NAITECH CTN-151 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ NÁVOD K POUŽITÍ. NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAITECH CTN-151 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES"

Transkript

1 WORLD OF NEW NOLOGIES NAI CTN-151 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme Vám proto zaručit jeho výbornou kvalitu. Pro snadnou a bezpečnou obsluhu výrobku si prosím pozorně přečtěte informace uvedené v tomto návodu.

2 WORLD OF NEW NOLOGIES Specifikace funkcí : Bluetooth handsfree sada kompatibilní se všemi mobilními telefony vybavenými BT technologií DSP technologie pro vysokou kvalitu zvuku CVC technologie k odstranění nežádoucího šumu a ozvěn při hovoru přes handsfree sadu. Podporuje vstupy line-in, USB, SD karty ( USB vstup pouze v případě že zařízení není vybaveno interní pamětí, pokud má přístroj interní paměť, slouží USB rozhraní pouze pro komunikaci s počítačem ) Zobrazení ID volajícího, podporuje přijmutí a odmítnutí hovoru, přesměrování hovoru a vytočení posledního volaného čísla Automatické připojení mobilního telefonu pokud je v dosahu BT Zabudovaný mikrofon Přehledný LCD display 1.44" FM vysílač v rozsahu Mhz Pružný držák nastavitelný dle vašich požadavků Přednastavený Equalizer: Normal, Rock, Soft, Jazz, SRS Technická specifikace : Excelentní zvuková kvalita, plně duplexní komunikace s DSP technologií ( Digital Signal Processing ) a CVC technologií která je určená k odstranění nežádoucí ozvěny a šumu na pozadí. Podporované BT profily: Pracovní napětí: FM frkvenční rozsah: Napájení: Podporované formáty: Zkreslení: SNR: Odstup L/P kanál: Frekvenční rozsah: Dosah FM vysílače Bluetooth 2.0 ( HSP 1.0, HFP 1.5, A2DP) V MHz Stejnosměrné 12-24V (zásuvka zapalovače ve vozidle ) MP3, WMA 0,1% 60dB 60dB 20Hz -- 15kHz m

3 Instalace : WORLD OF NEW NOLOGIES 1. Vložte zástrčku přístroje do zásuvky 12/24V ve vašem vozidle 2. Nastavte FM frekvenci na autorádiu na vámi požadovanou hodnotu v rozmezí Mhz (doporučení: nastavte takovou frekvenci na které nevysílá v okolí žádný FM vysílač či rádio, v opačném případě by mohlo docházet k rušení vašeho zařízení) 3. Pomocí tlačítek a nastavte frekvenci FM vysílače zařízení na stejnou hodnotu, kterou jste v minulém kroku nastavili na vašem autorádiu. 4. Nyní je vaše zařízení připraveno k přehrávání hudby z USB, SD/MMC nebo LINE-IN vstupu (doporuční: pokud je FM vysílání rušeno, zvolte v kroku 2 a 3 jinou volnou frekvenci a postup opakujte) Instalace Bluetooth : Spárování zařízení s mobilním telefonem (Doporučení: Zkontrolujte zda je na vašem mobilu zapnut BT. Pokud ne, zapněte jej nyní) 1. Zapojte vaše zařízení, stlačte a podržte tlačítko TL1 na displeji se objeví PAIR. Nyní je vaše zařízení připraveno ke spárování s mobilní telefonem. 2. Zapněte funkci vyhledávání BT zařízení na vašem telefonu, pokud je vše v pořádku objeví se v seznamu nalezených zařízení váš přístroj, pokud používáte BT adaptér klíčenku (dongle), postupujte při párování dle návodu pro toto zařízení. 3. Vyberte v seznamu nalezených vaše zařízení a pokračujte v párování. 4. Při výzvě k zadání PIN kódu, zadejte prosím 0000 ", mobilní telefon poté dokončí párování. 5. Pokud bylo párování úspěšné, je komunikace mezi telefonem a zařízením připraveno k použití. Popis zařízení :

