FINÁLNÍ informace. s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Brno, Hotel International

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINÁLNÍ informace. s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. 24. 25. 9. 2009 Brno, Hotel International"

Transkript

1 FINÁLNÍ informace Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity POŘÁDÁ xiv. NOVÁKOVY TRAUMATOLOGICKÉ DNY 2009 s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Brno, Hotel International Organizační zajištění ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.,

2 ASLS. Úhlově stabilní zajišťovací systém. Nový koncept nitrodřeňové úhlově stabilní fixace. Použití s titanovými kanylovanými hřeby Synthes. Workshop ASLS dne ve h v prostorách hlavního přednáškového sálu. Nástroje a implantáty schválené nadací AO Foundation Synthes, s. r. o. Radlická 740/113d CZ Praha

3 ODBORNÝ PROGRAM ČASOVÝ HARMONOGRAM Čtvrtek ČTVRTEK/THURSDAY KASKÁDY / CASCADES VELKÝ SÁL / MAIN HALL přednáškový blok I / Session I Videokonference Brisbane, Australia Fórum fyzioterapeutů Poúrazová rehabilitace v regionu VELKÝ SÁL / MAIN HALL Slavnostní zahájení kongresu / Opening ceremony VELKÝ SÁL / MAIN HALL ESTES Silná společnost pro výuku v oboru traumatologie / The European Society of Traumatology and Emergency Surgery Přestávka na kávu / Coffee break VELKÝ SÁL / MAIN HALL přednáškový blok I / Session I Akutní péče / Trauma Care Diskuse / Discussion VELKÝ SÁL / MAIN HALL OBČERSTVENÍ / LUNCH Návštěva firemní výstavy - Workshop Synthes s.r.o. - ASLS - Angular Stable Locking System for Nailing (Nijs S., Leuven, Belgie) VELKÝ SÁL / MAIN HALL AO Education Guest Lecture Osteosyntézy zlomenin horních končetin Osteosynthesis of upper humerus fractures VELKÝ SÁL / MAIN HALL přednáškový blok II / Session II Horní končetina / Upper extremity Diskuze / Discussion Přestávka na kávu / Coffee break Přestávka na kávu / Coffee break Přesun do jiného sálu (Kaskády) KASKÁDY / CASCADES Zvaná přednáška Všeobecná sestra v 21. stol. Nurses in the 21st century KASKÁDY / CASCADES II. přednáškový blok Perioperační péče Diskuse / Discussion AO Education Lecture I LCP implantáty pro horní končetinu / LCP for the upper extremity AO Education Lecture II Jak splňují LCP implantáty,,principy? How the LCP implants fulfil the Principles? KASKÁDY / CASCADES III. přednáškový blok Poranění horní končetiny Injury of the upper extremity Diskuse / Discussion Občerstvení / Lunch

4 ODBORNÝ PROGRAM ČASOVÝ HARMONOGRAM Čtvrtek ČTVRTEK/ THURSDAY VELKÝ SÁL / MAIN HALL Horní končetina (pokr.) / Upper extremity (cont) Přednáškový blok III/ Session III Diskuse / Discussion VELKÝ SÁL / MAIN HALL Experimentální traumatologie / Experimental traumatology Přednáškový blok IV / Session IV Diskuse / Discussion KASKÁDY / CASCADES Poranění horní končetiny / Injury of the upper extremity Pokračování / Continuing Přednáškový blok III / Session III Diskuse / Discussion KASKÁDY / CASCADES Poranění horní končetiny / Injury of the upper extremity Pokračování / Continuing Přednáškový blok IV / Session IV Diskuse / Discussion Přestávka na kávu / Coffee break KASKÁDY / CASCADES Poranění horní končetiny / Injury of the upper extremity Pokračování / Continuing Přednáškový blok V / Session V Diskuse / Discussion Společenský večer / Party 20.00

5 ODBORNÝ PROGRAM ČASOVÝ HARMONOGRAM PÁTEK PÁTEK VELKÝ SÁL V. přednáškový blok Fórum mladých lékařů Diskuse Přestávka na kávu KASKÁDY Fórum vysokoškolského vzdělávání pro zdravotní sestry, fyzioterapeuty a ergoterapeuty Přestávka na kávu KASKÁDY Diskuze u kulatého stolu VELKÝ SÁL ČSÚCH Guest Lecture Reforma vzdělávacího programu společnosti VELKÝ SÁL IPVZ Subkatedra úrazové chirurgie Úkoly a vize VELKÝ SÁL Fórum mladých lékařů (pokr.) VI. přednáškový blok Diskuse VELKÝ SÁL Ukončení, ocenění nejlepší prezentace mladých lékařů (do 35 let)

