sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015"

Transkript

1 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května Snímek Lenka Hrdličková Cimbálová muzika Paléska doprovodila tradiční farní pouť

2 Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE Sedmá neděle velikonoční Den modliteb za sdělovací prostředky (Sk ; 1 Jan 4,11 16; Jan 17,11b 19) PO Nezávazná památka sv. Jana I., papeže a mučedníka ST Památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze ČT Nezávazná památka sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů, mučedníků PÁ Nezávazná památka sv. Rity z Cascie, řeholnice NE Slavnost Seslání Ducha Svatého (Sk 2,1 11; Gal 5,16 25; Jan 15,26 27;16,12 15) PO Nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve Nezávazná památka sv. Řehoře VII., papeže Nezávazná památka sv. Marie Magdalény de Pazzi, panny ÚT Památka sv. Filipa Neriho, kněze ST Nezávazná památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa ČT Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze SO Nezávazná památka sv. Zdislavy NE Slavnost Nejsvětější Trojice (Př 8,22 31; Řím 5,1 5; Jan 16,12 15) Bohoslužby v našich kostelech Kostel sv. Filipa a Jakuba pondělí 6.30 a (studentská) úterý 6.30, večerní mše svatá není středa 6.30 a čtvrtek 6.30 a pátek 6.30, (adorace) a sobota 6.30 a (s nedělní platností) neděle 7.00, 8.30 (dětská), 10.00, 11.30, (adorace), Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích pondělí bohoslužba není den řeholní komunity úterý (se vzděláváním dospělých) středa 8.00 čtvrtek 8.00 pátek (adorace) a (mládežnická) sobota 8.00 neděle 8.00, (rytmická), 11.30, Příští číslo Života farností vyjde v neděli 31. května Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 25. května 2015 v 17 hod. Příspěvky můžete zasílat na Podrobnější informace k psaní článků najdete na: 2 ŽIVOT FARNOSTÍ

3 DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ Bratři a sestry, oslavovali jsme nedávno kulaté výročí 70 let od konce 2. světové války. Za tu dobu prošla naše země mnoha změnami. Zažila pak špatné i dobré časy. Třeba i co se týká oblasti víry. Stačí, když se dnes v neděli postavíme před některý z kostelů a můžeme vidět, jak z něj vychází lidé svátečně ustrojení a také více dětí předškolního i školního věku, kteří mají v rukou modlitební knížky. Nebyla to vždy úplná samozřejmost Vzpomeňme na dobu před rokem 1989, kdy mnozí vůbec neměli šanci veřejně svou víru vyznávat v místě svého bydliště a jezdili i několik desítek kilometrů jinam do jiných farností. Natožpak veřejné nošení modlitební knížky. Dnes můžeme vyznávat víru svobodně. Jedním z jejích projevů je i mariánská úcta. Úcta k Panně Marii Matce Boží je nedílnou součástí víry katolického křesťana. Májové pobožnosti k Panně Marii jsou projevem této úcty a lidové zbožnosti. Z májových pobožností letos vyzařuje zvlášť velikonoční radost. Díváme se přitom na Marii, která nejenom stála pod křížem, ale mohla také dospět k víře ve Zmrtvýchvstalého. Maria nám porodila Ježíše, vítěze nad zlem a smrtí. Její mateřství je nejhlubším důvodem, kvůli němuž křesťané už od nejdávnějších dob uctívali Marii. V průběhu dějin církve se toto uctívání vyjadřovalo nejrůznějším způsobem, například modlitbou růžence nebo májovými pobožnostmi. Celý církevní rok je vždy v těsném spojení s Marií, Matkou Ježíšovou. V církevním roce prožíváme dějiny našeho vykoupení. Maria našeho Vykupitele porodila, je tedy v jistém smyslu spoluvykupitelkou světa. Proto se s ní setkáváme ve všech dobách církevního roku: V adventu je jitřenkou ohlašující krásné ráno, bez Marie není možné myslet na Vánoce. Vidíme ji pod Ježíšovým křížem, ale i uprostřed apoštolů při seslání Ducha Svatého. V liturgickém mezidobí se setkáváme s Marií v evangeliích. Skrze Marii k Ježíšovi. Ať se tak stane. P. Jaroslav Endlicher SLOUŽÍME NEMOCNÝM Mše svatá v Krajské nemocnici Tomáše Bati je sloužena každou sobotu v hod. v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) ve výukovém sále v suterénu. Bohoslužba je nejen pro pacienty, ale je přístupná veřejnosti. Svaté přijímání pro nemocné Svátost smíření (svatá zpověď) Svátost nemocných (pomazání nemocných) O tyto služby je třeba požádat na Farním úřadě ve Zlíně, na Sadové ulici 149, tel.: , Nahlaste jméno, oddělení a pokoj, popř. bydliště. Mše svatá v nemocnici je přístupná také veřejnosti. ŽIVOT FARNOSTÍ

