Duben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Duben 2013. www.mesto-desna.cz"

Transkript

1 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Duben 2013 Z obsahu: Co projednala rada města 2 Desenské skoky na lyžích 4 Návštěva z Malschwitz 5 30 let požární zbrojnice 7 Dětský karneval 8 Vernisáž 10 Pozvánka na besedu se spisovatelem 14 Původ křestních jmen Duben 1 Hugo 2 Erika 3 Richard 4 Ivana 5 Miroslava 6 Vendula 7 Heřman Hermína 8 Ema 9 Dušan 10 Darja 11 Izabela 12 Julius 13 Aleš 14 Vincenc 15 Anastázie 16 Irena 17 Rudolf 18 Valérie 19 Rostislav 20 Marcela 21 Alexandra 22 Evženie 23 Vojtěch 24 Jiří 25 Marek 26 Oto 27 Jaroslav 28 Vlastislav 29 Robert 30 Blahoslav Ema ze staroněm. Emma (také fr. a angl.). Zkrácená domácká podoba Ermentrud, Irmgard. Staroněm. Ermentrudis, Irmintrut znamená přibližně celá milovaná. Jaroslav staroslověnské jméno, jaro od ruského jaryj prudký, vznětlivý, ale také silný, tvrdý, přísný, tedy prudkostí (silou) slavný. Irena něm., angl. Irene, fr. Iréne, rus. Irina. Z řeckého eiréné mír. Mužská podoba Irenej běžná ve Francii, v Německu. U nás Lubomír. Marcela fr. a něm. Marcelle, u nás i Marcelína. V latině zdrobnělina ke Marcus, příd. jméno Martius k podst. jménu Mars. Spojuje se s řeckým marnamai bojuji. Rostislav staroslověnsky Rastislav. Ten, kdo rostí, tj. rozmnožuje slávu, dává jí růst. Polsky rościć množit, budit, křísit. Vincenc něm. Vinzenz, angl. a fr. Vincent, it. Vincenzo. Latinské vincens přemáhající, příd. jméno od vinco přemáhám (od téhož slovesa je jméno Viktor). Vojtěch žena Vojtěška, maď. Béla (od něm e c ké h o A d a l b e r t spojitost je ale dána pouze tím, že biskup Adalbert biřmoval našeho Vojtěcha na své jméno). Vojtěch znamená útěcha vojska. Zleva: Michaela Rajnochová TJ Frenštát pod Radhoštěm, Karolína Indráčková JKL Desná, Natálie Dejmková SK Ještěd Liberec, Barbora Blažková JKL Desná. Mezinárodní úspěch mladých desenských sportovců Ve dnech února probíhal v rumunském Brašově Zimní olympijský festival mládeže EYOWF (European Youth Olympic Winter Festival), kde triumfovaly členky Jizerského klubu lyžařů Barbora Blažková a Karolína Indráčková, které společně s Michaelou Rajnochovou a Natálií Dejmkovou získaly v týmovém závodě zlaté medaile. O této skutečnosti jsme Informovali v minulém čísle (DN/3, str. 5). Do Brašova se vypravilo 63 českých sportovců ve věku 14 až 18 let všech soutěžních disciplín. Je potěšující, že se mezi nimi nejen neztratili, ale výborně se umístili i tři reprezentanti Desné. O zlatém triumfu děvčat víme (mimochodem si tyto závodnice vedly dobře i v individuálním závodě 5. místo Blažkové a 17. Indráčkové je bezesporu úspěchem), ale kdo je ten třetí? Je jím bývalý člen Jizerského klubu lyžařů, dnes závodník Ski klubu Jablonec, Jonáš Bešťák. Tento osmnáctiletý běžec na lyžích skončil v Brašově na 24. místě (z 83 závodníků) v běhu klasickou technikou a na 13. místě (z 50 závodníků) v běhu volnou technikou, smíšená štafeta, jejímž byl členem, skončila sedmá. V běhu na lyžích, kterému se výhradně věnuje, získal již několik republikových titulů (v loňském roce v letní části závodů na MČR v Liberci slavil zlatý hattrick, v zimní sezóně byl mistrem ČR na 7,5 km klasicky a rovněž zvítězil v soutěži o Český pohár na trati 7 km klasicky). Může nás jenom těšit, že je Desná místem, o kterém se ví i díky výborné reprezentaci našich sportovních talentů. Našim mladým nadějným reprezentantům budem držet palce do dalších sportovních klání a přejeme jim hlavně zdraví, které je základem k tomu, aby mohli dobře reprezentovat. V dalších číslech novin se budeme věnovat i ostatním úspěšným sportovcům z Desné.

2 Informace z radnice Co projednala rada města Na svém 3. zasedání 1. února kromě jiného schválila odeslání vyplněné Predikace Státnímu fondu životního prostředí ČR na předložený návrh čerpání dotace na projekt: Snížení energetické náročnosti objektu Sklář v Desné v Jizerských horách s tím, že při realizaci projektu bude kladen důraz na obnovení původního vzhledu tohoto objektu, pověřila starostu města jednáním s bankovními ústavy o možnosti získání úvěru na spolufinancování výše zmíněného projektu s tím, že výše splátek by neměla překročit finanční úspory s realizací projektu spojené, vzala na vědomí informaci starosty města o jednání na Státním fondu Životního prostředí ČR ve věci dotace na zateplení ZŠ Desná a pověřila starostu, aby společně s členem rady města Markem Pieterem jednáním s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Na svém 4. zasedání 6. února kromě jiného vzala na vědomí změnu ceny tepla platnou od 1. ledna 2013 dle čl. III Smlouvy o prodeji a nákupu tepla s firmou PRECIOSA ORNELA a. s., schválila pronájem KD Sklář na konání Mysliveckého plesu dle žádosti, schválila provedení prořezu na pozemku 582, 585/1, 586 v k. ú. Desná III v majetku města. Kácení provede žadatel na vlastní náklady, včetně úklidu větví, veškerá dřevní hmota zůstane žadateli, uložila starostovi města projednat podmínky a případně připravit návrh smlouvy s městem Harrachov o navázání spolupráce s MP Desná, projednala žádost společnosti TFnet s. r. o. s umístěním Wifi vysílače a souhlasí s jeho umístěním na domě Krkonošská č. p. 149, Desná III, jmenovala za členy Rady školy ZŠ a MŠ Desná Mgr. Janu Hrabálkovou, J. Indráčkovou a J. Želinského, pověřila tajemníka MěÚ zajištěním inzerce v příslušných periodikách za účelem získání nového stomatologa pro zubní ordinaci v Desné dle předloženého návrhu, zřídila v souladu s 102 odst. 2, písm. f) s účinností od Odbor MěÚ Kulturní a informační středisko Desná a současně schválila příslušný návrh nového Organizačního řádu Městského úřadu v Desné, který vstupuje v platnost Na svém 5. zasedání 20. února kromě jiného schválila veřejnou výzvu na zakázku malého rozsahu na nákup ručního laserového měřiče rychlosti pro potřeby MP, vzala na vědomí situaci ohledně vodovodu Sedmidomky a uložila referentu ŽP a PO připravit podklady pro zadání projektu v letošním roce Příspěvky do DN můžete odevzdávat: Osobně v redakci Desenských novin na MěÚ Desná, Krkonošská 318. Riedlova vila již není redakcí! Nebo můžete zasílat na adresu: Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Uzávěrka květnového čísla je v pondělí 15. dubna do 12 hodin. Později zaslané příspěvky budou uveřejněny v červnovém čísle. a připravit podklady pro realizaci do rozpočtu příštího roku, schválila pokácení 3 ks buku na pozemku ppčk. 193 v k. ú. Desná II v majetku města, 6 ks smrků a 2 ks jasanu na pozemku 1478/2 v k. ú. Desná I v majetku města, 1 ks javoru a veškerých jív na pozemku ppčk v k. ú. Desná III v majetku města, 1 ks jasanu a 1 ks břízy na pozemku 319 v k. ú. Desná III v majetku města. Kácení provedou žadatelé na vlastní náklady včetně úklidu větví. Veškerá dřevní hmota zůstává žadatelům s výjimkou pozemků 193 a 319, kde 1 ks buku a 1 ks jasanu připraví žadatelé pro potřebu dřevosochání, schválila termín pořádání plesu na , schválila nákup ozvučovací techniky do Riedlovy vily dle předloženého návrhu, vzala na vědomí záměr Desenské teplárenské s.r.o. na vybudování plynového řadu Finské domky. Důležité kontakty Kulturní středisko Riedlova vila Krkonošská 120, Desná tel.: , Pouze pro kulturní a informační aktivity Desné! Knihovna tel.: , Desenské noviny redakce MěÚ Desná, Krkonošská 318, Desná tel.: Pouze pro informace a příspěvky do novin! DN na webu: Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČO , Krkonošská 318, Desná. Odpovědný redaktor: Mgr. Dana Nývltová. Redakční rada: Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: MěÚ Desná, Krkonošská 318, Desná, tel.: , Grafika a tisk: Jablonecká tiskárna, Podhorská 22, Jablonec nad Nisou, Vychází měsíčně nákladem 400 výtisků. Datum vydání: 1. duben Povoleno pod registračním číslem MK ČR E Desenské noviny 4/2013

