UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. SONIM XP2.10 SPIRIT Čeština

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. SONIM XP2.10 SPIRIT Čeština"

Transkript

1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SONIM XP2.10 SPIRIT Čeština

2 Informace obsažené v této Uživatelské příručce jsou určeny pro model Sonim XP2.10 SPIRIT. Obsah tohoto dokumentu je poskytován "jak je". Vyjma případů, kdy to vyžaduje platné právo, nejsou poskytovány záruky žádného typu, ani uváděné, ani předpokládané, zahrnujíce, ale neomezujíce, předpokládané záruky prodejnosti a způsobilosti pro specifický účel, pro dodržení správnosti, spolehlivosti a obsahů tohoto dokumentu. Sonim Technologies Ltd. si vyhrazuje právo na provedení změn a vylepšení svých produktů a jakýchkoliv funkcí produktů popsaných v této dokumentaci a to bez předchozího upozornění. V žádném případě společnost Sonim Technologies Ltd. nezodpovídá za jakékoliv ztráty dat, záznamů nebo jakékoliv zvláštní, náhodné, vyplývající nebo nepřímé jakkoliv způsobené škody. Některé služby a funkce uvedené v této Uživatelské příručce nemusí být podporovány všemi sítěmi, jako např. 112, mezinárodní telefonní číslo pro tísňové volání. Pro vysvětlení, jak používat specifické služby/ funkce, kontaktujte prosím operátora sítě nebo poskytovatele služby. Před tím, než začnete používat mobilní telefon, si prosím přečtěte kapitoly "Důležité bezpečnostní informace" a "Záruka". Kontejner na staré elektrické & elektronické přístroje Kontejner na baterie Symbol křížem přeškrtnutého odpadkového koše s kolečky označuje, že v zemích Evropské unie tento produkt a všechny výrobky označené tímto symbolem nesmí být odhozeny do netříděného odpadu, ale po ukončení své životnosti musí být vhozeny do tříděného sběru. Zkontrolujte prosím místní regulace pro recyklaci baterií. Baterie nikdy nevhazujte do komunálního odpadu. Baterie likvidujte ve sběrných zařízeních nebo se na způsobe likvidace informujte u svého prodejce. 2 Dostupnost specifických produktů může být různá v závislosti na regionu. Informujte se prosím u nejbližšího prodejce Sonim XP2.10 SPIRIT. Tento přístroj může obsahovat komodity, technologii nebo software, které jsou předmětem vývozu práv a regulací z USA a jiných zemích. Je zakázána zábava, která není v souladu se zákonem. Při využívání možností tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a berte ohled na soukromí a legitimní práva jiných.

3 Obsah Obecné informace 6 Služby sítě Sonim podpora informací Užívejte efektivně příručku Nejpoužívanější volby v menu Vaše bezpečnostní pokyny 8 Výkon baterie Výměna baterie Vyvarujte se zkratu Vyvarujte se vysokých teplot Jak s baterií nakládat Osobní lékařské přístroje Bezpečnost dětí Nouzové volání Informace SAR Začínáme 13 Použití Baterie Vložení baterie Vyjmutí baterie Nabíjení baterie Nastavení upozornění na stav baterie Vaše SIM karta Vložení SIM/Paměťové karty Vyjmutí SIM/Paměťové karty Úvodní obrazovka Operace na Úvodní obrazovce Základní nastavení Funkce klávesnice Váš telefon Sonim XP2.10 SPIRIT 24 Váš telefon Sonim XP2.10 SPIRIT Hlavní menu Obsah hlavního menu Klávesa Funkce bez Vaší SIM karty Nastavení telefonu 28 Hlavní menu Obecné nastavení Profilytelefonu Nastavení telefonu 30 Nastavení displeje Úspora energie Nastavení zabezpečení Nastavení sítě Datové profily Resetovat nastavení Vymazat vše Volání 33 Volání Vytáčení čísla Vytáčení čísla v mezinárodním tvaru Vytáčení čísla z Kontaktů Vytáčení čísla z menu Seznam volání Správa seznamu volání Vytáčení fixně stanovených čísel Rychlé vytáčení Přijmout/Odmítnout hovor Příjem jakoukoliv klávesou Přesměrování hovoru Možnosti Přesměrování volání: Blokování hovorů Hovor na lince ID volajícího Automatická opakovaná volba Automatický příjem Další nastavení volání Kontakty 37 Kontakty Přidat nový kontakt Vytáčení čísla z Telefonního seznamu Poslání Zprávy z Telefonního seznamu Přidat Novou skupinu Přidat Nový kontakt do Skupiny Nastavení skupiny Další čísla Výchozí seznam kontaktů Posílání kontaktu Vymazání kontaktů 3

