KRAJ VYSOČINA MĚSTA A OBCE KRAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJ VYSOČINA MĚSTA A OBCE KRAJE"

Transkript

1 KRAJ VYSOČINA MĚSTA A OBCE KRAJE

2 Kraj Vysočina Kraj Vysočina Rozloha: km 2 Počet obyvatel: (k ) Hustota zalidnění: 75 obyvatel/km 2 Kraj Vysočina je samosprávný kraj v České republice ležící na pomezí Čech a Moravy. Na severu sousedí s Pardubickým krajem, na jihovýchodě s Jihomoravským krajem, na jihozápadě s Jihočeským krajem a na severozápadě se Středočeským krajem. Na jihu se téměř přibližuje k hranici Rakouska, ale nedosáhne na ni. Území kraje je vymezeno územími okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Kraj Vysočina zabírá asi 9 % rozlohy ČR, rozlohou mu tak patří 5. místo mezi českými kraji. Tvoří jej celkem 704 obcí, z nichž 34 má statut města a 15 je obcí s rozšířenou působností. Metropolí kraje je pak Jihlava, nejstarší horní město českých zemí, které patřilo ve středověku k nejbohatším městům českého království, a to především díky těžbě stříbra. Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatné části Českomoravské vrchoviny, vyvýšené zvlněné krajiny mezi oběma historickými zeměmi České republiky. Ta dosahuje nadmořské výšky přes 800 m ve dvou výrazných masivech, Žďárských vrších na severu kraje a Jihlavských vrších na jihozápadě. Hlavní evropské rozvodí táhnoucí se podél bývalé zemské hranice dělí kraj na dvě téměř stejné části. Dne 20. listopadu 2001 byl Zastupitelstvem Kraje Vysočina schválen znak kraje, který tvoří čtverečný štít. V 1. modrém poli je vyobrazena stříbro-červeně šachovaná, zlatě korunovaná orlice se zlatou zbrojí, ve 2. stříbrném poli červený ježek, ve 3. stříbrném poli červené jeřabiny na zelené svěšené větvi o dvou listech a ve 4. červeném poli stříbrný, zlatě korunovaný lev se zlatou zbrojí. Moravská orlice je symbolem historické moravské zemské příslušnosti východní části kraje, ježek pak symbolem sídelního města kraje Jihlavy. Jeřáb ve 3. poli je typickým stromem Vysočiny a vyjadřuje nezdolnost a prostou krásu regionu. Český lev značí historickou českou zemskou příslušnost západní části kraje. Přírodní podmínky rozptýlily obyvatele Vysočiny do více než tisíce sídel, která jsou propojena hustou sítí silnic. Pro Vysočinu jsou charakteristické malé vesnice nepříliš vzdálené od místního centra, jímž bývá klidné malé město se třemi až deseti tisíci obyvateli. Pouze ve čtyřech městech žije více než dvacet tisíc obyvatel, krajské město Jihlava dosahuje počtu padesáti tisíc. Toto rozložení osídlení umožňuje využívat pozitiva venkovského bydlení a přitom zaručuje dostupnost městských center. Kraj je umístěn v dopravním i populačním středu země. Vysočinou prochází hlavní dopravní tepna České republiky, dálnice D1. Ekonomika východní části kraje je ovlivněna sousedící brněnskou aglomerací, severozápadní část kraje je již spádovou oblastí hlavního města Prahy. Strategická poloha Vysočiny proto v posledních letech přilákala řadu zahraničních investorů, kteří sem soustřeďují nejen výrobní kapacity, ale rovněž výzkum a vývoj. V kraji se uplatňují dřevozpracující, sklářský, strojnický, kovodělný, textilní, nábytkářský a potravinářský průmysl a vyskytuje se zde 6 průmyslových zón. V zemědělství jsou na Vysočině výjimečně příznivé podmínky pro produkci mléka, brambor a řepky. 4

