Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ"

Transkript

1 Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ března 2013 strana strana strana 3 Profil 6 Obce chtějí 8 brigadýr z třístovky postupovat společně Rozhovor se zámeckým pánem / EDITORIAL Uzavření dohody mezi Czech Coal a skupinou ČEZ je krokem k posílení energetické bezpečnosti a stability sektoru, který současně může vést k urovnání sporu ČEZ s Evropskou komisí. Klasická energetika je a zůstane nadále pilířem české energetiky, kterou nezachrání OZE masivně podporované státem. Na domácím trhu vznikl další subjekt, který doplní etablované hráče domácího trhu s elektřinou, tedy EPH a Sokolovskou uhelnou. Bude zajímavé sledovat další vývoj jejich pozice v souvislosti s možným prodejem energetických aktiv Skupiny Alpiq. Dohodu mezi Czech Coal, Litvínovskou uhelnou a ČEZ vítám. Jsem přesvědčen, že všechny strany udělaly správná rozhodnutí. ČEZ si zajistil dodávky uhlí pro svou klíčovou uhelnou elektrárnu na dalších 30 i více let a zeštíhlil své výrobní portfolio tak, aby mohl lépe reagovat na klesající velkoobchodní ceny a stagnující spotřebu elektřiny. ČEZ navíc touto transakcí udělal významný krok k zastavení vyšetřování Evropské komise a předešel tak hrozbě vysoké pokuty. Czech Coal si na druhé straně zajistil odbyt pro své méně kvalitní uhlí z dolu Vršany, které by jen těžko uplatňoval jinde na trhu. Oddělením Litvínovské uhelné a akvizicí Chvaletic vznikl nový vertikálně integrovaný hráč, který bude konkurovat ostatním subjektům na domácím trhu, což zvýší konkurenci a může mít i pozitivní dopad pro spotřebitele, na příklad v podobě snížení cen podpůrných služeb, které tvoří složku regulovaných tarifů. Při současné ceně elektřiny 38 EUR/MWh, je investice do již existujícího zdroje tou nejefektivnější investicí a současně jedinou možností pro menší energetické skupiny, jak rozšiřovat kapacity konvenční výroby. Výstavba nového zdroje při současných cenách elektřiny není možná tedy bez státních garancí výkupu a předem dohodnuté ceny na období minimálně deseti let. Příkladem je liberalizovaná Velká Británie, která ke státní podpoře výstavby nových zdrojů přikročila. Byla to jediná cesta jak zabezpečit dostatek elektřiny pro Velkou Británii do budoucna. Dean Brabec, managing partner Arthur D. Little Skrývkové rýpadlo KU800 v lomu ČSA. První strana se přihlásila k odpovědnosti a začala diskutovat o limitech těžby Poté, co se členové ČSSD v Ústeckém kraji vyslovili pro pokračování těžby, vzal tuto problematiku na vědomí i nedávný sjezd strany a těžební limity se dostaly do závěrečného usnesení. (37. sjezd ČSSD) ukládá ÚVV ČSSD zahájit vnitrostranickou diskusi na téma prolomení limitů těžby v Ústeckém kraji s cílem urychleného řešení nezaměstnanosti v okresech Most, Chomutov, Louny a Teplice a žádá ÚVV ČSSD o přijmutí stanoviska v této věci, je napsáno v závazném dokumentu ze sjezdu. Podle dostupných informací je to poprvé, kdy se nejvyšší vedení některé z parlamentních stran k něčemu podobnému zavázalo a zatím žádná jiná strana se na celostátní úrovni neprojevila ohledně budoucnosti horníků a jistoty jejich zaměstnání tak otevřeně. Důležitým faktorem je, že mezi delegáty největší strany v zemi a možného vítěze Podle krajského předsedy v Ústeckém kraji Radka Scherfera jsou limity pro ČSSD v regionu prioritou. příštích sněmovních voleb byl i zástupce horníků, místopředseda SOO CCG Lubomír Holý. Ten na sjezdu vystoupil s projevem, ve kterém mimo jiné řekl: Není dvakrát příjemné předávat výpovědi svým spolupracovníkům, známým a kamarádům s vědomím toho, že kdyby mohla těžba dále pokračovat, tak by tito zaměstnanci mohli dále Foto: M. Pavlík pracovat. Tento nepříjemný pocit se znásobuje poznáním, že do roku 2020 přijde o práci v přímém důsledku neprolomení limitů dalších cca 8000 práceschopných obyvatel našeho regionu. Jeho projev vzbudil podle účastníků mezi delegáty velký ohlas. Dosavadní vládní koalice ve svém programovém prohlášení znemožnila překonání limitů. Jak se později ukázalo, bylo to součástí obchodu, kdy byla pracovní místa horníků vyměněna za církevní restituce a zvyšování daní. Podle krajského předsedy v Ústeckém kraji Radka Scherfera jsou limity pro ČSSD v regionu prioritou, protože na nich závisí vývoj nezaměstnanosti. Podle krajských sociálních demokratů by případné neprolomení vedlo k dalšímu masivnímu propouštění. Váží se na to další věci, například sociální nebo vývoj kriminality, uvedl Scherfer. I vedení Ústeckého kraje tvořené komunisty a ČSSD je pro pokračování těžby hnědého uhlí za limity.

2 PROJEV NA SJEZDU ČSSD Zdař bůh, vážené přítelkyně, zdař bůh, vážení přátelé, už z mého pozdravu je patrné, že pracuji v hornictví, a proto se můj diskusní příspěvek bude dotýkat problematiky tohoto průmyslového odvětví. Pocházím z Ústeckého kraje, přesně řečeno z regionu okresů Most, do kterého spadá i město Litvínov, a okresu Chomutov. Tento mikroregion se již dlouhodobě potýká s největší mírou nezaměstnanosti v rámci České republiky a díky přístupu nynější vládní koalice se tento trend zvyšuje. Jako horník a předseda jedné z odborových organizací tento negativní vývoj zažívám přímo na vlastní kůži, a to díky vládní koaliční smlouvě, ve které se strany koalice mimo jiné zavazují, že v průběhu volebního období nepodpoří prolomení územních ekologických limitů. Z titulu své funkce jsem jmenován do komisí, které provádějí pohovory se zaměstnanci, kteří jsou zařazováni do organizačních změn, které jsou důsledkem výše zmíněného ustanovení koaliční smlouvy. Věřte, že není dvakrát příjemné předávat výpovědi svým spolupracovníkům, známým a kamarádům s vědomím toho, že kdyby mohla těžba dále pokračovat, tak by tito zaměstnanci mohli dále pracovat. Tento nepříjemný pocit se znásobuje poznáním, že do roku 2020 přijde o práci v přímém důsledku neprolomení ekologických limitů dalších cca 8000 práceschopných obyvatel našeho regionu. Jsem si plně vědom, že pokračování těžby v sobě nese i jedno negativum. Tou negativní stránkou je to, že by postupující těžbou zanikly dvě obce, a to Horní Jiřetín a Černice. Já osobně mám ve své rodině osobní zkušenost s tím, že mým příbuzným byl kvůli postupující těžbě zbourán dům v obci Albrechtice. V té době však bohužel nebyly obyvatelům nabídnuty a realizovány adekvátní kompenzace. A i přes to vše nikdo na hornictví nezanevřel a řada z nich včetně mě nadále na těžebních společnostech pracuje. V tuto chvíli přichází těžební společnost s nabídkou výstavby nových rodinných domků pro obyvatele dotčených obcí a nemalé finanční kompenzace. Tuto situaci přirovnávám k miskám vah, kde na jedné straně je 2500 obyvatel obcí Horní Jiřetín a Černice a na druhé jen pro porovnání též 2500, tentokráte zaměstnanců, kteří přijdou o práci. Obyvatelům obcí se nabízí výstavba nových domů a nemalá finanční kompenzace, díky prolomení limitů se zvýší zaměstnanost, kdy jen v lomu ČSA to bude přibližně 700 pracovních míst a dalších 1700 vznikne přímo v regionu a mimo něj. Obyvatelé obcí se v žádném případě nedostanou do tíživých sociálních a ekonomických nejistot. Na druhé straně zaměstnanci, kteří o práci přijdou, budou mít velice malou šanci, ne-li žádnou, v regionu s největší nezaměstnaností najít jakoukoliv práci. V jejich případě se dostanou do svízelné životní situace, kdy se budou nuceni rozhodovat mezi tím, jestli zaplatí nájem, nebo upřednostní své základní životní potřeby, čímž myslím jídlo, oblečení, léky atd. Žiji v regionu, kde sice máme dvě rozvojové podnikatelské zóny, ale bohužel se do nich žádné podnikatelské subjekty nehrnou, spíše opak je pravdou. V nedávné době jeden z větších zaměstnavatelů ukončil svou činnost v rozvojové zóně Triangle a o práci přišlo dalších necelých 400 zaměstnanců. Žiji v regionu, kde máme neutěšenou situaci i v oblasti infrastruktury a v neposlední řadě žiji v regionu, kde máme dvě nechvalně známé sociálně vyloučené lokality a těmi jsou sídliště Janov a Chánov.Nechci, aby se díky tomu, že zůstanou zachované limity těžby uhlí, rozrůstaly tyto lokality v regionu, a nechci, aby se z okresů Most a Chomutov stala oblast s tíživou sociální situací a kriminalitou. Žádám tímto delegáty tohoto našeho sjezdu, aby podpořily naše snahy o prolomení územních ekologických limitů a tím pomohly k lepší budoucnosti obyvatel okresů Most, Chomutova, ale i Teplic a Loun. Děkuji. Lubomír Holý, delegát sjezdu a místopředseda SOO CCG ZE ZAHRANIČÍ Evropský uhelný průmysl jednal v Katowicich o zachování konkurenceschopnosti Polsko, jako jeden z nejvýznamnějších producentů uhlí v Evropě, zorganizoval ve dnech března 2013 v Katovicích konferenci Coaltrans Poland. Na bázi uhlí se v Polsku vyrábí 90 95% elektřiny a uhlí je proto zásadní komoditou pro budoucnost země. Protože Evropská komise vyvíjí tlak na Polsko i ostatní uhelné země, aby snížily svou závislost na uhlí, sešel se uhelný průmysl k diskusi o zachovávání konkurence schopnosti svého sektoru. Kromě členských zemí EU se kongresu zúčastnili i zástupci významných uhelných zemí, např. Ruska, Ukrajiny a Austrálie a USA. Zazněla nutnost podpory dalšího využití domácích zdrojů a výstavby nových elektráren s nadkritickými parametry, přičemž byly zmíněny projekty v Belchatowě, Niederaussem a Ledvicích. Velká skepse zazněla k projektům CCS pro O českém hnědouhelném průmyslu hovořil generální ředitel Czech Coal a.s. Luboš Pavlas. jejich investiční náročnost. Bylo odmítnuto dočasné vyjmutí povolenek z obchodování s emisemi v EU (back loading) a doporučeno po roce 2020 uplatňovat pouze uhlíkovou daň. Velké pozornosti se těšil mezinárodní panel, který byl věnován těžbě a užití hnědého uhlí. Byla prezentována situace v Polsku, Německu a ČR. O českém hnědouhelném průmyslu hovořil generální ředitel Czech Coal a.s. Luboš Pavlas. Seznámil auditorium se zásobami uhlí v ČR, vývojem těžby hnědého a černého uhlí, významem uhlí pro ČR a se specifickými problémy českého uhelného průmyslu. Zmínil těžební limity, nejasnou budoucnost v důsledku stálé neukončené aktualizace české energetické a surovinové politiky a novelu horního zákona znemožňující vyvlastnění v důsledku těžby. Vyjádřil se i k back loadingu, kdy konstatoval, že tento návrh není řešením, ale jen odložením problému, a z hlediska investic narušuje regulace tržně koncipovaného systému investiční jistotu. Na konferenci projevili obchodníci zájem o tříděné uhlí z Czech Coal. Konkrétně se jednalo o dodávky do Maďarska, Rakouska a Slovenska. (re) OHLASY Pozitivní signál pro energetiku Uzavření dohody mezi skupinami Czech Coal a ČEZ je dokladem reálnosti a racionálnosti významu tuhých fosilních paliv. Věřím, že přinese záruku zachování pracovních míst a novou perspektivu báňskému a energetickému oboru. Rovněž to považuji za pozitivní signál pro dopracování energetické koncepce a urovinové politiky státu. Ing. Zdeněk Osner, CSc. předseda představenstva Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu ČR strana 2 tel.:

