OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2014"

Transkript

1

2 PREZIDENT KONFERENCE prof. MUDr. Martin Fried, CSc. předseda České obezitologické společnosti ČLS JEP předseda Sekce bariatricko-metabolické chirurgie při ČCHS a ČOS ČLS JEP ORGANIZAČNÍ VÝBOR prof. MUDr. Martin Fried, CSc. MUDr. Adolf Gryga, CSc. doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc. PhDr. Iva Málková doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA Mgr. Dagmar Škochová, MBA PROGRAMOVÝ VÝBOR prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. PhDr. Šárka Slabá, Ph.D. prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA Mgr. Dagmar Škochová, MBA SEKRETARIÁT KONFERENCE: GALÉN-SYMPOSION, s.r.o. Břežanská 10, Praha 10 Tel.: , Fax:

3 ODBORNÝ PROGRAM OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2014 BARIATRICKÉ PRESYMPOSIUM ČTVRTEK ZAHÁJENÍ M. Fried, M. Kasalický Blok I předsedající: P. Holéczy, K. Doležalová Selhání a komplikace bandáže a co dál? M. Hrubý, J. Hain /Turnov/ Migrace bandáže do lumen žaludku odstranit či ponechat? L. Svoboda /Praha/ Komplikace při odstraňování adjustabilní gastrické bandáže K. Doležalová /Praha/ Jak sonda komplikuje život P. Holéczy, M. Bužga, M. Bolek, L. Havrlentová /Ostrava/ Endoskopická řešení pooperačních komplikací u bariatrických pacientů V. Nosek, M. Řehoř /Jablonec nad Nisou/ přestávka Firemní prezentace Blok II předsedající: M. Čierny, M. Hrubý Mezioborový přístup k řešení leaku po sleeve resekci P. Vaverka, A. Gryga, P. Holéczy, P. Falt, P. Fajt /Prostějov/ Jedna z možností řešení hiátové hernie a refluxu po sleeve gastrectomy M. Kasalický, E. Koblihová /Praha/ Plikace žaludku alternativy operační techniky M. Čierny /Břeclav/ Katastrofy při plikaci žaludku co může následovat při zavedení metody bez zkušeností M. Fried /Praha/ Závěr zhodnocení A. Gryga 3

4 ODBORNÝ PROGRAM OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2014 HLAVNÍ PROGRAM ČTVRTEK SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ M. Fried, D. Müllerová čestní hosté: JUDr. Martin Major, MBA primátor města Olomouce prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA proděkanka pro studium Všeobecného lékařství ročníku, komunikaci a specializační vzdělávání, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Mgr. Zdenka Mikšová, Ph.D. statutární zástupkyně děkana a proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. ředitel Fakultní nemocnice Olomouc ŠONKOVA PŘEDNÁŠKA předsedající: D. Müllerová, P. Sucharda 1. Přínos multidisciplinární spolupráce v obezitologii - příklad České republiky M. Fried /Praha/ BLOK I předsedající: J. Kytnarová, Š. Svačina 2. Rizika anestézie u obézních vyzvaná přednáška C. Sedlák /Olomouc/ 3. Výživa v kontexte sociálnych determinant zdravia v rodinách s deťmi M. Boledovičová, M. Veleminský, A. Machová, D. Nováková, A. Schönbauerová, O. Dvořáčková, A. Mojžišová, P. Samcová /České Budějovice/ 4. Dotazník Eating Inventory u českých adolescentů - věnováno prof. Albertu (Mickeymu) Stunkardovi in memoriam I. Aldhoon Hainerová, H. Zamrazilová, L. Dušátková, B. Sedláčková, P. Hlavatý, M. Kunešová, V. Hainer /Praha/ 5. Co nového na ICO 2014? P. Šrámková, O. Bradnová, P. Hlavatý, H. Střítecká /Praha/ 6. Obezita a body image Š. Slabá, E. Kravarová /Praha/ přestávka 4

