Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ"

Transkript

1 Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ března 2013 strana strana strana 3 Profil 6 Obce chtějí 8 brigadýr z třístovky postupovat společně Rozhovor se zámeckým pánem / EDITORIAL Uzavření dohody mezi Czech Coal a skupinou ČEZ je krokem k posílení energetické bezpečnosti a stability sektoru, který současně může vést k urovnání sporu ČEZ s Evropskou komisí. Klasická energetika je a zůstane nadále pilířem české energetiky, kterou nezachrání OZE masivně podporované státem. Na domácím trhu vznikl další subjekt, který doplní etablované hráče domácího trhu s elektřinou, tedy EPH a Sokolovskou uhelnou. Bude zajímavé sledovat další vývoj jejich pozice v souvislosti s možným prodejem energetických aktiv Skupiny Alpiq. Dohodu mezi Czech Coal, Litvínovskou uhelnou a ČEZ vítám. Jsem přesvědčen, že všechny strany udělaly správná rozhodnutí. ČEZ si zajistil dodávky uhlí pro svou klíčovou uhelnou elektrárnu na dalších 30 i více let a zeštíhlil své výrobní portfolio tak, aby mohl lépe reagovat na klesající velkoobchodní ceny a stagnující spotřebu elektřiny. ČEZ navíc touto transakcí udělal významný krok k zastavení vyšetřování Evropské komise a předešel tak hrozbě vysoké pokuty. Czech Coal si na druhé straně zajistil odbyt pro své méně kvalitní uhlí z dolu Vršany, které by jen těžko uplatňoval jinde na trhu. Oddělením Litvínovské uhelné a akvizicí Chvaletic vznikl nový vertikálně integrovaný hráč, který bude konkurovat ostatním subjektům na domácím trhu, což zvýší konkurenci a může mít i pozitivní dopad pro spotřebitele, na příklad v podobě snížení cen podpůrných služeb, které tvoří složku regulovaných tarifů. Při současné ceně elektřiny 38 EUR/MWh, je investice do již existujícího zdroje tou nejefektivnější investicí a současně jedinou možností pro menší energetické skupiny, jak rozšiřovat kapacity konvenční výroby. Výstavba nového zdroje při současných cenách elektřiny není možná tedy bez státních garancí výkupu a předem dohodnuté ceny na období minimálně deseti let. Příkladem je liberalizovaná Velká Británie, která ke státní podpoře výstavby nových zdrojů přikročila. Byla to jediná cesta jak zabezpečit dostatek elektřiny pro Velkou Británii do budoucna. Dean Brabec, managing partner Arthur D. Little Skrývkové rýpadlo KU800 v lomu ČSA. První strana se přihlásila k odpovědnosti a začala diskutovat o limitech těžby Poté, co se členové ČSSD v Ústeckém kraji vyslovili pro pokračování těžby, vzal tuto problematiku na vědomí i nedávný sjezd strany a těžební limity se dostaly do závěrečného usnesení. (37. sjezd ČSSD) ukládá ÚVV ČSSD zahájit vnitrostranickou diskusi na téma prolomení limitů těžby v Ústeckém kraji s cílem urychleného řešení nezaměstnanosti v okresech Most, Chomutov, Louny a Teplice a žádá ÚVV ČSSD o přijmutí stanoviska v této věci, je napsáno v závazném dokumentu ze sjezdu. Podle dostupných informací je to poprvé, kdy se nejvyšší vedení některé z parlamentních stran k něčemu podobnému zavázalo a zatím žádná jiná strana se na celostátní úrovni neprojevila ohledně budoucnosti horníků a jistoty jejich zaměstnání tak otevřeně. Důležitým faktorem je, že mezi delegáty největší strany v zemi a možného vítěze Podle krajského předsedy v Ústeckém kraji Radka Scherfera jsou limity pro ČSSD v regionu prioritou. příštích sněmovních voleb byl i zástupce horníků, místopředseda SOO CCG Lubomír Holý. Ten na sjezdu vystoupil s projevem, ve kterém mimo jiné řekl: Není dvakrát příjemné předávat výpovědi svým spolupracovníkům, známým a kamarádům s vědomím toho, že kdyby mohla těžba dále pokračovat, tak by tito zaměstnanci mohli dále Foto: M. Pavlík pracovat. Tento nepříjemný pocit se znásobuje poznáním, že do roku 2020 přijde o práci v přímém důsledku neprolomení limitů dalších cca 8000 práceschopných obyvatel našeho regionu. Jeho projev vzbudil podle účastníků mezi delegáty velký ohlas. Dosavadní vládní koalice ve svém programovém prohlášení znemožnila překonání limitů. Jak se později ukázalo, bylo to součástí obchodu, kdy byla pracovní místa horníků vyměněna za církevní restituce a zvyšování daní. Podle krajského předsedy v Ústeckém kraji Radka Scherfera jsou limity pro ČSSD v regionu prioritou, protože na nich závisí vývoj nezaměstnanosti. Podle krajských sociálních demokratů by případné neprolomení vedlo k dalšímu masivnímu propouštění. Váží se na to další věci, například sociální nebo vývoj kriminality, uvedl Scherfer. I vedení Ústeckého kraje tvořené komunisty a ČSSD je pro pokračování těžby hnědého uhlí za limity.

2 PROJEV NA SJEZDU ČSSD Zdař bůh, vážené přítelkyně, zdař bůh, vážení přátelé, už z mého pozdravu je patrné, že pracuji v hornictví, a proto se můj diskusní příspěvek bude dotýkat problematiky tohoto průmyslového odvětví. Pocházím z Ústeckého kraje, přesně řečeno z regionu okresů Most, do kterého spadá i město Litvínov, a okresu Chomutov. Tento mikroregion se již dlouhodobě potýká s největší mírou nezaměstnanosti v rámci České republiky a díky přístupu nynější vládní koalice se tento trend zvyšuje. Jako horník a předseda jedné z odborových organizací tento negativní vývoj zažívám přímo na vlastní kůži, a to díky vládní koaliční smlouvě, ve které se strany koalice mimo jiné zavazují, že v průběhu volebního období nepodpoří prolomení územních ekologických limitů. Z titulu své funkce jsem jmenován do komisí, které provádějí pohovory se zaměstnanci, kteří jsou zařazováni do organizačních změn, které jsou důsledkem výše zmíněného ustanovení koaliční smlouvy. Věřte, že není dvakrát příjemné předávat výpovědi svým spolupracovníkům, známým a kamarádům s vědomím toho, že kdyby mohla těžba dále pokračovat, tak by tito zaměstnanci mohli dále pracovat. Tento nepříjemný pocit se znásobuje poznáním, že do roku 2020 přijde o práci v přímém důsledku neprolomení ekologických limitů dalších cca 8000 práceschopných obyvatel našeho regionu. Jsem si plně vědom, že pokračování těžby v sobě nese i jedno negativum. Tou negativní stránkou je to, že by postupující těžbou zanikly dvě obce, a to Horní Jiřetín a Černice. Já osobně mám ve své rodině osobní zkušenost s tím, že mým příbuzným byl kvůli postupující těžbě zbourán dům v obci Albrechtice. V té době však bohužel nebyly obyvatelům nabídnuty a realizovány adekvátní kompenzace. A i přes to vše nikdo na hornictví nezanevřel a řada z nich včetně mě nadále na těžebních společnostech pracuje. V tuto chvíli přichází těžební společnost s nabídkou výstavby nových rodinných domků pro obyvatele dotčených obcí a nemalé finanční kompenzace. Tuto situaci přirovnávám k miskám vah, kde na jedné straně je 2500 obyvatel obcí Horní Jiřetín a Černice a na druhé jen pro porovnání též 2500, tentokráte zaměstnanců, kteří přijdou o práci. Obyvatelům obcí se nabízí výstavba nových domů a nemalá finanční kompenzace, díky prolomení limitů se zvýší zaměstnanost, kdy jen v lomu ČSA to bude přibližně 700 pracovních míst a dalších 1700 vznikne přímo v regionu a mimo něj. Obyvatelé obcí se v žádném případě nedostanou do tíživých sociálních a ekonomických nejistot. Na druhé straně zaměstnanci, kteří o práci přijdou, budou mít velice malou šanci, ne-li žádnou, v regionu s největší nezaměstnaností najít jakoukoliv práci. V jejich případě se dostanou do svízelné životní situace, kdy se budou nuceni rozhodovat mezi tím, jestli zaplatí nájem, nebo upřednostní své základní životní potřeby, čímž myslím jídlo, oblečení, léky atd. Žiji v regionu, kde sice máme dvě rozvojové podnikatelské zóny, ale bohužel se do nich žádné podnikatelské subjekty nehrnou, spíše opak je pravdou. V nedávné době jeden z větších zaměstnavatelů ukončil svou činnost v rozvojové zóně Triangle a o práci přišlo dalších necelých 400 zaměstnanců. Žiji v regionu, kde máme neutěšenou situaci i v oblasti infrastruktury a v neposlední řadě žiji v regionu, kde máme dvě nechvalně známé sociálně vyloučené lokality a těmi jsou sídliště Janov a Chánov.Nechci, aby se díky tomu, že zůstanou zachované limity těžby uhlí, rozrůstaly tyto lokality v regionu, a nechci, aby se z okresů Most a Chomutov stala oblast s tíživou sociální situací a kriminalitou. Žádám tímto delegáty tohoto našeho sjezdu, aby podpořily naše snahy o prolomení územních ekologických limitů a tím pomohly k lepší budoucnosti obyvatel okresů Most, Chomutova, ale i Teplic a Loun. Děkuji. Lubomír Holý, delegát sjezdu a místopředseda SOO CCG ZE ZAHRANIČÍ Evropský uhelný průmysl jednal v Katowicich o zachování konkurenceschopnosti Polsko, jako jeden z nejvýznamnějších producentů uhlí v Evropě, zorganizoval ve dnech března 2013 v Katovicích konferenci Coaltrans Poland. Na bázi uhlí se v Polsku vyrábí 90 95% elektřiny a uhlí je proto zásadní komoditou pro budoucnost země. Protože Evropská komise vyvíjí tlak na Polsko i ostatní uhelné země, aby snížily svou závislost na uhlí, sešel se uhelný průmysl k diskusi o zachovávání konkurence schopnosti svého sektoru. Kromě členských zemí EU se kongresu zúčastnili i zástupci významných uhelných zemí, např. Ruska, Ukrajiny a Austrálie a USA. Zazněla nutnost podpory dalšího využití domácích zdrojů a výstavby nových elektráren s nadkritickými parametry, přičemž byly zmíněny projekty v Belchatowě, Niederaussem a Ledvicích. Velká skepse zazněla k projektům CCS pro O českém hnědouhelném průmyslu hovořil generální ředitel Czech Coal a.s. Luboš Pavlas. jejich investiční náročnost. Bylo odmítnuto dočasné vyjmutí povolenek z obchodování s emisemi v EU (back loading) a doporučeno po roce 2020 uplatňovat pouze uhlíkovou daň. Velké pozornosti se těšil mezinárodní panel, který byl věnován těžbě a užití hnědého uhlí. Byla prezentována situace v Polsku, Německu a ČR. O českém hnědouhelném průmyslu hovořil generální ředitel Czech Coal a.s. Luboš Pavlas. Seznámil auditorium se zásobami uhlí v ČR, vývojem těžby hnědého a černého uhlí, významem uhlí pro ČR a se specifickými problémy českého uhelného průmyslu. Zmínil těžební limity, nejasnou budoucnost v důsledku stálé neukončené aktualizace české energetické a surovinové politiky a novelu horního zákona znemožňující vyvlastnění v důsledku těžby. Vyjádřil se i k back loadingu, kdy konstatoval, že tento návrh není řešením, ale jen odložením problému, a z hlediska investic narušuje regulace tržně koncipovaného systému investiční jistotu. Na konferenci projevili obchodníci zájem o tříděné uhlí z Czech Coal. Konkrétně se jednalo o dodávky do Maďarska, Rakouska a Slovenska. (re) OHLASY Pozitivní signál pro energetiku Uzavření dohody mezi skupinami Czech Coal a ČEZ je dokladem reálnosti a racionálnosti významu tuhých fosilních paliv. Věřím, že přinese záruku zachování pracovních míst a novou perspektivu báňskému a energetickému oboru. Rovněž to považuji za pozitivní signál pro dopracování energetické koncepce a urovinové politiky státu. Ing. Zdeněk Osner, CSc. předseda představenstva Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu ČR strana 2 tel.:

3 LIDÉ OD NÁS Brigadýr z uhelné třístovky Podle slov vedoucího úseku uhlí lomu ČSA Františka Lorenze je jeho jmenovec a brigadýr František Hlaváček jedním z nejlepších pracovníků jeho úseku. Přesto zanedlouho bagrák z rýpadla uhelného KU300/86 odejde do předčasného důchodu. Že lom ČSA z důvodu nepokračování za těžebními limity musí své úseky už od loňska utlumovat, to už není ani veřejné tajemství, ale krutá realita. Letos se bude organizační změna dotýkat několika dalších lidí z úseku skrývky. Abychom pro část z těchto lidí v produktivním věku mohli zachovat několik míst, oslovil jsem pracovníky svého úseku, jimž se blíží doba odchodu do řádného starobního důchodu, zda by přijali odchod o něco dříve a umožnili tak přesun zaměstnanců ze skrývky k nám na uhlí. Tři z oslovených souhlasili paní Ježková, pan Plička a právě i brigadýr Hlaváček, vysvětluje F. Lorenz. nechám se tím dědečkovstvím nést, prostě si čas budu s holkama užívat, řekl nahlas něco, co by si v duchu přála slyšet asi každá mladá rodina. Budu mít na co vzpomínat. Na lidi, tady na vedoucího, který je dobrý člověk, osobní i pracovní vztahy jsme měli vždy výborné. Brigadýr se do důchodu těší, ale po téhle kabině se mu bude určitě stýskat. Foto: (má) Důchod by mne čekal v září letošní- V lomech prožil vlastně celý svůj pro- Přitom uhelné bagry KU300 jsou tu úpl- Budu mít na co vzpomínat. Na lidi, ho roku. Já jsem to uvítal. Vyhovuje fesní život. Po vyučení klempířem ně stejné. Tehdy se těžilo pod horami, tady na vedoucího, který je dobrý člo- mi to, a když k tomu ještě vím, že za- a provozním zámečníkem poznal pro- moje první věta byla, jak se tam ty bag- věk, osobní i pracovní vztahy jsme měli chráním místo pro někoho mladšího, voz lomu Vrbenský, pak i lomu Šverma, ry vůbec dostaly?, vzpomíná a dodává: vždy výborné. Na všechny lidi z osád- beru nabídku s povděkem, přiznal kde se seznamoval s uhelným bagrem Svahy, skluzy, složitější odvodňování, ky, sice se lidi střídali, člověk pořád ně- František Hlaváček. Zpočátku své- a v roce 2002 se stal brigadýrem velko- stará důlní díla, sanace záparů, to jsou koho musel zaučovat, ale naučili jsme ho důchodu prý nebude dělat vůbec stroje. Ve stejném roce přešel na lom specifika, která jsem ze Švermy neznal se na bagru táhnout za jeden provaz, nic a pak se chce o to intenzivněji vě- ČSA, na rýpadlo, ze kterého nyní od- a musel se s nimi sžít, dodává. Takové když je třeba, všichni dělají všechno. novat své rodině, tedy hlavně svým chází, i když si mezitím vyzkoušel i jeho geologické uložení uhelné sloje pros- Chtěl bych poděkovat osádkám všech dvěma malým vnučkám. Už teď jsou bratříčka s provozním číslem 73. Když tě nikde jinde v revíru není, proto je or- bagrů, kde jsem působil, řekl František holky náplní mého života, jeho střed- jsem přecházel na Armádu, tak jsem ganizování postupů rypadel na našem Hlaváček a pak už jsme se vydali za jeho obodem. Plánuji výlety, procházky, opravdu nevěděl, do čeho jdu, přiznává. úseku složitý, doplňuje Fr. Lorenz. partou z osmdesátšestky. (má) ZEPTALI JSME SE Co si myslí obě strany Jak je prospěšný DIS systém Bude to znamenat klid a radost z práce. Kateřina Králová Kateřina Králová pracuje už šestnáct let v současné Vršanské uhelné, jak říká na Hrabáku v údolíčku, což pro nezasvěcené znamená překladiště uhlí, které vypravuje nejčastěji na ÚUK Litvínovské uhelné k dalšímu zpracování. Občas prý zaskočí i na pracoviště, které odbavuje uhlí do Elektrárny Počerady. Právě tam totiž pracuje její přítel Stanislav jako operátor. Podepsání kontraktu mezi ČEZ a Vršanskou uhelnou tak doma očekávali docela netrpělivě obě profesní strany. Samozřejmě jsme o tom hovořili. Oba jsme rádi, že k podpisu už došlo, měli jsme obavy z nejistoty. Když to nyní bude znamenat, že se nebude muset propouštět, tak to i nám domů přinese klid a radost z práce, přiznala K. Králová. Jsou s přítelem za smlouvu rádi i proto, že věří, že se budou v regionu rozvíjet aktivity, jaké třeba oni navštěvují na mosteckém hipodromu, kde jako dobrovolníci pomáhají v jezdecké společnosti. Stres se totiž nejlépe odbourová na koňském hřbětě uprostřed přírody, přiznala. (má) Společnost Czech Coal Power v minulém týdnu seznámila zástupce ostatních společností skupiny s průběžnými výsledky využívání IT systému DIS u vozidel a další technologie. Systém je určen pro plánování a řízení provozu, sledování a vyhodnocování provozu pomocné mechanizace a vozidel, plánování údržby či sledování čerpání pohonných hmot. Umožňuje shrnutí všech informací pro řízení provozu na jedno místo, odstraňuje přepisování dat z papírové podoby do počítače, kterou donedávna například na CCP zajišťovalo pět lidí. Systém je pro mimořádné události schopen vyhodnocovat minulost v činnosti stroje, okamžitý i minulý pohyb stroje v lokalitě. Jak se při dosavadním využití a dopracování DIS systému s dodavatelskou firmou v Czech Coal Power přesvědčili, je možné fakturovat skutečný čas výkonu stroje. Systém disponuje řadou dalších funkcí. Czech Coal Power na ně chtěl ostatní společnosti upozornit s myšlenkou, zda by bylo možné přibližovat jimi využívané IT systémy a DIS, případně i DIS o mnohé funkce pro potřeby společností obohatit. (má) tel.: strana 3

