NEWSLETTER Č. 2 ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO ORTOPEDII A TRAUMATOLOGII PODZIMNÍ ORTOPEDICKÉ KONGRESY A SEMINÁŘE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEWSLETTER Č. 2 ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO ORTOPEDII A TRAUMATOLOGII PODZIMNÍ ORTOPEDICKÉ KONGRESY A SEMINÁŘE"

Transkript

1 PODZIMNÍ ORTOPEDICKÉ KONGRESY A SEMINÁŘE Podzim v ortopedii není období klidu a nečinnosti ba právě naopak. Po prázdninách začal veliký boom akcí kongresů a symposií a jak se zdá, jen tak neskončí. Stojí za to provést rekapitulaci i když mnoho nás ještě čeká. Již v září proběhl Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii v Praze v hotelu Crowne Plaza. Účastníků bylo přes 170 tedy více než je členů Společnosti. Program byl zajímavý, tematika široká, většinou se týkala nepříliš častých artroskopií a poartroskopických léčebných postupů. Na programu bylo i symposium k 15ti letům přítomnosti Condrosulfu na českém trhu. Přednášky zahraničních účastníků Uebelharta ze Švýcarska, Fasoly z Italie a Krebse z Rakouska, doplněné o přednášku prof. Trče, ilustrovaly úspěch tohoto léku při léčbě artrozy. Na kongresu byl rovněž představen staronový lék pro viskosupplementaci Synvisc One. Spíše společenskou akcí bylo slavnostní setkání k 20. výročí firmy Beznoska v Kladně. Krátké symposium se týkalo historie a perspektiv spolupráce ortopedie s touto firmou. Během září se konalo Jesenné ortopedické symposium SOTS v Nových Zámcích, kde účast ortopedů z Čech byla větší než za časů Československa! Největší frekvence symposií byla v říjnu, v první polovině, kdy se konaly dokonce symposia tři! Nejdříve začala pracovní schůze Dětské sekce ČSOT, kterou organisovala Ortopedická klinika 2. lékařské fakulty na zámku Zbiroh. Probíhala ve čtvrtek odpoledne a během pátečního dne. Kvalitní přednášky s tématikou dětské ortopedie a traumatologie byly korunovány bohatou diskusí. Prostřední zámku Zbiroh umocňovalo úroveň tohoto symposia. K zahození rovněž nebyly ani získané kredity za absolvování přednášek celkem 11. Ve stejnou dobu probíhalo Harrachovské symposium nikoliv v Harrachově ale v Bělohradu. Symposium organizovalo Ortop. oddělení Turnov s podporou Ortopedické kliniky 1.LF UK. Téma Novinky v aloplastice a Rehabilitační postupy po operacích kloubních náhrad, bylo doplněné samozřejmě o farmakoterapii zaměřenou na bolest. Aby toho nebylo dost, v Rožnově se konaly tradiční Dny úrazové chirurgie, kterých se ortopedi rovněž zúčastnili. Jistě byli všichni účastníci symposií spokojeni, ale účast by mohla být bez koincidence větší. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii artroskopii v Praze v hotelu Crowne Plaza Arthroskopické symposium v Plzni proběhlo následující týden. Věnovalo se arthroskopii kyčelního kloubu a bylo spojeno s ukázkovými operacemi. 1

