kompletní řešení E N TĚ E O P Z v harmonii s přírodními zdroji R copyright law - 07/2014 kompletní řešení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kompletní řešení E N TĚ E O P Z v harmonii s přírodními zdroji www.contechin.eu www.contechin.eu R copyright law - 07/2014 kompletní řešení"

Transkript

1 kompletní řešení GETIKA - ČIŠ E N TĚ E O I NÍ B D VO Z AC P Z INIPIVOVAY - OVÁNÍ BIO -M MA SY - moderní technologie poradenství - financování dodávky - servis N VÁ CO OSTŮ NE kompletní řešení CONTECHIN s.r.o. Úzká 162, Česká Ves Czech epublic EUOPE Tel.: GSM: v harmonii s přírodními zdroji Tax ID: CZ copyright law - 07/2014 P A

2 Vize: CONSULTING Přinášet zákazníkům úplné a nejoptimálnější řešení ve všech oblastech našich výrobních a dodavatelských aktivit. Mise:. Chceme být předním dodavatelem moderních technologií a investičních celků a během našeho růstu nekompromisně dodržovat všechny naše etické a morální principy a hodnoty. Přispět k životu v harmonii s přírodními zdroji.. Hodnoty Profesionální a solidní pracovní tým. Zodpovědnost k životnímu prostředí a přírodním zdrojům. Úcta, respekt a lidský přístup k zákazníkům a spolupracovníkům. Společnost CONTECHIN se zaměřuje na dodávky technologií a investičních celků. ozhodujícím kritériem pro rozhodování v jaké oblasti působit, byla vedle zkušeností a dovedností i snaha přispět k šetrnému přístupu a využívání přírodních zdrojů. Důležitým hlediskem byly i tradice a zkušenosti českých průmyslníků, na které chceme navázat. Český průmysl patřil, patří a nadále i bude patřit ke světové špičce. Je mnoho oblastí, kde můžeme nabízet velmi kvalitní dodávky na nejvyšším stupni profesionality s přiměřenou cenou. Společnost CONTECHIN se zaměřuje na úplná a profesionální řešení. Tým spolupracovníků a partnerů zapojených do našeho konsorcia je způsobilý řešit i velmi složitá zadání. ozhodli jsme se dodávat technologie pro zpracování biomasy, technologie pro zpracování nerostných surovin, čistírny a úpravny vod a technologie pro výrobu tepelné a elektrické energie z biomasy. Velkou pozornost věnujeme projektům na zpracování komunálního odpadu. V naší nabídce naleznete i minipivovary pro výrobu českého piva. Zde se můžeme pochlubit dvěma novinkami minipivovarů. Pro výrobu českého piva dodáme k našim technologiím i slad a chmel. Usilujeme o to, abychom nabízeli úplná řešení sestávající z poradenství, návrhu řešení, dodávky s montáží, zaškolení obsluhy, servisu a dodávky náhradních dílů. Přejeme si, aby se k nám zákazníci vraceli. Vybudování důvěry je pro nás cíl i závazek. Bořivoj Minář Nabízíme vždy úplná řešení Technické poradenství Studie proveditelnosti k námi dodávaným technologiím Odborné posudky a návrhy projektů Úspory energií- soubor technických opatření evitalizace budov- zateplování, výměna oken, zateplení střechy, regulace Manažerské poradenství Interim management Zvyšování výkonu organizace Vnitřní komunikace Vedení lidí Budování týmu Exportní poradenství Příprava pro export Produkty pro export Teritoria pro export Konkurence Modely prodeje Založení společnosti v zahraničí Personální poradenství Nábor lidí a adaptace Testování výkonnosti Systémy hodnocení a motivace Koučink Týmový koučink Osobní koučink Profesní a výkonnostní koučink Maximální využití potenciálu osoby i týmu

