Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech září 2013 tradiční. Vážení spoluobčané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 6. 8. září 2013 tradiční. Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 4/2013 srpen Vážení spoluobčané, doba dovolených a prázdnin se přehoupla do druhé poloviny. Letošní počasí letních měsíců je houpačkové, první letní den občané v Čechách na některých místech odstraňovali škody bezprostředně po povodních a záplavách. Podle rčení ohni utečeš, ale vodě ne došlo i ke ztrátám na životech. HZS Jihomoravského kraje(jmk) organizoval pomoc postiženým oblastem při odstraňování následků a škod po povodni. Také Jednotka sboru dobrovolných hasičů(sdh) naší MČ vyslala své členy na tuto akci. Jednotka SDH MČ obdržela od JMK oficiální poděkování za vynaložené úsilí, obětavost a vzorné plnění úkolů při řešení záchrany životů, zdraví a majetku spoluobčanů v rámci krizové situace vyvolané povodněmi v Čechách v červnu 2013 a jmenovitě členu SDH Lukáši Florianovi udělil JMK bronzovou medaili. O měsíc později Českou republiku sužují tropická vedra s teplotami přes 30 C a dlouhotrvající sucho v některých oblastech negativně poznamenají nejen sklizeň zemědělských plodin, ale také kvalitu silnic a vlakových tratí, hrozí požáry travních a lesních porostů. Tyto náhlé změny počasí ohrožují i zdraví lidí, zejména starších spoluobčanů, a tak nám přírodní živly stále častěji dávají za vyučenou. Jako každoročně po prázdninách nastoupí do základních škol prvňáčci, kterým nastanou školní povinnosti. ZŠ Kneslova otevře 2 třídy pro 36 žáků a ZŠ Řehořova také 2 třídy pro 50 žáků. pokračování na straně 2 Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech září 2013 tradiční ČERNOVICKÉ HODY (20. výročí obnovených hodů 1993) Program: 5. září (čtvrtek) hodin stavění máje nádvoří Kulturního domu, Faměrovo nám. 6. září (pátek) 9.00 hodin pozvání na hody stárci a stárky s drožkou a hudbou hodin Předhodová zábava, nádvoří Kulturního domu Faměrovo nám., k tanci a poslechu hraje skupina ŠUMICHRÁSTMALBOHÁR Vstupné 50 Kč 7. září (sobota) hodin předání hodového práva před radnicí Černovice, Bolzanova 1, Krojovaný průvod do Starých Černovic Hodová zábava nádvoří Kulturního domu Faměrovo nám. Vystoupí stárci a stárky, Májek, Májíček, Řečkovická 13 Hraje dechová hudba VLKOŠÁCI Vstupné 50 Kč 8. září (neděle) hodin Slavnostní hodová mše v parku na Faměrově nám. Občerstvení po všechny dny zajišťuje hostinec Slunečnice grilované speciality na dřevěném uhlí, vepřové speciality na rožni, velký výběr nápojů. Pořadatelé a černovičtí stárci vás srdečně zvou k účasti na této tradiční akci! Video z otevření nástavby ZŠ Řehořova Sledujte na Nově otevřené fitness hřiště v parku Řehořova Více na 1

2 SLOVO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTŮ pokračování ze strany 1 V letošním roce největší investice radnice uskutečňuje v bytovém hospodářství a ve školství. Největší objem investic se realizoval v ZŠ Řehořova, kde půdní vestavba završila dlouhodobou rekonstrukci školy a se slavnostně otevřel společenský prostor o ploše 220 m 2 se sociálním zařízením, který bude využívaný ke školní i mimoškolní činnosti. K slavnostnímu otevření si žáci ZŠ Řehořova a děti MŠ Štolcova připravili kulturní vystoupení, které ocenili potleskem pří - tomní ředitelé ZŠ a MŠ, členové školské komise při Radě MČ a vedení radnice. Pozvání přijala náměstkyně primátora statutárního města Brna Ing. Jana Bohuňovská. Celá akce včetně projektové dokumentace stavebních prací, investičního dozoru, koordinátora BOZP, měření hluku pro stanovisko KHS, nepřetržitého monitoringu vybudovaného prostoru HZS a vnitřní vybavení nábytkem si vyžádala finance ve výši tis. Kč včetně DPH. Dotace od města Brna činila 4,6 mil. Kč, zbytek byl uhrazen z vlastních zdrojů městské části. Půdní vestavba včetně schodiště ve dvorním traktu MŠ Štolcova 21 byla vysoutěžena za tis. Kč včetně DPH, z toho dotace od města Brna činí 1,5 mil. Kč, zbytek zaplatí městská část z vlastních finančních prostředků. Vybavení nábytkem zafinancuje MŠ z vlastních úspor. Nově vybudovaný prostor bude v dopoledních hodinách sloužit jako tzv. školička pro černovické děti, které nebyly přijaty v přijímacím řízení, odpoledne pro zájmové aktivity dětí mateřské školy. Třetí investiční akcí do školství je zajištění statiky ZŠ Knes - lova 28. Stavební práce k zajištění statiky tohoto objektu byly vysoutěženy ve výši tis. Kč včetně DPH, z toho dotace od města Brna činí 2,4 mil. Kč, zbytek bude uhrazen z rozpočtu městské části. Investice v obou školách se realizují v období prázdnin, aby stavební práce nenarušily školní rok. V současné době se projektuje parkování a předláždění venkovního prostoru před ZŠ Řehořova. S realizací počítáme v příštím roce. V měsíci červnu radnice zajistila prostřednictvím společnosti ecentre a.s. elektronickou aukci na plyn a elektřinu pro černovické domácnosti. Tyto aukce pomáhají občanům snížit náklady na elektrickou energii a zemní plyn, jinými slovy spořit občanům nemalé peníze. Občané za to nic neplatí, pouze vezmou potřebné doklady (poslední roční vyúčtování spotřeby plynu a elektřiny a spojovací číslo SIPO případně číslo bankovního účtu) a zajdou do Sociálního domu, Charbulova 86. Celkově bylo zapojeno do aukce domácností. V Černovicích se aukce zúčastnilo pouze 26 domácností, pro které se vysoutěžila úspora plynu 27,3 % a silové elektřiny 34,5 %. Zřejmě občané necítí potřebu ušetřit peníze, nebo také možná této příležitosti nevěnovali patřičnou pozornost. Proto jsme se domluvili s uvedenou společností na II. vlně aukce a tak dali občanům ještě možnost se do aukce zapojit. Proto v pondělí 9. 9., a od 15 do 18 hodin jsou poslední možnosti pro občany Černovic dostavit se s potřebnými doklady do Sociálního domu, Charbulova 86, a zúčastnit se II. vlny aukce. Váš starosta, Jiří Hladík Vážení spoluobčané, prázdniny jsou pomalu u konce a tentokrát si opravdu troufnu říct, že my i děti jsme si sluníčka a horka užili ažaž. Pro mě osobně celé prázdniny probíhaly v duchu nácviku na letošní černovické hody a dovolím si svůj úvodník využít částečně i jako pozvánku na tuto akci. Abychom důstojně oslavili dvacáté výročí této tradiční kulturní akce, oslovila jsem s prosbou o účast stárky z předcházejících let a věřím, že oslavy budou opravdu důstojné a budou stát za to. Já sama jsem před dvaceti lety stála na prvních hodech v kroji a letos si v o něco větším kroji na svoji dětskou účast zavzpomínám. Podařilo se nám dát dohromady celkem 21 párů, což je krásné číslo. Do průvodu se přidají také malé černovické děti, děti z Řečkovic, Májek. Mohu vám slíbit, že krojovaný průvod bude skutečně krásný. Také nácvik české besedy (pro ty starší) a pak i ostatních besed (pro ty mladší), je v plném proudu. Věřím, že první představení, které proběhne v pátek se nám povede a čas a úsilí věnované nácviku bude oplaceno potleskem. V pátek bude také předhodová zábava, kde zahraje výborná kapela Šumichrástmalbohár. V sobotu od hod. můžete u radnice sledovat hlavní část černovických hodů, kterou je předání hodového práva. Pak se celý průvod přesune do Starých Černovic, kde bude pod taktovkou pana Svobody hrát k tanci kapela Vlkošáků. Občerstvení zajistí restaurace Slunečnice, můžete se tedy již nyní těšit na speciality na grilu, dobré vínko a snad i burčák. Neděle bude jako tradičně patřit hodové mši na Faměrově náměstí. Věřím, že letos se nám podaří nalákat i tradiční hodové skeptiky a že účast bude skutečně hodna oslav dvacátého výročí tradičních černovických hodů. Teď nám už zbývá jen si přát hezké počasí a úspěch je zaručen. V Černovicích v areálu Sokola na ulici Štolcova byly dobudovány 2 beachvolejbalové kurty, které rozšířily možnosti sportovního vyžití našich občanů. Všechny informace získáte buď osobně, pokud se přijdete rovnou podívat anebo na webových stránkách K dispozici zde máte i letní zahrádku, pro děti pískoviště a také hřiště, kde se mohou třeba učit jezdit na kole. Po jedné letní pozvánce přidávám také trošku přípravy na zimní radovánky. Rada MČ Brno-Černovice na své 63. schůzi dne schválila výzvu k podání nabídek na dodávku a montáž ledové plochy. To znamená, že bychom chtěli ze - jména pro naše děti, v zimním období v areálu Kneslova 1a umístit mobilní kluziště. Takové, co znáte buď z Kraví hory nebo ze středu města. Do konce prázdnin mají být předloženy nabídky. Pak komise posoudí a vyhodnotí celý záměr. Věřím, že vše dopadne dobře a v zimě už nebudeme muset jezdit do jiných městských částí, ale jen udělat pár kroků, nazout brusle a třeba učit malé špunty jednomu ze zimních sportů nebo třeba uspořádat černovický hokejový turnaj. Pokud se týká našich neplatičů, tak s nimi stále úspěšně bojujeme. Oproti číslům z minulého vydání Černovin jsme se dostali řádově na částku 1,7 mil. Kč. Je to zase o kousek lepší a pokud se nám podaří udržet nastartovaný trend, můžeme být ještě níž. Bohužel nikdy asi nebudeme na nule, protože se nám do toho příští měsíc promítne i vyúčtování za služby, kde jsou nedoplatky a také dlouhé soudní spory s neplatiči. Jsme ale na dobré cestě mít v obecních bytech pouze slušné a platící nájemníky. 2

