Zápis z mimořádné valné hromady OFS Příbram dne 27. ledna 2012 od 15.30

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z mimořádné valné hromady OFS Příbram dne 27. ledna 2012 od 15.30"

Transkript

1 Zápis z mimořádné valné hromady OFS Příbram dne 27. ledna 2012 od Návrh programu : 1. Návrh jednacího řádu 2. Volba předsedajícího 3. Návrh progamu MVH 4. Volba pracovních komisí 5. Návrh volebního řádu 6. Zpráva mandátové komise 7. Zpráva VV a komisí 8. Návrh finanční částky na činnost OFS 9. Doplňovací volby do VV 10. Diskuse 11. Usnesení Zahájení provedl J. Škvára a přivítal hosty : P. Doležal - předseda legislativně- právního oddělení FAČR J. Hadraba - předseda SKFS M. Liba - předseda úseku rozhodčích a delegátů SKFS M. Pilecký - OS ČSTV Příbram J. Hájek - Příbramský deník 1. odsouhlasení jednacího řádu - schválen jednohlasně 2. volba předsedajícího - návrh J. Kuba - schválen jednohlasně 3. VV předložil návrh programu MVH P. Karásek - návrh na změnu a doplnění programu MVH P. Chán - návrh na odvolání některých členů M. Havlena - nelíbí se mi návrh na změnu programu. Jde o návrh jen šesti oddílů. Apeluji, aby se tato změna neprojednávala P. Doležal - doporučuji seznámit se s návrhem P. Karáska a pak ho schvalovat Hlasování, aby byla přijata změna programu dle P. Karáska : pro - 20 proti - 17 zbytek nesčítán Údaj od prezence - přítomno 52 delegátů Pro není nadpoloviční většina Hlasování o programu předloženém VV : pro - 29 proti - 18 zdržel se - 6

2 pro je nadpoloviční většina Schválen program předložený VV. 4. Volba pracovních komisí Mandátová komise : předseda Roman Teska, členové Václav Vostarek a Václav Sandr hlasování - většina pro Volební komise : předseda Miloslav Havlena, členové Pavel Žebrakovský, Jiří Kymla hlasování - většina pro Návrhová komise : předseda Jaroslav Černý, členové Martin Píchal, Ladislav Černý /zřekl se členství/, nahrazen Petrem Kyselým hlasování - většina pro 5. Návrh volebního řádu - žádné připomínky návrh schválen - většina pro 6. Zpráva mandátové komise : z 52 pozvaných delegátu je přítomno 51 delegátů jsme usnášeníschopni P. Karásek - námitka z důvodu zmatečného hlasování o programu MVH předloženým VV celkový počet sečtených hlasů je 53 a bylo přítomno jen 52 delegátů P. Doležal - pro schválení stačilo 27 hlasů, jeden závadný hlas nemohl ovlivnit výsledek hlasování. Pro bezvadnost ale doporučuji hlasování opakovat Hlasování o námitce vznesené P. Karáskem : pro - 19 proti - 23 zdržel se - 8 nehlasoval - 1 Námitka nebyla přijata. 7. Zpráva komise STK - přednesl sekretář komise J. Pechar - seznámil se složením komise - hovořil o práci po odstoupení minulého předsedy komise - dodnes neustanovena komise mládeže - problematiky práce s mládeží se ujal L. Lhota - k vytvoření RMS použit jako vzor RMS SKFS, poplatky a pokuty stanoveny jako na OFS Benešov, na nátlak klubů byla výše poplatků a pokut postupně snižována - RMS dostávají oddíly již na losovacím aktivu - poplatky většina klubů hradí, některé je nutno urgovat k nemělo 11 klubů zaplaceno, 2 jen částečně, 3 mají přeplatek - k RMS je minimum připomínek - přijímáme kritiku, že zprávy STK nejsou na webu, ale řada funkcionářů nemá přístup k webu, v RMS je jako úřední zveřejňovatel zpráv uveden Příbramský deník - některé výsledky nejsou dosud nahlášeny, chybí i zápisy o utkání

