KRAJ VYSOČINA MĚSTA A OBCE KRAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJ VYSOČINA MĚSTA A OBCE KRAJE"

Transkript

1 KRAJ VYSOČINA MĚSTA A OBCE KRAJE

2 Kraj Vysočina Kraj Vysočina Rozloha: km 2 Počet obyvatel: (k ) Hustota zalidnění: 75 obyvatel/km 2 Kraj Vysočina je samosprávný kraj v České republice ležící na pomezí Čech a Moravy. Na severu sousedí s Pardubickým krajem, na jihovýchodě s Jihomoravským krajem, na jihozápadě s Jihočeským krajem a na severozápadě se Středočeským krajem. Na jihu se téměř přibližuje k hranici Rakouska, ale nedosáhne na ni. Území kraje je vymezeno územími okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Kraj Vysočina zabírá asi 9 % rozlohy ČR, rozlohou mu tak patří 5. místo mezi českými kraji. Tvoří jej celkem 704 obcí, z nichž 34 má statut města a 15 je obcí s rozšířenou působností. Metropolí kraje je pak Jihlava, nejstarší horní město českých zemí, které patřilo ve středověku k nejbohatším městům českého království, a to především díky těžbě stříbra. Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatné části Českomoravské vrchoviny, vyvýšené zvlněné krajiny mezi oběma historickými zeměmi České republiky. Ta dosahuje nadmořské výšky přes 800 m ve dvou výrazných masivech, Žďárských vrších na severu kraje a Jihlavských vrších na jihozápadě. Hlavní evropské rozvodí táhnoucí se podél bývalé zemské hranice dělí kraj na dvě téměř stejné části. Dne 20. listopadu 2001 byl Zastupitelstvem Kraje Vysočina schválen znak kraje, který tvoří čtverečný štít. V 1. modrém poli je vyobrazena stříbro-červeně šachovaná, zlatě korunovaná orlice se zlatou zbrojí, ve 2. stříbrném poli červený ježek, ve 3. stříbrném poli červené jeřabiny na zelené svěšené větvi o dvou listech a ve 4. červeném poli stříbrný, zlatě korunovaný lev se zlatou zbrojí. Moravská orlice je symbolem historické moravské zemské příslušnosti východní části kraje, ježek pak symbolem sídelního města kraje Jihlavy. Jeřáb ve 3. poli je typickým stromem Vysočiny a vyjadřuje nezdolnost a prostou krásu regionu. Český lev značí historickou českou zemskou příslušnost západní části kraje. Přírodní podmínky rozptýlily obyvatele Vysočiny do více než tisíce sídel, která jsou propojena hustou sítí silnic. Pro Vysočinu jsou charakteristické malé vesnice nepříliš vzdálené od místního centra, jímž bývá klidné malé město se třemi až deseti tisíci obyvateli. Pouze ve čtyřech městech žije více než dvacet tisíc obyvatel, krajské město Jihlava dosahuje počtu padesáti tisíc. Toto rozložení osídlení umožňuje využívat pozitiva venkovského bydlení a přitom zaručuje dostupnost městských center. Kraj je umístěn v dopravním i populačním středu země. Vysočinou prochází hlavní dopravní tepna České republiky, dálnice D1. Ekonomika východní části kraje je ovlivněna sousedící brněnskou aglomerací, severozápadní část kraje je již spádovou oblastí hlavního města Prahy. Strategická poloha Vysočiny proto v posledních letech přilákala řadu zahraničních investorů, kteří sem soustřeďují nejen výrobní kapacity, ale rovněž výzkum a vývoj. V kraji se uplatňují dřevozpracující, sklářský, strojnický, kovodělný, textilní, nábytkářský a potravinářský průmysl a vyskytuje se zde 6 průmyslových zón. V zemědělství jsou na Vysočině výjimečně příznivé podmínky pro produkci mléka, brambor a řepky. 4