6 POŘÁDÁ Úrazová nemocnice, Brno Klinika traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně POD ZÁŠTITOU Mgr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje Romana Onderky, primátora Statutárního města Brna prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., Děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně PREZIDENT KONGRESU MUDr. Vladimír Pokorný, CSc. emer. přednosta Subkatedry úrazové chirurgie IPVZ a prim. Traumatologické základny ÚN TÉMATA LÉKAŘSKÁ SEKCE Trauma management Poranění horní končetiny Experimentální traumatologie TÉMATA SEKCE OŠETŘOVATELSTVÍ A REHABILITACE Perioperační péče Poranění horní končetiny Poúrazová rehabilitace v regionu ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO KONGRESU Roman Onderka, primátor Statutárního města Brna Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Ing. Karel Doležal, ředitel Úrazové nemocnice v Brně prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., proděkanka pro nelékařské studijní obory LFMU prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc., Senátor Parlamentu České republiky doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., předseda České společnosti úrazové chirurgie prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., předseda České společnosti ortopedie a úrazové chirurgie Mgr. Jana Mikulková, ředitelka Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů VĚDECKÝ SEKRETÁŘ prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. náměstek ředitele ÚN pro vědu a výzkum přednosta Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně přednosta Subkatedry úrazové chirurgie IPVZ PROGRAMOVÝ VÝBOR MUDr. Jan Filipinský, náměstek ředitele Úrazové nemocnice pro léčební preventivní péči doc. MUDr. Libor Paša, PhD., zástupce přednosty Kliniky traumatologie LF MU, primář MUDr. František Horálek, primář chirurgické základny Úrazové nemocnice MUDr. Lenka Doležalová, primářka ARO ÚN MUDr. Tomáš Pink, primář ortopedického oddělení Úrazové nemocnice MUDr. Taťána Šrámková, CSc., předsedkyně Vědecké rady Úrazové nemocnice Bc. Ivana Zemanová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči v Úrazové nemocnici v Brně MÍSTO KONÁNÍ Hotel International, Husova 16, Brno

7 ČTVRTEK / Thursday / LÉKAŘSKÁ SEKCE / PHYSICIANS Velký sál / Main Hall Videoconference Brno-Brisbane Moderace / Moderation Wendsche P., Brno, Schütz M., Brisbane, Austrálie Slavnostní zahájení kongresu Opening Ceremony ESTES Guest Lecture ESTES A powerful society for education in Trauma Care The European Society of Traumatology and Emergency Surgery Silná společnost pro výuku v oboru traumatologie Vécsei V., Vienna, Rakousko Přestávka na kávu / Coffee break AKUTNÍ PÉČE / ACUTE TRAUMA CARE PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK I / SESSION I Předsednictvo / Chairs: Vécsei V., Vienna, Pleva L., Ostrava 1. Actual tools in the management of blunt thoraco-abdominal trauma: What has changed in the last decade? Nástroje v ošetření tupých torakoabdominálních poranění: Co se v posledních 10 letech změnilo? Sermon An., Leuven, Belgie 7 2. Priority časné fáze diagnosticko-terapeutického postupu u polytraumat Priority in urgent diagnostic and therpeutic approach in polytraumatized patients Vyhnánek F., Skála P., Fric M., Waldauf P., Praha 7 3. Angiography and tamponade in pelvic hemorrhage Angiografie a tamponada pro pánevní krvácení Vécsei V., Vienna Využití radiointervenčních metod v úrazové chirurgii The use of radiointerventional procedures in trauma care Pleva L., Procházka V., Šír M., Ostrava 7 5. CT angiografie a endovaskulární léčba akutních vaskulárních traumat CT angiography and endovascular therapy in acute vascular injury Chmelová J., Procházka V., Czerný D., Pleva L., Šír M., Koscielnik P., Ostrava 7

8 6. Ošetřovací reťazec polytraumatizovaného pacienta Algorithmus in polytrauma care Knapp D., Magala M., Dostál A., Horváth T., Bratislava Diskuse / Discussion Občerstvení / Lunch Návštěva firemní výstavy - Workshop Synthes s.r.o. - ASLS - Angular Stable Locking System for Nailing (Nijs S., Leuven, Belgie) AO Education Guest Lecture Osteosynthesis of upper humerus fractures Osteosyntézy zlomenin horní končetiny Nijs S., Leuven, Belgie HORNÍ KONČETINA / UPPER EXTREMITY PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK II / SESSION II Předsednictvo / Chairs: Nijs S., Leuven, Džupa V., Praha 7. Architecture and physiology of the muscles of the upper extremity Architektura a fyziologie svalů horní končetiny Friden J., Goteborg, Švédsko Zlomeniny proximálního humeru. Srovnávací studie dvou metod. Proximal humerus fractures. A comparative study of two methods. Nestrojil P., Brno 7 9. Hřebování zlomenin horního konce pažní kosti Intramedullary nailing in proximal humerus fractures Kloub M., Toufar P., Vojčová L., České Budějovice The use of long PHILOS for the treatment of combined shaft and humerus head fractures PHILOS pro kombinované zlomeniny krčku a diafyzy humeru Sermon An, Leuven, Belgie Is the Olecranon osteosynthesis an easy procedure? Je osteosyntéza olekranu opravdu lehká operace? Friedl W., Aschaffenburg, Německo Tendon transfer in tetraplegic hands Transfer šlach u tetraplegické ruky Friden J., Goteborg, Švédsko Diskuze / Discussion Přestávka na kávu / Coffee break