3 SLOVO MÍSTOSTAROSTŮ Jako každoročně půjdu přivítat do ZŠ Řehořova nové prvňáčky. Moc se na ně těším a těm, které se mi nepodaří potkat osobně přeji, aby se jim v nové etapě života dařilo, líbilo a aby byli spokojeni. Rodičům přeji trpělivost a radost z každého, i malého školního úspěchu. Užívejte si poslední dny prázdnin a pokud na mě budete mít jakýkoliv dotaz, určitě se na mě neváhejte obrátit. Od srpna budete mít možnost v nové vývěsní skříňce na ulici Olomoucká,vedle obchůdku s keramikou, získávat bližší a aktuální informace o plánech a aktivitách, které spadají přímo do mého resortu. Krásný zbytek léta přeje Petra Quittová, místostarostka Vážení čtenáři Černovin, letošní léto bylo na radnici především ve znamení výběrových řízení. Díky přípravným pracím připadlo vyhlášení několika výběrových řízení na investiční akce bytového odboru, úklid bytových domů či pořízení mobilní ledové plochy. Všechna tato výběrová řízení připravujeme tak, aby byla otevřená všem případným zájemcům, a zároveň se snažíme klást důraz nejen na co nejnižší cenu, ale i na kvalitu požadovaných služeb a dodávek. Výběrové řízení také proběhlo na dodavatele tisku Černovin. Na základě výsledku bude Černoviny i nadále tisknout firma Samab Brno Group a to za cenu o něco nižší než v posledním období. Jak jsem zmiňoval v minulém čísle, rád bych postupně lépe zpracoval materiály z historie Černovic. Děkuji za všechny tipy na pamětníky. Postupně s nimi budeme provádět rozhovory, abychom zachytili ústní historii naší městské části. Další součástí je potom digitalizace starších vydání Černovin. V současné době probíhá zpracování ročníku 1992 až 1994 a tato čísla se postupně objevují na webových stránkách městské části. Ve sportovní oblasti se v Černovicích chystá několik investičních akcí, které mají rozšířit spektrum sportovních aktivit. V parku Řehořova to bude fitness park, v areálu Kneslova mobilní ledová plocha. Připravují se i další projekty. Sportování ovšem není jen o investicích, ale také o tom, aby tato sportoviště byla využívána. Projektem, který k tomu má pomoci, je Černovický pětiboj. Druhou součástí této soutěže byl závod v letním biatlonu. Sám jsem si tento závod vyzkoušel a mohu jen doporučit. Černovický pětiboj bude pokračovat další disciplínou a to atletickým vícebojem v neděli 29. září. Přeji vám příjemné prožití zbývajících letních dnů a co nejlepší start do školního roku. Ladislav Kotík, místostarosta Městská část Brno-Černovice a Kinematograf bratří Čadíků vás zvou na Letní kino ve hodin v Areálu zdraví Kneslova. Promítány budou tyto filmy: Okresní přebor Perfect Days Probudím se včera Sportovní komise MČ Brno-Černovice ve spolupráci se Střelkou Brno a VSK Univerzita Brno zvou na třetí závod Černovického pětiboje ATLETICKÝ TROJBOJ Datum: Místo: ZŠ Kneslova, areál školního hřiště Prezentace: 9.00 start: (první kategorie) Trať: areál školního hřiště Disciplíny: běh na 100 m (60 m) skok daleký (skok z místa) hod plným míčem (hod raketkou) Kategorie: Všechny věkové kategorie Informace: Mgr. Lukáš Plachý, mobil

4 PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ Trhy trochu jinak Vážení spoluobčané, dne proběhly v parku Řehořova Multikulturní farmářské trhy organizované TOP 09 a Černovickým sdružením. Cílem bylo přiblížit alespoň v miniaturní formě kulinářské speciality zahraničních spoluobčanů, kteří žijí mezi námi v Černovicích a blízkém okolí. Ochutnat jste mohli pokrmy z Ruska, Vietnamu, Itálie a samozřejmě byli pozváni i místní producenti. Největší ohlas měly cizrnové placky, které na místě smažil pan Naser Oweis s rodinou, původem z Jordánska. Děkuji vám všem, kteří jste se zúčastnili a podpořili tak tuto akci. Trhy v nejrůznějších podobách budeme dále organizovat. Příští trhy jsou plánovány na , budeme se těšit na vaši návštěvu. Daniel Smrček, radní a člen Zastupitelstva MČ Brno-Černovice, předseda TOP 09 Brno-Černovice K problematice podomního prodeje Možná jste se s nimi již setkali. Bývají dobře oblečení, na první pohled slušně vypadající, výřeční a u dveří domů či bytů se objevují s neodolatelnými nabídkami přechodu k jinému dodavateli elektrické energie, zemního plynu, telekomunikačních služeb a kdoví čeho ještě. Ano, řeč je o tzv. podomních prodejcích. Mívají políčeno zejména na starší spoluobčany, kteří jsou náchylnější k podlehnutí jejich verbální masáži a k podpisu jimi nabízené smlouvy, která, jak se později ukáže, je v drtivé většině případů pro občana nevýhodná. V červenci letošního roku jsme mohli zaznamenat medializovaný případ seniorky z Bystrce, která takovéto podomní prodejce pustila do bytu, vyslechla si pohádku o tom, že její dosavadní dodavatel energie zkrachoval a ona musí přejít k dodavateli jinému. Došlo to až tak daleko, že povedení nabízeči modrého z nebe staré paní roztrhali stávající smlouvy na dodávku energie a ona byla následně donucena podepsat jimi nabízený dokument. Tento případ dokládá, k jakým praktikám se podomní prodejci v poslední době uchylují. Rád bych proto upozornil na existenci nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád, ve znění pozdějších nařízení (k jeho vydání a změnám je příslušná Rada města Brna). Tržní řád se ve svých ustanoveních zabývá mimo jiné právě podomním prodejem, který definuje jako prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých domů, bytů apod.. Zásadní je ale ustanovení čl. 3 odst. 4 Tržního řádu, kde je jednoznačně uvedeno: Podomní prodej na území města Brna se zakazuje. Z výše uvedeného vyplývá, že činnost podomních prodejců na území Brna je v rozporu s obecně závazným právním předpisem, konkrétně s Tržním řádem. Pokud se tedy s touto formou nabízení zboží či služeb setkáte, uvědomte o tom ihned Městskou policii (bezplatná telefonní linka 156), která poté vůči těmto osobám učiní další potřebné kroky. Kompletní znění Tržního řádu naleznete např. na webových stránkách města Brna (http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-hospodarsky/zivnostensky-urad-mestabrna/trzni-rad/). Mgr. Pavel Blažík člen Zastupitelstva MČ Brno-Černovice za ČSSD člen Komise bezpečnostní a veřejného pořádku Rady MČ Brno-Černovice Stíny horkého léta Jak si mám vysvětlit chování našich občanů, kteří zřejmě pod vlivem velmi horkého léta znehodnocují sběrná místa určená pro sběr PVC láhví, skla, papíru atextilu? To, co jsem však viděl po návratu z krátkého letního pobytu je už přespříliš. U sběrného střediska ve spodním sídlišti za obchodem potravin na ul. Blatouchová byly vidět věci, které snad patří ke klasické divoké skládce. Od obnošených bot počínaje až po starý dřevěný nábytek, včetně zatuchlých přepravek, pohozených pytlů s komunálním odpadem a dalších věcí, co zde nemají vůbec být! V parném horku rozklad odpadu, může vést k přenosům bakterií, které ohrožují zdraví nás všech. Na žádost a prosbu několika občanů jsem ihned jako zastupitel městské části začal organizovat odklizení těchto pohozených předmětů. Rychlá a účinná pomoc přišla od pana Ludvíka Kadlece místostarosty městské části Černovice. Místostarosta nahradil obětavou pracovnici životního prostředí Dis. Marcelu Jurákovou, která v této době byla na řádné dovolené. Samotný fyzický úklid provedla, jak jinak, než firma p. Šilhánka, za což mu patří dík. Bohužel tento nešvar se však opakuje s pravidelností a tak si sám pro sebe kladu otázku, co bychom měli udělat my občané, aby se toto neopakovalo. Naše městská část má jako jediná z mála ve městě Brně celkem dvě sběrná místa pro komunální odpad. A to na ulici Mírová a na ul. Kneslova. Dále slouží našim občanům několik stanovišť se speciálními kontejnery na PVC, textil, sklo i papír. Je jich dost na to, aby mohli naši občané tuto službu plně využít. Kam neslušnost a nemorálnost spoluobčanů bude zacházet? Budeme dále spoléhat na ÚMČ, na referentku životního prostředí 4