3 Přírodní dědictví V CHKO Žďárské vrchy se nalézá celkem 50 maloplošných zvláště chráněných území, 4 národní přírodní rezervace, 9 přírodních rezervací a 37 přírodních památek, jejichž rozloha zaujímá necelá 2% území oblasti Národní přírodní rezervace Ransko Písník u Sokolovce Údolí Doubravy CHKO Železné hory byla vyhlášena v roce Rozkládá se na rozloze 284 km 2 a může se pochlubit nejsložitější geologickou skladbou v rámci Evropy. CHKO má na svém území 24 maloplošných zvláště chráněných území, 1 národní přírodní rezervaci, 12 přírodních rezervací, 11 přírodních památek, 14 památných stromů a 6 naučných stezek CHKO Žďárské vrchy je jedinečnou mozaikou lesů, kamenitých políček, květnatých luk a pastvin, kterou harmonicky doplňuje venkovské osídlení s roubenými chalupami a dalšími prvky původní lidové architektury. K nejcennější přírodním prvkům patří rašeliniště a vlhké rašelinné louky s výskytem řady vzácných druhů rostlin a živočichů. Žďárské vrchy jsou pramennou oblastí na hlavní eropské rozvodnici mezi Severním a Černým mořem. Na zdejší husté síti drobných vodních toků byla od středověku vytvářena rozsáhlá rybniční soustava Přírodní rezervace Čtyři palice Pojmenování Čtyřpaličatá skála získala podle vzhledu k sobě jakoby přilepených čtyř skalních věží. Rulový skalní útvar tvarovaný mrazovým zvětráváním a obklopený balvanitými sutěmi najdeme na okraji lesa nad obcí Milovy. Díky povolené horolezecké činnosti je Čtyřpaličatá skála vyhlášenou oblastí celých Žďárských vrchů Přírodní pmátka Šebeň Vysočina je pro turisty lákavá nejen díky množství historických staveb, kulturních památek a bohatému volnočasovému vyžití, ale i kvůli krásné přírodě, která je pečlivě chráněna, aby se zachovala i pro další generace. Nejrozsáhlejšími přírodními památkami na Vysočině jsou dvě velkoplošná chráněná území CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory, která zaujímají celkem 9 % rozlohy kraje. Národní přírodní památkou byla vyhlášena tři území Hojkovské rašeliniště, Jankovský potok a komplex podhorských luk a pastvin Škvarec, přírodními rezervacemi jsou Dářko, Mohelenská hadcová step, Radostínské rašeliniště, Ransko, Velký Špičák, Zhejral a Žákova hora. Z téměř sedmdesáti přírodních rezervací můžeme namátkou zmínit rašelinné Čermákovy louky, asi 400 let starý Doupský rybník, bývalou bažantnici v Luhu u Telče či Stvořidla, hluboce zaříznuté údolí Sázavy mezi městy Světlá a Ledeč nad Sázavou. Více jak devadesát přírodních památek zastupuje například zajímavý skalní útvar Devět skal, mineralogické naleziště Heřmanov, meandrující Mlýnský potok nebo obora u zámku v Náměšti nad Oslavou. Za návštěvu stojí i devět přírodních parků (Balinské údolí, Bohdalovsko, Čeřínek, Doubrava, Melechov, Rokytná, Střední Pojihlaví, Svratecká hornatina a Třebíčsko), obecně chráněných území ceněných pro svůj krajinný ráz a estetickou hodnotu. Přírodní památka Šebeň je komplex jedlových bučin o výměře více než 133 hektarů. V tomto zvláště chráněném území je v lese více jak 1200 mravenišť. Jde o největší soustředěný výskyt lesního mravence druhu mravenec pospolitý Formica polyctena v ČR. Pro příznivce mravenců připravila ZO Českého svazu ochránců přírody Bory naučnou stezku Šebeň, jež je věnována jen a pouze mravencům. Vše o tomto jedinečném území najdeme na 12 informačních panelech rozmístěných na lesní stezce dlouhé 3 km vedoucí nenáročným terénem mezi obcemi Dobrá Voda a Jívoví nedaleko Křižanova Čáp bílý K nejnápadnějším znakům oblasti CHKO Železné hoy patří zlomový hřeben, hluboká údolí, říční nivy, lesní celky, louky a pole. Lesnatost území je skoro 43%, přes 50 % území zaujímá zemědělská půda. Původní mokřadní a květnaté louky se uchovaly ve zbytcích a ty nejcennější jsou chráněny formou rezervací. Pestré podloží a různost povrchů podpořily v CHKO vznik rozdílných společenstev rostlin. Z celkem asi druhů rostlin, které se zde vyskytují, je 171 vzácných, uvedených na Červeném seznamu květeny ČR Kruštík bahenní Přírodní rezervace Zlatá louka se nachází na katastrálním území obcí Podmoklany a Nový Studenec. Rezervace se skládá ze slatinišť, vlhkých luk a lužních olšin s výskytem řady význačných druhů rostlin Vachta trojlistá Na území CHKO Železné hory najdeme devět naučných stezek: Lesní naučná stezka, Ke Kočičímu hrádku, Krajem Chrudimky, Krajem Železných hor, Údolím Doubravy, Magma, Podoubraví, Keltská stezka a Podhůra CHKO Železné hory obývají velmi cenná společenstva hmyzu, ale k vidění jsou tu i rozliční obratlovci. Řada vzácných živočišných druhů obývá zdejší vodní plochy a toky, našli bychom tu na 75 druhů měkkýšů. K nápadným ptákům z více jak stovky zde žijících druhů patří například čáp bílý a čáp černý, v bukových porostech žije datel černý, lejsek malý i holub doupňák Na území kraje najdeme více jak přes dvě stovky chráněných oblastí, území či rezervací. Rozléhají se tu dvě velkoplošná zvláště chráněná území a 171 maloplošných zvláště chráněných území. Konkrétně se jedná o 7 národních přírodních rezervací, 3 národní přírodní památky, 67 přírodních rezervací a 94 přírodních památek. Na území kraje se dále rozléhá 9 přírodních parků, 75 chráněných území, jež jsou součástí evropské soustavy Natura 2000, asi 300 památných stromů a řada dalších přírodních zajímavostí a unikátů, které zatím nejsou státem chráněny. 320