3 Přírodní dědictví V CHKO Žďárské vrchy se nalézá celkem 50 maloplošných zvláště chráněných území, 4 národní přírodní rezervace, 9 přírodních rezervací a 37 přírodních památek, jejichž rozloha zaujímá necelá 2% území oblasti Národní přírodní rezervace Ransko Písník u Sokolovce Údolí Doubravy CHKO Železné hory byla vyhlášena v roce Rozkládá se na rozloze 284 km 2 a může se pochlubit nejsložitější geologickou skladbou v rámci Evropy. CHKO má na svém území 24 maloplošných zvláště chráněných území, 1 národní přírodní rezervaci, 12 přírodních rezervací, 11 přírodních památek, 14 památných stromů a 6 naučných stezek CHKO Žďárské vrchy je jedinečnou mozaikou lesů, kamenitých políček, květnatých luk a pastvin, kterou harmonicky doplňuje venkovské osídlení s roubenými chalupami a dalšími prvky původní lidové architektury. K nejcennější přírodním prvkům patří rašeliniště a vlhké rašelinné louky s výskytem řady vzácných druhů rostlin a živočichů. Žďárské vrchy jsou pramennou oblastí na hlavní eropské rozvodnici mezi Severním a Černým mořem. Na zdejší husté síti drobných vodních toků byla od středověku vytvářena rozsáhlá rybniční soustava Přírodní rezervace Čtyři palice Pojmenování Čtyřpaličatá skála získala podle vzhledu k sobě jakoby přilepených čtyř skalních věží. Rulový skalní útvar tvarovaný mrazovým zvětráváním a obklopený balvanitými sutěmi najdeme na okraji lesa nad obcí Milovy. Díky povolené horolezecké činnosti je Čtyřpaličatá skála vyhlášenou oblastí celých Žďárských vrchů Přírodní pmátka Šebeň Vysočina je pro turisty lákavá nejen díky množství historických staveb, kulturních památek a bohatému volnočasovému vyžití, ale i kvůli krásné přírodě, která je pečlivě chráněna, aby se zachovala i pro další generace. Nejrozsáhlejšími přírodními památkami na Vysočině jsou dvě velkoplošná chráněná území CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory, která zaujímají celkem 9 % rozlohy kraje. Národní přírodní památkou byla vyhlášena tři území Hojkovské rašeliniště, Jankovský potok a komplex podhorských luk a pastvin Škvarec, přírodními rezervacemi jsou Dářko, Mohelenská hadcová step, Radostínské rašeliniště, Ransko, Velký Špičák, Zhejral a Žákova hora. Z téměř sedmdesáti přírodních rezervací můžeme namátkou zmínit rašelinné Čermákovy louky, asi 400 let starý Doupský rybník, bývalou bažantnici v Luhu u Telče či Stvořidla, hluboce zaříznuté údolí Sázavy mezi městy Světlá a Ledeč nad Sázavou. Více jak devadesát přírodních památek zastupuje například zajímavý skalní útvar Devět skal, mineralogické naleziště Heřmanov, meandrující Mlýnský potok nebo obora u zámku v Náměšti nad Oslavou. Za návštěvu stojí i