5 ODBORNÝ PROGRAM BLOK II předsedající: M. Kasalický, M. Kunešová 7. Dietní zvyklosti naší populace v různých věkových skupinách a při různých stupních obezity Š. Svačina, M. Matoulek, A. Lochmanová, J. Lajka, L. Žáčková /Praha/ 8. Hyperurikémie a metabolické komplikace obezity P. Sucharda /Praha/ 9. Zdraví 2020 a východiska akčních plánů správné výživy a prevence obezity D. Müllerová /Plzeň/ 10. Obezita a její léčba a prevence ve 21. století? M. Matoulek /Praha/ 5

6 ODBORNÝ PROGRAM OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2014 HLAVNÍ PROGRAM PÁTEK BLOK III předsedající: K. Doležalová, Š. Slabá 11. Angiopoietin-like proteiny a jejich změny u pacientek s obezitou a mentální anorexií: vliv nízkokalorické diety a částečné realimentace A. Cinkajzlová, Z. Lacinová, J. Kloučková, P. Kaválková, M. Čechová, D. Haluzíková, M. Matoulek, R. Pavlovičová, M. Haluzík /Praha/ 12. Psychosociální charakteristiky uchazečů o bariatrickou operaci z hlediska schválení, odložení a zamítnutí zákroku psychologem J. Herlesová, D. Pichlerová, P. Coufalová /Praha/ 13. Časné výsledky laparoskopických tubulizací žaludku s použitím bužie a bez ní P. Holéczy, M. Bolek, L. Havrlentová, M. Pekař /Ostrava/ 14. Nadváha a obezita u dětí raného školního věku a adolescentů M. Kunešová, H. Zamrazilová, I. Aldhoon Hainerová, B. Procházka, J. Vignerová, T. Hanušová, J. Pařízková, R. Braunerová, P. Hlavatý, B. Sedláčková, V. Hainer /Praha/ přestávka + prezentace posterů BLOK IV předsedající: M. Haluzík, T. Pelikánová 15. Stále oblíbenější sleeve gastrectomy M. Kasalický, E. Koblihová, R. Doležel, E. Vernerová, P. Král /Praha/ 16. Sexuální dysfunkce u diabetiků a obézních D. Pichlerová /Praha/ 17. Kvalifikace bariatrického chirurga jak dál? K. Doležalová /Praha/ 18. Lidský adenovirus 36 a jeho vztah k úspěšnosti redukce tělesné hmotnosti u obézních adolescentů H. Zamrazilová, I. Aldhoon Hainerová, R. Atkinson, L. Dušátková, B. Sedláčková, Z. Lee, P. Hlavatý, M. Kunešová, R. Hampl, V. Hainer /Praha/ 19. Jak hodnotit úspěšnost a selhání bariatrické léčby M. Fried /Praha/ 20. Zdravotně orientovaná zdatnost žen s nadváhou J. Langmajerová, P. Sedláček, J. Novák, J. Dvořáková, V. Zeman, D. Müllerová /Plzeň/ oběd 6

7 ODBORNÝ PROGRAM Shromáždění členů ČOS ČLS JEP vystoupení předsedy ČOS volba výboru a revizní komise ČOS na období volba výboru Sekce pediatrické obezitologie ČOS BLOK V Společná sekce lékařů a nelékařských pracovníků předsedající: D. Matějková, D. Škochová 21. Využití implantabilního duodenálního rukávu v léčbě obezity a diabetu 2. typu P. Kaválková, M. Mráz, P. Trachta, D. Haluzíková, Z. Lacinová, R. Pavlovičová, M. Beneš, Z. Vlasáková, T. Pelikánová, M. Haluzík /Praha/ 22. Poskytování zdravotních služeb a NOZ L. Široká /Praha/ 23. Možnosti využití pomůcek STOBu v ordinaci lékaře a nutričního terapeuta I. Málková /Praha/ 24. Výživa seniorů I. Brabcová /České Budějovice/ přestávka BLOK VI předsedající: P. Sucharda, I. Málková 25. Role praktického lékaře v léčbě obezity a nadváhy D. Moravčíková, M. Matoulek, Š. Svačina /Praha/ 26. Randomizovaná paralelní studie gastrických bypasů průběžné krátkodobé výsledky M. Čierny, J. Vašíček, M. Kříž, M. Čierny Jr. /Břeclav/ 27. Rizikové živiny ve výživě, máme opravdu nové poznatky? J. Brát /Nelahozeves/ 28. Aspirační terapie u morbidně obézních pacientů pilotní studie E. Machytka, J. Deviere, M. Ibrahim, V. Huberty, M. Bojková, T. Kupka, M. Bužga /Ostrava/ 29. První zkušenosti s nutričním softwarem NutriPro v ambulanci P. Cikl, T. Petr /Ivančice/ SOBOTA Kardiovaskulární rehabilitace v praxi ZÁVĚR KONFERENCE 7