4 WORLD OF NEW NOLOGIES Základní ovládání přístroje : Vyzvednutí hovoru: Krátce stlačte TL1 pro příjem příchozího hovoru. Přístroj sám ztlumí přehrávání hudby. Odmítnutí hovoru: Dlouze stlačte TL1 k odmítnutí příchozího hovoru. Přesměrování hovoru: Pokud chcete hovor přesměrovat z BT HF sady zpět do telefonu, stlačte TL2. Poslední volané číslo: Pro vytočení posledního volaného čísla stlačte dlouze. Zap/Vyp zařízení: Pro zapnutí či vypnutí zařízení stiskněte a podržte tl. ZAP/VYP na DO na volantu Přehrávání / Pausa: Krátce stiskněte pro přehrávání MP3/WMA souboru, pro pauzu během přehrávání opět krátce stiskněte, pro pokračování v přehrávání jej opět krátce stlačte Předchozí / Nasledující: Pro změnu přehrávané skladby krátce stlačte vzad nebo vpřed. Změna FM frekvence : Krátce stiskněte nebo pro změnu a nastavení vysílací frekvence vašeho zařízení. Po nastavení přístroj změnu sám uloží do 2 sekund Změna hlasitosti : Pro změnu hlasitosti stlačte a podržte pro snížení hlasitosti nebo pro zvýšení hlasitosti Ovládání pomocí dálkového ovladače : Nastavení frekvencefm: zadejte frekvenci na číselné klávesnice DO např. pro zadejte a potvrďte stiskem CH+. Tlačítka CH+/CH- : Změna frkvence o 0.1MHz při krátkém stisku, při dlouhém stisknutí rychlá změna frekvence Změna hlasitosti: pro změnu hlasitosti použijte tlačítka a : Přehrávání / Pausa: Krátce stiskněte pro přehrávání MP3/WMA souboru, pro pauzu během přehrávání opět krátce stiskněte, pro pokračování v přehrávání jej opět krátce stlačte Vyzvednutí hovoru CH -,CH + Předchozí skladba Nastavení hlasitosti Přesměrování hovoru Zavěšení hovoru Změna nastavení EQ Přehrávání / Pausa Následující skladba Výběr předchozí či následné skladby: použijte tlačítka Vyzvednutí hovoru: Krátce stlačte pro příjem příchozího hovoru. Odmítnutí hovoru: Krátce stlačte odmítnutí příchozího hovoru. Přesměrování hovoru: Pokud chcete hovor přesměrovat z BT HF sady zpět do telefonu, dlouze stlačte tl. přesměrování hov. Poslední volané číslo: Pro vytočení posledního volaného čísla stlačte dlouze Číselná klávesnice: - normal mód - výběr skladby dle čísla v seznamu - výběr frekvence - přímé číselné zadání frekvence FM transmitteru ( pro potvrzení zadané frekvence stlačte tlačítko CH+ ) Equalizer EQ : pro změnu módu equalizeru krátce stiskněte tl. EQ Změna nastavení EQ Přehrávání / Pausa Tlačítko ZAP/VYP!!! Upozornění!!! Dálkové ovládání na volant upevněte prosím pomocí pružného popruhu se suchým zipem, tak aby vám v žádném případě nepřekáželo v řízení motorového vozidla!!! Následující / Předchozí skladba Nastavení hlasitosti Nastavení frekvence