3 LIDÉ OD NÁS Brigadýr z uhelné třístovky Podle slov vedoucího úseku uhlí lomu ČSA Františka Lorenze je jeho jmenovec a brigadýr František Hlaváček jedním z nejlepších pracovníků jeho úseku. Přesto zanedlouho bagrák z rýpadla uhelného KU300/86 odejde do předčasného důchodu. Že lom ČSA z důvodu nepokračování za těžebními limity musí své úseky už od loňska utlumovat, to už není ani veřejné tajemství, ale krutá realita. Letos se bude organizační změna dotýkat několika dalších lidí z úseku skrývky. Abychom pro část z těchto lidí v produktivním věku mohli zachovat několik míst, oslovil jsem pracovníky svého úseku, jimž se blíží doba odchodu do řádného starobního důchodu, zda by přijali odchod o něco dříve a umožnili tak přesun zaměstnanců ze skrývky k nám na uhlí. Tři z oslovených souhlasili paní Ježková, pan Plička a právě i brigadýr Hlaváček, vysvětluje F. Lorenz. nechám se tím dědečkovstvím nést, prostě si čas budu s holkama užívat, řekl nahlas něco, co by si v duchu přála slyšet asi každá mladá rodina. Budu mít na co vzpomínat. Na lidi, tady na vedoucího, který je dobrý člověk, osobní i pracovní vztahy jsme měli vždy výborné. Brigadýr se do důchodu těší, ale po téhle kabině se mu bude určitě stýskat. Foto: (má) Důchod by mne čekal v září letošní- V lomech prožil vlastně celý svůj pro- Přitom uhelné bagry KU300 jsou tu úpl- Budu mít na co vzpomínat. Na lidi, ho roku. Já jsem to uvítal. Vyhovuje fesní život. Po vyučení klempířem ně stejné. Tehdy se těžilo pod horami, tady na vedoucího, který je dobrý člo- mi to, a když k tomu ještě vím, že za- a provozním zámečníkem poznal pro- moje první věta byla, jak se tam ty bag- věk, osobní i pracovní vztahy jsme měli chráním místo pro někoho mladšího, voz lomu Vrbenský, pak i lomu Šverma, ry vůbec dostaly?, vzpomíná a dodává: vždy výborné. Na všechny lidi z osád- beru nabídku s povděkem, přiznal kde se seznamoval s uhelným bagrem Svahy, skluzy, složitější odvodňování, ky, sice se lidi střídali, člověk pořád ně- František Hlaváček. Zpočátku své- a v roce 2002 se stal brigadýrem velko- stará důlní díla, sanace záparů, to jsou koho musel zaučovat, ale naučili jsme ho důchodu prý nebude dělat vůbec stroje. Ve stejném roce přešel na lom specifika, která jsem ze Švermy neznal se na bagru táhnout za jeden provaz, nic a pak se chce o to intenzivněji vě- ČSA, na rýpadlo, ze kterého nyní od- a musel se s nimi sžít, dodává. Takové když je třeba, všichni dělají všechno. novat své rodině, tedy hlavně svým chází, i když si mezitím vyzkoušel i jeho geologické uložení uhelné sloje pros- Chtěl bych poděkovat osádkám všech dvěma malým vnučkám. Už teď jsou bratříčka s provozním číslem 73. Když tě nikde jinde v revíru není, proto je or- bagrů, kde jsem působil, řekl František holky náplní mého života, jeho střed- jsem přecházel na Armádu, tak jsem ganizování postupů rypadel na našem Hlaváček a pak už jsme se vydali za jeho obodem. Plánuji výlety, procházky, opravdu nevěděl, do čeho jdu, přiznává. úseku složitý, doplňuje Fr. Lorenz. partou z osmdesátšestky. (má) ZEPTALI JSME SE Co si myslí obě strany Jak je prospěšný DIS systém Bude to znamenat klid a radost z práce. Kateřina Králová Kateřina Králová pracuje už šestnáct let v současné Vršanské uhelné, jak říká na Hrabáku v údolíčku, což pro nezasvěcené znamená překladiště uhlí, které vypravuje nejčastěji na ÚUK Litvínovské uhelné k dalšímu zpracování. Občas prý zaskočí i na pracoviště, které odbavuje uhlí do Elektrárny Počerady. Právě tam totiž pracuje její přítel Stanislav jako operátor. Podepsání kontraktu mezi ČEZ a Vršanskou uhelnou tak doma očekávali docela netrpělivě obě profesní strany. Samozřejmě jsme o tom hovořili. Oba jsme rádi, že k podpisu už došlo, měli jsme obavy z nejistoty. Když to nyní bude znamenat, že se nebude muset propouštět, tak to i nám domů přinese klid a radost z práce, přiznala K. Králová. Jsou s přítelem za smlouvu rádi i proto, že věří, že se budou v regionu rozvíjet aktivity, jaké třeba oni navštěvují na mosteckém hipodromu, kde jako dobrovolníci pomáhají v jezdecké společnosti. Stres se totiž nejlépe odbourová na koňském hřbětě uprostřed přírody, přiznala. (má) Společnost Czech Coal Power v minulém týdnu seznámila zástupce ostatních společností skupiny s průběžnými výsledky využívání IT systému DIS u vozidel a další technologie. Systém je určen pro plánování a řízení provozu, sledování a vyhodnocování provozu pomocné mechanizace a vozidel, plánování údržby či sledování čerpání pohonných hmot. Umožňuje shrnutí všech informací pro řízení provozu na jedno místo, odstraňuje přepisování dat z papírové podoby do počítače, kterou donedávna například na CCP zajišťovalo pět lidí. Systém je pro mimořádné události schopen vyhodnocovat minulost v činnosti stroje, okamžitý i minulý pohyb stroje v lokalitě. Jak se při dosavadním využití a dopracování DIS systému s dodavatelskou firmou v Czech Coal Power přesvědčili, je možné fakturovat skutečný čas výkonu stroje. Systém disponuje řadou dalších funkcí. Czech Coal Power na ně chtěl ostatní společnosti upozornit s myšlenkou, zda by bylo možné přibližovat jimi využívané IT systémy a DIS, případně i DIS o mnohé funkce pro potřeby společností obohatit. (má) tel.: strana 3