9 HORNÍ KONČETINA (POKR.) / UPPER EXTREMITY (CONT.) PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK III / SESSION III Předsednictvo / Chairs: Hart R., Znojmo, Čižmár I., Olomouc Invited lecture Úrazy loketního kloubu / Trauma in the ellbow Hart R., Znojmo 13. Náhrada TEP hlavičky radia v traumatologické indikaci Replacement of the radius head Pink T., Stoklas J., Chaker A., Janeček M., Brno Řešení SL nestability karpu. Rozbor negativních výsledků na souboru pacientů SL instability: Analysis of failed results Čižmár I., Vinter R., Dráč P., Dospěl I., Olomouc Funkční efektivita rekonstrukce parézy n. radialis svalovými transfery Functional effectiveness after muscle transfer for radial nerve paresis Čižmár I., Calábová N., Fialová J., Olomouc Kde jsou limity artroskopie zápěstí? Where are the limits in arthroscopy of the wrist Dráč P., Hrbek J., Dospěl I., Olomouc Diskuse / Discussion EXPERIMENTÁLNÍ TRAUMATOLOGIE / EXPERIMENTAL TRAUMATOLOGY PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK IV / SESSION IV Předsednictvo / Chairs: Friedl W., Aschaffenburg, Šír M., Ostrava 17. Volar angle-stable plating for distal radius fractures: A biomechanical analysis comparing locking screws and locking pegs. Volární uhlově stabilní stabilizace dlahou pro distální zlomeniny radia: Biomechanická porovnávací studie mezi šrouby a kolíkem Weninger P., Vienna, Edinburgh, U.K Volar angle-stable plating for distal radius fractures in osteoporotic bone the biomechanical reason of secondary loss of reduction. Volární úhlově stabilní dlahy pro osteoporotické zlomeniny distálního radia. Biomechanický podklad pro sekundární ztrátu korekce. Weninger P., Vienna, Edinburgh, U.K Využití kmenových buněk v traumatologii Stem cell application in trauma patients Šír M., Procházka V., Pleva L., Ostrava 7

10 20. Biokompatibilita TiNi osteofixační svorky v dlouhodobé exposici u laboratorního zvířete Long-time biocompatibility of TiNi clamps in lab animals Kozák P., Musialek J., Halouzka R., Filip P., Ostrava Experimental investigations for stability of intra- and extramedullary implants. Experimentální vyšetření stability intra- a extramedulárních implantátů Friedl W., Aschaffenburg, Německo Počítačový model deformace osteosyntetického materiálu u Hackethalovy osteosyntézy humeru Computerized model of implants deformation in Hackethal s osteosynthesis of humerus Obruba P., Ústí nad Labem, Stejskal L., Seattle, U.S.A Konečnoprvkový model dětské lebky a mozku. Simulace reálního kranicerebrálního poranění Finite element model for pediatric scull and brain. A simulation of real craniocerebral injury. Brichtová E., Jiroušek O., Gál P., Starý D., Brno Diskuze / Discussion Společenský večer / Come-to-gether Party

11 ČTVRTEK / THURSDAY / OŠETŘOVATELSTVÍ / NURSES / PHYSIOTHERAPISTS Kaskády / Cascades FORUM FYZIOTERAPEUTŮ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK I Předsednictvo: Vašíčková L., Brno 1. Terapeutický léčebný koncept BPP u pacientů s míšní lézí Čápová J., Jimramov Obnova pohybové funkce ramene Toppischová M., Šnoplová A., Pardubice Dysfunkce nohy jako příčina bolesti zad Šnoplová A., Toppischová M., Pardubice 10 Diskuze Slavnostní zahájení kongresu ve velkém sále Přestávka na kávu Přesun do jiného sálu (Kaskády) Zvaná přednáška Všeobecná sestra v 21. století / Nurses in the 21st century Kyasová M., Brno PERIOPERAČNÍ PÉČE / NURSING CARE DURING THE PERIOPERATIVE PHASE PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK II / SESSION II Předsednictvo / Chairs: Kyasová M., Štefková I., Brno 4. Riziko perioperačního poškození pacienta na operačním sále Risk of perioperative damage during the patient s stay on the operation theater Štefková I., Brno Rouškování od historie k současnosti Draping of the operation field from history to the present time Spaková M., Madejová R., Praha 10

12 6. Rtg asistence za účasti dvou týmů při operaci polytraumatizovaného The role of the radiological assistent during two-team surgery in polytraumatized patients Šlesingerová P., Brno Vertikální a horizontální řízení COS I ve FN Brno Vertical and horizontal working process in the central OR Jedličková J., Brno Diskuse / Discussion AO Education Lecture I LCP implantáty pro horní končetinu / LCP for the upper extremity Veselý R., Brno AO Education Lecture II Jak splňují LCP implantáty,,principy? How the LCP implants fulfil the,,principles? Wendsche P., Brno PORANĚNÍ HORNÍ KONČETINY / INJURY OF THE UPPER EXTREMITY PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK III / SESSION III Předsednictvo / Chairs: Procházková S., Brno, Mellebeecks A., Leuven, Belgie 8. Angular stability in the proximal humerus: Philos and PHN with distal ASLS. Surgical technique and results Úhlově stabilní implantáty pro zlomeniny prox. humeru. Operační technika a výsledky Aerts K., Leuven, Belgie Angular stability in the clavicula. LCP ant sup clavicle plate. Úhlová stabilita u klíční kosti s LCP Mellebeecks A., Leuven, Belgie Diskuze / Discussion Občerstvení / Lunch PORANĚNÍ HORNÍ KONČETINY / INJURY OF THE UPPER EXTREMITY POKRAČOVÁNÍ / CONTINUING PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK III. / SESSION III Předsednictvo / Chairs: Procházková S., Brno, Mellebeecks A., Leuven, Belgie 10. The use of angular stable implants for the treatment of fractures of the upper limb. Tips and tricks to organize the operations table and keep it clear Použití úhlově stabilních implantátů pro zlomeniny horní končetiny. Tipy a triky pro uspořádání instrumentačního stolu Aerts K., Leuven, Belgie 10

