Věra Voženílková osud ženy ve 20. století

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věra Voženílková osud ženy ve 20. století"

Transkript

1 Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem SJZ, s. r. o. Hradec Králové Věra Voženílková osud ženy ve 20. století Ze zlaté kolébky až za železné mříže Soutěžní práce EUSTORY 2015 Barbora Horáková

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem svou soutěžní práci zpracovala samostatně a uvedla jsem veškeré použité prameny, zdroje a literaturu. 10. února 2015 Barbora Horáková 2

3 Poděkování Ráda bych poděkovala Mgr. Olze Tillové za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce. Mé poděkování patří též Jaroslavu Horákovi za pomoc při získávání informací. 3

4 Obsah strana Úvod 5 1. Šťastné dětství Popis fotografie Dětství malé Věrušky Konec šťastného dětství Svatební fotografie Seznámení Jaroslav Horák Svatba začátek šťastného života? Smutné období Rodinné setkání v roce Restituce Závěr života 21 Závěr 23 Seznam příloh 24 Přílohy 25 Použité zdroje a literatura 38 4

5 Úvod V září jsem nastoupila na střední školu, krátce na to nám paní učitelka dějepisu přestavila soutěž EUSTORY. Nejdříve jsem si říkala, že to pro mě asi teď ještě není. Po týdnu jsem však své učitelce oznámila, že bych se soutěže ráda zúčastnila. Nemusela jsem ani dlouho přemýšlet, o čem budu psát. Naše rodina má velmi zajímavou a bohatou historii. Už když jsem byla malá, tak jsem si často prohlížela staré fotky a ráda jsem poslouchala příběhy, které mi vyprávěla babička nebo děda o naší rodině. Postupem času, jak jsem začala dospívat, jsem si začala uvědomovat skutečnosti, které ovlivnily mou rodinu. Přemýšlela jsem hlavně o mých předcích, kteří zažili druhou světovou válku a mysleli si, že tím vše špatné končí. To se ovšem mýlili. Po válce přišlo pro mou rodinu ještě daleko horší období, tím byl nástup komunistů. Ti spáchali mnoho křivd nejen mé rodině. Již jako malá jsem si oblíbila fotku mé prababičky Věry Voženílkové, jejího bratra a jejich maminky. Tato fotografie se objeví hned v první kapitole, byla vlastně takovým impulsem ke psaní. Na této fotce se mi hlavně líbí, že jsou všichni bezstarostní a velmi šťastní, jelikož zatím nikdo z nich ani netuší, kolik životních zvratů je čeká a jak se rodina na dlouhou dobu rozdělí. Tento ročník soutěže je nazván Příběh fotografie Paměť a dějiny před i za objektivem. Rozhodla jsem, že prostřednictvím fotografií představím život své prababičky Věry Voženílkové. Moje prababička byla pro mě velmi zajímavou osobností, proto jsem se rozhodla, že budu psát svou práci právě o ní. Měla velmi totiž bohatý a zajímavý život, ve kterém prožila nejen druhou světovou válku, ale i komunistický režim, také se dočkala pravnučky, tedy mě. Nakonec jsem vybrala tři fotografie, které představují tři etapy života člověka - dětství, dospělost a stáří. Zajímavé na fotografiích je, že kdyby fotografie viděl někdo cizí a neznal její osud, tak si řekne, že Věra Voženílková určitě prožila poklidný a šťastný život. Protože naše rodina si schovává různé staré písemnosti a fotografie, ke své práci jsem měla tedy poměrně hodně podkladů. Jelikož tato práce je mým prvním pokusem o odbornou práci, tak jsem moc nevěděla, jak se s informacemi poprat. Pracovala jsem především se sepsanými vzpomínkami Věry Voženílkové, s jejím deníkem ze 40. let, se zápisky 5

6 v památníčku Berty Horákové, prohlédla jsem také velké množství fotografií. Na popud své učitelky jsem vedla a zaznamenala rozhovor s pamětníkem Jaroslavem Horákem, který je také součástí této práce. Informace, které se objevují ve vzpomínkách, jsem se snažila poté ověřovat. Hledala jsem na internetu, často jsem také listovala v digitalizovaných archivních materiálech - v Pamětní knize obce Černilov a v Pamětní knize Předměřic nad Labem. Cílem této práce tedy není dosažení dobré známky z dějepisu nebo snad výhra v soutěži. Mým cílem je sepsat osudové zvraty mé prababičky a možná i poučit tuto nebo další generaci o věcech, které se děly a které by určitě nikdo z nás už nechtěl zažít. 6

7 1. Šťastné dětství 1.1 Popis fotografie Fotografie, kterou jsem si vybrala, může působit obyčejně a idylicky. Asi každá rodina má nějakou podobnou fotografii, ale abych se přiznala, tak výběr této fotografie byl trochu záměr. Zdá se mi, že na této fotce jsou všichni velmi šťastní, bezstarostní a prožívají hezké chvíle, jako celá rodina pohromadě. Fotografie je z naší rodinné kroniky, ta navazuje na kroniku zámku Jeřice, který byl od roku 1924 ve vlastnictví rodiny Voženílků. 1 Členové rodiny pokračovali zápisy v zámecké kronice. Od té doby si rodina Voženílků a později i rodina Horáků kroniku předává z generace na generaci a vždy se do ní zapisují významné události v rodině a v podniku. 1 Jeřice u Hořic. Dostupné z: 7