3 Společenská kronika Gratulace dubnovým jubilantům Miloslav Kopal Zofia Calvitiová Zdeněk Jindra Karel Ježek Annelies Kubalová Marie Sochorová Hana Žillová Svá životní jubilea v dubnu oslaví: Helena Mlynková Zita Špačková Josef Bonček Herta Soldátová Jiřina Havlíková Jitka Justová Květoslav Stárek Do dalších let přejeme mnoho zdraví. Jubilanti narození v měsíci květnu, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou napsat na MěÚ nebo zavolat na telefon: , Vítání nových občánků V sobotu 2. března proběhlo v Riedlově vile tradiční vítání nově narozených dětí do řad občanů Desné. Na tuto milou společenskou akci, kterou připravuje SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti) ve spolupráci s kulturním střediskem, s dětmi ze základní školy a městem Desná, přijali pozvání rodiče čtyř dětí. Role hostitele se tentokrát ujal starosta města pan Jaroslav Kořínek. Děti z prvního stupně základní školy pod vedením Mgr. Věry Jiroušové předvedly připravené pásmo říkanek a písniček. SPOZ si pak při této příležitosti pro děti připravil dárky a pro maminky květiny. Rodiče dětí se následně na oplátku podepsali do pamětní knihy. První občánek roku 2013 Z tohoto neoficiálního titulu svého synka se mohou těšit paní Andrea Čermáková a pan Pavel Gergely. Jejich syn Matyáš Gergely, narozený 9. ledna 2013, je totiž prvním desenským miminkem tohoto roku. Chlapeček, který vážil 3200 gramů a měřil 50 cm, absolvoval první oficiální návštěvu starosty města pana Jaroslava Kořínka s matrikářkou města paní Ivou Hanzlíčkovou. Ti za ním přišli v pondělí 18. března a předali mu zlatý přívěsek s písmenem M. Rodiče mu připravili velice hezké prostředí, byl uvítán starostou města, je 1. občánkem, takže start do života se vydařil. Přejeme mu, aby příznivé podmínky trvaly dál a aby se mu i v budoucnu dařilo. Desenské noviny 4/2013 3

4 Rozhovor, Ze sportu Očima místních podnikatelů Marika Cahová kosmetička 1. Pracujete v centru města, Váš salon je známý, takže máte asi početnou klientelu? Na tohle odpovím velice stručně. Nestěžuju si. 2. Jaké byly začátky? Kdy jste vůbec začala pracovat v Desné a co Vás sem přivedlo? V Desné pracuji od roku A přivádět mě sem nic nemuselo, protože odtud pocházím, chodila jsem tu do školy a mám k tomuto městu svůj vztah. Kus Deseňačky ve mně zůstal, i když bydlím jinde. 3. Jak probíhal rozjezd činnosti? To je na dlouhé povídání, ale když to shrnu, před rokem 1997 jsem pracovala v Tanvaldě, takže se zase až tak moc neměnilo. Do začátku se mnou přišla i část klientely. Nebylo to všechno sice úplně jednoduché, ale vážnější problémy jsem neměla. 4. Co všechno poskytujete jaké služby? Poskytuji kompletní ošetření pleti, relaxační masáže, depilaci, zábaly na ruce aj. Rovněž je možné přímo v salonu zakoupit pěsticí kosmetiku nebo dárkový poukaz. 5. Využívá Vašich služeb hodně lidí z Desné? Ano, mám převážně místní klientky. Jezdí sem ale i třeba z Jablonce, Harrachova..., asi nejvzdálenější je jedna moje klientka z Německa. A neměla bych zapomenout na sezónní zákazníky mých služeb využívá řada chalupářů. 6. Mluvila jste o klientkách. Patří mezi Vaše zákazníky i muži? Ano, jistěže patří. Ale musím přiznat, že ženy tvoří přece jen drtivou většinu. 7. Jaká je objednací doba (v jakém časovém předstihu je třeba se objednat) a jakou formou lze objednání provést? Objednací doba je přibližně měsíc dopředu. Klientky (a klienti) se objednávají buď osobně, nebo je možné objednání telefonicky na čísle Ještě bych chtěla upozornit, že pracuji ve dnech úterý až pátek, zato celé tyto dny. 8. A na závěr máte nějaký vzkaz pro klienty? Hlavně bych chtěla poděkovat všem svým zákaznicím (i zákazníkům) za jejich přízeň i za trpělivost při loňské rekonstrukci salonu a zároveň bych chtěla pozvat a přivítat i další, nové. V Desné se opět skákalo na lyžích Ovíkendu 23. a 24. února se ve skokanském areálu v Desné konalo Mistrovství České republiky a republikové kontrolní závody ve skoku na lyžích a severské kombinaci žáků a žaček. Na perfektně připravených můstcích závodily děti ve věku 9 15 let. V neděli pak nechyběl exhibiční závod nejmenších adeptů skoku na můstku K-8. Mezi účastníky se neztratili ani závodníci pořádajícího oddílu, Jizerského klubu lyžařů Desná. Nedělního předávání cen se zúčastnily i členky místního Jizerského klubu lyžařů Desná Barbora Blažková a Karolína Indráčková, které se staly vítězkami týmového závodu ve skoku na lyžích na Zimním olympijském festivalu mládeže (EYOWF) v rumunském Brašově. Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů v práci i v životě. DNy Plus mínus Světlo a stín, radost a žal, více a míň, sebral a dal (9) 4 Desenské noviny 4/2013

5 Informace z radnice Vedení města jednalo s představiteli partnerského města Malschwitz o další spolupráci Jednání proběhlo 27. února při návštěvě starosty města Malschwitz Sebastiana Seidela a jeho kolegů v Desné. Němečtí přátelé po nedávné účasti na společenském plese opět zavítali do našeho města. Zde pak s panem starostou Jaroslavem Kořínkem a místostarostou Petrem Šikolou rokovali o možnosti další vzájemné spolupráce, zejména pak při realizaci společných projektů za finanční podpory Evropské unie. V průběhu jednání byla domluvena účast mladých fotbalistů na žákovském turnaji během tradiční Desenské poutě, zde by mělo dojít i na utkání starých gard Desné a Malschwitz. Vzhledem k možnosti podání společných projektů se jednání aktivně zúčastnila i manažerka projektů a výstavby paní Michaela Bešťáková. Němečtí hosté si během své návštěvy za doprovodu pana starosty a místostarosty prohlédli některá sportoviště v Desné a po společném obědě odcestovali zpět domů. Město Desná vidí v partnerství s městem Malschwitz velmi dobrou možnost příhraniční spolupráce mezi obyvateli a členy spolků obou měst, která je velmi dobře podporována i Evropskou unií. Služba e-utilityreport pomáhá stavebníkům na Tanvaldsku Mikroregion Tanvaldsko nabízí svým občanům novou bezplatnou službu mající za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem vyjádření k existenci sítí. Na webových stránkách města (www.mesto-desna.cz) byl zřízen odkaz pro přístup k aplikaci e-utilityreport, kde je žadatel systematicky veden k vyplnění formuláře pro vytvoření Žádosti o vyjádření k existenci sítí. Žadatel na základě vyplněného formuláře rozešle elektronickou žádost všem správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro dané území aktivně zapojeni do služby. Pro ostatní správce inženýrských sítí, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí touto formou, jsou vygenerovány PDF soubory pro možnost vytištění a doručení svépomocí. Vytvořená žádost je v souladu s platnou legislativou. Ve spolupráci s provozovatelem služby (firma HRDLIČKA spol. s r. o.) byl pro působnost našeho stavebního úřadu sestaven tzv. registr správců, což je aktuální seznam správců, jejichž inženýrské sítě se na daném území vyskytují. Služba e-utilityreport je pro žadatele elegantní, rychlý a bezplatný způsob, jak podat žádost o vyjádření správcům inženýrských sítí tak, aby nikdo nebyl opomenut a aby žádosti jednotlivým správcům nebyly odesílány nadbytečně. K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché, intuitivní a doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky. Více informací o službě a dalších připojených městech se dozvíte na Finanční dar obětem frenštátské tragédie Rada města na svém posledním zasedání schválila poskytnutí finančního daru ve výši Kč obětem tragické události ve Frenštátě pod Radhoštěm. Symbolický šek předali starosta města Jaroslav Kořínek společně s místostarostou Petrem Šikolou zástupci skokanského oddílu z Frenštátu pod Radhoštěm při únorových závodech v Desné (23. a 24. února). Město se tak připojilo k iniciativě pořadatelů z místního Jizerského klubu lyžařů, kteří uspořádali v rámci závodů finanční sbírku ve prospěch výbuchem postižených lidí, mezi kterými byli i frenštátští skokané na lyžích. Do sbírky kromě města Desná přispěla i obec Plavy částkou Kč, takže nakonec výsledná částka za oba dny přesáhla Kč. Desenské noviny 4/2013 5