2 Koncem měsíce října se konalo Frýdecké symposium s edukačním seminářem na téma Aloplastika 1. MTP kloubu V listopadu se tradičně koná Bulovecké symposium, které každoročně organizuje Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce. Témat k přednáškám je poměrně dost a program bude jistě velmi zajímavý jako každoročně. V prosinci je období vánočních seminářů. Pravidelně je v Lázních Teplice organizováno Ortopedickou kliknou 2. LF UK jednodenní symposium tenkrát s tematikou Osteotomie v ortopedi. Společenský večer je ve čtvrtek, před ním jsou edukační kursy pro sestry i lékaře. Kredity do celoživotního vzdělávání jsou samozřejmostí. 6. a proběhne v Olomouci tradiční již VII. ročník Moravských dnů ortopedie a úrazové chirurgie na téma: Úrazy a ortopedická problematika kyčle a pánve, Poranění, jejich doléčování a následná řešení, Endoprotetika a artroskopie kyčle. 18. vánoční vinohradské symposium, které organizuje Ortopedická klinika FNKV, proběhne Tématem tohoto symposia bude Endoprotetika v traumatologii. Období vánoc bude jistě dobou klidu, ale začátkem roku vypukne další seminářové období. Období podzimu bylo v Čechách na vědecká symposia bohaté a stejně tak časté byla i symposia ve světě. V říjnu se konaly 3. Wierzejevkého dny ve Varšavě věnované operativně kyčelního kloubu aloplatické i nealoplastické. Koncem října se konal v Berlíně kongres traumatologie, v listopadu se koná zajímavá akce kongres COA (Čínská ortopedická asociace), kde bude založeno WOC (World ortopedic commitee). Koncem listopadu se v Dubaji bude konat AIC SICOT. Pro nás bude zajímavé finální zhodnocení 25. TWC Praha 2011 a doufáme, že dopadne dobře. Aesculap Orthopaedics OrthoPilot 14 let klinických zkušeností Český a světový leader na poli CT-free navigace v ortopedii Široký výběr softwarového vybavení Navigační podpora MIOS (Minimal Invasive Orthopaedic Solutions) Jistě bylo a bude daleko více akcí, o kterých nemám informace, ale jsem přesvědčen, že akcí bylo na podzim více než dost. Na výboru Společnosti bylo mnohokráte diskutováno snížení počtu akcí, ale zřejmě na toto nemá výbor sílu. Na druhé straně je chvályhodné, že se najdou organizátoři ochotni uspořádat takovou akci a také ortopedi, kteří ji poctí aktivní účastí. I když nemusí být účast kdovíjak vysoká, je vždy dobře, když se lidé se stejnými zájmy setkají v hezkém prostředí a prodiskutují, co je zajímá. V budoucnu pravděpodobně nedostatek financí či pravidla a zákony o reklamě sníží finanční podporu těchto akcí a jejich počet se sníží. Bude však lepší a účelnější, pokud se tyto akce stanou šetrnější, kratší a lokálnější. Jak tomu bude, ukáže budoucnost a z již plánovaného počtu akcí na příští rok si jistě každý najde tu, která bude jeho zájmům nejbližší. prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc. MBA B. Braun Medical s.r.o. Divize Aesculap V Parku 2335/20 CZ Praha 4 2

3 *A technology from smith&nephew VERILAST Technologie Technologie VERILAST je patentovaná kombinace materiálû OXINIUM a high cross-linked polyetylénu (XLPL), která je v bûïném klinickém pouïití 12 let a dosud bylo na celém svûtû implantováno více neï 1,2 milionû endoprotéz. U kolenního systému GENESIS II. v kombinaci VERILAST bylo v laboratorních testech prokázáno sníïení otûrû o 98%. Technologie VERILAST je pouïívána u implantátû kolenního i kyãelního kloubu. Oproti keramicky m implantátûm je nûkolikanásobnû pevnûj í Minimalizuje vznik PE granulomû a osteoly zy Nabízí fie ení pacientûm alergicky m na kov Aura Medical s.r.o. K Verneráku 4, Praha 4, Tel.: Fax:

