FINÁLNÍ informace. s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Brno, Hotel International

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINÁLNÍ informace. s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. 24. 25. 9. 2009 Brno, Hotel International"

Transkript

1 FINÁLNÍ informace Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity POŘÁDÁ xiv. NOVÁKOVY TRAUMATOLOGICKÉ DNY 2009 s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Brno, Hotel International Organizační zajištění ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.,

2 ASLS. Úhlově stabilní zajišťovací systém. Nový koncept nitrodřeňové úhlově stabilní fixace. Použití s titanovými kanylovanými hřeby Synthes. Workshop ASLS dne ve h v prostorách hlavního přednáškového sálu. Nástroje a implantáty schválené nadací AO Foundation Synthes, s. r. o. Radlická 740/113d CZ Praha

3 ODBORNÝ PROGRAM ČASOVÝ HARMONOGRAM Čtvrtek ČTVRTEK/THURSDAY KASKÁDY / CASCADES VELKÝ SÁL / MAIN HALL přednáškový blok I / Session I Videokonference Brisbane, Australia Fórum fyzioterapeutů Poúrazová rehabilitace v regionu VELKÝ SÁL / MAIN HALL Slavnostní zahájení kongresu / Opening ceremony VELKÝ SÁL / MAIN HALL ESTES Silná společnost pro výuku v oboru traumatologie / The European Society of Traumatology and Emergency Surgery Přestávka na kávu / Coffee break VELKÝ SÁL / MAIN HALL přednáškový blok I / Session I Akutní péče / Trauma Care Diskuse / Discussion VELKÝ SÁL / MAIN HALL OBČERSTVENÍ / LUNCH Návštěva firemní výstavy - Workshop Synthes s.r.o. - ASLS - Angular Stable Locking System for Nailing (Nijs S., Leuven, Belgie) VELKÝ SÁL / MAIN HALL AO Education Guest Lecture Osteosyntézy zlomenin horních končetin Osteosynthesis of upper humerus fractures VELKÝ SÁL / MAIN HALL přednáškový blok II / Session II Horní končetina / Upper extremity Diskuze / Discussion Přestávka na kávu / Coffee break Přestávka na kávu / Coffee break Přesun do jiného sálu (Kaskády) KASKÁDY / CASCADES Zvaná přednáška Všeobecná sestra v 21. stol. Nurses in the 21st century KASKÁDY / CASCADES II. přednáškový blok Perioperační péče Diskuse / Discussion AO Education Lecture I LCP implantáty pro horní končetinu / LCP for the upper extremity AO Education Lecture II Jak splňují LCP implantáty,,principy? How the LCP implants fulfil the Principles? KASKÁDY / CASCADES III. přednáškový blok Poranění horní končetiny Injury of the upper extremity Diskuse / Discussion Občerstvení / Lunch

4 ODBORNÝ PROGRAM ČASOVÝ HARMONOGRAM Čtvrtek ČTVRTEK/ THURSDAY VELKÝ SÁL / MAIN HALL Horní končetina (pokr.) / Upper extremity (cont) Přednáškový blok III/ Session III Diskuse / Discussion VELKÝ SÁL / MAIN HALL Experimentální traumatologie / Experimental traumatology Přednáškový blok IV / Session IV Diskuse / Discussion KASKÁDY / CASCADES Poranění horní končetiny / Injury of the upper extremity Pokračování / Continuing Přednáškový blok III / Session III Diskuse / Discussion KASKÁDY / CASCADES Poranění horní končetiny / Injury of the upper extremity Pokračování / Continuing Přednáškový blok IV / Session IV Diskuse / Discussion Přestávka na kávu / Coffee break KASKÁDY / CASCADES Poranění horní končetiny / Injury of the upper extremity Pokračování / Continuing Přednáškový blok V / Session V Diskuse / Discussion Společenský večer / Party 20.00

5 ODBORNÝ PROGRAM ČASOVÝ HARMONOGRAM PÁTEK PÁTEK VELKÝ SÁL V. přednáškový blok Fórum mladých lékařů Diskuse Přestávka na kávu KASKÁDY Fórum vysokoškolského vzdělávání pro zdravotní sestry, fyzioterapeuty a ergoterapeuty Přestávka na kávu KASKÁDY Diskuze u kulatého stolu VELKÝ SÁL ČSÚCH Guest Lecture Reforma vzdělávacího programu společnosti VELKÝ SÁL IPVZ Subkatedra úrazové chirurgie Úkoly a vize VELKÝ SÁL Fórum mladých lékařů (pokr.) VI. přednáškový blok Diskuse VELKÝ SÁL Ukončení, ocenění nejlepší prezentace mladých lékařů (do 35 let)

