cena 5 Kč 9/2008 ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ NA ZBRASLAVI Zpátky do školy Kapličky: vandalismus vs. občanská angažovanost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cena 5 Kč 9/2008 ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ NA ZBRASLAVI Zpátky do školy Kapličky: vandalismus vs. občanská angažovanost"

Transkript

1 cena 5 Kč 9/2008 ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ NA ZBRASLAVI Zpátky do školy Kapličky: vandalismus vs. občanská angažovanost

2 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 9/2008 Editorial Milé čtenářky, milí čtenáři! Ve chvíli, kdy píšu tento text, se pomalu přehupuje do druhé poloviny poslední srpnový týden, a s ním se chýlí ke konci i letní prázdniny. Až však budete noviny držet v ruce, budeme už mít všichni za sebou zářijový start. A proč toto mininahlédnutí do tvůrčího procesu vzniku editorialu? Chtěla jsem na něm ilustrovat, jak moc nás v některých okamžicích stále ještě ovlivňuje neúprosný každodenní posun kalendáře. Pro někoho možná neznamená přelom právě těchto dvou měsíců žádnou zásadní změnu, vždyť ve většině případů už dávno odzvonilo celozávodním dovoleným a mnozí z vás, kteří se nemusíte řídit školním rokem, se na zasloužené volno teprve chystáte. A tak se možná se začátkem září letně pohodová atmosféra na pracovišti, kdy se výmluvy na kolegy/důležité partnery/údaje nedostupné v důsledku toho, že příslušní právě pobývají kdesi v dálce a pro jednou dokonce vypnuli telefon, akceptovaly přece jen snáz než po zbytek roku, jen nenápadně změní zpátky na celoročně hektickou a stoprocentně pracovní. Větší rozdíl určitě zaznamenaly rodiny se školou (případně školkou) povinnými dětmi. Na jednu stranu lehká úleva konečně zase nastane nějaký řád, dva měsíce vymýšlení programu pro potomky, koordinace táborů, soustředění, pobytů u prarodičů či jinde na čerstvém vzduchu a skloubení toho všeho s vlastní dovolenou a prací jednoho (narozdíl od energií stále nabitějších dětí) mírně vyčerpá. Zároveň však začátek září znamená z celoročního pohledu obzvlášť náročné a strategické období. Tvoří se program a řád na následujících pět nebo deset měsíců, s přesností manažera logistické firmy vybírají a plánují kroužky pro děti tak, aby se z toho už po pár týdnech žádný z účastníků tohoto procesu pokud možno nesložil vyčerpáním, do toho všeho shánění a zařizování věcí, které je potřeba zajistit nejpozději ten den a na které jsme v létě prostě a jednoduše zapomněli... Zkusme se však nenechat oním zářijovým zvyšováním životního tempa strhnout úplně. Inspirací na to, jak si prodloužit prázdninově dovolenkovou pohodu buď aktivní účastí na sportovní akci (jen namátkou, nabízí se horská kola, tenis, volejbal, bowling...) nebo se zúčastnit alespoň jako divák (např. tradičních akcí jako je závod veteránů či přehlídka dechových orchestrů), mohou být i Zbraslavské noviny, které právě držíte v ruce. Zároveň vám snad pomohou i ve výběru kroužků pro děti, spolu s letáky, které se v tomto ročním období tradičně objevují na vývěskách i jinde, případně webovými stránkami o Zbraslavi (http://zbraslav.info/ nebo Přeji vám příjemné čtení a pohodové září. Obsah Tereza Kůstková, šéfredaktorka Architektonická soutěž na Zbraslavi...4 Kapličky: vandalismus vs. občanská angažovanost...5 Kam kráčí zbraslavská základní škola?...6 Zbraslavské školství slaví 250 let!...7 Dětská hřiště podruhé letzávodu do vrchu Zbraslav Jíloviště...9 Zbraslavské kapely: Hadice a Stříkačka...11 Judisté na stupních vítězů...12 Putování s Vojtou Poutníčkem: Vltavský břeh...13 Zápisník: O srovnávání a inspiraci...14 Divadlo J. Kašky na festivalu v Broumově...14 Skauti obnovili mohylu A. B. Svojsíka...20 Zbraslavské noviny Informační zpravodaj Městské části Praha Zbraslav. Vycházejí 12x ročně, první pátek v měsíci. Vydavatel: úřad městské části Praha Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, Praha 5 Redakční rada: Tereza Kůstková šéfredaktorka, Blanka Velemínská tajemnice redakce, Pavel Gasnárek, Svatoslav Mahelka, Dagmar Meisnerová, František Pondělíček, Filip Stránský, Evžen Zollmann Adresa redakce: Městský dům, U Malé řeky 3, Praha Zbraslav, , tel.: , Plošná inzerce: Přijímá se na adrese redakce, paní Blanka Velemínská, Řádková inzerce: přijímá se na adrese redakce, 1 Kč/slovo, od 30 slov 5 Kč/slovo, minimální cena inzerátu je 20 Kč Sazba: Filip Stránský, Tisk: Artep-tisk, Pražská 24, Mníšek pod Brdy. Další publikování jakékoli části Zbraslavských novin je povoleno pouze na základě písemného souhlasu vydavatele. Autory nepodepsaných článků a fotografií jsou členové redakční rady Zbraslavských novin. Nevyžádané rukopisy se nevracejí a redakce se k nim nevyjadřuje. Mohou být redakčně kráceny a redigovány a jejich publikování ve Zbraslavských novinách podléhá schválení redakční radou. Uzávěrka nevyžádaných příspěvků je vždy 15. den v měsíci. Reg. číslo: MK ČR E Městská část Praha Zbraslav. Příští číslo vyjde v pátek 3. října 2008 Slovo starostky Vážení spoluobčané, v tomto čísle Zbraslavských novin se můžete dočíst bližší informace o urbanisticko architektonické soutěži na prostor Slunečního města a jeho nejbližšího okolí. Prostorem Slunečního města se již delší dobu zabývá Stavební komise, která doporučila Radě MČ vypsat soutěž, ve které osloví tři architektonické ateliéry. Dva ateliéry studie vypracovaly, jeden se omluvil. Obě odevzdané studie máte možnost posoudit na internetových stránkách MČ Praha Zbraslav. Na základě těchto dvou studií došla odborná komise k závěru, že by bylo nejlepší vyhlásit veřejnou architektonickou soutěž na toto území, která by přinesla větší množství řešení. Tato záležitost byla projednávána již na dvou zasedáních zastupitelstva MČ Praha Zbraslav na 13. zasedání a na 14. zasedání Na 13. zasedání vystoupil k tomuto tématu významný host Dalibor Borák, předseda České komory architektů, který seznámil přítomné se svými zkušenostmi s architektonickými soutěžemi, s jejich přednostmi, finanční stránkou soutěží i dalšími aspekty, které hovoří pro to, aby MČ veřejnou architektonickou soutěž vyhlásila. Po bouřlivé diskusi zastupitelstvo přijalo usnesení, kterým uložilo Radě MČ připravit veškeré dostupné podklady pro zadání této urbanisticko architektonické soutěže na řešení lokality Slunečního města a jejího okolí a následně je předložit zastupitelstvu ke schválení. Na 14. zasedání zastupitelstva byli pozváni další významní hosté starosta města Dobříše Jaroslav Melša a projektová manažerka Dagmar Smrčinová, které jsem požádala, aby se s námi podělili o své zkušenosti s vypsáním urbanistické soutěže na náměstí v Dobříši. Velmi mne potěšil jejich více než vstřícný přístup. I na tomto zasedání proběhla rozsáhlá diskuse. Jsem neobyčejně ráda, že nakonec se naši zastupitelé dokázali rozhodnout pro to, co bude jistě přínosem pro Zbraslav, a napříč celým politickým spektrem drtivou většinou odsouhlasili záměr vypsání veřejné urbanisticko architektonické soutěže na oblast Slunečního města a jeho okolí. Zároveň uložili Radě MČ připravit ve spolupráci s veřejností a Českou komorou architektů zadání soutěže včetně předpokládaného časového harmonogramu a způsobu financování. Je před námi dlouhá a nelehká cesta, ale věřím, že výsledek bude stát za to. Zároveň vyzývám vás, milí spoluobčané, abyste se na budoucnosti naší Zbraslavi spolupodíleli. Je na nás všech, aby se tento velký projekt podařil. Renata Hůrková, starostka MČ Praha Zbraslav 2

3 9/2008 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Zpráva o činnosti rady MČ a ÚMČ od do Dětské hřiště v ul. Pod Urnovým hájem (Dagmar Kobylková) Rada projednala zápis z místního šetření ČR ČOI na dětském hřišti v ul. Pod Urnovým hájem, vzala jej na vědomí a uložila OMH předložit Radě pasportizaci dětských hřišť, jmenování odpovědné osoby pro tuto oblast a návrh řešení dětského hřiště v ul. Pod Urnovým hájem. 2. Urbanisticko architektonická soutěž (Renata Hůrková, Ondřej Hofmeister) Rada projednala doporučení SK uspořádat veřejnou architektonicko urbanistickou soutěž na lokalitu Slunečního města a doporučila zastupitelstvu s tímto návrhem souhlasit. Zastupitelstvo následně schválilo záměr vypsání veřejné urbanisticko architektonické soutěže na oblast Slunečního města a jeho okolí a uložilo Radě MČ připravit ve spolupráci s veřejností a Českou komorou architektů zadání soutěže včetně předpokládaného časového harmonogramu a způsobu financování. 3. Hřiště Sulova kupní smlouva, memorandum (Renata Hůrková) Radě byl předložen návrh znění kupní smlouvy a memoranda k Hřišti Sulova. Investice MČ (letos získaná dotace 2 mil. Kč z MHMP) nelze provádět do cizího majetku, proto je nutné příslušný pozemek odkoupit za symbolickou cenu od pěti bytových družstev. Rada doporučila zastupitelstvu s tímto návrhem souhlasit. Zastupitelstvo schválilo koupi pozemku parc. č. 2912/154 v k.ú. Zbraslav o výměře 880 m2 za celkovou cenu 5 Kč a znění Kupní smlouvy a Memoranda k hřišti Sulova za předpokladu současného podpisu Smlouvy o spolupráci. Smlouvu o spolupráci projedná Rada na svém dalším zasedání. 4. Víceúčelové hřiště Sulova výběr zhotovitele (Renata Hůrková) Na základě zpracované PD oslovil OMH šest společností k podání cenové nabídky na realizaci stavby Víceúčelové hřiště Sulova. Dne proběhlo vyhodnocení doručených nabídek. Rada projednala zápis hodnotící komise a na dodavatele realizace této stavby vybrala spol. Switelsky, stavební s.r.o., která vyhověla ve všech hodnocených kriteriích nejlépe. 5. Smlouva o poskytování dotace k zajištění pečovatelské služby (Dagmar Kobylková) Rada projednala Smlouvu o poskytnutí dotace k zajištění pečovatelské služby s poskytovatelem Digitus o.s. na dobu určitou od do a s tím spojenou rozpočtovou změnu, která spočívá v převodu příslušné částky mezi rozpočtovými položkami (nejedná se o navýšení rozpočtu), a doporučila zastupitelstvu tuto smlouvu a rozpočtovou změnu schválit. Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením smlouvy a schválilo rozpočtovou změnu. 6. Projekt výstavby centra Baně (Renata Hůrková) Rada projednala na základě jednání se zástupci společnosti CON INVEST návrh požadavků MČ do projektu výstavby centra Baně a požádala o projednání tohoto návrhu ve Finančním výboru, Stavební komisi, Komisi životního prostředí, Majetkové komisi, Komisi pro komunitní plánování a Školské komisi ročník Jízdy historických vozidel Zbraslav Jíloviště (Renata Hůrková) Pořadatel akce Veteran Car Club zažádal Radu o souhlas s konáním 41. ročníku Jízdy historických vozidel Zbraslav Jíloviště a zároveň o povolení uzavření Zbraslavského náměstí pro potřeby akce. Rada souhlas udělila a uložila OMH spolupracovat s pořadatelem na přípravě akce. 8. Výpůjční smlouva na pozemky TSK (Renata Hůrková) Rada projednala žádost TSK HMP o zapůjčení pozemků ve správě MČ, kterých se dotkne stavba 5597 SSZ Elišky Přemyslovny U Lékárny přechod výstavba semaforu. 9. Jmenování členů Komise pro komunitní plánování (Dagmar Kobylková) Rada jmenovala na základě návrhu předsedkyně Komise pro komunitní plánování nové Filmaři opět na Zbraslavi Moderní pohádku Fredy a Zlatovláska by měla začátkem října natáčet na Havlíně Česká televize. Pokud vše klapne, filmovalo by se od 1. do na hřbitově a v urnovém háji. V tuto chvíli se pracuje na smlouvě mezi Městskou částí Praha Zbraslav a produkcí filmu. Zbraslav si filmaři již tradičně zvolili nejen kvůli snadné dostupnosti a blízkosti od sídla České televize, ale i proto, že je zaujalo zdejší prostředí. členy této komise rozdělené do čtyř pracovních skupin: 1. Pracovní skupina Senioři: Miloslava Svobodová vedoucí skupiny Miroslav Picek Jana Pondělíčková 2. Pracovní skupina Rodina, děti, mládež: Mgr. Klára Brázdová vedoucí skupiny Filip Toušek Marcela Břinčilová Lenka Pavlasová 3. Pracovní skupina Zdravotně hendikepovaní: Ing. Jiří Veselý vedoucí skupiny PaedDr. Dagmar Kobylková Ing. Marta Zoubková 4. Pracovní skupina Volnočasové aktivity: vedoucí skupiny není ještě určen Ing. Arch. Karel Pašek Ing. Tomáš Růžička Mgr. Karel Tejkal Ing. Aleš Háněl 10. Investiční akce na rok 2009 (Renata Hůrková) Rada projednala návrh seznamu investičních akcí na další rok včetně priorit, a požádala o projednání tohoto návrhu ve Finančním výboru, Kontrolním výboru, Stavební komisi, Komisi životního prostředí a Majetkové komisi. 15. ZASEDÁNÍ ZBRASLAVSKÉHO ZASTUPITELSTVA se uskuteční ve středu 24. září od 17 hodin v Městském domě, U Malé řeky 3. Velkoobjemové kontejnery Předpokládaný čas přistavování kontejnerů na určená stanoviště je nejpozději v 16:00 hodin. Odvoz v sobotu ráno po 6:00 hodině Baně před hospodou Lahovice K Novým domkům Závist před č.p Parkoviště u sídliště při ul. Ke Kamínce Tunelářů restaurace U Žemličků Paškova u nádob separovaného sběru 3