8 ODBORNÝ PROGRAM OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2014 PROGRAM SAMOSTATNÉ SEKCE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ PÁTEK ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO M. Fried, D. Škochová, E. Kábrtová BLOK I předsedající: H. Trnková, V. Brzicová 1. Hodnocení kvality života obézními pacienty D. Škochová /Praha/ 2. Kazuistika - obézní pacient v péči nutriční poradny M. Váňová /Brno/ 3. Kosmetické výkony u obezity K. Čurdová, J. Sikorová /Praha/ 4. Kompartment syndrom u obézního pacienta V. Brzicová, M. Novotná /Praha/ DISKUZE přestávka + prezentace posterů BLOK II předsedající: M. Součková, L. Dolejší 5. Primární prevence nadváhy a obezity u dětí a adolescentů L. Hamplová, J. Němcová, D. Škochová /Praha/ 6. Amputace dolních končetin u obézního pacienta E. Souhradová, V. Svobodová /Praha/ 7. Sledování konzervativní léčby obézních pacientů s vyšším energetickým příjmem V. Vyšatová, V. Raisová /Praha/ 8. Obézní pacient na JIP L. Dolejší, J. Tlášková /Praha/ DISKUZE oběd 8

9 ODBORNÝ PROGRAM Shromáždění členů ČOS ČLS JEP vystoupení předsedy ČOS volba výboru a revizní komise ČOS na období volba výboru Sekce pediatrické obezitologie ČOS Společná sekce lékařů a nelékařských pracovníků předsedající: D. Matějková, D. Škochová 9. Využití implantabilního duodenálního rukávu v léčbě obezity a diabetu 2. Typu P. Kaválková, M. Mráz, P. Trachta, D. Haluzíková, Z. Lacinová, R. Pavlovičová, M. Beneš, Z. Vlasáková, T. Pelikánová, M. Haluzík /Praha/ 10. Poskytování zdravotních služeb a NOZ L. Široká /Praha/ 11. Možnosti využití pomůcek STOBu v ordinaci lékaře a nutričního terapeuta I. Málková /Praha/ 12. Výživa seniorů I. Brabcová /České Budějovice/ DISKUZE přestávka BLOK III předsedající: D. Štefanička, K. Čurdová, J. Tlášková 13. Zajímavý případ pacienta s obezitou na smíšeném podkladě R. Přibylová, Š. Dědourková, L. Hlavičková, L. Srbová /Praha/ 14. Nutnost substituce mikronutrientů a kontroly jídelníčku u pacientů po bariatrické operaci A. Sadílková, N. Gojdičová, Z. Dvořáková, P. Sucharda, Š. Svačina, Š. Slabá, M. Matoulek /Praha/ 15. Zvláštnosti managementu nehojících se defektů a ran u obézních nemocných D. Štefanička /Prostějov/ DISKUZE ZÁVĚR 9

