UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. SONIM XP2.10 SPIRIT Čeština

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. SONIM XP2.10 SPIRIT Čeština"

Transkript

1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SONIM XP2.10 SPIRIT Čeština

2 Informace obsažené v této Uživatelské příručce jsou určeny pro model Sonim XP2.10 SPIRIT. Obsah tohoto dokumentu je poskytován "jak je". Vyjma případů, kdy to vyžaduje platné právo, nejsou poskytovány záruky žádného typu, ani uváděné, ani předpokládané, zahrnujíce, ale neomezujíce, předpokládané záruky prodejnosti a způsobilosti pro specifický účel, pro dodržení správnosti, spolehlivosti a obsahů tohoto dokumentu. Sonim Technologies Ltd. si vyhrazuje právo na provedení změn a vylepšení svých produktů a jakýchkoliv funkcí produktů popsaných v této dokumentaci a to bez předchozího upozornění. V žádném případě společnost Sonim Technologies Ltd. nezodpovídá za jakékoliv ztráty dat, záznamů nebo jakékoliv zvláštní, náhodné, vyplývající nebo nepřímé jakkoliv způsobené škody. Některé služby a funkce uvedené v této Uživatelské příručce nemusí být podporovány všemi sítěmi, jako např. 112, mezinárodní telefonní číslo pro tísňové volání. Pro vysvětlení, jak používat specifické služby/ funkce, kontaktujte prosím operátora sítě nebo poskytovatele služby. Před tím, než začnete používat mobilní telefon, si prosím přečtěte kapitoly "Důležité bezpečnostní informace" a "Záruka". Kontejner na staré elektrické & elektronické přístroje Kontejner na baterie Symbol křížem přeškrtnutého odpadkového koše s kolečky označuje, že v zemích Evropské unie tento produkt a všechny výrobky označené tímto symbolem nesmí být odhozeny do netříděného odpadu, ale po ukončení své životnosti musí být vhozeny do tříděného sběru. Zkontrolujte prosím místní regulace pro recyklaci baterií. Baterie nikdy nevhazujte do komunálního odpadu. Baterie likvidujte ve sběrných zařízeních nebo se na způsobe likvidace informujte u svého prodejce. 2 Dostupnost specifických produktů může být různá v závislosti na regionu. Informujte se prosím u nejbližšího prodejce Sonim XP2.10 SPIRIT. Tento přístroj může obsahovat komodity, technologii nebo software, které jsou předmětem vývozu práv a regulací z USA a jiných zemích. Je zakázána zábava, která není v souladu se zákonem. Při využívání možností tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a berte ohled na soukromí a legitimní práva jiných.

3 Obsah Obecné informace 6 Služby sítě Sonim podpora informací Užívejte efektivně příručku Nejpoužívanější volby v menu Vaše bezpečnostní pokyny 8 Výkon baterie Výměna baterie Vyvarujte se zkratu Vyvarujte se vysokých teplot Jak s baterií nakládat Osobní lékařské přístroje Bezpečnost dětí Nouzové volání Informace SAR Začínáme 13 Použití Baterie Vložení baterie Vyjmutí baterie Nabíjení baterie Nastavení upozornění na stav baterie Vaše SIM karta Vložení SIM/Paměťové karty Vyjmutí SIM/Paměťové karty Úvodní obrazovka Operace na Úvodní obrazovce Základní nastavení Funkce klávesnice Váš telefon Sonim XP2.10 SPIRIT 24 Váš telefon Sonim XP2.10 SPIRIT Hlavní menu Obsah hlavního menu Klávesa Funkce bez Vaší SIM karty Nastavení telefonu 28 Hlavní menu Obecné nastavení Profilytelefonu Nastavení telefonu 30 Nastavení displeje Úspora energie Nastavení zabezpečení Nastavení sítě Datové profily Resetovat nastavení Vymazat vše Volání 33 Volání Vytáčení čísla Vytáčení čísla v mezinárodním tvaru Vytáčení čísla z Kontaktů Vytáčení čísla z menu Seznam volání Správa seznamu volání Vytáčení fixně stanovených čísel Rychlé vytáčení Přijmout/Odmítnout hovor Příjem jakoukoliv klávesou Přesměrování hovoru Možnosti Přesměrování volání: Blokování hovorů Hovor na lince ID volajícího Automatická opakovaná volba Automatický příjem Další nastavení volání Kontakty 37 Kontakty Přidat nový kontakt Vytáčení čísla z Telefonního seznamu Poslání Zprávy z Telefonního seznamu Přidat Novou skupinu Přidat Nový kontakt do Skupiny Nastavení skupiny Další čísla Výchozí seznam kontaktů Posílání kontaktu Vymazání kontaktů 3

4 Obsah Kopírování nebo přemístění čísel mezi telefonem a SIM kartou Vyhledání kontaktů Spravování zpráv 40 Zprávy Režim zadávání textu SMS zprávy MMS zprávy Zprávy 43 ové zprávy Koncepty Odeslané zprávy Poslání Zprávy přes Kontakty Zavolat nebo Uložit číslo uložené v Přijaté zprávě Zobrazit SMS Paměť Hlasová pošta Internetový prohlížeč 47 Internetový prohlížeč Java 48 Java Předinstalované Java aplikace Pomoc Java aplikace Instalace Java aplikace z paměťové SD karty Nástroje 49 Nástroje Budík Kalkulačka Poznámky Úkoly Světový čas Stopky Časovač odpočítávání Směna peněz Sada nástrojů SIM Hlasový záznamník Kalendář 52 Kalendář Konektivita 53 Konektivita Bluetooth Paketové datové spojení PC Synchronizace USB funkce Media Player 56 Media Player Rádio FM Fotoaparát 58 Fotoaparát Fotoaparát volby Světlo 59 Světlo Paměťová karta 60 Paměťová karta Vložení paměťové karty do telefonu Paměťová karta Moje soubory 62 Moje soubory Konečná uživatelská licenční smlouva 63 Záruka Naše záruka Co uděláme v případě, že Péče o telefon Podmínky FCC 66 Směrnice FCC Prohlášení o shodě 67 Prohlášení o shodě Rejstřík 68 4