4 Obsah Kopírování nebo přemístění čísel mezi telefonem a SIM kartou Vyhledání kontaktů Spravování zpráv 40 Zprávy Režim zadávání textu SMS zprávy MMS zprávy Zprávy 43 ové zprávy Koncepty Odeslané zprávy Poslání Zprávy přes Kontakty Zavolat nebo Uložit číslo uložené v Přijaté zprávě Zobrazit SMS Paměť Hlasová pošta Internetový prohlížeč 47 Internetový prohlížeč Java 48 Java Předinstalované Java aplikace Pomoc Java aplikace Instalace Java aplikace z paměťové SD karty Nástroje 49 Nástroje Budík Kalkulačka Poznámky Úkoly Světový čas Stopky Časovač odpočítávání Směna peněz Sada nástrojů SIM Hlasový záznamník Kalendář 52 Kalendář Konektivita 53 Konektivita Bluetooth Paketové datové spojení PC Synchronizace USB funkce Media Player 56 Media Player Rádio FM Fotoaparát 58 Fotoaparát Fotoaparát volby Světlo 59 Světlo Paměťová karta 60 Paměťová karta Vložení paměťové karty do telefonu Paměťová karta Moje soubory 62 Moje soubory Konečná uživatelská licenční smlouva 63 Záruka Naše záruka Co uděláme v případě, že Péče o telefon Podmínky FCC 66 Směrnice FCC Prohlášení o shodě 67 Prohlášení o shodě Rejstřík 68 4

5 Bezpodmínečné 3 Rok Záruční 5

6 Obecné informace Gratulujeme Vám k zakoupení mobilního telefonu Sonim XP2.10 Spirit. Sonim XP2.10 SPIRIT je mobilní telefon Triband GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 Mhz) a Single band 3G/WCDMA (2100 Mhz) a má intuitivní, bohatý uživatelský interface, který Vám umožní co nejlépe využívat disponibilní funkce. Služby sítě Jedná se o dodatečné služby, které můžete využívat prostřednictvím Vašeho poskytovatele služeb. Abyste co nejlépe využili těchto služeb, musíte si je aktivovat u Vašeho poskytovatele služeb a obdržíte od něj návod k jejich používání. Sonim podpora informací Pro informace o dodatečných produktech a informacích o podpoře navštivte Užívejte efektivně příručku Seznamte se s terminologií a symboly používanými v příručce, pomůže Vám to správně používat Váš telefon. ZVOLTE Znamená stisknout buď Levou nebo Pravou klávesu pro výběr a aplikovat příkaz uvedený ve spodní části displeje. Hlavní navigační klávesu lze také používat pro zvolení Menu. Například, pokud průvodce říká Zvolit Menu > Zprávy > SMS, musíte stisknout Hlavní klávesu nebo levou klávesu pro výběr (založená na menu) pro zvolení Menu, zvolit Zprávy a stisknout Hlavní klávesu, zvolit SMS a stisknout Hlavní klávesu. Pro návrat na předcházející obrazovku stiskněte Pravou klávesu pro výběr. 6 STISKNĚTE Znamená stisknout a okamžitě uvolnit klávesu. Například, Stiskněte 2 znamená, že stisknete na klávesnici klávesu, která je označená číslem 2 a písmena ABC.

7 Obecné informace STISKNĚTE A DRŽTE MENU VOLBY ZVOLTE MENU POLOŽKA MENU S PŘÍPONOU TŘI TEČKY (...) Znamená klávesu stisknout a před jejím uvolněním ji chvilku přidržet. Tento postup se obvykle používá v případě zapnutí/vypnutí telefonu, nebo při použití zkratkové klávesy pro přístup ke specifickým funkcím. Například: stiskněte a držte 1 pro přístup k Hlasové poště. Tyto volby jsou zobrazeny v dolní části displeje. Klávesy pro výběr se používají k provedení zvolené volby. Znamená stisknout Levou klávesu pro výběr, dojde k výběru volby Menu nebo stisknout klávesu Menu (uprostřed), stejný výsledek. Znamená, že je k dispozici více voleb, ale jen jedna je zmíněna v příručce. Znamená Poznámka. Nejpoužívanější volby v menu Nejpoužívanější volby menu jsou následující: EXIT VYMAZAT OK Zobrazí se předcházející obrazovka. Užijte Pravou klávesu pro výběr k provedení této funkce. Vymažou se data znak po znaku. Užijte Pravou klávesu pro výběr k provedení této funkce. Potvrďte výběr. Užijte Levou klávesu nebo klávesu Menu k provedení této funkce. 7

8 Před použitím telefonu se, prosím, seznamte pečlivě s následujícími bezpečnostními pokyny. Tyto bezpečnostní pokyny Vám poskytnou informace o tom, jak bezpečně a v souladu s právními normami, vztahujícími se na používání mobilních telefonů, zacházet s Vaším telefonem. Vaše bezpečnostní pokyny Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Všimněte si omezení, když používáte Váš telefon ve skladišti paliva, v chemické továrně nebo v lomu. Elektrické interference mohou blokovat užívání Vašeho telefonu. Sledujte omezení použití mobilních telefonů v nemocnicích a v blízkosti lékařských přístrojů. Vypněte Váš mobilní telefon v letadle. Mobilní telefony mohou způsobit interference, které jsou nebezpečné pro provoz letadla. V letadle lze telefon používat v Režimu letadlo. Nevystavujte baterii vysokým teplotám (nad 60 C). Dodržujte bezpečnostní předpisy pro jízdu na silnici. Nedržte/nepoužívejte telefon během řízení v ruce; nejdříve najděte bezpečné místo a zastavte. Pro telefonování za jízdy můžete použít hands-free sady. Nepoužívejte telefon v bezprostřední blízkosti lékařských přístrojů, jako stimulátoru srdeční činnosti a naslouchátek. Používejte pouze Sonim XP2.10 SPIRIT schválené příslušenství k Vašemu telefonu. Vyvarujte se tak jeho poškození. 8 Symbol křížem přeškrtnutého odpadkového koše s kolečky označuje, že v zemích Evropské unie tento produkt a všechny výrobky označené tímto symbolem nesmí být odhozeny do netříděného odpadu, ale po ukončení své životnosti musí být vhozeny do tříděného sběru.

