PROSINEC ROČNÍK CENA 10,- Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSINEC 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč"

Transkript

1 PROSINEC ROČNÍK CENA 10,- Kč VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, ROK 2012 SE BLÍŽÍ KE SVÉMU KONCI A JÁ BYCH VÁM TÍMTO CHTĚL POPŘÁT KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY PLNÉ ŠTĚSTÍ A POHODY A DO NOVÉHO ROKU JEN DOBRÉ. PŘEJI NÁM VŠEM, ABY SE NÁM DAŘILO V PRÁCI I SOUKROMÍ. MOHU VÁM SLÍBIT ZA MĚSTO, ŽE NAVÁŽEME NA POCTIVOU PRÁCI Z LETOŠNÍHO ROKU A V ROCE 2013 BUDEME MOCI ZREALIZOVAT OPĚT VŠE, JAK MÁME NAPLÁNOVÁNO. JSME PŘIPRAVENI I NADÁLE VYJÍT VSTŘÍC VE VAŠICH PŘÁNÍCH, DOTAZECH ČI PROBLÉMECH. DAVID ŠAŠEK, DiS. STAROSTA, měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: P. Kučera, P. Píglová, Vl. Kučera, R. Slabá, D. Šašek IČ , DIČ CZ tel. a fax:

2 VÝTAH Z PROJEDNÁVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA z 30. zasedání, konaného dne 29. listopadu 2012 Zastupitelstvo města s c h v a l u j e: 438. Ověřovatele zápisu Mgr. Vilmu Szutovou a MUDr. Josefa Liškaře Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje Intenzifikace ČOV úroky z úvěru v částce Kč s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Smlouvu č /003 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se spol. E.ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: za jednorázovou úplatu 500 Kč bez DPH Vyvěšení záměru na pronájem části pozemku KN 2347 o výměře 20,3 m 2 za minimální požadovanou cenu 20 Kč/m 2 /rok + DPH (v případě plátce) Smlouvu o úhradě nadnormativních výdajů na prostředky na platy a odvody ZŠ a MŠ 443. Opětovné vyvěšení záměru na prodej nemovitosti ev. č. 47 za minimální cenu Kč a pozemku pod ní p.č. 302 v k.ú. Deštná u Jindřichova Hradce za minimální cenu Kč a to do do hodin Směrnici o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od Podat žádost o dotaci na veřejné osvětlení výměnu světel za LED lampy z Mikroregionu Jindřichohradecka, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č s Kooperativou pojišťovnou, a.s., se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, IČ: Rozpočtové opatření č Vyvěšení záměru na pronájem nebytového prostoru - garáže v čp. 9 o výměře 16,3 m 2 za minimální požadovanou cenu 250 Kč/m 2 / rok + DPH. Zastupitelstvo města p o v o l u j e: 450. Výjimku z nejnižšího počtu žáků a úhradu zvýšených nákladů na vzdělávací činnost školy nad výši stanovenou krajským normativem na školní rok Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e: 451. Účetní města k zapracování rozpočtového opatření č. 12 do účetnictví města. Zastupitelstvo města z a m í t á: 451. Směrnici o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu změněnou v bodě č. 3 a) u zakázky na stavební práce ve výši Kč. - 2

3 jubilantům k významným narozeninám BLAHOPŘEJEME Paní Bohumile D o l e ž a l o v é z Lipovky Paní Růženě P í g l o v é z Deštné Panu Bohumilu V a i n e r o v i z Deštné Paní Marii M a r e š o v é z Deštné Panu Jiřímu R o z s í v a l o v i z Deštné Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Do obce vítáme Ladislava Vondráka, který se do Deštné přistěhoval z Jindřichova Hradce. Panu Vondrákovi přejeme, aby v Deštné nalezl nový domov a byl zde spokojený. Do života vítáme Adélu Maršákovou Adélce přejeme zdraví, štěstí, radostné dětství a rodičům Lucii a Danielovi blahopřejeme. BLAHOPŘÁLI JSME - 3 Marie Kubíčková, 91 let

4 Zpráva technického úseku MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE V prosinci bude možné do sběrného místa odevzdávat elektroodpad na zavolání po dohodě na telefonech: Pavel Kučera David Šašek v novém místě (garáž areálu školní kuchyně, dříve klempířská dílna). Příjezd k budově je směrem na Březinu za provozovnou Delany doprava. Žádáme občany, aby spotřebiče vraceli vždy kompletní (bez motoru a dalších součástek nelze spotřebiče vracet) a nenechávali je volně před sběrným místem. Výpis některých prací technického úseku města Deštná v měsíci listopadu: - byla dokončena výměna povrchu chodníků po obou stranách Hradecké ulice - po výměně únikových východů v KD byly dodělány vnitřní strany. Stěny byly vyštukovány a nabíleny, parkety zbroušeny a napastovány, byl proveden celkový úklid před plesovou sezónou - byl vybílen vestibul Zdravotního střediska - v ulici Stránská bylo provedeno zateplení zamrzající části úseku vodovodu a zároveň byla položena trubka pro tlak. kanalizaci pro čp v zadní části budovy čp. 61 byla dodělána část fasády a uklizeno lešení - po celém městě probíhá úklid listí a příprava na zimní sezónu Upozorňujeme majitele nemovitostí, aby si před zimou řádně zazimovali vodoměry před případným poškozením mrazem!!! Dále upozorňujeme majitele nemovitostí, že dle zákona je jejich povinností postarat se o sníh ze střech. To znamená, mít namontovány na střechách sněhové zábrany, které zabraňují sesuvu sněhu, anebo pokud sníh spadne, je jejich povinností sníh odklidit (týká se to hlavně majitelů nemovitostí, kterým se sníh sesouvá na přilehlé chodníky a komunikace). Město Deštná již přijímá objednávky na vánoční stromky (v nabídce smrčky). Cena za kus 120,- Kč. Informace a objednávky na MěÚ nebo na tel P. Kučera. Pokud máte jakékoliv připomínky nebo náměty na úklid a úpravy v Deštné a Lipovce ozvěte se nám. Rádi s vámi jakýkoliv návrh prodiskutujeme popř. ho zrealizujeme. Pavel Kučera - 4