devět přírodních parků (Balinské údolí, Bohdalovsko, Čeřínek, Doubrava, Melechov, Rokytná, Střední Pojihlaví, Svratecká hornatina a Třebíčsko), obecně chráněných území ceněných pro svůj krajinný ráz a estetickou hodnotu. Přírodní památka Šebeň je komplex jedlových bučin o výměře více než 133 hektarů. V tomto zvláště chráněném území je v lese více jak 1200 mravenišť. Jde o největší soustředěný výskyt lesního mravence druhu mravenec pospolitý Formica polyctena v ČR. Pro příznivce mravenců připravila ZO Českého svazu ochránců přírody Bory naučnou stezku Šebeň, jež je věnována jen a pouze mravencům. Vše o tomto jedinečném území najdeme na 12 informačních panelech rozmístěných na lesní stezce dlouhé 3 km vedoucí nenáročným terénem mezi obcemi Dobrá Voda a Jívoví nedaleko Křižanova Čáp bílý K nejnápadnějším znakům oblasti CHKO Železné hoy patří zlomový hřeben, hluboká údolí, říční nivy, lesní celky, louky a pole. Lesnatost území je skoro 43%, přes 50 % území zaujímá zemědělská půda. Původní mokřadní a květnaté louky se uchovaly ve zbytcích a ty nejcennější jsou chráněny formou rezervací. Pestré podloží a různost povrchů podpořily v CHKO vznik rozdílných společenstev rostlin. Z celkem asi druhů rostlin, které se zde vyskytují, je 171 vzácných, uvedených na Červeném seznamu květeny ČR Kruštík bahenní Přírodní rezervace Zlatá louka se nachází na katastrálním území obcí Podmoklany a Nový Studenec. Rezervace se skládá ze slatinišť, vlhkých luk a lužních olšin s výskytem řady význačných druhů rostlin Vachta trojlistá Na území CHKO Železné hory najdeme devět naučných stezek: Lesní naučná stezka, Ke Kočičímu hrádku, Krajem Chrudimky, Krajem Železných hor, Údolím Doubravy, Magma, Podoubraví, Keltská stezka a Podhůra CHKO Železné hory obývají velmi cenná společenstva hmyzu, ale k vidění jsou tu i rozliční obratlovci. Řada vzácných živočišných druhů obývá zdejší vodní plochy a toky, našli bychom tu na 75 druhů měkkýšů. K nápadným ptákům z více jak stovky zde žijících druhů patří například čáp bílý a čáp černý, v bukových porostech žije datel černý, lejsek malý i holub doupňák Na území kraje najdeme více jak přes dvě stovky chráněných oblastí, území či rezervací. Rozléhají se tu dvě velkoplošná zvláště chráněná území a 171 maloplošných zvláště chráněných území. Konkrétně se jedná o 7 národních přírodních rezervací, 3 národní přírodní památky, 67 přírodních rezervací a 94 přírodních památek. Na území kraje se dále rozléhá 9 přírodních parků, 75 chráněných území, jež jsou součástí evropské soustavy Natura 2000, asi 300 památných stromů a řada dalších přírodních zajímavostí a unikátů, které zatím nejsou státem chráněny. 320