4 Zbraslav má šanci mít archi chitektonickou soutěž Obr. 2 Zdroj: FAM architekti Záměr vypsat veřejnou archi chitektonickou soutěž na oblast Slunečního města a jeho okolí schválilo v polovině srpna na mimořádném mořádném zasedání zbraslavské zastupitelstvo telstvo.. Pro o hlasovalo 13 z přítomných 14 zastupitelek telek a zastupitelů. telů. V přijatém usnesení zároveň Radě MČ uložili připr pravit ve spolupráci s veřejností a Českou komorou ou archi chitektů zadání soutěže včetně předpokládaného časového harmonogr nogramu a způsobu fina nancování. ncování. Co to znamená? Zbraslav by se tak mohla zařadit mezi moderní, osvícené obce, kterým kultivace veřejného prostoru není lhostejná. Doposud nezastavěné pole za Zbraslavankou a jeho přilehlé okolí představuje dostatečně velkou výzvu. Architektonická soutěž je pak podle Dalibora Boráka, předsedy České komory architektů, který vystoupil jako host na 13. zasedání zastupitelstva, nejčistší, nejtransparentnější, nejefektivnější a v neposlední řadě i ekonomicky velmi výhodný způsob, jak najít nejlepší urbanistickoarchitektonické řešení pro danou lokalitu. Motto: Hledání ohniska horní Zbraslavi Obr. 1 Situační nákres Na jaře tohoto roku bylo na základě iniciativy Stavební komise a se souhlasem Rady MČ osloveno několik architektů se žádostí o vypracování architektonické studie na dostavbu Slunečního města a řešení jeho nejbližšího okolí. Cíl byl následující: získat nezávislý pohled zvenčí, zhodnotit stávající stav a určit směr budoucího vývoje centrální části horní Zbraslavi; do vypracované urbanistické studie umístit vybrané objekty veřejných služeb (nový úřad městské části, služebnu policie, školku, komunitní centrum, lékařský dům) a nastínit budoucí vývoj ploch zeleně v návaznosti na stávající zeleň a řešení dopravy. Řešené území vymezuje prostor mezi ulicemi Elišky Přemyslovny, Žabovřeská a Paškova, pozemky vlastněné/spravované MČ jsou označeny zeleně, ostatní pozemky jsou vlastněné soukromými subjekty (viz obrázek č. 1). Ze tří oslovených odevzdaly studie dva týmy (FAM architekti a atelier UM, arch. Kuzemenský se omluvil). Výběrová komise nevyhlásila vítěze, doporučila prověřit možnost uspořádání veřejné architektonické soutěže. Problematika dostavby takto komplikované lokality je široká a vyžaduje výběr z více názorů, než jsou dva. Dále se ukázalo, že pro tuto lokalitu je důležité časové hledisko, které v návrzích chybělo (lokalita se bude dostavovat v delším časovém úseku, což by mělo být zohledněno), zdůvodňuje rozhodnutí v zápisu z jednání Stavební komise její předseda Ondřej 4

5 9/2008 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Zdroj: FAM architekti Obr. 3 Zdroj: Atelier er UM Obr. 4 Zdroj: Atelier er UM Obr. 5 Hofmeister. Odevzdané studie (viz obrázky č. 2 až 6) včetně prezentace a podrobnějších komentářů jsou k nahlédnutí na webových stránkách městské části na adrese a v kanceláři starostky. Zkušenosti z Dobříše Osmitisícová Dobříš uspořádala architektonickou soutěž kvůli projektu revitalizace zdejšího náměstí. S velmi pozitivním výsledkem. Podle Jaroslava Melšy, starosty Dobříše, začali dobříšští podobně jako na Zbraslavi. Nejprve se jim sešly na stole asi čtyři návrhy na novou podobu náměstí. Následovala zhruba půlroční diskuze, zda jeden z nich realizovat, nebo uspořádat novou soutěž. Nakonec se pro soutěž rozhodli, mimo jiné kvůli tomu, že autorita dobře připravené, otevřené soutěže výrazně pomáhá při následném shánění peněz na realizaci. Začali tím, že se pomocí srozumitelného, jednoduchého dotazníku, jehož výsledky šlo poměřitelným způsobem vyhodnotit, zeptali občanů, jaké funkce by podle nich náměstí mělo mít. Vrátilo se přes tisíc vyplněných dotazníků, tedy úctyhodné a vypovídající množství. Lidé rozhodovali, zda je pro ně na náměstí důležitější zeleň a lavičky, nebo autobusové nádraží, zda tu chtějí mít tržiště nebo větší plochy k parkování apod. K tématu se pomocí kreseb vyjadřovali i předškolní děti a školáci, se zpracováním pomohli starší studenti. Komunikace s veřejností a její zapojení do celého procesu byla a doposud je v Dobříši jednou z priorit. O tom, že se to zdejší samosprávě daří příkladně (nejen v souvislosti s architektonickou soutěží, ale třeba i s komunitním plánováním), svědčí i první cena pro město Dobříš v projektu O lidech s lidmi, který začátkem letošního roku hodnotil zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů na místní úrovni. Důležité je dobré zadání Výsledky z dotazníkového šetření pak tvořily jeden ze základních pilířů při tvorbě zadání architektonické soutěže. Kvalitní soutěžící přilákalo i složení odborné poroty. Na Dobříši si podklady nakonec vyžádalo třicet architektonických kanceláří, vrátilo se deset kvalitních návrhů, tři nejlepší postoupily do finálního, druhého kola. Nebojte se být velkorysí, doporučil starosta Melša, který byl spolu s projektovou manažerkou dobříšské akce, Dagmar Smrčinovou, hostem na mimořádném zasedání zbraslavského zastupitelstva, kde se otázka ano nebo ne architektonické soutěži řešila. Ani zdánlivě vysokou cenu za uspořádání soutěže nepovažují na Dobříši za překážku. Buduje se náměstí třeba na dalších sto let, říká starosta Melša. Dagmar Smrčinová pak dodává, že cena za soutěž se částečně schová do odměny celkovému vítězi, který zároveň dostane smlouvu na realizaci. Dobříšští mají se soutěží jednoznačně dobrou zkušenost. Svědčí o tom Zdroj: Atelier er UM Obr. 6 i fakt, že se v blízké době chystají uspořádat soutěž novou, tentokrát na budovu knihovny a komunitního centra. Zpátky na Zbraslav Zbraslavští zastupitelé učinili přijetím usnesení, ve kterém dali uspořádání architektonické soutěže zelenou, první krůček na dlouhé cestě. Je na nás všech, občanech Zbraslavi, jak šanci dotvořit prostor, na který doufejme jednou budeme moci být hrdí, využijeme. Na toto téma by se dalo napsat ještě mnoho, i tento článek proto považujme jen za první vlaštovku v otevřené informační kampani, podrobnějším vysvětlování, veřejných prezentacích a debatách, které by měly následovat. Snad se vše podaří přinejmenším tak dobře, jako se to povedlo na Dobříši. Tereza Kůstková Zbraslavské kapličky: vandalismus vs. občanská angažovanost Na podzim 2007 probíhala ve Zbraslavských novinách soutěž, kdo pozná podle fotografie jednotlivé zbraslavské kapličky (a nejen ty). Chci se s vámi podělit o zkušenosti s údržbou tří kapliček na Zbraslavi. Jsme tři přítelkyně a snažíme se kapličky udržovat v pořádku a starat se o květinovou výzdobu. S pomocí MÚ se kapličky udržují v dobrém stavebním stavu. Přesto není vše ideální. Kaplička na Baních V letech byla opravena freska, mříže, omítky a střecha. U kapličky byla instalována lavička a upravena zeleň. Výtvarník, který fresku opravil, tragicky v r zemřel viz tabulka v kapličce. Tak to by byla suchá fakta. A nyní vše, co se okolo kapličky dělo a děje. Ani se mi o tom nechce psát, ale myslím, že je třeba, aby se to vědělo. Výtvarník potřeboval k práci žebříček, dodali jsme pevný skládací žebřík, ten někdo, přestože mříž byla zamčená, ukradl, stejně jako stoličku, kterou si přinesl, aby na malbu dosáhl. Přes mříž byly rozbíjeny vázy. Používáme nyní kompotové lahve usazené v keramických květináčích, zatížených ještě kameny, aby nebylo možné s nimi přes mřížku pohybovat. Někdo přesto krade čas od času skrze mřížku drobné věci, anebo je poškozuje. V roce 2006 někdo kapličku ze tří stran pomaloval černou barvou 20 cm vysokými grafiti. Omítka celé kapličky se musela opravit. Na ozdobné mříži nahoře je kříž, na něm někdo rozbil korpus Ježíše a nový kovový odmontoval. Kolem kapličky a lavičky je stále nepořádek, pravidelně sbíráme lahve, noviny, různé obaly, hadry. Ke konci října 2007 zřejmě těsně kolem jedné strany kapličky projel těžší stroj, na hraně kapličky je cca 7 záseků a jsou tam černé čmouhy, které nejdou smýt. V dubnu 2008 někdo ukradl 2 sklenky z jenského skla, používané na svíčky, a celou zásobu svíček, které byly uskladněny až vzadu. Patrně rukou namočenou v blátě udělal na omítce na jedné straně čmouhu. Kaplička v ulici K Vejvoďáku V roce 2006 někdo na stěnu dovnitř kapličky hodil několik syrových vajec, musela se opravit celá malba. Třikrát nějaké auto projelo kolem kapličky a rozbilo prejzy. (Pokračování na str. 8) 5