4 / STRAVOVÁNÍ Jídelní lístek teplá a chlazená jídla 1 pondělí 2 úterý 3 středa 4 čtvrtek 5 pátek Velikonoční pondělí Polévka: Česneková 1. Samuraj z vepřového masa, 2. Hornická klobása, šoulet 3. Kynuté knedlíky s jablky a skořicí, čaj 4. Vepřový řízek plněný vejci a šunkou, hranolky, zel. salát 5. Přírodní kuřecí prsíčka, 6. Samuraj z vepřového masa, chléb Polévka: Kulajda 1. Vepřová kýta v houbové smetanové omáčce, 2. Pečené kuře, tomatové 3. Zeleninový talíř s rybí pomazánkou, chléb 4. Smažený hermelín, brambory, tatarská omáčka 5. Zapékané brambory s vepřovým masem, okurka 6. Vepřová kýta v houbové smetanové omáčce, Polévka: Kuřecí s čínskými nudlemi 1. Zabijačkový guláš, 2. Domácí jitrnice, brambory, 3. Zapékané s tvarohem a rozinkami, čaj 4. Kuřecí špíz se slaninou a cibulí, hranolky, 5. Kantonská rýže, okurka 6. Zabijačkový guláš, chléb Polévka: Krupicová s vejci 1. Pečená kuřecí roláda, bramborové knedlíky, 2. Lázeňský vepřový guláš, 3. Omeleta s čínskou zeleninou 4. Vepřový řízek dle šenkýřky, opékané brambory, 5. Bavorská sekaná, brambory, tatarská omáčka 6. Pečená kuřecí roláda,, 8 pondělí 9 úterý 10 středa 11 čtvrtek 12 pátek Polévka: Dršťková Polévka: Hovězí s masem a rýží Polévka: Rajská s rýží Polévka: Hovězí s kapáním Polévka: Čočková 1. Štěpánská hovězí pečeně, 2. Kuřecí plátek Gyros, 3. Zapékané se zeleninou a sýrem 4. Vepřová kapsa Gvarkov, krokety,, výběrové jídlo 5. Vepřová plec po cikánsku, bramborové nočky 6. Štěpánská hovězí pečeně, 1. Vepřový guláš Ostřák, 2. Uzené stehýnko, bramborová kaše 3. Bramborové šišky s mákem, čaj 4. Roštěná na roštu, hranolky, 5. Neapolské nudle 6. Vepřový guláš Ostřák, 1. Pečená vepřová krkovice, bramborové knedlíky, 2. Přírodní kuřecí játra, brambory tatarská omáčka 3. Zeleninový talíř se šunkou, tmavé pečivo 4. Žatecká směs, hranolky, 5. Hornická klobása, chilli fazole 6. Pečená vepřová krkovice,, 1. Klopsy v rajské omáčce, 2. Vepřový plátek se smaženou cibulkou, bramborová kaše 3. Domácí koblihy, čaj 4. Maminčino kuře, 5. Lovecký gulášek, chléb 6. Klopsy v rajské omáčce, 1. Vepřová kýta na smetaně, 2. Pečené kuře na žampiónech, brambory 3. Listové šátečky se špenátem 4. Masová směs s bramboráčky, 5. Mexická rýže s uzeným masem 6. Vepřová kýta na smetaně, mražená jídla 1 pondělí 2 úterý 3 středa 4 čtvrtek 5 pátek Velikonoční pondělí 1. Samuraj z vepřového masa, 2. Přírodní kuřecí prsíčka, 1. Vepřová kýta v houbové smetanové omáčce, houskové knedlíky 2. Pečené kuře, tomatové 3. Zapékané brambory s vepřovým masem 1. Zabijačkový guláš, 2. Domácí jitrnice, brambory, 3. Kantonská rýže 1. Pečená kuřecí roláda, bramborové knedlíky, 2. Lázeňský vepřový guláš, 8 pondělí 9 úterý 10 středa 11 čtvrtek 12 pátek 1. Štěpánská hovězí pečeně, 2. Kuřecí plátek Gyros, 1. Vepřový guláš Ostřák, (možno objednat i houskové knedlíky) 2. Neapolské nudle 3. Přesnídávková polévka: Gulášová, chléb 1. Pečená vepřová krkovice, bramborové knedlíky, 2. Přírodní kuřecí játra, 3. Hornická klobása, chilli fazole 1. Klopsy v rajské omáčce, (možno objednat i ) 2. Vepřový plátek se smaženou cibulkou, bramborová kaše 3. Lovecký gulášek, chléb 1. Vepřová kýta na smetaně, 2. Mexická rýže s uzeným masem Seznam firem a provozoven, kde uplatnit flexi pasy Název Ulice Obec Typ Telefon Poznámka SQUASH a FITNESS centrum Cihlářská 5478 Chomutov Squash SQUASH a FITNESS centrum Cihlářská 5478 Chomutov Rehabilitace, masáže SQUASH a FITNESS centrum Cihlářská 5478 Chomutov Kardiozóna, posilovna Studio MCLUB aerobic U Stadionu 356 Klášterec nad Ohří Aerobic a jiné Studio MCLUB doplňková výživa U Stadionu 356 Klášterec nad Ohří Kardiozóna, posilovna Studio MCLUB masáže U Stadionu 356 Klášterec nad Ohří Rehabilitace, masáže Studio MCLUB posilovna U Stadionu 356 Klášterec nad Ohří Kardiozóna, posilovna Poukázkami je možno také hradit pernamentky do fitness a sauny. Po domluvě lze zajistit i masérské služby. Studio MCLUB sauna U Stadionu 356 Klášterec nad Ohří Wellness a krása pokračování příště strana 4 tel.:

5 Společnost Czech Coal si upevnila pozici mezi nejsilnějšími hráči na českém energetickém trhu Vzpomínka Přečetli jsme jinde Dnes přinášíme výběr zajímavých komentářů, které v českých médiích zazněly po podepsání kontraktu mezi Czech Coal a společností ČEZ. ČEZ má dva důvody k oslavě. Smlouva s Czech Coalem je dobrá zpráva po mnoha špatných problémy v Albánii a Bulharsku, nejisté financování dostavby Temelína, vyšetřování z Evropské komise A nyní dobrá smlouva s nedávným úhlavním nepřítelem na energetickém trhu. Druhý důvod je stabilita: ČEZ má pevný bod, jakých není moc v oboru, který vyžaduje dlouhodobé vztahy a pravidla. EU je nedodává. Ani český stát je nezajišťuje: viz smutná historie energetické koncepce za Nečasovy vlády. A to své energetické nápady ještě nezveřejnila ČSSD. Tykač a Dienstl jsou prostě vypočitatelnější spolu(proti)hráči než Kuba, Kajnar (stínový ministr průmyslu), Sobotka i Nečas. Petr Šabata, Hospodářské noviny, Po dohodě o dlouhodobých dodávkách uhlí (pro ČEZ) a koupi elektrárny Chvaletice (od ČEZ) si společnost Czech Coal upevnila pozici mezi nejsilnějšími hráči na českém energetickém trhu, který vlastní surovinu (hnědé uhlí) i elektrárnu. Což znamená, že je soběstačný a jediné, co musí, je prodávat elektřinu, což až zas takový problém není. Dohoda není špatná ani pro ČEZ. Dlouhodobost dodávek zajistí klid nemusí o ceně vyjednávat každých pět či deset let, což umožní dlouhodobé plánování výsledných cen elektřiny. Dohoda s Czech Coalem by také mohla přispět k tomu, že by se ČEZ mohl zbavit vyšetřování ze strany Evropské komise. Julie Hrstková, Hospodářské noviny, Czech Coal dohodou získává jistotu odbytu pro svůj důl Vršany, jemuž by jinak hrozilo předčasné zavření a propouštění stovek lidí. To už by ovšem nebyl problém jen pro Tykače, ale i pro vládu, která v ČEZu zastupuje hlavního akcionáře, tedy stát. Zuzana Kubátová, Aktualne.cz, Poslední únorový den letošního roku zemřel můj milovaný manžel Jan Svejkovský. Člověk,který neznal slova nemám, nechci, nemůžu... Měl rád život, motorky, pěkná auta a při plnění pracovních povinností, za volantem, daleko od domova, naposledy vydechl. Prosím všechny, kteří jste ho znali a měli rádi, o tichou vzpomínku. Manželka Ájina Svejkovská Glosář Dnes o pomýleném pohledu na zaměstnanost a kocovině ze zelené ideologie. Řešením zaměstnanosti není pokračování těžby za limity. Ta totiž žádná nová pracovní místa nepřinese. Milan Šťovíček, Mostecký deník, Komentář: Starosta Litvínova by měl místo svých svérázných ekonomických analýz prozradit, kolik stovek pracovních míst za poslední roky vytvořil? Zásadní pro nás bude také vývoj v Německu, hlavně to, jak se tam bude energetika vyvíjet po letošních volbách. Máme signály, že se tam model rozvoje obnovitelných zdrojů rovněž vyčerpal, a kdyby nebylo voleb, už by dnes byla na stole poměrně razantní řešení. Náměstek MPO Pavel Šolc, Komentář: Zelená vlna a pohrdání tradičními zdroji energie nás všechny přijde velmi draho. Přicházejí na to v Německu, Velké Británii a konečně i u nás. 5+2 dny: Jak pokračuje likvidace dolu Centrum? LUAS: O zahájení likvidace dolu Centrum bylo rozhodnuto v závěru loňské ho roku. Důl je dlouhodobě ztrátový, a to zejména z důvodů nízké kvality tamního uhlí. O jeho uzavření jsme v posledních letech již dvakrát uvažovali. Nakonec byla jeho činnost s ohledem na zachování pracovních míst dvakrát prodloužena. Do likvidace tak důl Centrum vstoupil až Společnost nyní vykonává pouze těžbu za účelem ukončení nevyřízených obchodů a k zachování hodnoty majetku společnosti. Délka trvání likvidace či případné vystoupení z likvidace bude záviset mimo jiné na tom, zda a za jakých podmínek se podaří stávající produkci dolu Centrum prodat. ČRo Pardubice: Jaké plány máte s Elektrárnou Chvaletice a jakým palivem ji chcete zásobovat? LUAS: V Elektrárně Chvaletice jsme připraveni investovat a provozovat ji tak dlouho, dokud nám to situace na trhu i některé omezující podmínky dovolí. Elektrárnu budeme zásobovat uhlím z vlastních zdrojů. Jedná se o zásoby především z bočních svahů lomu ČSA, které postupně zpřístupňujeme likvidací vlastních zařízení (haly, příjezdní komunikace, sklady). Tato cesta je velmi drahá, nicméně pro použití uhlí ve vlastním zdroji se tato investice vyplatí. Pro ostatní odběratele by toto uhlí bylo neekonomické. Nové mediální kontakty: V březnu odpovídala mluvčí skupiny na tyto dotazy médií: V rámci vyčlenění Litvínovské uhelné a.s. ze skupiny Czech Coal dochází ke změně mediálních kontaktů: Gabriela Sáričková Benešová se od stává mluvčí Litvínovské uhelné a.s. a bude odpovídat na dotazy, které se týkají činnosti Litvínovské uhelné, dolu Centrum a Elektrárny Chvaletice. Dotazy je nutné nově směrovat na případně Dotazy pro skupinu Czech Coal, tedy související s činností Vršanské uhelné a.s., Czech Coal a.s. a ostatních sesterských společností ve skupině, budou i nadále přijímány na adrese Odpovídat na ně budou příslušní vedoucí zaměstnanci a odborná pracoviště. Dne uplynou dva roky od chvíle, kdy navždy odešel náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Vilém (Alfons) Hirsch, dlouholetý zaměstnanec kolejové dopravy lomu Ležáky. Kdo jste ho znali, vzpomeňte spolu s námi. Manželka, děti, vnoučata a příbuzní Velikonoční trhy Úterní velikonoční trhy v budově ředitelství v Mostě měly velký úspěch hlavně u žen, nabídka velikonočního trvanlivého pečiva od JAPEK Litvínov a vázané a keramické výzdoby od Energie Meziboří byla bohatá. Foto: (má) tel.: strana 5