3 - je kritika na brzký začátek soutěží dorostu, soutěž není možné přelosovat, je ale možné přeložit zápasy po vzájemné dohodě klubů - tabulky v Příbramském deníku jsou jen informativní, oficiální jsou až po dodání zápisu a schválení výsledku - zlepšil se stav odevzdávání zápisů o utkání - největší problém je v žákovských utkáních - chyby při vyplňování zápisu, často nejsou k dispozici ani zápisy či výsledky - návrh na zvýšení startovného : OP ,-, III. tř. 2000,-, IV. tř. 1000,- - návrh na navrácení výše poplatků a pokut do stavu jako v roce 2007 Zpráva komise rozhodčích - přednesl E. Škvára : - seznámení s finančními požadavky, oželíme seminář na Šumavě /OFS platil jen dopravu/ letos bude seminář 4.3. v Sedlčanech - o víkendu obsazujeme celkem 60 utkání a k dispozici je jen 32 rozhodčích /4 rozhodčí jsou k dispozici kdykoliv, 9 je nespolehlivých - neomlouvají se, nedostavují se, pozdě odevzdávají zápisy a 19 tzv. příležitostních rozhodčích/ - rozhodčí OFS Příbram ve srovnání s krajskými rozhodčími neobstojí - školení rozhodčích je na nejvyšší úrovni- vede ho p. Kureš - ze seminářů a školení se rozhodčí často omlouvají - obsazovací úsek vede mladý ambiciózní rozhodčí, který není členem žádného klubu - většina nových rozhodčích brzy končí - ztrácí iluze o funkci rozhodčího - návrh : kdo sežene nového rozhodčího, ať má třeba nižší startovné - obsazování utkání rozhodčími bude vždy kritizováno - pro velké finanční nároky na kluby - pro časté opakování stejného rozhodčího - oddíly nevyužívají možnosti vzájemné dohody o rozhodčích - je zpracovávané pořadí hodnocení rozhodčích - nevyužívá se video z utkání - jak se potom má trestat, když nejsou podklady? - upozornění na možnost dostavit se jako host na jednání VV nebo komisí - návrh na zveřejňování zpráv na webu OFS Příbram Petr Doležal - legislativně-právní oddělení FAČR - vidím zájem o fotbal na okrese - seznámení s přihláškami za člena FAČR. Jde o nepopulární krok, ale je to nutné. Jsme největší spolek a nevíme, jak velká je základna. Je mnoho registrací hráčů, kteří už dávno nehrají. Ministerstvo školství chce znát velikost členské základny. Je nutné utvořit databázi a administrativa s tím spojená něco stojí. Databáze bude veřejně přístupná - nebudou zde rodná čísla. I FAČR poskytuje servis na kraje a okresy- a to něco stojí. J. Bejček - dotaz - Ať jde část vybraných peněz zpět do klubů P. Doležal - odpověď - Členství je zodpovědnost členů - mají platit oni, ne kluby 80 % vybraných příspěvků dá FAČR zpět do okresu na mládež J. Pechar - dotaz - Mají se kluby také registrovat? P. Doležal - odpověď - Ne, jen fyzické osoby. Kluby mají evidenční číslo, automaticky budou přeregistrovány. Od bude nové evidenční číslo. Miroslav Liba - SKFS - - za rok bude řádná VH - neodvolávejte předsedu. Kritizuje se snadno, ale hůř se buduje.