5 WORLD OF NEW NOLOGIES Všeobecná ustanovení a pokyny!!! DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ!!! Nevystavujte přístroj působení nepřiměřeného tlaku a otřesů. Otřesy, ke kterým dochází během normálního užívání, nemají na přístroj vliv. Upuštění těžkého předmětu na přístroj ale může způsobit jeho nevratné poškození nebo zhoršení funkčnosti. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, neodkládejte jej na: místa s vysokou mírou vlhkosti vzduchu místa se silným magnetickým polem místa vystavená extrémním teplotám místa vystavená přímému slunečnímu záření nebo do blízkosti zařízení, sálajícího teplo přístrojovou desku automobilu Při práci s přístrojem jej nevystavujte nárazům; mohlo by dojít k jeho poškození Přístroj sami nerozebírejte ani neopravujte Přístroj nezapínejte na místech, kde je zakázán provoz elektronických zařízení Pokud přístroj obsahuje datový prostor ( SD/MMC karty, Flash disky apod.) zálohujte si jeho obsah pravidelně na svém počítači či jiném zálohovacím prostředku. Jakékoli poškození přístroje, způsobené elektrickým výbojem, statickou elektřinou nebo nesprávným používáním, může být příčinou trvalého poškození nebo smazání dat. Záruční informace Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku nevhodným používáním (nadměrnou silou zničené nebo zamáčknuté tlačítko, rozlomený konektor či jack obvykle způsobené trhnutím za tělo přístroje připojeného k PC, napájení nebo jinému kabelu např sluchátek apod., prasklý displej, poškození součástí přístroje vlivem jeho pádu,oxidací způsobená politím nebo ponořením přístroje do tekutiny apod.) Na všechny ostatní poruchy se vztahuje zákonná záruka, která trvá 24 měsíců od data prodeje. Pro uplatnění záruky musí reklamující předložit řádně vyplněný záruční list a doklad o koupi. Aby nedošlo k nežádoucí ztrátě dat, doporučujeme zálohování důležitých informací. Naše společnost není v žádném ohledu odpovědná za možné škody, způsobené ztrátou nebo poškozením dat či jiné škody související se ztrátou nebo poškozením dat. Přístroj je před opuštěním výrobního procesu důkladně zkontrolován a přezkoušen. I přes to se může stát, že z důvodu například špatné manipulace při přepravě, bude po rozbalení nefunkční. Před tím, než ho odnesete do našeho servisního centra k reklamaci, si prosím přečtěte pozorně tento návod a prověřte zda není nefunkčnost přístroje způsobená jinou příčinou (např. nefunkční elektrická síť, závada na počítači či USB portech a ovladačích, pokud je přístroj využívá ). Popisy, postupy a vyobrazení jsou platné ke dni tisku návodu. Vyhrazujeme si právo naše zařízení i nadále zdokonalovat a proto je možné, že některé části mohou být změněny bez předchozího upozornění. Není-li některá funkce popsána v tomto návodu, můžete zkusit z našich stránek stáhnout aktualizovaný návod v elektronické podobě, který je vždy nejaktuálnější a respektuje všechny změny od posledního vydání. Důležité informace 1. Přístroj je vyroben technologicky náročnými procesy. Proto jej sami nerozebírejte a ani se jej nepokoušejte opravovat, toto je bráno jako porušení záručních podmínek a záruční oprava či reklamace nebude akceptována. 2. Chraňte přístroj před nárazy a údery. 3. Nepoužívejte přístroj v prostředí s extrémními teplotami, nadměrnou vlhkostí, v prašném prostředí, v blízkosti silného magnetického pole a nenechávejte jej po delší dobu na přímém slunci. 4. Pro čištění povrchu přístroje používejte vždy jen navlhčený látkový hadřík. V žádném případě nepoužívejte k čištění chemikálie či rozpouštědla. 5. Pokud není uvedeno v popisu přístroje jinak, nesmí být vystaven působení tekoucí nebo kapající vody. Nenechávejte jej také v blízkosti otevřených nádob naplněných vodou, které by se mohly převrhnout. 6. Zamezte možnému poškození sluchu! Při poslechu nahrávek zvolte přiměřenou úroveň hlasitosti přehrávání. 7. Neupravujte žádnou část přístroje. Toto je bráno jako porušení záručních podmínek a záruční oprava či reklamace nebude akceptována. 8. Používejte pouze příslušenství dodávané výrobcem zařízení. Použití jakéhokoli jiného typu může mít za následek zánik záručních podmínek a může být nebezpečné. 9. Nefunkční přístroj a příslušenství likvidujte v souladu s pravidly pro ochranu životního prostředí platnými ve Vaší zemi. 10. Pokud se vyskytne na přístroji závada, spojte se s prodejcem, u kterého jste jej zakoupili nebo kontaktujte servisní středisko naší společnosti. Bližší informace na adrese

OBSAH 1. BTP-06 - ÚVOD 1.1 ZÁKLADNÍ FUNKCE OBSAH... 1 4. ROZŠÍŘENÁ KONFIGURACE... 11 1. BTP-06 - ÚVOD... 1 2. ZAČÍNÁME... 3 5. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...

OBSAH 1. BTP-06 - ÚVOD 1.1 ZÁKLADNÍ FUNKCE OBSAH... 1 4. ROZŠÍŘENÁ KONFIGURACE... 11 1. BTP-06 - ÚVOD... 1 2. ZAČÍNÁME... 3 5. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ... OBSAH OBSAH... 1 1. BTP-06 - ÚVOD... 1 1.1 Základní funkce... 1 1.2 Popis... 2 2. ZAČÍNÁME... 3 2.1 Obsah balení... 3 2.2 Sestavení a zapnutí... 3 2.3 Spárování BTP-06 s Vaším mobilním telefonem... 4 2.4

Více

Pokročilý ovladač ipodu s Bluetooth. ex-10. NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat.