9 Pro instalace a opravy Vašeho mobilního telefonu využijte služeb pouze autorizovaného servisu. Vaše bezpečnostní pokyny Sonim XP2.10 SPIRIT je vodotěsný a může pracovat při ponoření do hloubky 1 metr, pokud se vyjme během 30 minut. Telefon však není vodotěsný ve větší hloubce, během nabíjení, nebo když je kryt systémového konektoru telefonu otevřený nebo uvolněný. Aby byl Váš telefon vodotěsný, ujistěte se, že je kryt konektoru ve spodní části telefonu po otevření pro nabíjení nebo použití drátové náhlavní soupravy vždy pevně zasunutý. Po ponoření se mohou na krytu konektoru, pokud se otevře brzy po ponoření, vytvářet kapky vody. To neznamená, že by voda prosakovala. Kryt konektoru je neprodyšný a vodovzdorně upravený. Pod krytem displeje se mohou kondenzovat kapky vody, pokud je telefon ponořen do vody o značně nízké teplotě. To neznamená, že by voda prosakovala. Kapky zmizí při pokojové teplotě. Sonim XP2.10 SPIRIT je prachu odolný, nárazuvzdorný a pevný. Nicméně není prachotěsný nebo nerozbitný, pokud je vystaven velkému nárazu. Aby Váš Sonim XP2.10 SPIRIT dobře a dlouho pracoval, měli byste jej chránit před slanou vodou, prachem a silnými nárazy. Doporučujeme zálohovat důležité informace uložené ve Vašem telefonu, elektronickou nebopísemnou formou. 9

10 Vaše bezpečnostní pokyny Výkon baterie Váš přístroj potřebuje pro svou činnost akumulátorovou baterii. Používejte baterii pouze k danému účelu. Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, které jsou poškozeny. Při nabíjení baterie, pokud je zcela vybitá, může trvat i několik minut, než se ukazatel nabíjení objeví na displeji nebo než budete moci s přístrojem volat. Plného výkonu baterie se dosáhne pouze po dvou nebo třech cyklech kompletního nabití a vybití. Akumulátorová baterie může být nabita a vybita několik set krát, ale časem se opotřebuje. Vypojte nabíječku a přístroj z elektrické zásuvky, pokud je nepoužíváte. Nenechávejte zcela nabitou baterii zapojenou do nabíječky, neboť přebití může zkrátit její životnost. Pokud telefon nepoužíváte i zcela nabitá baterie se časem vybije. Výměna baterie Při prvním nabíjení nové baterie nebo po delší době, kdy jste baterii nepoužívali, je nutné nabíječku zapojit, odpojit a znovu zapojit, aby se baterie začala nabíjet. Vyvarujte se zkratu Dávejte pozor, aby u baterie nedošlo ke zkratu. K náhodnému zkratu může dojít, když nějaký kovový předmět, jako mince, klips, nebo pero, přímo spojí kladný (+) a záporný (-) konec baterie. (Na baterii se pak objeví jakoby kovové proužky.) K tomu může dojít, když například nosíte baterii v kapse nebo peněžence. Zkrat na koncích baterie může poškodit baterii nebo objekt, který zkrat způsobil. Vyvarujte se vysokých teplot Zanechávání baterie v horkých nebo chladných místech, jako v zavřeném autě za letních nebo zimních podmínek, sníží kapacitu a životnost baterie. Pro lepší výsledky se vždy snažte baterii udržovat při teplotě mezi 15 C a 25 C (59 F a 77 F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, dokonce i tehdy, když je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je zvláště limitován při teplotách po bodem mrazu. Jak s baterií nakládat Nevhazujte baterii do ohně, protože může explodovat. Baterie mohou také explodovat při poškození. Po skončení životnosti baterie nesmí být baterie odhozeny do netříděného odpadu, ale musí být likvidovány ve tříděném sběru. Nevhazujte do domácího odpadu. Nerozebírejte, neotvírejte ani neulamujte články baterie. V případě, že baterie netěsní, dávejte pozor, aby tekutina nepřišla do kontaktu s pokožkou ani očima. V případě, že dojde k zasažení očí, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Osobní lékařské přístroje Mobilní telefony mohou ovlivnit činnost stimulátorů srdeční činnosti a jiných implantovaných zařízení. Vyvarujte se prosím užívání mobilního telefonu v blízkosti stimulátoru srdeční činnosti, například ve Vaší náprsní kapse. Pokud 10 používáte mobilní telefon, uchovávejte ho na druhé straně než je stimulátor srdeční činnosti. Pokud je dodržována minimální vzdálenost 15 cm (6 palců) mezi mobilním telefonem a stimulátorem srdeční činnosti, riziko ovlivňování je omezené. Pokud máte jakékoli podezření, že dochází k ovlivňování, okamžitě vypněte Váš mobilní telefon. Pro více informací kontaktujte Vašeho kardiologa. Pro informace o jiných lékařských přístrojích konzultujte svého lékaře nebo výrobce přístroje. Dodržujte instrukce o vypnutí přístroje nebo deaktivaci RF přenosné funkce, když jste k tomu vyzváni, zvláště, když se nacházíte v nemocnici nebo v letadle. Přístroje používané v těchto zařízeních mohou být citlivé na radiové vlny vysílané z Vašeho telefonu a jejich činnost může být nepříznivě ovlivněna. Podobně také dávejte pozor na omezení u čerpací stanice nebo jiných prostor se zápalnou atmosférou, nebo když se nacházíte blízko elektro-explozivních zařízení.