6 Došlo do redakce Malované na skle Divadlu vysockému na mnoho mil rovno není... Když se zavřela opona za premiérou Mam zelle Nitouche, pomyslela jsem si, že nic lepšího tu už asi k vidění nebude. Jakmile jsem se ovšem o rok a něco málo později díky zrušení abonentek vnutila na generálku Malovaného na skle, byla jsem nucena svůj názor poněkud přehodnotit. Dvouhodinová strhující přehlídka krásných písní, nápaditých kostýmů a složité choreografie (podotýkám, že pro publikum mojí umělecké úrovně mnohdy až zbytečně, kdybych dopředu nevěděla, že například žandárové jdou dopředu zároveň pravou rukou a levou nohou, nejspíš bych si toho nevšimla) ukazuje, že ještě lepší to může být vždycky. Generálka byla úžasná, první představení strhující. Když jsem se dívala potřetí a počtvrté (protože dvakrát to prostě nestačilo), už jsem si některé okamžiky jenom vychutnávala například jestli se skvělé ďáblici Janě podaří vrazit zbojníku Robertovi klobouk do čela tak, aby nespadl nebo jsem si postupně uvědomovala, že když to při nejtěžší části zbojnického tance nejde tak, jak by mělo, prostě se to celé jen zpomalí a ti kluci nakonec zůstanou celí. A taky, že ať by se v průběhu představení nepovedlo cokoliv (jako že se to neděje), sourozenci Havelkovi to svým emotivním vystoupením při tanci smrti zachrání a způsobí nejednomu z diváků mrazení v zádech. Můj obdiv patří zejména Marii Trunečkové není mi totiž jasné, jak je možné udržet pohromadě tak veliký soubor různorodých lidí, kde přece nutně musí působit vzájemné sympatie a antipatie, jakož i jiné antagonismy vlastní každému většímu spolku lidských povah, a navíc z toho obrovského souboru dostat to, co z něj dostane ona. Jednou jsem se na to jednoho z členů zeptala a dozvěděla jsem se, že ta dvousetletá tradice divadelního spolku prostě zavazuje. No dobře, ale přesto, obdiv nás, diváků, patří Vám všem, kdo jste denně opouštěli své partnery, děti i domácnosti proto, abyste mohli Malované na skle zkoušet. I když ovace byly bouřlivé, nejsem si jistá, jestli jsme Vás za Vaši námahu odměnili dostatečně. Mgr. Lucie Strnádková, místostarostka města Převzato ze zpravodaje Městského úřadu Vysoké nad Jizerou - Větrník 7-8/2012 Pozvánka na oslavu Dne matek Kulturní středisko, Sbor pro občanské záležitosti a Klub důchodců zvou všechny desenské seniory na zábavné společenské odpoledne k příležitosti svátku Den matek v neděli 19. května od hodin v KD SKLÁŘ Závazné příhlášky účastníků přijímá kulturní středisko v Riedlově vile nebo na tel.: , Přichází tenisová sezóna Po dlouhé zimní přestávce, která byla na kurtech TK Tanvald vyplněna provozem kluziště pro veřejné bruslení, přichází s nástupem jara znovu čas na tenis a další sporty, které lze provozovat v areálu TK Tanvald. Jak se již stalo v posledních letech tradicí, sezona začne společenským večerem s názvem První smeč 2013 v sobotu dne 13. dubna. Od hodin se uskuteční členská schůze pouze pro členy klubu. Jedná se o schůzi, na které bude zvolen nový Výbor TK, a proto i touto cestou zveme všechny členy klubu k hojné účasti na rozhodování o tom, jakým směrem se bude klub ubírat v příštích dvou letech. Od hodin bude následovat společenský večer s tancem a hudbou. Už poněkolikaté zahraje na této akci výborný muzikant a zpěvák Dušan Žanta, zakládající člen jablonecké folkové skupiny Kaleidoskop. V průběhu večera bude připravena tombola. V restauraci Tenis Klub je od počátku února nový nájemce, všem Tanvalďákům dobře známý Petr Mansfeld. O chod restaurace a kuchyně je na rozdíl od předchozího provozovatele vzorně postaráno, a tak se těšíme, že na společenském večeru TK Tanvald v prostorách naší restaurace uvítáme nejen členy klubu, ale i zájemce z řad tanvaldské veřejnosti. Pokud máte rádi dobrou zábavu a kvalitní hudební doprovod, určitě přijďte. Vstupné je dobrovolné a kapacita dostatečná. Očekáváme, že v průběhu dubna budeme moci naše kurty připravit na další sezónu, ve které nás čekají zajímavé mistrovské zápasy dorostu a mužů, o kterých budeme včas informovat. Znovu zveme do našich řad ty z vás, kteří chcete hrát tenis rekreačně a nebo byste jen chtěli našemu klubu pomoci jakoukoliv formou. Všechny informace o členství si zájemci mohou přečíst na informační vývěsce u tenisového areálu. VVTK Tanvald 6 Desenské noviny 4/2013

7 Hasiči Požární zbrojnice slaví Letos uběhlo již 30 let od chvíle, kdy byla otevřena nová centrální požární zbrojnice. Tato slavnostní chvíle proběhla v sobotu 7. května Už předchozí schůze hasičů, která se konala 5. května, měla jinou atmosféru než obvykle. Kromě jiného na ní vystoupily děti ze základní školy se svým programem a vše se neslo už v duchu připravovaných oslav. Oslavy 7. května začaly už v 8.30 řazením hasičů před kinem v Desné I. Za krásného počasí se odtud vydal průvod hasičských jednotek doprovázený hudbou (Desanka) směrem k nové zbrojnici. Tam proběhl nástup jednotek pod vedením tehdejšího velitele sboru Františka Laňky a nastal slavnostní okamžik symbolické přestřižení pásky. To provedl tehdejší ministr vnitra ČR Josef Jung, který pak připojil i zápis do kroniky sboru (zápis z knihy vlevo). Následovalo námětové cvičení v prostoru Desná střed, při němž hasiči předvedli své umění v ovládání moderní protipožární techniky. Tím program zdaleka nekončil. V nové zbrojnici byla připravena výstavka o činnosti ZO SPO Desná II. Před zbrojnicí koncertovala dechová hudba Desanka a večer zakončilo slavnostní průběh divadelní představení ve Skláři. Celý tento významný den probíhal za účasti nejen ministra vnitra, ale také předsedy ÚV SPO Eduarda Křiklavy, náčelníka KIPO pplk. Berana a předsedy KV SPO p. Janeby. Projev přednesl také tehdejší předseda MěNV Karel Straka. A vše se odehrávalo i za přítomnosti sousedních jednotek hasičských sborů, z nichž zástupci některých připojili svůj zápis do kroniky sboru (zápis z knihy uprostřed a vpravo). Tomuto slavnostnímu aktu ale předcházela několikaletá tvrdá práce. Přípravné práce pro výstavbu byly zahájeny 10. října Bylo nutné zbourat starý sklad, uklidit sutiny a prkna a celkově připravit terén. To trvalo zhruba rok. V listopadu 1978 byl vybudován plechový sklad a začaly se kopat základy, které se betonovaly 21. listopadu. V červnu 1979 se stavěla zadní opěrná zeď, v dubnu 1980 bylo hotové 1. patro. V srpnu téhož roku se začalo s budováním 2. patra. A 26. října mohli hasiči vztyčit máj byly postaveny krovy. 28. srpna 1981 byla dokončena hrubá stavba, v září došlo k plechování střechy. Kolaudace celé stavby proběhla 6. ledna K tomuto stručnému výčtu některých zásadních dat připojme ještě jednu informaci. Celou zbrojnici kromě zařízení prováděných odbornými dodavateli postavili hasiči a občané Desné v akci Z. Nejen hasiči, ale i mnozí další občané tedy pracovali na zbrojnici bez jakéhokoli nároku na odměnu. Za to jim patří obrovský dík i po třiceti letech. DNy Desenské noviny 4/2013 7

