VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02"

Transkript

1 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu :15:02 CZ0523 Náchd Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Lelek Jiří, Starkč 11, Studnice Lelek Jsef, Prvdv 22, Prvdv-Šnv Lelkvá Jarslava, Starkč 19, Studnice Kat.území: Starkč u Vyskva List vlastnictví: 23 V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě Identifikátr / / /006 Pdíl 1/2 1/6 1/3 B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany zastavěná plcha a nádvří Sučástí je stavba: Starkč, č.p. 19, rd.dům Stavba stjí na pzemku p.č.: 207 B1 C Jiná práva Omezení vlastnickéh práva Pvinnst k Zástavní práv exekutrské na phledávku ve výši 8.204,-Kč včetně příslušenství a nákladů nalézacíh řízení a předchzíh řízení k 1/3 nemvitsti Beck Internatinal, s.r.., Blatecká 3344, Mělník, RČ/IČO: V-3130/ Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Přerv 103 EX-16207/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne V-3130/ Přadí k :23 Zástavní práv exekutrské k zajištění phledávky ve výši 4.989,- Kč včetně příslušenství - k pdílu 1/3 nemvitsti ČEZ Prdej, s.r.., Duhvá 425/1, Michle, Praha 4, RČ/IČO: V-1861/ Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Břeclav 123 EX-3354/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne V-1861/ Přadí k :05 Zástavní práv exekutrské k zajištění phledávky ve výši 0,00 včetně příslušenství, nákladů předcházejícíh řízení ve výši ,- Kč, nákladů exekuce ve výši 9.000,- Kč a nákladů právněnéh ve výši 5.580,- Kč - k 1/3 nemvitsti Výchdčeská plynárenská, a.s., Limuzská 3135/12, Strašnice, Praha 10, RČ/IČO: Z-13305/ Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Šumperk 065 EX-01336/ ze dne Právní mc ke dni Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR strana 1

2 prkazující stav evidvaný k datu :15:02 CZ0523 Náchd Pvinnst k Kat.území: Starkč u Vyskva List vlastnictví: 23 V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Z-13305/ Zástavní práv exekutrské k zajištění phledávky ve výši ,- Kč včetně příslušenství a nákladů předchzíh řízení - k pdílu 1/6 nemvitsti FINOB Czech s.r.., Kraknšv Lelek Jsef, Prvdv 22, Prvdv-Šnv, náměstí 127, Vnitřní Měst, Trutnv, RČ/IČO: Z-7759/ Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Praha-výchd 054 EX-311/ ze dne Právní mc ke dni Z-7759/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské k zajištění phledávky ve výši 7.437,06 Kč včetně příslušenství a nákladů sudníh řízení - k 1/3 nemvitsti Hme Credit a.s., Nvé sady 996/25, Staré Brn, Brn, RČ/IČO: Z-1848/ Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti Exekutrský úřad Brn - venkv 59 EX-4906/ ze dne Právní mc ke dni Z-1848/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zahájení exekuce pvěřený sudní exekutr : JUDr. Tmáš Vrána,Kmenskéh 1294/38, Přerv Z-7290/ Vyrzumění sudníh exekutra zahájení exekuce 103 Ex-16207/ pvěřený sudní exekutr : JUDr. Tmáš Vrána,Kmenskéh 1294/38, Přerv ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne ; ulžen na prac. Přerv Z-7290/ Suvisející zápisy Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti k 1/3 nemvitsti Z-2540/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrský úřad Přerv 103 EX / ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne ; ulžen na prac. Náchd Z-2540/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR strana 2

3 prkazující stav evidvaný k datu :15:02 CZ0523 Náchd Pvinnst k Kat.území: Starkč u Vyskva List vlastnictví: 23 V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě Zahájení exekuce sudní exekutr Mgr. Libr Cink, T.G. Masaryka 2392/17, Břeclav Z-1561/ Vyrzumění sudníh exekutra zahájení exekuce Exekutrský úřad Břeclav 123 EX- 3354/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne ; ulžen na prac. Náchd Z-1561/ Rzhdnutí úpadku ( 136 dst. 1 inslvenčníh zákna) Lelek Jsef, Prvdv 22, Prvdv-Šnv, Z-17379/ Usnesení inslvenčníh sudu úpadku KSHK 41 INS-11572/2011 -A-15/celk.3 ze dne ; ulžen na prac. Hradec Králvé Z-17379/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti k pdílu 1/3 nemvitsti Z-1562/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrský úřad Břeclav 123 EX-3354/ ze dne Právní účinky zápisu ke dni Zápis prveden dne ; ulžen na prac. Náchd Z-1562/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti k pdílu 1/3 nemvitsti Z-10416/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrský úřad Šumperk 065 EX / ze dne Z-10416/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti k pdílu 1/6 nemvitsti Lelek Jsef, Prvdv 22, Prvdv-Šnv, Z-5479/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrský úřad Praha EX-311/ ze dne a pravný exekuční příkaz ze dne Právní mc ke dni Z-5479/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti k pdílu 1/3 nemvitsti Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR strana 3

