FINÁLNÍ informace. s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Brno, Hotel International

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINÁLNÍ informace. s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. 24. 25. 9. 2009 Brno, Hotel International"

Transkript

1 FINÁLNÍ informace Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity POŘÁDÁ xiv. NOVÁKOVY TRAUMATOLOGICKÉ DNY 2009 s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Brno, Hotel International Organizační zajištění ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.,

2 ASLS. Úhlově stabilní zajišťovací systém. Nový koncept nitrodřeňové úhlově stabilní fixace. Použití s titanovými kanylovanými hřeby Synthes. Workshop ASLS dne ve h v prostorách hlavního přednáškového sálu. Nástroje a implantáty schválené nadací AO Foundation Synthes, s. r. o. Radlická 740/113d CZ Praha

3 ODBORNÝ PROGRAM ČASOVÝ HARMONOGRAM Čtvrtek ČTVRTEK/THURSDAY KASKÁDY / CASCADES VELKÝ SÁL / MAIN HALL přednáškový blok I / Session I Videokonference Brisbane, Australia Fórum fyzioterapeutů Poúrazová rehabilitace v regionu VELKÝ SÁL / MAIN HALL Slavnostní zahájení kongresu / Opening ceremony VELKÝ SÁL / MAIN HALL ESTES Silná společnost pro výuku v oboru traumatologie / The European Society of Traumatology and Emergency Surgery Přestávka na kávu / Coffee break VELKÝ SÁL / MAIN HALL přednáškový blok I / Session I Akutní péče / Trauma Care Diskuse / Discussion VELKÝ SÁL / MAIN HALL OBČERSTVENÍ / LUNCH Návštěva firemní výstavy - Workshop Synthes s.r.o. - ASLS - Angular Stable Locking System for Nailing (Nijs S., Leuven, Belgie) VELKÝ SÁL / MAIN HALL AO Education Guest Lecture Osteosyntézy zlomenin horních končetin Osteosynthesis of upper humerus fractures VELKÝ SÁL / MAIN HALL přednáškový blok II / Session II Horní končetina / Upper extremity Diskuze / Discussion Přestávka na kávu / Coffee break Přestávka na kávu / Coffee break Přesun do jiného sálu (Kaskády) KASKÁDY / CASCADES Zvaná přednáška Všeobecná sestra v 21. stol. Nurses in the 21st century KASKÁDY / CASCADES II. přednáškový blok Perioperační péče Diskuse / Discussion AO Education Lecture I LCP implantáty pro horní končetinu / LCP for the upper extremity AO Education Lecture II Jak splňují LCP implantáty,,principy? How the LCP implants fulfil the Principles? KASKÁDY / CASCADES III. přednáškový blok Poranění horní končetiny Injury of the upper extremity Diskuse / Discussion Občerstvení / Lunch

4 ODBORNÝ PROGRAM ČASOVÝ HARMONOGRAM Čtvrtek ČTVRTEK/ THURSDAY VELKÝ SÁL / MAIN HALL Horní končetina (pokr.) / Upper extremity (cont) Přednáškový blok III/ Session III Diskuse / Discussion VELKÝ SÁL / MAIN HALL Experimentální traumatologie / Experimental traumatology Přednáškový blok IV / Session IV Diskuse / Discussion KASKÁDY / CASCADES Poranění horní končetiny / Injury of the upper extremity Pokračování / Continuing Přednáškový blok III / Session III Diskuse / Discussion KASKÁDY / CASCADES Poranění horní končetiny / Injury of the upper extremity Pokračování / Continuing Přednáškový blok IV / Session IV Diskuse / Discussion Přestávka na kávu / Coffee break KASKÁDY / CASCADES Poranění horní končetiny / Injury of the upper extremity Pokračování / Continuing Přednáškový blok V / Session V Diskuse / Discussion Společenský večer / Party 20.00

