sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015"

Transkript

1 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května Snímek Lenka Hrdličková Cimbálová muzika Paléska doprovodila tradiční farní pouť

2 Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE Sedmá neděle velikonoční Den modliteb za sdělovací prostředky (Sk ; 1 Jan 4,11 16; Jan 17,11b 19) PO Nezávazná památka sv. Jana I., papeže a mučedníka ST Památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze ČT Nezávazná památka sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů, mučedníků PÁ Nezávazná památka sv. Rity z Cascie, řeholnice NE Slavnost Seslání Ducha Svatého (Sk 2,1 11; Gal 5,16 25; Jan 15,26 27;16,12 15) PO Nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve Nezávazná památka sv. Řehoře VII., papeže Nezávazná památka sv. Marie Magdalény de Pazzi, panny ÚT Památka sv. Filipa Neriho, kněze ST Nezávazná památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa ČT Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze SO Nezávazná památka sv. Zdislavy NE Slavnost Nejsvětější Trojice (Př 8,22 31; Řím 5,1 5; Jan 16,12 15) Bohoslužby v našich kostelech Kostel sv. Filipa a Jakuba pondělí 6.30 a (studentská) úterý 6.30, večerní mše svatá není středa 6.30 a čtvrtek 6.30 a pátek 6.30, (adorace) a sobota 6.30 a (s nedělní platností) neděle 7.00, 8.30 (dětská), 10.00, 11.30, (adorace), Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích pondělí bohoslužba není den řeholní komunity úterý (se vzděláváním dospělých) středa 8.00 čtvrtek 8.00 pátek (adorace) a (mládežnická) sobota 8.00 neděle 8.00, (rytmická), 11.30, Příští číslo Života farností vyjde v neděli 31. května Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 25. května 2015 v 17 hod. Příspěvky můžete zasílat na Podrobnější informace k psaní článků najdete na: 2 ŽIVOT FARNOSTÍ

3 DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ Bratři a sestry, oslavovali jsme nedávno kulaté výročí 70 let od konce 2. světové války. Za tu dobu prošla naše země mnoha změnami. Zažila pak špatné i dobré časy. Třeba i co se týká oblasti víry. Stačí, když se dnes v neděli postavíme před některý z kostelů a můžeme vidět, jak z něj vychází lidé svátečně ustrojení a také více dětí předškolního i školního věku, kteří mají v rukou modlitební knížky. Nebyla to vždy úplná samozřejmost Vzpomeňme na dobu před rokem 1989, kdy mnozí vůbec neměli šanci veřejně svou víru vyznávat v místě svého bydliště a jezdili i několik desítek kilometrů jinam do jiných farností. Natožpak veřejné nošení modlitební knížky. Dnes můžeme vyznávat víru svobodně. Jedním z jejích projevů je i mariánská úcta. Úcta k Panně Marii Matce Boží je nedílnou součástí víry katolického křesťana. Májové pobožnosti k Panně Marii jsou projevem této úcty a lidové zbožnosti. Z májových pobožností letos vyzařuje zvlášť velikonoční radost. Díváme se přitom na Marii, která nejenom stála pod křížem, ale mohla také dospět k víře ve Zmrtvýchvstalého. Maria nám porodila Ježíše, vítěze nad zlem a smrtí. Její mateřství je nejhlubším důvodem, kvůli němuž křesťané už od nejdávnějších dob uctívali Marii. V průběhu dějin církve se toto uctívání vyjadřovalo nejrůznějším způsobem, například modlitbou růžence nebo májovými pobožnostmi. Celý církevní rok je vždy v těsném spojení s Marií, Matkou Ježíšovou. V církevním roce prožíváme dějiny našeho vykoupení. Maria našeho Vykupitele porodila, je tedy v jistém smyslu spoluvykupitelkou světa. Proto se s ní setkáváme ve všech dobách církevního roku: V adventu je jitřenkou ohlašující krásné ráno, bez Marie není možné myslet na Vánoce. Vidíme ji pod Ježíšovým křížem, ale i uprostřed apoštolů při seslání Ducha Svatého. V liturgickém mezidobí se setkáváme s Marií v evangeliích. Skrze Marii k Ježíšovi. Ať se tak stane. P. Jaroslav Endlicher SLOUŽÍME NEMOCNÝM Mše svatá v Krajské nemocnici Tomáše Bati je sloužena každou sobotu v hod. v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) ve výukovém sále v suterénu. Bohoslužba je nejen pro pacienty, ale je přístupná veřejnosti. Svaté přijímání pro nemocné Svátost smíření (svatá zpověď) Svátost nemocných (pomazání nemocných) O tyto služby je třeba požádat na Farním úřadě ve Zlíně, na Sadové ulici 149, tel.: , Nahlaste jméno, oddělení a pokoj, popř. bydliště. Mše svatá v nemocnici je přístupná také veřejnosti. ŽIVOT FARNOSTÍ