4 prkazující stav evidvaný k datu :15:02 CZ0523 Náchd Pvinnst k Kat.území: Starkč u Vyskva List vlastnictví: 23 V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě Z-2234/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrský úřad Brn - venkv 59 EX- 4906/ ze dne Z-2234/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti k 1/3 nemvitsti Z-8455/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí Exekutrský úřad Svitavy 111 EX-5565/ ze dne Z-8455/ Nařízení exekuce sudní exekutr Mgr. Stanislav Mlák, Exekutrský úřad Havlíčkův Brd, Nádražní 397, Havlíčkův Brd Lelek Jsef, Prvdv 22, Prvdv-Šnv, Z-12057/ Usnesení sudu nařízení exekuce OS v Náchdě 7 EXE-679/ ze dne ; ulžen na prac. Náchd Z-12057/ Nařízení exekuce sudní exekutr Mgr. Jiří Nevřela, Exekutrský úřad Praha-výchd, Karlvarská 3/195, Praha 6 Lelek Jsef, Prvdv 22, Prvdv-Šnv, Z-5443/ Usnesení sudu nařízení exekuce OS v Náchdě 25 EXE-1381/ ze dne Právní mc ke dni ; ulžen na prac. Náchd Z-5443/ Nařízení exekuce sudní exekutr JUDr. Igr Olma, Exekutrský úřad Svitavy, Náměstí Míru 50, Svitavy Z-8368/ Usnesení sudu nařízení exekuce OS v Náchdě 7 EXE-261/ ze dne ; ulžen na prac. Náchd Z-8368/ D Jiné zápisy Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR strana 4

5 prkazující stav evidvaný k datu :15:02 CZ0523 Náchd Kat.území: Starkč u Vyskva List vlastnictví: 23 V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě Změna číslvání parcel Pvinnst k Změna výměr bnvu perátu Z-1306/ Z-1306/ Plmby a upzrnění E Nabývací tituly a jiné pdklady zápisu Rzhdnutí dědictví D 113/1986 ze dne Pr: Pr: Pr: Lelek Jsef, Prvdv 22, Prvdv-Šnv Lelkvá Jarslava, Starkč 19, Studnice Lelkvá Jarslava, Starkč 19, Studnice Lelek Jiří, Starkč 11, Studnice POLVZ:2/1987 Z / RČ/IČO: / /006 Usnesení sudu udělení příklepu v exekučním řízení OS v Náchdě 4 E-1/2008 ze dne Právní mc ke dni Z-8577/ Smluva darvací ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2151/ RČ/IČO: /3243 F Vztah bnitvaných půdně eklgických jedntek (BPEJ) k parcelám Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR: Vyhtvil: Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD Vyhtven dálkvým přístupem Pdpis, razítk: Vyhtven: :31:36 Řízení PÚ:... Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR strana 5

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 05.03.2014 17:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 614726 Březvá nad Svitavu List vlastnictví: 233 505145 Březvá nad Svitavu Identifikátr B Nemvitsti Pzemky

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.06.2014 12:00:27 CZ0712 Olmuc Vlastník, jiný právněný 500496 Olmuc V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv Hartš Jan, č.p. 120, 74728 Služvice Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany 99/4 612 zahrada zemědělský

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02 A Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 29.09.2013 10:55:02 Vlastník, jiný právněný Výměra[m2] Kat.: 759830 Svádv List vlastnictví: 527 B Vlastnické práv t p s p e d, spl. s r.. pr lgistiku

Více

Znalecký posudek č. 15/04/79

Znalecký posudek č. 15/04/79 Znalecký psudek č. 15/04/79 O ceně: A) nemvité věci - pzemku p.č. 3873/2 - rná půda, zapsanéh na listu vlastnictví č. 6274, pr k.ú. Krnv-Hrní Předměstí, bec Krnv, kres Bruntál. B) nemvitých věcí - pzemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014

Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014 Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže, s průjezdem v současném stavu usnesení exekutora Předmět

Více

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI rokazujici stav evidovany k datu 13.06.2013 13:55:02

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI rokazujici stav evidovany k datu 13.06.2013 13:55:02 Kat.u VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI rokazujici stav evidovany k datu 13.06.2013 13:55:02 pfistupem do katastru pro u6ei ov fenl vystupu z infonvadnlho syst^mu vefejn6 sprivy ve smysiu 9 zdk. 6. 365/2000

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15 o ceně nemovitostí pozemku parcelní číslo 6078, RUBE GROUP, s.r.o. v katastrálním území Konice, obec Konice, okres Prostějov, kraj Olomoucký: Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H Vyhlášené v rámci zpeněžení věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Ladislava Žižkovského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8448-2120/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8448-2120/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 2653/06-1205 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 2653/06,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Iveta Glogrová soudní exekutor Vinohradská 58/1188 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e-mail: glogrova@exekutor-praha4.cz Sp. zn. 126 EX 324/09-52 Usnesení o nařízení dražebního

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 288 02 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511 243, e-mail: info@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DIČ: CZ6802090416

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6794-466/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6794-466/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1804/11-419 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 1804/11,

Více

Exekuční příkaz. bytem Mastník 49, Stařeč, RČ: 720830/4554

Exekuční příkaz. bytem Mastník 49, Stařeč, RČ: 720830/4554 Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 28802 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511243, e-mail: i.nfo@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DrČ: CZ6802090416 Osoby.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 2809/08-1232 Sp.zn. zást. opr.: 664/OÚ/263931/08/Ha U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5258-1404/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5258-1404/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více