4 Velké Meziříčí Velké Meziříčí se rozkládá na Českomoravské vysočině, mezi řekami Oslavou a Balinkou v bezprostřední blízkosti dálnice D1. Katastr města zaujímá celkem ha a v současné době zde žije více jak jedenáct a půl tisíce obyvatel. Počátky města jsou spojeny s kolonizací horního toku Oslavy, která proběhla ve 12. a 13. století zásluhou Přibyslava z Křižanova, otce sv. Zdislavy, a jeho zetě Bočka z Obřan. První doložená písemná zpráva o Meziříčí se dochovala z roku 1281, ačkoli již ve 30. letech stál na skále nad řekou Oslavou pevný hrad, jeden z nejstarších šlechtických hradů na Moravě. Ve 14. století byly kolem města vybudovány kamenné hradby a v této době zřejmě vznikl kostel sv. Mikuláše. Kostel s věží vysokou 64 m je dominantou města. Na věži je umístěn největší prosvětlený hodinový ciferník v ČR o průměru 4 m. Kostel byl barokně upraven v 18. století. Z dalších památek Velkého Meziříčí můžeme jmenovat špitální kostel sv. Kříže ze 14. století, renesanční budovu bývalého luteránského gymnázia z roku 1578, v níž studovali významní šlechtici své doby, radnici z 16. století či bývalé centrum společenského života ve městě, Obecník, s krásnými zachovalými sgrafity. Velkomeziříčský románsko-gotický hrad byl v 16. století přebudován na renesanční zámek, jenž byl po požáru roku 1723 přestavěn barokně. Jeho prvními známými majiteli byli pánové z Meziříčí, ale v průběhu staletí se na něm vystřídalo celkem 13 šlechtických rodů. Poslední z nich, Podstatzští-Lichtensteinové, v roce 1948 emigrovali a zámek byl zestátněn. V roce 1995 byl však rodu vrácen v restituci. Dnes je v zámku umístěno Muzeum Velké Meziříčí. V sousedství se rozprostírá rozsáhlý zámecký park, který je volně přístupný. Přetíná ho dálniční most Vysočina, poblíž kterého byl instalován dřevěný krytý most pro pěší. Město obklopují převážně jehličnaté lesy a přírodní chráněné oblasti Nesměř a Balinské údolí. Turisté sem přijíždějí za poznáním historických památek, za odpočinkem v přírodě, ale také za sportem, neboť oblast nabízí mnoho sportovního vyžití v podobě cyklostezek, tenisových kurtů, lyžařské sjezdovky atd. Ve městě se během roku koná řada sportovních i kulturních akcí, které připravuje městské kulturní středisko i zájmové spolky. K nejznámějším patří Evropský festival filozofie, 4 klíče k velkomeziříčské bráně, Adventní světýlka atd. Původní znak města Renesanční pečetidlo městského rychtáře z roku 1597 Město Velké Meziříčí leží na Českomoravské vysočině při soutoku řek Oslavy a Balinky, v těsné blízkosti dálnice D1, která překlenuje údolí 77 m vysokým dálničním mostem Kašna se sochou sv. Floriána na náměstí před věží kostela sv. Mikuláše, pyšnící se největším prosvětleným ciferníkem v ČR Otisk takzvané velké pečeti města Velkého Meziříčí z roku 1710 Městská radnice plní funkci sídla místní samosprávy přibližně od roku 1529 Renesanční palác luteránské akademie, postavený podle vzoru Palazzo Pompei ve Veroně V domě se sgrafitovou výzdobou býval obecní pivovar, později kulturní centrum, dnes je zde restaurace Socha svatého Jana Nepomuckého na Ostrůvku 322

