YEALINK SIP-T28P, SIP-T32G a SIP-T38G

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "YEALINK SIP-T28P, SIP-T32G a SIP-T38G"

Transkript

1 YEALINK SIP-T28P, SIP-T32G a SIP-T38G

2 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VOIP telefonu YEALINK SIP-T28P, SIP-T32G nebo SIP-T38G byl zcela jistě dobrou volbou a věříme, že s ním budete opravdu spokojen. Naším cílem je, aby Vás tento krátký návod co nejjednodušeji a nejrychleji provedl hlavními funkcemi a výhodami zařízení, jeho nastavením a důležitými aspekty jeho používání. V případě, že nenajdete vysvětlení pro funkci, kterou potřebujete, doporučujeme využití podrobného manuálu, který je Vám k dispozici na stránkách kde najdete také aktualizované verze ovladačů, firmwarů a utilit. Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte nás prosím se svým dotazem kontaktovat, jsme Vám k dispozici na u Naše podpora nekončí prodejem, chceme, abyste byli se zařízením plně spokojeni po celou dobu jeho používání. Za tým firmy JOYCE, Ing. Petr Jarošík, MBA jednatel - 2 -

3 CZ Balení obsahuje: Telefonní přístroj Telefonní sluchátko Kabel ke sluchátku Stojánek Síťový kabel Tištěné dokumenty CD medium Adaptér (volitelné příslušenství) OBSAH VYSVĚTLENÍ POJMŮ 4 ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ 4 ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ 4 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ A KONFIGURACE 6 OVLÁDÁNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ VOIP TELEFONU 9 BEZPEČNOST A LEGISLATIVA

4 CZ VYSVĚTLENÍ POJMŮ DHCP server Server, který automatický zařízení přidělí všechny potřebné IP adresy. IP adresy nezbytná identifikace v lokální síti a na internetu. V případě problémů se poraďte se svým internetovým poskytovatelem nebo správcem sítě. VoIP angl. Voice over Internet protokol (IP). Technologie, která využívá pro telefonování IP protokol (nejčastěji internet) místo klasické analogové linky. VoIP poskytovatel - firma, která poskytuje službu telefonie po Internetu a Vy jste se u ní zaregistrovali (sepsali s ní smlouvu apod.), a tak získali přihlašovací jméno, heslo, tel. číslo a další údaje potřebné pro základní nastavení tohoto VoIP telefonu. Tato firma může být úplně odlišná od Vašeho poskytovatele připojení k Internetu a rovněž přístupová jména a hesla pro připojení k Internetu, pro přístup k Vaší ové schránce a pro používání služeb VoIP telefonie se liší, proto je prosím nezaměňte! ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ Pro zprovoznění přístroje je potřeba provést: - zapojení VoIP telefonu (připojení kabeláže a napájení) - základní nastavení VoIP telefonu (uložení konfiguračních údajů obdržených od Vašeho VoIP poskytovatele do systémové paměti telefonu) ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ 1. Ethernetovým kabelem propojte zdířku Internet na VoIP telefonu s Vaší počítačovou sítí, nebo přímo k zařízení zajišťujícímu připojení k Internetu (ADSL modem/router, kabelový modem, WiFi Access Point apod.). Pokud máte připojen k Internetu jen jeden počítač, znamená to, že odpojíte ethernetový (LAN) kabel od síťové karty počítače a připojte ho do zdířky Internet na VoIP telefonu

5 CZ 2. Ethernetovým kabelem, který je součástí balení VoIP telefonu, propojte zdířku PC na VoIP telefonu s Vaším počítačem. Počítač tak bude přes VoIP telefon opět připojen k Internetu. Počítačů může být i více, v tomto případě použijte mezi telefonem a počítači ještě externí Switch nebo HUB. 3. Telefon má vestavěné napájení pomocí ethernetového kabelu (PoE). Pokud Váš switch podporuje PoE, nemusíte k telefonu připojovat žádný další napájecí adaptér a telefon bude fungovat. Pokud ne, je potřebné k telefonu přikoupit a připojit napájecí zdroj (DC 5V/1.2A příslušné polarizace). Adaptér připojíte do konektoru DC5V na spodní straně telefonu. Upozornění: Nikdy nepoužívejte napájení pomocí napájecího zdroje a pomocí PoE současně! Může dojít ke zničení přístroje, na které se nevztahuje záruka! 4. Automaticky proběhne inicializace VoIP telefonu. Aby jste mohli telefon používat, je nyní třeba provést základní nastavení telefonu, tzn. zadat do něj údaje, získané od Vámi vybraného poskytovatele VoIP telefonie. Při zakoupení telefonu u VoIP poskytovatelů mohou být některé údaje přednastavené před následujícím postupem si nejdříve přečtěte případně přiložené instrukce od poskytovatele. Připojení telefonu k Internetu Pokud máte v síti DHCP server, telefon získá IP adresu automaticky ze serveru. Pokud není přítomen, nebo není aktivní je potřeba na telefonu nastavit statickou IP adresu a to následovně: Menu 3 OK 2 OK zadejte admin heslo OK 2 OK- 1 OK - 2.Statika IP klient. Po zadání IP adresy, Masky podsítě, Výchozí brány a DNS serverů stiskněte tlačítko Uložit. Doporučujeme provést základní nastavení VoIP telefonu pomocí web managementu, tzn. přes počítač z internetového prohlížeče. VoIP telefon je nastaven defaultně tak, aby přijal IP adresu z DHCP serveru z Vaši sítě. Aktuální IP adresu telefonu zjistíte jednoduše stisknutím tlačítka OK