4 VZTAHY ČSOT S JINÝMI ODBORNÝMI SPOLEČNOSTMI a účast na nich je vždy velmi vysoká. Existují i společenské akce, které jsou organisovány z obou stran. Zbývá jen se podílet na vědecko-odborné činnosti i jinak, než pouze účastí na kongresech. To ukáže budoucnost. Další obdobně vzniklá Společnost je Spondylochirurgická společnost. Tato společnost zahrnuje ortopedy, traumatology i neurochirurgy, jak vyplývá z jejich odborných zájmů. Společnost je rovněž členem ČLS JEP a tak o ortopedech platí to, co je uvedeno výše. Založení SICOT 1929 v Paříži Česká společnost pro ortopedii a traumatologii je svébytná odborná společnost, která má statut veřejné společnosti se samostatným účetnictvím. Je řízena výborem a kontrolována revisní komisí a úkolována členskou schůzí. Její samostatnost je jistě výhodou z hlediska řízení vlastní organizace Společnosti. Nevýhodou je její zařazení v systému organizace zdravotní péče v České republice. Informační tok z vrcholných orgánů řízení zdravotnictví jde cestou Společnosti lékařů českých JEP a Společnosti, které nejsou členy jsou o některé informace ochuzené. Situace se od roku 1989 sice zlepšila, ale úřední šiml táhne stále jedním směrem. Osobními aktivitami se sice opakovaně dařilo přesvědčit zodpovědné osoby, že informace se musí předat i na Společnosti, které stojí samostatně (a není jich málo), ale po výměně kočího (a že jich rovněž nebylo ve zdravotnictví málo) byrokratický šiml jede opět stejnou cestou. V současné době se nabízí možnost přidruženého členství ve SLČ JEP, která by umožňovala přístup k informacím. Přidružené členství by nedovolovalo zúčastnit se řízení České lékařské společnosti JEP, ale dovolovalo by vést samostatné účetnictví. Za přidružené členství by se samozřejmě platil členský příspěvek, který zatím nebyl stanoven. Pravděpodobně dojde k dohodě a výše příspěvku bude pro obě strany výhodná, takže ČSOT by se mohla stát přidruženým členem České lékařské společnosti JEP. K ČSOT nejblíže stojí její mladší sestra Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii (SSTA). Tato Společnost vznikla v roce 2002 jako sdružení odborníků zabývajících se arthroskopickou léčbou a sportovní traumatologií. Modelem společnosti byla evropská společnost ESSKA. Ve společnosti, která má cca 170 členů se sdružují většinou ortopedi a traumatologové. Ortopedi jsou v naprosté většině zároveň i členy ČSOT a protože společnost SSTA je členem ČLS JEP, získávání informací touto cestou je rovněž možné, obzvláště, když někteří členové jsou ve výboru obou společností. Spolupráce je na vysoké úrovni, participace na organizacích různých akcí je veliká. SSTA má velmi blízké vztahy k obdobné společnosti slovenské (SSAST). Společnosti se střídají v organizaci Národních kongresů S Českou společností úrazové chirurgie spojuje ČSOT stejná oblast zájmu skeletální traumatologie. ČSOT, jak vyplývá již z názvu, se podílí na ošetřování skeletálních úrazů a představitelé se domnívají, že ošetření úrazů končetin a páteře patří do ortopedie. Specializace traumatologie je trend, který je ve většině zemích Evropy a pravděpodobně se bude prosazovat i u nás. Důvod je prostý, nejedná se o perzonální zájmy jednotlivců a snahy rozšířit si svá panství, ale o prostý ekonomický tlak na levnější péči a ošetřovací postupy. To může dle našeho názoru umožnit pouze úzká specialistce. Občasné názorové střety, ke kterým dochází, zákonitě kultivují obor a vedou k názorovému sbližování obou společností a jistě budou ve slušných interpersonálních vztazích pokračovat i dále. Jistě by se našly další vztahy např. se Společností pro myoskeletální medicínu, Ortopedicko protetickou společností, Společností pro rehabilitační a fyzikální medicínu, ale pokud vím, tak kontakty jsou na úrovni společných odborných akcí, vypracování společných doporučení, schvalování některých kódů a to je vše. Možná je zde otevřena cesta do budoucna. ČSOT jako velká společnost, čítající okolo 800 členů, má samozřejmě i čilé mezinárodní styky. ČSOT je členem EFORTU, Evropské společnosti sdružující evropské národní organistce ortopedické. Každý člen ČSOT je zároveň členem EFORTu. Není to samozřejmě zadarmo, za každého člena s plnou odbornou způsobilostí platí ČSOT určitou částku do pokladny EFORTu. EFORT organizuje každoročně velký evropský kongres, který udává směr, kam se ortopedie vyvíjí a bude vyvíjet. Domnívám se, že roční frekvence tak velké akce je příliš častá, a že vyhovující by byla frekvence dvouletá. Předseda ČSOT je automaticky Národním delegátem, pokud výbor nerozhodne jinak. Bohužel ČSOT má relativně malé slovo v exekutivě EFORTU, což odpovídá zřejmě i významu České republiky v Evropě. Podařilo se prosadit, díky aktivitě prof. Dungla, uspořádání kongresu EFORT v roce 2015 v Praze, ve spolupráci se SOTS (Slovenská ortopedicko traumatologická společnost). Je to poprvé, co byly takto spojeny ortopedické Společnosti a obávám se, že někteří funkcionáři EFORTu ještě nezaregistrovali rozdělení Československa. Pokud se mýlím, tak budeme všichni se zájmem sledovat, jak propojení dvou společností povede ke zdárnému výsledku kongresu. A jako zdárný výsledek je hodnocen většinou finanční profit, bohužel ne organizátorů! Zajímavá je aktivita ortopedů středoevropských zemí, která vrcholí jednou za dva roky kongresem CEOC. Zkratka znamená Kongres ortopedů centrální Evropy (Central European Orthopaedic Congress). Toto volné sdružení zemí ze střední 4