6 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 9/2008 Kam kráčí zbraslavská základní škola? Rozhovor s ředitelem (staronově přejmenované) Základní školy Vladislava Vančury Jiřím Kovaříkem jsme ve Zbraslavských novinách původně plánovali na závěr uplynulého školního roku. Nakonec se uskutečnil až poslední prázdninový týden, v době, kdy se školy tradičně připravují na zářijový nápor a jejich ředitelé a ředitelky jsou leckdy vytíženější než kdykoli jindy. O to víc si vážíme skutečnosti, že si pan ředitel na odpovědi na otázky, které mu položila Tereza Kůstková, našel čas. Můžete zhodnotit uplynulý školní rok, zejména s ohledem na to, že byl první, kdy se učilo podle nového Školního vzdělávacího programu byl to nějaký zásadní rozdíl oproti rokům předešlým? Loňský školní rok byl v mnohém jiný, až výjimečný, než jsou jiné běžné školní roky. V prvních a šestých ročnících jsme začali vyučovat podle vlastního Školního vzdělávacího programu se snahou dosáhnout stanovených cílů ve výchově a vzdělávání tak, abychom nezpůsobili zděšení u dětí a rodičů. Přechod musí být plynulý a potupný, jak rodiče a děti na jedné straně, tak i učitelé na straně druhé si musí postupně zvyknout na to, že požadovaného výsledku mohu dosáhnout i jinými metodami a formami práce, které mohou být dokonce i zábavnější a efektivnější.učitel i žák se musí naučit pracovat s různými zdroji informací, větší důraz se klade na samostatný úsudek i vlastní sebehodnocení žáka. Žáci pod vedením učitele jsou sami objeviteli nového. Jeden rok ověřování je krátká doba na hlubší zhodnocení či závěry, ale nějaké první poznatky již máme a v současné době je dopracováváme tak, aby během měsíce září byla nová, zkušenostmi doplněná verze ŠVP zveřejněna na našich webových stránkách. V uplynulém školním roce se podařilo udělat také hodně pro propagaci školy. Vytvořily se webové stránky, škola uspořádala několik veřejných akcí. K těm nejúspěšnějším patřil Reprezentační ples školy, Školní akademie a Mezinárodní den dětí. Za velmi významný a důležitý krok považujeme i navázání úzkého kontaktu a spolupráce s místními mateřskými školami. Proč se škola v červnu připojila ke stávce? Můžete stručně vysvětlit, o co v ní šlo a zda se podařilo něčeho dosáhnout? Finanční prostředky, které jdou do škol, dlouhodobě stagnují, zatímco ceny veškerého materiálu, který škola pro svou činnost potřebuje, výrazně stoupají. Rok od roku se tak škola obtížněji vybavuje novými učebními pomůckami a potřebami pro výuku vůbec. I když škola není jen o penězích, hrají v ní dost důležitou úlohu. Také platy učitelů stagnují, takže dochází k jejich reálnému propadu.to jsou důvody, pro které se většina pracovníků naší školy ke stávce vyhlášené odbory připojila. A jestli se něčeho podařilo dosáhnout? Upozornili jsme na problémy kompetentní orgány. Kolik bude příští rok prvňáků a co to pro školu znamená? Proč myslíte, že nebyl zájem o přípravnou třídu, kterou škola letos nabízela prvním rokem? Letos přišlo k zápisu 136 dětí, z toho jich 103 bylo přijato do prvních tříd. I když jsme očekávali jistý nárůst (loni bylo 60 prvňáků), tento počet nás překvapil tak, že jsme přes prázdniny museli probourat příčku mezi dvěma menšími učebnami a vytvořit tak novou plnohodnotnou třídu. A samozřejmě sehnat i novou paní učitelku, protože 1. září. Zahájení školního roku 2008/2009. místo předpokládaných tří prvních tříd máme čtyři. Vše se podařilo úspěšně zvládnout, a věříme, že i bude sloužit ke spokojenosti všech zúčastněných. Nezájem o přípravnou třídu je pro nás velké zklamání, protože její přípravě a propagaci jsme věnovali hodně času a úsilí a věříme v její smysluplnost. Neztrácíme však víru a příští rok ji budeme nabízet opět. Škola letos změnila název zpět na Základní školu Vladislava Vančury, nyní se mění i oficiální sídlo školy, v čem je to podle vás důležité? Můžete popsat, jak tedy bude škola od září organizována? Návrat k původnímu názvu a sídlu školu není nic jiného, než návrat k tradicím. Čestný titul Škola Vladislava Vančury je nejen určitou marketingovou značkou, ale jde i o vytváření vztahu dětí a občanů Zbraslavi k místu svého bydliště a vedení je k hrdosti na své město a jeho významné osobnosti. A změna oficiálního místa školy má také svoji logiku, která je opřena nejen o tradice obou škol, ale i o jejich velikost. V Hauptově ulici je nejen více budov, ale i zaměstnanců a tříd. Od září jsou v budově Nad Parkem 1. až 4. ročníky, v budově Hauptova 5. až 9. ročníky a školní klub. Co se v minulém školním roce podařilo a jaké nejdůležitější úkoly jsou naopak před vámi pro ten nadcházející? V uplynulém školním roce jsme navázali úzkou spolupráci a komunikaci se školkami. Děti ze školky se účastnily některých aktivit školy, vedení školy několikrát navštívilo školky a schůzky s rodiči, kde se hovořilo hlavně o přechodu do prvních tříd. Věřím, že i toto má podíl na tom, že rodiče projevili důvěru ve školu a k zápisu přišlo tolik dětí. Dále se nám podařilo aprobovaně, a věřím, že i kvalitně, doplnit pedagogický sbor novými učiteli. V letošním školním roce jich nastupuje sedm. Do prvních tříd paní učitelky Vondráčková a Havlíčková, do druhé paní učitelka Plchová, do třetí pan učitel Piskač a na druhý stupeň na výuku matematiky a fyziky paní učitelky Procházková a Pařízková a na hudební výchovu paní učitelka Novotná. Loni jsme se také snažili rozjet činnost školního klubu Duhovka, v jehož aktivitách chceme letos pokračovat a dále rozšiřovat nabídku kroužků. Během školního roku, a především během hlavních prázdnin, proběhla na obou školách a za přispění a pomoci městské části řada stavebních úprav, ale protože jich bylo opravdu dost a byly pro školu velmi potřebné a významné, bude o nich zvláštní článek v příštím vydání Zbraslavských novin. S přáním klidného a úspěšného školního roku Jiří Kovařík, ředitel školy Nabídka školního klubu Duhovka pro rok 2008/2009 Tónohraní (hudebně -dramatická tvořivost) pondělí 16:30 18:00 Špendlík (řemeslně výtvarný kroužek a módní návrhářství) úterý 14:30 17:00 (počítačový kroužek) čtvrtek 16:30 18:00 Gymnastika (gymnastické cvičení, pohybové hry) pátek 15:00 16:30 Angličtina pro žáky 8. a 9. tříd (příprava na SŠ) pondělí a středa 15:00 16:30 Orientální tanec/hip hop čtvrtek 17:00 18:30 6

7 9/2008 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Zbraslavské školství slaví 250 let Letošní rok, ve své číselné podobě zakončený osmičkou, přináší celou řadu výročí celostátního, evropského i světového významu. Jsou však i výročí, která svou velikostí s nimi nemohou soutěžit, ale důležitostí si s mnohými nezadají. Na Zbraslavi si letos připomínáme 250. výročí založení první veřejné školy. Byla pouze jednotřídní a sloužila dětem ze Zbraslavi a tehdy přiškolených obcí Lahovic, Lipenců, Záběhlic a Žabovřesk. Jistě slouží ke cti tehdejším představitelům Zbraslavi, že i přes řadu potíží (hlavně finančních) měli na paměti význam vzdělání a postavili pro školu novou budovu. Vnější podoba první zbraslavské školy se dodnes příliš nezměnila a známe ji dnes jako restauraci Stará škola v ulici U Národní galerie. Počátky vzdělávání bychom však našli už počátkem 14. století ve zbraslavském cisterciáckém klášteře. Několik mnichů se zde věnovalo vzdělávání nově přijatých bratří. Vyučovali zde rovněž děti zbraslavských občanů, kteří pro klášter pracovali. Další vývoj školství na Zbraslavi prošel mnoha etapami, které reagovaly na potřeby doby a její možnosti. K jednomu z vrcholů patří založení řemeslnické školy v roce 1835, která se stala vzorem pro průmyslové školy, vznikající pak v Čechách od roku Řadu dalších zajímavých informací o zbraslavských školách a školních budovách i to, jak vypadaly některé školní dokumenty, můžete získat na skromné výstavě ve zbraslavské výstavní síni U Malé řeky 3 v druhé polovině září. Čtvrt tisíciletí zbraslavského školství není jen výročím jako takovým, ale měli bychom si připomenout, že právě na Zbraslavi patří škola jako veřejná služba k těm nejstarším v Čechách. Buďme na to i trochu hrdi. Původní stav domku řemeslnické školy (dnes zvonařství) František Kadleček Budova obecné školy z roku 1869 První školní domek v dnešní podobě Kdy půjdou děti do nové školky s pracovním názvem Eliška? Již v předchozích obdobích se na Zbraslavi projevil nárůst počtu žádostí o umístění dětí do mateřských škol. Současné vedení radnice se rozhodlo zbudovat dvě třídy MŠ jako detašované pracoviště MŠ Matjuchinova v budově Základní školy Vladislava Vančury, U Lékárny č. 592, aby tak alespoň trochu zmírnilo současný nedostatek volných míst v MŠ na Zbraslavi do doby, než se podaří zrealizovat větší investici výstavbu nové budovy MŠ. V polovině srpna letošního roku dostalo 45 zbraslavských rodin od MČ Praha Zbraslav dopis se sdělením o posunutí termínu zahájení provozu těchto 2 tříd z 1. září na 1. října Důvodem zpožděného zahájení stavebních úprav bylo hledání optimálního technického řešení hygienických a bezpečnostních požadavků, které podmiňovaly stavební povolení. Z požární hlediska se řešila úniková cesta vhledem k nově platným zpřísněným předpisům, a dále hygienické požadavky pro stravování. Po delším projednávání, než jsme původně plánovali, se podařilo projektantu Ing. Jiřímu Červenému vyřešit vyhovujícím způsobem dané požadavky. Na 26. jednání dne Rada MČ vybrala na doporučení hodnotící komise jako zhotovitele firmu Stavitelství Ing. Jaroslava Herodese na základě stavebního povolení byla rekonstrukce zahájena. Zodpovědným přístupem a kvalitní prací výše zmíněné firmy nedošlo k prodlužování termínu ukončení rekonstrukce, a tak je na stanoven termín závěrečné kontrolní prohlídky za účasti všech dotčených orgánů. Věřím, že se nám podaří dodržet předpokládaný termín zahájení provozu a že začne fungovat toto detašované pracoviště Mateřské školy Matjuchinova pod vedením ředitelky D. Meisnerové ku prospěchu rodičů a především dětí, které jej budou navštěvovat. Dagmar Kobylková, místostarostka UPOZORNĚNÍ Schůzka pro rodiče dětí, přijatých do MŠ E. Přemyslovny (MŠ Eliška), se koná v 16:30 v budově MŠ Eliška. 7

8 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 9/2008 Zbraslavské kapličky (Dokončení ze str. 5) Dle charakteru této cesty tam tak velké auto nemá co dělat. Patník, který zde byl instalován, aby stavbu trochu chránil, byl několikrát vyvrácen. Poslední nové poškození prejzů nastalo na podzim V roce 2007 byl u kapličky výkop, probíhaly inženýrské práce. Byl poškozen obrubník kapličky, kdosi na kameny okolo hodil veliký kus betonu. Poprosila jsem MÚ o odvezení. Omítka kapličky byla znečištěna blátem. Na jaře 2008 někdo do kapličky opět vhodil syrová vejce. Přišly jsme na to včas, částečně šlo ještě vše očistit. Kaplička u Žitavského ulice Je trochu stranou, tak tolik netrpí. Pouze někdo vjel do růží, které jsou vysázeny okolo, obrubník naštěstí nepoškodil, je kamenný. Za kapličkou je díra v asfaltu a kaplička je vzadu nehezky ohozena špinavou vodou. To vzniklo letos. Dlouho jsem se odhodlávala o tom všem napsat, chodila jsem trpělivě na MÚ, hlásila poškození a prosila o opravy, ale už mě opravdu bolí duše. Kdybychom se pravidelně o kapličky nestaraly, nejen o květiny a úklid, ale také nehlásily poškození, nevím, jak by to s nimi dopadlo. Moc mě mrzí lhostejnost lidí, kteří okolo nich chodí. Přitom existuj i obce, kde se kaplička opraví a celá obec včetně MÚ udělá slavnost. Např. v jedné z obcí ve východních Čechách, nedaleko Police, o pravili všechny drobné sakrální stavby a sochy, místní občané a chalupáři finančně na opravy přispěli a hlídají si, aby je nikdo nepoškozoval. I naši bezprostřední sousedé v Černošicích mají všechny drobné sakrální stavby opravené a váží si jich, protože dotvářejí půvab naší české krajiny. Jak bojovat s lhostejností a vandalismem? Poraďte, co dělat, aby lidé nebyli neteční ke svému okolí a neničili, co bylo s dosti značnými finančními náklady opraveno. Napadlo mě, že by školní děti mohly být seznamovány s historií Zbraslavi a i s těmito drobnými historickými stavbami, MÚ má od Památkového ústavu jejich seznam na našem katastrálním území. Co třeba nějaké hříště pro větší děti, kde by mohly jezdit na skateboardu nebo na kolech a nemusely jezdit ze schodů československého kostela? Hřiště u konečné 243 nestačí a dle staveb, které vyrostly směrem k Baním, dětí přibude. Omezil by se vandalismus dětí, měly by svůj prostor. Jsme v Evropské unii, vezměme si z nich dobrý příklad. Je škoda velkého prostoru, na kterém dříve bylo sportovní hříště. A také potřebujeme v horní části náměstí, abychom se mohli někde potkávat,všichni urbanisté, architekti potvrzují, že náměstí je nedílnou a důležitou součástí obce. Za prodejnou Albert takový nezastavěný prostore ještě je. V Lidových novinách dne vyšla zpráva, že v centru Modřan má do tří let vyrůst areál, kde vznikne 256 bytů a součástí bude náměstí se službami. Při stavbě bude zachován a uprostřed náměstí pak bude stát 120 roků starý dub letní, kterého se výstavba nedotkne. Na Zbraslavi bylo jistě vystavěno více 256 bytů, a na náměstí a služby by byl prostor za Zbraslavankou jistě vhodný. Alena Hůlková Kontrolní výbor bude opět kontrolovat Existence kontrolního výboru je povinná ze zákona je poradním orgánem místního zastupitelstva. Ten zbraslavský se naposledy sešel 14. dubna 2008 a minimálně na dvou posledních zasedáních místního zastupitelstva tak nebyla provedena kontrola plnění usnesení. Přitom podle jednacího řádu se má kontrolní výbor scházet zpravidla jednou za měsíc, je-li třeba, tak častěji... I proto padl 13. srpna návrh na odvolání předsedy kontrolního výboru Michala Stiebra. Ten nabídl svou rezignaci v případě, že se novým předsedou KV stane Karel Tejkal. Ten okamžitě jeho nabídku přijal a za nové členy kontrolního výboru zastupitelstvu navrhl Aleše Háněla a Filipa Touška, což zastupitelstvo po odvolání všech členů dosavadního kontrolního výboru svým hlasováním potvrdilo. Kontrolní výbor se ještě 13. srpna večer sešel na svém úvodním zasedání a vytýčil si cíle své činnosti. Vycházejí ze zákonných povinností kontrolního výboru, ale i z faktu, že jeho noví členové patří v řadě případů ke kritikům některých činností současného vedení MČ Praha Zbraslav. O své práci budou členové kontrolního výboru informovat na zasedáních místního zastupitelstva i na stránkách Zbraslavských novin. Své podněty pro šetření a činnost kontrolního výboru zasílejte na případně na adresu ÚMČ. Zápisy kontrolního výboru jsou k dispozici na internetových stránkách v odkazu Samospráva. Za kontrolní výbor MČ Praha Zbraslav Aleš Háněl, Filip Toušek a Karel Tejkal Dětská hřiště a prostor pro volný čas na Zbraslavi Úřad městské části Praha Zbraslav provozuje pět dětských hřišť. V nejbližší době se k nim připojí další dvě místa určená především pro odpočinek maminek s dětmi. Během měsíce září bude zprovozněna Městská zahrada v Žitavského ulici, která měla být v provozu již od , ale z důvodu nevyhovujících hlukových podmínek nemohla být otevřena dříve. Zde jsou nyní dokončována protihluková opatření umožňující její nezávadné používání. Druhým nově zprovozněným místem určeným pro děti v doprovodu rodičů je Central Park Zbraslav (Sluneční město). Zde byl v nedávné době založen nový trávník bez závlahy, a proto touto cestou žádáme občany, aby nový trávník nepoškozovali vstupováním na něj, dokud nebude dostatečně odolný v celé ploše. Hřiště Ottova, Na Plácku a Sulova jsou k dnešnímu dni v provozu a v nezávadném stavu. Totéž bohužel nelze říci o hřištích v ulici Paškova a na Havlíně, která jsou asi navštěvována občany, kteří si neváží společného majetku, určeného malým dětem. Časté poničení nebo rozbití herních prvků vypovídá o vandalismu mladistvých a bohužel i nezletilých. V měsíci srpnu byla naplánována prohlídka všech hřišť a oprava zničených herních prvků. Současně s opravami budou provedeny revize všech herních prvků. Společně můžeme doufat, že provedené opravy vydrží dlouho a nenajde se nikdo, kdo by herní prvky, oplocení a vybavení dětských hřišť poškozoval nebo znečišťoval. K hřišti Havlín je třeba zmínit, že toto hřiště je umístěno na soukromém pozemku a je jen na dobré vůli majitele, že je pozemek volně přístupný zbraslavským občanům. Kosení trávy na dětských hřištích zajišťuje Odbor komunálních služeb Úřadu městské části Praha Zbraslav dle harmonogramu letní údržby. V současné době je vše připraveno k realizaci dalšího hřiště, a to víceúčelového sportoviště Sulova, které by mělo být dokončeno ještě v letošním roce. Toto hřiště bude sloužit především k míčovým hrám. V souvislosti s přípravou zadání projektu centra Baně uvažujeme o vybudování skateparku a lezecké stěny pro vyžití náctiletými, na které Zbraslav dosud příliš nemyslela. I vy, zbraslavští občané, se můžete podílet na přípravě tohoto projektu tím, že zašlete své náměty, jak by měla vypadat dosud nevyužitá plocha za benzínovou pumpou na Baních, dopisem nebo na ovou adresu úřadu: Renata Hůrková a Martin Šilhán 8