6 POŘÁDÁ Úrazová nemocnice, Brno Klinika traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně POD ZÁŠTITOU Mgr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje Romana Onderky, primátora Statutárního města Brna prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., Děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně PREZIDENT KONGRESU MUDr. Vladimír Pokorný, CSc. emer. přednosta Subkatedry úrazové chirurgie IPVZ a prim. Traumatologické základny ÚN TÉMATA LÉKAŘSKÁ SEKCE Trauma management Poranění horní končetiny Experimentální traumatologie TÉMATA SEKCE OŠETŘOVATELSTVÍ A REHABILITACE Perioperační péče Poranění horní končetiny Poúrazová rehabilitace v regionu ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO KONGRESU Roman Onderka, primátor Statutárního města Brna Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Ing. Karel Doležal, ředitel Úrazové nemocnice v Brně prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., proděkanka pro nelékařské studijní obory LFMU prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc., Senátor Parlamentu České republiky doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., předseda České společnosti úrazové chirurgie prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., předseda České společnosti ortopedie a úrazové chirurgie Mgr. Jana Mikulková, ředitelka Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů VĚDECKÝ SEKRETÁŘ prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. náměstek ředitele ÚN pro vědu a výzkum přednosta Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně přednosta Subkatedry úrazové chirurgie IPVZ PROGRAMOVÝ VÝBOR MUDr. Jan Filipinský, náměstek ředitele Úrazové nemocnice pro léčební preventivní péči doc. MUDr. Libor Paša, PhD., zástupce přednosty Kliniky traumatologie LF MU, primář MUDr. František Horálek, primář chirurgické základny Úrazové nemocnice MUDr. Lenka Doležalová, primářka ARO ÚN MUDr. Tomáš Pink, primář ortopedického oddělení Úrazové nemocnice MUDr. Taťána Šrámková, CSc., předsedkyně Vědecké rady Úrazové nemocnice Bc. Ivana Zemanová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči v Úrazové nemocnici v Brně MÍSTO KONÁNÍ Hotel International, Husova 16, Brno

7 ČTVRTEK / Thursday / LÉKAŘSKÁ SEKCE / PHYSICIANS Velký sál / Main Hall Videoconference Brno-Brisbane Moderace / Moderation Wendsche P., Brno, Schütz M., Brisbane, Austrálie Slavnostní zahájení kongresu Opening Ceremony ESTES Guest Lecture ESTES A powerful society for education in Trauma Care The European Society of Traumatology and Emergency Surgery Silná společnost pro výuku v oboru traumatologie Vécsei V., Vienna, Rakousko Přestávka na kávu / Coffee break AKUTNÍ PÉČE / ACUTE TRAUMA CARE PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK I / SESSION I Předsednictvo / Chairs: Vécsei V., Vienna, Pleva L., Ostrava 1. Actual tools in the management of blunt thoraco-abdominal trauma: What has changed in the last decade? Nástroje v ošetření tupých torakoabdominálních poranění: Co se v posledních 10 letech změnilo? Sermon An., Leuven, Belgie 7 2. Priority časné fáze diagnosticko-terapeutického postupu u polytraumat Priority in urgent diagnostic and therpeutic approach in polytraumatized patients Vyhnánek F., Skála P., Fric M., Waldauf P., Praha 7 3. Angiography and tamponade in pelvic hemorrhage Angiografie a tamponada pro pánevní krvácení Vécsei V., Vienna Využití radiointervenčních metod v úrazové chirurgii The use of radiointerventional procedures in trauma care Pleva L., Procházka V., Šír M., Ostrava 7 5. CT angiografie a endovaskulární léčba akutních vaskulárních traumat CT angiography and endovascular therapy in acute vascular injury Chmelová J., Procházka V., Czerný D., Pleva L., Šír M., Koscielnik P., Ostrava 7

8 6. Ošetřovací reťazec polytraumatizovaného pacienta Algorithmus in polytrauma care Knapp D., Magala M., Dostál A., Horváth T., Bratislava Diskuse / Discussion Občerstvení / Lunch Návštěva firemní výstavy - Workshop Synthes s.r.o. - ASLS - Angular Stable Locking System for Nailing (Nijs S., Leuven, Belgie) AO Education Guest Lecture Osteosynthesis of upper humerus fractures Osteosyntézy zlomenin horní končetiny Nijs S., Leuven, Belgie HORNÍ KONČETINA / UPPER EXTREMITY PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK II / SESSION II Předsednictvo / Chairs: Nijs S., Leuven, Džupa V., Praha 7. Architecture and physiology of the muscles of the upper extremity Architektura a fyziologie svalů horní končetiny Friden J., Goteborg, Švédsko Zlomeniny proximálního humeru. Srovnávací studie dvou metod. Proximal humerus fractures. A comparative study of two methods. Nestrojil P., Brno 7 9. Hřebování zlomenin horního konce pažní kosti Intramedullary nailing in proximal humerus fractures Kloub M., Toufar P., Vojčová L., České Budějovice The use of long PHILOS for the treatment of combined shaft and humerus head fractures PHILOS pro kombinované zlomeniny krčku a diafyzy humeru Sermon An, Leuven, Belgie Is the Olecranon osteosynthesis an easy procedure? Je osteosyntéza olekranu opravdu lehká operace? Friedl W., Aschaffenburg, Německo Tendon transfer in tetraplegic hands Transfer šlach u tetraplegické ruky Friden J., Goteborg, Švédsko Diskuze / Discussion Přestávka na kávu / Coffee break