4 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, Zlín tel.: , , web: Svatodušní vigilie V sobotu 23. května v hod. budeme v našem kostele slavit svatodušní vigilii, která má složení podobné velikonoční vigilii na Bílou sobotu. Svatodušní vigilie má tyto části: 1. Lucenarium před kostelem se připraví oheň, od něhož zapálíme paškál a svoje svíce, a pak společné půjdeme průvodem do kostela 2. Bohoslužba slova čtyři starozákonní čtení, epištola a evangelium 3. Přímluvy 4. Bohoslužba oběti Zveme na tuto svatodušní vigilii všechny, kdo se chtějí duchovně připravit na slavnost Seslání Ducha Svatého. Vzpomeňme na slova Pána Ježíše: Kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. (Marek 4,25) Stačí do textu vložit slovo touhu a hned vidíme, jak je důležitá příprava. Sbírka na církevní školy V neděli 24. května bude při všech bohoslužbách sbírka na církevní školy v naší arcidiecézi. Je opravdu velice důležité podporovat formaci mladých lidí i finančně. Adorace před Nocí kostelů Ve čtvrtek 28. května po večerní mši svaté budeme před vystavenou Nejsvětější Svátostí prosit Boha, aby použil ke svému záměru připravený program Den kostelů i Noc kostelů, a také abychom byli správnými nástroji v Jeho rukou. Přijďte se s námi o to modlit! Noc kostelů V pátek 29. května bude probíhat nejen v naší republice, ale i v okolních zemích dopoledne pro školy Den kostelů a večer Noc kostelů. Řekněte o této akci svým známým, kteří kostel moc nenavštěvují, pozvěte je a předejte jim poutnické pasy i programy, které jsou k dispozici. A nejlépe přijďte s nimi! U nás bude program probíhat od 18 hod. do půlnoci. První svaté přijímání dětí V neděli 31. května při mši svaté v 10 hod. poprvé přijme 29 našich dětí svátostného Ježíše. Boží Tělo ve Zlíně Ve čtvrtek 4. června církev slaví slavnost Těla a Krve Páně. V našich farnostech tento svátek oslavíme i v neděli 7. června společnou bohoslužbou v 10 hod. na náměstí Míru. Po Praze, Brně, Olomouci a jiných městech chceme také u nás obnovit tradici slavení Božího Těla, jak tomu bylo v dřívějších dobách. Ve Zlíně byla poslední slavnostní mše svatá na náměstí s průvodem s Nejsvětější Svátostí v roce Poté se v letech Pražského jara konaly s uděleným souhlasem zastupitelů města průvody pouze na prostranství před kostelem. Bývaly vždy spojeny s žehnáním městu. Chceme znovu 4 ŽIVOT FARNOSTÍ