5 ODBORNÝ PROGRAM ČASOVÝ HARMONOGRAM PÁTEK PÁTEK VELKÝ SÁL V. přednáškový blok Fórum mladých lékařů Diskuse Přestávka na kávu KASKÁDY Fórum vysokoškolského vzdělávání pro zdravotní sestry, fyzioterapeuty a ergoterapeuty Přestávka na kávu KASKÁDY Diskuze u kulatého stolu VELKÝ SÁL ČSÚCH Guest Lecture Reforma vzdělávacího programu společnosti VELKÝ SÁL IPVZ Subkatedra úrazové chirurgie Úkoly a vize VELKÝ SÁL Fórum mladých lékařů (pokr.) VI. přednáškový blok Diskuse VELKÝ SÁL Ukončení, ocenění nejlepší prezentace mladých lékařů (do 35 let)

6 POŘÁDÁ Úrazová nemocnice, Brno Klinika traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně POD ZÁŠTITOU Mgr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje Romana Onderky, primátora Statutárního města Brna prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., Děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně PREZIDENT KONGRESU MUDr. Vladimír Pokorný, CSc. emer. přednosta Subkatedry úrazové chirurgie IPVZ a prim. Traumatologické základny ÚN TÉMATA LÉKAŘSKÁ SEKCE Trauma management Poranění horní končetiny Experimentální traumatologie TÉMATA SEKCE OŠETŘOVATELSTVÍ A REHABILITACE Perioperační péče Poranění horní končetiny Poúrazová rehabilitace v regionu ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO KONGRESU Roman Onderka, primátor Statutárního města Brna Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Ing. Karel Doležal, ředitel Úrazové nemocnice v Brně prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., proděkanka pro nelékařské studijní obory LFMU prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc., Senátor Parlamentu České republiky doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., předseda České společnosti úrazové chirurgie prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., předseda České společnosti ortopedie a úrazové chirurgie Mgr. Jana Mikulková, ředitelka Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů VĚDECKÝ SEKRETÁŘ prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. náměstek ředitele ÚN pro vědu a výzkum přednosta Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně přednosta Subkatedry úrazové chirurgie IPVZ PROGRAMOVÝ VÝBOR MUDr. Jan Filipinský, náměstek ředitele Úrazové nemocnice pro léčební preventivní péči doc. MUDr. Libor Paša, PhD., zástupce přednosty Kliniky traumatologie LF MU, primář MUDr. František Horálek, primář chirurgické základny Úrazové nemocnice MUDr. Lenka Doležalová, primářka ARO ÚN MUDr. Tomáš Pink, primář ortopedického oddělení Úrazové nemocnice MUDr. Taťána Šrámková, CSc., předsedkyně Vědecké rady Úrazové nemocnice Bc. Ivana Zemanová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči v Úrazové nemocnici v Brně MÍSTO KONÁNÍ Hotel International, Husova 16, Brno

7 ČTVRTEK / Thursday / LÉKAŘSKÁ SEKCE / PHYSICIANS Velký sál / Main Hall Videoconference Brno-Brisbane Moderace / Moderation Wendsche P., Brno, Schütz M., Brisbane, Austrálie Slavnostní zahájení kongresu Opening Ceremony ESTES Guest Lecture ESTES A powerful society for education in Trauma Care The European Society of Traumatology and Emergency Surgery Silná společnost pro výuku v oboru traumatologie Vécsei V., Vienna, Rakousko Přestávka na kávu / Coffee break AKUTNÍ PÉČE / ACUTE TRAUMA CARE PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK I / SESSION I Předsednictvo / Chairs: Vécsei V., Vienna, Pleva L., Ostrava 1. Actual tools in the management of blunt thoraco-abdominal trauma: What has changed in the last decade? Nástroje v ošetření tupých torakoabdominálních poranění: Co se v posledních 10 letech změnilo? Sermon An., Leuven, Belgie 7 2. Priority časné fáze diagnosticko-terapeutického postupu u polytraumat Priority in urgent diagnostic and therpeutic approach in polytraumatized patients Vyhnánek F., Skála P., Fric M., Waldauf P., Praha 7 3. Angiography and tamponade in pelvic hemorrhage Angiografie a tamponada pro pánevní krvácení Vécsei V., Vienna Využití radiointervenčních metod v úrazové chirurgii The use of radiointerventional procedures in trauma care Pleva L., Procházka V., Šír M., Ostrava 7 5. CT angiografie a endovaskulární léčba akutních vaskulárních traumat CT angiography and endovascular therapy in acute vascular injury Chmelová J., Procházka V., Czerný D., Pleva L., Šír M., Koscielnik P., Ostrava 7