5 Bezpodmínečné 3 Rok Záruční 5

6 Obecné informace Gratulujeme Vám k zakoupení mobilního telefonu Sonim XP2.10 Spirit. Sonim XP2.10 SPIRIT je mobilní telefon Triband GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 Mhz) a Single band 3G/WCDMA (2100 Mhz) a má intuitivní, bohatý uživatelský interface, který Vám umožní co nejlépe využívat disponibilní funkce. Služby sítě Jedná se o dodatečné služby, které můžete využívat prostřednictvím Vašeho poskytovatele služeb. Abyste co nejlépe využili těchto služeb, musíte si je aktivovat u Vašeho poskytovatele služeb a obdržíte od něj návod k jejich používání. Sonim podpora informací Pro informace o dodatečných produktech a informacích o podpoře navštivte Užívejte efektivně příručku Seznamte se s terminologií a symboly používanými v příručce, pomůže Vám to správně používat Váš telefon. ZVOLTE Znamená stisknout buď Levou nebo Pravou klávesu pro výběr a aplikovat příkaz uvedený ve spodní části displeje. Hlavní navigační klávesu lze také používat pro zvolení Menu. Například, pokud průvodce říká Zvolit Menu > Zprávy > SMS, musíte stisknout Hlavní klávesu nebo levou klávesu pro výběr (založená na menu) pro zvolení Menu, zvolit Zprávy a stisknout Hlavní klávesu, zvolit SMS a stisknout Hlavní klávesu. Pro návrat na předcházející obrazovku stiskněte Pravou klávesu pro výběr. 6 STISKNĚTE Znamená stisknout a okamžitě uvolnit klávesu. Například, Stiskněte 2 znamená, že stisknete na klávesnici klávesu, která je označená číslem 2 a písmena ABC.

7 Obecné informace STISKNĚTE A DRŽTE MENU VOLBY ZVOLTE MENU POLOŽKA MENU S PŘÍPONOU TŘI TEČKY (...) Znamená klávesu stisknout a před jejím uvolněním ji chvilku přidržet. Tento postup se obvykle používá v případě zapnutí/vypnutí telefonu, nebo při použití zkratkové klávesy pro přístup ke specifickým funkcím. Například: stiskněte a držte 1 pro přístup k Hlasové poště. Tyto volby jsou zobrazeny v dolní části displeje. Klávesy pro výběr se používají k provedení zvolené volby. Znamená stisknout Levou klávesu pro výběr, dojde k výběru volby Menu nebo stisknout klávesu Menu (uprostřed), stejný výsledek. Znamená, že je k dispozici více voleb, ale jen jedna je zmíněna v příručce. Znamená Poznámka. Nejpoužívanější volby v menu Nejpoužívanější volby menu jsou následující: EXIT VYMAZAT OK Zobrazí se předcházející obrazovka. Užijte Pravou klávesu pro výběr k provedení této funkce. Vymažou se data znak po znaku. Užijte Pravou klávesu pro výběr k provedení této funkce. Potvrďte výběr. Užijte Levou klávesu nebo klávesu Menu k provedení této funkce. 7

8 Před použitím telefonu se, prosím, seznamte pečlivě s následujícími bezpečnostními pokyny. Tyto bezpečnostní pokyny Vám poskytnou informace o tom, jak bezpečně a v souladu s právními normami, vztahujícími se na používání mobilních telefonů, zacházet s Vaším telefonem. Vaše bezpečnostní pokyny Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Všimněte si omezení, když používáte Váš telefon ve skladišti paliva, v chemické továrně nebo v lomu. Elektrické interference mohou blokovat užívání Vašeho telefonu. Sledujte omezení použití mobilních telefonů v nemocnicích a v blízkosti lékařských přístrojů. Vypněte Váš mobilní telefon v letadle. Mobilní telefony mohou způsobit interference, které jsou nebezpečné pro provoz letadla. V letadle lze telefon používat v Režimu letadlo. Nevystavujte baterii vysokým teplotám (nad 60 C). Dodržujte bezpečnostní předpisy pro jízdu na silnici. Nedržte/nepoužívejte telefon během řízení v ruce; nejdříve najděte bezpečné místo a zastavte. Pro telefonování za jízdy můžete použít hands-free sady. Nepoužívejte telefon v bezprostřední blízkosti lékařských přístrojů, jako stimulátoru srdeční činnosti a naslouchátek. Používejte pouze Sonim XP2.10 SPIRIT schválené příslušenství k Vašemu telefonu. Vyvarujte se tak jeho poškození. 8 Symbol křížem přeškrtnutého odpadkového koše s kolečky označuje, že v zemích Evropské unie tento produkt a všechny výrobky označené tímto symbolem nesmí být odhozeny do netříděného odpadu, ale po ukončení své životnosti musí být vhozeny do tříděného sběru.

