sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015"

Transkript

1 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května Snímek Lenka Hrdličková Cimbálová muzika Paléska doprovodila tradiční farní pouť

2 Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE Sedmá neděle velikonoční Den modliteb za sdělovací prostředky (Sk ; 1 Jan 4,11 16; Jan 17,11b 19) PO Nezávazná památka sv. Jana I., papeže a mučedníka ST Památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze ČT Nezávazná památka sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů, mučedníků PÁ Nezávazná památka sv. Rity z Cascie, řeholnice NE Slavnost Seslání Ducha Svatého (Sk 2,1 11; Gal 5,16 25; Jan 15,26 27;16,12 15) PO Nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve Nezávazná památka sv. Řehoře VII., papeže Nezávazná památka sv. Marie Magdalény de Pazzi, panny ÚT Památka sv. Filipa Neriho, kněze ST Nezávazná památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa ČT Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze SO Nezávazná památka sv. Zdislavy NE Slavnost Nejsvětější Trojice (Př 8,22 31; Řím 5,1 5; Jan 16,12 15) Bohoslužby v našich kostelech Kostel sv. Filipa a Jakuba pondělí 6.30 a (studentská) úterý 6.30, večerní mše svatá není středa 6.30 a čtvrtek 6.30 a pátek 6.30, (adorace) a sobota 6.30 a (s nedělní platností) neděle 7.00, 8.30 (dětská), 10.00, 11.30, (adorace), Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích pondělí bohoslužba není den řeholní komunity úterý (se vzděláváním dospělých) středa 8.00 čtvrtek 8.00 pátek (adorace) a (mládežnická) sobota 8.00 neděle 8.00, (rytmická), 11.30, Příští číslo Života farností vyjde v neděli 31. května Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 25. května 2015 v 17 hod. Příspěvky můžete zasílat na Podrobnější informace k psaní článků najdete na: 2 ŽIVOT FARNOSTÍ

3 DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ Bratři a sestry, oslavovali jsme nedávno kulaté výročí 70 let od konce 2. světové války. Za tu dobu prošla naše země mnoha změnami. Zažila pak špatné i dobré časy. Třeba i co se týká oblasti víry. Stačí, když se dnes v neděli postavíme před některý z kostelů a můžeme vidět, jak z něj vychází lidé svátečně ustrojení a také více dětí předškolního i školního věku, kteří mají v rukou modlitební knížky. Nebyla to vždy úplná samozřejmost Vzpomeňme na dobu před rokem 1989, kdy mnozí vůbec neměli šanci veřejně svou víru vyznávat v místě svého bydliště a jezdili i několik desítek kilometrů jinam do jiných farností. Natožpak veřejné nošení modlitební knížky. Dnes můžeme vyznávat víru svobodně. Jedním z jejích projevů je i mariánská úcta. Úcta k Panně Marii Matce Boží je nedílnou součástí víry katolického křesťana. Májové pobožnosti k Panně Marii jsou projevem této úcty a lidové zbožnosti. Z májových pobožností letos vyzařuje zvlášť velikonoční radost. Díváme se přitom na Marii, která nejenom stála pod křížem, ale mohla také dospět k víře ve Zmrtvýchvstalého. Maria nám porodila Ježíše, vítěze nad zlem a smrtí. Její mateřství je nejhlubším důvodem, kvůli němuž křesťané už od nejdávnějších dob uctívali Marii. V průběhu dějin církve se toto uctívání vyjadřovalo nejrůznějším způsobem, například modlitbou růžence nebo májovými pobožnostmi. Celý církevní rok je vždy v těsném spojení s Marií, Matkou Ježíšovou. V církevním roce prožíváme dějiny našeho vykoupení. Maria našeho Vykupitele porodila, je tedy v jistém smyslu spoluvykupitelkou světa. Proto se s ní setkáváme ve všech dobách církevního roku: V adventu je jitřenkou ohlašující krásné ráno, bez Marie není možné myslet na Vánoce. Vidíme ji pod Ježíšovým křížem, ale i uprostřed apoštolů při seslání Ducha Svatého. V liturgickém mezidobí se setkáváme s Marií v evangeliích. Skrze Marii k Ježíšovi. Ať se tak stane. P. Jaroslav Endlicher SLOUŽÍME NEMOCNÝM Mše svatá v Krajské nemocnici Tomáše Bati je sloužena každou sobotu v hod. v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) ve výukovém sále v suterénu. Bohoslužba je nejen pro pacienty, ale je přístupná veřejnosti. Svaté přijímání pro nemocné Svátost smíření (svatá zpověď) Svátost nemocných (pomazání nemocných) O tyto služby je třeba požádat na Farním úřadě ve Zlíně, na Sadové ulici 149, tel.: , Nahlaste jméno, oddělení a pokoj, popř. bydliště. Mše svatá v nemocnici je přístupná také veřejnosti. ŽIVOT FARNOSTÍ