5 NOVÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA Zastupitelstvo města schválilo novou obecně závaznou vyhlášku, která řeší mimo jiné i poplatek za svoz komunálního a tříděného odpadu. Vyhláška je vydána na základě novely zákona o místních poplatcích. Vyhláška nabyde účinnosti a hlavní změnou pro občany se stává výše poplatku, která byla navýšena na 600 Kč. Tato částka je tvořena částkou 250 Kč za tříděný odpad a částkou 350 Kč za komunální odpad. Přistoupili jsme k tomuto kroku z důvodu vysokých nákladů na svoz komunálního odpadu částka 350 Kč pokrývá ½ nákladů a zbylou část hradí město z rozpočtu. Částka 250 Kč za tříděný odpad odpovídá vynaloženým nákladům. David Šašek Drakiáda ZE ŽIVOTA ŠKOLY Ve čtvrtek se konečně uskutečnila dlouho dopředu plánovaná "Drakiáda". Naplánovat drakiádu není jednoduché, protože je závislá na počasí. Hlavně musí foukat vítr. Ve čtvrtek nám počasí opravdu přálo, bylo slunečno a foukalo. Drakiády se zúčastnily děti třídy a uskutečnila se na hřišti TJ Sokol. Draci létali a děti byly spokojeny. Přišly se podívat i děti z mateřské školky. Děti, kterým draci létali nejlépe, byly odměněny drobnými cenami. Mgr. Hana Böhmová, Mgr. Ludmila Říhová - 5

6 Besedy ve škole se pro žáky I. i II. stupně základní školy uskutečnila beseda s pracovníky Policie ČR z J. Hradce na téma - Bezpečnost dětí. Žáci byli seznámeni mimo jiné s bezpečností na silnici - chování chodců, cyklistů, nutnost dětské sedačky v autě pro malé děti. Dále se dozvěděli, jak se mají chovat k cizím lidem. Žákům byly předvedeny i praktické ukázky - neprůstřelná vesta, pouta, test na alkohol a drogy. Děti si také prohlédly policejní auto. Dětem se beseda líbila. Nejenom pro žáky pořádá škola besedy, ale pořádá je i pro pedagogický sbor proběhla beseda učitelů s Mgr. J. Havlíkovou z Pedagogicko-psychologické poradny v J. Hradci na téma - Poruchy učení a chování dětí. V mateřské školce se uskutečnila beseda s Mgr. J. Havlíkovou a rodiči na téma - Příprava dětí na školu. Mgr. H. Böhmová Setkání starostů na ZŠ a MŠ Deštná V budově ZŠ Deštná proběhlo dne setkání starostů obcí z širšího okolí. Mezi pozvanými byli i zástupci mateřských školek a základních škol z okolí. Smyslem setkání bylo podat správné informace o chodu školy, o jejích akcích, plánech do budoucna - 6

7 a celkově prezentovat školu v Deštné. Prezentace byla určena pro představitele obcí a školství v regionu Deštenska proto, aby sami mohli posléze tyto informace poskytovat občanům v nezkreslené formě. Po vzájemném přivítání si hosté prošli školu, kde si prohlédli jednotlivé třídy i odborné učebny. V rámci prohlídky jim byla předvedena ukázka výuky na interaktivních tabulích. Po prohlídce školy následovalo puštění prezentačního CD, které připravila paní učitelka Mgr. Dagmar Tupá. Na tomto CD hosté shlédli informace o škole, virtuální prohlídku školy a samozřejmě fotky vystihující život školy a některé akce, kterých se žáci ZŠ a MŠ účastní. CD je určeno především pro rodiče, kteří mají zájem umístit své ratolesti do zdejší ZŠ a pro tento účel bude v nejbližší době starostům a dalším hostům rozesláno k užívání. V případě zájmu o prezentační CD se neváhejte obrátit na vedení školy v Deštné či na pana starostu ve své obci. V další části tohoto setkání představil ředitel školy Mgr. Lubomír Pospíchal důležitá fakta z chodu ZŠ a MŠ. Mezi nejdůležitější patřily tyto body: stav naplněnosti tříd, nový rozpočet na rok 2013, nově provedené investice do vybavení školy, úsporná opatření a na konec i plány do budoucnosti. Hostům byla také nabídnuta spolupráce se ZŠ a MŠ Deštná např. při pořádání kulturních a společenských akcí. Na závěr setkání si vzal slovo pan starosta Deštné David Šašek, DiS. a celé setkání uzavřela krátká diskuze nejen o naší škole, ale i o školství jako takovém. Kromě této akce proběhla na chodbách školy i zajímavá výstava "Kde končí naše odpady?", kterou zapůjčila organizace Calla - Sdružení pro záchranu prostředí. Výstava se skládá z deseti poutavých informačních panelů a je zaměřena na odpadové hospodářství v ČR. Výstavu si nyní můžete prohlédnout na Městském úřadu Deštná. Na závěr mi dovolte vám všem popřát krásné a pohodové vánoční svátky a mnoho štěstí a zdraví do roku Přestože je současný život plný změn, zvratů a nejrůznějších nálad, měli bychom si všichni zachovat kousek času a dobré nálady i pro své přátele a rodinu. Kolegům a všem zaměstnancům školy děkuji za odvedenou práci a přeji jim, aby o Vánocích načerpali mnoho sil do další části školního roku. Školáčkům chci poděkovat za všechno hezké, co svým učitelům přináší a přeji jim hlavně bohatého Ježíška a radost ze všech dárků. Zdraví Lubomír Pospíchal - 7