8 6. Ošetřovací reťazec polytraumatizovaného pacienta Algorithmus in polytrauma care Knapp D., Magala M., Dostál A., Horváth T., Bratislava Diskuse / Discussion Občerstvení / Lunch Návštěva firemní výstavy - Workshop Synthes s.r.o. - ASLS - Angular Stable Locking System for Nailing (Nijs S., Leuven, Belgie) AO Education Guest Lecture Osteosynthesis of upper humerus fractures Osteosyntézy zlomenin horní končetiny Nijs S., Leuven, Belgie HORNÍ KONČETINA / UPPER EXTREMITY PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK II / SESSION II Předsednictvo / Chairs: Nijs S., Leuven, Džupa V., Praha 7. Architecture and physiology of the muscles of the upper extremity Architektura a fyziologie svalů horní končetiny Friden J., Goteborg, Švédsko Zlomeniny proximálního humeru. Srovnávací studie dvou metod. Proximal humerus fractures. A comparative study of two methods. Nestrojil P., Brno 7 9. Hřebování zlomenin horního konce pažní kosti Intramedullary nailing in proximal humerus fractures Kloub M., Toufar P., Vojčová L., České Budějovice The use of long PHILOS for the treatment of combined shaft and humerus head fractures PHILOS pro kombinované zlomeniny krčku a diafyzy humeru Sermon An, Leuven, Belgie Is the Olecranon osteosynthesis an easy procedure? Je osteosyntéza olekranu opravdu lehká operace? Friedl W., Aschaffenburg, Německo Tendon transfer in tetraplegic hands Transfer šlach u tetraplegické ruky Friden J., Goteborg, Švédsko Diskuze / Discussion Přestávka na kávu / Coffee break

9 HORNÍ KONČETINA (POKR.) / UPPER EXTREMITY (CONT.) PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK III / SESSION III Předsednictvo / Chairs: Hart R., Znojmo, Čižmár I., Olomouc Invited lecture Úrazy loketního kloubu / Trauma in the ellbow Hart R., Znojmo 13. Náhrada TEP hlavičky radia v traumatologické indikaci Replacement of the radius head Pink T., Stoklas J., Chaker A., Janeček M., Brno Řešení SL nestability karpu. Rozbor negativních výsledků na souboru pacientů SL instability: Analysis of failed results Čižmár I., Vinter R., Dráč P., Dospěl I., Olomouc Funkční efektivita rekonstrukce parézy n. radialis svalovými transfery Functional effectiveness after muscle transfer for radial nerve paresis Čižmár I., Calábová N., Fialová J., Olomouc Kde jsou limity artroskopie zápěstí? Where are the limits in arthroscopy of the wrist Dráč P., Hrbek J., Dospěl I., Olomouc Diskuse / Discussion EXPERIMENTÁLNÍ TRAUMATOLOGIE / EXPERIMENTAL TRAUMATOLOGY PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK IV / SESSION IV Předsednictvo / Chairs: Friedl W., Aschaffenburg, Šír M., Ostrava 17. Volar angle-stable plating for distal radius fractures: A biomechanical analysis comparing locking screws and locking pegs. Volární uhlově stabilní stabilizace dlahou pro distální zlomeniny radia: Biomechanická porovnávací studie mezi šrouby a kolíkem Weninger P., Vienna, Edinburgh, U.K Volar angle-stable plating for distal radius fractures in osteoporotic bone the biomechanical reason of secondary loss of reduction. Volární úhlově stabilní dlahy pro osteoporotické zlomeniny distálního radia. Biomechanický podklad pro sekundární ztrátu korekce. Weninger P., Vienna, Edinburgh, U.K Využití kmenových buněk v traumatologii Stem cell application in trauma patients Šír M., Procházka V., Pleva L., Ostrava 7