4 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, Zlín tel.: , , web: Svatodušní vigilie V sobotu 23. května v hod. budeme v našem kostele slavit svatodušní vigilii, která má složení podobné velikonoční vigilii na Bílou sobotu. Svatodušní vigilie má tyto části: 1. Lucenarium před kostelem se připraví oheň, od něhož zapálíme paškál a svoje svíce, a pak společné půjdeme průvodem do kostela 2. Bohoslužba slova čtyři starozákonní čtení, epištola a evangelium 3. Přímluvy 4. Bohoslužba oběti Zveme na tuto svatodušní vigilii všechny, kdo se chtějí duchovně připravit na slavnost Seslání Ducha Svatého. Vzpomeňme na slova Pána Ježíše: Kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. (Marek 4,25) Stačí do textu vložit slovo touhu a hned vidíme, jak je důležitá příprava. Sbírka na církevní školy V neděli 24. května bude při všech bohoslužbách sbírka na církevní školy v naší arcidiecézi. Je opravdu velice důležité podporovat formaci mladých lidí i finančně. Adorace před Nocí kostelů Ve čtvrtek 28. května po večerní mši svaté budeme před vystavenou Nejsvětější Svátostí prosit Boha, aby použil ke svému záměru připravený program Den kostelů i Noc kostelů, a také abychom byli správnými nástroji v Jeho rukou. Přijďte se s námi o to modlit! Noc kostelů V pátek 29. května bude probíhat nejen v naší republice, ale i v okolních zemích dopoledne pro školy Den kostelů a večer Noc kostelů. Řekněte o této akci svým známým, kteří kostel moc nenavštěvují, pozvěte je a předejte jim poutnické pasy i programy, které jsou k dispozici. A nejlépe přijďte s nimi! U nás bude program probíhat od 18 hod. do půlnoci. První svaté přijímání dětí V neděli 31. května při mši svaté v 10 hod. poprvé přijme 29 našich dětí svátostného Ježíše. Boží Tělo ve Zlíně Ve čtvrtek 4. června církev slaví slavnost Těla a Krve Páně. V našich farnostech tento svátek oslavíme i v neděli 7. června společnou bohoslužbou v 10 hod. na náměstí Míru. Po Praze, Brně, Olomouci a jiných městech chceme také u nás obnovit tradici slavení Božího Těla, jak tomu bylo v dřívějších dobách. Ve Zlíně byla poslední slavnostní mše svatá na náměstí s průvodem s Nejsvětější Svátostí v roce Poté se v letech Pražského jara konaly s uděleným souhlasem zastupitelů města průvody pouze na prostranství před kostelem. Bývaly vždy spojeny s žehnáním městu. Chceme znovu 4 ŽIVOT FARNOSTÍ