4 Velké Meziříčí Velké Meziříčí se rozkládá na Českomoravské vysočině, mezi řekami Oslavou a Balinkou v bezprostřední blízkosti dálnice D1. Katastr města zaujímá celkem ha a v současné době zde žije více jak jedenáct a půl tisíce obyvatel. Počátky města jsou spojeny s kolonizací horního toku Oslavy, která proběhla ve 12. a 13. století zásluhou Přibyslava z Křižanova, otce sv. Zdislavy, a jeho zetě Bočka z Obřan. První doložená písemná zpráva o Meziříčí se dochovala z roku 1281, ačkoli již ve 30. letech stál na skále nad řekou Oslavou pevný hrad, jeden z nejstarších šlechtických hradů na Moravě. Ve 14. století byly kolem města vybudovány kamenné hradby a v této době zřejmě vznikl kostel sv. Mikuláše. Kostel s věží vysokou 64 m je dominantou města. Na věži je umístěn největší prosvětlený hodinový ciferník v ČR o průměru 4 m. Kostel byl barokně upraven v 18. století. Z dalších památek Velkého Meziříčí můžeme jmenovat špitální kostel sv. Kříže ze 14. století, renesanční budovu bývalého luteránského gymnázia z roku 1578, v níž studovali významní šlechtici své doby, radnici z 16. století či bývalé centrum společenského života ve městě, Obecník, s krásnými zachovalými sgrafity. Velkomeziříčský románsko-gotický hrad byl v 16. století přebudován na renesanční zámek, jenž byl po požáru roku 1723 přestavěn barokně. Jeho prvními známými majiteli byli pánové z Meziříčí, ale v průběhu staletí se na něm vystřídalo celkem 13 šlechtických rodů. Poslední z nich, Podstatzští-Lichtensteinové, v roce 1948 emigrovali a zámek byl zestátněn. V roce 1995 byl však rodu vrácen v restituci. Dnes je v zámku umístěno Muzeum Velké Meziříčí. V sousedství se rozprostírá rozsáhlý zámecký park, který je volně přístupný. Přetíná ho dálniční most Vysočina, poblíž kterého byl instalován dřevěný krytý most pro pěší. Město obklopují převážně jehličnaté lesy a přírodní chráněné oblasti Nesměř a Balinské údolí. Turisté sem přijíždějí za poznáním historických památek, za odpočinkem v přírodě, ale také za sportem, neboť oblast nabízí mnoho sportovního vyžití v podobě cyklostezek, tenisových kurtů, lyžařské sjezdovky atd. Ve městě se během roku koná řada sportovních i kulturních akcí, které připravuje městské kulturní středisko i zájmové spolky. K nejznámějším patří Evropský festival filozofie, 4 klíče k velkomeziříčské bráně, Adventní světýlka atd. Původní znak města Renesanční pečetidlo městského rychtáře z roku 1597 Město Velké Meziříčí leží na Českomoravské vysočině při soutoku řek Oslavy a Balinky, v těsné blízkosti dálnice D1, která překlenuje údolí 77 m vysokým dálničním mostem Kašna se sochou sv. Floriána na náměstí před věží kostela sv. Mikuláše, pyšnící se největším prosvětleným ciferníkem v ČR Otisk takzvané velké pečeti města Velkého Meziříčí z roku 1710 Městská radnice plní funkci sídla místní samosprávy přibližně od roku 1529 Renesanční palác luteránské akademie, postavený podle vzoru Palazzo Pompei ve Veroně V domě se sgrafitovou výzdobou býval obecní pivovar, později kulturní centrum, dnes je zde restaurace Socha svatého Jana Nepomuckého na Ostrůvku 322