8 Třídní schůzky ZŠ V úterý 22. listopadu probíhalo v naší ZŠ informační odpoledne pro rodiče žáků školy. Schůzky se konaly již v tradičním čase mezi až hod. Hlavními tématy bylo chování a prospěch dětí. Dále například sběr léčivých bylin, organizace plaveckého kurzu a kulturních akcí nebo vánoční besídky. V 9. ročníku se hovořilo rovněž o přihláškách na střední školy a budoucích povoláních. Informační odpoledne 1. třídy se koná pravidelně každý měsíc. Schůzek se zúčastnilo zhruba 88 % rodičů. Plavecký výcvik Mgr. F. Poslušný Dne začal plavecký výcvik, kterého se zúčastnily děti z mateřské školy a žáci ročníku. Děti se v průběhu 10 lekcí plavecké školy seznámí s plaveckými technikami a skoky do vody. Hodiny plavecké výuky jsou obohaceny o hry ve vodě s atraktivními pomůckami, tobogánem i divokou řekou. Mgr. Z. Anděrová - 8

9 Z DEŠTENSKÉ KRONIKY Rok část Jednotné zemědělské družstvo - jak vypadalo zemědělské hospodaření před čtyřiceti lety v Deštné a okolí - začátkem roku 1972 byli svoláni všichni soukromí zemědělci k jednání o tom, že jejich pozemky budou přiorané do honů družstva. Většina soukromníků podepsala smlouvu o bezplatném pronájmu pozemků JZD na 6 let, která se bude automaticky prodlužovat. Soukromníci ještě sklidili úrodu ze svých pozemků a na podzim byly pozemky přiorány do honů družstva. Dále soukromě hospodařili čtyři zemědělci. Do jednoho celku byly také přiorány záhumenky, na záhumenkách se dále hospodařilo společně. Většina družstevníků toto opatření přivítala. - v prosinci 1972 došlo ke sloučení JZD Deštná, Světce a Rosička s platností od Dále se sloučily JZD Březina a Drunče, Pluhův Žďár a Samosoly. Družstva Jižná a Červená Lhota byly sloučeny již od začátku roku výměra pozemků JZD Deštná k byla 531,20 ha zemědělské půdy a 2,63 ha rybníků. Členů družstva bylo 70, měli 36 ha záhumenků. Pracujících důchodců bylo 28, z toho 17 žen. Důchodci mohli dále pracovat v družstvu, důchod se jim nekrátil. - živočišná výroba - stav zvířat k Skot kusů, z toho 130 krav Prasata kusů, z toho 22 prasnic Drůbež kusů Koně - 4 kusy Ve společném chovu uhynula 2 telata a 18 selat. - rostlinná výroba měla problémy - hektarové výnosy byly nižší než v roce 1971, žita byla skoro všechna polehlá od dešťů. Sláma se těžko sklízela pro deštivé počasí, na několika hektarech byla ovesná sláma zaorána, protože dlouho ležela. Brambory byly sklízeny kombajnem, ale také za pomoci školní brigády. Ztráty byly značné, neobvykle silné mrazy způsobily zmrznutí brambor i v zemi. - pracovní neschopnost - pro nemoc bylo zameškáno 602 dnů, pro úraz 95 dnů. Celkem to činilo 697 dní, což bylo 3,54 %. Nemocenské dávky činily Kčs. - fondy - na kulturním fondu bylo Kčs, na fondu výstavby Kčs, obratový fond činil Kčs a fond rezervní Kčs. - nakoupené stroje - pluh 5PN, drtič hnojiv, rozmetadlo strojených hnojiv, plečka, sklízecí řezačka, rotační žací stroj, obraceč píce, váha, traktor Z300 a traktor U651. Celkem bylo zaplaceno za stroje Kčs. - bytové jednotky - byly dokončeny k Budovy byly tři, každá o čtyřech bytech. Každý byt byl 3+1, zařízená kuchyň, ústřední topení pro každý byt zvlášť, koupelna a velký balkon. Cituji autora kroniky: zkrátka moderní bydlení, jaké se staví ve městě. Nájem byl stanoven na 250 Kčs, asi 300 Kčs doplácelo JZD, aby byly kryty náklady na úmor. Již začátkem října 1972 dalo JZD inzerát do Zemědělských novin, že přijme 8 rodin do družstva, muže jako traktoristy, ženy do živočišné nebo rostlinné výroby za výhodných platových podmínek, nástup od Dále v nabídce bylo uvedeno: - 9

10 byty v novostavbách, středisková obec, škola, školka, zdravotní středisko a obchody v místě. Na tento inzerát přišlo přes 80 nabídek, JZD bylo postaveno před obtížný úkol, koho vybrat. Citát nakonec: Všechny dobré zásady jsou již napsány. Nyní ještě zbývá je uskutečnit. PASCAL ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DEŠTNÁ DOBA TAJEMNÉHO OČEKÁVÁNÍ Z kroniky vybrala J. Vichrová Bratři a sestry, první nedělí adventní vstupujeme do nového liturgického roku. Začíná posvátná doba svatoadventní. Tato doba, kterou dnes začínáme, je dobou tajemného očekávání. Vede nás k zamyšlení se nad svým vlastním životem. K takovému pohledu na sebe, do svého vlastního nitra, je potřeba, abychom odešli někam do samoty a abychom se ztišili. Jedině pak budeme vnímat to, co je lidským očím skryté. Do hlubiny tajemství může člověk vidět jedině pohledem srdce. Jistě znáte půvabnou a úžasnou knížku nejen pro děti, kterou napsal francouzský spisovatel Antoine de Saint- Exupéry Malý princ. V této knížce svěřuje liška malému princi své tajemství: Mé tajemství je úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné. Ať už je to dům, hvězdy nebo poušť to, co je dělá krásnými, je neviditelné. Není na škodu si častěji připomenout tuto velikou pravdu. Protože takovýto způsob pohledu je dnešnímu modernímu člověku cizí. Dnešní člověk bývá často povrchní, nedokáže vidět za věci, za události, a nedokáže odhalovat jejich hlubší smysl. Posvátná doba svatoadventní před nás staví tajemství Pánova příchodu. Slovo advent znamená Pán přijde. Víme, že tento Pánův příchod je několikerý. Nejen ten první, který si připomeneme a znovu zpřítomníme o Vánocích. Ale jsou také jeho příchody ve svátostech, abychom prožívali účinky spásy, kterou Kristus Pán vykonal a na nás stále vykonává. Nyní, na počátku adventní doby, si připomínáme především Pánův - 10

