Užij si Plzeň Enjoy Pilsen Pilsen erleben

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Užij si Plzeň Enjoy Pilsen Pilsen erleben"

Transkript

1 časopis pro návštěvníky města A journal for the visitors of the city Magazin für Besucher der Stadt Léto Summer 2015 Užij si Plzeň Enjoy Pilsen Pilsen erleben

2 Vítejte, já jsem Plzeň! Plzeň založil král Václav II. v roce 1295 na soutoku čtyř řek: Radbuzy, Mže, Úhlavy a Úslavy. Dnešní Plzeň má rozlohu téměř 140 km 2 a žije zde více než 167 tisíc lidí. Je sídlem biskupství a univerzity. Na staré řemeslné a obchodní tradice navazuje bezpočet podniků, jimž vévodí Škodovka a Plzeňský Prazdroj. Ve sportovním světě šíří slávu města FC Viktoria a HC Škoda. A milovníci kultury míří do Plzně za bohatým spektrem festivalů, do muzeí, klubů, do divadel, kin, galerií i za množstvím open-air akcí. Díky tomu všemu bude Plzeň v roce 2015 Evropským hlavním městem kultury. Welcome, my name is Pilsen! Pilsen was founded by the King Wenceslas II in 1295 at the confluence of four rivers: Radbuza, Mže, Úhlava and Úslava. Today s Pilsen spans the area of almost 140 square kilometres and it has over 167,000 inhabitants. It is home to the bishopric and the university. Old craft and mercantile traditions are built upon by a number of businesses, mainly Škoda and Pilsner Urquell. In the sporting world, the fame of Pilsen is spread wide by FC Viktoria and HC Škoda. The lovers of culture arrive in Pilsen to attend various festivals, clubs, theatres, cinemas, galleries or a number of open-air events. Thanks to this, Pilsen will become the European Capital of Culture in Herzlich willkommen, ich bin Pilsen! Pilsen wurde im Jahr 1295 von dem böhmischen König Václav II. am Zusammenfluss von vier Flüssen Radbusa, Mies, Úhlava und Úslava gegründet. Das heutige Pilsen nimmt eine Fläche von nahezu 140 km 2 ein und hat mehr als 167 Tausend Einwohner. Die Stadt ist Bischofssitz und verfügt über eine Universität. Zahlreiche der heute in Pilsen ansässigen Unternehmen allen voran die Škoda-Werke und die Pilsner-Urquell-Brauerei knüpfen an alte Handwerks- und Handelstraditionen an. In der Sportwelt kann sich Pilsen mit Mannschaften wie FC Viktoria und HC Škoda rühmen. Kulturliebhaber lockt das breite Spektrum an Festivals, Museen, Clubs, Theatern und Galerien wie auch die Vielzahl an Open-Air-Veranstaltungen. Aufgrund dieses vielfältigen Angebots ist Pilsen 2015 Kulturhauptstadt Europas. 2 Evropské hlavní město kultury 2015

3 CZ/EN/DE Obsah Contents Inhalt Evropa míří do Plzně 4 5 Europe Heads for Pilsen Europa kommt nach Pilsen Rok cirkusů a festivalů 6-7 A Year of Circuses and Festivals Ein Jahr des Zirkus und der Festivals Pivovar Plzeňský Prazdroj 8 9 Pilsner Urquell Brewery Die Brauerei Pilsner Urquell Díky za svobodu, Ameriko Thanks for Freedom, America Danke für die Freiheit, Amerika Festivaly pro každého Festivals for Everybody Für jeden ein Festival Plzeň slaví narozeniny Pilsen Celebrates Anniversary Pilsen feiert Geburtstag Pojďte v létě ven! Come Out in Summer Der Sommer lockt nach draußen! Opona se zvedá Curtain Goes Up Vorhang auf Město plné hudby A City Full of Music Eine Stadt voll Musik Poklona velkým jménům Homage to Great Names Hommage an große Namen Dům se musí líbit všem House Must Appeal to Everybody Das Haus hat allen zu gefallen Ve znamení hvězdy Under Sign of Star Im Zeichen des Davidssterns Báječný svět dětí Wonderful World of Children Märchenhafte Kinderwelt Ev. Číslo MK ČR E Vydavatel / Publisher / Herausgeber Statutární město Plzeň 2015 City of Pilsen Stadt Pilsen Kontakt / Contact / Kontakt Plzeň-TURISMUS, p.o. nám. Republiky 41, Plzeň Náklad / Print run / Auflage ks / 30,000 copies / Stück Redakce / Editors / Redaktion PROPAGANDA s. r. o. Grafika / Graphic design / Gestaltung PROPAGANDA s. r. o. (DTP) WEST MEDIA s. r. o. (Layout) Tisk / Printed at / Druck PROPAGANDA s. r. o. Fotografie / Photo / Fotos Archiv Magistrátu města Plzně Archiv PROPAGANDA s. r. o. Miroslav Chaloupka Lukáš Potůček Irena Vodáková Gurmánská zastavení Gourmet Stations Tipps für Gourmets Poznejte město s průvodcem Get to Know City with Guide Mit einem Stadtführer durch Pilsen Procházka tepajícím srdcem města A tour through the vibrant heart of the city Ein Bummel durch das pulsierende Herz der Stadt 9 týdnů baroka Nine Weeks of Baroque 9 Wochen Barock Turistické informace Tourist information Wichtige Informationen für Touristen Kontakty / Contacts / Kontakte 42 Výběr z kalendáře akcí v roce Selected 2015 Events Auswahl aus dem Veranstaltungskalender 2015 Překlad / Translation / Übersetzung English: Ladislav Nagy Deutsch: Ilka Giertz European Capital of Culture

4 1 CZ/ Evropa míří do Plzně Program Evropského hlavního města kultury servíruje bonbonky Výjimečný rok 2015 přináší mnoho pozoruhodných kulturních projektů. Některé mají dlouholetou tradici, jiné přicházejí jako naprostá novinka. Jedno však mají společné: propojení Plzně a Evropy, potažmo světa. A všechny přinášejí do Plzně kulturní bonbonky, které zachutnají domácím i hostům. Japan Fest 2015 (duben říjen) Festival Japan Fest 2015 odkazuje k partnerství Plzně s japonským městem Takasaki, které trvá už čtvrt století. V průběhu celého roku nabídne program prezentující špičku japonské kultury: divadlo, koncerty, filmy, výtvarné výstavy a výstava bonsají a suiseki atd. Během června proběhne reprezentativní výstava Šo Mistři současné japonské kaligrafie. Multimediální umělec Ryoji Ikeda představí v červenci v Novém divadle svůj originální projekt Test Pattern (N 7) a vrcholem festivalu bude vystoupení předního japonského symfonického orchestru Kyoto Symphony Orchestra 3. června v Měšťanské besedě. Bavorské kulturní dny ( ) Týdenní festival představí současné bavorské umělce a projekty česko-bavorské kulturní spolupráce. Ve Velké synagoze vystoupí pěvecký sbor Domspatzen z Regensburgu, v hudebních klubech pak další bavorští hudebníci. V kreativní zóně DEPO2015 proběhne výstava Domus poutní místo designu, taneční představení, česko-německé divadlo, autorské čtení, workshopy pro školy atd. Festival ukončí symbolický svátek Květiny pro Plzeň jako poděkování za přeshraniční spolupráci. Domus poutní místo designu ( ) V hale DEPO2015 vznikne unikátní instalace prostorová skulptura osobností současného evropského designu (foto 1). Německý autor Werner Aisslinger pracuje s návrhem uzavřeného meditativního prostoru, Jiří Příhoda mění perspektivu pohledu na prostor i samotnou instalaci výstavy. Další velké originální objekty připravují Henry Wielgus s Janem Plecháčem a Maximem Velčovským. Instalace přináší zážitek ze spojení fyzického s duševním. 4 Evropské hlavní město kultury 2015