5 Černá se rozprostírá na Českomoravské vrchovině, v údolí Křivého potoka. Součástí obce je osada Milíkov. Celkový katastr má rozlohu ha. Černá je domovem pro více jak 300 trvale hlášených obyvatel. Ves Černá byla založena ve 2. polovině 15. století nebo v 1. polovině 16. století na pozemcích předtím náležejících třebíčskému klášteru. Poprvé je v pramenech připomenuta v roce 1556, kdy ji získal Vratislav z Pernštejna spolu s mnoha okolními vesnicemi do dědičného držení. První doložená připomínka osady Milíkov pochází již z roku Tradičním centrem obce je náves s budovou hasičské zbrojnice a obecního úřadu a s památníkem padlým v obou světových válkách. Kolem památníku se rozkládá parčík, jenž sousedí s moderní kaplí sv. Antonína Paduánského, která byla vybudována a vysvěcena roku Na návsi se nachází i velký Mlýnský rybník. Architektonickou dominantou obce Černá je renesanční zámek z konce 16. století. Budova je v soukromých rukou a slouží jako rekreační zařízení. Osada Milíkov je vzdálena od severního konce Černé necelý kilometr na východ. Tvoří ji ucelený soubor tradičních zemědělských usedlostí, typických pro tuto část Českomoravské vrchoviny. Většina občanské vybavenosti se nachází v blízkém Měříně, kde je zajišťována lékařská péče, nachází se zde pošta, mateřská a základní škola, matrika a kancelář stavebního úřadu i římskokatolický farní kostel s farou a hřbitovem. Přímo v Černé je v provozu prodejna potravin, pohostinství a víceúčelová budova zvaná Obecník, která stojí v sousedství dětského a sportovního hřiště. V budově je klubovna, kuchyň, sociální zařízení a sklad, prostory slouží pro zájmovou činnost, drobné rodinné akce, pro sportovní a kulturní akce obce, případně i pro pořádání tanečních zábav. Obec se nachází cca 6 km severovýchodně od Velkého Meziříčí, 545 m n. m. V současné době zde žije asi 350 trvale hlášených obyvatel a její katastr má výměru 829 ha. Dobrá Voda byla zřejmě založena v 1. polovině 13. století při kolonizaci pralesa na českomoravském pomezí. První zpráva o její existenci pochází z roku 1252, kdy Boček z Obřan a Kunštátu, kastelán znojemského kraje, založil za Žďárem klášter nazvaný Studna Panny Marie a usadil v něm cisterciácké mnichy z kláštera v Nepomuku. Klášteru pak daroval několik vesnic, mezi nimiž byla i Dobrá Voda. Na návsi si dnes můžeme prohlédnout kapli sv. Cyrila a Metoděje, postavenou v roce 1878 na místě bývalé zvoničky. Její okolí je vzorně upraveno a udržováno, náves je zatravněna a osázena tureckými lískami. Kromě kaple stojí v obci i mramorový kříž s letopočtem 2007, který nahradil původní dřevěný kříž z 1. poloviny 20. století, Dobrá Voda a další drobné sakrální stavby. Předností obce je její velmi dobrá občanská vybavenost. Mateřská a základní škola Dobrá Voda sídlí v budově postavené v roce V blízkém kulturním domě se nachází kancelář obecního úřadu, knihovna a hostinec, uprostřed obce je umístěna prodejna Jednoty. Na rozcestí směrem k Urbanicím stojí hasičská zbrojnice, využívaná hasičským sborem. Druhým aktivním spolkem je myslivecké sdružení. Areál bývalého zemědělského družstva je nyní sídlem soukromé společnosti, vyrábějící dřevěné hračky. V obci byl vybudován vodovod, kanalizace i plynofikace. Dobrá Voda vlastní pět rybníků a rozsáhlé lesy v severní části katastru, kde je každý rok vysazováno velké množství nových stromků. Rozléhá se zde přírodní památka Dobrá Voda, chránící část údolní nivy potoka Mastník. Kolem 626 m vysokého vrchu Šebeň se rozléhá přírodní památka Šebeň. Obec leží přibližně 7 km jižně od Velkého Meziříčí, 478 m n. m. Její katastr má rozlohu ha a jeho součástí je i osada Oslava, kterou protéká stejnojmenná řeka. K žilo v Dolních Heřmanicích 511 obyvatel. První zmínka o Dolních Heřmanicích nese letopočet V té době byla ves součástí tasovského panství, jehož majitel Jan z Tasova podle obecní kroniky věnoval Dolní Heřmanice za pokoj duše své svých předků. V následujícím roce zapsal na Dolních Heřmanicích a na Oslavě 350 kop grošů věna své manželce Alžbětě, dceři Čeňka z Pirkštejna. V obci se dochovalo velké množství krásných historických památek. Náves zdobí kaple se zvoničkou a památník obětí 1. světové války, na katastru obce lze vidět několik křížů a božích muk. Druhá kaplička se zvoničkou je k vidění v osadě Oslava. Západně od obce jsou patrné zbytky středověkého hradu Templštejn, z nějž se dochovalo torzo věže 326 Dolní Heřmanice s čtvercovým půdorysem. Obec je vybavena vodovodem, plynovodem a kanalizací. V centru se nachází nově opravený Obecní dům, jehož suterén používá sportovní klub. Z dalších spolků jmenujme dobrovolné hasiče, myslivce, rybáře a chovatele poštovních holubů. V přízemí Obecního domu je sál s kapacitou 150 lidí, využívaný ke konání společenských a kulturních akcí. V přízemí funguje hostinec se sportovním salonkem s kapacitou 60 lidí. Kancelář OÚ, síň historie, knihovna, hlasatelna, malá a velká zasedací síň a ubytovna pro případ nouze jsou v prvním poschodí. Obec disponuje dvaceti nájemními byty. O vzdělání dětí se stará mateřská škola, základní škola pro 1. stupeň a veřejná knihovna, o zásobování zase soukromý obchod. U MŠ je dětské hřiště a taneční parket. Dolnoheřmanický sportovní areál zahrnuje fotbalové hřiště, tenisové kurty a vybavení pro stolní tenis.