5 obnovit tuto krásnou tradici slavení Božího Těla, která zdůrazňuje přítomnost živého Ježíše mezi námi. Proč obnovujeme tuto tradici? K čemu průvod? Proč vyjít z kostela? My věřící máme vydávat svému okolí svědectví o živém Kristu, který je přítomný v Eucharistii. Svědectví není demonstrací a eucharistický průvod nemá být projevem triumfalismu, ale výrazem naší hluboké víry v Ježíšovu přítomnost, který jde s námi do zaslíbené země a zdůrazňuje nutnost důvěry v Boží vedení. Mše svatá, která začne v 10 hod. na náměstí Míru, proběhne za každého počasí. Bude zajištěn dostatečný počet míst k sezení. Po jejím skončení všichni přítomní vytvoří eucharistický průvod, v němž kněz za doprovodu ministrantů, družiček a dalších věřících přenese Nejsvětější Svátost oltářní do kostela sv. Filipa a Jakuba, kde bude následovat adorace. Už dnes vás srdečně zveme na tuto slavnost. Upozorňujeme, že tuto neděli 7. června bude v kostele sv. Filipa a Jakuba pouze večerní mše sv. v hod. Prosíme o modlitby, aby se v nás věřících stále prohlubovala úcta a víra k Eucharistickému Kristu. Rovněž statečnost se k Ježíši hlásit! Kéž bychom také obyvatelům našeho města svým životem i svou modlitbou pomáhali najít Ježíše. Více informací najdete na P. Ivan Fišar INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Okružní 5430; Zlín, tel.: , web: První svaté přijímání dětí V naší farnosti bude slavnost prvního svatého přijímání dětí v neděli 24. května při mši svaté v 10 hod. Příprava slavnosti a svátost smíření bude v sobotu 23. května v 17 hod. Prosíme o modlitbu za děti a jejich rodiny. Noc kostelů Jako každoročně se i tentokrát zapojí naše farnost do Noci kostelů, která bude v pátek 29. května. Program je uveden na vložené příloze Života farností. Biřmování Svátost biřmování udělí v našem kostele těm, kdo se připravili, otec biskup Josef Hrdlička v sobotu 30. května při mši svaté v 10 hod. Provázejme naše biřmovance svou modlitbou. Bohoslužba východního obřadu V sobotu 30. května v 18 hod. bude v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů mše svatá východního obřadu, kterou bude sloužit salesián P. Petr Cvrkal. Těm, kdo se chtějí zúčastnit, doporučujeme přednášku o liturgii sv. Jana Zlatoústého, která bude v úterý 19. května v 19 hod. v kostele. Svatební ohlášky Svátost manželství přijmou v našem kostele v sobotu 6. června Martina Johnová a Stanislav Julíček, Šárka Dobřecká a Lukáš Knotek. P. Pavel Glogar, SDB ŽIVOT FARNOSTÍ

6 BUDE VÁS ZAJÍMAT Pozvánka na přednášku Místní skupina České křesťanské akademie a město Vizovice vás srdečně zvou na přednášku Mgr. Zdeňka Pomkly Konec druhé světové války na Vizovicku, která se koná ve čtvrtek 21. května v 18 hod. v kavárně Kulturního domu ve Vizovicích (vstup z parkoviště). P. Jindřich Peřina Olomoucký arcibiskup ocenil dva naše farníky Již posedmé od roku 2009 bývají při valné hromadě Matice svatohostýnské oceňováni její zasloužilí členové. Mezi dvaceti letošními vyznamenanými, kteří převzali v neděli 3. května z rukou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera Svatohostýnskou medaili a pamětní list s poděkováním za dlouholetou obětavou práci pro Svatý Hostýn, byli také dva naši farníci, redaktoři našeho farního zpravodaje, Leoš Hrdlička a PhDr. Josef Pala. (red) Mše svatá za pracovníky ve zdravotnictví Bude se konat v neděli 24. května ve hod. v poutním kostele Panny Marie Sněžné v Provodově-Malenisku. Celebrovat ji bude P. Marek Orko Vácha. (red) Pozvánka na přednášku Místní pobočka MSKA pořádá přednášku s názvem V zákopech 1. světové války italská fronta. Přednáška se koná ve čtvrtek 28. května v hod. (po mši svaté) v sále kláštera Regina. Možná mnohé napadne otázka, proč přednáška o první světové válce, když si teď připomínáme 70. výročí konce druhé světové války. Tato přenáška chce upozornit na jiné významné výročí. Brzy to bude 100 let, kdy Itálie vyhlásila válku Rakousko-Uhersku. K vyhlášení války došlo 23. května Do krutých bojů na italské frontě bylo nasazeno i mnoho vojáků z českých zemí, kteří na této frontě patřili mezi nejudatnější. Karel Mikulášek Nemocniční kaplani Od roku 2014 působí v Krajské nemocnici Tomáše Bati kaplanka Eva Pastrňáková. Od letošního roku byla na popud arcibiskupa Jana Graubnera tato služba rozšířena o další dva kaplany Janu Skaličkovou a Karla Mikuláška. Nemocniční kaplan je mezinárodní označení osoby, která vykonává pastorační péči ve zdravotnických, případně sociálních službách. Působí na základě pověření daného svou církví a smlouvy s nemocnicí. Nemocniční kaplani z Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR nabízí všem pacientům, jejich příbuzným, pozůstalým a pracovníkům ve zdravotnictví: osobní rozhovory, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci, hledání naděje, smyslu nemoci a utrpení, průvodce v těžkém období ztráty blízkého člověka, četbu z Bible, společnou modlitbu, slavení svátostí a zprostředkování kontaktů na katolické kněze a duchovní jiných křesťanských církví. Služba nemocničního kaplana přináší mnoho radosti, setkávání s lidmi a mnohdy i hluboké duchovní rozhovory. Naše služby si pacienti volí sami, na žádost rodiny, nebo se seznámíme v nemocnici a skrze rozhovor vytváříme vztah. Nikomu nic nevnucujeme a jsme otevření k službě všem pacientům. Nebojte se na nás obrátit! 6 ŽIVOT FARNOSTÍ