5 Evropy tvoří Česká republika, Slovenská republika, Chorvatsko, Slovinsko, Maďarsko a Rakousko. Jak je vidět, tvoří jej země bývalé Rakouské monarchie. Také tato nostalgická vzpomínka občas na kongresech zazní. Sdružení vzniklo na základě aktivity profesora Makaie a trvá již více než 10 let. Kongresy se po dvou letech organizují v členských zemích ve stálém pořadí. V uplynulých 6ti letech byla vyvíjena až dojemná snaha tuto aktivitu pohltit v rámci EFORTu (z finančních důvodů samozřejmě), ale podařilo se svébytnost uhájit, i když na předposledním kongresu v Maďarsku bylo zaniknutí velmi blízko realitě Kongres konaný v letošním roce v Portoroži ukázal, že o tento typ spolupráce je velký zájem, vědecký přínos byl veliký a zavázal účastníky do dalších let. Další kongres bude v Chorvatsku a poté následuje kongres v České republice, jehož organizace se ujali prof. Bartoníček a prof. Trč. Je předpoklad, že tato volná organizace bude fungovat i nadále a to je dobře. Další velká světová organizace, ve které je ČSOT aktivní, je SICOT. Tato společnost byla založena v roce 1928 v Paříži a jedním ze zakládajících členů byl prof. Zahradníček. Nebyl jen zakládající člen, ale i významný aktivizátor tohoto hnutí a vážený člen exekutivy Společnosti. Jistě by zastával významné místo ve výboru, ne-li místo prezidenta Společnosti, pokud by válka a následná komunistická represe nepřerušila tyto slibně nastavené vztahy v mezinárodním měřítku. V poválečném období bylo možné navázat bližší kontakty v 60tých letech a poté až po Sametové revoluci. Prof. Čechovi se podařilo zorganizovat v roce 1988 kongres, kterého se zúčastnili všichni vedoucí činitelé SICOTu a proto logicky zastával funkci Národního delegáta. Po skončení funkčního období jej vystřídal doc. Trč, který se po jednom volebním období stal viceprezidentem SICOTu a i na základě této funkce se mu podařilo prosadit organizaci celosvětového 25. kongresu TWC SICOT v Praze v roce Kongres byl velmi úspěšný co se týká počtu účastníků, vědeckého programu, společenského programu a snad i z finančního hlediska. Česká ortopedická společnost přesvědčila, možno říci celý svět, že patří mezi organizace a společnosti, které jsou schopny zorganizovat tak velkou akci a mají v ortopedickém světě místo, které jí náleží. Za organizátora musím konstatovat, že to nebylo jednoduché. Bylo nutné přesvědčovat, že pověst České republiky a české ortopedie netvoří akce politiků či nepřizpůsobivých menšin, aféry známých osobností či tunelování bank, ale že zde jsou poctiví a pracovití lékaři a zdravotníci, kteří dělají dobrou medicínu, která obstojí v celosvětovém měřítku, a že vedle toho jsou schopni zorganizovat a zrealizovat velkou akci poctivě a svědomitě. Snad i tímto přispěla ČSOT k malé změně nelichotivého obrazu České republiky. Reakce účastníků, které jsem jako prezident kongresu sledoval, o tom svědčí. Protože SICOT není korporátní organizací, členové se musí přihlásit individuálně a je škoda, že v Čechách se plní pouze takový počet, aby měla Česká republika volební právo, což je velmi důležité. Pravdou je, že každý člen musí zaplatit členský poplatek, který je však relativně nízký, ale za to dostává velmi kvalitní časopis International Orthopaedics zdarma a samozřejmě má slevu na kongresy SICOT, což vydané finance bohatě vrátí. Kromě toho má možnost zažádat o některé z velkého množství stipendií, které přispějí k získání nových znalostí a zkušeností. Samozřejmostí je možnost styků s ortopedy z celého světa, možnost porovnat úroveň ortopedie ve světě a přispět svým dílem k rozvoji ortopedie a traumatologie. Domnívám se, že především mladší ortopedi by měli tyto možnosti využít! Individuálně jsou členové ČSOT aktivní rovněž v jiných Společnostech. Pro Evropu je blízká např. ESSKA či ISAKOS V ESCE jsme měli dokonce zastoupení ve výboru, prof. Trč byl member et large, ale funkční období skončilo na minulém kongresu. 2. ortopedická klinika je ještě jeden rok školícím místem ESSKY pro artroskopie. Pokud je mi známo, někteří členové jsou ještě členy AAOS, která pravidelně zve představitele všech Společností na své kongresy a tedy i předsedy ČSOT. Je to vždy velký ortopedický svátek a pozvání je více než gentlemanské. Bylo by jistě vhodné, aby ČSOT měla více informací o aktivitách svých členů, kterými se může chlubit nejen v takovémto článku, ale třeba i v zahraničí. Nezbývá než požádat členy ČSOT, aby informovali a vlastně se pochlubili svými aktivitami. Přispěje to ke zvýšení prestiže naší Společnosti Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA Předseda ČSOT Již 20 let na trhu. Externí fixátory (PH-FIX, UNI-FIX, HYBRID, MP-FIX) Rekonstrukce ACL Páteřní fixátory Onkologické náhrady EP ramene Sosna ProSpon spol. s r.o., Jiřího Voskovce 3206, Kladno T , F The Art of Technical Surgery 5