6 Obce by si přály v zájmu regionu postupovat společně Bezprostředně po podpisu kontraktu s ČEZ a oznámení změn ve skupině pozval Jan Dienstl, předseda představenstva Litvínovské uhelné a.s., na setkání starosty všech partnerských obcí z Mostecka a Chomutovska včetně horských obcí regionu. Starostům a místostarostům radnic podal podrobnou informaci o uzavřeném kontraktu mezi Vršanskou uhelnou a.s. a ČEZ a.s. na dodávky uhlí do Elektrárny Počerady na budoucích padesát let. Přiblížil i koupi Elektrárny Chvaletice dnes již samostatnou a mimo skupinu stojící Litvínovskou uhelnou. Jan Dienstl odpověděl i na dotaz ohledně výstavby plánovaného nového vlastního zdroje v oblasti vršanského lomu, jak jej v předešlém období skupina deklarovala. Přestože se nezastaví nezbytné přípravné a právní kroky, Vyjádření ke smlouvě CCG a ČEZ Je to dohoda z rozumu, slušná pro obě strany. Pokud dnes někdo nadává, že ČEZ platí příliš, nemá pravdu. Teplárny s novými smlouvami již běžně platí za gigajoul 40 korun a více. Petr Paukner, obchodník s uhlím (ihned.cz) ČEZ si těmito dohodami s největší pravděpodobností zajistil další fungování nejvýkonnější hnědouhelné s výstavbou vlastní elektrárny se zatím nepočítá. Stav přípravných prací bude však pravidelně poměřován s realitou prací na ekologizaci Elektrárny Počerady ze strany společnosti ČEZ. Na setkání zaznělo také přání starostů, že by při rozvoji regionu, ale i při získání jeho významnějšího postavení v rámci státu, měly obce a těžební firmy postupovat společně na všech úrovních. Jako příklad uvedli podobnou těsnou spolupráci subjektů i samosprávy, poslanců i senátorů z oblasti Ostravska. (má) elektrárny minimálně ve střednědobém, možná i v dlouhodobém horizontu pod vlastními křídly. Ale nejen to. Prodejem Chvaletic za rozumnou cenu napomohl i srovnání abnormality českého energetického trhu, na němž byl ve snaze o vertikální integraci v sektoru blokován významný vlastník dolů. Michal Šnobr, analytik, E15 Z HISTORIE CECHU Slepý jako šachetní kůň Svého času se věřilo, že koně pracující pod zemí oslepnou. I ve starých havířských pověstech se mluví o důlních koních osleplých z důvodů dlouhodobého pobytu v důlních prostorách, kde jejich oči nevidí žádné slunce a světlo. Odtud tedy pochází výraz být slepý jako šachetní kůň. Pamětníci ale tuto teorii popírají. Koně se prý dobře orientovali podle zraku a v jejich podzemních stájích se stále svítilo. Přesto je však možné, že ještě před zavedením elektrického osvětlení zůstávali koně většinu času potmě a skutečně měli silně poškozený zrak. Do roku 1911 v dolech pracovala také zvířata, která ztratila zrak vlivem choroby nebo úrazu, ale to bylo později zákonem zakázáno. Možná byla pověra založena na skutečnosti, že poníkům vyvezeným z šachty na povrch trvalo 24 až 48 hodin, než se jejich oči opět plně přizpůsobily dennímu světlu, a mohli tak budit zdání slepoty. (ecm) Patnáct let od svého založení si minulý pátek v aule litvínovské Scholy Humanitas připomněla Energie o.p.s. Meziboří, která poskytuje služby zdravotně a mentálně postiženým lidem včetně chráněných dílen a chráněného bydlení. Slavnostního setkání se zúčastnila řada představitelů regionu, obcí, měst, ale i partnerská organizace Lebenshilfe Freiberg, od níž převzal ředitel Energie M. Konečný jako dar vlajku a fotoaparát, aby Energie mohla zaznamenat své další aktivity včetně společných sportovních her svých klientů. Společné by mělo být i vydání brožury. O kulturní zážitek a příjemnou atmosféru se při slavnostním setkání postarali žáci a pedagogové Základní umělecké školy v Litvínově včetně téměř zcela dívčího Junior Big Bandu. Foto: (má) strana 6 tel.:

7 PO PRÁCI Příloha Důlních novin o dění v našem regionu KRÁTCE Z MĚSTA Město Most vyhlásilo fotografickou soutěž Podívejte se na Most objektivem. Tématem je jen a pouze město Most ve čtyřech ročních obdobích. Vybrané fotografie město použije na sestavení kalendáře pro příští rok a také pro propagaci města. Fotografové mohou posílat jednotlivé fotografie, tedy i jedinou, či jako soubor 28 fotografií. Více na (red) Již 14. ročník fotografické soutěže ke Dni vody vyvrcholil ve středu 20. března v aule Scholy Humanitas v Litvínově vernisáží letošní výstavy a vyhodnocením. Soutěže se zúčastnilo 68 autorů z ČR a Slovenska se 141 snímky. Domácí Litvínov uspěl v kategorii žáků 2. stupně ZŠ, když si vítězství odnesl Jindřich Richter se snímkem Záhadné jezero, a v kategorii ostatní veřejnost, jež vyhrál litvínovský František Haase se snímkem Harmonie přírody. Rok 2013 byl celosvětově zasvěcen právě vodní spolupráci. Text a foto: (tar) Skrývkové rýpadlo RK 5000 (lom ČSA) v paprscích březnového ranního slunce. Foto: (má) V rámci úspor a ochrany majetku došlo nedávno kromě jiného i ke zrušení vrátnice v lokalitě HMGD (na snímku). Do lokality Litvínovské uhelné je nyní přístup přes vrátnici Obránců míru či hlavní vrátnici ČSA. Foto: (má) Rada města Mostu schválila pronájem části pozemku a záměr pronájmu části pozemku v areálu vodní nádrže Matylda společnosti Vršanská uhelná za účelem realizace udržovacích prací příkopu. Revitalizován bude odvodňovací systém západní části povodí Resslu s využitím vod pro dotaci vodního díla Vrbenský. Vršanská uhelná bude čistit kanál pod Resslem, který je v majetku města, jež jí naopak k tomuto účelu pronajme své pozemky. Celá akce proběhne v průběhu letošního roku, budou tím bezpečně odvedeny veškeré vody ze svahů. (red) V pondělí 1. dubna bude na Aquadromu v Mostě zrušen sanitární den a areál otevřen již od 9 hodin. (red) / KŘÍŽOVKA Správné znění tajenky z minulého čísla Když nemáš důvod odejít, tak zůstaň, kde právě jsi. Výherci: Jaromír Bečička, ÚUK HMGD; Jan Kozelka, ÚUK rošty; Marie Kronychová, Most. Vyluštěnou tajenku křížovky můžete posílat na adresu redakce Důlních novin poštou (V. Řezáče 315, Most), em: (označit Křížovka). Nezapomeňte uvést přesnou adresu pracoviště (středisko) nebo bydliště, kam je možné případnou výhru poslat. NAPOVÍME: Azov,Trevír, KTM,nosen, IDO, Avus. Moskevské leti tû KONEC TAJENKY P t ichta Tlak Tekut ãistící prá ek Iniciály herce Vosky Samci ovcí Jméno malífiky Ladové ímsk ch 149 MoÏná (básnicky) Pohlavní touha Paruka pfies ramena Na jiném místû (náfieãnû) Mléãn v robek Na e nejvût í zdravotní poji Èovna Budova Pfiístav ve Francii Kouzelník âesk JiÏ Japonské národní odûvy Druhá tráva Jemnocit Obec u Tábora ST ED TAJENKY Na e komerãní TV Koupací nádoba Kontrola stroje Ná hokejista z Nagana (Robert) Láznû Skuteãnost (obecnû) Provaz se smyãkou Polské mûsto Mûsto v Nûmecku Italsky konec Cukern roztok Dobromyslnost Pfiihrádky (z nûmãiny) Nápor nemoci Znaãka razítek Trojmístná ãísla Berlínsk autodrom Neodejít (náfieãnû) Babiãka RovnûÏ Îemlovka Surovci Lososovitá ryba síh Klid Své Formy Ná zpûvák (Jifií) âidlo zraku Obyvatel Belfastu Umûl mezinárodní jazyk Góly (kniïnû) Pokolení Soused Kanady Znaãka baudu ímsk krutovládce Slepiãka Ruské mûsto Iniciály Krásnohorské Anglicky pfies St. vztaïné zájmeno Loky Slovensky opravdu Mykací stroj Slovensky se Nemilosrdná âerà z komína Ra elini tû u Chebu Motokrosov stroj Zadní ãást krku Na e SPZ Kufiecí slabika Z domu Syn AbrahámÛv ZAâÁTEK TAJENKY Podzemní ãást stonku Anglick humorista (Klapka) Varianta jména Antonín tel.: strana 7

