V Praze Č.j. 12-6/2014-UK3LF počet listů: 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Praze 01. 10. 2014 Č.j. 12-6/2014-UK3LF počet listů: 6"

Transkript

1 V Praze Č.j. 12-6/2014-UK3LF počet listů: 6 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 1. října 2014 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. Doc. MUDr. Marek Bednář, CSc. MUDr. Miroslav Čerbák Prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. Doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D. Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc. Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc. Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. Prim. MUDr. Václav Hulínský Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. MUDr. Radovan Jirmář, Ph.D. Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. Prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. Přítomní: Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. Prim. MUDr. Jan Nedvídek Prim. MUDr. Emilie Niedobová Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. MUDr. Ladislav Pešl, Ph.D. Doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D. Prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. Prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc. Prof. RNDr. Eva Samcová, CSc. Prof. MUDr. Zbyněk Straka, CSc. Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. Doc. MUDr. Petr Toušek, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D. Doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D. Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. Omluvení: Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. MUDr. Karel Filip, MBA MUDr. Martin Gadireddi MUDr. Aleš Herman, Ph.D. Omluvení: Doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D. Ing. Jitka Sosnovcová MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. MUDr. Marek Zeman, MBA Přítomní čestní členové: Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc. Omluvení čestní členové: Prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc. Prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc. Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.

2 Program 1. Zahájení, sdělení děkana 2. Habilitační řízení MUDr. Norbert Pauk, Ph.D. 3. Habilitační řízení MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. 4. Sdělení proděkana pro vědu a akademické postupy 5. Různé 1. Zahájení Zasedání Vědecké rady 3. LF UK zahájil děkan prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., přivítal členy Vědecké rady na začátku nového akademického roku 2014/ Habilitační řízení MUDr. Norbert Pauk, Ph.D. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D., splnil všechny požadavky pro zahájení habilitačního řízení v oboru vnitřní nemoci, předložil a obhájil habilitační práci na téma Rizikové faktory karcinomu plic. Složení habilitační komise navrhla a schválila Vědecká rada 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze následovně: Předseda: Prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a VFN, Praha Členové: Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. Univerzita Karlova v Plzni, Lékařská fakulta v Plzni, Klinika tuberkulózy a nemocí respiračních, Plzeň Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Univerzita Palackého v Olomouci, lékařská fakulta, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Olomouc Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. Masarykova univerzita v Brně, lékařská fakulta, I. interní kardioangiologická klinika, Brno Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Masarykova univerzita v Brně, lékařská fakulta, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Brno Oponenti: Doc. MUDr. František Salajka, CSc. Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Plicní klinika lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Hradec Králové Doc. MUDr. Robert Vyšehradský, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislavě, Jesseniova lekárska fakulta a Univerzitní nemocnice Martin, Klinika pneumologie a ftizeologie, Martin, Slovensko Doc. MUDr. Štefan Urban, CSc. Univerzita Komenského v Bratislavě, lekárska fakulta a Univerzitní nemocnice Bratislava, Klinika pneumologie a ftizeologie, Bratislava, Slovensko

