CW01 - Teorie měření a cv. 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CW01 - Teorie měření a cv. 1."

Transkript

1 Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a cv. 1. regulace bezpečnost. ZS-2014/ Ing. Václav Rada, CSc.

2 Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace bezpečnost cv. 3 ZS 2014/ Ing. Václav Rada, CSc.

3 BEZPEČNOST PROČ??? toto téma??? A PROČ hned úvodem??? Staré známé přísloví praví: Elektřina dobrý sluha, ale zlý pán A kdo s ní není kamarád tomu slouží špatně nebo vůbec nebo dokonce škodí. VR - ZS 2014

4 BEZPEČNOST Úvodní téma pro předmět o měřeních je zvoleno záměrně, protože měření dnes bez elektřiny téměř neexistuje a řadu fyzikálních veličin bez pomoci elektřiny nebo její využití jako pomocníka je neodmyslitelné. VR - ZS 2009/2010

5 BEZPEČNOST První Předpisy a normálie ESČ rok Od roku 1950 je pojem bezpečnost elektrických zařízení přesně definována normou ČSN / EN - Elektrická bezpečnost. Tato norma podléhá vývoji oboru i změnám praxe a její použití je pouze při kontinuální aktualizaci. VR - ZS 2014

6 BEZPEČNOST Dnes je bezpečnost při práci a používání elektrické energie definována : jako rovnováha mezi odstraněním nepřijatelného rizika vzniku škod a jinými požadavky, které musí výrobek, postup nebo služba splňovat (užitkovost, účelnost, vhodnost, provozuschopnost, ). VR - ZS 2009/2010

7 BEZPEČNOST Jiná definice : elektrické zařízení nesmí být při obvyklém užívání, pro něž je určeno, nebezpečné pro okolí ani pro osoby škody na zdraví či majetku porušení principu bezpečnostních zásad a pravidel selhání zařízení (zejména zabezpečovací). VR - ZS 2009/2010

8 BEZPEČNOST to je v oblasti měření a měřicí techniky stav a záležitost velice opomíjená jenže realita říká, že její opomíjení má (občas) za následek nesprávné měření nebo získání nesprávných údajů, případně (při větších problémech) ohrožuje zdraví. VR - ZS 2009/2010

9 BEZPEČNOST Nejzákladnější pravidla bezpečnosti elektrických zařízení a práce s nimi: - používat pouze schválená a bezpečnostně testovaná zařízení (po stránce elektrické i mechanické!) - používat pouze nepoškozená zařízení (zejména kabely) - pravidelně provádět předepsané kontroly a ověřování - opravy pouze v odborných a ověřených institucích - při konstrukci zařízení dbát všech předpisů, norem a pravidel bezpečnosti provozu elektrických zařízení - pravidelně a odborně školit pracovníky. VR - ZS 2009/2010

10 BEZPEČNOST K základním normám řešícím bezpečnost elektrických zařízení patří ČSN EN ed. 2 - "Ochrana před úrazem elektrickým proudem". Tato norma definuje základní terminologii, na kterou se odvolávají další normy. Její základní myšlenka = "ochrana musí být splněna jak za normálních - bezporuchových podmínek provozu zařízení, tak i za podmínek jedné poruchy". VR - ZS 2014

11 BEZPEČNOST Základní bezpečnostní normou pro použití elektrických zařízení v běžných (domácích) rozvodech je ČSN ed. 2 - "Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem". Tato norma je překladem mezinárodního standardu IEC (Protection against electric shock). VR - ZS 2014

12 BEZPEČNOST Kvalifikační požadavky na osoby obsluhující, provozující, instalující, revidující a projektující elektrická zařízení u nás stanovuje "Vyhláška 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice". VR - ZS 2014

13 BEZPEČNOST Ochrana představuje souhrn opatření majících za úkol omezit nebezpečí a možnost úrazu elektrickým proudem - jsou dvojího druhu: - technická konstrukce a úpravy podle zásad a předpisů o bezpečnosti práce a bezpečném provozu elektrických zařízení - pracovní (instruktáže, seznámení se zařízeními, školení, přezkušování, vyžadovaní dodržování předpisů a nařízení i pomůcek bezpečnosti práce. VR - ZS 2009/2010

