PROSINEC ROČNÍK CENA 10,- Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSINEC 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč"

Transkript

1 PROSINEC ROČNÍK CENA 10,- Kč VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, ROK 2012 SE BLÍŽÍ KE SVÉMU KONCI A JÁ BYCH VÁM TÍMTO CHTĚL POPŘÁT KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY PLNÉ ŠTĚSTÍ A POHODY A DO NOVÉHO ROKU JEN DOBRÉ. PŘEJI NÁM VŠEM, ABY SE NÁM DAŘILO V PRÁCI I SOUKROMÍ. MOHU VÁM SLÍBIT ZA MĚSTO, ŽE NAVÁŽEME NA POCTIVOU PRÁCI Z LETOŠNÍHO ROKU A V ROCE 2013 BUDEME MOCI ZREALIZOVAT OPĚT VŠE, JAK MÁME NAPLÁNOVÁNO. JSME PŘIPRAVENI I NADÁLE VYJÍT VSTŘÍC VE VAŠICH PŘÁNÍCH, DOTAZECH ČI PROBLÉMECH. DAVID ŠAŠEK, DiS. STAROSTA, měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: P. Kučera, P. Píglová, Vl. Kučera, R. Slabá, D. Šašek IČ , DIČ CZ tel. a fax:

2 VÝTAH Z PROJEDNÁVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA z 30. zasedání, konaného dne 29. listopadu 2012 Zastupitelstvo města s c h v a l u j e: 438. Ověřovatele zápisu Mgr. Vilmu Szutovou a MUDr. Josefa Liškaře Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje Intenzifikace ČOV úroky z úvěru v částce Kč s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Smlouvu č /003 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se spol. E.ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: za jednorázovou úplatu 500 Kč bez DPH Vyvěšení záměru na pronájem části pozemku KN 2347 o výměře 20,3 m 2 za minimální požadovanou cenu 20 Kč/m 2 /rok + DPH (v případě plátce) Smlouvu o úhradě nadnormativních výdajů na prostředky na platy a odvody ZŠ a MŠ 443. Opětovné vyvěšení záměru na prodej nemovitosti ev. č. 47 za minimální cenu Kč a pozemku pod ní p.č. 302 v k.ú. Deštná u Jindřichova Hradce za minimální cenu Kč a to do do hodin Směrnici o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od Podat žádost o dotaci na veřejné osvětlení výměnu světel za LED lampy z Mikroregionu Jindřichohradecka, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č s Kooperativou pojišťovnou, a.s., se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, IČ: Rozpočtové opatření č Vyvěšení záměru na pronájem nebytového prostoru - garáže v čp. 9 o výměře 16,3 m 2 za minimální požadovanou cenu 250 Kč/m 2 / rok + DPH. Zastupitelstvo města p o v o l u j e: 450. Výjimku z nejnižšího počtu žáků a úhradu zvýšených nákladů na vzdělávací činnost školy nad výši stanovenou krajským normativem na školní rok Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e: 451. Účetní města k zapracování rozpočtového opatření č. 12 do účetnictví města. Zastupitelstvo města z a m í t á: 451. Směrnici o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu změněnou v bodě č. 3 a) u zakázky na stavební práce ve výši Kč. - 2

3 jubilantům k významným narozeninám BLAHOPŘEJEME Paní Bohumile D o l e ž a l o v é z Lipovky Paní Růženě P í g l o v é z Deštné Panu Bohumilu V a i n e r o v i z Deštné Paní Marii M a r e š o v é z Deštné Panu Jiřímu R o z s í v a l o v i z Deštné Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Do obce vítáme Ladislava Vondráka, který se do Deštné přistěhoval z Jindřichova Hradce. Panu Vondrákovi přejeme, aby v Deštné nalezl nový domov a byl zde spokojený. Do života vítáme Adélu Maršákovou Adélce přejeme zdraví, štěstí, radostné dětství a rodičům Lucii a Danielovi blahopřejeme. BLAHOPŘÁLI JSME - 3 Marie Kubíčková, 91 let

4 Zpráva technického úseku MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE V prosinci bude možné do sběrného místa odevzdávat elektroodpad na zavolání po dohodě na telefonech: Pavel Kučera David Šašek v novém místě (garáž areálu školní kuchyně, dříve klempířská dílna). Příjezd k budově je směrem na Březinu za provozovnou Delany doprava. Žádáme občany, aby spotřebiče vraceli vždy kompletní (bez motoru a dalších součástek nelze spotřebiče vracet) a nenechávali je volně před sběrným místem. Výpis některých prací technického úseku města Deštná v měsíci listopadu: - byla dokončena výměna povrchu chodníků po obou stranách Hradecké ulice - po výměně únikových východů v KD byly dodělány vnitřní strany. Stěny byly vyštukovány a nabíleny, parkety zbroušeny a napastovány, byl proveden celkový úklid před plesovou sezónou - byl vybílen vestibul Zdravotního střediska - v ulici Stránská bylo provedeno zateplení zamrzající části úseku vodovodu a zároveň byla položena trubka pro tlak. kanalizaci pro čp v zadní části budovy čp. 61 byla dodělána část fasády a uklizeno lešení - po celém městě probíhá úklid listí a příprava na zimní sezónu Upozorňujeme majitele nemovitostí, aby si před zimou řádně zazimovali vodoměry před případným poškozením mrazem!!! Dále upozorňujeme majitele nemovitostí, že dle zákona je jejich povinností postarat se o sníh ze střech. To znamená, mít namontovány na střechách sněhové zábrany, které zabraňují sesuvu sněhu, anebo pokud sníh spadne, je jejich povinností sníh odklidit (týká se to hlavně majitelů nemovitostí, kterým se sníh sesouvá na přilehlé chodníky a komunikace). Město Deštná již přijímá objednávky na vánoční stromky (v nabídce smrčky). Cena za kus 120,- Kč. Informace a objednávky na MěÚ nebo na tel P. Kučera. Pokud máte jakékoliv připomínky nebo náměty na úklid a úpravy v Deštné a Lipovce ozvěte se nám. Rádi s vámi jakýkoliv návrh prodiskutujeme popř. ho zrealizujeme. Pavel Kučera - 4