5 EN/ Europe Heads for Pilsen The programme of the European Capital of Culture serves candies The exceptional year 2015 brings a number of remarkable culture projects. Some have a long tradition, some come as complete novelties. They have one thing in common though: they connect Pilsen and Europe, or the world at large. And they all bring to Pilsen culture candies to be savoured by the locals and guests alike. Japan Fest 2015 (April to October) Japan Fest 2015 refers to the partnership between Pilsen and the Japanese city of Takasaki which has been lasting for a quarter of century already. Throughout the year it will offer a programme representing the very top of Japanese culture: theatre, concerts, films, exhibitions or art, bonsais and suiseki etc. In June there will be a representative exhibition Sho Masters, dedicated to the contemporary Japanese calligraphy. Multimedia artist Ryodi Ikeda will present, in June in New Theatre, his original project Test Pattern (N 7) and the festival will culminate by a performance of the leading Japanese symphonic orchestra Kyoto Symphony Orchestra on June 3 at Měšťanská beseda. Days of Bavarian culture (April 20 to 26) A week long festival will present contemporary Bavarian artists and projects of Czech-Bavarian cultural partnership. The Great Synagogue will see a performance of a choir from Regensburg, other Bavarian musicians will perform in music clubs. The creative zone DEPO2015 will host the exhibition of Domus the Design Place of Pilgrimage, dance performances, Czech-German theatre, reading by authors, workshops for schools etc. The festival will be closed by the symbolical feast Flowers for Pilsen as thanks for crossborder partnership. Domus the Design Place of Pilgrimage (April 22 to November 30) DEPO2015 will host a unique installation a place sculpture of major European designers (photo 1). German designer Werner Aisslinger works with a project of a closed meditative space, Jiří Příhoda changes the perspective of space and the very installation of the exhibition. More original objects are being developed by Henry Wielgus with Jan Plecháč and Maxim Velčovský. The installation brings a unique experience combining the body and spirit. DE/ Europa kommt nach Pilsen Das Programm der Europäischen Kulturhauptstadt serviert echte Leckerbissen Das Ausnahmejahr 2015 wartet mit mehreren bemerkenswerten Projekten auf. Manche haben eine lange Tradition, andere sind etwas vollkommen Neues. Eines aber haben sie gemeinsam: die Verbindung Pilsens mit Europa beziehungsweise der Welt. Und alle bereichern sie Pilsen um echte kulturelle Leckerbissen, die Einwohnern wie Gästen der Stadt munden werden. Japan Fest 2015 (April Oktober) Das Festival Japan Fest 2015 verweist auf die Städtepartnerschaft zwischen Pilsen und dem japanischen Takasaki, die bereits ein Vierteljahrhundert währt. Im Rahmen des ganzjährigen Festivalprogramms werden Spitzenleistungen japanischer Kultur geboten: Theater, Konzerte, Filme, Kunst-, Bonsai- und Suiseki-Ausstellungen und vieles andere mehr. So findet z. B. im Juni die repräsentative Ausstellung Sho Meister der japanischen Gegenwartskalligraphie statt, im Juli stellt der Multimedia-Künstler Ryoji Ikeda im Neuen Theater sein originelles Projekt Test Pattern (N 7) vor. Höhepunkt des Festivals ist jedoch ein Auftritt des weltbekannten Kyoto Symphony Orchestra am 3. Juni im Kulturzentrum Měšťanská beseda. Bayerische Kulturtage ( ) Das einwöchige Festival stellt bayerische Gegenwartskünstler und Projekte der bayerisch-tschechischen kulturellen Zusammenarbeit vor. So tritt in der Großen Synagoge der Knabenchor Regensburger Domspatzen auf und in den Musikclubs werden weitere bayerische Musiker zu Gast sein. Im Kreativgelände DEPO2015 finden die Ausstellung Domus Wallfahrtsort des Designs, Tanzaufführungen, tschechischdeutsches Theater, eine Autorenlesung, Workshops für Schulen und vieles andere statt. Das Festival endet mit dem symbolischen Fest Blumen für Pilsen als Dankeschön für die grenzübergreifende Zusammenarbeit. Domus Wallfahrtsort des Designs ( ) In der Halle des Kreativgeländes DEPO2015 wird eine einzigartige Installation entstehen: eine Raumskulptur von Meistern des europäischen Gegenwartsdesigns (Foto 1). Der deutsche Künstler Werner Aisslinger arbeitet dabei mit dem Konzept eines geschlossenen meditativen Raums, der Tscheche Jiří Příhoda wird die Perspektive auf den Raum wie auch die Ausstellungsinstallation als solche verändern. Weitere große und originelle Objekte werden von Henry Wielgus und Jan Plecháč wie auch von Maxim Velčovský gestaltet. Die Installationen versprechen ein Erlebnis, das auf einer Verbindung von Physischem und Seelischem beruht. European Capital of Culture

6 1 CZ/ Rok cirkusů a festivalů Evropské hlavní město kultury žije kulturou 365 dnů v roce Čestmír Suška: restart ( ) S okamžikem otevření kreativní zóny DEPO2015 rezonuje výstava Čestmíra Sušky s příznačným názvem restart (foto 2). Světově uznávaný sochař se věnuje tvorbě soch z vyřazených kovových objektů. Část vystavených objektů se stane součástí dalších akcí. MagdaClan Circo: Era Sonnet for a Clown (13. a ) Mladý italský cirkus MagdaClan (foto 3) a jeho představení je první společnou prací čerstvých absolventů školy nového cirkusu. Diváci se mohou těšit na projekt nabitý energií, silný příběh protkaný důmyslnými akrobatickými kousky a intimními gesty. Bêtes de Foire ( a ) Zážitek z představení nového cirkusu Bêtes de Foire, tedy Pouť zvířat, projde několika smysly. Zvukové prožitky doplní prožitky vizuální, ale také čisté emoce jako strach či smích. K vidění bude sled úžasných kousků, které divákům berou dech. Khamoro ( ) Nejznámější romský festival na světě přinese výtvarné a taneční workshopy, výrobu šperků nebo základy romských dějin či jazyka. Divadelní představení ukáže problémy, s nimiž se Romové 2 vypořádávají dodnes. Festival zakončí jedlá instalace obřího dortu Mandala a galakoncert romských kapel (foto 1). Sokolský slet ( ) Prostor v programu města kultury mají i Sokolové a jejich slet. Nejstarší z nich na něm ve světové premiéře uvedou svoji moderní choreografii Nejsem sám. V ní se představí na pět set seniorů z celé republiky. Rock for People Europe ( ) Speciální evropská edice oblíbeného letního hudebního festivalu se odehraje v areálu DEPO2015 a okolí řeky Radbuzy. Představí se zde špičkové kapely ze všech 28 členských zemí Evropské unie, a to nejen objevy z velkých, ale i menších a showcaseových akcí. Mezi potvrzenými formacemi jsou například nestárnoucí němečtí Guano Apes, rakouští pionýři elektroswingu Parov Stelar nebo angličtí hitmakeři The Ting Tings. 6 Evropské hlavní město kultury 2015

7 Čestmír Suška: restart (April 26 to December 31) The exhibition of Čestmír Suška, entitled restart (photo 2), resonates with the moment of opening the creative zone DEPO2015. The globally-renowned sculptor makes sculptures from discarded metal objects. Some of the sculptures displayed will become parts of other events. MagdaClan Circo: Era Sonnet for a Clown (May 13, 15 to 18) Young Italian circus MagdaClan (photo 3) and his performance is the first joint partnership of fresh graduates from the school of new circus. Spectators can look forward to a project full of energy, a strong story interwoven with sophisticated acrobatics and intimate gestures. Bêtes de Foire (June 14 to 19 and June 24 to 28) Experiencing the performance of Bêtes de Foire new circus troupe will touch several senses. Audio experience is complemented EN/ A Year of Circuses and Festivals The European Capital of Culture lives with culture 365 days a year by visual, but also by pure emotions such as fear and laughter. There will be a series of astonishing acrobatics that will leave spectators breathless. Khamoro (May 26 to 28) The most famous Roma festival will bring art and dance workshops, jewellerymaking and lectures on the foundations of Roma history and language. A theatre performance will show problems that Roma people meet even today. The festival will be closed by an edible installation of a huge Mandala cake and the concert of gypsy bands (photo 1). Sokol Gathering (June 27 to 28) Sokols and their gathering have their place in the programme of the Capital of Culture. The oldest among them will present, in the world premiere, his modern choreography I am not alone. It will feature five hundred seniors from all over the country. Rock for People Europe (July 3 to 5, 2015) A special European edition of the popular summer music festival will take place at DEPO2015 and around the Radbuza river. It will feature top bands from all twenty-eight EU member countries, not just from large, but also smaller and showcase events. The already confirmed performers include the non-ageing Guan Apes of Germany, Austrian pioneers of electro swing Parov Stelar or the English hitmakers The Ting Tings. DE/ Ein Jahr des Zirkus und der Festivals 365 Tage pulsierende Kultur in der Kulturhauptstadt Europas Čestmír Suška: restart ( ) Mit der Eröffnung des Kreativgeländes DEPO2015 ist eine Ausstellung des tschechischen Künstlers Čestmír Suška zu sehen, die den bezeichnenden Titel restart trägt (Foto 2). Der weltweit anerkannte Bildhauer kreiert Skulpturen aus ausrangierten Metallobjekten. Einige der Ausstellungsobjekte werden Teil weiterer Aktionen sein. MagdaClan Circo: Era Sonnet for a Clown (13. und ) Die Vorstellung des jungen italienischen Zirkus MagdaClan (Foto 3) ist die erste gemeinsame Arbeit der frischgebackenen Absolventen einer Cirque-Nouveau- Schule. Die Zuschauer können sich auf ein energiegeladenes Projekt und auf eine starke, von ausgefeilten Akrobatikdarbietungen und intimen Gesten durchwobene Geschichte freuen. Bêtes de Foire ( und ) Die Cirque-Nouveau-Vorstellung der Gruppe Bêtes de Foire spricht mehrere Sinne an. Visuelle Erlebnisse werden durch akustische Eindrücke, aber auch durch reine Emotionen wie Angst oder Lachen ergänzt. Zu sehen sein wird eine Folge verblüffender Kunststücke, die den Zuschauern den Atem rauben. Khamoro ( ) Das bekannteste Romafestival der Welt erwartet seine Gäste mit Workshops zu bildender Kunst und Tanz, Schmuckherstellung und Grundlegendem zu Geschichte und Sprache der Roma. Eine Theateraufführung spricht Probleme an, mit denen sich die Roma bis heute konfrontiert sehen. Ausklingen wird das Festival mit einer essbaren Installation: einer riesengroßen Mandala-Torte sowie einem Galakonzert mit Romabands (Foto 1). Sokolfest ( ) Einen Platz im Programm der Kulturhauptstadt Europas haben auch die Mitglieder der Turnbewegung Sokol und ihr traditionelles Fest. Die ältesten von ihnen führen in einer Weltpremiere die moderne Choreografie Nejsem sám ( Ich bin nicht allein ) auf. An dieser sind nahezu fünfhundert Senioren aus ganz Tschechien beteiligt. Rock for People Europe ( ) Auf dem Gelände DEPO2015 und in der Umgebung des Flusses Radbusa wird eine spezielle europäische Version des beliebten Sommermusikfestivals stattfinden. Hier stellen sich Spitzenbands aus allen 28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union vor, und zwar nicht nur Entdeckungen aus großen, sondern auch aus kleineren Showcase-Veranstaltungen. Bereits fest eingeplant sind zum Beispiel die ewig junge deutsche Rockband Guano Apes, die österreichischen Elektroswing-Pioniere Parov Stelar oder die englischen Hitmaker The Ting Tings. 3 Foto: Irena Vodáková European Capital of Culture

