žádá ÚVV ČSSD o přijmutí stanoviska v této věci, je napsáno v závazném dokumentu ze sjezdu. Podle dostupných informací je to poprvé, kdy se nejvyšší vedení některé z parlamentních stran k něčemu podobnému zavázalo a zatím žádná jiná strana se na celostátní úrovni neprojevila ohledně budoucnosti horníků a jistoty jejich zaměstnání tak otevřeně. Důležitým faktorem je, že mezi delegáty největší strany v zemi a možného vítěze Podle krajského předsedy v Ústeckém kraji Radka Scherfera jsou limity pro ČSSD v regionu prioritou. příštích sněmovních voleb byl i zástupce horníků, místopředseda SOO CCG Lubomír Holý. Ten na sjezdu vystoupil s projevem, ve kterém mimo jiné řekl: Není dvakrát příjemné předávat výpovědi svým spolupracovníkům, známým a kamarádům s vědomím toho, že kdyby mohla těžba dále pokračovat, tak by tito zaměstnanci mohli dále Foto: M. Pavlík pracovat. Tento nepříjemný pocit se znásobuje poznáním, že do roku 2020 přijde o práci v přímém důsledku neprolomení limitů dalších cca 8000 práceschopných obyvatel našeho regionu. Jeho projev vzbudil podle účastníků mezi delegáty velký ohlas. Dosavadní vládní koalice ve svém programovém prohlášení znemožnila překonání limitů. Jak se později ukázalo, bylo to součástí obchodu, kdy byla pracovní místa horníků vyměněna za církevní restituce a zvyšování daní. Podle krajského předsedy v Ústeckém kraji Radka Scherfera jsou limity pro ČSSD v regionu prioritou, protože na nich závisí vývoj nezaměstnanosti. Podle krajských sociálních demokratů by případné neprolomení vedlo k dalšímu masivnímu propouštění. Váží se na to další věci, například sociální nebo vývoj kriminality, uvedl Scherfer. I vedení Ústeckého kraje tvořené komunisty a ČSSD je pro pokračování těžby hnědého uhlí za limity.

2 PROJEV NA SJEZDU ČSSD Zdař bůh, vážené přítelkyně, zdař bůh, vážení přátelé, už z mého pozdravu je patrné, že pracuji v hornictví, a proto se můj diskusní příspěvek bude dotýkat problematiky tohoto průmyslového odvětví. Pocházím z Ústeckého kraje, přesně řečeno z regionu okresů Most, do kterého spadá i město Litvínov, a okresu Chomutov. Tento mikroregion se již dlouhodobě potýká s největší mírou nezaměstnanosti v rámci České republiky a díky přístupu nynější vládní koalice se tento trend zvyšuje. Jako horník a předseda jedné z odborových organizací tento negativní vývoj zažívám přímo na vlastní kůži, a to díky vládní koaliční smlouvě, ve které se strany koalice mimo jiné zavazují, že v průběhu volebního období nepodpoří prolomení územních ekologických limitů. Z titulu své funkce jsem jmenován do komisí, které provádějí pohovory se zaměstnanci, kteří jsou zařazováni do organizačních změn, které jsou důsledkem výše zmíněného ustanovení koaliční smlouvy. Věřte, že není dvakrát příjemné předávat výpovědi svým spolupracovníkům, známým a kamarádům s vědomím toho, že kdyby mohla těžba dále pokračovat, tak by tito zaměstnanci mohli dále pracovat. Tento nepříjemný pocit se znásobuje poznáním, že do roku 2020 přijde o práci v přímém důsledku neprolomení ekologických limitů dalších cca 8000 práceschopných obyvatel našeho regionu. Jsem si plně vědom, že pokračování těžby v sobě nese i jedno negativum. Tou negativní stránkou je to, že by postupující těžbou zanikly dvě obce, a to Horní Jiřetín a Černice. Já osobně mám ve své rodině osobní zkušenost s tím, že mým příbuzným byl kvůli postupující těžbě zbourán dům v obci Albrechtice. V té době však bohužel nebyly obyvatelům nabídnuty a realizovány adekvátní kompenzace. A i přes to vše nikdo na hornictví nezanevřel a řada z nich včetně mě nadále na těžebních společnostech pracuje. V tuto chvíli přichází těžební společnost s nabídkou výstavby nových rodinných domků pro obyvatele dotčených obcí a nemalé finanční kompenzace. Tuto situaci přirovnávám k miskám vah, kde na jedné straně je 2500 obyvatel obcí Horní Jiřetín a Černice a na druhé jen pro porovnání též 2500, tentokráte zaměstnanců, kteří přijdou o práci. Obyvatelům obcí se nabízí výstavba nových domů a nemalá finanční kompenzace, díky prolomení limitů se zvýší zaměstnanost, kdy jen v lomu ČSA to bude přibližně 700 pracovních míst a dalších 1700 vznikne přímo v regionu a mimo něj. Obyvatelé obcí se v žádném případě nedostanou do tíživých sociálních a ekonomických nejistot. Na druhé straně zaměstnanci, kteří o práci přijdou, budou mít velice malou šanci, ne-li žádnou, v regionu s největší nezaměstnaností najít jakoukoliv práci. V jejich případě se dostanou do svízelné životní situace, kdy se budou nuceni rozhodovat mezi tím, jestli zaplatí nájem, nebo upřednostní své základní životní potřeby, čímž myslím jídlo, oblečení, léky atd. Žiji v regionu, kde sice máme dvě rozvojové podnikatelské zóny, ale bohužel se do nich žádné podnikatelské subjekty nehrnou, spíše opak je pravdou. V nedávné době jeden z větších zaměstnavatelů ukončil svou činnost v rozvojové zóně Triangle a o práci přišlo dalších necelých 400 zaměstnanců. Žiji v regionu, kde máme neutěšenou situaci i v oblasti infrastruktury a v neposlední řadě žiji v regionu, kde máme dvě nechvalně známé sociálně vyloučené lokality a těmi jsou sídliště Janov a Chánov.Nechci, aby se díky tomu, že zůstanou zachované limity těžby uhlí, rozrůstaly tyto lokality v regionu, a nechci, aby se z okresů Most a Chomutov stala oblast s tíživou sociální situací a kriminalitou. Žádám tímto delegáty tohoto našeho sjezdu, aby podpořily naše snahy o prolomení územních ekologických limitů a tím pomohly k lepší budoucnosti obyvatel okresů Most, Chomutova, ale i Teplic a Loun. Děkuji. Lubomír Holý, delegát sjezdu a místopředseda SOO CCG ZE ZAHRANIČÍ Evropský uhelný průmysl jednal v Katowicich o zachování konkurenceschopnosti Polsko, jako jeden z nejvýznamnějších producentů uhlí v Evropě, zorganizoval ve dnech března 2013 v Katovicích konferenci Coaltrans Poland. Na bázi uhlí se v Polsku vyrábí 90 95% elektřiny a uhlí je proto zásadní komoditou pro budoucnost země. Protože Evropská komise vyvíjí tlak na Polsko i ostatní uhelné země, aby snížily svou závislost na uhlí, sešel se uhelný průmysl k diskusi o zachovávání konkurence schopnosti svého sektoru. Kromě členských zemí EU se kongresu zúčastnili i zástupci významných uhelných zemí, např. Ruska, Ukrajiny a Austrálie a USA. Zazněla nutnost podpory dalšího využití domácích zdrojů a výstavby nových elektráren s nadkritickými parametry, přičemž byly zmíněny projekty v Belchatowě, Niederaussem a Ledvicích. Velká skepse zazněla k projektům CCS pro O českém hnědouhelném průmyslu hovořil generální ředitel Czech Coal a.s. Luboš Pavlas. jejich investiční náročnost. Bylo odmítnuto dočasné vyjmutí povolenek z obchodování s emisemi v EU (back loading) a doporučeno po roce 2020 uplatňovat pouze uhlíkovou daň. Velké pozornosti se těšil mezinárodní panel, který byl věnován těžbě a užití hnědého uhlí. Byla prezentována situace v Polsku, Německu a ČR. O českém hnědouhelném průmyslu hovořil generální ředitel Czech Coal a.s. Luboš Pavlas. Seznámil auditorium se zásobami uhlí v ČR, vývojem těžby hnědého a černého uhlí, významem uhlí pro ČR a se specifickými problémy českého uhelného průmyslu. Zmínil těžební limity, nejasnou budoucnost v důsledku stálé neukončené aktualizace české energetické a surovinové politiky a novelu horního zákona znemožňující vyvlastnění v důsledku těžby. Vyjádřil se i k back loadingu, kdy konstatoval, že tento návrh není řešením, ale jen odložením problému, a z hlediska investic narušuje regulace tržně koncipovaného systému investiční jistotu. Na konferenci projevili obchodníci zájem o tříděné uhlí z Czech Coal. Konkrétně se jednalo o dodávky do Maďarska, Rakouska a Slovenska. (re) OHLASY Pozitivní signál pro energetiku Uzavření dohody mezi skupinami Czech Coal a ČEZ je dokladem reálnosti a racionálnosti významu tuhých fosilních paliv. Věřím, že přinese záruku zachování pracovních míst a novou perspektivu báňskému a energetickému oboru. Rovněž to považuji za pozitivní signál pro dopracování energetické koncepce a urovinové politiky státu. Ing. Zdeněk Osner, CSc. předseda představenstva Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu ČR strana 2 tel.:

3 LIDÉ OD NÁS Brigadýr z uhelné třístovky Podle slov vedoucího úseku uhlí lomu ČSA Františka Lorenze je jeho jmenovec a brigadýr František Hlaváček jedním z nejlepších pracovníků jeho úseku. Přesto zanedlouho bagrák z rýpadla uhelného KU300/86 odejde do předčasného důchodu. Že lom ČSA z důvodu nepokračování za těžebními limity musí své úseky už od loňska utlumovat, to už není ani veřejné tajemství, ale krutá realita. Letos se bude organizační změna dotýkat několika dalších lidí z úseku skrývky. Abychom pro část z těchto lidí v produktivním věku mohli zachovat několik míst, oslovil jsem pracovníky svého úseku, jimž se blíží doba odchodu do řádného starobního důchodu, zda by přijali odchod o něco dříve a umožnili tak přesun zaměstnanců ze skrývky k nám na uhlí. Tři z oslovených souhlasili paní Ježková, pan Plička a právě i brigadýr Hlaváček, vysvětluje F. Lorenz. nechám se tím dědečkovstvím nést, prostě si čas budu s holkama užívat, řekl nahlas něco, co by si v duchu přála slyšet asi každá mladá rodina. Budu mít na co vzpomínat. Na lidi, tady na vedoucího, který je dobrý člověk, osobní i pracovní vztahy jsme měli vždy výborné. Brigadýr se do důchodu těší, ale po téhle kabině se mu bude určitě stýskat. Foto: (má) Důchod by mne čekal v září letošní- V lomech prožil vlastně celý svůj pro- Přitom uhelné bagry KU300 jsou tu úpl- Budu mít na co vzpomínat. Na lidi, ho roku. Já jsem to uvítal. Vyhovuje fesní život. Po vyučení klempířem ně stejné. Tehdy se těžilo pod horami, tady na vedoucího, který je dobrý člo- mi to, a když k tomu ještě vím, že za- a provozním zámečníkem poznal pro- moje první věta byla, jak se tam ty bag- věk, osobní i pracovní vztahy jsme měli chráním místo pro někoho mladšího, voz lomu Vrbenský, pak i lomu Šverma, ry vůbec dostaly?, vzpomíná a dodává: vždy výborné. Na všechny lidi z osád- beru nabídku s povděkem, přiznal kde se seznamoval s uhelným bagrem Svahy, skluzy, složitější odvodňování, ky, sice se lidi střídali, člověk pořád ně- František Hlaváček. Zpočátku své- a v roce 2002 se stal brigadýrem velko- stará důlní díla, sanace záparů, to jsou koho musel zaučovat, ale naučili jsme ho důchodu prý nebude dělat vůbec stroje. Ve stejném roce přešel na lom specifika, která jsem ze Švermy neznal se na bagru táhnout za jeden provaz, nic a pak se chce o to intenzivněji vě- ČSA, na rýpadlo, ze kterého nyní od- a musel se s nimi sžít, dodává. Takové když je třeba, všichni dělají všechno. novat své rodině, tedy hlavně svým chází, i když si mezitím vyzkoušel i jeho geologické uložení uhelné sloje pros- Chtěl bych poděkovat osádkám všech dvěma malým vnučkám. Už teď jsou bratříčka s provozním číslem 73. Když tě nikde jinde v revíru není, proto je or- bagrů, kde jsem působil, řekl František holky náplní mého života, jeho střed- jsem přecházel na Armádu, tak jsem ganizování postupů rypadel na našem Hlaváček a pak už jsme se vydali za jeho obodem. Plánuji výlety, procházky, opravdu nevěděl, do čeho jdu, přiznává. úseku složitý, doplňuje Fr. Lorenz. partou z osmdesátšestky. (má) ZEPTALI JSME SE Co si myslí obě strany Jak je prospěšný DIS systém Bude to znamenat klid a radost z práce. Kateřina Králová Kateřina Králová pracuje už šestnáct let v současné Vršanské uhelné, jak říká na Hrabáku v údolíčku, což pro nezasvěcené znamená překladiště uhlí, které vypravuje nejčastěji na ÚUK Litvínovské uhelné k dalšímu zpracování. Občas prý zaskočí i na pracoviště, které odbavuje uhlí do Elektrárny Počerady. Právě tam totiž pracuje její přítel Stanislav jako operátor. Podepsání kontraktu mezi ČEZ a Vršanskou uhelnou tak doma očekávali docela netrpělivě obě profesní strany. Samozřejmě jsme o tom hovořili. Oba jsme rádi, že k podpisu už došlo, měli jsme obavy z nejistoty. Když to nyní bude znamenat, že se nebude muset propouštět, tak to i nám domů přinese klid a radost z práce, přiznala K. Králová. Jsou s přítelem za smlouvu rádi i proto, že věří, že se budou v regionu rozvíjet aktivity, jaké třeba oni navštěvují na mosteckém hipodromu, kde jako dobrovolníci pomáhají v jezdecké společnosti. Stres se totiž nejlépe odbourová na koňském hřbětě uprostřed přírody, přiznala. (má) Společnost Czech Coal Power v minulém týdnu seznámila zástupce ostatních společností skupiny s průběžnými výsledky využívání IT systému DIS u vozidel a další technologie. Systém je určen pro plánování a řízení provozu, sledování a vyhodnocování provozu pomocné mechanizace a vozidel, plánování údržby či sledování čerpání pohonných hmot. Umožňuje shrnutí všech informací pro řízení provozu na jedno místo, odstraňuje přepisování dat z papírové podoby do počítače, kterou donedávna například na CCP zajišťovalo pět lidí. Systém je pro mimořádné události schopen vyhodnocovat minulost v činnosti stroje, okamžitý i minulý pohyb stroje v lokalitě. Jak se při dosavadním využití a dopracování DIS systému s dodavatelskou firmou v Czech Coal Power přesvědčili, je možné fakturovat skutečný čas výkonu stroje. Systém disponuje řadou dalších funkcí. Czech Coal Power na ně chtěl ostatní společnosti upozornit s myšlenkou, zda by bylo možné přibližovat jimi využívané IT systémy a DIS, případně i DIS o mnohé funkce pro potřeby společností obohatit. (má) tel.: strana 3