6 CZ ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ A KONFIGURACE Základní nastavení VoIP telefonu lze provést dvěma způsoby: A) pomocí web managementu, tzn. přes počítač z internetového prohlížeče (Internet Explorer). B) nebo z klávesnice VoIP telefonu A) Nastavení VoIP telefonu přes web management 1. Konfigurace PC potřebná pro provedení nastavení VoIP telefonu (DHCP server je přítomen v síti) Klikněte na tlačítko Start Nastavení Ovládací panely Síťová připojení (v Ovládacích panelech si přepněte do klasického zobrazení, pokud tak nemáte). Pravým tlačítkem myši klikněte na Připojení k místní síti (LAN) a pak na Vlastnosti (již levým tlačítkem myši). Na kartě Obecné vyhledejte a označte položku Protokol sítě Internet TCP/IP a klikněte na Vlastnosti. Označte volbu Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a Získat adresu serveru DNS automaticky. 2. Konfigurace PC potřebná pro provedení nastavení VoIP telefonu (není DHCP server) Klikněte na tlačítko Start Nastavení Ovládací panely Síťová připojení. Pravým tlačítkem myši klikněte na Připojení k místní síti (LAN) a pak na Vlastnosti (již levým tlačítkem myši). Na kartě Obecné vyhledejte a označte položku Protokol sítě Internet TCP/IP a klikněte na Vlastnosti. Zadejte IP adresy dle vaší konfigurace sítě. Zadání základních parametrů do VoIP telefonu V této fázi musí být vzájemně sladěny síťové parametry telefonu SIP-T28P a počítače, ze kterého budete telefon konfigurovat. A) Spusťte Váš webový prohlížeč a zadejte do adresní řádky IP adresu VoIP telefonu, kterou získal z DHCP serveru ze sítě (jaká adresa to je, zjistíte jednoduše stisknutím tlačítka OK), nebo zadejte statickou adresu, kterou jste zvolili v bode 2. B) Po zobrazení přihlašovacího dialogu zadejte přihlašovací - 6 -

7 CZ jméno (default: admin) a přihlašovací heslo (default: admin) pro přístup do webového konfiguračního rozhraní VoIP telefonu. C) V oddíle Účet/ Účet 1-3 / Základní nastavte parametry pro připojení k Vašemu poskytovateli VoIP služeb: V položce Aktivní linka zvolte Zapnuto. Do položky Jméno na displeji, napište telefonní číslo, které bude zobrazeno na displeji telefonu. Do položky Zobrazovat jméno, napište telefonní číslo. Do položky Uživatelské jméno, se uvádí většinou Vaše VoIP telefonní číslo. Do položky Registrační jméno, napište registrační jméno přidělené Vaším VoIP poskytovatelem (většinou se jedná o tel. číslo). Do položky Heslo, napište heslo přidělené Vaším VoIP poskytovatelem (jde o heslo pro přihlášení telefonu k Vašemu VoIP poskytovateli a je odlišné od hesla pro přístup do konfigurace telefonu!). Do položky SIP Server zadejte sip server podle údajů od Vašeho VoIP poskytovatele. Do položky Port zadejte číslo portu, které uvádí Váš VoIP poskytovatel (obvykle 5060).Ostatní položky vyplňte pouze v případe, že je vyžaduje Váš VoIP poskytovatel. Podrobné nastavení SIP účtu naleznete po rozbalení nabídky Pokročilý. Nakonec klikněte na tlačítko Potvrdit pro uložení nového nastavení. B) Nastavení VoIP telefonu z klávesnice telefonu Následující způsob nastavení VoIP telefonu je méně komfortní než pomocí web managementu, ale je užitečný v situaci, kdy nemáte k dispozici počítač. 1. Stiskněte tlačítko MENU/Nastavení/Rozšiřující nastavení/heslo je implicitně admin a následně pomocí navigačních tlačítek vyberete položku Účty a potvrďte tlačítkem OK. 2. Následně vyberte účet, který si přejete konfigurovat a stlačte tlačítko Vstup. Poznámka: Při zadávaní písmen a číslic si můžete pomoci - 7 -

8 CZ stlačením tlačítka ABC, abc, 123, Ab3 tlačítko je umístěno pod hlavním displejem, druhé zleva. Jednotlivé položky vyplňte následovně: V položce Aktivní linka zvolte Povolit. Do položky Jméno na displeji, napište telefonní číslo, které bude zobrazeno na displeji telefonu. Do položky Zobrazovat jméno napište vaše tel. číslo. Do položky Uživatelské jméno, se uvádí většinou Vaše VoIP telefonní číslo. Do položky Registrační jméno, napište registrační jméno přiděleno VoIP poskytovatelem (většinou se jedná o tel. číslo) Do položky Účet napište Vaše telefonní číslo. Do položky Heslo napište heslo přidělené Vašim VoIP poskytovatelem (jde o heslo pro přihlášení telefonu k Vašemu VoIP poskytovateli a je odlišné od hesla pro přístup do konfigurace telefonu!). Do položky SIP Proxy zadejte sip server podle údajů od Vašeho VoIP poskytovatele Ostatní položky vyplňte pouze v případe, že je vyžaduje Váš VoIP poskytovatel. Nakonec stlačte tlačítko Uložit pro uložení nové konfigurace