5 PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ nebo na místostarostu p. Ludvíka Kadlece či snad na zastupitele p. Jiřího Vítka, který v této lokalitě je nejblíž k dosažení? Ne! Začněme se chovat tak jak se sluší a patří. Nedovolme, aby nám tito nezodpovědní občané devastovali životní prostředí, veřejnou zeleň, která je v Černovicích udržovaná na velmi dobré úrovni. Nebojme se odhalit ty, kteří vytvářejí nezákonné divoké skládky. Chraňme si naši městskou část. Není dne, kdy se tento nešvar neopakuje apřitom to není tak dávno, co tyto problémy vůbec ve spodním sídlišti byly. Je to jiná doba, nebo jiní lidé? Nebudeme si zvykat na opilecké močení u stromů před černovickým Šenkem, nebudeme si přece zvykat na psí výkaly v prostorách, kde jsou výstražné cedule, kde je psům vstup zakázán. A teď bych si měl zvykat i na pravidelný nepořádek kolem stanoviště pro sběrný odpad? Ne, věřím, že horké léto odchází, horké hlavy chladnou a lidem se opět navrátí slušnost i upřímnost v chování. Pojďme se pokusit společně chránit životní prostředí našich Černovic, aby nám tuto krásnou lokalitu, kde žijeme, nikdo neničil! Hezký zbytek léta a o mnoho krásnější podzim vám přeje Jiří Vítek, zastupitel MČ Černovic KSČM Altán u pramene sv. Floriána má zásluhou členů Místního sdružení ODS Brno-Černovice nový nátěr Další příspěvkem ke zkulturnění vzhledu Černovic z iniciativy členů Místního sdružení Občanské demokratické strany Brno-Černovice byl v červnu tohoto roku nátěr konstrukce altánu u pramene sv. Floriána, vyčištění a úklid jeho okolí. Práce jsme provedli v průběhu dvou dnů od 7. do 8. června Museli jsme očistit ručně drátěnými kartáči a smirkovým papírem celou konstrukci od zbytků barev a koroze. Nebyla to jednoduchá práce, prováděli jsme ji z větší části z žebříků a pomocného lešení. V sobotu 8. června jsme zakryli plachtami všechny plochy, které jsme nechtěli mít pokapané od barev, a začali jsme provádět nátěr konstrukce altánu opět z žebříků, lešení a částečně ze země. Po skončení nátěrů jsme vše uklidili, zametli jsme celý prostor okolo výtokového místa pramene svatého Floriána a uklidili jeho okolí. Touto akcí jsme ušetřili Městské části Brno-Černovice, která má pramen sv. Floriána ve správě, minimálně Kč. Členky a členové Místního sdružení Občanské demokratické strany budou pokračovat ve svém úsilí udělat bez nároku na honorář a zdarma něco užitečného a zkrášlujícího pro Černovice. Ludvík Kadlec, předseda Místního sdružení Občanské demokratické strany Jihomoravský kraj podporuje dobrovolné hasiče. I ty černovické Jihomoravský kraj již druhé volební období každoročně vypisuje dotační program určený pro sbory dobrovolných hasičů jednotlivých obcí. Cílem tohoto dotačního programu je zejména zlepšení materiálně-technického vybavení hasičských jednotek, které jsou zařazeny do tzv. Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany. Jsem velmi rád, že Jihomoravský kraj nezapomněl ani na hasiče z naší městské části. Poté, co se předloni podařilo z tohoto dotačního programu získat Kč na nákup požárního automobilu, poputuje v letošním roce z krajského rozpočtu dalších Kč na materiální vybavení naší hasičské jednotky. Přeji černovickým dobrovolným hasičům hodně sil do dalšího období jejich záslužné a bohulibé činnosti. Mgr. Pavel Blažík, člen Zastupitelstva MČ Brno-Černovice a Zastupitelstva Jihomoravského kraje za ČSSD 5

6 INFORMACE Z RADNICE Info z ODMŽP Park Řehořova se dočkal svého vylepšení. Místo čtyř prohnilých altánků se na prostranství před současným Senior parkem podařilo zbudovat Fitness hřiště, určené především pro dospívající mládež a sportovce, vycházející z principů posilování vlastní vahou bradla, sestava hrazd se žebřinami, lezecká ručkovací sestava se spodním dílem pro kliky a procvičování nohou. Záměr schválila Rada městské části a výběrové řízení vysoutěžila místní firma Flora servis, za Kč. Záruční doba na dílo je stanovena až na 5 let, protože prvky jsou vybudovány jako antivandalové ocelový sloupek je zabudován uvnitř kompozitního sloupku v celé délce, kovové části jsou galvanicky zinkovány a povrchově upraveny komaxitem materiál WPC je stálobarevný, bez nutnosti impregnace, odolný proti klimatickým vlivům. V parku přibyla infotabule s popisy fitness prvků a cvičicí techniky, druhá strana je určena pro novou fotomapu pro usnadnění orientace v Černovicích. Fitness hřiště projde obrovskou zatěžkávací zkouškou po zahájení školního roku a já pevně doufám, že mladí a nevybouření studenti si dokážou porovnávat své schopnosti nejen tím, kolik toho před zvoněním vypijí a vykouří, ale i tím, jestli přeručkují celou sestavu. Na ulici El. Krásnohorské se kvůli rekonstrukci horkovodu pokácela vzrostlá zeleň a místo ní bude do spodního sídliště vysazeno 15 ks nových dřevin, 22 ks se pak nově objeví na podzim na veřejném prostranství kolem nového bytového domu na ulici Řehořova. Na ulici Štolcova jsou v nové výsadbě proschlé některé dřeviny, které budou nahrazeny v záruční době firmou Veřejná zeleň města Brna. Ekologický projekt Bič na černé skládky má velký celorepublikový úspěch, bližší informace najdete na na nebo osobní návštěvou na našem odboru. Skládky, kterých je v naší malé městské části velmi mnoho (viz foto), se snažíme uklízet urychleně prostřednictvím našeho pracovníka p. Knora, velké skládky (jako byla např. ta poslední na Vinohradské ulici) uklízí pro město SAKO Brno, a. s. Nově je ve vchodu radnice na ulici Štolcova instalován 1 malý červený kontejner na zpětný odběr drobných elektrospotřebičů a baterií, kam můžete nosit baterie a drobná elektrozařízenínapř. kalkulačky, rádia, drobné PC vybavení, telefony, elektronické hračky a podobně. Do kontejneru nepatří: televizory, PC monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké a malé domácí spotřebiče (např. ledničky), tonery, CD, videokazety. Max. rozměr předmětu je 27x28 cm. Baterie a akumulátory se odkládají do boxu umístěného nad vhozovým otvorem. Od byla spuštěna Nová zelená úsporám na realizace opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti RD přeji všem žadatelům hodně úspěchů. Dalším projektem, který pro vás chystáme, je zbudování psího výběhu při ulici Mírová (roh se spojkou na Řehořovu). Stavba oplocení je již zahájena, po ukončení rekonstrukce VN E-on se bude pokračovat. Pro vaše nápady a názory, co má být umístěno na psím výběhu, mne neváhejte kontaktovat a sledujte kde se o této akci dozvíte více. Za Odbor dopravy, majetku a životního prostředí Marcela Juráková, DiS. Na můžete nyní hlasovat, které prvky byste si přáli mít v plánovaném výběhu pro psy na ulici Mírová Černé skládky jsou opakovaným tématem v Černovinách. Sbírka fotografií s touto tematikou je bohužel dost široká. 6