8 PO PRÁCI Příloha Důlních novin o dění v našem regionu Jedničkou k Citadele Zámecký Fénix a jeho pán Tentokrát jsme jeli tramvají s Miroslavem Peroutem. Mnozí mu v dobrém říkají zámecký pán z Korozluk. Ale jen málokdo si asi umí představit, kolik úsilí a nervů musel tehdejší student architektury, když si skoro před dvaceti lety doslova umanul s rodinou, že koupí ruinu odsouzenou ke zbourání a obnoví do původní podoby, tomuto snu věnovat. Kolik času, běhání po úřadech, vyplňování různých žádostí o dotace a bůhví čeho ještě, peníze rodičů nevyjímaje, ale i vlastní tvrdé fyzické práce. Dlouho poté měl spíše dovětek zámecký pán v montérkách Záměr vzkřísit původně barokní zámek z počátku 18. století, kopii italské renesanční vily, byl asi velký ořech. Ale nyní se začíná naplňovat vaše vize, aby se korozlucký zámek stal kulturním centrem. Co bylo těžší, přivést ho znovu k jeho podobě či ho nyní oživit, tedy provozovat a dát mu novou budoucnost? K vysněnému kulturnímu centru je ještě daleká cesta, někdy mám pocit, že mi to do důchodu vydrží, stále ještě nemáme plně hotové všechny expozice, obrovská práce je na obnově zahrady a parku všech jejích původních součástí včetně fontány, restaurování soch, doplnění zázemí pro návštěvníky a tak bych mohl pokračovat. Ale abych jednoznačně odpověděl: paradoxně těžší je nyní vdechnout celému areálu nový život. Mám pocit, že je to těžší nejen kvůli ekonomické situaci, či administrativě, a že jsem za ta léta opravdu na něco zvyklý a dost přizpůsobivý, ale i tak nějak lidsky. Často to už není o tom zanícení úředníků pro něco prospěšného, taková ta jednoduchá lidská vstřícnost, pochopení a odborná rada, ale jen technokratické poukazování na zákony, podmínky, povolení atd. Přesto se vám už povedlo, že v turistické nabídce je o jednu památku Mostecka více a že v každém ročním období se návštěvníkům vybaví přinejmenším jedna akce, na kterou je užitečné se do Korozluk vrátit. To opravdu rád slyším. Předsevzali jsme si se ženou, že zámek by měl hlavně vzdělávat a vychovávat. Atmosférou, prostředím. Malé i velké. Proto se snažíme vytvářet expozice, jakoby původní obyvatelé zámku jen odešli někam na zahradu a návštěvník se jim mezitím mohl vloudit do příbytku. Hodně nám s detaily pomáhají i sami obyvatelé regionu, když nám nosí a darují maličkosti po svých předcích, dobové Běžně zámecký pán tramvají nejezdí, moc by toho nestihl, když shání razítka, povolení, dotace, materiál či řemeslníky. Foto: (má) užitkové předměty, pohlednice. Rádi bychom takovéto vzdělávání zážitkem i hrou dopřávali hlavně dětem a nejen těm dvěma našim, se kterými už na zámku trvale žijeme. Proto každoroční Živá zahrada ke Dni dětí s festivalem loutkového divadla ve spolupráci s Jirkou Krausem, Divadlem nad Labem, výtvarnými dílnami s Romanou Pavlíčkovou, mosteckými ZUŠ a historickou hravou částí. Areál umožňuje zábavu a poučení i pro dospělý doprovod a dětem bezpečný pohyb. Podobné jsou i Korozlucké Vánoce, zaznamenáváme na akcích až tisíc návštěvníků. Pokud se lidé vracejí, mám radost a dobrý pocit, že všechno úsilí, práce a peníze na úkor vlastní rodiny, měly význam. Ale já stále vidím ještě potřeby, nedokonalosti, záměry a právě tu obrovskou část práce, která je před námi. Zámek vás tedy neživí? Tak to rozhodně ne a ani nikdy živit nebude. Zámek je náš velký koníček, ale musím myslet i na to jak uživit rodinu. Loni jsem začal pracovat pro Národní památkový ústav v Lokti, jako odborný náměstek památkové péče a tak bez podpory manželky by to doma opravdu nešlo. Další nabídka směřuje k záchraně a obnově velmi sledované, zajímavé, ale také velmi zchátralé památky na Karlovarsku, která je v podobném stavu jako byly Korozluky, ale je rozsáhlejší a s významnější historií. A tak hodně pracuji a zároveň hodně přemýšlím. Je to lákavá výzva MEGAŠACHŤÁK Pátek od hodin v KD REPRE, Most Program musíte všichni přijít na nikoho nečekáme a začínáme večer plný dobré zábavy, pití, jídla a překvapení rozchod do ulic Večerem vás provede Diana Kobzanová Důležité informace Akce je pouze pro zaměstnance. Vstup na akci jen s dobrou náladou, zaměstnaneckým průkazem a pozvánkou. Občerstvení zajištěno. Vstupenku zdarma si můžete vyzvednout po na těchto kontaktech: Lenka Vorlíčková, tel. 5311, lokalita ČSA (nová administrativní budova 1. patro) pro zaměstnance Litvínovské uhelné a.s. Vladimíra Koczká, tel. 2511, lokalita Vršany Hrabák (administrativní budova, 106) pro zaměstnance Vršanské uhelné a.s. Ivana Vondráčková, tel. 3582, Most, budova ŘAS, A11 pro zaměstnance Czech Coal a.s. a zbývajících společností skupiny Marie Chaloupková, tel , Praha, E-GATE 3.p EP.5 pro zaměstnance Czech Coal a.s. pracoviště Praha Důlní noviny V. Řezáče 315, , Most, tel.: , fax: , IČ: , čtrnáctideník. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Toto číslo vychází v nákladu výtisků. Důlní noviny naleznete též na intranetu Czech Coal a na Registrační číslo MK ČR E ISSN X. Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT PRAHA. Grafická úprava a DTP: Talk, s.r.o., Pod Vilami 22, Praha 4. Toto číslo Důlních novin vychází ve čtvrtek 28. března strana 8 tel.:

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Kulajda 1,7 2.1.2017 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 2 Těstovinový talíř s krabími tyčinkami 400 g 1,3,4,7,10 3 Kuřecí stehno, rýže 160 g 1 4 Palačinky s marmeládou 370

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem Pondělí P Zeleninová 1,3,7,9 2.3.2015 1 Zeleninový talíř sýrovo-šunkový v jogurtové zálivce 350 g 3,7,10 2 Těstovinový talíř s vepřovým masem 400 g 1,3,7,10 3 Drůbeží směs, rýže 63 g 1 4 Vaječné krokety,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně Minutka 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, tatarkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně Minutka 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, tatarkou a chlebem Pondělí Polévka Bulharská fazolová polévka 3.3.2014 Oběd 5 Bulharský guláš, knedlík 75 g Oběd 3 Džuveč 63 g Oběd 4 Bulharská musaka 63 g Oběd 6 Balkánské filé, rýže 120 g Minutka 7 Kuřecí plátek po bulharsku,

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Bramborová 1,9 1.8.2016 1 Zeleninový talíř se smaženými hermelínovými výsečemi 350 g 1,3,7,10 2 Těstovinový talíř s vepřovým masem 400 g 1,3,7,10 3 Kuřecí směs na zelenině, rýže 63 g 1,9 4 Krupicová

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu 1.9. 5.9. 2014 Pondělí: 1.9. Polévka: 0,2l Zeleninová jarní Menu č.1: 100g Vepřový guláš, HK Menu č.2: 100g Kuřecí prsa na kari,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem Pondělí P Bramborová 1,9 1.6.2015 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Vepřová plec frankfurtská, knedlíky 63 g 1,3,7 4 Palačinky s marmeládou 370 g 1,3,7 5 Kuře na zbojnický způsob,

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Italská 1,7 3.7.2017 1 Zeleninový talíř se smaženým květákem 350 g 1,3,7,10 3 Vepřová plec šumavská, knedlíky 63 g 1,3,7,9,10 4 Sýrové lívance, dušená zelenina 220 g 1,3,7 5 Plovdivské maso,

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Zeleninová 1,3,7,9 3.10.2016 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Kuřecí směs, rýže 63 g 1,9 4 Palačinky s marmeládou 370 g 1,3,7 5 Uzené maso, zelí, knedlíky 75 g 1,3,7,12

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Bramborová 1,9 2.11.2015 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Ďábelská játra, rýže 63 g 1 4 Bramborák s uzeninou 360 g 1,3,7 5 Maminčino kuře, těstoviny 160 g 1,3 6 Vepřový