8 Snímek byl vyfocen roku 1926 na oslavu narozeného Jana Voženílka. Fotka byla vyfocena doma u Voženílků, to znamená v Předměřicích nad Labem v domě, který byl součástí místní vodní elektrárny. Na fotografii můžeme vidět šťastnou matku dvou dětí, která se jmenovala Věra Voženílková, rodným jménem Jihlavcová. Byla dcerou Vladimíry a Josefa Jihlavcových, Josef Jihlavec byl jeden ze dvou hlavních stavitelů Východočeského muzea v Hradci Králové. 2 Vedle ní je malá dvouletá dívenka, která se jmenovala Věra Voženílková. Sklání se nad malým miminkem, svým bratrem Janem Voženílkem. Je vidět, že je velmi šťastná, protože se jí narodil malý bratříček Honza. Věrka má na fotce krásné blonďaté kudrnaté vlásky a na sobě má velmi moderní a krásné námořnické šatičky. Tato roztomilá holčička bude ústřední postavou mé práce. V tento šťastný okamžik je nefotil nikdo jiný než pyšný otec Josef Voženílek. V té době byl velmi vážený muž. Byl majitelem osmi obchodních mlýnů, několika statků a vodní elektrárny v Předměřicích nad Labem, také byl členem agrární strany a předseda Východočeského národohospodářského sboru, Svazu východočeských elektráren, předseda Svazu obchodních mlýnů v Čechách a dále pak zemský náčelník Selské jízdy. Jeho otec Josef Voženílek st. založil roku 1890 v Předměřicích nad Labem firmu Mlýny J. Voženílek. 3 Právě po svém otci zdědil velký potenciál nejen hmotný, ale i povahový, jako houževnatost, dobrosrdečnost, smysl pro obchod a poctivost. Pod touto fotografií je v rodinné kronice napsáno: Je ve světě co něžnějšího, než vzájemná láska mateřská a dětská? Je možno cos krásnějšího zobrazit, než je tento vzájemný počin? Není jasné, kdo to do kroniky zapsal, ale tento citát se mi velmi líbí. I když je psán před více než 80 lety, tak si myslím, že platí do dnes. Je důležité, aby se i v dnešní době měli členové rodiny mezi sebou navzájem rádi. Děti, aby měly úctu ke svým rodičům, rodiče aby svým dětem naslouchali, věnovali se jim a byli tolerantní. 2 Viz rodný a křestní list Věry Voženílkové, příloha číslo 1 3 Josef Voženílek. Dostupné z:http://csds.cz/cs/g6/1537-ds.html + fotografie mlýna v Předměřicích v příloze č.2 8

9 1.2 Dětství malé Věrušky Z rodného a křestního listu Věry Marie Františky Voženílkové se můžeme dozvědět mnoho zajímavého. 4 Narodila se 9. září roku 1924 v Předměřicích nad Labem. Rodiče Věry byli oba katolíci, dítě bylo zapsáno na farním úřadu v Lochenicích. Věra byla prvním dítětem v rodině. Dle tehdejší doby do velmi bohaté a úspěšné rodiny. Rodině Voženílků v té době patřil zámek v Jeřicích, v Předměřicích pak mlýny a vodní elektrárna, ve které rodina bydlela, a také byt v Praze v Jungmannově ulici. To, že Voženílkovi byli bohatá rodina, také napomohlo k tomu, že holčička z fotky měla velmi šťastné dětství a že mohla mít vše, co chtěla a co potřebovala. Ve svých vzpomínkách píše o problému, který měla už od narození. Šlo o kyčelní vykloubení. Její otec byl velmi významný člověk, rozhodl se tedy vyhledat nejlepšího lékaře na kyčelní vykloubení, věhlasného v celé Evropě a tím byl MUDr. Jan Zahradníček. 5 Věra píše: Jedna noha se skutečně umoudřila a zapadla do kloubu, ale druhá si počkala na operaci v sanatoriu v Praze v Podolí, kterou jako první v republice provedl na mně prof. Zahradníček. Tuto informaci nemohu nijak podložit, přestože byl MUDr. Zahradníček velmi uznávaný a operoval mnoho dětí, nepodařilo se najít žádné seznamy operovaných. Operace se zdařila. Věra začala chodit ve 3,5 letech, ale na nemocnici neměla špatné vzpomínky, protože ji tam navštěvovala celá rodina. Pooperační rány se dobře hojily a Věra mohla dokonce navštěvovat Sokol, kde se jí moc líbilo. Jak píše ve svých vzpomínkách, neřekl jí potom už nikdo jinak než komediantnice, uměla předvádět všelijaké stojky, provazy a podobné věci. Jen o dva roky mladší Stanislava Neumanová, která také vyrůstala v Předměřicích nad Labem, vzpomíná, že Věřin otec koupil novou výbavu do tehdejšího Sokola v Předměřicích. Výbava prý byla skoro nejlepší v republice. Mohlo se cvičit venku i vevnitř. Měli jsme nové stroje na cvičení a všechny děti chodily do Sokola rádi a užívali si to tam. Nebyl snad nikdo, kdo by tam nechodil. Stanislava Neumanová je moje druhá prababička a toto mi vyprávěla, když byla na návštěvě u nás v Černilově. I přes nepříjemné operace, když byla Věrka malá, teď mohla dělat vše, co chtěla, a prožívat tak krásné dětství. 4 Viz příloha č. 1 5 Informace o MUDr. Zahradníčkovi jsou dostupné na:http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-prodospele/ortopedicka-klinika-uk-1-lf-a-fn-motol/historie/ 9