8 Z kultury Libičtí ochotníci zahráli Půldruhé hodiny zpoždění V sobotu 23. února pokračovala v kulturním domě Sklář přehlídka amatérských divadelních souborů z cyklu Desenské divadelní předjaří. Tentokrát představil svoji hru DS Vojan z Libice nad Cidlinou. Jednalo se o hru francouzského autora Jeana Della Půldruhé hodiny zpoždění. Několik desítek diváků dlouhotrvajícím potleskem ocenilo výborný výkon manželů Heleny a Jaroslava Vondruškových, a za sychravého večera si tak všichni s sebou domů mohli odnést hodnotný kulturní zážitek. Děti si ve Skláři užily pravé karnevalové veselí V neděli 24. února se ve Skláři sešlo na 130 dětí a dospělých rodičů, babiček, dědečků a dalších příbuzných, aby si užili karneval Liduščina divadla s názvem Rozpustilý kabaret. Na úvod sehrály dvě herečky dětem bajku Liška a vrána a pak už následovala nepřetržitá řada soutěží a písniček. Program byl připraven nejen pro děti, zapojili se i rodiče, které děti vytáhly na parket. Součástí byla samozřejmě i přehlídka masek, sešla se jich celá řada a některé byly opravdu originální mrkev či meloun, zdravotní sestřička, opravář nebo pračlověk. Porota to měla s vybíráním velmi těžké, ale rozhodnout nakonec musela. Moc hezké ceny pro děti dodal sponzorsky pan Zdeněk Vedral a jeho firma TEXTIL PAPÍR HRAČKY SPORT. Děkujeme! A aby to ostatním dětem nebylo až tak líto, že nevyhrály, dostalo každé sušenku a nafukovací balonek. Dětem se domů moc nechtělo, fronta na soutěže byla nekonečná, ale po dvou hodinách už převládla únava a šlo se domů. Určitě se těšíme na příští karneval. Tak zase za rok na shledanou! 8 Desenské noviny 4/2013

9 Okénko zajímavostí Co to znamená, když... Osobnosti se vztahem k Desné Zakladatelem velkého sklářského impéria byl Josef Riedel, který začínal jako nájemce antonínovské hutě a správce sklárny na Jizerce. V roce 1841 se oženil s Annou Riedelovou, dcerou Franze Riedela, který po svém otci Antonu Leopoldu Riedelovi zdědil rodinnou firmu v Antonínově. Po smrti Franze Riedela připadla firma Anně, která ji svěřila do rukou manžela. Tím začíná historie sklářského krále Jizerských hor, jak Josefa Riedela jeho současníci nazývali. A právem. V letech zvětšil objem výroby o 100%. V roce 1849 koupil nově založenou sklárnu v Potočné(postavenou teprve v roce 1847 Ignácem Friedrichem), do provozu ji však uvedl až roku 1854, protože ji přestavoval. V roce 1883 byla tato sklárna oceněna zlatou medailí na Světové výstavě ve Vídni. Ocenění dostala za luxusní duté sklo. Josef Riedel žil s manželkou Annou v Antonínově. Měl s ní 3 syny (Hugo, Wilhelm, Otto). V roce 1855 Anna náhle zemřela a Josef Riedel firmu zdědil. Na konci 50. let se oženil s Johannou Neuwingerovou, s níž měl jediného syna (Josef). Právě se svou druhou ženou se odstěhoval do Polubného, z něhož učinil centrum své velkolepé podnikatelské aktivity. V roce 1866 otevřel novou sklárnu na Jizerce (vyráběla pouze bižuterní suroviny)a v letech pracovala jeho sklárna na lustrové ověsky v Kořenově. V roce 1879 byla uvedena do provozu nová sklárna v Dolním Maxově (na výrobu tyčového skla, skleněných kroužků, foukané a lisované krystalerie). Majetkem firmy se stala i Kleinertova novoveská sklárna na tyčové sklo a také malá Scheffelova huť v Josefově Dole na výrobu flakonů. V 80. letech byla uvedena do provozu příchovická huť určená Josef Riedel ( ) Riedelové patří mezi nejvýznamnější sklářské rody na území Čech. Během tří generací vybudovali sklářský průmysl v takovém rozsahu, že se Jizerské hory řadily k nejdůležitějším sklářským oblastem světa. Po roce 1945 jim byl veškerý majetek zabaven a znárodněn. Usadili se v rakouském Kufsteinu a opět se zařadili mezi významné sklářské podnikatele. Změnili výrobu místo bižuterie a dekorativního a technického skla se zabývali výrobou ručního nápojového skla. na výrobu tyčového skla a slévárna bronzu. Firma získala sklárnu v Hudcově u Teplic, loupila rafinerii Vincence Pohla v Harrachově, byla zřízena rafinerie v Polubném, v příchovickém areálu byla vybudována moderní továrna na perličky. Josef Riedel se ale neomezoval jen na sklářství. V roce 1860 otevřel přádelnu v Kořenově, v 70. letech se stal podílníkem uhelného dolu v severočeských Hostomicích poblíž Bíliny, získal přádelnu v Dolním Maxově, koupil od vrchnosti pozemky, na nichž stály jeho sklárny na Jizerce, uvedl do provozu lázně v Kořenově... Sklářský král zemřel v roce 1894 a pohřben byl v rodinné hrobce, kterou nechal vybudovat jeho nejmladší syn Josef na návrší nad Desnou a s výhledem na komplex budov skláren. Univerzálními dědici majetku se stali synové Wilhelm, Otto a Josef (Hugo zemřel v roce 1883). Ti si 2. ledna 1895 nechali registrovat obchodní značku Josef Riedel, Polaun a pokračovali v aktivitách zahájených jejich otcem. DNy kostky jsou vrženy Tento výrok znají určitě všichni ze školy z hodin dějepisu, když se učili o starověkém Římě. Jistě si i pamatují, kdo tato slova (údajně) vyslovil. Nebyl to nikdo jiný než Gaius Julius Caesar, všestranně nadaný státník, výborný řečník, prozíravý a smělý politik, znamenitý spisovatel, skvělý společenský člověk a miláček davů, jak ho hodnotili jeho příznivci, byl ale také nesmírně ctižádostivý a toužící po moci, neochotný ustoupit a odmítající jakékoli jiné postavení než nejvyšší. Svědčí o tom i jeho výrok pronesený při projíždění malou zaalpskou vesničkou: Raději první zde, než druhý v Římě. Doba kolem poloviny prvního století před Kristem nebyla pro Řím lehkým obdobím docházelo k mocenským zápasům, vnitřním rozporům a bojům, vzpourám otroků. Do toho se Řím nechtěl vzdát výbojných válek. Caesar byl senátem pověřen dobýt Galii (dnešní Francie) a připojit ji k Římu jako další provincii. A Caesar to dokázal. Byl to vynikající vojevůdce, který vítězil i v jiných dobyvačných válkách v Hispánii (dnešní Španělsko), Itálii, Řecku, Británii, Malé Asii. Byl navíc schopný politik, který uměl využít každé příležitosti, aby se dostal výš. Jeho cíl byl jasný stát se neomezeným vládcem. Dokázal velmi dobře mluvit, slibovat, dokonce i lichotit, bylo-li třeba. Snažil se získat popularitu hlavně mezi nemajetnými, prosadil v jejich prospěch řadu zákonů, aby si zajistil jejich podporu. Neopominul ale ani bohaté a vlivné. Uzavřel dohodu s dalšími mocnými Římany Pompeiem a Crassem (tzv. triumvirát). Po Crassově smrti, když byl Caesar na tažení v Galii, se Pompeius chystal využít situace a uchvátit moc. A tehdy se Caesar rozhodl hrát va banc a odhodlal se táhnout se svými legiemi do Říma, i když se tím vystavil nebezpečí, že bude prohlášen za nepřítele republiky. Caesar spoléhal na svou vybudovanou popularitu a dal rozkaz k překročení řeky Rubikon, která tvořila hranici. A právě tady měl pronést onu památnou větu Alea iacta est (Kostky jsou vrženy). Caesarovi jeho smělý tah vyšel Pompeius před ním ve strachu uprchl do Řecka a Caesar se stal neomezeným vládcem (latinsky caesar = císař). DNy Desenské noviny 4/2013 9