7 Co se týká mé osoby, nikdy jsem netušila, že mě Pán k této službě povolá. Nepřísluší mi o ní ani mluvit, protože ji vykonávám teprve měsíc. Mým prvním navštíveným pacientem byl před 22 lety náš kněz a fryštácký salesián P. Josef Honka, kterého jsem navštěvovala na interně. Rozhovory s ním a modlitba růžence mi v této době dodávaly sílu. Podobně mluví i naši pacienti. Také jsem chodila na mši svatou v suterénu budovy LDN. Výhledově se uvažuje o nové kapli v nemocnici, která má být v nové budově interny. Jana Skaličková Pozvánka na pěší putování do Mariazell Zveme vás na pěší pouť, kterou pořádá farnost sv. Filipa a Jakuba, do největšího rakouského mariánského poutního místa Mariazell ve dnech od 26. do 30. srpna. Pěšky absolvovaná trasa bude v celkové délce asi 100 km. Denně ujdeme 20 až 25 km. Cestou nás bude doprovázet autobus, který přepraví naše zavazadla, případně popoveze unavené. Stravování bude zajištěno. Noclehy budou v poutnických domech. Úmysl putování bude vybrán z návrhů účastníků hlasováním většiny. Spolu s námi bude putovat kněz, který bude sloužit každý den mši svatou. Předpokládaná cena je 4500 Kč. Přihlašovat se můžete do 31. května každou neděli dopoledne na faře (ulice Sadová, Zlín) v klubu Pod kánoí nebo na Přihláška bude závazná po uhrazení zálohy (možno ve dvou splátkách). Detailní informace budou zveřejňovány postupně během příprav v Životě farností, na nástěnkách v kostele nebo na tel.: (pouze večer). Neváhejte a pojďte si společně nejen vyprosit požehnání k Matce Boží. Těšíme se na vás. Anna a Jan Blechovi Být si blíž aneb Komunikace není jen o slovech Zveme všechny páry, ale i jednotlivce, kteří chtějí zlepšit svůj vztah, na interaktivní seminář na téma Komunikace a řešení konfliktů v manželství. Dozvíte se, jak s partnerem dobře a efektivně komunikovat, vhodně řešit společné krize a čeho se ve společné komunikaci vyvarovat. Seminář se uskuteční v sobotu 30. května od 9 do 15 hod. v aule Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Program povede oblíbený a osvědčený lektorský pár manželé Irena a Petr Smékalovi. Párům přednáší již několik let na Manželských setkáních v rámci programu YMCA. Vedou semináře komunikačních dovedností a osobnostního rozvoje. Jejich přednášky jsou inspirující a do vztahů přinášejí nové podněty. Vychovávají spolu čtyři děti. V únoru vedli úspěšný valentýnský seminář Jak mít vztah, který vydrží, kterého se zúčastnilo přes sto párů. Registrační poplatek je 99 Kč za pár i jednotlivce. Páry, které se semináře zúčastní společně, navíc čeká v závěru programu slosování o pěkné ceny. V přihlášce nabízíme možnost objednání obědu v ceně 80 Kč. Rodičům nabízíme hlídání dětí od 4 let. Přihlášku a více informací o programu a tématech naleznete na přiloženém plakátku a také na internetových stránkách případně na Markéta Piknová Naléhavá prosba Matka se dvěma dětmi hledá podnájem (tel.: ). (red) ŽIVOT FARNOSTÍ