9 CZ OVLÁDÁNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ VOIP TELEFONU SIP-T32G SIP-T28P a SIP-T38G - 9 -

10 CZ 1. Volání Zvedněte telefonní sluchátko (nebo stiskněte tlačítko Hlasitý odposlech, zadejte telefonní číslo a volbu potvrďte kontextově citlivým tlačítkem Volat (nebo tlačítko #). Hovor ukončíte položením sluchátka, nebo opětovným stiskem tlačítka Hlasitý odposlech. 2. Ovládání obecně Navigační tlačítka slouží k pohybu v menu. Tlačítko OK slouží k potvrzení volby. V telefonu jsou i následující skupiny tlačítek: Konfigurovatelná (programovací) tlačítka a kontextově závislá tlačítka. Programovatelná tlačítka je možné uživatelsky měnit viz. uživatelský manuál na CD nebo Kontextově závislá tlačítka mění svou funkci automaticky podle stavu, ve kterém se telefon nachází, tak aby ovládání bylo co nejintuitivnější. Menu lze procházet navigačními tlačítky, nebo pomocí přímé volby, protože každá volba je očíslována. Dále v návodu budeme mluvit o tzv. sekvenci, což znamená vyvolání konfiguračního menu kontextově závislým tlačítkem Menu a stisk přímé volby 1-9, potvrzené stiskem tlačítka OK. Tzn.: sekvence Menu znamená postupný stisk tlačítek MENU, 2, OK, 4, OK, 1, OK. Návrat do výchozího stavu provedete pomocí kontextového tlačítka Zpět- Zpět-Odejít. Tlačítko Přidržení hovoru volající slyší hudbu, nebo ticho podle konfigurace ústředny či VoIP providera. Tlačítko Přepojení hovoru slouží k přepojení hovoru, pokud funkci podporuje Váš VoIP provider. Tlačítka Program. tlačítka na telefonu je možné přes sekvenci MENU-2-4 nastavit až 10 programovacích tlačítek např. rychlá volba, BLF nebo pickup, které následně vyvoláte příslušným program. tlačítkem. Tlačítko MENU slouží na vstup do konfiguračního menu telefonu. Tlačítko Opakovaná volba slouží k opětovnému zavolání na naposledy volané číslo Redial. Tlačítko Hlasová schránka spojí Váš telefon s Vaší hlasovou schránkou u Vašeho VoIP providera, pokud tuto funkci podporuje. Funkci musíte nakonfigurovat: MENU

11 CZ Tlačítko Ztlumit slouží k vypnutí Vašeho mikrofonu, tzn.: volaná strana Vás neslyší. 3. Telefonní seznam Přidávání jména: Stiskněte kontextové tlačítko Tel. sezn. Telefonní seznam, stiskněte tlačítko Přidat, zobrazí se vám menu pro zadání nového telefonního záznamu, pro zadání jména používejte tlačítka volby (1-9, *, #). Pomocí druhého kontextového tlačítka měníte z číselného zadávání na písemné. Pokud dojde ke špatnému zadání znaku použijte tlačítko Smazat pro vymazání posledního znaku. Po zadání všech údajů stiskněte kontextové tlačítko Uložit a záznam bude trvale uložen. 4. Hledání v tel. seznamu Stiskněte kontextové tlačítko Tel. sezn. - Vyhledat, najděte příslušný kontakt pomocí navigačních tlačítek a stiskněte OK. 5. Výpis volání Stiskněte kontextové tlačítko Historie, zobrazí se vám seznam všech hovorů, pro výběr další historie stiskněte postupně navigační tlačítka vlevo nebo vpravo, a zobrazí se vám odchozí hovory, přijaté hovory, zmeškané hovory nebo přesměrované hovory, pro volání čísel ze seznamu stiskněte kontextové tlačítko Volat, nebo pro detailnější informace stiskněte tlačítko Volba Podrobnosti. Smazání seznamů volání: Stiskněte kontextové tlačítko Historie, zobrazí se vám seznam všech hovorů, pro výběr další historie stiskněte postupně navigační tlačítka vlevo nebo vpravo, a zobrazí se vám odchozí hovory, přijaté hovory, zmeškané hovory nebo přesměrované hovory a kontextovým tlačítkem Smazat smažete vybraný seznam. 6. Volba naposledy volaného čísla (Opakovaná volba) Stiskněte tlačítko Opakovaná volba. Tímto dojde k vytočení posledního volaného čísla. 7. Přepojení hovorů, zaparkování hovoru, konferenční hovory