5 Černá se rozprostírá na Českomoravské vrchovině, v údolí Křivého potoka. Součástí obce je osada Milíkov. Celkový katastr má rozlohu ha. Černá je domovem pro více jak 300 trvale hlášených obyvatel. Ves Černá byla založena ve 2. polovině 15. století nebo v 1. polovině 16. století na pozemcích předtím náležejících třebíčskému klášteru. Poprvé je v pramenech připomenuta v roce 1556, kdy ji získal Vratislav z Pernštejna spolu s mnoha okolními vesnicemi do dědičného držení. První doložená připomínka osady Milíkov pochází již z roku Tradičním centrem obce je náves s budovou hasičské zbrojnice a obecního úřadu a s památníkem padlým v obou světových válkách. Kolem památníku se rozkládá parčík, jenž sousedí s moderní kaplí sv. Antonína Paduánského, která byla vybudována a vysvěcena roku Na návsi se nachází i velký Mlýnský rybník. Architektonickou dominantou obce Černá je renesanční zámek z konce 16. století. Budova je v soukromých rukou a slouží jako rekreační zařízení. Osada Milíkov je vzdálena od severního konce Černé necelý kilometr na východ. Tvoří ji ucelený soubor tradičních zemědělských usedlostí, typických pro tuto část Českomoravské vrchoviny. Většina občanské vybavenosti se nachází v blízkém Měříně, kde je zajišťována lékařská péče, nachází se zde pošta, mateřská a základní škola, matrika a kancelář stavebního úřadu i římskokatolický farní kostel s farou a hřbitovem. Přímo v Černé je v provozu prodejna potravin, pohostinství a víceúčelová budova zvaná Obecník, která stojí v sousedství dětského a sportovního hřiště. V budově je klubovna, kuchyň, sociální zařízení a sklad, prostory slouží pro zájmovou činnost, drobné rodinné akce, pro sportovní a kulturní akce obce, případně i pro pořádání tanečních zábav. Obec se nachází cca 6 km severovýchodně od Velkého Meziříčí, 545 m n. m. V současné době zde žije asi 350 trvale hlášených obyvatel a její katastr má výměru 829 ha. Dobrá Voda byla zřejmě založena v 1. polovině 13. století při kolonizaci pralesa na českomoravském pomezí. První zpráva o její existenci pochází z roku 1252, kdy Boček z Obřan a Kunštátu, kastelán znojemského kraje, založil za Žďárem klášter nazvaný Studna Panny Marie a usadil v něm cisterciácké mnichy z kláštera v Nepomuku. Klášteru pak daroval několik vesnic, mezi nimiž byla i Dobrá Voda. Na návsi si dnes můžeme prohlédnout kapli sv. Cyrila a Metoděje, postavenou v roce 1878 na místě bývalé zvoničky. Její okolí je vzorně upraveno a udržováno, náves je zatravněna a osázena tureckými lískami. Kromě kaple stojí v obci i mramorový kříž s letopočtem 2007, který nahradil původní dřevěný kříž z 1. poloviny 20. století, Dobrá Voda a další drobné sakrální stavby. Předností obce je její velmi dobrá občanská vybavenost. Mateřská a základní škola Dobrá Voda sídlí v budově postavené v roce V blízkém kulturním domě se nachází kancelář obecního úřadu, knihovna a hostinec, uprostřed obce je umístěna prodejna Jednoty. Na rozcestí směrem k Urbanicím stojí hasičská zbrojnice, využívaná hasičským sborem. Druhým aktivním spolkem je myslivecké sdružení. Areál bývalého zemědělského družstva je nyní sídlem soukromé společnosti, vyrábějící dřevěné hračky. V obci byl vybudován vodovod, kanalizace i plynofikace. Dobrá Voda vlastní pět rybníků a rozsáhlé lesy v severní části katastru, kde je každý rok vysazováno velké množství nových stromků. Rozléhá se zde přírodní památka Dobrá Voda, chránící část údolní nivy potoka Mastník. Kolem 626 m vysokého vrchu Šebeň se rozléhá přírodní památka Šebeň. Obec leží přibližně 7 km jižně od Velkého Meziříčí, 478 m n. m. Její katastr má rozlohu ha a jeho součástí je i osada Oslava, kterou protéká stejnojmenná řeka. K žilo v Dolních Heřmanicích 511 obyvatel. První zmínka o Dolních Heřmanicích nese letopočet V té době byla ves součástí tasovského panství, jehož majitel Jan z Tasova podle obecní kroniky věnoval Dolní Heřmanice za pokoj duše své svých předků. V následujícím roce zapsal na Dolních Heřmanicích a na Oslavě 350 kop grošů věna své manželce Alžbětě, dceři Čeňka z Pirkštejna. V obci se dochovalo velké množství krásných historických památek. Náves zdobí kaple se zvoničkou a památník obětí 1. světové války, na katastru obce lze vidět několik křížů a božích muk. Druhá kaplička se zvoničkou je k vidění v osadě Oslava. Západně od obce jsou patrné zbytky středověkého hradu Templštejn, z nějž se dochovalo torzo věže 326 Dolní Heřmanice s čtvercovým půdorysem. Obec je vybavena vodovodem, plynovodem a kanalizací. V centru se nachází nově opravený Obecní dům, jehož suterén používá sportovní klub. Z dalších spolků jmenujme dobrovolné hasiče, myslivce, rybáře a chovatele poštovních holubů. V přízemí Obecního domu je sál s kapacitou 150 lidí, využívaný ke konání společenských a kulturních akcí. V přízemí funguje hostinec se sportovním salonkem s kapacitou 60 lidí. Kancelář OÚ, síň historie, knihovna, hlasatelna, malá a velká zasedací síň a ubytovna pro případ nouze jsou v prvním poschodí. Obec disponuje dvaceti nájemními byty. O vzdělání dětí se stará mateřská škola, základní škola pro 1. stupeň a veřejná knihovna, o zásobování zase soukromý obchod. U MŠ je dětské hřiště a taneční parket. Dolnoheřmanický sportovní areál zahrnuje fotbalové hřiště, tenisové kurty a vybavení pro stolní tenis.