9 9/2008 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 100 let mezinárodního závodu do vrchu Zbraslav Jíloviště II Náměstí Zbraslavi, obce ležící 10 km jižně od Prahy, se poprvé naplnilo řevem motorů a pachem spáleného oleje dne 25. března Závod do vrchu uspořádaly Český klub motocyklistů a Český klub automobilistů a zúčastnilo se ho 17 motocyklů a 16 automobilů. Start byl na náměstí ve Zbraslavi, následovalo stoupání Špejchar, rovina, a v obci Baně opět stoupání a serpentiny, cíl byl na vrcholu kopce zvaného Cukrák. Trať byla dlouhá 5,5 km, průměrné stoupání 3,6 %, největší stoupání 9 %. Význam závodu stoupal, ve třicátých letech se ho zúčastňovali domácí i zahraniční jezdci zvučných jmen a počet diváků dosahoval V letech války a hospodářské krize se závod nejezdil, do roku 1939 bylo uspořádáno 14 ročníků. Po roce 1945 se nepodařilo závod obnovit, jel se jen jeden ročník. Veteran Car Club Praha si při svém založení v roce 1967 uložil jako jeden ze svých úkolů uchování tradice významných podniků minulosti, Závodu do vrchu Zbraslav Jíloviště a Závodu 1000 mil Československých. Závod historických vozidel do vrchu Zbraslav Jíloviště se jel poprvé v roce šedesátého výročí prvního startu, tedy v roce První ročníky se jezdily ještě jako závod, hlavním kriteriem byl dosažený čas. Vozidla většinou nebyla renovovaná, někteří účastníci je používali pro běžný denní provoz. Jak šel čas, zvětšovaly se rozdíly mezi historickými vozidly, stoupala jejich hodnota i zranitelnost, větší důraz se kladl na bezpečnost, proto se hledala nová pravidla pro hodnocení. V současnosti se hodnotí pravidelnost, o umístění jezdce rozhoduje shodnost času dvou jízd, hodnocení času ve vteřinách bylo nahrazeno hodnocením v setinách vteřiny. První start před 100 lety jsme si připomněli neformálně, bez přihlášek, startovní listiny a projevů. Připravili jsme symbolickou připomínku závodu, ze které by snad mohl vzniknout opravdový pomník. Po stručném oznámení na internetu a navzdory předpovědi počasí, která slibovala déšť, sníh a vítr, se na náměstí ve Zbraslavi sešlo cca 40 členů a příznivců VCC Praha, se svými vozidly, s přítelkyněmi, manželkami a dětmi, psi tentokrát chyběli, protože psa by do toho počasí nevyhnal. Jízda historických vozidel do vrchu Zbraslav Jíloviště je už dávno pevnou součástí sportovního kalendáře a jezdí se pravidelně vždy druhou sobotu ve školním roce. Cvič svého psa, dokud je čas Toto je úsloví Českého kynologického svazu. Vyzývá tím majitele, aby měli své psy ovladatelné a věděli, jak správně se psem zacházet. Neovladatelný pes je jako zbraň v nesprávných rukách. Zbraslavští kynologové zareagovali na tuto výzvu přípravou kurzů, které pořádají dvakrát ročně pro majitele psů všech plemen a kde se jim dostane dostatečných odborných teoretických a praktických znalostí v poslušnosti. Majitelé psů jsou vedeni zkušenými výcvikáři. Kurz je připraven tak, aby jak pes, tak jeho majitel lehce zvládali jednotlivé cviky. Každý si cvičí svého psa sám, a ten se zde naučí pohybovat mezi mnoha jedinci svého druhu a především mezi lidmi. Kurzů se zúčastňují lidé ze Zbraslavi a širokého okolí. Ročně tento kurz absolvuje cca 70 majitelů psů. Kurz může absolvovat majitel jakéhokoliv plemene včetně kříženců. Někteří pro velký zájem tento kurz opakují i vícekrát. Kurz začíná v neděli 5. října v 8:00 hodin. Zájemci se mohou přijít seznámit s činností v našem klubu kteroukoliv neděli od září letošního roku. Bližší informace najdete na našich internetových stránkách Každý majitel psa by si měl uvědomit, že by měl mít svého svěřence především na veřejnosti natolik ovladatelného, aby nezpůsoboval svému okolí problémy, zvlášť v dnešní době, kdy je v médiích stále častěji veden na kynologii větší a větší tlak. ZKO Zbraslav Letošní jízda se pojede v sobotu a zúčastní se cca 200 historických automobilů a motocyklů, téměř od počátků výroby až do roku výroby Přihlášená vozidla jsou velmi rozmanitá a dokumentují šíři zájmů sběratelů. Na počátek jízdy připravujeme pro diváky malé překvapení. Jinak je scénář už mnoho let stejný dopoledne přejímka v divadle Jana Kašky a výstava vozidel na náměstí. Krátce před 13. hodinou průjezd policejního vozu uzavře trať pro běžný provoz a začne už čtyřicátá první jízda veteránů do vrchu Zbraslav Jíloviště, která bude opět pro příznivce automobilů i pro zájemce o historii nezapomenutelným zážitkem. Za VCC Praha Jarka Brutarová Rybářské závody MO ČRS Praha-Zbraslav srdečně zve na II. ročník rybářských závodů pro dospělé. Uskuteční se vso- botu 11. října 2008 na Malé řece (revír Vltava V7A) u Kynologického cvičiště. Pro co nejslibnější úlovky bylo zažádáno o zarybnění revíru trží rybou. Program začne prezentací (7:30-8:00), následovat bude vlastní rybářský závod, který skončí v pravé poledne. Pro závodníky je připraveno občerstvení a zajímavé ceny. Závodit mohou dospělí rybáři (členové ČRS), kteří zaplatí startovné 100 korun. Chytat se bude pouze na jeden prut s maximálně dvěma návazci. Každý závodník by měl rozumně uvážit složení a hlavně množství krmné směsi, přičemž je zakázáno používání čistých luštěnin. Podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách MO Zbraslav (www.rybari-zbraslav.cz). Za MO ČRS Praha-Zbraslav Martin Šámal 9

10 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 9/2008 VEJVODOVA ZBRASLAV Srdečně Vás zveme na Zbraslav, na XIII. ročník mezinárodního festivalu malých dechových orchestrů, který se koná na počest významného rodáka pod záštitou hlavního města Prahy a za organizační a finanční podpory Městské části Zbraslav. Pověřeným pořadatelem je or-fea Praha, festivalová a organizační kancelář, ve spolupráci se Zbraslavskou kulturní společností a syny Jaromíra Vejvody. Festival finančně podporuje hudební nadace OSA. PROGRAM PÁTEK KONCERTY v okolních obcích v 17:00 hod Davle Blaskapelle Arnstorf D Radotín Týnečanka CZ Jíloviště Steibrugg-Musikanten CH Vrané n. Vlt.DO ZUŠ Přeštice a mažoretky BOHEMIA I. CZ Klínec Malá černá hudba a mažoretky JUVENTUS Karviná CZ ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ STAN veřejná vystoupení zúčastněných orchestrů 18:30 Ljom N 19:00 Týnečanka CZ 19:30 Blaskapelle Arnstorf D 20:00 DO ZUŠ Přeštice a mažoretky BOHEMIA I. CZ 20:30 Steibrugg-Musikanten CH 21:00 Malá černá hudba a mažoretky JUVENTUS Karviná CZ PROGRAM SOBOTA ČERNÉ DIVADLO JIŘÍHO SRNCE soutěž orchestrů 09:30 Ljom N 10:00 Týnečanka CZ 10:30 DO ZUŠ Přeštice CZ 11:00 Steibrugg-Musikanten CH 11:30 Malá černá hudba Karviná CZ 12:00 Blaskapelle Arnstorf D 12:30 Dechový orchestr PRA-LIN-KA CZ 13:00 Malá dechovka ZUŠ Přelouč CZ ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ pobočka ČSOB Zbraslav 10:00 18:00 doprovodný program pro děti Show ČSOB ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ STAN veřejná vystoupení zúčastněných orchestrů 11:00 Dechový orchestr PRA-LIN-KA a mažoretky SRDÍČKO Kolín CZ 11:30 Ljom N 12:00 Týnečanka CZ 12:30 DO ZUŠ Přeštice a mažoretky BOHEMIA I CZ 13:00 Steibrugg-Musikanten CH 13:30 Malá černá hudba a mažoretky JUVENTUS Karviná CZ 14:00 Malá dechovka ZUŠ Přelouč CZ 15:00 Blaskapelle Arnstorf D 14:00 MAŽORETKOVÁ SHOW hřiště TJ Sokol Zbraslav 15:30 slavnostní průvod orchestrů s mažoretkami trasa: ulicí U Národní galerie na Zbraslavské náměstí; po skončení průvodu společný koncert všech zúčastněných orchestrů a mažoretkových skupin na Zbraslavském náměstí ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ STAN 17:00 koncert VEJVODOVY KAPELY se známými zpěváky a dirigentem Josefem Vejvodou, vyhlášení výsledků soutěže, předávání cen ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ STAN 19:00 festivalová veselice s orchestrem Křídlovanka PROGRAM NEDĚLE ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ STAN MATINÉ 10:00 Steibrugg-Musikanten CH 11:00 Malá dechovka ZUŠ Přelouč CZ Olympijská forbína Jako hosty své osmé Forbíny v Divadle Jana Kašky jsem si na středu 8. října vybral vzácné hosty účastníky a vítěze osmičkových olympijských her. Přijede olympijská vítězka, mistryně Evropy a světová rekordmanka Dana Zátopková. Vzpomene nejenom na hry v Londýně roku 1948, kam už s Emilem vezli kytaru zbytečně, protože muži a ženy bydleli odděleně daleko od sebe a spolu si nezazpívali, ale málem utopili Emilovu první zlatou. Milena Rezková-Hübnerová potvrdí, že opravdu při slavném závodě v roce 1968 četla Tři muže ve člunu (o rok později při mistrovství Evropy zase Saturnina). Obě potom určitě prozradí, čím jim byl sport v dalším životě, co soudí o dopingu i letošních hrách v Číně. Jejich účastník Jiří Vojtík, který má zbraslavské kořeny, doplní obě dámy úvahou o pocitech sportovce, který ví, že vítězství je nedosažitelné, ale přeci trénuje, připravuje se (a studuje) a rve se. Můj rozhlasový kolega a první učitel Karel Malina určitě vybere ty nejzajímavější vzpomínky na reportáže z Mexika ( Věro, nespadni! ). Rád mu je připomenu unikátními snímky z rozhlasového archivu. Protože uplyne deset let od slavné zlaté svatby manželů Zátopkových v rozhlasovém pořadu Tobogan, nechám znovu zaznít dychtivé a radostné ano Dany i Emila. Určitě najdeme i ze zbraslavských zdrojů zpěváky, kteří Danu Zátopkovou potěší jejími oblíbenými od Hradišťa. Těším se na milé a vzácné hosty i na vás v hledišti. A protože 8. října má svátek Věra, pokusím se o nemožné, přestože vím, že Věra Čáslavská se před veřejností uzavřela. Výsledek seznáte až na místě v divadle. Zkušenosti z vystoupení takových osobností napovídají: rezervujte si vstupenky včas, nejlépe ihned. Karel Tejkal st. 10