8 CZ/ Pivovar Plzeňský Prazdroj Poznejte tajemství výroby pivní legendy Každá země má své symboly. Mezi ty české patří plzeňský ležák Pilsner Urquell, pivo, které inspirovalo více než dvě třetiny všech světových piv s označením pils. Proto si při pobytu v Plzni nenechte ujít návštěvu pivovaru, kde se tohle pivo podle osvědčených postupů vaří už více než 170 let. Prohlídka pivovaru Navštívíte autentická místa pivovaru, kde se zlatý ležák Pilsner Urquell vaří již od roku V rámci prohlídky poznáte bohatou historii pivovaru, navštívíte historickou a současnou varnu, moderní stáčírnu i novou expozici Lidé Pilsner Urquell. Neodmyslitelným završením prohlídky jsou historické pivovarské sklepy, kde ochutnáte nefiltrované pivo Pilsner Urquell čepované přímo z dubových ležáckých sudů (pouze starší 18 let). Prohlídka trvá 100 minut, koná se denně v českém, anglickém, německém a ruském jazyce. Časy prohlídek zjistíte na telefonu nebo na Zážitkové programy Máte v Plzni s přáteli či kolegy volné odpoledne nebo večer? Pivovar Plzeňský Prazdroj nabízí i různé zážitkové programy. Užijte si nezapomenutelné chvíle a staňte se pivními znalci díky programu Škola čepování Pilsner Urquell nebo se vydejte na Cestu pivovarského tovaryše. Originální dárek z Plzně V Dárkové prodejně na nádvoří pivovaru si můžete vybrat ze širokého sortimentu od piva, nápojového pivního skla, keramických korbelů, textilu až po drobné upomínkové předměty či originální, ručně vyráběné produkty přímo od mistrů bednářů Plzeňského Prazdroje. Veškeré zboží si také můžete objednat na Prožijte příběh piva od starověku Pokud máte rádi historii a chcete se dozvědět o výrobě piva absolutně vše, pak zavítejte do Pivovarského muzea. Nachází se v centru města v původní právovárečné budově z 15. století a vypráví o výrobě, způsobu podávání a pití piva od starověku až do současnosti. Otevřeno denně od 10 do 19 hodin (v dubnu jen do 18 hodin). 8 Evropské hlavní město kultury 2015

9 EN/ Pilsner Urquell Brewery Learn the secret of brewing a legend Every country has its symbols. The Czech ones include the Pilsener lager Pilsner Urquell, a beer that has inspired two-thirds of all pilseners brewed over the world. So if you visit Pilsen, do not miss a tour to the brewery where this beer has been made, according to well-tested recipes, for over 170 years. Brewery tour Visit the authentic places in the brewery where the golden lager Pislner Urquell has been made since During the tour you will learn about the history of the brewery, will visit the historical and contemporary brewhouses, the modern bottling line and the brand new exhibition People at Pilsner Urquell. The tour will naturally close by a visit to the historical cellars where you can taste the nonfiltered Pilsner Urquell, draught directly from the oak lager barrels (only for those over eighteen years of age). The tour lasts 100 minutes, is available daily in Czech, English, German and Russian. Times of the tours are available at or at Experience programmes Do you and your friends have a free afternoon or evening in Pilsen? The Pilsner Urquell Brewery offers various experience programmes too. Enjoy unique moments and become beer connoisseurs through Pilsner Urqueel Beer Draughting School or embark on the Journey of Brewery Apprentice. An original gift from Pilsen The souvenir shop in the brewery courtyard offer a wide assortment from beer, glasses, steins to clothes, small souvenirs or original, hand-made products by Pilsen Urquell master barrel makers. All products can also be ordered online at Live the story of beer from the antiquity If you like history and want to learn just everything about brewing of beer, visit the Brewery Museum. It is located in the centre of the city, in an old brewery building from the 15th century and narrates the story of production, serving and drinking beer from the Antiquity to the present. Open daily from 10 a.m. to 7 p.m. (in April to 6 p.m. only). DE/ Die Brauerei Pilsner Urquell Ergründen Sie das Geheimnis einer Bierlegende Brauereibesichtigungen Im Rahmen einer Brauereibesichtigung besuchen Sie die authentischen Orte, an denen das goldene Lagerbier seit 1842 gebraut wird. Sie lernen die reichhaltige Geschichte der Brauerei kennen und besichtigen den historischen und gegenwärtigen Brauraum, den modernen Abfüllraum und die neue Ausstellung Menschen im Pilsner Urquell. Unverzichtbarer Abschluss des Rundgangs sind die historischen Brauereikeller, wo Sie (sofern Sie über 18 Jahre alt sind) ein ungefiltertes, direkt aus den eichenen Lagerfässern gezapftes Bier kosten können. Die Besichtigung dauert 100 Minuten und findet täglich in tschechischer, englischer, deutscher und russischer Sprache statt. Die Besichtigungszeiten sind unter der Telefonnummer Jedes Land hat seine Symbole. Zu den tschechischen gehört zweifelsohne das Lagerbier Pilsner Urquell, das Inspiration für mehr als zwei Drittel aller weltweit gebrauten als Pils bezeichneten Biere war. Bei Ihrem Pilsen-Aufenthalt sollten Sie daher keinesfalls einen Besuch in der Brauerei versäumen, die dieses Bier schon seit 170 Jahren nach altbewährten Verfahren braut. erfragbar oder der Webseite zu entnehmen. Erlebnisprogramme Haben Sie in Pilsen mit Ihren Freunden und Kollegen noch einen Nachmittag oder Abend frei? Die Pilsner-Urquell- Brauerei bietet auch verschiedene Erlebnisprogramme. Gönnen Sie sich etwas Unvergessliches und werden Sie mit der Zapfschule Pilsner Urquell zum Bierkenner! Oder begeben Sie sich auf die Reise eines Brauereigesellen. Ein Originalsouvenir aus Pilsen In der Souvenirverkaufsstelle auf dem Hof der Brauerei können Sie aus einem breiten Sortiment wählen von Bier, Biergläsern, Keramikhumpen und Textilien bis hin zu kleinen Souvenirs oder handgefertigten Originalerzeugnissen aus der hauseigenen Böttcherei. Sämtliche Waren sind auch unter bestellbar. Die Geschichte des Biers seit der Antike Wenn Sie sich für Geschichte interessieren und wirklich alles über die Bierproduktion wissen wollen, dann sind Sie im Brauereimuseum richtig. Es befindet sich im Stadtzentrum, in einem originalen brauberechtigten Haus aus dem 15. Jahrhundert, und erzählt von Herstellung, Darreichungsform und Genuss des Biers von der Antike bis zur Gegenwart. Geöffnet ist täglich von Uhr (im April nur bis 18 Uhr). European Capital of Culture

10 CZ/ Díky za svobodu, Ameriko Plzeň si připomene 70 let od konce druhé světové války velkými oslavami Největší české město, jemuž přinesla v roce 1945 svobodu americká armáda, oslaví konec války opravdu velkolepě. Na první květnový týden se přesune v čase zpátky a ožije autentickou atmosférou nastupující svobody s historickými vojenskými auty, swingovou hudbou a válečnými veterány. Oslavy osvobození americkou armádou mají v Plzni pětadvacetiletou tradici. Po čtyřiceti letech překrucování historických faktů a popírání účasti amerických vojsk na konci války se v roce 1990 město nadechlo a vykřiklo do světa, jak to bylo doopravdy. A od té doby tu patří Slavnosti svobody k největším akcím, které se konají každým rokem. I letos přijedou na začátku května poslední žijící američtí a belgičtí veteráni s rodinami. Znovu půjdou ulicemi, jimiž tehdy projížděli a jako každoročně tu zažijí bohatý program. V neděli 3. května se rovněž zúčastní fascinujícího Convoy of Liberty na Klatovské třídě, jejž tvoří stovky historických válečných vozů s posádkami v dobových uniformách. Kromě nich v konvoji pojede i současná technika české armády. Autentickou atmosféru května 1945 navodí i vojenské tábory s ukázkami zbraní, techniky a běžného života, veselice, výstavy, dobové trhy nebo swingové tančírny. Scénky rekonstruující historické události připomenou nálet na Koterov, zrod rozhlasového vysílání nebo fotbalové utkání mezi plzeňskou Viktorií a americkými vojáky. Návštěvníci, kteří chtějí o Američanech v Plzni vědět přece jen víc, mohou zajít do Patton Memorial Pilsen. Jeho expozice mapuje postup a pobyt americké armády v Československu 1945 i další období. K vidění tu je dobová výstroj a výzbroj včetně předmětů denní potřeby. Chybět nebude ale ani současnost. Tu zastoupí koncerty folkových a rockových kapel. Vyvrcholením pak bude megakoncert skupiny Lynyrd Skynyrd v pátek 1. května. Celé Slavnosti svobody začnou 30. dubna a potrvají do 6. května Evropské hlavní město kultury 2015