4 / STRAVOVÁNÍ Jídelní lístek teplá a chlazená jídla 1 pondělí 2 úterý 3 středa 4 čtvrtek 5 pátek Velikonoční pondělí Polévka: Česneková 1. Samuraj z vepřového masa, 2. Hornická klobása, šoulet 3. Kynuté knedlíky s jablky a skořicí, čaj 4. Vepřový řízek plněný vejci a šunkou, hranolky, zel. salát 5. Přírodní kuřecí prsíčka, 6. Samuraj z vepřového masa, chléb Polévka: Kulajda 1. Vepřová kýta v houbové smetanové omáčce, 2. Pečené kuře, tomatové 3. Zeleninový talíř s rybí pomazánkou, chléb 4. Smažený hermelín, brambory, tatarská omáčka 5. Zapékané brambory s vepřovým masem, okurka 6. Vepřová kýta v houbové smetanové omáčce, Polévka: Kuřecí s čínskými nudlemi 1. Zabijačkový guláš, 2. Domácí jitrnice, brambory, 3. Zapékané s tvarohem a rozinkami, čaj 4. Kuřecí špíz se slaninou a cibulí, hranolky, 5. Kantonská rýže, okurka 6. Zabijačkový guláš, chléb Polévka: Krupicová s vejci 1. Pečená kuřecí roláda, bramborové knedlíky, 2. Lázeňský vepřový guláš, 3. Omeleta s čínskou zeleninou 4. Vepřový řízek dle šenkýřky, opékané brambory, 5. Bavorská sekaná, brambory, tatarská omáčka 6. Pečená kuřecí roláda,, 8 pondělí 9 úterý 10 středa 11 čtvrtek 12 pátek Polévka: Dršťková Polévka: Hovězí s masem a rýží Polévka: Rajská s rýží Polévka: Hovězí s kapáním Polévka: Čočková 1. Štěpánská hovězí pečeně, 2. Kuřecí plátek Gyros, 3. Zapékané se zeleninou a sýrem 4. Vepřová kapsa Gvarkov, krokety,, výběrové jídlo 5. Vepřová plec po cikánsku, bramborové nočky 6. Štěpánská hovězí pečeně, 1. Vepřový guláš Ostřák, 2. Uzené stehýnko, bramborová kaše 3. Bramborové šišky s mákem, čaj 4. Roštěná na roštu, hranolky, 5. Neapolské nudle 6. Vepřový guláš Ostřák, 1. Pečená vepřová krkovice, bramborové knedlíky, 2. Přírodní kuřecí játra, brambory tatarská omáčka 3. Zeleninový talíř se šunkou, tmavé pečivo 4. Žatecká směs, hranolky, 5. Hornická klobása, chilli fazole 6. Pečená vepřová krkovice,, 1. Klopsy v rajské omáčce, 2. Vepřový plátek se smaženou cibulkou, bramborová kaše 3. Domácí koblihy, čaj 4. Maminčino kuře, 5. Lovecký gulášek, chléb 6. Klopsy v rajské omáčce, 1. Vepřová kýta na smetaně, 2. Pečené kuře na žampiónech, brambory 3. Listové šátečky se špenátem 4. Masová směs s bramboráčky, 5. Mexická rýže s uzeným masem 6. Vepřová kýta na smetaně, mražená jídla 1 pondělí 2 úterý 3 středa 4 čtvrtek 5 pátek Velikonoční pondělí 1. Samuraj z vepřového masa, 2. Přírodní kuřecí prsíčka, 1. Vepřová kýta v houbové smetanové omáčce, houskové knedlíky 2. Pečené kuře, tomatové 3. Zapékané brambory s vepřovým masem 1. Zabijačkový guláš, 2. Domácí jitrnice, brambory, 3. Kantonská rýže 1. Pečená kuřecí roláda, bramborové knedlíky, 2. Lázeňský vepřový guláš, 8 pondělí 9 úterý 10 středa 11 čtvrtek 12 pátek 1. Štěpánská hovězí pečeně, 2. Kuřecí plátek Gyros, 1. Vepřový guláš Ostřák, (možno objednat i houskové knedlíky) 2. Neapolské nudle 3. Přesnídávková polévka: Gulášová, chléb 1. Pečená vepřová krkovice, bramborové knedlíky, 2. Přírodní kuřecí játra, 3. Hornická klobása, chilli fazole 1. Klopsy v rajské omáčce, (možno objednat i ) 2. Vepřový plátek se smaženou cibulkou, bramborová kaše 3. Lovecký gulášek, chléb 1. Vepřová kýta na smetaně, 2. Mexická rýže s uzeným masem Seznam firem a provozoven, kde uplatnit flexi pasy Název Ulice Obec Typ Telefon Poznámka SQUASH a FITNESS centrum Cihlářská 5478 Chomutov Squash SQUASH a FITNESS centrum Cihlářská 5478 Chomutov Rehabilitace, masáže SQUASH a FITNESS centrum Cihlářská 5478 Chomutov Kardiozóna, posilovna Studio MCLUB aerobic U Stadionu 356 Klášterec nad Ohří Aerobic a jiné Studio MCLUB doplňková výživa U Stadionu 356 Klášterec nad Ohří Kardiozóna, posilovna Studio MCLUB masáže U Stadionu 356 Klášterec nad Ohří Rehabilitace, masáže Studio MCLUB posilovna U Stadionu 356 Klášterec nad Ohří Kardiozóna, posilovna Poukázkami je možno také hradit pernamentky do fitness a sauny. Po domluvě lze zajistit i masérské služby. Studio MCLUB sauna U Stadionu 356 Klášterec nad Ohří Wellness a krása pokračování příště strana 4 tel.:

5 Společnost Czech Coal si upevnila pozici mezi nejsilnějšími hráči na českém energetickém trhu Vzpomínka Přečetli jsme jinde Dnes přinášíme výběr zajímavých komentářů, které v českých médiích zazněly po podepsání kontraktu mezi Czech Coal a společností ČEZ. ČEZ má dva důvody k oslavě. Smlouva s Czech Coalem je dobrá zpráva po mnoha špatných problémy v Albánii a Bulharsku, nejisté financování dostavby Temelína, vyšetřování z Evropské komise A nyní dobrá smlouva s nedávným úhlavním nepřítelem na energetickém trhu. Druhý důvod je stabilita: ČEZ má pevný bod, jakých není moc v oboru, který vyžaduje dlouhodobé vztahy a pravidla. EU je nedodává. Ani český stát je nezajišťuje: viz smutná historie energetické koncepce za Nečasovy vlády. A to své energetické nápady ještě nezveřejnila ČSSD. Tykač a Dienstl jsou prostě vypočitatelnější spolu(proti)hráči než Kuba, Kajnar (stínový ministr průmyslu), Sobotka i Nečas. Petr Šabata, Hospodářské noviny, Po dohodě o dlouhodobých dodávkách uhlí (pro ČEZ) a koupi elektrárny Chvaletice (od ČEZ) si společnost Czech Coal upevnila pozici mezi nejsilnějšími hráči na českém energetickém trhu, který vlastní surovinu (hnědé uhlí) i elektrárnu. Což znamená, že je soběstačný a jediné, co musí, je prodávat elektřinu, což až zas takový problém není. Dohoda není špatná ani pro ČEZ. Dlouhodobost dodávek zajistí klid nemusí o ceně vyjednávat každých pět či deset let, což umožní dlouhodobé plánování výsledných cen elektřiny. Dohoda s Czech Coalem by také mohla přispět k tomu, že by se ČEZ mohl zbavit vyšetřování ze strany Evropské komise. Julie Hrstková, Hospodářské noviny, Czech Coal dohodou získává jistotu odbytu pro svůj důl Vršany, jemuž by jinak hrozilo předčasné zavření a propouštění stovek lidí. To už by ovšem nebyl problém jen pro Tykače, ale i pro vládu, která v ČEZu zastupuje hlavního akcionáře, tedy stát. Zuzana Kubátová, Aktualne.cz, Poslední únorový den letošního roku zemřel můj milovaný manžel Jan Svejkovský. Člověk,který neznal slova nemám, nechci, nemůžu... Měl rád život, motorky, pěkná auta a při plnění pracovních povinností, za volantem, daleko od domova, naposledy vydechl. Prosím všechny, kteří jste ho znali a měli rádi, o tichou vzpomínku. Manželka Ájina Svejkovská Glosář Dnes o pomýleném pohledu na zaměstnanost a kocovině ze zelené ideologie. Řešením zaměstnanosti není pokračování těžby za limity. Ta totiž žádná nová pracovní místa nepřinese. Milan Šťovíček, Mostecký deník, Komentář: Starosta Litvínova by měl místo svých svérázných ekonomických analýz prozradit, kolik stovek pracovních míst za poslední roky vytvořil? Zásadní pro nás bude také vývoj v Německu, hlavně to, jak se tam bude energetika vyvíjet po letošních volbách. Máme signály, že se tam model rozvoje obnovitelných zdrojů rovněž vyčerpal, a kdyby nebylo voleb, už by dnes byla na stole poměrně razantní řešení. Náměstek MPO Pavel Šolc, Komentář: Zelená vlna a pohrdání tradičními zdroji energie nás všechny přijde velmi draho. Přicházejí na to v Německu, Velké Británii a konečně i u nás. 5+2 dny: Jak pokračuje likvidace dolu Centrum? LUAS: O zahájení likvidace dolu Centrum bylo rozhodnuto v závěru loňské ho roku. Důl je dlouhodobě ztrátový, a to zejména z důvodů nízké kvality tamního uhlí. O jeho uzavření jsme v posledních letech již dvakrát uvažovali. Nakonec byla jeho činnost s ohledem na zachování pracovních míst dvakrát prodloužena. Do likvidace tak důl Centrum vstoupil až Společnost nyní vykonává pouze těžbu za účelem ukončení nevyřízených obchodů a k zachování hodnoty majetku společnosti. Délka trvání likvidace či případné vystoupení z likvidace bude záviset mimo jiné na tom, zda a za jakých podmínek se podaří stávající produkci dolu Centrum prodat. ČRo Pardubice: Jaké plány máte s Elektrárnou Chvaletice a jakým palivem ji chcete zásobovat? LUAS: V Elektrárně Chvaletice jsme připraveni investovat a provozovat ji tak dlouho, dokud nám to situace na trhu i některé omezující podmínky dovolí. Elektrárnu budeme zásobovat uhlím z vlastních zdrojů. Jedná se o zásoby především z bočních svahů lomu ČSA, které postupně zpřístupňujeme likvidací vlastních zařízení (haly, příjezdní komunikace, sklady). Tato cesta je velmi drahá, nicméně pro použití uhlí ve vlastním zdroji se tato investice vyplatí. Pro ostatní odběratele by toto uhlí bylo neekonomické. Nové mediální kontakty: V březnu odpovídala mluvčí skupiny na tyto dotazy médií: V rámci vyčlenění Litvínovské uhelné a.s. ze skupiny Czech Coal dochází ke změně mediálních kontaktů: Gabriela Sáričková Benešová se od stává mluvčí Litvínovské uhelné a.s. a bude odpovídat na dotazy, které se týkají činnosti Litvínovské uhelné, dolu Centrum a Elektrárny Chvaletice. Dotazy je nutné nově směrovat na případně Dotazy pro skupinu Czech Coal, tedy související s činností Vršanské uhelné a.s., Czech Coal a.s. a ostatních sesterských společností ve skupině, budou i nadále přijímány na adrese Odpovídat na ně budou příslušní vedoucí zaměstnanci a odborná pracoviště. Dne uplynou dva roky od chvíle, kdy navždy odešel náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Vilém (Alfons) Hirsch, dlouholetý zaměstnanec kolejové dopravy lomu Ležáky. Kdo jste ho znali, vzpomeňte spolu s námi. Manželka, děti, vnoučata a příbuzní Velikonoční trhy Úterní velikonoční trhy v budově ředitelství v Mostě měly velký úspěch hlavně u žen, nabídka velikonočního trvanlivého pečiva od JAPEK Litvínov a vázané a keramické výzdoby od Energie Meziboří byla bohatá. Foto: (má) tel.: strana 5