5 NOVÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA Zastupitelstvo města schválilo novou obecně závaznou vyhlášku, která řeší mimo jiné i poplatek za svoz komunálního a tříděného odpadu. Vyhláška je vydána na základě novely zákona o místních poplatcích. Vyhláška nabyde účinnosti a hlavní změnou pro občany se stává výše poplatku, která byla navýšena na 600 Kč. Tato částka je tvořena částkou 250 Kč za tříděný odpad a částkou 350 Kč za komunální odpad. Přistoupili jsme k tomuto kroku z důvodu vysokých nákladů na svoz komunálního odpadu částka 350 Kč pokrývá ½ nákladů a zbylou část hradí město z rozpočtu. Částka 250 Kč za tříděný odpad odpovídá vynaloženým nákladům. David Šašek Drakiáda ZE ŽIVOTA ŠKOLY Ve čtvrtek se konečně uskutečnila dlouho dopředu plánovaná "Drakiáda". Naplánovat drakiádu není jednoduché, protože je závislá na počasí. Hlavně musí foukat vítr. Ve čtvrtek nám počasí opravdu přálo, bylo slunečno a foukalo. Drakiády se zúčastnily děti třídy a uskutečnila se na hřišti TJ Sokol. Draci létali a děti byly spokojeny. Přišly se podívat i děti z mateřské školky. Děti, kterým draci létali nejlépe, byly odměněny drobnými cenami. Mgr. Hana Böhmová, Mgr. Ludmila Říhová - 5

6 Besedy ve škole se pro žáky I. i II. stupně základní školy uskutečnila beseda s pracovníky Policie ČR z J. Hradce na téma - Bezpečnost dětí. Žáci byli seznámeni mimo jiné s bezpečností na silnici - chování chodců, cyklistů, nutnost dětské sedačky v autě pro malé děti. Dále se dozvěděli, jak se mají chovat k cizím lidem. Žákům byly předvedeny i praktické ukázky - neprůstřelná vesta, pouta, test na alkohol a drogy. Děti si také prohlédly policejní auto. Dětem se beseda líbila. Nejenom pro žáky pořádá škola besedy, ale pořádá je i pro pedagogický sbor proběhla beseda učitelů s Mgr. J. Havlíkovou z Pedagogicko-psychologické poradny v J. Hradci na téma - Poruchy učení a chování dětí. V mateřské školce se uskutečnila beseda s Mgr. J. Havlíkovou a rodiči na téma - Příprava dětí na školu. Mgr. H. Böhmová Setkání starostů na ZŠ a MŠ Deštná V budově ZŠ Deštná proběhlo dne setkání starostů obcí z širšího okolí. Mezi pozvanými byli i zástupci mateřských školek a základních škol z okolí. Smyslem setkání bylo podat správné informace o chodu školy, o jejích akcích, plánech do budoucna - 6

7 a celkově prezentovat školu v Deštné. Prezentace byla určena pro představitele obcí a školství v regionu Deštenska proto, aby sami mohli posléze tyto informace poskytovat občanům v nezkreslené formě. Po vzájemném přivítání si hosté prošli školu, kde si prohlédli jednotlivé třídy i odborné učebny. V rámci prohlídky jim byla předvedena ukázka výuky na interaktivních tabulích. Po prohlídce školy následovalo puštění prezentačního CD, které připravila paní učitelka Mgr. Dagmar Tupá. Na tomto CD hosté shlédli informace o škole, virtuální prohlídku školy a samozřejmě fotky vystihující život školy a některé akce, kterých se žáci ZŠ a MŠ účastní. CD je určeno především pro rodiče, kteří mají zájem umístit své ratolesti do zdejší ZŠ a pro tento účel bude v nejbližší době starostům a dalším hostům rozesláno k užívání. V případě zájmu o prezentační CD se neváhejte obrátit na vedení školy v Deštné či na pana starostu ve své obci. V další části tohoto setkání představil ředitel školy Mgr. Lubomír Pospíchal důležitá fakta z chodu ZŠ a MŠ. Mezi nejdůležitější patřily tyto body: stav naplněnosti tříd, nový rozpočet na rok 2013, nově provedené investice do vybavení školy, úsporná opatření a na konec i plány do budoucnosti. Hostům byla také nabídnuta spolupráce se ZŠ a MŠ Deštná např. při pořádání kulturních a společenských akcí. Na závěr setkání si vzal slovo pan starosta Deštné David Šašek, DiS. a celé setkání uzavřela krátká diskuze nejen o naší škole, ale i o školství jako takovém. Kromě této akce proběhla na chodbách školy i zajímavá výstava "Kde končí naše odpady?", kterou zapůjčila organizace Calla - Sdružení pro záchranu prostředí. Výstava se skládá z deseti poutavých informačních panelů a je zaměřena na odpadové hospodářství v ČR. Výstavu si nyní můžete prohlédnout na Městském úřadu Deštná. Na závěr mi dovolte vám všem popřát krásné a pohodové vánoční svátky a mnoho štěstí a zdraví do roku Přestože je současný život plný změn, zvratů a nejrůznějších nálad, měli bychom si všichni zachovat kousek času a dobré nálady i pro své přátele a rodinu. Kolegům a všem zaměstnancům školy děkuji za odvedenou práci a přeji jim, aby o Vánocích načerpali mnoho sil do další části školního roku. Školáčkům chci poděkovat za všechno hezké, co svým učitelům přináší a přeji jim hlavně bohatého Ježíška a radost ze všech dárků. Zdraví Lubomír Pospíchal - 7