6 Jívoví se nachází asi 18 km od Velké Bíteše a 22 km od Žďáru nad Sázavou, 550 m n. m. Na katastru obce 767 ha žilo k celkem 292 trvale hlášených obyvatel. První zmínka o Jívoví se dochovala v historických pramenech z roku Tehdy Anežka, dcera majitele křižanovského panství Bočka z Obřan, darovala polovinu sousedního Křižanova nově založenému žďárskému klášteru, k jehož majetku Jívoví v této době již patřilo. Střed obce zdobí kaple sv. Anny z roku 1930, naproti níž byla vybudována požární nádrž. Na území Jívoví bychom ale našli ještě několik drobných výklenkových kapliček a křížů. Občané mohou ve vesničce využívat služeb obecního úřadu, prodejny potravin a restaurace. Obec byla odkanalizována, plynofikována a napojena na veřejný vodovod. Vzdělávací a zdravotnická zařízení, služby úřadů i pracovní příležitosti musejí obyvatelé hledat ve větších obcích a městech. Jívoví Ve volném čase mohou místní navštívit veřejnou knihovnu s internetem. Pro ty aktivnější je k dispozici udržované sportovní hřiště. Centrem společenského dění je kulturní zařízení. V letních měsících jsou oblíbené akce pod širým nebem na výletišti za obcí. O pořádání akcí se kromě představitelů obce starají i jívovské zájmové spolky, kterými jsou dobrovolní hasiči, tělovýchovná jednota a myslivci. SDH Jívoví byl založen v roce 1933, provádí například požární prohlídky v obci, pořádá taneční zábavy, plesy a jiné kulturní akce, zúčastňuje se požárních soutěží. Kromě toho řádně pečuje o svěřenou požární techniku a úzce spolupracuje s vedením obce při výstavbě a údržbě obecně prospěšných zařízení. TJ se věnuje hlavně fotbalu a její mládežnická družstva už dosáhla řady úspěchů. Území obce je pokryto rybníky, které jsou využívány k rybolovu. Prochází tudy značená turistická trasa. Kadolec je obec s přibližně 160 stálými obyvateli asi 12 km severovýchodně od Velkého Meziříčí. Její katastr 608 ha dosahuje nadmořské výšky 595 m. Vesnice Kadolec je poprvé zmíněna v písemných pramenech z roku 1364, kdy byla součástí osovského panství. Polovina obce tehdy náležela Jindřichovi z Ronova, druhá polovina patřila i s rychtářstvím bratřím z Ronova. Od roku 1372 byla celá obec v majetku Jana st. z Meziříčí. V dalších letech zůstal Kadolec u Osové, až v roce 1552 přešel k Ořechovu a s ním v roce 1687 ke Křižanovu. V letech byl osadou obce Křižanov. Samostatnou obcí je Kadolec opět od roku Významnou památkou Kadolce je kaple Nanebevzetí Panny Marie na návsi, vedle níž stojí kamenná boží muka. Na obou koncích obce jsou umístěny železné a mramorové kříže a v její blízkosti se nachází i dva smírčí kameny. Na budově bývalé školy je umístěna pamětní deska kadoleckého řídícího učitele Františka Malouška Kadolec ( ), u nějž se za okupace scházeli odbojáři a který byl po svém zatčení nacisty umučen. V katastru obce Kadolec se tyčí 679 m n. m. kopec Svatá hora s malým památníčkem. Podle legendy sem z křižanovského hradu kdysi přišla sv. Zdislava, která si zde v dutém stromě zřídila poustevničku a svou modlitbou zachránila uhlířovu dcerku před rozzuřeným medvědem. Toto místo je dodnes cílem mnoha poutníků. Kadolec leží v zemědělské oblasti, obklopen malebnými lesy a rybníky, které jsou typické pro oblast Křižanovska. Na jeho katastru se nachází křižanovské letiště. Okolní krajina je vhodná k výletům na běžkách, pěší turistice i cykloturistice, ale také ke koupání či houbaření. Přímo v obci jsou aktivní dobrovolní hasiči, funguje zde obecní úřad, pohostinství, prodejna potravin a výletiště vhodné ke kulturním a společenským akcím. portal/clenske-obce-mikroregionu/obec-kadolec.html Kozlov Obec se nachází 7 km severovýchodně od Velkého Meziříčí v Křižanovské vrchovině, 538 m n. m. Její katastrální výměra činí 407 ha. K bylo v Kozlově evidováno celkem 204 obyvatel. První písemný doklad o existenci Kozlova pochází z roku 1358 a objevil se v zemských deskách brněnské řady. V nich se píše, že: Jindřich z Balinky předal do vlastnictví právem dědičným Zdichovi z Kozlova právě v Balince polnost se vším, co k ní náleží. Počátky osídlení tohoto území však historikové datují o více než jedno století dříve, do doby velkého kolonizačního úsilí Přibyslava z Křižanova, duchovního otce vzniku žďárského cisterciáckého kláštera. V Kozlově se dochovalo několik významných kulturních i přírodních památek. Poslední dochovanou dřevěnou stavbou ve vesnici je roubená sušárna ovoce z devatenáctého století u čp. 10. Původní kaplička na návsi byla zbourána roku 1938 v souvislosti s výstavbou nové komunikace. Současná kaple Navštívení Panny Marie byla zbudována svépomocí místních občanů a její slavnostní vysvěcení proběhlo 3. července Mezi významné osobnosti obce patří npor. Karel Rybníček ( ), navigátor 311. perutě RAF, jenž tragicky zahynul v Anglii, kde je i pohřben. V katastru obce se vyskytují početné rybníky, například Šípský, Návesní, Horní, Suchánek apod. Horní rybník, který se rozkládá v blízkosti zástavby, slouží v letních měsících i ke koupání. Obcí prochází zelená turistická cesta od Ořechova a Svin, která dále pokračuje k Jívoví a k rybníku Tis u Bobrůvky. Na tuto zelenou trasu navazují další značené turistické cesty i cyklostezky. V Kozlově se v letních měsících konají taneční výlety, které ve zdejším krásném přírodním prostředí pořádají hasiči nebo myslivci. 329