10 Další vzpomínkou z dětství, kterou bohužel nemohu potvrdit, bylo pozvání jejího otce Josefa Voženílka k panu prezidentovi T. G. Masarykovi na Hrad. Ve svých pamětech Věra píše, že moc chtěla jet taky na Hrad a tak jí tatínek vzal. Přestože zůstala jen v autě, zanechalo to v ní hluboký zážitek. Josef Voženílek měl mnoho důležitých politických funkcí, tak mohu předpokládat, že se stýkal nejen s politiky ve vládě, ale také i s prezidentem T. G. Masarykem. 31. března 1926 se do rodiny Voženílků narodilo druhé dítě Jan Voženílek a tehdy také vznikla úvodní fotografie. Za zajímavou vzpomínku mi přijde vyprávění Věry o neděli 10. dubna V té době bydlela v Předměřicích nad Labem s celou rodinou na vodní elektrárně. Rodiče museli odjet pracovně do Prahy, tak Věrka byla sama doma. Věrka ležela v posteli a najednou se zachvěla zem. Z jejích pamětí bych teď ráda kousek citovala: Odložila jsem knížku a zadívala se ke stropu. A vidím, jak se mezi stropem a zdí dělá po celé délce otvor, který se zvětšoval. Vše se začalo klepat a to jsem již běžela ke dveřím, ale bohužel strop byl již v tuto dobu sesedlý na dveře a ty nešly otevřít. Najednou slyším, jak mne někdo z chodby volá a do dveří mlátí a rozráží se dřevo. Za dveřmi stál doktor Vanický a slečna a protáhli mne malou rozbitou škvírkou. Věra byla zachráněna, ale elektrárna se během několika minut zřítila do Labe. 6 Věřino vyprávění jsem si ověřila v Pamětní knize Předměřic nad Labem, informace se shodovaly. Desátého dubna 1932 se hladina Labe zvedla díky povodním a voda podemlela elektrárnu. 7 Celá rodina začala zařizovat nový byt ve mlýně Budín čp. 1 v Předměřicích nad Labem, kde v té době bydlela babička Věry, Františka Voženílková. 1.3 Konec šťastného dětství Babička Věry, u které od povodně v roce 1932 bydleli, byla nábožensky založená a bylo pro ni velmi důležité vzdělání, a v tomto duchu, jak sama Věra psala, vychovávala celou rodinu. Věřiny starší sestřenice Marie Pávková a Lída Nepasická chodily do internátní školy řádu sester Voršilek v Liberci. Dnes je bývalý klášter a škola součástí Krajské 6 Fotografie zřícené elektrárny můžete najít v příloze č. 3 7 Pamětní kniha Předměřic nad Labem.Dostupné z: B%C5%99ice%20n.Labem%201376%20-%

11 nemocnice Liberec. 8 Po ukončení měšťanky v Předměřicích nad Labem a taky po krásných prázdninách, které prožila s kamarády ze Sokola ve Francii, pokračovala v tradici a v září roku 1938 nastoupila do stejné školy, stejně jako kdysi její sestřenice. Věra ve vzpomínkách píše, že to byla velmi tvrdá škola a vyučovalo se pouze v německém jazyce. Než Věra do internátu odjížděla, předem doma prý prohlašovala: Dvanáctého září budu zase doma!! Všichni se jí smáli a ptali se proč? To ovšem nedokázala zdůvodnit. Dlouho tam Věra opravdu nepobyla. Musela školu opustit kvůli stupňujícím se akcím Němců-Henleinovců. Jednou v noci bylo slyšet střílení. Sestry Voršilky, jak Věra píše, se snažily, aby dívky o situaci v Liberci věděly co nejméně, ale pořád byla slyšet střelba a tak si pro dívky postupně přijížděli rodiče. Nakonec Věra zůstala ve škole sama ještě s dvěma děvčaty a čekala, až pro ni tatínek pošle auto. Věra tedy z internátu odjela (přesně jak předvídala), schovaná v autě pod peřinami projela Libercem a přijela domů do Předměřic. Tam na ni čekala její o 11 let mladší sestřička Eva Voženílková, která se narodila 11. října roku Věra musela pokračovat ve studiu, přešla tedy do školy k Anglickým pannám do Svojšic, kam chodila kdysi její maminka Věra. Tam se učila nejen němčinu, ale i angličtinu. Dnes je ve Svojšicích v zámku domov důchodců. 9 Po škole ve Svojšicích pak Věra nastoupila na Ekonomickou školu v Hradci Králové, to již započala okupace Němců. Tímto momentem, řekla bych, skončilo Věřino šťastné a bezstarostné dětství. Když Věra dokončila Ekonomickou školu v Hradci Králové, hrozilo jí nasazení do Říše. Rodičům se podařilo jí dostat na hospodářskou školu Maidhof ve Slezsku. 10 Tam dokončila dva semestry a dostala doklady na možnost jít studovat vysokou školu zemědělskou do Berlína, ale to odmítla. Mezitím už otec odeslal přihlášku na jazykovou školu do Prahy. Tehdy měli byt v Praze na Jungmannově náměstí, kde by při studiích mohla bydlet. 8 Liberec. Dostupné z: 9 Domov důchodců. Dostupné z:http://www.svojsicedomov.cz 10 Maidhof Gnadenfrei. Dostupné z: 11

12 Po tomto rušném období Věra nastoupila na jazykovou školu do Prahy. Po roce na škole v Praze si složila státní zkoušku z angličtiny a o pár týdnů déle i z němčiny. A tehdy bylo její studium přerušeno kvůli totálnímu pracovnímu nasazení pro narozené v roce1924. Jak sama píše ve svých vzpomínkách, měla velké štěstí, že tehdy měla bydliště v Praze a ne v Předměřicích. Jednoho dne se musela dostavit na pracovní úřad. A teď bych zase kousek ráda citovala ze vzpomínek Věry: Protože moje příjmení začínalo na V byla jsem už mezi posledními a tak vyvolali Voženílek a Voženílková a šli jsme dva k zapisovateli. Neznali jsme se, přesto, že naši rodiče se znali. Jeho otec totiž tehdy zastával nejvyšší místo v protektorátním bankovnictví. Oba jsme měli smysl pro humor a tak jsme se chytli za ruce a šli k zapisovatelce. Ta se na nás již unavená podívala její otázka manželé? Oba jsme přikývli a byli jsme zařazeni do podniku v Čechách. Vyšla na nás Českomoravská Kolben Daněk v Karlíně. Bylo to štěstí. Potom si Věra zařídila všechny formality a odjela na tři dny domů. Otec se zlobil, myslel si totiž, že nastoupí do zemědělské výroby do Jeřic, ale Věra byla nakonec v Kolbence velmi spokojená. Období války a práce v Kolbence samozřejmě tak zcela nepatří do kapitoly o šťastném dětství, ale chtěla jsem stručně ukázat, co se v době války s Věrou dělo. 12