4 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, Zlín tel.: , , web: Svatodušní vigilie V sobotu 23. května v hod. budeme v našem kostele slavit svatodušní vigilii, která má složení podobné velikonoční vigilii na Bílou sobotu. Svatodušní vigilie má tyto části: 1. Lucenarium před kostelem se připraví oheň, od něhož zapálíme paškál a svoje svíce, a pak společné půjdeme průvodem do kostela 2. Bohoslužba slova čtyři starozákonní čtení, epištola a evangelium 3. Přímluvy 4. Bohoslužba oběti Zveme na tuto svatodušní vigilii všechny, kdo se chtějí duchovně připravit na slavnost Seslání Ducha Svatého. Vzpomeňme na slova Pána Ježíše: Kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. (Marek 4,25) Stačí do textu vložit slovo touhu a hned vidíme, jak je důležitá příprava. Sbírka na církevní školy V neděli 24. května bude při všech bohoslužbách sbírka na církevní školy v naší arcidiecézi. Je opravdu velice důležité podporovat formaci mladých lidí i finančně. Adorace před Nocí kostelů Ve čtvrtek 28. května po večerní mši svaté budeme před vystavenou Nejsvětější Svátostí prosit Boha, aby použil ke svému záměru připravený program Den kostelů i Noc kostelů, a také abychom byli správnými nástroji v Jeho rukou. Přijďte se s námi o to modlit! Noc kostelů V pátek 29. května bude probíhat nejen v naší republice, ale i v okolních zemích dopoledne pro školy Den kostelů a večer Noc kostelů. Řekněte o této akci svým známým, kteří kostel moc nenavštěvují, pozvěte je a předejte jim poutnické pasy i programy, které jsou k dispozici. A nejlépe přijďte s nimi! U nás bude program probíhat od 18 hod. do půlnoci. První svaté přijímání dětí V neděli 31. května při mši svaté v 10 hod. poprvé přijme 29 našich dětí svátostného Ježíše. Boží Tělo ve Zlíně Ve čtvrtek 4. června církev slaví slavnost Těla a Krve Páně. V našich farnostech tento svátek oslavíme i v neděli 7. června společnou bohoslužbou v 10 hod. na náměstí Míru. Po Praze, Brně, Olomouci a jiných městech chceme také u nás obnovit tradici slavení Božího Těla, jak tomu bylo v dřívějších dobách. Ve Zlíně byla poslední slavnostní mše svatá na náměstí s průvodem s Nejsvětější Svátostí v roce Poté se v letech Pražského jara konaly s uděleným souhlasem zastupitelů města průvody pouze na prostranství před kostelem. Bývaly vždy spojeny s žehnáním městu. Chceme znovu 4 ŽIVOT FARNOSTÍ