5 obnovit tuto krásnou tradici slavení Božího Těla, která zdůrazňuje přítomnost živého Ježíše mezi námi. Proč obnovujeme tuto tradici? K čemu průvod? Proč vyjít z kostela? My věřící máme vydávat svému okolí svědectví o živém Kristu, který je přítomný v Eucharistii. Svědectví není demonstrací a eucharistický průvod nemá být projevem triumfalismu, ale výrazem naší hluboké víry v Ježíšovu přítomnost, který jde s námi do zaslíbené země a zdůrazňuje nutnost důvěry v Boží vedení. Mše svatá, která začne v 10 hod. na náměstí Míru, proběhne za každého počasí. Bude zajištěn dostatečný počet míst k sezení. Po jejím skončení všichni přítomní vytvoří eucharistický průvod, v němž kněz za doprovodu ministrantů, družiček a dalších věřících přenese Nejsvětější Svátost oltářní do kostela sv. Filipa a Jakuba, kde bude následovat adorace. Už dnes vás srdečně zveme na tuto slavnost. Upozorňujeme, že tuto neděli 7. června bude v kostele sv. Filipa a Jakuba pouze večerní mše sv. v hod. Prosíme o modlitby, aby se v nás věřících stále prohlubovala úcta a víra k Eucharistickému Kristu. Rovněž statečnost se k Ježíši hlásit! Kéž bychom také obyvatelům našeho města svým životem i svou modlitbou pomáhali najít Ježíše. Více informací najdete na P. Ivan Fišar INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Okružní 5430; Zlín, tel.: , web: První svaté přijímání dětí V naší farnosti bude slavnost prvního svatého přijímání dětí v neděli 24. května při mši svaté v 10 hod. Příprava slavnosti a svátost smíření bude v sobotu 23. května v 17 hod. Prosíme o modlitbu za děti a jejich rodiny. Noc kostelů Jako každoročně se i tentokrát zapojí naše farnost do Noci kostelů, která bude v pátek 29. května. Program je uveden na vložené příloze Života farností. Biřmování Svátost biřmování udělí v našem kostele těm, kdo se připravili, otec biskup Josef Hrdlička v sobotu 30. května při mši svaté v 10 hod. Provázejme naše biřmovance svou modlitbou. Bohoslužba východního obřadu V sobotu 30. května v 18 hod. bude v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů mše svatá východního obřadu, kterou bude sloužit salesián P. Petr Cvrkal. Těm, kdo se chtějí zúčastnit, doporučujeme přednášku o liturgii sv. Jana Zlatoústého, která bude v úterý 19. května v 19 hod. v kostele. Svatební ohlášky Svátost manželství přijmou v našem kostele v sobotu 6. června Martina Johnová a Stanislav Julíček, Šárka Dobřecká a Lukáš Knotek. P. Pavel Glogar, SDB ŽIVOT FARNOSTÍ

6 BUDE VÁS ZAJÍMAT Pozvánka na přednášku Místní skupina České křesťanské akademie a město Vizovice vás srdečně zvou na přednášku Mgr. Zdeňka Pomkly Konec druhé světové války na Vizovicku, která se koná ve čtvrtek 21. května v 18 hod. v kavárně Kulturního domu ve Vizovicích (vstup z parkoviště). P. Jindřich Peřina Olomoucký arcibiskup ocenil dva naše farníky Již posedmé od roku 2009 bývají při valné hromadě Matice svatohostýnské oceňováni její zasloužilí členové. Mezi dvaceti letošními vyznamenanými, kteří převzali v neděli 3. května z rukou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera Svatohostýnskou medaili a pamětní list s poděkováním za dlouholetou obětavou práci pro Svatý Hostýn, byli také dva naši farníci, redaktoři našeho farního zpravodaje, Leoš Hrdlička a PhDr. Josef Pala. (red) Mše svatá za pracovníky ve zdravotnictví Bude se konat v neděli 24. května ve hod. v poutním kostele Panny Marie Sněžné v Provodově-Malenisku. Celebrovat ji bude P. Marek Orko Vácha. (red) Pozvánka na přednášku Místní pobočka MSKA pořádá přednášku s názvem V zákopech 1. světové války italská fronta. Přednáška se koná ve čtvrtek 28. května v hod. (po mši svaté) v sále kláštera Regina. Možná mnohé napadne otázka, proč přednáška o první světové válce, když si teď připomínáme 70. výročí konce druhé světové války. Tato přenáška chce upozornit na jiné významné výročí. Brzy to bude 100 let, kdy Itálie vyhlásila válku Rakousko-Uhersku. K vyhlášení války došlo 23. května Do krutých bojů na italské frontě bylo nasazeno i mnoho vojáků z českých zemí, kteří na této frontě patřili mezi nejudatnější. Karel Mikulášek Nemocniční kaplani Od roku 2014 působí v Krajské nemocnici Tomáše Bati kaplanka Eva Pastrňáková. Od letošního roku byla na popud arcibiskupa Jana Graubnera tato služba rozšířena o další dva kaplany Janu Skaličkovou a Karla Mikuláška. Nemocniční kaplan je mezinárodní označení osoby, která vykonává pastorační péči ve zdravotnických, případně sociálních službách. Působí na základě pověření daného svou církví a smlouvy s nemocnicí. Nemocniční kaplani z Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR nabízí všem pacientům, jejich příbuzným, pozůstalým a pracovníkům ve zdravotnictví: osobní rozhovory, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci, hledání naděje, smyslu nemoci a utrpení, průvodce v těžkém období ztráty blízkého člověka, četbu z Bible, společnou modlitbu, slavení svátostí a zprostředkování kontaktů na katolické kněze a duchovní jiných křesťanských církví. Služba nemocničního kaplana přináší mnoho radosti, setkávání s lidmi a mnohdy i hluboké duchovní rozhovory. Naše služby si pacienti volí sami, na žádost rodiny, nebo se seznámíme v nemocnici a skrze rozhovor vytváříme vztah. Nikomu nic nevnucujeme a jsme otevření k službě všem pacientům. Nebojte se na nás obrátit! 6 ŽIVOT FARNOSTÍ