6 Obce by si přály v zájmu regionu postupovat společně Bezprostředně po podpisu kontraktu s ČEZ a oznámení změn ve skupině pozval Jan Dienstl, předseda představenstva Litvínovské uhelné a.s., na setkání starosty všech partnerských obcí z Mostecka a Chomutovska včetně horských obcí regionu. Starostům a místostarostům radnic podal podrobnou informaci o uzavřeném kontraktu mezi Vršanskou uhelnou a.s. a ČEZ a.s. na dodávky uhlí do Elektrárny Počerady na budoucích padesát let. Přiblížil i koupi Elektrárny Chvaletice dnes již samostatnou a mimo skupinu stojící Litvínovskou uhelnou. Jan Dienstl odpověděl i na dotaz ohledně výstavby plánovaného nového vlastního zdroje v oblasti vršanského lomu, jak jej v předešlém období skupina deklarovala. Přestože se nezastaví nezbytné přípravné a právní kroky, Vyjádření ke smlouvě CCG a ČEZ Je to dohoda z rozumu, slušná pro obě strany. Pokud dnes někdo nadává, že ČEZ platí příliš, nemá pravdu. Teplárny s novými smlouvami již běžně platí za gigajoul 40 korun a více. Petr Paukner, obchodník s uhlím (ihned.cz) ČEZ si těmito dohodami s největší pravděpodobností zajistil další fungování nejvýkonnější hnědouhelné s výstavbou vlastní elektrárny se zatím nepočítá. Stav přípravných prací bude však pravidelně poměřován s realitou prací na ekologizaci Elektrárny Počerady ze strany společnosti ČEZ. Na setkání zaznělo také přání starostů, že by při rozvoji regionu, ale i při získání jeho významnějšího postavení v rámci státu, měly obce a těžební firmy postupovat společně na všech úrovních. Jako příklad uvedli podobnou těsnou spolupráci subjektů i samosprávy, poslanců i senátorů z oblasti Ostravska. (má) elektrárny minimálně ve střednědobém, možná i v dlouhodobém horizontu pod vlastními křídly. Ale nejen to. Prodejem Chvaletic za rozumnou cenu napomohl i srovnání abnormality českého energetického trhu, na němž byl ve snaze o vertikální integraci v sektoru blokován významný vlastník dolů. Michal Šnobr, analytik, E15 Z HISTORIE CECHU Slepý jako šachetní kůň Svého času se věřilo, že koně pracující pod zemí oslepnou. I ve starých havířských pověstech se mluví o důlních koních osleplých z důvodů dlouhodobého pobytu v důlních prostorách, kde jejich oči nevidí žádné slunce a světlo. Odtud tedy pochází výraz být slepý jako šachetní kůň. Pamětníci ale tuto teorii popírají. Koně se prý dobře orientovali podle zraku a v jejich podzemních stájích se stále svítilo. Přesto je však možné, že ještě před zavedením elektrického osvětlení zůstávali koně většinu času potmě a skutečně měli silně poškozený zrak. Do roku 1911 v dolech pracovala také zvířata, která ztratila zrak vlivem choroby nebo úrazu, ale to bylo později zákonem zakázáno. Možná byla pověra založena na skutečnosti, že poníkům vyvezeným z šachty na povrch trvalo 24 až 48 hodin, než se jejich oči opět plně přizpůsobily dennímu světlu, a mohli tak budit zdání slepoty. (ecm) Patnáct let od svého založení si minulý pátek v aule litvínovské Scholy Humanitas připomněla Energie o.p.s. Meziboří, která poskytuje služby zdravotně a mentálně postiženým lidem včetně chráněných dílen a chráněného bydlení. Slavnostního setkání se zúčastnila řada představitelů regionu, obcí, měst, ale i partnerská organizace Lebenshilfe Freiberg, od níž převzal ředitel Energie M. Konečný jako dar vlajku a fotoaparát, aby Energie mohla zaznamenat své další aktivity včetně společných sportovních her svých klientů. Společné by mělo být i vydání brožury. O kulturní zážitek a příjemnou atmosféru se při slavnostním setkání postarali žáci a pedagogové Základní umělecké školy v Litvínově včetně téměř zcela dívčího Junior Big Bandu. Foto: (má) strana 6 tel.:

7 PO PRÁCI Příloha Důlních novin o dění v našem regionu KRÁTCE Z MĚSTA Město Most vyhlásilo fotografickou soutěž Podívejte se na Most objektivem. Tématem je jen a pouze město Most ve čtyřech ročních obdobích. Vybrané fotografie město použije na sestavení kalendáře pro příští rok a také pro propagaci města. Fotografové mohou posílat jednotlivé fotografie, tedy i jedinou, či jako soubor 28 fotografií. Více na (red) Již 14. ročník fotografické soutěže ke Dni vody vyvrcholil ve středu 20. března v aule Scholy Humanitas v Litvínově vernisáží letošní výstavy a vyhodnocením. Soutěže se zúčastnilo 68 autorů z ČR a Slovenska se 141 snímky. Domácí Litvínov uspěl v kategorii žáků 2. stupně ZŠ, když si vítězství odnesl Jindřich Richter se snímkem Záhadné jezero, a v kategorii ostatní veřejnost, jež vyhrál litvínovský František Haase se snímkem Harmonie přírody. Rok 2013 byl celosvětově zasvěcen právě vodní spolupráci. Text a foto: (tar) Skrývkové rýpadlo RK 5000 (lom ČSA) v paprscích březnového ranního slunce. Foto: (má) V rámci úspor a ochrany majetku došlo nedávno kromě jiného i ke zrušení vrátnice v lokalitě HMGD (na snímku). Do lokality Litvínovské uhelné je nyní přístup přes vrátnici Obránců míru či hlavní vrátnici ČSA. Foto: (má) Rada města Mostu schválila pronájem části pozemku a záměr pronájmu části pozemku v areálu vodní nádrže Matylda společnosti Vršanská uhelná za účelem realizace udržovacích prací příkopu. Revitalizován bude odvodňovací systém západní části povodí Resslu s využitím vod pro dotaci vodního díla Vrbenský. Vršanská uhelná bude čistit kanál pod Resslem, který je v majetku města, jež jí naopak k tomuto účelu pronajme své pozemky. Celá akce proběhne v průběhu letošního roku, budou tím bezpečně odvedeny veškeré vody ze svahů. (red) V pondělí 1. dubna bude na Aquadromu v Mostě zrušen sanitární den a areál otevřen již od 9 hodin. (red) / KŘÍŽOVKA Správné znění tajenky z minulého čísla Když nemáš důvod odejít, tak zůstaň, kde právě jsi. Výherci: Jaromír Bečička, ÚUK HMGD; Jan Kozelka, ÚUK rošty; Marie Kronychová, Most. Vyluštěnou tajenku křížovky můžete posílat na adresu redakce Důlních novin poštou (V. Řezáče 315, Most), em: (označit Křížovka). Nezapomeňte uvést přesnou adresu pracoviště (středisko) nebo bydliště, kam je možné případnou výhru poslat. NAPOVÍME: Azov,Trevír, KTM,nosen, IDO, Avus. Moskevské leti tû KONEC TAJENKY P t ichta Tlak Tekut ãistící prá ek Iniciály herce Vosky Samci ovcí Jméno malífiky Ladové ímsk ch 149 MoÏná (básnicky) Pohlavní touha Paruka pfies ramena Na jiném místû (náfieãnû) Mléãn v robek Na e nejvût í zdravotní poji Èovna Budova Pfiístav ve Francii Kouzelník âesk JiÏ Japonské národní odûvy Druhá tráva Jemnocit Obec u Tábora ST ED TAJENKY Na e komerãní TV Koupací nádoba Kontrola stroje Ná hokejista z Nagana (Robert) Láznû Skuteãnost (obecnû) Provaz se smyãkou Polské mûsto Mûsto v Nûmecku Italsky konec Cukern roztok Dobromyslnost Pfiihrádky (z nûmãiny) Nápor nemoci Znaãka razítek Trojmístná ãísla Berlínsk autodrom Neodejít (náfieãnû) Babiãka RovnûÏ Îemlovka Surovci Lososovitá ryba síh Klid Své Formy Ná zpûvák (Jifií) âidlo zraku Obyvatel Belfastu Umûl mezinárodní jazyk Góly (kniïnû) Pokolení Soused Kanady Znaãka baudu ímsk krutovládce Slepiãka Ruské mûsto Iniciály Krásnohorské Anglicky pfies St. vztaïné zájmeno Loky Slovensky opravdu Mykací stroj Slovensky se Nemilosrdná âerà z komína Ra elini tû u Chebu Motokrosov stroj Zadní ãást krku Na e SPZ Kufiecí slabika Z domu Syn AbrahámÛv ZAâÁTEK TAJENKY Podzemní ãást stonku Anglick humorista (Klapka) Varianta jména Antonín tel.: strana 7