12 CZ Přepojení hovoru bez konzultace: Během hovoru stiskněte tlačítko Přepojení hovoru, vytočte telefonní číslo a ihned položte sluchátko (volbu nepotvrzujte stisknutím # nebo Volat). Přepojení hovoru s konzultací: Během hovoru stiskněte tlačítko TRAN, vytočte telefonní číslo a volbu potvrďte stisknutím # nebo Volat. S druhým účastníkem lze pohovořit a pak mu přepojíte hovor opětovným stisknutím tlačítka TRAN a položením svého sluchátka. Přidržení hovoru: Během hovoru stiskněte tlačítko Přidržení hovoru a následně tlačítko SIP účtu, vytočte telefonní číslo druhého účastníka a volbu potvrďte stisknutím #. Mezi dvěma účastníky hovoru lze následně přepínat pomocí kontextového tlačítka Zaměnit. Konferenční hovor pro 3 účastníky: Zavolejte první osobu. Stiskněte tlačítko Konference a tím podržíte aktivní hovor s první osobou, získáte vytáčecí tón. Zavolejte druhého účastníka a ten vstoupí do třícestné lokální konference ihned, jakmile získáte spojení s druhou stranou. Funkčnost těchto služeb (přepojení hovoru, přidržení hovoru a konference) je závislá na Vašem VoIP poskytovateli! 8. Hlasitost sluchátka a hlasitého odposlechu (Hands Free), hlasitost vyzvánění telefonu Změna hlasitosti sluchátka a hlasitého odposlechu: Zvedněte telefonní sluchátko a pomocí tlačítek Hlasitost+/Hlasitost - korigujte hlasitost hovoru ve sluchátku. Hlasitost hovoru přes hlasitý odposlech, nastavíte po stisku tlačítka hlasitý odposlech opět pomocí tlačítek Hlasitost+/Hlasitost -. Toto lze provádět i v průběhu hovoru. Změna hlasitosti vyzvánění telefonu: Hlasitost vyzvánění telefonu můžete změnit v menu telefonu: Menu Čeština v telefonu V telefonu je možné mimo jiné volit mezi několika jazyky: Angličtina, čeština, atd. V továrním nastavení je nastavena čeština. Pokud preferujete např. angličtinu, tak ji můžete zvolit v menu telefonu: Menu

13 CZ BEZPEČNOST A LEGISLATIVA Podmínky pro používání JOYCE ČR tímto prohlašuje, že YEALINK SIP-T28P, SIP- T32G a SIP-T38G jsou ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády České republiky č. 426/2000 Sb. Prohlášení o shodě je umístěno na Zařízení je určeno k používání v těchto podmínkách: Je určen pro VoIP telefonování. Musí být umístěn na stabilní pracovní desce v místnosti s teplotou 0-40 C, která nesmí být překročena. Vlhkost: 10% 95%. Nesmí být vystaven přímému či nadměrnému slunečnímu a tepelnému záření, nesmí být zakrýván. Není určen k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu. Nesmí být instalován v místě, kde se hromadí teplo, v prašném prostředí a nesmí přijít do styku s vodou ani vodními parami, které by se mohly srážet uvnitř přístroje. Musí být instalován v prostředí s maximálním stupněm znečištění 2. Rozměry a váha telefonu: SIP-T32G: 185 x 200 x 90 mm, 0,77kg SIP-T28P a SIP-T38G: 273 x 204 x 42 mm, 1,05kg Čištění Před čištěním přístroj odpojte od napájení, nebo od ethernetového kabelu (při použití PoE). Na čištění použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte tekuté, rozprašovací ani práškové čisticí prostředky. Bezpečnostní pokyny Zařízení je dodáváno s přenosným napájecím zdrojem. Používejte pouze napájecí zdroj dodaný k tomuto zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí

14 CZ odpovídá údajům na jeho typovému štítku. Pokud si nejste jisti, jaké napájení je ve vašem domě, obraťte se, prosím, na vašeho distributora elektrické energie. Nastane-li některá z níže uvedených situací, odpojte přístroj od PC a obraťte se na kvalifikovaného servisního pracovníka: Do přístroje napršelo nebo se do něj dostala voda nebo jiná tekutina. Zpozorovali jste výraznou změnu ve fungování přístroje nebo přístroj nefunguje, jak by měl. Přístroj spadl na zem nebo byl jinak poškozen. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přívodní elektrickou šňůru připojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná. Přívodní elektrickou šňůru nezatěžujte žádnými předměty a neumisťujte ji na místo, kde by po ní mohl někdo šlapat, nebo by mohlo dojít k jejímu poškození. Zvláštní pozornost věnujte zástrčce elektrické šňůry. Je-li zástrčka poškozená, zařízení nesmíte používat. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou součást zařízení. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném smontování výrobku se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem, jakmile výrobek znovu zapojíte. V případě nutného servisního zásahu nebo opravy se obracejte výhradně na kvalifikované servisní techniky. Uvedený symbol na výrobku, jeho obalu nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej prosím odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Za škody vzniklé nedodržením tech. návodů a pokynů k instalaci a obsluze neručíme

15 SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Nákup VOIP telefónu YEALINK SIP-T28P bol celkom iste dobrou voľbou a veríme, že s ním budete naozaj spokojný. Naším cieľom je, aby Vás tento krátky návod čo najjednoduchšie a najrýchlejšie zoznámil s hlavnými funkciami a výhodami zariadenia, jeho nastavením a dôležitými aspektmi jeho používania. V prípade, že nenájdete vysvetlenie pre funkciu, ktorú potrebujete, odporúčame využitie podrobného manuálu, ktorý je Vám k dispozícii na stránkach kde nájdete aj aktualizované verzie ovládačov, firmwarov a utilít. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás prosím so svojim dotazom kontaktovať, sme Vám k dispozícii na u Naša podpora nekončí predajom, chceme, aby ste boli so zariadením plne spokojní po celú dobu jeho používania. Za tím firmy JOYCE, Ing. Petr Jarošík, MBA Konateľ