4 / STRAVOVÁNÍ Jídelní lístek teplá a chlazená jídla 1 pondělí 2 úterý 3 středa 4 čtvrtek 5 pátek Velikonoční pondělí Polévka: Česneková 1. Samuraj z vepřového masa, 2. Hornická klobása, šoulet 3. Kynuté knedlíky s jablky a skořicí, čaj 4. Vepřový řízek plněný vejci a šunkou, hranolky, zel. salát 5. Přírodní kuřecí prsíčka, 6. Samuraj z vepřového masa, chléb Polévka: Kulajda 1. Vepřová kýta v houbové smetanové omáčce, 2. Pečené kuře, tomatové 3. Zeleninový talíř s rybí pomazánkou, chléb 4. Smažený hermelín, brambory, tatarská omáčka 5. Zapékané brambory s vepřovým masem, okurka 6. Vepřová kýta v houbové smetanové omáčce, Polévka: Kuřecí s čínskými nudlemi 1. Zabijačkový guláš, 2. Domácí jitrnice, brambory, 3. Zapékané s tvarohem a rozinkami, čaj 4. Kuřecí špíz se slaninou a cibulí, hranolky, 5. Kantonská rýže, okurka 6. Zabijačkový guláš, chléb Polévka: Krupicová s vejci 1. Pečená kuřecí roláda, bramborové knedlíky, 2. Lázeňský vepřový guláš, 3. Omeleta s čínskou zeleninou 4. Vepřový řízek dle šenkýřky, opékané brambory, 5. Bavorská sekaná, brambory, tatarská omáčka 6. Pečená kuřecí roláda,, 8 pondělí 9 úterý 10 středa 11 čtvrtek 12 pátek Polévka: Dršťková Polévka: Hovězí s masem a rýží Polévka: Rajská s rýží Polévka: Hovězí s kapáním Polévka: Čočková 1. Štěpánská hovězí pečeně, 2. Kuřecí plátek Gyros, 3. Zapékané se zeleninou a sýrem 4. Vepřová kapsa Gvarkov, krokety,, výběrové jídlo 5. Vepřová plec po cikánsku, bramborové nočky 6. Štěpánská hovězí pečeně, 1. Vepřový guláš Ostřák, 2. Uzené stehýnko, bramborová kaše 3. Bramborové šišky s mákem, čaj 4. Roštěná na roštu, hranolky, 5. Neapolské nudle 6. Vepřový guláš Ostřák, 1. Pečená vepřová krkovice, bramborové knedlíky, 2. Přírodní kuřecí játra, brambory tatarská omáčka 3. Zeleninový talíř se šunkou, tmavé pečivo 4. Žatecká směs, hranolky, 5. Hornická klobása, chilli fazole 6. Pečená vepřová krkovice,, 1. Klopsy v rajské omáčce, 2. Vepřový plátek se smaženou cibulkou, bramborová kaše 3. Domácí koblihy, čaj 4. Maminčino kuře, 5. Lovecký gulášek, chléb 6. Klopsy v rajské omáčce, 1. Vepřová kýta na smetaně, 2. Pečené kuře na žampiónech, brambory 3. Listové šátečky se špenátem 4. Masová směs s bramboráčky, 5. Mexická rýže s uzeným masem 6. Vepřová kýta na smetaně, mražená jídla 1 pondělí 2 úterý 3 středa 4 čtvrtek 5 pátek Velikonoční pondělí 1. Samuraj z vepřového masa, 2. Přírodní kuřecí prsíčka, 1. Vepřová kýta v houbové smetanové omáčce, houskové knedlíky 2. Pečené kuře, tomatové 3. Zapékané brambory s vepřovým masem 1. Zabijačkový guláš, 2. Domácí jitrnice, brambory, 3. Kantonská rýže 1. Pečená kuřecí roláda, bramborové knedlíky, 2. Lázeňský vepřový guláš, 8 pondělí 9 úterý 10 středa 11 čtvrtek 12 pátek 1. Štěpánská hovězí pečeně, 2. Kuřecí plátek Gyros, 1. Vepřový guláš Ostřák, (možno objednat i houskové knedlíky) 2. Neapolské nudle 3. Přesnídávková polévka: Gulášová, chléb 1. Pečená vepřová krkovice, bramborové knedlíky, 2. Přírodní kuřecí játra, 3. Hornická klobása, chilli fazole 1. Klopsy v rajské omáčce, (možno objednat i ) 2. Vepřový plátek se smaženou cibulkou, bramborová kaše 3. Lovecký gulášek, chléb 1. Vepřová kýta na smetaně, 2. Mexická rýže s uzeným masem Seznam firem a provozoven, kde uplatnit flexi pasy Název Ulice Obec Typ Telefon Poznámka SQUASH a FITNESS centrum Cihlářská 5478 Chomutov Squash SQUASH a FITNESS centrum Cihlářská 5478 Chomutov Rehabilitace, masáže SQUASH a FITNESS centrum Cihlářská 5478 Chomutov Kardiozóna, posilovna Studio MCLUB aerobic U Stadionu 356 Klášterec nad Ohří Aerobic a jiné Studio MCLUB doplňková výživa U Stadionu 356 Klášterec nad Ohří Kardiozóna, posilovna Studio MCLUB masáže U Stadionu 356 Klášterec nad Ohří Rehabilitace, masáže Studio MCLUB posilovna U Stadionu 356 Klášterec nad Ohří Kardiozóna, posilovna Poukázkami je možno také hradit pernamentky do fitness a sauny. Po domluvě lze zajistit i masérské služby. Studio MCLUB sauna U Stadionu 356 Klášterec nad Ohří Wellness a krása pokračování příště strana 4 tel.:

5 Společnost Czech Coal si upevnila pozici mezi nejsilnějšími hráči na českém energetickém trhu Vzpomínka Přečetli jsme jinde Dnes přinášíme výběr zajímavých komentářů, které v českých médiích zazněly po podepsání kontraktu mezi Czech Coal a společností ČEZ. ČEZ má dva důvody k oslavě. Smlouva s Czech Coalem je dobrá zpráva po mnoha špatných problémy v Albánii a Bulharsku, nejisté financování dostavby Temelína, vyšetřování z Evropské komise A nyní dobrá smlouva s nedávným úhlavním nepřítelem na energetickém trhu. Druhý důvod je stabilita: ČEZ má pevný bod, jakých není moc v oboru, který vyžaduje dlouhodobé vztahy a pravidla. EU je nedodává. Ani český stát je nezajišťuje: viz smutná historie energetické koncepce za Nečasovy vlády. A to své energetické nápady ještě nezveřejnila ČSSD. Tykač a Dienstl jsou prostě vypočitatelnější spolu(proti)hráči než Kuba, Kajnar (stínový ministr průmyslu), Sobotka i Nečas. Petr Šabata, Hospodářské noviny, Po dohodě o dlouhodobých dodávkách uhlí (pro ČEZ) a koupi elektrárny Chvaletice (od ČEZ) si společnost Czech Coal upevnila pozici mezi nejsilnějšími hráči na českém energetickém trhu, který vlastní surovinu (hnědé uhlí) i elektrárnu. Což znamená, že je soběstačný a jediné, co musí, je prodávat elektřinu, což až zas takový problém není. Dohoda není špatná ani pro ČEZ. Dlouhodobost dodávek zajistí klid nemusí o ceně vyjednávat každých pět či deset let, což umožní dlouhodobé plánování výsledných cen elektřiny. Dohoda s Czech Coalem by také mohla přispět k tomu, že by se ČEZ mohl zbavit vyšetřování ze strany Evropské komise. Julie Hrstková, Hospodářské noviny, Czech Coal dohodou získává jistotu odbytu pro svůj důl Vršany, jemuž by jinak hrozilo předčasné zavření a propouštění stovek lidí. To už by ovšem nebyl problém jen pro Tykače, ale i pro vládu, která v ČEZu zastupuje hlavního akcionáře, tedy stát. Zuzana Kubátová, Aktualne.cz, Poslední únorový den letošního roku zemřel můj milovaný manžel Jan Svejkovský. Člověk,který neznal slova nemám, nechci, nemůžu... Měl rád život, motorky, pěkná auta a při plnění pracovních povinností, za volantem, daleko od domova, naposledy vydechl. Prosím všechny, kteří jste ho znali a měli rádi, o tichou vzpomínku. Manželka Ájina Svejkovská Glosář Dnes o pomýleném pohledu na zaměstnanost a kocovině ze zelené ideologie. Řešením zaměstnanosti není pokračování těžby za limity. Ta totiž žádná nová pracovní místa nepřinese. Milan Šťovíček, Mostecký deník, Komentář: Starosta Litvínova by měl místo svých svérázných ekonomických analýz prozradit, kolik stovek pracovních míst za poslední roky vytvořil? Zásadní pro nás bude také vývoj v Německu, hlavně to, jak se tam bude energetika vyvíjet po letošních volbách. Máme signály, že se tam model rozvoje obnovitelných zdrojů rovněž vyčerpal, a kdyby nebylo voleb, už by dnes byla na stole poměrně razantní řešení. Náměstek MPO Pavel Šolc, Komentář: Zelená vlna a pohrdání tradičními zdroji energie nás všechny přijde velmi draho. Přicházejí na to v Německu, Velké Británii a konečně i u nás. 5+2 dny: Jak pokračuje likvidace dolu Centrum? LUAS: O zahájení likvidace dolu Centrum bylo rozhodnuto v závěru loňské ho roku. Důl je dlouhodobě ztrátový, a to zejména z důvodů nízké kvality tamního uhlí. O jeho uzavření jsme v posledních letech již dvakrát uvažovali. Nakonec byla jeho činnost s ohledem na zachování pracovních míst dvakrát prodloužena. Do likvidace tak důl Centrum vstoupil až Společnost nyní vykonává pouze těžbu za účelem ukončení nevyřízených obchodů a k zachování hodnoty majetku společnosti. Délka trvání likvidace či případné vystoupení z likvidace bude záviset mimo jiné na tom, zda a za jakých podmínek se podaří stávající produkci dolu Centrum prodat. ČRo Pardubice: Jaké plány máte s Elektrárnou Chvaletice a jakým palivem ji chcete zásobovat? LUAS: V Elektrárně Chvaletice jsme připraveni investovat a provozovat ji tak dlouho, dokud nám to situace na trhu i některé omezující podmínky dovolí. Elektrárnu budeme zásobovat uhlím z vlastních zdrojů. Jedná se o zásoby především z bočních svahů lomu ČSA, které postupně zpřístupňujeme likvidací vlastních zařízení (haly, příjezdní komunikace, sklady). Tato cesta je velmi drahá, nicméně pro použití uhlí ve vlastním zdroji se tato investice vyplatí. Pro ostatní odběratele by toto uhlí bylo neekonomické. Nové mediální kontakty: V březnu odpovídala mluvčí skupiny na tyto dotazy médií: V rámci vyčlenění Litvínovské uhelné a.s. ze skupiny Czech Coal dochází ke změně mediálních kontaktů: Gabriela Sáričková Benešová se od stává mluvčí Litvínovské uhelné a.s. a bude odpovídat na dotazy, které se týkají činnosti Litvínovské uhelné, dolu Centrum a Elektrárny Chvaletice. Dotazy je nutné nově směrovat na případně Dotazy pro skupinu Czech Coal, tedy související s činností Vršanské uhelné a.s., Czech Coal a.s. a ostatních sesterských společností ve skupině, budou i nadále přijímány na adrese Odpovídat na ně budou příslušní vedoucí zaměstnanci a odborná pracoviště. Dne uplynou dva roky od chvíle, kdy navždy odešel náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Vilém (Alfons) Hirsch, dlouholetý zaměstnanec kolejové dopravy lomu Ležáky. Kdo jste ho znali, vzpomeňte spolu s námi. Manželka, děti, vnoučata a příbuzní Velikonoční trhy Úterní velikonoční trhy v budově ředitelství v Mostě měly velký úspěch hlavně u žen, nabídka velikonočního trvanlivého pečiva od JAPEK Litvínov a vázané a keramické výzdoby od Energie Meziboří byla bohatá. Foto: (má) tel.: strana 5