9 Pro instalace a opravy Vašeho mobilního telefonu využijte služeb pouze autorizovaného servisu. Vaše bezpečnostní pokyny Sonim XP2.10 SPIRIT je vodotěsný a může pracovat při ponoření do hloubky 1 metr, pokud se vyjme během 30 minut. Telefon však není vodotěsný ve větší hloubce, během nabíjení, nebo když je kryt systémového konektoru telefonu otevřený nebo uvolněný. Aby byl Váš telefon vodotěsný, ujistěte se, že je kryt konektoru ve spodní části telefonu po otevření pro nabíjení nebo použití drátové náhlavní soupravy vždy pevně zasunutý. Po ponoření se mohou na krytu konektoru, pokud se otevře brzy po ponoření, vytvářet kapky vody. To neznamená, že by voda prosakovala. Kryt konektoru je neprodyšný a vodovzdorně upravený. Pod krytem displeje se mohou kondenzovat kapky vody, pokud je telefon ponořen do vody o značně nízké teplotě. To neznamená, že by voda prosakovala. Kapky zmizí při pokojové teplotě. Sonim XP2.10 SPIRIT je prachu odolný, nárazuvzdorný a pevný. Nicméně není prachotěsný nebo nerozbitný, pokud je vystaven velkému nárazu. Aby Váš Sonim XP2.10 SPIRIT dobře a dlouho pracoval, měli byste jej chránit před slanou vodou, prachem a silnými nárazy. Doporučujeme zálohovat důležité informace uložené ve Vašem telefonu, elektronickou nebopísemnou formou. 9

10 Vaše bezpečnostní pokyny Výkon baterie Váš přístroj potřebuje pro svou činnost akumulátorovou baterii. Používejte baterii pouze k danému účelu. Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, které jsou poškozeny. Při nabíjení baterie, pokud je zcela vybitá, může trvat i několik minut, než se ukazatel nabíjení objeví na displeji nebo než budete moci s přístrojem volat. Plného výkonu baterie se dosáhne pouze po dvou nebo třech cyklech kompletního nabití a vybití. Akumulátorová baterie může být nabita a vybita několik set krát, ale časem se opotřebuje. Vypojte nabíječku a přístroj z elektrické zásuvky, pokud je nepoužíváte. Nenechávejte zcela nabitou baterii zapojenou do nabíječky, neboť přebití může zkrátit její životnost. Pokud telefon nepoužíváte i zcela nabitá baterie se časem vybije. Výměna baterie Při prvním nabíjení nové baterie nebo po delší době, kdy jste baterii nepoužívali, je nutné nabíječku zapojit, odpojit a znovu zapojit, aby se baterie začala nabíjet. Vyvarujte se zkratu Dávejte pozor, aby u baterie nedošlo ke zkratu. K náhodnému zkratu může dojít, když nějaký kovový předmět, jako mince, klips, nebo pero, přímo spojí kladný (+) a záporný (-) konec baterie. (Na baterii se pak objeví jakoby kovové proužky.) K tomu může dojít, když například nosíte baterii v kapse nebo peněžence. Zkrat na koncích baterie může poškodit baterii nebo objekt, který zkrat způsobil. Vyvarujte se vysokých teplot Zanechávání baterie v horkých nebo chladných místech, jako v zavřeném autě za letních nebo zimních podmínek, sníží kapacitu a životnost baterie. Pro lepší výsledky se vždy snažte baterii udržovat při teplotě mezi 15 C a 25 C (59 F a 77 F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, dokonce i tehdy, když je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je zvláště limitován při teplotách po bodem mrazu. Jak s baterií nakládat Nevhazujte baterii do ohně, protože může explodovat. Baterie mohou také explodovat při poškození. Po skončení životnosti baterie nesmí být baterie odhozeny do netříděného odpadu, ale musí být likvidovány ve tříděném sběru. Nevhazujte do domácího odpadu. Nerozebírejte, neotvírejte ani neulamujte články baterie. V případě, že baterie netěsní, dávejte pozor, aby tekutina nepřišla do kontaktu s pokožkou ani očima. V případě, že dojde k zasažení očí, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Osobní lékařské přístroje Mobilní telefony mohou ovlivnit činnost stimulátorů srdeční činnosti a jiných implantovaných zařízení. Vyvarujte se prosím užívání mobilního telefonu v blízkosti stimulátoru srdeční činnosti, například ve Vaší náprsní kapse. Pokud 10 používáte mobilní telefon, uchovávejte ho na druhé straně než je stimulátor srdeční činnosti. Pokud je dodržována minimální vzdálenost 15 cm (6 palců) mezi mobilním telefonem a stimulátorem srdeční činnosti, riziko ovlivňování je omezené. Pokud máte jakékoli podezření, že dochází k ovlivňování, okamžitě vypněte Váš mobilní telefon. Pro více informací kontaktujte Vašeho kardiologa. Pro informace o jiných lékařských přístrojích konzultujte svého lékaře nebo výrobce přístroje. Dodržujte instrukce o vypnutí přístroje nebo deaktivaci RF přenosné funkce, když jste k tomu vyzváni, zvláště, když se nacházíte v nemocnici nebo v letadle. Přístroje používané v těchto zařízeních mohou být citlivé na radiové vlny vysílané z Vašeho telefonu a jejich činnost může být nepříznivě ovlivněna. Podobně také dávejte pozor na omezení u čerpací stanice nebo jiných prostor se zápalnou atmosférou, nebo když se nacházíte blízko elektro-explozivních zařízení.