16 SK Balenie obsahuje: Telefónny prístroj Telefónne slúchadlo Kábel ku slúchadle Stojánek Sieťový kábel Tlačené dokumenty CD médium Adaptér (voliteľné príslušenstvo) OBSAH VYSVETLENIE POJMOV 17 SPREVÁDZKOVANIE 17 ZAPOJENIE ZARIADENIA 17 ZÁKLADNÉ NASTAVENIA A KONFIGURÁCIE 19 OVLÁDANIE ZÁKLADNÝCH FUNKCIÍ VOIP TELEFÓNU 22 BEZPEČNOSŤ A LEGISLATÍVA

17 VYSVĚTLENIE POJMOV SK DHCP server Server, ktorý automatický zariadeniu pridelí všetky potrebné IP adresy. IP adresy potrebná identifikácia v lokálnej sieti a na internete. V prípade problémov sa poraďte so svojím internetovým poskytovateľom alebo správcom siete. VoIP angl. Voice over Internet protokol (IP). Technológia, ktorá využíva pre telefonovanie IP protokol (najčastejšie internet), namiesto klasickej analógovej linky. VoIP poskytovatel - firma, ktorá poskytuje službu telefónie po Internete a Vy ste sa u nej zaregistrovali (spísali s ňou zmluvu a pod), a tak získali prihlasovacie meno, heslo, číslo a ďalšie údaje potrebné pre základné nastavenie tohto VoIP telefónu. Táto firma môže byť úplne odlišná od Vášho poskytovateľa pripojenia k Internetu a tiež prístupové mená a heslá pre pripojenie k Internetu, pre prístup k Vašej ovej schránke a používania služieb VoIP telefónia sa líšia, preto ich prosím nezameňte! SPREVÁDZKOVANIE Pre sprevádzkovanie prístroja je treba urobiť: zapojenie VoIP telefónu (pripojenie kabeláže a napájania) základné nastavenie VoIP telefónu (uloženie konfiguračných údajov pridelených od Vášho VoIP poskytovateľa do systémovej pamäti telefónu) ZAPOJENIE ZARIADENIA 1. Ethernetovým káblom prepojte zástrčku Internet na VoIP telefónu s Vašou počítačovou sieťou alebo priamo k zariadeniu zaisťujúcemu pripojenie k internetu (ADSL modem /router, káblový modem, WiFi Access Point a pod.). Pokiaľ máte pripojený k Internetu len jeden počítač, znamená to, že odpojíte ethernetový (LAN) kábel od sieťovej karty počítača a pripojte ho do zásuvky Internet na VoIP telefóne

18 SK 2. Ethernetovým káblom, ktorý je súčasťou balenia VoIP telefónu, prepojte zástrčku PC na VoIP telefóne s Vaším počítačom. Počítač tak bude cez VoIP telefón opäť pripojený k Internetu. Počítačov môže byt aj viac, v tomto prípade použite medzi telefónom a počítačmi ešte externý Switch nebo HUB. 3. Telefón má vstavané napájanie pomocou ethernetového káblu (PoE). Pokiaľ Váš switch podporuje PoE, nemusíte k telefónu pripojovať žiadny ďalší napájací adaptér a telefón bude fungovať. Pokiaľ nie, je potrebné k telefónu prikúpiť a pripojiť napájací zdroj (DC 5V/1.2A príslušnej polarizácie). Adaptér pripojíte do konektoru DC5V na spodnej strane telefónu. Upozornenie: Nikdy nepoužívajte napájanie pomocou napájacieho zdroja a pomocou PoE súčasne! Môže dôjsť k zničeniu prístroja, na ktoré sa nevzťahuje záruka. 4. Automaticky prebehne inicializácia VoIP telefónu. Aby ste mohli telefón používať, je treba nastaviť základné nastavenia telefónu, tzn. zadať do neho údaje získané od Vami vybraného poskytovateľa VoIP telefónie. Pri zakúpení telefónu u VoIP poskytovateľov môžu byt niektoré údaje prednastavené pred nasledujúcim postupom si najskôr precitajte prípadne priložené inštrukcie od poskytovateľa. Pripojenie telefónu k internetu Pokiaľ máte v sieti DHCP server, telefón získa IP adresu automaticky zo serveru. Pokiaľ nie, alebo nie je aktívny, je potrebne na telefóne nastaviť statickú IP adresu podľa potreby (Menu 3 OK 2 OK zadajte admin heslo OK 2 OK- 1 OK - 2.Statická IP). Po zadaní IP adresy, Masky podsiete, Defaultnej brány a DNS servera stlačte tlačidlo Uložiť. Odporúčame urobiť základné nastavenia VoIP telefónu pomocou web managementu, tzn. cez počítač z internetového prehliadača. VoIP telefón je nastavený defaultne tak, aby prijal IP adresu z DHCP serveru z Vašej siete. Aktuálnu IP adresu telefónu zistíte jednoducho stlačením tlačidla OK