Více

www.hotelvyhlidka.com

www.hotelvyhlidka.com DENNÍ MENU 28.2. - 4.3.2011 Pondělí Fazolová polévka 1. Zapékané těstoviny s uzeným masem, okurek 2. Dukátové buchtičky s krémem 3. Kapustové karbanátky, brambor, salát Úterý Hovězí vývar s těstovinami

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do 02..27 do 31..27 Pondělí 2.1.27 Úterý 3.1.27 Středa 4.1.27 Čtvrtek 5.1.27 Pátek 6.1.27 Polévka květáková (A:,, ) Polévka slepičí s těstovinou (A:,, ) Rizoto těstovinové, okurka steril., džus ananas (A:,,

Více

Týdenní menu

Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ČERVENEC 2014 Týdenní menu 1.7. 4.7.2014 Úterý: 1.7. Polévka: 0,2l Hovězí vývar se zeleninou a rýží Menu č.1: 100g Smažený vepřový řízek, bramborová kaše,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013 Týdenní menu 30. 9. - 4. 10. 2013 Pondělí: 30.9. Polévka: 0,2l Kuřecí s těstovinou Menu č.1: 100g Kapustové karbanátky, brambor Menu č.2: 100g

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír

Jídelní lístek Jídelna Vesmír Jídelní lístek Jídelna Vesmír Od 1.3. - 31. 3. 2012 OD 1.3.2012 ZMĚNA VÝBĚRU JÍDEL ZE 3 JÍDEL NORMÁLNÍ STRAVY A ZE 2 JÍDEL VÝBĚROVÉ STRAVY Veškerá gramáž masa v syrovém stavu: 100g (normální strava), 150g

Více

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Čtvrtek 1.3. polévka hovězí vývar s kapáním normální strava: 1/ Rajská omáčka, vepřový plátek, těstoviny 2 /

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pondělí Polévka Oběd 5. Oběd 4. Zel. talíř 1 Těst. talíř 2 Oběd 6 Minutka 7. Úterý Polévka Oběd 5.

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pondělí Polévka Oběd 5. Oběd 4. Zel. talíř 1 Těst. talíř 2 Oběd 6 Minutka 7. Úterý Polévka Oběd 5. Pondělí Polévka 30.12.2013 Oběd 5 Úterý Polévka 31.12.2013 Oběd 5 Středa Polévka 1.1.2014 Oběd 5 Čtvrtek Polévka Hovězí s nudlemi 2.1.2014 Oběd 5 Uzené maso,bramborová kaše,okurek 110 g Bramborák s uzeninou,salát

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK Střední odborné učiliště dopravní, Čáslav, Aug. Sedláčka 1145

JÍDELNÍ LÍSTEK Střední odborné učiliště dopravní, Čáslav, Aug. Sedláčka 1145 4.5.2015 5.5.2015 6.5.2015 7.5.2015 8.5.2015 Paštika, máslo, pečivo, čaj Krupicová s vejcem Vepřová kýta na paprice, houskový knedlík Játra na slanině, rýže Vepřové rizoto, sýr Sýr tavený, máslo, pečivo,

Více

Týdenní menu

Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ÚNOR 2014 Týdenní menu 3.3. 7.3. 2014 Pondělí: 3.3. Polévka: 0,2l Hovězí s těstovinou Menu č.1: 100g Květákový mozeček, vařený brambor Menu č:2: 360g

Více

Týdenní menu

Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC DUBEN 2014 Týdenní menu 1.4. 4.4.2014 Pondělí 31.3. Polévka: 0,2l Fazolová Menu č.1: 100g Bělehradský vepřový řízek Menu č.2: 100g Svíčková na smetaně,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. zeleninová, bulgureto s kuřecím masem, salát

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. zeleninová, bulgureto s kuřecím masem, salát JÍDELNÍ LÍEK 3. 10. - 9. 10. 2016 3. 10. Pol. zeleninová, vepřové nudličky v zakysané smetaně, těstoviny Pol. zeleninová, bulgureto s kuřecím masem, salát 4. 10. Pol. zabíjačková, jitrnicový prejt, brambory,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.6.2017 30.6.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 2. 1. 6. 1. 2017,Pondělí Prázdniny Úterý Snídaně Ovocný jogurt, pečivo, mléko Polévka Kulajda I. Sekaná pečeně, bramborová kaše, okurkový salát II. Kuřecí maso po indicku, dušená rýže Minutka Roštěná na

Více

Vypracovala: Vlachová, Davídková Schválila: Stejskalová RNT Změna jídelníčku vyhrazena!

Vypracovala: Vlachová, Davídková Schválila: Stejskalová RNT Změna jídelníčku vyhrazena! na týden 7. 3. 11. 3. 2. 2016 Pondělí: 7. 3. 2016 Snídaně Rajčatová pomazánka, chléb, čaj, mléko 1,3,7 Oběd Polévka zeleninová s krupicovými noky 1,3,7,9 Krůtí maso po provensálsku, rýže 1 Svačina Chléb,

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1. 10. 2015 Jogurt, ovocný čaj 7 čtvrtek Masový prejt, sterilované zelí, vařený brambor 1,6,7,10

Více

Vypracovala: Vlachová, Davídková Schválila: Stejskalová RNT Změna jídelníčku vyhrazena!

Vypracovala: Vlachová, Davídková Schválila: Stejskalová RNT Změna jídelníčku vyhrazena! na týden 1. 1. 6. 1. 2017 Pondělí: 2. 1. 2017 Snídaně Rohlík, pomazánkové máslo, čaj, kakao 1,3,7 Oběd Hrstková polévka 1,3,7,9 Těstoviny se sýrovou omáčkou a kuřecím masem 1,3,7 Svačina Drožďová pomazánka,

Více

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství...

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství... PONDĚLÍ 4. 1. Hovězí (1,3,7,9) O Základní I...Bratislavská vepřová plec, těstoviny(1,3,7,9) O Základní II...Houbový Kuba, okurka(1,12) O Protisklerotická...nově...Vař. vejce,růžičková kapusta ve smetanové

Více

Září týden 1.9. až 6.9.

Září týden 1.9. až 6.9. týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Svačina: Chléb, sýrová pomazánka, mléko Hovězí s krupicí a vejci Bramborový guláš, chléb Zapečená brokolice s masem, brambory středa 2.9.2009 Svačina: Chléb, šunková pomazánka,

Více

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte.

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte. ÚTERÝ 1.12. Polévka Hrachová (1) O Základní I...Hovězí vařené, houbová omáčka, knedlík (1,3,7) O Základní II...Kapustový karbanátek, brambory, salát (1,3,7) O Protisklerotická...Krůtí maso na zelenině,

Více

Červen týden 1.6. až 7.6. pondělí úterý Svačina: Chléb, vajíčková pomazánka, čaj

Červen týden 1.6. až 7.6. pondělí úterý Svačina: Chléb, vajíčková pomazánka, čaj pondělí 1.6.2009 Svačina: týden 1.6. až 7.6. DĚTEM PŘEJEME KRÁSNÝ DEN! Chléb, sýrová pomazánka, čaj Pórková s bramborem Fazolový guláš, chléb, PŘEKVAPENÍ Pizza se šunkou a sýrem, PŘEKVAPENÍ Vepřové na

Více

Po 1.5. Út 2.5. St 3.5. Čt 4.5. Pá 5.5. So 6.5. Ne 7.5. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

Po 1.5. Út 2.5. St 3.5. Čt 4.5. Pá 5.5. So 6.5. Ne 7.5. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1.5.2017 DO 31.5.2017 1.5. 2.5. 3.5. 4.5. 5.5. 6.5. 7.5. lévka slepičí s masem a nudlemi 250ml, Hovězí guláš 64g, Knedlík houskový 3ks lévka slepičí s masem a nudlemi 250ml,

Více

Pondělí 25. 1. 2010. POLÉVKA Špenátový krém 35 Kč Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 35 Kč

Pondělí 25. 1. 2010. POLÉVKA Špenátový krém 35 Kč Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 35 Kč Pondělí 25. 1. 2010 100g Okurkový salát 28 Kč 100g Ledový salát se smetanovou zálivkou 28 Kč Špenátový krém 35 Kč 150g Vepřová plec na kmíně s dušenou rýží 95 Kč 150g Telecí sekaný máslový řízek s bramborovou

Více

Říjen týden až středa Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj. čtvrtek Svačina: Loupáček, puding s ovocem, kakao

Říjen týden až středa Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj. čtvrtek Svačina: Loupáček, puding s ovocem, kakao středa 1.10.2008 Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj Čočková s párkem Buchtičky s krémem Mexický guláš, rýže Piškot s ovocem týden 1.10. až 5.10. čtvrtek 2.10.2008 Svačina: Loupáček, puding s ovocem,

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ Středa 122017 Čtvrtek 222017 Pátek 322017 cizrnová obsahuje alergeny: 01,01a,07 Neapolské nudle, Okurka sterilovaná, Čaj s citrónem, Kakao obsahuje alergeny: 01,03,06,07,10 Lívance s džemem,cukrem a skořicí,

Více

J Í D E L N Í Č E K Od pondělí do pátku

J Í D E L N Í Č E K Od pondělí do pátku Od pondělí 2. 1. do pátku 6.1. 2017 Alergeny: Polévka: Zeleninová 1,9 Strakův pekáč / kys.zelí, vepř kýta, rýže, smetana/ 7 Polévka: Skelná 1,3,9 Špagety po italsku, hlávkový salát 1 Pečené kuře, vařené

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.11.2016 30.11.2016 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53 od 02..25 do..25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva krupicová s vejcem obsahuje alergeny:,,,, sekaná pečeně, brambor, červená řepa, džus chléb, tuňáková pomazánka,

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 30.1.2017 Úterý 31.1.2017 Středa 1.2.2017 Čtvrtek 2.2.2017 Pátek 3.2.2017 zeleninová se sýrovým kapáním obsahuje alergeny: 01,03,07,09,13 Kuře na paprice, obilná příloha Asijská směs s jidášovým