10 POSTEROVÁ SDĚLENÍ OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2014 POSTEROVÁ SDĚLENÍ 1. Metabolická a humorální odpověď na dva izokalorické potravinové podněty s rozdílným složením makronutrientů u zdravých osob a nemocných s diabetem 2. typu L. Bělinová, H. Kahleová, H. Malínská, O. Topolčan, J. Vrzalová, O. Oliyarnyk, L. Kazdová, M. Hill a T. Pelikánová /Praha/ 2. Příprava a charakterizace adipocytárního modelu pro studium vlivu expozice perzistentními organickými polutanty (POPs) na rozvoj obezity M. Pešta, P. Dvořák, J. Dvořáková, M. Čedíková, V. Kulda, V. Babuška, M. Králíčková, P. Sedláček, J. Langmajerová, D. Müllerová /Plzeň/ 3. Limitace BMI pro diagnostiku nadváhy v podmínkách Armády ČR - první výsledky antropometrického šetření J. Fajfrová, V. Pavlík, O. Blažek, M. Vacková /Hradec Králové/ 4. Bariatrické výkony na I. chirurgické klinice VFN Praha L. Glasová, M. Součková /Praha/ 5. Vztah mezi hladinou 25-hydroxyvitaminu D3 a tělesným složením u českých adolescentů - pilotní studie P. Hlavatý, H. Zamrazilová, B. Sedláčková, L. Dušátková, M. Kunešová, V. Hainer /Praha/ 6. Adiponektinémie a predikce kardiovaskulárního rizika u diabetiků D. Horáková, K. Azeem, D. Pastucha, R. Benešová, D. Novotný, Z. Švagera, M. Hobzová, D. Galuszková, A. Martínek, V. Janout, H. Kollárová /Olomouc/ 7. Liposarkom u morbidně obézního pacienta R. Hvižď, M. Rašková, M. Matoulek /Praha/ 8. Vliv tříměsíční abstinence kouření na plazmatické hladiny inkretinů a antropometrické a biochemické parametry u zdravých mužů A. Kmeťová, P. Kaválková, E. Králíková, M. Haluzík /Praha/ 9. Pilotní kurz STOBaKO - stop kouření a obezitě A. Kmeťová, K. Hassmanová, I. Málková, E. Králíková /Praha/ 10. Nový polykací, samo-vyprazdňovatelný a vyloučitelný intragastrický balon v léčbě obezity - první humánní studie E. Machytka, M. Bojková, T. Kupka, M. Bužga, K. Stecco, S. Levy, S. Gaur /Ostrava/ 11. Ftaláty jako obezogeny; expozice u zdravých osob hodnocená podle 24hodinové diurézy D. Matějková, D. Müllerová, Š. Svačina, K. Vrbík, J. Pavloušková, M. Malý /Plzeň/ 12. Kardiorespirační zdatnost a obezita u pacientů s narkolepsií M. Matoulek, V. Tuka, D. Hillayova, O. Kádě, J. Bušková, K. Šonka /Praha/ 13. Farmakoterapie obezity v AČR, závěry projektu V. Pavlík, J. Fajfrová /Hradec Králové/ 10

11 POSTEROVÁ SDĚLENÍ 14. Orlistat, nedoceněný lék v terapii obezity? R. Piecha, M. Matoulek /Praha/ 15. Kazuistika obézních dětí v ambulantní péči na Obezitologickém oddělení V. Raisová, V. Vyšatová, R. Pilcová /Praha/ 16. Dilatační kardiomyopatie u morbidně obesního pacienta M. Salátová /Praha/ 17. Snížené hladiny cirkulujícího 7alfa-hydroxy-dehydroepiandrosteronu u léčených obézních adolescentů B. Sedláčková, L. Máčová, M. Bičíková, H. Zamrazilová, M. Hill, H. Kazihnitková, V. Hainer, L. Stárka /Praha/ 18. Prevalence nadváhy a obezity u dětí a adolescentů - data z ambulancí PLDD H. Střítecká, H. Zmrzlá /Hradec Králové/ 19. Efekt každodenní konzumace mléčného výrobku obohaceného vlákninou na pocit nasycenosti a dobu sytosti H. Střítecká, P. Hlúbik /Hradec Králové/ 20. Vliv pravidelného užívání upravených polysacharidů na změny biochemických parametrů MS H. Střítecká, P. Hlúbik /Hradec Králové/ 21. Trauma a obezita M. Wagenknecht /Praha/ 11