11 EN/ Thanks for Freedom, America Pilsen will remember 70 th anniversary of liberation The largest Czech city which was liberated in 1945 by the U.S. Army will celebrate the liberation anniversary in a monumental manner. In the first week of May the city will travel in time and will be enlivened by the authentic atmosphere of coming freedom with historical military vehicles, swing music and war veterans. The celebration of freedom has a tradition of twenty-five years. After forty years of rewriting history and denying the presence of U.S. soldiers, the city breathed fresh air in 1990 and shouted to the world how it was in reality. Since then the Celebrations of Freedom have belonged among the largest events held every year. This year, too, the remaining living U.S. and Belgian veterans will arrive with their families in early May. They will walk the streets through which they drove back then and as every year they will enjoy a rich and varied programme. On Sunday, May 3, they will take part in the fascinating Convoy of Liberty at Klatovská Avenue, consisting of hundreds of historical military vehicles and their crews in historical uniforms. These will be joined by today s vehicles of the Czech Army. The authentic atmosphere of May 1945 will only be strengthened by military camps with demonstrations of weapons, equipment, common life, feasts, exhibitions or swing dancing halls. Scenes reconstructing the historical events will commemorate the raid on Koterov, the birth of radio broadcast or the football match between the U.S. soldiers and Victoria Pilsen. Visitors who want to learn more about Americans in Pilsen can visit Patton Memorial Pilsen. Its exposition maps the advance and stay of the U.S. Army in Czechoslovakia in 1945, as well as other periods. Historical equipment is on display, including the objects of everyday use. The present is represented too, namely by concerts of folk and rock bands, with headliners Lynyrd Skynyrd performing on Friday, May 1. The Celebration of Freedom will start on April 30 and run till May 6. DE/ Danke für die Freiheit, Amerika Mit einer großen Feier gedenkt Pilsen des 70-jährigen Kriegsendes Die größte 1945 von den Amerikanern befreite tschechische Stadt feiert den Jahrestag des Kriegsendes mit einem wirklich großartigen Fest. In der ersten Maiwoche wird sich Pilsen in die Zeit vor siebzig Jahren zurückversetzen und mit historischen Militärfahrzeugen, Swing-Musik und Kriegsveteranen die authentische Atmosphäre der wiedererlangten Freiheit heraufbeschwören. Die Feier zum Jahrestag der Befreiung durch die amerikanische Armee hat in Pilsen bereits eine fünfundzwanzigjährige Tradition. Nachdem die historischen Fakten vierzig Jahre lang verfälscht wurden und die Beteiligung der amerikanischen Truppen am Kriegsende geleugnet worden war, holte die Stadt 1990 tief Luft und schrie in Welt hinaus, wie es sich wirklich zugetragen hatte. Seitdem gehört das Freiheitsfest zu den größten jährlich stattfindenden kulturellen Ereignissen der Stadt. Auch in diesem Jahr kommen Anfang Mai die letzten noch lebenden amerikanischen und belgischen Kriegsveteranen mit ihren Familien nach Pilsen. Erneut gehen sie durch die Straßen, durch die sie damals gefahren sind, und wie jedes Jahr erwartet sie hier ein reichhaltiges Programm. Am Sonntag, dem 3. Mai, werden sie sich an dem faszinierenden Convoy of Liberty auf der Klatovská-Straße beteiligen, der aus Hunderten historischer Militärfahrzeuge mit Soldaten in historischen Uniformen besteht. Im Konvoi wird zudem auch moderne Technik der tschechischen Armee zu sehen sein. Zur Wiederbelebung der authentischen Atmosphäre vom Mai 1945 tragen u. a. Militärcamps bei, die neben Vorführungen von Waffen und Technik auch einen Einblick in das damalige Alltagsleben, Vergnügungen, Ausstellungen, zeitgenössische Märkte oder Tanzveranstaltungen mit Swing-Musik bieten. In nachgestellten historischen Szenen wird zum Beispiel an den Luftangriff auf Pilsen-Koterov, die Geburtsstunde des Tschechischen Rundfunks Pilsen oder ein Fußballspiel zwischen der Pilsner Fußballmannschaft Viktoria und amerikanischen Soldaten erinnert. Besucher, die über die Amerikaner in Pilsen noch mehr wissen möchten, können in das Patton Memorial Pilsen gehen. Die dortige Ausstellung gibt einen Überblick über Vormarsch und Präsenz der amerikanischen Armee in der Tschechoslowakei des Jahres 1945 wie auch über die Folgezeit. Zu sehen sind zeitgenössische Waffen und Ausrüstungsgegenstände, einschließlich Alltagsobjekten. Doch auch die Gegenwart wird bei der Feier vertreten sein. Zum Beispiel in Form von Folk- und Rockbands. Den Höhepunkt bildet hierbei ein Megakonzert der Gruppe Lynyrd Skynyrd am Freitag, dem 1. Mai. Das Freiheitsfest beginnt am 30. April und dauert bis 6. Mai. European Capital of Culture

12 1 CZ/ Festivaly pro každého Film, jídlo, folklór i tvrdá muzika Plzeň by se bez přehánění dala označit městem festivalů. Koná se jich tu velká spousta a pokrývají snad všechny oblasti kulturního a společenského života. FRESH FESTIVAL Festival skvělé gastronomie (foto 3) navazuje na podobné akce, jimiž Plzeň proslula na počátku 20. století a v šedesátých a sedmdesátých letech. Třídenní program zahrnuje kuchařské show předních českých kuchařů, kuchařské workshopy pod vedením skutečných mistrů, ale především prezentaci špičkových restaurací, pivovarů, minipivovarů a vinařství. Nechybí ani gastronomie netradiční či vpravdě avantgardní. Finále Plzeň Finále (foto 2) je bilanční filmová přehlídka, na níž o přízeň poroty i diváků bojují novinky, které přišly na plátna kin v uplynulých dvanácti měsících. Hlavní cenu, Zlatého ledňáčka, si odvážejí filmy v kategorii hraných a dokumentárních. Kromě soutěžní sekce nabízí festivalový program i pocty hvězdám, tematické bloky, retrospektivy, pohled do zahraničí a Industry days pro filmové profesionály. Filmy jsou opatřeny anglickými titulky. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Folklor je ta pravá ochutnávka jakéhokoli místa na světě. Svou kulturou, kroji a tradicemi se mohou lišit i sousední vesnice, natožpak země vzdálené tisíce kilometrů. A právě takhle pestrou směsici tradiční hudby a tance přináší plzeňský folklorní festival. Každoročně se na něj sjíždějí soubory nejen z celého Česka (foto 1), ale i z blízkého i exotického zahraničí. Metalfest I pro milovníky tvrdé muziky má Plzeň festival. Ve skvělé dramaturgii jim přináší vystoupení skutečných hvězd metalového nebe, které to opět pořádně rozbalí. Rozduní se to tu všemi odnožemi, které tahle muzika má. Zahrát přijedou švédští Enemy, portugalští Moonspell, němečtí Equilibrium, finští Battle Beast, kanadští Skull Fist nebo americká kapela Testament Evropské hlavní město kultury 2015