7 Co se týká mé osoby, nikdy jsem netušila, že mě Pán k této službě povolá. Nepřísluší mi o ní ani mluvit, protože ji vykonávám teprve měsíc. Mým prvním navštíveným pacientem byl před 22 lety náš kněz a fryštácký salesián P. Josef Honka, kterého jsem navštěvovala na interně. Rozhovory s ním a modlitba růžence mi v této době dodávaly sílu. Podobně mluví i naši pacienti. Také jsem chodila na mši svatou v suterénu budovy LDN. Výhledově se uvažuje o nové kapli v nemocnici, která má být v nové budově interny. Jana Skaličková Pozvánka na pěší putování do Mariazell Zveme vás na pěší pouť, kterou pořádá farnost sv. Filipa a Jakuba, do největšího rakouského mariánského poutního místa Mariazell ve dnech od 26. do 30. srpna. Pěšky absolvovaná trasa bude v celkové délce asi 100 km. Denně ujdeme 20 až 25 km. Cestou nás bude doprovázet autobus, který přepraví naše zavazadla, případně popoveze unavené. Stravování bude zajištěno. Noclehy budou v poutnických domech. Úmysl putování bude vybrán z návrhů účastníků hlasováním většiny. Spolu s námi bude putovat kněz, který bude sloužit každý den mši svatou. Předpokládaná cena je 4500 Kč. Přihlašovat se můžete do 31. května každou neděli dopoledne na faře (ulice Sadová, Zlín) v klubu Pod kánoí nebo na Přihláška bude závazná po uhrazení zálohy (možno ve dvou splátkách). Detailní informace budou zveřejňovány postupně během příprav v Životě farností, na nástěnkách v kostele nebo na tel.: (pouze večer). Neváhejte a pojďte si společně nejen vyprosit požehnání k Matce Boží. Těšíme se na vás. Anna a Jan Blechovi Být si blíž aneb Komunikace není jen o slovech Zveme všechny páry, ale i jednotlivce, kteří chtějí zlepšit svůj vztah, na interaktivní seminář na téma Komunikace a řešení konfliktů v manželství. Dozvíte se, jak s partnerem dobře a efektivně komunikovat, vhodně řešit společné krize a čeho se ve společné komunikaci vyvarovat. Seminář se uskuteční v sobotu 30. května od 9 do 15 hod. v aule Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Program povede oblíbený a osvědčený lektorský pár manželé Irena a Petr Smékalovi. Párům přednáší již několik let na Manželských setkáních v rámci programu YMCA. Vedou semináře komunikačních dovedností a osobnostního rozvoje. Jejich přednášky jsou inspirující a do vztahů přinášejí nové podněty. Vychovávají spolu čtyři děti. V únoru vedli úspěšný valentýnský seminář Jak mít vztah, který vydrží, kterého se zúčastnilo přes sto párů. Registrační poplatek je 99 Kč za pár i jednotlivce. Páry, které se semináře zúčastní společně, navíc čeká v závěru programu slosování o pěkné ceny. V přihlášce nabízíme možnost objednání obědu v ceně 80 Kč. Rodičům nabízíme hlídání dětí od 4 let. Přihlášku a více informací o programu a tématech naleznete na přiloženém plakátku a také na internetových stránkách případně na Markéta Piknová Naléhavá prosba Matka se dvěma dětmi hledá podnájem (tel.: ). (red) ŽIVOT FARNOSTÍ