11 příchod eschatologický to znamená jeho příchod závěrečný, na konci časů. Říkáme mu druhý Kristův příchod. Dnešní evangelium před nás staví skutečnost konce světa a druhého příchodu Pána Ježíše. Položme si dnes otázku, jak se k tomu máme správně postavit. Kdo pozorně sleduje slova dnešních kazatelů, povšimne si, jak mnozí říkají z opatrnosti: Podíváme-li se do historie, uvidíme, že taková období, kdy se už čekalo a mysleli si, že je to už tady taková období už zde mnohokrát byla, a život nakonec šel dál. Rád bych na tomto místě zdůraznil, že toto není správný postoj k druhému příchodu Páně. Vůbec totiž není podstatné a důležité, KDY Pán přijde jestli to bude velmi brzy anebo to bude trvat ještě hodně dlouho. Podstatné je, že my křesťané bychom měli Pána očekávat TADY a TEĎ, z celého srdce bychom měli toužit po jeho druhém příchodu, a připravovat se na tento druhý příchod modlitbou, prací pro Boží království a toužebným voláním: Maranatha přijď, Pane Ježíši! Pro věřícího křesťana by měl být příchod Páně předmětem veliké naděje, toužebného očekávání, kdy se konečně zjeví Boží sláva a skončí tento svět zla. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Pán Ježíš už jednou přišel a svým křížem začal budovat nový svět, ve kterém by bylo lidstvo šťastné. Mnoho lidí však o toto pravé štěstí nestojí. Vytvořili si svůj vlastní svět svět bez Boha. Moderní člověk si myslí, že na všechno stačí se svým pokrokem, vymoženostmi vědy a techniky, a ekonomikou. V tom však není spása a my křesťané to dobře víme. Na konci věků bude definitivně obnoven Boží řád a začne viditelně vládnout Boží království. Všichni lidé budou muset uznat, že jedině Bůh je pravým štěstím člověka. Porozumět dnešnímu evangeliu není snadné. Nevěřícím lidem by asi připadalo jako nějaká strašidelná pohádka pro děti nebo pro naivní lidi. Copak je možné, aby zanikl tento svět, do kterého investovali lidé všech věků a generací tolik energie? Copak je možné, aby přišly takové apokalyptické hrůzy, které způsobí totální zánik světa? Že to možné JE, o tom nemusíme pochybovat ani na chviličku! Vždyť jsme byli svědky katastrofálních záplav a lidé mohli zakusit, že člověk přijde o všechno, aniž se stačí nadechnout. Tak ovšem smýšlejí materialisté. My jakožto křesťané se musíme naučit vidět duchovníma očima. To je ten pohled srdce, o kterém jsem hovořil na začátku. A zde je nutné správně porozumět. Pamatujme si, že žádná energie, kterou člověk z lásky a pro dobro investoval, se nikdy neztratí! V dokumentu II. vatikánského koncilu Gaudium et spes, čili Radost a naděje, čteme k závěru lidských dějin tato slova: Láska a její dílo zůstane. Všechno bude jednou přetaveno Boží energií, všechno bude proměněno a přetvořeno v nová nebesa a novou zemi, od Boha sestoupí nový Jeruzalém a Bůh bude všechno ve všem. A tak konec světa bude zjevením toho, co jsme láskou posvětili, co jsme dobrého chtěli, co v milosti Boží v obětech vytváříme, zač v modlitbě prosíme a co se nakonec přes veliké bolesti a překážky v plnosti uskuteční. Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Kéž se pro nás tato posvátná doba svatoadventní stane příležitostí upravit si svou životní cestu. Kéž se nám projasní ten správný pohled srdce na tajemství věcí a událostí. A především kéž v nás vzroste naděje v to veliké a krásné, co pro nás dobrý Bůh připravil. Vždyť přece náš nebeský Otec si - 11