11 9/2008 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Zbraslavské kapely Folk, country, nebo třeba pop&rock. To vše zahrnuté v kultivovaném projevu a upřímné radosti z hudby. Mluvím o dvou hasičských kapelách Hadice a Stříkačka. Nutno dodat, že názvy skupin jsou naprosto trefné, neboť většina členů patří mezi zbraslavské dobrovolné hasiče! Je to trochu zamotané hudební klubíčko, ke kterému vám nyní nabízím klíč. Čili pojďme na to. HADICE Nová, ani ne rok fungující skupina Hadice, je akusticky naladěna na širokou vlnu hudebních žánrů, protože se každému jejímu členu líbí něco jiného, a tak hrají od každého něco. O tom vypovídá i fakt, že za poměrně krátkou dobu své existence mají její členové nacvičeno přes 70 skladeb! Hrají většinou české věci, které lidé velmi dobře znají, přitom styl písní zůstává věren originálu. Jde především o radost a zábavu, kterou perfektně sehraná kapela může nabídnout. Na pestrosti zvuku se vedle akustické kytary a kontrabasu podílí mandolína a dva ženské vokály. Skupinu tvoří Lucka, Martina, Petr, Tomáš a Sean. Skupina Hadice hasí stres a navozuje dobrou náladu. Když tato parta spustí a začne hrát, rozprostře okolo sebe pohodovou atmosféru, kterou si bez tance nelze představit. STŘÍKAČKA Tato ostřílená parta hasičských seniorů je pevně zakořeněna v country stylu. Byla založena před 22 lety, tedy v roce Věkový průměr muzikantů je 60 let. I přes dlouhou dobu existence má Stříkačka stále co říct. Základními nástroji hudebního tělesa jsou akustické kytary, bendžo, mandolína, dobro. Vystoupení Stříkačky sahají až do Frankfurtu nad Mohanem, kde kapela odehrála dva koncerty po boku svých německých kolegů. Co dodat, Stříkačka je legendou zbraslavské country! Společně s kapelou Hadice vystupují jednou do měsíce, kde jinde než ve zbraslavské hasičské zbrojnici. Pavel Gasnárek Semilští ochotníci opět na Zbraslavi Divadelní soubor PODIO Semily uvede v Divadle Jana Kašky v sobotu 11. října od 19:30 hodin svou inscenaci francouzské hry UDĚLÁTE MNĚ TO ZNOVA? Hostující soubor je ve zbraslavském divadle pravidelným a osvědčeným hostem. Tentokrát přijíždí s typickou situační komedií, která si bere na mušku ožehavé téma ženského světa. Hra, v níž se to hemží umělými ňadry, pevnými zadečky a upravenými nosíky, se odehrává v čekárně soukromé kliniky, která se zaobírá zmíněnými oblastmi nejen ženského těla. Hra poskytla komediální příležitost pro pětici hereček několika generací, a režisér Zdenek Lindner doufá, že pobaví i zbraslavské publikum. Vstupenky můžete zakoupit již od 24. září v kanceláři oddělení kultury ÚMČ. VÝSTAVU ČERNOBÍLÝCH FOTOGRAFIÍ HELENY POLÁKOVÉ NEW YORK uvádí v atriu zbraslavského Patia Helpless, o. p. s. Zahájení pro veřejnost , výstava potrvá do Otevřeno každý všední den od 12:00 do 16:00 h. 11

12 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 9/2008 Zbraslavští judisté na stupních vítězů I pod čínskými olympijskými kruhy se ukázalo, že judo je jedním z nejatraktivnějších bojových sportů. A jak si s protivníky z Čech i Evropy poradili zbraslavští judisté? Po medailových žních na podzim jsme ani v další části sezony neusnuli na vavřínech. Na jaře se ti nejlepší závodníci zúčastnili pod hlavičkou Pražského svazu juda mezinárodního turnaje mládeže ve Vídni, kde v nabité konkurenci borců z 26 států získali tři cenné kovy: druhé místo obsadila dorostenka Daniela Hegarová a třetí místo vybojovali: mladší žačka Šárka Holubová a dorostenec Jan Zikeš. LTC Judo Zbraslav se tak stalo na turnaji nejlepším klubem hájícím české barvy. V dubnu se naši závodníci zúčastnili turnaje v Čimelicích, kde první místo obsadili: Holubová, Kropíková, Moudrá, Thomson, Šmejkal a Legová, další závodníci získali druhá a třetí místa. 6. dubna se slavilo v Jičíně, kde vybojoval dorostenec Zikeš třetí místo na MČR juniorů, zatímco jeho oddíloví kolegové vyjeli dobýt jih: v Prachaticích první místo obsadili: Hudečková, Moudrá, Pergner a Šmejkal. Dále jsme přivezli tři druhá a tři třetí místa. 12. dubna přivezl Richard Fořt druhé místo a Sam Thomson třetí místo z přeboru České republiky mladších žáků v Mohelnici. Ve chlapecké kategorii a ohromné konkurenci to je obrovský úspěch, protože Zbraslaváci tzv. vymlátili soupeře ze specializovaných sportovních škol. Poslední aprílový víkend se naši závodníci zúčastnili prestižní mezinárodní Velké ceny Týna nad Vltavou. Vítězem se stal Thomson, stříbro vyválčili Fořt, Legová, Holubová, Pleskačová, Hegarová a Zikeš a na bronz dosáhli Bujok a Kropíková. Posledního května se zbraslavská síla ukázala ve Strakonicích, na posledním turnaji sezony, kde zvítězili Holubová, Pleskačová, Thomson a Legová. V celkovém resumé je třeba podtrhnout úspěchy na republikové úrovni. Jsme pyšní na to, že Zbraslav má dva vicemistry a jednoho bronzového medailistu, že naši závodníci získávají vítězství v mezinárodních turnajích doma i v cizině, a především na to, že Judo Zbraslav patří v žákovských kategoriích mezi nejen pražskou, ale i republikovou špičku. Do dalších sezon doufáme, že se úspěchy podaří zopakovat, a třeba, dá-li judistická štěstěna, i překonat. Zejména v říjnu ji budeme JUDO NÁBOR LTC JUDO Zbraslav zahajuje první trénink ve čtvrtek 4. září 2008 v 18 hodin v tělocvičně ZŠ Nad Parkem. Zároveň provádí po celé září nábor nových členů - chlapců, dívek i dospělých. Pokud je ti 6 a více let, přijď mezi nás, třeba i se sourozencem, kamarádem nebo rodiči, cvičíme vždy v pondělí a ve čtvrtek od 18 do 20 hod. Naučíš se moderní bojový sport s prvky sebeobrany, zlepšíš svou obratnost, rychlost, sílu, budeš mít možnost i závodit, a navíc získáš nové kamarády. Judo je finančně nenáročný sport. Rádi mezi sebou přivítáme i dospělé zájemce, je možné začít v každém věku. Ukázková hodina zdarma, kimona levně zajistíme. Bližší informace na tel nebo poskytne Václav Holub, hlavní trenér. nebo web judozbraslav.wz.cz potřebovat, protože zbraslavské žákyně Holubová a Kropíková se vítězstvím přes přebory Prahy probojovaly na mistrovství republiky. Za oddíl juda Václav Holub, Pavel Nekvapil a Eliška Holubová ZBRASLAV OPEN SINGLE 20. září 2008 XXVIII. ročník amatérského tenisového turnaje jednotlivců Organizuje: Josef Augusta, tel Za podpory: Městská část Praha Zbraslav ASPEN SPORT a.s., dovozce a distributor HEAD Místo konání: tenisové kurty KAMÍNKA Zbraslav Podmínka účasti: účastník není a nebyl registrovaným hráčem Systém: základní skupiny po čtyřech ( po třech ) a PLAY OFF o celkového vítìze a PLAY OFF o vítìze útìchy Startovné: 700,- Kč občerstvení v ceně Počet startujících: limitovaný počet max. 24 hráčů (20,16,12,8) Přihláška + zaplacení: nejpozději do 14. září 2008 Ceny: pro každého hráče hodnotné ceny Losování: 17. září 2008 ve 20 hod na kurtech KAMÍNKA Zbraslav Zahájení turnaje: pátek 19. září 2008 od 15 hod jen kdo může sobota 20. září 2008 od 8 hod (náhradní termín: 4. října 2008 nebo budeme hrát ČTYŘHRU) POZVÁNKA NA BOWLING Baví Vás BOWLING? Chcete poměřit síly s jinými amatérskými hráči? Sestavte si svůj bowlingový tým o počtu 3-5 hráčů a přijďte si zasoutěžit do herny PATI- UM ZBRASLAV, kde od 22. září 2008 startujeme již V. ročník Zbraslavské bowlingové ligy. Bližší informace na tel , nebo na kde naleznete pravidla ligy i ostatních turnajů. Josef Augusta a Hana Křenková Basketbal na Zbraslavi Povídání o zbraslavském basketbalu nemůžu začít jinak než uvozovkami v nadpise. Již pátým rokem je totiž basketbal zbraslavský pouze názvem oddílu, protože pro druhý nejpopulárnější sport na světě není na Zbraslavi tělocvična, která by odpovídala základním parametrům basketbalových soutěží. Oba týmy hrají pod hlavičkou (a za vydatného finančního přispění) SK Zbraslav ve 2. třídách v soutěžích pořádaných Pražským basketbalovým svazem, ženy ale hrají a trénují v Radotíně, muži ve větší hale v Modřanech. Pokud bych měl zhodnotit poslední sezónu, tak u mužů je třeba říci, že po katastrofální 1. polovině sezóny (10 zápasů - 0 vítězství) se v zimě a na jaře ve druhé polovině soutěže (s bilancí 11-5) podařilo udržet stávající soutěž i pro příští rok, což bych vzhledem k průběhu sezóny hodnotil někde mezi úspěchem a zázrakem. Takovou sezónu, kdy soupiska mužstva připomínala spíše lazaret než sportovní oddíl, bychom už neradi opakovali. Cílem pro letošní sezónu proto nemůže být nic jiného, než navázat na výsledky z předcházejících let a umístit se v klidném středu tabulky. Podrobné informace jsou pravidelně aktualizovány na internetové adrese včetně rozpisu zápasů, komentářů k utkáním, nebo třeba i fotogalerie. Holky hrály o poznání lépe. Po jedné z nejúspěšnějších sezón, se šňůrou osmi vítězství v řadě, včetně výhry na hřišti vítěze soutěže TJ Podolí, dosáhly až na konečné druhé místo tabulky. Nabídku na postup do 1. třídy ale musely bohužel odmítnout, protože poslední soutěžní zápasy dohrávaly prakticky bez možnosti střídání. Vyhlídky na příští sezónu nejsou o moc růžovější (zlomeniny se přece jen léčí lépe než těhotenství ), proto by potřebovaly stávající soupisku doplnit, bez ohledu na věk, bydliště, nebo zkušenosti se soutěžním basketbalem. Kontaktní osobou družstva žen je Jana Zoubková tréninky a domácí zápasy se konají v tělocvičně ZŠ Loučanská v Radotíně od konce září do začátku dubna vždy ve čtvrtek od 18:30. Přijďte si zahrát! Petr Zub Zoubek 12