11 Vaše bezpečnostní pokyny Bezpečnost dětí Nedovolte dětem, aby si hráli s Vaším mobilním telefonem nebo jeho příslušenstvím. Udržujte je mimo jejich dosah. Mohly by poranit sebe nebo jiné osoby, nebo by mohly náhodně poškodit mobilní telefon nebo příslušenství. Váš mobilní telefon a jeho příslušenství může obsahovat malé části, které by mohly být odděleny a způsobit riziko udušení. Nouzové volání Mobilní telefony fungují za použití radiových signálů, které nezaručují spojení za všech podmínek. Proto byste neměli nikdy spoléhat pouze na mobilní telefon pro základní komunikace (např.. rychlá lékařská pomoc). Nouzové volání může být nedostupné v některých oblastech, na některých celulárních sítích, nebo když určitá síťová služba a/nebo funkce mobilního telefonu je používána. Ověřte si dostupnost u místního poskytovatele služeb. Informace SAR Sonim XP2.10 SPIRIT je ověřený a schválený v souladu s vládními požadavky pro vystavení Radiovým vlnám. Když komunikujete prostřednictvím mobilní sítě, telefon vysílá nízké radiové vlny, známé jako energie radiové frekvence nebo RF. Specific Absorption Rate (SAR) je jednotka měření pro hodnotu RF energie absorbované tělem při používání telefonu a měří se ve watt/kilogramech (W/kg). Vlády zemí na celém světě přijaly mezinárodní bezpečnostní směrnice vyvinuté vědeckými organizacemi, např.. ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) a IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.), na základě periodického a podrobného hodnocení vědeckých studií. Tyto směrnice stanovují povolené úrovně vystavení populace radiovým vlnám. Testy pro SAR se provádějí podle standardních metod, s telefonem nastaveným na nejvyšší schválenou výkonnostní úroveň a to na všech používaných frekvenčních pásmech. Hodnoty SAR pro obyvatelé zemí, které přijaly SAR limit doporučený Mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP). Např., Evropská unie, Japonsko, Brazílie a Nový Zéland. Povolený limit ICNIRP je 2 W/kg zprůměrováno na (10)g hmoty. Hodnoty SAR pro obyvatele ve Spojených Státech a v Kanadě. Ve Spojených Státech a v Kanadě je limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané širokou veřejností 1.6 W/ kg zprůměrováno na 1g hmoty. Standardy zahrnují míru bezpečnosti, aby poskytly dodatečnou ochranu veřejnosti a měly na vědomí jakékoliv možné rozdíly při měření. Před schválením prodeje mobilního telefonu pro veřejnost v USA, musí být telefon otestován a schválen Federální komisí 11 pro komunikaci (FCC), nesmí překračovat limitní hodnoty stanovené vládou přijatými požadavky na bezpečné vystavení záření. Testy jsou prováděny v pozicích a lokacích (u ucha a při nošení na těle), tak, jak to FCC vyžaduje pro každý model. FCC udělila mobilnímu telefonu Sonim XP2.10 SPIRIT Autorizaci zařízení, kde jsou uvedeny a vyhodnoceny všechny hodnoty SAR v souladu se směrnicemi FCC o vystavení těla RF energii. Zatímco je možné, že existují rozdíly mezi úrovněmi SAR u různých telefonů, všechny mobilní telefony, kterým byla udělena autorizace FCC, splňují vládní požadavky na bezpečné vystavení záření.

12 Vaše bezpečnostní pokyny Nejvyšší hodnota SAR pro Sonim XP2.10 SPIRIT při testování společností Sonim: U ucha W/kg (1 g). Při nošení na těle W/kg (1 g) pro mluvení a W/ kg (1 g) pro přenos dat. Tento telefon splňuje směrnice FCC RF o vystavení záření, telefon se používá s nekovovým příslušenstvím, se sluchátkem v minimální vzdálenosti 1.5 cm od od těla nebo s původním příslušenstvím společnosti Sonim určeným pro tento telefon a pro nošení na těle. Používání jiného příslušenství nezaručuje soulad s FCC RF směrnicí o vystavení záření. 12

13 Začínáme Použití Baterie Používejte pouze Sonim XP2.10 SPIRIT originální akumulátorovou baterii, která je určena pro tento model. Používání jiných akumulátorových baterií může být v rozporu se záručními podmínkami Vašeho telefonu a může telefon poškodit. Doporučuje se chránit baterii před extrémními teplotami prostředí a před vlhkostí. Skladujte baterii mimo dosah dětí. Vložení baterie 1 Odšroubujte kryt Pro otevření krytu baterie točte oběma šrouby na krytu baterie proti směru hodinových ručiček. Pro uvolnění šroubů můžete použít dodaný šroubovák. 2 Zdvihněte kryt Zdvihněte zadní kryt na obou stranách, pod ním naleznete slot pro baterii. 3 Vložení baterie Vložte baterii tak, aby tři kovové kontakty na horní části baterie byly zarovnány s kovovými kontakty uvnitř prostoru pro baterii. 4 Zavřete kryt Zavřete kryt baterie. Zašroubujte šrouby krytu baterie ve směru hodinových ručiček. Pro utažení šroubů můžete použít dodaný šroubovák. Vyjmutí baterie Postupujte podle kroku 1 a 2 v odstavci Vložení baterie na straně 13. Pro vyjmutí baterie zdvihněte kryt na zadní straně telefonu a vyzdvihněte horní část baterie ze slotu. Nyní může být baterie vyjmuta. Při uzavření krytu postupujte podle kroku 4 v odstavci Vložení baterie na straně 13. Nabíjení baterie Baterie doručená s Vaším mobilním telefonem není zcela nabitá Doporučujeme, abyste nabíjeli svůj mobil po dobu tří hodin před jeho prvním použitím. 13