8 Pozvánka na Setkání ovdovělých Společenství vdov a vdovců zve na 4. Setkání ovdovělých, které se bude konat v úterý 9. června ve Štípě. Hlavním celebrantem bude P. Mgr. Jan Linhart, biskupský vikář pro pastoraci Královehradecké diecéze modlitba svatého růžence mše svatá v kostele svědectví další plánované akce na druhé pololetí roku polední volno pohoštění (nabídne farnost); svátost smíření, duchovní pohovor, sdílení, prohlídka kostela; k dispozici právník, psycholog, pracovník sociálního odboru ztišení s hudbou varhany, zpěv, flétna přednáška na téma Když Bůh mlčí P. Mgr. Jan Linhart adorace a svátostné požehnání Přihlásit se můžete na (tel.: ), (tel.: ) Alenka Panáková Pozvánka na pouť k Paní Zdislavě do Oldřichovic O posledním květnovém víkendu se koná v Oldřichovicích (farnost Pohořelice) poutní slavnost u příležitosti oslavy svátku sv. Zdislavy, ochránkyně našich rodin a chlouby rodné Moravy. Kostel jí zasvěcený byl vybudován obětavostí místních farníků v devadesátých letech 20. století (posvěcen biskupem Josefem Hrdličkou v srpnu 1997). V oltáři je vložena a vystavena k uctění relikvie sv. Zdislavy. Protože tudy prochází poutní cesta Velehrad Svatý Hostýn, zastavují se zde poutníci často k modlitbě za požehnání pro své rodiny s prosbou o přímluvu světice. Pro mnohé je ale oldřichovická svatyňka samotným cílem poutí. Poutní bohoslužby se letos uskuteční v sobotu 30. května a v neděli 31. května v hod., nedělní svátostné požehnání bude vždy ve 14 hod. Kromě toho je možné vykonat pouť k Paní Zdislavě kdykoliv během roku v době pravidelných sobotních večerních bohoslužeb (výjimečně se přesouvají na neděli dle ohlášení), s ostatními poutními skupinami či individuálně po předchozí domluvě. P. Miroslav Jáně OREL JEDNOTA ZLÍN Pozvánka na folklórní festival Májíček Orel jednota Zlín vás srdečně zve na již VI. ročník Česko- -slovenského dětského folklórního festivalu Májíček, který se bude konat v sobotu 23. května od 14 hod. na prostranství před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů. Na programu budou vystoupení dětských folklórních souborů ze Žiliny, Drietomy, Strážnice, Starého Města, Frýdku-Místku, Moravského Písku a samozřejmě také ze Zlína. V doprovodném programu budou soutěže a další zábava pro děti (např. skákací hrad, trampolína). V případě nepříznivého počasí se program uskuteční v Masters of Rock Café na Čepkově. Podrobnosti najdete na plakátech. Jaromír Schneider 8 ŽIVOT FARNOSTÍ