3 Předseda komise prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc., představil přítomné členy komise habilitačního řízení a seznámil Vědeckou radu s uchazečem. Přednesl Stanovisko habilitační komise pro habilitační řízení. Oponenti přednesli své posudky v pořadí: doc. MUDr. František Salajka, CSc., doc. MUDr. Robert Vyšehradský, Ph.D. a doc. MUDr. Štefan Urban, CSc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D. odpověděl na připomínky a dotazy oponentů a následně přednesl habilitační přednášku na téma Rizikové faktory bronchogenního karcinomu u žen. Přednášku hodnotili kladně členové Vědecké rady: doc. MUDr. Petr Toušek, Ph.D., prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. Následovala všeobecná diskuse: prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., MUDr. Miroslav Čerbák, prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc. Po diskuzi proběhlo tajné hlasování: Počet kladných hlasů 26 Počet záporných hlasů 3 Počet neplatných hlasů 5 Usnesení: Vědecká rada 3. lékařské fakulty Univerzity v Praze doporučuje, aby MUDr. Norbert Pauk, Ph.D. byl jmenován docentem v oboru vnitřní nemoci. Závěr: Habilitační řízení MUDr. Norberta Pauka, Ph.D. postupuje dalšímu řízení na Rektorát Univerzity Karlovy v Praze. 3. Habilitační řízení MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D., splnil všechny požadavky pro zahájení habilitačního řízení v oboru chirurgické obory, předložil a obhájil habilitační práci na téma Akutní poranění ruky. Složení habilitační komise navrhla a schválila Vědecká rada 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze následovně: Předseda: Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. Univerzita Karlova v Praze, Chirurgická klinika 3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha Členové: Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek Univerzita Karlova v Praze, Klinika plastické chirurgie 3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. Masarykova univerzita v Brně, Klinika plastické a estetické chirurgie lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno

4 Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc. Univerzita Palackého v Olomouci, II. chirurgická klinika cévně transplantační lékařské fakulty Univerzity Palackého, Olomouc Prim. MUDr. Bronislav Vřeský Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky Fakultní nemocnice v Ostravě, Ostrava Poruba Oponenti: Prim. MUDr. Vlastimil Bursa Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Oddělení plastické chirurgie, Plzeň Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. Masarykova univerzita v Brně, Klinika plastické a estetické chirurgie lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno Doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave, lekárska fakulta, Klinika plastickej chirurgie, Bratislava, Slovensko Předseda komise prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc., představil přítomné členy komise habilitačního řízení a seznámil Vědeckou radu s uchazečem. Přednesl Stanovisko habilitační komise pro habilitační řízení. Oponenti přednesli své posudky v pořadí: prim. MUDr. Vlastimil Bursa, doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc. a prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. odpověděl na připomínky a dotazy oponentů a následně přednesl habilitační přednášku na téma Vývoj a současné trendy péče o poraněnou ruku ve specializovaných replantačních centrech. Přednášku hodnotili kladně členové Vědecké rady: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., prof. MUDr. Petr Havránek, CSc. Následovala všeobecná diskuse: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc., doc. MUDr. Marie Valešová, CSc., doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. Po diskuzi proběhlo tajné hlasování: Počet kladných hlasů 33 Počet záporných hlasů 0 Počet neplatných hlasů 1 Usnesení: Vědecká rada 3. lékařské fakulty Univerzity v Praze doporučuje, aby MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. byl jmenován docentem v oboru chirurgické obory. Závěr: Habilitační řízení MUDr. Andreje Sukopa, Ph.D. postupuje dalšímu řízení na Rektorát Univerzity Karlovy v Praze.

5 4. Sdělení proděkana pro vědu a akademické postupy 4.1 Návrh na udělení čestného titulu hostující profesor prof. Bobák Závěr: VR ustanovila hodnotitele návrhu pro udělení čestného titulu hostující profesor doc. Bednář a prof. Černá, kteří na dalším zasedání VR 3. LF UK předloží svá stanoviska 4.2 Podány žádosti na jmenovací řízení: Doc. MUDr. Valér DŽUPA, CSc. žádost o jmenovací řízení v oboru chirurgické obory Doc. MUDr. Pavel MOHR, Ph.D. žádost o jmenovací řízení v oboru psychiatrie Závěr: VR ustanovila hodnotitele obou řízení ke jmenování profesorem, kteří vyhotoví do příštího zasedání VR svá stanoviska a přednesou je. 4.3 Žádosti o zařazení mezi školitele studijních programů doktorského studia: Ing. Daniel Šuta, Ph.D. Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Lékařská biofyzika Hlasování: Počet kladných hlasů 34 Počet záporných hlasů 0 Závěr: VR schválila zařazení výše uvedeného uchazeče mezi školitele studijních programů doktorského studia. 4.4 Návrh změn ve složení oborové rady doktorského studijního programu Mikrobiologie Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. seznámil Vědeckou radu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze s předpokládanými návrhy na jmenování nových členů oborové rady doktorského studijního programu Mikrobiologie Odvolání členů: o RNDr. Václav Šašek, CSc., MBÚ AV ČR (důvod důchodový věk) o Doc. MUDr. Anna Součková, CSc., 2. LF UK Návrh nových členů: o RNDr. Jan Nešvara, CSc., Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i., Praha, Vídeňská 1083, Praha 4 o Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D., Katedra botaniky PřF UK, Benátská 2, Praha 2 o Doc. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D., 2. LF UK, Pediatrická klinika, V Úvalu 84, Praha 5