14 Začínáme 1 Zapojení nabíječky Zasuňte zástrčku nabíječky do elektrické sítě 2 Připojení k telefonu Vložte (mikro) USB konektor nabíječky do zásuvky na levé straně telefonu. 3 Průběh dobíjení Pokud je baterie dobíjena při vypnutém telefonu, zobrazí se pouze ikona baterie 4 Ikona nabíjení Pokud se baterie nabíjí při zapnutém telefonu, uvidíte, že dílky ikony nabíjení baterie pulsují ikona bliká. Indikuje, že probíhá nabíjení baterie. Potom, co se telefon zcela dobije, ikona přestane blikat. Můžete odpojit nabíječku od telefonu. 5 Proces nabíjení Potom, co začal proces nabíjení, existuje pouze jediná možnost,jak nabíjení ukončit, a to odpojením nabíječky. UPOZORNĚNÍ: Při nabíjení baterie existuje riziko exploze, pokud pro Sonim XP2.10 SPIRIT nepoužíváte originální Sonim baterii. Nastavení upozornění na stav baterie Vždy, když bude nabití baterie nízké, uslyšíte upozornění. Upozornění je automaticky aktivováno pro všechny profily. Pro deaktivaci upozornění zvoltemenu > Nastavení > Profily telefonu> zvolte profil > Menu > Upravit profil telefonu> Tón nízké nabití baterie >Vypnout. Vaše SIM karta Zakupte SIM kartu od Vašeho mobilního operátora. Vaše telefonní číslo a registrační informace o uživateli zůstávají vždy stejné. Pro 3G a zápis do datových služeb kontaktujte poskytovatele služeb/mobilního operátora. Vložení SIM/Paměťové karty 1 Vypněte telefon Ujistěte se, že je telefon vypnutý. 14

15 2 Zdvihněte kryt Zdvihněte kryt baterie a vyndejte baterii. Pro instrukce viz. Vložení baterie na straně 13 3 Vložte SIM kartu Otevřte klips pro SIM kartu a SIM kartu vložte do příslušného slotu, a zavřete klips. Vyjmutí SIM/Paměťové karty 1 Vypněte telefon Ujistěte se o tom, že je telefon vypnutý. 2 Zdvihněte kryt Zdvihněte kryt baterie a vyndejte baterii. Pro instrukce viz. Vložení baterie na straně 13 Začínáme 4 Vložte paměťovou kartu Otevřte klips pro paměťovou kartu, paměťovou kartu vložte do příslušného slotu, a zavřete klips karty. 5 Zavřete kryt Znovu vložte baterii a kryt. Zašroubujte šrouby na krytu baterie ve směru hodinových ručiček pro zamknutí krytu baterie. 3 Vyjměte SIM/Paměťovou kartu Vyjměte SIM/Paměťovou kartu vysunutím směrem dolů ze slotu. 4 Zavřete kryt Znovu vložte baterii a kryt. 15

16 Začínáme Části telefonu Sonim XP2.10 SPIRIT Sonim XP2.10 SPIRIT klávesnice má šest funkčních kláves a 12 alfanumerických kláves. Na levé straně telefonu jsou 2 klávesy a na pravé straně telefonu 3 klávesy. Zapnutí/Vypnutí Kryt sluchátka Obrazovka displeje Funkční klávesy Alfanumerické klávesy Port pro náhlavní soupravu Port pro nabíjení/usb Mikrofon

17 Části telefonu Sonim XP2.10 SPIRIT Hlasitost Reproduktory Fotoaparát Šroubek krytu baterie Blesk Začínáme Světlo (stiskněte a držte)/ Fotoaparát (stiskněte) 17 Kryt baterie

18 Sonim XP2.10 SPIRIT Klávesnice Na následujícím obrázku jsou popsány různé klávesy klávesnice telefonu. Numerické klávesy a kurzorové klávesy lze nastavit jako klávesy pro rychlou volbu. Na obrázku jsou znázorněny zkratkové volby. Menu klávesa Navigační kurzorové klávesy (Nahoru/Dolů/Doleva/Doprava) Začínáme Levá klávesa pro výběr (Left Selection Key - LSK) Volání/Přijmout/Odeslat Pravá klávesa pro výběr (Right Selection Key - RSK) Konec volání 18 Stiskněte a držte pro volbu hlasové pošty Stiskněte a držte pro zamknutí/ odemknutí klávesnice Stiskněte a držte pro zobrazení + (před vytáčením mezinárodního čísla) Stiskněte a držte pro zapnutí/vypnutí tichého režimu

19 Alfanumerické klávesy obsahují čísla od jedničky to nuly, abecedu od A-Z, plus [*] a [#] klávesy. Stisknutím dané klávesy můžete vkládat čísla nebo znaky. Efektivní použití těchto kláves Vám umožní vybrat příslušnou volbu pro vložení textu. Úvodní obrazovka Určité informace jsou zobrazeny, když je telefon v pohotovostním režimu, například jméno poskytovatele služeb, datum a čas, stav nabití baterie, GPRS konektivita. Je možné zobrazit další ukazatele (pokud je funkce aktivována), jako budík, přesměrování hovoru, atd.. Přístroj se zcela nabitou baterií může setrvat v pohotovostním režimu po dobu 250 hodin. Operace na Úvodní obrazovce Z úvodní obrazovky je přístup k následujícím funkcím. Stisknout Pro přístup do Menu klávesa Hlavní menu Levá klávesa pro výběr Kalendář Pravá klávesa pro výběr Kontakty Volání/Přijmout/Odeslat Seznam veškerých volání Začínáme Ukazatel síly signálu Konektivita dat Ukazatel stavu nabití baterie Zobrazení ikon Poskytovatel služeb Kurzorová klávesa Nahoru Kurzorová klávesa Dolů Kurzorová klávesa Doprava Hlavní rychlé volby obrazovky Hlavní rychlé volby obrazovky Inbox 19 Kurzorová klávesa Doleva Hudební přehrávač LSK (levá klávesa pro výběr) příkaz RSK (pravá klávesa pro výběr) příkaz Čtyři funkce, které jsou aktivovány při použití kurzorových kláves jsou nastaveny jako výchozí z výroby, ale mohou být změněny. Zvolte Menu > Nastavení > Telefon> Zkratky. Použijte kurzorovou klávesu a zvolte zkratku.