13 11. Removal of angular stable implants in the upper extremity: Tips and tricks Extrakce LCP v horní končetině: Tipy a triky Mellebeecks A., Leuven, Belgie Ošetřovatelsko-rehabilitační péče po operacích proximálního humeru. Nursing care and physiotherapy after surgery of the proximal humerus. Sotonová A., Švihelová M., Brno Diskuze / Discussion PORANĚNÍ HORNÍ KONČETINY / INJURY OF THE UPPER EXTREMITY POKRAČOVÁNÍ / CONTINUING PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK IV / SESSION IV Předsednictvo / Chairs: Crháková S., Olomouc, Štefková I., Brno 13. Artroskopie ramena / Shoulder arthroscopy Suchá S., Zachová B., Brno Lymfedém jako pooperační komplikace / Lymphedema as a postoperative complication Ištvánková I., Praha Hřebování humeru v mezních situacích / Humerus nailing in limited situations Crháková S., Přecechtělová P., Olomouc Stabilní osteosyntéza zlomenin metakarpu Stable osteosynthesis in metacarpal fractures Přecechtělová P., Zedková D., Olomouc Drtivá a ztrátová poranění horní končetiny Communitive and loss injury of the upper extremity Semiánová A., Vopařilová M., Praha Diskuze / Discussion Přestávka na kávu / Coffee break PORANĚNÍ HORNÍ KONČETINY / INJURY OF THE UPPER EXTREMITY POKRAČOVÁNÍ / CONTINUING PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK V / SESSION V Předsednictvo /Chairs: Divácká P., Brno, Spaková M., Praha 18. Zlomeniny distálního radia. Současné možnosti léčby na našem oddělení. Distal radius fractures. Current therapy koncept in our department Marvanová B., Plechatá V., Avenarius J., Ústí nad Labem Osteosyntéza zlomenin klíční kosti / Clavicula fractures Jiroutová J., Jakůbková J., Olomouc 10

14 20. Ošetření zlomenin distálního radia implantátem Micronail Distal radius fractures stabilized by th Micro Nail Fialová Z., Moravcová P., Znojmo Ošetřovatelská péče u pacientů se zlomeninou humeru Nursing care in patients with humerus fractures Zachraníková P., Chloupková S., Brno Ošetřovatelský proces po artroskopii ramenného kloubu Nursing process after shoulder arthroscopy Neubauerová H., Štiková M., Pexová A., Brno Diskuze / Discussion Společenský večer / Come-to-gether Party PÁTEK, LÉKAŘSKÁ SEKCE Velký sál FORUM MLADÝCH LÉKAŘŮ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK V Předsednictvo: Čižmár I., Olomouc 24. Ultrazvukové vyšetření při poranění rotátorové manžety. Vlastní soubor a vyhodnocení metody. Rémanová D., Brno Terapie ruptury Achillovy šlachy Jarošík J., Herůfek R., Brno Výsledky terapie poranění zubu čepovce. Klinická retrospektivní komparativní studie Kazda S., Jarkovská J., Brno Ruptura distálního úponu šlachy m.biciptis brachii Podivinský J., Bodlevský R., Foldyna K., Spurný P., Ostrava Ošetření zlomenin distálního radia nitrodřeňovým hřebem Micronail Kozák T., Náhlík D., Okál F., Znojmo Diskuze přestávka na kávu / návštěva výstavy ČSÚCH Guest Lecture Reforma vzdělávacího programu společnosti Pleva L., Ostrava

15 IPVZ Subkatedra úrazové chirurgie Úkoly a vize Wendsche P., Brno FORUM MLADÝCH LÉKAŔŮ ( POKRAČOVÁNÍ ) PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK VI Předsednictvo: Nestrojil P., Brno 30. Bodná poranění břicha. Analýza vlastního souboru Hříba V., Brno P.C.C.P. (Percutaneous compression plate) v terapii zlomenin proximálního femoru Kužma J., Brno Zlomeniny pátého bederního obratle: soubor pacientů za 9 let ( ) Kelbl M., Kazda S., Janů I., Brno Boxerská zlomenina konzervativní nebo operační řešení? Valentová J., Rémanová D., Brno Výsledky po osteosyntéze dlahou Philos u zlomenin proximálního humeru Popelka V., Doležal T., Veselý L., Šimko P., Bratislava Zlomeniny záprstních kostí ruky miniosteosyntéza vo tzv. wrist bloku Novák M., Voves J., Ostrava Role psychologa při komplexním řešení těžkých úrazů včetně poranění míchy Fajtová R., Brno Diskuze Ukončení, ocenění nejlepší prezentace mladých lékařů (do 35 let)

16 PÁTEK, OŠETŘOVATELSTVÍ Kaskády FORUM VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY, FYZIOTERAPEUTY A ERGOTERAPEUTY Předsednictvo: doc. PhDr. Kyasová M. PhD., Brno 23. Hodnocení studia oboru všeobecná sestra studenty Juřeníková P., Kyasová M., Brno Uplatnění vysokoškolského vzdělávání v praxi zdravotních sester Mužíková M., Brno Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů Pospíšil P., Brno Program celoživotního vzdělávání (NCO NZO Brno) Malinková M., Brno Konec instrumentářek v Čechách? Spaková M., Praha Přestávka na kávu Diskuze u kulatého stolu Moderace: doc. PhDr. Kyasová M., PhD., Brno prof. MUDr. Siegelová J., Mgr. Malinková M., Mgr. Pospíšil P., Mgr. Juřeníková P., Bc. Mužíková M., DS. Spaková M.