9 HORNÍ KONČETINA (POKR.) / UPPER EXTREMITY (CONT.) PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK III / SESSION III Předsednictvo / Chairs: Hart R., Znojmo, Čižmár I., Olomouc Invited lecture Úrazy loketního kloubu / Trauma in the ellbow Hart R., Znojmo 13. Náhrada TEP hlavičky radia v traumatologické indikaci Replacement of the radius head Pink T., Stoklas J., Chaker A., Janeček M., Brno Řešení SL nestability karpu. Rozbor negativních výsledků na souboru pacientů SL instability: Analysis of failed results Čižmár I., Vinter R., Dráč P., Dospěl I., Olomouc Funkční efektivita rekonstrukce parézy n. radialis svalovými transfery Functional effectiveness after muscle transfer for radial nerve paresis Čižmár I., Calábová N., Fialová J., Olomouc Kde jsou limity artroskopie zápěstí? Where are the limits in arthroscopy of the wrist Dráč P., Hrbek J., Dospěl I., Olomouc Diskuse / Discussion EXPERIMENTÁLNÍ TRAUMATOLOGIE / EXPERIMENTAL TRAUMATOLOGY PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK IV / SESSION IV Předsednictvo / Chairs: Friedl W., Aschaffenburg, Šír M., Ostrava 17. Volar angle-stable plating for distal radius fractures: A biomechanical analysis comparing locking screws and locking pegs. Volární uhlově stabilní stabilizace dlahou pro distální zlomeniny radia: Biomechanická porovnávací studie mezi šrouby a kolíkem Weninger P., Vienna, Edinburgh, U.K Volar angle-stable plating for distal radius fractures in osteoporotic bone the biomechanical reason of secondary loss of reduction. Volární úhlově stabilní dlahy pro osteoporotické zlomeniny distálního radia. Biomechanický podklad pro sekundární ztrátu korekce. Weninger P., Vienna, Edinburgh, U.K Využití kmenových buněk v traumatologii Stem cell application in trauma patients Šír M., Procházka V., Pleva L., Ostrava 7

10 20. Biokompatibilita TiNi osteofixační svorky v dlouhodobé exposici u laboratorního zvířete Long-time biocompatibility of TiNi clamps in lab animals Kozák P., Musialek J., Halouzka R., Filip P., Ostrava Experimental investigations for stability of intra- and extramedullary implants. Experimentální vyšetření stability intra- a extramedulárních implantátů Friedl W., Aschaffenburg, Německo Počítačový model deformace osteosyntetického materiálu u Hackethalovy osteosyntézy humeru Computerized model of implants deformation in Hackethal s osteosynthesis of humerus Obruba P., Ústí nad Labem, Stejskal L., Seattle, U.S.A Konečnoprvkový model dětské lebky a mozku. Simulace reálního kranicerebrálního poranění Finite element model for pediatric scull and brain. A simulation of real craniocerebral injury. Brichtová E., Jiroušek O., Gál P., Starý D., Brno Diskuze / Discussion Společenský večer / Come-to-gether Party

11 ČTVRTEK / THURSDAY / OŠETŘOVATELSTVÍ / NURSES / PHYSIOTHERAPISTS Kaskády / Cascades FORUM FYZIOTERAPEUTŮ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK I Předsednictvo: Vašíčková L., Brno 1. Terapeutický léčebný koncept BPP u pacientů s míšní lézí Čápová J., Jimramov Obnova pohybové funkce ramene Toppischová M., Šnoplová A., Pardubice Dysfunkce nohy jako příčina bolesti zad Šnoplová A., Toppischová M., Pardubice 10 Diskuze Slavnostní zahájení kongresu ve velkém sále Přestávka na kávu Přesun do jiného sálu (Kaskády) Zvaná přednáška Všeobecná sestra v 21. století / Nurses in the 21st century Kyasová M., Brno PERIOPERAČNÍ PÉČE / NURSING CARE DURING THE PERIOPERATIVE PHASE PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK II / SESSION II Předsednictvo / Chairs: Kyasová M., Štefková I., Brno 4. Riziko perioperačního poškození pacienta na operačním sále Risk of perioperative damage during the patient s stay on the operation theater Štefková I., Brno Rouškování od historie k současnosti Draping of the operation field from history to the present time Spaková M., Madejová R., Praha 10