20 Začínáme Základní nastavení Po zapnutí přístroje se na displeji telefonu zobrazí jméno Vašeho poskytovatele služeb. Nastavení zabezpečení Abyste předešli neautorizovanému užívání Vašeho telefonu, můžete nastavit PIN kód. PIN závisí na operátorovi. 1. Zvolte Menu > Nastavení > Zabezpečení > Aktivovat PIN > Aktivovat. Zadejte PIN. Zvolte OK. Potom co provedete toto nastavení, pokaždé, když zapnete telefon, budete vyzváni k zadání PINu. Pokud je PIN kód špatný, nebude Vám umožněn přístup do telefonu. 2. Pro změnu PIN kódu zvolte Menu > Nastavení > Zabezpečení > Změnit PIN. Můžete změnit kódy pro PIN a PIN2. Pro podrobné informace kontaktujte Vašeho poskytovatele služby. Ochrana soukromí V režimu ochrany soukromí je umožněn přístup do Seznamu volání, Kontaktů, Zpráv a Rychlého vytáčení pouze po zadání hesla. Pro zadání hesla ochrany soukromí zvolte Menu > Nastavení > Zabezpečení > Ochrana soukromí. Vyberte Chráněné položky a zadejte heslo. Po zadání hesla se objeví obrazovka Chráněné položky. Označte požadované vlastnosti, zabezpečte a zvolte OK. Výchozí heslo pro Ochranu soukromí je Výchozí heslo pro blokování telefonu je1234. Pro změnu hesla ochrany soukromí nebo blokování telefonu zvolte Menu > Nastavení > Zabezpečení > Změnit bezpečnostní kód. Zadejte heslo. Zvolte OK. Zadejte nové heslo. Zvolte OK. Zadejte znovu nové heslo. Zvolte OK. Automatické zamknutí klávesnice Pro zamknutí klávesnice zvolte Menu > Nastavení > Telefon > Automatické zamknutí klávesnice. Můžete si vybrat, zda chcete funkci vypnout nebo aktivovat nastavením času. Nebo stiskněte a držte * klávesu pro zamknutí klávesnice. Pro odemknutí stiskněte * > OK. Datum a čas Pro nastavení Data a času zvolte Menu > Nastavení > Telefon >Datum a čas. Režim jednání V režimu jednání jsou upozornění na Volání, Organizér, SMS a stav baterie deaktivovány. Zvolte Menu > Nastavení > Profily telefonu > Jednání režim NEBO stiskněte a držte klávesu #. 20 Režim blokování telefonu V režimu blokování telefonu je možné telefon odblokovat pouze po zadání hesla. Pro zadání hesla blokování telefonu zvolte Menu > Nastavení > Zabezpečení > Blokování telefonu. Zadat heslo. Zvolte OK.

21 Funkce klávesnice Následující tabulka zobrazuje klávesy a odpovídající funkce, které tyto klávesy vykonávají: Klávesa Funkce KONEC VOLÁNÍ Stiskněte pro ukončení volání (GSM). Stiskněte, pokud se nacházíte v Menu nebo Editovacím režimu úprav pro návrat do Pohotovostního režimu. Stiskněte pro odmítnutí příchozího volání. VOLÁNÍ/PŘIJMOUT/ODESLAT Stiskněte pro odpověď na příchozí volání. Po zadání telefonního čísla stiskněte a uskuteční se volání. Stiskněte v pohotovostním režimu pro přístup k Seznamu všech volání. Začínáme LSK/RSK Tyto klávesy se nacházejí bezprostředně pod obrazovkou displeje. Stiskněte Levou klávesu pro výběr (LSK) nebo Pravou klávesu pro výběr (RSK) a zvolte funkci uvedenou v dolní části displeje. Uvedené funkce se mohou lišit v závislosti na různých programových definicích. Stiskněte LSK pro přístup do Kalendáře, v pohotovostním režimu.. Stiskněte RSK pro přístup do Kontaktů, v pohotovostním režimu.. 21 MENU KLÁVESA (UPROSTŘED) Nachází se uprostřed navigačních kláves. Stiskněte v pohotovostním režimu pro vstup do hlavního menu. Stiskněte v případě použití jako přepínací klávesy pro výběr nebo vymazání checkboxu. Stiskněte pro zvolení příkazu OK.

22 Klávesa Funkce Začínáme NAVIGAČNÍ KLÁVESY Tuto klávesovou skupinu tvoří Levá a Pravá klávesa pro výběr, klávesy pro Zapnutí/Vypnutí a Pickup. Na klávese jsou šipky, které určují ve kterém směru dojdete k informaci zobrazené na displeji. NAHORU/DOLŮ Stiskněte pro pohyb kurzoru v textovém editoru, doleva nebo doprava. Stiskněte pro zobrazení stránek v textovém editoru. Stiskněte pro procházení menu/seznamů na stejné úrovni. Stiskněte pro zobrazení předcházejícího nebo následujícího obrázku, když se zobrazuje náhled na obrázky. Stiskněte pro procházení hlavního menu. DOLEVA/DOPRAVA Stiskněte pro navigaci mezi políčky. Stiskněte pro pohyb kurzoru doleva nebo doprava v textovém editoru. Stiskněte pro procházení hlavního menu. 22 ALFANUMERICKÉ KLÁVESY Stiskněte požadované klávesy pro zadání čísla a následně stiskněte pro uskutečnění volání. Nebo zadejte číslo a pro vytáčení čísla zvolte Volba. Stiskněte a držte jakoukoliv numerickou klávesu pro přístup k vytvořené zkratce, v pohotovostním režimu. V textovém editoru zadejte text. Stiskněte a držte v pohotovostním režimu pro přístup ke službě Hlasová pošta. Při zadávání textu stiskněte pro zadání mezery(.).