11 Vaše bezpečnostní pokyny Bezpečnost dětí Nedovolte dětem, aby si hráli s Vaším mobilním telefonem nebo jeho příslušenstvím. Udržujte je mimo jejich dosah. Mohly by poranit sebe nebo jiné osoby, nebo by mohly náhodně poškodit mobilní telefon nebo příslušenství. Váš mobilní telefon a jeho příslušenství může obsahovat malé části, které by mohly být odděleny a způsobit riziko udušení. Nouzové volání Mobilní telefony fungují za použití radiových signálů, které nezaručují spojení za všech podmínek. Proto byste neměli nikdy spoléhat pouze na mobilní telefon pro základní komunikace (např.. rychlá lékařská pomoc). Nouzové volání může být nedostupné v některých oblastech, na některých celulárních sítích, nebo když určitá síťová služba a/nebo funkce mobilního telefonu je používána. Ověřte si dostupnost u místního poskytovatele služeb. Informace SAR Sonim XP2.10 SPIRIT je ověřený a schválený v souladu s vládními požadavky pro vystavení Radiovým vlnám. Když komunikujete prostřednictvím mobilní sítě, telefon vysílá nízké radiové vlny, známé jako energie radiové frekvence nebo RF. Specific Absorption Rate (SAR) je jednotka měření pro hodnotu RF energie absorbované tělem při používání telefonu a měří se ve watt/kilogramech (W/kg). Vlády zemí na celém světě přijaly mezinárodní bezpečnostní směrnice vyvinuté vědeckými organizacemi, např.. ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) a IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.), na základě periodického a podrobného hodnocení vědeckých studií. Tyto směrnice stanovují povolené úrovně vystavení populace radiovým vlnám. Testy pro SAR se provádějí podle standardních metod, s telefonem nastaveným na nejvyšší schválenou výkonnostní úroveň a to na všech používaných frekvenčních pásmech. Hodnoty SAR pro obyvatelé zemí, které přijaly SAR limit doporučený Mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP). Např., Evropská unie, Japonsko, Brazílie a Nový Zéland. Povolený limit ICNIRP je 2 W/kg zprůměrováno na (10)g hmoty. Hodnoty SAR pro obyvatele ve Spojených Státech a v Kanadě. Ve Spojených Státech a v Kanadě je limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané širokou veřejností 1.6 W/ kg zprůměrováno na 1g hmoty. Standardy zahrnují míru bezpečnosti, aby poskytly dodatečnou ochranu veřejnosti a měly na vědomí jakékoliv možné rozdíly při měření. Před schválením prodeje mobilního telefonu pro veřejnost v USA, musí být telefon otestován a schválen Federální komisí 11 pro komunikaci (FCC), nesmí překračovat limitní hodnoty stanovené vládou přijatými požadavky na bezpečné vystavení záření. Testy jsou prováděny v pozicích a lokacích (u ucha a při nošení na těle), tak, jak to FCC vyžaduje pro každý model. FCC udělila mobilnímu telefonu Sonim XP2.10 SPIRIT Autorizaci zařízení, kde jsou uvedeny a vyhodnoceny všechny hodnoty SAR v souladu se směrnicemi FCC o vystavení těla RF energii. Zatímco je možné, že existují rozdíly mezi úrovněmi SAR u různých telefonů, všechny mobilní telefony, kterým byla udělena autorizace FCC, splňují vládní požadavky na bezpečné vystavení záření.

12 Vaše bezpečnostní pokyny Nejvyšší hodnota SAR pro Sonim XP2.10 SPIRIT při testování společností Sonim: U ucha W/kg (1 g). Při nošení na těle W/kg (1 g) pro mluvení a W/ kg (1 g) pro přenos dat. Tento telefon splňuje směrnice FCC RF o vystavení záření, telefon se používá s nekovovým příslušenstvím, se sluchátkem v minimální vzdálenosti 1.5 cm od od těla nebo s původním příslušenstvím společnosti Sonim určeným pro tento telefon a pro nošení na těle. Používání jiného příslušenství nezaručuje soulad s FCC RF směrnicí o vystavení záření. 12