10 20. Biokompatibilita TiNi osteofixační svorky v dlouhodobé exposici u laboratorního zvířete Long-time biocompatibility of TiNi clamps in lab animals Kozák P., Musialek J., Halouzka R., Filip P., Ostrava Experimental investigations for stability of intra- and extramedullary implants. Experimentální vyšetření stability intra- a extramedulárních implantátů Friedl W., Aschaffenburg, Německo Počítačový model deformace osteosyntetického materiálu u Hackethalovy osteosyntézy humeru Computerized model of implants deformation in Hackethal s osteosynthesis of humerus Obruba P., Ústí nad Labem, Stejskal L., Seattle, U.S.A Konečnoprvkový model dětské lebky a mozku. Simulace reálního kranicerebrálního poranění Finite element model for pediatric scull and brain. A simulation of real craniocerebral injury. Brichtová E., Jiroušek O., Gál P., Starý D., Brno Diskuze / Discussion Společenský večer / Come-to-gether Party

11 ČTVRTEK / THURSDAY / OŠETŘOVATELSTVÍ / NURSES / PHYSIOTHERAPISTS Kaskády / Cascades FORUM FYZIOTERAPEUTŮ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK I Předsednictvo: Vašíčková L., Brno 1. Terapeutický léčebný koncept BPP u pacientů s míšní lézí Čápová J., Jimramov Obnova pohybové funkce ramene Toppischová M., Šnoplová A., Pardubice Dysfunkce nohy jako příčina bolesti zad Šnoplová A., Toppischová M., Pardubice 10 Diskuze Slavnostní zahájení kongresu ve velkém sále Přestávka na kávu Přesun do jiného sálu (Kaskády) Zvaná přednáška Všeobecná sestra v 21. století / Nurses in the 21st century Kyasová M., Brno PERIOPERAČNÍ PÉČE / NURSING CARE DURING THE PERIOPERATIVE PHASE PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK II / SESSION II Předsednictvo / Chairs: Kyasová M., Štefková I., Brno 4. Riziko perioperačního poškození pacienta na operačním sále Risk of perioperative damage during the patient s stay on the operation theater Štefková I., Brno Rouškování od historie k současnosti Draping of the operation field from history to the present time Spaková M., Madejová R., Praha 10

12 6. Rtg asistence za účasti dvou týmů při operaci polytraumatizovaného The role of the radiological assistent during two-team surgery in polytraumatized patients Šlesingerová P., Brno Vertikální a horizontální řízení COS I ve FN Brno Vertical and horizontal working process in the central OR Jedličková J., Brno Diskuse / Discussion AO Education Lecture I LCP implantáty pro horní končetinu / LCP for the upper extremity Veselý R., Brno AO Education Lecture II Jak splňují LCP implantáty,,principy? How the LCP implants fulfil the,,principles? Wendsche P., Brno PORANĚNÍ HORNÍ KONČETINY / INJURY OF THE UPPER EXTREMITY PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK III / SESSION III Předsednictvo / Chairs: Procházková S., Brno, Mellebeecks A., Leuven, Belgie 8. Angular stability in the proximal humerus: Philos and PHN with distal ASLS. Surgical technique and results Úhlově stabilní implantáty pro zlomeniny prox. humeru. Operační technika a výsledky Aerts K., Leuven, Belgie Angular stability in the clavicula. LCP ant sup clavicle plate. Úhlová stabilita u klíční kosti s LCP Mellebeecks A., Leuven, Belgie Diskuze / Discussion Občerstvení / Lunch PORANĚNÍ HORNÍ KONČETINY / INJURY OF THE UPPER EXTREMITY POKRAČOVÁNÍ / CONTINUING PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK III. / SESSION III Předsednictvo / Chairs: Procházková S., Brno, Mellebeecks A., Leuven, Belgie 10. The use of angular stable implants for the treatment of fractures of the upper limb. Tips and tricks to organize the operations table and keep it clear Použití úhlově stabilních implantátů pro zlomeniny horní končetiny. Tipy a triky pro uspořádání instrumentačního stolu Aerts K., Leuven, Belgie 10