12 jednoho každého z nás ve svém Synu Ježíši Kristu vepsal do svých dlaní, aby na nás nemohl zapomenout. EJHLE, HOSPODIN PŘIJDE A VŠICHNI SVATÍ JEHO S NÍM, A BUDE V DEN ONEN SVĚTLO VELKÉ. ALELUJA! A m e n. Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček POŘAD BOHOSLUŽEB V PROSINCI V DEŠTNÉ (kostel sv. Ottona): - Neděle v 11 h 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (začátek nového církevního roku); při mši sv. žehnání adventního věnce - Neděle v 11 h 2. NEDĚLE ADVENTNÍ - Neděle v 11 h 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (tzv. Gaudete růžová barva) - Neděle v 11 h 4. NEDĚLE ADVENTNÍ - Pondělí v 24 h ŠTĚDRÝ DEN (půlnoční mše svatá) - Úterý v 11 h SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ (Boží hod vánoční) - Středa v 11 h svátek sv. Štěpána, prvomučedníka - Neděle v 11 h svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa při mši svaté proběhne obnova manželských slibů a požehnání manželům - Pondělí v 19 h mše sv. na poděkování na konci občanského roku (po mši sv. výstav Velebné svátosti, adorace, svátostné požehnání) - Úterý v 11 h SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE (Nový rok) - Neděle v 11 h SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ - svatých Tří Králů (při mši svaté svěcení tříkrálové vody, kadidla a křídy) POŘAD BOHOSLUŽEB V PROSINCI V DEŠTNÉ (kaple sv. Josefa na faře): - Středa v 17 h středa po 1. neděli adventní - Pátek v 17 h pátek po 1. neděli adventní; PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI (po mši sv. výstav Velebné svátosti, adorace, litanie k BSJ, zásvětná modlitba, svátostné požehnání) - Středa v 17 h středa po 2. neděli adventní - Pátek v 17 h pátek po 2. neděli adventní - Středa v 17 h středa před Štědrým dnem - Pátek v 17 h pátek před Štědrým dnem - Pátek v 17 h svátek sv. Mláďátek betlémských, mučedníků - Středa v 17 h středa po oktávu Narození Páně - Pátek v 17 h pátek po oktávu Narození Páně; PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI (po mši sv. výstav Velebné svátosti, adorace, litanie k BSJ, zásvětná modlitba, svátostné požehnání) - 12

13 PRODEJ VÁNOČNÍCH POHLEDNIC: Nabízím vám krásné vánoční pohlednice ve vysoce kvalitním provedení od soukromého vydavatele Petra Syptáka z Brna. Zakoupit si je můžete během měsíce prosince ve farním kostele sv. Ottona, jakož i v kapli sv. Josefa na faře v Deštné. V případě potřeby vám je rád prodám také individuálně v kanceláři děkanského úřadu v Kardašově Řečici. Jednotná cena: 5 Kč za 1 kus. ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ: Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem v předvánočním čase. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a připomíná Ježíšova slova: Já jsem světlo světa (Mt 5, 14). Zelený adventní věnec je symbolem života a společenství, je znamením naděje, že Boží láska vítězí nad temnotou a smrtí, vždyť Boží Syn, Ježíš Kristus, se pro nás stal člověkem. Proto i v naší farnosti požehnám na počátku posvátné doby svatoadventní ve farním kostele sv. Ottona adventní věnec. Stane se tak na 1. neděli adventní při mši svaté v 11 h. Žehnání probíhá v úvodu mše svaté. Po požehnání adventního věnce a pokropení svěcenou vodou pak kněz zapálí na adventním věnci první svíci. Budete-li chtít, abych vám požehnal adventní věnce, které budou po dobu adventní zdobit vaše příbytky, přineste si je o 1. neděli adventní na mši svatou! SVATOMIKULÁŠSKÁ SBÍRKA NA KATEDRÁLU: V neděli 2. prosince 2012 na 1. neděli adventní se bude konat při mši svaté již druhá kostelní sbírka na opravu katedrály sv. Mikuláše. Na opravu prvního chrámu naší diecéze je možno celoročně posílat finanční dary také individuálně, a to na zvláštní bankovní účet Biskupství českobudějovického: / Dárci mají možnost vyžádat si potvrzení a snížit si o hodnotu poskytnutého daru svůj daňový základ. Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať! PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ V KULTURNÍM DOMĚ V DEŠTNÉ: Zástupci Městského úřadu Deštná a Agry Deštná a. s. vás srdečně zvou do Kulturního domu v Deštné v sobotu 8. prosince 2012 ve 14 hodin na tradiční předvánoční setkání seniorů. Je mi líto, že se letos tohoto setkání nebudu moci zúčastnit, protože v téže době se zúčastním jáhenského svěcení Václava Mikuly v Chýnově. Proto alespoň touto cestou srdečně všechny seniory zdravím, přeji požehnané a milostiplné prožití vánočních svátků a dovoluji si vás pozvat na půlnoční mši svatou, kterou budu sloužit v pondělí 24. prosince 2012 ve farním kostele sv. Ottona v Deštné. - 13

14 SLAVNOST BETLÉMSKÉHO SVĚTLA: V posledních letech se stalo krásnou tradicí rozdávání betlémského světla všem lidem dobré vůle, kteří ještě věří, že Vánoce mají duchovní smysl. Betlémské světlo přepravují letecky rakouští skauti z baziliky Narození Páně v Betlémě ve Státě Izrael na území Rakouska. Poté přebírá betlémské světlo delegace českých skautů ve Vídni a vlakem jej přiváží do Brna. Odtud je pak betlémské světlo rozváženo vlaky po celém Království českém, Markrabství moravském a Vévodství slezském. Pro naše farnosti převezmu betlémské světlo v sobotu 15. prosince 2012 v dopoledních hodinách na nádraží v Kardašově Řečici, a po příchodu domů jej zapálím na faře. Rozdávání betlémského světla v našich farnostech bude zahájeno v Deštné v pátek 21. prosince 2012, kde se od 16 hodin bude konat slavnost betlémského světla v parku u farního kostela sv. Ottona. Slavnost betlémského světla bude spojena s hudebním koncertem a občerstvením. Až do středy 26. prosince 2012 včetně bude pak pro vás všechny betlémské světlo k dispozici ve farním kostele sv. Ottona, jakož i v kapli sv. Josefa na faře v Deštné. PŘEDVÁNOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ: Po celou posvátnou dobu adventní toužebně očekáváme příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Abychom jej o Vánocích mohli přijmout do čistých a hořících srdcí, je třeba se na to připravit v dobré předvánoční svaté zpovědi, ke které vás tímto srdečně zvu. V naší farnosti můžete využít řádné termíny ve středu a v pátek čtvrt hodiny přede mší svatou. Kromě toho nabízím ještě zvláštní termín pro svatou zpověď: neděle 23. prosince 2012 od 12 hodin do 15 hodin v kapli sv. Josefa na faře (ihned po skončení nedělní mše svaté). OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ A POŽEHNÁNÍ MANŽELŮM: V neděli 30. prosince 2012 budeme podle liturgického kalendáře slavit svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Při mši svaté v 11 hodin ve farním kostele sv. Ottona proběhne obnova manželských slibů a požehnání manželům. Při tomto obřadu pozvu přítomné manžele k oltáři, kde společně obnoví své předsevzetí věrně plnit to, čím se před léty jeden druhému před Bohem zavázali. Této obnovy manželských slibů se samozřejmě mohou zúčastnit pouze manželé, kteří uzavřeli církevní sňatek. - 14