6 Obce by si přály v zájmu regionu postupovat společně Bezprostředně po podpisu kontraktu s ČEZ a oznámení změn ve skupině pozval Jan Dienstl, předseda představenstva Litvínovské uhelné a.s., na setkání starosty všech partnerských obcí z Mostecka a Chomutovska včetně horských obcí regionu. Starostům a místostarostům radnic podal podrobnou informaci o uzavřeném kontraktu mezi Vršanskou uhelnou a.s. a ČEZ a.s. na dodávky uhlí do Elektrárny Počerady na budoucích padesát let. Přiblížil i koupi Elektrárny Chvaletice dnes již samostatnou a mimo skupinu stojící Litvínovskou uhelnou. Jan Dienstl odpověděl i na dotaz ohledně výstavby plánovaného nového vlastního zdroje v oblasti vršanského lomu, jak jej v předešlém období skupina deklarovala. Přestože se nezastaví nezbytné přípravné a právní kroky, Vyjádření ke smlouvě CCG a ČEZ Je to dohoda z rozumu, slušná pro obě strany. Pokud dnes někdo nadává, že ČEZ platí příliš, nemá pravdu. Teplárny s novými smlouvami již běžně platí za gigajoul 40 korun a více. Petr Paukner, obchodník s uhlím (ihned.cz) ČEZ si těmito dohodami s největší pravděpodobností zajistil další fungování nejvýkonnější hnědouhelné s výstavbou vlastní elektrárny se zatím nepočítá. Stav přípravných prací bude však pravidelně poměřován s realitou prací na ekologizaci Elektrárny Počerady ze strany společnosti ČEZ. Na setkání zaznělo také přání starostů, že by při rozvoji regionu, ale i při získání jeho významnějšího postavení v rámci státu, měly obce a těžební firmy postupovat společně na všech úrovních. Jako příklad uvedli podobnou těsnou spolupráci subjektů i samosprávy, poslanců i senátorů z oblasti Ostravska. (má) elektrárny minimálně ve střednědobém, možná i v dlouhodobém horizontu pod vlastními křídly. Ale nejen to. Prodejem Chvaletic za rozumnou cenu napomohl i srovnání abnormality českého energetického trhu, na němž byl ve snaze o vertikální integraci v sektoru blokován významný vlastník dolů. Michal Šnobr, analytik, E15 Z HISTORIE CECHU Slepý jako šachetní kůň Svého času se věřilo, že koně pracující pod zemí oslepnou. I ve starých havířských pověstech se mluví o důlních koních osleplých z důvodů dlouhodobého pobytu v důlních prostorách, kde jejich oči nevidí žádné slunce a světlo. Odtud tedy pochází výraz být slepý jako šachetní kůň. Pamětníci ale tuto teorii popírají. Koně se prý dobře orientovali podle zraku a v jejich podzemních stájích se stále svítilo. Přesto je však možné, že ještě před zavedením elektrického osvětlení zůstávali koně většinu času potmě a skutečně měli silně poškozený zrak. Do roku 1911 v dolech pracovala také zvířata, která ztratila zrak vlivem choroby nebo úrazu, ale to bylo později zákonem zakázáno. Možná byla pověra založena na skutečnosti, že poníkům vyvezeným z šachty na povrch trvalo 24 až 48 hodin, než se jejich oči opět plně přizpůsobily dennímu světlu, a mohli tak budit zdání slepoty. (ecm) Patnáct let od svého založení si minulý pátek v aule litvínovské Scholy Humanitas připomněla Energie o.p.s. Meziboří, která poskytuje služby zdravotně a mentálně postiženým lidem včetně chráněných dílen a chráněného bydlení. Slavnostního setkání se zúčastnila řada představitelů regionu, obcí, měst, ale i partnerská organizace Lebenshilfe Freiberg, od níž převzal ředitel Energie M. Konečný jako dar vlajku a fotoaparát, aby Energie mohla zaznamenat své další aktivity včetně společných sportovních her svých klientů. Společné by mělo být i vydání brožury. O kulturní zážitek a příjemnou atmosféru se při slavnostním setkání postarali žáci a pedagogové Základní umělecké školy v Litvínově včetně téměř zcela dívčího Junior Big Bandu. Foto: (má) strana 6 tel.:

7 PO PRÁCI Příloha Důlních novin o dění v našem regionu KRÁTCE Z MĚSTA Město Most vyhlásilo fotografickou soutěž Podívejte se na Most objektivem. Tématem je jen a pouze město Most ve čtyřech ročních obdobích. Vybrané fotografie město použije na sestavení kalendáře pro příští rok a také pro propagaci města. Fotografové mohou posílat jednotlivé fotografie, tedy i jedinou, či jako soubor 28 fotografií. Více na (red) Již 14. ročník fotografické soutěže ke Dni vody vyvrcholil ve středu 20. března v aule Scholy Humanitas v Litvínově vernisáží letošní výstavy a vyhodnocením. Soutěže se zúčastnilo 68 autorů z ČR a Slovenska se 141 snímky. Domácí Litvínov uspěl v kategorii žáků 2. stupně ZŠ, když si vítězství odnesl Jindřich Richter se snímkem Záhadné jezero, a v kategorii ostatní veřejnost, jež vyhrál litvínovský František Haase se snímkem Harmonie přírody. Rok 2013 byl celosvětově zasvěcen právě vodní spolupráci. Text a foto: (tar) Skrývkové rýpadlo RK 5000 (lom ČSA) v paprscích březnového ranního slunce. Foto: (má) V rámci úspor a ochrany majetku došlo nedávno kromě jiného i ke zrušení vrátnice v lokalitě HMGD (na snímku). Do lokality Litvínovské uhelné je nyní přístup přes vrátnici Obránců míru či hlavní vrátnici ČSA. Foto: (má) Rada města Mostu schválila pronájem části pozemku a záměr pronájmu části pozemku v areálu vodní nádrže Matylda společnosti Vršanská uhelná za účelem realizace udržovacích prací příkopu. Revitalizován bude odvodňovací systém západní části povodí Resslu s využitím vod pro dotaci vodního díla Vrbenský. Vršanská uhelná bude čistit kanál pod Resslem, který je v majetku města, jež jí naopak k tomuto účelu pronajme své pozemky. Celá akce proběhne v průběhu letošního roku, budou tím bezpečně odvedeny veškeré vody ze svahů. (red) V pondělí 1. dubna bude na Aquadromu v Mostě zrušen sanitární den a areál otevřen již od 9 hodin. (red) / KŘÍŽOVKA Správné znění tajenky z minulého čísla Když nemáš důvod odejít, tak zůstaň, kde právě jsi. Výherci: Jaromír Bečička, ÚUK HMGD; Jan Kozelka, ÚUK rošty; Marie Kronychová, Most. Vyluštěnou tajenku křížovky můžete posílat na adresu redakce Důlních novin poštou (V. Řezáče 315, Most), em: (označit Křížovka). Nezapomeňte uvést přesnou adresu pracoviště (středisko) nebo bydliště, kam je možné případnou výhru poslat. NAPOVÍME: Azov,Trevír, KTM,nosen, IDO, Avus. Moskevské leti tû KONEC TAJENKY P t ichta Tlak Tekut ãistící prá ek Iniciály herce Vosky Samci ovcí Jméno malífiky Ladové ímsk ch 149 MoÏná (básnicky) Pohlavní touha Paruka pfies ramena Na jiném místû (náfieãnû) Mléãn v robek Na e nejvût í zdravotní poji Èovna Budova Pfiístav ve Francii Kouzelník âesk JiÏ Japonské národní odûvy Druhá tráva Jemnocit Obec u Tábora ST ED TAJENKY Na e komerãní TV Koupací nádoba Kontrola stroje Ná hokejista z Nagana (Robert) Láznû Skuteãnost (obecnû) Provaz se smyãkou Polské mûsto Mûsto v Nûmecku Italsky konec Cukern roztok Dobromyslnost Pfiihrádky (z nûmãiny) Nápor nemoci Znaãka razítek Trojmístná ãísla Berlínsk autodrom Neodejít (náfieãnû) Babiãka RovnûÏ Îemlovka Surovci Lososovitá ryba síh Klid Své Formy Ná zpûvák (Jifií) âidlo zraku Obyvatel Belfastu Umûl mezinárodní jazyk Góly (kniïnû) Pokolení Soused Kanady Znaãka baudu ímsk krutovládce Slepiãka Ruské mûsto Iniciály Krásnohorské Anglicky pfies St. vztaïné zájmeno Loky Slovensky opravdu Mykací stroj Slovensky se Nemilosrdná âerà z komína Ra elini tû u Chebu Motokrosov stroj Zadní ãást krku Na e SPZ Kufiecí slabika Z domu Syn AbrahámÛv ZAâÁTEK TAJENKY Podzemní ãást stonku Anglick humorista (Klapka) Varianta jména Antonín tel.: strana 7