17 ORGANIZAČNÍ INFORMACE REGISTRACE Hotel International, Husova 16, Brno ÚČASTNÍCI VYSTAVOVATELÉ Středa Čtvrtek hod VÝSTAVA Po celou dobu konání kongresu bude probíhat doprovodná výstava zdravotnické techniky a farmacie. PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI Registrace na kongres probíhá on-line na webových stránkách sekce REGISTRACE (v případě, že nemáte možnost přístupu k internetu, kontaktujte nás na tel.: , ) Přihlášky k pasivní účasti: zaregistrujte se na sekce REGISTRACE nejpozději do Účastníci, kteří se na kongres již zaregistrovali a budou chtít v přihlášce cokoli změnit či dohlásit, přihlásí se v on-line registraci do akce pod svým tajným kódem, který jim byl automaticky vygenerován a zaslán em spolu s přihláškou. Po provedení změny Vám em opět přijde automaticky vygenerovaná upravená přihláška. Neregistrovaní účastníci se mohou po přihlášení do akce zaregistrovat. Po zaregistrování Vám em přijde automaticky vygenerované potvrzení přihlášky s informacemi o platbě a Váš tajný kód. V případě, že budete cokoli v přihlášce potřebovat změnit, přihlásíte se v registraci pod tímto zaslaným tajným kódem přímo do Vaší již vyplněné přihlášky, kde provedete změnu. Informace o akci je možno též získat na PŘEDNÁŠKY, PROJEKCE Podklady pro projekci je nutno odevzdat v přestávce před začátkem každé sekce, jinak nebude přednáška akceptována. Přednášky lze předat na běžných nosičích, vlastní počítače není možno připojit. Pro prezentaci odborných sdělení bude k dispozici dataprojekce. E-POSTERY Pro e-postery bude připraven slide-room, kde si přednášející mohou prohlížet své příspěvky. Zajištěny budou notebooky přístupné po celou dobu kongresu pro prezentaci elektronických posterů. CERTIFIKÁTY Lékařská sekce Sesterská sekce Fyzioterapeuti Lékaři obdrží potvrzení o účasti na kongresu. Bude hodnocena vzdělávacími body OS ZSP ČR Bude hodnocena vzdělávacími body OS ZSP ČR STRAVOVÁNÍ Občerstvení během přestávek bude zajištěno v kongresových prostorách Hotelu International Brno a je zahrnuté v registračním poplatku.

18 UBYTOVÁNÍ Ubytování si účastníci zajišťují individuálně. 1) HOTEL SLAVIA adresa: Solniční 15/17, Brno vzdálenost od místa kongresu: cca 200 m telefon: , ceny: jednolůžkový pokoj ,- Kč dvoulůžkový pokoj ,- Kč 2) HOTEL PEGAS adresa: Jakubská 4, Brno vzdálenost od místa kongresu: cca 200 m telefon: ceny: jednolůžkový pokoj - od 2000,- Kč dvoulůžkový pokoj - od 2500,- Kč 3) HOTEL AVION adresa: Česká 20, Brno vzdálenost od místa kongresu: cca 300 m telefon: ceny: jednolůžkový pokoj - od 800,- Kč dvoulůžkový pokoj - od 1100,- Kč 4) PENSION VENEZIA adresa: Dominikánské náměstí 187/5, Brno vzdálenost od místa kongresu: cca 300 m telefon: ceny: jednolůžkový pokoj ,- Kč dvoulůžkový pokoj ,- Kč ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o. Jednatel: MUDr. Pavel Kacerovský Střekovské nábřeží Ústí nad Labem Tel.: Koordinátoři projektu: Petra Karivová Miroslav Koleš Fax: Mobilní telefon: Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce PLATBY REGISTRAČNÍ POPLATKY od a na místě (vč. DPH) Lékaři Kč 1.100,- Lékaři do 35 let (fotokopie OP) Kč 700,- SZP Kč 500,- Studenti vstup volný (průkaz) zdarma