15 SPOLKY A ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ V DEŠTNÉ Jelikož se blíží konec roku a tím pádem i Silvestr, se kterým jsou vždy spojené spíše nevážné věci, toto již 14. pokračování seriálu, věnovaného deštenským spolkům, by mělo být ve stejném duchu, také převážně nevážné, tedy o další skupině lidí se stejnými zájmy, trávící společně svůj volný čas, představíme si HOSPODSKÝ SPOLEK Svým způsobem se jedná o zájmové sdružení s početnou základnou. Jednotliví členové sice nejsou přímo někde registrovaní, nemají své legitimace, takže je nelze přesně spočítat, ale odhadem se jedná o nezanedbatelný počet, dovolím si napsat, že asi nejpočetnější základnu ze všech spolků, o kterých jsem dosud psal. Členové spolku ani neplatí členský příspěvek, avšak přesto jejich členství je spojené s poměrně vysokými náklady, které se navíc rok od roku zvyšují. Pokud se někdo tomuto svému hobby věnuje skutečně zodpovědně a naplno, tak mu tato spolková činnost ukrajuje notnou část výplaty, často potom k nelibosti manželky. Stejně tak se dá říci, že se jedná o koníček náročný i časově, tedy o činnost provozovanou na úkor např. domácích povinností. Tento pojem si vyložte, jak chcete. Obecně lze říci, že manželky vůbec nemají pro tuto činnost pochopení a často aktivním členům v jejich zájmu vyloženě brání, dělají jim takříkajíc dusno, nezřídka vydávají přímo zákazy, byť vesměs dočasné. Samy jsou členkami tohoto spolku jen skutečně ve výjimečných případech a rozhodně nedosahují takových výkonů jako muži. Často si ale členové doma škodí i sami, když na pravidelnou otázku manželky po příchodu z jednání: Tak co ses tam dozvěděl? odpovídají stejně tak pravidelně: Nic. No a následuje: Tak proč tam chodíš?! No vysvětlujte jí to! Přitom by stačilo od toho chlapa při příchodu domů trochu víc vstřícnosti a podrobně jí vylíčit, kde dělá trenér Bílek chybu a nebo jak vyměnit nějaký bazmek u nějakého stroje a možná by se příště neptala. Většina členů si ještě vzpomene na svoji starou základnu zvanou Márnice, psáno s velkým M, aby nedošlo k nějakému omylu. Zde se skutečně scházeli všichni členové, v létě za praskání elektrického lapače much, každý stůl ještě doplňkově vybaven vlastní - 15

16 - 16

17 plácačkou a v zimě v oblacích neprostupného cigaretového dýmu, takže ti méně odolní si museli co chvíli dojít dýchnout trochu kyslíku na přilehlé záchodky. Bohužel tato idylka skončila a klubovna byla koncem ledna 2007 uzavřena, což mělo neblahý vliv na členskou základnu, která se od té doby rozdělila na Kokeše a Mocnáře (půl roku předtím otevřeného) a od té doby se již nikdy nedala zcela dohromady. Společným zájmem členů je pivo. I když třeba jednotliví členové preferují různé značky, nevede to mezi nimi vesměs k žádným větším svárům. Pro pití piva je důležitá žízeň. Ta je u členů celoroční, v podstatě léto či zima na ní nemá žádný větší vliv. Žízeň a pivo se skvěle doplňují. Pojem, že se žízeň pivem hasí není zcela přesný, jelikož s počtem vypitých piv se žízeň spíše zvyšuje. Jeden kamarád, když se večer podíval na svých deset čárek na lístku, tak jenom konstatoval: A to jsem původně neměl ani žízeň. Naproti tomu zkuste vypít 5 litrů vody. Po půl litru máte žízeň skutečně uhašenou! Členové spolku však nechodí na svá jednání pouze pít pivo, event. jiné tekutiny s různým procentem alkoholu, ale řeší také celou škálu témat, často závažných problémů. Obecně např. politickou situaci, posty trenérů hokejového či fotbalového nároďáku, neschopné zastupitelstvo, všechno, co má kola nebo prsa nebo je k jídlu, mladší členové předchozí zábavy a chlastačky a nadcházející zábavy a chlastačky, u starších převažují vojenská služba a nemoci. A potom jsou zde různá speciální témata. Zde je třeba napsat, že tak jako např. TJ Sokol Deštná se dělí na různé oddíly, stejně tak hospodský spolek má řadu oddílů, např. mariášníky, tiskovkáře, zedníky a sádrokartonáře, destagráky, kostelníky, zinkaře, cestáře, různé kategorie sportovců atd., přičemž velikost těchto oddílů se časem mění, některým členská základna ubývá, či jsou jen jednotlivci s ojedinělou profesí, např. řidič autobusu nebo zubař, kteří nemají vlastní oddíl, přesto jsou významnými členy spolku. Takže další problémy se řeší podle jednotlivých oddílů, přičemž ostatním co tomu nerozumí je většinou do hovoru vstup zakázán. Bohužel v hospodě se i řídí motorová vozidla to i s cestujícími, často pod vlivem alkoholu. Zuby se zde však nespravují. Zbývá jen dodat, že spolek má svůj výbor, složený ze zasloužilých a nejpilnějších členů. Výbor má ve své klubovně vyčleněný zvláštní stůl. Členství je většinou doslova do konce života, takže ne zřídka se stane, že člen mezi svými byl ještě večer a druhý den a další dny již na svém místě nesedí. Nedůstojnou výjimku v ukončení členství tvoří odpadlíci, kteří odcházejí do tzv. odmašťovny. Nutno však spravedlivě dodat, že v mnohých případech je i u těchto odpadlíků láska ke spolku tak silná, že se často zase vrací mezi své. Jelikož činnost spolku je bohatá, pravidelná a intenzivní, dalo by se toho ještě napsat hodně, např. o různých výkonnostních třídách, o tom, jak některým členům při delším rokování síly ubývají až usínají únavou na stole a naproti tomu někteří borci naopak načerpají tolik síly, že ji hodlají poměřovat s jinými a to nejlépe ihned. Vzniká zde také celá řada hlášek, nechá se zde sledovat televize, číst noviny (převážně s články o Ivetě Bartošové) atd., ale to už skutečně až někdy jindy. A tak na závěr přeji nejen všem členům spolku, ale i všem čtenářům všechno nejlepší v novém roce. Antonín Stára - 17