9 CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Česká 4787, Zlín Jižní Svahy, tel./fax: Až já budu velká Ve středu 8. dubna jsme se během výuky odebraly na cestu do Prostějova, protože žákyně 6. třídy Majda Hartigová vyhrála výtvarnou soutěž Až já budu velká. Ve své kategorii byla první ze všech! Doprovod jí dělala paní učitelka Davidova, Terča Plevová a Verča Hartigová. Jak jsme přijely do Prostějova, tak jsme potkaly spoustu zajímavých lidí a míst. Také jsme stihly zajít do cukrárny Aida (Majda). Potom už jsme šly na samotné vyhlášení soutěže. To probíhalo v Cyrilometodějském gymnáziu. Než začalo, tak jsme se ještě podívaly po škole na výtvory soutěže a pak proběhla bohoslužba slova v nádherné školní kapli. Poté bylo představení školního dramatického kroužku a už začalo vyhlášení. Před zpáteční cestou jsme se stavily do Billy a pak už nastoupily do vlaku a jely zpátky domů. Tereza Plevová (6. ročník) První svátost smíření V pátek 24. dubna a v sobotu 25. dubna prožily děti ze 3. třídy spolu s dětmi z farního náboženství další důležitý krok při přípravě na první svaté přijímání a vůbec na své cestě k Bohu. Při prvním slavení svátosti smíření s důvěrou odevzdaly Bohu své hříchy a přijaly jeho odpuštění. Krásu svého srdce pak vyjádřily zdobením svící ve společném domu církve. Doprovázejme tyto děti svou modlitbou, aby věrně následovaly Ježíše. Marie Jiroutová CHARITA Burešov 4886, Zlín, tel.: Sbírka použitého ošacení Sbírka probíhá v šatníku Charity Zlín každé úterý od 8 do10 hod. a ve čtvrtek od 15 do 17 hod. Přinášet po dobu školního roku můžete oděvy, obuv, ponožky, spodní prádlo, utěrky, ložní prádlo a ručníky. Posledním dnem, kdy bude před prázdninami šatník otevřen, je 30. červen. Také přijímáme brýle na čtení a také čisticí a hygienické potřeby (např. mýdlo, tělový i vlasový šampon, deodorant, antiperspirant, manikúra, hřeben, zrcátko, zubní kartáček, dekorativní kosmetika). Více informací na tel.: a na Za vaše dary pro sociálně slabé a osoby v krizi děkujeme. Pavla Romaňáková ŽIVOT FARNOSTÍ

10 NOC KOSTELŮ 2015 FARNOST SV. FILIPA A JAKUBA V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než 1400 kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky na programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a noci. Noc kostelů 2015 proběhne 29. května 2015 také ve Zlíně a okolí ve více jak 28 kostelích, kaplích a modlitebnách. Více informací o programech najdete na webových stánkách nebo v poutnickém pase. Největší novinkou bude program pod názvem Přijď a ochutnej, který bude probíhat venku před kostelem od 19 do 23hod. Chtěli bychom pozvat ke kostelu lidi na malé posezení s projekcí. Chtěli jsme tak trochu vyjít ven z kostela, otevřít se lidem a nabídnout něco v odlehčeném nezávazném stylu. Program Noci kostelů 2015: Zvony zní Koncert rodiny Březíkových Mše svatá Slyšíš? Kostel zpívá... Duchovní hudba napříč staletími a kontinenty zpívají: Jana Štolfová, Marta Sýkorová, Veronika Sýkorová Chvalte Hospodina všichni národové Moderní hudba v kostele Varhanní tóny Nechte se oslovit tóny varhan v podání Ondřeje Bartoška Závěrečná modlitba za město Doprovodný program Noci kostelů 2015: Možnost osobních rozhovorů Osobní požehnání od kněze Prodej křesťanských knih v prodejně VENI Prohlídka půdy a věže kostela včetně zvonů Úryvek z Bible pro tebe Zapal si svou svíci Pokud vás některý bod z uvedeného programu zaujal, nebojte se pozvat své přátele a známé. Využijme příležitosti a nebojme se mluvit s ostatními o Bohu, o našem vztahu k Němu a o tom, co nám náš kostel a farnost přináší do života. Pokud budete moci vezměte si program Noci kostelů nebo několik poutnických pasů a zanechte je na svém pracovišti, rozdejte sousedům a známým. Děkujeme i za tento způsob evangelizace. přípravný tým Noci kostelů 10 ŽIVOT FARNOSTÍ