6 OHLÉDNUTÍ SE ZA XVI. NÁRODNÍM KONGRESEM ČSOT 1 2 Ve dnech května 2012 proběhl v Olomouci XVI. národní kongres České společnosti pro ortopedii a traumatologii (ČSOT). Pořádání kongresu bylo svěřeno Ortopedické klinice Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci (mimochodem po 16 letech). Výbor ČSOT se rozhodl připomenout a uctít tímto způsobem osobnost prof. MUDr. Arnolda Pavlíka ( ). V předvečer kongresu proběhlo jednání výboru ČSOT a následně se konala schůze primářů ortopedických pracovišť v ČR. Z jednání vyplynulo, že existují značné rozdíly v délce čekání na endoprotézy kyčlí a kolen mezi jednotlivými pracovišti v Čechách a na Moravě. Současně si jednotlivé nemocnice vyjednávají individuální platební podmínky, důsledkem čehož jsou značné rozdíly v ceně balíčků v ČR. Velkým problémem se mohou stát také výběrová řízení na implantáty, v nichž mají nejvyšší váhu ekonomické parametry. Tak se na trh v ČR mohou dostat staré a nevyhovující protézy. Výbor ČSOT před tímto postupem varoval, současně však přiznal, že nemá reálné páky na to, aby mohl projednávané problémy efektivně ovlivnit. Slavnostního zahájení kongresu se zúčastnili olomoucký arcibiskup, děkan Lékařské fakulty UP v Olomouci, ředitel FN Olomouc, zástupci kraje a města a rodina prof. Pavlíka (Obr. 1). Čtvrtečnímu odbornému programu dominovala dvě sympozia dětské ortopedie na počest prof. Pavlíka, která potvrdila dlouholetou tradici a vynikající úroveň české školy v této oblasti (Obr. 2). V dalším programu se projednávali komplikace aloplastik kyčlí a kolen, jejichž počet se zvyšuje nejen v důsledku narůstající četnosti primárních náhrad. Zvýšenou pozornost budeme muset věnovat především výběru vhodných implantátů. Ukazuje se, že ani moderní kloubní páry (keramika-keramika, resp. páry s vysokosíťovaným polyetylenem) nejsou definitivní odpovědí na riziko aseptického uvolnění. Strašákem časného pooperačního období jsou infekce a luxace, k nimž dochází přes veškerou osvětu, technologický pokrok a vysokou úroveň operační techniky. Zajímavá sdělení zazněla v sekcích věnovaných artroskopickým operacím. Kromě tradičních přednášek demonstrujících zručnost operatérů a výhody či nevýhody jednotlivých implantátů se objevily i práce hodnotící výsledky v delším časovém odstupu od operace. Poslední odpolední blok přinesl referáty týkající se nejrůznějších aspektů operační léčby degenerativních nemocí páteře. Atmosféra všech jednání byla pracovní a současně přátelská. Páteční program byl věnován tendinopatiím a entezopatiím, ortopedii nohy, úhlově stabilním implantátům, resp. nádorům pohybového aparátu. Přiznám se, že po náročném společenském 3 4 6