8 PO PRÁCI Příloha Důlních novin o dění v našem regionu Jedničkou k Citadele Zámecký Fénix a jeho pán Tentokrát jsme jeli tramvají s Miroslavem Peroutem. Mnozí mu v dobrém říkají zámecký pán z Korozluk. Ale jen málokdo si asi umí představit, kolik úsilí a nervů musel tehdejší student architektury, když si skoro před dvaceti lety doslova umanul s rodinou, že koupí ruinu odsouzenou ke zbourání a obnoví do původní podoby, tomuto snu věnovat. Kolik času, běhání po úřadech, vyplňování různých žádostí o dotace a bůhví čeho ještě, peníze rodičů nevyjímaje, ale i vlastní tvrdé fyzické práce. Dlouho poté měl spíše dovětek zámecký pán v montérkách Záměr vzkřísit původně barokní zámek z počátku 18. století, kopii italské renesanční vily, byl asi velký ořech. Ale nyní se začíná naplňovat vaše vize, aby se korozlucký zámek stal kulturním centrem. Co bylo těžší, přivést ho znovu k jeho podobě či ho nyní oživit, tedy provozovat a dát mu novou budoucnost? K vysněnému kulturnímu centru je ještě daleká cesta, někdy mám pocit, že mi to do důchodu vydrží, stále ještě nemáme plně hotové všechny expozice, obrovská práce je na obnově zahrady a parku všech jejích původních součástí včetně fontány, restaurování soch, doplnění zázemí pro návštěvníky a tak bych mohl pokračovat. Ale abych jednoznačně odpověděl: paradoxně těžší je nyní vdechnout celému areálu nový život. Mám pocit, že je to těžší nejen kvůli ekonomické situaci, či administrativě, a že jsem za ta léta opravdu na něco zvyklý a dost přizpůsobivý, ale i tak nějak lidsky. Často to už není o tom zanícení úředníků pro něco prospěšného, taková ta jednoduchá lidská vstřícnost, pochopení a odborná rada, ale jen technokratické poukazování na zákony, podmínky, povolení atd. Přesto se vám už povedlo, že v turistické nabídce je o jednu památku Mostecka více a že v každém ročním období se návštěvníkům vybaví přinejmenším jedna akce, na kterou je užitečné se do Korozluk vrátit. To opravdu rád slyším. Předsevzali jsme si se ženou, že zámek by měl hlavně vzdělávat a vychovávat. Atmosférou, prostředím. Malé i velké. Proto se snažíme vytvářet expozice, jakoby původní obyvatelé zámku jen odešli někam na zahradu a návštěvník se jim mezitím mohl vloudit do příbytku. Hodně nám s detaily pomáhají i sami obyvatelé regionu, když nám nosí a darují maličkosti po svých předcích, dobové Běžně zámecký pán tramvají nejezdí, moc by toho nestihl, když shání razítka, povolení, dotace, materiál či řemeslníky. Foto: (má) užitkové předměty, pohlednice. Rádi bychom takovéto vzdělávání zážitkem i hrou dopřávali hlavně dětem a nejen těm dvěma našim, se kterými už na zámku trvale žijeme. Proto každoroční Živá zahrada ke Dni dětí s festivalem loutkového divadla ve spolupráci s Jirkou Krausem, Divadlem nad Labem, výtvarnými dílnami s Romanou Pavlíčkovou, mosteckými ZUŠ a historickou hravou částí. Areál umožňuje zábavu a poučení i pro dospělý doprovod a dětem bezpečný pohyb. Podobné jsou i Korozlucké Vánoce, zaznamenáváme na akcích až tisíc návštěvníků. Pokud se lidé vracejí, mám radost a dobrý pocit, že všechno úsilí, práce a peníze na úkor vlastní rodiny, měly význam. Ale já stále vidím ještě potřeby, nedokonalosti, záměry a právě tu obrovskou část práce, která je před námi. Zámek vás tedy neživí? Tak to rozhodně ne a ani nikdy živit nebude. Zámek je náš velký koníček, ale musím myslet i na to jak uživit rodinu. Loni jsem začal pracovat pro Národní památkový ústav v Lokti, jako odborný náměstek památkové péče a tak bez podpory manželky by to doma opravdu nešlo. Další nabídka směřuje k záchraně a obnově velmi sledované, zajímavé, ale také velmi zchátralé památky na Karlovarsku, která je v podobném stavu jako byly Korozluky, ale je rozsáhlejší a s významnější historií. A tak hodně pracuji a zároveň hodně přemýšlím. Je to lákavá výzva MEGAŠACHŤÁK Pátek od hodin v KD REPRE, Most Program musíte všichni přijít na nikoho nečekáme a začínáme večer plný dobré zábavy, pití, jídla a překvapení rozchod do ulic Večerem vás provede Diana Kobzanová Důležité informace Akce je pouze pro zaměstnance. Vstup na akci jen s dobrou náladou, zaměstnaneckým průkazem a pozvánkou. Občerstvení zajištěno. Vstupenku zdarma si můžete vyzvednout po na těchto kontaktech: Lenka Vorlíčková, tel. 5311, lokalita ČSA (nová administrativní budova 1. patro) pro zaměstnance Litvínovské uhelné a.s. Vladimíra Koczká, tel. 2511, lokalita Vršany Hrabák (administrativní budova, 106) pro zaměstnance Vršanské uhelné a.s. Ivana Vondráčková, tel. 3582, Most, budova ŘAS, A11 pro zaměstnance Czech Coal a.s. a zbývajících společností skupiny Marie Chaloupková, tel , Praha, E-GATE 3.p EP.5 pro zaměstnance Czech Coal a.s. pracoviště Praha Důlní noviny V. Řezáče 315, , Most, tel.: , fax: , IČ: , čtrnáctideník. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Toto číslo vychází v nákladu výtisků. Důlní noviny naleznete též na intranetu Czech Coal a na Registrační číslo MK ČR E ISSN X. Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT PRAHA. Grafická úprava a DTP: Talk, s.r.o., Pod Vilami 22, Praha 4. Toto číslo Důlních novin vychází ve čtvrtek 28. března strana 8 tel.:

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Bramborová 1,9 2.11.2015 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Ďábelská játra, rýže 63 g 1 4 Bramborák s uzeninou 360 g 1,3,7 5 Maminčino kuře, těstoviny 160 g 1,3 6 Vepřový

Více

www.hotelvyhlidka.com

www.hotelvyhlidka.com DENNÍ MENU 28.2. - 4.3.2011 Pondělí Fazolová polévka 1. Zapékané těstoviny s uzeným masem, okurek 2. Dukátové buchtičky s krémem 3. Kapustové karbanátky, brambor, salát Úterý Hovězí vývar s těstovinami

Více

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Čtvrtek 1.3. polévka hovězí vývar s kapáním normální strava: 1/ Rajská omáčka, vepřový plátek, těstoviny 2 /

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK Střední odborné učiliště dopravní, Čáslav, Aug. Sedláčka 1145

JÍDELNÍ LÍSTEK Střední odborné učiliště dopravní, Čáslav, Aug. Sedláčka 1145 4.5.2015 5.5.2015 6.5.2015 7.5.2015 8.5.2015 Paštika, máslo, pečivo, čaj Krupicová s vejcem Vepřová kýta na paprice, houskový knedlík Játra na slanině, rýže Vepřové rizoto, sýr Sýr tavený, máslo, pečivo,

Více

Pondělí 25. 1. 2010. POLÉVKA Špenátový krém 35 Kč Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 35 Kč

Pondělí 25. 1. 2010. POLÉVKA Špenátový krém 35 Kč Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 35 Kč Pondělí 25. 1. 2010 100g Okurkový salát 28 Kč 100g Ledový salát se smetanovou zálivkou 28 Kč Špenátový krém 35 Kč 150g Vepřová plec na kmíně s dušenou rýží 95 Kč 150g Telecí sekaný máslový řízek s bramborovou

Více

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství...