13 2. Svatební fotografie Jako symbol pro další etapu Věřina života jsem si vybrala její svatební fotografii. Na fotografii vidíme novomanžele Věru a Jaroslava Horákovi, kteří po obřadu vychází z kostela. V příloze č. 4 je jejich oddací list, ze kterého můžeme vyčíst důležité údaje. Svatba se konala 28. června 1947 v hodin v evangelickém kostele u Klimenta v Praze II. 11 Tento kostel dodnes v Praze stojí, v současné době kostel náleží do správy Českobratrské církve evangelické, která ho propůjčuje ke konání bohoslužeb anglické farnosti Starokatolické církve v ČR. 12 Věra byla křtěná katolička, jak víme z rodného listu. Jelikož celá rodina Horákových z Černilova byli evangelíci, Věra musela tedy před svatbou přestoupit na manželovu víru. 11 Oddací list, viz příloha č

14 Na svatební fotografii, kdy novomanželé Věra a Jaroslav Horákovi vychází z evangelického kostela u Klimenta, můžeme vidět, že se oba usmívají a vypadají velmi šťastně. Věra má na sobě bílý svatební kostýmek a klobouk. Jaroslav má na sobě hezký padnoucí oblek a bílou košili. Oba dva vypadají velmi elegantně. Dále také Věra drží v ruce krásnou kytici, myslím si, bílých růží se zajímavou svatební ozdobou ve tvaru kroužků. V pozadí je vidět několik svatebních hostů a vchod do kostela. V příloze č. 5 je fotografie vstupního portálu kostela pro porovnání dnes a tehdy. 13 Z druhé strany fotografie je napsáno: Má vnučka Věra Voženílková provdala se v červnu 1947 za statkáře Jaroslava Horáka z Černilova u Hradce Králové. Označení vnučka mne vede k tomu, že tu fotografii popsal někdo z Věřiných prarodičů. Potom je tam také razítko firmy, která dělala fotky na svatbě. Je zde natištěný nápis Foto-atller Mráz. Dále bych si ještě ráda položila otázku, proč se Věra vdávala v Praze a ne třeba v Hradci Králové, když oba bydleli v blízkosti Hradce Králové? Na oddacím listě je patrno, že Věra měla trvalé bydliště v Praze II. v ulici Jungmannova, č.p Její bydliště tedy mohlo být jedním z důvodů. Dalším důvodem, podle mého názoru, byla vyhrocená situace kolem jejího otce ve východních Čechách, jelikož po II. světové válce byl obviněn z kolaborace s Němci a nejen to. Měl hodně majetku, budoucí manžel Věry byl také bohatý, tak ostatní možná záviděli. Novomanželé asi chtěli, aby obřad proběhl v klidu a dále od domova, tedy v Praze. 2.1 Seznámení Co vedlo ke svatbě? V roce 1943 se Věra seznámila s Jaroslavem Horákem. Jaroslav dodával obilí do mlýna v Předměřicích a tam se zřejmě seznámil s Věrou. Mezi Věrou a Jaroslavem přeskočila jiskra a začali se scházet, což Věra píše ve svém deníku. Z deníku Věry, který jsem si přečetla, vím poměrně zajímavou věc. Věra v deníku píše, že se rok a půl s Jaroslavem Horákem tajně scházeli a až po této době jí její otec dovolil s Jaroslavem chodit oficiálně. Muselo být tedy někdy na konci roku 1944 nebo až v roce To byla doba války. Věra byla zaměstnána v Kolbence v Praze jako druhá sekretářka na obchodním oddělení. O tomto období totiž Věra píše ve svých vzpomínkách na své dětství a mládí. 13 Porovnání kostela dnes a tehdy v příloze č. 5 14

15 Po válce Věra pomáhala svému otci na velkostatku v drůbežárně v Jeřicích. 14 Určitě častěji se zde také mohla vidět s Jaroslavem. Ráda bych citovala pár vět, které Věra psala ve svém deníku o svém budoucím manželovi. Snad jestli někdy bude někdo tyto řádky číst, ať ví mám jej tolik-tolik ráda, vím, že bych nikoly? nikoho tolik neměla, jsem tolik šťastná, že se mi podařilo že konečně můžeme spolu veřejně chodit. Je tolik milý, pozorný a má mě rád. A já jiného nechci než stálou lásku.! Rozumíte mi? Jejich vztah vyústil svatbou. A to, co napsala do deníku, se mi moc líbilo a utvrdilo mě to v názoru, že se vzali z lásky. Jistě jim svatební hosté přáli hodně štěstí ve společném životě. Málokdo mohl tušit, co všechno se v následujících měsících a letech stane. 2.2 Jaroslav Horák Ještě krátce k ženichovi. Jaroslav Horák se narodil v Hradci Králové dne 24. března roku Narodil se do selské rodiny Jaroslava a Berty Horákových, kteří vlastnili statek v Černilově čp. 19. Z vyprávění jeho syna vím, že Jaroslav měl dvě sestry, se kterými měl velmi hezký vztah. Jaroslav absolvoval zemědělskou školu v Chrudimi a poté už pomáhal svému otci jméno na statku v Černilově s hospodářstvím. Byl velmi charizmatický, uměl vystupovat před lidmi, byl milý a gentleman. Také byl stejně jako jeho otec a také jako Josef Voženílek členem Selské jízdy. 15 Jaroslav Horák patřil po válce mezi největší sedláky na Hradecku, vlastnil 50 ha půdy. 16 V Černilově byl Jaroslav velmi vážený a líbil se hodně děvčatům. 14 V příloze č. 6 je ukázka objednávky drůbežárny Jeřice z června Více informací o Selské jízdě lze najít na: 16 Pamětní kniha obce Černilov , %C4%8Cernilov%20%201945%20-%