7 Křoví je malebnou obcí s 573 obyvateli, ležící v okrese Žďár nad Sázavou, 6 km severovýchodně od Velké Bíteše. Nadmořská výška jejího území je 458 m, rozloha katastrálního území činí 704 ha. První písemná zmínka o obci souvisí s jejím prodejem v roce 1371, kdy ji její tehdejší vlastníci, Janové z Meziříčí, prodali Vojslavovi z Křižínkova. Po roce 1378 přecházela na další vlastníky; například v 15. století patřila vesnice rodu Pernštejnů, od roku 1629 pak Albrechtovi z Valdštejna. V 18. století se podle historických zmínek v okolí obce objevovala tzv. kutiště, která sloužila k těžbě železných rud. V lomu pod Bítešskou horkou se v letech těžila tuha a limonit. Dřívější název vsi zněl Krzowe a vznikl pravděpodobně od množství keřů a houští, které zde v dávných dobách osídlování hojně rostlo. Obec je samostatná od roku V jejím znaku jsou vyobrazeny dva klíče v modrém poli, zlatý a stříbrný, které se váží ke kostelu sv. Petra a Pavla. Kostel sv. Petra a Pavla, postavený roku 1808 na místě původního menšího kostelíka, je nejvýznamnější památkou v Křoví. Křoví Fara byla postavena roku 1785 ještě u původního, již nevyhovujícího kostela. V roce 2005 byly do chrámu umístěny nové varhany. Uprostřed vesnice stojí pěkná boží muka a pomník padlým z 1. světové války, náves také zdobí památná lípa. Ve vesnici i jejím okolí je k vidění několik křížů. Občanskou vybavenost vesnice tvoří zejména Základní škola a Mateřská škola Křoví, veřejná knihovna, pošta, dvě prodejny smíšeného zboží a dvě pohostinství. Předností obce je bohatý společenský život, který rozvíjí zejména místní zájmové spolky. Aktivní je TJ Sokol Křoví, Sbor dobrovolných hasičů Křoví, zahrádkářský spolek a Kulturní spolek obce Křoví. Společně s představiteli obecního úřadu pořádají tato sdružení řadu kulturních akcí, jako je například únorový masopustní průvod masek, březnové vítání jara a pochod na Šmelcovnu, květnový Den matek v ZŠ a MŠ Křoví nebo červnová pouť a následná taneční zábava. Říjen je měsícem Křovských hodů, kdy lze vidět tancování besedy pod májou v křovských krojích. V prosinci probíhá slavnostní rozsvěcování vánočního stromu na návsi. Tradiční křovské hody v polovině října Zima v obci Dětské hřiště Kostel sv. Petra a Pavla z roku 1808 Podzim v okolí 330 Tradiční tříkrálová sbírka Uklidňující pohled na kříž s lavičkami v zimě Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Křoví