10 Z kultury Vernisáž výstavy 50 let Skiareálu Černá Říčka V úterý 5. března se konala v Riedlově vile vernisáž výstavy 50 let Skiareálu Černá Říčka. Prostřednictvím fotografií, vystavených exponátů, krátké filmové projekce a mluveného slova přiblížila historii i současnost tohoto lyžařského střediska. Z vystavených exponátů připomeňme třeba různé druhy lyží dokumentující jejich vývoj, staré ocelové vlekařské lano, historická startovní čísla. Z fotografií pak dokumentaci výstavby vleků, osvětlení či stavbu technické haly. Zajímavá vyprávění ani filmová produkce už prohlídku nedoplní, ale i tak stojí za to přijít si výstavu prohlédnout. Expozice potrvá do konce dubna. Úterní vernisáž navštívilo přes 60 lidí. Vyslechli si příspěvky organizátorů výstavy pana Martina Lauera (autor projektu) a jeho otce Dietmara Lauera, zhlédli sestřih historických zábě- rů shromážděných panem Manfredem Friedrichem a upravených panem Lukášem Müllerem, seznámili se prostřednictvím pana Viktora Neumanna se začátky ježdění na snowboardu a za zdařilou výstavu, ale i celkovou činnost SDH Černá Říčka poděkoval starosta města pan Jaroslav Kořínek. Za všechny kladné ohlasy uvádíme alespoň jeden Chci poděkovat za velmi hezký zážitek, který jsem si odnesla z úterní vernisáže. V dnešní době je obvyklé kritizovat a hledat chyby a to hezké brát jako jakousi samozřejmost. A to já nechci. Vaše vernisáž se vymykala z těch ostatních - projekce s fundovaným výkladem pamětníka, mluvené příspěvky, kdy každý z Vás měl svoji parketu, a navíc naprosto neformální a přirozené povídání - to všechno vytvořilo velice milé a příjemné prostředí. Nemám ráda strojenost a zdůrazňování vlastních zásluh (a že byste mohli, protože jste toho udělali hodně a rozhodně to nebylo jednoduché), a to tady nebylo. Naopak, velice se mi líbilo, jak Martin řekl, že to vymysleli, když takhle jednou seděli v obýváku. Takže díky, páni Lauerové, že jste při domácím povídání vymysleli zrovna tohle. 10 Desenské noviny 4/2013

11 Ze školy Eliška Kaštánková Noemova archa očima dětí ze 4. A Sára Jahodová Jan Werich kdysi řekl, že znalost bible patří ke vzdělání kulturního člověka. A měl pravdu. Je to kniha knih, studnice poznání historie (Starý zákon), jedna z nejvýznamnějších literárních památek. Není tedy jen pro věřící křesťany. Je pro všechny. Najdeme v ní moudrost, poučení, smíření zkrátka Čtěme bibli tam to všechno je. A tak je dobře, že se děti ve škole s některými příběhy seznamují. Jedním z nich je třeba ten o Noemově arše. Adrian Riško Lidi na lidi jsou jako saně Člověk na člověka jako kat Podívejte se na ně Musíte naříkat Obr do pidimužíka mydlí Domnívaje se že vyhraje Klidně seďme na židli Čtěme bibli tam to všechno je (V + W, David a Goliáš) Desenské noviny 4/

12 Informace z knihovny Novinky v desenské knihovně Martina Cole: Bestie Chtěla mít všechno. A aby toho dosáhla, byla ochotna udělat úplně všechno. Pro lidi, kteří ji neznají, je Cynthia Tailorová zosobněním úspěšného života: má oddaného manžela, honosný dům a dvě krásné děti. Avšak pro lidi, kteří Cynthii znají, je tato žena prokletím: nikdy jí nestačí to, co už má, a chce stále víc. Obvykle něco, co mají druzí, a ona se domnívá, že na to má větší právo než oni. Cynthia si s neuvěřitelnou lehkostí přivlastňuje peníze, úspěch i lásku druhých. Není proto divu, že postupně zničí všechny lidi ve svém okolí, včetně manžela, obou dětí a vnoučat. Její největší touha vlastnit a ovládat ji nakonec přivede do situace, v níž se nechtěla nikdy ocitnout... Lars Kepler: Svědkyně ohně Inspektor Joona Linna již strávil na místě činu více času než kterýkoliv jiný detektiv. Stále má však pocit, že mu něco uniklo. Než odejde z toho hrůzostrašného pokoje, musí objevit nějaký detail, jehlu v kupce sena. Hledí na dívku v posteli. Obličej má zakrytý rukama, jako by si hrála na slepou bábu. Opatrně se k ní skloní. Pod nehtem ukazováčku na levé ruce spatří tmavočervenou tečku. Vypadá jako rudé zrnko písku nebo úlomek rubínu. Komisař se sklání blíž a blíž, až ucítí sladkou vůni. A náhle pochopí, co má dívka pod nehtem Jo Nesbö: Spasitel Píše se srpen Na letním táboře Armády spásy je znásilněna čtrnáctiletá dívka. O 12 let později... V Oslu panuje nejen adventní atmosféra, ale také největší mráz za posledních čtyřiadvacet let. Armáda spásy pořádá na náměstí bratří Egerových tradiční předvánoční pouliční koncerty a rozdá- vá z velkého kotle polévku potřebným. 16. prosince v podvečer se do zvuků hudby ozve výstřel. Voják stojící u kotle s polévkou padá mrtev k zemi. Chorvatský nájemný vrah s červeným šátkem kolem krku dokončil svůj poslední úkol a opouští nepozorován místo činu. Jeho let do Záhřebu je však kvůli hustému sněžení zrušen. Následujícího dne při pohledu do ranních novin zjistí, že zastřelil nesprávného muže. Návrat do vlasti se odkládá, zadanou práci je třeba dokončit stůj co stůj. To však nebude tak jednoduché. Problémy se jen vrší, Chorvat nemá peníze, nemá kde spát, docházejí mu náboje ve zbrani, a především policie v čele s Harrym Holem už je mu na stopě... Danielle Steel: Hotel Vendôme Manhattanský Hotel Vendôme je luxusním pětihvězdičkovým útočištěm pro smetánku z celého světa. Především je ale splněným snem švýcarského hoteliéra Huguese Martina a také domovem jeho rodiny. Když mu však manželka uteče s jedním z hotelových hostů, je Hugues ze dne na den postaven před mnohem těžší úkol, než jakým bylo vybudovat hotel mezinárodního věhlasu musí se sám postarat o čtyřletou dcerku Heloise. Vlastimil Vondruška: Krev na kapradí Příběhy Oldřicha z Chlumu a středověké soudničky K n i h a n a v a z u j e na úspěšnou sbírku povídek Krev na lopuchu. V první části je osm příběhů, v nichž jako hlavní vyšetřovatel vystupuje Oldřich z Chlumu a jeho pomocníci panoš Ota a velitel Diviš, ale také jeho manželka Ludmila z Vartemberka. Všechny příběhy nesou pečeť originálního myšlení Oldřicha z Chlumu, který se snaží nejen potrestat zločince, ale současně hledá opravdovou a nefalšovanou spravedlnost. Druhá část knihy obsahuju deset středověkých soudniček, inspirovaných skutečnými zločiny. ODDĚlENí pro děti a mládež Wilbert V. Awdry: O mašince Tomášovi 16 Ahóój! Tentokrát vám Mašinka Tomáš a jeho přátelé budou vyprávět o tom, jaká dobrodružství prožili na ostrově Sodor ve sváteční dny: o Vánocích, Velikonocích a Halloweenu. Jim Davis: Garfield něco peče 37 Další kniha stripů nejgeniálnějšího kocoura na světě. Garfield na hrad!!! Thomas Brezina: Klub záhad Tajemství stříbrných vlků V prázdninovém táboře se dějí podivné věci. Z ničeho nic se tam objeví vlčí smečka z hlubokých lesů. Dvě děti beze stopy zmizí a členy Klubu záhad ohrožuje záhadný lovec. Jupiterovi, Vicky a Nickovi je brzy jasné, že vlci střeží strašlivé tajemství! Gaby Hauptmann: Alexa, cvičitelka koní Šestnáctiletá Alexa, milovnice koní a nadaná jezdkyně, prožívá nejšťastnější období svého života. Splnil se jí sen - bude celý rok trávit u strýčka Kurta na statku, starat se o šest koní a zároveň je trénovat. Při návštěvě Kurtova přítele Haralda se jí naskytne další šance: mohla by pokračovat ve výuce ve slavné jezdecké škole - jenom je třeba přemluvit rodiče, aby jí to dovolili... Lauren Kate: Andělé 4: Vykoupení Luce a Danielovi dochází čas. Aby Luciferovi zabránili vymazat minulost, musejí najít místo, kde andělé dopadli na Zemi Desenské noviny 4/2013

