Bluetooth sada do auta BT Drive Free

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bluetooth sada do auta BT Drive Free 311 1 021 104 311"

Transkript

1 Komunikace Bluetooth sada do auta BT Drive Free

2 Obsah BT Drive Free Bluetooth technologie...3 Bezpečnost a základní informace...3 Poznámky k likvidaci...4 Rozsah dodávky...4 Instalace na sluneční clonu...4 Přehled...5 Symboly na displeji...5 Vložení baterie...6 Informace o baterii...6 Nabíjení baterie...7 Zapnutí/Vypnutí...8 Volba jazyka...8 Párování a propojení s telefonem...9 Kopírování telefonního seznamu Použití BT Drive Free Reset BT Drive Free Odstranění poruchy Prohlášení o shodě Záruka Technické informace BT Drive Free 311 Tento hands-free Buletooth sytém byl speciálně vyvinutý pro uživatele, kteří chtějí používat telefon při řízení. BT Drive Free 311 je vybavený LCD displejem, který zobrazuje telefonní čísla nebo jména volajících. Zařízení podporuje funkci text-to-speech v pěti jazycích, stejně jako synchronizaci s telefonním seznamem vašeho telefonu. V případě příchozího hovoru obdržíte oznámení o statusu zařízení a uslyšíte jméno nebo telefonní číslo volajícího. Pokročilá CVC technologie pro eliminaci ozvěny a okolního šumu zařízení BT Drive Free 311, nabízí výbornou kvalitu zvuku hands-free a zaručuje pohodlné a bezpečné telefonování během řízení. 2

3 Bluetooth technologie Bluetooth TM je registrovanou značkou Bluetooth SIG, lnc. Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie s krátkým dosahem. Umožňuje bezdrátové propojení všech kompatibilních přenosných a stacionárních komunikačních zařízení. Technologie je založena na rádiovém spojení, které zajišťuje rychlý a spolehlivý přenos hlasových a datových informací. Technologie Bluetooth používá celosvětově dostupné pásmo ISM (Industrial Scientific & Medical). V pásmu ISM (2.4 GHz to 2.48 GHz) probíhá přenos Bluetooth s frekvencí 1600 krát za sekundu mezi 79 různými kanály s dosahem až do 10 metrů. Bezpečnost a základní informace Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a postupujte podle pokynů. Aby se zabránilo poškození a poruše, zabraňte pádu zařízení z výšky. Chraňte přístroj proti vlhkosti, vodě a jiným kapalinám. Pokud byl přístroj vystaven vodě, vlhkosti či jiným kapalinám, nepoužívejte jej, protože může dojít k poškození zařízení a zranění elektrickým proudem nebo k výbuchu. Nevystavujte zařízení extrémnímu zdroji tepla, jako je přímé sluneční světlo. Může to způsobit výbuch, nebo snížit výkon, nebo životnost baterie. Neprovádějte žádné změny nebo opravy přístroje a nepokoušejte se jej rozebírat. (Zvláště ne baterii, z důvodu rizika výbuchu.) Okamžitě ztrácíte nárok na záruku. Nepokládejte žádné těžké předměty na zařízení. Používejte pouze dodávanou nabíječku. Opravy a servisní práce smí provádět pouze kvalifikované servisní středisko nebo výrobce. V případě delší nečinnosti nebo bouřky, odpojte zařízení od zdroje napájení. 3

4 Poznámky k likvidaci Zařízení určená k likvidaci odevzdávejte ve speciálních sběrných místech k tomu vyhrazených. Nefunkční baterie nevhazujte mezi běžný odpad, využijte sběrnou síť. Rozsah dodávky Obsah balení: BT Drive Free 311 Lithium-ion baterie 12V DC auto-nabíječka USB kabel k nabíječce manuál klip na sluneční clonu Instalace na sluneční clonu Sluneční clonu natočte směrem ke střeše vozidla. Sluneční clonu překlopte směrem k čelnímu sklu. 4

5 Přehled Reproduktor LCD displej Zvýšení hlasitosti (+) MF tlačítko (multifunkční) Snížení hlasitosti ( ) Klip na sluneční clonu Zdířka nabíjení (5-pin mini USB) Tlačítko MODE Kryt baterie Mikrofon Symboly na displeji Hlasitost Příchozí hovor Aktivní hovor Zařízení je zapnuto Zařízení je v režimu párování Propojení s telefonem Audio streaming připojení pro přehrávání hudby Stav baterie 5