12 VŠEOBECNÉ INFORMACE OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2014 VŠEOBECNÉ INFORMACE Datum konání: října 2014 Sekce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí: října 2014 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ: Čtvrtek Pátek Sobota REGISTRAČNÍ POPLATKY: členové ČOS, SOS a BS ČCHS Kč nečlenové Kč lékaři do 30 let Kč lékaři jednodenní účast Kč sestry (člen ČAS) - dvoudenní účast Kč sestry dvoudenní účast Kč sestry jednodenní účast Kč doprovod Kč ZPŮSOB REGISTRACE: On-line na Potvrzení o přijetí přihlášky a přidělení variabilního symbolu obdržíte prostřednictvím u. ZPŮSOB ÚHRADY: převodem: název účtu: Galén-Symposion bankovním převodem na účet: /0800 konstantní symbol: 0308 variabilní symbol: Vám bude přidělen v rámci potvrzení registrace na místě: Platba registračního poplatku na místě je možná pouze v hotovosti. Uhrazené registrační poplatky se v případě neúčasti nevracejí. AKTIVNÍ ÚČAST: Sdělení prezentovaná pomocí PC (dataprojektor) předávejte, prosím, na těchto nosičích: CD, DVD, USB Flash. Čas vyhrazený pro každé ústní sdělení je 15 minut. POSTEROVÁ SDĚLENÍ: rozměr: max. výška 180 cm x šířka 90 cm instalace: od hod 12

13 VŠEOBECNÉ INFORMACE VÝSTAVA FIREM: Součástí konference je výstava farmaceutických firem a vydavatelů odborné literatury, která bude probíhat po celou dobu konference. AKREDITACE: Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16 ČLK. Samostatná Sekce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí je zařazena jako vzdělávací akce do kreditního systému ČAS, registrovaná pod číslem KK/2126/2014 dle vyhlášky MZ ČR č. 321/2008 a UNIFY pod číslem Potvrzení o účasti budou vydávána u registrace po skončení odborného programu. POČTY KREDITNÍCH BODŮ: Lékaři: kreditních bodů Nelékařské obory: Aktivní účast autor kreditních bodů Aktivní účast spoluautor... 5 kreditních bodů Posterové sdělení autor kreditních bodů Posterové sdělení spoluautor... 4 kreditní body Pasivní účast... 4 kreditní body 13

14 Organizátoři děkují všem sponzorům a vystavovatelům za pomoc při realizaci konference! HLAVNÍ PARTNER: PARTNEŘI: partner Mölnlycke Health Care Dalkia Česká republika Lilly a Boehringer Ingelheim Aliance v diabetologii VYSTAVOVATELÉ: Novartis PROMA REHA DEONA MEDI Fitsport-komplex Zdravé stravování Mary Kay MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

15

16 MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE: NH COLLECTION OLOMOUC CONGRESS Legionářská 1311 / Olomouc GPS: N, E

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2009

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2009 Celostátní konference s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2009 8. 10. října 2009 hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové pořádá ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou sekcí České

Více

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2014

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2014 Obsah HLAVNÍ PROGRAM... - 5 - BLOK I... - 5 - doc. PhDr. Mária Boledovičová, PhD. Výživa v kontexte sociálnych determinant zdravia v rodinách s deťmi... - 5 - MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D. Dotazník

Více

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr.

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr. Obsah HLAVNÍ PROGRAM... 5 ŠONKOVA PŘEDNÁŠKA... 5 Lipidy a obezita doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc. /Praha/... 5 BLOK I Varia I... 6 Obezita v těhotenství a laktaci MUDr. Marian Kacerovský, PhD. /Hradec

Více

Program 48. diabetologických dnů 19. - 21. dubna 2012, Luhačovice

Program 48. diabetologických dnů 19. - 21. dubna 2012, Luhačovice Program 48. diabetologických dnů 19. - 21. dubna 2012, Luhačovice Městský dům kultury ELEKTRA 18. 4. 2012 STŘEDA 15.30 16.45 Schůze OSDA Aktuální problém české diabetologie - REGULACE 19. 4. 2012 ČTVRTEK