13 11. Removal of angular stable implants in the upper extremity: Tips and tricks Extrakce LCP v horní končetině: Tipy a triky Mellebeecks A., Leuven, Belgie Ošetřovatelsko-rehabilitační péče po operacích proximálního humeru. Nursing care and physiotherapy after surgery of the proximal humerus. Sotonová A., Švihelová M., Brno Diskuze / Discussion PORANĚNÍ HORNÍ KONČETINY / INJURY OF THE UPPER EXTREMITY POKRAČOVÁNÍ / CONTINUING PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK IV / SESSION IV Předsednictvo / Chairs: Crháková S., Olomouc, Štefková I., Brno 13. Artroskopie ramena / Shoulder arthroscopy Suchá S., Zachová B., Brno Lymfedém jako pooperační komplikace / Lymphedema as a postoperative complication Ištvánková I., Praha Hřebování humeru v mezních situacích / Humerus nailing in limited situations Crháková S., Přecechtělová P., Olomouc Stabilní osteosyntéza zlomenin metakarpu Stable osteosynthesis in metacarpal fractures Přecechtělová P., Zedková D., Olomouc Drtivá a ztrátová poranění horní končetiny Communitive and loss injury of the upper extremity Semiánová A., Vopařilová M., Praha Diskuze / Discussion Přestávka na kávu / Coffee break PORANĚNÍ HORNÍ KONČETINY / INJURY OF THE UPPER EXTREMITY POKRAČOVÁNÍ / CONTINUING PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK V / SESSION V Předsednictvo /Chairs: Divácká P., Brno, Spaková M., Praha 18. Zlomeniny distálního radia. Současné možnosti léčby na našem oddělení. Distal radius fractures. Current therapy koncept in our department Marvanová B., Plechatá V., Avenarius J., Ústí nad Labem Osteosyntéza zlomenin klíční kosti / Clavicula fractures Jiroutová J., Jakůbková J., Olomouc 10

14 20. Ošetření zlomenin distálního radia implantátem Micronail Distal radius fractures stabilized by th Micro Nail Fialová Z., Moravcová P., Znojmo Ošetřovatelská péče u pacientů se zlomeninou humeru Nursing care in patients with humerus fractures Zachraníková P., Chloupková S., Brno Ošetřovatelský proces po artroskopii ramenného kloubu Nursing process after shoulder arthroscopy Neubauerová H., Štiková M., Pexová A., Brno Diskuze / Discussion Společenský večer / Come-to-gether Party PÁTEK, LÉKAŘSKÁ SEKCE Velký sál FORUM MLADÝCH LÉKAŘŮ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK V Předsednictvo: Čižmár I., Olomouc 24. Ultrazvukové vyšetření při poranění rotátorové manžety. Vlastní soubor a vyhodnocení metody. Rémanová D., Brno Terapie ruptury Achillovy šlachy Jarošík J., Herůfek R., Brno Výsledky terapie poranění zubu čepovce. Klinická retrospektivní komparativní studie Kazda S., Jarkovská J., Brno Ruptura distálního úponu šlachy m.biciptis brachii Podivinský J., Bodlevský R., Foldyna K., Spurný P., Ostrava Ošetření zlomenin distálního radia nitrodřeňovým hřebem Micronail Kozák T., Náhlík D., Okál F., Znojmo Diskuze přestávka na kávu / návštěva výstavy ČSÚCH Guest Lecture Reforma vzdělávacího programu společnosti Pleva L., Ostrava