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství... PONDĚLÍ 4. 1. Hovězí (1,3,7,9) O Základní I...Bratislavská vepřová plec, těstoviny(1,3,7,9) O Základní II...Houbový Kuba, okurka(1,12) O Protisklerotická...nově...Vař. vejce,růžičková kapusta ve smetanové

Více

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte.

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte. ÚTERÝ 1.12. Polévka Hrachová (1) O Základní I...Hovězí vařené, houbová omáčka, knedlík (1,3,7) O Základní II...Kapustový karbanátek, brambory, salát (1,3,7) O Protisklerotická...Krůtí maso na zelenině,

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1. 10. 2015 Jogurt, ovocný čaj 7 čtvrtek Masový prejt, sterilované zelí, vařený brambor 1,6,7,10

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53 od 02..25 do..25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva krupicová s vejcem obsahuje alergeny:,,,, sekaná pečeně, brambor, červená řepa, džus chléb, tuňáková pomazánka,

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 ÚTERÝ 1.5. STÁTNÍ SVÁTEK- NEVAŘÍ SE Středa 2.5. Bramborová normální strava : 1 Svíčková omáčka, sekaná pečeně, těstoviny 2 Kuřecí řízek, bram kaše, okurek

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

Jídelní lístek: pondělí 27.2. Gulášová polévka. úterý 28.2. středa 29.2. čtvrtek 1.3. pátek 2.3. Hovězí vývar s kapáním

Jídelní lístek: pondělí 27.2. Gulášová polévka. úterý 28.2. středa 29.2. čtvrtek 1.3. pátek 2.3. Hovězí vývar s kapáním 1 Jídelní lístek: pondělí 27.2. Gulášová polévka 1.Smažený vepřový řízek, mírně počesnekovaný, bramborový salát 2.Segedinský guláš speciál, houskový knedlík 3.Řecký salát s olivy a balkánským sýrem, dressing,

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 zeleninová s drož. knedlíčky (obsahuje al. :, ) Boloňské špagety (obsahuje al. :,, ) Čaj se sirupem,, Ovoce (obsahuje al. : ) s rýží

Více

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1102015 DO 1102015 Čt 110 Pá 210 Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1Polévka fazolová (Obsahuje: 1,, 6, 7,, 10, 1), Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1,, 7,

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015 2. - 6. 2. 2015 Pondělí Rohlík s hermelínovou pomazánkou, kedluben, mléko (1,7) Polévka z vaječné jíšky (1,3,9) Povidlová omáčka, uzená krkovice, bramborový knedlík, čaj s citrónem, (1,3,7) Chléb s máslem

Více

Polední jídelní lístek Restaurace a pivovar Pražský most u Valšů Betlémská 5, 110 00, Praha 1

Polední jídelní lístek Restaurace a pivovar Pražský most u Valšů Betlémská 5, 110 00, Praha 1 Pondělí 7. 12. 2015 0 0,33 l Hovězí vývar s celestinskými nudlemi Kuřecí steak, dušený hrášek, Vepřové nudličky se zeleninou, dušená rýže Svíčková na smetaně, houskový,9 120g Smažené uzené maso, bramborová

Více

Připravili jsme pro Vás nabídku zvýhodněného menu na týden dopředu

Připravili jsme pro Vás nabídku zvýhodněného menu na týden dopředu Připravili jsme pro Vás nabídku zvýhodněného menu na týden dopředu Pondělí Dršťková polévka + Čočka na kyselo, uzenina, sázené vejce, okurek Dršťková polévka + Dětenické pečené kuřecí stehno, bramborová

Více

U 1-4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK

U 1-4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb Leden U Barborky 1 - Rožďalovice 4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí Čaj, 2 rohlík, máslo Polévka: Ragů Ruské

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Polední jídelní lístek Restaurace a pivovar Pražský most u Valšů Betlémská 5, 110 00, Praha 1

Polední jídelní lístek Restaurace a pivovar Pražský most u Valšů Betlémská 5, 110 00, Praha 1 Pondělí 9. 2. 2015 1 ks Nakládaný hermelín 1 ks Papriková klobása na grilu, hořčice, křen 0 0,33 l Žampionový krém Kuřecí směs, dušená rýže Hovězí guláš, těstoviny,3 Těstoviny s kuřecím masem a smetanou,7

Více

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva týden 1.11. až 7.11. pondělí 1.11.2010 Přesnídávka: celozrnné rohlíky, máslo, bílá káva polévka zeleninová s rýží kapustové karbenátky, brambory, červená řepa, čaj chléb, máslo s džemem, ovoce, sirup úterý

Více

Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb. Pol. celerová, kuřecí maso po čínsku, rýže

Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb. Pol. celerová, kuřecí maso po čínsku, rýže od 4. 5. do 10. 5. 4. 5. Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb Pol. z jarní, vepřová kotleta zapečená se sýrem, bramborová kaše 5. 5. Pol. kapustová, pečená krkovice po selsku,, okurka Pol. s bramborem,

Více

Jídelníček na týden od : 1. září do : 5. září 2014

Jídelníček na týden od : 1. září do : 5. září 2014 Jídelníček na týden od : 1. září do : 5. září 2014 Pondělí Cereálie s mlékem Polévka jáhlová mléko Kuřecí nudličky na slanině 1.9. máslo,chléb,pečivo ovoce N,D9 Bratislavská vepřová plec,těstoviny pečivo

Více

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 7.12. N,D9 Vepřový plátek přírodní, rýže D2,9/2 Vepřový plátek přírodní, rýže Úterý Drůbeží vývar

Více

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková pátek čtvrtek středa úterý pondělí VYPLŇTE VAŠE JMÉNO A ADRESU: Den Oběd RACIONÁLNÍ Dieta DIABETICKÁ Dieta ŠETŘÍCÍ 6.10. květáková květáková květáková 1. 3. 4. Vepřová pečeně franfurtská, Vepřová pečeně

Více

Polední nabídka na PONDĚLÍ...

Polední nabídka na PONDĚLÍ... Polední nabídka na PONDĚLÍ 1. BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY PLNĚNÉ UZENÝM MASEM, CIBULKA, ČERVENÉ ZELÍ 350 g 2. SMAŽENÉ KARBANÁTKY, okurka, bramborová kaše 150 g ŽEBÍRKOVÝ UZENÝ VÝVAR s vejcem, bramborami a masem

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13 DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13 JÍDELNÍ LÍSTEK od 1. 9. do 7. 9. 2014 PO 1.9. A - 3, 9 Polévka kmínová, znojemská pečeně, rýže B - 2, 9/2 Polévka kmínová, kuř. řízek se šunkou a sýrem, brambory, salát

Více

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,-

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- Polední menu 2.9.2013 - pondělí Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- 250 g Pečené kuřecí stehno, žampiónová omáčka 70,- 150 g Maďarský hovězí guláš

Více

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Pondělí Polévka: Fazolová Hrachová Rýžový Boloňské nákyp špagety s ovocem se sýrem, a rozinkami, ovoce ovoce Ledový Zelený čaj s citronem Zeleninové Zapečené

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K

J Í D E L N Í L Í S T E K J Í D E L N Í L Í S T E K na dobu od: 21.12.2015 do: 27.12.2015 ZZC Vyšní Lhoty A Datum: Zaměstnanci-klienti Snídaně: 1xjogurt 100ml, 2 ks džem, 2 ks máslo, 3 rohlíky, čaj 1,7 PONDĚLÍ 21.12.2015 Oběd:

Více

Jídelníček na týden od : 6. dubna do : 12. dubna 2015

Jídelníček na týden od : 6. dubna do : 12. dubna 2015 Jídelníček na týden od : 6. dubna do : 12. dubna 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Hráškový krém 6.4. N,D9 Vepřový plátek s velikonoční nádivkou D2,9/2 Vepřový plátek s velikonoční nádivkou Úterý Polévka

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K

J Í D E L N Í L Í S T E K Zařízení: VLRZ, Magnitogorská 2, 0 00 Praha 0 VK Vyškov - středisko Moravská Třebová 26.0.205 2:0 Snídaně Přídavek J Í D E L N Í L Í S T E K Hlavní činnost - vzs - žáci na dny 2..205-3..205 Pondělí 2..205

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 2.12.2013 DO 8.12.2013

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 2.12.2013 DO 8.12.2013 JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 2.12.2013 DO 8.12.2013 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. Bílá káva, džem, máslo, Bílá káva,, vaječná pomazánka Bílá káva, Eidam, máslo,, salám loupáčky lévka kroupová Přírodní

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA SALÁTY 400 g Labužnický zeleninový salát s kuřecími řízečky, dressing 89 Kč 400 g Zeleninový salát s gratinovaným lososem /150g/, dressing 129 Kč 450 g Zeleninový salát

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1. Krabí koktejl, 2 rohlíky 1,3,7 1,3,7,10 1,3,7,10 4 1,3,9 1,3,7 1 9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1. Krabí koktejl, 2 rohlíky 1,3,7 1,3,7,10 1,3,7,10 4 1,3,9 1,3,7 1 9 2.3. Hrachová Zapečené s uzeným masem,okurek Vepřová pečeně, fazlové lusky na smetaně, Kuřecí plátek na bylinkách, 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 1,7,9 1 Pórková Krabí koktejl, 2 rohlíky,10,10 4 Rajská

