JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE"

Transkript

1 JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Ohlédnutí do minulosti a pohled do budoucna v sociální psychiatrii 20. listopadu 22.listopadu 2008 Ostravice, Beskydy, Hotel Sepetná 2. OZNÁMENÍ

2 Vážené kolegyně, kolegové, přátelé a příznivci sociální psychiatrie, výbor sekce sociální psychiatrie PS ČLS JEP vás co nejsrdečněji zve na třicátou jubilejní konferenci sociální psychiatrie. Konference nese název Ohlédnutí do minulosti a pohled do budoucna v sociální psychiatrii především proto, že se jedná o jubilejní ročník konference. Chceme poskytnou prostor jak k propojení naší sociální psychiatrii s její historií a tradicí, tak i k perspektivám a budoucím úkolům, které jí čekají. Jedním z témat konference je vývoj sociální psychiatrie u nás a v zahraničí. Přizvali jsme některé sociální psychiatry ze zahraničí a rádi se seznámíme s vývojem v sociální psychiatrii v jiných zemích. Dalším nosným tématem konference jsou intervence umožňující léčbu a začlenění pacientů do přirozeného prostředí. Tímto tématem chceme dále podpořit naše dlouholeté snahy o transformaci psychiatrické péče u nás, její přeměnu z péče převážně ústavního charakteru v charakter více komunitní. Chtěli bychom prezentovat zkušenosti s intervencemi v přirozeném prostředí pacientů (např. časné intervence u psychóz, asertivní komunitní léčba, péče o pacienty s duální diagnózou). Perspektivy svépomocných hnutí jsou třetím tématem konference. Klientské a příbuzenské hnutí se u nás zdařile rozvíjí. Toto hnutí bude stále méně odmyslitelnou součástí celého systému služeb o duševně nemocné. Rádi bychom, aby účastníci konference mohli získat přehled o klientském hnutí a hnutí příbuzných duševně nemocných u nás, o jejich zapojení do mezinárodních struktur i o problematice práv a životních podmínek psychiatrických pacientů. Mezi součásti sociální psychiatrie patří psychiatrická epidemiologie a výzkum. Komunitní psychiatrie potřebuje sociálně psychiatrický výzkum a právě těmto potřebám a možnostem výzkumu, jak tyto potřeby naplnit, bude věnováno další téma konference. V neposlední řadě je konference již tradičně otevřena všem novým přístupům v sociální psychiatrii, ať již jde o terapeutické metody nebo postupy či o vzdělávací programy. Letošní jubilejní konference se místem svého konání navrací do oblasti poblíž Kroměříže, kde se kdysi tradičně konávala. Byli bychom rádi, aby mohli konferenci využít v co největší míře moravští kolegové a mohla tak být i místem jejich vzájemného setkání. Věříme však, že Beskydsko bude pro všechny účastníky inspirativním místem pro diskuse v sociální psychiatrii. Těšíme se na setkání s Vámi letos v listopadu v Ostravici za výbor sekce sociální psychiatrie PS ČLS JEP MUDr. Ondřej Pěč, předseda

3 POŘÁDÁ Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví Asociací komunitních služeb o.s. Kolumbus Sdružením ambulantních psychiatrů ORGANIZAČNÍ VÝBOR MUDr. Ondřej Pěč MUDr. Juraj Rektor Mgr. Barbora Wenigová Mgr. Pavla Šelepová Mgr. Michal Balabán PROGRAMOVÝ VÝBOR PhDr. Eva Dragomirecká PhDr. Václava Probstová CSc. MUDr. Přemysl Suchomel MUDr. Ondřej Pěč MUDr. Juraj Rektor PhDr. Ladislav Csémy MUDr. Zuzana Foitová MUDr. Petr Hejzlar VĚDECKÝ SEKRETARIÁT KONFERENCE Sekce sociální psychiatrie PS ČLS JEP Kontaktní adresa: MUDr. Ondřej Pěč Klinika ESET Vejvanovského Praha 4 Tel.: TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONFERENCE GUARANT International / Sociální psychiatrie 2008 Opletalova Praha 1 Tel.: Fax:

4 PROGRAMOVÝ SOUHRN Předběžný program konference sociální psychiatrie Místo konaní: Hotel Sepetná, Ostravice, Beskydy, Čtvrtek Registrace Zahájení konference (vystoupení zástupců pořádajících organizací) Plenární přednášky: Freindl M.: Vývoj služeb pro duševně nemocné v Rakousku Germanovičius A.: Situace psychiatrické péče v Litvě Krajčovičová D.: Sociální psychiatrie na Slovensku Pěč O.: Zkušenosti s finským systémem péče o duševně nemocné Kulturní program Pátek Plenární přednášky: Foitová Z., Lorenc J.: Časné intervence u psychóz Stuchlík J.: Asertivní komunitní léčba a její modifikace v našich podmínkách Zlámaný J.: Integrovaný systém péče o pacienty s duální diagnózou Hellerová P.: Problematika začleňování adolescentů s duševními poruchami Beránková A.: Intervence psychiatra umožňující léčbu a začlenění pacientů v přirozeném prostředí Hejzlar P.: Spolupráce sociálních pracovníků, psychiatrických ambulancí a dalších služeb Rektor J.: Náplň práce psychiatra z hlediska typu poruchy Müller V.: Atypické depotní antipsychotikum (Risperdal Consta) a jeho účinek na chování, redukci hospitalizace a sociálně pracovní začleňování pacientů Macák L.: Aspekty sociálního začleňování z hlediska moderních antipsychotik přestávka panel Intervence umožňující léčbu a začlenění pacientů do přirozeného prostředí (1.část) panel Perspektivy svépomocných hnutí (1.část) panel Psychiatrická epidemiologie a výzkum v komunitní psychiatrii (1.část) panel Rozvoj v sociální psychiatrii (terapie, metody, vzdělávání) (1.část) přestávka

5 Plenární přednášky: Poljaková J.: EUFAMI jako zdroj inspirace pro rozvoj svépomocných hnutí Matyášová-Zdražilová P., Lukasová M.: Práva a životní podmínky pacientů v PL zjištění veřejného ochránce práv Balabán M.: Svépomocné hnutí v ČR Pfeiffer J.: Děti v institucích - řešení problému jako inspirace pro psychiatrii přestávka panel Intervence umožňující léčbu a začlenění pacientů do přirozeného prostředí (2.část) panel Perspektivy svépomocných hnutí (2.část) panel Psychiatrická epidemiologie a výzkum v komunitní psychiatrii (2.část) panel Rozvoj v sociální psychiatrii (terapie, metody, vzdělávání) (2.část) přestávka Společenský večer s rautem Sobota Plenární přednášky: Dragomirecká E.: Fyzické zdraví psychiatrických pacientů v institucích Csémy L., Dragomirecká E., Foitová Z., Hejzlar P., Pěč O.: Potřeby služeb komunitní psychiatrie na sledování a výzkum. Možnosti výzkumu k jejich naplnění (plenární panel s příspěvky a diskusí) přestávka panel Intervence umožňující léčbu a začlenění pacientů do přirozeného prostředí (3.část) panel Perspektivy svépomocných hnutí (3.část) panel Psychiatrická epidemiologie a výzkum v komunitní psychiatrii (3.část) panel Rozvoj v sociální psychiatrii (terapie, metody, vzdělávání) (3.část) Zakončení Akce má charakter postgraduálního vzdělávání lékařů, klinických psychologů a zdravotních sester. Je garantována ČLK, AKP a ČAS (ohodnoceno kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání účastníci obdrží certifikát o účasti.