18 KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS POZVÁNKA NA SLAVNOST BETLÉMSKÉHO SVĚTLA V pátek 21. prosince navážeme na již tradiční slavnost a pan farář bude rozdávat betlémské světlo. Občerstvení zajistí Sbor dobrovolných hasičů Deštná. Letos poprvé nám připraví zpestření děti ze základní školy a to malý trh se svými výrobky a výrobky dobrovolníků. Výtěžek z drobného prodeje výrobků bude použit na podporu kroužků při ZŠ. Jako již každoročně nám k poslechu zahraje Černovická kapela. Slavnost začne v 16 hodin. Těšíme se na shledání. A-MAMA prosinec AKCE: 4. prosince nás na cvičení navštíví Mikuláš, anděl a čert 8. prosince se podílíme na vystoupení pro babičky a dědečky 18. prosince vánoční posezení, koledy, cukrovíčko, tombola 21. prosince se zúčastníme akce Betlémské světlo CVIČENÍ úterý 16:00 17:00 hod v tělocvičně TVOŘENÍČKO čtvrtek od 16:00 hod v hasičárně je spousta krásných vánočních věciček a já neodolala a na tři prosincová Tvořeníčka jsem zařadila více tvoření Sněhulák ze špachtle S sebou: bílá tempera, štětec, nůžky Zajištěno: látka (na čepici, šálu), lepidlo, fixy Sněhulákova přání S sebou: bílá tempera, štětec, nůžky - 18

19 Zajištěno: čtvrtky, barevné papíry, lepidlo, ozdobné nůžky Vše zajištěno Quilling přání - vánoční stromek Vánoční stromek S sebou: zelená bavlnka - vlna, popřípadě nit, nůžky Zajištěno: čtvrtka, potravinářská folie, lepidlo (Herkules) i škrob (prý je toto lepší vyzkoušíme) Voňavý vánoční stromek S sebou: tvrdý karton - protáhlý trojúhelník stromek, nůžky, klacík, zrnková káva, mašlička Zajištěno: lepidlo, tavná pistole Andělíček S sebou: tempery nebo vodovky, štětec, nůžky Zajištěno: šablona andílka, houbička (děti budou ťupkat) Malování šišek S sebou: nejlépe borové šišky (větší lepší ), tempery (vodovky na tom asi držet nebudou), štětec Rukavičky S sebou: vodovky, štětec Zajištěno: klovatina (budeme zapouštět vodovky do klovatiny), šablona rukavičky Více se dozvíte na našich webových stránkách O Vánocích myslíme na ty, na kterých nám opravdu záleží. Jsou jako bílé vločky, snášející se na naši rozehřátou dlaň. I kdyby se nám nepovedlo všechny tyto vločky pochytat a pošeptat jim tiché vánoční přání na dlani, stále můžeme svá přání pošeptat do zimního vánku a ten je roznese do všech koutů k našim blízkým. Posílám jedno malé přání i k Vám... Martina Jílková. - 19

20 LISTOPAD V LETECKÉM MUZEU DEŠTNÁ OČIMA KHL Měsíc listopad je co do návštěvnosti muzeí v České republice všeobecně slabý. I proto bylo od počátku existence Leteckého muzea Deštná správným rozhodnutím, naše aviatické expozice, vyjma pro mimořádně objednané návštěvy, uzamknout. Přesto se život kolem muzea nezastavil. V polovině měsíce proběhlo na deštenském Městském úřadě jednání mezi zastupiteli města a Klubem historie letectví Jindřichův Hradec, kterého se zúčastnili Michael Šafránek a Radek Novák. Členové klubu nastínili budoucnost aviatické expozice, a to nejen v roce 2013, ale i v letech následujících. Důležitým bodem jednání byly stavební úpravy v muzeu, které by měly zajistit nové výstavní prostoty. Podle dlouhodobých plánů našeho klubu by měla vzniknout část expozice věnovaná válečným letcům z období , jejichž životní osudy je úzce spojili s Jindřichohradeckem a nejbližším okolím. Po dohodě s Aeroklubem v Jindřichově Hradci víme, že do muzea přibude další velký exponát kabina, ale snad i další části větroně L-13 Blaník, která by měl nabídnout především dětem možnost vyzkoušet si usednout do cvičeného stroje, který dělal dlouhé desítky let slávu naší zemi téměř po celé Evropě i na mnoha místech v zámoří! Chystáme se také přestavět expozici věnovanou uniformám a II. světové válce. K tomu se však dostanu až posléze. Štěstí přeje připraveným. Během jednání s panem starostou Davidem Šaškem byla tedy v předstihu řešena otázka programu slavnostního otevření Leteckého muzea pro sezonu v příštím roce. Na nedávné klubové schůzce jsme s kolegy dospěli k názoru, že by bylo vhodné dát prostor Provaznickému muzeu a jeho prezentaci, neboť od roku 2008 zařizoval - 20