13 Začínáme Použití Baterie Používejte pouze Sonim XP2.10 SPIRIT originální akumulátorovou baterii, která je určena pro tento model. Používání jiných akumulátorových baterií může být v rozporu se záručními podmínkami Vašeho telefonu a může telefon poškodit. Doporučuje se chránit baterii před extrémními teplotami prostředí a před vlhkostí. Skladujte baterii mimo dosah dětí. Vložení baterie 1 Odšroubujte kryt Pro otevření krytu baterie točte oběma šrouby na krytu baterie proti směru hodinových ručiček. Pro uvolnění šroubů můžete použít dodaný šroubovák. 2 Zdvihněte kryt Zdvihněte zadní kryt na obou stranách, pod ním naleznete slot pro baterii. 3 Vložení baterie Vložte baterii tak, aby tři kovové kontakty na horní části baterie byly zarovnány s kovovými kontakty uvnitř prostoru pro baterii. 4 Zavřete kryt Zavřete kryt baterie. Zašroubujte šrouby krytu baterie ve směru hodinových ručiček. Pro utažení šroubů můžete použít dodaný šroubovák. Vyjmutí baterie Postupujte podle kroku 1 a 2 v odstavci Vložení baterie na straně 13. Pro vyjmutí baterie zdvihněte kryt na zadní straně telefonu a vyzdvihněte horní část baterie ze slotu. Nyní může být baterie vyjmuta. Při uzavření krytu postupujte podle kroku 4 v odstavci Vložení baterie na straně 13. Nabíjení baterie Baterie doručená s Vaším mobilním telefonem není zcela nabitá Doporučujeme, abyste nabíjeli svůj mobil po dobu tří hodin před jeho prvním použitím. 13

14 Začínáme 1 Zapojení nabíječky Zasuňte zástrčku nabíječky do elektrické sítě 2 Připojení k telefonu Vložte (mikro) USB konektor nabíječky do zásuvky na levé straně telefonu. 3 Průběh dobíjení Pokud je baterie dobíjena při vypnutém telefonu, zobrazí se pouze ikona baterie 4 Ikona nabíjení Pokud se baterie nabíjí při zapnutém telefonu, uvidíte, že dílky ikony nabíjení baterie pulsují ikona bliká. Indikuje, že probíhá nabíjení baterie. Potom, co se telefon zcela dobije, ikona přestane blikat. Můžete odpojit nabíječku od telefonu. 5 Proces nabíjení Potom, co začal proces nabíjení, existuje pouze jediná možnost,jak nabíjení ukončit, a to odpojením nabíječky. UPOZORNĚNÍ: Při nabíjení baterie existuje riziko exploze, pokud pro Sonim XP2.10 SPIRIT nepoužíváte originální Sonim baterii. Nastavení upozornění na stav baterie Vždy, když bude nabití baterie nízké, uslyšíte upozornění. Upozornění je automaticky aktivováno pro všechny profily. Pro deaktivaci upozornění zvoltemenu > Nastavení > Profily telefonu> zvolte profil > Menu > Upravit profil telefonu> Tón nízké nabití baterie >Vypnout. Vaše SIM karta Zakupte SIM kartu od Vašeho mobilního operátora. Vaše telefonní číslo a registrační informace o uživateli zůstávají vždy stejné. Pro 3G a zápis do datových služeb kontaktujte poskytovatele služeb/mobilního operátora. Vložení SIM/Paměťové karty 1 Vypněte telefon Ujistěte se, že je telefon vypnutý. 14

15 2 Zdvihněte kryt Zdvihněte kryt baterie a vyndejte baterii. Pro instrukce viz. Vložení baterie na straně 13 3 Vložte SIM kartu Otevřte klips pro SIM kartu a SIM kartu vložte do příslušného slotu, a zavřete klips. Vyjmutí SIM/Paměťové karty 1 Vypněte telefon Ujistěte se o tom, že je telefon vypnutý. 2 Zdvihněte kryt Zdvihněte kryt baterie a vyndejte baterii. Pro instrukce viz. Vložení baterie na straně 13 Začínáme 4 Vložte paměťovou kartu Otevřte klips pro paměťovou kartu, paměťovou kartu vložte do příslušného slotu, a zavřete klips karty. 5 Zavřete kryt Znovu vložte baterii a kryt. Zašroubujte šrouby na krytu baterie ve směru hodinových ručiček pro zamknutí krytu baterie. 3 Vyjměte SIM/Paměťovou kartu Vyjměte SIM/Paměťovou kartu vysunutím směrem dolů ze slotu. 4 Zavřete kryt Znovu vložte baterii a kryt. 15

16 Začínáme Části telefonu Sonim XP2.10 SPIRIT Sonim XP2.10 SPIRIT klávesnice má šest funkčních kláves a 12 alfanumerických kláves. Na levé straně telefonu jsou 2 klávesy a na pravé straně telefonu 3 klávesy. Zapnutí/Vypnutí Kryt sluchátka Obrazovka displeje Funkční klávesy Alfanumerické klávesy Port pro náhlavní soupravu Port pro nabíjení/usb Mikrofon

17 Části telefonu Sonim XP2.10 SPIRIT Hlasitost Reproduktory Fotoaparát Šroubek krytu baterie Blesk Začínáme Světlo (stiskněte a držte)/ Fotoaparát (stiskněte) 17 Kryt baterie

