Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p."

Transkript

1 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočky Č. Budějovice, Plzeň, Teplice, Brno, Ostrava, Předměřice nad Labem, Praha Certifikace výrobků - CE (OS), CZ (AO), ETA, GOST-R Certifikace systémů managementu - QMS, EMS, SMBOZP atd. Zkoušení - AZL, ZL - ITT a PZK pro stavební výrobky - kamenivo, kámen, beton, betonové výrobky, přísady do betonu, vlákna do betonu, stavební pojiva, struska, popílek, ocel. kce., dřevo, tepelně izol. atd. Certifikace budov - SBtoolCZ, Energetické štítky, průkazy a audity Inspekce (IO) - výroben betonu, staveb, projektů, výtahů Metrologie - Akredit. kalibrační laboratoře, Autorizovaná metrolog. střediska více na : ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu 1

2 Beton (C, CT, CA, SC, MCB) - posuzování shody IO - betonárny ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

3 Přehled postupů posuzování shody Národní systém - zákon č. 22/1997 Sb. NV č. 163/2002 Sb., ve znění 312/2005 Sb. Postup Zajištění SŘV Zkouška vzorku (typu) výrobku Posouzení SŘV Dohled SŘV Dohled výrobek 5 V AO AO AO AO 6 V V AO AO - 7 V AO V V V (posouz.) SŘV systém řízení výroby V zajišťuje výrobce AO provádí autorizovaná osoba SŘV systém řízení výroby V zajišťuje výrobce / dovozce AO provádí autorizovaná osoba Certifikačním orgánem (AO) v ČR je Autorizovaná osoba (AO). ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu 3

4 Beton - postup PS dle 6 Beton pevnostních tříd C 12/15 (B 15) a vyšší pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb Úkoly výrobce: - provozuje systém řízení výroby (v místě výroby) - provede nebo nechá provést zkoušku typu výrobku (průkazní) dle požadavků ČSN EN resp. 206, TN a STO. - provádí zkoušky výrobků předepsaným způsobem (KVZK, radionuklidy.) - vydává Prohlášení o shodě Úkoly CO (AO): - provádí certifikaci SŘV a dohlíží nad jeho řádným fungováním. - vydává : Protokol o posouzení systému řízení výroby a Certifikát systému řízení výroby, případně STO - 1 x za 12 měsíců provádí AO dohled - posouzení SŘV a vydává Zprávu o dohledu ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu 4

5 Beton - postup PS dle 5 lze jím nahradit 6 ve vazbě na 10 NV Beton pevnostních tříd C 12/15 (B 15) a vyšší pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb Úkoly výrobce: - provozuje systém řízení výroby (v místě výroby) - provádí zkoušky výrobků předepsaným způsobem (KVZK, radionuklidy.) - vydává Prohlášení o shodě Úkoly CO (AO): - posuzuje, vyhodnocuje a schvaluje systém řízení výroby a dohlíží nad jeho řádným fungováním - provede odběr a zkoušku typu výrobku (průkazní) dle TN nebo STO - vydává: Protokol o výsledku certifikace výrobku a Certifikát výrobku, případně STO - 1 x za 12 měsíců - provádí AO dohled - odběr a zkoušky a vydává Zprávu o dohledu nad certifikátem výrobku ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu 5

6 Přehled postupů posuzování shody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (nařízení o stavebních výrobcích CPR), pro stavební výrobky uváděné na trh s označením CE Ozn. 5 Ozn. EU Zajištění FPC ITT Zkoušky výrobků Inspekce FPC Dohled výrobky Dohled FPC c 1+ V OS V OS OS OS d 1 V OS V OS - OS e 2+ V V V OS - OS f 2 V V V OS - - b 3 V OS a 4 V V V výrobce OS oznámený subjekt dříve notif. osoba (NB) FPC systém řízení výroby ITT zkouška typu výrobku Certifikačním orgánem dle EU-CPR je Oznámený subjekt (OS). ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu 6

7 Postup AO při posuzování shody betonu po vydání ČSN EN 206 pro Beton pevnostních tříd C 12/15 (B 15) a vyšší (konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb) platí v současné době dvě určené normy : A) ČSN EN 206-1:2001+ Z3:2008+Z4:2013 Beton Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. B) ČSN EN 206:2014 Beton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu 7