3 PIVOVAY, MINIPIVOVAY TECHNOLOGIE PO ZPACOVÁNÍ NEOSTNÝCH SUOVIN Nabízíme konzultace, návrh a dodávku kompletních technologických celků nebo jednotlivých zařízení. Hledáme pro Vás vždy nejefektivnější řešení. Navrhujeme dodávky energeticky úsporných zařízení s vyšší produktivitou a bezpečností a s minimálními nároky na obsluhu. Vaši spokojenost chceme zajistit snížením provozních nákladů, které zvýší Vaši konkurenceschopnost. České pivo -je typický národní nápoj s nezaměnitelnou chutí a recepturou. - Z českého chmele a sladu Vařené českým sládkem nebo jím zaučenými lidmi v místním pivovaru. OZMANITÉ MOŽNOSTI PODUKCE PIVA TECHNOLOGICKÉ LINKY úplné řešení TECHNOLOGICKÉ UZLY částečné úpravy a náhrady Piva světlá nebo tmavá Piva lehká, ležáky a speciální piva ( více alkoholická ) Piva filtrovaná nebo nefiltrovaná MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Dodáme i jednotlivé stroje: Drtiče Třídiče Dopravníky Podavače Pračky kameniva Dehydrátory Míchačky Balicí zařízení Piva pasterovaná nebo nepasterovaná ( s živými kulturami ) Piva ochucená NOVĚ NABÍZÍME Minipivovar Minipivovar CON-BEE 500 CON-BEE 1000 Profesionální řešení, tanky s certifikátem TUV a prodlouženou životností. Garantované provedení z vysoce legovaných nerezových ocelí odolných sanitačním roztokům i agresivnímu prostředí sklepů. Úsporná koncepce pro ekonomičtější výrobu piva. Minipivovar umožňuje výrobu nejzdravějšího živého nefiltrovaného piva z českého chmele a sladu za použití české receptury a zaučení českým sládkem.

4 NABÍZÍME KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PO ZPACOVÁNÍ BIOMASY (piliny, štěpky, sláma, seno, slupky, plevy, výmlaty) v optimální ekonomické variantě pro zákazníka. Optimalizace nákladů na energie piliny štěpka NÁKLADY NA ENEGI SEVIS VAIABILNÍ STAVEBNICOVÉ ŘEŠENÍ ŘEŠENÍ LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU Skládky Třídírny Zpracování Zpracování zemědělských a netříděných komunálních odpadů sláma PODUKTOVÉ VÝOBNÍ LINKY seno výmlaty plevy DŘEVĚNÉ PELETY AGOPELLETS Brikety jsou moderním ekologickým palivem, které při své výrobě využívá odpady z obnovitelných zdrojů (piliny, čisté odřezky a štěpky bez kůry). Výhodou je vysoká výhřevnost s minimem popela a možnost topení v automatickém kotli bez nutnosti ručního přikládání. U tohoto paliva je snadná manipulace, doprava a skladování. Komfort topení se proto blíží komfortu topení plynem. Výchozí surovinou je ve většině případů sláma, která by jinak nenašla smysluplné uplatnění. Agropelety lze využít nejen na topení, ale současně mohou být použity například i pro hygienickou podestýlku a následně mohou být využity v bioplynové stanici. TEPLO BIOPYN TŘÍDĚNÝ ODPAD KOMPOST VYUŽITÍ ODPADU JAKO DUHOTNÉ SUOVINY Snižuje zátěž životního prostředí odpady Šetří přírodní zdroje surovin i energií Zmenšuje zátěž prostředí vznikající při zpracování primárních surovin, které využitím druhotných surovin nemusíme těžit a zpracovávat. NOVÁ LINKA BIKETY Linka pro výrobu dřevěných pelet CON PELET 1000 Při jejich výrobě mohou být použity i dřevní odpad s kůrou. Brikety mohou nahradit při topení klasické kusové dřevo na topení. Výhodou může být například použití tzv. nočních briket s dlouhou dobou hoření. CON-PELET 1000 je speciálně navržena s minimálními náklady na energii i obsluhu. Představuje vždy kompletní řešení dle konkrétního přání zákazníka. ŘEŠENÍ NA MÍU Na základě dodaných dat a požadovaného cíle zákazníka navrhneme ekonomicky nejvhodnější řešení.