18 Sonim XP2.10 SPIRIT Klávesnice Na následujícím obrázku jsou popsány různé klávesy klávesnice telefonu. Numerické klávesy a kurzorové klávesy lze nastavit jako klávesy pro rychlou volbu. Na obrázku jsou znázorněny zkratkové volby. Menu klávesa Navigační kurzorové klávesy (Nahoru/Dolů/Doleva/Doprava) Začínáme Levá klávesa pro výběr (Left Selection Key - LSK) Volání/Přijmout/Odeslat Pravá klávesa pro výběr (Right Selection Key - RSK) Konec volání 18 Stiskněte a držte pro volbu hlasové pošty Stiskněte a držte pro zamknutí/ odemknutí klávesnice Stiskněte a držte pro zobrazení + (před vytáčením mezinárodního čísla) Stiskněte a držte pro zapnutí/vypnutí tichého režimu

19 Alfanumerické klávesy obsahují čísla od jedničky to nuly, abecedu od A-Z, plus [*] a [#] klávesy. Stisknutím dané klávesy můžete vkládat čísla nebo znaky. Efektivní použití těchto kláves Vám umožní vybrat příslušnou volbu pro vložení textu. Úvodní obrazovka Určité informace jsou zobrazeny, když je telefon v pohotovostním režimu, například jméno poskytovatele služeb, datum a čas, stav nabití baterie, GPRS konektivita. Je možné zobrazit další ukazatele (pokud je funkce aktivována), jako budík, přesměrování hovoru, atd.. Přístroj se zcela nabitou baterií může setrvat v pohotovostním režimu po dobu 250 hodin. Operace na Úvodní obrazovce Z úvodní obrazovky je přístup k následujícím funkcím. Stisknout Pro přístup do Menu klávesa Hlavní menu Levá klávesa pro výběr Kalendář Pravá klávesa pro výběr Kontakty Volání/Přijmout/Odeslat Seznam veškerých volání Začínáme Ukazatel síly signálu Konektivita dat Ukazatel stavu nabití baterie Zobrazení ikon Poskytovatel služeb Kurzorová klávesa Nahoru Kurzorová klávesa Dolů Kurzorová klávesa Doprava Hlavní rychlé volby obrazovky Hlavní rychlé volby obrazovky Inbox 19 Kurzorová klávesa Doleva Hudební přehrávač LSK (levá klávesa pro výběr) příkaz RSK (pravá klávesa pro výběr) příkaz Čtyři funkce, které jsou aktivovány při použití kurzorových kláves jsou nastaveny jako výchozí z výroby, ale mohou být změněny. Zvolte Menu > Nastavení > Telefon> Zkratky. Použijte kurzorovou klávesu a zvolte zkratku.

20 Začínáme Základní nastavení Po zapnutí přístroje se na displeji telefonu zobrazí jméno Vašeho poskytovatele služeb. Nastavení zabezpečení Abyste předešli neautorizovanému užívání Vašeho telefonu, můžete nastavit PIN kód. PIN závisí na operátorovi. 1. Zvolte Menu > Nastavení > Zabezpečení > Aktivovat PIN > Aktivovat. Zadejte PIN. Zvolte OK. Potom co provedete toto nastavení, pokaždé, když zapnete telefon, budete vyzváni k zadání PINu. Pokud je PIN kód špatný, nebude Vám umožněn přístup do telefonu. 2. Pro změnu PIN kódu zvolte Menu > Nastavení > Zabezpečení > Změnit PIN. Můžete změnit kódy pro PIN a PIN2. Pro podrobné informace kontaktujte Vašeho poskytovatele služby. Ochrana soukromí V režimu ochrany soukromí je umožněn přístup do Seznamu volání, Kontaktů, Zpráv a Rychlého vytáčení pouze po zadání hesla. Pro zadání hesla ochrany soukromí zvolte Menu > Nastavení > Zabezpečení > Ochrana soukromí. Vyberte Chráněné položky a zadejte heslo. Po zadání hesla se objeví obrazovka Chráněné položky. Označte požadované vlastnosti, zabezpečte a zvolte OK. Výchozí heslo pro Ochranu soukromí je Výchozí heslo pro blokování telefonu je1234. Pro změnu hesla ochrany soukromí nebo blokování telefonu zvolte Menu > Nastavení > Zabezpečení > Změnit bezpečnostní kód. Zadejte heslo. Zvolte OK. Zadejte nové heslo. Zvolte OK. Zadejte znovu nové heslo. Zvolte OK. Automatické zamknutí klávesnice Pro zamknutí klávesnice zvolte Menu > Nastavení > Telefon > Automatické zamknutí klávesnice. Můžete si vybrat, zda chcete funkci vypnout nebo aktivovat nastavením času. Nebo stiskněte a držte * klávesu pro zamknutí klávesnice. Pro odemknutí stiskněte * > OK. Datum a čas Pro nastavení Data a času zvolte Menu > Nastavení > Telefon >Datum a čas. Režim jednání V režimu jednání jsou upozornění na Volání, Organizér, SMS a stav baterie deaktivovány. Zvolte Menu > Nastavení > Profily telefonu > Jednání režim NEBO stiskněte a držte klávesu #. 20 Režim blokování telefonu V režimu blokování telefonu je možné telefon odblokovat pouze po zadání hesla. Pro zadání hesla blokování telefonu zvolte Menu > Nastavení > Zabezpečení > Blokování telefonu. Zadat heslo. Zvolte OK.