7 Akce Hurá na prázdniny Na konci školního roku, dne 21. června 2013, se na hřišti TJ Sokola Brno IV uskutečnila akce Hurá na prázdniny. Byla určena zejména pro děti, ale samozřejmě i pro jejich rodiče. I přes vysoké teploty se přišla pobavit a s uplynulým školním rokem rozloučit spousta dětí. Školáci i předškoláci plnili různé dovednostní úkoly, soutěže, mohli si zajezdit na koníkovi nebo si třeba odnést balonek. Hitem akce se stal skákací hrad, který zdarma zapůjčila ČSOB, pobočka na ulici Olomoucká v Brně. Vede ji paní Petra Vodová a já jí tímto mockrát děkuji za spolupráci. Abychom alespoň trošku zmírnili vedro, které venku panovalo, osprchovali jsme zájemce vodou z hadice. Jistě si dovedete představit, jaký úspěch tato atrakce sklidila. Radim Koráb se svým divadlem, které jsme prozíravě tentokrát umístili do stínu, zahrál pro děti Z ČERNOVIC nezapomenutelné představení. Pokud máte zájem podívat se na záběry z akce, připomenout si některé okamžiky nebo se jen pokochat rozesmátými dětskými tvářemi, navštivte černovické webové stránky, kde je video umístěno Děkuji tímto všem příslušnicím Sokola a lidem, kteří se podíleli na organizace této úspěšné akce pro děti pořádané ve spolupráci s MČ Brno-Černovice, Sokolem v Černovicích a ČSOB. Petra Quittová, starostka TJ Sokola Brno IV Video z akce Sledujte na Zveme vás na akce Černovického sdružení: Cestovatelský večer na téma Nepál 17. září 2013 od hodin Sociální dům Farmářské trhy + Bleší trh 5. října 2013 od 9.00 hodin Park Řehořova Kluk z plakátu Divadelní představení pro děti 20. října 2013 od hodin Kulturní dům Charbulova 3a Vstupné dobrovolné Více informací na Májek přivezl z Polska cenu Grand Prix Celkem týden strávili členové souboru Májek v Polsku na jednom z největších festivalů Evropy. 50. Tydzień Kultury Beskidzkiej je festival, v rámci kterého proběhl 24. ročník Międzynarodowych Spotkani Folklorystycznych, kde poměřili své umění členové brněnského Májku v soutěžním programu ve společnosti sedmnácti souborů z celého světa a tří souborů z Polska. Májek do Polska přijel s pásmem zvyků, písní a tanců z Luhačovského Zálesí s názvem OD TŘÍ KRÁLŮ PO VELI- KONOCE, za které si domů odvezl cenu nejvyšší. Grand Prix. Milan Zelinka 7

8 ZŠ KNESLOVA Připomeňme si ještě některé akce ze školního roku 2012 / Příprava pro předškoláky Na škole byly organizovány čtyři přípravné bloky pro předškoláky a jejich rodiče. Cílem bylo seznámit děti s prostředím školy a se školní prací a usnadnit jim tak nástup do první třídy. Program hravou formou byl zaměřen na rozvoj všech schopností dítěte. Paní učitelky si s dětmi ve třídách povídaly, zpívaly, malovaly, hrály různé hry zaměřené na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, na paměť a na slovní zásobu. Děti velmi zaujaly aktivity v interaktivní učebně. Závěrečná procházka budovou školy byla jasným důkazem toho, že se děti do první třídy moc těší. Městské kolo olympiády ŠD Za krásného slunečného dne se v úterý na hřišti ZŠ Mutěnická konalo Městské kolo olympiády školních družin za účasti dvanácti brněnských škol. Vítězové obvodních kol soutěžili v lehkoatletickém trojboji skoku do dálky a z místa, hodu kriketovým míčkem a běhu na 60 metrů. Za naši ŠD soutěžili a umístili se: Markéta Kubelková 1. tř. 7. místo Veronika Škrdlová 1. tř. 6. místo Jan Oračko 2.B 9. místo David Škrdla 4.B 8. místo Všem velmi blahopřejeme a hlavně vítězce ze II. kategorie st. žákyň Markétě GAJDOVÉ, která se umístila na krásném 1.místě. Tematický den Film očima dětí Ve středu proběhl tematický den Film očima dětí, který připravili a zorganizovali žáci 9.třídy pod vedením p. uč. Doleželové. Žáci tříd plnili různé úlohy na stanovištích: pohádky, hudba ve filmu, zákulisí filmování, animovaný film, síň slávy, filmování Celé dopoledne proběhlo i přes velké horko ve velmi příjemné atmo - sféře. Štafeta tematických akcí na naší škole byla předána žákům 8.tříd, kteří již pomalu mohou přemýšlet o tematickém dnu roku 2013/2014. Vídeň 2013 Zájezdy do Vídně koncem školního roku se staly na naší škole už dlouholetou tradicí. Letos jsme jeli 20. června Nejdřív jsme se prošli nádherným zámeckým parkem a pak byla prohlídka Schönbrunnu s audioprůvodcem. Moc se nám líbily zámecké komnaty. Potom jsme jeli k Hundertwasser hausu, který je zvláštní svými zářivými barvami a zajímavými liniemi. Dál jsme si prohlédli střed města a měli jsme chvíli volno, které někteří z nás využili k tomu, že vyšli přes tři sta schodů na věž chrámu sv. Štěpána. Náš výlet končil tradičně v zábavním parku Prater. TAJEMNÁ NOC DUCHŮ V pondělí 24. června 2013 navečer pršelo, jen se lilo. Ale téměř sedmdesáti dětem v doprovodu svých rodičů nic nebránilo, aby obtěžkáni batůžky, karimatkami, spacáky a s úsměvem na tváři přišli do školy. Konal se tam již 6. ročník TAJEMNÉ NOCI DUCHŮ. Děti přivítali strašidelné čarodějnice a pan Kopačák a zavedli je do Tajemných jeskyní tříd, kde se děti ubytovaly. A potom to začalo. Ve škole se to hemžilo strašidélky, princeznami, kovboji, různými druhy supermanů, zvířátky a vílami. Pořádal se velký karneval s veselými soutěžemi, hodovalo se a ochutnávaly se napečené dobroty a sladkosti od rodičů. Nakonec všechny čekala stezka odvahy ztemnělou školou. Atmosféra byla úžasná. Na stezce se semtam objevili hodní duchové, kteří vedli děti správným směrem do svých pelíšků. Po krásném večeru a mnohých zážitcích všichni zmoženě usnuli. Po probuzení ráno čekala snídaně a nikomu se nechtělo do vyučování. Děti ale věděly, že už za pár dní začínají prázdniny, a tak jim náladu nemůže zkazit nic, ani deštivé počasí. Touto cestou děkujeme všem rodičům za jejich podporu a spolupráci během celého školního roku. Děkujeme za všechny sponzorské dary a firmě Prefa Brno za novou lavičku na školním hřišti. UPOZORNĚNÍ Zápis do ŠD na školní rok 2013/14 bude v pondělí 2. září od 8.00 hodin. ŠVP Žáci prvního stupně již tradičně jezdí na ŠVP i letos navštívili zajímavá místa a prožili spoustu zážitků. Žáci 2.A byli na Vysočině ve Štířím dolu a hráli si na indiány (tvořili oblečky, prošli stezku odvahy ) Žáci 2.B prožili nádhernou školu v přírodě na Českomoravské vrchovině v pěkném Balonovém hotelu. Žáci 4.B byli v Jeseníkách. Akci měli zpestřenou cestou, která probíhala vlakem až do Loučné nad Desnou. Kluci a holky byli i na exkurzi ve Velkých Losinách. Žáci 4.A byli na Vysočině na čerstvém vzduchu v RS Březová nad Svitavou na Vysočině. Žáci byli pod vedením zkušených instruktorů z programu nadšeni. Aktivně se účastnili všech nabízených sportovních disciplín a těšili se na různé hry na louce a v lese. Vyzkoušeli si lukostřelbu, bungee trampolínu. Výlety Pátý a šestý ročník prožil svůj školní výlet na Kozí horce na Brněnské přehradě. Projeli se parníkem a navštívili i hrad Veveří. Žáci 5.B měli výlet do Uherského Hradiště do místního aquaparku. Osmáci prožili adrenalinový výlet v Březové nedaleko Třebíče. Zážitky byly vysoké lano, teampark, rafty, horolezecká stěna, skákání na trampolíně, lezení na zeď ironman, skok do prázdna a další. Atletická olympiáda 2013 V pátek si opět změřili své síly starší žáci obou černovických základních škol na již tradičním XII. ročníku atletické olympiády. Počasí se nám umoud řilo a dopřálo nám tak ideální podmínky pro sportovní výkony. V průběhu vzájemného klání nebyla nouze o kvalitní výkony, osobní rekordy a napínavé sportovní souboje. Jako vždy byla závěrečným vyvrcholením exhibice ve skoku vysokém. Prvenství v tomto ročníku získali chlapci i dívky ze ZŠ Kneslova. Děkujeme všem soutěžícím za sportovní přístup a také všem, kteří tuto akci připravili. Poděkování za morální i finanční podporu náleží rovněž ÚMČ Brno-Černovice a sponzorům. Podrobnější informace na webových stránkách Vedení školy, pedagogičtí pracovníci a žáci 8