6 Vložení baterie Informace o baterii Zařízení je vybaveno Li-Ion baterii. Tato baterie je kompatibilní s baterií Nokia BL-5B. Nová baterie dosáhne plné kapacity po 2 až 3 úplných nabíjecích cyklech, tzn., že baterie musí být 2x až 3x plně nabita a zcela vybita. Baterii lze několiksetkrát nabít, ale během této doby ztrácí kapacitu. Pokud zařízení BT Drive Free 311 odpojíte od adaptéru dříve než je baterie zcela nabitá, snižujete tak její servisní životnost. Pokud je baterie nabita a nepoužívá se, ztrácí svoji kapacitu. Důležité: Jestliže zařízení nepoužíváte delší dobu, ujistěte se, zda je baterie plně nabitá. Abyste se vyhnuli úplnému vybití baterie, zařízení BT Drive Free 311 musí být dobito nejméně každé 2 měsíce. 6

7 Nabíjení baterie Zařízení BT Drive Free 311 je vybaveno dobíjecí baterií. Před prvním použitím baterii plně nabijte. Před započetím nabíjecího procesu si přečtěte kapitolu Informace o baterii. Připojte zařízení BT Drive Free 311 prostřednictvím USB kabelu do autonabíječky. Auto-nabíječku vložte do cigaretového zapalovače. Zařízení BT Drive Free 311 lze také nabíjet s použitím USB kabelu z vašeho počítače. Během nabíjecího procesu se na displeji zobrazuje Charging. Plné nabití baterie trvá cca 3 hodiny. Jestliže se na displeji zobrazí Battery Full, baterie je plně nabitá a můžete odpojit adaptér. Plně nabitá baterie umožňuje až 10 hodin hovoru nebo pohotovostní režim až 480 hodin. Jestliže je již baterie slabá, na displeji se zobrazí Battery Low a každých 30 sekund uslyšíte hlasové oznámení. Jestliže je již baterie příliš slabá, zařízení BT Drive Free 311 se automaticky vypne. 7

8 Zapnutí/Vypnutí Zapnutí Pro zapnutí zařízení držte zmáčknuté MF tlačítko po dobu 3 sekund, dokud se na displeji nezobrazí Welcome a neslyšíte oznámení. Po zapnutí se BT Drive Free 311 automaticky propojí s telefonem, se kterým byl naposledy propojen. Jakmile je připojení navázáno, krátce se na displeji zobrazí název telefonu a uslyšíte oznámení. Dále se zařízení BT Drive Free 311 přepne do pohotovostního režimu. Pohotovostní režim Asi za 20sekund po poslední aktivitě se zařízení přepne do pohotovostního režimu. Na displeji se zobrazí nápis BT DF 311 bez podsvětleného pozadí. Podsvětlení se pak aktivuje při každém stisknutí tlačítka nebo s příchozím hovorem. Vypnutí Pro vypnutí přístroje držte zmáčknuté MF tlačítko po dobu 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí Power Off a dokud neuslyšíte oznámení. Upozornění: Pokud zařízení nenalezne připojení k již spárovanému telefonu, po 10 minutách se automaticky vypne. Volba jazyka Zařízení BT Drive Free 311 podporuje funkci (text to speech) v 5 jazycích (angličtina, francouzština, italština, němčina, španělština). V případě příchozího hovoru obdržíte oznámení o statusu zařízení a uslyšíte jméno nebo telefonní číslo volajícího. Pro výběr jazyka držte stisknuté tlačítko MODE v pohotovostním režimu bez připojení Bluetooth po dobu 3 sekund. Posléze uslyšíte oznámení ve vybraném jazyce. Opakujte tento postup, abyste si vybrali správný jazyk. Nabídka jazyků je navolena v tomto pořadí: angličtina, francouzština, italština, němčina, španělština. Přizpůsobení hlasitosti hlasového oznámení V pohotovostním režimu a bez Bluetooth propojení, můžete přizpůsobit hlasové oznámení tlačítky + a. 8