6 Jívoví se nachází asi 18 km od Velké Bíteše a 22 km od Žďáru nad Sázavou, 550 m n. m. Na katastru obce 767 ha žilo k celkem 292 trvale hlášených obyvatel. První zmínka o Jívoví se dochovala v historických pramenech z roku Tehdy Anežka, dcera majitele křižanovského panství Bočka z Obřan, darovala polovinu sousedního Křižanova nově založenému žďárskému klášteru, k jehož majetku Jívoví v této době již patřilo. Střed obce zdobí kaple sv. Anny z roku 1930, naproti níž byla vybudována požární nádrž. Na území Jívoví bychom ale našli ještě několik drobných výklenkových kapliček a křížů. Občané mohou ve vesničce využívat služeb obecního úřadu, prodejny potravin a restaurace. Obec byla odkanalizována, plynofikována a napojena na veřejný vodovod. Vzdělávací a zdravotnická zařízení, služby úřadů i pracovní příležitosti musejí obyvatelé hledat ve větších obcích a městech. Jívoví Ve volném čase mohou místní navštívit veřejnou knihovnu s internetem. Pro ty aktivnější je k dispozici udržované sportovní hřiště. Centrem společenského dění je kulturní zařízení. V letních měsících jsou oblíbené akce pod širým nebem na výletišti za obcí. O pořádání akcí se kromě představitelů obce starají i jívovské zájmové spolky, kterými jsou dobrovolní hasiči, tělovýchovná jednota a myslivci. SDH Jívoví byl založen v roce 1933, provádí například požární prohlídky v obci, pořádá taneční zábavy, plesy a jiné kulturní akce, zúčastňuje se požárních soutěží. Kromě toho řádně pečuje o svěřenou požární techniku a úzce spolupracuje s vedením obce při výstavbě a údržbě obecně prospěšných zařízení. TJ se věnuje hlavně fotbalu a její mládežnická družstva už dosáhla řady úspěchů. Území obce je pokryto rybníky, které jsou využívány k rybolovu. Prochází tudy značená turistická trasa. Kadolec je obec s přibližně 160 stálými obyvateli asi 12 km severovýchodně od Velkého Meziříčí. Její katastr 608 ha dosahuje nadmořské výšky 595 m. Vesnice Kadolec je poprvé zmíněna v písemných pramenech z roku 1364, kdy byla součástí osovského panství. Polovina obce tehdy náležela Jindřichovi z Ronova, druhá polovina patřila i s rychtářstvím bratřím z Ronova. Od roku 1372 byla celá obec v majetku Jana st. z Meziříčí. V dalších letech zůstal Kadolec u Osové, až v roce 1552 přešel k Ořechovu a s ním v roce 1687 ke Křižanovu. V letech byl osadou obce Křižanov. Samostatnou obcí je Kadolec opět od roku Významnou památkou Kadolce je kaple Nanebevzetí Panny Marie na návsi, vedle níž stojí kamenná boží muka. Na obou koncích obce jsou umístěny železné a mramorové kříže a v její blízkosti se nachází i dva smírčí kameny. Na budově bývalé školy je umístěna pamětní deska kadoleckého řídícího učitele Františka Malouška Kadolec ( ), u nějž se za okupace scházeli odbojáři a který byl po svém zatčení nacisty umučen. V katastru obce Kadolec se tyčí 679 m n. m. kopec Svatá hora s malým památníčkem. Podle legendy sem z křižanovského hradu kdysi přišla sv. Zdislava, která si zde v dutém stromě zřídila poustevničku a svou modlitbou zachránila uhlířovu dcerku před rozzuřeným medvědem. Toto místo je dodnes cílem mnoha poutníků. Kadolec leží v zemědělské oblasti, obklopen malebnými lesy a rybníky, které jsou typické pro oblast Křižanovska. Na jeho katastru se nachází křižanovské letiště. Okolní krajina je vhodná k výletům na běžkách, pěší turistice i cykloturistice, ale také ke koupání či houbaření. Přímo v obci jsou aktivní dobrovolní hasiči, funguje zde obecní úřad, pohostinství, prodejna potravin a výletiště vhodné ke kulturním a společenským akcím. portal/clenske-obce-mikroregionu/obec-kadolec.html Kozlov Obec se nachází 7 km severovýchodně od Velkého Meziříčí v Křižanovské vrchovině, 538 m n. m. Její katastrální výměra činí 407 ha. K bylo v Kozlově evidováno celkem 204 obyvatel. První písemný doklad o existenci Kozlova pochází z roku 1358 a objevil se v zemských deskách brněnské řady. V nich se píše, že: Jindřich z Balinky předal do vlastnictví právem dědičným Zdichovi z Kozlova právě v Balince polnost se vším, co k ní náleží. Počátky osídlení tohoto území však historikové datují o více než jedno století dříve, do doby velkého kolonizačního úsilí Přibyslava z Křižanova, duchovního otce vzniku žďárského cisterciáckého kláštera. V Kozlově se dochovalo několik významných kulturních i přírodních památek. Poslední dochovanou dřevěnou stavbou ve vesnici je roubená sušárna ovoce z devatenáctého století u čp. 10. Původní kaplička na návsi byla zbourána roku 1938 v souvislosti s výstavbou nové komunikace. Současná kaple Navštívení Panny Marie byla zbudována svépomocí místních občanů a její slavnostní vysvěcení proběhlo 3. července Mezi významné osobnosti obce patří npor. Karel Rybníček ( ), navigátor 311. perutě RAF, jenž tragicky zahynul v Anglii, kde je i pohřben. V katastru obce se vyskytují početné rybníky, například Šípský, Návesní, Horní, Suchánek apod. Horní rybník, který se rozkládá v blízkosti zástavby, slouží v letních měsících i ke koupání. Obcí prochází zelená turistická cesta od Ořechova a Svin, která dále pokračuje k Jívoví a k rybníku Tis u Bobrůvky. Na tuto zelenou trasu navazují další značené turistické cesty i cyklostezky. V Kozlově se v letních měsících konají taneční výlety, které ve zdejším krásném přírodním prostředí pořádají hasiči nebo myslivci. 329