9 ZŠ ŘEHOŘOVA Akce žákovského parlamentu pro I. stupeň Každoročně na konci roku pořádá škola Zábavné dopoledne pro 1. stupeň. Letos se organizace ujal žákovský parlament. Každá třída, která je zastoupena v parlamentu, si v pondělí pro své malé kamarády připravila zajímavou atrakci. Děti si mohly vyzkoušet opičí dráhu, běh s kamarádem ve dvojici, hod do basketbalového koše, skládání puzzle, poznávání předmětů v tajemné krabici. Ma nuální zručnost si procvičily při umísťování obrázků kolíčkem na prádlo na provázek. Všem se moc líbilo i malování na obličej. Počasí nám nepřálo, pršelo a akce proběhla v prostorách školy. Přesto byli všichni spokojeni a užili si jeden z posledních dnů školního roku. Mgr. Pavlína Trúsiková, Mgr. Helena Marholdová Výstava La Ngonpo Také letos rok proběhl na naší škole Česko-indicko-nepálský projekt s názvem La Ngonpo. Tentokrát se jej zúčastnila třída 8.B. Cílem celého programu bylo nejen seznámení děti s exotickými zeměmi jako Nepál či Indie, ale především vzájemná spolupráce žáků napříč těmito státy. Naším hlavním partnerem v komunikaci byla mimo jiné i nepálská škola Chelsea International Academy, která se nachází přímo v hlavním městě Nepálu, Káthmándu. Vyvrcholením projektu se stala výstava, která shrnovala celoroční práci našich žáků. Úvodem vernisáže děti přiblížily cíle projektu La Ngonpo a postupně představovaly všechny moduly, na kterých společně pracovaly. Žáci se shodli na tom, že nejzajímavější se jim zdála kapitola Migrace, kde se dozvěděli spoustu nových zajímavých informací a mohli tuto probematiku interpretovat také výtvarně pomocí takzvaných stromů migrace. Po krátké úvodní části si mohli účastníci vernisáže prohlédnout jednotlivá výtvarná díla a fotografie, které žáci v rámci projektu vytvořili. Ke shlédnutí byly nejen naše práce, ale také výtvory dětí z partnerských škol. Děti z 8.B se svého úkolu zhostily s chutí a celá výstava byla jen potvrzením toho, jak dobře si celá třída v projektu vedla a jak skvěle zvládla týmovou spolupráci. Mgr. Martina Svobodová AAS ČR Talent roku 2013 Ve středu 24. dubna 2013 pořádala Asociace amatérských sportů ČR na našem školním hřišti soutěž Talent roku Tohoto setkání talentovaných sportovců z Jihomoravského, Zlínského a Olomouckého kraje se osobně zúčast - nila i patronka soutěže, brněnská rodačka Miroslava Knapková, olympijská vítězka ve skifu z Letních olympijských her 2012 v Londýně. Do sportování se zapojili i někteří žáci naší školy. Svoji všestrannost prokázal a skvěle nás reprezentoval Václav Tesařík ze 4.A, který zvítězil v kategorii Mladý talent. Gratulujeme! Zvláštní cenu ředitele školy obdržely nejmladší účastnice závodu Aneta Bartošková a Kateřina Čechová z 1. ročníku. Bližší informace jsou k dispozici pod odkazem: Od soboty 22. června 2013 běží na televizním programu ČT SPORT pořad o této povedené akci s názvem Žijme sportem!. Zhlédnout ho můžete buď živě na zmíněném programu nebo pod tímto odkazem: ni// zijmesportem/ /. Mgr. Josef Binek Finálové kolo soutěže AKUplus+ Žáci 8.A naší školy se zúčastnili soutěže AKUplus+, kterou organizuje společnost E.ON. Během posledního týdne vměsíci květnu 2013 bylo odehráno poslední školní kolo této soutěže anašim žákům již bylo podle bodového hodnocení jasné, že se stávají nejlepším třídním týmem na Moravě. Je to neuvěřitelné, žáci 8.A naší školy se probojovali do posledního finálového kola soutěže s tématikou energetiky. V letošním ročníku se této soutěže zúčastnilo celkem 48 tříd z celé České republiky, z Čech postoupila ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3 z Českých Budějovic. Ve středu byla třída 8.A naší školy pozvána na finálové kolo do poradenského centra E.ON v Českých Budějovicích, kde celá akce probíhala. V posledním duelu proti sobě soutěžily dva nejlepší týmy z Čech a Moravy. Po příjezdu do Českých Budějovic nás organizátoři akce mile přivítali dárkem barevných triček slogem soutěže avšichni se rázem cítili jako opravdový tým. Během soutěže žáci řešili záludné otázky a nelehké úkoly, avšak na první místo nedosáhli. Ipřesto si zaslouží velkou pochvalu agratulaci, protože získali druhé místo ze všech zúčastněných škol včeské republice! Tímto naše návštěva Českých Budějovic ale nekončila, prošli jsme se podloubím na náměstí Přemysla Otakara II., kde jsme se osvěžili zmrzlinou a také jsme navštívili Černou věž s 225 schody, která je dominantou celého náměstí. Za kolektiv 8.A soutěž hodnotím jako velmi zdařilou, výlet se všem líbil a zkusíme otestovat své štěstí a znalosti v soutěži AKUplus+ i v příštím školním roce. Děkuji všem zúčastněným za reprezentaci školy. Mgr. Monika Janoušková Krajské kolo v plážovém volejbalu Ve středu , následující den po našem úspěchu v městském kole, se konalo kolo krajské. Zázemí k turnaji opět poskytlo Sokolské koupaliště a také počasí vyšlo na výbornou. Účastníky krajského klání byla převážně víceletá gymnázia doplněná o hrstku základních škol. Naše dvojice ve složení Dunárová Vinklárková vstoupila do turnaje úvodní těsnou porážkou od dívek ze znojemského gymnázia. Konkurence byla vysoká azápasy velmi vyrovnané. Neměli jsme co ztratit, mohli jsme jen překvapit a také jsme překvapili! Děvčata vyhrála další čtyři zápasy za sebou a postoupila ze skupiny z druhého místa do semifinále. V boji o nejvyšší příčku nám zkřížila cestu včerejší dvojice ze ZŠ Sirotkova, která nás porazila v městském finále. V divácky atraktivním a emotivním utkání se nám podařila odveta na výbornou. Děvčata vyhrála 2:0 na sety a postoupila do krajského finále. V cestě za zlatem nás čekala neporažená dvojice z prvního utkání. Zápas nabídl krásné výměny a bojovný styl našich děvčat. Finálová senzace se bohužel nekonala, i když v prvním setu chybělo opravdu málo, abychom ho získali ve svůj prospěch. Konečné druhé místo v Jihomoravském kraji však mluví samo za sebe. Mgr. Vilém Nejezchleb Malý vědec 2013 tak se jmenovalo projektové dopoledne ve třídě 2. B. Na naši malou vědeckou konferenci si děti připravily pokusy a zkoumání ze série knih Malý vědec 1 3 zdětské naučné edice. Pod vedením docenta Králíka (dobře maskované paní učitelky) jsme s rodiči a dalšími hosty sledovali úžasné experimenty. Jak pracuje fotoaparát, elektřina ve vlasech, kopec vody, líný kolíček, jak se zvuk odráží, kov plovoucí na hladině, vodní růže, vyzvánění zvonků, vodní kolotoč a další a další skvělé pokusy. Radost nám udělala i návštěva paní učitelky Moniky Janouškové, která nám předvedla ohromující reakci peroxidu vodíku a manganistanu draselného. Na závěr jsme si dopřáli kosmické nápoje, čočky pro dobrou náladu, kostky moudrosti, žvýkačky na zvýšení inteligence ajiné dobroty budoucnosti. Tento na přípravu náročný projekt se opravdu vydařil a všichni malí vědci měli ze svých vydařených pokusů radost. Mgr. Bohdana Zapletalová 9