9 Párování a propojení s telefonem Předtím, než začnete BT Drive Free 311 běžně používat, musíte ho připojit k telefonu s podporou Bluetooth a telefon se musí s BT Drive Free 311 spárovat. Zařízení BT Drive Free 311 může být spárováno se dvěma telefony, propojeno však pouze s jedním. Zařízení BT Drive Free 311 musí být v dosahu telefonu s Bluetooth, vzdálenost nesmí přesáhnout jeden metr. Zařízení BT Drive Free 311 musí být vypnuto. Držte stisknuté MF tlačítko po dobu 5 sekund, dokud se na displeji neobjeví Pairing a dokud neuslyšíte oznámení. Zařízení se nachází v režimu párování. Aktivujte funkci Bluetooth ve vašem telefonu a začněte vyhledávat zařízení BT Drive Free 311. (Pro další informace si, prosím, přečtěte manuál vašeho telefonu). Po ukončení vyhledávání displej telefonu zobrazí seznam zařízení. Zvolte možnost BT DF 311. Pokud je vyžadováno, vložte PIN kód 0000 a postupujte podle instrukcí, které jsou zobrazeny na displeji telefonu. Po úspěšném spárování se na displeji objeví Paired a uslyšíte hlasové oznámení. (Upozornění: PIN kód je předprogramovaný a nemůže být změněn.) Po spárování je zařízení BT Drive Free 311 automaticky propojeno s vaším telefonem. U některých telefonů musíte manuálně potvrdit propojení. Jakmile je připojení navázáno na displeji BT Drive free 311 a se krátce zobrazí název telefonu a následuje hlasové oznámení. Posléze se zařízení BT Drive Free 311 přepne do pohotovostního režimu. Upozornění: Jestliže spárování neproběhne do 2 minut, zařízení BT Drive Free 311 se vypne a na displeji se zobrazí Pairing fail. BT Drive Free 311 se pak přepne do modu pohotovostního režimu bez Bluetooth propojení. Vypněte zařízení a opakujte párovaní. 9

10 Kopírování telefonního seznamu Do vašeho zařízení BT Drive Free 311 můžete zkopírovat jednoduchý telefonní seznam. (Upozornění: Ne všechny telefony podporují přenos telefonních kontaktů). Příprava ke kopírování telefonního seznamu V pohotovostním režimu krátce stiskněte tlačítko MODE. Na displeji se zobrazí Waiting a uslyšíte hlasové oznámení. Otevřete telefonní seznam ve vašem telefonu. Vyberte kontakty určené pro kopírování. Odešlete zvolené kontakty do zařízení BT DF 311. Telefon naváže spojení s BT Drive Free 311 a zkopíruje kontakty. Kopírování telefonního seznamu Před kopírováním kontaktů propojte zařízení BT Drive Free 311 s vaším telefonem. V pohotovostním režimu stiskněte a držte tlačítko MODE po dobu 4 sekund. Na displeji se zobrazí Download Start a uslyšíte hlasové oznámení. Započne přenos telefonního seznamu. Počet přenesených kontaktů se neustále ukazuje na displeji. Jakmile je přenos telefonního seznamu dokončen, na displeji se zobrazí Completed a uslyšíte hlasové oznámení. Upozornění: Pokaždé, když budete přenášet telefonní seznam, kontakty z předchozího telefonního seznamu budou smazány. 10

11 Použití BT Drive Free 311 Po spárování, přenosu telefonního seznamu a nabití baterie mohou být používány tyto funkce: Uskutečnění hovoru Hlasové vytáčení Připojený telefon musí podporovat hlasové vytáčení a tato funkce musí být zaktivována. Hlasové pokyny pro vyvolání telefonního kontaktu musí být uloženy ve vašem telefonu. Další informace naleznete v manuálu vašeho telefonu. Pro zaktivování hlasového vytáčení krátce stiskněte MF tlačítko v pohotovostním režimu. Uslyšíte 2 krátké tóny a na displeji se zobrazí Voice Dial. Řekněte pokyn, který byl nahraný pro zvolený kontakt ve vašem telefonu. Jakmile bude hlasový pokyn rozpoznán, telefon vytočí příslušné telefonní číslo. Opětovné vytočení posledního čísla V pohotovostním režimu stiskněte 2x MF tlačítko. Na displeji se zobrazí Redial a poslední volané číslo bude znovu vytočeno. Vytáčení čísla z telefonního seznamu Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud byl telefonní seznam propojeného telefonu přenesen do zařízení BT Drive Free 311. Abyste otevřeli telefonní seznam, v režimu Standby držte tlačítko stisknuté 3 sekundy. Displej ukáže první telefonní kontakt. Jestliže telefonní seznam přenesen nebyl, display zobrazí Not Found. Zvolte příslušný kontakt pomocí tlačítek + a. Následně stiskněte MF tlačítko pro vytočení zobrazeného čísla. Vytočení čísla zmeškaného hovoru v seznamu volajících Zařízení Drive Free 311 ukládá poslední 10 odmítnutých nebo zmeškaných hovorů v seznamu volajících. Abyste otevřeli seznam volajících, držte stisknuté tlačítko + po dobu 3 sekund v pohotovostním režimu. Displej zobrazí první hovor. Jestliže zde nejsou žádné zmeškané nebo odmítnuté hovory, displej ukáže Not Found. Vyberte zvolené číslo prostřednictvím tlačítek + a. Následně stiskněte MF tlačítko pro vytočení zobrazeného čísla. 11