23 Klávesa Funkce - Stiskněte a držte pro vytočení uloženého kontaktu. Stiskněte a držte pro zobrazení +, používá se pro vytáčení mezinárodního čísla. Při zadávání textu stiskněte pro zadání mezery. Začínáme Stiskněte a držte pro zamknutí klávesnice. Používejte jako přepínací klávesu pro zamknutí a odemknutí klávesnice, v pohotovostním režimu. Při zadávání textu stiskněte pro změnu mezi malými písmeny, velkými písmeny nebo psaním čísel. Stiskněte a držte pro aktivace režimu T9. Stiskněte a držte v pohotovostním režimu pro přepínání mezi zapnutým/ vypnutým Tichým režimem. Při zadávání textu stiskněte pro zobrazení speciálních znaků, například, znaménka, čárky, atd. Stiskněte a držte pro zobrazení zadávání textu - jazyky. 23

24 Váš telefon Sonim XP2.10 SPIRIT Váš telefon Sonim XP2.10 SPIRIT Tento model je klasický bar type model s jednoduchým LCD displejem. Grafické pole obrazovky je 240 (w) a 320 (h) pixelů. Použitá TFT technologie zobrazuje barev. Hlavní menu Pro přístup do menu telefonu stiskněte klávesu Menu. Hlavní menu sestává z následujících zkratek 1. PROTOKOL VOLÁNÍ 2. NASTAVENÍ 3. MOJE SOUBORY 4. TELEFONNÍ SEZNAM 5. ZPRÁVA 6. FOTOAPARÁT 7. NÁSTROJE 8. APLIKACE 9. INTERNET 10. KONEKTIVITA 11. KALENDÁŘ 12. MEDIA PLAYER Obsah hlavního menu Obsah hlavního menu je viditelný, když je telefon v pohotovostním režimu. Některé ikony indikují stav určitých částí telefonu, například ukazatel nabití baterie, ukazatel stavu sítě, datum a čas, atd... Jiné ikony se zobrazí pouze v případě, že je vybraná služba aktivována. Přístup ke všem položkám hlavního menu máte také přes zkratky, pro výběr použijte navigační klávesu nahoru/dolů z výchozí obrazovky. 24

25 Váš telefon Sonim XP2.10 SPIRIT V následující tabulce jsou popsány ukazatele zobrazující se v horní části výchozí obrazovky telefonu Sonim XP2.10 SPIRIT. Zobrazení těchto ikon závisí na navolení. Ukazatele na displeji Název Baterie Roaming Zpracování dat 3G 2G Popis Čtyři jasně viditelné dílky signalizují maximální nabití baterie. Nejasné dílky upozorňují na pokles nabití baterie. Tato ikona se zobrazí pouze v případě, že je aktivován roaming. Indikuje, že síť GPRS je aktivní. Indikuje, že síť GPRS je nedostupná. Indikuje, že 3G je aktivní. Indikuje, že 3G není aktivní. Indikuje, že 2G je aktivní. Indikuje, že 2G není aktivní. Ukazatele na displeji Název Nepřečtená zpráva Neodeslané zprávy Plná SMS paměť Hlasová zpráva Přesměrování volání Uzamčení klávesnice Nepřečtená MMS Plná MMS paměť Popis Signalizuje, že máte nepřečtenou zprávu. Signalizuje, že máte neodeslané zprávy. Signalizuje, že SMS paměť je plná. Signalizuje, že máte novou hlasovou zprávu. Signalizuje, že bylo nastaveno přesměrování hovoru. Signalizuje, že klávesnice je zamčena. Signalizuje, že máte nepřečtenou MMS. Signalizuje, že MMS paměť je plná. 25 Budík Indikuje, že budík byl nastaven.

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Sonim XP3 TM (bt) Uživatelská příručka. Verze 4.2

Sonim XP3 TM (bt) Uživatelská příručka. Verze 4.2 Sonim XP3 TM (bt) Uživatelská příručka Verze 4.2 Copyright 2008 Sonim Technologies, Inc. SONIM, Sonim Xperience, Sonim Xtend a Sonim logo jsou obchodní značky Sonim Technologies, Inc. Jiná jména společností

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Nastavení telefonu Alcatel One Touch 2001X

Nastavení telefonu Alcatel One Touch 2001X Nastavení telefonu Alcatel One Touch 2001X Telefon Alcatel One Touch 2001X, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1

Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Tablet Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

SGH-D880 Uživatelská příručka

SGH-D880 Uživatelská příručka SGH-D880 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Informace o autorských právech Bluetooth je registrovaná ochranná

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III

Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III Telefon Samsung I9300 Galaxy S III, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nastavení telefonu Samsung N9005 Galaxy Note 3

Nastavení telefonu Samsung N9005 Galaxy Note 3 Nastavení telefonu Samsung N9005 Galaxy Note 3 Telefon Samsung N9005 Galaxy Note 3, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

Nastavení telefonu HTC One S

Nastavení telefonu HTC One S Nastavení telefonu HTC One S Telefon HTC One S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Telefon Samsung S5570 Galaxy Mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu LG G2 D802

Nastavení telefonu LG G2 D802 Nastavení telefonu LG G2 D802 Telefon LG G2 D802, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