19 SK ZÁKLADNÉ NASTAVENIA A KONFIGURÁCIA Základné nastavenia VoIP telefónu je možné vykonať dvoma spôsobmi: pomocou web managementu, tzn. cez počítač z internetového prehliadača (Internet explorer). alebo z klávesnice VoIP telefónu A) Nastavenie VoIP telefónu cez web management 1. Konfigurácia PC potrebná pre prevedenie nadstavenia VoIP telefónu (DHCP server je prítomný v sieti) Skontrolujte, či máte nastavene TCP/IP nasledovne (Ponuka ŠTART Ovl. Panely Sieťová pripojenia Vlastnosti LAN siete Vlastnosti protokolu siete Internet TCP/IP): Získať adresu IP zo serveru DHCP automaticky a Získať adresu DNS serveru automaticky. 2. Konfigurácia PC potrebná pre vykonanie nastavenia VoIP telefónu (nie je DHCP server) Kliknite na tlačidlo Štart - Nastavenia - Ovládacie panely - Sieťové pripojenia. Pravým tlačidlom myši kliknite na Pripojenie k miestnej sieti (LAN) a potom na Vlastnosti (už ľavým tlačidlom myši). Na karte Všeobecné vyhľadajte a označte položku Protokol siete Internet TCP / IP a kliknite na Vlastnosti. Zadajte IP adresy podľa vašej konfigurácie siete. 3. Zadanie základných parametrov do VoIP telefónu V tejto fáze musia byt vzájomne zladené sieťové parametre telefónu SIP-T28P a počítača, z ktorého budete telefón konfigurovať. A) Zapnite PC, spustite Váš webový prehliadač a zadajte do adresného riadku IP adresu VoIP telefónu, ktorú získal z DHCP serveru zo siete (aká adresa to je, zistíte jednoducho stlačením tlačítka OK) alebo zadajte statickú adresu, ktorú ste zvolili v bode A) Nastavenie VoIP telefónu cez web management. B) Po zobrazení prihlasovacieho dialógu zadajte prihlasovacie meno (default:admin) a prihlasovacie heslo (default: admin)

20 SK pre prístup do webového konfiguračného rozhrania VoIP telefónu. C) V oddiele Účet/ Účet 1-3 / Základné nastavte parametre pre pripojenie k Vášmu poskytovateľovi VoIP služieb: V položke Aktívna linka zvoľte Zap. Do položky Jméno na displeji napíšte telefónne číslo, ktoré sa bude zobrazovať na displeji telefónu. Do položky Zobrazovať jméno napíšte telefónne číslo Do položky Užívateľské jméno sa uvádza väčšinou Vaše VoIP telefónne číslo. Do položky Registračné jméno napíšte registračné meno pridelené VoIP poskytovateľom (väčšinou sa jedná o tel. číslo.) Do položky Heslo napíšte heslo pridelené Vaším VoIP poskytovateľom (ide o heslo pre prihlásenie telefónu k Vášmu VoIP poskytovateľovi a je rozdielne od hesla pre prístup do konfigurácie telefónu!). Do položky SIP Server zadajte sip server podľa údajov od Vášho VoIP poskytovateľa. Do položky Port zadajte číslo portu, ktoré uvádza Váš VoIP poskytovateľ (obvykle 5060). Ostatné položky vyplňte len v prípade, že ich vyžaduje Váš VoIP poskytovateľ. Podrobné nastavenie SIP účtu nájdete po rozbalení ponuky Pokročilý. Nakoniec kliknite na tlačidlo Potvrdiť pre uloženie nového nastavenia. B) Nastavenie VoIP telefónu z klávesnice telefónu Nasledujúci spôsob nadstavenia VoIP telefónu je menej komfortný ako pomocou web managementu, ale je užitočný v situácii, keď nemáte k dispozícii počítač. 1. Stlačte tlačidlo MENU/Nastavení/Rozšírujúce nastavenie/heslo je implicitne admin a následne pomocou navigačných tlačidiel vyberiete položku Účty a potvrďte tlačidlom OK. 2. Následne vyberte účet, ktorý si prajete konfigurovať a stlačte tlačítko Vstup. Poznámka: Pri zadávaní písmen a číslic si môžete pomôcť stlačením tlačidla ABC, abc, 123, Ab3 tlačidlo je

21 SK umiestnene pod hlavným displejom, druhé zľava. Jednotlivé položky vyplňte nasledovne: V položke Aktiv. linka zvoľte Povoliť. Do položky Na displeji napíšte Vaše telefónne číslo. Do položky Zobra. jméno napíšte telefónne číslo. Do položky Reg. jméno napíšte registračné meno pridelené VoIP poskytovateľom (väčšinou sa jedná o tel. číslo) Do položky Užívateľské meno sa uvádza väčšinou Vaše VoIP telefónne číslo. Do položky Účet napíšte Vaše telefónne číslo. Do položky Heslo napíšte heslo pridelené Vašim VoIP poskytovateľom (ide o heslo pre prihlásenie telefónu k Vášmu VoIP poskytovateľovi a je rozdielne od hesla pre prístup do konfigurácie telefónu!). Do položky SIP Proxy zadajte sip server podľa údajov od Vášho VoIP poskytovateľa. Ostatné položky vyplňte len v prípade, že ich vyžaduje Váš VoIP poskytovateľ. Nakoniec stlačte tlačidlo OK pre uloženie novej konfigurácie