16 2.3 Svatba začátek šťastného života? Naše rodina se domnívá, že by otec Věry, Josef Voženílek, zřejmě se svatbou vůbec nesouhlasil, protože Věřina a Jaroslavova rodina byla každá na úplně jiné společenské úrovni. Rodina Horáků byla sice vážená selská rodina, ale i tak se Věra pohybovala v jiných společenských kruzích. V té době ale Josef Voženílek už věděl, že se situace v Československu prudce změní tím, pokud se komunisté dostanou k moci. A také byl přesvědčen, že začne znárodňování a postihy majetných lidí. Podle mého názoru si pravděpodobně myslel, že by mohl Věru ochránit tím, že si vezme Jaroslava Horáka. Měla by jiné jméno a tak by jí tedy už nemuseli tolik spojovat s Voženílkovými, kterým se v roce 1947 nedařilo úplně nejlépe. S Josefem Voženílkem probíhal soud, ve kterém byl obviněn z kolaborace s Němci za II. světové války. V říjnu roku 1948 byl Josef Voženílek odsouzen mimořádným lidovým soudem na 15 let těžkého žaláře a ztrátu veškerého majetku. Josef ale při vyřčení rozsudku nebyl přítomen. Před vynesením rozsudku uprchl do Německa a poté do Ameriky nejprve jen se svým synem Janem, který je na fotografii z dětství s Věrou. Také aby mohl připravit lepší podmínky pro svou ženu a nejmladší dceru Evu Voženílkovou, které se za ním asi po měsíci vydaly. 17 Dnes už víme, že Josef Voženílek s Němci nekolaboroval, soud byl vykonstruován. Komunistům vadil především bohatý podnikatel, bývalý vysoce postavený agrárník. Můj děda Jaroslav Horák ml. se domnívá, že Josef Voženílek doporučil emigraci také Věře a jejímu manželovi. Jaroslav Horák st. nechtěl asi nechat celé hospodářství a své rodiče v Černilově a tak se rozhodl s Věrou zůstat. Rok po svatbě, přesněji 30. dubna 1948, se Věře a Jaroslavu narodilo první dítě Jaroslav Horák mladší a 4. ledna 1950 druhé dítě - holčička Helena. Obrázek idylické rodiny ale bohužel netrval dlouho. Po válce v roce 1946 byl prezidentem opět zvolen Edvard Beneš, předsedou vlády se stal v srpnu 1946 předseda komunistické strany Klement Gottwald. Komunistická strana Československa, která úzce spolupracovala se Sovětským svazem, však přešla v roce Pamětní kniha Předměřic nad Labem, %20P%C5%99edm%C4%9B%C5%99ice%20n.Labem%201941%20-%

17 k boji o získání veškeré politické moci. Ve svém novém volebním programu měla znárodnění průmyslu a velkoobchodu a také pozemkovou reformu. Boj komunistů vyvrcholil 25. února 1948, kdy prezident Beneš pod tlakem komunistů přijal demisi demokratických ministrů. Tím zvítězila Komunistická strana Československa a to byl konec demokracie v našem státě. S nástupem komunistické vlády začala politická i hospodářská přeměna země - likvidace opozice, posílení státní policie, znárodňování, pozemková reforma, zakládání zemědělských družstev. 18 Také v Černilově se začalo v roce 1950 uvažovat o založení jednotného zemědělského družstva. 19 Jaroslav Horák jako jeden z nejmajetnějších hospodářů musel být komunistům trnem v oku. V Pamětní knize je Jaroslav Horák označen jako vesnický boháč. 20 Tento termín se objevuje od roku 1948, má určitě negativní obsah. Komunistická propaganda ho používala jako ekvivalent ruského kulak, vesnický boháč byl vlastně hanlivý výraz pro větší a zámožnější hospodáře 21 Označení tímto výrazem nebylo tedy pro Jaroslava Horáka dobrým znamením. V roce 1951 byl Jaroslav Horák obviněn i se svou manželkou z prodeje většího množství dobytka a vepřů na černo a pro ukrývání majetku J. Voženílka, který po únoru 1948 uprchl za hranice, k trestu odnětí svobody na 15let a manželka Věra na 12let. Veškerý majetek zabaven. Použila jsem věty, které jsou uvedeny v Pamětní knize z Černilova. 22 Ze soukromých zápisků matky Jaroslava Horáka však vyplývá, že neoficiálním důvodem byla pomoc Věry a její manžela při útěku Věřiny matky. V památníčku, který psala matka Jaroslava Horáka st. Berta Horáková, jsem našla tuto větu: Proto že svezli babičku do Chocně na nádraží a ona odjela do ciziny za dědečkem. O jaký žal, co slzí vyteklo a jak se 18 Olivová,V.: Dějiny nové doby , s Pamětní kniha obce Černilov: %C4%8Cernilov%20%201945%20-% Pamětní kniha obce Černilov %C4%8Cernilov%20%201945%20-% Pojem kulak a vesnický boháč. Dostupné z: 22 Pamětní kniha obce Černilov, %C4%8Cernilov%20%201945%20-%