CZ 118 1 0 18 tutti t

CZ 118 1 0 18 tutti t CZ 1180 tutti Návod k telefonu myphone 1180 CZ Děkujeme Vám za nákup mobilního telefonu myphone. Abyste zakoupený telefon využili co nejlépe, doporučujeme Vám přečtení tohoto návodu k obsluze. Tento telefon

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Nastavení telefonu HTC Desire

Nastavení telefonu HTC Desire Nastavení telefonu HTC Desire Telefon HTC Desire, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Telefon Sony Ericsson T300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Nastavení telefonu Motorola V300

Nastavení telefonu Motorola V300 Nastavení telefonu Motorola V300 Telefon Motorola V300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Nastavení telefonu T-Mobile move

Nastavení telefonu T-Mobile move Nastavení telefonu T-Mobile move Telefon T-Mobile move, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení tabletu Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nastavení tabletu Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1 Nastavení tabletu Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1 Tablet Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300

Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300 Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300 Telefon Huawei Ascend Y300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Podrobný návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

SGH-F250 Uživatelská příručka

SGH-F250 Uživatelská příručka SGH-F250 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Informace o autorských právech Bluetooth je registrovaná ochranná

Více

Nastavení telefonu Nokia 3220

Nastavení telefonu Nokia 3220 Nastavení telefonu Nokia 3220 Telefon Nokia 3220, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

SGH-U800 Uživatelská příručka

SGH-U800 Uživatelská příručka SGH-U800 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Informace o autorských právech Bluetooth je registrovaná ochranná

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 28 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Návod k použití telefonu Nokia E65 pro službu viphone break

Návod k použití telefonu Nokia E65 pro službu viphone break Návod k použití telefonu Nokia E65 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nastavení Před nastavením přístupových údajů k síti viphone si vyhledejte

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Telefon Sony Ericsson XPERIA X10, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Samsung Mobile. Příručka k funkcím

Samsung Mobile. Příručka k funkcím Příručka k funkcím Úvod O této příručce k funkcím mobilních telefonů Samsung V této online příručce jsou obsaženy obecné informace o funkcích, se kterými se můžete setkat v různých modelech mobilních telefonů

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 60 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815)

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu

Více

Nastavení tabletu Samsung P605 Galaxy Note 10.1 (2014 edition)

Nastavení tabletu Samsung P605 Galaxy Note 10.1 (2014 edition) Nastavení tabletu Samsung P605 Galaxy Note 10.1 (2014 edition) Tablet Samsung P605 Galaxy Note 10.1. (2014 edition), zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi 1 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

SGH-X461 Uživatelská příručka

SGH-X461 Uživatelská příručka SGH-X461 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Vždy řiďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite

Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite Tablet Huawei MediaPad 7 Lite, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

GPRS TELEFON SGH-D500

GPRS TELEFON SGH-D500 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. SAMSUNG ELECTRONICS Printed in Korea World Wide Web

Více

UŽIVATELSKÁ. For the PŘÍRUČKA XP3.10 ENDURO. Czech

UŽIVATELSKÁ. For the PŘÍRUČKA XP3.10 ENDURO. Czech UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA For the XP3.10 ENDURO Czech Copyright 2008 Sonim Technologies, Inc. SONIM, Sonim Xperience, Sonim Xtend a Sonim logo jsou obchodní značky Sonim Technologies, Inc. Jiná jménaspolečností

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

1 Kontakty dobíjení Kontakty určené pro dobíjení ve stojánku. Udržujte tyto kontakty čisté. 2 Micro USB konektor

1 Kontakty dobíjení Kontakty určené pro dobíjení ve stojánku. Udržujte tyto kontakty čisté. 2 Micro USB konektor myphone ONE Návod Pozice Popis Funkce 1 Kontakty dobíjení Kontakty určené pro dobíjení ve stojánku. Udržujte tyto kontakty čisté. 2 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Návod pro LG E430 Optimus L3 II

Návod pro LG E430 Optimus L3 II 1 z 26 112013 12:42 Návod pro LG E430 Optimus L3 II 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do

Více

GT-E2121B. Uživatelská příručka

GT-E2121B. Uživatelská příručka GT-E2121B Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

Vzhled. 9 Přijetí hovoru 10 Číselná klávesnice 11 Rozhraní pro nabíjení 12 Fotoaparát 13 Reproduktor 14 SOS tlačítko

Vzhled. 9 Přijetí hovoru 10 Číselná klávesnice 11 Rozhraní pro nabíjení 12 Fotoaparát 13 Reproduktor 14 SOS tlačítko Vzhled Tlačítka a spínače 1 Vstup pro sluchátka 2 Reproduktor 3 Svítilna LED 4 Přepínač svítilny 5 Potvrzovací tlačítko OK 6 Tlačítko zrušit 7 Tlačítko nahoru a dolů 8 Ukončení hovoru 9 Přijetí hovoru

Více

Nastavení tabletu Apple ipad

Nastavení tabletu Apple ipad Nastavení tabletu Apple ipad Tablet Apple ipad, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Nastavení telefonu Alcatel One Touch IDOL

Nastavení telefonu Alcatel One Touch IDOL Nastavení telefonu Alcatel One Touch IDOL Telefon Alcatel One Touch IDOL, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Chuango. Vážený zákazníku,

Chuango. Vážený zákazníku, Chuango Vážený zákazníku, děkujeme vám za výběr dálkového spínače E5, vysoce moderního dálkového spínače domácích spotřebičů založeného na službách cloud serveru. K dispozici jsou dvě verze připojení:

Více

Printed in Korea Code No.: GH68-18258A Czech. 03/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-18258A Czech. 03/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - fotka Upravení kontaktu - změna

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více