Pokročilý ovladač ipodu s Bluetooth. ex-10. NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat. JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Pokročilý ovladač ipodu s Bluetooth ex-10 NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat. PERFECT SOUND s.r.o. http://www.alpine-electronics.cz Leopoldova

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Některé části této příručky se mohou lišit od funkcí vašeho telefonu v závislosti na vaší oblasti nebo na poskytovateli služeb. www.samsung.com Printed

Více

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz Návod k použití GSM telefon EVOLVE Survivor GX780 www.evolve.cz Upozornění Tento produkt byl vytvořen tak aby vyhovoval standardu voděodolnosti IPX4. S ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako

Více

GT-C3520. Uživatelská příručka

GT-C3520. Uživatelská příručka GT-C3520 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

GT-S5610. Uživatelská příručka

GT-S5610. Uživatelská příručka GT-S5610 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

TAB R105BK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

TAB R105BK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TAB R105BK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NAVŠTIVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM A PROHLÉDNĚTE SI DALŠÍ VÝROBKY TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před instalací a prvním použitím si přečtěte tuto příručku. Obsah Důležité

Více

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

GT-S5220. Uživatelská příručka

GT-S5220. Uživatelská příručka GT-S5220 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Více

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Tlačítka a části telefonu 6 Zapnutí a vypnutí 6 Nabíjení baterie 6 Antény

Více

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné otázky

Více

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300 Komunikační systémy Ascotel IntelliGate A150 A150 A300 A300 2025 2025 2045 2065 Aastra 620d Uživatelská příručka Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací prvky

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. POKUD OTEVŘETE VNĚJŠÍ OBAL PŘÍSTROJE NEBO DO NĚJ JAKKOLI

Více

GoClever TAB I71 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. www.goclever.com

GoClever TAB I71 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. www.goclever.com GoClever TAB I71 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA www.goclever.com Důležité informace Prohlášení o shodě Tímto GOCLEVER Technology prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení Směrnice 199/5/WE.

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP 80880 Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 8 Část I. Začínáme... 9 Uvedení telefonu do provozu... 9 Vložení baterie... 9 Vložení SIM karty... 10 Vyjmutí SIM karty... 10 Vložení paměťové

Více

návod k obsluze 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 Český výrobek

návod k obsluze 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 Český výrobek návod k obsluze 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 Český výrobek Poslední aktualizace 14.10.2013 Představení kamery 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 miniaturní 3G kamera pohlídá váš dům, byt, garáž či chalupu vyfotí

Více

Uživatelská příručka. www.htc.com

Uživatelská příručka. www.htc.com Uživatelská příručka www.htc.com Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ PLNĚ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE TELEFON NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD TELEFON

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KX-TGE210FX http://cs.yourpdfguides.com/dref/5646273

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KX-TGE210FX http://cs.yourpdfguides.com/dref/5646273 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC KX- TGE210FX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model Návod k obsluze Konferenční IP telefon Model KX-NT700 Děkujeme vám za nákup výrobku Panasonic. Před použitím přístroje si důkladně prostudujte tento návod. Po přečtení si jej uschovejte pro budoucí potřebu.

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1.

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1. Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky s operačním systémem Android 4.1. Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití tento telefon je složité elektronické zařízení,

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE

Více

TG6411-6421FX(cz-cz).book Page 1 Tuesday, February 24, 2009 8:39 AM. Model č. KX-TG6411FX. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem

TG6411-6421FX(cz-cz).book Page 1 Tuesday, February 24, 2009 8:39 AM. Model č. KX-TG6411FX. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem TG6411-6421FX(cz-cz).book Page 1 Tuesday, February 24, 2009 8:39 AM Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon Model č. KX-TG6411FX KX-TG6412FX Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. KX-TG6421FX

Více

LG-GD880. Uživatelská příručka ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lgmobile.com P/NO : MMBB0000000 (1.0) H

LG-GD880. Uživatelská příručka ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lgmobile.com P/NO : MMBB0000000 (1.0) H ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-19406A Czech. 11/2009. Rev. 1.2. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-19406A Czech. 11/2009. Rev. 1.2. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

GT-S5620. Uživatelská příručka

GT-S5620. Uživatelská příručka GT-S5620 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více