8 Postup AO při posuzování shody betonu po vydání ČSN EN 206 A) Posouzení podle ČSN EN vč. změn Z3 a Z4 dle TN Posouzení Shody - 6 případně 5 Norma ČSN EN vč. změn Z3 a Z4 byla zrušena dne Dnem byla určena jako tzv. jiný technický dokument s platností na dobu 12 měsíců tj. do Po tuto dobu certifikáty vydané před zůstávají v platnosti, musí však být aktualizovány ve smyslu změny Z4 (pozn. aktualizace měla být provedena v rámci řádných dohledů v roce 2014 nový certifikát). Po dobu určení ČSN EN vč. změn Z3 a Z4, je nutné provádět řádný dohled. Z výše uvedeného je zřejmé, že pro posouzení shody betonu podle zrušené ČSN EN vč. změn Z3 a Z4 není i nadále potřebné zpracovávat STO pro tzv. ponížené třídy betonu, které nepokrývá ČSN EN 206 (toto platí do ). Platnost posouzení je omezena do Po tomto datu ztrácejí certifikáty vydané podle ČSN EN vč. změn Z3 a Z4, platnost. ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu 8

9 Postup AO při posuzování shody betonu po vydání ČSN EN 206 B) Posouzení podle ČSN EN 206:2014 dle TN Posouzení Shody - 6 případně 5 Jedná se o nové posouzení nová žádost a nový certifikát. Posouzení je platné po dobu platnosti normy při dodržení povinností, které ukládá výrobcům a AO nařízení vlády č.163/2002 Sb., v platném znění - dohled 1x12 za měsíců. Povinností žadatele o posouzení shody je předložit AO všechny doklady o splnění požadavků uvedených v TN (PZK, TP, PSŘV, KZP). V nově vydávaných certifikátech podle ČSN EN 206 nesmí být uvedeny jiné pevnostní třídy, než které jsou v této normě konkrétně specifikovány (Tab. F1). ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu 9

10 Postup AO při posuzování shody betonu po vydání ČSN EN 206 resp. ČSN P beton může být posuzován podle obou těchto určených norem nebo při odchylkách od určených norem podle stavebně technických osvědčení (STO) viz. bod C) Svaz výrobců betonu (SVB) v současné době zpracovává předběžnou ČSN P , která přebírá specifikace ze zrušených změn Z3 a Z4 (ČSN EN 206-1), bude-li výrobce žádat o vydání certifikátu podle této normy, a ČSN P nebude vyhlášena jako určená norma, bude nutné zpracovat STO. Normu lze použít jako podklad pro jeho vypracování. ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu 10

11 Postup AO při posuzování shody betonu po vydání ČSN EN STO C) Posouzení podle STO dle TN Posouzení Shody - 6 případně 5 Jedná se o nové posouzení nová žádost, STO, nový certifikát. Beton dle požadavků jiných předpisů např. PN, TN SVB, TL, TKP ŘSD, SŽDC (ČD), ŘVC; např: B - čkové betony, vodostavebný beton (HV4,,,,), potěr atd. Posouzení (certifikát) podle STO je platné po dobu platnosti STO. Povinností žadatele o posouzení shody je předložit AO všechny doklady o splnění požadavků uvedených v TN (PZK, TP, PSŘV, KZP). ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu 11

12 Postup AO při posuzování shody betonu po vydání ČSN EN CB D) CB Kryty dle ČSN (2014) dle TN vymezení sledovaných vlastností Posouzení Shody - 6 případně 5 Jedná o nové posouzení se nová žádost a nový certifikát Průkazní zkoušky dle požadavku ČSN Povinností žadatele o posouzení shody je předložit AO všechny doklady o splnění požadavků uvedených v TN (PZK, TP, PSŘV, KZP atd.). všechny TN volně ke stažení na : ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu 12

13 Potěrové materiály (cementové CT, anhydrit CA ) dle CSN EN Potěrové materiály s podlahové potěry ČSN EN je harmonizovaná norma postup PS 1, 3, 4 pro betonárny nejčastěji postup PS 4 Úkoly výrobce : - provede nebo nechá provést zkoušku typu výrobku (průkazní) - provozuje systém řízení výroby (v místě výroby) - provádí zkoušky výrobků předepsaným způsobem (KVZK, radionuklidy.) - vydává Prohlášení o vlastnostech výrobku (dříve ES prohlášení o shodě) - vydává CE označení výrobku ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu 13