13 EN/ Festivals for Everybody Film, food, folklore and hard rock Without any exaggeration, Pilsen could be called the city of festivals. Many of them are held in the city, covering virtually all areas of cultural and societal life. Some of them overlap, others follow one upon another. costumes and traditions, let alone countries distant thousands of kilometres. And it is this varied mixture of traditional music and dance that the Pilsen folklore festival brings to spectators. Every year it is attended by folklore troupes not only from the Czech Republic (photo 1) but also from near and exotic foreign lands. FRESH FESTIVAL May 22 to May 24 A festival of top gastronomy (photo 3) builds upon similar events which made Pilsen famous at the beginning of the twentieth century and in the seventies. A three-day programme includes shows of leading Czech cooks, cooking workshops supervised by true masters, but, above all, presentation of top restaurants, breweries, mini-breweries and wineries. There is even room for non-traditional or even avant-garde gastronomy. Finale Pilsen April 26 to May 2 Final (photo 2) is a film festival, in which films introduced in the last twenty months compete for votes of the jury and spectators. The main prize, the Golden Kingfisher, is awarded to films in the categories of feature films and documentaries. Besides the competition section the festival provides homages to stars, thematic blocks, retrospectives, a survey of foreign films and Industry Days for film professionals. The films are screened with English subtitles. CIOFF International Folklore Festival June 3 to 7 Folklore is the true sample of any place in the world. Even neighbouring villages can differ by their cultures, traditional Metalfest June 5 to 7 Pilsen has a festival even for hard rock fans. In an excellent set-up it brings performances of real stars of the heavy-metal Pantheon. All kinds of this type of music will resonate in Pilsen. Among the stars, there will be the Swedish band Enemy, Portuguese Moonspell, Equilibrium from Germany, Finnish Battle Beast, Skull Fist from Canada or the U.S. band Testament. DE/ Für jeden ein Festival Film, Kulinarisches, Folklore und harte Musik Pilsen kann ohne Übertreibung eine Stadt der Festivals genannt werden. Diese finden hier in rauer Menge statt und decken wohl nahezu alle Bereiche des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens ab. Manche überschneiden sich zeitlich, andere knüpfen unmittelbar aneinander an. FRESH FESTIVAL Dieses Festival der gehobenen Gastronomie (Foto 3) knüpft an ähnliche Veranstaltungen an, für die Pilsen schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts und in den sechziger/siebziger Jahren berühmt war. Das dreitägige Programm umfasst eine Koch-Show mit führenden tschechischen Köchen, Koch-Workshops unter Anleitung wirklicher Meister, vor allem aber eine Präsentation hochkarätiger Restaurants, Brauereien, Kleinbrauereien und Weinhersteller. Und auch unkonventionelle, ja sogar regelrecht avantgardistische Gastronomie ist vertreten. Finále Pilsen Das Festival Finále (Foto 2) ist ein bilanzierender Filmwettbewerb, bei dem Kinofilme der letzten zwölf Monate um die Gunst von Jury und Publikum ringen. Der Hauptpreis, der Goldene Eisvogel, wird an Arbeiten aus der Kategorie Spiel- und Dokumentarfilm vergeben. Neben dem eigentlichen Wettbewerb umfasst das Festivalprogramm auch Würdigungen von Stars, Themenblöcke, Retrospektiven, einen Blick in die ausländische Filmproduktion und die für Filmprofis bestimmten Industry Days. Die Filme sind mit englischen Untertiteln versehen. Internationales Folklorefestival CIOFF Folklore ist eine authentische Kostprobe jeglichen Orts auf der Welt. In ihrer Kultur, ihren Trachten und Traditionen können sich bereits benachbarte Dörfer unterscheiden, ganz zu schweigen von Ländern, die Tausende Kilometer voneinander entfernt sind. Und gerade solch eine bunte Mischung von traditionellen Musik- und Tanzdarbietungen verspricht das Pilsner Folklorefestival. Alljährlich treffen sich hier nicht nur Ensembles aus ganz Tschechien (Foto 1), sondern auch aus dem nahen wie exotischen Ausland. Metalfest Auch für Freunde harter Musik hat Pilsen ein Festival. Dieses beschert in guter Dramaturgie Auftritte waschechter Metal-Stars, die ihrerseits ordentlich loslegen. Und so dröhnt es in allen Schattierungen, die diese Musik zu bieten hat. Auftreten werden z. B. die Bands Enemy aus Schweden, Moonspell aus Portugal, Equilibrium aus Deutschland, Battle Beast aus Finnland, die Kanadier Skull Fist oder Testament aus Amerika. European Capital of Culture

14 1 CZ/ Plzeň slaví narozeniny Velkolepým Historickým víkendem si město připomene 720 let od svého založení Historický víkend V polovině června slaví Plzeň své 720. narozeniny. Už od roku 1995 si je připomíná Historickým víkendem (foto 1), jenž ve třídenním programu nabízí hudbu, tanec, divadlo a především aktivní zapojení svých účastníků. Letos jím ožije prostor okolo kašen a sadový okruh od Branky po Mlýnskou strouhu. Na hlavní scéně proběhne setkání panovníků, kteří s Plzní souvisejí. Chystá se i ples upírů, oživení katedrály, rozezpívání náměstí a rozeznějí se i nové zvony. Tanec Praha v Plzni Milovníci současného tance se dočkají tří vynikajících zážitků, jež oživí DEPO 2015, Proluku či Papírnu. Berlínská choreografka Sasha Waltz zahájí Tanec Praha (foto 2) dílem, jež nastartovalo její strmou kariéru: Travelogue I Twenty to Eight. V rámci Divadelního léta pod plzeňským nebem pak festival uvede projekt One Step Before the Fall. Poslední festivalovou akcí bude vystoupení belgické dvojice Mossoux Bonté v představení Histoire de l imposture. Divadelní léto pod plzeňským nebem Rok co rok ožívá nějaké zajímavé místo centra města atraktivním divadelním titulem. Po klasických kusech přichází letos na řadu hororová komedie se Sherlockem Holmesem a doktorem 2 Watsonem Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor, zlý pes! Hrát se bude i představení z loňského roku, Goldoniho Lhář (foto 3) s Romanem Zachem v titulní roli. Taneční část festivalu připravuje premiéru inscenace Adély Stodolové, Viléma Dubničky a kolektivu Nos. Bohemia Jazz Fest Festival jazzové muziky pod širým nebem vstupuje do svého desátého ročníku, a tak připravil program slavnostní. V průběhu prvního večera, jenž proběhne právě v Plzni, se představí vítěz soutěže JazzPrix, zahrají jazzové formace z Norska a Německa a přední americký saxofonista Ravi Coltran převezme ocenění Bohemia Jazz Award. Bohemia Jazz Fest se koná na náměstích řady českých měst, kam přiváží zajímavé jazzové muzikanty z domova i zahraničí. Všechny koncerty jsou zdarma. 14 Evropské hlavní město kultury 2015

15 Historical Weekend June 12 to 14 Pilsen celebrates its anniversary of 720 years in mid June. Since 1995 this anniversary has been celebrated by the Historical Weekend (photo 1) which, during three days, offers music, dance, theatre and, above all, active participation of all people who arrive. This year, the room around the fountains and the municipal park circuit from Branka to Mlýnská strouha will come to life during the event. The main scene will see the meeting of kings who have had some relation to Pilsen. Other events include a vampire ball, enlivening of the Cathedral, singing in the square and also new bells will be sounded. Tanec Praha in Pilsen June 15 to 25 The fans of contemporary dance will be treated with three excellent performances that will bring a spark of life to DEPO 2015, Proluka and Papírna. The Berlin-based choreographer Sasha Waltz will launch Tanec Praha (photo 2) by a work that set EN/ Pilsen Celebrates Anniversary The majestic Historical Weekend will celebrate the 720 th anniversary of Pilsen her career going: Travelogue I Twenty to Eight. As a part of Theatre Summer under the Pilsen Sky, the festival will showcase the project One Step Before the Fall. The last festival event will be the performance of the Belgian couple Mossoux Bonté in the performance called Histoire de l imposture. Theatre Summer under the Pilsen Sky June 17 to July 25 Year after year an interesting venue in the centre of the city is enlivened by an attractive piece of theatre. After classical performances in the past, we will see, this year, a horror comedy featuring Sherlock Holmes and dr. Watson, The Curse of the Baskervilles, or Beware, a Fierce Dog! Also on stage will be last year s performance of Goldoni s Liar (photo 3), featuring Roman Zach. The dance part of the festival is about to stage in premiere the performance of Adéla Stodolová, Vilém Dubnička and the collective Nos. Bohemia Jazz Fest July 9 A festival of jazz music under the open sky is in its tenth edition already so this year it will have an atmosphere of celebration. Its first evening, held in Pilsen, will present the winner of the JazzPrix competition, jazz groups from Norway and Germany and the leading American saxophonist Ravi Coltran will receive the Bohemia Jazz Award. Bohemi Jazz Fest is held in the squares of many Czech cities where it brings interesting jazz musicians from the Czech Republic and abroad. Admission to all concerts is free of charge. DE/ Pilsen feiert Geburtstag Mit einem grandiosen Historischen Wochenende gedenkt die Stadt ihrer Gründung vor 720 Jahren Historisches Wochenende Mitte Juni feiert Pilsen seinen 720. Geburtstag. Bereits seit 1995 wird dieser in Form eines Historischen Wochenendes (Foto 1) begangen, dessen dreitägiges Programm Musik, Tanz, Theater und vor allem eine aktive Einbindung der Besucher umfasst. Dieses Jahr findet es bei den Springbrunnen auf dem Platz der Republik sowie auf dem Parkring von der Branka bis zum Mühlgraben (Mlýnská strouha) statt. Im Mittelpunkt der Szenerie wird ein Treffen der mit Pilsen verbundenen Herrscher stehen. Geplant sind zudem ein Ball der Vampire, ein Singen auf dem Platz der Republik sowie eine effektvolle Belebung der Kathedrale. Und auch deren neue Glocken werden ertönen. Tanec Praha in Pilsen Freunde des modernen Tanzes können sich auf drei herausragende Ereignisse freuen, die im Gelände DEPO2015, in der sog. Baulücke (Proluka) sowie in der Papierfabrik (Papírna) stattfinden. Eröffnet wird das Festival Tanec Praha (Foto 2) mit jenem Werk der Berliner Choreografin Sasha Waltz, das am Anfang ihrer steilen Karriere stand: Travelogue I Twenty to Eight. Im Rahmen der Open- Air-Theaterreihe Theatersommer unter dem Himmel Pilsens führt Tanec Praha das Projekt One Step Before the Fall auf. Die letzte Veranstaltung des Festivals wird ein Auftritt des belgischen Duos Mossoux Bonté mit der Inszenierung Histoire de l imposture sein. Theatersommer unter dem Himmel Pilsens Jahr für Jahr wird an einem interessanten Ort im Pilsner Stadtzentrum ein attraktives Theaterstück aufgeführt. Nach klassischen Stücken kommen in diesem Jahr die Horrorkomödie Prokletí rodu Baskervillů [Der Fluch des Hauses Baskerville] mit Sherlock Holmes und Doktor Watson oder das Stück Pozor, zlý pes! [Vorsicht, bissiger Hund!] an die Reihe. Gespielt wird zudem eine Aufführung aus dem vergangenen Jahr, und zwar Goldonis Lügner (Foto 3) mit dem tschechischen Schauspieler Roman Zach in der Titelrolle. Für den tänzerischen Teil des Festivals ist die Premiere einer Inszenierung von Adéla Stodolová, Vilém Dubnička und dem Kollektiv Nos geplant. Bohemia Jazz Fest Das Open-Air-Jazzfestival geht in seinen zehnten Jahrgang und hat daher ein Jubiläumsprogramm vorbereitet. Im Laufe des ersten, in Pilsen stattfindenden Abends stellt sich der Gewinner des Wettbewerbs JazzPrix vor, es spielen Jazzbands aus Norwegen und Deutschland, und der bekannte amerikanische Saxophonist Ravi Coltran nimmt den Bohemia Jazz Award entgegen. Das Bohemia Jazz Fest findet auf den zentralen Plätzen mehrerer tschechischer Städte statt und es werden interessante Jazzmusiker aus dem In- und Ausland zu Gast sein. Der Eintritt für alle Konzerte ist frei. 3 European Capital of Culture