5 Čistírny odpadních vod Udržení zemědělské výroby Zavlažovací systémy Voda je základním atributem života a proto je naší snahou zajistit hospodárné zacházení s touto vzácnou tekutinou a navrácení maximálně možného množství zpět do přírody pro všechny obyvatele země. Kotle na dřevní štěpku Kotle na kusové palivové dřevo Kotle a kamna na pelety účinnost Kotle na dřevěné brikety 94% TEPLO Z OBNOVITELNÝCH ZDOJŮ JEDNODUHOVÉ Technologické celky čistíren komunálních odpadních vod Domovní čistírny odpadních vod ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD - Průmyslové čistírny odpadních vod - Mobilní kontejnerové čistírny odpadních vod UNIVEZÁLNÍ Kotle se vyznačují vysokým komfortem a minimální časovou náročností obsluhy a účinností až 94%. Kotle jsou konstruovány buď jako speciální pro jeden druh paliva, nebo mohou být univerzální pro více typů paliva. Pokud máte přístup k dostatečně velkému množství nestandartního typu paliva za nízkou cenu, navrhneme Vám řešení přímo pro Vás. Tím získáte velmi rychlou návratnost investice a nezávislost na dodavatelích paliva. INTEIO HEAT SOUCES Poloautomatické provedení Automatické provedení ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉMY Pro udržení zemědělské výroby v suchých oblastech KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ Projekt Consultace Dodávka - technologická zaučení - uvedení do provozu záruční pozáruční servis NA MÍU Kamna krbová interiérové kotle s výměníkem tepla

6 BIOPLYN obnovitelná energie budoucnosti Spotřeba energie na celém světě stoupá a současně klesají zásoby neobnovitelných zdrojů energie jako je uhlí, ropa a zemní plyn, jejichž spalováním vzniká navíc další zátěž přírodního prostředí země. Proto se zvyšuje význam obnovitelných zdrojů energie ve kterých biomasa představuje velmi důležitou část pro výrobu tepla, plynu, elektřiny i paliv a je využitelná v podstatě beze zbytku. Elektrická energie a teplo z biomasy Biomasa jako obnovitelný zdroj Ekonomická technologická alternativa Kotle na balíkovou slámu/ Kotle na dřevní štěpku BIOPLYN Bioplynové stanice * S ručním přidáváním investice do budoucnosti nás i našich dětí BIOMASA ODPADY Bioplynové stanice jsou moderní a ekologická zařízení, která se běžně provozují v Č i ve světě. Zpracovávají širokou škálu materiálů nebo odpadů organického původu prostřednictvím anaerobní digesce (proces probíhající v reaktorech bez přístupu vzduchu). Výsledkem procesu je bioplyn, který je zatím nejčastěji využíván k výrobě elektřiny a tepla, a dále digestát, který lze použít jako kvalitní hnojivo (obdoba kompostu). Stejně jako u jiných zdrojů lze při zpracování bioplynu využít kogenerace. U některých bioplynových stanic se dosahuje až 95% účinnosti přeměny energie. Výkon Výkon kw kw ELEKTÁNY NA BIOMASU Kombinace tepla a elektrické energie Variabilní skladba a možnost skladby požadovaného výkonu 95% účinnost Biologické stanice na suchou fermentaci Vstupem mohou být zemědělské suroviny i odpady ( komunální, zemědělské a potravinářské ). Výhodou je to především pro obce a města, protože biologicky rozložitelné odpady není nutné před vstupem do bioplynové stanice nijak upravovat třídit, drtit, zkapalňovat, separovat kovy nebo plasty. Menší množství nežádoucích látek ( sklo, plasty, kamení ) není na závadu. Výkonová řada 500 кw 1000 кw 1500 кw + MONTÁŽ + UVEDENÍ DO POVOZU + ZAŠKOLENÍ NA MÍU Z MODULŮ JEDNODUŠE Řešení na míru dle vašeho konkrétního zadání a situace. Stavebnicová skladba ze standardních modulů umožňuje variabilní řešení a rychlou montáž s následně jednodušším provozem a menšími servisními nároky. Projektová dokumentace s umístěním technologie do půdorysné situace. ealizační projektovou dokumentaci doporučujeme zhotovit ve spolupráci s místními projekčními firmami, které pracují s předpisy a podmínkami v daném regionu.