13 9/2008 ZBRASLAVSKÉ NOVINY PUTOVÁNÍ S VOJTOU POUTNÍČKEM aneb místopis Zbraslavi očima pohádkových bytostí Setkání čtvrté: S vodníkem Valentýnem Vltavským Ahoj děti, prázdniny skončily a znovu začala škola. Letní radovánky u vody už jsou také skoro pryč, protože i letní sluníčko už se s námi pomalu loučí. Rozhodl jsem se, že si trochu na léto zavzpomínám a podívám se i dál do minulosti. Při své procházce podél toku řeky Vltavy jsem náhodou narazil na jednoho starého vysloužilého vodníka. Jmenuje se Valentýn Vltavský, a dnes, když už je v důchodu, loví na břehu ryby a vzpomíná na slavná léta vltavského břehu na Zbraslavi. Valentýn Vltavský Pane Valentýne, tak jak to zde vypadalo dříve o prázdninách? Když jsem byl hodně mladý, to bylo tak okolo roku 1892, rozšiřovaly se po Praze první zmínky o zbraslavském přívozu. Jezdíval ze Zbraslavi na Závist. Těch přívozů bylo na zbraslavském panství více, třeba přívoz Lahovice Komořany. Ten nejdříve převážel jen lidi, později i řepu do cukrovaru v Modřanech. Takže na Zbraslavi byla zastávka pro lodě? Ano Poutníčku, Zbraslav Závist byla stanice paroplavby, ale nejen to, byly tam i rozsáhlé plovárny a lázně. Plovárny? To jsem nevěděl. Z celé Prahy se sem v létě sjížděli lidé za odpočinkem a zábavou. Byla zde lázeňská plovárna, chodilo se na různé turistické výlety do našeho okolí a jezdilo se na lodičkách a parníčcích. I výlety automobilem se stávaly oblíbenou zábavou. Ještě ve 30. letech se auty projíždělo přes malebné zbraslavské městečko, protože dnešní silnice, která vede kolem vody, ještě neexistovala. To jsem nevěděl. No vidíš, a přitom to za dob letoviska Zbraslav byly tak krásné časy. Byl tu velký rekreační ruch, Po kom se jmenují? Romana Blahníka Hudební skladatel Roman Blahník se narodil 2. února Vystudoval varhanní školu u J. B. Foerstera a později mistrovskou školu J. Suka. Pro veřejnost je Blahník především znám jako skladatel populární hudby a hudby filmové. S jeho jménem se můžeme setkat v celé řadě filmů pro pamětníky (Mravnost nade vše, Panenství, Ryba na suchu, Cesta do hlubin študákovy duše, Noční motýl atd., atd.) Na Zbraslav se přistěhoval v roce 1963, když zakoupil vilku v ulici K Havlínu. Osud mu však dopřál jen krátký čas v prostředí, které pro něho bylo velmi inspirující. Roman Blahník zemřel 22. prosince Můj obrázek si můžeš vybarvit a to ještě v roce Jak to zde vypadalo je malebně popsané v knize Rozmarné léto od Vladislava Vančury. Vždy, když si tuto knihu čtu, tak se mi vybavují vzpomínky na doby, kdy jsem zde ještě pracoval jako plavčík. Jo, jo, to jsou vzpomínky. Od těch dob se to tady na Vltavě změnilo. Lázně zmizely, paroplavba už zde také nejezdí. A změnila se i podoba břehu, a to nejvíce po velkých povodních, které Zbraslav postihly v roce Povodně změnily celý břeh, ale to určitě děti vědí samy. Moc vám pane Valentýne Vltavský děkuji za vzpomínky z dob vašeho mládí. Přeji vám dobré úlovky a ještě další dlouhá léta. Štěpničkové Divadelní a filmová herečka Jiřina Štěpničková se narodila 3. dubna Její herecký talent ji přivedl jak na přední divadelní scény Národní divadlo nevyjímaje tak před filmové kamery. Ve třicátých letech si zakoupila na Zbraslavi v Březinově (nyní Ottově) ulici vilku. O tom, jak jí prospíval zbraslavský klid pro studium rolí, se zmiňuje v životopisné knížce autor Jindřich Černý. Na Zbraslavi však paní Štěpničková žila i společensky. S místními ochotníky nastudovala dvě hry, a to titulní roli Maryši a postavu Boženy Němcové, kde mimořádně zaujala. Po podivně nezdařeném útěku z republiky v roce 1951 byla Jiřina Štěpničková uvězněna a její vilka byla zkonfiskována. Po propuštění se pak po roce 1967 začala opět sporadicky objevovat na divadelních prknech i na televizní obrazovce. Na Zbraslav se již nikdy nevrátila. Zemřela 5. září František Kadleček Já děkuji tobě, Vojtíku, moc rád jsem si zavzpomínal a znovu si prohlédl staré album zažloutlých fotografií. Doufám děti, že se vám dnešní kraťoučký pohled do minulosti zbraslavského břehu Vltavy líbil tak jako mně. Taky si myslíte, že je škoda, že zde už nejsou plovárny a místa vodních radovánek? Když jsem si tak prohlížel ty staré fotografie mužů v pruhovaných plavkách a žen s koupacími čepicemi, říkám si, že to muselo být celkem fajn. Fotografií ze zbraslavských lázní bylo docela hodně, protože hlavně po roce 1900 vznikalo v Povltaví mnoho amatérských fotografií. Jednu fotografii jsem vybral a dal vám do omalovánek i s portrétem pana vodníka Valentýna Vltavského. Tak krásné první školní dny a těším se zas příště. Text a ilustrace: Lenka Nebeská Dopis čtenáře Milý Vojto Poutníčku, klasik české literatury Vladislav Vančura nezemřel v koncentračním táboře, jak uvádíš ve svém článku v srpnovém čísle Zbraslavských novin, ale byl německými nacisty popraven zastřelením na střelnici v Praze-Kobylisích Také výraz zemřel bez dalšího vysvětlení nebude asi pro násilnou popravu nejvhodnější. To jen pro upřesnění těším se na Tvá další pokračování. Čeká Tě ještě Jan Hus, sv. Václav a další se složitými lidskými osudy. A Tvůj obrázek jsem si vybarvil! Josef Šolc Za chybně uvedený údaj se omlouváme. Redakce ZN 13

14 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 9/2008 O srovnávání a inspiraci Také jste byli o prázdninách jinde? Anebo přijela návštěva odjinud? Určitě! A určitě pak došlo na porovnávání, co u nás je a u vás není a co by se hodilo i u nás a co my vám teda rozhodně nezávidíme. Tím u nás myslím na Zbraslavi, a tím u nich myslím jakékoli místo, kde žijí lidé, třeba Dobříš, Peking či Rataje nad Sázavou. Všude se najde něco, co závidíme, i něco, co si mohou nechat. Nechci dnes jmenovat, bez čeho by se Zbraslav směle obešla. Spíš mě napadá, že seznam toho, co jsem při cestách viděl jinde a doma by se hodilo, není krátký. Rozhodně kratší než výčet toho, co si návštěvy pochvalovaly, že oni doma nemají a my na Zbraslavi ano. Při sestavování seznamu k následování přitom člověk nemusí opustit ani hranice Středočeského kraje. A nejde jen o opisování, ale jak jsem uvedl i v titulku, i o inspiraci. Nebylo by na škodu, po letním cestování, aplikovat na Zbraslavi některé novinky, které jinde slouží ku spokojenosti domácích i hostů desítky let. Nejde přitom o investice za milióny, mám na mysli drobnosti, jako velkou mapu obce na náměstí, jednoduchou naučnou stezku s místními pozoruhodnostmi, když už se máme doopravdy čím chlubit. Také mapa s místními pozoruhodnostmi se rozdává v místech, která mají historii daleko chudší než Zbraslav. Tam ovšem k tomu mají zřízeno informační centrum... Jiná místa si musejí svou důležitost a zajímavost vymýšlet a uměle dokazovat. V Humpolci odhalují pamětní desku Hliníkovi, leckde zřizují korza Járy Cimrmana. A v Máslovicích otevřeli muzeum másla jen proto, že se tak šikovně jmenují. Co by za to podobně akční místa dala, kdyby u nich existovala Důrova plovárna z Rozmarného léta, byli pohřbeni poslední Přemyslovci, v parku stála Myslbekova socha svatého Václava a 10 minut pomalé chůze vila, kde žil a tvořil Vítězslav Hálek. Jsou totiž i věci, kterými se na Zbraslavi můžeme pochlubit, tak se za ně nestyďme! Karel Tejkal Divadlo Jana Kašky na festivalu v Broumově Broumov, město, které je již více než sedm století správním, kulturním a hospodářským střediskem kotliny protékané řekou Stěnavou a ohraničené pohořím Javořích hor a hřebenem pískovcových Broumovských stěn, se stalo dějištěm třetího ročníku Malého letního divadelnění. Od do se v krásném prostředí nádvoří Benediktýnského kláštera odehrálo deset divadelních představení pro děti i pro dospělé, hraných, až na výjimky, profesionálními soubory. Jednou z těch výjimek byl činoherní soubor Zbraslavské kulturní společnosti, jehož mateřskou scénou je Divadlo Jana Kašky na Zbraslavi. Takže na stejném jevišti, kde hrála taková divadelní esa jako například Michaela Dolinová, Valerie Zavadská, Jan Dolanský, Josef Carda, Jana Švandová či Rudolf Hrušínský ml., hráli pro stejné publikum i zbraslavští herci Divadla Jana Kašky. Původní obavy z nového prostředí i jeviště se díky vzorné péči pořadatelů a při pohledu na skutečně krásné prostředí velmi brzy rozplynuly. Bylo nám i umožněno rozezpívat se v Městském divadle, které by mohlo Broumovu záviděl leckteré krajské město. Ještěže tomu tak bylo. Když jsem chtěl zazpívat první tón, nevyšel ze mě ani hlásek. Teplo a s ním spojená dehydratace udělaly své. Takže mi zkušenou pěvkyní bylo naordinováno několik lahví minerálky, a kupodivu to pomohlo. Jeviště se podařilo osadit kulisami i přes několikeré zranění hlavního představitele. Při té příležitosti mě napadlo přísloví těžko na cvičišti, lehko na bojišti, a v duchu jsem se modlil, aby to byla pravda. A byla to pravda se vším všudy. Opět jsem si potvrdil, jak odezva obecenstva dokáže vyburcovat herce k mimořádnému výkonu. Snad toho byl příčinou mnohonásobný potlesk na otevřené scéně. Stejně tak i dlouhotrvající závěrečný potlesk, květiny, upomínkové předměty a vynucený přídavek nás ujistily, že se obecenstvo opravdu dobře bavilo. Rád bych na závěr poděkoval všem, bez kterých by se nic z toho, o čem píšu, nedalo uskutečnit. Především starostce Renatě Hůrkové za bezplatné zapůjčení auta pro přepravu kulis, a také všem šoférům za odvoz herců, a vůbec všem pomocníkům. Svatoslav Mahelka Záříjový frmol Dobrý den, tak jaká byla dovolená? A už máš tašku do školy? A jak dlouho jste tam letěli? Tak ty už půjdeš do školky? A kde jste všude byli? A kolik jste měli očkování? Každý rok podobné rozhovory Každý rok podobná nechuť odtrhnout se od volnomyšlenkářsky rozvržených dní, snoubená s vábničkou pravidelného harmonogramu. Jen překonat září, kdy se všechny rozvrhy tříbí, kdy je potřeba si v těch vlastních kolonkách PO až NE udělat systém. Program Pexesa jsme se pokusili zachovat tak, jak jste na něj byli zvyklí. Přesto jsou v něm změny. Především vzhledem k poptávce hodláme opět otevřít nové kurzy dřevořezbáři, flétna, sportovka, malí přírodovědci. Naší ideou je poskytnout zájemcům kvalitní kurzy, které ale nejsou prvoplánově výkonnostní a do nichž lze vstoupit bez přijímacích testů (sportovka, flétna, tanečky, dramaťák, výtvarka atd.). V září 2006 jsme otevřeli 17 kurzů, o rok později to bylo 24 kurzů. Letos jich otevíráme 30! A k tomu každý měsíc jednorázová akce. První bude pochod Keltskou stezkou. Jsme rádi za váš zájem a věříme, že nás budete inspirovat dalšími nápady i v budoucnu.. Možná za rok, ve větších prostorách, s ještě barevnější paletou kurzů J Zápisy do kurzů podzimního semestru budou probíhat v týdnu od vždy na konkrétním kurzu v Pexesu. Zájemcům bude v mezích možností předvedeno 15 ukázkových minut hodiny, budou mít možnost konzultace s lektorem/lektorkou a poté se v případě zájmu do kurzu zapsat. Máte-li chuť stát se lektorem/lektorkou některého z našich existujících kurzů, anebo máte nápad pro otevření kurzu nového, kontaktujte nás na adrese: anebo na telefonu: Momentálně bychom rádi našli někoho, kdo by vedl sportovní oddíl pro předškoláky (atletika, míčové hry, ), dále hledáme přírodovědně nadšeného lektora/lektorku pro předškoláky (ekologická výchova, biologie, botanika) a lektora/lektorku flétny pro předškoláky. Jsem zvědavá na setkání a vyprávění některých z vás, jaké to je, užívat si prázdnin a dovolených, protože já se na tu naší teprve těším! Za Rodinné centrum Pexeso (www.pexeso.org) Michaela Bernardová 14