8 Třídní schůzky ZŠ V úterý 22. listopadu probíhalo v naší ZŠ informační odpoledne pro rodiče žáků školy. Schůzky se konaly již v tradičním čase mezi až hod. Hlavními tématy bylo chování a prospěch dětí. Dále například sběr léčivých bylin, organizace plaveckého kurzu a kulturních akcí nebo vánoční besídky. V 9. ročníku se hovořilo rovněž o přihláškách na střední školy a budoucích povoláních. Informační odpoledne 1. třídy se koná pravidelně každý měsíc. Schůzek se zúčastnilo zhruba 88 % rodičů. Plavecký výcvik Mgr. F. Poslušný Dne začal plavecký výcvik, kterého se zúčastnily děti z mateřské školy a žáci ročníku. Děti se v průběhu 10 lekcí plavecké školy seznámí s plaveckými technikami a skoky do vody. Hodiny plavecké výuky jsou obohaceny o hry ve vodě s atraktivními pomůckami, tobogánem i divokou řekou. Mgr. Z. Anděrová - 8

9 Z DEŠTENSKÉ KRONIKY Rok část Jednotné zemědělské družstvo - jak vypadalo zemědělské hospodaření před čtyřiceti lety v Deštné a okolí - začátkem roku 1972 byli svoláni všichni soukromí zemědělci k jednání o tom, že jejich pozemky budou přiorané do honů družstva. Většina soukromníků podepsala smlouvu o bezplatném pronájmu pozemků JZD na 6 let, která se bude automaticky prodlužovat. Soukromníci ještě sklidili úrodu ze svých pozemků a na podzim byly pozemky přiorány do honů družstva. Dále soukromě hospodařili čtyři zemědělci. Do jednoho celku byly také přiorány záhumenky, na záhumenkách se dále hospodařilo společně. Většina družstevníků toto opatření přivítala. - v prosinci 1972 došlo ke sloučení JZD Deštná, Světce a Rosička s platností od Dále se sloučily JZD Březina a Drunče, Pluhův Žďár a Samosoly. Družstva Jižná a Červená Lhota byly sloučeny již od začátku roku výměra pozemků JZD Deštná k byla 531,20 ha zemědělské půdy a 2,63 ha rybníků. Členů družstva bylo 70, měli 36 ha záhumenků. Pracujících důchodců bylo 28, z toho 17 žen. Důchodci mohli dále pracovat v družstvu, důchod se jim nekrátil. - živočišná výroba - stav zvířat k Skot kusů, z toho 130 krav Prasata kusů, z toho 22 prasnic Drůbež kusů Koně - 4 kusy Ve společném chovu uhynula 2 telata a 18 selat. - rostlinná výroba měla problémy - hektarové výnosy byly nižší než v roce 1971, žita byla skoro všechna polehlá od dešťů. Sláma se těžko sklízela pro deštivé počasí, na několika hektarech byla ovesná sláma zaorána, protože dlouho ležela. Brambory byly sklízeny kombajnem, ale také za pomoci školní brigády. Ztráty byly značné, neobvykle silné mrazy způsobily zmrznutí brambor i v zemi. - pracovní neschopnost - pro nemoc bylo zameškáno 602 dnů, pro úraz 95 dnů. Celkem to činilo 697 dní, což bylo 3,54 %. Nemocenské dávky činily Kčs. - fondy - na kulturním fondu bylo Kčs, na fondu výstavby Kčs, obratový fond činil Kčs a fond rezervní Kčs. - nakoupené stroje - pluh 5PN, drtič hnojiv, rozmetadlo strojených hnojiv, plečka, sklízecí řezačka, rotační žací stroj, obraceč píce, váha, traktor Z300 a traktor U651. Celkem bylo zaplaceno za stroje Kčs. - bytové jednotky - byly dokončeny k Budovy byly tři, každá o čtyřech bytech. Každý byt byl 3+1, zařízená kuchyň, ústřední topení pro každý byt zvlášť, koupelna a velký balkon. Cituji autora kroniky: zkrátka moderní bydlení, jaké se staví ve městě. Nájem byl stanoven na 250 Kčs, asi 300 Kčs doplácelo JZD, aby byly kryty náklady na úmor. Již začátkem října 1972 dalo JZD inzerát do Zemědělských novin, že přijme 8 rodin do družstva, muže jako traktoristy, ženy do živočišné nebo rostlinné výroby za výhodných platových podmínek, nástup od Dále v nabídce bylo uvedeno: - 9

10 byty v novostavbách, středisková obec, škola, školka, zdravotní středisko a obchody v místě. Na tento inzerát přišlo přes 80 nabídek, JZD bylo postaveno před obtížný úkol, koho vybrat. Citát nakonec: Všechny dobré zásady jsou již napsány. Nyní ještě zbývá je uskutečnit. PASCAL ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DEŠTNÁ DOBA TAJEMNÉHO OČEKÁVÁNÍ Z kroniky vybrala J. Vichrová Bratři a sestry, první nedělí adventní vstupujeme do nového liturgického roku. Začíná posvátná doba svatoadventní. Tato doba, kterou dnes začínáme, je dobou tajemného očekávání. Vede nás k zamyšlení se nad svým vlastním životem. K takovému pohledu na sebe, do svého vlastního nitra, je potřeba, abychom odešli někam do samoty a abychom se ztišili. Jedině pak budeme vnímat to, co je lidským očím skryté. Do hlubiny tajemství může člověk vidět jedině pohledem srdce. Jistě znáte půvabnou a úžasnou knížku nejen pro děti, kterou napsal francouzský spisovatel Antoine de Saint- Exupéry Malý princ. V této knížce svěřuje liška malému princi své tajemství: Mé tajemství je úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné. Ať už je to dům, hvězdy nebo poušť to, co je dělá krásnými, je neviditelné. Není na škodu si častěji připomenout tuto velikou pravdu. Protože takovýto způsob pohledu je dnešnímu modernímu člověku cizí. Dnešní člověk bývá často povrchní, nedokáže vidět za věci, za události, a nedokáže odhalovat jejich hlubší smysl. Posvátná doba svatoadventní před nás staví tajemství Pánova příchodu. Slovo advent znamená Pán přijde. Víme, že tento Pánův příchod je několikerý. Nejen ten první, který si připomeneme a znovu zpřítomníme o Vánocích. Ale jsou také jeho příchody ve svátostech, abychom prožívali účinky spásy, kterou Kristus Pán vykonal a na nás stále vykonává. Nyní, na počátku adventní doby, si připomínáme především Pánův - 10