6 AKTIVNÍ ÚČAST ABSTRAKTA Abstrakta budou přijímána elektronicky nebo faxem Technickým sekretariátem akce: GUARANT International / Sociální psychiatrie 2008 Fax: Rozsah abstrakta je max.15 řádek. Témata příspěvků: 1. vývoj sociální psychiatrie u nás a v zahraničí 2. intervence umožňující léčbu a začlenění pacientů do přirozeného prostředí 3. perspektivy svépomocných hnutí 4. psychiatrická epidemiologie a výzkum v komunitní psychiatrii 5. rozvoj v sociální psychiatrii (terapie, metody, vzdělávání Příspěvky mohou být prezentovány ve formě přednášky, posteru nebo prezentace v rámci panelu. Prezentaci přednášky delší než 15 minut včetně diskuse či pořádání workshopu nebo semináře je nutno předem dohodnout s vědeckým sekretariátem konference. Preferovanou formu prezentace prosím zatrhněte na Formuláři na příjem abstrakt, který je k dispozici na webových stránkách akce nebo k vyžádání u technického sekretariátu akce. Termín pro zaslání abstrakt / uzávěrka: 30. září 2008 Informace o zařazení příspěvku do programu bude autorům zaslána v průběhu října Sympozium je garantováno a ohodnoceno: Lékaři: Českou lékařskou komorou 15 kredity, číslo akce Kliničtí psychologové: Českou lékařskou komorou 9 kredity za 3 dny na sympoziu, 10 kredity za spoluautorství na přednášce a 15 kredity za přednesení přednášky, kód akce: PHA - 76/2008. Sestry: Českou asociací sester v rozsahu 15 hodin teorie, číslo akce ČAS/KK/3944/2008

7 REGISTRACE Registraci vyřizuje Technický sekretariát konference GUARANT International / Sociální psychiatrie 2008 Tel.: Fax: Registrace je možná: POŠTOU vyplňte přiložený formulář a zašlete ho poštou na adresu technického sekretariátu FAXEM - vyplňte přiložený formulář a zašlete ho faxem na číslo technického sekretariátu ELEKTRONICKY zašlete požadavek em na adresu technického sekretariátu Potvrzení registrace a ubytování Vám bude zasláno do několika dnů em nebo faxem. Vyřízení vaší registrace a ubytování urychlíte tím, že spolu s přihláškou zašlete kopii bankovního převodu nebo číslo kreditní karty, kterou chcete platit. Daňový doklad Vám bude na požádání vystaven po skončení konference. Certifikát o účasti obdržíte na registrační přepážce v hotelu Sepetná. REGISTRAČNÍ POPLATKY Registrační poplatek Reg.poplatek - pacienti Do 31. října 2008 Od 1. listopadu Kč 350 Kč 1200 Kč 350 Kč Registrační poplatek zahrnuje: vstup na odborný program vstup na výstavu občerstvení v době kávových přestávek konferenční materiály potvrzení o účasti Kapacita snížených registračních poplatků (reg. poplatek pacienti) je omezená a podléhá schválení organizačního výboru. Vstupenka na společenský večer Kč Společenský večer se koná v prostorách hotelu Sepetná, Ostravice, Beskydy.

8 REZERVACE UBYTOVÁNÍ Rezervaci ubytování vyřizuje Technický sekretariát konference. GUARANT International / Sociální psychiatrie 2008 Tel.: Fax: Pro informaci o možnostech ubytování, cenách a kapacitách, navštivte prosím webové stránky konference nebo kontaktujte technický sekretariát akce. PLATEBNÍ PODMÍNKY Registrační poplatek i ubytování je nutné uhradit v plné výši před začátkem konference, a to bankovním převodem nebo kreditní kartou: Bankovní převod Číslo účtu: 79353/0300 Název účtu: GUARANT International spol. s r.o. Banka: Československá obchodní banka, Na Příkopě 18, Praha 1 SWIFT: CEKOCZPP Variabilní symbol: Detaily platby: / Vaše jméno Upozornění: Bankovní poplatky musí být v plné výši uhrazeny účastníkem. Neumožňuje-li Vaše banka uvést písemné údaje (jméno) ve variabilním symbolu, uveďte prosím pouze číslo a Vaše jméno uveďte prosím do zprávy pro příjemce. Kreditní karty Akceptované kreditní karty: MasterCard, VISA, Diner Club, American Express Požadované údaje o kartě: číslo kreditní karty jméno držitele karty platnost (datum expirace) CVC kód (tři poslední číslice uvedené za číslem karty na podpisovém panelu na zadní straně karty) V případě platby kreditní kartou prosíme rovněž o zaslání autorizace faxem, autorizační formulář součástí registračního formuláře.