15 9/2008 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Žitavského 528, Praha 5 Zbraslav Auto Fousek, s. r. o. PRODEJ AUTOMOBILŮ LADA VČETNĚ ZÁRUČNÍCH OPRAV INZERCE prodej náhradních dílů všech značek multiznačková diagnostika mechanické opravy a emise (32 značek) servis všech značek včetně klimatizace prodej + servis: Pracovní doba: prodej: Po Pá: 8 18 servis: So: 8 12 MANIKÚRA A NEHTOVÁ MODELÁŽ Ministudio v domácím prostředí Olga Dvořáková tel.: Nezvalova 827, Praha5-Zbraslav Nabízíme klasickou manikúru, masáže rukou, parafínový zábal, P-Shine, modeláž umělých nehtů (gel, acryl), potažení přírodních nehtů. ZAČÍNÁME Projektování zahrad Realizace a údržby zahrad Péče o městskou zeleň Sezonní úklidy Komplexní péče o dřeviny Rizikové kácení Odvoz zahradního odpadu mobil: V nově otevřené prodejně Vám nabízíme Biopotraviny Produkty zdravé výživy Čerstvé biopečivo Bioovoce a zelenina Přírodní kosmetika Eko drogerie (ekologicky šetrné čistící a prací prostředky) ULICE PELZOVA (ZA MARKETEM ALBERT), PRAHA 5 ZBRASLAV PO PA: 9 18 HOD. TEL: äet Ìte zdravì, kterè je Vaöe äet Ìte prost edì, kterè je vöech MŠ MATJUCHINOVA přijme učitelku MŠ a asistenta pedagoga na 1/2 úvazku. Nejraději s pedagogickým vzděláním, ale není podmínkou. Informace u ředitelky MŠ Dagmar Meisnerové na tel

16 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 9/2008 INZERCE PROVOZOVNA SLUŽEB ZBRASLAV spol. s. r. o. likvidace suti a odpadu kontejnery AVIA a TATRA doprava písku, betonu, štěrku a stav.. mat., AVIA, LIAZ, LIAZ HR likvidace fekálií dodávka pitné vody a mytí vozovek zemní práce UNC, výkopové práce ruční stavební a zámečnické práce jeřábnické práce jeřáb V3S-8t (teleskop 10m) Ke Dračkám 0231, Praha Zbraslav, tel./fax: , , mobil: BBKURZY JAZYKŮ NA ZBRASLAVI ANGLIČTINA, NĚMČINA, ŠPANĚLŠTINA, ITALŠTINA A DALŠÍ JAZYKY TEL.: AUTOŠKOLA Alena Kotrbová Výcvik: sk. B, školení řidičů, kondiční jízdy Úřední hodiny: Po a St. 14:00 16:30 hod. Út 13:00 18:00 hod. Smluvní ceny. Možno i na splátky! Provozovna ZBRASLAV ZŠ Hauptova 591, Praha 5 Tel.: nebo po 20,00 hod APACHE AUTHOR MERIDA ROCKY MOUNTAIN BIANCHI pozor změna pracovní doby! CYKLO Emap PÍSNICE Písnice K VRTILCE 317 Praha 4, tel.: Mobil: , Otevírací doba Po, Ut, St: 10 18, Čt: 12 20, Pá: 10 18, So: 9 14 od listopadu do února zimní soboty zavřeno AKČNÍ PRODLOUŽENÝ VÍKEND ve dnech a 27 září slevy KOLA AUTHOR A MERIDA 07-50% KOLA AUTHOR A MERIDA 08-40% KOLA Rocky Mountain a Bianchi -20% Ostat. zboží -textil,přilby,doplňky -30% Prodej a servis jízdních kol ZVEME VÁS K PRÍJEMNÉMU POSEZENÍ A VYCHUTNÁNÍ VYNIKAJÍCÍCH POKRMU OTEVÍRACÍ DOBA: PO - SO 17,30-2,00 NE 17,30-24,00 steaky z klokana, krokodýla nebo pštrosa kurecí, veprové a hovezí steaky saláty, testoviny varíme az do 2,00 hodin salónek s kapacitou 40 míst rezervace na tel: (volejte denne od 17,30) 16

17 9/2008 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Zbraslavská osma se jezdí již 10 let Dne 7. listopadu 1988 se jela poprvé v Borovičkách Zbraslavská osma. Tehdy to byl recesistický závod na počest všech padlých obránců Zimního paláce během VŘSR. Během deseti let se však vyprofiloval v populární a prestižní cyklistickou akci pro každého, kdo rád jezdí na horském kole. Závodí se na jaře i na podzim, a tak desáté výročí oslaví Zbraslavská osma při svém 21. ročníku v sobotu 13. září odpoledne v Borovičkách. Podruhé na změněných tratích, opět i díky grantové podpoře MČ Praha Zbraslav. Detailní pokyny a propozice najdete na internetových stránkách www. hsh.cz/osma. Aleš Háněl INZERCE 17

18 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 9/2008 Kalendář zbraslavských akcí 5. června 10. září VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ výtvarného oddělení ZUŠ. Výstavní síň Městského domu ve výpůjční době knihovny. sobota 6. září ZBRASLAV JÍLOVIŠTĚ 41. ročník mezinárodního závodu historických vozidel. Dopoledne výstava vozidel na Zbraslavském náměstí, ve 13:00 start jízdy do vrchu. sobota 13. září ZBRASLAVSKÁ OSMA podzimní část závodu horských kol pro malé i velké. Starty od 13:30 v Borovičkách LET ZBRASLAVSKÝCH ŠKOL Výstava fotografií a dokumentů o historii zbraslavského školství. Výstavní síň Městského domu ve výpůjční době knihovny VEJVODOVA ZBRASLAV 2008 XIII. ročník mezinárodního festivalu malých dechových hudeb IVO PEŠÁK OBRAZY Výstava z výtvarné tvorby populárního muzikanta. Výstavní síň Městského domu ve výpůjční době knihovny. středa 8. října ZBRASLAVSKÉ FORBÍNY Olympijská forbína Karla Tejkla st. s Danou Zátopkovou, Milenou Rezkovou-Hübnerovou, Jiřím Vojtíkem a Karlem Malinou. Divadlo J. Kašky od 19:00 hodin. sobota 11. října UDĚLÁTE MNĚ TO ZNOVA? Francouzská situační komedie v podání divadelního souboru PODIO Semily. Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Informace, rezervace, příp. vstupenky: kulturní odd. ÚMČ Praha- Zbraslav, U Malé řeky 3, tel , KLAS program na září září Zbraslavské osobnosti literatura. Přednáška ing. Františka Kadlečka 2. část. 16:00 h v klubu KLASu E. Přemyslovny září Památky UNESCO v České republice Třebíč, Zelená Hora. Přednáška s promítáním Františka Pondělíčka. 15:00 h v klubu KLASu E. Přemyslovny října Zájezd Třebíč, Zelená Hora Předprodej od 16. září, 14:00 h v klubu KLASu Pravidelné akce: Pondělí: 17:00 h Práce s internetem v klubu KLASu (pouze po předběžné domluvě s p. Lidnerem na tel ) Úterý: Čtvrtek: ZÁŘÍ V PEXESU 14:00 h Výtvarné odpoledne v klubu KLASu 17:00 h Rehabilitační cvičení pro seniory v klubu KLASu 15:00 h Hudební odpoledne (zpívání, hraní) v klubu KLASu Informace o kurzech od 14:00 do 15:00 h v klubu KLASu E. Přemyslovny 399 a na telefonním čísle Připravujeme videokroužek včetně střižny a digitální fotografie s úpravou snímků na počítači. Informace a přihlášky u pana Lindnera na tel Od září 2008 chceme zařadit do programu výtvarný kroužek Babičky s vnučkami nebo vnuky (vhodné pro školní děti). Případní zájemci se mohou informovat na tel Podpořeno granty Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Praha Zbraslav. KNIHOVNA OD ZÁŘÍ OPĚT V PLNÉM PROVOZU Oddělení pro dospělé půjčuje v pondělí a středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00 h, v úterý a čtvrtek pouze odpoledne od 13:00 do 18:00 h. Oddělení pro děti půjčuje od pondělka do čtvrtka vždy od 12:00 do 17:00 h. Pravidelně nové knihy pro děti i dospělé, internet pro veřejnost ZÁPISY DO KURZŮ Zápisy do všech kurzů vždy na konkrétní hodině. od-do název kurzu od-do název kurzu 9:00-9:45 Cvičení pro rodiče s dětmi 23-27měs. 16:00-16:45 Výtvarná dílna pro děti od 3.5 do 5 let 10:00-10:45 Cvičení pro rodiče s dětmi 28-36měs. 17:00-17:45 Výtvarná dílna pro děti od 5 let 11:00-11:45 Cvičení pro rodiče s dětmi 7-10měs. 19:00-20:00 Pilates pro ženy a dívky 9:00-9:45 Cvičení pro rodiče s dětmi 19-22měs. 15:30-16:15 Tanečky pro děti 3 a 4leté 10:00-10:45 Cvičení pro rodiče s dětmi 15-18měs. 16:30-17:15 Tanečky pro děti 4 a 5leté 11:00-11:45 Cvičení pro rodiče s dětmi 11-14měs. 17:00-17:45 Dřevořezbářská dílna pro děti od 5 let 18:00-19:00 Břišní a indické tance pro ženy i dívky 18:30-19:30 Zdravotní cvičení s rehabilitačními prvky Powerjoga s možností hlídání dětí 16:00-16:45 Dramatický kroužek pro děti od 4 do 6 let Muzicírování a zpívání pro děti 2-3leté 17:00-18:30 Joga pro těhotné 18:30-20:00 Joga pro dospělé a dospívající 15:30-16:15 Škola před školou, přípravka pro předškoláky, 10 lekcí 20:00-21:00 Pilates pro ženy a dívky Volná herna bez programu 14: Cvičení pro rodiče s dětmi 3-6měs Formování postavy s možností hlídání dětí 15:30-16:15 Výtvarná dílna pro děti 2 a 3leté Výtvarná dílna pro děti 2 a 3leté 9:00-10:00 Břišní tance pro ženy s dětmi 16:30-17:15 Muzicírování a zpívání pro děti 2 a 3leté 10:15-11:00 Výtvarka a zpívání pro děti od 2 do 3 let 11:15-12:00 Výtvarka a zpívání pro děti od 2 do 3 let Ceny kurzů od 650 do 1125 Kč, k ceně kurzu je nutné připočítat členský poplatek 100 Kč na rodinu a semestr. Pokud není uvedeno jinak, kurzovné je za 15 lekcí. Najdete nás na Zbraslavi v ulici U Lékárny, v budově ZŠ. PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK V týdnu od do si můžete vyzkoušet všechny kurzy zdarma. Rozvrh platný od KELTSKÁ STEZKA od 9:30 sraz u daňčí ohrady v ZOO v údolí pod Břežany Pojďte s námi po keltské stezce. Stopy Keltů budeme hledat nejen v lesích na Závisti, ale i u ohně v keltském obydlí. Za zvuků hudby a písní si společně vytvoříme kouzelný amulet a ponoříme se do tajů magie. 18