19 SPOLEČENSKÝ PROGRAM hod. Společenský večer prostory Hotelu International Cena: od a na místě - Kč 700,- PLATBY (vč. DPH) Platby je nutné uhradit na: číslo účtu: /0100 KB a.s., pobočka Ústí nad Labem variabilní symbol: rodné číslo, konstantní symbol: Veškeré platby se považují za zálohy a jsou uvedeny včetně DPH. Daňový doklad bude předán účastníkům v průběhu konání kongresu u pokladny. DAŇOVÝ DOKLAD Veškeré platby jsou včetně DPH a jsou považovány za platby přijaté předem. Budete-li požadovat vystavení daňového dokladu na platbu přijatou předem, vystavíme jej na požádání po provedení platby. Daňový doklad (vyúčtování akce) Vám bude předán v den konání kongresu u pokladny. Pro vystavení daňového dokladu je nutné IČO subjektu, který platbu provedl. VYSTAVOVATELÉ A PARTNEŘI KONGRESU přihlášení do termínu GENERÁLNÍ PARTNER Synthes s.r.o. HLAVNÍ PARTNEŘI B.Braun Medical s.r.o. COMESA, s.r.o. Johnson&Johnson s.r.o. VYSTAVOVATELÉ ALINEX Kácovská s.r.o. Ars Audio spol. s r.o. AV Medical Consulting s.r.o. BAXTER CZECH s.r.o. BAYER,s.r.o. DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o. Galén, spol. s r.o. HSC Industry, spol. s r.o. CHEIRÓN a.s. IBI spol. s r.o. Kardio-Line spol. s r.o. MEDIN, a.s. Mölnlycke Health Care ORTH - MED, s.r.o. Ortika a.s. Salix CZ, s.r.o. STAPRO, s.r.o. Thuasne CR, s.r.o.

20

Hotel Koliba, Litoměřice

Hotel Koliba, Litoměřice PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Ortopedické oddělení MěN v Litoměřicích Ortopedické oddělení, Krajské zdravotní, a.s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a za spolupráce Ortopedických klinik 1. a 2. LF UK Praha

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT II. INFORMACE VÝBOR ČSOT pořádá XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. 17. 5. 2013 TOP HOTEL, PRAHA Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ

Více

FINÁLNÍ INFORMACE. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol. Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie

FINÁLNÍ INFORMACE. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol. Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie FINÁLNÍ INFORMACE Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol a Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie u příležitosti 50. narozenin Doc. MUDr. Tomáše Trče, CSc. pořádá 2. MOTOLSKÉ DNY 22. 25. září 2005

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Hotel Koliba, Litoměřice

Hotel Koliba, Litoměřice PROGRAM Ortopedické oddělení MěN v Litoměřicích Ortopedické oddělení, Krajské zdravotní, a.s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a za spolupráce Ortopedických klinik 1. a 2. LF UK Praha pořádají

Více

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ)

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) II. oznámení VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) 11. 12. ZÁŘÍ 2008 Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Liberecké dny úrazové chirurgie

Liberecké dny úrazové chirurgie I. Informace Liberecké dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologicko-ortopedické centrum se spinální jednotkou Krajské nemocnice Liberec ve spolupráci s Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti

Více

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Beskydský hotel Relax

Beskydský hotel Relax V. BILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí Rožnov pod Radhoštěm 4. - 6. května 2016 Projekty TAČR s názvem TraumaTech TA04011606, ONAR TA03010804, FEMUR TH01020049 Česká společnost pro úrazovou chirurgii

Více

Kolín. Humpolec. Jihlava

Kolín. Humpolec. Jihlava Kolín Humpolec Jihlava Finální informace Ortopedicko - traumatologické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod pořádá ODBORNÉ SYMPOZIUM CHIRURGIE RUKY A NOHY u příležitosti 50.výročí založení Ortopedického oddělení

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

VI. Liberecké dny úrazové chirurgie

VI. Liberecké dny úrazové chirurgie Pozvánka a program VI. Liberecké dny úrazové chirurgie (páteř, pánev, proximální femur) Pořádá Traumacentrum Krajské nemocnice Liberec a.s. ve spolupráci s B. Braun Medical, divizí Aesculap - Ortopedie

Více

Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015

Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015 Pořadatel Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Kurz chirurgie ruky Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015 ČESKÁ SPOLEČNOST CHIRURGIE RUKY

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 5. 7. října 2016 Prezident kongresu Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Vědecký

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

FINÁLNÍ informace. Úrazová nemocnice v Brně. Klinika traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. xv. NOVÁKOVY TRAUMATOLOGICKÉ DNY 2011

FINÁLNÍ informace. Úrazová nemocnice v Brně. Klinika traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. xv. NOVÁKOVY TRAUMATOLOGICKÉ DNY 2011 FINÁLNÍ informace Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity POŘÁDÁ xv. NOVÁKOVY TRAUMATOLOGICKÉ DNY 2011 národní kongres České společnosti úrazové chirurgie

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

VI. Liberecké dny úrazové chirurgie

VI. Liberecké dny úrazové chirurgie Pozvánka a program VI. Liberecké dny úrazové chirurgie (páteř, pánev, proximální femur) Pořádá Traumacentrum Krajské nemocnice Liberec a.s. ve spolupráci s B. Braun Medical, divizí Aesculap - Ortopedie

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 2. SEVEROČESKÝ ALGEZIOLOGICKÝ DEN TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 24. 3. 2012, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Doporučujeme parkování: Podzemní parkoviště Palác Zdar (Mírové náměstí)

Více

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha pod záštitou České chirurgické společnosti ČSL JEP a České společnosti pro úrazovou chirurgii ČSL JEP pořádají k 15. výročí

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ Počítačem asistované ortopedické operace a miniinvazivní přístupy 8.- 9. dubna 2011 Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno Kongres se koná pod záštitou České společnosti