22 SK OVLÁDANIE ZÁKLADNÝCH FUNKCIÍ VOIP TELEFÓNU SIP-T32G SIP-T28P a SIP-T38G

23 SK 1. Volanie Zdvihnite telefónne slúchadlo (alebo stlačte tlačidlo Hlasité odpočúvanie) zadajte telefónne číslo a voľbu potvrďte kontextovo závislým tlačidlom Poslat (alebo tlačidlo #). Hovor ukončíte položením slúchadla alebo opakovaným stlačením tlačidla Hlasité odpočúvanie 2. Ovládanie všeobecne Navigačné tlačidlá slúžia k pohybu v menu. Tlačidlo OK slúži k potvrdeniu voľby. V telefóne sú i nasledujúce skupiny tlačidiel: Konfigurovateľné (programovacie) tlačidlá a kontextovo závislé tlačidlá. Programovateľné tlačidlá je možné užívateľsky meniť viď. užívateľský manuál. Kontextovo závislé tlačidlá menia svoju funkciu automaticky podľa stavu, v ktorom sa telefón nachádza, tak aby ovládanie bolo čo najintuitívnejšie. Menu je možné prechádzať navigačnými tlačidlami alebo pomocou priamej voľby, pretože každá voľba je očíslovaná. Ďalej v návode budeme hovoriť o takzvanej sekvencii, čo znamená vyvolanie konfiguračného menu kontextovo závislým tlačidlom Menu a stlačenie priamej voľby 1-9 potvrdené stlačením tlačidla OK. Tzn.: sekvencia Menu znamená postupné stlačenie tlačidiel MENU, 2, OK, 4, OK, 1, OK. Návrat do pôvodného stavu uskutočníte pomocou kontextového tlačidla Zpět-Zpět-Odejít. Tlačidlo Pridržanie hovoru volajúci počuje hudbu alebo ticho podľa konfigurácie ústredne či VoIP providera. Tlačidlo Prepojenie hovoru slúži k prepojeniu hovoru, pokiaľ funkciu podporuje Váš VoIP provider. Tlačidlá Program. tlačidlá na telefóne je možné cez sekvenciu MENU-4-4 nastaviť až 10 programovacích tlačidiel napr. rýchla voľba, BLF alebo pickup, ktoré následne vyvoláte príslušným program. tlačidlom. Tlačidlo MENU slúži na vstup do konfiguračného menu telefónu. Tlačidlo Opakovaná voľba slúži k opakovanému zavolaniu na naposledy volané číslo - Redial Tlačidlo Hlasová schránka spojí Váš telefón s Vašou hlasovou schránkou u vášho VoIP providera, pokiaľ túto funkciu podporuje. Funkciu musíte nakonfigurovať: MENU

24 SK Tlačidlo Stíšiť slúži na vypnutie Vášho mikrofónu, tzn.: volaná strana Vás nepočuje. 3. Telefónny zoznam Pridávanie mena: Stlačte kontextové tlačidlo Tel.sezn., stlačte tlačidlo Přidat, zobrazí sa vám menu pre zadávanie nového telefónneho záznamu, pre zadávanie mena používajte tlačidlá voľby (1-9, *, #). Pomocou druhého kontextového tlačidla meníte z číselného zadávania na písmenové. Pokiaľ dôjde k nesprávnemu zadaniu znaku, použite tlačidlo Smazat pre vymazanie posledného znaku. Po zadaní všetkých údajov stlačte kontextové tlačidlo Uložit a záznam bude trvalo uložený. 4. Hľadanie v tel. zozname Stlačte kontextové tlačidlo Tel.sezn., nájdite príslušný kontakt pomocou navigačných tlačidiel a stlačte Poslat. 5. Výpis volaní Stlačte kontextové tlačidlo Historie zobrazí sa vám zoznam Všechny hovory, pre výber ďalšej histórie stlačte postupne navigačné tlačidlá vlevo alebo vpravo a zobrazí sa vám Odchozí hovory, Přijaté hovory, Zmeškané hovory alebo Přesměrované hovory, pre volanie čísel zo zoznamu stlačte kontextové tlačidlo Poslat, alebo pre detailnejšie informácie stlačte tlačidlo Voľba Podrobnosti. Zmazanie zoznamov volaní: stlačte kontextové tlačidlo Historie zobrazí sa vám zoznam Všechny hovory, pre výber ďalšej histórie stlačte postupne navigačné tlačidlá vlevo alebo vpravo a zobrazí sa vám Odchozí hovory, Přijaté hovory, Zmeškané hovory alebo Přesměrované hovory a kontextovým tlačidlom Smazat zmažete vybraný zoznam. 6. Voľba naposledy volaného čísla (Opakovaná voľba) Stlačte tlačidlo Opakovaná voľba. Týmto dôjde k vytočeniu posledného volaného čísla. 7. Prepojenie hovoru, zaparkovanie hovoru, konferenčné hovory

WELL Gate2626, VoIP ústředna

WELL Gate2626, VoIP ústředna WELL Gate2626, VoIP ústředna Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre užívateľov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Návod ke snadné instalaci

Návod ke snadné instalaci WELL epbx-100a-128 Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem WELL spokojeni.

Více

Tenda Wireless-N Router - ČESKY

Tenda Wireless-N Router - ČESKY Tenda Wireless-N Router - ČESKY STRUČNÁ INSTALAČNÍ PŘIRUČKA Určeno pro produkty: W311R+, W311R, W316R, W303R, W308R, W309R, W309R+, W3002R, N150, N3, N30, N301, F300, FH303, FH305, Pro podrobné informace

Více

SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ

SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO OPERAČNÍ SYSTÉM

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO OPERAČNÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO OPERAČNÍ SYSTÉM 1 2 OBSAH UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO OPERAČNÍ SYSTÉM... 1 OBSAH... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 PRAVIDLA PRO POUŽITÍ TABLETU... 5 HLAVNÍ FUNKCE... 6 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ TABLETU...