19 9/2008 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Řádková inzerce Služby J. Pleskač VODA, TOPENÍ. Renovace bytových jader, Nově zbudovaná ČISTÍRNA PEŘÍ, Plzeňská 170, Praha výměna boilerů, opravy a výměny baterií, čištění kanalizace strojem, výměna vodoměrů. Tel zhotovuje prošívané deky a polštáře do 24 hodin. Z naší sypkoviny různých barev. Při větší zakázce přivezeme a odvezeme zdarma. Tel Po So, kontakt: , , 775, KADEŘNICKÝ SALON M (dámské, pánské, dětské). VÝPRODEJ od 1.9. do OKRASNÉ ROST- Žitavského 527, P5. LINY, plotové tuje, cypřišky, habry a buky za 50%. PRODEJ ZÁJEZDŮ NA ZBRASLAVI CESTOVNÍ AGEN- Zbraslav-Baně, Studniční 24. tel nebo TURA MIA VIA nabízí pobytové a poznávací zájezdy i nabídky last minute renomovaných cestovních kanceláří. Adresa: U Národní galerie 478, Zbraslav. Otevírací Nabízím DOUČOVÁNÍ BIOCHEMIE A CHEMIE SŠ, VŠ doba Po-Čt 10:00-17:00. Tel , na Zbraslavi a okolí. Cena: 150/45min. Možné u mne 341. (ul. Pod Špitálem) nebo u Vás. Kontakt: , VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZECKÉ KY. Montáže a demontáže vzduchotechniky a reklam, AUTOINTERIER Rozenský, čištění a mytí automobilů. J. demolice komínů, opravy, čištění a nátěry fasád, Houdka 483, Praha 5-Lipence, tel budov, střech a světlíků, mytí prosklených ploch, kácení stromů postupným odřezáváním, zábrany proti ho- Nabízím doučování biochemie a chemie SŠ, VŠ na Zbraslavi a okolí. Cena: 150/45min. Možné u mne (ul. lubům, spárování panelových objektů, VŠE BEZ Pod Špitálem) nebo u Vás. Kontakt: , POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR VLASÁK tel: , PŘISTAVENÍ KONTEJNERU na odvoz suti, zeminy, VODOINSTALATÉRSTVÍ, TOPENÁŘSTVÍ, koupelny, směsného odpadu. DOVOZ: písků, štěrků, betonu, WC, opravy a rekonstrukce ve vašem bytě či domě. dřeva na topení, zeminy, atd. BOURACÍ PRÁCE, ruční i Slušnost, serióznost. tel nebo strojové kopání, vyklizení chat, sklepů, půd po 18 hodině. PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle, levně a kvalitně problémy s vaším počítačem i u Vás. Sestavím PC, CHŮVA. Zajistím hlídání dětí v rodině. Dlouholetá učitelka mateřské školy, loajalita, individuální přístup, aktivní řidička, všestranné rozvíjení schopností vašich dětí. provedu opravy, instalace, odvirování, připojení na internet. Dlouhodobá praxe. Vše se zárukou a dokladem. Zbraslav, Radotín, Chuchle a okolí Praha Zbraslav i okolí Vyučuji němčinu děti, dospělé, začátečníky, připravím KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, měsíční i čtvrtletní, na přijímací zkoušky na SŠ a VŠ, doučuji školní německou gramatiku. Docházím Zbraslav či okolí nebo u mě. Zastupování na ZP, PSSZ a fin.úřadech a poradenství při DPH, mzdy, daňová přiznání a roční uzávěrky. Lze od září Info na jednání s nimi. Slušnost, serióznost. Ing. Studená, tel. Wellness den pro ženy 28.9., a v sportovním luxusním areálu v Říčanech: jóga, P-class Nové AKTIVITY PRO NEJMENŠÍ (již od 3 měsíců výuka tance salzy, oběd, líčení, čínská masáž, reflexní let). Pravidelné výukové programy pro děti na Zbraslavi: masáž nohy, sauna, vířivka, ukázka vázání adventních Helen Doron Early English, Figurková školička, Umění věnců. All in 1190 Kč. Rezervace místa do na hrát si Více informací Ing. Lada Malíková , Práce AUTOOPRAVNA na Zbraslavi přijme ihned MECHA- NIKA Z důvodu rozšiřování našeho týmu přijmeme KU- CHAŘE a SERVÍRKU pro restauraci ve Zbraslavi. Informace na tel.: Hledáme spolehlivou paní na úklid domácnosti, 2 x týdně celý den. Tel Hledáme hospodyni do domácnosti na plný úvazek (zajištění veškerého chodu domácnosti, včetně příležitostného hlídání dětí). Tel BRIGÁDA 500Kč/den. Nabízím studentům možnost brigády. Jedná se o pomocné práce na stavbě. Výplata vždy okamžitě na místě Hledáme spolehlivou PANÍ NA HLÍDÁNÍ, 5-letého syna. Úvazek min. 3x týdně 3 hodiny vyzvednutí ze školky a hlídání v našem RD na Zbraslavi. Možná i dohoda na úklid. Máte-li ráda děti a zájem o dlouhodobou spolupráci, volejte Bydlení, nebytové prostory... Prodám byt v Zahradní čtvrti 1+kk a garážové stání, terasa 10m 2, luxusní koupelna, plovoucí podlaha, nová kuchyň, sklípek,výhled do přírody francouzská okna, kabelová TV+internet. Cena bytu Kč Vyměním nebo koupím byt na Zbraslavi nebo okolí Praha 5. Hledám 2+1/B, OV, zděný, klid. Mám totéž, hezký byt Břevnov. Tel Pronajmu garážové stání, Zbraslav, Zahradní čtvrť, Kč/měs Koupím rodinný dům nebo stavební pozemek na Zbraslavi. tel Prodám zahrádku v zahrádkářské osadě Kamínka. Tel Různé PRODÁM nový NÁKLADNÍ PŘÍVĚS Brenderup 11508, výrobce Thule Trailers Sweden, d 2544 š 1405 v 859, technický průkaz 04/08/208. Cena Kč, kontakt PRODÁM zánovní BOUDU pro psa, zateplená, 2.000,- Kč SPONZOŘI A PARTNEŘI ZBRASLAVSKÝCH NOVIN HYUNDAI GETZ NEJNIŽŠÍ MOŽNÁ CENA V PRAZE! ABS, POSILOVAČ ŘÍZENÍ, IMOBILIZER V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ OD KČ HYUNDAI I30 SEDAN / I30 CW KOMBI ZDARMA KLIMATIZACE, AUTORADIO S CD, 10X AIRBAG, ODPOČET DPH! OD / KČ kombinovaná spotřeba paliva 7,3 l/100km, emise, CO 2 174g/km Nepřehlédněte! Letní nabídka Hyundai! AUTOSALON HYUNDAI NUBO CAR, S. R. O., ŽABOVŘESKÁ 1191, PRAHA 5 ZBRASLAV, TEL.: , , , , OTEVÍRACÍ DOBA: PO PÁ OD 8 DO 18 HOD., (PO DOHODĚ KDYKOLIV) HYUNDAI TUCSON ZDARMA : KOLA Z LEHKÝCH SLITIN, ZIMNÍ PNEU, AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE, MOŽNOST ODPOČTU DPH! OD KČ HYUNDAI SONATA 6TI STUPŇOVÁ PŘEVODOVKA ZDARMA: AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE A INTEGROVANÉ AUTORADIO. OD KČ Ceny platí při financování prostřednictvím ČSOB leasingu. Připojištění čelního skla zdarma! UJP PRAHA a. s. přijme referenta do obchodního oddělení Požadavky: SŠ, znalost anglického a ruského jazyka, práce na PC, řidičský průkaz Kontakt: tel.: , KÁMEN Zbraslav, s. r. o. KÁMEN Z B R A S L A V Lom Zbraslav Žitavského 1178, Praha Zbraslav tel.:

20 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 9/2008 Skauti ze Zbraslavi obnovili mohylu A. B. Svojsíka Skauting na Zbraslavi vznikl v roce 1936 na popud Karla Borovičky ze Štěchovic. Ten byl jakýmsi skautským misionářem a zakládal oddíly i jinde v okolí ve Vraném, v Jílovém, v Sedlčanech. Vedl Zbraslavský oddíl až do zákazu skautingu nacisty v roce Teprve po druhé světové válce bylo středisko Zbraslav samostatné a nezávislé na Štěchovicích. Kontakty a vazby ale zůstaly nezpřetrhané. Proto také skauti ze Zbraslavi (a někteří pamětníci dodnes žijí) byli ve Štěchovicích při odhalení mohyly zakladatele skautingu v Československu Antonína B. Svojsíka. Byla to tenkrát velká sláva za hojné účasti obyvatelstva, skautů ze širokého okolí, hasičstva apod. Mohylu postavil štěchovičtí skauti na místě, kde za války skládali tajné skautské sliby na rozvinutou československou vlajku. Dodnes člověka mrazí, když si představí riziko, do kterého tehdejší vedoucí šli. Po druhém zákazu skautingu (tentokrát komunistickou mocí) svazáci mohylu povalili a ukradli z ní bronzovou desku s reliéfem ABS. Karel Borovička byl jako skautský činovník odsouzen a rok a půl si odseděl. Teprve v roce 1968 byl rehabilitován. Mohyla, i když povalená, si zachovala svoje kouzlo a sílu. Po třetím zákazu skautingu (opět komunisté) sem chodily zakuklené skautské oddíly, aby tu nováčci složili svůj slib. Skauti střediska Uragan nyní mohylu obnovují. Slavnostní odhalení mohyly, na které jste všichni zváni, proběhne 20. září ve 14:00 hodin. Na místo se dostanete po žluté značce ze Štěchovic proti proudu Kocáby. 2 km od Štěchovic zahnete přes vodu doleva do prudkého kopce a jste tam. Karel Pašek Skautské středisko Uragan Zbraslav začíná v září činnost v nových klubovnách. Přijme nováčky do oddílu mladších i starších chlapců a do oddílu mladších i starších děvčat. Kontakty na jednotlivé vedoucí najdete na nebo v našich vývěskách u Alberta a naproti poště. Volejbal pro vášnivé amatéry Po malé odmlce bych chtěl pozvat všechny amatérské hráče volejbalu na podzimní turnaj OPEN AIR VOLEJBAL v areálu Bowling Zbraslav, který se uskuteční v sobotu 13. září Určitě jste všichni celé léto pořádně trénovali, a proto si nenecháte ujít den plný sportovních zážitků, grilovaného masa, točeného pivečka a dalších dobrot. V mezičase je možno si zahrát bowling, šipky či stolní fotbálek. Prezentace bude zahájena v 9:30 h, vlastní začátek turnaje potom v 10:00 h. Přihlášky a informace najdete ve vašem baru. Poslední turnaj se konal v sobotu 24. května a účast byla vskutku různorodá. Tentokrát přišli poměřit své síly i přespolní. Hlavními favority turnaje byl tým SKALNÍCH ZBRASLAVÁKŮ, kteří nakonec skončili na historicky nejlepším druhém místě. Nelítostné boje trvaly až do večerních hodin. Někteří slavili své úspěchy až do ranních hodin. S turnajem byli spokojeni jak organizátoři, tak všichni zúčastnění. Za bowling Zbraslav se těším na další turnaj, na který srdečně zvu i ty, kteří se dosud neodvážili poměřit své síly v soutěži. Můžu takový amatérský turnaj vřele doporučit, jelikož zažijete spoustu legrace. Pavel Kohout 20

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 39. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 11. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová (přišla v 8:40 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011 Městská část Praha - Zbraslav starosta městské části Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464 tel.: 257 111 888, e-mail: ales.hanel@mc-zbraslav.cz DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis. z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007

Zápis. z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007 1 Zápis z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007 Přítomni: Renata Hůrková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar, Dagmar Kobylková, Karel Nedoma 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z 24.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl (příchod v 17.20 h),

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 12. 10. 2010 v 10:30 hod. Přítomni: Kobylková, Vejvodová, Nedoma, Jungbauer (odešel v 11:15 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis. z 32. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 31.7.2007. Přítomni: Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar

Zápis. z 32. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 31.7.2007. Přítomni: Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar 1 Zápis z 32. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 31.7.2007 Přítomni: Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar 1. Zahájení 2. Kontrola zápisu z 31. zasedání rady 3. Sluneční město

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis. z 23. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 22. 5.2007

Zápis. z 23. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 22. 5.2007 1 Zápis z 23. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 22. 5.2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Karel Nedoma, Filip Gaspar, Marcela Břeňová 1. Zahájení 2. Kontrola

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis. z 20. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 2. 5.2007

Zápis. z 20. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 2. 5.2007 1 Zápis z 20. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 2. 5.2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Karel Nedoma, Filip Gaspar, Marcela Břeňová 1. Zahájení 2. Kontrola

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis. z 21. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 9. 5.2007

Zápis. z 21. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 9. 5.2007 1 Zápis z 21. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 9. 5.2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Karel Nedoma, Filip Gaspar, Marcela Břeňová 1. Zahájení 2. Kontrola

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 4. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Chlumec nad Cidlinou

Chlumec nad Cidlinou 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Staffordshire Bull Terier Clubu CZ a Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na IV. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 10. 12. 2008 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková, F.Gaspar,

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky.

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. MINITENISOVÁ ŠKOLIČKA V našem tenisovém oddíle již šestým rokem funguje

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Klubu výcviku malých plemen ČR Staffordshire Bull Terier Clubu CZ Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na III. ročník Celostátní

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 3. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek.

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Všeobecná ustanovení Pořadatel: Studentský klub požárního

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚPnSÚ Chrášťany a výzva k uplatnění stanoviska

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zúčastnění: příloha č. 1 prezenční listina příloha č. 2 prezenční listina volební valné hromady Datum konání: 10.června 2015 Místo konání: sportovní hala Pelhřimov

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 12. 3. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014 Kapitoly: Článek I. Program II. Organizace 01 III. Všeobecná ustanovení 02-08 IV. Přejímky

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 Česká asociace Sport pro všechny, o.s. Ohradské náměstí 1628/7, 15500 Stodůlky Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 POKYNY PRO ÚČASTNÍKY Borovice (9.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 8. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBEC ŠTARNOV Motto:

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBEC ŠTARNOV Motto: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBEC ŠTARNOV Motto:,,Chceme si hrát v naší vsi Předložil a zpracoval: Martin Šamaj (zástupce předkladatelů) 20. 5. 2013, mar.samaj@seznam.cz, 723 020 000 PROJEKT,,DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBEC ŠTARNOV

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Zvláštní ustanovení. Libínské Sedlo Prachatice Prachatice 5. 7. září 2014

Zvláštní ustanovení. Libínské Sedlo Prachatice Prachatice 5. 7. září 2014 Zvláštní ustanovení Mezinárodní mistrovství České republiky v závodech do vrchu Mistrovství České republiky v závodech do vrchu Mezinárodní mistrovství České republiky v závodech historických automobilů

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Slivenec ze dne 27. 4. 2015

Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Slivenec ze dne 27. 4. 2015 Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Slivenec ze dne 27. 4. 2015 Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Ing. Petr Andres, Martina Havlíková, Milena Hollmannová, Mgr. Lenka Kudláková

Více

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management MP Příprava automobilového závodu do vrchu Linková Petra Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovené cíle...

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 3. RC Rallye Český Krumlov 2013. Volný závod

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 3. RC Rallye Český Krumlov 2013. Volný závod ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 3. RC Rallye Český Krumlov 2013 Volný závod OBSAH: 1. Úvod 2. Organizace 3. Program 4. Přihlášky 5. Pojištění 6. Reklama a označení 7. Pneumatiky 8. Palivo 9. Seznamovací jízdy 10.

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více