FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní"

Transkript

1 FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Milan EDL děkan Fakulty strojní

2 Západočeská univerzita v Plzni Fakulty: FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ( FAV ) FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ( FDU ) FAKULTA EKONOMICKÁ ( FEK ) FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ( FEL ) FAKULTA FILOZOFICKÁ ( FF ) FAKULTA PEDAGOGICKÁ ( FPE ) FAKULTA PRÁVNICKÁ ( FPR ) FAKULTA STROJNÍ ( FST ) FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ (FZS) Ústavy: NOVÉ TECHNOLOGIE - VÝZKUMNÉ CENTRUM ( NTC ) ÚSTAV JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY (ÚJP)

3 Orgány Fakulty strojní orgány Fakulty strojní Děkan Vědecká rada FST Akademický senát FST Disciplinární komise

4 Fakulta strojní děkan doc. Ing. Milan EDL, Ph.D. tajemník Ing. Milan PINTE, Ph.D.

5 Personální obsazení proděkan pro výzkum, vývoj a inovace doc. Ing. Jan HOREJC, Ph.D. proděkan pro vzdělávací činnosti doc. Ing. Jiří STANĚK, CSc. proděkan pro mezinárodní vztahy a projekty Ing. Roman ČERMÁK, Ph.D. proděkan pro spolupráci s praxí Ing. Jan ZDEBOR, CSc.

6 Fakulta strojní člen vedení pro RTI doc. Ing. Miloslav KEPKA, CSc. člen vedení pro kvalitu doc. Ing. Helena ZÍDKOVÁ, Ph.D.

7 Poradní orgány Kolegium děkana Průmyslová rada Ekonomická komise Pedagogická komise Komise pro propagaci a komunikaci Komise pro strategii a rozvoj Komise pro jakost Rada studijního programu

8 Katedry Fakulty strojní Katedra energetických strojů a zařízení Katedra konstruování strojů Katedra průmyslového inženýrství a managementu Katedra materiálu a strojírenské metalurgie Katedra technologie obrábění Katedra tělesné výchovy a sportu Regionální technologický institut Centrum energetického výzkumu Výzkumné centrum tvářecích technologií

9 Cíle a priority FST ZČU Stabilizace běhu výzkumných aktivit s cílem plnění stanovených záměrů. Inovace studijních programů z cílem přizpůsobení požadavkům trhu práce a zároveň získání nových studentů. Rozvoj mezinárodních vztahů v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje s cílem zvýšení prestiže Fakulty strojní a Západočeské univerzity. Důraz na rozvoj zaměstnanců a studentů Fakulty strojní. Aktivní komunikace a zviditelnění Fakulty strojní ve vztahu k partnerům a veřejnosti.

10 Průmyslová rada FST ZČU poradní orgán děkana Fakulty strojní ZČU cílem činnosti PR je zajištění úzké spolupráce fakulty s praxí

11 Poslání PR FST ZČU vyjadřují se k připravovaným studijním plánům, náplním volitelných předmětů a specializovaných seminářů, pořádají odborné přednášky nebo spolupracují na jejich přípravě s fakultou, navrhují témata projektů zadávaných do výuky a témata diplomových a disertačních prací, navrhují odborné soutěže pro studenty fakulty, jako zástupci firem zprostředkovávají spolupráci svých odborných pracovišť s vědeckými pracovišti fakulty a navrhují výzkumné projekty, referují o požadavcích, které klade praxe na absolventy fakulty, iniciují společenské, kulturní a sportovní akce.

12 Spolupráce FST a průmyslu vzdělávací činnosti studijní programy stáže celoživotní vzdělávání výzkumně vývojové činnosti kolaborativní výzkum smluvní výzkum strategické otázky dlouhodobý záměr

13 vzdělávací činnosti

14 Studium na FST Bakalářské - Bc. Navazující magisterské Ing. Doktorské Ph.D. Prezenční i kombinované

15 Studijní obory Bakalářský studijní program Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie Strojírenská technologie-technologie obrábění Stavba výrobních strojů a zařízení Stavba energetických strojů a zařízení Dopravní a manipulační technika Průmyslové inženýrství a management

16 Studijní obory Navazující studijní program Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie Strojírenská technologie-technologie obrábění Stavba výrobních strojů a zařízení Stavba energetických strojů a zařízení Průmyslové inženýrství a management Dopravní a manipulační technika Stavba jaderně energetických zařízení Konstrukce zdravotnické techniky

17 Studijní obory Doktorský studijní program Průmyslové inženýrství a management Stavba energetických strojů a zařízení Stavba strojů a zařízení Strojírenská technologie - technologie obrábění Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie Termomechanika a mechanika tekutin

18 Katedra energetických strojů a zařízení Studijní zaměření Stavba energetických strojů a zařízení Stavba jaderně energetických zařízení Praktické zaměření v energetice Numerické simulace Experimentální výzkum Vedoucí katedry Ing. Zdeněk JŮZA, Ph.D., MBA

19 Katedra konstruování strojů Studijní zaměření Stavba výrobních strojů a zařízení Dopravní a manipulační technika Konstrukce zdravotnické techniky Výrobní stroje a zařízení Dopravní a manipulační technika Konstrukce zdravotnické techniky Vedoucí katedry doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D.