6 Hlasování: Počet kladných hlasů 34 Počet záporných hlasů 0 Závěr: Vědecká rada 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze souhlasí s výše uvedenými změnami ve složení oborové rady doktorského studijního programu Mikrobiologie. Informace předány na PřF UK. 4.5 Zahájení administrativního procesu pro shromáždění a následného předložení podkladů v rámci reakreditace oborů pro habilitační a jmenovací řízení: 5. Různé 5.1 Anglický jazyk Vnitřní nemoci akreditace do Neurologie akreditace do Ortopedie akreditace do Lékařská farmakologie akreditace do Snaha o všeobecný rozmach použití anglického jazyka v rámci studia magisterské studium přednášky, zkoušky v anglickém jazyce dále i doktorské studium/rigorózní práce, habilitační řízení/habilitační práce, jmenovací řízení, oponentské posudky i školitelé veškerá agenda vítána v anglickém jazyce Následovala všeobecná diskuse: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc., prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D. 5.2 Nově jmenovaní docenti MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D., a MUDr. Martin Bareš, Ph.D., kteří habilitovali v červnu 2014 v rámci zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty jsou od jmenováni rektorem UK docenty MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D. docentkou v oboru dermatovenerologie MUDr. Martin Bareš, Ph.D. docentem v oboru psychiatrie Příští zasedání VR 3. LF UK: (čtvrtek), (čtvrtek), od 14 hod. Zapsala: Jana Skálová, DiS. Kontroloval: prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 12. 11. 2014

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 12. 11. 2014 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 12. 11. 2014 Místo konání: 12.11.2014 10:00 12:30 hodin v NB 169 Přítomni: viz prezenční listina (seznam členů

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZA ROK 1999

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZA ROK 1999 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZA ROK 1999 Praha 2000 SVI 3. LF UK VEDENÍ, STRUKTURA A ORGANIZACE 3. LÉKAŘSKÉ

Více

ZÁPIS z Vědecké rady UHK

ZÁPIS z Vědecké rady UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, www.uhk.cz ZÁPIS z Vědecké rady UHK ze dne 23. 4. 2008 Přítomni: prof. PhDr. Lubomír Brokl, prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc., doc. PhDr.

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady Fakulty pedagogické ZČU v Plzni konané dne 25. října 2006

Zápis ze zasedání vědecké rady Fakulty pedagogické ZČU v Plzni konané dne 25. října 2006 Zápis ze zasedání vědecké rady Fakulty pedagogické ZČU v Plzni konané dne 25. října 2006 Přítomni: viz prezenční listina 1. Úvod Děkanka doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. přivítala všechny přítomné členy vědecké

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000 Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Zdeněk

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty konané dne 17. 10. 2013. Počet členů VR 41, přítomno 29, omluveno 12

Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty konané dne 17. 10. 2013. Počet členů VR 41, přítomno 29, omluveno 12 Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty konané dne 17. 10. 2013 Přítomni: prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. prof. PhDr. Ivana Čeňková,

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise 4. a 5. listopadu 2003, Telč

Zápis ze zasedání Akreditační komise 4. a 5. listopadu 2003, Telč Zápis ze zasedání Akreditační komise 4. a 5. listopadu 2003, Telč Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Winterová, Petr Fiala,