1 Baliny NKP_zvonice 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí turistická trasa NKP_kaple sv. Jana Nepomuckého významný vyhlídkový bod - Dědkovská hora významný vyhlídkový bod - pohled z Pekepských skal NKP_kostel

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název: Oblast: Autor: Číslo: Kraj Vysočina Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_15 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

Kraj Vysočina investiční příležitosti. Dagmar Strnadová Regionální kancelář pro kraj Vysočina CzechInvest

Kraj Vysočina investiční příležitosti. Dagmar Strnadová Regionální kancelář pro kraj Vysočina CzechInvest Kraj Vysočina investiční příležitosti Dagmar Strnadová Regionální kancelář pro kraj Vysočina CzechInvest Základní přehled Source : City Invest Czech 2006/07 Plocha Obyvatelstvo Krajské město : Jihlava

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

4. Ochrana přírody a krajiny Obec Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 1 Baliny Přírodní park Baliny 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí 6 Březské maloplošné chráněné území - přírodní památky

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Autor: Mgr. Romana Parobková Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 6 795 km². počet obyvatel: 515 411. průměrná hustota: 76 obyv. /km². nejvyšší bod: Javořice ( 837 m) krajské město: Jihlava

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 6 795 km². počet obyvatel: 515 411. průměrná hustota: 76 obyv. /km². nejvyšší bod: Javořice ( 837 m) krajské město: Jihlava ZÁKLADNÍ ÚDAJE rozloha: 6 795 km² počet obyvatel: 515 411 průměrná hustota: 76 obyv. /km² nejvyšší bod: Javořice ( 837 m) krajské město: Jihlava poloha: na jihozápadě Čech a jihozápadě Moravy okresy: Havlíčkobrodský,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE SOCRATES - COMENIUS - OLYMPISM KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZŠ BYSTŘICE 848 739 95 Bystřice WWW.bystrice.cz/skola CZECH REPUBLIC zs@bystrice.cz BYSTŘICE POČET OBYVATEL 5 078 HISTORIE Obec

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz Natura 2000 Natura 2000 1 Údolí Oslavy a Chvojnice Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky

Více

za krásami brněnských lesů

za krásami brněnských lesů za krásami brněnských lesů Obsah Úvod 1 Naučné stezky 2 Naučná stezka lesnická - lesní správa Deblín 4 Naučná stezka lesnická - lesní správa Brno 6 Naučná stezka lesnická - lesní správa Lipůvka 8 Naučná

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_33 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Tento projekt jsem si vybral, protože jsem objel o prázdninách nějaké prameny řek na Vysočině. A proto mě napadlo, že bych mohl tvořit tento projekt

Tento projekt jsem si vybral, protože jsem objel o prázdninách nějaké prameny řek na Vysočině. A proto mě napadlo, že bych mohl tvořit tento projekt Tento projekt jsem si vybral, protože jsem objel o prázdninách nějaké prameny řek na Vysočině. A proto mě napadlo, že bych mohl tvořit tento projekt PRAMENY ŘEK NA VYSOČINĚ. ŠLAPANKY Řeka Šlapanka pramení