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

Aplikace systémů vytápění. Efektivní a spolehlivá řešení systémů vytápění po celém světě

Aplikace systémů vytápění. Efektivní a spolehlivá řešení systémů vytápění po celém světě Aplikace systémů vytápění Efektivní a spolehlivá řešení systémů vytápění po celém světě Pomáháme vám získat tu správnou teplotu Pohodlí je velmi často otázkou správné teploty. Jedním z hlavních cílů v

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013 Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení verze 2013 Obsah 1. Představení společnosti Alfa Laval 2. Kontakty 3. Teorie přenosu tepla 4. Aplikace systémů vytápění 5. Aplikace přípravy teplé vody 6.

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

Lokální vytápění reálné možnosti a podmínky snížení škodlivých emisí

Lokální vytápění reálné možnosti a podmínky snížení škodlivých emisí Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Lokální vytápění reálné možnosti a podmínky snížení škodlivých emisí Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Ing. David

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb.

Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. NÁVRH INTEGROVANÉHO KRAJSKÉHO PROGRAMU SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A NÁVRH KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO

Více

Obnovitelné zdroje energie v Hostětíně

Obnovitelné zdroje energie v Hostětíně English ummary p. 15 Obnovitelné zdroje energie v Hostětíně Obnovitelné zdroje a globální změna klimatu Biomasa využitelná pro energetiku Přímé využití sluneční energie Bývaly doby, kdy i v Evropě žila

Více

Ekonomika při energetickém využívání biomasy

Ekonomika při energetickém využívání biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka Ekonomika při energetickém využívání biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc, Pavel Janásek v rámci projektu

Více

Nové členské země EU a jejich historie v oblasti zpracování odpadů

Nové členské země EU a jejich historie v oblasti zpracování odpadů OBSAH Úvod............................................................................ 1 Historie.......................................................................... 1 Nové členské země EU a jejich

Více

1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DŮVODŮ PROČ UVAŽOVAT O KVET...1

1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DŮVODŮ PROČ UVAŽOVAT O KVET...1 OBSAH 1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DŮVODŮ PROČ UVAŽOVAT O KVET...1 2. KRITÉRIA PRO SPRÁVNOU VOLBU KVET...7 2.1 ENERGETICKÉ KRITÉRIUM...7 2.2 EKOLOGICKÉ KRITÉRIUM...9 2.3 EKONOMICKÉ KRITÉRIUM...12 2.3.1 Investiční

Více

ENERGIE BIOMASY. Přírodní podmínky

ENERGIE BIOMASY. Přírodní podmínky ENERGIE BIOMASY Biomasa vzniká jako důsledek dopadající sluneční energie. Je definována jako substance organického původu, která se přímo vyrábí, nebo se jedná o odpady ze zemědělské, potravinářské nebo

Více

Systém Carbotech: z bioplynu se stává bio zemní plyn

Systém Carbotech: z bioplynu se stává bio zemní plyn Úpravny bioplynu 2 l 3 Systém Carbotech: z bioplynu se stává bio zemní plyn Bio zemní plyn je výhodnou alternativou k fosilním palivům. Jeho výroba je ekologická, efektivní a spolehlivá a dá se ideálně

Více

v energetice a dopravě

v energetice a dopravě Katedra elektroenergetiky a ekologie Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni Diplomová práce Výroba, úprava a využití bioplynu v energetice a dopravě T e r e z a V y š t e i n o v á Školitel:

Více

www.devataenergeticka.cz FIREMNÍ PROFIL

www.devataenergeticka.cz FIREMNÍ PROFIL www.devataenergeticka.cz FIREMNÍ PROFIL 2014 Graf vývoje tržeb za období 2008 2013 (v milionech) 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Graf vývoje výroby GJ tepla za období 2008 2013 (v tisících)

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

Obsah. O nás technologie Lidé příroda. Úvodní slovo... 4. Technologie... 13. Lidé...23. Příroda...39. Výzkum a inovace... 14.

Obsah. O nás technologie Lidé příroda. Úvodní slovo... 4. Technologie... 13. Lidé...23. Příroda...39. Výzkum a inovace... 14. CSR zpráva 2014 Obsah O nás technologie Lidé příroda Úvodní slovo... 4 Technologie... 13 Lidé...23 Příroda...39 Klíčové údaje... 5 Výzkum a inovace... 14 Zákazníci... 24 Uhlíková stopa ve Obchodní model

Více

Teplo ze VZDUCHU. Teplo ze ZEMĚ. Tepelná čerpadla

Teplo ze VZDUCHU. Teplo ze ZEMĚ. Tepelná čerpadla Teplo ze VZDUCHU Teplo ze ZEMĚ Teplo z VODY Tepelná čerpadla Tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo představuje budoucnost ve vytápění a ohřevu teplé vody pro svoje nesporné výhody. Jako zdroj energie využívá

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

Vypracoval: Doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc.