10 INZERCE Nová Mosilana, a. s. Brno Charbulova 150, Černovice Člen nadnárodního uskupení MARZOTTO GROUP. Jsme jedním z nejvýznamnějších výrobců pánských oblekových a dámských kostýmových látek utkaných z vlněných česaných přízí. Kvalita námi vyrobených oblekových a kostýmových látek je na špičce světové vlnařské výroby. Ve spolupráci se Střední školou potravinářskou, obchodu a služeb Brno, sídlící na Charbulové 106 nabízíme absolventům středních škol a učilišť jedinečnou možnost vyučení v jednoletém zkráceném učebním oboru: výrobce textilií. Délka studia: 1 rok. Podmínky přijetí: úspěšně zakončené střední vzdělání (výuční list nebo maturitní vysvědčení). Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek formou výběrového řízení. Způsob ukončení: závěrečná zkouška s výučním listem. Druh vzdělání: střední odborné vzdělání. Stipendium pro studenty, příspěvek na obědy a možnost příspěvku na ubytování. Informace získáte: Nová Mosilana tel.: , nebo nebo 10

11 Socha Jana Křtitele v Brně-Černovicích Z HISTORIE V posledním čísle Černovin byla publikována pěkná a zajímavá pověst vztahující se k soše sv. Jana Křtitele, jež se nacházela na Olomoucké ulici a současně také příspěvek o zmenšujícím se katastru obce s ilustrujícím pohledem na Brno z mostu přes řeku Svitavu od vedutisty Františka Richtra. Shodou okolností oba příspěvky mají společného jmenovatele v ilustraci budování systému cest v rakouské monarchii na počátku 18. století. Zatím co Brno se stalo po třicetileté válce novým centrem Markrabství moravského, v Olomouci zůstalo moravské římsko-katolické církevní centrum, které je tam vlastně dodnes. Obě tato města spojovala významná komunikace zvaná Královská cesta, jež z Brna vycházela od někdejší Židovské brány (dnes ústí Masarykovy ulice u nádraží). Mezi touto bránou a tehdejším tokem Svitavy se nacházela ulice Křenová s šesti vodními mosty, z nichž poslední se třemi oblouky se nacházel právě v místě dnešního mostu a je výrazně zobrazen na zmíněné Richtrově vedutě. Po pravé straně zobrazení je socha Jana Nepomuckého a pozornému čtenáři se zvětšovacím sklem neuniknou i další čtyři sochy směrem k Brnu. Za zmínku stojí i fakt, že na popisované vedutě je zobrazen i sám autor obrazu F. Richter se skicákem, kráčející zřejmě z hospody Kaiserin von Österreich. Zmíněné čtyři sochy plus socha Jana Nepomuckého patřila společně se sochou Jana Křtitele k souboru barokních soch, jež zde byly instalovány postupně od roku 1735 při budování zmíněné nové komunikace na Olomouc. K souboru soch Jana Křtitele a Jana Nepomuckého patřily dále sochy sv. Cyrila a Metoděje a sv. Barbory a sv. Expedita, z čehož dvě první zmíněné sochy se nacházely v katastru Černovic. Iniciátorem vztyčení většiny zmíněných soch byl tehdejší předseda komise pro výstavbu silnice, tajný císařský rada František Michal Šubíř, svobodný pán z Cholyně. Sochy v blízkosti řeky Svitavy stály do poloviny 19. století, kdy byl tok řeky Svitavy napřímen, přes řeku postaven nový most, terén kolem silnice (dnešní ulice Křenové) byl navážkou zvýšen a původní mosty ztratily svůj technický význam. Proto byly také sochy odstraněny s výjimkou V letošním roce se uskuteční již 20. černovické hody. I proto jsme se rozhodli na tomto místě přetisknout článek, který vyšel v osmém čísle Černovin v roce Díky článku Dr. Věry Kovářů máte možnost se přenést do atmosféry prvních černovických hodů. Ladislav Kotík, předseda redakční rady Černovická máje tenká je tak vysoká, že ji opravdu lze vidět nejen ze Špilberka, ale z mnoha jiných míst. Nepodařilo se ji ani ukrást, ani podříznout, i když na to někteří mládenci měli zálusk. Snad to byli ti, kteří tvrdili, že hody připravili a organizují stárci z Nových Černovic a jiným nebyla dána možnost stárkovat. Co na to říct? Nic, nebylo platné přemlouvání rodiny, ani kamarádů, ve Starých Černovicích se stárek nenašel. Věříme však, že okouzlení půvabem krojů, děvčat, slavnostností všech chvil od stavění máje až po ranní kuropění závodící s břeskným zvukem taneční muziky v nedělní časné jitro, budou se reprezentanti omladiny z Černovic o poctu jít za stárka o příštích hodech vehementně ucházet. Jsme rádi, že jsme udělali obyvatelům Černovic potěšení o všech hodových dnech. Zvoucí páry byly již ve čtvrtek milým prologem k vlastním hodových oslavám v pátek a sobotu. Bryčka, tažená koňmi, projíždějící Černovicemi, byla stále provázena pozorností dětí i dospělých. A co teprve páteční odpoledne: sluncem ozářené náměstí Faměrovo bylo plné lidí a protože stavění máje šlo stárkům a černovickým hasičům rychle a dobře, mnozí opozdilci o tuto slávu s nevídanou podívanou přišli a nezbylo jim nic, než se připojit k muzice a taneční zábavě, jediné a to sochy sv. Jana Křtitele, jež se nacházela nejvýchodněji, ta byla přesunuta do polohy cca 200 metrů od rohu ulic Olomoucké a dnešní Štolcovy. Ostatní, protože se jednalo o církevní skulptury, byly převezeny na jiná místa, kde plnily dále svoji církevní uměleckou a duchovní funkci. Dnes víme jen o dvojici těchto původních soch a to sv. Cyrila a Metoděje, jež se nachází před zadním průčelím farního kostela sv. Václava ve Starém Rousínově. Jejich existence s latinskými nápisy nám umožňuje bližší časovou identifikaci jejich vzniku. Jak již bylo uvedeno, jako jediná zůstala na olomoucké silnici po dobu více než sta let socha sv. Jana Křtitele a to až do poloviny sedmdesátých let minulého století, kdy byla v rámci rozšiřování vozovky a budování výjezdu k dálnici (dnešní ulice Ostravská) zbourána stará zástavba malých domů na jižní straně Olomoucké ulice. I když původně socha stála poněkud západněji směrem k městu, v paměti některých starších občanů Černovic socha byla umístěna před domkem Olomoucká 58. Za válečných událostí v dubnu 1945 byla socha stržena vojenským vozidlem a poškozena. Utržené části byly uloženy u paní Marie Mičkové na Olomoucké č. 60, a nákladem místních obyvatel byla socha opravena. Po válce byl také zrestaurován latinský nápis, který uváděl, že socha byla vztyčena na paměť doktora medicíny Jana Traconiho, (správně má být Franconiho) který zahynul v místě vztyčení sochy Z této datace vyplývá, že socha byla na Olomoucké ulici vztyčena, jak již bylo uvedeno, jako poslední. V roce 1874 byla socha opravena. Po válce se uvažovalo, že socha poškozená válečnými událostmi bude opravena akademickým sochařem Axmanem, avšak pro jeho náhlé úmrtí k této realizaci již ne došlo. V polovině sedmdesátých let byla odstraněna i poslední socha sv. Jana Křtitele, což bylo tehdy využito i v boji za vědecký ateismus a Černovice tak přišly o jednu z nejcennějších barokních památek. Odstraněná socha byla umístěna v zahradě minoritského kláštera, ale o jejím osudu již dnes nikdo nic neví. Petr Kopečný těšit se z krásného počasí, pěkných melodií, dobrého jídla a pití. Počasí přálo našim hodům i hlavní hodový den, sobotu 11. září. Sluníčko si nemohlo nechat ujít podívanou na strojení stárek U Quittů. Jedna stárka byla pěknější než druhá. A co teprve stárci, všichni urostlí, nesoucí se v krojích z Brněnska s červenou vestou Kordulou jako pávi. Když společně předstoupili před pana starostu Houdka, aby první stárek vyžádal svolení a hodové právo, zahájil tím hodové odpoledne. Všichni diváci, shromáždění před černovickou radnicí, měli možnost ochutnat výtečné koláče, osvěžit se douškem vína, piva nebo limonády, které pohostinně podávaly pracovnice úřadu naší městské části. Mezitím již v Psychiatrické léčebně probíhala příprava ke slavnostní bohoslužbě. Otec Cemper vzdal díky za úrodu a požehnal nejen hodům, ale všemu dobrému konání v naší obci i v městě Brně. Kaple i celé nádvoří bylo přeplněno hosty, z nichž mnozí se připojili k průvodu směřujícímu do Kulturního domu. Mezi hosty černovických stárků byly soubory Májek, Líšňáci, chlapci a děvčata Pištělákova souboru a obdiv získali reprezentanti mládeže z Tuřan, kteří stejně jako Líšeňští působili zářivou barevností a majestátností svých krojů. Krojové bohatství vyniklo při Zaváďce, jíž první stárek se svou stárkou a postupně všichni ostatní zahájili hodovou zábavu. Střídající se muziky dechová a cimbálová souboru Májek nenechaly tanečníky oddechnout a tak to šlo do noci. Na své si přišly děti, milovníci dobrého jídla a pití, tanečníci i zpěváci, jejichž zpívání doprovázené muzikou Májek, se neslo jako příslib příštích slavností, otevírajících pocit sounáležitosti. Dr. Věra Kovářů, za hodovou komisi 11