21 otevření leteckých expozic vždy především náš klub. Nechceme upřednostňovat letectví, když se v Deštné nachází krásné a dlouhá léta budované unikátní Provaznické muzeum! Je tedy možné, že do jara příštího roku připravíme společně zahajovací program takový, který by byl důstojným začátkem plného provozu v obou muzejních objektech. V současné době vzniká text nové klubové knihy s leteckou tématikou. Bude se věnovat osudům jihočeského pilota Bohumila Šímy, který zahynul ve Skotsku během výcviku u OTU 58. Jde o zajímavou práci s historickým materiálem, jejímž výsledkem by mělo být přiblížení osudu mladého aviatika od přípravy jeho útěku z Němci porobené vlasti, přes pobyt v předválečném Polsku, válečné Francii, a od poloviny roku 1940 pak v bojující Velké Británii. Kdy bude kniha dokončená, není ještě zřejmé, ale podstatná část Válečného deníku B. Šímy již existuje v písemné podobě. V minulém Zpravodaji jsem naznačil téma naší říjnové Expedice Petten 2012 a nyní bych rád svůj text krátce dokončil. Celý příběh se pak později objeví ve vojensky zaměřeném časopisu Extra válka, který vyjde během jara Minulé vyprávění jsem uzavřel slavnostním odhalením památníku osádce čs. Wellingtonu KX-B dne 17. října 2012 v nizozemském Pentenu u Severního moře. Následující den jsme spolu s přáteli z 222. letecké základny generála Šišky z Náměště nad Oslavou zavítali do míst, kde 3. ledna 1942 rozbouřené ledové moře vyvrhlo na pobřeží člun se třemi žijícími členy osádky a zemřelým navigátorem F/O Josefem Mohrem. Po chvíli jsme se odtud přesunuli do vesničky Bergen, kde bylo v lednu 1942 tělo J. Mohra pohřbeno. Vojenský hrob s čs. lvem se zde nachází dodnes. Krátce poté jsme s kolegy z našeho klubu přijeli na farmu Nieuwe Niedorp poblíž Amsterdamu. Nedaleko se 23. června 1941 zřítil Wellington KX-T pilotovaný F/Sgt Vilémem Bufkou. Dodnes jsou zde v zemi trosky jeho stroje, které v sobě ukrývají těla pěti našich aviatiků. Jistým osudovým paradoxem je, že jediným, který sestřel Wellingtonu německým nočním stíhačem přežil, byl právě velitel V. Bufka. V pátek 19. října jsme se zúčastnili s čelními představiteli obce Andervenne pietního aktu u zdejšího, v loňském roce odhaleného pomníčku osádce Wellingtonu KX-L, v jehož troskách nalezla 15. září 1941 smrt celá šestičlenné čs. osádka. Právě tento letoun nás velmi zajímal. Německý kolega - letecký historik Joachym zmíněný stroj v terénu lokalizoval a nalezl z něj řadu zajímavých součástek. Po pietním aktu jsme se tedy vydali spolu se zástupci andervennské radnice na terénní průzkum místa dopadu zmíněného Wellingtonu. A výsledky nás vyloženě nadchly! Přivezli jsme řadu zajímavých exponátů, které se od příští sezony stanou součástí expozice II. světové války v Leteckém muzeu Deštná. Během naší zpáteční cesty do České republiky jsme v německém Colditz navštívili bývalou válečnou věznici pro spojenecké vojáky, ve které byl internován např. slavný britský beznohý stíhací pilot Douglas Bader, ale od zimy 1945 také velitel Wellingtonu KX-B Sgt Alois Šiška. Expedici jsme ukončili v sobotu 20. října 2012 krátce před půlnocí po ujetí kilometrů. Více informací o Leteckém muzeu Deštná a činnosti našeho Klubu najdete na webových stránkách: Protože nastává poslední měsíc roku 2012, blíží se čas adventu a poté vánoční svátky, dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za celoroční zájem o naše Letecké muzeum, za pomoc s jeho rozvojem, za dary či zápůjčky exponátů, které zajímavě doplňují aviatickou - 21

22 expozici. Údajně prý letošní 21. prosinec a následující tři dny mají být obdobím vyrovnáním se s minulostí a začátkem významných osudových změn. Přeji Vám proto jménem našeho klubu jen vše dobré, životní pohodu, štěstí, zdraví a kolem sebe jen samé dobré lidi. Vaše vykročení do nového roku nechť je pak tou správnou nohou. Šťastný let po celý rok 2013! Vladislav Burian, KHL Společné foto členů našeho klubu a vedení radnice z německé obce Andervenne na místě dopadu čs. Wellingtonu KX-L. /Foto: Jiří Růžička, archiv KHL/ Pekárna Jiří Rozsíval děkuje všem svým zákazníkům za přízeň v uplynulém roce a do nového roku 2012 přeje hodně štěstí, zdraví, pohody a dobrou chuť s našimi výrobky. Místní skupina Českého červeného kříže v Deštné přeje všem svým členů a také občanům Deštné vánoce prožité ve zdraví a pohodě a v roce 2013 pevné zdraví, hodně lásky, štěstí, pohody a spokojenosti. - 22

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž

Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž Čarodějný kvíz - soutěž Bezpečný internet pro děti - beseda pro 4. třídy ZŠ

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více