11 příchod eschatologický to znamená jeho příchod závěrečný, na konci časů. Říkáme mu druhý Kristův příchod. Dnešní evangelium před nás staví skutečnost konce světa a druhého příchodu Pána Ježíše. Položme si dnes otázku, jak se k tomu máme správně postavit. Kdo pozorně sleduje slova dnešních kazatelů, povšimne si, jak mnozí říkají z opatrnosti: Podíváme-li se do historie, uvidíme, že taková období, kdy se už čekalo a mysleli si, že je to už tady taková období už zde mnohokrát byla, a život nakonec šel dál. Rád bych na tomto místě zdůraznil, že toto není správný postoj k druhému příchodu Páně. Vůbec totiž není podstatné a důležité, KDY Pán přijde jestli to bude velmi brzy anebo to bude trvat ještě hodně dlouho. Podstatné je, že my křesťané bychom měli Pána očekávat TADY a TEĎ, z celého srdce bychom měli toužit po jeho druhém příchodu, a připravovat se na tento druhý příchod modlitbou, prací pro Boží království a toužebným voláním: Maranatha přijď, Pane Ježíši! Pro věřícího křesťana by měl být příchod Páně předmětem veliké naděje, toužebného očekávání, kdy se konečně zjeví Boží sláva a skončí tento svět zla. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Pán Ježíš už jednou přišel a svým křížem začal budovat nový svět, ve kterém by bylo lidstvo šťastné. Mnoho lidí však o toto pravé štěstí nestojí. Vytvořili si svůj vlastní svět svět bez Boha. Moderní člověk si myslí, že na všechno stačí se svým pokrokem, vymoženostmi vědy a techniky, a ekonomikou. V tom však není spása a my křesťané to dobře víme. Na konci věků bude definitivně obnoven Boží řád a začne viditelně vládnout Boží království. Všichni lidé budou muset uznat, že jedině Bůh je pravým štěstím člověka. Porozumět dnešnímu evangeliu není snadné. Nevěřícím lidem by asi připadalo jako nějaká strašidelná pohádka pro děti nebo pro naivní lidi. Copak je možné, aby zanikl tento svět, do kterého investovali lidé všech věků a generací tolik energie? Copak je možné, aby přišly takové apokalyptické hrůzy, které způsobí totální zánik světa? Že to možné JE, o tom nemusíme pochybovat ani na chviličku! Vždyť jsme byli svědky katastrofálních záplav a lidé mohli zakusit, že člověk přijde o všechno, aniž se stačí nadechnout. Tak ovšem smýšlejí materialisté. My jakožto křesťané se musíme naučit vidět duchovníma očima. To je ten pohled srdce, o kterém jsem hovořil na začátku. A zde je nutné správně porozumět. Pamatujme si, že žádná energie, kterou člověk z lásky a pro dobro investoval, se nikdy neztratí! V dokumentu II. vatikánského koncilu Gaudium et spes, čili Radost a naděje, čteme k závěru lidských dějin tato slova: Láska a její dílo zůstane. Všechno bude jednou přetaveno Boží energií, všechno bude proměněno a přetvořeno v nová nebesa a novou zemi, od Boha sestoupí nový Jeruzalém a Bůh bude všechno ve všem. A tak konec světa bude zjevením toho, co jsme láskou posvětili, co jsme dobrého chtěli, co v milosti Boží v obětech vytváříme, zač v modlitbě prosíme a co se nakonec přes veliké bolesti a překážky v plnosti uskuteční. Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Kéž se pro nás tato posvátná doba svatoadventní stane příležitostí upravit si svou životní cestu. Kéž se nám projasní ten správný pohled srdce na tajemství věcí a událostí. A především kéž v nás vzroste naděje v to veliké a krásné, co pro nás dobrý Bůh připravil. Vždyť přece náš nebeský Otec si - 11

12 jednoho každého z nás ve svém Synu Ježíši Kristu vepsal do svých dlaní, aby na nás nemohl zapomenout. EJHLE, HOSPODIN PŘIJDE A VŠICHNI SVATÍ JEHO S NÍM, A BUDE V DEN ONEN SVĚTLO VELKÉ. ALELUJA! A m e n. Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček POŘAD BOHOSLUŽEB V PROSINCI V DEŠTNÉ (kostel sv. Ottona): - Neděle v 11 h 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (začátek nového církevního roku); při mši sv. žehnání adventního věnce - Neděle v 11 h 2. NEDĚLE ADVENTNÍ - Neděle v 11 h 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (tzv. Gaudete růžová barva) - Neděle v 11 h 4. NEDĚLE ADVENTNÍ - Pondělí v 24 h ŠTĚDRÝ DEN (půlnoční mše svatá) - Úterý v 11 h SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ (Boží hod vánoční) - Středa v 11 h svátek sv. Štěpána, prvomučedníka - Neděle v 11 h svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa při mši svaté proběhne obnova manželských slibů a požehnání manželům - Pondělí v 19 h mše sv. na poděkování na konci občanského roku (po mši sv. výstav Velebné svátosti, adorace, svátostné požehnání) - Úterý v 11 h SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE (Nový rok) - Neděle v 11 h SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ - svatých Tří Králů (při mši svaté svěcení tříkrálové vody, kadidla a křídy) POŘAD BOHOSLUŽEB V PROSINCI V DEŠTNÉ (kaple sv. Josefa na faře): - Středa v 17 h středa po 1. neděli adventní - Pátek v 17 h pátek po 1. neděli adventní; PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI (po mši sv. výstav Velebné svátosti, adorace, litanie k BSJ, zásvětná modlitba, svátostné požehnání) - Středa v 17 h středa po 2. neděli adventní - Pátek v 17 h pátek po 2. neděli adventní - Středa v 17 h středa před Štědrým dnem - Pátek v 17 h pátek před Štědrým dnem - Pátek v 17 h svátek sv. Mláďátek betlémských, mučedníků - Středa v 17 h středa po oktávu Narození Páně - Pátek v 17 h pátek po oktávu Narození Páně; PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI (po mši sv. výstav Velebné svátosti, adorace, litanie k BSJ, zásvětná modlitba, svátostné požehnání) - 12