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Opava, květen 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 1. Úvod 9 2. Organizační schéma Slezské univerzity

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 03-00 Kostelec nad Černými lesy, 25. 26. duben 2000

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 03-00 Kostelec nad Černými lesy, 25. 26. duben 2000 Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 03-00 Kostelec nad Černými lesy, 25. 26. duben 2000 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav

Více

únor 2003 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2002

únor 2003 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2002 únor 2003 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2002 1. Úvod Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2002 Činnost Akreditační komise (dále jen AK ) se řídí příslušnými ustanoveními

Více

Výroční zpráva o činnosti a hodnocení činnosti. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hodnocení činnosti. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hodnocení činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno za rok 2014 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Výroční zpráva o činnosti a hodnocení činnosti Veterinární

Více

Výroční zpráva o činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno za rok 2009 a farmaceutická univerzita Brno Výroční zpráva o činnosti a farmaceutické univerzity Brno za rok 2009 Předkládá: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, rektor Projednáno Správní radou VFU Brno dne: 10.

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Opava, červen 2013 Obsah: Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 1 Úvod 7 2 Základní údaje o SU 8 2.1 Úplný název

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ FAKULTY 2008 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO... 3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ FAKULTY V ROCE 2008... 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2015 výtvarná práce asistentky kliniky

Více

Výroční zpráva o činnosti a hodnocení činnosti. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti a hodnocení činnosti. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hodnocení činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno za rok 2013 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Výroční zpráva o činnosti a hodnocení činnosti Veterinární

Více

únor 2002 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2001

únor 2002 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2001 únor 2002 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2001 1. Úvod Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2001 Činnost Akreditační komise (dále jen AK ) se řídí příslušnými ustanoveními

Více

Představení významné osobnosti Lékařské fakulty UP... 5

Představení významné osobnosti Lékařské fakulty UP... 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Výroční zpráva Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2013 OBSAH 1 Úvod.....................................................................................3 Představení

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i.

Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i. Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i. Výroční zpráva 2010 22 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Výroční zpráva 2010 23 Obsah I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...10 II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...12

Více

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2008

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2008 Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2008 OBSAH HLAVNÍ TÉMA Vita Universitatis 1 Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., rektor VFU Brno Veterinární a farmaceutická univerzita Brno současnosti

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 01-02 22. aţ 23. ledna 2002, Brandýs nad Labem

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 01-02 22. aţ 23. ledna 2002, Brandýs nad Labem Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 01-02 22. aţ 23. ledna 2002, Brandýs nad Labem Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Oldřich Pytela, Vladimír Křístek,

Více

Listopad po 65 a 15 letech

Listopad po 65 a 15 letech Listopad po 65 a 15 letech 17. listopad v Praze Václavské náměstí u sochy sv. Václava v 15:00 hodin studenti s transparenty a podpis petice proti existenci komunistické strany Národní třída v 15:30 hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2 0 0 9 Osnova: 1. Úvod... 3 2. Informace o fakultě, struktura a její orgány... 4 3. Studium...11 4. Kvalita akademického života...20 5. Internacionalizace...28 6. Věda, výzkum

Více

Z Á P I S. Číslo: 9 2015 z jednání Akademického senátu LF OU

Z Á P I S. Číslo: 9 2015 z jednání Akademického senátu LF OU Strana: 1/1 PŘÍTOMNI: Komora akademických pracovníků: Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D., Mgr. Jaroslava Chylíková, RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D., PhDr.

Více

zasedání Akreditační komise 06-01 Přímětice u Znojma 30. až 31. října 2001

zasedání Akreditační komise 06-01 Přímětice u Znojma 30. až 31. října 2001 zasedání Akreditační komise 06-01 Přímětice u Znojma 30. až 31. října 2001 Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Pravoslav Stránský, Vladimír Křístek, Jan Štěpán, Jiří Sobota,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2012 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s., za rok

Více