12 Přijmutí hovoru Před přijmutím hovoru je na displeji oznámeno a ukázáno jméno volajícího. Předpokladem je přenos telefonních kontaktů do zařízení BT Drive Free 311. Pokud nebylo v seznamu uložené jméno, zobrazí se na displeji číslo volajícího. Pro přijmutí hovoru krátce stiskněte MF tlačítko. Ukončení hovoru Pro ukončení hovoru krátce stiskněte MF tlačítko. Na displeji se zobrazí End Call a uslyšíte hlasové oznámení. Odmítnutí hovoru Pro odmítnutí hovoru držte stisknuté MF tlačítko po dobu 2 sekund. Uslyšíte tón a displej zobrazí Rejected. Přesměrování hovoru Pro přesměrování hovoru z BT Drive Free 311 na váš telefon, stiskněte na 2 sekundy MF tlačítko, dokud neuslyšíte tón a displej neukáže Transfer. Opakujte tento krok pro opětovné přepojení hovoru do BT Drive Free 311. Přizpůsobení hlasitosti Během hovoru navolíte hlasitost stisknutím tlačítek + a. Hlasitost má 15 stupňů. Jakmile dosáhnete minimální nebo maximální hlasitosti, uslyšíte tón. Vypnutí zvuku (mikrofonu) Pro ztlumení mikrofonu, krátce stiskněte tlačítko MODE. Poté uslyšíte 2 tóny a na displeji se zobrazí Mute mode. Během ztlumení uslyšíte každých 5 sekund tón. Pro opětovnou aktivaci mikrofonu, stiskněte tlačítko MODE. Vyřízení soukromého hovoru Během hovoru přidržte po dobu dvou sekund tlačítko MODE, dokud neuslyšíte 2 tóny. Hlasitost reproduktoru bude značně snížena a následně můžete zařízení BT Drive Free 311 použít jako běžný telefon. Opakujte tento postup, pokud chcete zařízení opět použít jako hands-free. Audio streaming (přehrávání hudby) Zařízení BT Drive Free 311 podporuje A2DP funkci. S touto funkcí můžete přehrávat hudební tituly uložené ve vašem telefonu prostřednictvím BT Drive Free 311. Přehrávání hudby je během přijmutí hovoru přerušeno a pokračuje po ukončení hovoru. 12

13 Reset BT Drive Free 311 Při obnovení továrního nastavení BT Drive Free 311 budou smazány spárované telefony, telefonní seznam, seznam volajících a pro hlasová oznámení bude nastavena angličtina. V pohotovostním režimu bez připojení Bluetooth, přidržte současně tlačítka + a po dobu 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí Erasing. Proces se spustí a dokončí se po zobrazení Erased a uslyšíte zvukovou signalizaci. BT Drive Free 311 se automaticky vypne. Odstranění poruchy Pokud není možné navázat spojení mezi BT Drive Free 311 a mobilním telefonem, zkuste nejdříve následující: Ověřte, že je baterie nabita. Ujistěte se, že je funkce Bluetooth ve vašem telefonu aktivní. Více informací naleznete v manuálu k vašemu telefonu. Ověřte, jestli je sada BT Drive Free 311 propojena s telefonem. Ověřte, že vzdálenost mezi zařízeními není větší než 10m, nebo jestli není mezi zařízeními překážka v podobě jiného elektronického zařízení nebo zdi. Překážky můžou rušit připojení, nebo zkrátit dosah signálu. Pokud nic z uvedeného nepomáhá, zkuste na několik minut vyjmout baterii. V případě potřeby kontaktujte servisní středisko vašeho dodavatele. Bluetooth sada BT Drive Free 311 odpovídá specifikaci Bluetooth v2.1 + EDR. Pokud zařízení BT Drive Free 311 a mobilní telefon s Bluetooth pochází od rozdílných výrobců, nebo jsou rozdílné typologie, nemůže být garantována bezchybná funkčnost zařízení, z důvodu vzájemné kompatibility. 13