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1. 11. - 4. 11. 2016 31.10.2016 Polévka: Hráškový krém Oběd č. 1: Žebrácká vepřová panenka, vařený brambor Ovoce, bylinkový čaj, voda Polévka: Zeleninový vývar s kapáním 1,3,7,9

Více

Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015

Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015 Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Hráškový krém 5.1. N,D9 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže, kompot D2,9/2 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže, kompot Úterý

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.12.2016 31.12.2016 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 ÚTERÝ 1.5. STÁTNÍ SVÁTEK- NEVAŘÍ SE Středa 2.5. Bramborová normální strava : 1 Svíčková omáčka, sekaná pečeně, těstoviny 2 Kuřecí řízek, bram kaše, okurek

Více

Jídelní lístek: pondělí 27.2. Gulášová polévka. úterý 28.2. středa 29.2. čtvrtek 1.3. pátek 2.3. Hovězí vývar s kapáním

Jídelní lístek: pondělí 27.2. Gulášová polévka. úterý 28.2. středa 29.2. čtvrtek 1.3. pátek 2.3. Hovězí vývar s kapáním 1 Jídelní lístek: pondělí 27.2. Gulášová polévka 1.Smažený vepřový řízek, mírně počesnekovaný, bramborový salát 2.Segedinský guláš speciál, houskový knedlík 3.Řecký salát s olivy a balkánským sýrem, dressing,

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1102015 DO 1102015 Čt 110 Pá 210 Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1Polévka fazolová (Obsahuje: 1,, 6, 7,, 10, 1), Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1,, 7,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.5.2017 31.5.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

J Í D E L N Í Č E K. strava.: RACIONÁLNÍ na období od do

J Í D E L N Í Č E K. strava.: RACIONÁLNÍ na období od do Sociálná služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 57101 Moravská Třebová IČ: 00194263, DIČ: J Í D E L N Í Č E K strava.: RACIONÁLNÍ na období od 01.10.2016 do 31.10.2016 Datum Pořadí jídla Druh jídla

Více

Jídelníček na týden od : 1. srpna do : 7. srpna 2016

Jídelníček na týden od : 1. srpna do : 7. srpna 2016 Jídelníček na týden od : 1. srpna do : 7. srpna 2016 Polévka vločková 1.8. N,D9 Vepřový plátek přírodní, rýže D2,9/2 Vepřový plátek přírodní, rýže Drůbeží polévka s kapáním 2.8. N,D9 Plněné papriky, rajská

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015 2. - 6. 2. 2015 Pondělí Rohlík s hermelínovou pomazánkou, kedluben, mléko (1,7) Polévka z vaječné jíšky (1,3,9) Povidlová omáčka, uzená krkovice, bramborový knedlík, čaj s citrónem, (1,3,7) Chléb s máslem

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 zeleninová s drož. knedlíčky (obsahuje al. :, ) Boloňské špagety (obsahuje al. :,, ) Čaj se sirupem,, Ovoce (obsahuje al. : ) s rýží

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.2.2017 28.2.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

Polední jídelní lístek Restaurace a pivovar Pražský most u Valšů Betlémská 5, 110 00, Praha 1

Polední jídelní lístek Restaurace a pivovar Pražský most u Valšů Betlémská 5, 110 00, Praha 1 Pondělí 7. 12. 2015 0 0,33 l Hovězí vývar s celestinskými nudlemi Kuřecí steak, dušený hrášek, Vepřové nudličky se zeleninou, dušená rýže Svíčková na smetaně, houskový,9 120g Smažené uzené maso, bramborová

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

Oběd 1 Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A: 09, 01, 07) Polévka 1 Polévka bramborová s krupkami (A: 01, 07)

Oběd 1 Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A: 09, 01, 07) Polévka 1 Polévka bramborová s krupkami (A: 01, 07) 1.2.27 do 28.2.27 Středa 1.2.27 Polévka z jarní zeleniny (A:, ) Polévka houbová jednoduchá (A: ) Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A:,, ) Kuře po baskicku (rajče, paprika), hrášková

Více

bramborová (A: 01, 09) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A: 07, 12, 13)

bramborová (A: 01, 09) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A: 07, 12, 13) od..26 do 31..26 Pondělí 2.5.26 Úterý 3.5.26 Středa 4.5.26 Čtvrtek 5.5.26 Pátek 6.5.26 bramborová (A:, ) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A:,, ) zeleninová s vejcem (A:,, ) debrecínský guláš, bramborový

Více

U 1-4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK

U 1-4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb Leden U Barborky 1 - Rožďalovice 4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí Čaj, 2 rohlík, máslo Polévka: Ragů Ruské

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ Pondělí 2.5.2016 rajská s rýží obsahuje alergeny: 01,01a,07 Čínská masová směs, Rýže dušená, Čaj s citrónem obsahuje alergeny: 01,06,09,10 Fazole chilli con carne, Chléb,Čaj s citrónem obsahuje alergeny:

Více

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 1.8.2016 Úterý 2.8.2016 Středa 3.8.2016 Čtvrtek 4.8.2016 Pátek 5.8.2016 kaše jáhlová, meruňky - ovoce příloha, čaj gulášová polévka květák na mozeček, brambory m.m., anglická dušená zelenina -

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 324 datum: 13. 7. 2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. zeleninová, vepřová fořtovská roštěná, knedlík. B - 2, 9/2 Pol. drůbková, námořnické maso, dušená rýže

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. zeleninová, vepřová fořtovská roštěná, knedlík. B - 2, 9/2 Pol. drůbková, námořnické maso, dušená rýže 5. 11. 12. 2016 5. 12. Pol. zeleninová, uzené maso, fazole na kyselo, chléb, okurka Pol. zeleninová, vepřová fořtovská roštěná, knedlík 6. 12. Pol. drůbková, maminčino kuře, těstoviny Pol. drůbková, námořnické

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.3. - 4.3.2016 Polévka: Zeleninová se sýrovým kapáním 1,3,9,7 Oběd č. 1: Plněná paprika v rajské omáčce, houskový knedlík 1,3,6,7,9 29. 2. 2016 Čaj, mléko 7 Polévka: Zelná 1,7,9

Více

Připravili jsme pro Vás nabídku zvýhodněného menu na týden dopředu

Připravili jsme pro Vás nabídku zvýhodněného menu na týden dopředu Připravili jsme pro Vás nabídku zvýhodněného menu na týden dopředu Pondělí Dršťková polévka + Čočka na kyselo, uzenina, sázené vejce, okurek Dršťková polévka + Dětenické pečené kuřecí stehno, bramborová

Více

Jídelní lístek PEČOVATELSKÁ SLUŽBA od do Platby za péči a obědy je potřeba uhradit do 26. následujícího měsíce

Jídelní lístek PEČOVATELSKÁ SLUŽBA od do Platby za péči a obědy je potřeba uhradit do 26. následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11.30 hodin předchozího dne. Odhlášky nebo změny varianty stravy (1,2,3) nahlašte: pondělí pátek: obědářka - tel. 736 514 402 vedoucí Pečovatelské služby

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.1.2017 31.1.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

od do Středa Čtvrtek Pátek

od do Středa Čtvrtek Pátek Středa 1.3.2017 Čtvrtek 2.3.2017 Pátek 3.3.2017 frankfurtská,06,07 Knedlíky s jahodami sypané tvarohem, ochucené mléko, Čaj hovězí se šunkovými knedlíčky Vepřové maso s chilli kon carne, rýže, čaj, ovocný

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

Polední jídelní lístek Restaurace a pivovar Pražský most u Valšů Betlémská 5, 110 00, Praha 1

Polední jídelní lístek Restaurace a pivovar Pražský most u Valšů Betlémská 5, 110 00, Praha 1 Pondělí 9. 2. 2015 1 ks Nakládaný hermelín 1 ks Papriková klobása na grilu, hořčice, křen 0 0,33 l Žampionový krém Kuřecí směs, dušená rýže Hovězí guláš, těstoviny,3 Těstoviny s kuřecím masem a smetanou,7

Více

Jídelníček na týden od : 6. března do : 12. března 2015

Jídelníček na týden od : 6. března do : 12. března 2015 Jídelníček na týden od : 6. března do : 12. března 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Hráškový krém 2.3. N,D9 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, brambory, kompot D2,9/2 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, brambory,

Více

Jídelníček od 0.1 do

Jídelníček od 0.1 do Jídelníček od 0.1 do 4.12. 2016 s n í d a n ě přesníd. číslo svačina Večeře 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. Hovězí vývar s krupicovými noky Vepřové na kmíně, brambory D2,9/2 Vepřové na kmíně, brambory Polévka

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 2.5. - 6.5.2016 2.5.2016 3.5.2015 Luštěninová Masové koule v rajské omáčce, těstoviny,11 Ovoce, mléko, čaj 7 Hovězí s krupicovými noky Kuřecí plátek se sýrovou omáčkou, dušená

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková pátek čtvrtek středa úterý pondělí VYPLŇTE VAŠE JMÉNO A ADRESU: Den Oběd RACIONÁLNÍ Dieta DIABETICKÁ Dieta ŠETŘÍCÍ 6.10. květáková květáková květáková 1. 3. 4. Vepřová pečeně franfurtská, Vepřová pečeně

Více

Jídelní lístek Piškoty s ovocným pyré, čaj (1,3,7)

Jídelní lístek Piškoty s ovocným pyré, čaj (1,3,7) 2. - 6. 5. 2016 Pondělí Chléb s pomazánkou z nivy, mléko (1,7) Polévka se sýrovým kapáním (1,3,7,9) Džuveč z vepřového masa, rohlík, ibiškový čaj s citrónem (1,3,7) Piškoty s ovocným pyré, čaj (1,3,7)