18 nám stýská. Jak je smutno bez maminky, bez tatínka. Všechno nám vzali. Celého majetku se po odsouzení manželů Horákových ujímá JZD, ale jak ze zápisků pamětní knihy vyplývá, mělo JZD velké starosti s tím, aby zvládlo obhospodařit veškeré polnosti Smutné období Na fotografii, kterou jsem přiřadila k této kapitole, se zdálo, že svatbou to krásné jen začne, ale bohužel, jak už víme, tak tomu není. Od své rodiny vím, že Věra a Jaroslav si dlouho mysleli, že to, co se děje okolo jejich zatčení a rozsudku je jen nějaké nedorozumění a že je přeci nemohou zavřít, když měli malého syna Jaroslava a čerstvě narozenou dceru Helenu. Po uvěznění Věry a Jaroslava se rodina pořád snažila vysvětlovat, že je to jen nedorozumění. Jak vzpomíná můj děda Jaroslav Horák ml. v rozhovoru, který je v příloze č. 12, rodina dělala maximum pro to, aby pomohli alespoň zmírnit jejich trest. Psali, kam se jen dalo, ale bohužel bez úspěchu. Věra byla odsouzená na 12 let. Převážně byla ve vězení v Pardubicích, ale dále i Zámrsku u Litomyšle nebo Železové na Slovensku. V kriminále to pro ni určitě nebylo lehké, ale jak sama říkala, tak ženy ve vězení si navzájem pomáhaly a učily se od sebe nové věci. Její spoluvězeňkyně byly převážně odsouzené v politických procesích. Jednou ze známějších spoluvězeňkyň byla herečka Jiřina Štěpničková nebo také Naděžda Kavalírová, která je dnes předsedkyní Konfederace politických vězňů v České republice. 24 Manžel Věry Jaroslav byl odsouzen na 15 let a většinu svého trestu byl v Jáchymově, kde pracoval v uranových dolech. Dále byl také zavřený v Plzni nebo ve Valdicích u Jičína. Děti po většinu času vyrůstaly u maminky Jaroslava Horáka st. v Černilově, u Berty Horákové. Berta byla už ale starší žena, často jí s výchovou vnoučat i financemi pomáhalo příbuzenstvo, jak jsem se dozvěděla z vyprávění a z památníčku Berty. Když byla Berta nemocná, tak její vnuk Jaroslav Horák většinou pobýval v Čáslavi u rodiny Procházkových a jeho sestra Helena byla u Honkeů v Předměřicích nad Labem. Babička Berta, jak jí můj 23 Pamětní kniha Černilova, %C4%8Cernilov%20%201945%20-% Naděžda Kavalírová. Dostupné z: 18

19 děda Jarda říkal, na něho bohužel moc nestačila a tak se převážně vychovával sám, a proto pro něho byl hodně těžký návrat jeho rodičů z kriminálu. Byli to pro něj prakticky cizí lidé, chtěli ho vychovávat a chtěli po něm nějaký řád. Jak vyplývá z rozhovoru, moc nelíbilo. Byla svatba šťastným začátkem jejich společného života? Vzhledem k událostem určitě ne. Věra byla od svého manžela odloučená 15 let. Sama si nedokážu ani představit, jaké pro ně muselo být později se zase sbližovat a znovu se poznávat. A ještě horší muselo být pro Věru vědomí, že nemůže vychovávat svoje děti. V příloze č. 7 můžete najít fotografii, kde se Věra vrací z kriminálu domů. Podle mého názoru to pro ni muselo být hrozné. Věra, která se před svatbou a zejména před komunistickým převratem pohybovala v těch nejvyšších kruzích, byla dlouho za mřížemi bez manžela, bez dětí, bez ničeho. Velmi ji obdivuji za to, že to zvládla, protože to určitě bylo velmi psychicky náročné. Věra se později o tomto životním období nerada bavila. Pokud ona nebo její manžel výjimečně vzpomínali, byl na nich velký smutek a často slzy v očích. Přes všechno, co se ve Věřině rodině událo, si Věra naštěstí cestu zpátky ke svým dětem a manželovi našla. O to silnější rodinné pouto je v dalších letech spojovalo. 19

20 3. Rodinné setkání v roce 2002 V této poslední kapitole bych chtěla popsat ještě jednu fotku, na které je větší část rodiny Horákových a na které jsem i já. Na fotografii se všichni usmíváme a jsme rádi, že jsme se jako rodina zase sešli. Tato fotografie vznikla v prosinci 2002 v Černilově čp. 120, kde v té době bydlela Věra Horáková, její manžel a také jejich syn Jaroslav s manželkou. Fotografie vznikla při návštěvě Věřiny dcery Heleny Noskové, která bydlela se svým manželem až v Plzni. Právě návštěva Heleny byla dobrou příležitostí, aby se rodina sešla. Taková setkání měla Věra vždy ráda. Teď bych ráda tuto fotografii popsala detailněji. Ve fialovém kostýmku v popředí sedí ústřední postava mé práce má prababička Věra Horáková, v roce 2002 jí bylo 78 let. Vedle ní, úplně vpravo, sedí můj praděda Jaroslav Horák starší, který měl v době fotografování 87 let. Vedle Věry seděla její dcera Helena Nosková. Její manžel Jindřich Nosek stojí první zprava za Jaroslavem Horákem st. Druhý zleva stojící muž je syn manželů Horákových Jaroslav Horák ml. se svou manželkou Lenkou Horákovou. 20

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Příběhy našich sousedů Božena Klusáková Scénář k hlasové reportáži Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Pedagogické vedení: Mgr. Radka Hodačová Škola: ZŠ Jana Ámose

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Štěstí trvá jenom vteřinu

Štěstí trvá jenom vteřinu Štěstí trvá jenom vteřinu Obsah 1.0 Úvod 2.0 Osobnosti 2.1 Eugenie Točíková 2.2 Vlastimil Kučera 3.0 Příběh paní Točíkové 3.1 Dětství a mládí 3.2 Válka, postřelení tatínka 3.3 Maturita a práce 3.4 Vztah

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová

Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová Zpracovali: Rozálie Matějková, Kateřina Pecáková, Marie Havelková a Natalia Al-Imamová Pedagogické vedení: Jiří Šrail Škola:

Více

Životní příběh paní Jitky Liškové

Životní příběh paní Jitky Liškové Životní příběh paní Jitky Liškové Zpracovali: Ampapa David, Krebsová Monika, Lišková Barbora, Smazalová Pavlína, Vaculová Kateřina, žáci 7. třídy ZŠ E.Rošického 2, Jihlava, pod vedením paní učitelky Jiřiny

Více

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Věková kategorie 14 18 let 1. MÍSTO Autorka: Kateřina Mazancová (České Budějovice) Název: Babiččin zachránce (Retro hity) 2. MÍSTO Autorka: Tereza

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi?