15 IPVZ Subkatedra úrazové chirurgie Úkoly a vize Wendsche P., Brno FORUM MLADÝCH LÉKAŔŮ ( POKRAČOVÁNÍ ) PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK VI Předsednictvo: Nestrojil P., Brno 30. Bodná poranění břicha. Analýza vlastního souboru Hříba V., Brno P.C.C.P. (Percutaneous compression plate) v terapii zlomenin proximálního femoru Kužma J., Brno Zlomeniny pátého bederního obratle: soubor pacientů za 9 let ( ) Kelbl M., Kazda S., Janů I., Brno Boxerská zlomenina konzervativní nebo operační řešení? Valentová J., Rémanová D., Brno Výsledky po osteosyntéze dlahou Philos u zlomenin proximálního humeru Popelka V., Doležal T., Veselý L., Šimko P., Bratislava Zlomeniny záprstních kostí ruky miniosteosyntéza vo tzv. wrist bloku Novák M., Voves J., Ostrava Role psychologa při komplexním řešení těžkých úrazů včetně poranění míchy Fajtová R., Brno Diskuze Ukončení, ocenění nejlepší prezentace mladých lékařů (do 35 let)

16 PÁTEK, OŠETŘOVATELSTVÍ Kaskády FORUM VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY, FYZIOTERAPEUTY A ERGOTERAPEUTY Předsednictvo: doc. PhDr. Kyasová M. PhD., Brno 23. Hodnocení studia oboru všeobecná sestra studenty Juřeníková P., Kyasová M., Brno Uplatnění vysokoškolského vzdělávání v praxi zdravotních sester Mužíková M., Brno Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů Pospíšil P., Brno Program celoživotního vzdělávání (NCO NZO Brno) Malinková M., Brno Konec instrumentářek v Čechách? Spaková M., Praha Přestávka na kávu Diskuze u kulatého stolu Moderace: doc. PhDr. Kyasová M., PhD., Brno prof. MUDr. Siegelová J., Mgr. Malinková M., Mgr. Pospíšil P., Mgr. Juřeníková P., Bc. Mužíková M., DS. Spaková M.

17 ORGANIZAČNÍ INFORMACE REGISTRACE Hotel International, Husova 16, Brno ÚČASTNÍCI VYSTAVOVATELÉ Středa Čtvrtek hod VÝSTAVA Po celou dobu konání kongresu bude probíhat doprovodná výstava zdravotnické techniky a farmacie. PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI Registrace na kongres probíhá on-line na webových stránkách sekce REGISTRACE (v případě, že nemáte možnost přístupu k internetu, kontaktujte nás na tel.: , ) Přihlášky k pasivní účasti: zaregistrujte se na sekce REGISTRACE nejpozději do Účastníci, kteří se na kongres již zaregistrovali a budou chtít v přihlášce cokoli změnit či dohlásit, přihlásí se v on-line registraci do akce pod svým tajným kódem, který jim byl automaticky vygenerován a zaslán em spolu s přihláškou. Po provedení změny Vám em opět přijde automaticky vygenerovaná upravená přihláška. Neregistrovaní účastníci se mohou po přihlášení do akce zaregistrovat. Po zaregistrování Vám em přijde automaticky vygenerované potvrzení přihlášky s informacemi o platbě a Váš tajný kód. V případě, že budete cokoli v přihlášce potřebovat změnit, přihlásíte se v registraci pod tímto zaslaným tajným kódem přímo do Vaší již vyplněné přihlášky, kde provedete změnu. Informace o akci je možno též získat na PŘEDNÁŠKY, PROJEKCE Podklady pro projekci je nutno odevzdat v přestávce před začátkem každé sekce, jinak nebude přednáška akceptována. Přednášky lze předat na běžných nosičích, vlastní počítače není možno připojit. Pro prezentaci odborných sdělení bude k dispozici dataprojekce. E-POSTERY Pro e-postery bude připraven slide-room, kde si přednášející mohou prohlížet své příspěvky. Zajištěny budou notebooky přístupné po celou dobu kongresu pro prezentaci elektronických posterů. CERTIFIKÁTY Lékařská sekce Sesterská sekce Fyzioterapeuti Lékaři obdrží potvrzení o účasti na kongresu. Bude hodnocena vzdělávacími body OS ZSP ČR Bude hodnocena vzdělávacími body OS ZSP ČR STRAVOVÁNÍ Občerstvení během přestávek bude zajištěno v kongresových prostorách Hotelu International Brno a je zahrnuté v registračním poplatku.