8 PO PRÁCI Příloha Důlních novin o dění v našem regionu Jedničkou k Citadele Zámecký Fénix a jeho pán Tentokrát jsme jeli tramvají s Miroslavem Peroutem. Mnozí mu v dobrém říkají zámecký pán z Korozluk. Ale jen málokdo si asi umí představit, kolik úsilí a nervů musel tehdejší student architektury, když si skoro před dvaceti lety doslova umanul s rodinou, že koupí ruinu odsouzenou ke zbourání a obnoví do původní podoby, tomuto snu věnovat. Kolik času, běhání po úřadech, vyplňování různých žádostí o dotace a bůhví čeho ještě, peníze rodičů nevyjímaje, ale i vlastní tvrdé fyzické práce. Dlouho poté měl spíše dovětek zámecký pán v montérkách Záměr vzkřísit původně barokní zámek z počátku 18. století, kopii italské renesanční vily, byl asi velký ořech. Ale nyní se začíná naplňovat vaše vize, aby se korozlucký zámek stal kulturním centrem. Co bylo těžší, přivést ho znovu k jeho podobě či ho nyní oživit, tedy provozovat a dát mu novou budoucnost? K vysněnému kulturnímu centru je ještě daleká cesta, někdy mám pocit, že mi to do důchodu vydrží, stále ještě nemáme plně hotové všechny expozice, obrovská práce je na obnově zahrady a parku všech jejích původních součástí včetně fontány, restaurování soch, doplnění zázemí pro návštěvníky a tak bych mohl pokračovat. Ale abych jednoznačně odpověděl: paradoxně těžší je nyní vdechnout celému areálu nový život. Mám pocit, že je to těžší nejen kvůli ekonomické situaci, či administrativě, a že jsem za ta léta opravdu na něco zvyklý a dost přizpůsobivý, ale i tak nějak lidsky. Často to už není o tom zanícení úředníků pro něco prospěšného, taková ta jednoduchá lidská vstřícnost, pochopení a odborná rada, ale jen technokratické poukazování na zákony, podmínky, povolení atd. Přesto se vám už povedlo, že v turistické nabídce je o jednu památku Mostecka více a že v každém ročním období se návštěvníkům vybaví přinejmenším jedna akce, na kterou je užitečné se do Korozluk vrátit. To opravdu rád slyším. Předsevzali jsme si se ženou, že zámek by měl hlavně vzdělávat a vychovávat. Atmosférou, prostředím. Malé i velké. Proto se snažíme vytvářet expozice, jakoby původní obyvatelé zámku jen odešli někam na zahradu a návštěvník se jim mezitím mohl vloudit do příbytku. Hodně nám s detaily pomáhají i sami obyvatelé regionu, když nám nosí a darují maličkosti po svých předcích, dobové Běžně zámecký pán tramvají nejezdí, moc by toho nestihl, když shání razítka, povolení, dotace, materiál či řemeslníky. Foto: (má) užitkové předměty, pohlednice. Rádi bychom takovéto vzdělávání zážitkem i hrou dopřávali hlavně dětem a nejen těm dvěma našim, se kterými už na zámku trvale žijeme. Proto každoroční Živá zahrada ke Dni dětí s festivalem loutkového divadla ve spolupráci s Jirkou Krausem, Divadlem nad Labem, výtvarnými dílnami s Romanou Pavlíčkovou, mosteckými ZUŠ a historickou hravou částí. Areál umožňuje zábavu a poučení i pro dospělý doprovod a dětem bezpečný pohyb. Podobné jsou i Korozlucké Vánoce, zaznamenáváme na akcích až tisíc návštěvníků. Pokud se lidé vracejí, mám radost a dobrý pocit, že všechno úsilí, práce a peníze na úkor vlastní rodiny, měly význam. Ale já stále vidím ještě potřeby, nedokonalosti, záměry a právě tu obrovskou část práce, která je před námi. Zámek vás tedy neživí? Tak to rozhodně ne a ani nikdy živit nebude. Zámek je náš velký koníček, ale musím myslet i na to jak uživit rodinu. Loni jsem začal pracovat pro Národní památkový ústav v Lokti, jako odborný náměstek památkové péče a tak bez podpory manželky by to doma opravdu nešlo. Další nabídka směřuje k záchraně a obnově velmi sledované, zajímavé, ale také velmi zchátralé památky na Karlovarsku, která je v podobném stavu jako byly Korozluky, ale je rozsáhlejší a s významnější historií. A tak hodně pracuji a zároveň hodně přemýšlím. Je to lákavá výzva MEGAŠACHŤÁK Pátek od hodin v KD REPRE, Most Program musíte všichni přijít na nikoho nečekáme a začínáme večer plný dobré zábavy, pití, jídla a překvapení rozchod do ulic Večerem vás provede Diana Kobzanová Důležité informace Akce je pouze pro zaměstnance. Vstup na akci jen s dobrou náladou, zaměstnaneckým průkazem a pozvánkou. Občerstvení zajištěno. Vstupenku zdarma si můžete vyzvednout po na těchto kontaktech: Lenka Vorlíčková, tel. 5311, lokalita ČSA (nová administrativní budova 1. patro) pro zaměstnance Litvínovské uhelné a.s. Vladimíra Koczká, tel. 2511, lokalita Vršany Hrabák (administrativní budova, 106) pro zaměstnance Vršanské uhelné a.s. Ivana Vondráčková, tel. 3582, Most, budova ŘAS, A11 pro zaměstnance Czech Coal a.s. a zbývajících společností skupiny Marie Chaloupková, tel , Praha, E-GATE 3.p EP.5 pro zaměstnance Czech Coal a.s. pracoviště Praha Důlní noviny V. Řezáče 315, , Most, tel.: , fax: , IČ: , čtrnáctideník. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Toto číslo vychází v nákladu výtisků. Důlní noviny naleznete též na intranetu Czech Coal a na Registrační číslo MK ČR E ISSN X. Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT PRAHA. Grafická úprava a DTP: Talk, s.r.o., Pod Vilami 22, Praha 4. Toto číslo Důlních novin vychází ve čtvrtek 28. března strana 8 tel.:

Lidé nemusí mít obavy z těžby v prostoru Slatinic. Aktuálně Pár nudných statistik s cennými údaji. otázka pro. O nás O nás Z regionu Z regionu

Lidé nemusí mít obavy z těžby v prostoru Slatinic. Aktuálně Pár nudných statistik s cennými údaji. otázka pro. O nás O nás Z regionu Z regionu 12 14. 6. 2012 list zaměstnanců Czech Coal Group ročník XV I ZDARMA Odboráři se připravuji na schůzku s místopředsedkyní vlády str. 2 Aktuálně Pár nudných statistik s cennými údaji Energetická koncepce

Více

Pokračování těžby: záměry, vysvětlování, dotazy i požadavky. Aktuálně Externality vždycky něco stojí. zeptali jsme se. Z regionu. Z regionu.

Pokračování těžby: záměry, vysvětlování, dotazy i požadavky. Aktuálně Externality vždycky něco stojí. zeptali jsme se. Z regionu. Z regionu. 14 12. 7. 2012 list zaměstnanců Czech Coal Group ročník XV I ZDARMA Příští číslo Důlních novin vychází 23. srpna Lokomotiva z úpravny našla nový domov v muzeu str. 5 O nás Mostecké školy se digitalizují

Více

Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ

Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ číslo číslo Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ 23. května 2013 ročník 16 strana strana strana 2 Výplata 6 První dáma 7 programu Zdraví na hipodromu Rozhovor s trenérem

Více

Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ

Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ 14 18. července 2013 ročník 16 strana strana strana 2 Krize 6 Prázdniny 8 horníků na Ostravsku mezi koníčky Rozhovor s ředitelem sportovní

Více

Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ

Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ 14 18. července 2013 ročník 16 strana strana strana 2 Krize 6 Prázdniny 8 horníků na Ostravsku mezi koníčky Rozhovor s ředitelem sportovní

Více

dostanou třináctý plat

dostanou třináctý plat Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ 22 5. prosince 2013 ročník 16 strana strana strana 2 Výzva 3 Zaměstnanci 8 k záchraně hornictví dostanou třináctý plat Rozhovor s chovatelkou

Více

Odborářský sněm zvolí nové vedení. str. 7. Tato akce bezprostředně souvisí s generální opravou velkostroje K54, protože až se skrývkové rýpadlo

Odborářský sněm zvolí nové vedení. str. 7. Tato akce bezprostředně souvisí s generální opravou velkostroje K54, protože až se skrývkové rýpadlo 07 5. 4. 2012 list zaměstnanců Czech Coal Group ročník XV I ZDARMA Březen 2012: Vršany atakovaly absolutní měsíční rekord v těžbě skrývky str. 2 Aktuálně Ohrožují špinavé povolenky energetické investice?