11 CENTRUM PRO RODINU Okružní 5298, Zlín-Jižní Svahy; tel.: , Klub maminek Zlín: každý čtvrtek od 9 hod. Tvořivé aktivity: středa 20. května od hod. Biblické tance pro ženy: středa 20. května od hod. Klub aktivních seniorů (KLAS): každý pátek od 9.30 hod. Modlitby matek: čtvrtek 11. června v 8 hod. v kapli kláštera. Den pro rodinu Rodinné dovádění Oslava Mezinárodního dne rodiny v neděli 17. května od do 18 hod. u naší budovy. Soutěže, tvoření pro děti, kouzelník, zvířátka z balónků, vystoupení pěveckého souboru Korále, stánky řemeslníků, skákací hrad a další atrakce. Programem nás bude doprovázet kapela BPT. Kurz přirozeného plánování rodičovství (PPR) Kurz začne v úterý 19. května v 18 hod., obsahuje čtyři setkání v průběhu tří měsíců. Kurzovné je 400 Kč/ pár. Kurz pro nastávající rodiče Cyklus pěti setkání, čtvrtek od 19 hod., první setkání je 18. června. Kurzovné je 700 Kč za jednotlivce nebo 800 Kč za pár. Letní rodinná dovolená pojeďte s námi do Krkonoš! Zveme rodiny do Domu setkání Albeřice v Krkonoších od 18. do 25. července s bohatým programem: přechod Krkonoš za doprovodu horského vůdce, vyrábění solárních vařičů, škola házení nožem a sekerou, ukázky RAW stravy, návštěva ZOO a pískovcových skal, tvoření pro maminky a dcery, tatínky a děti, grilování vlastnoručně ulovených ryb, povídání u ohně, zpěv i modlitba, mše svatá, krátké workshopy na témata rodinných vztahů. Cena za ubytování a polopenzi 2790 Kč (dospělý nebo dítě nad 10 let), 2390 Kč (dítě do 10 let), 328 Kč (kojenci a batolata); rodiny pobírající sociální příplatek mohou dostat slevu. Prázdninové aktivity Pro děti od 6 do 11 let nabízíme celotýdenní docházku, nebo jen na jednotlivé dny. Termíny: I. turnus července (úterý pátek), cena 960 Kč/4 dny nebo 260 Kč/den II. turnus srpna (pondělí pátek), cena Kč/5 dnů nebo 260 Kč/den. Letní pobyt pro maminky s dětmi Pod Tesákem Můžete se ještě hlásit na akci, kterou pořádá CPR Zlín společně s farností sv. Filipa a Jakuba od 2. do 7. srpna, téma Pravěk. Adopce na dálku Do naší kanceláře můžete nosit svoje příspěvky (v jakékoli výši) na studia našich společně adoptovaných dětí. Předem moc děkujeme! Andrea Šimečková ŽIVOT FARNOSTÍ