14 Platí v případě, že lidské tělo se stane součástí elektrického obvodu: - prvotní opatření kvalifikace a znalosti + provedení všech nutných (a dostupných) bezpečnostních opatřeních (hlavně technických) - lidským tělem protéká v daném okamžiku proud, jehož velikost je dána Ohmovým zákonem v závislosti na dotykovém napětí (při jednobodovém dotyku, kdy druhým bodem bývá zem na které osoba stojí nebo při klasickém dvoubodovém dotyku, kdy proud prochází srdcem) VR - ZS 2009/2010 ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

15 ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM jednobodový dotyk druhý bod uzavírající obvod je s velkým přechodovým odporem (dán isolací) elektricky isolován není dotyk elektricky isolován isolace = vysoký odpor = může procházet jen velice malý proud VR - ZS 2014

16 ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM dvoubodový dotyk elektricky neisolován je dotyk elektricky neisolován VR - ZS 2014

17 ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM Druhy ochran - ochrana isolací (zakrytí živých částí) - ochrana kryty (nemožnost dotyku) - ochrana přepážkami (nepřístupnost, nedostupnost) - ochrana zábranami (nepřístupnost, nedostupnost) - ochrana polohou (vzdálenost zabrání dotyku) - ochrany doplňkové - ochrana nízkým napětím (nižším než 24 V) - ochrana obsluhou (jejími znalostmi a vědomostmi) VR - ZS 2009/2010

18 ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM Úkolem příslušných norem a předpisů je stanovit (minimální) základní bezpečnostní požadavky : * třída ochrany (druhy provedení krytí IP výroba) * předpisy pro vedení zejména pro pohyblivé vodiče a kabely (nepřejíždět zejména bezpneumatikovými přepravními prostředky nepoužívat jako nosné lano teplota okolí správně dimenzovat vůči připojenému spotřebiči) * připojování elektrických zařízení a spotřebičů (originální neupravovaná a neopravovaná kabeláž zásuvky revize uzemnění) VR - ZS 2009/2010

19 ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM * stupeň ochrany krytem (velikost dírek na povrchu, na krytech apod. ) * NEodstraňování krytů a ochran * dodržování příslušných vzdáleností od živých částí spolu s respektováním aktuálního stavu prostředí * provádění revizí a pravidelných kontrol elektrických zařízení a přístrojů před každým jejich použitím zejména u ručního nářadí (pravidelné + při poškození) VR - ZS 2009/2010

20 ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM Bezpečné hodnoty: - obecně za bezpečné napětí je považována hodnota 24 V - platí Ohmův zákon ze kterého se určí proud procházející tělem (pokud průměrná hodnota lidského těla je asi 1700 Ω což platí pro 95 % lidí a částí lidského těla, ale mnohé části těla jsou zapojeny paralelně, takže v reálu mají nižší odpor (!) a protékající proud je pak vyšší (!) - uvedená statistická hodnota platí pro kontakt (dotyk) o ploše asi 80 cm 2, což je dosti velká plocha. VR - ZS 2010/2011

21 ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM Bezpečné hodnoty: - trvalý bezpečný proud 3,5 ma určuje bezpečné napětí na úrovni pouhých 6 V (!) Tato hodnota byla určena z dosti velikého počtu měření a zkoušek, včetně ověření na reálu lidského těla a při nejrůznějších podmínkách a ve velmi odlišných prostředích. VR - ZS 2010/2011

22 ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM Bezpečné hodnoty: - trvalý bezpečný proud 3,5 ma - trvalé bezpečné napětí 6 V (!) Je to hodnota proudu, jehož průchod by nemělo lidské tělo nijak pocítit, natož mu škodit nicméně to nemusí platit pro (na elektřinu) silně citlivé jedince. VR - ZS 2014

23 ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM V normách je obecně stanoveno, že trvalý bezpečný proud nesmí překročit hodnotu 3,5 mast nebo 10 mass. Pro některé aplikace, zejména oblast lékařskou a do mokra, je stanovena hodnota bezpečného proudu ještě nižší, VR - ZS 2010/2011

24 ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM Pro tyto aplikace (oblast lékařská, léčebné účely, vlhko, mokro, ) je stanoven proud = (obvykle) pod 1 mast nebo 3 mass při hodnotě napětí do 6 V (2 V) to představuje odpor lidského těla nebo jeho zasažené části na úrovni cca 2000 až 6000 Ω. VR - ZS 2010/2011