Více

uzavřelo sezonu Návštěva prezidenta Zemana Na Hipodromu v Mostě jej pozdravilo téměř tři sta horníků zdejších těžebních

uzavřelo sezonu Návštěva prezidenta Zemana Na Hipodromu v Mostě jej pozdravilo téměř tři sta horníků zdejších těžebních Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ 20 7. listopadu 2013 ročník 16 strana strana strana 2 Sklady 6 Uhelné safari 8 blíže lokalitám uzavřelo sezonu Rozhovor s moderátorem

Více

Důlní noviny. Volby do PSP ČR. Milí čtenáři. Hlasování politických stran k hornictví. Postoje. Rozhovor se starostkou Havraně

Důlní noviny. Volby do PSP ČR. Milí čtenáři. Hlasování politických stran k hornictví. Postoje. Rozhovor se starostkou Havraně Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ 19 24. října 2013 ročník 16 strana strana strana 2 Postoje 6 Hlasování 8 politických stran k hornictví o podpoře projektů Rozhovor se

Více

Tři tisíce lidí na exkurzích

Tři tisíce lidí na exkurzích Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ 2 strana 6. listopadu 2013 strana Stěhování zaměstnaneckého centra / EDITORIAL Milí čtenáři, vyjednávání o podobě budoucí vlády je v

Více

do lomu ČSA Severní energetická je počinem roku

do lomu ČSA Severní energetická je počinem roku Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ 18 10. října 2013 ročník 16 strana strana strana 2 Odboráři 7 Výšlap 8 píšou akademikům do lomu ČSA Rozhovor s ředitelkou školy / EDITORIAL

Více

2Změny v těžbě JEDNÁNÍ ODBORÁŘSKÉHO SNĚMU. Desítky letošních prvních návštěvníků

2Změny v těžbě JEDNÁNÍ ODBORÁŘSKÉHO SNĚMU. Desítky letošních prvních návštěvníků 5 ročník 2 List zaměstnanců skupiny Sev.en 2Změny v těžbě skrývky 3 4 ECHAS kontrolovala chladící věž Nové vyhlídky na ČSA 8věž Obnovená kostela JEDNÁNÍ ODBORÁŘSKÉHO SNĚMU V závěru května se uskutečnil

Více

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 1 31. ledna 2014 ZDARMA Nové stroje v Czech Coal Power Humeco má za sebou úspěšný rok Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny Vršanská uhelná: Ohlédnutí

Více

4Z ECHAS. a dodávat ekologické teplo statisícům českých domácností.

4Z ECHAS. a dodávat ekologické teplo statisícům českých domácností. 1 ročník 2 List zaměstnanců skupiny Sev.en 2ODEZVA Už dost politikaření Ministerský návrh řešení limitů těžby vyvolal diskusi 3NAŠI LIDÉ Záchranáři u sousedů HBZS pracuje pro Vršanskou Uhelnou v Hořanském

Více

Hipodrom se připravil na novou sezonu

Hipodrom se připravil na novou sezonu DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 4 30. dubna 2014 ZDARMA Nové Fordy Ranger vyjedou do terénu Z pracovníků Rekultivací zemědělci Hipodrom se připravil na novou sezonu Ženy na Mostecku spřádají

Více

Těžaři věnují kraji patnáct milionů

Těžaři věnují kraji patnáct milionů DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 5 30. května 2014 ZDARMA Břehule se vrátily hnízdit na Vršany Strom partnerství zasadili starostové ve Strupčicích Těžaři věnují kraji patnáct milionů Ze zedníka

Více

Bez rozhlasu se pasovky nerozjedou

Bez rozhlasu se pasovky nerozjedou DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 10 říjen 2014 ZDARMA Nový systém objednávání materiálu DTS nabídne ubytovnu i kantýnu Bez rozhlasu se pasovky nerozjedou Jirkovští Stopaři: Trochu jiný kroužek

Více

4/2012. Rozhovor s NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ

4/2012. Rozhovor s NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ Rozhovor s Ing. Petrem Rohlenou, vedoucím odboru hospodářské správy a školství MěÚ v Týně nad Vltavou Výzva jihočeských starostů byla vyslyšena Setkání

Více

Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života

Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart CO NAJDETE NA stránkách čísla 2 Î O lidech, kteří proslavili

Více

Pořádně silný pomocník. Skládkový stroj se po revizi vrací zpět do provozu

Pořádně silný pomocník. Skládkový stroj se po revizi vrací zpět do provozu DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 5 květen 2015 ZDARMA Další drezína vyráží do provozu Sací bagr čistil nádrž ve Vršanech Pořádně silný pomocník Vymýšlejí návod na použití šachty Věž ukazuje stěhování

Více

Když nemohou stroje, dojde na trhavinu. Černí andělé obhájili vítězství v Českém poháru

Když nemohou stroje, dojde na trhavinu. Černí andělé obhájili vítězství v Českém poháru DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 4 duben 2015 ZDARMA Hledají se nejlepší boty i montérky Objednávejte podle Semaforu zdraví Když nemohou stroje, dojde na trhavinu Za každou důlní mapou je spousta

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

Skok přes kůži opět v mosteckém Repre. Zakladač Z86 projde generální opravou

Skok přes kůži opět v mosteckém Repre. Zakladač Z86 projde generální opravou DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 3 28. března 2014 ZDARMA Informační systémy skupin rozděleny Vrbno v létě znovu přivítá táborníky Skok přes kůži opět v mosteckém Repre Pochopil ho tatínek topmodelky

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

CELOSTÁTNÍ PROJEKT SOUTĚ ŽE KRÁSY

CELOSTÁTNÍ PROJEKT SOUTĚ ŽE KRÁSY Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 7 číslo 17 srpen 2014 Sámer Issa www.tydeniky.cz Narodil se 7. srpna 1985 v Sýrii. V roce 1991 se s rodiči a bratrem Marwanem přestěhoval do

Více

uspořádá náš kraj Zlatý erb a čtyři vítězové Byly vyhlášeny výsledky krajského

uspořádá náš kraj Zlatý erb a čtyři vítězové Byly vyhlášeny výsledky krajského ROČNÍK 14 / BŘEZEN 2015 INFORMACE ÚSTECKÉHO KRAJE A KRAJSKÉHO ÚŘADU www.kr-ustecky.cz www.u-tv.cz Ústecký kraj ZEMĚ ZNOUZROZENÁ STANISLAA ŠTÝSE LOGO HER II. ZIMNÍ OLYMPIÁDY, str. 4 Podrobně o výstavě kterou

Více

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské Víme, kam letí. www.podnikatel-info.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 10/ 5/2008 2011 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový

Více

Bohatá obec láká nové obyvatele

Bohatá obec láká nové obyvatele DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 6 červen 2014 ZDARMA Pracovníkům Rekultivací bude v létě horko Boj se zloději těžaři rozhodně nevzdávají Bohatá obec láká nové obyvatele Kandidát na čtvrtý titul

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2013 Psychologická

Více

Ohlédnutí. ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009. Úspěch přijde se spokojeným zákazníkem, říká ředitel České pošty Petr Sedláček

Ohlédnutí. ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009. Úspěch přijde se spokojeným zákazníkem, říká ředitel České pošty Petr Sedláček 3-4 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009 Ohlédnutí V minulém úvodníku jsem psal o dvou akcích, při kterých svojí účastí

Více