13 Březen měsíc čtenářů v knihovně Hravá čítárna a Dětský čtenář roku 2012 Tentokrát bylo vše trochu jinak, součástí čítárny bylo, kromě tvoření a her, vyhlášení Dětského čtenáře roku A jak se vybíral? Kritériem byl jednak věk do 15 let, dotyčný musel mít čtenářskou registraci v knihovně a minimálně jednou měsíčně si musel vypůjčit knížku. Takových dětí má desenská knihovna hodně, je jich téměř stovka. Rozhodující byl tedy počet přečtených knih v daném kalendářním roce. Absolutní vítězkou se stala Tereza Chrtková s 87 přečtenými knihami. Na druhém místě skončila Petra Stehnová se 78 přečtenými knihami a na místě třetím skončila Šárka Malcová se 68 přečtenými knihami. Ceny a diplomy přišel předat starosta města Jaroslav Kořínek. Na snímku s vítězkou. 4. místo obsadila Barbora Jechová (61 knih), 5. místo Veronika Šenekelová (51 knih), 6. místo Kateřina Rafajová (48 knih), 7. místo Kristýna Blahušová (36 knih) a 8. místo Veronika Podolínská (30 knih). Všem oceněným, ale i těm, co skončili těsně pod bednou, ještě jednou gratulujeme! Autorské čtení Jana Opatřila pro první třídy Ve čtvrtek 14. března se hudebna ZŠ Desná proměnila ve velký rybník, ve kterém se to hemžilo vodními živočichy: přijel totiž nejen spisovatel, ale i rybář Jan Opatřil, autor dvou knížek o kapříku Metlíkovi. Děti se tak měly možnost seznámit s Metlíkem a jeho kamarády kaprem Šupinkou a kaprem Břéťou. Jan Opatřil je hravou formou seznamoval s rybářskou terminologií, druhy ryb a dravých říčních ptáků. Ukazoval obrázky, četl úryvky, využil i pantomimy. Bylo vidět, že to s dětmi skutečně umí, protože v mžiku byla hudebna plná dětí, které sice otevíraly pusu, ale mlčely, protože se proměnily na ryby. V závěrečné diskuzi odpovídal na dotazy dětí jak dlouho psal knihu, zda je rybář, kde bydlí. Ochotně a vtipně odpověděl i na dotaz, zda je hodný nebo zlý rybář. Po ukončení besedy dětem nabídl drobné upomínkové předměty, které si mohly koupit za přijatelné ceny. Děti si tedy odnášely nejen hezký zážitek, ale i tužku, záložku či pravítko s obrázkem kapříka Metlíka. Spokojené byly nejen děti, ale i jejich pedagogický doprovod. Anketa ohledně provozní doby knihovny Na stránkách knihovny přístupných i ze stránek města najdete anketu ohledně stávající provozní doby knihovny. V rámci zkvalitnění našich služeb bychom rádi provozní dobu rozšířili, aby knihovna byla přístupná ve více dnech a mohlo ji tak navštívit více zájemců. V levém menu na stránkách knihovny najdete záložku Ankety, kde můžete hlasovat. Do Vzkazů (taktéž v levém menu) nám můžete napsat další návrhy. Desenské noviny 4/

14 Pozvánky do Riedlovy vily Městská knihovna Desná pořádá cestovatelskou přednášku Jiřího Máry Austrálie Čtvrtek 25. dubna od hodin v Riedlově vile Australská projekce rodiny Márových vás často donutí vydechnout: To snad není možný. Objeli celý kontinent kolem dokola a vydali se i do horoucího středu k posvátnému rudému monolitu Uluru. Cestou nakrmili skákající krokodýly, šnorchlovali ve Velkém bariérovém útesu, házeli bumerangem nebo naslouchali hraní Aboridžinců na didžeridu. Žasli v poušti mezi tisícovkou skalních jehel Pinnacles, nadšeně krmili klokany z ruky a šplhali po žebříku kolem stromu do výšky 70 metrů. Prožijete společně s nimi příběh plný dobrodružství, napětí a radosti. Tento velmi nevšední cestovatel pořádá po celé republice poučné i veselé cestovatelské přednášky. Procestoval všechny světadíly a výsledkem jeho cest je řada knih, které napsal: Nový Zéland země protinožců, Hola Ekvádor a Galapágy, Japonskem s pusou dokořán, Kde se zlobí sopky, Ve stopách Vikingů, Tajuplná Afrika V čem je nevšednost tohoto cestovatele, prozradí název jeho knihy, kterou vydal jako třetí v pořadí Na vozíku na rovníku. Cestuje totiž se svým synem Jirkou, který je upoután na invalidní vozík. Obdiv. úžas, uznání to jsou jen slabá slova pro to, co dokázali, jak otec, tak syn. Nejlépe to vystihují slova J. Máry staršího: Chceme naplnit cestovatelské sny Jirky Máry a co nejvíce mu zpříjemnit jeho nelehkou cestu životem. Jirka se stal prvním českým vozíčkářem, který procestoval nejvzdálenější zemi na světě Nový Zéland. O rok později studoval španělštinu v Ekvádoru a vyzkoušel, jak se žije v amazonské džungli a na tajuplných Galapágách. Na třetí expedici procestoval Japonsko. Následovala cesta na Island a do Grónska, které geograficky patří do Severní Ameriky. A když jsme se konečně dostali do vytoužené Afriky, stal se Jirka prvním českým vozíčkářem, který navštívil všechny obydlené světadíly. Dokonce byl zapsán do České knihy rekordů. Necestujeme však kvůli slávě, ale vlastním příkladem chceme dokázat, že zdravotním hendikepem život nekončí, a také motivovat ostatní vozíčkáře v boji za naplnění vlastních snů. Pevně věříme, že dokázat se dá úplně všechno. Více informací naleznete na 14 Desenské noviny 4/2013

15 Dětský koutek, pozvánky Tajenka Vyhledej počáteční písmena jmen v kalendáři, seřaď od ledna do prosince a odhalíš tajenku: , , , , , , 11.7., , , velikonoční SUDOKU Desenské noviny 4/