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace:

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Obec: Okres: Kraj: Čenkovice Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: 1 500 000,00 CZK Číslo zakázky: 233-N00050 Poloha objektu: Samostatný

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

Církevní památky Regionu Slezská brána

Církevní památky Regionu Slezská brána Církevní památky Regionu Slezská brána Řepiště Šenov Sedliště Paskov Vratimov Václavovice Kaňovice Žabeň Region Slezská brána Úvodní slovo Řepiště Velikost území,01 Počet obyvatel 1 705 Mírová 17 739 31

Více

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni HAVLÍČKOBRODSKO Havlíčkův Brod - Galerie výtvarného umění 19 597 20 461 23 528 18 193 18 231 Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny 11 022 12 101 16 613 11 996 13 143 Havlíčkův Brod - Vyhlídková věž kostela

Více

REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK SOBOTÍN 14-42-03, 14-42-04, 14-42-07, 14-42-08, 14-42-12, 14-42-13

REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK SOBOTÍN 14-42-03, 14-42-04, 14-42-07, 14-42-08, 14-42-12, 14-42-13 REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK SOBOTÍN 1. Základní údaje Mapové sekce : 14-24-22, 14-24-23, 14-24-24, 14-42-02, Okres : Šumperk Rozloha : 6 520,6 ha 14-42-03, 14-42-04, 14-42-07, 14-42-08, 14-42-12, 14-42-13

Více

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ 1 Frenštát pod Radhoštěm Jandovo stromořadí 2 Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm 3 Státní lesy na Frenštátsku NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ Naučná stezka Velký Javorník provází zelenou

Více

Program rozvoje. Obce Slavošov

Program rozvoje. Obce Slavošov Program rozvoje Obce Slavošov 2003-2006 Obsah 1. Úvod. 2. Charakteristika a základní analýza obce 2.1. Základní charakteristika obyvatelstvo 2.2. Zemědělství... 2.3. Průmysl.. 2.4. Komunikace... 2.5. Technická

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut ŠUMAVSKÁ JEZERA Šumavská jezera jsou všechna ledovcového původu. Na české straně je jich celkem pět: Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a jezero Laka. Největší je Černé jezero, nejvýše položené a zároveň

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

Znak obce. Vlajka obce

Znak obce. Vlajka obce Znak obce Vlajka obce 1 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu Založení obce Dlouhá Ves souvisí úzce s objevem stříbrné rudy v okolí Německého Brodu. Obec byla založena při kolonizaci kraje na levém břehu Sázavy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče ZNALECKÝ POSUDEK č. 3899-22/2014 O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimícká 780/61 18100 Praha 8 Účel znaleckého

Více

město s historií průvodce památkami

město s historií průvodce památkami město s historií průvodce památkami Bazilika sv. Prokopa Se stavbou románské baziliky se začalo ve 30. letech 13. století a bazilika byla zasvěcena Panně Marii. Stavba byla během staletí několikrát poškozena,

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

6. Zeleň na území hlavního města Prahy

6. Zeleň na území hlavního města Prahy 6. Zeleň na území hlavního města Prahy (Ing. Miroslav Kubový) Pro potřeby tohoto úkolu zpracoval stať týkající se zeleně v Praze Ing. Miroslav Kubový, autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura.

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ listopad 2015 Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení územního plánování (dále jen úřad

Více

Prodej rodinného domu č.p.173 (chalupy) Orličky

Prodej rodinného domu č.p.173 (chalupy) Orličky Prodej rodinného domu č.p.173 (chalupy) Orličky Obec: Okres: Kraj: Orličky Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodej: 980 000,00 CZK / za nemovitost Poznámka k ceně: včetně provize RK,

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m Příloha č. 25 Turistické atraktivity Obec Čebín Drásov Hradčany Malhostovice Sentice Rozhledna Čebínka výška 30 m Atraktivita Přírodní amfiteátr v bývalém lomu Na kamínce - hraje se zde divadlo VKP Lesní

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu.

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu. Zbraslavský vrch nadmořská výška: 675 m geologie: trachyandezitový suk, přívodní dráha vulkánu (?) geomorfologické jednotky: Jesenická pahorkatina (Manětínská vrchovina) lokalizace: Karlovarský kraj, okres

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Střížov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny

Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny Typ nemovitosti Pozemky parc.č. 1503/37, parc.č. 1503/38 a parc.č. 2049/1 v KU Jablůnka Účel ocenění Zjištění ceny pro exekuční řízení proti

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování Libín Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více