7 Křoví je malebnou obcí s 573 obyvateli, ležící v okrese Žďár nad Sázavou, 6 km severovýchodně od Velké Bíteše. Nadmořská výška jejího území je 458 m, rozloha katastrálního území činí 704 ha. První písemná zmínka o obci souvisí s jejím prodejem v roce 1371, kdy ji její tehdejší vlastníci, Janové z Meziříčí, prodali Vojslavovi z Křižínkova. Po roce 1378 přecházela na další vlastníky; například v 15. století patřila vesnice rodu Pernštejnů, od roku 1629 pak Albrechtovi z Valdštejna. V 18. století se podle historických zmínek v okolí obce objevovala tzv. kutiště, která sloužila k těžbě železných rud. V lomu pod Bítešskou horkou se v letech těžila tuha a limonit. Dřívější název vsi zněl Krzowe a vznikl pravděpodobně od množství keřů a houští, které zde v dávných dobách osídlování hojně rostlo. Obec je samostatná od roku V jejím znaku jsou vyobrazeny dva klíče v modrém poli, zlatý a stříbrný, které se váží ke kostelu sv. Petra a Pavla. Kostel sv. Petra a Pavla, postavený roku 1808 na místě původního menšího kostelíka, je nejvýznamnější památkou v Křoví. Křoví Fara byla postavena roku 1785 ještě u původního, již nevyhovujícího kostela. V roce 2005 byly do chrámu umístěny nové varhany. Uprostřed vesnice stojí pěkná boží muka a pomník padlým z 1. světové války, náves také zdobí památná lípa. Ve vesnici i jejím okolí je k vidění několik křížů. Občanskou vybavenost vesnice tvoří zejména Základní škola a Mateřská škola Křoví, veřejná knihovna, pošta, dvě prodejny smíšeného zboží a dvě pohostinství. Předností obce je bohatý společenský život, který rozvíjí zejména místní zájmové spolky. Aktivní je TJ Sokol Křoví, Sbor dobrovolných hasičů Křoví, zahrádkářský spolek a Kulturní spolek obce Křoví. Společně s představiteli obecního úřadu pořádají tato sdružení řadu kulturních akcí, jako je například únorový masopustní průvod masek, březnové vítání jara a pochod na Šmelcovnu, květnový Den matek v ZŠ a MŠ Křoví nebo červnová pouť a následná taneční zábava. Říjen je měsícem Křovských hodů, kdy lze vidět tancování besedy pod májou v křovských krojích. V prosinci probíhá slavnostní rozsvěcování vánočního stromu na návsi. Tradiční křovské hody v polovině října Zima v obci Dětské hřiště Kostel sv. Petra a Pavla z roku 1808 Podzim v okolí 330 Tradiční tříkrálová sbírka Uklidňující pohled na kříž s lavičkami v zimě Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Křoví