25 ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM Aby byla zajištěna bezpečnost až téměř absolutně, je pro přímé léčebné účely používán proud ještě nižších hodnot (až o jeden řád) a v kombinaci s velice účinnými ochrannými obvody a prvky. VR - ZS 2010/2011

26 Prostředí ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM Při dotyku částí Bezpečná malá napětí živých částí (V) st Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých Nebezpečné Neživých Zvlášť nebezpečné Zvlášť nebezpečné Živých Neživých Bezpečné malé napětí živých částí (V) ss VR - ZS 2010/2011

27 a to by bylo k bezpečnosti vše cv-1 VR - ZS 2014

28 VR - ZS 2014

Bezpečnost v elektrotechnice

Bezpečnost v elektrotechnice Bezpečnost v elektrotechnice Garant předmětu: doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Autoři textu: doc. Ing. Pavel Kaláb, CSc. doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Brno 20.8. 2011 Zařazení předmětu Předmět

Více

Bezpečná činnost na elektrických zařízeních

Bezpečná činnost na elektrických zařízeních Bezpečná činnost na elektrických zařízeních Obsah 1. Úvod definice základních pojmů 2. Osoby provádějící činnosti na EZ 3. Stručný přehled navazujících předpisů a norem 4. Principy a postupy při činnostech

Více

Obsluha a práce na elektrických zařízeních

Obsluha a práce na elektrických zařízeních ČSN EN 50 110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních Tato norma je základní normou z hlediska obsluhy a práce na elektrickém zařízení. Třídícím znakem této normy je ČSN 343100, což je norma,

Více

RIZIKA A JEJICH ANALÝZA

RIZIKA A JEJICH ANALÝZA VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky RIZIKA A JEJICH ANALÝZA 1. Úvod 2. Riziko, jeho aspekty 2.1 Analýza rizik 2.2 Vyhodnocení rizika 3. Příklady hodnocení

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,

Více

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) č. 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 18. května 1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických

Více

METODIKA VÝROBY ROZVADĚČŮ PRO OSVĚTLENÍ

METODIKA VÝROBY ROZVADĚČŮ PRO OSVĚTLENÍ METODIKA VÝROBY ROZVADĚČŮ PRO OSVĚTLENÍ 1 Úvod Jakákoli provozovaná technologie se neobejde bez rozvaděčů. Technologické celky mohou pracovat v různých prostorách a prostředích, počínaje prostory normálními

Více

Osnova základního školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Osnova základního školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Osnova základního školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro zaměstnance a studenty FBMI - ČVUT Určeného pro základní a periodické školení: a) studentů vysoké školy b) zaměstnanců přijatých

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

X4/2009 mimořádné vydání Media4u Magazine

X4/2009 mimořádné vydání Media4u Magazine X4/2009 mimořádné vydání Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní

Více

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Obsah prezentace Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele a jejich vysvětlení Výpočetní a kancelářská technika Kvalifikace

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 210/2006 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách:

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 210/2006 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách: VYHLÁŠKA č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhlášky č. 279/2000

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK VNĚJŠÍCH VLIVŮ PUSOBÍCÍCH NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ A PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK VNĚJŠÍCH VLIVŮ PUSOBÍCÍCH NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ A PŘENOSOVÉ SOUSTAVY ČEZDistribuce, E.ON Distribuce, E.ON CZ., ČEPS PREdistribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK VNĚJŠÍCH VLIVŮ PUSOBÍCÍCH NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ

Více

Technické informace. ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče. Think future. Switch to green.