4 Předseda OFS zaslouží poděkování za roky práce. Dejte více pozitivizmu do činnosti. Doufám, že se situace na okrese zklidní. 8. Návrh finanční částky na činnost OFS na rok rozpočtové provizorium na první pololetí roku 2012 ve výši ,- Kč - rozpočtové provizorium na rok 2012 ve výši ,- Kč - rozpočtové provizorium obsahuje odměnu pro sekretáře OFS, odměnu pro účetní, pronájem kanceláře, náklady na internet, kredit telefonu, cestovné, náklady na komise. - ekonomka M. Mikešová vypracovala účetní uzávěrku R. Černohorský - kritika výše peněz na sekretáře a účetní - jako smlouvu bude mít sekretář? J. Kuba - obhajuje výši financí na sekretáře, v počátku činnosti bude velké množství práce, vidím to na plný úvazek P. Chán - Je zapotřebí zvolit správnou formu zaměstnaneckého poměru sekretáře, aby OFS ušetřil. Jsou už peníze na pokrytí rozpočtu? Přestávka 9. Doplňovací volby do VV - řídil M. Havlena - rekapitulace volebního řádu - hlasování tajně ve volební místnosti - M. Havel - vysvětlit, proč se dovolují 2 členové do VV - R. Černohorský odstupuje z kandidatury - vysvětlí v diskusi Představení kandidátů do VV : A. Barák - lektor FAČR pro mládež - zájem o práci v trenérsko-metodickém úseku J. Bejček - dlouholetý funkcionář v Milíně, předseda TJ - chce pracovat na úseku mládeže, prosadit úsporná opatření na OFS Příbram M. Bodnár- trenér mládeže Spartak Příbram - zájem o práci v komisi mládeže J. Bradáč - MFK Dobříš - zájem o oblast získávání peněz - nelíbila se mu oboustranně agresivní komunikace - stahuje kandidaturu M. Havel - Tatran Sedlčany - zlepšit informovanost klubů, chce se zabývat ekonomickými záležitostmi J. Hejda - trenér mládeže Daleké Dušníky chtěl pracovat v komisi mládeže - vzdává se kandidatury P. Chán - SK Pečice - je mu líto negativní komunikace - je rád, že jsou peníze na rok chce rozjet web OFS - kritika i do řad klubů R. Jarolímek - Daleké Dušníky - chce hledat sponzory pro soutěže

5 P. Karásek -MFK Dobříš - chtěl rozjet ekonomiku OFS Příbram - získávat peníze do OFS - snižování nákladů - odstupuje od kandidatury p.knobloch - odstupuje z kandidatury R. Řechka - nepřítomen, omlouvá se - hlasováno pro zachování na kandidátce V. Sváda - nepřítomen, omlouvá se - hlasováno pro zachování na kandidátce K. Šebík - nepřítomen, omlouvá se - hlasováno pro zachování na kandidátce R. Weber - MFK Dobříš - zájem o práci v STK - odstupuje z kandidátky J. Zelenka - TJ Krásná Hora - stahuje kandidaturu Volby 10. Diskuse M. Havel - návrh na změnu výše startovného : Jednotné pro všechna družstva ve všech třídách, pouze béčka /resp. druhá družstva/ polovinu. P. Karásek - žádá J. Škváru o smazání fota s hlasováním - V návrhu rozpočtu na rok 2012 nebyly projednány náklady na na druhé pololetí Jaké budou výnosy? Jak jsou zabezpečeny výnosy za druhé pololetí 2012? Jsou už dotace? Jak se budou na rozpočtu podílet kluby? Chci řádné hlasování o rozpočtu buď na první pololetí nebo na celý rok 2012 J. Kuba - odpověď - průběžně dopláceny dluhy oddílů, přislíbena dotace od FAČR v lednu /loni ve výši ,- Kč, letos snad obdobná výše/, v létě příjem ze startovného a pokut. Celkem předpoklad, že bude k dispozici ,- Kč R. Černohorský - pochvala za zlepšení úrovně VH - to, že nebyly nové volby, považuji za rok ztráty - startovné - oddíly, které nemají mládež, ať platí více P. Chán - proč je najednou vše v pořádku? - podpořil J. Kubu do funkce sekretáře - pochybnosti o správnosti šestiměsíční výpovědní lhůty sekretáře - dát do usnesení garanci, že ,- Kč na rok stačí J. Kuba - odpověď - časový problém byl způsoben oddělováním účtů OFS a ČSTV J. Hejda - stáhl jsem kandidaturu do VV, ale jsem ochoten pracovat v komisi mládeže 9. Výsledky doplňovacích voleb do VV - seznámil M. Havlena odevzdáno 50 lístků, 2 nehlasovali Počet hlasů : P. Chán 34, M. Havel 25, A. Barák 19, R. Jarolímek 9, R. Řechka 5, M. Bodnár 3, V. Sváda 1, J. Bejček 1, Novými členy VV jsou P. Chán a M. Havel.