16 1 CZ/ Pojďte v létě ven! Prázdninové festivaly proměňují Plzeň Náplavka od Prostor při řece Radbuze mezi Wilsonovým mostem a Sokolovnou opět ožije (foto 3). Bude-li počasí tomuto nápadu nakloněno, po celé léto zde bude fungovat půjčovna lodiček a koloběžek, budou se konat pikniky, koncerty, workshopy, tančírny a další akce. V provozu bude i bar, bistro, knihovna nebo houpačky. Do programu přispěje i festival Tanec Praha nebo Finále Plzeň. Léto v Besedě Vnitroblok Měšťanské besedy se secesním pavilonem se každé léto mění v báječné místo k setkávání a kulturním zážitkům. Konají se tu divadelní představení, koncerty i taneční akce. Letos organizátoři slibují například Boston Philharmonic Youth Orchestra, šansony v podání Chantal Poullain, večer Divadelního spolku Kašpar či swingové koncerty a tančírny. nabídne pouliční divadlo, koncerty rozmanitých žánrů, tanec, jídlo, módu a spoustu dalšího. Festival bude opět rozdělen do tří bloků: v červenci přijde na řadu divadlo, v srpnu hlavní program a 6. září oblíbený Festival polévky. Posezení v centru Jsou večery, kdy člověk nemá náladu na návštěvu kulturní akce, žádnou zajímavou si nevybral nebo prostě chce být s někým trošku sám. Pro takové případy se skvěle hodí posezení na terasách plzeňských restaurací nebo v krásně zrekonstruované Mlýnské strouze. Tady všude se dá dýchat letní atmosféra pod hvězdnatým nebem a s ruchem velkoměsta za zády. Léto v Prazdroji červenec srpen Letní čtvrteční večery patří na nádvoří Plzeňského Prazdroje muzice a setkávání generací. O pódium se spravedlivě dělí nastupující muzikantská generace s ostřílenými bardy a hraje se rock, folk, metal a další hudební žánry. Publikum si tu užívá nejen hudbu, ale i pohodu pod širým nebem podtrženou konzumací toho nejlepšího piva. Vstup zdarma. Živá ulice červenec srpen Multižánrový festival (foto 1, 2), jímž tepe srdce města po celé prázdniny, bude letos opravdu velký. Dvaadvacet dní programu 2 16 Evropské hlavní město kultury 2015

17 Náplavka from May 1 The area around the Radbuza river between Wilson s Bridge (photo 3) and Sokolovna will come to life again. If the weather is fine, throughout the summer there will a boat and scooter hiring service, a place for picnics, concerts, workshops, dance halls and other events. There will also be a bar, bistro, library or swings. Tanec Praha and Finale Plzeň will contribute to the programme. Summer in Beseda June 19 to October 31 The inner courtyard of Měšťanská beseda with its Art Nouveau pavilion is transformed, every summer, into a perfect place for meetings and cultural events. It hosts theatre performances, concerts and even dances. For this year s edition the organisers promise, among others, Boston Philharmonic Youth Orchestra, chansons sung by Chantal Poullain, an evening of the theatre group Kašpar or swing concerts and dancing evenings. EN/ Come Out in Summer Holiday festivals transform Pilsen Summer in Pilsner Urquell July to August Summer Thursday evenings in the courtyard of the Pilsner Urquell brewery are dedicated to music and to meeting of generations. The share is equally shared between the up and coming young musicians and old, experienced bards, with all genres represented, including rock, folk music or heavy-metal. The audience enjoys not only music but also great atmosphere under the open sky, only emphasised by the best beer. Entry is free of charge. Live Street July to August A multi-genre festival (foto 1, 2) by which the city centre beats throughout the summer holidays will be really huge this year. Twenty-two days of the festival will offer street theatre, concerts of various genres, dance, food, fashion and much else. The festival will be divided in three blocks again: July will be dedicated to theatre, August to the main programme and the favourite Festival of Soup will come on September 6. Leisure in the centre There are evenings when you don t feel like going for a culture event, could not find one that suits your taste or just want to be alone with somebody. For such cases, you can choose beer gardens of Pilsen restaurants or the beautifully reconstructed Mlýnská strouha. Here you can savour the summer atmosphere under the starry sky and the commotion of the city behind you. DE/ Der Sommer lockt nach draußen! In den Ferien verwandeln zahlreiche Festivals die Stadt Floßplatz (Náplavka) ab 1.5. Ab erwacht das Ufer der Radbusa zwischen der Wilson-Brücke und der Sokolovna wieder zum Leben (Foto 3). Sofern das Wetter dem Vorhaben hold ist, steht hier den ganzen Sommer über ein Boots- und Rollerverleih zur Verfügung, es finden Picknicks, Konzerte, Workshops sowie Tanz- und weitere Veranstaltungen statt, und auch eine Bar, ein Bistro, eine Bibliothek und Schaukeln sind in Betrieb. Bereichert wird das Programm zudem durch Festivals wie Tanec Praha oder Finále Pilsen. w w w. n a p l a v k a. k s v e t u. c z Sommer im Měšťanská beseda Der Innenhof des Kulturzentrums Měšťanská beseda mit seinem Jugendstilpavillon verwandelt sich jeden Sommer in einen märchenhaften Ort für Begegnungen und kulturelle Erlebnisse. Hier finden Theatervorstellungen, Konzerte wie auch Tanzveranstaltungen statt. Für dieses Jahr haben die Organisatoren zum Beispiel das Boston Philharmonic Youth Orchestra, Chansons in der Darbietung von Chantal Poullain, einen Abend des Theatervereins Kašpar, Swing-Konzerte und Tanzabende angekündigt. Lebendige Straße Juli August Das Multigenre-Festival Lebendige Straße ( Živá ulice, Foto 1, 2), welches das Herz der Stadt während der gesamten Ferienzeit pulsieren lässt, wird in diesem Jahr wirklich grandios. Sein zweiundzwanzigtägiges Programm umfasst Straßentheater, Konzerte verschiedener Genres, Tanz, Gastronomie, Mode und vieles andere mehr. Das Festival ist auch dieses Jahr wieder in drei Blöcke unterteilt: Im Juli kommt das Theater an die Reihe, im August das Hauptprogramm und am 6. September das beliebte Suppenfestival. Sommer im Urquell Juli August Die sommerlichen Donnerstagabende im Hof der Pilsner-Urquell-Brauerei gehören der Musik und der Begegnung zwischen den Generationen. Das Podium wird gerecht unter musikalischen Newcomern und versierten Barden aufgeteilt, und es werden Rock, Folk, Metal und weitere musikalische Genres erklingen. Genießen kann man hier nicht nur die Musik, sondern auch die angenehme Atmosphäre unter freiem Himmel, beflügelt durch den Konsum des besten der Biere. Der Eintritt ist frei. Plausch im Stadtzentrum 3 Es gibt Abende, da hat man keine Lust, zu einer kulturellen Veranstaltung zu gehen, hat sich nichts Interessantes ausgesucht oder möchte einfach ein bisschen mit jemandem allein sein. Für solche Abende bietet sich ein Beisammensein auf den Terrassen der Pilsner Restaurants oder im schön rekonstruierten Mühlgraben (Mlýnská strouha) an. Hier überall kann man die sommerliche Atmosphäre unter dem Sternenhimmel und mit dem Großstadttrubel im Rücken genießen. European Capital of Culture