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název: Oblast: Autor: Číslo: Kraj Vysočina Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_15 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

4. Ochrana přírody a krajiny Obec Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 1 Baliny Přírodní park Baliny 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí 6 Březské maloplošné chráněné území - přírodní památky

Více

Kraj Vysočina investiční příležitosti. Dagmar Strnadová Regionální kancelář pro kraj Vysočina CzechInvest

Kraj Vysočina investiční příležitosti. Dagmar Strnadová Regionální kancelář pro kraj Vysočina CzechInvest Kraj Vysočina investiční příležitosti Dagmar Strnadová Regionální kancelář pro kraj Vysočina CzechInvest Základní přehled Source : City Invest Czech 2006/07 Plocha Obyvatelstvo Krajské město : Jihlava

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ 1 Frenštát pod Radhoštěm Jandovo stromořadí 2 Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm 3 Státní lesy na Frenštátsku NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ Naučná stezka Velký Javorník provází zelenou

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace:

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 ZPRAVODAJ MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 TENTO ZPRAVODAJ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA V RÁMCI OSY IV LEADER PROGRAMU ROZVOJE

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko Kontinent : Evropa Oblast: Východní Evropa Litva, Lotyšsko, Estonsko Litevská republika Lotyšská republika Estonská republika Estonská republika Hlavní město: Tallinn Rozloha: 45 226 km² (129. na světě)

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Obsah Obsah 2 Kraj v číslech 3 Znaky 4 Mapy 5 Přehled 7 Vodstvo 8 Hospodářství 9 Kultura 13 2 Kraj v číslech Rozloha 526 702 ha (5 267 km 2 ) Olomoucký kraj tvoří 6,7% celkové rozlohy České republiky Počet

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Mgr. Třískalová Libuše

Mgr. Třískalová Libuše Základní škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín, okres Kolín Duben 2012 VY_32_INOVACE_Z9_14 ANOTACE Vzdělávací oblast Doporučený ročník Vypracoval Název aktivity Tematické okruhy

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.09.2013 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky. Geografická charakteristika Jihočeského kraje

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Průvodce aktivitami IROP

Průvodce aktivitami IROP LIDÉ DOPRAVA A ZÁCHRANÁŘI Nové, opravené a bezpečnější silnice II. a III. třídy Moderní přestupní terminály Nové ekologické autobusy, trolejbusy, tramvaje Rozvoj sítě cyklostezek Vybavení pro záchranáře

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE Schválený zastupitelstvem obce Chlumín na veřejném zasedání dne 12.12. 2005 jako program obnovy na rok 2006 OBSAH: I. ÚVOD II. PROGRAM

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

Vlakem na školní cykloturistický výlet

Vlakem na školní cykloturistický výlet Vlakem na školní cykloturistický výlet Vypracovali: Petr Janíček, PE2 Markéta Somali, PE2 První den: Vlakem na školní cykloturistický výlet. Sraz: 6:50 ve vestibulu železniční stanice České Budějovice

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE Obsah dokumentu 1. Historie obce... 3 2. Metodika zpracování strategického plánu... 3 3. Současný stav obce... 4 3.1 SWOT analýza... 5 3.2. Strategické cíle a postup

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION ÚZEMÍ S OCHRANNÝM REŽIMEM V KRAJI VYSOČINA Janáková L. Ústav Aplikované a krajinné ekologie, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 územní jednotka - Jihozápad Plzeňský kraj- největším správním střediskem je Plzeň/170 tis./druhé největší město v Čechách. Leţí na důleţité dopravní

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Výroční zpráva o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Úvodní slovo Jsem velmi potěšen, že spolupráce neziskových

Více