14 Prohlášení o shodě Společnost Blaupunkt AudioVision GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že zařízení BT Drive Free 311 je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými předpisy směrnice 1999/5/ES. Naleznete je v Prohlášení o shodě na internetu na adrese Záruka Pro výrobky zakoupené v Evropské unii poskytujeme záruku výrobce. Pro přístroje zakoupené mimo území Evropské unie platí záruční podmínky, které byly stanoveny našimi příslušnými obchodními zástupci v jednotlivých zemích. Záruční podmínky jsou uvedené na internetové adrese Technické informace Bluetooth specifikace Podporované Bluetooth profily Verze EDR Profily - sluchátko, hands-free a tel. seznam to GHz ISM pásma Rozsah frekvencí Dosah Bluetooth Až 10 metrů (Třída 2) Rozměry 115 (d) x 55 (š ) x 18 (t) mm Hmotnost 80 g Čas nabíjení Asi. 3 h Čas hovoru Až 10 h Pohotovostní doba Až 480 h Typ baterie Lithium-ion, 3.7 V, 650 mah, vyměnitelná (odpovídající typu Nokia BL-5B) Nabíječka 5 V - 6 V DC, 300 ma Změny vyhrazeny! 14

15 FCC-Statements All following FCC statements are valid for the Industry Canada Standard (IC) as well. General Interference Warning: (according to FCC part 15.19) This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation Caution: (pertaining to FCC part 15.21) Modifications not expressly approved by this company could void the user s authority to operate the equipment. 15

16 Blaupunkt AudioVision GmbH & Co. KG Robert-Bosch-Str. 200 D Hildesheim 05/ (CZ)

OBSAH 1. BTP-06 - ÚVOD 1.1 ZÁKLADNÍ FUNKCE OBSAH... 1 4. ROZŠÍŘENÁ KONFIGURACE... 11 1. BTP-06 - ÚVOD... 1 2. ZAČÍNÁME... 3 5. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...

OBSAH 1. BTP-06 - ÚVOD 1.1 ZÁKLADNÍ FUNKCE OBSAH... 1 4. ROZŠÍŘENÁ KONFIGURACE... 11 1. BTP-06 - ÚVOD... 1 2. ZAČÍNÁME... 3 5. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ... OBSAH OBSAH... 1 1. BTP-06 - ÚVOD... 1 1.1 Základní funkce... 1 1.2 Popis... 2 2. ZAČÍNÁME... 3 2.1 Obsah balení... 3 2.2 Sestavení a zapnutí... 3 2.3 Spárování BTP-06 s Vaším mobilním telefonem... 4 2.4

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

TG6411-6421FX(cz-cz).book Page 1 Tuesday, February 24, 2009 8:39 AM. Model č. KX-TG6411FX. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem

TG6411-6421FX(cz-cz).book Page 1 Tuesday, February 24, 2009 8:39 AM. Model č. KX-TG6411FX. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem TG6411-6421FX(cz-cz).book Page 1 Tuesday, February 24, 2009 8:39 AM Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon Model č. KX-TG6411FX KX-TG6412FX Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. KX-TG6421FX

Více

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Návod k obsluze Ovládací prvky přístroj 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 Tlačítko RADIO Spuštění režimu rádia V režimu rádia: volba

Více

Jabra SUPREME. Uživatelská příručka. www.jabra.com

Jabra SUPREME. Uživatelská příručka. www.jabra.com Jabra SUPREME Uživatelská příručka www.jabra.com Obsah DĚKUJEME VÁM...2 O NÁHLAVNÍ SOUPRAVĚ JABRA SUPREME....2 FUNKCE náhlavní soupravy...3 ZAČÍNÁME...4 NABÍJENÍ SOUPRAVY...4 ZPŮSOB NOŠENÍ...5 ZAPÍNÁNÍ

Více

Smart Wireless Headset pro Uživatelská příručka

Smart Wireless Headset pro Uživatelská příručka Smart Wireless Headset pro Uživatelská příručka Obsah Úvod...4 Přehled příslušenství...4 Přehled ikon...5 Základní postupy...7 Nabíjení baterie...7 Paměťová karta...7 Zapnutí a vypnutí...7 Zapnutí displeje...8