12 6. Rtg asistence za účasti dvou týmů při operaci polytraumatizovaného The role of the radiological assistent during two-team surgery in polytraumatized patients Šlesingerová P., Brno Vertikální a horizontální řízení COS I ve FN Brno Vertical and horizontal working process in the central OR Jedličková J., Brno Diskuse / Discussion AO Education Lecture I LCP implantáty pro horní končetinu / LCP for the upper extremity Veselý R., Brno AO Education Lecture II Jak splňují LCP implantáty,,principy? How the LCP implants fulfil the,,principles? Wendsche P., Brno PORANĚNÍ HORNÍ KONČETINY / INJURY OF THE UPPER EXTREMITY PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK III / SESSION III Předsednictvo / Chairs: Procházková S., Brno, Mellebeecks A., Leuven, Belgie 8. Angular stability in the proximal humerus: Philos and PHN with distal ASLS. Surgical technique and results Úhlově stabilní implantáty pro zlomeniny prox. humeru. Operační technika a výsledky Aerts K., Leuven, Belgie Angular stability in the clavicula. LCP ant sup clavicle plate. Úhlová stabilita u klíční kosti s LCP Mellebeecks A., Leuven, Belgie Diskuze / Discussion Občerstvení / Lunch PORANĚNÍ HORNÍ KONČETINY / INJURY OF THE UPPER EXTREMITY POKRAČOVÁNÍ / CONTINUING PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK III. / SESSION III Předsednictvo / Chairs: Procházková S., Brno, Mellebeecks A., Leuven, Belgie 10. The use of angular stable implants for the treatment of fractures of the upper limb. Tips and tricks to organize the operations table and keep it clear Použití úhlově stabilních implantátů pro zlomeniny horní končetiny. Tipy a triky pro uspořádání instrumentačního stolu Aerts K., Leuven, Belgie 10

13 11. Removal of angular stable implants in the upper extremity: Tips and tricks Extrakce LCP v horní končetině: Tipy a triky Mellebeecks A., Leuven, Belgie Ošetřovatelsko-rehabilitační péče po operacích proximálního humeru. Nursing care and physiotherapy after surgery of the proximal humerus. Sotonová A., Švihelová M., Brno Diskuze / Discussion PORANĚNÍ HORNÍ KONČETINY / INJURY OF THE UPPER EXTREMITY POKRAČOVÁNÍ / CONTINUING PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK IV / SESSION IV Předsednictvo / Chairs: Crháková S., Olomouc, Štefková I., Brno 13. Artroskopie ramena / Shoulder arthroscopy Suchá S., Zachová B., Brno Lymfedém jako pooperační komplikace / Lymphedema as a postoperative complication Ištvánková I., Praha Hřebování humeru v mezních situacích / Humerus nailing in limited situations Crháková S., Přecechtělová P., Olomouc Stabilní osteosyntéza zlomenin metakarpu Stable osteosynthesis in metacarpal fractures Přecechtělová P., Zedková D., Olomouc Drtivá a ztrátová poranění horní končetiny Communitive and loss injury of the upper extremity Semiánová A., Vopařilová M., Praha Diskuze / Discussion Přestávka na kávu / Coffee break PORANĚNÍ HORNÍ KONČETINY / INJURY OF THE UPPER EXTREMITY POKRAČOVÁNÍ / CONTINUING PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK V / SESSION V Předsednictvo /Chairs: Divácká P., Brno, Spaková M., Praha 18. Zlomeniny distálního radia. Současné možnosti léčby na našem oddělení. Distal radius fractures. Current therapy koncept in our department Marvanová B., Plechatá V., Avenarius J., Ústí nad Labem Osteosyntéza zlomenin klíční kosti / Clavicula fractures Jiroutová J., Jakůbková J., Olomouc 10

14 20. Ošetření zlomenin distálního radia implantátem Micronail Distal radius fractures stabilized by th Micro Nail Fialová Z., Moravcová P., Znojmo Ošetřovatelská péče u pacientů se zlomeninou humeru Nursing care in patients with humerus fractures Zachraníková P., Chloupková S., Brno Ošetřovatelský proces po artroskopii ramenného kloubu Nursing process after shoulder arthroscopy Neubauerová H., Štiková M., Pexová A., Brno Diskuze / Discussion Společenský večer / Come-to-gether Party PÁTEK, LÉKAŘSKÁ SEKCE Velký sál FORUM MLADÝCH LÉKAŘŮ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK V Předsednictvo: Čižmár I., Olomouc 24. Ultrazvukové vyšetření při poranění rotátorové manžety. Vlastní soubor a vyhodnocení metody. Rémanová D., Brno Terapie ruptury Achillovy šlachy Jarošík J., Herůfek R., Brno Výsledky terapie poranění zubu čepovce. Klinická retrospektivní komparativní studie Kazda S., Jarkovská J., Brno Ruptura distálního úponu šlachy m.biciptis brachii Podivinský J., Bodlevský R., Foldyna K., Spurný P., Ostrava Ošetření zlomenin distálního radia nitrodřeňovým hřebem Micronail Kozák T., Náhlík D., Okál F., Znojmo Diskuze přestávka na kávu / návštěva výstavy ČSÚCH Guest Lecture Reforma vzdělávacího programu společnosti Pleva L., Ostrava