18 1 CZ/ Opona se zvedá Divadelní představení patří k Plzni po staletí V rámci Evropského hlavního města kultury 2015 se letos uskuteční mimořádný ročník loutkářského festivalu Skupova Plzeň. Proběhne před mezinárodním festivalem Divadlo, čímž se září promění doslova v měsíc divadla. Skupova Plzeň Festival Skupova Plzeň International 2015 nabídne v rámci mimořádného ročníku výběr mimořádných počinů z oblasti loutkového a alternativního divadla napříč světadíly. Do Plzně přijede například unikátní finský projekt 2 Depart, jenž se pohybuje na pomezí experimentálního a pohybového divadla. Pozoruhodné představení vzniklé ze spojení stínohry, japonského loutkového divadla a koncertu klasické hudby nabídne JT Biohistory Center Tokyo a Nori Sawa. Součástí festivalu bude také výstava loutek na motivy fresky Jiřího Trnky z bytu Josefa Skupy. Mezinárodní festival Divadlo Divadelní festival (foto 1, 3), který je výkladní skříní českého divadla a okénkem do zahraniční tvorby, patří k významným středoevropským akcím svého druhu. Za jednadvacet let své existence přivezl do Plzně více než sto padesát souborů z dvou desítek zemí celého světa. A jiné to nebude ani letos. Náročné publikum se opět dočká toho nejlepšího, co česká divadla v uplynulé sezoně uvedla, i pozoruhodných titulů z dílny zahraničních souborů. Velký prostor patří tradičně divadelníkům ze zemí Visegrádu. V doprovodném programu festival ani letos nezapomene na výstavy, besedy či workshopy. Slunce ve skle Jakkoli bude září měsícem zasvěceným divadlu, nebude divadlo tím jediným, co Plzeň v této době nabídne. S končícím létem se lidé opět budou moci rozloučit prostřednictvím festivalu minipivovarů (foto 2), na němž se každoročně představují pozoruhodné produkty z různých koutů Česka. K ochutnání tu bude na dvě stě značek z produkce sedmi desítek minipivovarů. Akce se koná v Plzni Černicích a vedle piva nabízí i vystoupení kapel a tanečních skupin, prohlídky místního pivovaru a lázní nebo pivní soutěže. 18 Evropské hlavní město kultury 2015

19 EN/ Curtain Goes Up Theatre has belonged to Pilsen for centuries An exceptional edition of Skupa s Pilsen festival will be a part of the European Capital of Culture project. It will be held shortly before the international festival Theatre, thus making September into a month of theatre. Skupa s Pilsen September 3 to 6 Skupa s Pilsen International 2015 will offer, as an exceptional edition, a selection of extraordinary feats in puppet and alternative theatre across continents. The stars of the festival will include the unique Finnish project Depart, whose work is on the boundary between experimental and motion theatre; JT Biohistory Center Tokyo and Nori Sawa will present a remarkable performance combining shadow play, Japanese puppet theatre and classical music concert. An exhibition of puppets on the motif of Jiří Trnka s fresco from Josef Skupa s flat will be a part of the festival too. International Theatre Festival September 9 to 17 The theatre festival (photo 1, 3) which serves as a showcase of Czech theatre and a window to the world belongs among major Central European events of its kind. During twenty-one years of its existence it has brought into Pilsen over a hundred and fifty theatre companies from dozens of countries all over the world. And it will not be different this year. Demanding audience will be treated to the very best what Czech theatres staged in the last season, as well as remarkable performances by foreign companies. Much room is traditionally given to theatre companies of the Visegrad countries. The accompanying programme will, as usually, include exhibitions, discussions or workshops. Sun in the Glass September 19 As September will be a month dedicated to theatre, theatre will not be the only thing on offer in Pilsen at that time. A festival of mini-breweries will provide an opportunity to say good-bye to the departing summer, as it does every year, presenting remarkable beers from all over the Czech Republic. There will be two hundred beer labels from around seventy mini-breweries (photo 2). The event is held in Pilsen Černice and besides beer will offer live performances by bands and dancing groups, excursions to the local brewery and bath, or beer competitions. DE/ Vorhang auf Theatervorstellungen gehören seit Jahrhunderten zu Pilsen Im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt 2015 wird es einen außergewöhnlichen Jahrgang des Puppenspielfestivals Skupas Pilsen geben. Gleich im Anschluss daran findet das internationale Theaterfestival Divadlo statt. Der September wird also ein richtiger Theatermonat. Skupas Pilsen Das nach dem Puppenspieler Josef Skupa benannte Festival Skupova Plzeň International 2015 ( Skupas Pilsen International 2015 ) bietet in einem außergewöhnlichen Jahrgang eine Auswahl außergewöhnlicher Puppen- und Alternativtheaterstücke aus allen Teilen der Welt. So kommt z. B. das einzigartige, zwischen experimentellem Theater und Bewegungstheater angesiedelte finnische Projekt Depart nach Pilsen. Das JT Biohistory Center Tokyo und der ebenfalls aus Japan stammende Künstler Nori Sawa beeindrucken mit einer originellen Aufführung, die Schattenspiel, japanisches Puppentheater und klassisches Musikkonzert verbindet. Das Festival umfasst zudem eine Ausstellung von Puppen nach Motiven eines Freskos von Jiří Trnka, welches sich ursprünglich in der Wohnung Josef Skupas befand. Internationales Theaterfestival Divadlo Das Theaterfestival (Foto 1, 3), das ein Aushängeschild des tschechischen Theaters wie auch ein Fenster zum internationalen Theaterschaffen ist, gehört zu den bedeutendsten mitteleuropäischen Veranstaltungen seiner Art. Während seines einundzwanzigjährigen Bestehens hat es bereits über hundertfünfzig Ensembles aus mehr als zwanzig Ländern nach Pilsen geführt. Und auch in diesem Jahr wird das nicht anders sein. Ein anspruchsvolles Publikum kann sich abermals auf das Beste freuen, was in der vergangenen Saison an tschechischen Theatern aufgeführt wurde. Und auch auf bemerkenswerte Inszenierungen aus der Werkstatt ausländischer Ensembles kann man gespannt sein. Viel Raum gehört dabei traditionell Theaterschaffenden aus den Visegrád-Staaten, d. h. aus Tschechien, Polen, der Slowakei und Ungarn. Das Begleitprogramm des Festivals wird auch in diesem Jahr Ausstellungen, Gespräche und Workshops umfassen. Sonne im Glas Auch wenn der September ein Theatermonat ist Theater ist nicht das Einzige, was Pilsen in dieser Zeit zu bieten hat. Von dem ausklingenden Sommer kann man sich wie jedes Jahr auf dem Kleinbrauereifestival Sonne im Glas (Foto 2) verabschieden, das bemerkenswerte Erzeugnisse aus verschiedenen Gegenden der Tschechischen Republik vorstellt. Dort kann man nahezu zweihundert Biermarken von ca. siebzig Kleinbrauereien verkosten. Die Veranstaltung findet im Stadtteil Pilsen-Černice statt und bietet neben Bier auch Auftritte von Bands und Tanzgruppen, Besichtigungen der örtlichen Brauerei und der örtlichen Bäder sowie Bierwettbewerbe. 3 European Capital of Culture

20 1 CZ/ Město plné hudby Večer ožívají kluby i bývalé průmyslové prostory Plzeň je letos Evropským hlavním městem kultury, ovšem historicky je i městem se silnou průmyslovou tradicí. V poslední době čím dál víc ukazuje, že tyto dvě tváře nemusejí vůbec jít proti sobě: kulturou ožívají opuštěné areály bývalých továren. A samozřejmě nejen ony. Plzeň je univerzitním městem a to se odráží i na hudebním a tanečním životě. Centrum města je plné klubů, z nichž každý nabízí něco trochu jiného. Hudební kluby Anděl Music Bar v Bezručově ulici se zaměřuje na atraktivní muziku mimo hlavní proudy. Alternativní hudební scéna a mladé kapely mají domovské právo v Divadle pod lampou (foto 2) v Havířské ulici. Milovníky jazzové hudby zase potěší Jazz Rock Café v Sedláčkově ulici. Velmi dobré kapely podobných žánrů vystupují také v House of Blues. Zach s Pub, klub naproti OC Plaza, patří k nejmenším plzeňským klubům, ale jeho nabídka je jednou z nejatraktivnějších. Jen pár kroků odtud, v Kollárově ulici, leží Buena Vista Club (foto 1). Ten nabízí koncerty především rockové, ale i taneční zábavu, filmové projekce či divadelní představení. Kam za tancem Přímo v centru funguje po celý týden také řada tanečních klubů. Za návštěvu určitě stojí klub PH+ v Kopeckého sadech, sousední Mefisto, Žumberská stodola v Bezručově ulici nebo Pantheon Music Club na Anglickém nábřeží. Industriální prostory Zajímavé programy v netradičním prostoru nabízí objekt Papírna u řeky Radbuzy. Hostí hudební i taneční festivaly, proběhla tu PechaKuchaNight, konají se zde koncerty i divadelní představení. Vše v syrové atmosféře opuštěné tovární haly. Kulturní akce se odehrávají i v prostoru DEPO2015 (foto 3), které se do budoucna promění v prostor pro kreativní byznys, inkubátor a dílny. Už letos se zde budou scházet kreativní lidé se skvělými nápady, které právě tady budou moci realizovat. Bude se tu prezentovat světová špička v oblasti designu, kvalitní hudební produkce, zajímavá komunitní a interaktivní výstava a mnoho dalšího. 20 Evropské hlavní město kultury 2015

od 22. 6. do 22. 7. 2006

od 22. 6. do 22. 7. 2006 Armáda České republiky Velitelství Sil podpory a výcviku Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Brněnské kulturní centrum Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno Folklorní sdružení České republiky uvádějí LETNÍ FOLKLORNÍ