20 Katedra průmyslového inženýrství a managementu Studijní zaměření Průmyslové inženýrství a management Management průmyslových podniků Inženýrská informatika v PIM Ergonomie Řízení životního cyklu produktu Vedoucí katedry doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.

21 Katedra materiálu a strojírenské metalurgie Studijní zaměření Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie Materiálu a strojírenská metalurgie Materiálové chemie a ekologie Povrchového inženýrství Vedoucí katedry prof. Ing. Václav Mentl, CSc.

22 Katedra technologie obrábění Studijní zaměření Strojírenská technologie a technologie obrábění Obrábění a montáž Řízení kvality Technologická příprava výroby Vedoucí katedry doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.

23 Katedra tělesné výchovy a sportu Badminton Softbal Basketbal Lyžování běžecké Sportovní lezení Lyžování sjezdové Squash Cyklistika Florbal Orientační běh Fotbal Plavání Tenis Frisbee A mnoho dalších. Vedoucí katedry Mgr. Pavel Červenka

24 Regionální technologický institut Výzkum a vývoj moderních konstrukcí vozidel včetně jejich pohonných systémů Výzkum a vývoj výrobních strojů včetně jejich modernizací Výzkum a vývoj tvářecích technologií Výzkum a vývoj obráběcích technologií Člen vedení pro RTI doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc.

25 Studijní a pracovní stáže Studijní stáže: Možnost 3-12 měsíců 1x za Bc. studium a 1x za Mgr. studium Země EU a další Pracovní stáže: 2 12 měsíců ve firmách a dalších organizacích v zemích EU Zaměstnání v rámci studijního oboru

26 Absolventi Bakalářský Inženýrský Doktorský

27 Celoživotní vzdělávání tradiční dodavatel celoživotního vzdělávání velká zkušenost velké množství kurzů vytvořené na míru potřeb podniků koncept Automotive University nebo??? University

28 výzkum a vývoj

29 Představení RTI Projekt RTI vzniká při Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace. Celkové výdaje projektu: Kč Celkové dotace projektu: Kč Celková inovace do vybavení: Kč Cílem projektu RTI je vybudovat moderní strojírenský a technologický výzkumný ústav. Plánováno vytvořit celkem 80 pracovních míst. 32

30 Laboratoře a zkušebny Pracoviště pro virtuální prototyping Laboratoř technologického plánování výroby Laboratoř experimentálního tváření Laboratoř dílenské metrologie Laboratoř strojírenských experimentálních metod Zkušebna provozní pevnosti a únavové životnosti Zkušebna komponent dopravních prostředků Mechanická zkušebna Metalografická laboratoř Laboratoř experimentálního obrábění 33

31 Hlavní výzkumné programy RTI se především zaměřuje na čtyři hlavní výzkumné programy: Výzkum a vývoj moderních konstrukcí vozidel včetně jejich pohonných systémů Výzkum a vývoj výrobních strojů včetně jejich modernizací Výzkum a vývoj tvářecích technologií Výzkum a vývoj obráběcích technologií 34

32 Hlavní výzkumné programy Výzkum a vývoj moderních konstrukcí vozidel včetně jejich pohonných systémů Navrhnout a testovat moderní konstrukce vozidel nebo jejich komponent ve spolupráci s jejich výrobci. Hlavní směry výzkumu: Virtuální prototyping moderních konstrukcí vozidel a jejich komponent. Testování vozidel a jejich částí. Výzkum vlastností a chování mechanických částí pohonných systémů. 35

33 Hlavní výzkumné programy Výzkum a vývoj výrobních strojů včetně jejich modernizací Vybudovat teoreticko-experimentální zázemí pro regionální výrobce obráběcích a tvářecích strojů. Hlavní směry výzkumu: Virtuální prototyping výrobních strojů. Výzkum aplikací nekonvenčních materiálů a technologií do konstrukcí výrobních strojů. 36