12 INFORMACE Teplárny Brno a topná sezona Letošní zima a v důsledku i topná sezona byly netradičně dlouhé. Vzhledem k poklesu průměrné denní teploty v polovině května pod 13 C obnovily Teplárny Brno dodávky tepla do objektů napojených na centrální vytápění do konce května V porovnání s dlouhodobým teplotním normálem lze však uplynulou topnou sezonu hodnotit jako průměrnou. Při porovnání počtu topných dnů v období let je topná sezona s počtem 218 topných dnů druhá nejkratší. Pro nájemce bytů a nebytových prostor napojených na centrální vy tápění je důležitá cena za odebrané teplo, měřená v gigajoulech (GJ). V prosincovém čísle Černovin jsem informoval občany, kteří bydlí v bytech napojených na centrální vytápění od dodavatele Teplárny Brno, a.s., že tato společnost chce udržet pro občany cenu tepla za GJ od na úrovni cen v roce Většina tepláren v naší republice podle oficiální informace Teplárenského sdružení zvýšila ceny v průměru od 2 do 7 %, Teplárny Brno, a. s., k podobnému kroku nepřistoupily. Důvodů, proč Teplárny Brno, a. s., udržují konkurenceschopnou Srovnání jednotkové ceny tepla podle zdroje pořízení v roce 2013 úroveň ceny za GJ s ostatními druhy výroby tepla, zejména domovními kotelnami, je několik: trvalé snižování provozních nákladů optimalizace výroby tepla na velkých výrobních zdrojích změna způsobu nákupu plynu v čase spolupráce s městskou společností SAKO Brno, a.s., (spalování komunálního odpadu primární zdroj v letních měsících pro centrální zásobování teplem) v jednom technologickém procesu se současně vyrábí teplo aelektřina (cca třetinová úspora energie), kterou Teplárny Brno dodávají do distribuční soustavy ve formě silové elektřiny (podpůrná služba elektrizační soustavě). Pro názornější představu: výroba silové elektřiny v Teplárnách Brno, kterou prodávají, by pokryla spotřebu více než 100 tisíc domácností. Pro srovnání: cena zemního plynu od regionálního dodavatele od počátku roku 2010 se zvýšila o více jak 50%, cena tepla od Tepláren Brno pro domácnosti za stejné období narostla pouze o 5,5%. jednotková cena* TB, a.s. kondenzační kotel klasický kotel tepelné čerpadlo + solární panely (vč. DPH) Kč/GJ 667,92 680,43 734,42 701,63 * Srovnání jednotkové ceny bylo vypočteno na základě modelového příkladu (dům 32 b.j., roční spotřeba tepelné energie 1000 GJ = 278 MWh, zemní plyn dodává regionální dodavatel, elektřina pro tepelná čerpadla byla nakupována v tarifu D56d) Z uvedené tabulky vyplývá, že při započítání příslušných nákladů je jednotková cena vč. DPH za 1 GJ dodaný od Tepláren Brno minimálně plně srovnatelná s ostatními zdroji. Doba, kdy někteří nájemníci v domech napojených na centrální vytápění volali po domovní kotelně, je pryč, nemluvě o zajištění dalších služeb, které zvyšují komfort zákazníků. Management společnosti Teplárny Brno je připraven ceny tepla udržet na konkurenceschopné úrovni i v příštích obdobích. Jiří Hladík, starosta Zpracováno z podkladů TB, a.s. Začátek školního roku a zvýšený provoz na silnici Prázdniny pomalu končí a na děti opět čekají školní lavice. Dva měsíce většina školáků trávila mimo domov, ať už na letních táborech nebo na dovolených s rodiči. Koncem prázdnin se vrací zpět domů, protože je třeba začít s přípravami do školy. Se začátkem školního roku je spojený i zvýšený provoz a pohyb dětí na silnicích. První školní den spěchají děti do školy plné dojmů z prázdnin a zapomínají na dodržování základních pravidel bezpečnosti v silničním provozu. Na správné a bezpečné přecházení silnic budou v měsíci září dohlížet ipolicisté. Preventivní akce ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉD- NE bude probíhat na celém území Jihomoravského kraje. Strážci zákona se budou dětí dotazovat, zda vědí, jak správně přes silnici přecházet a jaké zásady mají při přecházení dodržovat. S dětmi které usednou poprvé do školních lavic, by rodiče měli cestu do školy několikrát projít a najít nejbezpečnější místa pro přecházení vozovky. Cesta do školy by měla být bezpečná, i když je o nějaký ten krok delší. Rady pro chodce: 1. Pokud není chodník, chodí se vlevo při krajnici 2. Chodcům doporučujeme pestré oblečení, které je dobře vidět na dálku. Nejlepší jsou reflexní prvky na oblečení. 3. Pokud není přechod, přecházejte na přehledném úseku. Nikdy ne v zatáčce nebo v kopci. 4. Přes přechod přecházejte přímo, svižně, ale neběhejte. 5. Do vozovky vstupujte po bezpečném rozhlédnutí. Pravidlo zní: 3x se rozhlédnout: VLEVO, VPRAVO, VLEVO, navažte s řidičem oční kontakt a RYCHLE PŘEJDĚTE!! 6. Vždy si počínejte tak, aby měl řidič šanci zastavit vozidlo před přechodem pro chodce. 7. Dovozovky vstupujte, až když vozidla bezpečně zastaví, nikdy nevbíhejte před jedoucí vozidla! nprap. Petra Hrazdírová Krajské ředitelství policie JmK, Preventivně informační oddělení Poděkování za blahopřání Pan Ladislav Brázda, Rudolf Daniel, Zdeněk Dokonal, Václav Devera, Alois Kalvoda, Vladimír Štěrba, Ing. Oldřich Leisser a paní Jarmila Šmírová, Ing. Milena Drábová, Horváthová, Jiřina Lisá, Jindřiška Růžičková, Marie Kořínková Malby 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken. Platba hotově = SLEVA 250 Kč Tel.: , mob.: , Vyměním byt OB 2+1 v přízemí na ul. Olomoucké za menší 1+1 v Černovicích. Mob.: Pronajmu garáž ve Starých Černovicích levně! Mob.: Vyměním OB 2+kk po rekonstrukci na ul. Zvěřinova, za OB 1+1 v Černovicích Vyměním obecní byt za větší obecní byt 1+1 s balkonem v městské části Černovice. Tel.: Volat po 18 hodině. Prodám cihlovou garáž v Brně- Černovicích, rozloha 28 m 2. Cena podle dohody. Tel.:

13 INZERCE Přijďte se k nám během kávy poradit, jak zabezpečit své děti Jak naučit děti hospodařit s penězi a připravit je na reálný život to je úkol, se kterým si láme hlavu řada rodičů. Některé děti dostávají pravidelně kapesné, jiné najdou peníze jen pod vánočním stromkem nebo jako dárek k narozeninám. Ať už se rodiče rozhodnou pro kterýkoliv způsob, jak dítě seznámit s hodnotou peněz, pomoci jim při tom mohou dětská a studentská konta. O běžných účtech nejen pro ty nejmenší jsme si povídali s Petrou Vodovou, ředitelkou pobočky ČSOB v Brně-Černovicích. Co byste poradila dnešním rodičům? Jak by měli učit děti hospodařit s penězi? Především záleží na věku dítěte. Těm nejmenším určitě postačí i obyčejná pokladnička. Rodičům školáků doporučuji založit první vlastní účet. Dětské konto Slůně od ČSOB je určené pro děti do 15 let a pohodlně nahradí prasátko. Každý dětský majitel může s pomocí rodičů kontrolovat stav svého účtu přes elektronické bankovnictví dítě se díky tomu naučí, kolik co stojí a jak má se svými úsporami nakládat, a rodič má přehled o výdajích svého potomka. Již v osmi letech může dítě získat první platební kartu k výběrům kapesného z bankomatu. Vklady do 25 tisíc korun jsou navíc úročeny velmi nadstandardní sazbou 2,5 %. Rodiče také mohou k tomuto účtu sjednat pro své dítě pojištění trvalých následků úrazu, a to za pouhých 15 korun měsíčně. Začátek školního roku znamená novou starost pro řadu rodičů, jejichž děti odjedou studovat a případně i bydlet do jiného města. Co máte připraveného pro ně? Než dávat studentům peníze v hotovosti, je určitě lepší jim je posílat na účet. Je to bezpečnější a peníze se také nerozkutálejí tak rychle. Studentské konto ČSOB je určené pro mladé od 15 do 30 let. K účtu se vydává bezkontaktní platební karta a vysokoškoláci mohou požádat i o kartu kreditní. Vedení konta, veškeré příchozí platby, ale i odchozí zadané elektronicky a rovněž všechny výběry z bankomatů ČSOB jsou zdarma. Platby lze zadávat a pohyby na účtu sledovat nejen v internetovém bankovnictví, ale například i prostřednictvím chytrého telefonu přes aplikaci ČSOB SmartBanking. Pokud bude student potřebovat více peněz, například na nový notebook, může svůj účet přečerpat až do výše 20 tisíc korun. Někteří mladí lidé se již na vysoké škole rozhodnou zcela osamostatnit. Prvním krokem je i vlastní bydlení, třeba v pronájmu. Jak se připravit na tuto situaci? Odchod z rodného hnízda je skutečně velká změna, která dokáže pořádně zatřást rozpočtem. Pronájem bytu a jeho případné úpravy, včetně nákupu vybavení, mohou mladí lidé řešit pomocí Půjčky na lepší bydlení. Pokud však mají možnost koupit si vlastní byt, být na jejich místě, rozhodně bych tuto možnost zvažovala. Úrokové sazby hypoték se totiž pohybují na rekordním minimu. Splátka tak může být stejná nebo i nižší než měsíční pronájem stejně velkého bytu. Navíc budou investovat do svého. Jakkoliv jsou děti naší budoucností, nemluvme stále jen o nich. Čím zaujmete ty, kdo děti nemají nebo jim již odrostly? Novým klientům nabízíme při zřízení ČSOB konta zajímavé podmínky, ale ani naši stávající klienti nepřijdou zkrátka. Proto bych je vaším prostřednictvím ráda pozvala do naší pobočky, aby se přišli sami přesvědčit. I kdyby si nic neodnesli, můžu jim slíbit, že rozhovor u dobré kávy s našimi bankéři pro ně rozhodně nebude ztráta času. Pobočka ČSOB Brno, Olomoucká 118, tel.:

14 INZERCE 14

15 INZERCE 15

16 ČERNOVICKÉ STŘÍPKY V poledních hodinách došlo u čerpací stanice Shell na Olomoucké ulici k dopravní nehodě, při níž vozidlo skončilo na střeše. * Na Spáčilově ulici u pošty je nově instalován kontejner na sběr drobných elektrospotřebičů a baterií V podvečer série bouřek při nichž spadlo 22 mm srážek Na Štolcově ulici byly vysazeny nové stromy. Na východní straně to jsou okrasné sakury, na západní straně jasany babyky. * V parku na Řehořově ulici se opět objevily kolotoče Na křižovatce Hladíkova Tržní v ranních hodinách došlo ke srážce dvou automobilů. * Vyšlo 3. číslo Černovin Na autobusové zastávce Psychiatrická léčebna na Charbulově ulici ve směru do města, pobývá již několik dní bezdomovec Televizní stanice Nova v pořadu Na vlastní oči uvedla reportáž o praktikách firmy IMOS Brno (sídlo Olomoucká ulice) při navyšování cen stavebních prací ve Fakultní nemocnici Brno. * Uplynulo 25 let od smrti herce Vladimíra Menšíka V regionálním zpravodajství ČT1 byla uvedena zpráva o reorganizaci Psychiatrické léčebny ( zrušení 2 oddělení) a snížení počtu pracovníků o 30 osob Měsíc květen byl teplotně podprůměrný a srážkově nadprůměrný), ještě koncem měsíce se přitápělo V nivě Svitavy se vyskytla volavka popelavá Po 15 hodině přišla bouřka s kroupami, po níž kroupy ještě hodinu po skončení deště ležely na zemi. Kroupy zabíjely i ptáky (Řehořova ulice) a způsobily mnohé škody na zelenině a ovoci. * Odpoledne se ve Svitavě topil 28letý muž, kterého zachránil projíždějící cyklista s pomocí hlídky policejní jednotky zasahující z černovického nábřeží. Zachráněný byl agresivní, proto byl spoután, přesto se pokoušel zachraňující policisty a záchranáře pokousat Po silných deštích na Blanensku se zvedla hladina řeky Svitavy. * Městská policie otevřela na Řehořově ulici autobusovou informační stanici. K dispozici byly materiály pro seniory a mládež MO TOP 09 uspořádala v parku na Řehořově ulici Farmářské trhy doplněné o kulturní program V odpoledních hodinách teplota dosáhla 32 C, vyskytly se také dvě tropické noci Nastalo astronomické léto. Ochladilo se Po silných deštích se zvedla hladiny Svitavy Konec školního roku Oprava kolejového svršku na začátku Olomoucké ulice. * Na konci ulice Vinohradské u vjezdu do průmyslového areálu se nachází velká hromada černého průmyslového odpadu Oprava střechy restaurace na rohu Olomoucké a Slámovy ulice Krátce po půlnoci vzplála jedna ze zahradních chatek v zahrádkách u Svitavy Další série krádeží v chatkách a zahrádkách u řeky Svitavy Pod silničním mostem ulice Černovické přes železniční trať a výpadovku Ostravská přespává větší množství bezdomovců Krátce před 22 hodinou východní obzor Nových Černovic ozářil několikaminutový ohňostroj U vchodu do zahrádkářské kolonie na Řehořově ulici je vyvěšena výstražná cedule upozorňující na výskyt zmijí! výročí narození kněze, kazatele, pedagoga a básníka Ignáce Cornovy, po němž je pojmenována jedna z černovických ulic. V letech vyučoval v Brně na jezuitském gymnáziu V časných ranních hodinách došlo na spojnici ulic Černovická a Olomoucká, u autobazaru AAA, k dopravní nehodě skútru a osobního automobilu, při níž motocyklista zahynul. Silnice byla na tři hodiny uzavřena. * Kolem 16 hodiny byl z ulice E. Krásnohorské odvezen opilý bezdomovec Zajíc polní pronikl v ranních hodinách až k ordinaci MVDr. Hladíka na El. Krásnohorské V odpoledních hodinách mezi hodinou teplota dosáhla 36 C Vysoké teploty byly dosaženy i tento den a po dlouhé době byly ulice v Černovicích svlažovány kropicími vozy Po 10 hodině dopolední došlo na ulici Olomoucké u autobazaru AAA k další dopravní nehodě motocyklisty a osobního vozidla s přívěsem. * V restauraci na Štolcově ulici probíhá rekonstrukce. Redakční rada si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit, za věcnou správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. Nevyžádané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány. Zpravodaj MČ Brno-Černovice Náklad výtisků Určeno k bezplatné distribuci Komise pro tisk a informatiku: předseda Bc. Ladislav Kotík, členové Mgr. Pavel Blažík, Jiří Vítek, Ing. Marie Navrátilová, Mgr. Miroslav Kubík, zapisovatelka Tamara Šikulová, Příjem příspěvků a inzerce na sekretariátu u paní Šikulové osobně v úřední dny (pondělí, středa na ÚMČ, Bolzanova 1, Brno, tel.: ) Uzávěrky dalších čísel: , Autoři fotografií v tomto čísle: Mgr. Miroslav Kubík, Bc. Ladislav Kotík, archiv autorů. Sazba a tisk: SAMAB BRNO GROUP, a. s., Cyrilská 14, Brno, tel./fax: , MK ČR E

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM Podmínky účasti - cena soustředění je 1000,- Kč za 3 dny - termín konání 29.4 1.5 2011 atletický stadion Pacov - PŘIHLÁŠKY POSÍLAT NA EMAIL cfpscr@email.cz A PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016 XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014 ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Den dětí 1.6.2014 Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. Výlet na horu

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012 PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12 10. května 2012 Obsah Představení projektu Program Propozice Herní struktura Kvalifikace Ceny pro soutěžící Pořadatel Promotér Místo konání PB Středoškolský pohár 2012 Šestý ročník

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání Seminář Lednice Proč společnost E.ON podporuje energeticky úsporná opatření? Cílem E.ONu je nabízet zákazníkovi komplexní řešení, nejen dodávku

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyžití. Zážitkové aktivity jsou soustředěny

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více