Více

Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP Kožní sanatorium, spol. s r. o. za organizačního zajištění BOS. org s.r.o., Ústí nad Labem pořádá 12. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM V ÚSTÍ NAD LABEM JAK LÉČÍM JÁ

Více

10. HARRACHOVSKÉ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM

10. HARRACHOVSKÉ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ KNL PANOCHOVY NEMOCNICE V TURNOVĚ se souhlasem výboru ČSOT za odborné garance I. ortopedické kliniky UK 1. LF a FN Motol, Praha pořádá 10. HARRACHOVSKÉ ORTOPEDICKÉ

Více

V. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. 16. 9. 2011 Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

V. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. 16. 9. 2011 Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí FINÁLNÍ INFORMACE Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí pořádá V. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. - 16. 9. 2011 Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí Organizační

Více

3. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

3. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Úrazy páteře a posttraumatické stavy

Úrazy páteře a posttraumatické stavy Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové pořádají III. multioborové sympozium na téma: Úrazy páteře a posttraumatické stavy Lázně Bělohrad / 22. 23. září 2016 PROGRAM www.mppromotion.cz Blok

Více

Pokroky v urogynekologii

Pokroky v urogynekologii Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie pořádá ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2015

Více

Krajský traumatologický seminář a Odbornou konferenci všeobecných sester

Krajský traumatologický seminář a Odbornou konferenci všeobecných sester Klinika úrazové chirurgie FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. ve spolupráci s OS ČLK a POUZP pořádá Krajský traumatologický seminář a Odbornou konferenci všeobecných sester čtvrtek 1. prosince

Více

ČSÚCH Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.

ČSÚCH Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. Z Á P I S z výroční členské schůze České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, která se konala dne 6. října 2016 v rámci Národního kongresu úrazové chirurgie XIII. Ostravské traumatologické dny s

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ Olomouc. pořádá.

PRVNÍ OZNÁMENÍ Olomouc. pořádá. BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR 2009 Více než zamotaný jazyk (More than a tangled tongue ) Téma konference: Neurologické aspekty koktavosti pod záštitou náměstkyně ministryně školství Mgr. Kláry

Více

78. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU ČLS JEP

78. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU ČLS JEP 78. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI OTORINOLARYNGOLOGIE Nabídka partnerství na podporu kongresu ORL v roce 2016 a aktivit ORL společnosti www.orl2016.cz Organizátor Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie

Více

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá. anesteziologickou konferenci 9.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá. anesteziologickou konferenci 9. Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá anesteziologickou konferenci 9. KŘIVÁNKOVY DNY Pardubice 5. 6.11. 2015 Záštitu nad konferencí převzali:

Více

13. KARDIOLOGICKÝ DEN

13. KARDIOLOGICKÝ DEN 13. KARDIOLOGICKÝ DEN s doprovodnou výstavou zdravotnických firem s doprovodnou výstavou zdravotnických firem 20. října 2016 Ústí nad Labem Pořádá: KZ, a.s., Klinika kardiologie Masarykovy nemocnice v

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR Komunikační problém v praxi Pátek 24.10.2008 od 9.00h. do 17.30h. Téma konference : Koktavost v praxi Kongresové centrum a sál Rotunda ( pavilon A ) Veletrhy

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno pořádá DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 8. 9. října 2009, zámek Mikulov PROGRAM KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ

Více

OPERAČNÍ LÉČBA SUPRAKONDYLICKÝCH ZLOMENIN HUMERU U DĚTÍ. Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava

OPERAČNÍ LÉČBA SUPRAKONDYLICKÝCH ZLOMENIN HUMERU U DĚTÍ. Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava OPERAČNÍ LÉČBA SUPRAKONDYLICKÝCH ZLOMENIN HUMERU U DĚTÍ Pleva Leopold, *Richter Vladimír, Prusenovský Petr Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava SOUHRN Autoři se ve svém

Více

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory pozvánka a program Top Hotel Praha 3. 11. 2015 Společnost pro porty a permanentní katetry SPPK Vás zve na Mezinárodní vědeckou konferenci Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory - Novinky

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY. Pavel Maňák Pavel Dráč

OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY. Pavel Maňák Pavel Dráč OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY Pavel Maňák Pavel Dráč Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY Pavel Maňák Pavel Dráč GRADA Publishing Upozornění

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

Nabídka pro partnery a vystavovatele

Nabídka pro partnery a vystavovatele Nabídka pro partnery a vystavovatele Pořadatel Česká společnost pro využití laseru v medicíně European Medical Laser Association Česká akademie dermatovenerologie Organizační výbor Prezident: Předseda

Více

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek I. Informace IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek 9. 11. listopad 2011 Kongresové centrum ÚVN Praha 6 pod záštitou ředitele Odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany

Více

s mezinárodní účastí

s mezinárodní účastí Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká radiologická společnost ČLS JEP Společnost radiologických asistentů ČR Traumatologické centrum FN Ostrava Radiodiagnostický ústav FN Ostrava pořádají

Více

MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2016

MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2016 Generální partner kongresu pořádá XI. kongres s mezinárodní účastí MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2016 pod záštitou JUDr. Michala Haška hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Petra Vokřála primátora Statutárního

Více

JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM

JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM II. INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA UK 2. LF A FN MOTOL A ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ POŘÁDAJÍ JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM KONANÉ DNE: 22. 3. 2013 v kongresovém centru Nové Adalbertinum,

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek I. Informace Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek Pod záštitou ředitele ÚVN a ČSARIM pořádá ARO Ústřední vojenské nemocnice Praha ve spolupráci s Aesculap Akademií Kongresové centrum ÚVN,

Více

SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČLS JEP SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP.

SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČLS JEP SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP. SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČLS JEP SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP pořádá III. KONGRES ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY PERIORBITÁLNÍ REJUVENACE

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 21. dubna Program

XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 21. dubna Program XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER České Budějovice 21. dubna 2017 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 21. 4. 2017 / 9.00 17.00 hodin Clarion Congress Hotel České Budějovice Konferenční

Více

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom Mladá fronta a. s. divize Medical Services Profesionální partner pro vydávání zdravotnické literatury PROSPEKT Nabídka firemní prezentace SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom (Nebojme se

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP a Anatomický ústav LF MU v Brně pořádá kurz chirurgie ruky. Artroskopie, endoskopie ruky + chirurgie zápěstí

Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP a Anatomický ústav LF MU v Brně pořádá kurz chirurgie ruky. Artroskopie, endoskopie ruky + chirurgie zápěstí Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP a Anatomický ústav LF MU v Brně pořádá kurz chirurgie ruky Artroskopie, endoskopie ruky + chirurgie zápěstí 12. 13. 3. 2016 Vážení kolegové, v cyklu kurzů Základy

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 2. kurz 2015 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

VII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více

48. DIABETOLOGICKÉ DNY

48. DIABETOLOGICKÉ DNY 48. DIABETOLOGICKÉ DNY 19. 21. dubna 2012 Luhačovice INFORMACE www.gsymposion.cz/diadny ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ve spolupráci se SLOVENSKOU DIABETOLOGICKOU SPOLEČNOSTÍ pořádají 48. DIABETOLOGICKÉ

Více

12. KARDIOLOGICKÝ DEN

12. KARDIOLOGICKÝ DEN 12. KARDIOLOGICKÝ DEN s doprovodnou výstavou zdravotnických firem 10 let intervenční kardiologie v Ústeckém kraji 23. října 2015, Ústí nad Labem Pořádá KZ, a.s., Klinika kardiologie Masarykovy nemocnice

Více

13. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE 31. 5. 2013. Program konference. Neurorehabilitace. Ústí nad Labem. Pořádá Rehabilitační oddělení KZ, a. s.

13. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE 31. 5. 2013. Program konference. Neurorehabilitace. Ústí nad Labem. Pořádá Rehabilitační oddělení KZ, a. s. Pořádá Rehabilitační oddělení KZ, a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií a Pedagogickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad

Více

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku XXVII. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku pořádá GALÉN-SYMPOSION s.r.o. pod odbornou záštitou Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie ČKS a ve spolupráci s Českou

Více

Jarní edukační urologické sympózium

Jarní edukační urologické sympózium Česká urologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně pořádá Jarní edukační urologické sympózium Mikulov Hotel Galant 21. 22. dubna 2017 Akce konaná pod záštitou České akademie urologie

Více

Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP a Anatomický ústav LF MU v Brně pořádá kurz chirurgie ruky. Artroskopie, endoskopie ruky + chirurgie zápěstí

Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP a Anatomický ústav LF MU v Brně pořádá kurz chirurgie ruky. Artroskopie, endoskopie ruky + chirurgie zápěstí Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP a Anatomický ústav LF MU v Brně pořádá kurz chirurgie ruky Artroskopie, endoskopie ruky + chirurgie zápěstí 12. 13. 3. 2016 Vážení kolegové, v cyklu kurzů Základy

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

XIII. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 22. duben Program

XIII. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 22. duben Program XIII. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER České Budějovice 22. duben 2016 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 22. 4. 2016 / 9.00 17.00 hodin 8.00 9.00: Registrace BLOK I.: 9.00 10.00 Nutriční

Více

XXII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XXII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XXII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 19. - 20. května 2017 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2017

Více

Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. Osobní záštitu převzal Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje

Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. Osobní záštitu převzal Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 25. dubna 2012 Frýdek - Místek Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

XXII. Ústecký oftalmologický den 14. října 2011

XXII. Ústecký oftalmologický den 14. října 2011 OS ČLK Ústí nad Labem Oční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajská zdravotní, a. s. za organizační spolupráce BOS. org s. r. o., Ústí nad Labem XXII. Ústecký oftalmologický den 14.

Více

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

Brněnské neurochirurgické dny

Brněnské neurochirurgické dny Program Brněnské neurochirurgické dny s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Pořádá pod záštitou České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, České lékařské komory a Profesní a odborové

Více

POŘADATEL SJEZDU. PREZIDENT SJEZDU doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., FEBO ORGANIZAČNÍ A VĚDECKÝ VÝBOR SJEZDU

POŘADATEL SJEZDU. PREZIDENT SJEZDU doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., FEBO ORGANIZAČNÍ A VĚDECKÝ VÝBOR SJEZDU Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás jménem organizačního výboru pozvala na XX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, který se bude konat ve dnech 20. 22. září 2012 v Plzni.

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více