34 Hlavní výzkumné programy Výzkum a vývoj tvářecích technologií Vybudovat laboratoře, které umožní výzkum a vývoj v šíři technologických procesů tváření kovových materiálů za studena, za tepla a polotepla. Hlavní směry výzkumu: Analýza chování materiálu při tvářecích technologických procesů. Vytváření nových technologických řetězců. Optimalizace technologických parametrů výrobních procesů. 37

35 Hlavní výzkumné programy Výzkum a vývoj obráběcích technologií Aplikace nových konstrukčních materiálů, dále nové konstrukce a materiálové řešení nástrojů a přípravků pro obrábění. Hlavní směry výzkumu: Obrábění tvarově složitých ploch. Virtuální technologická příprava výroby. 38

36 Řešené projekty Centrum kompetence drážních vozidel Výzkum a vývoj drážních vozidel a vozidel hromadné dopravy, jejich pohonných jednotek a obecně dopravního strojírenství. (Identifikační kód: TE ) Centrum kompetence Strojírenská výrobní technika Výzkum a vývoj technických prostředků, řešení a technologií pro zvyšování hlavních užitných vlastností strojů. Hlavními užitnými vlastnostmi jsou: přesnost, jakost, výrobní výkon, spolehlivost, hospodárnost a ekologičnost. (Identifikační kód: TE ) 39

37 Řešené projekty Výzkum a vývoj vysoce přesných produktivních řezných nástrojů nové generace s využitím inovativních technologií a progresivních materiálů Vyvinout, vyrobit, vyzkoušet nové nástroje z moderních výkonných řezných materiálů pro obrábění velmi přesných děr. (Identifikační kód: TA ) Výzkum a vývoj hybridní skříně kolejového vozidla Snížení hmotnosti a výrobní pracnosti úspora výrobních i provozních nákladů. (Identifikační kód: FR-TI3/449) 40

38 Řešené projekty Inovace a vývoj nových procesů termomechanického a tepelného zpracování zápustkových výkovků transferem poznatků získaných materiálovětechnologickým modelováním Vyvinout a optimalizovat technologie řízeného ochlazování ocelových zápustkových výkovků, sloužící jako náhrada tepelného zpracování snížení energetické náročnosti a zkrácení taktu na linkách tepelného zpracování. (Identifikační kód: TA ) 41

39 Řešené projekty Zařízení pro příjem a zpracování cukrové třtiny Vývoj rozvlákňovače třtiny a navazujícího čtyřválcového, resp. šestiválcového třtinového mlýnu. (Identifikační kód: FR-TI3/352) Výzkum a vývoj bateriových elektrobusů včetně infrastruktur Projekt zahrnuje výrobu a zkoušky dvou prototypových dvanáctimetrových autobusů s bateriovým pohonem, s městkou karoserií nízkopodlažní koncepce. (Identifikační kód: TA ) 42

40 Řešené projekty Plzeňské podnikatelské vouchery Testování trolejbusového sběrače a připojovacího systému pro rychlonabíjecí stanice Účastník projektu: 4RAIL, s.r.o. Inovace obrábění slitin hliníku Účastník projektu: Workpress aviation, s.r.o. Inovace obrábění ocelových forem Účastník projektu: Strojírna VRÁGA s.r.o. Návrh a konstrukce přípravku pro svařování Účastník projektu:toro Tech, s.r.o. Simulace a ergonomie výrobního systému Účastník projektu: Daikin Industries Czech Republic s.r.o. 43

41 Řešené projekty Pre-seed aktivity Duté hřídele pro osobní vozidla vyráběné tepelným zpracováním s integrací Q-P procesu Výzkumný program: Tvářecí technologie Garant: prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek Zápustkové výkovky nové generace z ultra-vysokopevných ocelí Výzkumný program: Tvářecí technologie Garant: prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek 44

42 Aktuální stav Zkolaudována budova RTI. Probíhají úpravy prostor určených pro RTI ve stávajících budovách. Dokončujeme výběrová řízení na dodávku technologií pro VaV. Zahájena výzkumná činnost a řešení řady projektů VaV. Vytváříme předpoklady pro zajištění udržitelnosti RTI. 45

43 strategie

44 Strategie Dlouhodobý záměr FST Koncept profesních bakalářů forma a obsah studia Nové studijní obory / aktualizace studijních programů

45 Děkuji za pozornost

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ ZA ROK 2000

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ ZA ROK 2000 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ Hálkova 6 461 17 Liberec 1 telefon 048-535 3455 fax. 048-5353535 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ ZA ROK 2000 Liberec - duben 2001 1 1. ÚVOD Výroční

Více

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Bakalářský a navazující magisterský obor studia: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Obor strojírenská technologie: Poskytuje budoucím inženýrům potřebný přehled, kvalitní znalosti