9 STORNOVACÍ PODMÍNKY Zrušení registrace do 30. září 2008 bez storno poplatku, pouze manipul. poplatek 150 Kč 1. října až 31. října % ceny registračního poplatku po 1. listopadu % ceny registračního poplatku Zrušení ubytování do 15. září 2008 bez storno poplatku, pouze manipul. poplatek 150 Kč 16. září až 15.října 2008 storno poplatek ve výši 1 noci od 16. října až do příjezdu 100% celého pobytu

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PŘED KONFERENCÍ SVĚTOVÉ ASOCIACE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Duševní nemoc a vztahy 19. října 20.října 2007 Praha, Konferenční centrum InGarden 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně, kolegové,

Více

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Místo sociální psychiatrie v moderní psychiatrické péči 30. listopadu 2. prosince 2006 Kongresové a kulturní centrum lázeňská kolonáda, Poděbrady 2. OZNÁMENÍ Vážené

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava LYMPHO 2011 kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava www.lympho.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, dovolte nám, abychom

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.cz Sponzorováno ITA-AITES MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE POZVÁNKA Česká tunelářská asociace ITA-AITES vás srdečně

Více

XIV. kongres České internistické společnosti

XIV. kongres České internistické společnosti XIV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi 16. 19. září 2007 Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 INFORMACE Vážené a milé kolegyně,

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na XXVI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, které se již tradičně účastní pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Srdečního

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více

ODHM IV. OSTRAVSKÉ DNY 2014 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

ODHM IV. OSTRAVSKÉ DNY 2014 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o., Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP, Katedra biomedicínských oborů, Lékařská

Více

workshop hlavní partner mediální partner

workshop hlavní partner mediální partner workshop hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem Aktuální

Více

ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP (ČSHLM) Ústav mikrobiologie a imunologie,

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner liberec hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 25. 26. dubna 2012 organizuje Český institut interních auditorů workshop por interní auditory s názvem Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Zoologické zahrady, Dr. Ing. Radomíra Habáně. Český institut interních auditorů aneb audit ve všech barvách Národní konference Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com

Více

21. PEDIATRICKÝ DEN 21. února 2015

21. PEDIATRICKÝ DEN 21. února 2015 Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádá 21. PEDIATRICKÝ DEN 21. února 2015 Krajský úřad Ústeckého kraje Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz/pdul2015

Více

NEWS. Informace o proběhlé 10. Panevropské hlasové konferenci (Pan European Voice Conference) PEVOC v Praze. Říjen 2013

NEWS. Informace o proběhlé 10. Panevropské hlasové konferenci (Pan European Voice Conference) PEVOC v Praze. Říjen 2013 NEWS Informace pro členy České společnosti Vážené kolegyně, vážení kolegové, Jedním z hlavních úkolů výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP je pečovat o dobré odborné

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(2) OZNÁMENÍ NOTIFICATIONS Firma VIDIA spol s r. o. si Vás dovoluje pozvat na seminář Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů,

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

Beskydský pediatrický den 2013

Beskydský pediatrický den 2013 Česká pediatrická společnost ČLS JEP Beskydský pediatrický den 2013 7. června 2013 Hotel Eroplán Rožnov pod Radhoštěm Pod záštitou: Nemocnice ve Frýdku-Místku Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz/bpd2013

Více

10. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 20. 22. 10. 2015

10. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 20. 22. 10. 2015 Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. ČVUT v Praze, Fakulta strojní ČEZ, a. s. ZČU v Plzni, Fakulta strojní ÚJV Řež, a.s. Inženýrská akademie České republiky ČSNMT 10. konference ZVYŠOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ 46. CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ Písek, 13. - 15. května BIOLAB 2012 pod záštitou starosty města Písek JUDr. Ondřeje Veselého a ředitele Nemocnice Písek, a. s. MUDr. Jiřího Holana, MBA odborný

Více

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014

47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014 BIOLAB 2014 47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014 pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Svatopluka Němečka, MBA děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Více