8 Pozvánka na Setkání ovdovělých Společenství vdov a vdovců zve na 4. Setkání ovdovělých, které se bude konat v úterý 9. června ve Štípě. Hlavním celebrantem bude P. Mgr. Jan Linhart, biskupský vikář pro pastoraci Královehradecké diecéze modlitba svatého růžence mše svatá v kostele svědectví další plánované akce na druhé pololetí roku polední volno pohoštění (nabídne farnost); svátost smíření, duchovní pohovor, sdílení, prohlídka kostela; k dispozici právník, psycholog, pracovník sociálního odboru ztišení s hudbou varhany, zpěv, flétna přednáška na téma Když Bůh mlčí P. Mgr. Jan Linhart adorace a svátostné požehnání Přihlásit se můžete na (tel.: ), (tel.: ) Alenka Panáková Pozvánka na pouť k Paní Zdislavě do Oldřichovic O posledním květnovém víkendu se koná v Oldřichovicích (farnost Pohořelice) poutní slavnost u příležitosti oslavy svátku sv. Zdislavy, ochránkyně našich rodin a chlouby rodné Moravy. Kostel jí zasvěcený byl vybudován obětavostí místních farníků v devadesátých letech 20. století (posvěcen biskupem Josefem Hrdličkou v srpnu 1997). V oltáři je vložena a vystavena k uctění relikvie sv. Zdislavy. Protože tudy prochází poutní cesta Velehrad Svatý Hostýn, zastavují se zde poutníci často k modlitbě za požehnání pro své rodiny s prosbou o přímluvu světice. Pro mnohé je ale oldřichovická svatyňka samotným cílem poutí. Poutní bohoslužby se letos uskuteční v sobotu 30. května a v neděli 31. května v hod., nedělní svátostné požehnání bude vždy ve 14 hod. Kromě toho je možné vykonat pouť k Paní Zdislavě kdykoliv během roku v době pravidelných sobotních večerních bohoslužeb (výjimečně se přesouvají na neděli dle ohlášení), s ostatními poutními skupinami či individuálně po předchozí domluvě. P. Miroslav Jáně OREL JEDNOTA ZLÍN Pozvánka na folklórní festival Májíček Orel jednota Zlín vás srdečně zve na již VI. ročník Česko- -slovenského dětského folklórního festivalu Májíček, který se bude konat v sobotu 23. května od 14 hod. na prostranství před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů. Na programu budou vystoupení dětských folklórních souborů ze Žiliny, Drietomy, Strážnice, Starého Města, Frýdku-Místku, Moravského Písku a samozřejmě také ze Zlína. V doprovodném programu budou soutěže a další zábava pro děti (např. skákací hrad, trampolína). V případě nepříznivého počasí se program uskuteční v Masters of Rock Café na Čepkově. Podrobnosti najdete na plakátech. Jaromír Schneider 8 ŽIVOT FARNOSTÍ