7 NEWSLETTER Č. 2 večeru jsem v pátek nečekal tak velkou účast. Účastníky kongresu zaujala nejen ortopedie nohy, která potvrdila svou současnou pozici na špici pomyslného ortopedického pelotonu (láká nejen novými operačními přístupy a moderními implantáty; obr. 3), ale také lehce kontroverzní sekce úhlově stabilní implantáty: pro a proti. Ukazuje se totiž, že patrně nejde o univerzální řešení pro všechny situace a všechny oblasti. V sekci nádory pohybového aparátu byl opakovaně zdůrazněn význam nácviku a udržování onkologického reflexu. Příklady podcenění zdánlivě benigní klinické situace jsou zvláště v této oblasti varující. Kongres se konal v moderním a příjemném NH Congress centru. Pořadatelé připravili pro milovníky historie a umění prohlídku Arcibiskupského paláce a Arcidiecézního muzea, k dispozici bylo i sportovní a regenerační zázemí blízkého centra Omega. Za vydařený považuji také komponovaný společenský večer, který nabídl pestrou zábavu i možnost si jen tak klidně posedět s přáteli (Obr. 4) Kongresu se zúčastnilo 431 lékařů a 239 nelékařů, předneseno bylo 111 lékařských a 35 sesterských sdělení, vystavovalo zde 41 firem. Za organizační stránku odpovídalo Ortopedické centrum Ústí nad Labem s.r.o., jehož výkon hodnotím jako velmi dobrý. K úspěchu kongresu přispěl nemalým dílem také tým naší kliniky. Rád bych na tomto místě poděkoval svým nejbližším spolupracovníkům, kteří velmi ochotně a obětavě pomáhali, kde bylo potřeba. Doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. Efektivní a komplexní fie ení pro operaãní sály Nov Universal Power System od spoleãnosti Zimmer Zimmer Czech, s.r.o. Na Vítûzné pláni 1719/4, Praha 4 Tel.: Fax: ZIM_INZ_PowerTools_85x111.indd :03:50 7

8 PARTNEŘI ČSOT Generální partner Partneři Hlavní partner ČLENSTVÍ V ČSOT Zájemce o plnohodnotné členství vyplní on-line přihlášku a odešle ji. Přihláška je na adrese: Multigen Plus CCK and CCK/H Přihlášky jsou předkládány dle stanov ke schválení na zasedání výboru ČSOT a projednány. Po schválení Vám firma Guarant Kancelář ČSOT, zašle složenku k zaplacení manipulačního poplatku a částkou odpovídajcí výši Vašich členských příspěvků. Po zaplacení a zařazení do registru členů jste členem ČSOT. Jako člen společnosti ČSOT se zavazujete postupovat podle stanov ČSOT a věříme, že získáte tím i určité výhody z členství plynoucí. Sekretář ČSOT KONTAKT GUARANT International spol. s r.o., Eliška Spurná, Opletalova 22, Praha 1, tel.: , fax: , 8

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT II. INFORMACE VÝBOR ČSOT pořádá XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. 17. 5. 2013 TOP HOTEL, PRAHA Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ)

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) II. oznámení VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) 11. 12. ZÁŘÍ 2008 Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Kolín. Humpolec. Jihlava

Kolín. Humpolec. Jihlava Kolín Humpolec Jihlava Finální informace Ortopedicko - traumatologické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod pořádá ODBORNÉ SYMPOZIUM CHIRURGIE RUKY A NOHY u příležitosti 50.výročí založení Ortopedického oddělení

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

Liberecké dny úrazové chirurgie

Liberecké dny úrazové chirurgie I. Informace Liberecké dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologicko-ortopedické centrum se spinální jednotkou Krajské nemocnice Liberec ve spolupráci s Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Sekretariát kongresu: GUARANT International spol. s r.o. Opletalova 22, 110 00 Praha 1

Sekretariát kongresu: GUARANT International spol. s r.o. Opletalova 22, 110 00 Praha 1 NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE Sekretariát kongresu: GUARANT International spol. s r.o. Opletalova 22, 110 00 Praha 1 Kontakt: Renata Somolová tel. + 420 284 001 424, fax: + 420 284 001 448, e-mail

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

FINÁLNÍ INFORMACE. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol. Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie

FINÁLNÍ INFORMACE. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol. Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie FINÁLNÍ INFORMACE Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol a Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie u příležitosti 50. narozenin Doc. MUDr. Tomáše Trče, CSc. pořádá 2. MOTOLSKÉ DNY 22. 25. září 2005

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015

Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015 Pořadatel Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Kurz chirurgie ruky Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015 ČESKÁ SPOLEČNOST CHIRURGIE RUKY

Více

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

3. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

3. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel partnerské možnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres České ortodontické společnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti 18. 20. 9. 2014

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

VÝVOJ MEDIN. Ing. Luboš Žilka, 27.6.2014

VÝVOJ MEDIN. Ing. Luboš Žilka, 27.6.2014 VÝVOJ MEDIN Ing. Luboš Žilka, 27.6.2014 PŘEDSTAVENÍ FIRMY MEDIN, a.s. Český výrobce zdravotnických prostředků s tradicí výroby v Novém Městě na Moravě od roku 1949 PŘEDSTAVENÍ FIRMY MEDIN GROUP: MEDIN,

Více

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ Počítačem asistované ortopedické operace a miniinvazivní přístupy 8.- 9. dubna 2011 Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno Kongres se koná pod záštitou České společnosti

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ NA ROK 2008 + SSAKI Název akce: 25. sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie XII.kongres

Více

Zápis z jednání výboru č. 6/2014 19.11.2014 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí)

Zápis z jednání výboru č. 6/2014 19.11.2014 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí) Zápis z jednání výboru č. 6/2014 19.11.2014 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí) Přítomni: Černý, Šrámek, Cvachovec, Nalos, Cvachovec, Herold, Balík, Chytra, Maňák, Dostál, Králová (Guarant)

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Beskydský hotel Relax

Beskydský hotel Relax V. BILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí Rožnov pod Radhoštěm 4. - 6. května 2016 Projekty TAČR s názvem TraumaTech TA04011606, ONAR TA03010804, FEMUR TH01020049 Česká společnost pro úrazovou chirurgii

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP. Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP. Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP. Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP. Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

Návrh koncepce oboru

Návrh koncepce oboru Návrh koncepce oboru Aktualizovaný návrh na znění koncepce oboru ortopedie s přihlédnutím k plánovanému vstupu ČR do Evropské unie 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU 1.1. Hlavní číslo odbornosti 606 a 503, tzn.

Více

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr.

Více

ZÁPIS Č. j. 2016/02/04

ZÁPIS Č. j. 2016/02/04 ZÁPIS Č. j. 2016/02/04 Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP ze dne 4. února 2016 11:00 15:00 GUARANT International, Business Centrum Vyšehrad 3. patro,

Více

Hygiena ve zdravotnických zařízeních a prevence nozokomiálních nákaz

Hygiena ve zdravotnických zařízeních a prevence nozokomiálních nákaz I. informace VIII. kongres s mezinárodní účastí Hygiena ve zdravotnických zařízeních a prevence nozokomiálních nákaz Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se SNH a CSS Sport V Hotel Hrotovice 17. 19.

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE. 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague

3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE. 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague 3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague POŘÁDÁ Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP PREZIDENT

Více

RESUSCITACE 14. IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 30. května 2014, Konferenční centrum City, Praha Sponsorské podmínky

RESUSCITACE 14. IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 30. května 2014, Konferenční centrum City, Praha Sponsorské podmínky RESUSCITACE 14 IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY Sponsorské podmínky ÚVODNÍ SLOVO Vážení obchodní přátelé, dovolte nám nabídnout Vám možnost účasti na IV. odborném symposiu České resuscitační

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech 1 1 180 170 Kongres ambulantní diabetologie Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech registrace na www.kongresad.cz POŘADATEL Interní klinika 2. LF UK a FN

Více

22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI

22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI 22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI Vážení obchodní přátelé, dovolte nám nabídnout Vám možnost aktivní účasti na XII. kongresu České ortodontické společnosti, který se uskuteční ve dnech 22. 24. 9. 2011

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Nabídka pro vystavovatele

Nabídka pro vystavovatele Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT AKCE: prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. PROGRAMOVÝ VÝBOR: prof. prof. MUDr. Ivan

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 2. SEVEROČESKÝ ALGEZIOLOGICKÝ DEN TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 24. 3. 2012, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Doporučujeme parkování: Podzemní parkoviště Palác Zdar (Mírové náměstí)