18 UBYTOVÁNÍ Ubytování si účastníci zajišťují individuálně. 1) HOTEL SLAVIA adresa: Solniční 15/17, Brno vzdálenost od místa kongresu: cca 200 m telefon: , ceny: jednolůžkový pokoj ,- Kč dvoulůžkový pokoj ,- Kč 2) HOTEL PEGAS adresa: Jakubská 4, Brno vzdálenost od místa kongresu: cca 200 m telefon: ceny: jednolůžkový pokoj - od 2000,- Kč dvoulůžkový pokoj - od 2500,- Kč 3) HOTEL AVION adresa: Česká 20, Brno vzdálenost od místa kongresu: cca 300 m telefon: ceny: jednolůžkový pokoj - od 800,- Kč dvoulůžkový pokoj - od 1100,- Kč 4) PENSION VENEZIA adresa: Dominikánské náměstí 187/5, Brno vzdálenost od místa kongresu: cca 300 m telefon: ceny: jednolůžkový pokoj ,- Kč dvoulůžkový pokoj ,- Kč ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o. Jednatel: MUDr. Pavel Kacerovský Střekovské nábřeží Ústí nad Labem Tel.: Koordinátoři projektu: Petra Karivová Miroslav Koleš Fax: Mobilní telefon: Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce PLATBY REGISTRAČNÍ POPLATKY od a na místě (vč. DPH) Lékaři Kč 1.100,- Lékaři do 35 let (fotokopie OP) Kč 700,- SZP Kč 500,- Studenti vstup volný (průkaz) zdarma

19 SPOLEČENSKÝ PROGRAM hod. Společenský večer prostory Hotelu International Cena: od a na místě - Kč 700,- PLATBY (vč. DPH) Platby je nutné uhradit na: číslo účtu: /0100 KB a.s., pobočka Ústí nad Labem variabilní symbol: rodné číslo, konstantní symbol: Veškeré platby se považují za zálohy a jsou uvedeny včetně DPH. Daňový doklad bude předán účastníkům v průběhu konání kongresu u pokladny. DAŇOVÝ DOKLAD Veškeré platby jsou včetně DPH a jsou považovány za platby přijaté předem. Budete-li požadovat vystavení daňového dokladu na platbu přijatou předem, vystavíme jej na požádání po provedení platby. Daňový doklad (vyúčtování akce) Vám bude předán v den konání kongresu u pokladny. Pro vystavení daňového dokladu je nutné IČO subjektu, který platbu provedl. VYSTAVOVATELÉ A PARTNEŘI KONGRESU přihlášení do termínu GENERÁLNÍ PARTNER Synthes s.r.o. HLAVNÍ PARTNEŘI B.Braun Medical s.r.o. COMESA, s.r.o. Johnson&Johnson s.r.o. VYSTAVOVATELÉ ALINEX Kácovská s.r.o. Ars Audio spol. s r.o. AV Medical Consulting s.r.o. BAXTER CZECH s.r.o. BAYER,s.r.o. DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o. Galén, spol. s r.o. HSC Industry, spol. s r.o. CHEIRÓN a.s. IBI spol. s r.o. Kardio-Line spol. s r.o. MEDIN, a.s. Mölnlycke Health Care ORTH - MED, s.r.o. Ortika a.s. Salix CZ, s.r.o. STAPRO, s.r.o. Thuasne CR, s.r.o.

20

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

16. 18. 9. 2015 TOP HOTEL, PRAHA

16. 18. 9. 2015 TOP HOTEL, PRAHA PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM VÝBOR ČSOT, KLINIKA ORTOPEDIE 1. LF UK a ÚVN PRAHA POŘÁDAJÍ s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof.

Více

XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UP a FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC pořádá XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Záštitu nad kongresem

Více

VII. PARDUBICKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY 5. 6. června 2014

VII. PARDUBICKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY 5. 6. června 2014 VII. PARDUBICKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY 5. 6. června 2014 www.traumadny.cz, www.grkh.cz Poranění horní končetiny Workshop: Artroskopie ramenního kloubu Počet kreditů podle stavovského předpisu č. 16 ČLK Sesterská

Více

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015 FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ A KLINIKA DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE 2. LF UK A FN V MOTOLE POŘÁDAJÍ V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM KONANÉ VE DNECH 19. -

Více

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2005

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2005 Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2005 www.unbr.cz /Spinální jednotka Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové Vážení

Více

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI gie LF MU a Fakultní nemocnice Brno ství LF MU a Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně pořádají II. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Nezdary a rizika v chirurgick ch oborec 2.