6 11. Usnesení - seznámil J. Černý Prohlasování pozměňovacích návrhů : - schválen pozměňovací návrh M. Havla o výši startovného - schválen návrh p. Straceného ponechat výši poplatků v hospodářských náležitostech na současné výši - schválen návrh, že příjmy rozpočtu na první a druhé pololetí roku 2012, vyjma startovného nepůjdou na náklady klubů Závěr MVH OFS Příbram ve hodin zapsal Petr Kyselý

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zahájení: Předseda Disciplinární komise Tomáš Šárik v 11:15 zahájil valnou hromadu a přivítal přítomné

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor

Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Komuniké k zasedání VV č. ze dne 5..203 ) VV vyhověl odvolání TJ Sokol Kounice Utkání III.A třídy A2A 0205 Kounice- Bříství, se kontumuje 3:0 a 3 body ve prospěch TJ Sokol Kounice 2) VV schvaluje: - převod

Více

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ BULLETIN č. 58/2007 ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ generální partner ČHS Vážení členové Českého horolezeckého svazu, tento bulletin

Více

13, 13-2013/2014, 14-15 - 16-17 - - - - - - - - 2013 - - 2013/2014-2013 - - 2013 - - 4. 2013-2014: HRADECKÝ VOTROK

13, 13-2013/2014, 14-15 - 16-17 - - - - - - - - 2013 - - 2013/2014-2013 - - 2013 - - 4. 2013-2014: HRADECKÝ VOTROK O B S A H : č.stránky 1 - Obsah rozpisu soutěží 2013/2014, 2 - rozpis soutěží - řízení, pořadatel, hrací dny, začátky, okresní přebor st. elévů, turnaje ml. elévů, kolaudační dny, 3 - místa utkání, účastníci,

Více

...NOVÁ CESTA K VÍTĚZSTVÍ ENCYKLOPEDIE

...NOVÁ CESTA K VÍTĚZSTVÍ ENCYKLOPEDIE PROČ VZNIKLA FOTBALOVÉ (R)EVOLUCE A JAK V NÍ ČÍST VÁŽENÍ FOTBALOVÍ FANOUŠCI, k Vašim rukám se právě dostává FOTBALOVÉ (R)EVOLUCE. FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE (FRE), jeden z nejdůležitějších projektů v historii

Více

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Čl. 1 Obecně Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti výboru 1 TJ Sokol Palkovice, jeho jednotlivých oddílů a odborů. Jednací

Více

VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012

VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 64/2012 VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012 Podklady pro jednání Uzávěrka textu 24.2. 2012. Text neprošel redakční a jazykovou úpravou. 1 Obsah Pozvánka na valnou hromadu ČHS...3

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné.

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné. ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 9. 4. 2013 ČAS 10.00 18.00 HODIN Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička P. Janda, M. Košař (do 17:00), P. Lešek, D. Mareš (do 16:30), V. Milunić, J. Panna, J. Sapák

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z porady předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a

Více

Zá pis z Válné hromády Svázu Káráté Plzén ské ho krájé 17.2.2014 Plzén

Zá pis z Válné hromády Svázu Káráté Plzén ské ho krájé 17.2.2014 Plzén Zá pis z Válné hromády Svázu Káráté Plzén ské ho krájé 17.2.2014 Plzén 1. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY 2 2. VOLBA NÁVRHOVÉ, MANDÁTNÍ A REVIZNÍ KOMISE 2 3. SCHVÁLENÍ NÁVRHU PROGRAMU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY 2 4.