14 Označení CE - CT ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu 14

15 Směsi stmelené cementem (SC) dle ČSN EN resp. ČSN Označení: např: SC 0/22; C 8/10 (dříve KSC I) viz. ČSN EN resp. ČSN Směs kameniva s určeným oborem zrnitosti, cementu a vody. Směs je vyráběna v zavlhlé konzistenci a dovážena sklápěcími vozidly. Množství vody musí odpovídat stanovené optimální vlhkosti. Hutnění směsi probíhá válcováním. Úkoly výrobce: - provozuje systém řízení výroby (v místě výroby) - provede nebo nechá provést zkoušku typu výrobku (ITT) dle požadavků ČSN provádí zkoušky kontrolní zkoušky směsí v rozsahu ČSN vydává Prohlášení o shodě Možnost nepovinné certifikace produktu (dle PN nebo neurčené ČSN, EN, DIN atd.) Certifikační orgán (TZÚS) vydává - Protokol o výsledku certifikace produktu - Certifikát ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu 15

16 Mezerovitý beton dle ČSN vrstvy se směsí stmelených hydraulickými pojivy Označení: MCB Mezerovitý beton lze využít k vytvoření podkladní vrstvy vozovky celoplošným drenážním účinkem, jako drenážní výplně za rubem opěrných a zárubních zdí a mostních opěr,nebo jako vyplnění liniových drenáží. Úkoly výrobce: - provozuje systém řízení výroby (v místě výroby) - provede nebo nechá provést zkoušku typu výrobku (ITT) dle požadavků ČSN , tab provádí zkoušky kontrolní zkoušky směsí v rozsahu ČSN , tab vydává Prohlášení o shodě Možnost nepovinné certifikace produktu (dle PN nebo neurčené ČSN, EN, DIN atd.) Certifikační orgán (TZÚS) vydává - Protokol o výsledku certifikace produktu - Certifikát ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu 16

17 Certifikační orgán nepovinná certifikace produktu ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu 17

18 Beton inspekční orgán (IO) Inspekce betonáren (ČSN EN 206, TKP 18) ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu 18

19 Beton inspekční orgán (IO) Inspekce betonáren (ČSN EN 206, TKP 18) Úkoly IO : - provádí počáteční, běžné případně mimořádné inspekce betonáren na základě žádosti výrobce betonu - vydává Inspekční zprávu případně Inspekční certifikát. ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu 19

20 Beton inspekční orgán (IO) Inspekce betonáren (ČSN EN 206, TKP 18) ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu 20

21 Beton inspekční orgán (IO) Inspekce betonáren (ČSN EN 206, TKP 18) Počáteční inspekce: - účelem je zjištění, zda jsou zajištěny nezbytné podmínky týkající se personálu a zařízení pro výrobu betonu - příručka kvality pro řízení výroby,tech. postup výroby, PZK, KZP, Metrologie, výcvik, atd. viz. kap. 9 ČSN EN IO provádí namátkové odběry a zkoušky souběžně s výrobcem. Běžná inspekce: - účelem je, kontrola, zda jsou dodržovány nezbytné podmínky pro výrobu schváleného řízení výroby - výroba, odběry a zkoušení, výsledky kontr. zkoušek, údržba výrobního zařízení dle plánu, kalibrace měřidel atd. - IO provádí namátkový odběr vzorků pro zkoušení z běžné výroby. Mimořádná inspekce: je nutná, pokud - jsou zjištěny vážné nesrovnalosti během běžné inspekce, - byla výroba přerušena na dobu delší než 6 měsíců - při změně podmínek výroby (nové výrobní zařízení, změna vstup. surovin, atd.) - je-li požadována CO k získání důkazu oprávněnosti. ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu 21

22 Praktické postupy ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu 22

23 Časté problémy - příklady Technické: nezakryté skládky drobného kameniva, neodvodněné podlahy skládek absence kontinuálního měření vlhkosti drobného kameniva, v případě, že je, absence pravidelného ověřování správnosti nedostatečná nebo žádná homogenizace přísad Kontrolní: kvalita odběru, zhotovování a uložení vzorků zajištění neprodlené zpětné vazby výsledků zkoušek na regulaci výroby zapojení zpracovatele průkazních zkoušek do korekcí výroby na základě statistického hodnocení sledovaných vlastností Organizační: platnost průkazních zkoušek - max. 2 roky, pokud nejsou nové, nutné vyjádření zpracovatele o platnosti (TKP, odst ) přezkoumání SŘV vedením min. 1x za dva roky (ČSN EN 206, odst. 9.2(2)) některým zákazníkům připadá četnost běžných inspekcí 2xročně vysoká, je to však jednoznačně dáno jako taxativní požadavek jak ČSN EN 206 (odst. C.2.2.1(9)),tak TKP-18 (odst d)) ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu 23