5 obnovit tuto krásnou tradici slavení Božího Těla, která zdůrazňuje přítomnost živého Ježíše mezi námi. Proč obnovujeme tuto tradici? K čemu průvod? Proč vyjít z kostela? My věřící máme vydávat svému okolí svědectví o živém Kristu, který je přítomný v Eucharistii. Svědectví není demonstrací a eucharistický průvod nemá být projevem triumfalismu, ale výrazem naší hluboké víry v Ježíšovu přítomnost, který jde s námi do zaslíbené země a zdůrazňuje nutnost důvěry v Boží vedení. Mše svatá, která začne v 10 hod. na náměstí Míru, proběhne za každého počasí. Bude zajištěn dostatečný počet míst k sezení. Po jejím skončení všichni přítomní vytvoří eucharistický průvod, v němž kněz za doprovodu ministrantů, družiček a dalších věřících přenese Nejsvětější Svátost oltářní do kostela sv. Filipa a Jakuba, kde bude následovat adorace. Už dnes vás srdečně zveme na tuto slavnost. Upozorňujeme, že tuto neděli 7. června bude v kostele sv. Filipa a Jakuba pouze večerní mše sv. v hod. Prosíme o modlitby, aby se v nás věřících stále prohlubovala úcta a víra k Eucharistickému Kristu. Rovněž statečnost se k Ježíši hlásit! Kéž bychom také obyvatelům našeho města svým životem i svou modlitbou pomáhali najít Ježíše. Více informací najdete na P. Ivan Fišar INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Okružní 5430; Zlín, tel.: , web: První svaté přijímání dětí V naší farnosti bude slavnost prvního svatého přijímání dětí v neděli 24. května při mši svaté v 10 hod. Příprava slavnosti a svátost smíření bude v sobotu 23. května v 17 hod. Prosíme o modlitbu za děti a jejich rodiny. Noc kostelů Jako každoročně se i tentokrát zapojí naše farnost do Noci kostelů, která bude v pátek 29. května. Program je uveden na vložené příloze Života farností. Biřmování Svátost biřmování udělí v našem kostele těm, kdo se připravili, otec biskup Josef Hrdlička v sobotu 30. května při mši svaté v 10 hod. Provázejme naše biřmovance svou modlitbou. Bohoslužba východního obřadu V sobotu 30. května v 18 hod. bude v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů mše svatá východního obřadu, kterou bude sloužit salesián P. Petr Cvrkal. Těm, kdo se chtějí zúčastnit, doporučujeme přednášku o liturgii sv. Jana Zlatoústého, která bude v úterý 19. května v 19 hod. v kostele. Svatební ohlášky Svátost manželství přijmou v našem kostele v sobotu 6. června Martina Johnová a Stanislav Julíček, Šárka Dobřecká a Lukáš Knotek. P. Pavel Glogar, SDB ŽIVOT FARNOSTÍ

6 BUDE VÁS ZAJÍMAT Pozvánka na přednášku Místní skupina České křesťanské akademie a město Vizovice vás srdečně zvou na přednášku Mgr. Zdeňka Pomkly Konec druhé světové války na Vizovicku, která se koná ve čtvrtek 21. května v 18 hod. v kavárně Kulturního domu ve Vizovicích (vstup z parkoviště). P. Jindřich Peřina Olomoucký arcibiskup ocenil dva naše farníky Již posedmé od roku 2009 bývají při valné hromadě Matice svatohostýnské oceňováni její zasloužilí členové. Mezi dvaceti letošními vyznamenanými, kteří převzali v neděli 3. května z rukou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera Svatohostýnskou medaili a pamětní list s poděkováním za dlouholetou obětavou práci pro Svatý Hostýn, byli také dva naši farníci, redaktoři našeho farního zpravodaje, Leoš Hrdlička a PhDr. Josef Pala. (red) Mše svatá za pracovníky ve zdravotnictví Bude se konat v neděli 24. května ve hod. v poutním kostele Panny Marie Sněžné v Provodově-Malenisku. Celebrovat ji bude P. Marek Orko Vácha. (red) Pozvánka na přednášku Místní pobočka MSKA pořádá přednášku s názvem V zákopech 1. světové války italská fronta. Přednáška se koná ve čtvrtek 28. května v hod. (po mši svaté) v sále kláštera Regina. Možná mnohé napadne otázka, proč přednáška o první světové válce, když si teď připomínáme 70. výročí konce druhé světové války. Tato přenáška chce upozornit na jiné významné výročí. Brzy to bude 100 let, kdy Itálie vyhlásila válku Rakousko-Uhersku. K vyhlášení války došlo 23. května Do krutých bojů na italské frontě bylo nasazeno i mnoho vojáků z českých zemí, kteří na této frontě patřili mezi nejudatnější. Karel Mikulášek Nemocniční kaplani Od roku 2014 působí v Krajské nemocnici Tomáše Bati kaplanka Eva Pastrňáková. Od letošního roku byla na popud arcibiskupa Jana Graubnera tato služba rozšířena o další dva kaplany Janu Skaličkovou a Karla Mikuláška. Nemocniční kaplan je mezinárodní označení osoby, která vykonává pastorační péči ve zdravotnických, případně sociálních službách. Působí na základě pověření daného svou církví a smlouvy s nemocnicí. Nemocniční kaplani z Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR nabízí všem pacientům, jejich příbuzným, pozůstalým a pracovníkům ve zdravotnictví: osobní rozhovory, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci, hledání naděje, smyslu nemoci a utrpení, průvodce v těžkém období ztráty blízkého člověka, četbu z Bible, společnou modlitbu, slavení svátostí a zprostředkování kontaktů na katolické kněze a duchovní jiných křesťanských církví. Služba nemocničního kaplana přináší mnoho radosti, setkávání s lidmi a mnohdy i hluboké duchovní rozhovory. Naše služby si pacienti volí sami, na žádost rodiny, nebo se seznámíme v nemocnici a skrze rozhovor vytváříme vztah. Nikomu nic nevnucujeme a jsme otevření k službě všem pacientům. Nebojte se na nás obrátit! 6 ŽIVOT FARNOSTÍ