9 CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Česká 4787, Zlín Jižní Svahy, tel./fax: Až já budu velká Ve středu 8. dubna jsme se během výuky odebraly na cestu do Prostějova, protože žákyně 6. třídy Majda Hartigová vyhrála výtvarnou soutěž Až já budu velká. Ve své kategorii byla první ze všech! Doprovod jí dělala paní učitelka Davidova, Terča Plevová a Verča Hartigová. Jak jsme přijely do Prostějova, tak jsme potkaly spoustu zajímavých lidí a míst. Také jsme stihly zajít do cukrárny Aida (Majda). Potom už jsme šly na samotné vyhlášení soutěže. To probíhalo v Cyrilometodějském gymnáziu. Než začalo, tak jsme se ještě podívaly po škole na výtvory soutěže a pak proběhla bohoslužba slova v nádherné školní kapli. Poté bylo představení školního dramatického kroužku a už začalo vyhlášení. Před zpáteční cestou jsme se stavily do Billy a pak už nastoupily do vlaku a jely zpátky domů. Tereza Plevová (6. ročník) První svátost smíření V pátek 24. dubna a v sobotu 25. dubna prožily děti ze 3. třídy spolu s dětmi z farního náboženství další důležitý krok při přípravě na první svaté přijímání a vůbec na své cestě k Bohu. Při prvním slavení svátosti smíření s důvěrou odevzdaly Bohu své hříchy a přijaly jeho odpuštění. Krásu svého srdce pak vyjádřily zdobením svící ve společném domu církve. Doprovázejme tyto děti svou modlitbou, aby věrně následovaly Ježíše. Marie Jiroutová CHARITA Burešov 4886, Zlín, tel.: Sbírka použitého ošacení Sbírka probíhá v šatníku Charity Zlín každé úterý od 8 do10 hod. a ve čtvrtek od 15 do 17 hod. Přinášet po dobu školního roku můžete oděvy, obuv, ponožky, spodní prádlo, utěrky, ložní prádlo a ručníky. Posledním dnem, kdy bude před prázdninami šatník otevřen, je 30. červen. Také přijímáme brýle na čtení a také čisticí a hygienické potřeby (např. mýdlo, tělový i vlasový šampon, deodorant, antiperspirant, manikúra, hřeben, zrcátko, zubní kartáček, dekorativní kosmetika). Více informací na tel.: a na Za vaše dary pro sociálně slabé a osoby v krizi děkujeme. Pavla Romaňáková ŽIVOT FARNOSTÍ

10 NOC KOSTELŮ 2015 FARNOST SV. FILIPA A JAKUBA V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než 1400 kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky na programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a noci. Noc kostelů 2015 proběhne 29. května 2015 také ve Zlíně a okolí ve více jak 28 kostelích, kaplích a modlitebnách. Více informací o programech najdete na webových stánkách nebo v poutnickém pase. Největší novinkou bude program pod názvem Přijď a ochutnej, který bude probíhat venku před kostelem od 19 do 23hod. Chtěli bychom pozvat ke kostelu lidi na malé posezení s projekcí. Chtěli jsme tak trochu vyjít ven z kostela, otevřít se lidem a nabídnout něco v odlehčeném nezávazném stylu. Program Noci kostelů 2015: Zvony zní Koncert rodiny Březíkových Mše svatá Slyšíš? Kostel zpívá... Duchovní hudba napříč staletími a kontinenty zpívají: Jana Štolfová, Marta Sýkorová, Veronika Sýkorová Chvalte Hospodina všichni národové Moderní hudba v kostele Varhanní tóny Nechte se oslovit tóny varhan v podání Ondřeje Bartoška Závěrečná modlitba za město Doprovodný program Noci kostelů 2015: Možnost osobních rozhovorů Osobní požehnání od kněze Prodej křesťanských knih v prodejně VENI Prohlídka půdy a věže kostela včetně zvonů Úryvek z Bible pro tebe Zapal si svou svíci Pokud vás některý bod z uvedeného programu zaujal, nebojte se pozvat své přátele a známé. Využijme příležitosti a nebojme se mluvit s ostatními o Bohu, o našem vztahu k Němu a o tom, co nám náš kostel a farnost přináší do života. Pokud budete moci vezměte si program Noci kostelů nebo několik poutnických pasů a zanechte je na svém pracovišti, rozdejte sousedům a známým. Děkujeme i za tento způsob evangelizace. přípravný tým Noci kostelů 10 ŽIVOT FARNOSTÍ