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

24. 25. listopadu 2011

24. 25. listopadu 2011 1 Celostátní lékařský kongres - setkání lékařů Zlínského kraje pořádaný k 80. výročí založení interního oddělení v Baťově nemocnici ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností ČLS

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 1 OBSAH Úvodní slovo 2 Výbor České internistické společnosti 3 Organizační a programový výbor kongresu 4 Záštity 5 Odborné společnosti 6 Odborní garanti kongresu 7 Všeobecné informace 8 Informace k aktivní

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 120 00 Praha 2, Slezská 32, tel: 267 311 280, fax: 271 732 669 E-mail: vyziva.spv@volny.cz, webové stránky: www.spolvyziva.cz

Více

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA OBSAH Bláha P et al. Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA Brát J. Význam tuků ve výživě Bronský J, Lisá L, Průša R. Role orexinu A v rozvoji

Více

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů pořádaná k 20. výročí vzniku samostatné ČR a SR NOVÉ PATOFYZIOLOGICKÉ POZNATKY MĚNÍ PARADIGMA TERAPIE DIABETICKÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra výchovy ke zdraví

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra výchovy ke zdraví Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Veronika Jirkalová DiS. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

Laparoskopie, torakoskopie současné výsledky a výhled do budoucna

Laparoskopie, torakoskopie současné výsledky a výhled do budoucna Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Endokrinologický ústav

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Endokrinologický ústav VÝROČNÍ ZPRÁVA Endokrinologický ústav 2013 Endokrinologický ústav OBSAH: Slovo úvodem... 2 Organizační schéma... 5 Klinická oddělení... 6 Laboratorní komplement (LK-EÚ)... 8 Lidské zdroje... 15 Hospodářská

Více

MIKULOV 1. 3. 10. 2009

MIKULOV 1. 3. 10. 2009 Program konference a sborník abstrakt XXVI. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI XVIII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS XIV. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY SRDEČNÍ SELHÁNÍ ČKS

Více

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE DĚTSKÁ VÝŽIVA A OBEZITA V TEORII A PRAXI 2014 9. ročník konference odborníků zabývajících se výživou a obezitou dětí a dorostu SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE A) DĚTSKÁ VÝŽIVA, POTRAVINY A OBEZITA B) OBEZITA

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 OBEZITA Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Autoři: Marie Kunešová Pavel Hlubik Vojtěch Hainer Svatopluk Býma Oponenti: Tomáš Brychta Rudolf Červený Karel Horký

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Nadváha a obezita. Pandemie 21. století. Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Nadváha a obezita. Pandemie 21. století. Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Nadváha a obezita Pandemie 21. století Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013 Etipatogeneze, prevalence, náklady na zdravotní péči a ekonomické ztráty v důsledku léčby, efektivita

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

ODHM IV. OSTRAVSKÉ DNY 2014 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

ODHM IV. OSTRAVSKÉ DNY 2014 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o., Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP, Katedra biomedicínských oborů, Lékařská

Více

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava LYMPHO 2011 kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava www.lympho.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, dovolte nám, abychom

Více

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ pořádají XIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ 22. 23. leden 2015 Univerzita Pardubice aula a přilehlé prostory Program Druhé oznámení

Více

Svatoanenské listy 3/11

Svatoanenské listy 3/11 Svatoanenské listy MK ČR E 19677 3/11 II. interní klinika patří k největším klinickým pracovištím ČR Jednobalónková enteroskopie Odborné kurzy výukového centra Oddělení vzdělávání Svatá Anna slaví 225

Více

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 20. 21. 3. 2015 Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem FINÁLNÍ PROGRAM www.bos-congress.cz/sad2015 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 20. 21. 3. 2015, Clarion Congress Hotel, Špitálské

Více

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2013 - program

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2013 - program Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2013 - program 8. ročník konference odborníků zabývajících se výživou a obezitou dětí a dorostu Termín a místo konání: 6. - 7. Prosinec 2013 Poděbrady A) VÝŽIVA

Více