13 PRODEJ VÁNOČNÍCH POHLEDNIC: Nabízím vám krásné vánoční pohlednice ve vysoce kvalitním provedení od soukromého vydavatele Petra Syptáka z Brna. Zakoupit si je můžete během měsíce prosince ve farním kostele sv. Ottona, jakož i v kapli sv. Josefa na faře v Deštné. V případě potřeby vám je rád prodám také individuálně v kanceláři děkanského úřadu v Kardašově Řečici. Jednotná cena: 5 Kč za 1 kus. ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ: Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem v předvánočním čase. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a připomíná Ježíšova slova: Já jsem světlo světa (Mt 5, 14). Zelený adventní věnec je symbolem života a společenství, je znamením naděje, že Boží láska vítězí nad temnotou a smrtí, vždyť Boží Syn, Ježíš Kristus, se pro nás stal člověkem. Proto i v naší farnosti požehnám na počátku posvátné doby svatoadventní ve farním kostele sv. Ottona adventní věnec. Stane se tak na 1. neděli adventní při mši svaté v 11 h. Žehnání probíhá v úvodu mše svaté. Po požehnání adventního věnce a pokropení svěcenou vodou pak kněz zapálí na adventním věnci první svíci. Budete-li chtít, abych vám požehnal adventní věnce, které budou po dobu adventní zdobit vaše příbytky, přineste si je o 1. neděli adventní na mši svatou! SVATOMIKULÁŠSKÁ SBÍRKA NA KATEDRÁLU: V neděli 2. prosince 2012 na 1. neděli adventní se bude konat při mši svaté již druhá kostelní sbírka na opravu katedrály sv. Mikuláše. Na opravu prvního chrámu naší diecéze je možno celoročně posílat finanční dary také individuálně, a to na zvláštní bankovní účet Biskupství českobudějovického: / Dárci mají možnost vyžádat si potvrzení a snížit si o hodnotu poskytnutého daru svůj daňový základ. Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať! PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ V KULTURNÍM DOMĚ V DEŠTNÉ: Zástupci Městského úřadu Deštná a Agry Deštná a. s. vás srdečně zvou do Kulturního domu v Deštné v sobotu 8. prosince 2012 ve 14 hodin na tradiční předvánoční setkání seniorů. Je mi líto, že se letos tohoto setkání nebudu moci zúčastnit, protože v téže době se zúčastním jáhenského svěcení Václava Mikuly v Chýnově. Proto alespoň touto cestou srdečně všechny seniory zdravím, přeji požehnané a milostiplné prožití vánočních svátků a dovoluji si vás pozvat na půlnoční mši svatou, kterou budu sloužit v pondělí 24. prosince 2012 ve farním kostele sv. Ottona v Deštné. - 13

14 SLAVNOST BETLÉMSKÉHO SVĚTLA: V posledních letech se stalo krásnou tradicí rozdávání betlémského světla všem lidem dobré vůle, kteří ještě věří, že Vánoce mají duchovní smysl. Betlémské světlo přepravují letecky rakouští skauti z baziliky Narození Páně v Betlémě ve Státě Izrael na území Rakouska. Poté přebírá betlémské světlo delegace českých skautů ve Vídni a vlakem jej přiváží do Brna. Odtud je pak betlémské světlo rozváženo vlaky po celém Království českém, Markrabství moravském a Vévodství slezském. Pro naše farnosti převezmu betlémské světlo v sobotu 15. prosince 2012 v dopoledních hodinách na nádraží v Kardašově Řečici, a po příchodu domů jej zapálím na faře. Rozdávání betlémského světla v našich farnostech bude zahájeno v Deštné v pátek 21. prosince 2012, kde se od 16 hodin bude konat slavnost betlémského světla v parku u farního kostela sv. Ottona. Slavnost betlémského světla bude spojena s hudebním koncertem a občerstvením. Až do středy 26. prosince 2012 včetně bude pak pro vás všechny betlémské světlo k dispozici ve farním kostele sv. Ottona, jakož i v kapli sv. Josefa na faře v Deštné. PŘEDVÁNOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ: Po celou posvátnou dobu adventní toužebně očekáváme příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Abychom jej o Vánocích mohli přijmout do čistých a hořících srdcí, je třeba se na to připravit v dobré předvánoční svaté zpovědi, ke které vás tímto srdečně zvu. V naší farnosti můžete využít řádné termíny ve středu a v pátek čtvrt hodiny přede mší svatou. Kromě toho nabízím ještě zvláštní termín pro svatou zpověď: neděle 23. prosince 2012 od 12 hodin do 15 hodin v kapli sv. Josefa na faře (ihned po skončení nedělní mše svaté). OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ A POŽEHNÁNÍ MANŽELŮM: V neděli 30. prosince 2012 budeme podle liturgického kalendáře slavit svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Při mši svaté v 11 hodin ve farním kostele sv. Ottona proběhne obnova manželských slibů a požehnání manželům. Při tomto obřadu pozvu přítomné manžele k oltáři, kde společně obnoví své předsevzetí věrně plnit to, čím se před léty jeden druhému před Bohem zavázali. Této obnovy manželských slibů se samozřejmě mohou zúčastnit pouze manželé, kteří uzavřeli církevní sňatek. - 14