16 Inzerce, pozvánky Český rozhlas Sever Od dubna natáčíme nový seriál o všech hradech a zámcích v Libereckém kraji. Dáme vám tipy, kam vyrazit na jaře na výlet, poradíme s dopravou. Denně si zveme k mikrofonu zajímavé osobnosti z našeho kraje. Po ránu každých 20 minut aktuální zprávy, počasí. Krom toho plno pěkných písniček a dobrá nálada. Na vlnách Českého rozhlasu Sever vysíláme nové Dobré ráno z Liberce, mluveným slovem vás provedou moderátoři Tomáš Beneš nebo Honza Žíla. Vstávejte s námi časně, začínáme v 5 hodin ráno. Od 5 do 8 hodin vysíláme nejrůznější reportáže z terénu z Liberecka, Jablonecka a blízkého okolí, po 8. se můžete zapojit do našeho nového kontaktního pořadu Slovo do Pranice, kde řešíme téma dne a vaše názory. Po 13. hodině si nalaďte Pohodové odpoledne z Liberce s Ivetou Kalátovou, dvouhodinový blok je plný soutěží, zajímavých informací, pozvánek na různé akce v regionu. Teď už stačí jediné, naladit správnou frekvenci. V Liberci nás naladíte na 91,3 FM nebo 102,3 FM, v Jablonci nad Nisou stačí přepnout na 102,3 FM, ve Frýdlantu v Čechách a okolí nalaďte 97,4 M. Stačí dodat směr Tanvald, Harrachov a okolí, tam nás naladíte na 107,9 FM. Program nového Dobrého rána z LIBERCE 5:00 Liberecké zprávy 5:07 Téma dne a vaše názory 5:11 Ahoj rádio ptáme se dětí 5:20 Liberecké zprávy 5:25 Regionální kalendárium 5:30 Co se děje v Libereckém Kraji 5:40 Liberecké zprávy 5:44 co píší dnešní noviny 5:50 Horoskopy pro dnešní den 6:00 Liberecké zprávy 6:07 Regionální kalendárium 6:12 Hrady a zámky v LK 6:20 Liberecké zprávy 6:25 Tip, kam dnes vyrazit 6:30 Co se děje v LK 6:40 Liberecké zprávy 6:45 Retro cvičení po ránu 6:50 Téma dne a vaše názory 7:00 Liberecké zprávy 7:07 Co se děje v LK 7:15 Téma dne a vaše názory 7:20 Liberecké zprávy 7:25 Co píší dnešní noviny 7:30 O počasí s meteorologem 7:35 Tip, kam dnes vyrazit 7:40 Liberecké zprávy 7:44 Host z Liberecka 7:50 Co se děje v LK Flora Olomouc 2013 první jarní pozdravení dubna Chtěli bychom Vás pozvat na naši první zelenou akci: tradiční květinovou Floru, respektive jarní etapu mezinárodní a v českém i československém kontextu také největší a nejstarší zahradnickou výstavu Flora i letos nabídne překrásné květinové expozice a přehlídky jarních výpěstků našich i zahraničních skvělých zahradníků, zahrádkářů, školkařů a floristů, květinoví aranžéři. Český výrobce kotlů na tuhá paliva přináší teplo a pohodu do Vašich domovů již několik desetiletí. Ocelové kotle H4EKO emisní třída 3 hnědé uhlí ruční přikládání (14 25 kw) na pelety automatický režim (4 18,5 kw) Ocelové kotle H na dřevo a hnědé uhlí (15 20 kw) Litinové kole UNI na dřevo a černé uhlí (12 55 kw) Automatické kotle Woody, Black Star na pelety (10 80 kw) Zplyňovací kotle Ecomax na dřevo (25 42 kw) OPOP spol. s r. o. Zašovská 750, Valašské Meziříčí tel.: , ODVOZ A LIKVIDACE FEKÁlií ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ MULČOVÁNÍ TRÁVY TEL.: Desenské noviny 4/2013

17 Pozvánky Desenské noviny 4/

18 Co se děje u sousedů Smržovka Pátek 5. dubna Noc s Andersenem Sraz dětí mezi a 20 hodin a společné přespání v knihovně. Pondělí 8. dubna Čítárnička Povídání o dinosaurech a době ledové. Od hodin v knihovně. Úterý 9. dubna Hovory nad otevřenou biblí Od 17 hodin ve výstavní síni Zámečku. Pondělí 15. dubnas Dílna s Květou Přijďte si vyrobit Vyrobte se pro radost náramek či náušnice. Od 15 do 17 hodin v knihovně. Sobota 27. dubna Výlet na Černou studnici a k pramenu Nisy Výlet spojený s úklidem turistické stezky. Sraz v 9 hodin před budovou radnice. Pondělí 30. dubna Čarodějnice u Parkhotelu Vycházíme v 19 hodin od smržovské radnice. Začátek v 18 hodin. Zapálení vatry okolo 20 hodin. Výstava Výstavní síň Zámečku Do 30. dubna Jiří Srna: Kreslený humor Připravujeme Úterý 1. května HvěZDicový výstup na Špičák 14. ročník, rozhledna otevřena, občerstvení zajištěno, číslované diplomy (pro ty, kdo pěšky na vrchol vyšlapou), příležitostný pohled s datumovkou Info: IC Tanvald. Srdečně zvou a těší se pořadatelé, Obr ze Špičáku a jeho obryně. Sobota 4. května Vlastivědný výlet Ústecko a Děčínsko. Sobota 18. května Prolínání Sen o Jizerských horách 2013 Od 9 hodin u Parkhotelu. Středa 22. května Jarní koncert Smržováčku DDM Ulita Tanvald tel.: Pátek 5. dubna Zahájení výstavy dětských prací z výtvarné soutěže V tanvaldském kině Jas Járy Cimrmana. Výstava prací na téma Tajemný svět skřítků, víl a čarodějnic při příležitosti konání Tanvaldského hudebního jara. Výstava bude v kině ke zhlédnutí do začátku května. Čtvrtek 11. dubna od 16.OO hodin Slavnostní předání cen vítězům V tanvaldském kině Jas Járy Cimrmana. Malé občerstvení. Úterý 9. a 16. dubna od hodin Keramika pro dospělé 9. modelování výrobků, 16. glazování vypálených výrobků. Středa 24.dubna od hodin Kytička pro maminku Výroba dárek ke Dni matek skleněnou vitráž technikou tiffany. Akce je pro děti od 9 let. Každé dopoledne v DDM Výtvarné dílny Pro děti z mateřských a základních škol z Tanvaldu a okolí. Připravujeme: Putování jarní přírodou Akce pro tanvaldské MŠ dubnový termín bude upřesněn dle aktuálního počasí. Připomínáme, že přihlášky na letní pobytový tábor, který pořádáme pro děti od 8 do 16 let v krásném prostředí u řeky Berounky v termínu srpna 2013, je třeba odevzdat do 18. dubna! Bližší informace o všech akcích obdržíte v Domě dětí a mládeže Tanvald, tel.: MDC Maják MAXÍK Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou. Program pro skupinovou i individuální práci s dětmi a jejich rodiči, všechny vzdělávací aktivity probíhají formou hry a cíleného procvičování pro kluky a holky, aby se jim ve škole dařilo a líbilo. Poradna: Podhorská 15, Jablonec nad Nisou. Kontakt: Bc. Lenka Kořínková, speciální pedagog, tel. 602/411462, seznam.cz. Cena individuálního kurzu je 600 Kč/dítě, skupinového (3 děti/3 rodiče) je 200 Kč/dítě, sociálně slabé rodiny evidované v hmotné nouzi zdarma. Každý 2. pátek v měsíci od hod. Porodní večírek S certifikovanou dulou Ditou Pousteckou, cca 50 min. film s porodní tématikou + debata cca 1 hod., rady ohledně porodu, porodního plánu, šestinedělí, kojení, doporučení pro zdravý a bezpečný porod, individuální konzultace. Zájemci, hlaste se nejpozději den předem na telefon či MDC Maják. Pondělí 15. dubna hodin Angličtina Open Days Ukázková lekce angličtiny pro děti od 6 do 10 let (kurzy budou probíhat od září). Přihlášky do 11. dubna. Středa 10. dubna od hodin Prezentace výrobků firmy Green Ways Posílíme svoje zdraví, provedeme jarní očistu. Ochutnáme zelené potraviny Chlorella pyrenoidosa a Ječmen Green Ways. Pro všechny věkové kategorie dubna Jarní burza oblečení Věci přijímáme čisté a nepoškozené!!! Za každý kus se účtuje 1,50 Kč+10 % z prodeje. Na bleší trh lze pronajmout stůl za 100 Kč. Tabulky k rozepsání kusů si vyzvedávejte v Majáku.!!! POZOR!!! Letní příměstské tábory V každém týdnu budou zařazeny 3 výlety pro větší děti a 1 výlet pro menší děti.!!! NOvě!!! Hlídání dětí Nutno předem objednat přímo v MDC Maják nebo na tel: Pátek Noc kostelů Všechny uvedené akce jsou bez záruky. 18 Desenské noviny 4/2013

19 Kino Klub Alfa KINO KLUB ALFA V DESNÉ Údolní 295, Desná v Jizerských horách tel.: , facebook: kino klub Alfa Desná, **************************************************************************************************** d u b e n D U B E N D U B E N **************************************************************************************************** Pátek 5. dubna od 9.30 hodin DOPRAVNÍ DOPOLEDNE O. p. s. Paraplíčko ve spolupráci se zaměstnanci z DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ v Jablonci n. N. připravila na Duben měsíc bezpečnosti poučně zábavný program pro místní děti. Přijedou ho předvést do našeho kina dvě policistky z Jablonce, které tento program provozují na jabloneckém dopravním hřišti. Pátek 26. dubna od 9.30 hodin a sobota 27. dubna od hodin POHÁDKOVÉ PÁSMO PRO DĚTI Zveme děti na hodinové pásmo pohádek. Vstupné 30 Kč. Sobotní promítání je s přídavným programem. **************************************************************************************************** SLAVÍTE? SLAVTE! Pokud právě ta Vaše ratolest ráda pořádá oslavy svých svátků, narozenin a podobně, zkuste to jako paní Rišková z Desné, která využila naši nabídku jménem DĚTSKÁ PARTy. Pravdou je, že byla první, ale podle nadšených dětských očí všech gratulantů i oslavenkyň počítáme s konáním i dalších. Slavily se v kině hned dvě události: osmé narozeniny Viktorky Riškové a svátek Verunky Melicharové. Kino klub Alfa se čmeláčím zázemím poskytl nejen dostatečný prostor, ale i atrakce včetně malování obličejů. Nechyběl ani dort na zakázku a plno dárků, jejichž hojný počet oslavenkyně jistě zaskočil. Takže, maminky, pokud právě neholdujete přípravám oslav Vašich dětí, zkuste to s námi. Objednávky na tel.: , paní Melicharová **************************************************************************************************** Každý pátek DISKOTÉKA Hrajeme vždy od hodin, otevřeno je již od hodin Avizované soboty na facebooku, kdy hrajeme trochu jinak Desenské noviny 4/