15 IPVZ Subkatedra úrazové chirurgie Úkoly a vize Wendsche P., Brno FORUM MLADÝCH LÉKAŔŮ ( POKRAČOVÁNÍ ) PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK VI Předsednictvo: Nestrojil P., Brno 30. Bodná poranění břicha. Analýza vlastního souboru Hříba V., Brno P.C.C.P. (Percutaneous compression plate) v terapii zlomenin proximálního femoru Kužma J., Brno Zlomeniny pátého bederního obratle: soubor pacientů za 9 let ( ) Kelbl M., Kazda S., Janů I., Brno Boxerská zlomenina konzervativní nebo operační řešení? Valentová J., Rémanová D., Brno Výsledky po osteosyntéze dlahou Philos u zlomenin proximálního humeru Popelka V., Doležal T., Veselý L., Šimko P., Bratislava Zlomeniny záprstních kostí ruky miniosteosyntéza vo tzv. wrist bloku Novák M., Voves J., Ostrava Role psychologa při komplexním řešení těžkých úrazů včetně poranění míchy Fajtová R., Brno Diskuze Ukončení, ocenění nejlepší prezentace mladých lékařů (do 35 let)

16 PÁTEK, OŠETŘOVATELSTVÍ Kaskády FORUM VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY, FYZIOTERAPEUTY A ERGOTERAPEUTY Předsednictvo: doc. PhDr. Kyasová M. PhD., Brno 23. Hodnocení studia oboru všeobecná sestra studenty Juřeníková P., Kyasová M., Brno Uplatnění vysokoškolského vzdělávání v praxi zdravotních sester Mužíková M., Brno Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů Pospíšil P., Brno Program celoživotního vzdělávání (NCO NZO Brno) Malinková M., Brno Konec instrumentářek v Čechách? Spaková M., Praha Přestávka na kávu Diskuze u kulatého stolu Moderace: doc. PhDr. Kyasová M., PhD., Brno prof. MUDr. Siegelová J., Mgr. Malinková M., Mgr. Pospíšil P., Mgr. Juřeníková P., Bc. Mužíková M., DS. Spaková M.

17 ORGANIZAČNÍ INFORMACE REGISTRACE Hotel International, Husova 16, Brno ÚČASTNÍCI VYSTAVOVATELÉ Středa Čtvrtek hod VÝSTAVA Po celou dobu konání kongresu bude probíhat doprovodná výstava zdravotnické techniky a farmacie. PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI Registrace na kongres probíhá on-line na webových stránkách sekce REGISTRACE (v případě, že nemáte možnost přístupu k internetu, kontaktujte nás na tel.: , ) Přihlášky k pasivní účasti: zaregistrujte se na sekce REGISTRACE nejpozději do Účastníci, kteří se na kongres již zaregistrovali a budou chtít v přihlášce cokoli změnit či dohlásit, přihlásí se v on-line registraci do akce pod svým tajným kódem, který jim byl automaticky vygenerován a zaslán em spolu s přihláškou. Po provedení změny Vám em opět přijde automaticky vygenerovaná upravená přihláška. Neregistrovaní účastníci se mohou po přihlášení do akce zaregistrovat. Po zaregistrování Vám em přijde automaticky vygenerované potvrzení přihlášky s informacemi o platbě a Váš tajný kód. V případě, že budete cokoli v přihlášce potřebovat změnit, přihlásíte se v registraci pod tímto zaslaným tajným kódem přímo do Vaší již vyplněné přihlášky, kde provedete změnu. Informace o akci je možno též získat na PŘEDNÁŠKY, PROJEKCE Podklady pro projekci je nutno odevzdat v přestávce před začátkem každé sekce, jinak nebude přednáška akceptována. Přednášky lze předat na běžných nosičích, vlastní počítače není možno připojit. Pro prezentaci odborných sdělení bude k dispozici dataprojekce. E-POSTERY Pro e-postery bude připraven slide-room, kde si přednášející mohou prohlížet své příspěvky. Zajištěny budou notebooky přístupné po celou dobu kongresu pro prezentaci elektronických posterů. CERTIFIKÁTY Lékařská sekce Sesterská sekce Fyzioterapeuti Lékaři obdrží potvrzení o účasti na kongresu. Bude hodnocena vzdělávacími body OS ZSP ČR Bude hodnocena vzdělávacími body OS ZSP ČR STRAVOVÁNÍ Občerstvení během přestávek bude zajištěno v kongresových prostorách Hotelu International Brno a je zahrnuté v registračním poplatku.