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

Zápis z Valné hromady ČFSF Futsal o. s. Vamberk, Hotel Krajka, 25. 5. 2013

Zápis z Valné hromady ČFSF Futsal o. s. Vamberk, Hotel Krajka, 25. 5. 2013 Zápis z Valné hromady ČFSF Futsal o. s. Vamberk, Hotel Krajka, 25. 5. 2013 VH zahájil v 10:15 hodin předseda ČFSF Milan Semmler, který přivítal všechny přítomné a poděkoval Milanu Jedličkovi za přípravu

Více

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568 Identifikační údaje: IČO: 22882863 Bankovní spojení: KB Trutnov, č.ú.: 1070316560207/0100 E-mail: marek.pilny@centrum.cz,

Více

ROZPIS. mistrovských soutěží v kopané. pro soutěžní ročník 2013-2014

ROZPIS. mistrovských soutěží v kopané. pro soutěžní ročník 2013-2014 1 Fotbalová asociace České republiky Okresní fotbalový svaz Pelhřimov sekretariát: TVS Vysočina o.s, Friedova 1464, 393 01 Pelhřimov tel. + fax. 565 324 211, e-mail: sport.pelhrimov@tiscali.cz, milan.reich@seznam.cz

Více

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS 2014-2015

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS 2014-2015 ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS 2014-2015 Soutěže: K rajský pře bor mužů I.A tří da skupi na A,B I.B třída skupi na A,B,C K rajský pře bor dor os tu K rajská soutěž dorost u skupi na A,B K rajský pře

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Stránka 1 z 56 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zahájil 10. jednání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomných členů

Více

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI 13. ROČNÍK 10/2005 Z OBSAHU Zelená linka Zklidňování dopravy ve městech a obcích Z Výboru pro veřejné finance Z Předsednictva Samosprávy a Evropská unie MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://

Více

Zápis. ze schůze rozšířené STK ŠSČR, která se uskutečnila v neděli 24. května 2015 od 10:00 do 17:30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě

Zápis. ze schůze rozšířené STK ŠSČR, která se uskutečnila v neděli 24. května 2015 od 10:00 do 17:30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě Zápis ze schůze rozšířené STK ŠSČR, která se uskutečnila v neděli 24. května 2015 od 10:00 do 17:30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě Přítomni: - členové STK: Záruba, Kalužný, Chrz, Malec - člen

Více

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi Přítomni: Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi dle prezenční listiny starostové OSH ze 77 přítomno 73 nepřítomno 4 starosta SH ČMS přítomen 1 VV SH ČMS z 18 přítomno 15 nepřítomno

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

Mezinárodní název: CZECH TROTTING ASSOCIATION, zkratka CZETRA

Mezinárodní název: CZECH TROTTING ASSOCIATION, zkratka CZETRA Stanovy ČKA Česká klusácká asociace (dále jen ČKA ), je spolek, který je nositelem sportovního odvětví klusáckého dostihového sportu v ČR, je garantem vedení plemenné knihy klusáka, šlechtění, evidence

Více

Materiál pro jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 27. května 2011

Materiál pro jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 27. května 2011 Materiál pro jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 27. května 2011 ČÁST II. Schvalovací část Jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava se koná pod záštitou radní kraje Vysočina RNDr. Marie Kružíkové.

Více

Estrádní sál Domu kultury v Teplicích, Mírové náměstí 2950, 41501 Teplice. Pozvaní a přítomni: Počet pozvaných delegátů : 190

Estrádní sál Domu kultury v Teplicích, Mírové náměstí 2950, 41501 Teplice. Pozvaní a přítomni: Počet pozvaných delegátů : 190 Z á p i s ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice, IČ:00035351, se sídlem Teplice, Gagarinova 1558, zapsané obch. rejstříkem vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn.

Více

Úvodní slovo. Úvodní slovo

Úvodní slovo. Úvodní slovo Moderní sportovní klub Vydání první Nakladatelství Olympia 2011 Úvodní slovo Úvodní slovo Rok 2011 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví a ČSTV se zapojil do aktivit na podporu dobrovolnictví

Více

I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ

I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ s. 1/10 I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Řád pro přípravu Výročního zasedání Pionýra (dále jen VZP) upravuje postupy přípravy VZP na všech organizačních úrovních

Více