15 SPOLKY A ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ V DEŠTNÉ Jelikož se blíží konec roku a tím pádem i Silvestr, se kterým jsou vždy spojené spíše nevážné věci, toto již 14. pokračování seriálu, věnovaného deštenským spolkům, by mělo být ve stejném duchu, také převážně nevážné, tedy o další skupině lidí se stejnými zájmy, trávící společně svůj volný čas, představíme si HOSPODSKÝ SPOLEK Svým způsobem se jedná o zájmové sdružení s početnou základnou. Jednotliví členové sice nejsou přímo někde registrovaní, nemají své legitimace, takže je nelze přesně spočítat, ale odhadem se jedná o nezanedbatelný počet, dovolím si napsat, že asi nejpočetnější základnu ze všech spolků, o kterých jsem dosud psal. Členové spolku ani neplatí členský příspěvek, avšak přesto jejich členství je spojené s poměrně vysokými náklady, které se navíc rok od roku zvyšují. Pokud se někdo tomuto svému hobby věnuje skutečně zodpovědně a naplno, tak mu tato spolková činnost ukrajuje notnou část výplaty, často potom k nelibosti manželky. Stejně tak se dá říci, že se jedná o koníček náročný i časově, tedy o činnost provozovanou na úkor např. domácích povinností. Tento pojem si vyložte, jak chcete. Obecně lze říci, že manželky vůbec nemají pro tuto činnost pochopení a často aktivním členům v jejich zájmu vyloženě brání, dělají jim takříkajíc dusno, nezřídka vydávají přímo zákazy, byť vesměs dočasné. Samy jsou členkami tohoto spolku jen skutečně ve výjimečných případech a rozhodně nedosahují takových výkonů jako muži. Často si ale členové doma škodí i sami, když na pravidelnou otázku manželky po příchodu z jednání: Tak co ses tam dozvěděl? odpovídají stejně tak pravidelně: Nic. No a následuje: Tak proč tam chodíš?! No vysvětlujte jí to! Přitom by stačilo od toho chlapa při příchodu domů trochu víc vstřícnosti a podrobně jí vylíčit, kde dělá trenér Bílek chybu a nebo jak vyměnit nějaký bazmek u nějakého stroje a možná by se příště neptala. Většina členů si ještě vzpomene na svoji starou základnu zvanou Márnice, psáno s velkým M, aby nedošlo k nějakému omylu. Zde se skutečně scházeli všichni členové, v létě za praskání elektrického lapače much, každý stůl ještě doplňkově vybaven vlastní - 15

16 - 16

17 plácačkou a v zimě v oblacích neprostupného cigaretového dýmu, takže ti méně odolní si museli co chvíli dojít dýchnout trochu kyslíku na přilehlé záchodky. Bohužel tato idylka skončila a klubovna byla koncem ledna 2007 uzavřena, což mělo neblahý vliv na členskou základnu, která se od té doby rozdělila na Kokeše a Mocnáře (půl roku předtím otevřeného) a od té doby se již nikdy nedala zcela dohromady. Společným zájmem členů je pivo. I když třeba jednotliví členové preferují různé značky, nevede to mezi nimi vesměs k žádným větším svárům. Pro pití piva je důležitá žízeň. Ta je u členů celoroční, v podstatě léto či zima na ní nemá žádný větší vliv. Žízeň a pivo se skvěle doplňují. Pojem, že se žízeň pivem hasí není zcela přesný, jelikož s počtem vypitých piv se žízeň spíše zvyšuje. Jeden kamarád, když se večer podíval na svých deset čárek na lístku, tak jenom konstatoval: A to jsem původně neměl ani žízeň. Naproti tomu zkuste vypít 5 litrů vody. Po půl litru máte žízeň skutečně uhašenou! Členové spolku však nechodí na svá jednání pouze pít pivo, event. jiné tekutiny s různým procentem alkoholu, ale řeší také celou škálu témat, často závažných problémů. Obecně např. politickou situaci, posty trenérů hokejového či fotbalového nároďáku, neschopné zastupitelstvo, všechno, co má kola nebo prsa nebo je k jídlu, mladší členové předchozí zábavy a chlastačky a nadcházející zábavy a chlastačky, u starších převažují vojenská služba a nemoci. A potom jsou zde různá speciální témata. Zde je třeba napsat, že tak jako např. TJ Sokol Deštná se dělí na různé oddíly, stejně tak hospodský spolek má řadu oddílů, např. mariášníky, tiskovkáře, zedníky a sádrokartonáře, destagráky, kostelníky, zinkaře, cestáře, různé kategorie sportovců atd., přičemž velikost těchto oddílů se časem mění, některým členská základna ubývá, či jsou jen jednotlivci s ojedinělou profesí, např. řidič autobusu nebo zubař, kteří nemají vlastní oddíl, přesto jsou významnými členy spolku. Takže další problémy se řeší podle jednotlivých oddílů, přičemž ostatním co tomu nerozumí je většinou do hovoru vstup zakázán. Bohužel v hospodě se i řídí motorová vozidla to i s cestujícími, často pod vlivem alkoholu. Zuby se zde však nespravují. Zbývá jen dodat, že spolek má svůj výbor, složený ze zasloužilých a nejpilnějších členů. Výbor má ve své klubovně vyčleněný zvláštní stůl. Členství je většinou doslova do konce života, takže ne zřídka se stane, že člen mezi svými byl ještě večer a druhý den a další dny již na svém místě nesedí. Nedůstojnou výjimku v ukončení členství tvoří odpadlíci, kteří odcházejí do tzv. odmašťovny. Nutno však spravedlivě dodat, že v mnohých případech je i u těchto odpadlíků láska ke spolku tak silná, že se často zase vrací mezi své. Jelikož činnost spolku je bohatá, pravidelná a intenzivní, dalo by se toho ještě napsat hodně, např. o různých výkonnostních třídách, o tom, jak některým členům při delším rokování síly ubývají až usínají únavou na stole a naproti tomu někteří borci naopak načerpají tolik síly, že ji hodlají poměřovat s jinými a to nejlépe ihned. Vzniká zde také celá řada hlášek, nechá se zde sledovat televize, číst noviny (převážně s články o Ivetě Bartošové) atd., ale to už skutečně až někdy jindy. A tak na závěr přeji nejen všem členům spolku, ale i všem čtenářům všechno nejlepší v novém roce. Antonín Stára - 17