Více

Pf 2011. Pupp Journal

Pf 2011. Pupp Journal Pište s námi příběh Grandhotelu Pupp i v roce 2011! Schreiben Sie mit uns die Geschichte des Grandhotels Pupp auch im Jahre 2011! Write the Story of the Grandhotel Pupp with us again in 2011! Pf 2011 Pupp

Více

Pupp Journal 2 I 2010 LÉTO I SOMMER I SUMMER. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz

Pupp Journal 2 I 2010 LÉTO I SOMMER I SUMMER. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz Pupp Journal LÉTO I SOMMER I SUMMER 2 I 2010 3 www.summithotels.com RESTAURACE GRANDHOTELU PUPP DIE RESTAURANT DES GRANDHOTELS PUPP THE RESTAURANTS OF THE GRANDHOTEL PUPP Grandrestaurant 12-15, 18-22 12

Více

Pupp Journal 1 I 2010 JARO I FRÜHLING I SPRING. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz

Pupp Journal 1 I 2010 JARO I FRÜHLING I SPRING. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz Pupp Journal JARO I FRÜHLING I SPRING 1 I 2010 3 www.summithotels.com Golfová sezóna začíná... v Golf Resortu Karlovy Vary Die Golfsaison beginnt... im Golf Resort Karlsbad The Golf Season Starts... in

Více

LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com

LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com LÉTO I SOMMER I SUMMER Pupp Journal 2 / 2009 www.pupp.cz www.summithotels.com EDITORIAL, OBSAH inhalt content Vážení hosté Grandhotelu Pupp, léto se v Karlových Varech dělí na před- a po- festivalové.

Více

1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000

1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000 GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000 1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I Central Bohemia: from Prague, the city of a hundred spires, to Tabor, the

Více

Prameny TURISTICK Ý BULLETIN JIŽNÍHO PL ZEŇSK A. Tourismus Bulletin der Region Pilsen-Süden I The South Pilsner region s tourist bulletin

Prameny TURISTICK Ý BULLETIN JIŽNÍHO PL ZEŇSK A. Tourismus Bulletin der Region Pilsen-Süden I The South Pilsner region s tourist bulletin Prameny TURISTICK Ý BULLETIN JIŽNÍHO PL ZEŇSK A Tourismus Bulletin der Region Pilsen-Süden I The South Pilsner region s tourist bulletin 1 ÚVODNÍ SLOVO Einführungswort / An Introductory Word OBSAH Úvodní

Více

KRAJ IDEÁLNÍ DOVOLENÉ EINE IDEALE URLAUBSGEGEND AN IDEAL VACATIONLAND. Katalog cestovního ruchu Reiseverkehrkatalog Tourist catalogue

KRAJ IDEÁLNÍ DOVOLENÉ EINE IDEALE URLAUBSGEGEND AN IDEAL VACATIONLAND. Katalog cestovního ruchu Reiseverkehrkatalog Tourist catalogue MIKULOV-UMGEBUNG MIKULOV REGION KRAJ IDEÁLNÍ DOVOLENÉ EINE IDEALE URLAUBSGEGEND AN IDEAL VACATIONLAND Katalog cestovního ruchu Reiseverkehrkatalog Tourist catalogue _Kraj burčáku a vína Vítejte v kolébce

Více

JARO FRÜHLING 1/2008 WWW.PUPP.CZ

JARO FRÜHLING 1/2008 WWW.PUPP.CZ Pupp JARO FRÜHLING Journal 1/2008 WWW.PUPP.CZ EDITORIAL, OBSAH inhalt content Vážení a milí hosté Grandhotelu Pupp, vítejte v prostorách jednoho z nejstarších a nejkrásnějších hotelů ve střední Evropě,

Více

Litvínov District. Litvínov

Litvínov District. Litvínov Litvínovsko Pětadvacetitisícové město Litvínov se rozkládá na jižním úpatí mostecké části Krušných hor, které mu tvoří výraznou dominantu. Severozápadní část hor proslula svým bohatstvím rud a hornictvím.

Více

Praha 2011 Prague 2011 60x

Praha 2011 Prague 2011 60x Praha 2011 Prague 2011 60x Kultura Culture Turismus Tourism Magistrát hlavního města Prahy Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu 2012 Úvod Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty vynakládá

Více

PRAHA PRAGUE 2007. 50x

PRAHA PRAGUE 2007. 50x PRAHA PRAGUE 2007 kulturní culture 50x událost events Ú V O D 2 Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí pro naši současnost, živou kulturu. Touto publikací

Více

PRAHA PRAGUE 2006. 50x

PRAHA PRAGUE 2006. 50x 1 PRAHA PRAGUE 2006 kulturní culture 50x událost events T H E A T R E Ú V O D 2 Kromě péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí o naši současnost, živou kulturu.

Více

GREENWAYS PRAHA - WIEN

GREENWAYS PRAHA - WIEN GREENWAYS PRAHA - WIEN Greenways Praha Vídeň spojuje sítí cyklistických i pěších tras a stezek dvě hlavní města ve středu Evropy. Na kole či pěšky, objevte s námi historická města a vesničky, navštivte

Více

Město Moravský Krumlov Vás vítá Obsah Contents Guide to Moravský Krumlov Inhalt Willkommen in der Stadt Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov Vás vítá Obsah Contents Guide to Moravský Krumlov Inhalt Willkommen in der Stadt Moravský Krumlov Město Moravský Krumlov Vás vítá Na následujících stranách se Vám pokusíme ukázat město tak, jak jej mnozí neznáte. Krumlov není pouze městem se Slovanskou epopejí A. Muchy, ale i městem mnoha dalších zajímavostí.

Více

malá monografie města

malá monografie města malá monografie města a small portrait of the town eine kleine stadtmonographie 2 0 0 9 současný pohled na město očima berounských fotografů cont ntem empo rary ry tow own thro roug ugh the eyes es of

Více

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015 OSTRAVA Metropolitan Magazine Björk Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album strana/page 18 editorial editorial Obsah Contents

Více

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*.

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*. VÁŠ PRŮVODCE PRAHOU zdarma / free YOUR GUIDE TO PRAGUE 11/12 2007 Vávrova šumná Praha Vávra s murmuring Prague ryby nemaj' chyby there s nothing fishy about fish let it snow(board) Němci Germans v Praze!

Více

Planetarium. 34 Kaleidoskop Kaleidoscope

Planetarium. 34 Kaleidoskop Kaleidoscope Rubrika Rubrika jaro/léto spring/summer 2011 OSTRAVA Metropolitan Magazine Josef Pleskot: Pro Ostravu dělám rád I like working in Ostrava strana/page 4 Šampionát emocí a zážitků A championship of emotions

Více

Ostrava dobrá adresa pro podnikání Ostrava a great place to do business OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE REMON L. VOS JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2014

Ostrava dobrá adresa pro podnikání Ostrava a great place to do business OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE REMON L. VOS JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2014 JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE REMON L. VOS Ostrava dobrá adresa pro podnikání Ostrava a great place to do business STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah Contents Letos na

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL JUNE 13 17, 2009 PRAGUE ZOFIN PALACE CATALOGUE Záštitu převzali Under the patronage of Pavel

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE. Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava

Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE. Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava RUBRIKA RUBRIKA PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2011/2012 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life STRANA/PAGE 4 Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava

Více

Elegantní přístavba hotelu Absolutum

Elegantní přístavba hotelu Absolutum Bulletin 06-2014 12 Elegantní přístavba hotelu Absolutum Pro svoji variabilitu, tiché, 8 nenáročné a rychlé řešení, padla volba na modulární výstavbu. An elegant annex to the Absolutum Hotel 8 Due to its

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Regina Region, Středočeský kraj Region, Vysočina Sever

Brno České Budějovice Hradec Králové Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Regina Region, Středočeský kraj Region, Vysočina Sever Stejně jako v předchozích letech si regionální studia Českého rozhlasu i v roce 2009 poctivě plnila své základní úkoly: poskytovat posluchačům rychlé, nestranné a užitečné regionální zpravodajství a publicistiku,

Více

Hotels revue. Lenka Šmídová. Wellness. Úspěšná česká jachtařka. krotí přírodní živly. ohne Fehl und Tadel

Hotels revue. Lenka Šmídová. Wellness. Úspěšná česká jachtařka. krotí přírodní živly. ohne Fehl und Tadel léto / sommer / summer / 2011 orea Hotels revue Wellness ohne Fehl und Tadel Smaller and smaller... the history of swimming costumes Úspěšná česká jachtařka Lenka Šmídová krotí přírodní živly ... VÍCE,

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL AQUAVIVA P o d z i m H e r b s t 2 0 0 9 LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL Jáchymov slaví podzim hudbou Jáchymov feiert den Herbst mit Musik Kryoelixír elixír plný Krásy, Ryzího zdraví

Více

podzim/zima - spring/autumn

podzim/zima - spring/autumn podzim/zima - spring/autumn editorial editorial Milí čtenáři Metropolitanu, šaty dělají člověka a grafika dělá náš časopis. Po několikatýdenních přípravách vám dnes představujeme magazín v docela novém

Více