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Olomouc Congress ODBORNÝ GARANT: prim. MUDr. Irena Škodová ORGANIZAČNÍ

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Klub pacientů mnohočetný myelom

Klub pacientů mnohočetný myelom Klub pacientů mnohočetný myelom Proč byl klub založen? Jako výsledek dlouhodobě se rodící iniciativy onkologických pacientů s diagnózou mnohočetný myelom, která vycházela z potřeby lépe informovat pacienty

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace Srdečně zveme zájemce z řad odborné psychiatrické veřejnosti na IX. konferenci ambulantních

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení INNO-MED Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení M. Heřman, V. Mihál, V.Chmelařová, J.Potomková Fakultní nemocnice Olomouc

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009 MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester 23. - 24. 4. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE V přítmí sálu Regionálního centra Olomouc panuje soustředěné ticho, které je občas přerušeno

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek I. Informace IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek 9. 11. listopad 2011 Kongresové centrum ÚVN Praha 6 pod záštitou ředitele Odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více

15. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 39. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ

15. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 39. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ 15. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 39. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ Milí přátelé, je to neuvěřitelné, ale náš každoroční seminář v letošním roce dosáhne věku, ve kterém my, obyčejní smrtelníci,

Více

5 x 3m. Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa

5 x 3m. Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr.

Více

Protetika na implantáty - jednoduchá, nekomplikovaná a estetická?

Protetika na implantáty - jednoduchá, nekomplikovaná a estetická? Protetika na implantáty - Praktický dvoudenní kurz Lektor: Dr. Daniel Hess Knittelfeld, Rakousko, 23. 24.10. 2015 V Praze dne, 2.července 2015 Protetika na implantáty - Vážená paní doktorko, vážený pane

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

prof. MUDr. Karel Cvachovec,CSc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D. Čestný prezident kongresu Organizační výbor kongresu

prof. MUDr. Karel Cvachovec,CSc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D. Čestný prezident kongresu Organizační výbor kongresu Vážení kolegové a obchodní partneři, Sekce dětské anestézie při České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Sekce intenzivní medicíny při České pediatrické společnosti si vás

Více

Aesculap Akademie. Svět vzdělávání zdravotníků. Max

Aesculap Akademie. Svět vzdělávání zdravotníků. Max Aesculap Akademie Svět vzdělávání zdravotníků Max Obsah Úvodní slovo Tým Aesculap Akademie Úvodní slovo 3 Aesculap Akademie ve světě 4 Aesculap Akademie v České Republice a na Slovensku 6 Cena Aesculap

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc GARANTI AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

VI. Liberecké dny úrazové chirurgie

VI. Liberecké dny úrazové chirurgie Pozvánka a program VI. Liberecké dny úrazové chirurgie (páteř, pánev, proximální femur) Pořádá Traumacentrum Krajské nemocnice Liberec a.s. ve spolupráci s B. Braun Medical, divizí Aesculap - Ortopedie

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace POŘADATEL: I. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc PREZIDENT KONGRESU: doc. MUDr.

Více

I. kongres biologické léčby. 12. 13. listopadu 2010. Hotel Barceló (Na Strži 32, 140 00 Praha) Biologická léčba chronických zánětlivých onemocnění

I. kongres biologické léčby. 12. 13. listopadu 2010. Hotel Barceló (Na Strži 32, 140 00 Praha) Biologická léčba chronických zánětlivých onemocnění Hotel Barceló (Na Strži 32, 140 00 Praha) 12. 13. listopadu 2010 I. kongres biologické léčby Biologická léčba chronických zánětlivých onemocnění současnost a perspektivy pořádá Česká lékařská společnost

Více

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Kandidáti do výkonného výboru SFA ČAS: Jiří Fűrst Nemocnice Na Františku, Ústavní lékárna Barbora Hervertová FNKV, lékárna, Šrobárova 50, Praha

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

XI. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES

XI. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES XI. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES Současné ošetřovatelství v nefrologii a technické aspekty I. OZNÁMENÍ 10. - 11. listopadu 2011 Best Western Premier Hotel International Brno, Husova 16 1 Vážená

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace KOORDINÁTOR AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. POŘADATELÉ: Sekce diagnostické a

Více

SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČLS JEP SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP.

SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČLS JEP SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP. SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČLS JEP SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP pořádá III. KONGRES ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY PERIORBITÁLNÍ REJUVENACE

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více