Více

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013 velikonoční loupáček, kakao polévka kulajda chléb, máslo, plátkový sýr ovoce Aljašská treska smažená, bramborové pyré, kompot okurek rohlík, pomazánkový krém polévka

Více

Pondělí 3.3.2014. Úterý 4.3.2014. Středa 5.3.2014. Čtvrtek 6.3.2014. Pátek 7.3.2014

Pondělí 3.3.2014. Úterý 4.3.2014. Středa 5.3.2014. Čtvrtek 6.3.2014. Pátek 7.3.2014 Pondělí 3.3.2014 bramboračka nudle s mákem, mléčný nápoj bramborový knedlík, zelí, smažená cibulka chléb, tuňáková pomazánka, čaj sýrový rohlík, mléko, čaj Úterý 4.3.2014 kuřecí vývar s těstovinou čočka

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj OD 1.10. DO 5.10.2012 Svačina: Chléb, máslo, šunka, čaj Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj Svačina: Rohlík, máslo, sýr Eidam, mléko Svačina: Chléb,

Více

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II. Pondělí Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Září Úterý Čaj, hermelínová Rohlík Polévka:

Více

DENNÍ MENU 13. 10. 2014

DENNÍ MENU 13. 10. 2014 13. 10. 2014 Zelná bílá s bramborem Masové kuličky v rajské omáčce Smažené rybí filé Kuře pečené na česneku a anglické slanině Přírodní vepřové medailonky z kotlety Zapečené šunkofleky s uzeným masem,

Více

od 14.9.2015 do 18.9.2015

od 14.9.2015 do 18.9.2015 od 14.9.2015 do 18.9.2015 Pondělí 14.9.2015 Polévka ZELENINOVÁ S RÝŽÍ obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 1 ČUFTY V RAJSKÉ OMÁČCE, TĚSTOVINY obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 2 ZELENINOVÉ PLACIČKY, BRAMBOROVÁ

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

selská vepřová pečeně, dušené zelí, houskový knedlík brokolicový bulgur s vepřovou panenkou v sezamoé krustě Francouzské brambory s červenou řepou

selská vepřová pečeně, dušené zelí, houskový knedlík brokolicový bulgur s vepřovou panenkou v sezamoé krustě Francouzské brambory s červenou řepou 23.11. vepřové maso na žampionech,rýže špagety carbonara,eidam polévka rajská s těstovinou polévka masový krém žemlovka s tvarohem a jablky rýžový nákyp s ovocem Krůtí rolka s brusinkovou omáčkou,dušená

Více

HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Hraniční 2 Most Souš 435 02 Tel: 476705854 restaurace@asas-most.cz

HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Hraniční 2 Most Souš 435 02 Tel: 476705854 restaurace@asas-most.cz HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Žampionový krém 18,-Kč 150gr Vepřový steak, restované fazolky na slanině, hranolky...84,-kč 150gr Kuřecí roláda, bramborová kaše, MM.....74,-Kč 100gr Kuřecí Kung-Pao, rýže.70,-kč

Více

od 02.11.2015 do 04.12.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015

od 02.11.2015 do 04.12.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Česneková s chlebovými krutony Rybí file po mlynářsku, brambor, kapie obsahuje alergeny: 01,04,07 Fazolový guláš s vepřovým

Více

týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 HRACHOVÁ KAŠE 1,7,9 KYS.OKURKA RYBÍ FILÉ MRKVOVÁ SE ZELENINOU OKURKA VAŘENÝ BRAMBOR PEČENÉ KUŘE VEPŘ.

týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 HRACHOVÁ KAŠE 1,7,9 KYS.OKURKA RYBÍ FILÉ MRKVOVÁ SE ZELENINOU OKURKA VAŘENÝ BRAMBOR PEČENÉ KUŘE VEPŘ. týden od.6. 205 do 5.6. 205 polévka hlavní jídlo doplněk HRACHOVÁ KAŠE, pondělí RÝŽOVÁ,,9 ŠUNKA KYS.OKURKA RYBÍ FILÉ 3,4, úterý, MRKVOVÁ SE ZELENINOU OKURKA VAŘENÝ BRAMBOR PEČENÉ KUŘE, středa Z VAJEČNÉ

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

od 01.09.2015 do 02.10.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 02.10.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Gulášová,09,10 Špecle sypané mákem čaj, salát ovocný Hovězí s nudlemi Hovězí Stroganov, houskový knedlík,03,06,07 Hrstková Holandský řízek,

Více

Domov seniorů PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 23.11. - 29.11.2015

Domov seniorů PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 23.11. - 29.11.2015 Domov seniorů PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 23.11. - 29.11.2015 Polévka hovězí s drožďovou rýží. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, pomazánkové máslo. Vepřové maso pečené, brambory. Duš. zelenina. Pomazánka z Nivy,

Více

Jídelní lístek 5. 5. 9. 5. 2014

Jídelní lístek 5. 5. 9. 5. 2014 5. 5. 9. 5. 2014 Pondělí: Slepičí vývar s noky Zelené fazolky, smetanová omáčka, brambory, čaj : : Celerová pomazánka, toustový chléb, mléko, čaj Vločková polévka Čevapčiči, bramborová kaše, zeleninová

Více

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1.10.2015 čtvrtek Ovocný čaj Chléb, vajíčková pomazánka z tvarohu, zelenina, mléko 1,3,7,10

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015 JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015 Den Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Polévka kmínová s mlhovinou (1, 3, 4, 6, 7, 9, 13), Chalupářský guláš (1), (1, 3, 7), Rohlíky (1, 6),

Více

Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny. Pol. slepičí s nudlemi, rizoto s kuřecím masem, salát

Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny. Pol. slepičí s nudlemi, rizoto s kuřecím masem, salát 2. 11. 3. 11. 4. 11. JÍDELNÍ LÍEK od 2. 11. do 8. 11. 5. 11. 6. 11. Pol. s hráškem a rýží, šamorýnská směs (brambory, paprika, klobása), chléb Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny

Více

Čtvrtek 01.10.2015. Pátek 02.10.2015

Čtvrtek 01.10.2015. Pátek 02.10.2015 Čtvrtek..25 Masová s kapáním/dušená játra, rýže, jogurt, čaj, voda s citronem (obsahuje al. :,,,, ) Masová s kapáním/vepřová kotleta přírodní, brambory, zeleninová obloha, jogurt, čaj, voda s citronem

Více

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 vývar s masovou rýží, povidlové knedlíky s tvarohem (A: 01, 03, 06, 07, 09, 11, 51) drožďová, selská vepřová pečeně,

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Datum číslo dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 1.12. 1 N,D9 Španělská vepřová pečeně, rýže, kompot 3 D2,9/2 Španělská vepřová pečeně, rýže,

Více

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015 ..25 do 30..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Polévka bramborová s krupkami zahuštěná (obsahuje al. :, ) Chléb, pomazánka z olejovek, ovocná mísa, bikava (obsahuje al. :,,, ) Králík na paprice, těstoviny (obsahuje

Více

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13 DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13 JÍDELNÍ LÍSTEK od 4. 8. do 10. 8. 2014 PO 4.8. A - 3, 9 Polévka z vaječné jíšky, vepřová pečeně, kapusta dušená, chléb B - 2, 9/2 Polévka z vaječné jíšky, vepř.pečeně

Více

Jídelníček na týden od : 5. května do : 9. května 2014

Jídelníček na týden od : 5. května do : 9. května 2014 Jídelníček na týden od : 5. května do : 9. května 2014 Datum s n í d a n ě přesníd. dieta o b ě d svačina Večeře Pondělí Pomazánka z lučiny Rychlá s vejci Mléko Ovesná kaše s čokoládou 5.5. piškoty N,D9

Více

Říjen 2015. týden 1.10. až 4.10.

Říjen 2015. týden 1.10. až 4.10. týden 1.10. až 4.10. čtvrtek 1.10.2015 Přesnídávka: chléb tuňáková pomazánka, okurek, bílá káva 1, 4, 7 Polévka: polévka bílá 7 Hlavní jídlo: vepřové na kmíně, rýže, kompot, čaj 1 Svačina: krupicová kaše,

Více

DENNÍ MENU 9. 3. 2015

DENNÍ MENU 9. 3. 2015 9. 3. 2015 Zelná bílá s bramborem Masové kuličky v rajské omáčce Smažené rybí filé Kuře pečené na česneku a anglické slanině Přírodní vepřové medailonky z kotlety Zapečené šunkofleky s uzeným masem, sterilovaná

Více

vánočka, kakao, ovoce, čaj, 1, 7, polévka zeleninová 9 čočka, vejce, chléb, ovocná šťáva 1, 9 rohlík, tvarohová pomazánka, rajče, 1, 7,

vánočka, kakao, ovoce, čaj, 1, 7, polévka zeleninová 9 čočka, vejce, chléb, ovocná šťáva 1, 9 rohlík, tvarohová pomazánka, rajče, 1, 7, Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 vánočka, kakao, ovoce, čaj, 1, 7, polévka zeleninová 9 čočka, vejce, chléb, ovocná šťáva 1, 9 rohlík, tvarohová pomazánka, rajče, 1, 7, chléb

Více

Jídelníček na týden od : 2. června do : 8. června 2014

Jídelníček na týden od : 2. června do : 8. června 2014 Jídelníček na týden od : 2. června do : 8. června 2014 Datum dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 2.6. N,D9 Znojemská vepřová pečeně, rýže D2,9/2 Tilapia filet na másle, šťouchané brmbory, kompot Úterý

Více

Jídelníček od 1.9. do 5.9. 2014

Jídelníček od 1.9. do 5.9. 2014 Pondělí -- Základní škola Boskovice, okres Blansko, školní jídelna nám. 9. května -- -- Jídelníček od 9. do 5.9. 2014 rizoto s vepřovým masem, zeleninou a sýrem, sterilovaný okurek sirup Úterý zeleninová

Více

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka!