7 Co se týká mé osoby, nikdy jsem netušila, že mě Pán k této službě povolá. Nepřísluší mi o ní ani mluvit, protože ji vykonávám teprve měsíc. Mým prvním navštíveným pacientem byl před 22 lety náš kněz a fryštácký salesián P. Josef Honka, kterého jsem navštěvovala na interně. Rozhovory s ním a modlitba růžence mi v této době dodávaly sílu. Podobně mluví i naši pacienti. Také jsem chodila na mši svatou v suterénu budovy LDN. Výhledově se uvažuje o nové kapli v nemocnici, která má být v nové budově interny. Jana Skaličková Pozvánka na pěší putování do Mariazell Zveme vás na pěší pouť, kterou pořádá farnost sv. Filipa a Jakuba, do největšího rakouského mariánského poutního místa Mariazell ve dnech od 26. do 30. srpna. Pěšky absolvovaná trasa bude v celkové délce asi 100 km. Denně ujdeme 20 až 25 km. Cestou nás bude doprovázet autobus, který přepraví naše zavazadla, případně popoveze unavené. Stravování bude zajištěno. Noclehy budou v poutnických domech. Úmysl putování bude vybrán z návrhů účastníků hlasováním většiny. Spolu s námi bude putovat kněz, který bude sloužit každý den mši svatou. Předpokládaná cena je 4500 Kč. Přihlašovat se můžete do 31. května každou neděli dopoledne na faře (ulice Sadová, Zlín) v klubu Pod kánoí nebo na Přihláška bude závazná po uhrazení zálohy (možno ve dvou splátkách). Detailní informace budou zveřejňovány postupně během příprav v Životě farností, na nástěnkách v kostele nebo na tel.: (pouze večer). Neváhejte a pojďte si společně nejen vyprosit požehnání k Matce Boží. Těšíme se na vás. Anna a Jan Blechovi Být si blíž aneb Komunikace není jen o slovech Zveme všechny páry, ale i jednotlivce, kteří chtějí zlepšit svůj vztah, na interaktivní seminář na téma Komunikace a řešení konfliktů v manželství. Dozvíte se, jak s partnerem dobře a efektivně komunikovat, vhodně řešit společné krize a čeho se ve společné komunikaci vyvarovat. Seminář se uskuteční v sobotu 30. května od 9 do 15 hod. v aule Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Program povede oblíbený a osvědčený lektorský pár manželé Irena a Petr Smékalovi. Párům přednáší již několik let na Manželských setkáních v rámci programu YMCA. Vedou semináře komunikačních dovedností a osobnostního rozvoje. Jejich přednášky jsou inspirující a do vztahů přinášejí nové podněty. Vychovávají spolu čtyři děti. V únoru vedli úspěšný valentýnský seminář Jak mít vztah, který vydrží, kterého se zúčastnilo přes sto párů. Registrační poplatek je 99 Kč za pár i jednotlivce. Páry, které se semináře zúčastní společně, navíc čeká v závěru programu slosování o pěkné ceny. V přihlášce nabízíme možnost objednání obědu v ceně 80 Kč. Rodičům nabízíme hlídání dětí od 4 let. Přihlášku a více informací o programu a tématech naleznete na přiloženém plakátku a také na internetových stránkách případně na Markéta Piknová Naléhavá prosba Matka se dvěma dětmi hledá podnájem (tel.: ). (red) ŽIVOT FARNOSTÍ