11 CENTRUM PRO RODINU Okružní 5298, Zlín-Jižní Svahy; tel.: , Klub maminek Zlín: každý čtvrtek od 9 hod. Tvořivé aktivity: středa 20. května od hod. Biblické tance pro ženy: středa 20. května od hod. Klub aktivních seniorů (KLAS): každý pátek od 9.30 hod. Modlitby matek: čtvrtek 11. června v 8 hod. v kapli kláštera. Den pro rodinu Rodinné dovádění Oslava Mezinárodního dne rodiny v neděli 17. května od do 18 hod. u naší budovy. Soutěže, tvoření pro děti, kouzelník, zvířátka z balónků, vystoupení pěveckého souboru Korále, stánky řemeslníků, skákací hrad a další atrakce. Programem nás bude doprovázet kapela BPT. Kurz přirozeného plánování rodičovství (PPR) Kurz začne v úterý 19. května v 18 hod., obsahuje čtyři setkání v průběhu tří měsíců. Kurzovné je 400 Kč/ pár. Kurz pro nastávající rodiče Cyklus pěti setkání, čtvrtek od 19 hod., první setkání je 18. června. Kurzovné je 700 Kč za jednotlivce nebo 800 Kč za pár. Letní rodinná dovolená pojeďte s námi do Krkonoš! Zveme rodiny do Domu setkání Albeřice v Krkonoších od 18. do 25. července s bohatým programem: přechod Krkonoš za doprovodu horského vůdce, vyrábění solárních vařičů, škola házení nožem a sekerou, ukázky RAW stravy, návštěva ZOO a pískovcových skal, tvoření pro maminky a dcery, tatínky a děti, grilování vlastnoručně ulovených ryb, povídání u ohně, zpěv i modlitba, mše svatá, krátké workshopy na témata rodinných vztahů. Cena za ubytování a polopenzi 2790 Kč (dospělý nebo dítě nad 10 let), 2390 Kč (dítě do 10 let), 328 Kč (kojenci a batolata); rodiny pobírající sociální příplatek mohou dostat slevu. Prázdninové aktivity Pro děti od 6 do 11 let nabízíme celotýdenní docházku, nebo jen na jednotlivé dny. Termíny: I. turnus července (úterý pátek), cena 960 Kč/4 dny nebo 260 Kč/den II. turnus srpna (pondělí pátek), cena Kč/5 dnů nebo 260 Kč/den. Letní pobyt pro maminky s dětmi Pod Tesákem Můžete se ještě hlásit na akci, kterou pořádá CPR Zlín společně s farností sv. Filipa a Jakuba od 2. do 7. srpna, téma Pravěk. Adopce na dálku Do naší kanceláře můžete nosit svoje příspěvky (v jakékoli výši) na studia našich společně adoptovaných dětí. Předem moc děkujeme! Andrea Šimečková ŽIVOT FARNOSTÍ

12 HLASY A OHLASY Boží Slovo v životě mocně působí Ano, skutečně, je to tak. Dokládají to i následující svědectví. Pomocí při pravidelném čtení Božího Slova jsou mnohým z nás dvojlisty s Nedělní liturgií, které najdeme vždy v neděli u vchodů do kostela. Texty obsahují rovněž kratičké vysvětlení nedělních čtení. Zkuste je také využít. Boží Slovo živé Slovo Poslechla jsem výzvu svého srdce a přidala se k úterní skupince, která čte Písmo svaté na faře vždy od 19 hod. Čteme evangelium na neděli. Střídáme se ve vedení a každá z nás je obohacením pro celé společenství. Jsem konvertitka a Písmo se pro mě teprve teď stává živým. Bůh ke mně promlouvá svým slovem. Vstupuje do mého života, do mých situací, vyučuje mne, vede mne, proměňuje a posiluje. Slyšela jsem některé pasáže z Bible už vícekrát, ale až teď se mi vybavují v běžném životě i během dne, to se mi dřív nestávalo. Nebojte se, toto slovíčko je v Bibli mockrát, nebojte se tedy začít číst Písmo svaté. Je světlem pro naši cestu životem. S. N. Nedělní liturgie Ještě před pár lety jsem ani netušila, že existuje možnost přípravy na nedělní čtení při mši svaté. Byla jsem pozvána do společenství, kde se připravujeme na nedělní mši svatou společně čtením nedělního evangelia a rozjímáním nad textem metodou sedmi kroků text si dvakrát přečteme nahlas, poté každá sama potichu, pak co nás oslovilo dotklo se našeho srdce přečteme nahlas po jednom. Následovně rozebíráme tu část, která každou z nás oslovila, a přidáme, jak Boží slovo zasáhlo do našeho života a co nám tím chce říci, popřípadě svědectví z minulosti. Boží slovo se stává živým a provází mě v mém životě velmi výrazně, neboť si více úryvky pamatuji i skrze svědectví nebo výklad druhých. Ilona Ze svědectví vybrala Marie Domanská SARKANDER organizace pro děti a mládež, pobočka Zlín, Divadelní 6, Zlín, tel.: web: Pletení košíků z pedigu a gumičkování v pátek 22. května od 15 do hod. Hlaste se na nebo na tel.: Akce probíhají v druhém patře (učebna náboženství) v klášterní budově Regina a jsou určeny pro děti, mládež i dospěláky. Materiál je zajištěn. Ilona Zátopková ŽIVOT FARNOSTÍ čtrnáctideník zlínských farnosti Vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, Zlín, tel.: , ) ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, Zlín, tel.: ) Redakční rada: P. Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej Jakubíček, Libuše Jakubíčková, PhDr. Josef Pala, Pavel Záleský Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným Určeno pro vnitřní potřebu ŽIVOT FARNOSTÍ