Více

PREDATOR 2.0 GX801. www.evolve-europe.com

PREDATOR 2.0 GX801. www.evolve-europe.com 1 PREDATOR 2.0 GX801 www.evolve-europe.com CZ Důležité upozornění! mobilní telefon EVOLVE Predator 2.0 získal certifikaci IP57, tzn. že je za přesně definovaných okolností (norma IEC 60529, teplota 15

Více

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz GSM telefon Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz 1 Prosíme přečtěte si tato jednoduchá pravidla. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Bezpečné řízení Netelefonujte během řízení. Pro

Více

Váš telefon HTC HD7 Manuál

Váš telefon HTC HD7 Manuál HTC HD7 Manuál Bezpečnostní a regulační příručka Manuál Bezpečnostná a regulačná príručka Felhasználói kézikönyv Biztonsági és szabályozási útmutató CZ SK HU Váš telefon HTC HD7 Manuál Získání více informací

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

Návod na instalaci a použití IP telefonu Polycom Sound Point IP 500

Návod na instalaci a použití IP telefonu Polycom Sound Point IP 500 Návod na instalaci a použití IP telefonu Polycom Sound Point IP 500 OBSAH 1. ZAPOJENÍ TELEFONNÍHO PŘÍSTROJE...3 1.1. ZÁKLADNÍ SOUČÁSTI PŘÍSTROJE... 3 1.2. VZHLED TELEFONNÍHO PŘÍSTROJE... 4 1.3. PŘIPOJENÍ

Více

Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break

Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break 1. Popis telefonního přístroje 1.1. Základní součásti telefonního přístroje Návod pro použití telefonního přístroje Propojovací

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CRM 129 SU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PŘEHRÁVAČ CD, MP3, SD/MMC a USB S TUNEREM FM/AM PREHRÁVAČ CD, MP3, SD/MMC a USB S TUNEROM FM/AM

Více

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

Více

WELL SIP-T26P uživatelský manuál

WELL SIP-T26P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T26P uživatelský manuál V43.1

Více

UMTS datová a hlasová brána. Uživatelský manuál. Verze 1.06 www.2n.cz

UMTS datová a hlasová brána. Uživatelský manuál. Verze 1.06 www.2n.cz 2N EasyRoute UMTS datová a hlasová brána Uživatelský manuál Verze 1.06 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

2N Helios IP Dveřní komunikátor

2N Helios IP Dveřní komunikátor 2N Helios IP Dveřní komunikátor Uživatelský manuál Verze 1.8.0 Firmware 1.8.x www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám,

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

electrolux Vitajte vo svete Electrolux

electrolux Vitajte vo svete Electrolux 28 electrolux Vitajte vo svete Electrolux Ďakujeme vám za výber prvotriedneho výrobku spoločnosti Electrolux, ktorý vám prinesie veľa radosti v budúcnosti. Cieľom našej spoločnosti je ponuka širokej palety

Více

3-7. Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze 8-12. Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu

3-7. Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze 8-12. Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu 3-7 8-12 CZ Profesionální zastřihovač vlasů VAL000092340 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před

Více

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. 4.3.x

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. 4.3.x 2N OpenStage 40T Uživatelský manuál Verze 4.3.x www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří

Více

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka Premium a věříme, že s veškerými našimi službami

Více

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

Model číslo KX- 100/KX- 200

Model číslo KX- 100/KX- 200 Uživatelská příručka Pobočková ústředna využívající IP protokol Uživatelská příručka Model číslo KX- 100/KX- 200 Pobočková ústředna využívající IP protokol Model KX-NCP500 KX-NCP1000 Děkujeme vám za nákup

Více

Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE

Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE Elektrické zariadenie na čapovanie piva NÁVOD NA OBSLUHU 5-16 17-29 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 8 g 16 g 300 g 16 17 4 Elektrické výčepní zařízení

Více

Ericsson Dialog 4225 Vision

Ericsson Dialog 4225 Vision Ericsson Systémový telefon pro komunikační systém MD110 Uživatelský návod Damovo Česká republika s.r.o. 2004 Obsah Obsah strana Úvod Popis... 4... 5 Free seating... 17 Příchozí volání... 18 Odchozí volání...

Více

WELL SIP-T28P uživatelský manuál

WELL SIP-T28P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T28P uživatelský manuál V41.1

Více

SPA IP telefon VoIp SPA901. Voice. Uživatelská přiručka. Model:

SPA IP telefon VoIp SPA901. Voice. Uživatelská přiručka. Model: SPA IP telefon VoIp Voice Uživatelská přiručka Model: SPA901 SPA IP telefon Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Stručný návod k obsluze Elmeg C410/410-U

Stručný návod k obsluze Elmeg C410/410-U Stručný návod k obsluze Elmeg C410/410-U Obsah Popis a instalace... 1 Bezpečnostní pokyny... 2 Vybalení a umístění telefonu... 3 Připojení telefonu (ISDN a mikrotelefon)... 3 Piktogramy... 5 Místní nastavení...

Více