18 KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS POZVÁNKA NA SLAVNOST BETLÉMSKÉHO SVĚTLA V pátek 21. prosince navážeme na již tradiční slavnost a pan farář bude rozdávat betlémské světlo. Občerstvení zajistí Sbor dobrovolných hasičů Deštná. Letos poprvé nám připraví zpestření děti ze základní školy a to malý trh se svými výrobky a výrobky dobrovolníků. Výtěžek z drobného prodeje výrobků bude použit na podporu kroužků při ZŠ. Jako již každoročně nám k poslechu zahraje Černovická kapela. Slavnost začne v 16 hodin. Těšíme se na shledání. A-MAMA prosinec AKCE: 4. prosince nás na cvičení navštíví Mikuláš, anděl a čert 8. prosince se podílíme na vystoupení pro babičky a dědečky 18. prosince vánoční posezení, koledy, cukrovíčko, tombola 21. prosince se zúčastníme akce Betlémské světlo CVIČENÍ úterý 16:00 17:00 hod v tělocvičně TVOŘENÍČKO čtvrtek od 16:00 hod v hasičárně je spousta krásných vánočních věciček a já neodolala a na tři prosincová Tvořeníčka jsem zařadila více tvoření Sněhulák ze špachtle S sebou: bílá tempera, štětec, nůžky Zajištěno: látka (na čepici, šálu), lepidlo, fixy Sněhulákova přání S sebou: bílá tempera, štětec, nůžky - 18

19 Zajištěno: čtvrtky, barevné papíry, lepidlo, ozdobné nůžky Vše zajištěno Quilling přání - vánoční stromek Vánoční stromek S sebou: zelená bavlnka - vlna, popřípadě nit, nůžky Zajištěno: čtvrtka, potravinářská folie, lepidlo (Herkules) i škrob (prý je toto lepší vyzkoušíme) Voňavý vánoční stromek S sebou: tvrdý karton - protáhlý trojúhelník stromek, nůžky, klacík, zrnková káva, mašlička Zajištěno: lepidlo, tavná pistole Andělíček S sebou: tempery nebo vodovky, štětec, nůžky Zajištěno: šablona andílka, houbička (děti budou ťupkat) Malování šišek S sebou: nejlépe borové šišky (větší lepší ), tempery (vodovky na tom asi držet nebudou), štětec Rukavičky S sebou: vodovky, štětec Zajištěno: klovatina (budeme zapouštět vodovky do klovatiny), šablona rukavičky Více se dozvíte na našich webových stránkách O Vánocích myslíme na ty, na kterých nám opravdu záleží. Jsou jako bílé vločky, snášející se na naši rozehřátou dlaň. I kdyby se nám nepovedlo všechny tyto vločky pochytat a pošeptat jim tiché vánoční přání na dlani, stále můžeme svá přání pošeptat do zimního vánku a ten je roznese do všech koutů k našim blízkým. Posílám jedno malé přání i k Vám... Martina Jílková. - 19

20 LISTOPAD V LETECKÉM MUZEU DEŠTNÁ OČIMA KHL Měsíc listopad je co do návštěvnosti muzeí v České republice všeobecně slabý. I proto bylo od počátku existence Leteckého muzea Deštná správným rozhodnutím, naše aviatické expozice, vyjma pro mimořádně objednané návštěvy, uzamknout. Přesto se život kolem muzea nezastavil. V polovině měsíce proběhlo na deštenském Městském úřadě jednání mezi zastupiteli města a Klubem historie letectví Jindřichův Hradec, kterého se zúčastnili Michael Šafránek a Radek Novák. Členové klubu nastínili budoucnost aviatické expozice, a to nejen v roce 2013, ale i v letech následujících. Důležitým bodem jednání byly stavební úpravy v muzeu, které by měly zajistit nové výstavní prostoty. Podle dlouhodobých plánů našeho klubu by měla vzniknout část expozice věnovaná válečným letcům z období , jejichž životní osudy je úzce spojili s Jindřichohradeckem a nejbližším okolím. Po dohodě s Aeroklubem v Jindřichově Hradci víme, že do muzea přibude další velký exponát kabina, ale snad i další části větroně L-13 Blaník, která by měl nabídnout především dětem možnost vyzkoušet si usednout do cvičeného stroje, který dělal dlouhé desítky let slávu naší zemi téměř po celé Evropě i na mnoha místech v zámoří! Chystáme se také přestavět expozici věnovanou uniformám a II. světové válce. K tomu se však dostanu až posléze. Štěstí přeje připraveným. Během jednání s panem starostou Davidem Šaškem byla tedy v předstihu řešena otázka programu slavnostního otevření Leteckého muzea pro sezonu v příštím roce. Na nedávné klubové schůzce jsme s kolegy dospěli k názoru, že by bylo vhodné dát prostor Provaznickému muzeu a jeho prezentaci, neboť od roku 2008 zařizoval - 20