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2008

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2008 Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2008 www.unbr.cz /Spinální jednotka Autorka grafi ky na straně 3 je Šárka Březinová

Více

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2007

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2007 Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2007 www.unbr.cz /Spinální jednotka Quo vadis Spinální program České republiky?

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Čtvrtek, 15. 5. 2014 SÁL PRAHA. Dětská ortopedie I 15.00 16.40 Předsednictvo: Grill F., Dungl P.

Čtvrtek, 15. 5. 2014 SÁL PRAHA. Dětská ortopedie I 15.00 16.40 Předsednictvo: Grill F., Dungl P. Čtvrtek, 15. 5. 2014 SÁL PRAHA Dětská ortopedie I 15.00 16.40 Předsednictvo: Grill F., Dungl P. 1. Corrections of postraumatic deformity using TSF 15 Ganger R.. Orthopädisches Spital Speising GmbH Vídeň,

Více

ÚVOD. Autorem grafi ky na straně 3 je Šárka Březinová Autorem kresby novoročního pozdravu je MUDr. Jan Filipinský

ÚVOD. Autorem grafi ky na straně 3 je Šárka Březinová Autorem kresby novoročního pozdravu je MUDr. Jan Filipinský Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Příspěvková organizace Statutárního města Brna Výroční zpráva 2010 www.unbr.cz /Spinální jednotka

Více

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

Sborník abstrakt Book of Abstracts

Sborník abstrakt Book of Abstracts Sborník abstrakt Book of Abstracts XI. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí a Satelitní kurz chirurgie ruky. -. říjen 0 th Congress of the Czech Society for Surgery of the Hand October,.

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO - CHIRURGICKO-ONKOLOGICKÉ DNY 2014 11. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE KDE JSOU NAŠE LIMITY?

OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO - CHIRURGICKO-ONKOLOGICKÉ DNY 2014 11. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE KDE JSOU NAŠE LIMITY? Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava Interní klinika Fakultní nemocnice Ostrava Onkologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava za organizačního zajištění Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické

Více

Laparoskopie, torakoskopie současné výsledky a výhled do budoucna

Laparoskopie, torakoskopie současné výsledky a výhled do budoucna Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice

Více

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti II. INFORMACE Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno z pověření České neurochirurgické společnosti ČLS JEP pod záštitou Bc. Romana Onderky, MBA, primátora statutárního města Brna, MUDr. Romana Krause,

Více

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE HOJENÍ suplementum 3 3. ročník ISSN 1802-6400 RAN 2009 IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) 2 2009 slovo

Více

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. ve spolupráci

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. ve spolupráci Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha ve spolupráci s Ústavem všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze pořádají XI. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ

Více

Mezinárodní konference

Mezinárodní konference XV. PAŘÍZKOVY DNY Mezinárodní konference Konferenci pořádá Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Využití transplantace autologních kmenových buněk v různých indikacích Prevence a léčba žilní tromboembolické

Více

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic MEFANET.2010 4 th conference of Czech and Slovak faculties of medicine with international participation, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines November 24

Více

Aktivní účastníci registrační poplatek neplatí.

Aktivní účastníci registrační poplatek neplatí. Oddělení centrálních sálů a sterilizace FN Hradec Králové, pod záštitou ČAS a ve spolupráci s FN Brno pořádá: III. CELOSTÁTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ KONGRES PERIOPERAČNÍCH SESTER Termín konání: 24. - 25. 9. 2014

Více

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava LYMPHO 2011 kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava www.lympho.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, dovolte nám, abychom

Více

ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění)

ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění) ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění) SEKCE LÉKAŘŮ (Sál Nadir, 3. poschodí) Z odborného programu sekce lékařů je pořizován kompletní videozáznam, který

Více