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Petr Klinkovský Zveme vás na tradiční pouť do farnosti

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2012 Středa 4. července

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

číslo 14 ročník XXIII neděle 5. srpna 2012

číslo 14 ročník XXIII neděle 5. srpna 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 14 ročník XXIII neděle 5. srpna 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička Také o dovolené si udělejme čas na Boha

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května 2012

číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Petr Klinkovský Na letošní Tradiční zlínské pouti vystoupil

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Libuše Jakubíčková Naše farnosti slavily slavnost Božího

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

zlínských číslo 17 ročník XXVI neděle 27. září 2015 Festival pod věží 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů

zlínských číslo 17 ročník XXVI neděle 27. září 2015 Festival pod věží 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 17 ročník XXVI neděle 27. září 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Festival pod věží 2015 Snímek Lenka Hrdličková Z LITURGICKÉHO

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

číslo 8 ročník XXIII neděle 22. dubna 2012

číslo 8 ročník XXIII neděle 22. dubna 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 8 ročník XXIII neděle 22. dubna 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička Na Bílou sobotu přijalo šest katechemenů

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.6. 13. NEDĚLE (kázání o významu oltáře P. Marián Petr Masařík, O Carm.) Pobožnost k srdci Ježíšovu 1.7. 2.7. 3.7. 4.7.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH, FARNÍ LISTY květen 2014 MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ PŘÍMLUVA TVÁ NÁS OCHRÁNÍ. LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, TVÁ KYNE RUKA POMOCNÁ. NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

pondělí, 28. 4. - pátek, 2. 5. 2014 Zájezd farnosti Tuczno a Róža Wielka (Polsko)

pondělí, 28. 4. - pátek, 2. 5. 2014 Zájezd farnosti Tuczno a Róža Wielka (Polsko) Program Kulturního jara neděle, 27. 4. 2014 7.00 pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátosti "Bože, buď milosrdný k nám i k celému světu" (o. Waldemar) 7.25 úvodní slovo ke Kulturnímu jaru "Kultura

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy:

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy: Koncepce školy pro období 2014-2017 Obecná charakteristika školy: KZŠ v Uherském Brodě vznikla z iniciativy věřících rodičů města a děkana P. Františka Krále jako alternativa pro výchovu dětí v městských

Více

zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů

zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 Snímek Lenka Hrdličková

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2009 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 Výroční zpráva za rok 2004 I. Úvodní slovo administrátora Běží druhy rok mého působeni ve vrchlabské římskokatolické farnosti. Za tuto krátkou dobu jsem měl možnost poznat nejenom náboženský život spravované

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus PROGRAM FESTIVALU: Oblast NEPOMUK / SPÁLENÉ POŘÍČÍ 3.7.- 6.7. 2014 3.7. ČTVRTEK: zámek NEBÍLOVY Komponovaný večer barokních zábav: Západočeský symfonický orchestr, barokní vůně s originálními parfémy,

Více

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r.

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r. S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 49/ červen A.D. 2007 z d a r m a Z Velikonoční Vigilie foto: s.rafaela CSTF A K T U A L I T Y Pro aktuální informace zabrouzdejte na w w w. s a l

Více

číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012

číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Kněžský hrob na Mladcové Snímek Vít Jakubíček Z LITURGICKÉHO

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více