18 UBYTOVÁNÍ Ubytování si účastníci zajišťují individuálně. 1) HOTEL SLAVIA adresa: Solniční 15/17, Brno vzdálenost od místa kongresu: cca 200 m telefon: , ceny: jednolůžkový pokoj ,- Kč dvoulůžkový pokoj ,- Kč 2) HOTEL PEGAS adresa: Jakubská 4, Brno vzdálenost od místa kongresu: cca 200 m telefon: ceny: jednolůžkový pokoj - od 2000,- Kč dvoulůžkový pokoj - od 2500,- Kč 3) HOTEL AVION adresa: Česká 20, Brno vzdálenost od místa kongresu: cca 300 m telefon: ceny: jednolůžkový pokoj - od 800,- Kč dvoulůžkový pokoj - od 1100,- Kč 4) PENSION VENEZIA adresa: Dominikánské náměstí 187/5, Brno vzdálenost od místa kongresu: cca 300 m telefon: ceny: jednolůžkový pokoj ,- Kč dvoulůžkový pokoj ,- Kč ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o. Jednatel: MUDr. Pavel Kacerovský Střekovské nábřeží Ústí nad Labem Tel.: Koordinátoři projektu: Petra Karivová Miroslav Koleš Fax: Mobilní telefon: Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce PLATBY REGISTRAČNÍ POPLATKY od a na místě (vč. DPH) Lékaři Kč 1.100,- Lékaři do 35 let (fotokopie OP) Kč 700,- SZP Kč 500,- Studenti vstup volný (průkaz) zdarma

19 SPOLEČENSKÝ PROGRAM hod. Společenský večer prostory Hotelu International Cena: od a na místě - Kč 700,- PLATBY (vč. DPH) Platby je nutné uhradit na: číslo účtu: /0100 KB a.s., pobočka Ústí nad Labem variabilní symbol: rodné číslo, konstantní symbol: Veškeré platby se považují za zálohy a jsou uvedeny včetně DPH. Daňový doklad bude předán účastníkům v průběhu konání kongresu u pokladny. DAŇOVÝ DOKLAD Veškeré platby jsou včetně DPH a jsou považovány za platby přijaté předem. Budete-li požadovat vystavení daňového dokladu na platbu přijatou předem, vystavíme jej na požádání po provedení platby. Daňový doklad (vyúčtování akce) Vám bude předán v den konání kongresu u pokladny. Pro vystavení daňového dokladu je nutné IČO subjektu, který platbu provedl. VYSTAVOVATELÉ A PARTNEŘI KONGRESU přihlášení do termínu GENERÁLNÍ PARTNER Synthes s.r.o. HLAVNÍ PARTNEŘI B.Braun Medical s.r.o. COMESA, s.r.o. Johnson&Johnson s.r.o. VYSTAVOVATELÉ ALINEX Kácovská s.r.o. Ars Audio spol. s r.o. AV Medical Consulting s.r.o. BAXTER CZECH s.r.o. BAYER,s.r.o. DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o. Galén, spol. s r.o. HSC Industry, spol. s r.o. CHEIRÓN a.s. IBI spol. s r.o. Kardio-Line spol. s r.o. MEDIN, a.s. Mölnlycke Health Care ORTH - MED, s.r.o. Ortika a.s. Salix CZ, s.r.o. STAPRO, s.r.o. Thuasne CR, s.r.o.

20

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha pod záštitou České chirurgické společnosti ČSL JEP a České společnosti pro úrazovou chirurgii ČSL JEP pořádají k 15. výročí

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ Počítačem asistované ortopedické operace a miniinvazivní přístupy 8.- 9. dubna 2011 Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno Kongres se koná pod záštitou České společnosti

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

VII. PARDUBICKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY 5. 6. června 2014

VII. PARDUBICKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY 5. 6. června 2014 VII. PARDUBICKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY 5. 6. června 2014 www.traumadny.cz, www.grkh.cz Poranění horní končetiny Workshop: Artroskopie ramenního kloubu Počet kreditů podle stavovského předpisu č. 16 ČLK Sesterská

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava LYMPHO 2011 kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava www.lympho.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, dovolte nám, abychom

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC Česká asociace sester pořádá ve spolupráci s IPVZ 5. podzimní konferenci Prezidia ČAS SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC 22. - 23. 11. 2012 Hotel DUO, Praha

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Aktivní účastníci registrační poplatek neplatí.

Aktivní účastníci registrační poplatek neplatí. Oddělení centrálních sálů a sterilizace FN Hradec Králové, pod záštitou ČAS a ve spolupráci s FN Brno pořádá: III. CELOSTÁTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ KONGRES PERIOPERAČNÍCH SESTER Termín konání: 24. - 25. 9. 2014

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

ve spolupráci s P O Z V Á N K A na konferenci DIETNÍ VÝŽIVA 2010 Celiakie Výzva na počátku 21. století 5. - 6. října 2010 Pardubice

ve spolupráci s P O Z V Á N K A na konferenci DIETNÍ VÝŽIVA 2010 Celiakie Výzva na počátku 21. století 5. - 6. října 2010 Pardubice SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU o.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 120 00 Praha 2, Slezská 32, tel.: 267 311 280, fax: 271 732 669 e-mail:vyziva.spv@volny.cz, webové stránky: www.spolvyziva.cz ve