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi? G Šternberk 1 1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 2. Kdy byl pan Havelka odsouzen a na jak dlouho? 3. Jaký vliv mělo na pana Havelku jeho uvěznění? 4. Vstoupil pan Havelka do

Více

Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ

Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ Scénář k audioreportáži Tým: Zdena Kopřivová, Ester Balážová, Tereza Micová Vyučující: Bc. Bíziková Kamila Škola: ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 7. dubna 2014

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Tragický osud dvou kamarádek

Tragický osud dvou kamarádek Tragický osud dvou kamarádek Když jsme počátkem května připravovali články o blovických obětech 2. světové války, popisovali jsme osudy mnoha lidí. Vůbec jsme tenkrát netušili, že dvě zemřelé dívky se

Více

POKUS PRVNÍ. Život je drama

POKUS PRVNÍ. Život je drama POKUS PRVNÍ Život je drama (Je to literární klišé?) 1 Vítr nese semínko pampelišky Na hladinu rybníka? Na kousek hlíny? Do otevřených úst? Na šlehačkový dort? Do kouta chodby? Na betonový dvorek? Do praskliny

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše:

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše: Mlýn v Hrušovanech. Tyto řádky jsou přílohou rodopisu Jabůrkové ze Lhoty Dlouhé a Dolní, kterou sestavuji pro vlastní potěšení, případně pro potomky, bude li to některého z nich zajímat. Tato příloha je

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha..

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha.. OPAKOVÁNÍ A 1. Popisem rodokmenů se zabývá 2. Dcera sestry mé matky je moje. 3. Manželka mého bratra je moje. 4. Manžel dcery je 5. Napiš 4 možnosti, kterými může probíhat náhradní rodinná výchova nezletilých

Více

Příběhy pěstounů. Články publikované na portálu pocházejí ze zpovědí pěstounů.

Příběhy pěstounů. Články publikované na portálu  pocházejí ze zpovědí pěstounů. Příběhy pěstounů Články publikované na portálu www.dobrárodina.cz pocházejí ze zpovědí pěstounů. Impulz přišel v dětství To, jak je pro děti důležité vyrůstat v rodině, jsem věděla už v dětství, kdy si

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1.

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. O ČEM JE KNIHA Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. Kapitola,,Děti, budu Vám vyprávět příběh. řekla Tereza,,A co? řekly obě děti.,,budu

Více

Manželství z pohledu práva Metodický list

Manželství z pohledu práva Metodický list Manželství z pohledu práva Metodický list aktivační technika - cvičný test (rodina) práce s interaktivní tabulí - manželství, co, jak, kdo samostatná práce do sešitů - registrované partnerství Obecné informace

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni.

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni. 1 Pro svůj projekt jsem si vybrala svoji maminku. Je jí 37 let, pochází z Podkrkonoší z malé vesničky Havlovice, kde od šesti do dvanácti let navštěvovala tamní mateřkou a základní školu. Ve dvanácti letech

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

Jiří Kuře Král (* 1934)

Jiří Kuře Král (* 1934) Jiří Kuře Král (* 1934) vypracovali: Josef Crkal, Hana Landová Žofie Nováková Radka Staňková Tomáš Taybner Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 pedagogické vedení: PhDr. Adam Krupička,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků

Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků [PECHOVÁ, Eva. Vietnamské novoroční lahůdky. Klub Hanoi [online]. 2005, [cit. 2011-03- 24]. Dostupný z WWW: .]

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE Případová studie Komplexní program na podporu zahájení podnikání Studie je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Dlouhý Milan Dragoun Milan

Dlouhý Milan Dragoun Milan Dlouhý Milan Na letošní výstavu jsem připravil ukázkové tisky z nástěnného kalendáře Tajemné Petrovicko 2015. Tento kalendář byl vydán ve spolupráci s obcí Petrovice. Celý kalendář byl koncipován tak,

Více

Musely jsme, byly dvě holky. Jedna musela venku pomoct hospodařit jeden tejden a ta druhá byla v kuchyně. Jít na pole, krmit dobytek.

Musely jsme, byly dvě holky. Jedna musela venku pomoct hospodařit jeden tejden a ta druhá byla v kuchyně. Jít na pole, krmit dobytek. Scénář k rozhlasové nahrávce Paní Hermina Musilová, rozená Schebestová, se narodila 3. dubna 1928. ve Stonařově. Tehdy byl Stonařov převážně německou obcí, jen asi čtvrtinu obce tvořili obyvatelé české

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum.

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum. Jakub Hron Naše vlast měla i má mnoho vynálezců, objevitelů a zlepšovatelů. Někteří jsou téměř zapomenuti, jiné zná celý národ. K těm prvním můžeme zařadit jihočeského rodáka, profesora, vynálezce a libomudruna

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů Příběhy našich sousedů Romana Křenková Zpracovaly: Sára Klímová, Štěpánka Jánošíková, Vanesa Vojtěchovská, Julie Marečková, Adéla Ságnerová Vyučující: Jitka Demeterová Škola: ZŠ Jungmannovy sady, Tyršova

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Příběhy našich sousedů 2016 Marie Melicharová, rozená Vacková Obrazová příloha, fotografie

Příběhy našich sousedů 2016 Marie Melicharová, rozená Vacková Obrazová příloha, fotografie Příběhy našich sousedů 2016 Marie Melicharová, rozená Vacková Obrazová příloha, fotografie Zpracovaly: Aneta Dolská, Lenka Jonášová, Adriana Nováková, Lenka Poláčková Vyučující: Mgr. Helena Uhlířová Škola:

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939 TONDO, UTÍKEJ! Byl slunečný zimní den, pondělí 18. prosince 1939. Děti ze Zlína šly tak jako vždy do školy, do Komenského měšťanské školy. Nikdo z nich však netušil, že by se dnes mohlo stát něco neobvyklého.

Více

LEKCE 2 RODINA. Popište obrázky.