Vypracoval: Doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc. Vydala: Èeská energetická agentura Vinohradská 8 120 00 Praha 2 tel: 02 / 2421 7774, fax: 02 / 2421 7701 e-mail: cea@ceacr.cz www.ceacr.cz Vypracoval: Doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc. - 2 - O B S A H

Více

www.devataenergeticka.cz FIREMNÍ PROFIL

www.devataenergeticka.cz FIREMNÍ PROFIL www.devataenergeticka.cz FIREMNÍ PROFIL 2015 70 60 50 40 30 20 10 0 Graf vývoje tržeb za období 2009 2014 (v milionech) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Graf vývoje výroby GJ tepla za období 2009 2014 (v

Více

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ. Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc.

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ. Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. Praha 2007 Kogenerační jednotky - Zřizování a provoz Vydal GAS s.r.o., Praha Vytiskla tiskárna: PRATR

Více

STUDIE v rámci projektu Možnosti lokálního vytápení a výroby elektriny z biomasy. Potenciál biomasy, druhy, bilance a vlastnosti paliv z biomasy

STUDIE v rámci projektu Možnosti lokálního vytápení a výroby elektriny z biomasy. Potenciál biomasy, druhy, bilance a vlastnosti paliv z biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Kolonicny, Pavel Janásek Potenciál biomasy, druhy, bilance a vlastnosti paliv z biomasy STUDIE v rámci projektu Možnosti lokálního vytápení a výroby elektriny z biomasy Projekt je spolufinancován

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG 2014

PRODUKTOVÝ KATALOG 2014 PRODUKTOVÝ KATALOG 2014 technologie sušení a skladování zrnin STELA-LAXHUBER GEbR. RUBERG BROCK BIN SKANDIA ELEVATOR JE-MA PFEUFFER HUTCHINSON OBSAH Filozofie 6 Historie 8 Současnost 10 Export 12 Naše

Více

28. října 375/9 Hovorčovická 1718/19 Staré Město, 110 00 Praha 1 Praha 8, 182 00 IČ: 017 32 897. 965 448 Kč. 562 640 Kč

28. října 375/9 Hovorčovická 1718/19 Staré Město, 110 00 Praha 1 Praha 8, 182 00 IČ: 017 32 897. 965 448 Kč. 562 640 Kč Energetická studie Zpracovatel: Objednatel: DPU ENERGY s.r.o. BS Hovorčovická 28. října 375/9 Hovorčovická 1718/19 Staré Město, 110 00 Praha 1 Praha 8, 182 00 IČ: 017 32 897 Stávající stav domu: 1200000

Více

Vytápění plynem vždy čistá záležitost

Vytápění plynem vždy čistá záležitost Vytápění plynem 2/3 Vytápění plynem vždy čistá záležitost Na následujících stránkách vám poskytneme mnoho informací o technických zařízeních, která dnes můžete mít ve svém domě nebo bytě k dispozici pro

Více

POTENCIÁL VYUŽITÍ OZE V ČESKO-RAKOUSKÉM PŘÍHRANIČÍ, MOŽNOSTI, ZDROJE A VYUŽITÍ OZE V MIKROREGIONU MIKULOVSKO

POTENCIÁL VYUŽITÍ OZE V ČESKO-RAKOUSKÉM PŘÍHRANIČÍ, MOŽNOSTI, ZDROJE A VYUŽITÍ OZE V MIKROREGIONU MIKULOVSKO POTENCIÁL VYUŽITÍ OZE V ČESKO-RAKOUSKÉM PŘÍHRANIČÍ, MOŽNOSTI, ZDROJE A VYUŽITÍ OZE V MIKROREGIONU MIKULOVSKO Tomáš Hlavenka, Michal Solařík, Jiří Kmet Mikulov 29 Projekt je realizován s podporou Evropské

Více