12 HLASY A OHLASY Boží Slovo v životě mocně působí Ano, skutečně, je to tak. Dokládají to i následující svědectví. Pomocí při pravidelném čtení Božího Slova jsou mnohým z nás dvojlisty s Nedělní liturgií, které najdeme vždy v neděli u vchodů do kostela. Texty obsahují rovněž kratičké vysvětlení nedělních čtení. Zkuste je také využít. Boží Slovo živé Slovo Poslechla jsem výzvu svého srdce a přidala se k úterní skupince, která čte Písmo svaté na faře vždy od 19 hod. Čteme evangelium na neděli. Střídáme se ve vedení a každá z nás je obohacením pro celé společenství. Jsem konvertitka a Písmo se pro mě teprve teď stává živým. Bůh ke mně promlouvá svým slovem. Vstupuje do mého života, do mých situací, vyučuje mne, vede mne, proměňuje a posiluje. Slyšela jsem některé pasáže z Bible už vícekrát, ale až teď se mi vybavují v běžném životě i během dne, to se mi dřív nestávalo. Nebojte se, toto slovíčko je v Bibli mockrát, nebojte se tedy začít číst Písmo svaté. Je světlem pro naši cestu životem. S. N. Nedělní liturgie Ještě před pár lety jsem ani netušila, že existuje možnost přípravy na nedělní čtení při mši svaté. Byla jsem pozvána do společenství, kde se připravujeme na nedělní mši svatou společně čtením nedělního evangelia a rozjímáním nad textem metodou sedmi kroků text si dvakrát přečteme nahlas, poté každá sama potichu, pak co nás oslovilo dotklo se našeho srdce přečteme nahlas po jednom. Následovně rozebíráme tu část, která každou z nás oslovila, a přidáme, jak Boží slovo zasáhlo do našeho života a co nám tím chce říci, popřípadě svědectví z minulosti. Boží slovo se stává živým a provází mě v mém životě velmi výrazně, neboť si více úryvky pamatuji i skrze svědectví nebo výklad druhých. Ilona Ze svědectví vybrala Marie Domanská SARKANDER organizace pro děti a mládež, pobočka Zlín, Divadelní 6, Zlín, tel.: web: Pletení košíků z pedigu a gumičkování v pátek 22. května od 15 do hod. Hlaste se na nebo na tel.: Akce probíhají v druhém patře (učebna náboženství) v klášterní budově Regina a jsou určeny pro děti, mládež i dospěláky. Materiál je zajištěn. Ilona Zátopková ŽIVOT FARNOSTÍ čtrnáctideník zlínských farnosti Vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, Zlín, tel.: , ) ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, Zlín, tel.: ) Redakční rada: P. Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej Jakubíček, Libuše Jakubíčková, PhDr. Josef Pala, Pavel Záleský Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným Určeno pro vnitřní potřebu ŽIVOT FARNOSTÍ

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Petr Klinkovský Zveme vás na tradiční pouť do farnosti

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE 6. 5. Pátá neděle velikonoční ÚT

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 2 ročník XXVII neděle 31. ledna 2016

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 2 ročník XXVII neděle 31. ledna 2016 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 2 ročník XXVII neděle 31. ledna 2016 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Více

číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012

číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička V obou našich farnostech přistoupily děti

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917-2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézích. Při hlavní bohoslužbě

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE FARNÍČEK Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2016 46//2016 Stále znovu se v církvi objevuje otázka, zda Ježíš skutečně zvítězil nad zlem, když sledujeme množství zla šířeného ve světě. Dnešní slavnost

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce Markéta 2/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2012 Středa 4. července

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXII. Duben 2016 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, nastala nám doba velikonoční a ta nám připomíná mnoho příprav, které buď už

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Příští sobotu kázáním poslouží bratr Jiří Drejnar.

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Sestry a bratři, Ladislav Kotík, generální sekretář ZPRAVODAJ 2009/3

Sestry a bratři, Ladislav Kotík, generální sekretář ZPRAVODAJ 2009/3 Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla podrobnější informace 2. Nová verze přihlášky do Orla v samostatné příloze (verze doc i pdf) 3. Přihláška k odběru časopisu 4. Informace o soutěži ve stolním tenise ve spolupráci

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH:

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 2 Jak dopadly volby nové Pastorační rady ZPRÁVY Z DIECÉZE.. str. 3 Blahopřání Otec biskup opět mezi námi Diecézní setkání

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE Štěpán Sittek Arcibiskupství olomoucké Církev a turismus Poslání Církve: uchovávat a vykládat zjevené pravdy Boží, hlásat evangelium,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé! f a r n í l i s t Žít v pokoji, to je záležitost lásky. Ale položit základ k pokoji, to

Více

Slyš, Izraelův pastýři, skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, probuď svou sílu a přijď nás zachránit. Žalm 80

Slyš, Izraelův pastýři, skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, probuď svou sílu a přijď nás zachránit. Žalm 80 30. 11. 2014 Ročník XXI., číslo 48 první neděle adventní Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn, Lubník Mohelnice,

Více

Veřejné zasedání farní rady

Veřejné zasedání farní rady Veřejné zasedání farní rady Jedna z řady věcí, které mě před rokem hned po mém příchodu na Klokoty velmi potěšily, je, že farní rada je vlastně takové společenství lidí, kteří se v nejrůznějších oblastech

Více

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV.

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC 21. 5. 2014 S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KŘÍŢE 1 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC vysoce specializované pracoviště

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více