Více

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300 Komunikační systémy Ascotel IntelliGate A150 A150 A300 A300 2025 2025 2045 2065 Aastra 620d Uživatelská příručka Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací prvky

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz Návod k použití GSM telefon EVOLVE Survivor GX780 www.evolve.cz Upozornění Tento produkt byl vytvořen tak aby vyhovoval standardu voděodolnosti IPX4. S ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 8 Část I. Začínáme... 9 Uvedení telefonu do provozu... 9 Vložení baterie... 9 Vložení SIM karty... 10 Vyjmutí SIM karty... 10 Vložení paměťové

Více

Návod na mobilní telefon. myphone 1050 - CPA Halo

Návod na mobilní telefon. myphone 1050 - CPA Halo Návod na mobilní telefon myphone 1050 - CPA Halo OBSAH 1 Obsah 5 Popis ovládacích prvků telefonu 5 Bezpečnostní pokyny Začínáme 8 Vložení baterie 9 Vyjmutí baterie 10 Vložení / vyjmutí SIM karty 11 Nabíjení

Více

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Tlačítka a části telefonu 6 Zapnutí a vypnutí 6 Nabíjení baterie 6 Antény

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

Návod k obsluze. www.jabra.com

Návod k obsluze. www.jabra.com Jabra PRO 920 Návod k obsluze www.jabra.com Obsah 1. VÍTEJTE...4 2. PŘEHLED VÝROBKU...5 2.1 OBSAH BALENÍ...5 2.2 SCHÉMA NÁHLAVNÍ SOUPRAVY...6 2.3 DOPLŇKY PRO NOŠENÍ...7 2.4 SCHÉMA ZÁKLADNY...8 2.5 VOLITELNÉ

Více

Nokia 2700 classic - Uživatelská příručka

Nokia 2700 classic - Uživatelská příručka Nokia 2700 classic - Uživatelská příručka 9215233 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-561 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. SONIM XP2.10 SPIRIT Čeština

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. SONIM XP2.10 SPIRIT Čeština UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SONIM XP2.10 SPIRIT Čeština Informace obsažené v této Uživatelské příručce jsou určeny pro model Sonim XP2.10 SPIRIT. Obsah tohoto dokumentu je poskytován "jak je". Vyjma případů,

Více

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1.

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1. Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky s operačním systémem Android 4.1. Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití tento telefon je složité elektronické zařízení,

Více

User manual. Uživatelská příručka

User manual. Uživatelská příručka User manual Uživatelská příručka Vodafone Group 2015. Vodafone and the Vodafone Vodafone Group 2015. Vodafone a loga Vodafone jsou logos are trade marks of Vodafone Group. Any product ochranné známky skupiny

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné otázky

Více

Telefonování...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Telefonování...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Přehled telefonu...4 Zapnutí telefonu...5 Nápověda...6 Nabíjení baterie...6 Maximalizace výdrže baterie...6 Ikony na obrazovce...8 Přehled nabídek...9 Procházení nabídek...10 Paměť médií...11

Více

Kapesní počítač Acer n300. Uživatelská příručka

Kapesní počítač Acer n300. Uživatelská příručka Kapesní počítač Acer n300 Uživatelská příručka Instrukce pro likvidaci Instrukce pro likvidaci Při likvidaci tohoto elektronického zařízení s ním nesmíte zacházet jako s běžným odpadem. V zájmu minimálního

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KX-TGE210FX http://cs.yourpdfguides.com/dref/5646273

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KX-TGE210FX http://cs.yourpdfguides.com/dref/5646273 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC KX- TGE210FX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12

Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Informace o tomto příslušenství 4 Tlačítka

Více

SM-G925F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-G925F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.1. www.samsung.com SM-G925F Uživatelská příručka Czech. 04/2015. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Karta SIM nebo USIM 10 Baterie 15 Zapínání a vypínání zařízení

Více

Pokročilý ovladač ipodu s Bluetooth. ex-10. NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat.

Pokročilý ovladač ipodu s Bluetooth. ex-10. NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat. JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Pokročilý ovladač ipodu s Bluetooth ex-10 NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat. PERFECT SOUND s.r.o. http://www.alpine-electronics.cz Leopoldova

Více

GT-S5220. Uživatelská příručka

GT-S5220. Uživatelská příručka GT-S5220 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Více

Nokia E60 - Uživatelská příručka

Nokia E60 - Uživatelská příručka Nokia E60 - Uživatelská příručka 9241260 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ "My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RM-49 shoduje s ustanoveními následující

Více