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěli bychom Vás i v tomto roce co nejsrdečněji pozvat na 24. celostátní odbornou ergoterapeutickou konferenci, kterou pořádá Česká asociace ergoterapeutů pod záštitou

Více

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha XXXIII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně prezident konference prim. MUDr. Jaroslav

Více

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom Mladá fronta a. s. divize Medical Services Profesionální partner pro vydávání zdravotnické literatury PROSPEKT Nabídka firemní prezentace SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom (Nebojme se

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na XXVI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, které se již tradičně účastní pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Srdečního

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce ve spolupráci s Global Water Partnership si Vás dovolují pozvat na seminář

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 120 00 Praha 2, Slezská 32, tel: 267 311 280, fax: 271 732 669 E-mail: vyziva.spv@volny.cz, webové stránky: www.spolvyziva.cz

Více

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 II. oznámení Pořádají Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Očkovací centrum, Avenier a. s.

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB,

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie 1. NÁZEV OBORU: Úrazová chirurgie 1.1. Číslo odbornosti dle vyhl. MZ č. 134/1998 Sb. - 503 2. CHARAKTERISTIKA OBORU 2.1. Úrazová chirurgie zajišťuje komplexní

Více

XIV. kongres České internistické společnosti

XIV. kongres České internistické společnosti XIV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi 16. 19. září 2007 Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 INFORMACE Vážené a milé kolegyně,

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ OBSAH SLOVO ÚVODEM... 2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR... 3 Lokální organizační výbor:... 3 Organizační výbor sekce pro sestry a technický personál... 3 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA... 4 PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ... 4

Více

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Místo sociální psychiatrie v moderní psychiatrické péči 30. listopadu 2. prosince 2006 Kongresové a kulturní centrum lázeňská kolonáda, Poděbrady 2. OZNÁMENÍ Vážené

Více

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti II. INFORMACE Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno z pověření České neurochirurgické společnosti ČLS JEP pod záštitou Bc. Romana Onderky, MBA, primátora statutárního města Brna, MUDr. Romana Krause,

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava PORANĚNÍ CÉV U POLYTRAUMAT Pleva L., *Mayzlík J., Šír M. Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí zkušenosti svého pracoviště při ošetřování

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně V. kongres Medicína katastrof s mezinárodní účastí Brno 4.-5. 2. 2010 Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně MUDr. Jan Filipinský ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr.

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 839 Kvalitní život s diabetem mellitus odborná konference ČD a.s. ŽZ Železniční poliklinika Olomouc 28.2.2007 3 840

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 Kurs kontinuální ho v zdě lává ní I X. roční k EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 w w w.c o n fe r e n c e.c z / E PO2 0 0 8 VÁ ŽENÍ PŘ ÁTELÉ, přijměte naše srdečné pozvání

Více

22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI

22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI 22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI Vážení obchodní přátelé, dovolte nám nabídnout Vám možnost aktivní účasti na XII. kongresu České ortodontické společnosti, který se uskuteční ve dnech 22. 24. 9. 2011

Více

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ FINÁLNÍ PROGRAM 15. 17. 4. 2011 ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ FINÁLNÍ PROGRAM 15. 17. 4. 2011 ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU Gynekologicko-porodnické oddělení Městská nemocnice v Litoměřicích GYN-E-Centrum Ústí nad Labem SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 15. 17. 4. 2011 Litoměřice FINÁLNÍ

Více

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY Ústav geoniky Academie věd ČR, v.v.i., oddělení environmenátlní geografie a VŠB Technická Univerzita Ostrava, IT4Innovations Národní superpočítačové centrum 10. mezinárodní geografická konfernece CONGEO

Více

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin 14. - 16. ledna 2010 Hotel Sepetná Ostravice 0956 739 14 Ostravice Česká republika ORGANIZÁTOŘI Horní Nová Ves 108 507 81 Lázně Bělohrad tel.: +420 493 793 249 fax.: +420 493 793 249 frantisek.zocek@czechstonecluster.eu

Více

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ POZVÁNKA Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 Opava, Hauerova 4 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH

Více

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. O Záštitu byli požádáni: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Kateřina Šebestová náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Konference je organizována s podporou Moravskoslezského

Více

51. diabetologické dny. 16. 18. dubna 2015 Luhačovice. www.diab.cz www.dialuha2015.cz INFORMACE

51. diabetologické dny. 16. 18. dubna 2015 Luhačovice. www.diab.cz www.dialuha2015.cz INFORMACE 51. diabetologické dny 16. 18. dubna 2015 Luhačovice INFORMACE www.diab.cz www.dialuha2015.cz ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ve spolupráci se SLOVENSKOU DIABETOLOGICKOU SPOLEČNOSTÍ pořádají 51.