21 Funkce klávesnice Následující tabulka zobrazuje klávesy a odpovídající funkce, které tyto klávesy vykonávají: Klávesa Funkce KONEC VOLÁNÍ Stiskněte pro ukončení volání (GSM). Stiskněte, pokud se nacházíte v Menu nebo Editovacím režimu úprav pro návrat do Pohotovostního režimu. Stiskněte pro odmítnutí příchozího volání. VOLÁNÍ/PŘIJMOUT/ODESLAT Stiskněte pro odpověď na příchozí volání. Po zadání telefonního čísla stiskněte a uskuteční se volání. Stiskněte v pohotovostním režimu pro přístup k Seznamu všech volání. Začínáme LSK/RSK Tyto klávesy se nacházejí bezprostředně pod obrazovkou displeje. Stiskněte Levou klávesu pro výběr (LSK) nebo Pravou klávesu pro výběr (RSK) a zvolte funkci uvedenou v dolní části displeje. Uvedené funkce se mohou lišit v závislosti na různých programových definicích. Stiskněte LSK pro přístup do Kalendáře, v pohotovostním režimu.. Stiskněte RSK pro přístup do Kontaktů, v pohotovostním režimu.. 21 MENU KLÁVESA (UPROSTŘED) Nachází se uprostřed navigačních kláves. Stiskněte v pohotovostním režimu pro vstup do hlavního menu. Stiskněte v případě použití jako přepínací klávesy pro výběr nebo vymazání checkboxu. Stiskněte pro zvolení příkazu OK.

22 Klávesa Funkce Začínáme NAVIGAČNÍ KLÁVESY Tuto klávesovou skupinu tvoří Levá a Pravá klávesa pro výběr, klávesy pro Zapnutí/Vypnutí a Pickup. Na klávese jsou šipky, které určují ve kterém směru dojdete k informaci zobrazené na displeji. NAHORU/DOLŮ Stiskněte pro pohyb kurzoru v textovém editoru, doleva nebo doprava. Stiskněte pro zobrazení stránek v textovém editoru. Stiskněte pro procházení menu/seznamů na stejné úrovni. Stiskněte pro zobrazení předcházejícího nebo následujícího obrázku, když se zobrazuje náhled na obrázky. Stiskněte pro procházení hlavního menu. DOLEVA/DOPRAVA Stiskněte pro navigaci mezi políčky. Stiskněte pro pohyb kurzoru doleva nebo doprava v textovém editoru. Stiskněte pro procházení hlavního menu. 22 ALFANUMERICKÉ KLÁVESY Stiskněte požadované klávesy pro zadání čísla a následně stiskněte pro uskutečnění volání. Nebo zadejte číslo a pro vytáčení čísla zvolte Volba. Stiskněte a držte jakoukoliv numerickou klávesu pro přístup k vytvořené zkratce, v pohotovostním režimu. V textovém editoru zadejte text. Stiskněte a držte v pohotovostním režimu pro přístup ke službě Hlasová pošta. Při zadávání textu stiskněte pro zadání mezery(.).

23 Klávesa Funkce - Stiskněte a držte pro vytočení uloženého kontaktu. Stiskněte a držte pro zobrazení +, používá se pro vytáčení mezinárodního čísla. Při zadávání textu stiskněte pro zadání mezery. Začínáme Stiskněte a držte pro zamknutí klávesnice. Používejte jako přepínací klávesu pro zamknutí a odemknutí klávesnice, v pohotovostním režimu. Při zadávání textu stiskněte pro změnu mezi malými písmeny, velkými písmeny nebo psaním čísel. Stiskněte a držte pro aktivace režimu T9. Stiskněte a držte v pohotovostním režimu pro přepínání mezi zapnutým/ vypnutým Tichým režimem. Při zadávání textu stiskněte pro zobrazení speciálních znaků, například, znaménka, čárky, atd. Stiskněte a držte pro zobrazení zadávání textu - jazyky. 23

24 Váš telefon Sonim XP2.10 SPIRIT Váš telefon Sonim XP2.10 SPIRIT Tento model je klasický bar type model s jednoduchým LCD displejem. Grafické pole obrazovky je 240 (w) a 320 (h) pixelů. Použitá TFT technologie zobrazuje barev. Hlavní menu Pro přístup do menu telefonu stiskněte klávesu Menu. Hlavní menu sestává z následujících zkratek 1. PROTOKOL VOLÁNÍ 2. NASTAVENÍ 3. MOJE SOUBORY 4. TELEFONNÍ SEZNAM 5. ZPRÁVA 6. FOTOAPARÁT 7. NÁSTROJE 8. APLIKACE 9. INTERNET 10. KONEKTIVITA 11. KALENDÁŘ 12. MEDIA PLAYER Obsah hlavního menu Obsah hlavního menu je viditelný, když je telefon v pohotovostním režimu. Některé ikony indikují stav určitých částí telefonu, například ukazatel nabití baterie, ukazatel stavu sítě, datum a čas, atd... Jiné ikony se zobrazí pouze v případě, že je vybraná služba aktivována. Přístup ke všem položkám hlavního menu máte také přes zkratky, pro výběr použijte navigační klávesu nahoru/dolů z výchozí obrazovky. 24