24 Děkuji za pozornost Ing. Vilém Migl TZÚS Praha, s.p. pobočka Č.Budějovice ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE

KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE Schváleno: MD-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005 s

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice Autorizovaná osoba 204 rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice vydává ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném

Více

SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění

SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) č. j. 20840/01-120 z 10. 4. 2001 (Věstník dopravy 9 z 2. 5. 2001) ve

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 94 MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací ÚPRAVA ZEMIN TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK č.j. 77/2013-120-TN/1 ze dne 24.10.2013 s účinností od 1.11.2013. Současně se ruší a nahrazují v celém

Více

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY Informace určená subjektům oznámeným dle čl. 48 nařízení 305/2011, které od 1. 7. 2012 nahradí činnost stávajících notifikovaných osob působících ve smyslu směrnice 89/106/EHS Zpracovala: Ing. Alena Šimková

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ Schváleno: MD-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008, s účinností

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 25. 3.

Více

P O S T U P PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK LETECKÉ TECHNIKY CAA-TI-012-4/99

P O S T U P PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK LETECKÉ TECHNIKY CAA-TI-012-4/99 Strana 1 CAA -TI-012-4/99 Stran 19 ÚCL Česká republika Vydáno dne 23.9.1999 CAA Czech Republic vydána dne 6. 12. 2007 pod č.j. 016583/07-424 Zpracovatel: Ing. Vladimír Kříž Ref. DOA P O S T U P PRO VYDÁNÍ

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI NEOBSAHUJE TEXT NORMY METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 50-01 - 14 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 Posuzování shody Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005

ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Obsah: Kapitola Strana 1. Základní údaje o Úřadu 3 2. Základní

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

Všeobecné podmínky pro certifikaci výrobků platí v rámci certifikačního orgánu dle ČSN EN 45011 pro posuzování a certifikaci výrobků

Všeobecné podmínky pro certifikaci výrobků platí v rámci certifikačního orgánu dle ČSN EN 45011 pro posuzování a certifikaci výrobků 1. Všeobecně Všeobecné podmínky pro certifikaci výrobků platí v rámci certifikačního orgánu dle ČSN EN 45011 pro posuzování a certifikaci výrobků TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994 142 21 Praha 4 ( s

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY

LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY TÉMA I (1. SEMINÁŘ) ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ Tento text neprošel jazykovou

Více

Ceník betonov ch smùsí a speciálních produkt Ò

Ceník betonov ch smùsí a speciálních produkt Ò Ceník betonov ch smùsí a speciálních produkt Ò Ostravsko Ostravsko Ostravsko V robní CEMEX Ostravsko Ostravsko Ostravsko Jsme tam, Jsme tam, Jsme tam, Jsme tam, kde nás potřebujete. kde nás potřebujete.

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Zpráva o činnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za rok 2006 a výhled na rok 2007 (Tato zpráva slouží

Více

KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE

KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE Schváleno: MD-OSI č. j. 1001/09-910-IPK/1 ze dne 17.

Více

TÜV CZ Zpravodaj. TÜV CZ se představuje novinářům 4. Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních 7

TÜV CZ Zpravodaj. TÜV CZ se představuje novinářům 4. Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních 7 3/ 06 TÜV CZ Zpravodaj TÜV CZ se představuje novinářům 4 Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních 7 Certifikace kvality služby autoservisy, pneuservisy a motorservisy 11 Vážení

Více

Základní informace (SD 02)

Základní informace (SD 02) EURO CERT group Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu () Datum platnosti: 1.7.2015 Výtisk číslo: 1 Vydání: 5 Revize: 0 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: MK Ing.Monika Becková 24.6.2015

Více

news april Geotextilie jako filtr Konstrukce trativodů a plošných drenáží IGS news International Geosynthetics Society Česká republika

news april Geotextilie jako filtr Konstrukce trativodů a plošných drenáží IGS news International Geosynthetics Society Česká republika news International Geosynthetics Society Česká republika april 2011 Vážený čtenáři, IGS.CZ je národní pobočkou International Geosynthetics Society (IGS), založené roku 1983 v Paříži. IGS je společnost

Více