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Zahájení Havránek, nastínění programu (byl rozeslán elektronicky) s komentářem, podbody jednání, možnosti diskuse k nim

Zahájení Havránek, nastínění programu (byl rozeslán elektronicky) s komentářem, podbody jednání, možnosti diskuse k nim Zápis z 16. schůze vedoucích lékařů Center dětské traumatologie a členů traumatologické sekce ČPCHS, 5.9.-6.9.2012 Hotel Svachův dvůr, u Českého Krumlova Přítomní vedoucí CDT či jejich zástupci:, Bartl

Více

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno PAN 4.01 - Ortéza lokte s klouby kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno Elastická loketní ortéza rozepinatelná s jednoosými klouby, umožňující plný rozsah pohybu. Zajišťuje oporu lokte i v rotaci. poranění vazů

Více

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel partnerské možnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres České ortodontické společnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti 18. 20. 9. 2014

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

CURRENT APPROACH TO THE TREATMENT OF MOVEMENT DISORDERS

CURRENT APPROACH TO THE TREATMENT OF MOVEMENT DISORDERS Univerzita Palackého v Olomouci Sekce extrapyramidových onemocnění České neurologické společnosti a Česká lékařská komora pořádají MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM CURRENT APPROACH TO THE TREATMENT OF MOVEMENT DISORDERS

Více

I. kongres estetické a laserové medicíny

I. kongres estetické a laserové medicíny SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČSL JEP PROGRAM SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP I. kongres estetické a laserové medicíny 21. 22. března 2014 Slovanský

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM. 16. 17. října 2009. Hotel Prosper, Čeladná. Česká oftalmologická společnost ČLS JEP

III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM. 16. 17. října 2009. Hotel Prosper, Čeladná. Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika Fakultní nemocnice Ostrava za organizačního zajištění III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM 16. 17. října 2009 Hotel Prosper, Čeladná www.bos congress.cz III.

Více

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Lékařská péče o závažné úrazy v ČR prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. Fakultní nemocnice Brno Ponehodová péče TK, Poslanecká sněmovna ČR Praha, 22. 6. 2015 Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Centralizace

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

www.hematology2012.cz

www.hematology2012.cz www.hematology2012.cz 5. 8. září 2012 ČESKÁ REPUBLIKA - BRNO - VÝSTAVIŠTĚ - PAVILON E KONGRESOVÝ PAVILON E 11 Vážené dámy, vážení pánové, v pořadí XVI. Česko slovenský hematologický a transfuziologický

Více

XVII. SETKÁNÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGŮ NA MORAVĚ

XVII. SETKÁNÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGŮ NA MORAVĚ ČESKÁ CHIRURGICKÁ SPOLEČNOST ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ SLOVENSKÁ CHIRURGICKÁ SPOLOČNOSŤ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ÚRAZOVOU CHIRURGII ČLS JEP ČESKÁ SPOLEČNOST CHIRURGIE RUKY ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST

Více

lostí KARIM OUP (2) LF MU a TC FN Brno OKŘ TC FN Brno (3) K.(2) (2)

lostí KARIM OUP (2) LF MU a TC FN Brno OKŘ TC FN Brno (3) K.(2) (2) Oddělen lení urgentního příjmu za mimořádných událost lostí Nestrojil P.(1) P. (1),, Doleček ek M.(2), M. (2), Valentová R.(3) R. (3) Vaníčkov ková K. Klinika úrazové chirurgie (1) KARIM OUP (2) LF MU

Více

Program XXI. Postgraduálního kurzu v neurochirurgii! STŘEDA 23. 4. 2014

Program XXI. Postgraduálního kurzu v neurochirurgii! STŘEDA 23. 4. 2014 Program XXI. Postgraduálního kurzu v neurochirurgii Zahájení 10:00 10:30 Předání Ceny Rudolfa Petra - přednáška lauréata STŘEDA 23. 4. 2014 BLOK I 10:30-11:40 Předsednictvo: S. Řehák, V. Příbáň P. Suchomel

Více

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Rozhodující faktory pro přežití u polytraumat Rozsah poranění Doba od primárního inzultu k PNP a NP Výchozí stav pacienta (zdraví, věk) Kvalita

Více

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem.

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. PAN 1.01 - límec krční kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. Výška límce 8 a 10 cm lehké případy tortikolis

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM

JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA UK 2. LF A FN MOTOL A ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ POŘÁDAJÍ JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM KONANÉ DNE: 22. 3. 2013 v kongresovém centru Nové Adalbertinum,

Více

Těšíme se na setkání s Vámi v Brně. Jsme přesvědčeni, že příští ročník obou konferencí bude stejně úspěšný, jako ten letošní.

Těšíme se na setkání s Vámi v Brně. Jsme přesvědčeni, že příští ročník obou konferencí bude stejně úspěšný, jako ten letošní. Vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem pořádající instituce a organizačního výboru pozvali k účasti na XXXVIII. Brněnské onkologické dny a XXVIII. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky,

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více