25 Váš telefon Sonim XP2.10 SPIRIT V následující tabulce jsou popsány ukazatele zobrazující se v horní části výchozí obrazovky telefonu Sonim XP2.10 SPIRIT. Zobrazení těchto ikon závisí na navolení. Ukazatele na displeji Název Baterie Roaming Zpracování dat 3G 2G Popis Čtyři jasně viditelné dílky signalizují maximální nabití baterie. Nejasné dílky upozorňují na pokles nabití baterie. Tato ikona se zobrazí pouze v případě, že je aktivován roaming. Indikuje, že síť GPRS je aktivní. Indikuje, že síť GPRS je nedostupná. Indikuje, že 3G je aktivní. Indikuje, že 3G není aktivní. Indikuje, že 2G je aktivní. Indikuje, že 2G není aktivní. Ukazatele na displeji Název Nepřečtená zpráva Neodeslané zprávy Plná SMS paměť Hlasová zpráva Přesměrování volání Uzamčení klávesnice Nepřečtená MMS Plná MMS paměť Popis Signalizuje, že máte nepřečtenou zprávu. Signalizuje, že máte neodeslané zprávy. Signalizuje, že SMS paměť je plná. Signalizuje, že máte novou hlasovou zprávu. Signalizuje, že bylo nastaveno přesměrování hovoru. Signalizuje, že klávesnice je zamčena. Signalizuje, že máte nepřečtenou MMS. Signalizuje, že MMS paměť je plná. 25 Budík Indikuje, že budík byl nastaven.

Printed in Korea Code No.:GH68-19406A Czech. 11/2009. Rev. 1.2. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-19406A Czech. 11/2009. Rev. 1.2. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Tlačítka a části telefonu 6 Zapnutí a vypnutí 6 Nabíjení baterie 6 Antény

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

GT-C3520. Uživatelská příručka

GT-C3520. Uživatelská příručka GT-C3520 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

GT-S5220. Uživatelská příručka

GT-S5220. Uživatelská příručka GT-S5220 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Více

B30 Uživatelská příručka

B30 Uživatelská příručka B30 Uživatelská příručka Obsah 1. Zabezpečení... 4 2. Začínáme... 6 2.1. Baterie... 6 2.1.1. Instalace a odinstalace baterie... 6 2.1.2. Nabíjení baterie... 6 2.1.3. Používání baterie... 7 2.1.4. Indikátor

Více

Nokia E60 - Uživatelská příručka

Nokia E60 - Uživatelská příručka Nokia E60 - Uživatelská příručka 9241260 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ "My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RM-49 shoduje s ustanoveními následující

Více

move Uživatelská příručka

move Uživatelská příručka move Uživatelská příručka Život je sdílení. Život je sdílení. Bezpečnost a používání Před použitím telefonu doporučujeme důkladně se seznámit s touto kapitolou. Výrobce se zříká veškeré zodpovědnosti za

Více

SGH-X461 Uživatelská p íručka

SGH-X461 Uživatelská p íručka SGH-X461 Uživatelská p íručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Vždy iďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení

Více

GT-S5610. Uživatelská příručka

GT-S5610. Uživatelská příručka GT-S5610 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka 3.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Obecné informace 5 O vašem přístroji 5 Síťové služby 5 Přístupové kódy 6 Služba nastavení konfigurace 6 My Nokia 6 Stažení

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

E51 - Uživatelská příručka. 3. vydání

E51 - Uživatelská příručka. 3. vydání E51 - Uživatelská příručka 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-244 / RM-426 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1.

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1. Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky s operačním systémem Android 4.1. Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití tento telefon je složité elektronické zařízení,

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Nokia 208 2.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka Nokia C5-00 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 8 Tlačítka a části 8 Instalace karty SIM a baterie 8 Vložení

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Nokia 5250 - Uživatelská příručka

Nokia 5250 - Uživatelská příručka Nokia 5250 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Hledání nápovědy 9 Nápověda v přístroji 9 Podpora 9 Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově 10

Více

GT-I9300. Uživatelská příručka

GT-I9300. Uživatelská příručka GT-I9300 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje příslušné národní limity SAR o hodnotě 2,0 W/kg. Specifické maximální hodnoty SAR naleznete v části s informacemi o SAR této příručky.

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

GT-S5620. Uživatelská příručka

GT-S5620. Uživatelská příručka GT-S5620 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

Nokia 5730 Xpress Music - Uživatelská příručka. 9213155 1. vydání

Nokia 5730 Xpress Music - Uživatelská příručka. 9213155 1. vydání Nokia 5730 Xpress Music - Uživatelská příručka 9213155 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-465 je ve shodě

Více

GT-I8350. Uživatelská příručka

GT-I8350. Uživatelská příručka GT-I8350 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Telefon Cat B25 Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili mobilní telefon Cat B25

Telefon Cat B25 Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili mobilní telefon Cat B25 Telefon Cat B25 Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si zakoupili mobilní telefon Cat B25 Stručné představení Děkujeme vám, že jste si zakoupili mobilní telefon GSM Cat B25. V této příručce najdete popis

Více