20 Kulturní a informační středislo RV Program na duben Knihovna Pátek 5. dubna od 18 hodin, knihovna Noc s Andersenem Oblíbená celorepubliková akce, kdy malí čtenáři nocují v knihovnách, školách, domech dětí Určeno čtenářům knihovny. Pohádka Neděle 7. dubna od 15 hodin, Riedlova vila Kvak a Žbluňk jsou kamarádi Více na str. 15. Operní recitál Sobota 13. dubna od 17 hodin, Riedlova vila Sopranistka Iveta Hejduková Klavírní doprovod: Boris Joneš. Vstupné 70 Kč. Více na str. 14 Knihovna Středa 17. dubna od hodin, knihovna Hravá čítárna Čtení, hraní, tvoření pro děti od 8 do 11 let, vstup zdarma. Přednáška Čtvrtek 18. dubna od 17 hodin, Riedlova vila Vědecká kavárnička aneb Velké povídání o malých věcech Povídat si budeme na téma: Nanomateriály v našem životě. Vstupné a káva zdarma. Nanomateriály kolem nás výroba, využití při ochraně životního prostředí (čištění kontaminovaných vod). Přednášet a na dotazy bude odpovídat docent Miroslav Černík, vědecký ředitele Ústavu pro nanomateriály, nové technologie a inovace Technické univerzity V Liberci. Přednáška Čtvrtek 25. dubna od hodin, Riedlova vila Austrálie Cestovatelská přednáška spisovatele Jiřího Máry s bohatou obrazovou projekcí. Vstupné 50 Kč. Více na str. 14. Pátek 26. dubna od 8.30 hodin, ZŠ Desná Tajuplná Afrika Určeno žákům 8. a 9. tříd. Muzikál Sobota 27. dubna od 19 hodin, KD Sklář Malované na skle Lidový muzikál zahraje DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou. Vstupenky budou v předprodeji od pondělí 15. dubna v Riedlově vile. Vstupné 70 Kč. Připravujeme na květen Knihovna Čtvrtek 2. května od 17 hodin, Riedlova vila Vernisáž výstavy SDF Zahájení tradiční výstavy Sboru dobrovolných fotografů téma a název výstavy zůstává překvapením. Hasičská slavnost Sobota 4. května od 10 hodin Odhalení sochy sv. Floriána Dřevosochání 6. až 11. května, areál Riedlovy vily Sympozium Desná 2013 Muzejní noc Pátek 17. května od 21 hodin Muzejní noc v Riedlově vile Společenské odpoledne Neděle 19. května od 14 hodin, KD SKLÁŘ Svátek matek Více na str. 6. Knihovna Středa 22. května od hodin Hravá čítárna Beseda pro prvňáky ABECEDA Hrátky s písmenky Beseda pro první třídy ZŠ v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. Termín bude ještě upřesněn. Program Kulturního a informačního střediska Riedlova vila v Desné Kulturní a informační středisko Riedlova vila Krkonošská 120, Desná tel.: , Úterý hodin Čtvrtek hodin Sobota hodin Knihovna tel.: , Pondělí 10 12, hodin Čtvrtek 10 12, hodin 20 Desenské noviny 4/2013

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Kořínek Jaroslav, Šikola Petr, Ing. Michek

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

II. závod Letního seriálu Mistrovství ČR žáků a žaček a RKZ ve skoku na lyžích v Desné v Jizerských horách

II. závod Letního seriálu Mistrovství ČR žáků a žaček a RKZ ve skoku na lyžích v Desné v Jizerských horách II. závod Letního seriálu Mistrovství ČR žáků a žaček a RKZ ve skoku na lyžích v Desné v Jizerských horách Skokanský areál JKL Desná v Jiz.h. nájezdy můstků K 60 a K 40 m Lyžařský oddíl JKL Desná uspořádal

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský číslo usnesení hlasování

Více

školních speciálních pedagogů téma: Projevy dětí s autismem, PaedDr. Žáčková PPP pro Prahu 1, 2, 4, Francouzská 56, Praha 10 14:00-16:00

školních speciálních pedagogů téma: Projevy dětí s autismem, PaedDr. Žáčková PPP pro Prahu 1, 2, 4, Francouzská 56, Praha 10 14:00-16:00 Kalendárium - měsíc duben 2010 1.4. Hugo Základní škola, Praha 4, Táborská 45 Termín Akce Třídy Učitelé Místnosti 2.4. Erika 3.4. Richard 4.4. Ivana - Procházková Ivana 5.4. 6.4. Miroslava Vendula 8:15-9:55

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

ZÁVIŠAN. Obecní úřad informuje. Placená inzerce. Poplatek za odpad na 1. pololetí 2011. Revize komínů. Zpravodaj /únor 2011. Zpravodaj/únor 2011

ZÁVIŠAN. Obecní úřad informuje. Placená inzerce. Poplatek za odpad na 1. pololetí 2011. Revize komínů. Zpravodaj /únor 2011. Zpravodaj/únor 2011 Placená inzerce ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E / Ú N O R 2 0 1 1 / C E N A 3 K Č Obecní úřad informuje Poplatek za odpad na 1. pololetí 2011 Žádáme občany, kteří neuhradili poplatek

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA V Liberci 25. 4.2008

TISKOVÁ ZPRÁVA V Liberci 25. 4.2008 TISKOVÁ ZPRÁVA V Liberci 25. 4.2008 Logo 10. EYOWF 2011 putuje k odsouhlasení k Evropskému olympijskému výboru Náměstek hejtmana Petr Doležal dnes předal ceny vítězkám soutěže o návrh loga 10. Evropského

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ičo: 00576093 MK ČR E 22256

Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ičo: 00576093 MK ČR E 22256 ZI Infozpravodaj Slezské Pavlovice č. II./02/2016 USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ičo: 00576093 MK ČR E 22256 SHRNUTÍ MIMOŘÁDNÝCH KOMUNÁLNÍCH VOLEB V

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové 1. února od 14 hodin na radnici Vítání občánků Opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků mateřské školy, paní fotografka Martina Venená, ani malý dárek

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová Září-říjen 2014 Ahoj všichni,tady je vrabčák Lojza.Je A taky další nový rok,kterým vás budu provádět. Nový školní rok 2014/2015 Školu už všichni dobře známe a známe se i mezi sebou navzájem. Zase nám začnou

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu Výroční zpráva KDK SKIP Libereckého kraje za rok 2015 Z P R A C O VA L A E VA K O R D O V Á, P Ř E D S E

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, snažím se vždy na konci roku seznámit Vás s tím, co se nám podařilo a nepodařilo uskutečnit z hlediska investičních akcí v loňském roce a co plánujeme na rok letošní.

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s.

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU... 4 Rodinné centrum Petrklíč o.s. provozuje:... 4 MIMOŘÁDNÉ AKCE PETRKLÍČE

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Několik konkrétních osudů

Několik konkrétních osudů Robert Hemmrich (architekt) Narozen 1. 5. 1871, Jablonec nad Nisou Zemřel 15. 4. 1946, Jablonec nad Nisou Robert Hemmrich se narodil jako nejstarší syn zámečníka Franze Hemmricha. Studoval Státní průmyslovou

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

INFORMACE starosty, ZO, výborů ZO

INFORMACE starosty, ZO, výborů ZO + Háj 2014 www.obechabartice.cz, podatelna@obechabartice.cz OÚ 463 73 čp.191, 482 345 024, 607 973 670, -------------------------------------------------------------------- Sbor pro občanské záležitosti

Více