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka! Pondělí 14. duben Hovězí vývar s masem a vlasovými nudlemi Zeleninová bílá polévka se smetanou Pečená kachna s míchaným knedlíkem a dušeným zelím Do růžova pečená vepřová panenka s restovanými žampiony

Více

DENNÍ MENU 21. 9. 2015

DENNÍ MENU 21. 9. 2015 21. 9. 2015 Dršťková polévka Kuřecí prsa na grilované paprice, pepřová omáčka Domácí sekaná plněná vejcem, sterilovaná okurka Pivovarský guláš Zapečené šunkofleky s uzeným masem, sterilovaná okurka Listový

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou, vařené brambory

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou, vařené brambory JÍDELNÍ LÍEK 31. 8. 2015 6. 9. 2015 31. 8. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb Pol. vločková, vepřové nudličky v zakysané smetaně, těstoviny 1. 9. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou,

Více

Restaurace 8OSMA. Vítáme Vás v naší restauraci. Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA

Restaurace 8OSMA. Vítáme Vás v naší restauraci. Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA Restaurace 8OSMA Vítáme Vás v naší restauraci Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA Restaurace 8OSMA Nabízíme: rodinné oslavy svatební hostiny promoce smuteční

Více

Pondělí 26.10.2015. Úterý 27.10.2015. 26.10.2015 do 30.11.2015

Pondělí 26.10.2015. Úterý 27.10.2015. 26.10.2015 do 30.11.2015 Pondělí 26..25 2 Úterý 27..25 2 Plátkový sýr, chléb, rohlík, bílá káva, čaj (obsahuje al. :, 07) Králík na zelenině, br. knedlík, nápoj; polévka: hovězí s masovou rýží (obsahuje al. :,, ) Kuskus s tuňákem,

Více

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou 24. 8. 2015 Polévky Zelná s bramborem Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou Smažená aljašská treska Kuře pečené na česneku a anglické slanině Vepřové medailonky s mexickou zeleninovou salsou

Více

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer Pátek, 27. 3. 2015 Ukázka jídelníčku Mrkvový krém s krupicovými noky, Celer Pečené rybí filé s nivou, bramborové pyré s hráškem, rajčatový salát s cibulí, BUDOVA B Alergeny: Ryby, Mléko a výrobky z něj

Více

Jídelní lístek. BLANSKO Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2. Vepřová kotleta na paprice, knedlík. Domácí buchty s povidlím

Jídelní lístek. BLANSKO Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2. Vepřová kotleta na paprice, knedlík. Domácí buchty s povidlím Hrachová 30.11 1,9 1,3,7 1,3,7 1 Italská s rýží 1.12 1,9 1,3,7 1,3,7 1 2.12 1,3,7 1,3,7 1 1,3,7 Bulharská 3.12 9 1,3,7 1,6 1,3,7,9 Uherské kuře, Hovězí s domácím drobením Krupková zasmažená Zapečené těstoviny

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 1.10.2012 5.10. 2012. svačina oběd svačina. Polévka: LUŠTĚNINOVÁ... VEPŘOVÉ NA HOUBÁCH, TĚSTOVINY, ČAJ HOVĚZÍ

JÍDELNÍ LÍSTEK 1.10.2012 5.10. 2012. svačina oběd svačina. Polévka: LUŠTĚNINOVÁ... VEPŘOVÉ NA HOUBÁCH, TĚSTOVINY, ČAJ HOVĚZÍ 1.10.2012 5.10. 2012 VAJEČNÝ KRÉM, Polévka: LUŠTĚNINOVÁ VEPŘOVÉ NA HOUBÁCH, TAVENÝ SÝR, LEDECKÝ Z RYB,, HOVĚZÍ Polévka: RYCHLÁ S VEJCI KVĚTÁKOVÝ MOZEČEK, OKURKOVÝ SALÁT S RAJČATY, ZE STROUHANÉHO SÝRA,,

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 1.9.2015 úterý Hovězí s krupicí a vejci 1,3,9,7 Hovězí guláš, těstoviny, nápoj 1,3,7,9 2.9.2015 středa Fazolová 1,7,9 Drůbeží plátek se šunkou, vařený brambor,

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 01.11.2015 do 30.11.2015

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 01.11.2015 do 30.11.2015 ..25 do 30..25 Pondělí 2..25 Úterý 3..25 Středa 4..25 Čtvrtek 5..25 Pátek 6..25 čočková (obsahuje al. : ) Nudle s mákem, tvarohem, Čaj s citrónem (obsahuje al. :, ) zeleninová se sýrovým kapáním (obsahuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013. Velikonoce. Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj

JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013. Velikonoce. Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013 Velikonoce Svačina: Lámankový chléb, hermelínová pomazánka, zelenina, čaj Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj Svačina: Rohlík, máslo,

Více

Jídelní a nápojový lístek VII. ZVĚŘINOVÉ HODY. od pátku 15.11.2013(od 10:00) do neděle 17.11.2013(do 15:00)

Jídelní a nápojový lístek VII. ZVĚŘINOVÉ HODY. od pátku 15.11.2013(od 10:00) do neděle 17.11.2013(do 15:00) Jídelní a nápojový lístek VII. ZVĚŘINOVÉ HODY od pátku 15.11.2013(od 10:00) do neděle 17.11.2013(do 15:00) Penzion a restaurace U Tesařů Nové Syrovice 141 675 41 Předkrm 1 ks Pikantní zvěřinová topinka.

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 Polévka hovězí s drožďovou rýží. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, pomazánkové máslo. Pečená krkovice, brambory. Duš. zelenina. Přesnídávka. Pomazánka z Nivy, chléb.

Více

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj hrstková 31. 3. kuřecí nudličky s nivovou omáčkou, těstoviny bramborový guláš, chléb restov. kuřecí játra a kuřecí prsa, brambory, křenový dip 1. 4. hovězí vývar, nudle vařené hovězí maso, rajčatová omáčka,

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K 2.5 6.5. 2011

J Í D E L N Í L Í S T E K 2.5 6.5. 2011 Škola Kavčí hory- Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 2.5 6.5. 2011 PONDĚLÍchléb polévka bramborová makový závin pomazánka filé zapečené se sýrem ze strouhaného

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 1.9. - 5.9. pondělí obilné kuličky s mlékem, ovoce polévka hrachová myslivecká směs, rýže, zeleninový salát chléb, ovocná pomazánka,

JÍDELNÍ LÍSTEK 1.9. - 5.9. pondělí obilné kuličky s mlékem, ovoce polévka hrachová myslivecká směs, rýže, zeleninový salát chléb, ovocná pomazánka, JÍDELNÍ LÍSTEK 1.9. - 5.9. pondělí obilné kuličky s mlékem, ovoce polévka hrachová myslivecká směs, rýže, zeleninový salát chléb, ovocná pomazánka, čaj úterý chléb, celerová pomazánka, mléko, ovoce polévka

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Celozrnné pečivo se sýrovou pomazánkou, mléko, okurek (obsahuje al. :, ) Slepičí polévka s nudlemi, rizoto z vepřového masa, sýr, sterilovaný

Více

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 02.11.2015 do 30.11.2015

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 02.11.2015 do 30.11.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Asijská polévka s kuřecím masem (obsahuje al.: 01, 07, 09) Zeleninový guláš, celozrnné pečivo (obsahuje al.: 01, 03,

Více

Budoucnost českého teplárenství

Budoucnost českého teplárenství Pavlas Luboš Budoucnost českého teplárenství S uhlím nebo bez? Mělník, Euroenergy, 20. 21. 6. 2013 Tři hlavní otázky 1. Potřebuje nebo chce ČR udržet systém dálkového zásobování teplem? 2. Chtějí vůbec

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015 2. - 6. 3. 2015 Pondělí Houska s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka rajská s rýží (1) Zapečené těstoviny se šunkou, okurka, čaj s citrónem, pomeranč (1,3,7) Chléb se sádlem, čaj (1) Úterý Chléb s pomazánkou

Více

Při útratě nad 100 Kč Vám poskytneme v čase od 11:00 do 17:00 parkovné zdarma.

Při útratě nad 100 Kč Vám poskytneme v čase od 11:00 do 17:00 parkovné zdarma. Pondělí 2. listopadu 0,3l / 0,2l Hovězí vývar se šunkovým svítkem a zeleninou (1,3,9) 38 Kč/ 25Kč 0,3l / 0,2l Staročeská kulajda se zapuštěným vejcem (1,3,7) 38 Kč/ 25Kč Špagety Puttanesca s rajčaty, česnekem

Více

Pondělí. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Středa

Pondělí. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Středa Pondělí Úterý Středa Čtvrtek 1.5.2014 STÁTNÍ SVÁTEK Pátek 2.5.2014 ŘEDITELSKÉ VOLNO Pondělí 5.5.2014 Slepičí vývasr s nudlemi Buchtičky se šodo Kuskus se zeleninou a kuřecím masem Rohlík, pl. Uzený sýr,

Více

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čaj, Chléb, Pomazánka sardinková, ovoce,04,07,10 Polévka čočková se zeleninou, Krůtí nudličky, Dušená rýže, Zeleninová obloha,06,09 fit tyčka,08 Čaj se sirupem, Kaše kukuřičná

Více