21 otevření leteckých expozic vždy především náš klub. Nechceme upřednostňovat letectví, když se v Deštné nachází krásné a dlouhá léta budované unikátní Provaznické muzeum! Je tedy možné, že do jara příštího roku připravíme společně zahajovací program takový, který by byl důstojným začátkem plného provozu v obou muzejních objektech. V současné době vzniká text nové klubové knihy s leteckou tématikou. Bude se věnovat osudům jihočeského pilota Bohumila Šímy, který zahynul ve Skotsku během výcviku u OTU 58. Jde o zajímavou práci s historickým materiálem, jejímž výsledkem by mělo být přiblížení osudu mladého aviatika od přípravy jeho útěku z Němci porobené vlasti, přes pobyt v předválečném Polsku, válečné Francii, a od poloviny roku 1940 pak v bojující Velké Británii. Kdy bude kniha dokončená, není ještě zřejmé, ale podstatná část Válečného deníku B. Šímy již existuje v písemné podobě. V minulém Zpravodaji jsem naznačil téma naší říjnové Expedice Petten 2012 a nyní bych rád svůj text krátce dokončil. Celý příběh se pak později objeví ve vojensky zaměřeném časopisu Extra válka, který vyjde během jara Minulé vyprávění jsem uzavřel slavnostním odhalením památníku osádce čs. Wellingtonu KX-B dne 17. října 2012 v nizozemském Pentenu u Severního moře. Následující den jsme spolu s přáteli z 222. letecké základny generála Šišky z Náměště nad Oslavou zavítali do míst, kde 3. ledna 1942 rozbouřené ledové moře vyvrhlo na pobřeží člun se třemi žijícími členy osádky a zemřelým navigátorem F/O Josefem Mohrem. Po chvíli jsme se odtud přesunuli do vesničky Bergen, kde bylo v lednu 1942 tělo J. Mohra pohřbeno. Vojenský hrob s čs. lvem se zde nachází dodnes. Krátce poté jsme s kolegy z našeho klubu přijeli na farmu Nieuwe Niedorp poblíž Amsterdamu. Nedaleko se 23. června 1941 zřítil Wellington KX-T pilotovaný F/Sgt Vilémem Bufkou. Dodnes jsou zde v zemi trosky jeho stroje, které v sobě ukrývají těla pěti našich aviatiků. Jistým osudovým paradoxem je, že jediným, který sestřel Wellingtonu německým nočním stíhačem přežil, byl právě velitel V. Bufka. V pátek 19. října jsme se zúčastnili s čelními představiteli obce Andervenne pietního aktu u zdejšího, v loňském roce odhaleného pomníčku osádce Wellingtonu KX-L, v jehož troskách nalezla 15. září 1941 smrt celá šestičlenné čs. osádka. Právě tento letoun nás velmi zajímal. Německý kolega - letecký historik Joachym zmíněný stroj v terénu lokalizoval a nalezl z něj řadu zajímavých součástek. Po pietním aktu jsme se tedy vydali spolu se zástupci andervennské radnice na terénní průzkum místa dopadu zmíněného Wellingtonu. A výsledky nás vyloženě nadchly! Přivezli jsme řadu zajímavých exponátů, které se od příští sezony stanou součástí expozice II. světové války v Leteckém muzeu Deštná. Během naší zpáteční cesty do České republiky jsme v německém Colditz navštívili bývalou válečnou věznici pro spojenecké vojáky, ve které byl internován např. slavný britský beznohý stíhací pilot Douglas Bader, ale od zimy 1945 také velitel Wellingtonu KX-B Sgt Alois Šiška. Expedici jsme ukončili v sobotu 20. října 2012 krátce před půlnocí po ujetí kilometrů. Více informací o Leteckém muzeu Deštná a činnosti našeho Klubu najdete na webových stránkách: Protože nastává poslední měsíc roku 2012, blíží se čas adventu a poté vánoční svátky, dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za celoroční zájem o naše Letecké muzeum, za pomoc s jeho rozvojem, za dary či zápůjčky exponátů, které zajímavě doplňují aviatickou - 21

22 expozici. Údajně prý letošní 21. prosinec a následující tři dny mají být obdobím vyrovnáním se s minulostí a začátkem významných osudových změn. Přeji Vám proto jménem našeho klubu jen vše dobré, životní pohodu, štěstí, zdraví a kolem sebe jen samé dobré lidi. Vaše vykročení do nového roku nechť je pak tou správnou nohou. Šťastný let po celý rok 2013! Vladislav Burian, KHL Společné foto členů našeho klubu a vedení radnice z německé obce Andervenne na místě dopadu čs. Wellingtonu KX-L. /Foto: Jiří Růžička, archiv KHL/ Pekárna Jiří Rozsíval děkuje všem svým zákazníkům za přízeň v uplynulém roce a do nového roku 2012 přeje hodně štěstí, zdraví, pohody a dobrou chuť s našimi výrobky. Místní skupina Českého červeného kříže v Deštné přeje všem svým členů a také občanům Deštné vánoce prožité ve zdraví a pohodě a v roce 2013 pevné zdraví, hodně lásky, štěstí, pohody a spokojenosti. - 22

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje!

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! 11. prosince 2016 ZPRAVODAJ 11 Drunče Annovice Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! Vážení občané obce Drunče, zimu jako na obrázku Josefa Lady si už několik let po sobě neužíváme, ale to není důvod

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Listopad Prosinec 2016 Svátky 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje ke dvěma historickým

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání VÁNOCE 2017 VÁNOCE 2017 VÁNOCE Nabídka novoročních přání 2016 a kalendářů Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do ruky nabídka novoročenek pro rok 2017. Tyto novoročenky byly navrhnuty a vyrobeny v

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

ZÁPIS č. 26/16 z 26. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne od 18:00 hod. na Městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 26/16 z 26. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne od 18:00 hod. na Městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 26/16 z 26. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 17.10.2016 od 18:00 hod. na Městském úřadě v Deštné Přítomno: 7 zvolených členů zastupitelstva: starosta David Šašek, DiS., místostarosta

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

III. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI

III. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI III. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, tradice Otických zelných slavností, založená v roce 2011, se u Vás i návštěvníků setkala s velkým ohlasem a byla přijata. Rok 2013 je pro naši obec úspěšným

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Náš Zlukov. Číslo 5/2011 ročník I

Náš Zlukov. Číslo 5/2011 ročník I DVOUMĚSÍČNÍK PRO ZLUKOVSKÉ OBČANY Náš Zlukov Číslo 5/2011 ročník I Zdarma Vážení spoluobčané, pomalu opadaly zbytky podzimního listí a příroda jakoby ztratila barvy a hlasy. Vše se obléklo do tonů šedé

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více