8 Pozvánka na Setkání ovdovělých Společenství vdov a vdovců zve na 4. Setkání ovdovělých, které se bude konat v úterý 9. června ve Štípě. Hlavním celebrantem bude P. Mgr. Jan Linhart, biskupský vikář pro pastoraci Královehradecké diecéze modlitba svatého růžence mše svatá v kostele svědectví další plánované akce na druhé pololetí roku polední volno pohoštění (nabídne farnost); svátost smíření, duchovní pohovor, sdílení, prohlídka kostela; k dispozici právník, psycholog, pracovník sociálního odboru ztišení s hudbou varhany, zpěv, flétna přednáška na téma Když Bůh mlčí P. Mgr. Jan Linhart adorace a svátostné požehnání Přihlásit se můžete na (tel.: ), (tel.: ) Alenka Panáková Pozvánka na pouť k Paní Zdislavě do Oldřichovic O posledním květnovém víkendu se koná v Oldřichovicích (farnost Pohořelice) poutní slavnost u příležitosti oslavy svátku sv. Zdislavy, ochránkyně našich rodin a chlouby rodné Moravy. Kostel jí zasvěcený byl vybudován obětavostí místních farníků v devadesátých letech 20. století (posvěcen biskupem Josefem Hrdličkou v srpnu 1997). V oltáři je vložena a vystavena k uctění relikvie sv. Zdislavy. Protože tudy prochází poutní cesta Velehrad Svatý Hostýn, zastavují se zde poutníci často k modlitbě za požehnání pro své rodiny s prosbou o přímluvu světice. Pro mnohé je ale oldřichovická svatyňka samotným cílem poutí. Poutní bohoslužby se letos uskuteční v sobotu 30. května a v neděli 31. května v hod., nedělní svátostné požehnání bude vždy ve 14 hod. Kromě toho je možné vykonat pouť k Paní Zdislavě kdykoliv během roku v době pravidelných sobotních večerních bohoslužeb (výjimečně se přesouvají na neděli dle ohlášení), s ostatními poutními skupinami či individuálně po předchozí domluvě. P. Miroslav Jáně OREL JEDNOTA ZLÍN Pozvánka na folklórní festival Májíček Orel jednota Zlín vás srdečně zve na již VI. ročník Česko- -slovenského dětského folklórního festivalu Májíček, který se bude konat v sobotu 23. května od 14 hod. na prostranství před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů. Na programu budou vystoupení dětských folklórních souborů ze Žiliny, Drietomy, Strážnice, Starého Města, Frýdku-Místku, Moravského Písku a samozřejmě také ze Zlína. V doprovodném programu budou soutěže a další zábava pro děti (např. skákací hrad, trampolína). V případě nepříznivého počasí se program uskuteční v Masters of Rock Café na Čepkově. Podrobnosti najdete na plakátech. Jaromír Schneider 8 ŽIVOT FARNOSTÍ