LEKCE 2 RODINA. Popište obrázky. 2 LEKCE 2 RODINA Popište obrázky. DIALOG ČÍSLO DIALOG ČÍSLO DIALOG ČÍSLO DIALOG ČÍSLO 36 MINIDIALOGY 2 Poslouchejte, opakujte podle nahrávky a pak nahlas čtěte. MINIDIALOGY Minidialog 1 A: Dobrou chuť.

Více

PŘÍBĚH PRAŽSKÉ POŠŤAČKY

PŘÍBĚH PRAŽSKÉ POŠŤAČKY 1 PŘÍBĚH PRAŽSKÉ POŠŤAČKY Jiřina Šiklová Autorky scénáře: Johana Ratajová, Marie Špůrová, Anna Žalmanová žákyně 8. A, Základní škola Norbertov, Praha 6 Vyučující: Stanislava Rychtářová Motto: Všude, kde

Více

Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem.

Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem. Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem. P KOVÁRNA Kovárna narození a dětství Tomáše Masaryka Místnost symbolizuje chudé prostředí a dětství

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 34 Jméno autora Mgr. Jana Levíčková Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11.6. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 6. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Jazyk a

Více

Narodila se se v Černovicích u Tábora. Tatínek byl zahradník, maminka tesala do kamene, později se také vyučila zahradnicí.

Narodila se se v Černovicích u Tábora. Tatínek byl zahradník, maminka tesala do kamene, později se také vyučila zahradnicí. Rok 2015 Narodila se se 12.7.1940 v Černovicích u Tábora. Tatínek byl zahradník, maminka tesala do kamene, později se také vyučila zahradnicí. Vzpomínka na válku. Sestra Lída ji posadila na sovětský vůz,

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH ROBERTA BIRNBAUMA

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH ROBERTA BIRNBAUMA ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH ROBERTA BIRNBAUMA Jeho sportovní duch se drží až doteď Robert v dětství pan Robert Birnbaum se narodil 20.3.1929 v Puklicích u Jihlavy matka pracovala jako učitelka ručních prací, otec jako

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

www.robotikmechacek.cz

www.robotikmechacek.cz ISBN 978-80-260-3610-4 (epub) ISBN 978-80-260-3611-1 (PDF) ISBN 978-80-260-3612-8 (MobiPocket) www.robotikmechacek.cz Na webu můžete výhodně koupit také elektronickou či tištěnou verzi prvního dílu knihy

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Scénář k rozhlasové reportáži příběhu pana Nováčka

Scénář k rozhlasové reportáži příběhu pana Nováčka Scénář k rozhlasové reportáži příběhu pana Nováčka Zpracovali: Dominik Hána, Vojtěch Janák, Tomáš Ryška a Petra Špejtková, žáci 9.třídy ZŠ E.Rošického 2, Jihlava pod vedením paní učitelky Jiřiny Nápravníkové

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Já nechci do školky! Aní, kakám! slyším takřka ze spaní volání prostřední dcery Johanky a je mi jasné, jaká scénka se odehrává. Johanka sedí na záchodě, za chvilku seskočí, vystrčí zadeček a budec čekat,

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy

Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy Když bylo Ondřejovi pět a mamka se ho zeptala, co by si přál k narozeninám, okamžitě vyhrkl: Mami, kup mi psa! Ale Ondro, moc dobře víš, že pejsek potřebuje péči,

Více

Michal N. Kdy jsi se narodila? Kde pracovali Tvoji rodiče? Co říkali rodiče na komunistický režim? Jak to chodilo ve škole? Třeba i v dějepise?

Michal N. Kdy jsi se narodila? Kde pracovali Tvoji rodiče? Co říkali rodiče na komunistický režim? Jak to chodilo ve škole? Třeba i v dějepise? Michal N. Matka, babička, důchodkyně, za komunistického režimu dělnice se základním vzděláním, v současnosti žijící v malé vesnici u severočeského Frýdlantu. Kdy jsi se narodila? V 2. světový válce, 24.

Více

Grafické výstupy dotazníkového šetření recidivistů, realizovaného o. s. Za branou,

Grafické výstupy dotazníkového šetření recidivistů, realizovaného o. s. Za branou, Váš zdravotní stav: Váš aktuální rodinný stav: bez problémů s neřešenými zdravotními potížemi invalidita částečná invalidita navrhocvaná invalidita svobodný ženatý rozvedený žiji s družkou Vaše nejvyšší

Více

Ztroskotané sny. České školy po německé okupaci. www.step21.de/weisseflecken

Ztroskotané sny. České školy po německé okupaci. www.step21.de/weisseflecken Ztroskotané sny České školy po německé okupaci Píše se říjen roku 1938. Na území dnešní Ostravy nastává historický zvrat. Německá armada zabírá části dnešní Ostravy. Drastickou změnou prochází i školství.

Více

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika 1 2 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství Eroika 3 Blanka Kubešová, 2008 Eroika, 2008 ISBN 978-80-86337-74-6 4 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství 5 6 7 mámě 8 krajino dětství, chtěl bych se k

Více

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-52 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 7 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval,

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, ... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, my jsme byly s maminkou vlastně šťastné, měly jsme, a teď já ovšem také mám, ty všední denní problémy, kdo je nemá,

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ. MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ.  MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI 3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI Jak být spokojeným rodičem 1 Jak neopakovat chyby svých rodičů? Které to nejčastěji jsou? Jak

Více

Touha po spojení a jednotě

Touha po spojení a jednotě Touha po spojení a jednotě V rodině, kde jsem vyrůstal, jsem nejstarší ze dvou dětí. Otec poskytoval peníze a moje matka se starala o mojí sestru a o mě. Otec nebyl přes týden skoro vůbec doma, matka tu

Více

Několik konkrétních osudů

Několik konkrétních osudů Robert Hemmrich (architekt) Narozen 1. 5. 1871, Jablonec nad Nisou Zemřel 15. 4. 1946, Jablonec nad Nisou Robert Hemmrich se narodil jako nejstarší syn zámečníka Franze Hemmricha. Studoval Státní průmyslovou

Více