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:00 do 14:30 hod

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:00 do 14:30 hod Pondělí 17. března Fazolová polévka s paprikou Hovězí maso na česneku, podávané se zadělávanou kapustou a vařenými bramborami Smažená kuřecí křidýlka v mandlové strouhance, servírovaná s bramborovými hranolkami

Více

Obědy - ZŠ a MŠ Dětenice

Obědy - ZŠ a MŠ Dětenice Pondělí 4.1.2016 Přesnídáv. houska ks, pomazánka vitamínová, paprika - zelenina příloha, čaj Polévka polévka bramborová s krupkami Oběd 1 těstoviny zapékané se sýrem a vejcem obsahuje alergeny: 03,07 Svačina

Více

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13 DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13 JÍDELNÍ LÍSTEK od 1. 9. do 7. 9. 2014 PO 1.9. A - 3, 9 Polévka kmínová, znojemská pečeně, rýže B - 2, 9/2 Polévka kmínová, kuř. řízek se šunkou a sýrem, brambory, salát

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K

J Í D E L N Í L Í S T E K J Í D E L N Í L Í S T E K na dobu od: 21.12.2015 do: 27.12.2015 ZZC Vyšní Lhoty A Datum: Zaměstnanci-klienti Snídaně: 1xjogurt 100ml, 2 ks džem, 2 ks máslo, 3 rohlíky, čaj 1,7 PONDĚLÍ 21.12.2015 Oběd:

Více

Škola- září do Čtvrtek Pátek

Škola- září do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Přesnídáv. toustový chléb- celozrnný, pomazánka z tuňáka a zeleniny, mrkev, čaj,04,07,09 Polévka polévka čočková s kroupami a zeleninou Oběd 1 kuře pečené, dušená rýže, paprika - zelenina

Více

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva týden 1.11. až 7.11. pondělí 1.11.2010 Přesnídávka: celozrnné rohlíky, máslo, bílá káva polévka zeleninová s rýží kapustové karbenátky, brambory, červená řepa, čaj chléb, máslo s džemem, ovoce, sirup úterý

Více

Jídelní lístek Ovocný talíř, voda

Jídelní lístek Ovocný talíř, voda 3. - 7. 10. 2016 Pondělí Chléb s vaječnou pomazánkou, mléko (1,3,7) Polévka se sýrovým kapáním (1,3,7,9) Džuveč z vepřového masa, rohlík, ibiškový čaj s citrónem (1,3,7) Ovocný talíř, voda Úterý Houska

Více

Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb. Pol. celerová, kuřecí maso po čínsku, rýže

Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb. Pol. celerová, kuřecí maso po čínsku, rýže od 4. 5. do 10. 5. 4. 5. Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb Pol. z jarní, vepřová kotleta zapečená se sýrem, bramborová kaše 5. 5. Pol. kapustová, pečená krkovice po selsku,, okurka Pol. s bramborem,

Více

Jídelníček na týden od : 1. září do : 5. září 2014

Jídelníček na týden od : 1. září do : 5. září 2014 Jídelníček na týden od : 1. září do : 5. září 2014 Pondělí Cereálie s mlékem Polévka jáhlová mléko Kuřecí nudličky na slanině 1.9. máslo,chléb,pečivo ovoce N,D9 Bratislavská vepřová plec,těstoviny pečivo

Více

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka tvarohová s mrkví a vejcem, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,03,07

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka tvarohová s mrkví a vejcem, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,03,07 Úterý 1.11.2016 slunečnicový chléb, pomazánka kapiová, mrkev, čaj / bílá káva špenátová polévka s vajíčkem obsahuje alergeny: 03,07 hovězí ragú, houskové knedlíky (kynuté),09 cereálie, mléko, jablka -

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. špenátová, vepřový plátek na rajčatech, těstoviny

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. špenátová, vepřový plátek na rajčatech, těstoviny JÍDELNÍ LÍEK 3. 9. 4. 2017 3. 4. Pol. kmínová s mlhovinou, kovbojské fazole, chléb Pol. kmínová s mlhovinou, vepřová pečeně, koprová omáčka, knedlík 4. 4. Pol. špenátová, mletý řízek s nivou, brambory,

Více

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 7.12. N,D9 Vepřový plátek přírodní, rýže D2,9/2 Vepřový plátek přírodní, rýže Úterý Drůbeží vývar

Více

KVĚTEN Pondělí 2.5. Úterý 3.5. Středa 4.5. Čtvrtek 5.5. Pátek 6.5. Uzená s krupkami

KVĚTEN Pondělí 2.5. Úterý 3.5. Středa 4.5. Čtvrtek 5.5. Pátek 6.5. Uzená s krupkami Pondělí 2.5. Polévka Zeleninová s bulgurem 9 Hlavní jídlo 1 Hovězí guláš, knedlíky 1,3,7 Hlavní jídlo 2 Těstovinový nákyp se špenátem a uzeným masem 1,3,7 Úterý 3.5. Polévka Hrachová 1,7 Hlavní jídlo 1

Více

Jídelníček od 3.10 do

Jídelníček od 3.10 do Jídelníček od 3.10 do 9.10 2016 3.10 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 N,D9 Polévka zelná s klobásou / polévka zeleninová Kuřecí rizoto, okurka D2,9/2 Kuřecí rizoto, rajčatový salát Drůbeží polévka s kapáním

Více

Polední nabídka na PONDĚLÍ...

Polední nabídka na PONDĚLÍ... Polední nabídka na PONDĚLÍ 1. BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY PLNĚNÉ UZENÝM MASEM, CIBULKA, ČERVENÉ ZELÍ 350 g 2. SMAŽENÉ KARBANÁTKY, okurka, bramborová kaše 150 g ŽEBÍRKOVÝ UZENÝ VÝVAR s vejcem, bramborami a masem

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K

J Í D E L N Í L Í S T E K Zařízení: VLRZ, Magnitogorská 2, 0 00 Praha 0 VK Vyškov - středisko Moravská Třebová 26.0.205 2:0 Snídaně Přídavek J Í D E L N Í L Í S T E K Hlavní činnost - vzs - žáci na dny 2..205-3..205 Pondělí 2..205

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 5. 9. 2016 DO 18. 9. 2016 Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Polévka hovězí se zeleninovými nočky (1,, 6, 7, 9, 1), Mléko, Vejce vařené (), Koprová omáčka

Více

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,-

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- Polední menu 2.9.2013 - pondělí Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- 250 g Pečené kuřecí stehno, žampiónová omáčka 70,- 150 g Maďarský hovězí guláš

Více

týden od do HRACHOVÁ KAŠE pondělí INDICKÁ MULIGATAWNY 1,7,9 ŠUNKA MÜSLI TYČKA ST. OKURKA ZAPEČ. RYBÍ FILÉ SE ZELENINOU 3,4,7

týden od do HRACHOVÁ KAŠE pondělí INDICKÁ MULIGATAWNY 1,7,9 ŠUNKA MÜSLI TYČKA ST. OKURKA ZAPEČ. RYBÍ FILÉ SE ZELENINOU 3,4,7 týden od 29. 9. 204 do 3. 0. 204 polévka hlavní jídlo doplněk HRACHOVÁ KAŠE,7 pondělí INDICKÁ MULIGATAWNY,7,9 ŠUNKA MÜSLI TYČKA,7,8, ST. OKURKA ZAPEČ. RYBÍ FILÉ SE ZELENINOU 3,4,7 úterý ZELENINOVÁ,7,9

Více

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013 velikonoční loupáček, kakao polévka kulajda chléb, máslo, plátkový sýr ovoce Aljašská treska smažená, bramborové pyré, kompot okurek rohlík, pomazánkový krém polévka

Více

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Pondělí Polévka: Fazolová Hrachová Rýžový Boloňské nákyp špagety s ovocem se sýrem, a rozinkami, ovoce ovoce Ledový Zelený čaj s citronem Zeleninové Zapečené

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny Pondělí 2.1.2017 Úterý 3.1.2017 2 Středa 4.1.2017 2 Čtvrtek 5.1.2017 2 Pátek 6.1.2017 2 Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny Med, máslo, chléb, rohlík, kakao / čaj (A: 01,03,07,12) Kmínová s kapáním (A:

Více

Říjen týden až čtvrtek Přesnídávka: Chléb, pomazánka z pečeného masa

Říjen týden až čtvrtek Přesnídávka: Chléb, pomazánka z pečeného masa týden 1.10. až 4.10. čtvrtek 1.10.2009 Chléb, pomazánka z pečeného masa Ruský boršč Krupicová kaše, kompot Chléb, tuňáková pěna, ovoce pátek 2.10.2009 Chléb, cizrnová pomazánka Vývar s masovými knedlíčky

Více

Jídelníček na týden od : 6. dubna do : 12. dubna 2015

Jídelníček na týden od : 6. dubna do : 12. dubna 2015 Jídelníček na týden od : 6. dubna do : 12. dubna 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Hráškový krém 6.4. N,D9 Vepřový plátek s velikonoční nádivkou D2,9/2 Vepřový plátek s velikonoční nádivkou Úterý Polévka

Více

pondělí 09. února g Burgundská hovězí pečeně (víno, povidla, rajč.protlak), houskové knedlíky

pondělí 09. února g Burgundská hovězí pečeně (víno, povidla, rajč.protlak), houskové knedlíky EČ: Kn8-9..5-7..5 () pondělí 9. února 5 Polévka francouzská cibulačka s vejcem, nápoj Alergeny:vejce, oxid siřičitý, sója g Burgundská hovězí pečeně (víno, povidla, rajč.protlak), houskové knedlíky, oxid

Více