9 CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Česká 4787, Zlín Jižní Svahy, tel./fax: Až já budu velká Ve středu 8. dubna jsme se během výuky odebraly na cestu do Prostějova, protože žákyně 6. třídy Majda Hartigová vyhrála výtvarnou soutěž Až já budu velká. Ve své kategorii byla první ze všech! Doprovod jí dělala paní učitelka Davidova, Terča Plevová a Verča Hartigová. Jak jsme přijely do Prostějova, tak jsme potkaly spoustu zajímavých lidí a míst. Také jsme stihly zajít do cukrárny Aida (Majda). Potom už jsme šly na samotné vyhlášení soutěže. To probíhalo v Cyrilometodějském gymnáziu. Než začalo, tak jsme se ještě podívaly po škole na výtvory soutěže a pak proběhla bohoslužba slova v nádherné školní kapli. Poté bylo představení školního dramatického kroužku a už začalo vyhlášení. Před zpáteční cestou jsme se stavily do Billy a pak už nastoupily do vlaku a jely zpátky domů. Tereza Plevová (6. ročník) První svátost smíření V pátek 24. dubna a v sobotu 25. dubna prožily děti ze 3. třídy spolu s dětmi z farního náboženství další důležitý krok při přípravě na první svaté přijímání a vůbec na své cestě k Bohu. Při prvním slavení svátosti smíření s důvěrou odevzdaly Bohu své hříchy a přijaly jeho odpuštění. Krásu svého srdce pak vyjádřily zdobením svící ve společném domu církve. Doprovázejme tyto děti svou modlitbou, aby věrně následovaly Ježíše. Marie Jiroutová CHARITA Burešov 4886, Zlín, tel.: Sbírka použitého ošacení Sbírka probíhá v šatníku Charity Zlín každé úterý od 8 do10 hod. a ve čtvrtek od 15 do 17 hod. Přinášet po dobu školního roku můžete oděvy, obuv, ponožky, spodní prádlo, utěrky, ložní prádlo a ručníky. Posledním dnem, kdy bude před prázdninami šatník otevřen, je 30. červen. Také přijímáme brýle na čtení a také čisticí a hygienické potřeby (např. mýdlo, tělový i vlasový šampon, deodorant, antiperspirant, manikúra, hřeben, zrcátko, zubní kartáček, dekorativní kosmetika). Více informací na tel.: a na Za vaše dary pro sociálně slabé a osoby v krizi děkujeme. Pavla Romaňáková ŽIVOT FARNOSTÍ

10 NOC KOSTELŮ 2015 FARNOST SV. FILIPA A JAKUBA V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než 1400 kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky na programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a noci. Noc kostelů 2015 proběhne 29. května 2015 také ve Zlíně a okolí ve více jak 28 kostelích, kaplích a modlitebnách. Více informací o programech najdete na webových stánkách nebo v poutnickém pase. Největší novinkou bude program pod názvem Přijď a ochutnej, který bude probíhat venku před kostelem od 19 do 23hod. Chtěli bychom pozvat ke kostelu lidi na malé posezení s projekcí. Chtěli jsme tak trochu vyjít ven z kostela, otevřít se lidem a nabídnout něco v odlehčeném nezávazném stylu. Program Noci kostelů 2015: Zvony zní Koncert rodiny Březíkových Mše svatá Slyšíš? Kostel zpívá... Duchovní hudba napříč staletími a kontinenty zpívají: Jana Štolfová, Marta Sýkorová, Veronika Sýkorová Chvalte Hospodina všichni národové Moderní hudba v kostele Varhanní tóny Nechte se oslovit tóny varhan v podání Ondřeje Bartoška Závěrečná modlitba za město Doprovodný program Noci kostelů 2015: Možnost osobních rozhovorů Osobní požehnání od kněze Prodej křesťanských knih v prodejně VENI Prohlídka půdy a věže kostela včetně zvonů Úryvek z Bible pro tebe Zapal si svou svíci Pokud vás některý bod z uvedeného programu zaujal, nebojte se pozvat své přátele a známé. Využijme příležitosti a nebojme se mluvit s ostatními o Bohu, o našem vztahu k Němu a o tom, co nám náš kostel a farnost přináší do života. Pokud budete moci vezměte si program Noci kostelů nebo několik poutnických pasů a zanechte je na svém pracovišti, rozdejte sousedům a známým. Děkujeme i za tento způsob evangelizace. přípravný tým Noci kostelů 10 ŽIVOT FARNOSTÍ