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Charakteristika studijních oborů

Charakteristika studijních oborů Charakteristika studijních oborů Univerzita Tomáše Bati ve ě Fakulta technologická CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH OBORŮ Akademický rok 2011/2012 OBSAH BAKALÁŘSKÉ STUDIUM : Chemie a technologie materiálů

Více

Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM

Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM srpen - říjen 2014 Podpora inovací v období 2014 2020 Jedním z operačních programů nového programovacího období, o němž je v současnosti intenzivně jednáno s Evropskou komisí, je Operační program Podnikání

Více

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 1 Anotace předmětů Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 2 KAZ-Katedra záchranářství a technických oborů 2 3

Více

Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v Brně Počet studentů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech 1 28 % bakal. progr. 2 52 % magister. progr. 3 9 % magister.

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Výroční zpráva o činnosti 2014 www.fs.tul.cz Obsah 1 Úvod 1 2 Struktura fakulty 3 2.1 Orgány fakulty 2.2 Struktura fakulty 2.3 Personální struktura fakulty

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

Příprava a vydání této publikace a činnost RKO ZČ jsou podpořeny projektem MŠMT EUPRO OK 474.

Příprava a vydání této publikace a činnost RKO ZČ jsou podpořeny projektem MŠMT EUPRO OK 474. Úvod Tato publikace vznikla v rámci projektu Regionální kontaktní organizace Západní Čechy (RKO ZČ), jehož řešitelem je s partnery BIC Plzeň a ŠKODA VÝZKUM. Uvádíme zde příklady projektů mezinárodní spolupráce

Více

Strategická výzkumná agenda strojírenství ČR na období 2010-2020 Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o.s.

Strategická výzkumná agenda strojírenství ČR na období 2010-2020 Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o.s. Strategická výzkumná agenda strojírenství ČR na období 2010-2020 Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o.s. V rámci projektu Rozvoj Technologické platformy STROJÍRENSTVÍ č. 5.1 SPT 01/012 OPPI Spolupráce

Více

OBSAH 1. Úvod 1 2. Organizační schéma školy 2 3. Složení orgánů vysoké školy 4 3.1 Vedení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava 4 3.2 Vědecká rada VŠB - TU Ostrava 5 3.3 Členové správní rady

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO OSTRAVA, 2014 2 Obsah ÚVOD... 4 1 KVALITA A RELEVANCE... 5 1.1 Počet studentů...

Více

VOŠ,SOŠ a SOU Kopřivnice. Ing. Jiří Sumbal konference projektu Consulting point Ostrava, 24. 3. 2010

VOŠ,SOŠ a SOU Kopřivnice. Ing. Jiří Sumbal konference projektu Consulting point Ostrava, 24. 3. 2010 VOŠ,SOŠ a SOU Kopřivnice Ing. Jiří Sumbal konference projektu Consulting point Ostrava, 24. 3. 2010 Oborová struktura 20 oborů vzdělávání: v oblasti strojírenské 17 oborů v oblasti technicko ekonomické

Více

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚNOR 2010 1 1. ÚVOD Rok 2009 byl náročným rokem z hlediska rozsáhlých činností fakulty vzhledem ke snahám

Více

2. Organizační schéma ústavu. 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu. 3.1 Vedení ústavu a správní útvary

2. Organizační schéma ústavu. 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu. 3.1 Vedení ústavu a správní útvary 1. Úvod Rok 2004 byl charakterizován akreditací bakalářského studijního programu, dalším nárůstem počtu studentů, rozvojem laboratorní výuky, rozvojem materiálního zabezpečení výuky a rozvojem v oblasti

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015

Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015 Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015 Preambule ZČU má v oblasti celoživotního vzdělávání již více než dvacetiletou tradici. V uplynulém období byly na univerzitě realizovány různé

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2006 2010 pro rok 2007 Aktualizaci Dlouhodobého záměru

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Výroční zpráva o činnosti fakulty 1. ÚVOD Rok 2010 byl náročným rokem z hlediska rozsáhlých

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 Ostrava, květen 2011 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO REKTORA 5 1 OBECNÉ INFORMACE O VŠB - TU OSTRAVA 6 1.1 Kontaktní adresy VŠB-TUO, jejích fakult a univerzitních pracovišť

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy

Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy Národní Technologická platforma Zájmové sdružení právnických osob Interoperabilita železniční infrastruktury Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy Praha prosinec

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Tvorba koncepce projektu

Tvorba koncepce projektu Tvorba koncepce projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0459 Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů 1 Název projektu: Registrační číslo projektu: Manažer

Více