Technické informace. ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče. Think future. Switch to green. Technické informace ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče Think future. Switch to green. Kategorie užití pro spínací a řídicí přístroje nn (výběr) Kategorie užití Kategorie užití udává, jakým způsobem

Více

ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY A NORMY VŠEOBECNÉ A KONSTRUKČNÍ PŘEDPISY

ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY A NORMY VŠEOBECNÉ A KONSTRUKČNÍ PŘEDPISY STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY A NORMY VŠEOBECNÉ A KONSTRUKČNÍ PŘEDPISY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2011 Učební texty pro další vzdělávání v oboru ELEKTRIKÁŘ

Více

X2/2009 mimořádné vydání Media4u Magazine

X2/2009 mimořádné vydání Media4u Magazine X2/2009 mimořádné vydání Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ONIVON a. s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ONIVON a. s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ONIVON a. s. Pravidla provozování lokální distribuční soustavy stanovují základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k

Více

NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI. IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika NORMY PRO MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI

NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI. IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika NORMY PRO MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI PŘEHLED TECHNICKÝCH NOREM Z OBLASTI SPOLEHLIVOSTI (Stav k 31. 12. 2013) RNDr. Jaroslav Matějček, CSc., Praha Oborem spolehlivosti se zabývá přibližně 60 technických norem zavedených do ČSN. Vesměs se jedná

Více

SAFEBOOK 4. Bezpečnostní řídicí systémy pro strojní zařízení. Zásady, normy a implementace

SAFEBOOK 4. Bezpečnostní řídicí systémy pro strojní zařízení. Zásady, normy a implementace Bezpečnostní řídicí systémy pro strojní zařízení Zásady, normy a implementace R Bezpečnostní řídicí systémy pro strojní zařízení Obsah Kapitola 1 Předpisy... 2 Směrnice a právní předpisy Evropské unie,

Více

Oddělovací převodníky MTL 5000. Zenerovy bariéry MTL 7700. Měření zbytkové vlhkosti sypkých látek Mütec. Oddělovací převodníky MTL 4000

Oddělovací převodníky MTL 5000. Zenerovy bariéry MTL 7700. Měření zbytkové vlhkosti sypkých látek Mütec. Oddělovací převodníky MTL 4000 2009 YSLIVNA 2009 IVNA 2009 009 IVNA 2009 MYSLIVNA 2009 Zenerovy bariéry MTL 7700 Oddělovací převodníky MTL 5000 Měření zbytkové vlhkosti sypkých látek Mütec Oddělovací převodníky MTL 4000 Jiskrově bezpečné

Více

Značky a informace na elektrických spotřebičích

Značky a informace na elektrických spotřebičích průvodce Značky a spotřebitele informace na Podepsat elektrických můžeš, spotřebičích přečíst mus 1 1 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE Značky a informace na elektrických spotřebičích

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Ing. Pavel VYLEGALA 2006 ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ 1. ROČNÍK OBSAH I.pololetí : 1. Bezpečnost práce. 4 2. Úvod do měření. 6 - Měřící

Více

9/4.2 NÁVRH HROMOSVODNÍ OCHRANY DLE SOUBORU NOREM ČSN EN 62305

9/4.2 NÁVRH HROMOSVODNÍ OCHRANY DLE SOUBORU NOREM ČSN EN 62305 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 1 9/4.2 NÁVRH HROMOSVODNÍ OCHRANY DLE SOUBORU NOREM ČSN EN 62305 Soubor norem je platný pro: stavby včetně jejich instalací a obsahu,

Více

Česká asociace hasičských důstojníků 2008. Mgr. Ljubica Rážová Ing. Zdeněk Ráž

Česká asociace hasičských důstojníků 2008. Mgr. Ljubica Rážová Ing. Zdeněk Ráž 0 1 Česká asociace hasičských důstojníků 2008 Mgr. Ljubica Rážová Ing. Zdeněk Ráž 1 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO AUTORŮ 4 JAK NA TO 6 ČÁST A: PRÁVA A POVINNOSTI 7 1. Základní vymezení odpovědnosti v oblasti požární

Více

Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu

Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu Studijní materiály pro účastníky semináře Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu Agrární komora Zlín Bartošova 4393 1 Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT 100, 200, 300 SILENT 100, 200, 300 DESIGN

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT 100, 200, 300 SILENT 100, 200, 300 DESIGN AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT 100, 200, 300 NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 10.12.2013 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel:

Více

OBSAH. Předmluva 9. Úvod 10

OBSAH. Předmluva 9. Úvod 10 OBSAH Předmluva 9 Úvod 10 I. Základni bezpečnostní predpisy 14 1. Ochrana pred nebezpečným dotykem 15 2. Zásady elektrického rozvodu 26 II. Základní elektrochemické články 30 3. Mezinárodní Westonúv normálový

Více