11 CENTRUM PRO RODINU Okružní 5298, Zlín-Jižní Svahy; tel.: , Klub maminek Zlín: každý čtvrtek od 9 hod. Tvořivé aktivity: středa 20. května od hod. Biblické tance pro ženy: středa 20. května od hod. Klub aktivních seniorů (KLAS): každý pátek od 9.30 hod. Modlitby matek: čtvrtek 11. června v 8 hod. v kapli kláštera. Den pro rodinu Rodinné dovádění Oslava Mezinárodního dne rodiny v neděli 17. května od do 18 hod. u naší budovy. Soutěže, tvoření pro děti, kouzelník, zvířátka z balónků, vystoupení pěveckého souboru Korále, stánky řemeslníků, skákací hrad a další atrakce. Programem nás bude doprovázet kapela BPT. Kurz přirozeného plánování rodičovství (PPR) Kurz začne v úterý 19. května v 18 hod., obsahuje čtyři setkání v průběhu tří měsíců. Kurzovné je 400 Kč/ pár. Kurz pro nastávající rodiče Cyklus pěti setkání, čtvrtek od 19 hod., první setkání je 18. června. Kurzovné je 700 Kč za jednotlivce nebo 800 Kč za pár. Letní rodinná dovolená pojeďte s námi do Krkonoš! Zveme rodiny do Domu setkání Albeřice v Krkonoších od 18. do 25. července s bohatým programem: přechod Krkonoš za doprovodu horského vůdce, vyrábění solárních vařičů, škola házení nožem a sekerou, ukázky RAW stravy, návštěva ZOO a pískovcových skal, tvoření pro maminky a dcery, tatínky a děti, grilování vlastnoručně ulovených ryb, povídání u ohně, zpěv i modlitba, mše svatá, krátké workshopy na témata rodinných vztahů. Cena za ubytování a polopenzi 2790 Kč (dospělý nebo dítě nad 10 let), 2390 Kč (dítě do 10 let), 328 Kč (kojenci a batolata); rodiny pobírající sociální příplatek mohou dostat slevu. Prázdninové aktivity Pro děti od 6 do 11 let nabízíme celotýdenní docházku, nebo jen na jednotlivé dny. Termíny: I. turnus července (úterý pátek), cena 960 Kč/4 dny nebo 260 Kč/den II. turnus srpna (pondělí pátek), cena Kč/5 dnů nebo 260 Kč/den. Letní pobyt pro maminky s dětmi Pod Tesákem Můžete se ještě hlásit na akci, kterou pořádá CPR Zlín společně s farností sv. Filipa a Jakuba od 2. do 7. srpna, téma Pravěk. Adopce na dálku Do naší kanceláře můžete nosit svoje příspěvky (v jakékoli výši) na studia našich společně adoptovaných dětí. Předem moc děkujeme! Andrea Šimečková ŽIVOT FARNOSTÍ

12 HLASY A OHLASY Boží Slovo v životě mocně působí Ano, skutečně, je to tak. Dokládají to i následující svědectví. Pomocí při pravidelném čtení Božího Slova jsou mnohým z nás dvojlisty s Nedělní liturgií, které najdeme vždy v neděli u vchodů do kostela. Texty obsahují rovněž kratičké vysvětlení nedělních čtení. Zkuste je také využít. Boží Slovo živé Slovo Poslechla jsem výzvu svého srdce a přidala se k úterní skupince, která čte Písmo svaté na faře vždy od 19 hod. Čteme evangelium na neděli. Střídáme se ve vedení a každá z nás je obohacením pro celé společenství. Jsem konvertitka a Písmo se pro mě teprve teď stává živým. Bůh ke mně promlouvá svým slovem. Vstupuje do mého života, do mých situací, vyučuje mne, vede mne, proměňuje a posiluje. Slyšela jsem některé pasáže z Bible už vícekrát, ale až teď se mi vybavují v běžném životě i během dne, to se mi dřív nestávalo. Nebojte se, toto slovíčko je v Bibli mockrát, nebojte se tedy začít číst Písmo svaté. Je světlem pro naši cestu životem. S. N. Nedělní liturgie Ještě před pár lety jsem ani netušila, že existuje možnost přípravy na nedělní čtení při mši svaté. Byla jsem pozvána do společenství, kde se připravujeme na nedělní mši svatou společně čtením nedělního evangelia a rozjímáním nad textem metodou sedmi kroků text si dvakrát přečteme nahlas, poté každá sama potichu, pak co nás oslovilo dotklo se našeho srdce přečteme nahlas po jednom. Následovně rozebíráme tu část, která každou z nás oslovila, a přidáme, jak Boží slovo zasáhlo do našeho života a co nám tím chce říci, popřípadě svědectví z minulosti. Boží slovo se stává živým a provází mě v mém životě velmi výrazně, neboť si více úryvky pamatuji i skrze svědectví nebo výklad druhých. Ilona Ze svědectví vybrala Marie Domanská SARKANDER organizace pro děti a mládež, pobočka Zlín, Divadelní 6, Zlín, tel.: web: Pletení košíků z pedigu a gumičkování v pátek 22. května od 15 do hod. Hlaste se na nebo na tel.: Akce probíhají v druhém patře (učebna náboženství) v klášterní budově Regina a jsou určeny pro děti, mládež i dospěláky. Materiál je zajištěn. Ilona Zátopková ŽIVOT FARNOSTÍ čtrnáctideník zlínských farnosti Vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, Zlín, tel.: , ) ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, Zlín, tel.: ) Redakční rada: P. Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej Jakubíček, Libuše Jakubíčková, PhDr. Josef Pala, Pavel Záleský Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným Určeno pro vnitřní potřebu ŽIVOT FARNOSTÍ

číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května 2012

číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Petr Klinkovský Na letošní Tradiční zlínské pouti vystoupil

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Libuše Jakubíčková Naše farnosti slavily slavnost Božího

Více

zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů

zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 Snímek Lenka Hrdličková

Více

číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010

číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Helena Palová Jaroslavice navštívil poprvé v historii olomoucký

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu 2009

číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu 2009 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu 2009 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Zástupci našeho regionu Mgr. Karel Jankovič, člen Rady města

Více

číslo 6 ročník XXI neděle 21. března 2010

číslo 6 ročník XXI neděle 21. března 2010 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 6 ročník XXI neděle 21. března 2010 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Marie Pašková V neděli 13. března se v kostele sv. Filipa

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 OLDIN 7 8 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 OLDIN 7 8 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velká misijní pouť Poslední květnovou sobotu se ve Zlíně-Malenovicích

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Misijní neděle 23. října 2011

Misijní neděle 23. října 2011 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 říjen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23.

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 duben 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Vladimír Holan Že po tomto životě zde mělo by nás jednou

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012

číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Kněžský hrob na Mladcové Snímek Vít Jakubíček Z LITURGICKÉHO

Více

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a DUBEN 4 / 2015 Aleluja Pán z mrtvých vstal V katedrále sv. Bartoloměje byla krásná výstava Na paletě. Umělci byli vyzváni, aby namalovali obraz na paletu, kterou užívají malíři ke své práci. Zaujal mě

Více

7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2015, ročník XIV, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz

7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2015, ročník XIV, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz 7/8 červenec / srpen A. D. 2015, ročník XIV, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz úvodník ŽEHNÁNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Poslední červnovou neděli využilo několik desítek farníků příležitost k požehnání svých

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 Obsah:! Pastýřský list kardinála u příležitosti oslav jeho 75. narozenin... str. 9! Zvony na Tetíně péčí farníků...str. 9-10! Svědectví: vnímání rozdílů mezi ateisty a věřícími...str. 10-11!

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh TIPY NA KNIHY Nakladatelství Portál Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8 www.portal.cz

Více

JSEM NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ. ZÁZRAČNÉ MEDAILE, Ó

JSEM NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ. ZÁZRAČNÉ MEDAILE, Ó FARNÍ LISTY Květen 2015 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnostvsetin.cz; farnost.valasskapolanka.cz MÁJOVÉ ZAMYŠLENÍ Cílem májové pobožnosti, sv.

Více

pražské arcidiecéze č. 5, květen 2003 Modlitba růžence

pražské arcidiecéze č. 5, květen 2003 Modlitba růžence pražské arcidiecéze č. 5, květen 2003 Jdu napřed. Těším se na vás! Možná znáte tu situaci: přátelé se dohodnou, že společně prožijí několik dní někde v přírodě, na horách. A mají to štěstí, že někdo z

Více

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 2/2015 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, při nedávné návštěvě jednoho devadesátiletého kněze jsem slyšel zajímavou myšlenku. Řekl mi, Jendo, my děláme velkou katechetickou

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

Noc kostelů byla úspěšná Páteční Noc kostelů (28. května) přilákala do setmělých

Noc kostelů byla úspěšná Páteční Noc kostelů (28. května) přilákala do setmělých 7-8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 20 červenec srpen 2010 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Požehnání Poutní cesty růžence V neděli 13. června byla požehnána

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více